• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, už vidím pana ministra Dienstbiera, zahajuji další den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím žádnou takovou informaci nemám.

  Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adam do 12 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Andrle Sylor do 12 hodin - zdravotní důvody, paní poslankyně Aulická-Jírovcová - zdravotní důvody, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová - zahraniční cesta, pan poslanec Beznoska - zahraniční cesta, pan poslanec Černoch - pracovní důvody, pan poslanec Fiala Petr - osobní důvody, pan poslanec Gabrhel do 11 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Havíř do 11 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Heger - pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková - rodinné důvody, pan poslanec Hovorka - rodinné důvody, pan poslanec Jandák - zdravotní důvody, pan poslanec Janulík - pracovní důvody, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Klučka - zahraniční cesta, pan poslanec Kott do 10 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Nováková do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Novotný Josef - pracovní důvody, pan poslanec Novotný Martin - osobní důvody, paní poslankyně Putnová - pracovní důvody, pan poslanec Šarapatka - zahraniční cesta, pan poslanec Vyzula - zdravotní důvody a pan poslanec Zlatuška - zahraniční cesta.

  Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády, je na zahraniční cestě, pan vicepremiér Bělobrádek od 11 hodin - pracovní důvody, pan ministr Chovanec do 11 hodin - pracovní důvody, pan ministr Mládek - zahraniční cesta, pan ministr Němeček - zahraniční cesta, pan vicepremiér Babiš z celého dne z pracovních důvodů, pan ministr Prachař - pracovní důvody, pan ministr Stropnický do 11 hodin z pracovních důvodů, paní ministryně Šlechtová - pracovní důvody a paní ministryně Válková rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

  Pan poslanec Kolovratník má náhradní kartu číslo 6.

  Než přistoupíme k pořadu schůze... (O slovo se hlásí poslanec Mihola.) S přednostním právem, pane předsedo? V tom případě předseda klubu KDU-ČSL s přednostním právem, po něm s přednostním právem pan předseda klubu sociální demokracie a pak zde mám dvě řádné přihlášky pana poslance Zahradníka a předsedy volební komise pana poslance Kolovratníka. Nyní má slovo pan předseda Mihola. Prosím.

  Prosím o klid, abychom slyšeli, co nám chce pan předseda sdělit.

 • Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení kolegové, já si dovoluji požádat o pauzu na poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL v délce 30 minut. (Ozývají se protestní hlasy ze sálu.) Zároveň ale bych chtěl požádat ještě o dvě věci. Slyšel jsem avízo od kolegů ohledně programu schůze, aby to bylo možné po té pauze, tak se chci ujistit, abych do toho nezasáhl tou pauzou, a poté, pokud bude vyhlášena, tak bych prosil předsedy všech klubů, jestli by mi věnovali trochu času a jestli bychom se mohli v rámci té pauzy sejít. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já se vás zeptám - jsou dvě možnosti. Buď, jak je zvykem, vyhlásím teď hned pauzu, nebo ještě můžeme upravit pořad schůze a vyhlásím pauzu potom. Pokud se ta pauza netýká pořadu schůze, tak by možná bylo jednodušší upravit pořad schůze, jak je zde zájem, a hned poté, co by byly odhlasovány návrhy vznesené k pořadu schůze, než bychom zahájili jednání, vyhlásil bych pauzu. Šlo by to takto? (Poslanec Mihola souhlasí.) Ano. Dobrá. Pan předseda souhlasí.

  Nejprve bychom se tedy vypořádali s pořadem schůze. Pan předseda Sklenák.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil vznést několik návrhů, kterými bychom upravili pořad probíhající schůze.

  Za prvé bych chtěl po dohodě s panem ministrem zahraničí navrhnout vyřazení několika bodů z programu schůze, a to konkrétně bod 77, tisk 160, a bod 78, tisk 161 týkající se Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, potom bod 80, sněmovní tisk 195, Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách státu, bod 82, sněmovní tisk 211, Protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv, bod 90, sněmovní tisk 310, Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou, a bod 95, sněmovní tisk 336, Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Gruzií. Tyto body navrhuji vyřadit.

  Druhý můj návrh se týká pevného zařazení čtyř bodů, a to na příští středu po pevně zařazených bodech. Jedná se o body číslo 20, sněmovní tisk 301, o hospodaření energií, bod 21, sněmovní tisk 302, o investičních pobídkách, bod 53, sněmovní tisk 303, o metrologii, a bod 129, sněmovní tisk 279, zpráva o vývoji malého a středního podnikání. Tyto body pevně zařadit na příští středu 29. října po pevně zařazených bodech.

  Můj poslední návrh se týká sněmovního tisku 307, což je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. To se týká indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Navrhuji, abychom tento tisk zařadili na probíhající schůzi. Pokud byste této žádosti vyhověli, tak prosím, abychom druhé čtení následně pevně zařadili na příští pátek 31. října jako první bod jednání. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to byl pan předseda Sklenák. Nejprve tedy pan předseda Mihola a potom vidím pana předsedu Stanjuru.

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedo, já si dovolím požádat o tu pauzu ihned. Bude stačit 15 minut a poprosil bych předsedy klubů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, dobře. V tom případě tomu vyhovím, s tím, že lhůta na podávání návrhů na změnu pořadu tím nebude dotčena, stále nám zbývá 23 minut.

  Vyhlašuji pauzu na 15 minut. Je 9.08. Přerušuji schůzi do 9.23 hodin.

  (Jednání přerušeno v 9.08 hodin.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste zaujali svá místa v sále. Doba vyčleněná na poradu předsedu klubů uplynula. Vidím přihlášku pana předsedy Miholy.

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, děkuji za tu pauzu ještě jednou a chtěl bych teď v rámci programu požádat o přeřazení bodu dětské skupiny na příští pátek, tzn. 31. října. Pevně zařadit na příští pátek pro jednání. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, vzhledem k tomu, že na příští pátek nemáme zatím žádný bod pevně zařazen, kromě návrhu, je tady návrh pana poslance Sklenáka, který navrhuje tisk 307 jako nový bod zařadit jako první v pátek, tak by to byl tedy druhý bod. Ano, dobře.

  Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid. Opravdu mám problém slyšet pana předsedu a on bude evidentně něco navrhovat a já si to musím zapsat. Takže to také musím slyšet.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Navrhuji zařazení nového bodu, který by nesl jméno neslučitelnost funkcí u člena Rady Českého rozhlasu. Bohužel to dělám místo předsedy výboru, který podle mě to navrhnout měl a neudělal to. Dovolte mi, abych to v krátkosti zdůvodnil.

  My jsme dostali jako členové výboru podnět na možný střet zájmů celkem u dvou členů různých mediálních rad, ale u Rady Českého rozhlasu jsme dostali na jednání výboru stanovisko Parlamentního institutu, které jednoznačně říká, že došlo k neslučitelnosti funkcí. To je něco jiného než střet zájmů - neslučitelnost funkcí člena Rady Českého rozhlasu a jiné veřejné funkce. My se samozřejmě můžeme tvářit, že to nechceme projednat, neprojednáme, ale podle mě se vystavujeme riziku, že každé rozhodnutí Rady Českého rozhlasu, na kterém se ten člen bude podílet, může být zpochybněno. To stanovisko mají všichni členové volebního výboru k dispozici, to znamená, mají ho k dispozici všechny poslanecké kluby a já myslím, že to může rozhodnout pouze Poslanecká sněmovna, zda se tímto názorem bude řídit, nebo nebude, protože volí a odvolává členy Rady Českého rozhlasu. A já bych poprosil, abychom tady nehráli v tom stranickém dresu, čí to je nominant a která strana ho nominovala. Že na jedné straně se všichni dušují: my tam nemáme žádné svoje lidi, my jsme je nenominovali, to jsou nezávislí kandidáti, my jsme to z toho portfolia uchazečů vybrali, a na druhé straně se jasně ukazuje, že ten klub, nebo ty kluby, které ho podporovaly, s tím mají problém. Já to považuji za závažný problém. My jsme debatovali, že možná by se mohl změnit zákon, ale dokud ten zákon platí, tak se musí dodržovat.

  Pan poslanec Kolovratník to už tady navrhoval, myslím, před dvěma dny. Já jsem dneska použil jako širší vysvětlení toho bodu, protože jsem předpokládal, že to bude jednoduché. Že ten bod zařadíme a pak po rozpravě rozhodneme hlasováním, zda ten příslušný člen může zůstat členem, anebo že došlo k neslučitelně funkcí, a pak bychom měli hlasovat o odvolání.

  Já v této chvíli neříkám, jak se máme zachovat, a jenom navrhuji Poslanecké sněmovně, aby nestrkala hlavu do písku, aby ten bod zařadila a abychom hlasováním rozhodli. Trvá to už poměrně dlouho, my ty informace máme někdy od začátku září. Je konec října a myslím, že na této schůzi bychom to měli rozhodnout. Takže navrhuji tento nový bod a navrhuji, aby byl třeba příští pátek jako třetí bod zařazen do programu jednání Poslanecké sněmovny. Pokud ho nezařadíte, tak vám říkám, že jako člen výboru budu na příštím jednání výboru navrhovat, aby to výbor doporučil Sněmovně jako bod na sněmovnu. A věřím, protože my jsme se tehdy sešli skutečně v mimořádném termínu a mnozí kolegové byli z pochopitelných důvodů omluveni, protože myslím, že to bylo v poslaneckém týdnu, tak věřím, že když to nebude tentokrát, tak to bude příště. Ale tomu problému se prostě nevyhneme a rozhodnout Poslanecká sněmovna musí. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Je to stejný návrh, který navrhoval pan předseda volební komise Kolovratník, nebo... je to od jiného navrhovatele. To jsem pochopil. Ale věcně se asi jedná o ten samý problém.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem ten bod nazval jinak. Tady se mluvilo o střetu zájmu, já mluvím o neslučitelnosti funkcí, protože takto přesně je stanovisko Parlamentního institutu. Takže ten návrh bodu, a o takovém bodu jsme ještě nehlasovali na této schůzi, se jmenuje neslučitelnost funkcí u člena Rady Českého rozhlasu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji za upřesnění. Já si myslím, že to hlasovatelné je a bude nejčistší, když o tom rozhodne Sněmovna.

  Pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já chci jenom zdvořile požádat, abychom zvážili návrh pana předsedy Miholy - odložení dětských skupin o týden. Ten problém za týden nebude jiný než teď. Ten bude úplně stejný, nebude možné tu předlohu jakýmkoliv způsobem měnit, protože se jedná o veto prezidenta. Prostě ta legislativní předloha se během legislativního procesu dostala do nepřijatelné podoby. Podle mého názoru jediné, co se s ní dá dělat, je, neschválit ji a rychle navrhnout nový zákon, který umožní dětské skupiny, aniž by přitom likvidoval řadu alternativ, které jsou jinak prospěšné. Lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. Prostě co si tím týdnem pomůžeme? Nic.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dál tedy, pokud nejsou žádosti o přednostní právo, tak mám zde dvě přihlášky. První je pan poslanec Zahradník a připraví se pan poslanec Kolovratník.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji, aby bod, který v našem pořadu máme pod číslem 64, senátní návrh zákona o Národním parku Šumava, sněmovní tisk 250, byl pevně zařazen na program naší schůze na středu 29. října na 14.30 hodin. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se jenom ujistím, protože mám pocit, že o tom jsme již také hlasovali, ale ne o tom, že to bude pevně na 14.30. Takže to je jiný návrh a je možné o tom hlasovat.

  Pan poslanec Kolovratník. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Teď z pozice předsedy volební komise vás prosím, je to standardní žádost během schůzí, o pevné zařazení volebních bodů a byly by to body v tomto pořadí: Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, to je veřejná volba, a poté tajné volby - vedoucí stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, vedoucí stálé delegace do Středoevropské iniciativy a návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky. Prosil bych o pevné zařazení těchto volebních bodů na příští týden na středu 29. října ve 12.30 hodin jako poslední body před obědovou pauzou.

  Dovolím si využít momentu, kdy tu mám slovo. Dále vyhlašuji lhůtu pro nominaci členů včera zřízené vyšetřovací komise k D47. Tu lhůtu vyhlašuji také do středy 29. října, a to do 11 hodin dopoledne. Ještě jednou opakuji - nominace na členy vyšetřovací komise k D47, středa 29. října do 11 hodin dopoledne.

