• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pane ministře. Zahajuji dnešní den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím žádnou takovou informaci nemám.

  Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, paní poslankyně Adamová - pracovní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová - zdravotní důvody, pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody, pan poslanec Janulík - pracovní důvody, pan poslanec Kolovratník - zdravotní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Šarapatka do 10. hodiny - osobní důvody, pan poslanec Štětina od 12. hodiny - osobní důvody, pan poslanec Volčík - pracovní důvody, pan poslanec Vondráček - pracovní důvody a pan poslanec Zlatuška od 11. hodin - pracovní důvody.

  Z členů vlády se omlouvá pan premiér, ale ten je tady, takže se omlouvá od 9.50, předpokládám, a mezi 12.45 a 14. hodinou z pracovních důvodů, pan vicepremiér Babiš - rodinné důvody, pan vicepremiér Bělobrádek - pracovní důvody, pan ministr Dienstbier - pracovní důvody, pan ministr Herman - pracovní důvody, paní ministryně Šlechtová rovněž pracovní důvody.

  Na dnešní jednání máme pevně zařazené body v tomto pořadí. Bod 144, potom bod 3, bod 97, bod 8, 54, 55, 56 a 59 a v 11.30 je pevně zařazen bod 137 a ve 12.30 jsou pevně zařazené body 12 a 136.

  Vidím pana poslance Sklenáka, předsedu klubu sociální demokracie. Prosím.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil vznést jeden návrh na změnu programu. Dovoluji si navrhnout zařadit na tuto schůzi nový bod, a to sněmovní tisk 297, což je novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Já jen připomenu, my jsme první čtení tohoto zákona projednali 26. září. Bylo navrženo projednávání podle § 90 odst. 2, tehdy tohle projednávání bylo vetováno dvěma kluby. Výbor pro sociální politiku projednal tento tisk, doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s ním vyslovila souhlas, a já jen připomenu, že je to velmi důležitý zákon pro osoby se zdravotním postižením, protože pokud tento zákon nebude do konce roku schválen, tak držitelé průkazů mimořádných výhod a průkazů osob se zdravotním postižením -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, pane předsedo, ale hladina hluku je příliš vysoká na to, abych mohl sledovat, co pan předseda navrhuje. Prosím, abyste se ztišili, popřípadě přenesli diskusi mimo jednací sál.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Takže držitelé těchto průkazů, pokud by tento zákon byl přijat, by si od ledna příštího roku mohli bez problémů vyměnit tyto průkazy bez jakýchkoliv průtahů. Pokud naopak přijat nebude, tak v podstatě budou muset si ty průkazky vyměňovat v rámci správního řízení, při kterém bude opětovně posuzován jejich zdravotní stav.

  Takže velmi prosím, jestli bychom mohli tento bod zařadit, a pokud bude vůle Sněmovny, tak učinit, tak navrhuji ho zařadit dnes jako třetí bod, tedy po dětských skupinách. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Proč nebyl tento bod zařazen na této schůzi, na to je jednoduchá odpověď. Vláda prostě zanedbala termíny a předložila ho pozdě. V tuto chvíli používat citové vydírání není namístě. Jménem obou dvou klubů ODS i TOP 09 vetuji návrh pana poslance Sklenáka.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, Takže bylo vzneseno veto a bod nelze zařadit. Jenom drobná omluva. Když jsem načítal jednotlivé body, které jsou pevně zařazeny, tak ve 12.30 to není bod 12, ale bod 120. Jedná se o zahraniční operace Armády České republiky. Takže prosím jenom, aby bylo jasno. Není to bod 12, ale 120. V pořadu schůze je to v pořádku. (V sále je silný hluk.)

  Pan předseda Mihola.

 • Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedo -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já se velmi omlouvám. Znovu a důrazně prosím o klid ve sněmovně! Pokud se nesníží hladina hluku, budu nucen napomínat poslance jmenovitě.

 • Poslanec Jiří Mihola: Já bych chtěl požádat o zařazení pevného bodu na příští středu, kdy bude pokračovat tato schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o bod, který jsem předpokládal, jehož projednání jsem předpokládal dnes, v návaznosti na seminář, který se uskutečnil včera. Informaci o něm by měli mít úplně všichni poslanci, protože nakonec kromě předsedů klubů a diskutujících dostali tu pozvánku úplně všichni, včetně doprovodného usnesení.

  Jednalo se o seminář 25 let české demokracie, kde byli skutečně zástupci všech politických stran, tedy myslím, že kromě KSČM, jsem tam nikoho neviděl, ale i ti byli pozváni, protože to podporoval školský výbor, a hovořilo se tam právě o podpoře občanského vzdělávání. Rád bych upozornil, že je to také součástí - podpora občanského vzdělávání je ukotvena v programovém prohlášení vlády. K tomu semináři vlastně na to volně navazuje usnesení, které jsem chtěl dnes tady přednést a požádat o podporu. Je to deklaratorní usnesení, na jedné A4, které se váže, když to shrnu do jedné věty, k podpoře občanského vzdělávání v České republice.

  Prosím, abyste tomu věnovali pozornost, protože z časových důvodů to nebude tedy probíráno dneska, ale prosím o zařazení jako pevného bodu na příští středu jako první pevný bod ve středu příštího týdne. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Ten bod by se tedy jmenoval Usnesení Poslanecké sněmovny k podpoře občanského vzdělávání. Je tomu tak? (Ano.) Ano, dobře. Děkuji.

  Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci říci za opoziční strany, že se neustále mění program schůze, informace, kdy má skončit schůze. Včera večer jsme... My jsme si mysleli, že jsme se dohodli, že schůze skončí dneska. Teď se dozvídáme, že pokračuje ve středu. Takže takhle se nedá pracovat. Takhle se nedá připravovat na jednotlivé dny. Ttakže jménem dvou poslaneckých klubů vetuji zařazení, nebo vznáším námitku proti zařazení nového bodu na tuto schůzi.

  Mimochodem jenom připomínám vládní koalici, která dneska chce zařazovat mimořádně body na úterý, středu, že si svolala mimořádnou schůzi, která začíná v úterý. A nechápu, že ty body, které si projedná, si nezařadila na program mimořádné schůze. Takhle každé ráno se mění domluvená pravidla a domluvený program jednání a tak. Už jsme to říkali na minulé schůzi. Slibovali jste, že to bude lepší, a je to úplně stejné jako minule. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Registruji veto dvou poslaneckých klubů a ani o tomto nebude možné hlasovat. Pokud nejsou... K programu schůze, pane poslanče? Prosím. Pan poslanec Fiedler.

 • Poslanec Karel Fiedler: Moc děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych tady chtěl zareagovat na to, co už jsme se tady snažili ve středu. A obzvláště po tom, co jsem měl možnost ze záznamu si prohlédnout včerejší diskusi v obci Vlachovice-Vrbětice, jak to tam probíhalo, jaká fakta tam byla vznesena.

  Ve středu tohoto týdne náš poslanecký klub navrhoval, aby na pořad schůze byl aktuálně zařazen i bod "projednání situace a stavu v obci Vlachovice po výbuchu muničního skladu a příčiny této události". Tato Poslanecká sněmovna přesto, že i sám ministr obrany Stropnický souhlasil se zařazením tohoto bodu na dnešní den, náš návrh odmítla, a to i přesto, že tento požadavek nám sem přijeli osobně sdělit i zástupci občanů z Vlachovic. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já znovu žádám Poslaneckou sněmovnu o klid a o to, aby umožnila panu poslanci Fiedlerovi odůvodnit svůj návrh, jakkoli široce se rozhodl jej odůvodnit. Prosím.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Zde přítomný ministr Chovanec naopak včera uvedl, že firmy dodaly okamžitě seznamy toho, co ve skladech mají, ale dle jeho vlastních slov to byly údaje jen na papíře, a co je, nebo byla skutečnost, se teprve bude zjišťovat. To tedy znamená, že stát neměl žádný dozor nad pohybem munice v těchto skladech? U vojenského materiálu? Je tedy pravda, co tvrdil ministr Stropnický, nebo to, co tvrdil ministr Chovanec?

  Jak je možné, že celý objekt byl pravděpodobně, dle dostupných indicií, volně přístupný, když - jak jsme včera slyšeli - v plotě kolem bylo značné množství děr, kterými procházela zvěř? Za jakých bezpečnostních opatření bylo skladování munice tedy provozováno?

  Když hejtman Mišák uvedl, že se nejdříve musí stanovit pravidla odvozu a logistika odvozu, znamená to tedy, že pro dosavadní odvozy, resp. expedice, žádná pravidla stanovena nebyla?

  Kdo kontroloval tento muniční sklad? Jak často a kde jsou o tom záznamy? Kdo a jak vykonával jeho ostrahu? Měly všechny firmy - mluví se o firmách v množném čísle - oprávnění nakládat s vojenským materiálem? Byla přímo v areálu zřízena hasičská jednotka a bylo toto povinností při provozování takového skladového areálu s municí?

  Kdy se občané Vlachovic a okolních dalších obcí reálně dozvědí, jaké nebezpečí jim hrozilo, nebo spíše stále ještě hrozí?

  Dle včerejší diskuse, která byla vysílána Českou televizí, byla v areálu skladována současně munice pěchotní, dělostřelecká i letecká. Je toto možné a byly stanoveny a kontrolovány podmínky skladování?

  A nyní ještě jedna otázka, podle mě závažná. Jak náš stát garantuje a kontroluje dodržování mezinárodních úmluv, kam jsme se zavázali zbraně nedodávat, když stát nemá ani povědomí o druhu, stavu a především pohybu munice ve skladech na našem území?

  Ministr Chovanec uvedl, že byla chyba, že byl zprivatizován i bezpečnostní prostor. S tímto názorem se zcela ztotožňuji. Jak dlouho bude tento stav u nás dále pokračovat?

  Já očekávám, že Poslanecká sněmovna nyní změní svůj postoj a umožní projednání tohoto bodu již na této schůzi, protože se domnívám, že řada otázek, které jsem zde sdělil, není potřeba, abychom čekali na další vývoj situace v této obci. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. S přednostním právem pan předseda klubu Úsvit a potom se hlásí pan ministr vnitra.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolega Fiedler tady za Úsvit přednesl trošku obšírněji důvody, proč bychom vás chtěli požádat o to, aby na dnešní schůzi byl zařazen tento bod informace o stavu ohledně výbuchu skladu ve Vrběticích a Vlachovicích. Já bych k tomu jenom dodal, proč hnutí Úsvit žádá opakovaně - žádali jsme už ve středu - o zařazení tohoto bodu. Protože, jak už jsem tady říkal ve středu, Vrbětice-Vlachovice jsou obcí v mém bývalém senátním obvodě. Znám to tam tím pádem velice dobře. Velice. Včerejší tisková konference - bohužel musím říci, že občané byli velice nespokojeni. Velice nespokojeni s vysvětlením vládních představitelů. Skutečně z toho odmítám dělat nějaké politikum. Proto bych znovu poprosil, aby zcela bez nějakých politických hrátek byly zodpovězeny tyto otázky, které jsme vytvořili právě spolu s občany, kteří se účastnili v tom sále na té včerejší tiskové konferenci. To jsou totiž jejich otázky, otázky občanů Vrbětic-Vlachovic, které tam nebyly zodpovězeny. Nejsou to otázky jenom Úsvitu. Proto prosím, aby na tyto otázky bylo odpovězeno. Pakliže tady není k dispozici odpověď, prosím o veřejný slib vlády nebo příslušného ministra, kdy tyto otázky budou zodpovězeny. Já jsem na tom osobně zainteresován, protože ty občany znám a znám i tu obec dlouhodobě. O to tady jde.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pro ty, které zajímá situace v dotčených obcích na Zlínsku, pan premiér mi teď dal pokyn, abych v té věci vystoupil a některé věci osvětlil. (V sále se poslanci mezi sebou neustále hlasitě baví.)

  Jestli mohu poprosil o klid v jednacím sále! Pokud to považujete za důležité téma, tak mě prosím poslouchejte!

  Policie České republiky je od samého začátku na místě samém, jsou tam pyrotechnici, je tam hasičský záchranný sbor a od samého začátku tu věc bereme velmi vážně.

  V první fázi byl tento problém nahlášen jako požár muničního skladu a já tady mohu potvrdit, že bohužel v té době složky IZS neměly informaci o tom, do jak nebezpečného prostoru vstupují.

  Není žádným tajemstvím, a už to bylo mediálně... (Ministr se kvůli hluku v sále odmlčel.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám. Máme dvě možnosti. Buď schůzi přerušíme, abyste si mohli vyřešit věci, které nesouvisejí s jednáním schůze, anebo hladina hluku klesne.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Od samého začátku jsme věděli, že v tom objektu vybuchlo zhruba 57 tun munice. Ta munice je různorodá. V současné době je pravda, že stát má pouze informace od nájemců těchto prostor, a z těchto soupisů víme, jaká munice se tam nachází. Bohužel v současné době nelze vstoupit do všech objektů a nelze tento stav ověřit.

  Současný stav je takový, že v této části existuje epicentrum, to epicentrum je stále žhavé a toto epicentrum se chová jako sopka. Občas vyvrhne nějaký předmět a je riziko, ne velké, ale je riziko, že by některý z těchto letících objektů mohl trefit některý z 27 skladů, ve kterých se ještě munice nachází. To je riziko, které tam existuje. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prostřednictvím předsedajícího, pane ministře.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: I ministr musí?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: I ministr musí.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Tak to se omlouvám z neznalosti. Prostřednictvím pana předsedajícího vám sděluji, že včera jsme se dohodli s občany po dlouhé diskusi, kdy jsme se snažili vypořádat všechny jejich dotazy, tak jsme se dohodli na tom, že krajské ředitelství policie na svých webových stránkách bude každý den aktualizovat stav, který tam je, a jsme připraveni na věcnou diskusi s občany, aby neměli obavy. Byl tam za vás i pan předseda Kádner, pokud se nemýlím, byl tam i pan kolega Váňa, aby tam bylo zastoupení Poslanecké sněmovny na tomto našem výjezdu, a jsme připraveni toto vážné téma nepodcenit.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Pouze přednostní práva. To znamená pan předseda Okamura. Vidím pana ministra obrany.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane ministře, velmi děkuji za to, že jste nám věcně osvětlil první část našeho dotazu, co s tím stavem odteď. Děkuji za to, že to bylo věcné, dobře. Čekáme tedy po zasedání vlády v pondělí, že občané dostanou informace, co tedy odteď s tím stavem.

  Nicméně nebyla zodpovězena stejně důležitá druhá část naší skupiny otázek. Proto bych je znovu krátce zopakoval. Jaké jsou příčiny toho stavu. My jsme se tady dozvěděli, co tedy, jaký je stav teď a co odteď. Ale stejně tak je velice důležité, jaké jsou příčiny. Proto jenom krátce. Znovu bych zopakoval snad jenom tři otázky nebo čtyři, abych nezdržoval.

  Jak je možné, že státní instituce vůbec nevěděly, jaké množství munice je na místě skladováno, a tyto údaje si od soukromých firem teprve poptávaly? Znovu opakuji, a to zdůrazňuji, že podle neoficiálních informací těchto skladů je po České republice více v blízkost obydlí občanů ČR. Rád bych vás požádal o informaci, jak ministra obrany, tak ministra vnitra, kde jsou ještě podobné sklady, a skutečně nás šokuje, že si stát, a neříkám, že je to vaše vina, protože u vlády jste krátce z tohoto pohledu, ale šokuje nás, že státní instituce vůbec nevědí, jaké množství munice je v těchto skladech skladováno. Přičemž jsou tam dokonce i rakety středního doletu. A že to teprve poptáváme od soukromých firem, aby nám daly seznam munice. Což v nás vzbuzuje dojem, že stát nemá vůbec žádné povědomí a kontrolu nad tím, kolik a kde je vlastně skladováno a přechováváno.

  Druhý dotaz, protože já si myslím, a na tom se, doufám, shodujeme všichni, že je potřeba nyní nastavit systémové řešení, aby se tyto věci neopakovaly. Skutečně v bezprostřední blízkosti obydlí občanů České republiky. A znovu se ptáme, jak je možné, že celý objekt byl pravděpodobně volně přístupný, když v plotě kolem bylo značné množství děr, kterými procházela zvěř, jak včera zaznělo v diskusi i z úst hejtmana. Jaké jsou tedy bezpečnostní standardy a jaké je vlastně bezpečnostní zabezpečení skladování munice v České republice v těchto skladech, když, jak víme, stát dokonce ani nemá seznam, kde a jaká munice je skladována, protože ho teprve poptává od soukromých firem? A je to zároveň v blízkosti obydlí občanů.

  Dále, hejtman včera uvedl, ale my už jsem ten dotaz měli samozřejmě z dřívějška taky, že se musí stanovit pravidla odvozu a logistika odvozu munice z těchto skladů. Toto vyjádření mě šokovalo úplně, a znovu říkám, není to výtka přímo asi oběma ministrům, naopak bychom na tom měli věcně spolupracovat, protože teď se ukázaly věci, které tady systémově nefungují.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já se opět omlouvám, že vám vstupuji do řeči, ale znovu je zde nadměrný hluk. Poprosím všechny, kteří diskutují, včetně pana předsedy výboru pro bezpečnost, aby diskutovat přestali. Děkuji.

 • Poslanec Tomio Okamura: Protože z vyjádření, které padlo včera na tiskové konferenci, vyplývá, že nejsou pravidla odvozu a logistika odvozu. To znamená, nás se s Karlem Fiedlerem, s naším poslancem, ptali včera občané Vlachovic po té diskusi, to znamená, když nám tady léta jezdily kamiony kolem našich domů ve Vlachovicích a Vrběticích, a znovu říkám, že to tam velice dobře znám, nebo celkem dobře to tam znám, tak my jsme vůbec nevěděli, co se v tom vozí, jaká munice, a dokonce se teď dozvídáme, že nejsou ani žádná pravidla na logistiku odvozu a manipulaci, a říkal to dokonce i hejtman. Proto my se také ptáme v zastoupení občanů Vlachovic a Vrbětic, kdo tedy kontroloval tento muniční sklad, jak často a kde jsou záznamy, když ani stát neví, co tam bylo skladováno, a nejsou vlastně ani logistická pravidla pro pravidla odvozu takového materiálu. Kdo vykonával jeho ostrahu, když jsou díry v plotě a pobíhá tam lesní zvěř? Měly všechny firmy vůbec oprávnění, které tam jsou, oprávnění manipulovat s vojenským materiálem? Byla přímo v areálu zřízena např. hasičská jednotka? Znovu jenom zopakuji, to jsou ty otázky. A bylo povinností při provozování takového skladu mít vůbec hasičskou jednotku? Je to možná otázka na nějakou novelu zákona, ale myslím, že bychom neměli tento problém nechat usnout.

  Dále, kdy se občané Vlachovic a Vrbětic a okolí reálně dozvědí, jaké nebezpečí jim hrozilo a jaké jim vlastně ještě hrozí? To už jste zodpověděl. Ale oni by rádi věděli, jaké jim hrozilo. Až kam to mohlo eskalovat. Aby věděli i do budoucna, na co se vlastně můžou všechno připravovat, i ostatní občané ČR, kde jsou podobné sklady. A znovu opakuji dotaz: Kde jsou další podobné sklady? Anebo se to dozvíme skutečně až v okamžiku, že tam něco bouchne a že nejsou pravidla?

  A poslední otázka, resp. předposlední. Znovu bych zopakoval, že podle informací byla současně skladována munice pěchotní, dělostřelecká i letecká. A znovu občané Vlachovic-Vrbětic se naším prostřednictvím ptají: Jak je možné, nebo je možné, aby byla taková munice skladována dohromady?

  Pan ministr Chovanec včera uvedl, že byla chyba, a znovu opakuji otázku, že byl zprivatizován bezpečnostní prostor. My se chceme opravdu zeptat: Učiní vláda v tomto nějaká opatření? Kdy pan ministr k tomu názoru dospěl a jaké kroky se v tomto ohledu chystají, aby se podobná věc neopakovala?

  A znovu bych zdůraznil ještě poslední dotaz, že občané stále nevědí, jaká byla vlastně příčina evakuace obcí Vlachovice a Vrbětice. Proto bych poprosil skutečně znovu, opakovaně, podejme tady tu informaci i o tom dosavadním stavu. O tom stavu odteď, co se bude dělat, jsme částečně teď informaci slyšeli. Ale občané se ptají i na příčiny doteď. A i informace odteď byla neúplná.

  Děkuji a znovu říkám, žádné politikum z toho nechceme dělat, jenom chceme ucelenou informaci pro naše spoluobčany ve Zlínském kraji, to je vše. Potom můžeme jít samozřejmě hned dál. Děkuji. V případě, že ty otázky nebudou zodpovězeny, prosím konkrétní den, konkrétní harmonogram, kdy tedy budou zodpovězeny, abychom občany uklidnili. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní se přihlásil pan ministr obrany, po něm pan ministr vnitra a poté pan předseda klubu Úsvit.

  Pane ministře, jenom vteřinku. Omlouvá se pan poslanec Kostřica z dnešního jednání z osobních důvodů a omlouvá se pan poslanec Novotný z dnešního jednání z pracovních důvodů.

  Pane ministře, máte slovo.***

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vaším prostřednictvím, pane předsedo, poslanče Okamuro. Nám jde o ty lidi neméně do té míry, do jaké jde vám o tyto občany. V tom se určitě shodneme. Já si myslím, že jsme v klasické situaci, svým způsobem klasické, kdy je potřeba jednak tu situaci nepochybně co nejúčinněji a racionálně řešit na jedné straně a také vyšetřit ty příčiny. Já bych se velice přimlouval, abychom postupovali právě v tomto gardu, protože řešení situace má podle mého skromného názoru jasnou přednost s tím, že ta druhá fáze je nepochybně také nutná, ale v tom sledu druhém.

