• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím žádnou takovouto informaci nemám.

  Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová - zdravotní důvody, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová - zahraniční cesta, pan poslanec Bendl - pracovní důvody, pan poslanec Berkovec - zahraniční cesta, pan poslanec Běhounek - osobní důvody. Ten je ale zde, takže omluvu ruší. Pan poslanec Černoch od 17.45 - pracovní důvody, paní poslankyně Dobešová - zahraniční cesta, pan poslanec Farský - zahraniční cesta, pan poslanec Grospič - zahraniční cesta, paní poslankyně Hnyková - rodinné důvody, paní poslankyně Chalánková - pracovní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová - osobní důvody, a ta je tady, takže ruší omluvu. Paní poslankyně Kailová od 17.30 - pracovní důvody, pan poslanec Koníček od 15 - zahraniční cesta, paní poslankyně Langšádlová od 16 - pracovní důvody, pan poslanec Lobkowicz - pracovní důvody, paní poslankyně Maxová od půl šesté - bez udání důvodu, pan poslanec Novotný Josef - zahraniční cesta, pan poslanec Nykl - pracovní důvody, paní poslankyně Putnová - pracovní důvody, pan poslanec Sedlář - zahraniční cesta, pan poslanec Seďa - zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Toufar - zahraniční cesta, pan poslanec Tureček - pracovní důvody, pan poslanec Vácha - pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek - osobní důvody. (Sněmovna velmi hlučí.)

  Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek od 14.14 do 15.15 - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - zahraniční cesta, pan ministr Němeček z obou schůzí - pracovní důvody, tedy z 19. a 21. schůze pracovní důvody, pan ministr Prachař - pracovní důvody, paní ministryně Šlechtová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta.

  Tolik tedy omluvy.

  Nejprve bych vás chtěl informovat, že v pátek 24. 10. vrátil Senát Poslanecké sněmovně návrhy zákonů, u kterých jsou již splněny zákonné lhůty, a to návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221, o vojácích z povolání, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991, o soudních poplatcích, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009, o auditorech, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013, o investičních společnostech a investičních fondech, a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995, o spořitelních a úvěrních družstvech. Navrhuji, abychom tyto zákony vrácené Senátem zařadili do pořadu této schůze.

  Pan předseda klubu ODS. Prosím o klid, aby pan předseda klubu ODS mohl říci, co má na srdci, a to v důstojné atmosféře. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Pane předsedo, odvolávám se na naši společnou schůzku, kterou jsme měli v pátek po skončení, kdy jsme uzavřeli nějakou dohodu. Já se omlouvám, ale řekli jsme, že přijdeme, zahájíme bod dětské skupiny a budeme hlasovat. S tím jsme se rozcházeli. A zase je to jinak.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já dělám pouze to, co mi nařizuje zákon, a já jsem ze zákona povinen ve chvíli, kdy Senát doručí do Sněmovny vrácené zákony, tak je zařadit na pořad schůze. Tím nijak nepředjímám, jaký osud budou mít. Ale věřte mi, já ctím tu dohodu, ale nic jiného mi zákon neumožňuje. Já prostě nemám jinou možnost. Kdybych tak neučinil, tak zákon poruším, protože - no nekruťte hlavou, pane předsedo, to je zákon, já nic jiného dělat nemůžu. A říkám, nepředjímám, jaký osud ty tisky budou mít, ale ve chvíli, kdy Senát ty věci vrátí do Poslanecké sněmovny, tak musím to podle jednacího řádu zařadit na pořad nejbližší schůze a to je právě tato.

  Takže nechám hlasovat o tom, že těchto pět bodů zařadíme na pořad schůze.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 128. Přihlášeno je 159, pro 113, proti 4. Tento návrh byl přijat. Děkuji Poslanecké sněmovně za vstřícnost.

  Nyní se tedy vrátíme k projednávání bodu tři, který jsme přerušili v pátek 31. října, což je

  Pouze vás upozorňuji, že rozprava k tomuto tisku byla ukončena. Zbývá nám tedy pouze hlasovat.

  Chtěl bych vás upozornit, že článek 50 odstavec 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Prosím, aby bylo nastaveno adekvátní kvorum, což je 101. Ještě zazvoním a upozorním kolegy v předsálí.

  Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 82/7." Znovu upozorňuji, že kvorum je 101.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 129. Přihlášeno je 167, pro 101, proti 55. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a že zákon bude vyhlášen.

  Registruji s přednostním právem pana předsedu klubu TOP 09.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, ctil jsem dané slovo z minulého pátku, že před tímto hlasováním už nebudeme diskutovat, rozprava byla uzavřena a že budeme o tomto zákonu pouze hlasovat. Ale odpusťte mi prosím ještě malý dovětek k tomu hlasování, které teď proběhlo.

  Se zájmem jsem sledoval v České televizi vystoupení řady úctyhodných kolegů z vládní koalice, kteří s vážnou tváří říkali, snad jako kdyby věřili, že jim to ta veřejnost bude věřit, s vážnou tváří říkali: my podporujeme alternativy v této oblasti, my podporujeme lesní školky a ostatní alternativy občanské společnosti, a proto se rozhodujeme dát jim teď za uši jedině pod tou podmínkou, že to potom zase opravíme. Ale opravdu neřekli, proč jim nejprve musí dát za uši, aby to pak opravili, proč to nemohou schválit dobře hned a napoprvé, aniž by nejprve občanským iniciativám za ty uši dávali.

  Ta odpověď tady nepadla, nezazněla. Nikdo z nás to není schopen pochopit jinak než jako absolutní pokrytectví a snad jenom po včerejšku nebo po předvčerejšku, když jste neodpověděli na tu tisíckrát kladenou otázku "Proč?". Proč to nejdřív musíte udělat špatně, abyste to pak opravili, proč to nemůžete udělat napoprvé a pořádně", tahle odpověď tady nezazněla. Nikdy. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Ještě s přednostním právem pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, velmi často tady slýcháváme slova o tom, jak opozice není konstruktivní a jak všechno hatí té vládě. Tak jestli jste si všimli toho volebního výsledku, my jsme se poctivě snažili v našem klubu dobrat shodného názoru. Nedobrali jsme se. Tak chci říct, že ten 101. hlas byl od nás. Když příště budete říkat, že vám hážeme klacky pod nohy a všechno znemožňujeme, přestože vás je dost, tak jste nebyli schopni si zajistit ani vy sami 101 hlasů v okamžiku, kdy to potřebujete. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Není rozprava, takže nemohu připustit faktické poznámky. Pokud nejsou přihlášky s přednostním právem, tak končím tento bod. Současně přeruším tuto schůzi, bude pokračovat ve středu v 9 hodin. Ve 14 hodin se sejdeme na schůzi mimořádné, které byla takto svolána. Takže přerušuji tuto schůzi do středy, to znamená do zítra, do 9 hodin.

  Pan předseda výboru pro sociální věci má jedno oznámení.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Já bych chtěl požádat členy výboru pro sociální politiku, jestli by se nemohli teď v této přestávce sejít u klavíru. Děkuji.