  A do třetice prosím členy volební komise, sejdeme se u klavíru okamžitě po skončení teď pevně zařazeného prvního bodu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, prosím, zůstaňte ještě u řečniště. Já jenom chci upozornit vás a celou Sněmovnu, že je zde dohoda z politického grémia, že ve středu budeme začínat v 11 hodin, a pokud bychom tedy rovnou zařadili volby na 12.30, tak vzhledem k tomu, že je tam několik již pevně zařazených bodů, dostaneme se do časové tísně. Tak zda by nebylo jednodušší ty volby provést ve čtvrtek.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Souhlasím, tuhle informaci jsem já neměl. Není problém, pojďme se domluvit, že svůj návrh teď stahuji a opravuji. Navrhuji tyto volební body zařadit pevně ve čtvrtek, a pokud bude souhlas, můžeme je zrealizovat po skončení dopolední části, tedy po interpelacích.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já myslím, že nejjednodušší by bylo, kdybychom to zařadili na čtvrtek na 12.30 hodin tak, abychom stihli odvolit.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Ze všech stran vidím pokyvující souhlasné hlavy. Souhlasím, takže opakuji ještě jednou - volební body provedeme příští týden pevně ve čtvrtek ve 12.30 hodin. A mám tu ještě od pana předsedy Kováčika prosbu k té nominaci do D47, že středa je příliš brzy. Tak se domluvme do středy 29. října večer do 17 hodin. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. O lhůtě hlasovat nemusíme návrh pana poslance Kolovratníka byl modifikován tak, že volby by byly ve čtvrtek ve 12.30 hodin.

  Pan poslanec Zahradník chtěl ještě upřesnit svůj návrh, předpokládám.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, já bych si dovolil upřesnit ten návrh. Po dohodě platí bod 64, platí senátní návrh zákona o Šumavě, platí sněmovní tisk 250 a čas zařazení je po pevně zařazených bodech.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To znamená ve středu 29. 10. po pevně zařazených bodech. Dobrá, tak to je také vyjasněno. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Není tomu tak, v tom případě budeme hlasovat. Ještě vás informuji, že pan místopředseda Filip hlasuje s kartou číslo 17.

  Teď jsou zde návrhy pana poslance Sklenáka. On navrhuje vyřadit šest bodů z pořadu schůze, to bychom asi zvládli jedním hlasováním. Jsou to body 77, 78, 80, 82, 90 a 95.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 46, přihlášeno 161, pro 160, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Potom pan poslanec Sklenák, body 20, 21, 53 a 129 na středu 29. 10. po pevně zařazených bodech. Můžeme také najednou? Ano.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 47, přihlášeno 161, pro 124, proti 1. Tento návrh byl přijat.

  A do třetice pan poslanec Sklenák, nový bod - sněmovní tisk 307 ve druhém čtení na pátek 31. 10. jako první bod.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 48, přihlášeno 161, pro 159, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Pan poslanec a předseda klubu KDU-ČSL Mihola, dětské skupiny, což je tedy bod číslo 3, pevně zařadit na pátek 31. 10. jako druhý bod.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 49, přihlášeno 161, pro 90, proti 47. Tento návrh byl přijat.

  Pan poslanec a předseda klubu ODS Stanjura, nový bod neslučitelnost funkcí u člena Rady Českého rozhlasu a přeje si to jako třetí bod v pátek 31. 10.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 50, přihlášeno 161, pro 48, proti 60. Tento návrh nebyl přijat.

  Pan poslanec Zahradník, Šumava, bod 64, tisk 250, na příští středu, vlastně jedinou středu, která zbývá, po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování 51, přihlášeno 162, pro 121, proti 12. Tento návrh byl přijat.

  Tím posledním návrhem jsou volební body, tak jak je zde přečetl a navrhl pan poslanec Kolovratník. Shodli jsme se na tom, že by byly pevně zařazeny na čtvrtek 30. 10. ve 12.30.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  V hlasování číslo 52 bylo přihlášeno 162, pro 157, proti 1. I tento návrh byl přijat.

  Zeptám se, zda jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny v pořadu schůze. Je tomu tak, nikdo neprotestuje. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu. Ještě než přistoupíme k bodu 97, tak bych vás všechny chtěl upozornit, a prosím, věnujte této věci zvýšenou pozornost, že 28. října během státního svátku bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří. Já vás tedy žádám, abyste ve vlastním zájmu odstranili veškeré své osobní věci ze svých lavic, jinak budou skartovány. To je technické upozornění. ***

 • Poslanec Karel Šidlo: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jako zástupci předkladatelů tisku 118 poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na projednávání našeho návrhu. Velmi si vážím přístupu zpravodajky rozpočtového výboru paní Zelienkové při přípravě komplexního návrhu. Za velmi vstřícný přístup chci poděkovat také úředníkům Ministerstva financí, kteří velmi věcně přistoupili k diskusi nad naším návrhem změny zákona č. 168/1999 Sb. Mé poděkování patří také všem kolegům a kolegyním, kteří se projednávání předložené novely zákona zúčastnili ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  Toto vystoupení chci využít také k tomu, abych zareagoval na dotazy, na které nezbyl čas a nebyl již prostor k tomu, aby na ně bylo zodpovězeno ve druhém čtení.

  Jedním z důležitých dotazů, který zazněl v průběhu druhého čtení, bylo, která ministerstva projednávala komplexní pozměňovací návrh, který prošel do usnesení obou dvou výborů, jak hospodářského, tak rozpočtového. Jednalo se o Ministerstvo vnitra, které dalo souhlas s tímto pozměňovacím návrhem kromě § 26b, dále o Ministerstvo dopravy, které vázalo svůj souhlas na souhlasné stanovisko Ministerstva financí, a dále potom musím konstatovat, bohužel, nepříjemnou věc, protože toto stanovisko Ministerstva dopravy jsme dostali těsně před druhým čtením, tak nebylo možno také reagovat tím, že byste dostali písemné stanovisko do rukou přímo. Třetím ministerstvem bylo samotné Ministerstvo financí, které se velmi intenzivně zaobíralo jak původním návrhem novely zákona č. 168/1999 Sb., tak i komplexním pozměňovacím návrhem a v podstatě dalo k tomuto pozměňovacímu návrhu kladné stanovisko, které bylo potom promítnuto do usnesení, o kterých jsem již hovořil.

  Dovolte mi, abych ještě v rámci možného přijetí jak usnesení výborů, tak i schválení celkové novely zákona upozornil na jednu věc, kterou považuji za velmi důležitou. Je to dopad této novely do běžné praxe v České republice. Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu v případě přijetí tohoto zákona vyplatí poškozenému náhradu škody za nepojištěného. Tuto si od nepojištěného na základě zákonného regresu s více než 90procentní úspěšností vymůže zpět do fondu. Zbytek, pokud nějaký opravdu vznikne v reálné situaci, doplní z příspěvku svých členů, což jsou jednotlivé pojišťovny, které jsou ze zákona povinny tento do fondu každoročně odvádět. Systém tedy nebude silně přebytkový, jako je v současné době, ale nebude ani ztrátový. Ocitne se v rovnovážném stavu, v jakém byl zhruba před 15 lety. Nebude existovat žádný příspěvek, který by sloužil jako další sankce nepojištěnému, jako další způsob tahání peněžních prostředků z kapes nepojištěného, který by sloužil pouze ke generování zisku zainteresovaným subjektům, avšak z hlediska fungování celého systému pojištění je zcela nepotřebný. Nepojištěnému bude navíc a nejčastěji obecním úřadem obce s rozšířenou působností udělena pokuta 5 000 a 40 000 korun. Tato zůstává příjmem obce, která nese při jejím vymáhání náklady, a v garančním fondu není potřeba. Nepojištěný bude patřičně jednou potrestán více, než byl před přijetím příspěvku, protože rozsah pokuty, tedy represivní postih, byl navýšen. Tím bude dostatečně korigováno jeho protizákonné chování. Ve správním řízení bude vozidlo nepojištěného také trvale vyřazeno z registru silničních vozidel.

  Současně musím upozornit, že od 1. 1. 2015 zaniká novelou zákona č. 56/2001 Sb. institut polopřevodu, který generoval převážnou část nepojištěných vozidel a jeho nedokončením ve stanovených lhůtách.

  Měl bych ještě připomenout jednu věc, která ve druhém čtení zazněla, ale považuji ji také za velmi důležitou. Přijetí této novely zákona nemusí a nemělo by generovat navýšení zákonného pojištění pro jednotlivé klienty pojišťoven. Není to nutné. Promítnout by se do navýšeného pojistného měla jen běžná roční inflace.

  Na závěr mi dovolte vás požádat o podporu a schválení usnesení výboru hospodářského nebo rozpočtového a následně o schválení návrhu novely zákona č. 168/1999 Sb. jako celku. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Ještě bych vás chtěl upozornit, že pan poslanec Velebný se z osobních důvodů omlouvá z jednání Sněmovny dnes.

  Zeptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan poslanec a předseda klubu ODS? Tak jestli paní zpravodajka chce využít. Oba máte přednostní právo, ale pan předseda klubu je džentlmen. Prosím.

 • Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přednesla svou zpravodajskou zprávu a poděkovala panu předkladateli za jeho úvodní slovo.

  Chtěla bych pořádat Sněmovnu o podporu schválení této novely návrhu zákona a komplexního pozměňovacího návrhu, který se snaží řešit problém, na který upozornili předkladatelé, a to je nevhodné jednání České kanceláře pojistitelů v oblasti vymáhání pohledávek ze strany věřitelů za povinné ručení. Veškeré argumenty zde na půdě Sněmovny zazněly. Z mého pohledu byl tento komplexní pozměňovací návrh vypracován podle nejlepšího vědomí na základě všech dostupných informací, a to za asistence Ministerstva financí. Jsme si však vědomi toho, že problematika kolem povinného ručení je daleko složitější, a proto toto nelze řešit poslaneckou iniciativou. Proto bych chtěla z tohoto místa vyzvat Ministerstvo financí k urychlenému zahájení řešení této situace, tak aby nedocházelo k tomu, že by event. poctiví plátci mohli doplácet na neplatiče. Tento předložený návrh vnímáme jako krok číslo jedna. Předkládáme ho s vědomím, že je nutné učinit další kroky. O tomto již jedná předkladatelka komplexního pozměňovacího návrhu paní kolegyně Zelienková s Asociací pojišťoven a slibuje, že bude dál dohlížet na narovnání situace. (Hluk v sále.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní zpravodajce. Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem podal návrh na zamítnutí, tak já se nepřipojím k prosbě o podporu toho zákona.

  Chtěl bych zareagovat na vystoupení pana zpravodaje. Bezesporu souhlasím zejména s tou závěrečnou částí, že zanikne institut polopřevodů, který vytvářel či mohl vytvářet ty problémy, že někdo si myslel, že to auto už nemá, a přitom podle registru měl a vymáhalo se to. Já s tím souhlasím. Ale to vůbec nesouvisí s touto novelou.

  Já mám ještě jeden dotaz. Stanovisko Ministerstva financí máme písemně s podpisem, s jménem člověka, který to napsal, a jeho funkcí na Ministerstvu financí, ano? (Obrací se na zpravodaje, který souhlasí.) Výborně. Tak jestli byste nám mohl říct, kdo nám to podepsal. Musím tedy ocenit zásadové stanovisko Ministerstva dopravy, které řekne - a je to jeho agenda - my s tím souhlasíme, pokud s tím souhlasí finance. Tomu tedy moc dobře nerozumím. Budiž.

  Já souhlasím s tím, že argumenty jsme tady probrali v prvním a druhém čtení. Nechci je úplně opakovat. Nicméně - pak budu mít jeden procedurální návrh - podle Asociace pojišťoven existuje legislativní pochybnost, zda přechodná ustanovení jsou v souladu s naším právním řádem. Pokud mám dobré informace, tak autorka, předkladatelka komplexního pozměňovacího návrhu, přislíbila na jejich vzájemném jednání, že to nechá posoudit sněmovní legislativou, aby bylo naprosto jasné. Bohužel tady paní poslankyni nevidím, asi je omluvená. Nevím, jestli to stanovisko existuje a v jaké podobě. Pokud existuje, co nám vlastně to stanovisko říká.

  Já trvám na svém názoru, že pokud přijmeme tuto novelu zákona, tak je to ve prospěch černých pasažérů a neplatičů a v neprospěch těch poctivých. Argumenty jsme si říkali, pan předkladatel i paní zpravodajka mají jiný názor. Já za sebe musím říct, že to tak podle mého názoru je, že vydělají na tom neplatiči a černí pasažéři a nakonec to zaplatí ti poctiví, kteří své povinnosti plní. Ale nechci opakovat rozpravu.

  Proto mám procedurální návrh, jestli bychom nemohli přerušit projednávání ve třetím čtení do příštího pátku s tím, pokud už to stanovisko existuje, abychom ho dostali. Pokud ne, že bychom požádali - třeba paní zpravodajka nebo zástupce předkladatelů - Parlamentní institut či sněmovní legislativu, aby prověřili obavu, že ta přechodná ustanovení jsou v rozporu s platným právním řádem. Já nevím, to není ani ta moje hlavní námitka, kterou bych tady uplatňoval, ta spočívá v něčem jiném.