  Na řadu vašich otázek se pokusím ve stručnosti, aspoň heslovitě odpovědět, ale věnujeme tomu maximální pozornost. Je to bezprecedentní nehoda, řekněme, protože nikdo z počátku nepředpokládal, že se ta záležitost neomezí "pouze" na ten jeden výbuch, a proto s tou sérií nebo vznikem toho - říkejme tomu kráter - nikdo nepočítal. To znamená, že ta situace nemá svým způsobem precedens, a my musíme postupovat tak, jak fyzicky lze postupovat.

  Ujišťuji všechny přítomné, že na místě pracují pyrotechnici Policie České republiky, jak jistě potvrdí pan kolega Chovanec, a že postupují tím tempem, které jim dovoluje ohrožení jejich vlastních životů. Že už v této situaci, aniž by k tomu musela vláda dát nějaký speciální pokyn, funguje asistence Ministerstva obrany, respektive její složky Vojenské policie, v konkrétních věcech, že ale potřebujeme, abychom mohli masivněji nasadit vojáky, potřebujeme na to vládní rozhodnutí. To je jeden z důvodů, proč je to téma zařazeno na pořad pondělního zasedání vlády. My můžeme přispět řadou různých konkrétních prvků, které si dovolím tady ale nevyjmenovávat, ale přispějí k tomu. Nicméně režim toho celého prostoru má vlastně režim jakéhosi místa činu, a proto není samozřejmě nikterak přístupný. Je ten režim složitý, protože zároveň se provádí třídění a hodnocení té munice, tak jak to ty jednotlivé prostory dovolují. Domnívám se, že je potřeba především občany uklidnit, neživit, řekněme, nějaké různé spiklenecké teorie anebo fámy typu díra v plotě. Není to pravda, takové zjednodušené výroky strašně snadno získávají půdu v tom veřejném prostoru, a nemusí být ani vedeny nějakým špatným úmyslem, ale nedostatečnou informovaností.

  Ten areál byl původně v celém svém perimetru obehnán plotem, který už ale dnes vůbec není funkční, protože to zabezpečení, a to je úkol Vojenského technického ústavu, který je státním podnikem se svou právní subjektivitou zřízeným Ministerstvem obrany, VTÚ je povinen z té smlouvy nájemní se starat o ostrahu těch objektů, která je prováděna jednotlivými ploty kolem každého objektu v kombinaci s elektronickým zařízením. Není to v rámci celého toho prostoru. My o tom vedeme - byli jsme na místě relativně velice brzy, byli jsme tam iniciativně i z vlastního rozhodnutí např. v úterý na státní svátek, byli jsme tam, jak všichni víte, včera s panem ministrem Chovancem a připravujeme teď přes víkend ten materiál do vlády. To si myslím, že je zásadní. Nemyslíme si zase - trošku se šíří fámy, a já tomu rozumím, že se šíří.

  Ale jaké množství munice, v jakých je podmínkách skladována tato munice. My máme sjetiny od těch čtyř subjektů soukromých, které tam skladují, toho arzenálu, který se tam skladuje. Postupně budeme prověřovat, tak jak nám to bezpečnostní situace na místě umožní, soulad mezi těmi výpisy a realitou. Není vyloučeno, že v některých prostorách byla překročena normovaná úložnost, to samozřejmě bude podléhat vyšetření. S největší pravděpodobností ty zmíněné rakety jsou skutečně jenom ve formě skeletů. Chtěl bych upozornit, že pokud je mi známo, tak jakákoliv munice, která překročí hranice tím či oním směrem, je na našem území evidována, čili není možné, respektive není legální, aby si tam firma skladovala to či ono o své vůli. Ale samozřejmě že to podlehne kontrole - znovu opakuji, až bude tato kontrola, a ona postupně je, fyzicky možná, uskutečníme ji namístě.

  Snad bych ještě dodal, co jim hrozilo, občanům. Já si myslím, že přesně to je v té kategorii, kterou bychom neměli zahušťovat jejich oprávněné obavy. Ta varianta nějaké eskalace nebo emergence je relativně malá. Dokonce bych řekl ještě možná slabší označení, ale nechci spekulovat. Myslím si, že i terén je tak koncipován, že tam nehrozí, znovu jsem se na to informoval i u náčelníka Vojenské policie dnes ráno, nějaké bezprostřední ohrožení, i když u jednotlivých stavení, která jsou v největší blízkosti, určité nebezpečí je.

  Proč byli evakuováni. Byli evakuováni preventivně proto, aby pyrotechnici mohli odpalovat tu munici, která zneškodnit šla. Čili to nebylo proto, že by mělo dojít, nebo bylo podezření z nějakého násobení exploze, ale bylo to proto, aby se pyrotechnikům umožnila práce.

  To je snad, protože nechci vás tady zahlcovat detaily, aspoň pro úvod. Znovu říkám, že rozjezd té akce mohl někomu připadat jako příliš pozvolný nebo váhavý, znovu ale opakuji, že nikdo na začátku nepředpokládal, a nemá to precedens, že by mohlo dojít k tomu stavu, kterému teď čelíme, to znamená vytvoření určitého kráteru, který znemožňuje práci do jisté míry nebo ji omezuje. Ale je nutno říci, že ten kráter se zmenšuje, dnes už má poloměr jenom asi půldruhého metru, takže je velice solidní naděje, že práce budou moci pokračovat rychlejším tempem a že potom bude rozhodnuto také, jak naložit s tou municí. Protože ono nestačí jenom ji takzvaně odvézt, ona musí být odvezena samozřejmě v určitém bezpečnostním režimu, a my nemůžeme ulevit jedné obci, abychom vytvořili vrásky obci druhé. Čili musíme přesně vědět kam, za jakých podmínek a za jakých bezpečnostních okolností. Je to poměrně složitá operace jako celek, ale pracuje se na tom a nyní opravdu s maximální intenzitou.

  Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi obrany. Nyní vystoupí pan ministr vnitra, po něm byl pan předseda Fiala a po něm byl pan předseda Kováčik a pan předseda Okamura.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, já jenom ještě krátké doplnění k panu kolegovi Okamurovi, vaším prostřednictvím. Pojďme tuto diskusi přenést do příslušných výborů Poslanecké sněmovny. Tam si myslím, že bychom to mohli přenést a diskutovat. My jsme na začátku policejního vyšetřování a já tady chci se vší vážností říct, že jsem naprosto přesvědčen o tom, že Policie České republiky ani Hasičský záchranný sbor v ničem nepochybily. Naopak pyrotechnici tam dnes a denně riskují život a já bych jim i na této půdě chtěl poděkovat.

  Co se týká těch otázek, které jste tady vyřkl, na ně musíme najít odpověď, a pravděpodobně na konci té diskuse musí být změna legislativy. Stát musí tuto problematiku znovu uchopit do svých rukou. A jestli se mě ptáte, kdy jsem přišel na to, že stát privatizoval bezpečnostní prostor - no už před několika lety. My jsme prostě tehdy dopustili, že některé privátní firmy nakládají s materiálem, se kterým by nakládat neměly, alespoň v takto volném duchu nebo za těchto volných podmínek.

  Moc vás prosím, pane kolego, ukončeme tu diskusi a přenesme ji do výborů a pojďme se věnovat dalším tématům. Díky. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan předseda Fiala.

 • Poslanec Radim Fiala: Dobré ráno. Já chci jen upřesnit zařazení, které navrhoval už kolega Fiedler na začátku změn v programu dnešní schůze. Klub hnutí Úsvit navrhuje zařadit tento bod jako první bod na dnešní projednávání. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan předseda Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Vážený předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji hezký dobrý den. Já bych chtěl vyslovit uznání práce policistů a hasičů, kteří zasahují, a vypadá to, že ještě dlouho budou zasahovat v oné činné sopce, která se tam evidentně vytvořila a která neustále hrozí dalšími a dalšími iniciacemi munice. Chtěl bych skutečně uznat práci policistů a hasičů, abychom i my, když se budeme ve výborech tou věcí různě zabývat, měli na mysli to, že oni jsou teď v první linii.

  Ale jinak jsem, přátelé, hluboce zděšen. Jde pouze o typicky český chlívek, v rámci kterého se tady přistupuje k munici, ke skladování munice, k zacházení s municí, s tímto materiálem, který je sám o sobě velmi nebezpečný a také nebezpečně zneužitelný, s lehkostí, s laxností, která zaráží. Je to schválně? Nebo je to jenom nějaké pochybení? Řekl bych nějaké pozapomenutí věcí, které je třeba také hlídat.

  Kdysi dávno platilo a v civilizovaných zemích po celém světě také platí, že muniční sklady patřily k nejhlídanějším, k nejstřeženějším objektům z mnoha důvodu, z nichž ten bezpečnostní, myslím teď bezpečnost občanů této země nebo té příslušné země, je jeden z důvodů nejúhlavnějších, nejprvnějších. A my se tady dozvídáme, že zacházení s tímto materiálem je svěřeno soukromé firmě. Nic proti, pokud si stát tu soukromou firmu zkontroluje tak, abychom se nemuseli dozvídat, že v plotě jsou díry, že tam má v podstatě přístup kdekdo. A já se ptám, co dělala nejen tato vláda, ta je tady krátce, ale je to alarmující, už mohla - ale co dělaly i ty předchozí vlády, když se neustále snižovaly vojenské rozpočty až tak, že naše armáda je v podstatě pouze nějakým výsadkovým sborem pro pomoc tu či tam? A vnitřní bezpečnost a vnitřní řád chodu armády a zacházení s jejím materiálem úplně padl. (Rychle stoupá hladina hluku v sále.)

  Nejsou na to peníze, tak se odvolá střežení objektů, a pak se tady bavíme o tom, jestli takových rizikových míst v České republice za zády obcí a občanů není ještě daleko více, jestli těch děr v plotech a děr v legislativě, která nutí ke kontrole a ke střežení a k hlídání této nebezpečné věci, není tolik, že možná někde v Beskydech, možná někde na Šumavě, možná někde na Vysočině jsou také takové objekty, kde stačí nějaký zkrat na domovním zvonku a nahlásí se další požár muničního skladu.

  Já bych chtěl v této souvislosti požádat, abychom ten bod zařadili. My, klub KSČM, určitě podpoříme zařazení tohoto bodu. Ale abychom měli zároveň na paměti všechny bezpečnostní aspekty. Nemusíme kdekomu vyzrazovat, kolik a kde máme muničních skladů, a navádět tam případné, zvláště když říkáme, že máme díru v plotě tam a tam, tak si pro to pojďte, navádět tam nejrůznější teroristické skupiny. Ale prosím pěkně, učiňme tak rychle. A první musí být ne možná svolání nějakého jednání zde, ale první musí být okamžitý zásah, a to třeba i bez příslušné legislativy, jenom se zdravým rozumem.

  U všech ostatních objektů, které munici a podobný nebezpečný materiál, například chemikálie, skladují, aby se zabezpečilo střežení, aby se zabezpečily revize elektroinstalace a podobných rizikových záležitostí, protože také bůhví jak dlouho ty revize třeba nebyly dělány a sklad sám o sobě může být tím nebezpečím. Abychom prostě učinili preventivní zásahy včas, plošně a všude tak, abychom vyloučili podobné riziko pro budoucno.

  Je to ale také upozornění nás všech, zejména státních orgánů, zejména příslušných povinných osob, jak se říká, abychom si s podobnými riziky nezahrávali, naopak, abychom se podobná rizika pokoušeli předem vyloučit. A to není ani pravicové ani levicové ani vládní ani opoziční. To je prostě věc, která je velmi nutná.

  Vyzývám k tomu, abychom zaprvé zařadili tento bod, abychom ho řádně projednali, aby se příslušné výbory o té věci bavily s kompetencí sobě vlastní, aby legislativa, která by upravovala a vracela zpátky řád do tohoto chlívu, byla připravena co nejrychleji, ale aby předtím ještě byly provedeny nezbytné preventivní zásahy.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan předseda Okamura. Po něm ještě jednou vystoupí pan ministr vnitra.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já musím říci, že páni ministři se zřejmě nesoustředili na mé otázky. Stále slyšíme hodnocení stavu odteď. Ano, dobře. Bude zasedání vlády. Může být nějaká úprava legislativy. Budou konkrétní kroky. Ale znova opakuji, co tu čekáme, je komentář ministrů, a na to doufám nepotřebuje nikdo čas, když je ministr, kde jsou ty systémové příčiny tohoto stavu, toho pochybení, ke kterému došlo. Vždyť my ani nevíme, český stát ani neví, která munice byla delaborována, která ne, v jakém je to vlastně stavu. Objevuje se tam nějaká dělostřelecká munice, což je velká ráže, nějaké protiraketové střely a podobně. A my se teprve teď dodatečně dovídáme na základě stávající legislativy nebo stávajících informací, co, kde a jak je.

  Znova říkám a potvrdil to tady i pan předseda Kováčik, co už jsem říkal v úvodu, že ty sklady jsou i jinde po celé České republice. To znamená, to, co my tady chceme rozebrat, je, a tu informaci bych rád tady teď skutečně slyšel, co je tedy podle názoru pánů ministrů příčinou, nebo kde je potřeba legislativně upravit parametry stávající legislativy, aby se toto nestávalo. Já už nebudu opakovat ani otázky. Už tady bylo řečeno i předřečníky, ještě doplněné, co jsme říkali v úvodu.

  Znova žádáme, aby už v této fázi byl tento bod zařazen jako první bod na dnešní jednání. A pakliže to nebude odsouhlaseno jako první bod, tak mám druhý návrh, aby byl zařazen jako první bod, pakliže jsou tady nějaké pevné body, aby byl zařazen ihned po nich. Protože přece, vážení přátelé, analýzu stavu odteď už jsme tu slyšeli mnohokrát. Ale nás zajímá doteď. Kde jsou ta systémová pochybení, kde jsou ty příčiny, aby se to zítra nestalo v jiném muničním skladu v České republice, kde bydlí lidé. A tuto informaci jsme ani od jednoho z ministrů tady neslyšeli. Připadá mi, že chodíme trošku kolem horké kaše. Nerad bych, aby se to v této fázi zametlo do výborů. Ano, to udělejme jako krok dvě. Ale teď potřebujeme informovat občany a celou veřejnost v České republice už dneska, že jim toto za zdmi jejich domu skutečně nehrozí, a jaké jsou vlastně skutečné příčiny, co všechno je příčinou, že se to stalo. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr vnitra.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi Okamurovi: Na včerejším nočním jednání s Policií České republiky, když jsme se vrátili z předmětné diskuse s občany a se starosty dotčených obcí, jsem požádal policejního prezidenta, aby policie vyhodnotila veškeré objekty, které jsou užívány ke skladování podobného materiálu. Mohu vám říci, že v České republice je přes dva tisíce licencí. A myslím si, že podobných objektů může být několik desítek, tipl bych si do třiceti. Policie ČR v těchto objektech ze své pravomoci a v gesci zákona začne okamžitě provádět zvýšený dohled. To je to, co můžeme udělat. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi. Pokud se již nikdo nehlásí, tak podle mých poznámek máme k hlasování pouze dvě věci. Obě se týkají tohoto navrhovaného bodu, akorát se liší v termínu. Ještě možná požádám pana poslance Fiedlera, který byl tím prvním navrhovatelem, aby zopakoval přesně, jak se ten bod má jmenovat.

 • Poslanec Karel Fiedler: Navrhuji název bodu: Řešení stavu, situace a vyhodnocení příčin současného stavu v obci Vlachovice a obecně situace muničních skladů v České republice. A navrhuji zařadit na dnešek jako první bod.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Mně šlo pouze o to, jak se ten bod má jmenovat. To jste právě Poslanecké sněmovně sdělil. Takže v prvním hlasování budeme hlasovat o zařazení nového bodu s názvem, který zde přednesl pan poslanec Fiedler, a bylo by to jako první bod dnešního jednání. Všechny vás odhlásím, protože je zde žádost o odhlášení. Poprosím o novou registraci. A budeme tedy hlasovat.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby tento nový bod byl zařazen jako první bod dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 120, přihlášeno je 176, pro 88, proti 76. Tento návrh nebyl přijat. (Hluk v sále.)

  Je zde zájem o kontrolu hlasování? Není tomu tak.

  A nyní bychom hlasovali... Jsme, pane předsedo (k poslanci Okamurovi, který se hlásí), v hlasování. Já dokončím hlasování a pak vám samozřejmě dám slovo.

  Nyní bychom hlasovali o zařazení nového bodu, a to za pevně zařazené body dnes dopoledne... Poprosím pana poslance a předsedu klubu Fialu o spolupráci... Buď je možné to zařadit za bod 59, nebo úplně na konec dnešního jednání po zahraničních misích. (Poslanec Fiala: Za bod 59.) Dobrá. Takže bychom hlasovali o pevném zařazení na dnešní dopoledne po bodu 59.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 121, přihlášeno je 177, pro 87, proti 80. Tento návrh nebyl přijat.

  Tím mám za to, že jsme se vypořádali se všemi hlasovatelnými návrhy k pořadu schůze. Registroval jsem ještě přihlášku pana předsedy Okamury, takže mu samozřejmě s přednostním právem slovo udělím. Prosím.

  Ještě pardon, omlouvám se. Já jsem avizoval omluvu pana poslance Novotného, nicméně jsem si neuvědomil, že máme Novotné dva. Takže je to pan poslanec Martin Novotný. Pan poslanec Josef Novotný je přítomen. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěl poděkovat té téměř poloviční většině poslanců v Poslanecké sněmovně, že chtěli umožnit občanům České republiky a občanům Zlínského kraje, aby se dozvěděli informace. Jsem skutečně v šoku! Neprošlo to těsně o jeden hlas, aby se občané dozvěděli informaci. I ti občané těch téměř třiceti dalších muničních skladů, tzn. jedná se o desetitisíce občanů České republiky. Co jim případně hrozí. Musím říct, že jsem v šoku, že vládní koalice odmítla - a většina poslanců KDU-ČSL, ANO a ČSSD odmítla podat informaci občanům České republiky, co je skutečně čeká. Neprošlo to o jeden hlas.

  A chtěl jsem vládě říct jen jedno slovo: Uvědomte si, že je to megaprůšvih. Je to absolutní megaprůšvih, co se tady stalo v tom skladu, že Česká republika nemá přehled o munici, která se pohybuje na území České republiky, a občané ani republika jako taková nevědí, co se může stát a co nás může čekat. Je to skutečně megaprůšvih, absolutní průšvih. A znovu říkám, že jsem v šoku, že jsme odmítli o tomto diskutovat.

  A znovu od tohoto mikrofonu vyzývám oba ministry zcela věcně. Tak nám prosím aspoň sdělte konkrétní časový harmonogram, kdy, k jakému datu podáte kompletní analýzu příčin, co se stalo, těch otázek. Dobře, když nemáte odvahu otevřít tento bod tady, abychom mohli o tom diskutovat veřejně, prosím aspoň dejte přesný časový harmonogram, tady a teď prosím. Třeba: do konce příštího týdne vám řekneme, přesně vám, občanům, ale myslím, že je to docela pozdě, tu analýzu příčin stavu, kdy se asi budou připravovat legislativní řešení, kdy to bude pokračovat. Protože takhle to zamést pod koberec, že se řekne ne, nebudeme o tom diskutovat, bez jediného časového harmonogramu pro občany, kdy se tedy dozvědí, co je za humny, za jejich domy čeká, tak to opravdu akceptovat nemůžu, přestože jsme malá opoziční strana. A znovu k tomu vyzývám. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr vnitra má slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vaším prostřednictvím panu předsedovi Okamurovi. Ale pane předsedo, my tu odvahu máme. My jsme dojeli včera na místo samé, abychom se s tím seznámili. Mohl jste přijet. Váš předseda z vaší strany tam byl. Váš předseda strany tam byl, tzn. ta informace byla veřejně známá. Mohl jste s námi diskusi s občany vést na místě. My jsme se snažili občanům odpovědět veškeré otázky, které známe ve stávající době. A znovu říkám - teď je čas přijímat řešení, odstranit rizika. A čas na to hledat viníky se najde. My je musíme najít, pojmenovat a změnit legislativu. To znamená, my se pořád točíme v kruhu.

  Prosím pěkně, nevyvolávejte paniku, že stejná situace se může stát i v jiných místech České republiky. To není pravda. Do tohoto skladu vstoupili dva zaměstnanci této firmy a následně po jejich vstupu došlo k výbuchu. Je důvodné podezření, že to má souvislost s činností těchto dvou lidí v tomto skladu, a policie tu věc vyšetří. V současné době na to místo prostě nelze dojít, nelze vyšetřovat. Ale k vyšetření dojde a veřejnost se dozví veškeré odpovědi na otázky, o kterých hovoříte. Ale my dneska ty odpovědi prostě neznáme. Já tady nebudu fabulovat ani si vymýšlet jenom proto, abychom tady vedli z mého pohledu v této věci diskusi, protože bych si musel vymýšlet věci, které nevím. Až budu vědět, velice rád odpovím. Byli jsme první, kdo zveřejnil, že v tomto skladu je ještě tisíc tun munice. To je věc, kterou víme podle těch výpisů. Ale víc prostě neznáme a nebudu lhát veřejnosti za každou cenu. Nezlobte se na mě.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní pan poslanec Novotný Josef k hlasování. Má prostor. Potom registruji dvě další přednostní práva.

 • Poslanec Josef Novotný: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, nechci zpochybnit hlasování. Na sjetině mám ano, hlasoval jsem ne. Tak jenom pro stenozáznam.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Týká se to toho posledního hlasování, pane poslanče? (Poslanec Novotný souhlasí.) Ano, dobře.

  Pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já teď budu citovat větu pana ministra Chovance, abych si s ní dovolil polemizovat. On řekl: "Nešiřte paniku, že se to může stát kdekoliv na jiném místě v České republice. To není pravda. Do toho skladu vstoupili dva zaměstnanci a následně došlo k výbuchu."