  Současně chci říct, tady se už týdny debatuje tzv. skandinávský model, který podle mého názoru, nejen mého, je lepší a spravedlivější, zejména vůči těm poctivým, kteří platí zákonné pojištění. A chtěl bych tady slyšet, ale bohužel pan ministr financí tu dneska není, je omluven, takže neberte to jako útok, protože vždycky když se o něm zmíníme, tak hned jeho klub, proč na něj útočíme. Chtěl bych slyšet, zda se na tom pracuje, protože mám informaci, že ano a že v nejbližší době bude zpracována další novela. Já jsem o tom mluvil včera. My schvalujeme novelu a současně říkáme - už pracujeme na další novele. Mně to přijde nerozumné. Proto si myslím, že je lepší ten návrh zamítnout. Hlavní problém odpadne od 1. ledna, to jsme s panem předkladatelem v naprosté shodě. Navíc řízení, která do dneška běží, poběží podle tohoto stávajícího zákona, ta se nezmění přijetím této novely, to by byla retroaktivita.

  Takže můj procedurální návrh, o kterém bych pak prosil, ať se hlasuje, je přerušení bodu do příštího pátku, a současně že by Poslanecká sněmovna požádala sněmovní legislativu, aby prověřila, zda přechodná ustanovení jsou v souladu s českým právním řádem. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Chápu to jako procedurální návrh, pane předsedo. (Poslanec Stanjura souhlasí.) Takže v tom případě nepřipustím rozpravu a budeme o tom hlasovat. Ani faktickou nepřipustím, protože nelze v této fázi. (K poslanci Schwarzovi, který hledá možnost, jak vystoupit.) Ani přednostní právo. O procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy.

  Takže já přivolám všechny kolegy. Ano, odhlásím vás všechny, prosím o novou registraci. Pan předseda Stanjura navrhuje, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do pátku do 31., pokud se nepletu, s tím, že pokud ten návrh projde, nevidím důvod ještě něco ukládat Parlamentnímu institutu. Já stejně poprosím, ať tak nebo onak, v nejhorším to bude ex post, legislativu, potažmo institut, aby se tomu věnovaly.

  Takže pokud jsou zde již všichni ti, kteří chtějí hlasovat, hlasujeme o přerušení do příštího pátku.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 53, přihlášeno je 153, pro je 104, proti 33. Tento návrh byl přijat. A já tedy zařídím i příslušné stanovisko.

  Tím jsme se vypořádali částečně s tímto bodem, protože byl přerušen, a budeme pokračovat bodem 61. Já jenom vás ještě upozorním na další vývoj. Bod 6 a bod 7 nelze projednat, protože zde nejsou předkladatelé. Bod 6 - páni senátoři se omluvili, a bod 7, tj. hlavní město Praha - přes veškeré úsilí se sekretariátu Sněmovny nepodařilo zajistit zástupce hlavního města Prahy, aby se dostavil na jednání. Takže bohužel ani bod 6 ani bod 7 nemůžeme projednat, a budeme tedy poté pokračovat bodem 8.

  Ale nyní jsme v bodě

  Prosím pana ministra zemědělství, pana Mariana Jurečku, aby se z pověření vlády ujal slova a návrh uvedl. (Velký hluk v sále.)

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů... Pokud vás to, vážené kolegyně a kolegové, vůbec zajímá. (Neúnosný hluk v sále. Vypadá to, že uvedenou poznámku nikdo neslyší, hluk pokračuje dál.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: (Po chvilce vzhledem k výměně předsedajících.) Hezké dobré dopoledne. Já se omlouvám panu ministrovi, ale dovolím si vás poprosit o ztišení. Pane ministře, prosím pokračujte, až tu bude úplné ticho.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající, to bych možná nikdy ani nepokračoval.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím zkuste to.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Já to zkusím ve spolupráci s milými kolegyněmi a kolegy. (Sál se přece jen utišil.)

  Nicméně návrh zákona zabezpečuje administraci finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti po 1. lednu 2015, neboť ke konci roku 2014 dojde k redukci pobočkové sítě Ministerstva zemědělství, tzv. krajských agentur pro zemědělství a venkov, které v současné době administraci těchto příspěvků v roce 2014 zajišťovaly.

  Do 31. prosince 2013 však zajišťovaly administraci těchto finančních příspěvků krajské úřady, a to na základě zákona o státním rozpočtu. V důsledku nabytí účinnosti novely zákona o rozpočtových pravidlech č. 501/2012 Sb. však od 1. ledna 2014 nejsou pravidla pro poskytování finančních příspěvků vydávána ve formě přílohy zákona o státním rozpočtu, ale ve formě nařízení vlády. Od 1. ledna 2014 proto poskytování finančních příspěvků administruje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím jím zřízených krajských agentur pro zemědělství a venkov. Uvedené řešení je řešením nouzovým, neboť tyto agentury budou ke konci roku 2014 zrušeny.

  Navrhovaná změna zákona proto zakotvuje kompetenci krajských úřadů v přenesené působnosti rozhodovat o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti a v souvislosti s tím provádět kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků. V návaznosti na tuto úpravu dochází také k doplnění, resp. zpřesnění ustanovení týkajícího se poskytování finančních příspěvků. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den.

  To, co zde sdělil pan ministr, snad jen zopakuji některé podrobnosti. Jde skutečně o takzvaně technickou záležitost, kde je nutné, abychom reagovali na změny jak v pravidlech rozpočtových, tak i na změny struktury na Ministerstvu zemědělství, potažmo plošně v republice jako takové. Jako zpravodaj musím říci, že jsem velmi pro, aby tato novela proběhla tak, jak je napsaná, byla schválena tak, jak je napsaná. Přimlouvám se za to, aby tam bylo jenom to, co je tam napsáno, abychom tedy zvážili případné touhy k předkládání pozměňovacích návrhů a nechali si je na příští otevření zákona. A pokud se týká naléhavosti, souhlasím s tím, aby lhůta byla zkrácena o 30 dnů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Neeviduji také žádné návrhy na vrácení či dopracování. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Ptám se, kdo má jiný návrh. Není tady takový návrh. Přistoupíme tedy k hlasování. Přivolám naše kolegy z předsálí.

  Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 54. Přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro 120, proti 1. Návrh byl přijat.

  Konstatuji tedy, že jsme návrh přikázali k projednání zemědělskému výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  Dalším bodem našeho jednání je

  V úterý 21. 10. byla přerušena rozprava, kdy byla vyhlášena přestávka na klub a byl zamítnut procedurální návrh na přerušení tohoto bodu. (Předsedající se radí o dalším postupu.)

  Omlouvám se, vzniklo nedopatření. Moc se omlouvám, protože jsem přebíral řízení schůze, tak jsem nezaznamenal a neměl jsem napsáno o tom, že pan ministr u předchozího bodu navrhl zkrácení lhůty na 30 dnů, u mysliveckého zákona. Omlouvám se, neměl jsem to tu napsáno a přebral jsem řízení schůze. Proto prosím, jestli Sněmovna bude souhlasit, pan poslanec Pavel Kováčik má návrh, jak tento problém vyřešit procedurálně. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, byla to chyba zpravodaje, já se k ní hlásím a velmi se za ni omlouvám. Dovolím si v této chvíli požádat Sněmovnu o zařazení nového bodu Zkrácení lhůty k projednání mysliveckého zákona o 30 dnů, a to teď hned. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Je to procedurální návrh, se kterým se vypořádáme nejprve tím, že podle pravidel a jednacího řádu Sněmovny nejprve budeme hlasovat o tom, že ze zvlášť závažných důvodů se tímto bodem budeme zabývat. Má proti tomuto postupu někdo nějakou poznámku? Nemá.

  Zahajuji hlasování o tom, že se budeme zabývat tímto bodem ze zvlášť závažných důvodů. Je tu žádost o odhlášení, takže vás všechny nejprve odhlašuji. Prosím, přihlaste se vašimi hlasovacími kartami. Počet přítomných se ustálil.

  Zahajuji hlasování o tom, že ze zvlášť závažných důvodů se budeme zabývat návrhem pana poslance Kováčika na zkrácení lhůty u předchozího bodu, zařazení tohoto bodu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 55. Přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 126, proti žádný. Děkuji.

  A nyní se tedy budeme zabývat návrhem, který přednesl pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, ještě jednou se omlouvám. Ve zmatcích vzniklých při střídání řídícího jsem i já udělal chybu, což se mi stává maximálně jednou za 17 let. (Veselost v sále.) Pan ministr zemědělství Marian Jurečka navrhl zkrácení lhůty pro projednávání novely mysliveckého zákona o 30 dnů. Já jsem ve své zpravodajské zprávě při projednávání bodu s návrhem souhlasil, a nyní tedy navrhuji usnesení: Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání návrhu zákona o myslivosti, sněmovní tisk 340, o 30 dnů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se panu poslanci omlouvám. Chybí nám tady ještě jedno hlasování. My jsme teď odhlasovali to, že ze zvlášť závažných důvodů se budeme zabývat jeho návrhem.

  Teď se budeme zabývat návrhem na zařazení nového bodu Zkrácení lhůty u zákona o myslivosti.

  Já o tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom zařadili tento bod, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 56. Přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 135, proti 1. V této chvíli jsme zařadili bod.

  Zahajuji projednávání tohoto bodu

  Předávám slovo panu poslanci Kováčikovi. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Odkazuji na návrh usnesení, který jsem přednesl před chvílí. Žádám tedy Poslaneckou sněmovnu, aby odhlasovala zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 340, zákona o myslivosti, o 30 dnů. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Nehlásí, tedy rozpravu končím.

  Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Kováčik, o zkrácení lhůty k tomuto bodu na 30 dnů.

  Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 57. Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 138, proti 1. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu k projednání zákona o myslivosti o 30 dnů. Děkuji panu poslanci Kováčikovi a děkuji Sněmovně za pochopení a trpělivost.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Kolegyně a kolegové, i já děkuji za pochopení. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Teď tu mám jednu omluvu. Od 11 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

  Budeme pokračovat bodem číslo 5, ve kterém byla přerušena rozprava.

  Prvního tu mám nejprve s faktickou poznámkou pana poslance Jeronýma Tejce. Po něm s přednostním právem pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych jako jeden z předkladatelů tohoto návrhu zákona využil pouze ony dvě minuty a požádal vás o to, abychom dnes konečně doprojednali druhé čtení, a varoval před tím, pokud by se dělo to, co se dělo, v minulých dnech, kdy tento zákon byl obstruován, resp. jeho schvalování bylo obstruováno tím, že byly neustále vznášeny požadavky buď na přerušení, a pokud nebyl návrh zákona přerušen, bylo žádáno ze strany pravicových stran o pauzu na jednání klubu. To by znamenalo fakticky to, že zákon nedoprojednáme na této schůzi. Ten zákon má jedno zásadní místo. To říká, že se prodlužuje lhůta pro kontrolu vydávaného majetku. Zákon o majetkovém vyrovnání zde v této Sněmovně byl schválen v noci, nad ránem, přes odpor Senátu o jeden nebo dva hlasy. Já jsem přesvědčen, že je naprosto nutné, aby byl dostatek času pro kontrolu vydávaného majetku, protože zákon je enormně špatně nastaven. A nemá smysl se bavit o tom, jestli to byl záměr nebo neschopnost. Každý, kdo bude bránit projednání tohoto zákona, říká, že mu nezáleží na tom, aby kontrola vydávaného majetku proběhla v pořádku, protože kapacity oněch státních úřadů, které se tím zabývají, prostě nejsou schopné v časové lhůtě, která je zákonem daná, tuto kontrolu provést. Proto vás žádám o to, abychom projednali návrh zákona dnes, abychom ukončili druhé čtení a abychom během příštího týdne byli schopni zvládnout čtení třetí.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk některých poslanců ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl tady zareagovat na to, co tady řekl kolega Tejc. Přestože je spolupředkladatelem tohoto zákona, já tomu, pane kolego, nerozumím. Vy jste minulou schůzi hlasovali proti tomu, aby tento bod byl pevně zařazen na projednávání minulé schůze. A tuto schůzi tady brečíte, že vám letí čas! Víte vy vůbec, co děláte? Minulou schůzi tento bod, který už byl na programu této schůze, propadl celou schůzí, propadl ven, mimo jiné vládní koalice hlasovala proti pevnému zařazení bodu, to jste neodsouhlasili. A dnes tady brečíte o tom, že vám utíká čas?! Tak se zamyslete sami nad sebou! Děkuji. (Nesouhlas zleva, poslanec Zavadil z lavice: Neřvi! Mírný potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Já jenom k tomu, co tady řekl pan kolega Tejc, tak vaším prostřednictvím. Já jsem podpořil ve výboru prodloužení lhůt. Chápu, že vládní koalice se snaží všechno zkontrolovat 40krát. Chápu, že tady byla nějaká přechodná vláda, předčasné volby, různé další důvody, které k tomu jsou. Ale prosím netvrďte, že ten zákon byl enormně špatně nastaven. To je fakt úplný nesmysl. Velmi vás prosím, abyste toto neříkali. Je to prostě standardní, tak jak byly restituce vždycky. Vždycky! Naopak ty lhůty jsou tam dramaticky delší. A jestli to státní úřady nestíhají, tak je to problém v těch státních úřadech. Ne problém v tomto zákoně. Tak jenom abychom - můžete vykládat, jestli jsme kompenzace provedli správně, nebo nesprávně, ale netvrďte, že na tom zákonu je něco divného. Když jsme ho dokázali provést před dvaceti lety vůči všem restituentům - fyzickým osobám za mnohem kratších lhůt, tak netvrďte, že dnes státní aparát je tak neschopný, že toto není schopen zvládnout. (Potlesk některých poslanců zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Nemá smysl extendovat debatu. Už jsme si toho tady zejména v minulém období řekli mnoho. Ale já trvám na tom, že ten zákon není standardní. Není vyrovnání jako vyrovnání. Zmírnění některých majetkových křivd, které probíhalo na začátku 90. let, mělo jiná pravidla. Tento zákon mimo jiné přímo výslovně zakazuje aplikaci ustanovení o neplatnosti občanského zákoníku pro případ, že by se ukázalo, že například některá ustanovení a některé smlouvy by byly neplatné, tak je není možné podle občanského zákoníku zneplatnit. To přímo říká zákon o majetkovém vyrovnání.

  Takže já jsem přesvědčen, že ať už výše vyrovnání, tak způsob vyrovnání je prostě jiný, odlišný. Je podle mého názoru ve prospěch církví. Vy budete říkat, že je v neprospěch církví, ale to není to nejpodstatnější. Teď musíme zabránit tomu, aby byl dostatek času pro ty orgány, které tuto věc chtějí kontrolovat. A to, že zákon záměrně podle mého názoru nastavil krátké lhůty pro kontrolu, to není moje chyba, to je chyba těch, kteří pro ten zákon hlasovali.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Už úpornost, s jakou se snažíte oddálit projednání tohoto zákona, mně říká, že tady je nějaký problém z vaší strany. Neřkuli způsob a okolnosti, jakými byl zákon sám schválen, co se tady odehrávalo, a noční hodiny samy o sobě říkají co pro koho tento zákon znamená. Já tvrdím: Je to největší nespravedlnost po listopadu 1989 potvrzená zákonem, kterou jste provedli v této zemi! Odebrat lidem 170, 150 miliard korun, dát valorizaci církvi, kterou nikdo jiný nedostal, jenom ta církev! Kroutíte hlavama! Je to pravda! Zeptejte se lidí! Byli jste někdy na náměstích? Asi moc ne, protože tolik ochranky nemáte! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslancovi. Teď pan poslanec Laudát, pan poslanec Benda, pan poslanec Fiedler. Všechno faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Sami vidíte, pokud v tomto budeme pokračovat, tak se tady budeme hádat do dvou hodin, potom půjdeme domů. Neprojednáme řadu dalších důležitých bodů. Z toho důvodu navrhuji, a protože tohle je asi na jednání zástupců jednotlivých klubů, co dál s tímto bodem, tak dávám procedurální návrh, abychom tento bod přerušili do příštího týdne.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Do příštího týdne? Prosím o konkrétnější, co to je do příštího týdne. Prosím dobu a den.

 • Poslanec František Laudát: Do čtvrtka.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Do čtvrtka kolika hodin? Devíti hodin ráno? To jsou interpelace, to nejde.

 • Poslanec František Laudát: Do 11 hodin.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře. Je tady procedurální návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy, na to, abychom tento bod přerušili do čtvrtka příštího týdne 11 hodin dopoledne.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 58, přihlášeno 147 poslankyň a poslanců, pro 40, proti 72. Návrh nebyl přijat.

  S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Marek Benda, po něm pan poslanec Karel Fiedler.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já už jsem fakt v téhle Sněmovně zvyklý skoro na všechno. Ale neuvěřitelná neomalenost pana poslance Foldyny, myslím, že fakt je úplně za hranou. Ale úplně za hranou! To tady snad nikdy neřekl nikdo ani z představitelů komunistické strany. Že vrácení majetku je odebrání 130 nebo 150 miliard. Navíc to číslo ani nevíte! To fakt nemůžete myslet vážně!

  Vy tvrdíte a říkáte tady na mikrofon, že se to všechno mělo nechat, protože všechno je to v pořádku! To říkáte stejná slova jako Klement Gottwald! (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Omlouvám se, pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Foldyna.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych měl dotaz na kolegy spolupředkladatele, protože tam jsme ze dvou politických klubů. Říkáte, že potřebujeme to rychle projednat. A já s tím souhlasím. Ale vidím tu dnes pana ministra zemědělství. Opět tady postrádám pana ministra (premiéra) Sobotku, ke kterému jsem měl mnoho dotazů, dvakrát jsme to přerušili, protože tu nebyl. Dnes tu opět není. Čili já se ptám na vládní koalici: Jste připraveni nebo máte odpovědi na to, co s tím? Protože v dopise, který jsem tady při tom, když jsme začali tento bod projednávat, zmínil, že na řadu věcí, na řadu otázek, které jsem položil panu premiérovi Sobotkovi, jsem nedostal odpovědi. A abychom to dnes projednali jenom proto, abychom to projednali, a nevěděli bychom, co dál, tak to je zbytečné, abychom to projednávali. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Dále pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Foldyna: Pane předsedající, prostřednictvím vašeho hlasu k panu Bendovi: Vy si tady hrajete na nějaké pány spravedlivé. Na jakou spravedlnost si to tady hrajete? O čem já jsem hovořil? Já hovořím o nespravedlnosti, která se stala ve srovnání s oceněním majetku 40 korun, kdy se žádnému restituentovi předtím nedostalo takovéhoto ocenění. Já mluvím o valorizaci. Já mluvím o tom, že chybí výčtový zákon. Já nemluvím o tom, že by to, co bylo ukradeno, nemělo být vráceno! S tím já naprosto souhlasím. Ale já mluvím o okolnostech, za jakých se to schvalovalo, a o nejasnostech. A to se bude pořád vracet! Vy to přece dobře víte! Proto se snažíte věci zdržovat a zachovat status quo. O čem jiném bych tady mluvil? Já mám stejný názor na věci jako vy. Co bylo ukradeno, ať je vráceno. Tak vyndejte výčtový zákon, oceňte to tak, jako se to oceňovalo těm restituentům v 90. letech, a nehrajte si tady na to! Valorizaci potřebují důchodci, a ne církev! (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček, po něm pan poslanec Tejc, po něm s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já vím, že to není nejchytřejší nápad, když se vždycky třetí plete mezi dva, co se perou. Ten to vždycky odnese nejvíc. Já bych stejně z pozice zpravodaje chtěl poprosit, abychom se soustředili zpět na podstatu toho, co projednáváme - na technické prodloužení lhůt projednávání. Já vás kolegy prosím se vším respektem, který k vám chovám, přestaňme směřovat k diskusi, zda byl zákon špatný, jak byl nastaven. Soustřeďme se na to, co máme teď udělat. Máme tam ještě dvě řádné přihlášky. Prosím, nechme to napadání. Víme, že vlevo a vpravo jsou ty názory jiné. Prosím, teď hlasujeme o šesti měsících prodloužení lhůty. Ano - ne. Zkusme to zklidnit. Děkuju všem.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju panu poslanci Vondráčkovi. (K mikrofonu spěchal pan poslanec Laudát.) Pardon, pane poslanče Laudáte, nejprve pan poslanec Tejc s faktickou poznámkou, po něm vy s přednostním právem.

 • Poslanec Jeroným Tejc: K tomu hlasování o mimořádné schůzi - pokud se nemýlím a určitě si to všichni můžete dohledat, hlasoval jsem pro konání schůze. To za prvé. Ale to se určitě zjistí ze záznamu.

  Nicméně to, co je podstatné, je, že určitě jsme nezaspali s řešením toho problému. My jsme návrh zákona dali 21. března, jak jsme se teď dívali s kolegou Jiřím Petrů, který je spolupředkladatelem. Určitě jsme zákon předložili včas. To, že doposud nebyl projednán, je mi líto, ale právě proto se tak snažíme o to, aby se tak stalo na této schůzi. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Ještě jedna faktická poznámka - pan poslanec Fiedler.

 • Poslanec Karel Fiedler: Jenom drobnou korekturu pro kolegu Vondráčka. Dneska máme 24. října, takže kdybychom to prodloužili o šest měsíců, tak už ten problém budeme muset mít za dva měsíce vyřešený. Čili ten můj pozměňovací návrh mluví o osmnácti měsících. (Poslanec Vondráček z lavice namítá: Ještě jsi to nenačetl.) Je v systému. Pardon.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju panu poslanci Fiedlerovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že je tady ne zrovna nejlepší atmosféra, jménem klubu TOP 09 si beru do 11 hodin přestávku. Porušili jste dohody - mimochodem zleva. Jenom chci požádat, abychom klub TOP 09 se sešel na klubu. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jestli to dobře chápu, tak žádáte o přestávku na jednání klubu do 11 hodin. (Poslanec Laudát už mimo mikrofon: Ano.) Já vyhovuji této žádosti a přerušuji jednání Sněmovny do 11 hodin. Děkuji.

  (Jednání přerušeno v 10.25 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové, uplynula přestávka na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a my bude pokračovat dalším, tentokrát pevně zařazeným bodem, jímž je

  Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 71/16.

  Nejdříve se táži zástupce navrhovatelů pana poslance Romana Sklenáka, zda se chce ke stanovisku prezidenta republiky vyjádřit. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jistě jste se všichni seznámili se stanoviskem pana prezidenta. On ve zdůvodnění svého veta zejména odkázal na svoje vystoupení, které měl zde v Poslanecké sněmovně ve druhém četní. Jeho výhrady se týkají zejména institutu náměstků členů vlády, tedy takzvaných politických náměstků. Také zde vyjádřil obavy o to, že tímto zákonem nedojde k dostatečné depolitizaci státní správy.

  Já jako předkladatel i klub sociální demokracie se s tímto stanoviskem pana prezidenta neztotožňujeme. Naopak jsme přesvědčeni, že dojde k zásadní depolitizaci státní správy, a budeme tedy hlasovat pro sněmovní verzi, tak jak jsme ji zde schválili. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi jako zástupci navrhovatelů. A nyní se dále táži, jestli se chtějí ke stanovisku rezidenta postupně vyjádřit zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jan Chvojka. Není tomu tak. Dále zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní poslankyně Věra Kovářová. Také neeviduji zájem.

  Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přednostní práva. Nejprve pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, po něm pan předseda Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Zaberu méně času, než by zabrala faktická připomínka. My jsme uzavřeli politickou dohodu. Náš klub tu politickou dohodu dodrží a budeme hlasovat proti vetu pana prezidenta.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní další s přednostním právem, pan předseda Úsvitu přímé demokracie Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak víte, tak Úsvit hlasoval jediný v této Poslanecké sněmovně proti zákonu o státní službě. Já bych znova, ale velice stručně, zopakoval ty důvody, skutečně na pár minut. My za prvé odmítáme politické náměstky ve státní správě. Jenom řeknu dvěma větami.

  Tady vládní koalice, respektive nová koalice ODS, TOP 09, ANO, ČSSD a KDU-ČSL, tvrdí, že tam nejsou političtí náměstci. Takže si připomeňme ty dvě větičky. V čele státní správy stojí náměstek ministra vnitra pro státní službu. Toho jmenuje vláda na návrh předsedy vlády na dobu šesti let. Nezávislost nula. Navíc, jakým způsobem může být tento náměstek odvolán? Náměstek pro státní službu může být odvolán, když poruší služební kázeň, nebo, a to je pozoruhodné, se dopustí zaviněného chování, jimž narušil důstojnost své funkce. A není už upřesněno jak. Neboli ho můžete odvolat kdykoli. Když prostě najednou je neposlušný a politicky neposlouchá. Takže to je ten politický náměstek pro státní službu, za prvé. To odmítáme. My jsme chtěli a navrhovali jsme, a tento pozměňovací návrh byl tady zamítnut, aby byl v té době generální ředitel pro státní službu, nyní nově náměstek pro státní službu, aby byl na návrh vlády jmenován prezidentem, abychom to oddělili, abychom to více osamostatnili, více depolitizovali.

  Za druhé, hnutí Úsvit odmítá politické náměstky na ministerstvech. Těmi se to tam bude hemžit. A znova cituji tu větu ze zákona: Ministr může jmenovat dva svoje politické náměstky, na které se nevztahuje služební zákon. Je to tam jasně formulováno. Jsou to političtí náměstci a hnutí Úsvit, znovu říkám, odmítá politické náměstky, politruky, politické trafikanty, politické podržtašky na státních úřadech. Na státních úřadech mají být odborníci. Je to státní správa placená z daní daňových poplatníků. A vy, vy, pět politických stran v této Sněmovně, zahlcujete státní správu politickými nominanty. Zpronevěřili jste se mnozí z vás tomu, proč jste šli do voleb, co jste slibovali voličům. Je to pro mě obrovské zklamání a musím říci, že jediné hnutí Úsvit drží tuto linii a odmítá politizaci státní správy. Tam mají být odborníci. Má tam být dlouhodobá vize státní správy, profesionální státní správy, která se nebude měnit podle toho, jak se mění politická garnitura.