  Pane ministře, jste si opravdu jist, že v žádném jiném muničním skladu na území České republiky nejsou alespoň dva zaměstnanci, kteří by tam mohli vejít? (Potlesk z řad poslanců TOP 09.) A proč se máme domnívat, že v jiných muničních skladech na území České republiky je větší pořádek, než byl tady? Jak můžete takovouhle větu říct? Já jsem se snažil být velmi zdrženlivý, ale po této vaší větě jsem mimořádně znepokojen! (Potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura a potom pan ministra vnitra. (V sále je velký hluk a neklid.) Pardon, omlouvá se pan poslanec Holík do 11 hodin z pracovních důvodů.

  Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já myslím, že jsme svědky toho, že diskuse a bod částečně zařazen je a částečně není. Ministři samozřejmě využili, a na to mají plné právo, svého přednostního práva. Tudíž jsme o tom vlastně debatovali 40 minut, abychom pak řekli, že o tom debatovat nechceme. Příště, až si budou někteří koaliční poslanci stěžovat, že nám to jde pomalu a že neprojednali to, co chtěli. Bod mohl být zařazen v 9.20 a mohli jsme mít po rozpravě a mohli vystoupit i poslanci, kteří nemají přednostní právo. Ale to není důležité.

  Dneska ráno jsme z vystoupení kolegů předsedů koaličních klubů zjistili, že bude ve středu schůze. Já pevně doufám, že bude i ve čtvrtek, a vyzývám pana premiéra, aby zajistil účast ministrů na interpelacích. Tam má každý poslanec možnost se ptát, ale ministři musí být přítomni. Že jsme včera omluvili neúčast ministrů vnitra a obrany, je jasné, avizovali, že budou na místě samém, takže nechci včerejší neúčast kritizovat, protože v úterý nebo ve středu říkali, že tam ve čtvrtek pojedou. Ale účast na interpelacích minule, to znamená včera i minulý týden, byla tristní. Minimálně polovina, či větší polovina členů vlády nebyla přítomna. Doufám, že si neplánujete, že ve středu tady budeme do půlnoci a ukončíte schůzi, abyste se opět schovali před opozicí a opět neprobíhaly řádným způsobem interpelace.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr vnitra.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se vaším prostřednictvím chtěl omluvit panu kolegovi Kalouskovi za to, že jsem ho znepokojil. To je opravdu výrok, že v současné době nemůžou v nějakém skladu v České republice pracovat dva zaměstnanci. To určitě mohou. Takže za to se panu kolegovi Kalouskovi omlouvám. Na druhou stranu, kolegové a kolegyně, stav, který tady je, který dneska řešíme, je výsledkem vašich vlád, vašich úsporných opatření. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.) Vy jste dopustili, aby se privatizovaly bezpečnostní limity v České republice. Je to výsledek vaší práce!

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Toto evidentně nezůstane bez odezvy. Pan předseda Kalousek má slovo a po něm pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Tak za prvé. Po roce vládnutí něco takového říct to už je docela chucpe. Ale přesto prosím pana ministra Chovance, ať se obrátí v té diskusi na pana ministra obrany, aby ho informoval o tom, kdo dal skladovací prostory české armády do nájmu. Kdo to udělal? Která vláda to byla? A z jaké strany byl ten ministr obrany? (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Je už to tradicí. Když si ministr neví rady, tak řekne: za to mohou minulé vlády. Ale chci se opravdu ohradit. Předtím pan ministr vystupoval docela logicky a říkal, že vyšetřování probíhá, počkejme na výsledky. Ale on už dovyšetřoval. On už ví, kdo to zavinil. Minulé vlády! Tak proč to vlastně vyšetřujete, když už to víte? Tak jsme to mohli dneska projednat, mohl jste oznámit výsledek, že za to mohou minulé vlády, a hotovo. Nevymlouvejte se, nepoužívejte tak trapné argumenty! (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr vnitra.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Dámy a pánové, já k této věci dneska vystoupím naposled, pokud nebudu ještě někým dotázán na přímý dotaz, abych odpověděl. Já tady hovořím o tom, že minulé vlády dovolily to, že dnes licence má kdokoliv, že nakládání je daleko volnější. Vy jste říkali, že privát to prostě vyřeší. Já říkám, že bezpečnostní situaci v České republice musí řešit stát. Vy jste měl liberální přístup k tomu, že ty věci vyřeší privátní firmy. A kdo pronajal ty objekty nebo nepronajal, bude součástí šetření. My se tomu vůbec nebráníme. A až to zjistíme, předstoupíme před Poslaneckou sněmovnu, tak toho konkrétního viníka určitě určíme. Je-li to ředitel předmětného ústavu, je-li to nějaký předchůdce pana ministra Stropnického, to já dnes opravdu nevím.

  V každém případě si nemyslím, že by se měl posilovat vliv soukromých bezpečnostních služeb, že by nám privátní firmy měly řešit likvidaci munice. Z toho jsou tyto problémy! A to určitě nezavinily vlády levicové, to zavinily vaše, ať se vám to líbí nebo nelíbí. (V sále je stále obrovský hluk.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek. Prosím levou část sálu, aby přestala diskutovat. Děkuji. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem opravdu přesvědčen, že pan ministr Tvrdík nebyl členem pravicové vlády. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

  I další vaše vystoupení, pane ministře. Buď se snažíte mlžit, anebo to nevíte. Ale licence, kterou vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu pro zacházení s vojenským materiálem, má čtyři základní subdodavatele informací, na jejichž základě to potom ve správním řízení uděluje. Ministerstvo průmyslu to spíše zúřadovává. Informace, na základě kterých se licence poskytuje nebo neposkytuje, jsou klíčové od Ministerstva zahraničních věcí, od zpravodajských služeb a od Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra v licenčním řízení nese tu zásadní odpovědnost za to, jestli firma je, nebo není bezpečná. A já vás tedy velmi prosím, až budete říkat, že nás o všem budete informovat, abyste také v rámci šetření velmi otevřeně řekl: bezpečnostní soukromé agentury na hlídání skladovacích objektů v Armádě České republiky pustil do armády ten a ten ministr za té a té vlády. Firmy, které tuto licenci měly, ji dostaly tehdy a tehdy za toho a toho ministra vnitra. Já si myslím, že tuto informaci si všichni zaslouží. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě jednou pan ministr vnitra. Prosím.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Omlouvám se, ale ještě jednou naposled. Na to má určitě Sněmovna právo a ty informace dostane. Nevidím důvod, proč by je nedostala ať už prostřednictvím interpelace, nebo nějaké souhrnné zprávy, kterou si určitě všichni, co tady dnes sedíme, zasloužíme, nebo zasloužíte.

  Co se týká toho pronajímatele, pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, ten byl vytvořen před dvěma a půl lety nějakým sloučením. To určitě nebylo za Jaroslava Tvrdíka a bylo to dva a půl roku zpátky, kdy tento subjekt de facto vznikl, a to je ten, který je podepsán na nájemní smlouvě na straně pronajímatele. Takže dva a půl roku zpátky cca. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Další přihlášky s přednostním právem neregistruji, takže nám asi nic nebrání v tom, abychom se začali zabývat pořadem schůze, respektive body, které jsou na pořadu schůze.

  Tím prvním bodem je

  Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte mi, abych navázal na dosavadní průběh projednávání návrhu tohoto zákona, který v souladu s programovým prohlášením vlády zlepšuje přístup pacientů k lázeňské péči a zároveň upravuje podmínky hrazení lázeňské péče ze systému veřejného zdravotního pojištění tak, aby byla právní úprava v této oblasti v souladu s březnovým nálezem Ústavního soudu, který ke konci tohoto roku ruší dosavadní vyhlášku z roku 2012 upravující takzvaný indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako tisk 307/1. Prosím paní zpravodajku tohoto výboru, paní poslankyni Soňu Markovou.

 • Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, milé kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro zdravotnictví, které se týká předloženého návrhu zákona, tak jak tady přednesl pan ministr zdravotnictví. Náš výbor projednal tento návrh zákona a konstatoval, že splňuje všechny požadavky dobrého zákona, který by měl spatřit světlo světa tak, aby mohl být platný od 1. 1. 2015. Projednal ho a doporučil ke schválení Poslanecké sněmovně tak, jak jste si to i v našem usnesení přečetli. Projednal i některé pozměňovací návrhy, takže doporučuje, aby byl přijat ve smyslu těchto pozměňovacích návrhů.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní jednu přihlášku, a to pana poslance Leoše Hegera, kterému uděluji slovo. Po něm pan poslanec Hovorka.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych zopakoval to, co jsem zde prezentoval při prvním čtení, to jest, že ze strany poslaneckého klubu TOP 09 není žádný problém s přijetím novely zákona, která se týká indikací lázeňské léčby.

  Při projednávání ve výboru pro zdravotnictví byl poměrně narychlo předložen pozměňovací návrh, který prošel, ale později se ukázalo, že tento návrh, který se týká zařazení dezinfekčních prostředků pro diabetiky do úhrad veřejného zdravotního pojištění, má jisté problémy, a to jak finanční, tak legislativní. Ten legislativní problém je v tom, že dezinfekční prostředky jsou vedeny v našem zákonodárství jako léčiva, zatímco pozměňovací návrh navrhuje, aby byly zařazeny a vloženy do úhrad z veřejného zdravotního pojištění jakožto zdravotnické prostředky.

  Druhý problém, finanční, je, že finanční limitace, která byla v pozměňovacím návrhu navržena, se týká dávek pro jednu dezinfekci, což není parametr, který by byl řádně definován, a je zvykem limitace úhrady dělat pomocí objemu příslušného léčiva v takovémto případě a času, po který ten objem je aplikován. Já tedy navrhuji, abychom nepřijímali pozměňovací návrh, přestože byl prodiskutován a přijat na zdravotnickém výboru. Ale v případě, že by tady byla vůle přes všechny výhrady pozměňovací návrh přijmout, tak jsem si dovolil předložit pozměňovací návrh k předchozímu pozměňovacímu návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Ten pozměňovací návrh má dva hlavní aspekty. Jednak mění limitaci úhrady, čímž se z předpokládaných 50 až 100 mil. korun nebo i více zátěže pro veřejné zdravotní pojištění dostává na částku zhruba 30 mil. korun za dezinfekci pro diabetiky. A dále návrh rozšiřuje to, aby mohly být hrazeny jakékoli dezinfekční prostředky, které odpovídají dané potřebě, a nikoliv jenom prostředky ve formě spreje, kde hrozí určitý firemní vliv, který by se mohl uplatňovat právě v téhle zvláštní situaci, když to je deklarováno celkem nesprávně jako zdravotnický prostředek.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Upřesním ještě jednu omluvenku. Do 11 hodin se omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík.

  Další v rozpravě vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si krátce vás seznámit s pozměňovacím návrhem, který jsem vložil do systému pod číslem 1494 a tento pozměňovací návrh zní: "(Dále individuální smluvní ujednání.") Zdravotní pojišťovna je povinna zveřejnit individuální smluvní ujednání do 30 dnů ode dne, kdy bylo uzavřeno, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Individuální smluvní ujednání nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění.

  Dovolím si krátce okomentovat. Tento pozměňovací návrh směřuje k dosažení transparentnosti smluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. Jak jsem zde uvedl již v rozpravě k tisku 260, dnes je velmi minimální kontrola nad zdravotními pojišťovnami, a nad smluvními vztahy, které mají zdravotní pojišťovny se zdravotnickými zařízeními, není kontrola téměř žádná. Většina smluvních ujednání je uzavírána nad rámec úhradové vyhlášky. To základní pravidlo je úhradová vyhláška, ale jak jsme byli informováni i ze strany ministerstva a od pojišťoven, tři čtvrtiny úhrad jsou mimo tento rámec, který dává úhradová vyhláška. Z tohoto pohledu je zřejmé, že nad zhruba 240 miliardami, které jsou ve zdravotním pojištění, není téměř žádná kontrola. Přitom 135 poslanců této Sněmovny se přihlásilo k transparentnosti smluv a ke zveřejňování všech smluv. Bylo to na základě požadavku Rekonstrukce státu.

  Tento návrh tohoto zákona v podstatě umožní, že dojde postupně ke sjednocení úhrad mezi zdravotnickými zařízeními, protože budou známy výše úhrady, které mají jednotlivá zdravotnická zařízení. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Jiří Štětina a druhou faktickou poznámku má pan poslanec Leoš Heger. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já ani tyto dvě minuty nevyčerpám. Já vždycky hovořím jenom k věcem, o kterých něco vím. Myslím si, že tato věc byla dostatečně projednána na zdravotním výboru, který se sešel ve Znojmě, ad 1. Ad 2. Já a samozřejmě tedy i hnutí Úsvit podpoříme oba dva pozměňovací návrhy - jak pana poslance Hovorky, tak samozřejmě poslance Krákory, protože jsou to oba dva velmi rozumné pozměňovací návrhy, které vylepší tento zákon, a pokud nám jde všem o peníze, prosím vás pěkně, tak zde nehledejme rezervy. Rezervy jsou někde úplně jinde. Já se domnívám, že v této Sněmovně se o tom také brzo začne hovořit. Takže my budeme tyto dva pozměňovací návrhy podporovat. Děkuji a vidím, že jsem ani minutu nevyužil.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je to tak. Já vám děkuji. A nyní poprosím s faktickou poznámkou pana poslance Leoše Hegera.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo ještě jednou. Já jsem k pozměňovacímu návrhu pana poslance Hovorky chtěl stručně říct, že on podobné návrhy předkládal již dvakrát a já jsem je rozporoval kvůli jejich vysoké administrativní náročnosti. To, že ty návrhy neprošly, bylo v médiích citováno jako neochota některých lidí se přihlásit k transparentnosti ve zdravotnictví, tak proto tady explicitně říkám, že tentokrát návrh, který je napsán podstatně lépe a je administrativně jednodušší, zcela jednoznačně podpořím. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili dva poslanci - první je pan poslanec Heger a druhý je pan poslanec Hovorka. Pane poslanče, můžete pokračovat v podrobné rozpravě.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji. Ještě potřetí. Přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je podáván k pozměňovacímu návrhu ve sněmovním tisku 307/1, a můj pozměňovací návrh je v systému uložen pod číslem 1539. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Hovorka.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému pod číslem 1494 a který jsem tady uvedl v obecné rozpravě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda se ještě někdo chce přihlásit do podrobné rozpravy. Není tomu tak, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda si vezmete závěrečná slova. Pan ministr i paní zpravodajka? (Ano.) Můžete vystoupit, pane ministře.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi krátké vyjádření k pozměňovacím návrhům, které tady zazněly.

  Nejprve tedy pozměňovací návrh pana poslance Krákory. Za předkladatele k němu mám pozitivní stanovisko za předpokladu, že se ještě do třetího čtení legislativně technicky upraví, protože mám avizováno, že není zatím úplně dokonalý, ale věřím, že se to podaří do třetího čtení.

  K pozměňovacímu návrhu pana poslance Hovorky musím říct, že považuji takto zásadní návrh zařazený k novele řešící v podstatě výhradně léčebně lázeňskou péči jako za ne úplně koncepční, ale myslím si, že to není úplně zásadní problém. Z toho návrhu není pouze zřejmé, za jakým účelem je nutné podmiňovat nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním. Vyjasnění této skutečnosti v odůvodnění pozměňovacího návrhu absentuje. Veřejná kontrola bude významně posílena již jen samotným zveřejněním takové smlouvy, přičemž vazba účinnosti na její zveřejnění může podle našeho názoru přinést závažné problémy, a to nikoliv zdravotním pojišťovnám, ale poskytovatelům, protože v případě nezveřejnění to nebude nepříznivě dopadat na zdravotní pojišťovny, ale především na poskytovatele zdravotních služeb, což si myslím, že může vyvolat jisté problémy, ale myslím si, že by to bylo řešitelné.

  Chtěl bych tady informovat o tom, že Ministerstvo zdravotnictví již odeslalo do legislativního procesu svůj návrh transparenčních změn zákona č. 48, které i tyto záležitosti řeší. Domníváme se, že stávající způsob veřejné kontroly nad obsahem smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb je nedostatečný a problematiku zveřejnění právě proto chceme řešit. Dále návrh Ministerstva zdravotnictví ve zmiňované novele oproti předloženému pozměňovacímu návrhu počítá se širším okruhem zveřejňovaných smluv. Nebude se jednat jen o smlouvy zdravotních pojišťoven s poskytovateli, ale také například s distributory očkovacích látek a budou se zveřejňovat všechny smlouvy, to znamená nejenom ty, které sama zdravotní pojišťovna bude považovat za odlišné do příslušné úhradové vyhlášky pro daný rok. A podstatné je, že za nezveřejnění budou stanoveny odpovídající sankce.

  Co se týče odchylek smluv od úhradové vyhlášky obecně, vznikne na Ministerstvu zdravotnictví k této problematice pracovní skupina, kam bude přizván i pan poslanec Hovorka a která navrhne optimální právní úpravu. Nicméně z hlediska toho, že tento pozměňovací návrh je v souladu se záměry vlády a že si myslíme, že nemá zcela zásadní nedostatky, tak za předkladatele k tomuto návrhu zaujímám neutrální stanovisko.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Ještě závěrečné slovo paní zpravodajky.

 • Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo a děkuji také všem za věcnou diskusi k tomuto návrhu zákona. Já bych se chtěla vyjádřit ještě právě k pozměňovacím návrhům, ať už tedy pana kolegy Krákory, který prošel výborem pro zdravotnictví, ale následně se ukázalo, že potřebuje některé legislativní úpravy - věcně je správný, ale legislativně úplně neodpovídá, takže předpokládám, že dojde k úpravě ve třetím čtení.

  Co se týká pozměňovacího návrhu pana kolegy Hovorky, ten výborem neprošel v tom původním stavu, jak byl, a také proto, že byl předložen těsně před jednáním výboru a nemohl být řádně posouzen a projednán. Bylo to také nedodržení pravidel, která každý výbor má, aby pozměňovací návrhy byly předloženy včas. V tuto chvíli, tak jak byl předložen tento pozměňovací návrh, je v podstatě deklaratorní. Ve skutečnosti nic neřeší. Je to vlastně pokračování toho, co jsme už tady měli. To znamená my, kteří jsme ten pozměňovací návrh původně nepodpořili, jsme byli následně vláčeni v médiích za to, že nepodporujeme transparentnost ve zdravotnictví, což je samozřejmě nesmysl, nicméně v tuto chvíli je tento návrh právě proto, že v podstatě nic neřeší a je to jen takové plácnutí do vody, ale vypadá to hezky na veřejnosti, tak v tuto chvíli samozřejmě tento návrh budeme podporovat, ale věřím tomu, že novela, kterou tady přislíbil pan ministr zdravotnictví, novela, která skutečně bude transparenční a umožní, abychom mohli napravit věci, které byly špatné v minulosti ohledně financování a transparentnosti finančních toků ve zdravotnictví, že to bude co nejdříve, tak jak to tady pan ministr slíbil.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh, o kterém by se dalo hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu. S přednostním právem se hlásí pan předseda Fiala.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já vás všechny chci požádat o půl hodinovou přestávku na jednání klubu hnutí Úsvit. Takže do 11 hodin. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Než vyhlásím přestávku, ještě se hlásí pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já jenom bych chtěl poprosit technicky kolegy z hnutí ANO také na klub. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já tedy vyhlašuji půl hodinovou přestávku. Přerušuji jednání do 11.00, kdy budeme pokračovat.

  (Jednání přerušeno v 10.31 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, čas na přestávku nám vypršel. (Hlásí se poslanec Okamura.) S přednostním právem - hlásíte se do diskuse k bodu, dobře. Já zazvoním a přivolám kolegy z předsálí, aby přišli, abychom mohli pokračovat v jednání.

  Otevírám další bod a tím je

  Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 82/8.

  Nejdříve se táži navrhovatelky, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, zda se chce ke stanovisku prezidenta vyjádřit. Paní ministryně chce slovo.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych na začátek chtěla zopakovat, proč si myslím a jsem opravdu přesvědčena, že tento zákon je velice důležitý. Vznikal na základě nejrůznějších debat asi sedm let a vznikal proto, protože u nás je chronický nedostatek míst jak ve školkách, tak v zařízeních pro děti do tří let, která u nás prakticky neexistují. Ten požadavek vznikl do velké míry zdola, kdy nestátní neziskové organizace a zaměstnavatelé požadovali právní úpravu na to, aby se mohli oficiálně legálně starat o děti, aby mohli doplnit síť mateřských školek. V průběhu diskuse o té úpravě jsme se potýkali s extrémy, abych tak řekla, zprava zleva, ne v tom politickém slova smyslu, ale v tom, že někteří lidé říkali, že bychom měli i pro dětskou skupinu jako pro alternativní formu péče o předškolní děti dodržovat ty samé, velmi přísné hygienické standardy, jaké dodržují mateřské školky, a na druhé straně byly požadavky, aby tyto standardy byly maximálně rozvolněny. Takže se tento zákon nakonec podle mého názoru stal jakýmsi kompromisem mezi těmito dvěma polohami.

  V průběhu let, kdy ten zákon se stále debatoval, si ale vlastně neziskové organizace našly cestu a začaly provozovat péči o dítě vlastně jako vedlejší činnost prostřednictvím a v rámci zákona živnostenského. Teď, jak víme, se nad zákonem o dětských skupinách rozpoutala obrovská debata. Ukázalo se, že je tady druh péče o dítě, takzvané lesní školky, které by tím zákonem měly strach, že bychom je zavřeli. Chtěla bych tady ještě jednou zdůraznit, že lesní školky už jsou v procesu registrace do sítě mateřských školek, pan ministr školství o tom opakovaně hovořil, naposled dnes do České televize. Jednání s Ministerstvem zdravotnictví o hygienických standardech speciálně pro tento typ zařízení už také započala.

  Další část debaty se ukázala, když se začal ozývat Člověk v tísni, charity a nejrůznější organizace, o kterých jsme do té doby vůbec nevěděli, až do léta letošního roku, že vůbec poskytují péči o děti takového druhu, že vlastně suplují mateřské školky. Do té doby na našem ministerstvu jednala jenom mateřská centra, která celou dobu otevřeně přiznávala, že takovou péči poskytují, ale jiné organizace - znovu zdůrazňuji - se ozvaly poprvé až letos v létě. Najednou se zřejmě ukázalo, že je tady obrovské množství neziskových organizací, které padají do jakési šedé zóny a suplují tak trochu načerno mateřské školky.

  Samozřejmě naším zájmem nicméně není ani lesní školky ani tyto organizace nějakým způsobem poškodit a zavřít. Já na to jen upozorňuji.

  Chtěla jsem říci ještě jedno, že předpokládám, že po mně vystoupí předseda klubu KDU-ČSL, který vysvětlí, že jste se jako koaliční kluby dohodly na tom, že podáte, přehlasuje-li se veto, příslušnou novelu, tak aby se uzákonila nepovinná registrace. To znamená, že tím pádem se všechny ty organizace, které se najednou probudily a proti zákonu o dětské skupině začaly bojovat, budou moci uklidnit. Ty, které se zaregistrují, po čemž opravdu volají především zaměstnavatelé, a je jich také hodně, budou mít z toho zákona určité benefity. Budou mít daňové slevy jak zaměstnavatelé, resp. budou si moci náklady na provoz a zřízení dětské skupiny odepsat z daní, slevu na daních budou mít i rodiče, kteří dají dítě buď do mateřské školky, nebo dětské skupiny. Organizace, které nebudou zaregistrovány podle toho zákona, žádné výhody mít nebudou. Bude se to vztahovat i na peníze z Evropské unie, protože vlastně jedním z argumentů organizací, které se zaregistrovat nechtějí, bylo - nechte nás být, my nechceme veřejné peníze, chceme si to dělat samy za souhlasu rodičů.

  Ještě jednou se přimlouvám, abyste návrh, tak jak teď je, podpořili s tím, že se zavážete k tomu dalšímu kroku, takže nikdo nemusí mít obavy. Ale opravdu si myslím, že ten zákon je velmi důležitý a především zaměstnavatelé a některé neziskové organizace na něj už čekají velmi dlouho. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. Táži se, jestli se chtějí ke stanovisku prezidenta postupně vyjádřit zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Ta se dnes omlouvá z jednání. V tom případě zpravodaj stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národní menšiny, pan poslanec Zdeněk Soukup. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Pane předsedající, dámy a pánové, já nemám vůbec žádný důvod měnit stanovisko. To původní stanovisko, ke kterému mě zavázal, ke kterému mě vedl většinový názor členů komise Sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a menšiny. To stanovisko je plus pro přijetí zákona a minus pro prezidentské veto.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pan poslanec Petr Kořenek se chce také vyjádřit. Ne, nechcete se k tomu vyjádřit jako zpravodaj. Dobře.

  Otevírám rozpravu, kde eviduji dva přihlášené s přednostním právem. Je to pan předseda Okamura a předseda klubu Mihola. Než vám dám slovo, mám zde jednu faktickou poznámku - pan poslanec Farský. Máte slovo, pane poslanče. ***

 • Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, snažím se poslouchat ve sněmovně, abych se v těch změnách vyznal, ale tady u toho zákona skutečně už jsem zmaten. Protože to, co je teď navrhováno, abychom přehlasovali, tak ještě při schvalování tohoto zákona nám bylo tvrzeno, že nic z toho, co to způsobí, paní ministryní, že to nezpůsobí tento zákon. Že všechno bude v pořádku, že tento zákon neohrozí žádné dětské kluby, neohrozí žádné mládežnické organizace. Dneska už tady slyšíme, že ohrozí, ale že to vyřešíme rychlou novelou potom, co tento zákon schválíme ve znění, v kterém odešel ze Sněmovny.

  Proboha! My chceme schvalovat zákon, o kterém víme, že je ohrožující a že je nefunkční? Tak jestli umíme připravit rychlou novelu a dohodnout se na rychlé novele, proč se zrovna nedohodneme na funkčním zákoně a neschválíme ho napoprvé a pořádně? Takovýmhle způsobem připravovat zákony a takovýmto způsobem pracovat, takovýmto způsobem rozporuplně se vyjadřovat a slibovat něco, co se později ukáže jako naprostý nesmysl, je přece zoufalá vizitka legislativní práce vlády, ale i této Sněmovny, pokud toto veto bude přehlasovávat.

  Proto vás vyzývám k tomu, ať se k takovému způsobu legislativní práce nesnižujeme. A je shoda na dětských skupinách, je shoda na výsledném znění zákona. Předsedové klubů se na tom sešli a dohodli se. Tak ať ale předloží pořádný zákon a nenutí nás schvalovat zákon, o kterém dopředu víme, že ten zákon je nebezpečný a nefunkční. Já totiž po všech těch prohlášeních už nevěřím tomu, že ta novela tady projde a bude fungovat. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Nina Nováková. Máte slovo.

 • Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěla bych jen vyjádřit za všechny, kteří teď poslouchali vyjádření paní ministryně, za všechny, kteří v praxi se snaží starat o děti v různých formách, ať je to charita, nebo různé skupiny, a jsem pobouřena tím, že se teď tady o nich mluví jako o něčem, co se náhle vynořilo z jakési temnoty, o čem se nevědělo, protože to prostě fungovalo. A není to vina těch lidí, kteří o děti teď pečují, že se o nich nevědělo. Když něco funguje, není nutné, aby se to hlásilo. Jsem opravdu pobouřena, že se mluví o nějaké šedé zóně u těchto lidí nebo o něčem, co je jako by pololegální atd. Život je trošku něco jiného, než to, aby - lidé nebudou čekat na to, co si vymyslí nějaké ministerstvo. Oni musí žít teď v této době. Proto jsem opravdu znovu pobouřena kvůli tomu, když někdo zpochybňuje jakýmkoli způsobem kvalitu těch, kteří se dosud o děti starají a nebyli v oficiálním systému.

  Děkuji za slovo. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Langšádlová. Máte slovo.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem přihlášena do podrobné rozpravy, kde se k zákonu podrobněji vyjádřím, ale chtěla bych vás důrazně požádat, tady je připraven návrh zákona, který je identický s tím, co zde máme, pouze je tam dobrovolná registrace. My tento zákon máme připraven. My můžeme naprosto čistým legislativním procesem již teď tento zákon podepsat a nemusíme tady schvalovat paskvily a pak možné novely. To, že tady paní ministryně řekla, že o těchto formách péče nevěděla a že se provozují de facto načerno, je pro mě naprosto alarmující a nehorázné! (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má přihlášenou paní ministryně práce a sociálních věcí. Máte slovo.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, omluvám se, možná jsem se nepřesně vyjádřila. Ale já jsem dosud přesvědčena, tak jako jsem byla, že poslanecký návrh, který jste si tady ale většinově odhlasovali, je v pořádku a že ty organizace neohrozí. Chtěla jsem vám popsat situaci, která se skutečně vynořila v létě, kdy organizace, které do té doby se tvářily, nebo nepřiznávaly, že pečují skutečně ve školkovém formátu o děti, se najednou vynořily, a já vůbec nezpochybňuji jejich práci. Já jsem jim za jejich práci velice vděčná. Ale jsem doteď přesvědčena, že nejméně polovina z nich by ani pod zákon o dětské skupině nepadla a že by to bylo v pořádku, a nabízela jsem jim pomoc. Ale to, že ony se přihlásily pozdě, to opravdu není vina ministerstva.

  Opakuji, v žádném případě nezpochybňuji, jenom říkám, že je velice zajímavé, že se to vůbec v té debatě vynořilo, a pro nás je to obrovský závazek do budoucnosti, protože jak víme a jak už tady řeklo také jedno usnesení Poslanecké sněmovny v debatě k tomuto zákonu, my se musíme podívat na velice přísné standardy, které jsou určeny mateřským školkám a které jsou v podstatě překážkou pro zřizování normálních oficiálních institucí, které pečují o předškolní děti, a v tomto směru již také probíhalo jednání s Ministerstvem zdravotnictví a probíhat bude dále. Ale já jsem to tady uvedla, abychom všichni jenom věděli, že posledních sedm deset let se tady kvůli špatným pravidlům, která jsou na jedné straně velice přísná a na druhé straně velice rozvolněná, prostě ukazuje, že předškolní péče o děti funguje v jakési šedé zóně, což v žádném případě nezpochybňuje velmi užitečnou práci těchto organizací. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další faktickou poznámku má pan poslanec Farský. Máte slovo.

 • Poslanec Jan Farský: Pevně věřím, že se posloucháme navzájem. Mě slova paní ministryně, která už dopředu víceméně zpochybňuje potřebu této novely, jenom utvrzují v riziku, že dnes schválíme špatný zákon, ale pro novelu vzápětí nebude vůle.

  Znovu to zopakuji. Paní ministryně tady řekla, že novela není z jejího pohledu nutná. Mám věřit tomu, že tady bude schválena? Nevěřím, a proto pro ten zákon nebudu hlasovat. A jak zmínila kolegyně Langšádlová, ten zákon je připraven v perfektní podobě a pomalejší, než přijetí této novely, aby se to stihlo do účinností, to být nemusí, pokud zde bude vůle ke schválení. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. A nyní přistoupíme k rozpravě. Mám zde dvě přednostní práva. První pan předseda Okamura, po něm pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Mihola. Máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám sdělil stanovisko hnutí Úsvit k tomuto návrhu zákona, který nám vrátil prezident republiky po svém vetu.

  Zákon o dětské skupině měl původně rozšířit možnosti alternativní péče o předškolní děti. Namísto toho jsme opět sklouzli do zákona, který komplikuje něco, co už léta funguje. Zákonodárce by měl zákony šetřit a řešit jen to, co je nezbytně nutné, případně naopak přebytečné či komplikované normy postupně rušit či zjednodušovat. Bude dobré si připomenout, že zákon se vztahuje na všechna zařízení, která poskytují péči o děti, takže se např. dotkne i dětských center, kterých je v ČR přes 600 a která se starají zhruba o 30 tisíc dětí. Pravidla nového zákona se, chtěj nechtěj, vztahují i na další zařízení pro děti. Česká rada dětí a mládeže odhaduje negativní dopad tohoto zákona na dalších 10 tisíc dětí sdružených v YMCA, ve Skautu apod.

  Slyším sliby, že se připravuje zvláštní řešení pro lesní školky, což by musela být opět novela tohoto čerstvě nového zákona, ale také na ta zbylá zařízení si zatím nikdo nevzpomněl. Lesní školky nebo Skaut už po několik let fungují velmi dobře, a to i bez zásahu vlády či Sněmovny, a i tam je potřeba už na základě stávající legislativy dodržovat hygienické normy. Já sám jsem lesní školku navštívil, nevím, kolik z vás ji navštívilo, a podrobně jsem se na místě, na Praze 6, informoval. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a dále s přednostním právem pan předseda Mihola.

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych chtěl nejdříve deklarovat, že klub KDU-ČSL podpoří přehlasování veta prezidenta republiky. Tady k této změně postoje nebo stanoviska jsme dospěli po složitých jednáních a já myslím, že zástupci všech politických klubů, když to vezmu zleva až doprava, vědí, že jsem se o tu věc velmi staral a komunikoval ji se všemi, že to skutečně není nějaké rozhodnutí náhodné nebo jenom pod vlivem někoho nebo něčeho, že je také komunikované s těmi, kterých se tato věc týká, to znamená včetně Asociace lesních mateřských škol, Rady dětí a mládeže a dalších těch skupin dotčených, které tady byly již zmíněny předřečníky.

  My respektujeme především dohodu, a to bych zde chtěl zdůraznit, která padla vlastně na koaliční radě v pondělí, kde zástupci všech tří vládních stran preferovali nakonec řešení přehlasování veta prezidenta republiky a následnou novelu, která vlastně vyřeší ten problém, totiž který by dopadal s přijetím zákona o dětských skupinách na ty zmíněné dotčené skupiny počínaje lesními mateřskými školami.

  Já sám jsem pracoval s oběma možnostmi a nechci tady příliš rozebírat, kterou bych preferoval a proč, prostě obě byly na stole, jak přímo tedy nový zákon, poslanecká verze, která by šla napříč Sněmovnou, tak tedy tady ta cesta přehlasování veta a následné novely. Jako člen vládní strany respektuji tu dohodu pondělní s tím, že je zaručena následným prohlášením předsedů klubů koaličních stran. A chtěl bych tady zdůraznit, než okomentuji tady tu dohodu, o čem vlastně, aby všichni dobře věděli, k čemu jsme se přihlásili a k čemu se zavázaly ty koaliční kluby, tak bych chtěl říct, že KDU-ČSL podporuje dětské skupiny, má je ve svém programu, který slibovala voličům, takže z našeho pohledu jaksi nepodpora dětských skupin by byla samozřejmě špatně.

  Čili zdůrazňuji: KDU-ČSL podporuje dětské skupiny, ale vadilo nám samozřejmě to, že by jeden zákon nebo vyřešení prostě záležitosti, částečné vyřešení záležitosti nedostatku míst v mateřských školách nabouralo tady ty předškolní alternativy. S tím jsme se nechtěli smířit, a proto vlastně přicházíme s tím, že po přijetí zákona o dětských skupinách bude v nejbližším možném termínu podán poslanecký návrh novely zákona o dětských skupinách a bude podpořen všemi třemi koaličními kluby.

  Chtěl bych zdůraznit, že tato novela bude obsahovat tyto základní principy, kolem vlastně kterých se nejvíc diskuse točí: volitelnou registraci poskytovatele, potom upřesnění uživatelů benefitů, ty budou poskytnuty rodičům, kteří využívají službu péče o dítě v dětské skupině a v mateřské škole podle školského zákona, nikoliv těm neregistrovaným. Potom také terminologickou úpravu textu, přesněji řečeno se to týká škody a újmy, terminologická úprava. A poslední důležitá věc, bude tam vypuštěna ta přechodná roční lhůta pro registraci. Takže v nejbližším možném termínu, mám tady prohlášení podepsané všemi třemi předsedy koaličních klubů a takto to bylo i odsouhlaseno na koaliční radě v pondělí. Kdyby tady byl pan premiér, tak mu to prohlášení předám přímo, předám to aspoň paní ministryni (předává dokumentu paní ministryni), se kterou jsem to také několikrát do detailu prodiskutovával.

  Chtěl bych tedy zdůraznit, že KDU-ČSL má důvěru ve slova předsedy klubu, ale potažmo i ve slova pana premiéra, který vlastně tady toto řešení přislíbil na koaliční radě v pondělí. Čili pro nás toto řešení je přijatelné, tedy že bude přehlasováno veto prezidenta republiky, bude přijat zákon o dětských skupinách a v nejbližším možném termínu bude přijata novela řešící tady ty záležitosti, které jsem zmínil a které jsem diskutoval. Vědí o tom i ty zúčastněné skupiny. Možná by někteří z nich preferovali tu druhou verzi, kterou jsem rovněž zmínil, ten poslanecký návrh napříč poslaneckými kluby. Každopádně akceptují tady tuto dohodu jako reálné řešení problému.

  Děkuji vám za pozornost. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně a i z vládních lavic.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. Pouze upozorňuji, že na 11.30 jsme si napevno zařadili bod volby členů vyšetřovací komise, takže budu muset projednávání tohoto bodu přerušit. Ale do půl dvanácté ještě udělím slovo s faktickou poznámkou panu poslanci Pilnému. Máte slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nejsem rozhodně odborník na předškolní výchovu a ani to nebudu předstírat, ale rád bych tady řekl jednu větu. Stát by se měl vměšovat do záležitostí občanů jen tam, kde předpokládané pozitivní důsledky zásahu vysoce převyšují ty možné negativní. Evidentně to není případ tohoto zákona. A my jsme tady postaveni před binární volbu, jestli máme přehlasovat, nebo nepřehlasovat veto prezidenta. Já budu respektovat koaliční dohodu. A hlavně myslím, že novela toho zákona by měla být rychlejší a možná jednodušší cesta, jak se dostat k tomu kýženému výsledku.

  Přesto bych si ale dovolil apelovat na ty, kteří budou tu novelu zpracovávat, aby přestali pracovat ve smyslu prospěchu nebo neprospěchu mateřských školek, lesních školek, dětských skupin nebo jiných zájmových institucí, ale aby pracovali a vytvořili novelu ve prospěch rodičů. Rodičům by měla být dána možnost svobodné volby, která bude podle jejich preferencí, podle jejich životního stylu a podle jejich možností, nikoliv podle vůle nebo zvůle úředníků a legislativy.

  Děkuji. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a v tom případě ještě dám slovo panu poslanci Kováčikovi a poté bod přeruším. Máte slovo, pane poslanče. ***

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní a pánové, to je vždycky taková mantra, že tedy v nejbližším možném termínu, jak teď slyšíme od pana kolegy předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL, se něco tady zásadního stane. Máme příliš mnoho zkušeností s tím, že pojem nejbližší možný termín je tak volným pojmem, že to může být za měsíc stejně jako za tři roky, a proto bych rád slyšel vysvětlení bližší než nejbližší možný termín. Kdy se tedy tento evidentní problém bude řešit tak, a tady si dovolím polemizovat, aby to bylo ne-li v zájmu rodičů, ale především v zájmu dětí. A teď nemyslím v tom úplně bezprostředním zájmu usnadnění, a tudíž omezení nějakých zákonných povinností a úprav tak, aby bylo dlouhodobě chráněno zdraví dětí a zdravý rozvoj dětí. Ale kdy tedy přijde skutečné řešení z koaliční vlády, protože tady je to evidentně koaliční dohoda, aby s čistým svědomím v zájmu dětí pro to mohly hlasovat i ostatní kluby zde v Poslanecké sněmovně? Protože z Ústavy platí, že se máme rozhodovat podle nejlepšího vědomí a svědomí, nikoli podle nějaké koaliční dohody. V případě, že to řešení přijde takové, které bude skutečně vyhovovat podle našeho názoru zájmu dětí, tak pro to potom zvedneme ruku i my, klub Komunistické strany Čech a Moravy. Tak to v této fázi za prvé, a mnohokrát jsme to tady sdělili proč.

  A za druhé, příliš nevěříme, že úprava přijde ve skutečně nejbližším termínu, že to nebudou týdny nebo měsíce, že to mohou být třeba i dva tři roky. Poslanecký klub KSČM podpoří veto pana prezidenta. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. V tento moment přerušuji projednávání zákona o poskytování služby péče o dítě s tím, že projednáme pevně zařazený bod, a poté co ho projednáme, se vrátíme k zákonu o dětských skupinách.

  Otevírám bod

  Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 82 ze dne 30. října 2014. Nyní prosím, aby se slova ujal místopředseda volební komise pan poslanec Jan Klán.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, ve stanovené lhůtě byly volební komisi poslaneckými kluby předloženy tyto návrhy na volbu členů vyšetřovací komise: Jan Birke - ČSSD, Olga Havlová - hnutí Úsvit, Václav Klučka - ČSSD, Petr Kudela - KDU-ČSL, Herbert Pavera - TOP 09 a Starostové, Stanislav Pfléger - hnutí ANO 2011, Bronislav Schwarz - hnutí ANO 2011, Zbyněk Stanjura - ODS, Karel Šidlo - KSČM.

  Jedná se o usnesení volební komise číslo 82 ze dne 30. října 2014, které bylo včera po projednání volební komisí postoupeno k informaci předsedům poslaneckých klubů. Bylo vám také rozdáno dnes na lavice.

  Volební komise navrhuje provést volbu členů vyšetřovací komise veřejně pomocí hlasovacího zařízení.

  Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a způsobu volby.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám rozpravu. Zatím neeviduji nikoho, kdo by se přihlásil. Táži se, zda tomu tak je. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, končím rozpravu a předávám slovo místopředsedovi volební komise. Máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Prosím, pane předsedající, abyste zahájil hlasování o volbě členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S tím, že tedy komise navrhuje provést volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení. Ještě to doplním. Navrhuji, že bychom hlasovali en bloc o všech jménech. Táži se, zda to někdo rozproruje a chce po jménech. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat pomocí hlasovacího zařízení en bloc o všech členech komise. Eviduji zde žádost na odhlášení. Já vás odhlásím a požádám o opětovné přihlášení.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, jak bylo přečteno. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 122, přítomných poslanců 158, pro návrh 154 poslanců a poslankyň (proti nikdo).

  Máte slovo, pane místopředsedo.

 • Poslanec Jan Klán: Tím, že jsme schválili složení vyšetřovací komise, vyhlašuji lhůtu na podání návrhu na předsedu vyšetřovací komise pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47, a to do úterý 4. listopadu do 11 hodin.

  Členům volební komise oznamuji, že se k tomuto bodu sejde volební komise rovněž v úterý ve 12 hodin. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane místopředsedo. Končím projednávání tohoto bodu.

  Vracím se k přerušenému bodu

  Eviduji zde přihlášku do rozpravy - s přednostním právem pan předseda Kalousek a po něm s přednostním právem pan předseda Mihola.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se neúčastnil této debaty. Nemyslím si, že jsem odborníkem na tuhle problematiku, ale tady se chci vyjádřit ke kvalitě legislativního procesu a k logice postupu -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste snížili hladinu hluku v sále. Není zde rozumět.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: - a k logice postupu, ke kterému se tady hlásíte a který jste pravděpodobně připraveni naplnit. Dovolte mi, snad mi pan předseda Mihola odpustí, dovolte mi přirovnání. Pan předseda Mihola si jde koupit hodinky. Při prohlížení kupovaného předmětu zjistí, že hodinky nemají velkou ručičku, že mají jenom malou. Upozorní na to prodavače a prodavač říká: "To nevadí, hodinky zaplaťte, my vám je zabalíme a já vám slibuji, že při nejbližším možném termínu vám to opravíme, abyste tam měl ručičky obě." Předpokládám, že pan předseda Mihola jako příčetný a vzdělaný člověk řekne prodavači: "Vy jste se zbláznil. Dejte mi hodinky takové, jaké chci, které jsou v pořádku, a není potřeba je opravovat." Ovšem politik pan předseda Mihola si ty hodinky vezme, zaplatí, odnese si je ve víře, že mu je ten prodavač potom opraví. On mu je možná potom opravdu opraví. Ale proč by si měl kupovat špatné hodinky, které budou vyžadovat opravu? Proč by to dělal?