  Za třetí, odmítáme také politické tajemníky na ministerstvech. Takže politický náměstek pro státní službu je tam, političtí náměstci na ministerstvech a také političtí tajemníci. O těch se tady moc nemluvilo. Těch už je celá řada. A já opět jenom přečtu ty dvě věty ze zákona. Jmenuje je vláda na návrh příslušného člena vlády. Tím se nezávislost státní správy samozřejmě zásadním způsobem snížila. Státní tajemník má na starosti organizační a personální otázky na ministerstvu. To znamená, opět politická funkce, opět politický trafikant, opět absolutní politický dohled na ministerstvech a ve státní správě.

  A jako poslední, odmítáme také politický výběr státních zaměstnanců. O tom se také tady nemluvilo, takže jenom opět tři věty ze zákona. Tříčlenná komise, kde dva členy vybírá politicky jmenovaný státní tajemník, ze tří dva, pouze vybere tři nejvhodnější uchazeče. Aby se náhodou výběrové řízení nevymklo z ruky, tak pro jistotu nově se zavádí novinka, že výběrová komise neurčuje nejlepšího, ale pro jistotu tři, aby se to ještě v té fázi náhodou nevybralo špatně. A z těchto tří uchazečů vybírá zaměstnance politicky jmenovaný státní tajemník. Dříve byly výsledky výběrového řízení pro státního tajemníka závazné. Nově už nebudou. Je tedy otevřený prostor pro další politické trafikanty.

  Já říkám, že my odmítáme, shrnuto, jak politického náměstka pro státní službu, tak politické náměstky na ministerstvech, tak politické tajemníky na ministerstvech, tak politický výběr státních zaměstnanců. Je to děsný zákon, je to šílenost, kterou tady předvedla nová koalice pěti stran, a hnutí Úsvit podpoří veto prezidenta republiky. My skutečně odmítáme hlasovat, zůstali jsme tady jako poslední mohykáni, odmítáme hlasovat pro politizaci státní správy. A pakliže toto prezidentovo veto tady bude přehlasováno a prezident republiky se rozhodne podat ústavní stížnost, hnutí Úsvit se k ní s radostí připojí. Budeme do posledního dechu bojovat proti politickým trafikantům ve státní správě. Zůstali jsme tady jediní, kdo hlasovali proti, ale to nevadí. Jsme sice nejmenší, ale budeme bojovat. Děkuji. (Potlesk poslanců Úsvitu přímé demokracie.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Přihlášen je pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Já doufám, že už v letošním roce naposledy tady před vás předstupuji se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM k projednávanému zákonu o státní službě. Nebudu zde úplně kritizovat služební zákon, jako to tady udělal předseda hnutí Úsvit, ale budu mluvit zde konstruktivně. Ale abychom si samozřejmě připomněli, co ten zákon přináší, jaké má chyby a samozřejmě i jaká má pozitiva.

  Prezident Miloš Zeman před několika dny vetoval služební zákon a vrátil nám ho tak zpět do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. Jedná se o jeho veto. Pokud veto projde, nastane menší problém. Pokud veto neprojde, bude platit služební zákon v podobě, jak opustil Poslaneckou sněmovnu.

  Pro své veto měl prezident Miloš Zeman poměrně pádné argumenty. Vadí mu političtí náměstci, to, jakým způsobem byl služební zákon projednáván v legislativním procesu, a mnoho dalších věcí.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klánovi. Nyní tu mám dvě faktické poznámky a s přednostním právem pana ministra. Takže nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já tady nebudu používat silná slova, protože nás k větší slušnosti vyzvala občanka Šlechtová.

  Takže to, co tady říkal pan předřečník o těch obstrukcích v létě - většina z nás tady seděla, z vás tady seděla. Asi jsem byl na jiné schůzi, protože jsem v zastoupení řídil klub TOP 09 a k žádné obstrukci ve věci služebního zákona přece nedošlo. Tady byly dlouhé tahanice, protože koalice zbabrala program, nepřipravila se, svolala mimořádnou schůzi, a pokud vím, tak spory se týkaly spotřební daně na pohonné hmoty, konkrétně návrh koaličního poslance. Tak jaká obstrukce? A myslím si, že je naprosto legitimní, to za prvé.

  Za druhé, naprosto legitimní je, že jsme tady od toho, abychom prosazovali své názory, a nevidím nic špatného na tom, že došlo k jednání koalice s částí opozice, s opozicí - vlastně vy nejste opozice. A výsledkem byl nějaký kompromis. My jsme jasně deklarovali, že v tomto jsme ustoupili, co se týká náměstků. Nevím, kde v tom zákoně najdete politické náměstky. Ale budete se divit, já zase chápu postoj té části koalice, která se k tomu hlásí na rozdíl od hnutí ANO. Když cítí, že lidé slyší na něco špatně, no tak prostě otočí názor a my za to nemůžeme, protože zbylí dva partneři... Klasická ukázka populismu. Nicméně já se nedomnívám, když se někde ocitne i šílenec na nějakém ministerstvu, tak proč nemá být hlídán koaličními partnery? Takže ono to není tak úplně.

  A za další. Každý ministr koalice dělá čistky, které nemají od roku 1990 obdoby, a každý ministr má právo si přivést svůj tým. Pan Prachař si přivedl svůj tým, dopadá to, jak to dopadá. Pan Babiš si tam přivedl své wagenknechty (upozornění na čas), takže budiž mu přáno, je to jeho rozhodnutí, jsou to jeho lidé. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já bych využil technické poznámky, spíš abych reagoval na vystoupení předřečníka pana poslance Klána. Rád bych ho ujistil prostřednictvím pana předsedajícího, že jestliže se bál o těch 101 hlasů, tak bych chtěl využít té technické poznámky a říct, že hnutí ANO bude hlasovat proti zamítnutí prezidenta republiky, proti vetu. Jsme v tom jednotní.

  Mé vystoupení bude podobné jako u kolegy Stanjury. Politická dohoda, které se tu podařilo dosáhnout, má svoji hodnotu. Přijatelný kompromis, kterého jsme dosáhli, je příslibem toho, že zde budeme mít stabilní státní správu. Můžeme mít drobné doktrinální neshody o tom, jak měla státní správa vypadat, ale myslím si, že to, že jsme se dokázali shodnout, je velkou šancí, že nám ta státní správa bude fungovat a po příštích volbách nebudeme muset měnit zákon o státní službě znovu podle toho, jak volby dopadnou. Takže za hnutí ANO - budeme hlasovat proti vetu prezidenta. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, no, přestaňme si hrát na schovávanou. Prostě pět politických stran se domluvilo na tom, aby mohlo stovky svých spolustraníků, stovky svých různých kamarádíčků ukotvit do státní správy. Tady jste našli průsečík společných zájmů, protože ti lidé vás budou samozřejmě potom volit, včetně rodin atd. To je praxe, která tady byla přece dosud. Dosavadní politické strany v tom byly profesionálové. Nevymlouvejte se prosím, i mlčení je souhlas. Pro principiálně špatné věci přece nemůžeme hlasovat, ať se jedná o dohodu, nebo ne. To přece takto není. Služební zákon tady na stole byl. Kdybychom nepřijali tento, tak začne platit ten dosavadní od 1. 1. 2015, to bych tady rád připomněl. Takže jsou to jenom výmluvy, výmluvy k tomu, že se bohužel i novým politickým stranám zalíbilo, když můžou ukotvit své lidi do státní správy, zalíbilo se jim, aby mohly mít také politické trafikanty, všem těmto pěti stranám. A to je vše. Takže si nalijme čistého vína a přestaňme se vymlouvat, prostě je to totální politizace státní správy, kde se politicky nominují. Většinu postů je možno jmenovat politicky, nehledě na odbornost. To je vše. A všechno za peníze daňových poplatníků. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil jenom pár replik na vystoupeních svých předřečníků.

  Já budu velice rád, když pan kolega Okamura bude pozorovat hemžení dvou případných politických, nebo tzv. politických náměstků na ministerstvech, kde jsou stovky zaměstnanců. Já jsem byl velice rád, když pan poslanec Klán, prostřednictvím pana předsedajícího, u obou pánů tedy, bude kontrolovat a hlídat, aby došlo k naplňování dikce toho zákona.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi Chovancovi. Teď s faktickou poznámkou pan poslanec Klán, po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych zareagoval na slova pana ministra. Já bych se ho chtěl zeptat, jestli to téměř nic z našich připomínek, které jsme k tomu služebnímu zákonu měli, bylo vypořádáno, tak mu to neberu. Jenomže my jsme měli také své požadavky, které se týkaly hlavně ústředních orgánů státní správy, aby se § 2 odst. 1 sjednocoval. Naše připomínky vypořádány nebyly. To tady říkám naprosto otevřeně. Jediná věc, která tam byla zapracována na náš návrh, bylo to, aby se zákon nevztahoval na předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu. Když jsme požadovali, aby se ten zákon nevztahoval taky na předsedkyni dneska, ale samozřejmě předsedu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a další ústřední orgány státní správy, jak je vymezuje kompetenční zákon, tak se s námi prostě nikdo nebavil! Tak se pak nedivte, že vám ten zákon tady kritizuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další řádnou přihláškou pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, budu asi stručnější než moji předřečníci a nechci se tady teď zabývat rozebíráním služebního zákona, jeho jednotlivými paragrafy, ustanoveními, dlouhými semináři či různými školicími akcemi, jak byl předjednáván a kdy byl vytvářen, aby nakonec byl přijat v podobě, která byla zcela odlišná od té, která byla dlouho v České republice diskutována.

  Chtěl bych tady říci, že sám osobně považuji, a je to i názor řady odborových sdružení, skutečnost za fakt, že zákon z roku 2002 by byl z hlediska zaměstnanců mnohem lepší, mnohem příznivější a lépe by ošetřil jejich základní zaměstnanecká pracovněprávní práva. To je zřejmě skutečnost a zákon, který byl přijat, o němž dnes budeme rozhodovat, zda tedy se stane součástí platného právního řádu České republiky, zda přehlasujeme veto prezidenta republiky, může v tento moment z mého pohledu přinést do stabilizace zaměstnaneckých vztahů při výkonu státní správy spíš více nejistot než jistot.

  Nechci zde bourat pozici České republiky ve vztahu k Evropské komisi a k možnosti čerpání dotačních titulů. Myslím si, že je to trošičku uměle vytvářený strašák. A chtěl bych říci, že mě mrzí, že některé politické strany daly přednost politickým dohodám o přerozdělení svého vlivu zejména v ústředních orgánech státní správy, o podílu, jaký dlouhodobě budou mít jednotlivá politická uskupení ve vztahu k vlivu v obsazování těchto funkcí, že se tady vytratili řadoví zaměstnanci státní správy, kterým se předepsaly mnohem horší pracovní podmínky i méně jistot než z hlediska platného pracovněprávního zákonodárství v České republice, a co mě mrzí zejména, že jsme opět postoupili na cestě k oslabení právě působícího zákoníku práce, který jsme redukovali výlučně na sféru pouze zaměstnavatelskou, neveřejnou a nestátní.

  Chtěl bych říci, že za mnohem lepší považuji i zákon, který je už řadu let součástí našeho právního řádu, a to je zákon, který upravuje vztahy zaměstnanců územních samosprávných celků. I to by mohla být jedna inspirace. Neříkám tyto věci zde poprvé, neříkám je zde až úplně na konci. Tlumočil jsem je na řadě pracovních jednání, ale považuji za nutné je říci i zde a říci, že ze svého pohledu nemohu podpořit nijakým způsobem zákon, o němž se zde budeme bavit, pokud přehlasujeme veto pana prezidenta.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Grospičovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, přiznám se, že jsem příliš nerozuměl onomu povzdechu mého předřečníka, který říkal, že ho mrzí, že někteří poslanci dali přednost politickým dohodám před nějakou dikcí toho zákona. Já si obtížně umím představit, jak jinak než politickou dohodou se k pozitivnímu výsledku jednání o takovéto normě dosáhne. Jediná cesta je politická dohoda, v tomto případě poměrně široká. Já se hlásím k tomu, že ji držím. Takže možná spíš můj předřečník chtěl říct: mrzí nás, že někteří poslanci upřednostnili politickou dohodu s někým jiným než s námi. Tak by to asi tak bylo. Na jeho místě bych nezoufal vzhledem k tomu, že klub pana poslance Klána je pevnou záštitou vládnoucí koalice, tak myslím, že tu politickou dohodu naleznou ještě mnohokrát.

  Já se chci přihlásit k politické dohodě, kterou klub TOP 09 uzavřel o tomto služebním zákonu, byť v tuto chvíli ten hlavní problém kolem prezidentského veta zdají se být političtí náměstci. Připomínám, že politické náměstky jsme nechtěli, že jsme požadovali, aby v tomto zákoně nebyli rozlišováni náměstci političtí a odborní. Nicméně politická dohoda s sebou nese i kompromisy. My jsme velmi ocenili, že jsme nalezli způsob, jak neustanovit Generální ředitelství státní správy na Úřadu vlády České republiky, a nezačali jsme z českého exekutivního systému dělat systém kancléřský. Uvítali jsme vaši vstřícnost při mnohem větší propustnosti výběrových řízení do jednotlivých pozic ve státní správě. Logicky jsme pak ustoupili poměrně nekompromisnímu požadavku, který formulovali pánové Babiš, Sobotka a Bělobrádek, že trvají na politických náměstcích. Respektujeme to a jsme připraveni tu dohodu dodržet.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Grospič, po něm pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím poděkoval svému předřečníkovi za to, že na závěr řekl pravdu, že šlo primárně o dohodu, primárně o dohodu o rozdělení vlivů na tzv. politické, či nepolitické, to je úplně jedno, náměstky v ústředních orgánech státní správy, protože to bude ta stabilní jistota, kterou si určité skupiny chtějí zajišťovat trvalý vliv na výkon státní správy. (Potlesk z řad KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Další s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: To jsem opravdu neřekl. A každý, kdo by si chtěl přečíst stenozáznam, to zjistí. Promiňte, že vás tím zdržuji, ale nechtěl jsem, aby ten omyl nebo nedoslýchavost pana poslance Grospiče zůstala viset ve veřejném prostoru.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré dopoledne. Já jsem za celé to období služebního zákona k němu ještě nevystoupil. Ale teď nemohu jinak. Já některým momentům nerozumím. Přece politická dohoda, v tom souhlasím s panem poslancem Kalouskem, je to jediné a správné, jak taková věc může vzniknout. Politickou dohodou nás politiků, kteří jsme byli občany České republiky zvoleni a kteří jsme dostali mandát k tomu, ať spravujeme stát. Já se omlouvám za tu upřímnost, ale slova pana poslance Okamury mi zní velmi populisticky. A vadí mi rétorika jako političtí trafikanti, známí, přátelé apod. Přece politici spravují stát. Pro politiky je úkolem se o všechny tyto věci starat. My jsme ti politici. My respektujeme názor občanů, nebo měli bychom respektovat, a v nějakém poměru zastoupení politických stran po svobodné soutěži jsme byli zvoleni a vybráni, abychom ten stát spravovali. Pokud vím, tak Sněmovna je v tom procesu tím základním orgánem nebo prvním orgánem, který dává důvěru vládě, a vláda potom je tou výkonnou mocí. A je logické, že ministři reprezentují nějaký politický mix tak, jak se v tom daném volebním období občané rozhodli. Je tedy pro mě logické, že ministři si k sobě také vyberou aspoň v jednom, ve dvou, ve třech případech své blízké spolupracovníky, kteří opět respektují vůli občanů a politický mix tak, jak se občané rozhodli. Vyberou si ty své nejbližší spolupracovníky a třeba i křížem podle aktuálního nastavení vládní koalice.

  Takže já vás chci poprosit, nepodléhejme této rétorice: "Je hrozné mít politické trafikanty! Vy neodpolitizováváte státní správu!" Naopak, propagujme svoji práci! Nebojme se, že jsme politici! Řekněme to nahlas! A řekněme, že my politici spravujeme stát a podle vůle občanů jako politici ten stát budeme řídit! (Potlesk zprava.) Mně vadí rétorika o tom, že se musí odpolitizovat a že nesmíme.

  Děkuji kolegům za to, že s mým názorem souhlasí. Já to prostě takhle vidím. My bychom naopak svoji práci politiků měli propagovat a měli bychom za ní hrdě stát. Děkuji. (Potlesk zprava a středu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Než s faktickou poznámkou předám slovo panu poslanci Okamurovi, ještě oznámím, že pana poslance Václava Horáčka zdejší diskuse rozvášnila natolik, že si rozlomil kartu a má náhradní kartu číslo 18. (Smích v sále.)

  Prosím, nyní faktická poznámka pana poslance Okamury.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážení přátelé, tak vy jste tady u mě smíchali jabka s hruškama a posunuli jste debatu. Ale my vám na to neskočíme. (Smích v sále.)

  Za prvé. Politici že řídí zemi, to je v pořádku, protože jsme zvoleni občany a máme mandát od občanů ve volbách! My tady přece nemluvíme o zaplevelení politiky. My mluvíme o zaplevelení státní správy politickými nominanty, tzn. lidmi, jejichž jedinou klasifikací je stranická knížka, nikoliv odbornost. Takže nemíchejte laskavě jabka s hruškama. Že politici mají řídit, když mají mandát od občanů ve volbách, to jsem tady nezpochybňoval.

  Druhá věc. K panu ministrovi Chovancovi. Omlouvám se, pan ministr asi přišel později, ale já jsem ve svém vystoupení nehovořil jenom o politických náměstcích, ale o čtyřech typech politicky ovlivnitelných pozic, které tento zákon o státní službě zavádí. Je to politický náměstek pro státní službu, a citoval jsem i ze zákona, nebudu to opakovat, političtí náměstci na ministerstvech, dále političtí tajemníci na ministerstvech a politický výběr státních zaměstnanců, kde, znovu zdůrazňuji, je tříčlenná komise, kde dva členy vybírá politicky jmenovaný tajemník, nevybírá dokonce ani nejlepšího uchazeče, ale tři nejlepší, aby se ještě dalo event. dovybrat. To je poznámka ještě k tomuto.

  A závěrem ještě jednou prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Kolovratníkovi. Tak nevím, jestli umíte dobře počítat. A vy umíte, protože jste předsedou volební komise. Ale vážení poslanci ANO, i bez vašich hlasů by tuto politickou dohodu mohly ostatní strany prohlasovat. Takže vy kdybyste byli proti politizaci státní správy, vaše hlasy nejsou v tomto případě potřeba, protože zbylé čtyři strany bez problémů většinu dohromady dají. Takže se nevymlouvejte. Je to politická dohoda na politických trafikantech a vy svými hlasy jste ji podpořili. I mlčení je souhlas. A kdybyste byli proti, tak hlasujete proti nebo se toho nezúčastníte, a stejně to projde.

  Takže děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne ještě jednou. Tak Tomio se trefil přesně do dvou minut, jak jsem sledoval, mně ty dvě minuty budou také stačit.

  Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl odpovědět panu kolegovi Kolovratníkovi. A napadá mě, že v podstatě by to byla odpověď i pro pana ministra Chovance na tu jeho poslední větu, kterou tady řekl, že přece každý si vybere nějaké rozumné náměstky, které si tam s sebou přibere. Já bych prosil pana Kolovratníka, aby poslouchal (poslouchá s úsměvem), jak to budou řídit politici. Politici, to jsou ty politické strany, pane kolego.

  Já jsem si to uložil 5. září, čili to bylo asi na teletextu České televize 4. září. Bylo to asi na té straně 151: Firmy, které darují peníze politickým stranám, získávají zhruba o 50 % více veřejných zakázek než srovnatelné společnosti, které politickým stranám nepřispívají. Uvádí to výzkum Centra aplikované ekonomie, podle něhož je ze studie zřejmé vysoké riziko střetu zájmů. Zpracovali úplnou databázi darů politickým stranám posledních let a propojili ji s informacemi o zakázkách, dotacích a jiných rizikových faktorech. Výsledky ukazují na zásadní problém v systému financování a kontroly politických stran. - Uvedl předseda sdružení Jiří Skuhrovec.

  Tak tady, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, vidíte, jak to vypadá, když to řídí ti politici. Hrají domů svým vlastním politickým stranám. To jsou ti političtí náměstci. Děkuji za slovo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já bych řekl skutečně faktickou poznámku, protože poté, co se tady ve všech pádech skloňuje politizace, političtí trafikanti, kamarádi političtí, tak já musím fakticky tady všem připomenout, jaký je současný stav a jaký bude stav po přijetí zákona o státní službě. Přece dnes je to tak, že na všechny zaměstnance ve státní službě se vztahuje zákoník práce. Tím je řízen jejich pracovní poměr. Na vedoucích pozicích je možné jmenovat a odvolávat pracovníky v podstatě bez udání důvodu. A to je právě to, k čemu mnohdy docházelo, že byla odvolávána jedna skupina lidí a nahrazována druhou, a právě tam se hovořilo o tom, že je to zpolitizováno. V případě, že bude přijat zákon o státní službě, tak se na všechny bude vztahovat, a tam jsou přesně definovány postupy při jmenování a jsou taky zákonem dány důvody, kdy je možné toho člověka odvolat. Když bude mít negativní služební hodnocení, on tam má nějaké opravné mechanismy atd. O to jde především.

  Čili pokud tady někdo říká názor, že po proběhnutých parlamentních volbách přijde na ministerstvo ministr a přivede si dva lidi, které si vybere, a v podstatě celý zbytek zůstane zachován, tak to je přece zásadní rozdíl od toho současného stavu. A je to jednoznačně právě ochrana před politizací. Pokud nám vadí i tohle, nebo někomu, pak by vůbec volby nemusely být, politiky bychom mohli vynechat a měli bychom tady tedy vládu úřednictva. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Plzák a po něm pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. S panem předsedou Sklenákem ve většině jeho vystoupení nelze než souhlasit. Právě proto asi dnes vaše ministryně práce a sociálních věcí odvolala mimořádně kompetentní šéfku Úřadu práce. Já jsem s paní Marií Bílkovou míval různé názory, ale co jsem vždycky musel uznat, byla její mimořádná profesní kompetence a erudice. Pravděpodobně jste se báli, že by kompetentní člověk zůstal zafixován zákonem o státní službě a je potřeba ji vyhodit a dát tam někoho straně více bližšího. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Dále pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vznesu hypotetickou otázku. Bavíme se o služebním zákoně, který má stabilizovat státní správu. Lidé ve státní správě mají procházet nějakým kariérním postupem, vybudovávat si postupně pozici. Ale už v průběhu projednávání jsem měl jeden takový dotaz, na který se mi nedostalo odpovědi. Co se stane s člověkem, který si buduje kariéru nějakých patnáct let a pak ve výběrovém řízení neobhájí svoji vedoucí funkci? Bude pro něj místo ve státní správě, nebo odejde s odstupným a po patnácti letech budování kariérního postupu o toho člověka přijdeme? Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plzákovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Klán, po něm pan poslanec Fiedler.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dovolte, abych zareagoval vašim prostřednictvím na pana poslance Sklenáka. Já se chci zeptat na jednu jedinou věc. Od 1. 1., když se bude státní správa překlápět do nového systému, tam zachováte současné kamarády. A to právě umožňuje ta výjimka z předpokladu vzdělávání - na dva roky. To tam skutečně je, aspoň takový je výklad. Samozřejmě služební zákon má za cíl státní správu odpolitizovat. Já s vámi souhlasím, když tam budou vysloveně dva političtí náměstci, dobře, dodnes se to dělalo tak, že tam byli političtí všichni. Tomu rozumím. Ale nicméně tam zůstanou pořád minimálně na dva roky, dojde k zakonzervování současného stavu, kamarádi - pořád, na dva roky. Takhle to prostě v zákoně bylo napsáno. Když jsem se na to ptal na výboru, tak mi na to nikdo nedokázal odpovědět.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dále pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Slibuji, pane předsedající, že budu velmi krátký. Chtěl bych mimořádně poděkovat panu poslanci vaším prostřednictvím, že vlastně tím, co tady pan poslanec Kalousek před chvílí řekl, jak popsal případ na Úřadu práce, jestli jsem to správně pochopil, stvrdil to, co tvrdíme, že tady jde o politický záměr mít tam své politicky spřízněné kamarády. Tím jste to, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, opravdu potvrdil. Děkuji za to.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Pilný.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Asi jste mi děkoval marně, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Fiedlere. To, co jste řekl, není smysl služebního zákona. To, co jste řekl, bylo nepochybně nesmyslné personální rozhodnutí, které zneužívá skutečnosti, že služební zákon vstoupí v platnost. Za to ale nemůže služební zákon, za to může personální rozhodnutí, které nemá žádnou logiku. To je stejné jako to, co říká pan poslanec Klán. On hovoří o zneužívání skutečnosti, že začne platit služební zákon. Obávám se, že má v mnohém pravdu. Na druhou stranu, pane poslanče, jejich kamarádi jsou i vaši kamarádi. Mauglí by řekl, že jste jedné krve. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ivan Pilný: Vážené kolegyně a kolegové, nebudu se účastnit diskuse o odpolitizování státní správy. Na služebním zákoně mně vadilo to, že nebyl přijat pozměňovací návrh, který by otevřel výběrová řízení pro lidi z akademické a komerční sféry, aby do státní správy takříkajíc přišly nové alternativy a nový vítr. Nicméně poslední esemeska a poznámka o tom, jak byla právě odvolaná generální ředitelka Úřadu práce, mě přesvědčila, že budu respektovat politickou dohodu a hlasovat pro přehlasování veta pana prezidenta.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím pana poslance Bendla, poté se připraví pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte i mně říct z vlastní zkušenosti pár vět k tomuto tématu. Mám pocit, že se pohybujeme trošku na hranici populismu. Jsem přesvědčený, že ministr české vlády, ať je levicový, pravicový, či jakýkoliv jiný, má mít kompetence rozhodovat o tom, jak se má ministerstvo chovat. Má politickou odpovědnost a má k tomu mít tým lidí, kterým je schopen říci, jaké zadání si přeje, a v případě, že lidé, potažmo jeho náměstci, svoji roli plní správně, neboť jeho role a rozhodování vzešlo z voleb a každý ministr vzniká na základě vzniku vlády, která vzejde z voleb, by měl mít šanci a kompetenci rozhodnout o tom, kdo jsou jeho nejbližší spolupracovníci.