  A to je ta otázka, se kterou se já obracím na vás. Tady slyším, že ten zákon má zásadní nedostatek, že má zásadní vadu. Ta vada dokonce ohrožuje ne úplně bezvýznamnou skupinu občanů, ne úplně bezvýznamnou část občanské společnosti. Pan předseda Mihola říká: "My budeme trvat na tom, aby byl novelizován v těchto bodech." Ano, já souhlasím s tím, že v těchto bodech má prostě ten zákon vypadat jinak. Ale kde v tom proboha spočívá ta logika, že nejdříve schválíte zákon, o kterém tvrdíte, a máte pravdu, že má tyto vady, že nemá tu velkou ručičku na hodinkách, že tam má ta rizika, a až ho schválíte, tak ho budete novelizovat? ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku. S tou se hlásí pan poslanec Laudát a po něm s přednostním právem pan předseda Mihola. Máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mobil má také tichý chod. A já, když jsem přemýšlel nad tím, kde bych viděl nějaký vzorec chování pana předsedy Miholy, tak jeden mě napadl. Kdysi byla na Kubě tiskovka amerických novinářů, vzácná, s Fidelem Castrem. A oni se ho ptali - no a co aktuálně děláte a řešíte? On povídá - napravuji omyly minulosti. Co budete dělat zítra? Budu napravovat dnešní omyly...

  Skutečně má smysl znepokojovat velmi významný segment občanské společnosti? Jak známo, ve Sněmovně se může cokoli semlít, nemusí se rychle podařit novela toho zákona. Můžeme narazit v Senátu, u pana prezidenta. Kde berete jistotu, že teď už půjde všechno hladce?

  To, k čemu tady vyzývá nebo co říká pan předseda Mihola, je strašně nepříjemný, hazardní stav. Já myslím, že dnešní společnost je hodně rozčeřená, neklidná. Byť výzkumy říkají, že přesný opak je pravdou, já si to nemyslím. Ale prosím, vy zodpovídáte za 10,5 milionu lidí. To není na to, abyste tady něco zkoušeli a s něčím experimentovali.

  Paní ministryně tady byla upozorněna na to, že tak jak to tlačíte Sněmovnou, je to špatně. Přesto to naprosto natvrdo tímto způsobem prohlasovala. I ten moudrý Senát to neopravil tak, aby to odešlo v pořádku. Takže já nevidím žádný důvod, proč bychom se tentokrát zcela výjimečně neměli postavit za názor pana prezidenta a přijít rychle s komplexní novou novelou. To riziko je řádově menší, než když tady dojde k nenaplnění slibu pana Miholy. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní s přednostním právem pan předseda Mihola.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, já musím reagovat na své předřečníky. (Ukazuje a dívá se na své hodinky.) Jednak ty hodinky, docela dobrý nápad. Jsem se zamýšlel, že už je mám dost dlouhou dobu, mají šrámy různé atd., zamyslím se, jestli nepůjdou do hodinářství. Ale to teď tady nebudu rozebírat.

  Já bych chtěl jasně zdůraznit to, co už jsem ve svém vystoupení řekl. (Rázně.) Osobně jsem pracoval - i náš klub - se dvěma variantami. Já jsem obhajoval i na koaliční radě, konkrétně já, který tady najednou slyším od pánů kazatelů z pravé strany, jako bych o téhle variantě nevěděl nebo s ní nechtěl mít nic společného. Na iDNES si dohledáte, že jsem toto prohlásil, že bych preferoval řešení poslanecké verze napříč kluby. Na druhé straně jsme v demokracii, respektuji demokratickou většinu, zůstal jsem v tomto ohledu osamocen a to respektuji. A vím, že to druhé řešení je také řešení. Ne že není řešení.

  A děkuji za připomínku panu předsedovi Kováčikovi. Nechtěl jsem tady předčítat doslova a do písmene, komentoval jsem to a vzhledem možná i ke své indispozici jsem asi opomenul zdůraznit ten časový horizont. Máme to v té dohodě přímo, že se kluby zavazují podat - cituji doslova - "poslanecký návrh novely zákona o dětských skupinách, jakmile zákon vyjde ve Sbírce zákonů, a podpořit přijetí novely při jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky". Takhle to bylo řečeno na koaliční radě, že je to nejbližší možný termín. A takhle ho tady zdůrazňuji.

  A ještě bych chtěl znovu k dětským skupinám. Za A. KDU-ČSL, jak už jsem říkal, to má ve svém programu a chce napomoci řešení stále ještě palčivé situace nedostatku míst v mateřských školách. Měli jsme to ve svých předvolebních programech snad úplně všichni zase, odleva doprava. Ptám se tedy, proč, když tady dnes slyšíme různá moudra, různé příměry, proč ten dlouhotrvající problém nevyřešily nějakým brilantním způsobem už předchozí vlády. Nerad se odvolávám nebo poukazuji na to, co předchozí dělaly a nedělaly. Ale v tomto případě se ptám, protože baby boom tady netrvá jeden a půl roku, ale zhruba tak deset let, a dokonce se to podle různých demografických materiálů dalo předvídat. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S faktickou poznámkou se hlásí pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Mám respekt ke koaliční loajalitě, ale myslím si, že si zasloužíme odpověď, a tu odpověď si zaslouží především veřejnost - proč? Slyším proto, že se tak dohodla koaliční rada. Ale proboha, proč se tak dohodla koaliční rada? Co je skutečným důvodem? Znovu opakuji, důvodem nemůže být časová naléhavost. Tím důvodem nemůže být prekluze, tím nemůže být strach o to, že něco nebude schváleno včas. Naopak. Zákon bude schválen a vstoupí v účinnost dnem, kdy vyjde ve Sbírce zákonů, a od toho okamžiku se ocitnou lesní školky v této situaci, o které vy říkáte, že je špatná a že je do této situace dát nechcete. A vy říkáte: my to rychle opravíme. Ale proč je tam do této situace chcete poslat, byť jenom na jeden jediný den? Na tuto otázku by si alespoň veřejnost - já jsem zvyklý na nelogická uvažování vládních poslanců - zasloužila tuto odpověď. Proč? Proč si myslíme, že je lepší zaneřádit právní řád zákonem, o kterém říkáme, že je špatný a pak ho opravíme. On se nevygumuje, on tam zůstane navždy jako svědectví opovrhování snahy o kvalitní legislativní postup. Proč?! Neslyšel jsem odpověď. Pan předseda Mihola říká, že proto, že koaliční rada. Ale proč, kde je ten důvod, který ta koaliční rada k tomu má? To vůbec nechápeme. Všichni chceme dětské skupiny, všichni chceme dobrovolnou, nikoliv povinnou registraci. Ale vy, pane předsedo, zítra, pozítří budete odpovědný za to, že právní řád bude říkat něco úplně jiného!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí do rozpravy paní ministryně práce a sociálních věcí.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, já bych chtěla jenom technicky upřesnit k tomu, co tady říkal pan předseda Kalousek, že úderem toho, kdy zákon začne platit, se nestane vůbec nic, protože je tam roční lhůta, kde předtím to bylo vlastně myšleno tak, že je čas na to, aby se organizace přizpůsobily. Takže tam určitě žádná katastrofa nenastane.

  Jinak bych vám chtěla ještě připomenout, že když jsem tady vystupovala v okamžiku, kdy se hlasovalo o senátním návrhu, o podobě, kterou vrátil Senát, tak jsem se tady osobně vyjádřila tak, že se sice domnívám, že poslanecký návrh je lepší, ale že rozhodně proti senátnímu nic nemám. Ráda bych vám také připomněla, že velká část opozice hlasovala pro poslanecký. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Vaše vnímání právního řádu je dost dojemné, paní ministryně. My všichni víme, že je tam roční lhůta, ale dnem vyhlášení vznikne povinnost se do roka registrovat a my nechceme, dokonce i vy tvrdíte, že nechcete, aby ta povinnost vznikla. Tak proč ji ze zákona chcete uzákonit? Znovu opakuji, kdyby se jednalo o daň z příjmu právnických osob, která musí platit od 1. ledna, tak bych rozuměl ministru financí, který říká: prosím vás, daňové přiznání se bude dávat až za rok a tři měsíce a my to do té doby znovelizujeme, ale v účinnost to musí vstoupit k 1. lednu. Takovou nějakou odpověď, která by dávala logiku pro tento zákon, bych chtěl slyšet od vás. Musí to platit hned, nebo se stane nevím co, a my to pak opravíme. Ale vy tu odpověď nemáte. Vy se prostě jenom cítíte silní tím, že máte většinu, a většina vás podle vašeho názoru opravňuje k tomu, abyste schválili věc, o které sami tvrdíte, že to je hloupost! V tom je neskutečná arogance vůči právnímu řádu, vůči celospolečenským pravidlům i vůči lidem, pro které pravidla tvoříte. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Votava.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl reagovat na pana kolegu Kalouska vaším prostřednictvím.

  Pane kolego Kalousku, když jsem se díval do hlasování ve třetím čtení, a nechci se mýlit, pokud se mýlím, tak se vám omluvím, tak vy jste si ty hodinky, které jste podsouval panu kolegovi Miholovi, koupili v TOP 09 všichni, protože jste všichni hlasovali ve třetím čtení pro vládní návrh.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Všichni ne, já ano. Já ano, protože jsem skutečně věřil paní ministryni práce a sociálních věcí, která tady slibovala, že tyhle problémy nemohou nastat. Já jsem tomu uvěřil, udělal jsem chybu, už to nikdy neudělám, a právě proto tvrdím, že pokud jsme se my, kteří jsme uvěřili paní ministryni, dopustili této chyby, tak bychom se jí měli vyvarovat při závěrečném hlasování.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat takzvané koaliční rady, což je tedy divný spolek. Ze dvou subjektů tady zaznělo, že to je špatně, a že tedy kvůli koalici se to bude držet. Zaznělo to od pana kolegy Miholy a pak od pana předsedy Pilného. Kde je problém? Dva ze tří subjektů koalice říkají, že je to špatně, tak kde je problém dnes vzít veto, a my tady klidně hned dáme návrh komplexního zákona a bude všechno v pořádku a můžeme to odhlasovat ve velmi zrychleném režimu. Nevím, kde je problém. Mně to rozum nebere. Mně přijde, že tady někdo dostal úpal. Kdo dostal úpal? Vezměte si první písmena té zkratky.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Votava.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Jenom dovětek k panu kolegovi Kalouskovi, který tady teď není, vaším prostřednictvím. On, co teď říká, tak v tom čisté svědomí může mít, protože on tady tehdy nebyl. Ne, že říká, že hlasoval pro. On byl omluven.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Neeviduji nikoho s faktickou poznámkou ani s přednostním právem, v tom případě přistoupíme k rozpravě řádné přihlášených. První řádně přihlášený je pan poslanec Zdeněk Soukup.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se tady k něčemu přiznám. Já jsem ta bílá vrána, která věří tomu, že původní zákon je dobrý. Budu tedy hlasovat proti vetu prezidenta. Udělal bych to, i kdyby nedošlo k dohodě koaličních stran. Jsem totiž přesvědčený o tom, že původní zákon je dobrý, poplašné zprávy o ohrožení lesních školek, kroužků a dalších zájmových aktivit jsou liché a jsou dílem určité mediální masáže ze strany některých zřizovatelů. Všichni velice dobře víme, o co se jedná, měli jsme toho plné maily.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Slibuji, že vystupuji k téhle věci naposledy, ale pan předřečník tady zapřáhl koně za vůz, protože tady se bavíme o vráceném zákonu, o prezidentském vetu a taháme se o to, jaké je nejrychlejší řešení k tomu, abychom přijali správný a férový zákon.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Alena Nohavová. Máte slovo.

 • Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, na rozdíl od mého předřečníka musím konstatovat, že zákon není dobrý. O jakousi nápravu se pokoušeli senátoři, návrhy neprošly. Nyní nám vrací zákon pan prezident. Já vás vyzývám, paní poslankyně a páni poslanci, k nepřijetí tohoto zákona, a to z několika důvodů, které zde na plénu několikrát již připomínám. Zopakuji je tedy ve stručnosti znovu, proč tento zákon nepřijímat.

  Ano, zákon se tvořil asi osm let, kdy skutečně byly problémy s neumístěnými dětmi v předškolních zařízeních. V současné době je ale tento zákon nadbytečný, protože porodnost klesá a problém s neumístěnými dětmi je pouze lokální. A tam, kde je potřeba zřídit dětskou skupinu, lze to uskutečnit. Ne načerno, samozřejmě, ale podle obecně právních předpisů. Tedy bez existence nového zákona. Různé alternativy péče o děti v předškolním věku, ať jsou to dětské skupiny, lesní školky, mateřská centra, ty prostě dnes existují. A to zdůrazňuji, že existují bez zákona. Zákon o dětské skupině, který zde máme schválit, má upravovat to, co vůbec nepotřebujeme.

  Za další. My zde mluvíme o alternativě k mateřským školám. Ale současná alternativa se při nedostatku finančních prostředků pro zřizovatele stane minimální závaznou normou a může ohrozit mateřské školy, a to ve smyslu transformace mateřských škol na dětské skupiny, čímž způsobíme zase další problémy do budoucna.

  Za další. Zákon o dětské skupině by měl smysl pouze pro děti do věku tří let, a to jako náhrada za dnes již neexistující jesle. Ale tuto změnu v současné době již provést nemůžeme. Proto je i tato norma v tomto případě nadbytečná a poslední řadě za nejlepší považuji tento zákon zamítnout.

  Závěrem bych si dovolila položit otázku: Proč přejímáte a ztotožňujete se s tím, co někteří z vás v minulém volebním období značně kritizovali?

  Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Nohavové. Vážené paní a páni poslanci, budeme pokračovat. Nyní se svým vystoupením přijde paní poslankyně Gabriela Hubáčková a připraví se Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Gabriela Hubáčková: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, myslím, že k tomuto tématu zde zaznělo mnoho, a to ve všech částech projednávání jak ve Sněmovně, v Senátu, pak zpátky zde ve Sněmovně. Takže pouze, byly zde zopakovány všechny argumenty a já chápu mnohé z vás, kteří tento návrh zákona přivítali a chtějí ho podpořit. Rozumím tomu, a proto velmi velmi krátce, proč nepodpořím tento zákon v žádné podobě.

  V České republice existuje a velmi úspěšně funguje systém předškolního vzdělávání a tím je mateřská škola. Jako stupeň ucelené vzdělávací soustavy s kvalifikovanými pracovníky, vzdělávacím programem, a ať se vám to líbí nebo ne, státní finanční podporou. Já chápu stále a dokola opakovaný nedostatek míst pro děti. Vůbec nic nemám proti lesním školkám, které fungují a fungovaly dosud. Myslím si ale, že by bylo efektivnější oprášit kapacitu mateřských škol z 90. let, povolit péči o mladší děti. Potom by tedy místo bylo pro předškoláky, protože by vznikala nová místa ve školách jako předškolní zařízení. Navíc si ještě dovolím poznámku, že stále čekám na slib pana ministra, který dal při nástupu do své funkce, že se zasadí o rozšíření kapacity mateřských škol a předškolních zařízení.

  Navrhovaný zákon, tak jak byl předložen v Poslanecké sněmovně, ať v původním znění, či s dodatky ze Senátu, tedy v tuto chvíli považujeme za nadbytečný a já osobně jej vnímám jako krok zpátky. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gabriele Hubáčkové za její vystoupení. Nyní vystoupí paní poslankyně Marta Semelová a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem opakovaně při projednávání dětské skupiny zdůrazňovala, že chápu rodiče, kteří potřebují jít do práce. Na druhou stranu je třeba vnímat i demografický vývoj, který svědčí o tom, že se snižuje počet narozených dětí a že problém se posouvá někam jinam. Kromě toho nedostatečné kapacity v mateřských školách už bez zákona řeší obce, které otevírají nové montované stavby, které realizují přístavby, rekonstrukce, modernizace, čímž rozšiřují kapacity mateřských škol. Řeší to i firmy a vysoké školy tzv. firemními školkami, které mají určitá pravidla, které se zabývají vzděláváním, hygienické normy tady fungují. U některých vysokých škol, kde dělají další a další třídy mateřských škol, tak už je dokonce nabízejí nejenom pro děti svých zaměstnanců a studentů, ale také pro veřejnost. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Slova se ujme paní poslankyně Helena Langšádlová a připraví se pan kolega Adolf Beznoska. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mnohé zde již zaznělo, já bych se však na tuto problematiku chtěla podívat ještě trošku z jiného úhlu pohledu.

  Za několik dní si budeme připomínat 25. výročí, kdy žijeme ve svobodě, v demokracii, a všichni víme, že ke kvalitě demokracie patří i rozvinutá občanská společnost. Je obrovskou hodnotou, bez které žádná demokracie nemůže existovat. Víme, že občanská společnost je velmi rozmanitá, působí v mnoha oblastech kultury, volnočasových aktivit, lidských práv a dalších. Jsou to lidé, kteří jsou aktivní, nelhostejní a kteří se aktivně zapojují do života naší společnosti a vedle standardní struktury a institucí opravdu jsou nezbytnou součástí každé demokracie a my si jejich aktivity musíme vážit. A právě jeden ze segmentů občanské společnosti zde vytvořil téměř tisíc zařízení, která se věnují volnočasovým aktivitám a péči o předškolní děti. Jsou to právě tito představitelé občanské společnosti - jsou to rodiče, neziskové organizace, které již 25 let budují podmínky pro svou práci. A já tento návrh zákona, který je ukotven s povinnou registrací, považuji za mimořádný projev arogance moci. My těmto lidem říkáme: těchto tisíc organizací, které vznikly, které se starají o 50 tisíc dětí, nebude existovat a my chceme povinnou registraci.

  Já nechci žít ve státě, kde bude všechno regulováno, kde na všechno bude registrace a stát všemu bude dávat pravidla. Jsem přesvědčena, že na to nemáme nárok! Proto tak naléhavě prosím, abychom nepodpořili návrh zákona. Hovoříme o tom již několik měsíců. Již na jednání komise jsem navrhovala pozměňovací návrh, který hovořil o dobrovolné registraci. Již na projednávání na plénu jsme o tom hovořili. A já oproti paní ministryni nejenom že o těchto organizacích vím, ale já jich i desítky navštívila. Oni to nedělají načerno, to jsou lidé mimořádně obětaví a velmi často tyto organizace vznikají z iniciativy právě rodičů a jsou to rodiče, kteří mají právo si stanovit formu péče o své děti.

  Závěrem bych chtěla říct, že dětské skupiny již dnes existovat mohou. My nepřinášíme něco nového. Ony dokonce existují. To, co zákon přináší, a to je dobře, jsou daňové výhody. To je v pořádku. Ale my nepřinášíme nějakou novou formu. My tím zákonem pouze ohrožujeme existenci těch institucí a organizací, které již jsou. Proto vás velmi naléhavě žádám, nepodporujme ten původní návrh, podepišme a podejme nový návrh, který bude řešit otázku dětské skupiny s dobrovolnou registrací. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Langšádlové. Slova se ujme pan poslanec Adolf Beznoska, připraví se paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, možná trochu překvapím, ale ve svém osobním stanovisku, které vyjádřím hlasováním, podpořím tento zákon proti vetu pana prezidenta. Zákon jsem sledoval velmi pečlivě od samého počátku. Mnoho diskusí proběhlo ve výboru pro sociální politiku, opakovaně jsem o něm hovořil s paní ministryní práce a sociálních věcí a chápu ho jako zákon potřebný, protože na něj čeká celá řada zaměstnavatelů a dalších institucí. Je to zákon, který opravdu rozšiřuje možnosti zejména pro rodiče a zejména těch nejmenších dětí ve věku do tří let. Proto jsme spustili celý kolotoč rekvalifikací na dětské chůvičky a proto já cítím povinnost, abych tuto linii dodržel. Rozumím tomu, že je tam celá řada věcí, které je potřeba dořešit, včetně obrovského tlaku lesních školek, je jich asi dva a půl tisíce, jejich práce si nesmírně vážím, ale pokud mám opakovaně garantováno, opakovaně veřejně garantováno, že toto bude napraveno, a já osobně si myslím, že lesní školky mají směřovat spíš do zákona školského, tak já tento zákon podpořím. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adolfu Beznoskovi. Slova se ujme paní kolegyně Olga Havlová, připraví se pan poslanec Radim Holeček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, členové vlády, dnes se bude hlasovat o vetu prezidenta k zákonu o dětské skupině. Podle vyjádření, která k tomuto zákonu dávají organizace, kterých se přímo dotýká, je bohužel zcela nevyhovující. Čerpám především z vyjádření České rady dětí a mládeže.

  Problém je v tom, že návrh definuje dětskou skupinu velmi nešťastně a měl by se vztahovat v podstatě na všechny organizace a spolky, které s dětmi pracují. Zákon má platit pro každého, kdo poskytuje pravidelnou péči o děti, a to takřka v každé podobě. Zákon nedefinuje četnost poskytování služby, hovoří pouze o pravidelnosti. Nikde není jasně specifikováno, co bude s organizacemi, které poskytují služby například jednou týdně. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Olze Havlové. Slova se ujme pan poslanec Radim Holeček, připraví se paní poslankyně Jitka Chalánková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové. Protože tady bylo již mnoho k tomuto tématu řečeno, tak já své vystoupení zkrátím jenom na minimum, a to že z historie řeknu to, že původní návrh zákona byl zpracován již v roce 2013, byl schválen vládou, ale vzhledem k rozpuštění Sněmovny již nebyl přijat. Co sledovali občanští demokraté vždy v této oblasti byly cíle: rozšíření možností volby pro rodiče, spolurozhodování o péči o své dítě, rozšíření škály služeb péče o předškolní děti, a tím dosažení lepší dostupnosti těchto služeb, zjednodušení podmínek pro zakládání firemních školek a zmírnění norem a požadavků na prostory pro mateřské školy.

  Poslanecký návrh zákona, jehož cílem bylo kodifikovat vznik dětských skupin, které by ulevily rodičům, kteří se chtějí vrátit do zaměstnání, a jenž byl zamýšlen k formálnímu zakotvení poskytované péče zřizovatele, nejčastěji zaměstnavatele nebo obce, byl postoupen Senátu v červnu 2014, ten ho projednal ve čtyřech výborech, jak víme. Tři ho doporučily vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňujícími návrhy, jeden z nich nepřijal usnesení.

  Pro ODS byla nepřijatelná úprava, která odbornou způsobilost pečující osobě nastavila na určitý typ střední nebo vysoké školy v oblastech pedagogiky, psychologie, zdravotnictví či sociální péče. Ten původní poslanecký návrh počítal s tím, že by se o děti mladší, tzn. jeden až dva roky, staraly chůvy, které splnily podmínky pro živnost vázanou. Prošly, tak jak řekl kolega Beznoska, náročnou profesní kvalifikací, tři roky se připravoval hodnoticí standard profesní kvalifikace chůva pro děti.

  Dále se nemůžeme ztotožnit se zavedením minimální provozní doby na čtyřicet hodin, což omezí flexibilitu, která stála u zrodu myšlenky dětských skupin.

  Velmi ožehavou a potom i rozhodující pro nás se stala problematika dobrovolnosti evidence, to jest, aby se poskytovatelé péče sami rozhodli, zda budou péči poskytovat v daném režimu, s výhodami a podmínkami, které zákon přinese. Je zde zřejmá a hmatatelná obava lesních školek o vlastní existenci, která je zatím ošetřena jednoletým přechodným obdobím, ve kterém se ministerstvo zavázalo nastalou situaci vyřešit.

  Klub ODS se rozhodl pro volné hlasování dle toho, jak bude jeden každý poslanec přesvědčen o zárukách ministerstva vyřešit trvale ochranu lesních školek.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Holečkovi. Slova se ujme paní poslankyně Jitka Chalánková a nevím, jestli ještě nechá přípravu panu kolegovi Černochovi, protože ve 12.30 máme pevně zařazený bod. Paní kolegyně, požádám vás o pokus, abych mohl dodržet i já rozhodnutí Sněmovny.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi krátká, protože už zaznělo mnoho argumentů. Slyšeli jsme zde, že občané si vybudovali zařízení, která poskytují péči o jejich děti, tato péče rodinám vyhovuje a rodiče si ji vyhledávají. Tyto služby nebyly zaregistrovány, a proto jsme umožnili a přednesli pozměňovací návrh, který umožňoval volitelnou registraci. Přesto tento pozměňovací návrh byl vždy odmítnut ať již na výborech, nebo na plénu Sněmovny. S tím, že ministerstvo nesouhlasí.

  Zdá se mi, že státní byrokratický dirigismus postupuje krok za krokem a v podstatě ohrožuje i demokracii v této zemi, i když toto je oblast poměrně úzká.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážená kolegyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Mám k tomu opravdu jen velmi krátké vyjádření.

  Při projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru pro sociální politiku, možná mimoděk, možná si neuvědomila paní ministryně na výboru, možná si neuvědomila, ale řekla větu: Děti patří státu. Snažila jsem se proti tomu - zaznělo to na výboru, věřím tomu, že to bylo mimoděk, protože se domnívám, že především děti patří rodičům, kteří mají právo si péči o své děti vybrat a také si za ni nést zodpovědnost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A protože je přihlášen pan kolega Černoch, jestli to stihne do dvou minut? Ne. Tak dobře. Tak v tom případě přeruším tento bod. Budeme v něm pokračovat pro projednání oněch dvou bodů, které jsme pevně zařadili, a to je bod, který byl na 12.30.

  Než uplynou potřebné dvě minuty, respektive jedna, tak zopakuji, že jsme na 12.30 připravili dva body. Pevně zařadili bod číslo 120, Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013, a pak nový bod 136, kterým je Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany zahraničních operací v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017. Oba body bude uvádět pan ministr Stropnický. K tomu druhému bodu bude potřeba ještě pana ministra zahraničních věcí Zaorálka a požádám o to, aby se připravili pánové Václav Klučka a Bohuslav Chalupa, kteří jsou zpravodaji těchto dvou bodů. Tak. V klidu vyčkáme na 12.30 a já mezitím požádám pana ministra obrany, aby se připravil na své vystoupení bodu

  Jsem rád, že se sněmovna utišila. Máte slovo, pane ministře. ***

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný materiál informuje o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek v Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, na Sinajském poloostrově, ve Velké Británii a v Malijské republice, a to za období roku 2013.

  Česká republika se v minulém roce významně angažovala především v Afghánistánu, a to v operaci ISAF. Naše působení bylo zaměřeno do tří oblastí.

  Rekonstrukci a obnovu jsme realizovali především během pětiletého působení Provinčního rekonstrukčního týmu, který ukončil činnost v lednu 2013. Celkem investoval v provincii Lógar cca 300 mil. Kč na 141 rekonstrukčních a rozvojových projektech a 113 projektech rychlého dopadu.

  Výstavba afghánských bezpečnostních sil spočívala ve výcviku afghánských pilotů vrtulníků, zvýšení operačních schopností afghánského bojového praporu v provincii Vardak a v odborné přípravě afghánských policistů.

  K podpoře nasazených mezinárodních sil Česká republika přispěla jednotkou chemické a biologické ochrany, příslušníky polního chirurgického týmu a prostřednictvím řídících letového provozu na mezinárodním letišti v Kábulu. Významné bylo působení strážní roty na letecké základně Bagrám a podobně jako v předchozích letech pokračovala ochrana osob a majetku zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu.

  Nyní stručně k dalším operacím. Na Balkáně působila Česká republika v rámci velitelství alianční operace KFOR v Kosovu a mise Evropské unie ALTHEA v Bosně a Hercegovině při nasazení celkem 19 vojáků, z toho 4 v ALTHEA a 15 v KFOR.

  Dále jsme pokračovali v zapojení do mise MFO na Sinajském poloostrově jedním letounem CASA s létajícím a pozemním personálem v počtu 13 osob. Činnost našich vojáků na Sinaji si vysloužila značné uznání ze strany vedení mise i partnerů. Působení v této misi bylo pro Českou republiku finančně příznivé, protože ze strany MFO nám bylo refundováno 88,6 % finančních nákladů.

  Zapojili jsme se do protipirátského úsilí vysláním jednotlivců do velitelství unijní operace ATALANTA ve Velké Británii.

  Dále pak od dubna 2013 působí nově česká vojenská jednotka ve výcvikové misi Evropské unie v Mali, kde plní úkoly spojené s ochranou velitelství operace a částečně se podílí na výcviku malijských ozbrojených sil. Celkově čítá 38 vojáků. I tam jsme si vysloužili uznání spojenců, především pak Francie, která je vedoucí zemí této operace.

  Celkem 15 českých vojáků bylo vysláno do zahraničních operací NATO v rámci aliančních velitelských struktur v Belgii, Nizozemsku a Německu.

  Česká republika měla na svém území připraveny síly a schopnosti pro případnou aktivaci pohotovostních sil NATO v počtu 766 osob a OSN v počtu do 50 osob.

  V misích OSN v Afghánistánu, Kosovu a Kongu působilo 6 vojenských pozorovatelů Armády České republiky.

  Co se týká finanční náročnosti, bylo v jednotlivých zahraničních operacích vyčerpáno necelých 1,25 mld. Kč. Působení bylo v plném rozsahu hrazeno z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.

  Závěrem si dovolím říci, že působení v zahraničních operacích má významný přínos pro udržení a obnovu mezinárodního míru a bezpečnosti a je projevem odpovědnosti České republiky jako člena mezinárodního společenství. Čeští vojáci jsou tradičně velmi pozitivně hodnoceni našimi spojenci i lokálním obyvatelstvem. Zkušenosti získané v operacích jsou pak využívány k dalšímu zvýšení kvality výcviku sil a významně se promítají do přípravy nových jednotek vysílaných do zahraničních operací. Chci tak říci, že jejich působení v misích i geograficky vzdálenějších má přímý kladný dopad na naši bezpečnost.

  Dovolte mi závěrem, abych všem našim vojákům za jejich misijní angažmá v roce 2013 velice poděkoval. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru obrany Martinu Stropnickému. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 244/1. Žádám proto o slovo zpravodaje výboru poslance Václava Klučku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Klučka: Velmi pěkně děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením číslo 42 výboru pro obranu z 11. schůze, uskutečněné dne 3. září 2014, týkající se Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013, sněmovní tisk 244.

  Po odůvodnění předneseném náměstkem ministra obrany Jakubem Kulhánkem, M.A., armádním generálem Armády České republiky Ing. Petrem Pavlem, M.A., zpravodajské zprávě poslance Ing. Václava Klučky a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013, sněmovní tisk 244, vzala na vědomí;

  2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

  3. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Janu Černochovou. Prosím o vaše vystoupení v obecné rozpravě.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vojáci ozbrojených sil České republiky a dalších složek slouží již téměř 25 let v zahraničních operacích, a podporují tak zájmy naší země. Každý rok a nyní každý druhý rok tato Sněmovna schvaluje jejich vysílání do zemí od Afriky přes Evropu, Blízký východ až po Asii. Cyklicky zde schvalujeme i informace o jejich působení, tak jako je tomu dneska.

  Působení českých vojáků je vysoce oceňováno spojenci i partnery a můžeme být na ně právem hrdi. Letošní rok byl pro ně obzvlášť těžký, když při teroristickém útoku v Afghánistánu zahynulo pět našich elitních vojáků.

  Před několika dny jsme si připomínali vznik Československa. Nehynoucí zásluhu na obnovení české státnosti mají legie.

  Služba vojáků v zahraničí dnes přispívá k šíření dobrého jména České republiky a ke zvyšování bezpečnosti nás všech. Jsem přesvědčena podobně jako někteří kolegové z výboru pro obranu, že bychom měli využít příležitosti, kdy zde jednáme o této informaci, a vyjádřit svůj vděk našim vojákům za jejich službu v zahraničních misích. Proto předesílám, že v podrobné rozpravě navrhnu Poslanecké sněmovně schválit usnesení v tomto duchu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Černochové za její vystoupení. Ptám se, kdo dál v obecné rozpravě. Ano, pan kolega Seďa se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom doplnil kolegyni Černochovou vaším prostřednictvím. Bývalo zvykem, že při projednávání misí a hodnocení nasazení sil a prostředků rezortu v zahraničních operacích výbor pro obranu ve svém usnesení poděkoval vojákům. Protože jsem nebyl přítomen při projednávání tohoto tisku ve výboru pro obranu, tak k tomu zřejmě nedošlo. Počkám, s čím přijde kolegyně v podrobné rozpravě, a určitě budu pro, pokud to bude v intencích toho návrhu, který mám připravený také. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. Kdo dál do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou. Do ní mám přihlášenou samozřejmě paní kolegyni Černochovou, která to avizovala, a pana zpravodaje, který odkáže na své vystoupení ve zpravodajské zprávě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolím si navrhnout usnesení, které je stejné, jako bylo v předešlých letech, a které by znělo: Poslanecká sněmovna vyslovuje poděkování všem vojákům Armády ČR, kteří působili a působí v zahraničních operacích.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan zpravodaj tu část usnesení výboru, kterou schvaluje Poslanecká sněmovna, jenom připomene. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Připomínám, že výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vzít Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích na vědomí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, jestli je někdo další do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Není tomu tak. Můžeme tedy uzavřít i rozpravu podrobnou a budeme hlasovat o usnesení, která byla přednesena, a to tak, že nejsou na sobě závislá, může být tedy hlasováno každé zvlášť, protože byla předložena jako dvě usnesení.

  Nejdříve usnesení, které předložil pan zpravodaj. Já vás, kolegyně, odhlásím. Pardon, zahájil jsem hlasování, omlouvám se, odhlásím vás a hlasování 123 prohlásím za zmatečné. Požádám vás o přihlášení svými identifikačními kartami. Prosím, přihlaste se.

  Jakmile bude ustálen počet přihlášených, což se právě nyní stalo, zahajuji hlasování číslo 124 a ptám se, kdo je pro přijetí usnesení, které bylo předloženo zpravodajem. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 124, z přítomných 167 pro 137, proti 1, návrh byl přijat.

  Nyní návrh, který předložila paní poslankyně Jana Černochová.

  Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 125, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 125, z přítomných 168 pro 138, proti 2. I toto usnesení bylo přijato.

  Zprávu jsme vzali na vědomí a přijali jsme i další část usnesení. Končím bod číslo 120.

  Pokračovat budeme bodem

  Pan ministr obrany je připraven a z pověření vlády tento tisk uvede. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, co je cílem tohoto návrhu? Cílem je reagovat na negativní vývoj bezpečnostního prostředí. Navrhovaný mandát pokrývá dvouleté období, jak už bylo řečeno, na roky 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017. Toto řešení odpovídá praxi etablované v posledních letech.

  Ve světle negativního vývoje bezpečnostního prostředí a z toho vyplývající potřeby flexibility a připravenosti návrh mandátu obsahuje tradičně uplatňovaný přístup a nově regionální přístup. Tradičně mandát obsahuje nasazení do konkrétních operací v konkrétních zemích, včetně Balkánu a severní Afriky, a nasazení do Sil rychlé reakce NATO a bojových uskupení EU. Regionální přístup umožňující nasazení v regionech klíčových pro naši bezpečnost v rámci případných budoucích misí NATO, EU či OSN.

  Účelem regionálního přístupu, to jsou body 4 a 5 navrhovaného usnesení, je vytvořit podmínky pro zvýšení připravenosti Armády ČR nasadit síly v klíčových regionech v případě náhlé krizové situace. Regionální přístup je v návrhu mandátu využit pro případné nasazení v oblasti Blízkého východu, severní Afriky a Sahelu. Jedná se o krajně nestabilní a rizikovou oblast ležící v bezprostřední blízkosti Evropy. Tamní vývoj má silně negativní dopad na naši bezpečnost. V menší míře je regionální přístup navrhován i pro oblast Balkánu. Regionální přístup předem stanoví politické zadání našim ozbrojeným silám a umožní jejich systematickou přípravu na nasazení v případných nových operacích ve vymezených krizových regionech. Ve stále se zhoršujícím bezpečnostním prostředí dále posílí naši připravenost rychle a efektivně se zapojit do operací mezinárodních organizací, jichž jsme členem. V případě schválení mandát umožní vládě včas deklarovat připravenost ČR, přispět do operací v rámci NATO, EU nebo OSN.

  Účel a mantinely regionálního přístupu. Regionální přístup je samozřejmě omezen jasnými mantinely, a to je: O nasazení do nové operace vždy rozhodne vláda, následně ihned informuje obě komory Parlamentu. Nasazení je v navrhovaném mandátu omezeno početně a geograficky. Vždy se bude jednat o multilaterální operace v rámci příslušných mezinárodních organizací NATO, EU, OSN. Pro soulad s čl. 44 (?) odst. 4 Ústavy v případě vyslání nad 60 dnů vláda požádá o souhlas obě komory Parlamentu. Půjde-li o operaci, která není pokryta odstavcem 4 body a) až c) čl. 43 Ústavy, vláda neprodleně před vysláním požádá obě komory Parlamentu o mandát pro zapojení se do konkrétní operace. Jde především operace na prosazení míru mimo čl. 5 bez souhlasu zemí, na jejichž území operace probíhá. Každá z komor Parlamentu má ústavní pravomoc kdykoli odhlasovat ukončení naší účasti v misi.

  Schválení vyslání do konkrétní operace vládou a následné informování obou komor Parlamentu, tedy postup navržený v souvislosti s regionálním přístupem v bodech 4 a 5 usnesení, není ničím novým, ale je v souladu s dlouholetou praxí, opakovaně schválenou oběma komorami Parlamentu. Již od roku 2005 se tento přístup uplatňuje v případě vyčleňování do Sil rychlé reakce NATO a do bojových uskupení EU. Obě komory Parlamentu tento přístup vždy odsouhlasily, protože si byly vědomy toho, že v případě potřeby tyto předurčené síly nasadit do konkrétní operace je nutná co nejrychlejší reakce. Schválením návrhu Parlament podpoří přesvědčení vlády, že oblasti Blízkého a Středního východu, severní Afriky, Sahelu a Balkánu jsou klíčové pro naši bezpečnost a že jsme připraveni se aktivně podílet na řešení hrozeb, které z nich pocházejí, včetně vyslání vojáků do operací mezinárodních organizací. Parlament tím vyšle jasný signál spojencům v NATO a EU o bezpečnostně-politických prioritách ČR. Současně to umožní Armádě ČR zahájit přípravu na konkrétní operaci. Ministerstvo obrany ČR tím zároveň získá politické zadání schválené Parlamentem, na jaké typy nasazení a v jakých geografických podmínkách se v definovaném rozsahu prioritně připravovat. Vláda ČR bude moci mnohem efektivněji reagovat na mezinárodní krize a v procesu generování sil v rámci NATO, EU či OSN bude lépe schopna zajistit pro české ozbrojené síly preferované zastoupení v operacích. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru obrany Martinu Stropnickému a slova se ujme pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, poté teprve zpravodaj. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom rád se stručně vyjádřil k tomu, co už tady bylo řečeno panem ministrem obrany, a nebudu to nějak dramaticky rozšiřovat. Jen bych vám rád řekl, že Ministerstvo zahraničí úzce spolupracovalo s Ministerstvem obrany na tomto materiálu a že bych vám rád řekl, že působení českých vojáků v zahraničních misích a operacích jednak NATO, také Evropské unie a OSN, bylo a i přes oběti, které přináší a které musíme nést, je i nadále v zájmu České republiky. Já bych vás rád ujistil, že ty oblasti, ve kterých vojáci působí, jsou regiony, které mají bezprostřední vliv na bezpečnost Evropy i celého euroatlantického regionu, a v tomto smyslu to působení našich jednotek je v souladu se zahraničněpolitickými a bezpečnostními prioritami naší země.

  Předpokládaný mandát, který je vám předkládaný, navazuje na mandáty předchozí, to znamená, že zahrnuje pokračování v misích v těch oblastech, ve kterých jsme už působili, je to tedy Afrika, Afghánistán a Balkán. My jsme se s panem ministrem účastnili summitu NATO ve Walesu, kde se vlastně Severoatlantická aliance shodla na důrazu na kolektivní a teritoriální obranu v souvislosti s aktuálním děním kolem nás. Tento mandát vlastně na to reaguje nasazením našich vojáků do Sil rychlé reakce NATO a také zapojením do ochrany vzdušného prostoru členských zemí Aliance.

  Materiál, který je vám předkládaný, také reaguje na tu poslední, asi dramatickou hrozbu, která se odehrává především na jihu Evropy, a rostoucí nestabilitu v tom geografickém pásmu od severní Afriky až po Blízký východ. To je samozřejmě situace, kterou asi i vy sledujete často se znepokojením. Má samozřejmě přímý dopad na bezpečnost Evropy, a potažmo tedy i přirozeně nevyhýbá se to do budoucna ani České republice. Mám na mysli samozřejmě poslední vývoj v Iráku, v Sýrii a postup takzvaného Islámského státu, bezpečnostní hrozby, která se objevila poměrně neočekávaně, narostla ve velmi krátkém čase a vypadá to, že se s ní budeme muset potýkat delší dobu. Takže tato hrozba, která má také nový charakter a vykazuje rysy, jaké jsme doposud neměli možnost u podobných teroristických skupin pozorovat, nutí k tomu, abychom vytvářeli také možnosti reakce našich vojáků, které by reagovaly na to rychle se měnící bezpečnostní prostředí a umožnily zasahovat často a rozhodovat se velmi rychle, pokud to je třeba.

  To všechno ten materiál zohledňuje a já bych vám rád na závěr řekl to, že bych tady chtěl především poděkovat našim vojákům za vysokou profesionalitu a obětavost a ocenit práci, kterou pro Českou republiku dělají.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi. Tento sněmovní tisku projednal výbor pro obranu. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 348/1. Žádám proto, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Bohuslav Chalupa, informoval vás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji panu ministrovi obrany a panu ministrovi zahraničních věcí za komentář k projednávanému návrhu a dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem usnesení číslo 51 výboru pro obranu z 13. schůze uskutečněné dne 22. října 2014 k návrhu na působení zsil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017, sněmovní tisk číslo 348/1.

  Po odůvodnění ministrem obrany MgA. Martinem Stropnickým, náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky armádním generálem Ing. Petrem Pavlem, M.A., dále zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, ředitelem společného operačního centra Ministerstva obrany České republiky generálmajorem Ing. Jiřím Balounem, Ph.D., MSc., dále vrchním ředitelem sekce bezpečnostně multilaterální a politickým ředitelem Ministerstva zahraničních věcí České republiky Ing. Václavem Bálkem, zpravodajské zprávě poslance Ing. Bohuslava Chalupy a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu:

  I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se usnesla, že za prvé vyslovuje souhlas s podbody, nyní si dovolím odvolat se na tisk, který jste obdrželi, s podbody 1 až 11, dále za druhé žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2015, a to nejpozději do 30. června 2016, a o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2016, a to nejpozději do 30. června 2017;

  II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

  III. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  Doporučuji Poslanecké sněmovně tento návrh na působení sil schválit. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášená paní poslankyně Jana Černochová, před ní si s přednostním právem ovšem vyhradil vystoupení předseda ODS Petr Fiala. Pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, projednáváme tady důležitý bod. Jsme rádi, že se dostal na jednání Sněmovny. Na vládě ležel od srpna. Je dobře, že je teď tady. O to víc mě mrzí, že tu není pan předseda vlády při projednávání takto významné věci, jako je vysílání našich vojáků do zahraničních misí, protože si myslím, že by zde přítomen měl být.