  My se tady bavíme o politických trafikách a podobně. Já roli funkce náměstka jako politickou trafiku nevidím. Prostě znám řadu náměstků ministrů, kde agenda, kterou mají, je poměrně široká, a nejsou to lidé, kteří by byli placeni za nic. Jsou to lidé, kteří musí vykonávat poměrně složité administrativní úkony, a nevidím důvod, proč by to mělo být bráno jako politická trafika. Naopak jsem přesvědčen o tom, že ministr nemá být kladečem věnců, že chce-li jakýkoliv výbor zavolat na jednání ministra, aby se ho zeptal, jak se bude chovat ministerstvo, pak to musí být ministr, který má kompetenci rozhodovat dovnitř ministerstva. Nepřeju si a nepřál jsem si, aby tady bylo generální ředitelství státních úředníků, aby tady byl generální ředitel, to považuji za hloupost a je dobře, že se tak nestalo, a proto podpořím zákon, jak prošel Poslaneckou sněmovnou.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Prosím k mikrofonu pana poslance Komárka. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vzhledem k vývoji preferencí některých stran hluboce chápu zájem pana Kalouska o pracovní úřad. Nevím ale jestli zná, jak pracovní úřady fungují. Já jsem se s tím měl za rok své práce poslance možnost trošku seznámit. Úřady skutečně fungují špatně. Takže byl-li odvolán někdo, kdo je za to zodpovědný, možná byl kompetentní, možná nebyl, já to nevím, bylo to určitě dobře. A doufám, že skončíme tuto debatu a odhlasujeme konečně téměř po třinácti letech služební zákon, který je určitě nedokonalý jako všechna lidská díla, a my jsme jenom lidé, ale určitě posune tuto zemi o trošku dopředu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, nechtěl jsem k tomuto tématu diskutovat, ale musím se ohradit vůči tomu, co řekl pan kolega Komárek. To, že úřady práce fungují, je zásluha všech úředníků, kteří tam pracují. Většina žen, která se musela vyrovnat s převraty, které byly vymyšleny v předchozí Poslanecké sněmovně, na úkor svého volného času, na úkor svých rodin, si zaslouží poděkování. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A s přednostním právem pan poslanec Radim Fiala. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Pokud už není žádná faktická, tak bych ještě za hnutí Úsvit chtěl říct, jak budeme hlasovat a proč. Nicméně diskuse tady dnes byla velmi inspirativní a donutila mě k tomu, že jsem se pokusil zformulovat definici politické dohody, kterou tady naznačil pan kolega Kalousek.

  Takže já mohu říct, že nás mrzí, že jste upřednostnili politickou dohodu, která umožňuje stranickým sekretariátům trvalou politickou kontrolu státní správy, veřejného prostoru a veřejných finančních prostředků, které právě tečou například přes ta ministerstva. Podle našeho názoru se politika má realizovat prostřednictvím legislativních norem, a ne prostřednictvím politických náměstků. To se vracíme někam před rok 1989, kdy každá -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám a poprosím vás, abyste přerušil svůj projev do té doby, než se sněmovna uklidní. Což se stalo. Děkuji.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji, paní předsedající. Ještě jednou tu poslední větu. My jsme přesvědčeni, že politika se má realizovat prostřednictvím legislativních norem. Poslanecká sněmovna má schvalovat legislativní normy a ministerstva je mají realizovat. Nikoliv prostřednictvím politických náměstků. To se vracíme před rok 1989, kdy každá instituce měla politického tajemníka. To si ještě všichni pamatujeme.

  Takže teď k tomu, jak bude hlasovat hnutí Úsvit. Hnutí Úsvit nebude hlasovat proti vetu prezidenta. Podle našeho názoru je toto veto zcela namístě. Jakmile skončí celý tento legislativní proces, tak hnutí Úsvit se obrátí s řešením této věci na Ústavní soud. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikdo, tudíž rozpravu končím.

  Podle čl. 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Prosím službu, aby nastavila potřebný počet hlasů pro schválení na 101. Je tomu tak. Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení. Dříve než tak učiním, prosím, abyste se znovu všichni zaregistrovali, protože jsem vás odhlásila. Výborně.

  Takže návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o státní službě podle sněmovního tisku 71/15."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 59, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, z čeho 123, proti 12. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen. (Potlesk.)

  Nyní budeme pokračovat v bodě

  Jsme v obecné rozpravě a já zde eviduji přihlášku pana poslance Kudely. Mám tady přihlášku s předností, pana poslance Sklenáka. Prosím.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, poslanci sociální demokracie by samozřejmě velmi rádi konečně tento tisk doprojednali, aspoň ve druhém čtení dnes, tak jak už řekl kolega Jeroným Tejc. Nicméně vzhledem k tomu, jak probíhala diskuse, jak skončila přestávkou dnes před projednáváním zákona o státní službě a jak projednávání tohoto bodu vypadalo v minulých dnech, tak protože mám asi důvodnou obavu, že pokud bychom pokračovali v projednávání tohoto bodu, tak by to znamenalo konec dnešního jednání, tak navrhuji přerušení tohoto bodu do středy příštího týdne po pevně zařazených bodech. Pokusím se se svými kolegy do té doby dohodnout, jak tento bod doprojednat tak, abychom se s ním vypořádali v hlasování.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Jelikož se jedná o procedurální návrh, budeme o něm rozhodovat bez rozpravy.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu, jak bylo předneseno panem poslancem Sklenákem. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování číslo 60, do kterého je přihlášeno 169 poslanců, pro 114, proti 19. Konstatuji, že návrh byl přijat a já přerušuji jednání tohoto bodu.

  Vzhledem k tomu, že je omluvena z dnešního jednání paní ministryně Válková, které se týká bod číslo 8, neotvírám tento bod a nelze ho projednat pro nepřítomnost navrhovatele. Jenom podotýkám, že toto jsem konzultovala s organizačním odborem a je to tak v pořádku. (Krátká porada.)

  Z důvodu opatrnosti se tedy vrátíme k bodu 8 a odhlasovali bychom na základě procedurálního návrhu, pokud s tím tady bude obecný souhlas, že bychom dnes neprojednávali bod 8.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 61, do kterého je přihlášeno 167 poslanců, pro 90, proti 43. Konstatuji, že tímto bodem se dnes zabývat nebudeme.

  Nyní přistupuji k projednávání bodu číslo

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr Jiří Dienstbier. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. ***

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, účelem předloženého návrhu zákona je napravit určitou zastaralost právní úpravy postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu obsažené v zákoně o Nejvyšším kontrolním úřadu, která byla přijata již v roce 1993. Právní řád od té doby prošel řadou změn, které dosud nebyly do právní úpravy postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu promítnuty.

  Návrh zákona dále v reakci na vývoj v oblasti informačních systémů rovněž upravuje tuto problematiku, pokud jde o jejich využívání Nejvyšším kontrolním úřadem, zejména při provádění kontrol. V neposlední řadě jsou do návrhu zákona zapracovány některé instituty směřující k zefektivnění plánování kontrol NKÚ, jakož i další úpravy, které vyplynuly z dosavadní aplikace zákona v praxi.

  K dosažení výše uvedeného účelu je zejména navrženo promítnout do právní úpravy působnosti NKÚ terminologické změny v souvislosti se změnami v právním řádu, a to zejména v oblasti soukromého a pracovního práva a organizace státních zastupitelství, dále stanovit povinnost vydávat Věstník NKÚ obsahující kontrolní nálezy i na internetových stránkách NKÚ, přizpůsobit právní úpravu využívání informačních technologií zejména v kontrolní činnosti NKÚ aktuální úrovni rozvoje těchto technologií a dále umožnit při sestavování plánu kontrolní činnosti NKÚ předběžně si opatřovat podklady pro posouzení, které konkrétní subjekty zařadit do plánu kontrolní činnosti. Tato změna má přispět k zajištění vyšší účelnosti a efektivnosti kontrol. Upozornil bych rovněž, že tento zákon, resp. tato novela není věcnou novelizací, která by měla za cíl provést novelu Ústavy, která již byla v Poslanecké sněmovně schválena. Tato novela je připravována podle legislativního plánu vlády, měla by být vládě předložena do konce letošního roku.

  Jak vyplývá z výše uvedeného, předložený návrh zákona je tedy technickou novelou, která má zajistit jednoznačnou aplikaci zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu v praxi, jakož i napomoct účinnější a efektivnější realizaci kontrol tímto úřadem prováděných, tím současně přispět k nanejvýš potřebnému účelu těchto kontrol, kterým je v konečném důsledku řádné dodržování všech zákonných i jiných postupů Nejvyšším kontrolním úřadem kontrolovanými subjekty při jejich nakládání s veřejnými prostředky.

  Doporučuji proto s předloženým návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vyslovit souhlas. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, jak říkal pan ministr, opravdu se jedná o technickou novelu, která upravuje zákon o NKÚ podle terminologie používané nyní v našem právním řádu. Upravuje účast prezidenta NKÚ na jednání vlády, přístup NKÚ k informačním systémům kontrolovaných osob a došetření v případě odvolání kontrolované osoby. Z pohledu Sněmovny považuji za nejdůležitější prodloužení termínu pro dodání stanoviska ke státnímu závěrečnému účtu na čtyři měsíce.

  Doporučuji, aby Sněmovna propustila tento tisk prvním čtením a přikázala kontrolnímu výboru.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. (Nemají.) Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

  Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

  Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru?

  Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 62, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, z čehož pro 125, proti nikdo.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Prosím, ujměte se slova.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 213/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

  Hlavním účelem navrhované právní úpravy je vytvořit podmínky pro rozšíření možnosti příjmů stanice mluveného slova Českého rozhlasu Českého rozhlasu Plus, která posluchačům kromě zpravodajství přináší rovněž publicistiku a vzdělávací pořady zejména v oblasti vědy, a to v pásmu velmi krátkých vln. V současné době stanice Český rozhlas Plus již vysílá v digitálních sítích, na internetu a na většině chytrých mobilů na střední vlně po celé České republice od 16 do 24 hodin a v Praze a okolí na velmi krátkých vlnách, avšak pouze v určitých hodinách. Navrhovaná právní úprava rozšíří možnosti Českého rozhlasu vysílat tuto stanici na velmi krátkých vlnách, a umožní tak výrazně zkvalitnit naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání.

  Připojeným návrhem změny zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, se napravují nedostatky jeho novelizace provedené zákonem č. 496/2012 Sb., mění se termín předkládání výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Poslanecké sněmovně a pro stanici Český rozhlas Plus se zakotvuje zákaz zařazování reklamy a teleshoppingu.

  Rád bych zdůraznil, že z navrhované právní úpravy neplynou žádné nároky na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Všechny náklady související s rozšířením možnosti vysílat stanici Český rozhlas Plus na velmi krátkých vlnách budou hrazeny z vlastních prostředků Českého rozhlasu.

  Věřím, vážené kolegyně a kolegové, že tuto novelu podpoříte, a děkuji vám za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Koníček.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, je to velmi krátká novela zákona o Českém rozhlase a zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která má opravdu umožnit Českému rozhlasu vysílat stanici mluveného slova na velmi krátkých vlnách. Pan ministr návrh odůvodnil ještě podrobněji, než je vůbec celá délka té novely. Návrh opravdu není spojen s požadavky na navýšení prostředků ze státního rozpočtu ani rozpočtů územních samosprávných celků, bude plně realizován v rámci Českého rozhlasu. Na to, jak to v Českém rozhlase udělají, se určitě budeme ptát na volebním výboru, proto vám doporučuji propustit prvním čtením a přikázat volebnímu výboru.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji, a dříve než otevřu obecnou rozpravu, mi dovolte načíst omluvu pana poslance Antonína, který se omlouvá od 12.15 hodin z dnešního jednání z osobních důvodů.

  Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři faktické přihlášky: pana poslance Fiedlera, pana ministra Zaorálka, pana poslance Radima Fialy a pana poslance Petra Bendla. Prosím, pane poslanče Fiedlere, máte slovo. Prosím. ***

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré poledne. Já jsem zvolil faktickou, protože mi bude čas dvou minut bohatě stačit.