  Nicméně nechci tento bod využívat k nějakým politickým komentářům. Chci konstatovat, že občanští demokraté chtějí, aby se naši vojáci účastnili zahraničních misí. Jsme přesvědčeni, že je potřeba, abychom se chránili před teroristy ještě na jejich území, dříve než dorazí k nám. Jsme si dobře vědomi toho, že tento svět není bezpečný, že v Evropě se těšíme z historického hlediska výjimečně dlouhému období míru a že tento mír udržíme pouze tehdy, pokud budeme aktivně bránit svoji svobodu společně s našimi spojenci v NATO a budeme dostatečně silní, abychom měli respekt našich soupeřů.

  Jsme přesvědčeni, a proto zde i vystupuji, že bezpečnostní politika je právě tou oblastí, kde by měla existovat maximální možná shoda mezi politickými stranami. Z tohoto hlediska vítám a je dobře, že se nám podařilo uzavřít dohodu mezi vládou a opozicí, tedy že máme slib, že se s naší původní námitkou o možné neústavnosti schvalování účasti našich vojáků na neznámých misích vypořádá ústavněprávní výbor, sněmovní legislativci, abychom věděli, jak se má do budoucna postupovat, a vyhnuli se případně protiústavnímu jednání.

  Konstatuji tedy, že Občanská demokratická strana dnes tento vládní návrh svým hlasováním podpoří. Na druhou stranu očekáváme, že to pan premiér ve chvíli, kdy se dozví o detailech konkrétní mise, na kterou je třeba naše vojáky vyslat, bude neprodleně konzultovat s demokratickými politickými stranami.

  Na závěr bych chtěl také konstatovat, že dnešním schválením materiálu, kterým vyšleme 2 836 vojáků do blíže nespecifikovaných lokalit, spolupráce mezi opozicí a koalicí neskončí, nebo nemusí skončit. Jestliže se ukáže, že je potřeba pro zvýšení flexibility vyslání našich vojáků uvažovat i o změně Ústavy, je Občanská demokratická strana připravena se i na tomto procesu podílet a koordinovat společně postup s vládní koalicí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Fialovi. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Jana Černochová v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jen mě mrzí, že tady není pan premiér, protože bych se pana premiéra ráda zeptala na to, proč materiál, který byl od července k dispozici, že by mohl být projednán na vládě, tady schvalujeme ve zrychleném řízení během několika málo dnů. Ale vím, že to není vinou Ministerstva obrany. Vím, že zřejmě komunální a senátní volby byly pro pana premiéra něčím, co nechtěl komplikovat v souvislosti s nějakou politikou, kterou by musela sociální demokracie zaujímat vůči našim vojákům a vůči misím.

  Každopádně schvalujeme materiál, jímž vysíláme naše vojáky do zahraničí na příští dva roky. Občanská demokratická strana, jak tady bylo řečeno i naším panem předsedou, s materiálem souhlasí. Stále vidíme v působení našich vojáků v zahraničních operacích významný nástroj naší zahraniční politiky. Zmiňoval to i pan ministr zahraničních věcí.

  Již ve výboru pro obranu proběhly debaty o návrhu mandátu, který máte před sebou, a to v tom smyslu, že jsou požadavky na vyslání sil adekvátní našemu právnímu rámci, který je v této oblasti, a to mě opravdu velmi překvapilo, téměř nezměněn od roku 1993, tedy 21 let. Mezitím jsme profesionalizovali naši armádu, takže určitě nějakou podrobnější hloubkovou analýzu by si jistě náš právní rámec, kterým vysíláme naše vojáky do misí, zasloužil. Dnes se klade větší důraz na flexibilitu. Někdy je nutné se rozhodovat v rámci hodin, v rámci dnů, jestli přispějeme do operace té či oné organizace. Těmi organizacemi myslím Evropskou unii, myslím NATO a myslím OSN. Bohužel se pak někdy může to okno uzavřít a může to být ke škodě našich zahraničněpolitických zájmů, kdybychom nestihli něco projednat včas. Tato otázka se objeví záhy i v souvislosti s nově vznikajícím jádrem Sil rychlé reakce NATO, které by měly být schopny nasazení během několika málo desítek hodin. Připomenu jenom, že toto jádro bylo schváleno na summitu NATO ve Walesu letos v září, takže je to skutečně novinka.

  Česká republika není jedinou zemí, která si klade otazníky ohledně souladu s ústavním pořádkem. Jsem tedy přesvědčena, že by bylo vhodné, abychom se podívali na to, zda právní rámec stále vyhovuje změněnému bezpečnostnímu prostředí a vyšším nárokům na flexibilitu při nasazování našich vojenských sil při operacích mezinárodních organizací, především Severoatlantické aliance a Evropské unie. Proto se domnívám a s panem ministrem obrany jsem to konzultovala, ví o mém návrhu a nemá proti němu námitek, jak jsme si říkali v předsálí, že bychom měli požádat ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny v součinnosti s Legislativní radou vlády, aby provedly zhodnocení toho, zda současné znění Ústavy odpovídá potřebám praxe vysílání našich vojáků do zahraničních operací, a případně navrhly takové změny právních úprav, které budou těmto potřebám vyhovovat lépe.

  Ráda bych tedy v podrobné rozpravě Poslanecké sněmovně navrhla doprovodné usnesení v tomto duchu. Je to víceméně i nějaká naše ochrana toho, že skutečně když budeme někoho vysílat nebo když budeme potřebovat potom do našeho právního řádu rychle zakomponovat a vyřešit Síly rychlé reakce NATO, budeme na to připraveni a nikdo to v budoucnu nebude zpochybňovat.

  Občanská demokratická strana podpoří návrh, jak byl předložen. Jenom prosíme o to, aby se tím příslušný orgán Poslanecké sněmovny, tedy ústavněprávní výbor, a případně Legislativní rada vlády v budoucnu, neříkám zítra, neříkám pozítří, ale někdy v budoucnu zabývaly tak, abychom se třeba při tom příštím schvalování mandátů, a pokud nebudou předčasné volby, tak nás to čeká ještě jednou, tak abychom měli jistotu, že se nemůžeme dostat do nějakého rozporu s naším právním pořádkem.

  Jenom se odvolávám na to, že ještě v podrobné rozpravě načtu usnesení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Černochové. Nyní se přihlásil do rozpravy pan poslanec Alexander Černý, zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. Páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, je to už potřetí, co projednáváme vyslání našich vojáků do zahraničních misí na dva roky s výhledem na rok třetí. Předtím jsme to dělali každý rok. Já naprosto chápu a ztotožňuji se s tím, že pro vojáky je rozhodně lepší, když vědí v dlouhodobější perspektivě, co je čeká, a mohou tomu přizpůsobit mimo jiné i plánovací procesy.

  Dlouhodobě taky hovoříme o tom, a to je už evergreen našich misí, že v podstatě nejzávažnější, nejnebezpečnější misí je právě ta afghánská. Nejinak je tomu i teď. Jednak je největší, je nejdražší. Víme, že právě v této misi přišli naši vojáci o život, že je to prostě nepřetržitě velmi riziková záležitost. Konečně i v předkládací zprávě se připouští, že bez ohledu na to, jak se vyvíjela situace v Afghánistánu v uplynulých letech, je to stále velmi nejisté teritorium a zhoršení mezinárodněpolitické situace je docela reálné i tam. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám o klid, abyste mohl dokončit v pořádku své vystoupení.

 • Poslanec Alexander Černý: - že se dostaneme do situace, kdy budeme možná vysílat svoje lidi i do Afriky a čertvíkam ještě dál ,a na to bychom se taky měli pomalu připravovat. Koneckonců Mali je dokladem toho, že tohle vyslání, tento materiál zdaleka nemusí být konečný a že se do něho ještě v průběhu doby bude vstupovat.

  Jestli byla ona tranzice takovým dominantním pojmem před dvěma lety, tak letos se v materiálu, a i ve výboru to při projednání zaznělo, objevilo výrazněji než kdy jindy slovo flexibilita. Pan ministr o flexibilitě mluvil taky, oba páni ministři o tom mluvili, protože si zřejmě uvědomují, že to s flexibilitou není tak úplně jednoduché, a tak k tomu přidali ještě regionální přístup. To je další novinka, která v takovém rozsahu nikdy nebyla zdůrazňována. A to, že je to dost na hraně s textem naší Ústavy, s oním článkem 43, o kterém tady mluvili hlavně kolegové z ODS, to všichni velmi dobře víme.

  Nutno podotknout, že pan ministr obrany připustil, že existuje jakýsi výklad Parlamentního institutu, ale ze skromnosti nás zřejmě neseznámil i s částí, která se dost jednoznačně vyjadřuje k oné flexibilitě a připouští, že výklad je velmi gumový. A dokud nedojde k nápravě Ústavy, o co se asi v brzké době pokusíme, tak se budeme muset spokojit s tím, že se tady dopustíme něčeho protiústavního, nebo lépe řečeno ti, kteří pro mise v pojetí, jak jsou předloženy, budou hlasovat. My to asi nebudeme. Připomínám, že pro nás platí neměnná pravidla, že pro to, abychom mohli zvednou ruku pro vyslání našich vojáků do zahraničí, potřebujeme docela nutně rezoluci Rady bezpečnosti, to je ideální, když ji máme k dispozici, pokud možno souhlas státu, kam máme lidi vysílat, nebo představitele státu, je-li to možné, to je další velmi důležitá podmínka. A třetí - upřednostňujeme především humanitární charakter oněch operací, do kterých máme naše lidi vysílat.

  Nevím, pravděpodobně se nedočkám toho, že by někdo rozptýlil moje obavy z toho, že materiál, který je nám dnes předložen, že tisk, který teď projednáváme, tyto podmínky nesplní v celém rozsahu. Proto tedy budeme muset zřejmě zaujmout negativní postoj k vyslání našich lidí do zahraničních misí v letech 2015 a 2016.

  Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Alexandru Černému. Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Pan kolega Antonín Seďa. (V sále je velký hluk.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Budu velmi stručný, protože se čeká na další bod.

  Chtěl jsem jenom zdůraznit, že materiál působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích je v souladu s bezpečnostní strategií a národními zájmy a také mezinárodními závazky. Tady bych chtěl doplnit pana předsedu ODS, že se to netýká jenom Severoatlantické aliance, ale také Evropské unie a OSN. Také souhlasím s tím, že by materiál měl být projednáván možná dříve a lépe i s opozicí. Na tom se shodneme, ale víme dobře z minulosti, že tomu tak nebylo ani v minulosti.

  A poslední věc týkající se ústavnosti - neústavnosti bodů 5, 10, 11. Pan ministr to tady řekl, pan premiér to také slíbil, že vlastně jakmile bude známa přesná mise, že s tím přijdou do Poslanecké sněmovny.

  A závěrem. Podporuji návrh, který bude načten, to znamená doprovodné usnesení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Faktická poznámka. Prosím, pane poslanče. Paní kolegyně Černochová ještě v obecné. Prosím, faktická poznámka pana poslance Gabala. (V sále je stále veliký hluk!)

 • Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den. Pane předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, chtěl jsem za klub KDU jasně vyjádřit, že mise podpoříme. Podpoříme i doprovodné usnesení. Jen za sebe doplňuji, že výbor pro obranu včetně uzavřeného jednání velice zevrubně projednal všechny mise, zejména ty, kde se objevilo riziko pro naše vojáky a myslím, že jsme to probrali velmi důkladně, a mohu odpovědně podporu misí a usnesení doporučit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl pan poslanec Ivan Gabal. Paní poslankyně Jana Černochová ještě stále v obecné rozpravě. Ale požádám Sněmovnu znovu o klid! Nejde o něco, co by bylo tak úplně jednoduché, a speciální ustanovení Ústavy České republiky jasně naznačuje, že rozdílná usnesení Sněmovny a Senátu vedou k tomu, že není schváleno vůbec nic. Tak bych prosil o pozornost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Já se moc omlouvám, že vás budu zdržovat výčtem dat, která v minulosti proběhla, když Poslanecká sněmovna, respektive obě komory Parlamentu schvalovaly návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany. Musím se tady zastat předešlých vlád, které rozhodně měly a dávaly jak poslancům, tak senátorům mnohem delší čas než tato vláda. Kdyby kolega Seďa nevystoupil, neřekla bych to. Omlouvám se, musím na něj zareagovat, stejně jako musím říct, že pan předseda ODS tady řekl, že se nejedná jenom o NATO, ale že se jedná o mezinárodní organizace. Jak víme, tak mezinárodní organizací je Evropská unie i OSN.

  Takže projednávání mandátu v historii. Dvouletý mandát byl schvalován zatím dvakrát - v letech 2010 a 2012. V roce 2012 byl mandát schvalován dokonce již v červnu, tedy s dostatečným časovým předstihem. Ono to má logiku. Pokud v březnu, dubnu je řízení v rámci rezortu Ministerstva obrany, řekněme v letních měsících se to projedná Generálním štábem, ministr obrany to v letních měsících předloží na vládu a hned na první schůzi po létě to předloží do Poslanecké sněmovny.

  Takže v roce 2010, kdy vláda vznikla v červenci, bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení 24. září 2010. Vládou to bylo schváleno 6. října 2010, doručeno do Poslanecké sněmovny a Senátu 13. října 2010, přikázáno výboru pro obranu Poslanecké sněmovny 14. října 2010, přikázáno výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky 26. října 2010, schváleno výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR 26. října 2010, schváleno Senátem Parlamentu České republiky 27. října 2010, schváleno výborem pro obranu Poslanecké sněmovny 29. října 2010 a schváleno Poslaneckou sněmovnou 3. listopadu 2010. Takže tento proces probíhal září, říjen, listopad.

  Další mandát v roce 2012. Ten byl již zahájen 17. dubna 2012. Vládou to bylo schváleno 16. května 2012, do Poslanecké sněmovny a do Senátu to bylo doručeno 1. června 2012, výboru pro obranu Poslanecké sněmovny to bylo přikázáno 6. června, výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu to bylo přikázáno 12. června, schváleno výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu opět 12. června, schváleno Senátem Parlamentu České republiky 13. června, schváleno výborem pro obranu Poslanecké sněmovny 7. července a schváleno Poslaneckou sněmovnou 12. července 2012. Takže duben, květen, červen, červenec. Čtyři měsíce. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Janě Černochové a ptám se, kdo dál v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak.

  Budeme pokračovat rozpravou podrobnou. Do té mám přihlášku paní poslankyně Jany Černochové a samozřejmě očekávám text pana zpravodaje. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jak jsem avizovala v obecné rozpravě, navrhuji doprovodné usnesení, protože text toho usnesení musí, jak tady říkal správně pan ministr, být shodný s tím textem, který schvaloval Senát.

  Takže prosím teď vám přečtu návrh na doprovodné usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá ústavněprávní výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby ve spolupráci s Legislativní radou vlády zhodnotil, zda je dosavadní právní rámec schvalování vysílání ozbrojených sil České republiky do zahraničí vládou a Parlamentem České republiky s ohledem na potřebu větší flexibility dostačující, a případně navrhl takové změny této procedury, které budou vyhovovat současným potřebám."

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Doprovodné usnesení potom budeme hlasovat jiným způsobem než usnesení samotné, protože nevyžaduje onen požadovaný počet 101 hlasů, který požadujeme na rozhodnutí samotné. Pan zpravodaj zopakuje jenom tu část, nebo odkáže na tu část, kterou hlasujeme v Poslanecké sněmovně.

  Pane zpravodaji, prosím, v podrobné rozpravě musíte odkázat na tu část, která je pravomocí Poslanecké sněmovny, abychom učinili Ústavě zadost. (Poslanec Chalupa se domlouvá o postupu.) Podrobnou ne, jenom jsem vyzval zpravodaje, aby... To znamená, pane zpravodaji odstavec 1, odstavec 2.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Takže znovu: Předkládám návrh, aby Sněmovna odsouhlasila návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017, sněmovní tisk č. 348/1. Bod I, podbody 1 až 11. Dále bod číslo 2. Dále bod číslo II a bod III.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Body II a III nebudeme určitě. Budeme hlasovat pouze o bodě 1 až 11 a o bodu 2, o žádosti vládě a potom o tom, co navrhla paní kolegyně Černochová. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  Děkuji panu zpravodaji a ještě v podrobné rozpravě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Předpokládám, že se vyjádří k navrženým usnesením. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl vyjádřit podiv nad tím, jak málo vláda hájí tento materiál. Vlastně nezazněla žádná obrana přístupu vlády a k vysílání našich vojáků na zahraniční mise poté, co zazněla z levé strany Poslanecké sněmovny poměrně sžíravá a ostrá kritika. Jsem opravdu překvapen, že v zásadě jsou jediní opoziční poslanci z našich řad, kteří hájí tento materiál veřejně na mikrofon. Na druhé straně uvidíme, jaké budou výsledky hlasování.

  Abych byl poctivý, tak chci přiznat zlepšení sociálním demokratům. Když už pan poslanec Seďa tady vzpomínal na minulé volební období, tak když jsme hlasovali o vyslání našich vojáků na zahraniční mise pro roky 2011, 2012, nepodpořil to žádný sociální demokrat. Ani jeden. V roce 2012, když jsme hlasovali o zahraničních misích na léta 2013, 2014, tak musím přiznat, že došlo k zlepšení a 23 členů klubu sociální demokracie, což byla necelá polovina, podpořilo tento materiál. Předpokládám, že dneska budete hlasovat všichni pro, když je to vládní návrh, a opravdu to chci ocenit. Bez ironie. Z nuly na 40 % a možná na sto nebo blížící se stům je dobrý posun. Na druhé straně chci říct, že i ten nestandardní postup velmi rychlý jste si mohli dovolit právě proto, že jste věděli, že pravicová opozice tyto mise dlouhodobě podporuje a budeme hlasovat s vládou. Tak jak to říkal náš pan předseda a má kolegyně Jana Černochová.

  Ale trošku to předkládáte, jako byste se za to styděli! Teď nemluvím o ministru obrany, ale není tady premiér, dlouho tady nebyl ani jeden vicepremiér. A všichni ostatní kromě rezortního ministra, který tam prostě vystoupit musí, prostě mlčí! A to nám přijde opravdu škoda. To nám přijde líto. A nevím, kdo tady říkal: všichni čekáme na dětskou skupinu. Tak pro Českou republiku je mnohem důležitější tento bod než 56 hodin debaty o dětské skupině, které jsme už absolvovali v prvním, druhém, třetím čtení, když to tady bylo ze Senátu, když to bylo na veto prezidenta. To se na mě skutečně nezlobte.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. V podrobné rozpravě už nikoho nevidím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr obrany Martin Stropnický se závěrečným slovem.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vůbec to není míněno ve zlém, ale necítím se být vyvolán. Spíš jsem po takovém krátkém posouzení případné efektivity mého vystoupení dospěl k názoru, že možná není úplně nutné. Já se tady nemohu tedy dotknout celé šíře, která zvlášť v jednom případě při tom vystoupení tady byla skutečně velice výrazná. Ale pár vět bych si přece jenom dovolil říct.

  V případě Afghánistánu, my jsme se nemuseli podřídit prosím. Je potřeba vnímat členství v té Alianci úplně asi jinak, nebo konečně už normálním zrakem sebevědomého státu, a ne nějaké podřízené příspěvkové organizace. My jsme byli požádáni a bylo na nás, jestli půjdeme, nebo nepůjdeme. V tom Afghánistánu je zhruba 48 participujících zemí. To znamená, podstatně víc, než je členských zemí Aliance. To znamená, že řada zemí vyhodnotila svoji účast v misi jako prospěšnou, nebo dokonce nutnou.

  Dále bych rád řekl, že se netváříme, že se nic nestalo třeba v rezortu obrany. Jenom odmítám takové ty negativistické dramatické scénáře. My máme po dlouhé době konečně možnost rozumně plánovat prostředky. Máme rozpočet na tři roky dopředu, to, co armáda vždycky chtěla. A to, jestli nárůst zhruba 2,5 mld. ročně je ta ideální částka, o tom se dá debatovat. Ale rozhodně to není nějaká kosmetická úprava, protože nehledě na tuto částku budeme schopni vygenerovat i nějaké úspory, resp. stávající peníze efektivně investovat.

  Ale ještě zpátky k tomu malému politiku, řekněme. Tady padají výrazy jako naše bezpečnost nebo jejich bezpečnost. To je úplné nepochopení, myslím si, alianční filozofie, což je kolektivní bezpečnost. Je to prostě interakce vzájemně dobrovolně spolupracujících států, které si vzájemně garantují za jistých podmínek určitou vojenskou podporu a pomoc. To je úplně zásadní prosím. A opakuji, že my tam být nemusíme, my tam být chceme.

  Pak bych si ještě dovolil říct, že zhodnocení rizik v souvislosti s jednotlivými misemi by vydalo na několik knih, a tak jsme si dovolili vás těmi knihami neobtěžovat. Přesto se domnívám, že ty destinace jsou dostatečně dobře známy, dostatečně dobře známy jako rizikové oblasti, rozšiřuje se ještě oblast od Sahelu až po severní Irák. Čili to je určitá novinka. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli je zájem pana zpravodaje. (Není tomu tak.) Pan ministr zahraničí také nemá zájem. Půjdeme tedy hlasovat o návrzích na usnesení. Žádám o nastavení kvora potřebného pro usnesení podle článku 43 Ústavy České republiky. Děkuji.

  Budeme hlasovat podle návrhu zpravodaje. Má někdo výhradu, že bychom hlasovali bod 1 až 11 a bod 2 dohromady? Není tomu tak. Výhrada není, nikdo nenamítá, postup předsedajícího, tak budeme tedy hlasovat.

  Hlasování pořadové číslo 126, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 126, z přítomných 176, pro 134, proti 27. Návrh byl přijat.

  Nyní doprovodné usnesení, které máme od paní poslankyně Černochové. Kvorum je normální, není potřeba nadpoloviční většiny všech, ale pouze nadpoloviční většiny tady přítomných.

  Rozhodneme v hlasování 127, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 127, z přítomných 176, pro 161, proti 2. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyjádřila souhlas k působení sil a prostředků zahraničních misí v letech 2015, 2016 s výhledem na rok 2017. Návrh byl schválen. Děkuji panu ministrovi obrany, panu ministrovi zahraničí, děkuji zpravodaji a končím bod 136.

  Pokračovat budeme přerušeným bodem číslo

  Tak. Já vás vidím, pane předsedo. Jenom konstatuji, že jsme bod číslo 3 přerušili ještě v rozpravě, kterou jsme vedli nad návrhem zákona vráceným prezidentem republiky s tím, že pan kolega Holeček a Chalánková již hovořili, zůstali nám poslanec Černoch a poslankyně Radka Maxová. Předtím, před panem poslancem Černochem, se hlásí s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dvakrát jsem si již dovolil vystoupit s apelem na vás, abychom neodevzdávali výrobek, o kterém jsme přesvědčeni všichni, že není dobrý. Abychom ho neodevzdávali jako hotový se slibem, že ho později opravíme. Prostě to je přístup, který je naprosto nepochopitelný pro veřejnost, které se zodpovídáme, a zdůrazňuji, že v diskusi jsem stále ještě nedostal odpověď na to proč. U některých typů zákonů bych si uměl představit, že skutečně existuje časový tlak, který by to zdůvodnil. Tady prostě neexistuje.

  Já si teď dovolím ve svém třetím a slibuji, že posledním apelu obrátit se na vás, kteří jste říkali a často ještě rádi říkáte, že nejste politici. Že jste to sem přišli dělat jinak. A chci se obrátit na čest vašeho zaměstnání, které jste dělali dříve, než jste se stali těmi profesionálními politiky, a věřím, že se ctí tohoto zaměstnání jste sem přišli dělat profesionální politiku.

  Já prostě nevěřím, že pan dr. Plzák je ochoten odejít od operačního stolu s tím, že ta operace se dvakrát nepovedla, ale to nevadí, teď ho zašijeme a za čtrnáct dní uděláme reoperaci. Já si neumím představit, že by pan poslanec Volný opustil svoji krůtu dřív, než jí opravdu porazil. Že by jí nenechal běhat po hale napůl podříznutou... (potlesk a smích v celém sále) a říkal by: on je pátek odpoledne, ono to nějak vydrží, já ji dorazím až v pondělí. Neumím si představit, že by pan poslanec Vozdecký, dříve mimořádně úspěšný ředitel Bohemia Brut, dovolil vyskladnit jedinou lahev sektu, o které by byl přesvědčen, že je vevnitř nekvalitní obsah. To by ji radši rozbil. Neumím si představit, že by paní poslankyně Lorencová odevzdala článek, o kterém by byla přesvědčená, že je špatně napsaný. Radši by ho přepisovala pětkrát, než by ho odevzdala.

  Každý z nás jsme předtím, než jsme se stali profesionálními politiky, dělali nějaké řemeslo. A pokud jsme byli jenom trochu normální a ve své práci jsme hledali seberealizaci, tak jsme chtěli, každý z nás, výstup toho řemesla odevzdat co nejkvalitnější. Nikdo z nás si nedovolil odevzdat zmetek s tím, že říká no, nedá se nic dělat, no tak teď odevzdám zmetek a slibuji, že ho potom opravím. Všichni jsme se takhle chovali, všichni jste se takhle ve své práci chovali, tak proč si k čertu myslíte, že teď, když je vaší profesionální prací politika, že se tak chovat nemáte? (V sále je silný hluk.)

  Profesionální politika je stejně poctivé řemeslo jako jakékoliv jiné. A ten výrobek, který prezentujeme směrem k veřejnosti, to je kvalita toho zákona, pro který hlasujeme. To je kvalita zákona, pro který hlasujeme a který veřejnosti garantujeme...

  Nevím, proč tak všichni řvete, tedy fakt se to nedá přeřvat.

  A ten výrobek, za kterým stojí naše práce, za kterou jsme placeni, je kvalita toho zákona, který odsouhlasíme, který veřejnosti garantujeme, že jsme ho odhlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a který jako výkladní skříň naší práce bude zveřejněn ve Sbírce zákonů a stane se platnou součástí právního řádu.

  My se někdy divíme, proč řemeslo profesionální politika je možná nižší - prestiž řemesla profesionálního politika je možná nižší než prestiž uklízečky. Ale za to si můžeme sami tímto přístupem. Protože ani ta uklízečka neodejde z té chodby dřív, než má pocit, že je dokonale uklizená. Ona se neotočí na chodbě a neřekne: tady je hrozný sajrajt, ale to nevadí, je padla, já to uklidím za dva dny. Ona neodejde, dokud má na té chodbě sajrajt, zatímco vy jste připraveni jako profesionální politici schválit zmetek, schválit sajrajt a říci: my to potom opravíme. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09. A já ho také dorazím, protože mám ambici tento bod, který je přerušen, upřednostnit před dohodou o skončení ve 14 hodin, takže budu pokračovat v té debatě, protože to byly dvě dohody. To byla dohoda o tom, co bude dnešní den dokončeno minimálně, a to byl bod, který jsme zařadili pevně na 11. hodinu, a pak teprve o tom, kdy bude skončeno. Takže to je můj přístup k té výzvě.

  Faktická poznámka pana kolegy Plzáka ještě předběhne řádnou přihlášku pana kolegy Černocha. On to vydržel už jednou, že posečkal přes to přerušení. Prosím pana kolegu Plzáka o jeho faktickou poznámku. Měřím mu čas.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Budu potřebovat málo času. Přihlásil jsem se o slovo, protože jsem byl osloven. Věřte mi, prostřednictvím pana předsedajícího, že mám s tím veliký vnitřní problém a přemýšlel jsem, k čemu to přirovnat, a pak jsem si říkal, že vy mě určitě pochopíte, protože jste musel stejně trpět, když jste v roce 2002 třeba hlasoval pro změnový zákon, který doprovázel tehdejší zákon o státní správě, který vlastně říkal, že ministr nemusí mít lustrační osvědčení. Takže mě pochopíte. A já prostě pro to hlasovat budu muset, i když s tím mám vnitřní problém. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Plzákovi i za dodržení času. Slovo má pan poslanec Marek Černoch, připraví se paní poslankyně Radka Maxová. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Je krásné dostat se ke slovu.

  Já plně souhlasím s tím, že bezpečnost a ochrana dětí je to nejdůležitější a pravidla, která vedou ke stabilnímu systému a ke stabilizaci systému, jsou určitě důležitá, ale jak už tady bylo několikrát řečeno, tak nechápu, proč se předkládá zákon, o kterém se tady celý den vedou debaty, že je špatný. Proč se tohle vlastně všechno řeší? Co znamená, že se budou přivírat oči? Protože v té chvíli se za prvé říká, a je to ostuda, že víme, že se předkládá špatný zákon a že to bude nějakým způsobem fungovat. Za druhé, co to znamená pro ty skupiny, kterých se to bude dotýkat? Ve chvíli, kdy budou čekat na to, jakým způsobem se ten, kdo je kontroluje, vyspí, jestli ta kontrola dopadne dobře, nebo jestli dopadne špatně. Za další - je tam pak i nějaká forma možné korupce? Tak proč se to prostě nevyřeší tím, že se ten zákon předloží znovu a bude to mít ty parametry, které to má mít?

  Jak tady v létě už řekl pan kolega Jandák v rámci prvního návrhu služebního zákona: "Vy to v opozici nechcete, my v koalici to také nechceme a doufáme, že uděláte všechno pro to, abychom to nepřijali." Tak proč vlastně, i když je to samozřejmě úplně jiný případ, proč se to řeší tímto způsobem? Jak už zde také bylo řečeno několikrát, jestli to hoří nebo jestli je to vázáno na nějakých 300 mld. z Evropské unie, když se to nepřijme do konce roku, proč se prostě ten zákon nepředělá tak, aby to fungovalo?

  Jde o subjekty, které chtějí pracovat v rámci výchovy dětí, které mají svůj nějaký specifický přístup, ať je to přístup k přírodě, ať už jsou to hasiči atd., pravidla to samozřejmě musí mít, ale nemělo by to mít likvidační pravidla. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Černochovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Miroslava Němcová, pak poslední přihlášená paní poslankyně Maxová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla jenom vzkázat prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Plzákovi, že svým avizovaným postupem, který oznámil slovy "budu muset hlasovat", jde přesně proti ústavnímu slibu, který tady složil a který ho opravňuje užívat mandát poslance. Ten ústavní slib zní, že budete hlasovat vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Radka Maxová, poslední přihlášená v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Radka Maxová: Dobré páteční odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Vidím, že toto téma tady v uvozovkách bouří poměrně dost dlouho, půl roku. Já bych chtěla jenom říci, že velice lituji, že diskuse o kvalitě péče o děti v České republice byla zúžena na diskusi o odpovídajícím počtu toalet a byly zde zcela opomenuty jiné atributy kvalitní péče o nejmenší děti, jako je především kvalifikace personálu, koncept péče a dále také například požadavky na pojištění činnosti provozovatelů nebo jejich povinnost uzavírat s rodiči smlouvu, aby byly nesporně řešeny podmínky smluvního vztahu, obsah složky včetně výše úplaty, kterou rodiče za činnost hradí a která by neziskovým organizacím měla být poskytována neziskově, a tedy nikoliv v cenách v obdobných zařízeních poskytovaných v režimu zákona o živnostenském podnikání. Zákon tedy klade velký důraz na kvalitativní standardy, o kterých jsem se zmínila již předtím. Je zřejmé, že toto téma nicméně zůstává stále vyhrocené. Nastalá silná a radikální kritika zákona neziskovými organizacemi vyvolává otázku, v jakých podmínkách a za jakých podmínek je vlastně nyní každodenní péče o nejmenší děti v České republice poskytována, tím spíš, že podoba zákona byla dlouhou dobu představitelům neziskových organizací známa.

  Považuji za nutné připomenout, že nejprve v České republice bylo diskutováno, zda může být o děti vůbec mimo rodinu pečováno někým jiným než matkou, tak aby to nepoškodilo mentální a fyzické zdraví dítěte. Následně bylo obtížné nalézt shodu na tom, jak mají být vůbec nastaveny podmínky péče o dítě, podle počtu dětí, kvalifikace atd. V Poslanecké sněmovně bylo původně zcela vážně argumentováno, že příliš nízké standardy pro dětské skupiny zlikvidují mateřské školy a ohrožují úroveň vzdělání předškolních dětí v České republice. Nyní se dle údajů neziskových organizací bavíme o ohrožení 35 tis. až 50 tis. dětí, pro které chceme nějaké standardy péče vůbec zaručit.

  Já bych chtěla jen na závěr říci - debatu o návrhu zákona o dětské skupině nelze vnímat jako debatu o tom, zda dané rodinné nebo mateřské centrum nebo jakési kvaziškolky mají splňovat požadavky návrhu zákona, ale jako debatu o tom, zda má být péče o děti vůbec nějak specificky upravena. A překvapivé je, neboť doposud v České republice platilo a platí, že stejný typ péče je z hlediska specifických hygienických předpisů a požadavků na kvalifikaci personálu při péči o dítě nastaven a požadován v rámci živnostenského zákona.

  Vážení zákonodárci, ráda bych vás požádala jako matka dvou dětí o schválení zákona, nebo přehlasování veta pana prezidenta o dětské skupině, a to z mnoha důvodů, které jsem už avizovala, především proto, že péče o děti minimálně od nula do tří let věku není u nás nijak právně zakotvena.

  Děkuji vám za pochopení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Maxové. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ještě paní poslankyně Langšádlová. Prosím o klid! Prosím, paní poslankyně. ***

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Ještě jednou krásné odpoledne, dámy a pánové. Vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, já si opravdu nemyslím a nesdílím ten pohled, že vše má být regulováno, vše má být právně zakotveno, protože suverény jsou tady rodiče. Ony totiž děti nepatří státu. A já, tak jak vidím tato zařízení, tak jak vidím, jakým způsobem rodiče kriticky na ně nahlížejí, jak si vybírají, jakým způsobem ovlivňují chod dnes i mateřských školek, tak věřte mi, že tito rodiče zvládnou vybrat takové zařízení, které je tím nejvhodnějším, pro své děti.

  A musím přiznat, určitě jste tady na to také narazila, že to, jak se podařilo například tomuto zákonu o dětské skupině opět naprosto striktně nastavit hygienické podmínky, takže skupiny nad 12 dětí mají de facto stejné podmínky, jako mají mateřské školy, to je naprosto nepřijatelné. A není to otázka, kterou by nám stanovovala například Evropská unie, jak se nám při jednání snažili namluvit zástupci hlavního hygienika, ale jsou to naše podmínky, které si stanovujeme a které jsou naprosto nepřiměřeně přísné. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Langšádlové. Nyní pan předseda klubu ODS. Konstatuji, že jsou to jenom přihlášky, které přicházejí z místa.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já chci připomenout, že tisk byl přikázán organizačním výborem už 21. ledna. První čtení bylo v březnu, a jak jste si všimli z vystoupení našich poslanců v dnešní rozpravě, tak náš klub nemá jednotný názor na to, jak postupovat v této chvíli, a my se potřebujeme poradit. Vládní koalice v zásadě i z toho, jak vystupovala, i z toho, jak jsou přítomni, je to na hraně, takže já žádám jménem našeho klubu o přestávku v délce dvě hodiny na poradu klubu ODS. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda Sklenák, potom pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, víte, že já jsem z tohoto místa vždy hájil práva opozice. Pokud jsme se zde bavili o tom, že by měly být zkráceny lhůty na příspěvky, zkráceny přestávky atd., vždy jsem říkal: snažme se držet těch zvyklostí, má to svůj smysl. Nicméně to, co se děje v tomto volebním období se zneužíváním institutu přestávek a s obstrukcemi, skutečně podle mého názoru už není únosné. Není možné, aby 200 poslankyň a poslanců prostě bylo odkázáno na to, jestli se pan předseda Stanjura nebo pan předseda Kalousek rozhodnou to jednání zablokovat. Víte, že bylo dlouho avizováno a máme to dlouho pevně zařazeno v programu dnes. Hlasování o vetu pana prezidenta k tomuto zákonu. V tuto chvíli skončila diskuse a máme před sebou poslední, závěrečné hlasování. Všechny poslanecké kluby se tím tématem zabývaly několikrát. I dnes byla přestávka poslaneckého klubu k tomuto tématu, a já si myslím, že není možné se v tuto chvíli rozejít, protože klub ODS chce přestávku.

  Já žádám, abychom dokončili tento bod, abychom závěrečné hlasování absolvovali, a pokud to bude nezbytné, abychom o dalším postupu hlasovali. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, všimli jsme si všichni, že poslanecký klub ODS není jednotný. Všichni chápeme, že v okamžiku takhle vážné věci poslanecký klub, když není jednotný, tak je potřeba dát mu čas na diskusi a na přestávku.

  Já se vracím zpátky. Mohli jsme tuto věc hlasovat už před týdnem. Byli to poslanci vládní koalice, speciálně pan předseda Mihola, který nás tady všechny žádal o týdenní - ne dvouhodinovou, o týdenní přestávku. (Potlesk vpravo.) Poslanecká sněmovna vyhověla přání předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL a přeložila hlasování o týden. A vy máte, prostřednictvím pana předsedajícího, tu drzost, že nechcete dovolit poslaneckému klubu ODS ani dvě hodiny, když sami jste si vzali týden?

  Pane předsedo Sklenáku, máte většinu na to, abyste si prohlasovali výrobek, o kterém sami říkáte, že je to zmetek. Máte možná většinu i na to, abyste nedovolili vzít si přestávku a hlasovali. Poslanecký klub TOP 09 v takovém případě opustí Poslaneckou sněmovnu, a já vám garantuji - jenom na toto hlasování, netěšte se. (Potlesk.) Já vám garantuji, že jestli si to dovolíte, tak oba dva naše poslanecké kluby ve spolupráci zvednou takový protest proti vaší aroganci moci, že neprojednáte nic. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, já sice dám ještě slovo znovu předsedovi klubu ODS, který se hlásí, protože tak musím učinit, ač o procedurálních návrzích se hlasuje bez rozpravy, stejně tak jako se poskytuje přestávka. Ale protože se hlásí lidé s přednostním právem, tak tak učiním, a pak učiním závěr před celou sněmovnou. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan předseda Sklenák se mýlí, jak se mu často stává, bohužel. Rozprava nebyla ukončena, jak říká. Nejsme po ukončení rozpravy. Zatím jsme v rozpravě, pane předsedo Sklenáku prostřednictvím. My opravdu nemůžeme za ty tragikomické průběhy schůzí. Každý den vy nebo vaši kolegové měníte program. Domluvili jsme se na grémiu před zahájením schůze za vedení pana předsedy Hamáčka, že prezidentská veta budou první pátek od 11. hodiny. Domluvili? Nedomluvili? Domluvili jsme se. Co se stalo? Chtěli jste týden. Vyhověli jsme. Když je to tak důležité, proč jste s tím dneska nezačali? Proč to nebyl první bod? Proč ministři mluvili k bodu, který nebyl zařazen? A pak si stěžujete.

  Klidně si hlasujte, že nebude přestávka. Klidně si o tom zahlasujte. Nemůžeme se nijak bránit, protože tu většinu prostě máte. Můžete si hlasovat, že dneska není 31. prosince, ale že se vracíme do 24. a všechno jde podle plánů. I to si můžete odhlasovat. Ale zkuste sami zpytovat svědomí a podívejte se každý z vás, co se každé ráno děje. Každý den, každá schůze, neustále změny programu.

  Jak to, že to není pravda? Je to pravda. Když to chce pan předseda Sklenák říct, ať to řekne na mikrofon, že to není pravda, ať je to ve stenozáznamu, a já vám ve středu ráno přečtu, mám přednostní právo, a to zabere tak čtyři hodiny, celé dopoledne, všechny navržené změny, které učinila vládní koalice na této schůzi. Nic víc, nic míň.

  Ano, já vím, vy jste teď přivezli premiéra, takže teď máte aktuálně 101. Kdybychom náhodou nedebatovali a měli jsme hlasovat 13.50, tak vy vystupujete a čekáte, až premiér přijede, ať máte 101. hlas. Tomu všemu rozumím. Já jsem jasně avizoval z našeho vystoupení. Vy nechcete naše hlasy k tomuto zákonu. Když jsme se chtěli poradit. No dobře, nepotřebujete, to se může stát. U misí jste je potřebovali, že jo? (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní se hlásí o slovo - mám zprávu pana předsedy vlády, že se hlásil dříve než pan předseda klubu KSČM. Pan předseda klubu KSČM. Pan předseda vlády chce mluvit na závěr. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, aby to bylo úplně na čistém, jak se říká, úplně objektivní, mám pocit takového déjà vu. V minulých volebních obdobích to bylo také, akorát s obráceným znaménkem. Pamatuji si na dlouhé obstrukce zprava, pamatuji si i na situaci, která tady panovala při projednávání tzv. církevních restitucí, takže bych byl trošku opatrný v těch příkrých soudech ať už ze strany pravicové opozice vůči vládě, ale i obráceně. Dělali jste to také, to samé, co se děje teď. Připouštím, že teď je to se změnami programu doopravdy velmi extrémní, ale zažili jsme je tady také.

  Chci říci, že pro nás je nejen řád, nejen pravidlo, ale i to nepsané pravidlo o přestávkách pro poslanecký klub svaté, takže my navzdory tomu, že jsme jinak proti pravici, a to tak, že velmi výrazně, právo na přestávku klubu ODS podpoříme. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Předseda vlády Bohuslav Sobotka.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem dnes přišel ráno v devět hodin, kdy začala schůze Poslanecké sněmovny, zaregistroval jsem se jako poslanec a očekával jsem, jak dopadne ranní debata o programu schůze Poslanecké sněmovny, protože jsem přišel s informací, že první bod se bude týkat otázky všeobecného zdravotního pojištění a bude zařazen druhý bod a je zařazen druhý bod, který se týká hlasování o vetu prezidenta republiky.

  Když jsem sem ráno v devět hodin přišel, tak zde probíhala poměrně rozsáhlá diskuse, byly zde návrhy na změnu programu a poté vystoupili zástupci klubu Úsvit, který není součástí vládní koalice, a otevřeli téma, které se týká situace ve Zlínském kraji, a kolem toho tady probíhala cca hodinová diskuse. To je podle mého názoru objektivní a pravdivý popis té situace, která se tady dnes ráno odehrála. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. A protože je to sice hezký názor a mám tady další přihlášky s přednostním právem, nevyužiji je a požádám předsedu Poslanecké sněmovny, aby v tuto chvíli svolal politické grémium, to znamená místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů, a tím, že odejdu od tohoto pultu, přestanu řídit schůzi, schůzi přerušuji až do té doby, než se vrátí předseda Poslanecké sněmovny. (Potlesk z levé části jednací síně. Hlas z pléna: Je tamhle. - Šum a neklid v jednací síni.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem sice zde (slabý potlesk), ale vzhledem k tomu, že schůze byla přerušena řídícím za účelem porady vedení Sněmovny, tak tedy žádám, aby se sešlo grémium u mě v kanceláři. Nepřipustím žádné další vystoupení do doby... (Poslanec Kalousek chce vznést námitku proti postupu). Proti mému postupu? Vy namítáte proti tomu, abych svolal vedení Poslanecké sněmovny? (Poslanec Kalousek z místa před řečnickým pultem chce opakovaně vznést námitku, šum a neklid v jednací síni.)

  Tak dobrá, prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dovoluji si, pane předsedo, dát námitku proti postupu předsedajícího, neboť pan předsedající řekl, že přerušuje schůze do okamžiku, než se vrátí předseda Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny zaujal svoji židli, schůze pokračuje.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem tedy to, co řekl pan místopředseda Filip, chápal tak: do návratu předsedy Sněmovny z té porady, kterou svolám. Jinak by to nebylo ani logické. Takže já teď přeruším schůzi do doby skončení porady politického grémia.

  Ptám se, zda pan předseda Kalousek trvá na své námitce. Netrvá. Děkuji. Přerušuji schůzi a prosím vedení Sněmovny a předsedy poslaneckých klubů, aby se dostavili do mé kanceláře. Děkuji.

  (Jednání přerušeno ve 14.14 hodin.) ***