  Návrh podle dostupných informací umožní Českému rozhlasu prakticky volně nakládat s přidělenými frekvencemi, což je velmi nestandardní krok, který navíc zvýhodní provozovatele veřejnoprávního vysílání na úkor provozovatelů soukromých, kteří tuto možnost nemají. Pokud chce Český rozhlas vytvořit novou síť stanic, má možnost tak udělat v digitální podobě. Tvorba klasické terestrické FM sítě je krokem zpět, tento způsob vysílání je v Evropě postupně ukončován. Navíc tato úprava navyšuje náklady na provoz Českého rozhlasu a jeho generální ředitel naopak slíbil jejich snižování.

  V neposlední řadě je pak podle našeho názoru zbytečné vytvářet novou síť určenou výhradně, cituji, pro provozování rozhlasového programu zaměřeného výlučně na zpravodajství, publicistiku a vzdělávání. Jsme přesvědčeni, že pro tento účel by měl Český rozhlas využít stanice, které k tomu mají sloužit, tedy především Radiožurnál. Ten má být veřejnoprávním vysíláním, nikoliv konkurencí soukromých rozhlasových stanic.

  Proto navrhujeme zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana ministra Zaorálka. (Není přítomen.) Takže to je asi omyl. Takže prosím pana poslance Radima Fialu. Také ne. Pan poslanec Bendl je přihlášen s faktickou? Ano. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já bych využil té příležitosti, protože mám obavu, že opravdu rozšiřování kompetencí Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu o možnost zasahování do světa šíření radiových vln v oblasti soukromého sektoru může omezit stávající soukromý sektor v rozhlasovém vysílání. Chtěl bych se zeptat pana ministra, zda mě může ujistit, že se tak dít nebude, nebo že to není záměrem tohoto zákona, protože to, co tady říkal můj předřečník, podle mých informací opravdu hrozí, že by mohla Rada Českého rozhlasu zasahovat do stávajících frekvencí jednotlivých existujících soukromých rozhlasových stanic, a to si myslím Poslanecká sněmovna nepřeje.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci Bendlovi a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Birkeho a připraví se pan poslanec Komárek a pan poslanec Korte.

 • Poslanec Jan Birke: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, já budu velmi krátký. Chtěl bych požádat v případě, pokud bude zákon vpuštěn do druhého čtení, o prodloužení lhůty o 30 dnů, to znamená ze 60 řádných na 90. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě jednou zopakuji: o 30 dnů, to znamená na 60 dnů - 90 dnů. Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Komárka.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, tahle stručná novela skutečně má poměrně velký dosah, a jak už zdůraznili předřečníci, tady proti sobě stojí dva oprávněné zájmy. Já myslím, že zájem Českého rozhlasu vysílat kvalitní stanici mluveného slova na velmi krátkých vlnách je určitě oprávněný zájem a posluchači to uvítají. Na druhou stranu soukromí provozovatelé rádií, kteří jsou postiženi krizí, zejména pan Michel Fleischmann, podle mě též oprávněně argumentují tím, že toto vysílání může poškodit volnou soutěž. A jakkoliv si myslím, že role veřejnoprávních médií u nás je naprosto nezastupitelná a že jak rozhlas, tak televize patří k tomu, co má být rozhodně zachováno jako veřejnoprávní instituce, tak na druhou stranu musím uznávat to, že volná soutěž v oblasti médií je tím druhým pilířem, který zachovává jejich nezávislost a kontrolu nás politiků.

  Já v této chvíli, byť předseda volebního výboru, se neumím, a přiznávám to na rovinu, rozhodnout a myslím si, že rozhodnutí Sněmovny by měla předcházet kvalifikovaná diskuse, která zatím neproběhla, například diskuse spojená i s tím, zda by další frekvence Českého rozhlasu neměla být spojena s tlakem na digitalizaci tohoto média, protože v tom Český rozhlas například zaostává za televizí, a onen den D, kdy se vypne analogové vysílání a zapne digitální, který tak dobře protlačila Česká televize, tak ten je stále v případě rozhlasu v nedohledu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, váš čas vypršel.

 • Poslanec Martin Komárek: Já jsem se řádně přihlásil, paní předsedající, nezlobte se.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ale já to nerozeznám, když se hlásíte z pléna.

 • Poslanec Martin Komárek: Já jsem zvedl ruku. (Předvádí zvednutou ruku.) Já jsem neudělal takhle. (Gestem ve tvaru T naznačuje faktickou poznámku.) Já se omlouvám. Nezlobte se.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Kdybych to věděla, tak bych vás nepustila přednostně, protože byly řádné přihlášky do rozpravy.

 • Poslanec Martin Komárek: Aha. Omlouvám se za to nedorozumění. Dovolte jednu větu - procedurální návrh. Dovoluji si navrhnout přerušení tohoto bodu do příští schůze z důvodů, které jsem řekl. Omlouvám se za to nedorozumění.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím nyní k mikrofonu pana poslance Korteho. (Námitky.) Já se omlouvám. Já jsem to přeslechla. Jestli, pane poslanče, můžete znovu zopakovat, jestli máte procedurální návrh.

 • Poslanec Martin Komárek: Já jsem si dovolil z důvodů, které jsem řekl, to znamená, že neproběhla diskuse a že se sám neumím rozhodnout v této chvíli, tak jsem si dovolil navrhnout přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Jelikož se jedná o procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Dříve než zahájím hlasování, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se registrovali svými kartičkami.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 63, do kterého je přihlášeno 125 poslanců, pro 15, proti 81. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

  Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu dál. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Korteho a pro jistotu se ho zeptám, zda je to faktická, nebo řádná přihláška. Takže řádná. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já poslouchám výhradně internetové rádio D-dur, popř. Vltavu, takže nepřekvapím, když řeknu, že já tento návrh vítám, návrh, který umožní vznik čtvrté skoro celoplošné stanice Českého rozhlasu, stanice mluveného slova. Taková stanice podle mého mínění zde schází a já velice vítám, že to bude stanice prostá reklam a prostá oněch pazvuků linoucích se ze všech koutů éteru, které se z mně nepochopitelných důvodů nazývají hudbou. Takováto stanice je nezadatelným úkolem Českého rozhlasu, a oceňuji, že se k tomu Český rozhlas odhodlal, a to bez nároků na nějaké dodatečné financování, bez nároků na dodatečné kmitočty, jak jsme o tom přesvědčováni, jak o tom mluvil pan ministr. Tudíž ta stanice nebude užírat privátním provozovatelům, licencovaným subjektům jejich kmitočty, a protože nebude mít ani reklamy, tak také nemůže obchodně konkurovat. Takže já nevidím, že by rovnováha mezi privátním sektorem a veřejnoprávním sektorem byla nějakým způsobem touto novelou narušena. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikdo, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova, zda je zájem. Pan navrhovatel? Prosím.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji. Kolegyně, kolegové, já chci jenom upozornit, že se jedná o pouhou technickou novelu, tedy nikoliv o rozšiřování nové sítě, ale pouze o rozšíření možností příjmu již existující stanice mluveného slova Český rozhlas Plus na VKV nebo FM. Nejde tedy o žádné rozšiřování nové sítě. A mohu tedy ujistit také, že nepůjde o jakékoli zasahování nebo omezování rozsahu jiných stanic. Nevidím tedy důvod k prodloužení lhůty o třicet dnů, protože jde pouze o technickou novelu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím o závěrečná slova pana zpravodaje.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, vážená paní předsedající. Já bych chtěl jenom shrnout rozpravu a návrhy, které zazněly, o kterých bychom měli hlasovat. Pan poslanec Fiedler navrhl návrh na zamítnutí, takže o tom bychom měli hlasovat, přikázat volebnímu výboru a případně prodloužit lhůtu o 90 dnů, jak navrhl pan poslanec Birke. To jsou tři hlasování, která bychom měli absolvovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já jenom, když dovolíte, předseda Poslanecké sněmovny přikázal volebnímu výboru, ale nejsem si jista, jestli pan Korte nepřikázal... Ne, dobrá. (Zpravodaj: Mluvil o garančním.) O garančním, ano. Dobrá. Děkuji.

  Ještě než přistoupíme k hlasování, jednu poznámku k prodloužení té lhůty. Prodloužit lhůtu o více než 20 dnů lze se souhlasem navrhovatele, protože Sněmovna může maximálně o 20 dnů. Takže o 20 dnů. Můžu vás poprosit, pane poslanče?

 • Poslanec Jan Birke: Já se omlouvám...

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: A ještě než tak učiníte, já poprosím pana ministra, jestli by mohl znovu otevřít rozpravu, protože jsme ji uzavřeli.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Dobře. Otevírám znovu rozpravu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Tak, a teď jestli byste mohl svůj návrh upravit.

 • Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane ministře. Děkuji, paní místopředsedkyně. Můj návrh je - v případě, pokud zákon projde do druhého čtení, žádám Sněmovnu o prodloužení lhůty z řádných 60 dnů o 20, to znamená na 80 dnů. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji. A nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který zde padl v obecné rozpravě.

  Zahajuji hlasování a táži se kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 64, do kterého je přihlášeno 141 přítomných. Pro 10, proti 123 poslanců. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

  Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Mám zde přihlášku paní poslankyně Černochové. To je omyl, dobrá.

  Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru. Já se ptám, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

  Kdo souhlasíte s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 65, do kterého je přihlášeno 141 poslanců. Pro 138, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání.

  A ještě zde máme jedno hlasování o prodloužení lhůty pro vyjednávání je výborech o 20 dnů.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 66, do kterého je přihlášeno 141 poslanců. Pro 99, proti 34. Konstatuji, že návrh byl přijat a lhůta pro projednání ve výborech je prodloužena o 20 dnů. Děkuji.

  Nyní přistupujeme k projednávání bodu číslo

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr pro životní prostředí pan Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

  Návrh zákona je reakcí na schválení nařízení Evropské unie, které přináší novou úpravu boje proti zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví, neboli proti takzvaným padělkům. Cílí přitom na zboží nacházející se pod celním dohledem, tedy na zboží -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se omlouvám. Poprosím ctěné kolegy a kolegyně, pokud si mají co říci, aby tak učinili v předsálí, protože opravdu já neslyším, co pan ministr říká.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Já jsem na nezájem publika zvyklý u svých vlastních zákonů, tak si budu zvykat i u těch cizích. Tak já se budu snažit vás nějak více zaujmout, ale nevím, jestli k tomu mám použít nějakou výraznější mimoverbální komunikaci. Ne. Takže zůstaneme u suššího podání.

  Nařízení přitom předpokládá, že boj proti padělkům bude prováděn celními orgány členských zemí, jež v této souvislosti přijmou navazující právní úpravu. Tou by se měl s účinností od 1. ledna 2015 stát právě navržený zákon.

  Podle úpravy evropského nařízení je působnost celních orgánů v boji proti padělkům vykonávána v součinnosti držitelů práv duševního vlastnictví, jejichž zájmy jsou tímto způsobem chráněny. Celní orgány tak primárně vykonávají tuto svoji působnost až na základě žádosti konkrétního držitele práv, který následně musí vést soukromoprávní soudní řízení proti subjektu, který právo duševního vlastnictví porušil. O tom, zda konkrétní zboží porušuje právo duševního vlastnictví, tak s definitivní platností rozhodne až soud. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Holeček: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, děkuji panu ministrovi Brabcovi za uvedení tohoto zákona. Velmi detailní uvedení. Snad bych dodal, že tento zákon upravuje práci celních úřadů při vymahatelnosti práva k duševnímu vlastnictví. Jedná se zde o způsoby zadržení a nakládání s takovými padělky. Jsou to padělky, různé zboží, dneska se kopírují a vyrábějí padělky, ať už jsou to oděvy, obuv, dokonce mobilní telefony. Mohli jsme si zhlédnout na veletrhu v Brně při prezentaci celních úřadů i dokonce padělky pracích prášků a podobně. Jako zajímavost bych dodal, že tento zákon umožňuje nově i použít podle povahy těch výrobků, umožňuje tyto výrobky použít na humanitární účely. Jedná se především třeba právě o ten zmiňovaný textil.

  Připojená důvodová zpráva, která říká, že návrh zákona je předkládán z důvodu adaptace tuzemského právního řádů na nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady Evropského společenství číslo 1383/2003.

  Tento zákon je z mého pohledu srozumitelný, je kompaktní a jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tento vládní návrh zákona propustit do druhého čtení a přikázat jej k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A dříve než zahájím obecnou rozpravu, přečtu omluvu pana poslance Gabrhela, který se od 12 hodin omlouvá z dnešního jednání ze zdravotních důvodů.

  Jenom upozorňuji pana zpravodaje, zda by byl tak laskav a v obecné rozpravě potom navrhl to zkrácení té lhůty. Děkuji.

  Takže otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pouze pana zpravodaje.

 • Poslanec Jiří Holeček: Rád bych tímto navrhl zkrácení lhůty k projednání tohoto návrhu zákona na třicet dnů.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se již nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj... Děkuji.

  Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

  Tudíž zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 67, do kterého je přihlášeno 144 přítomných, pro 120. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

  Nyní se vypořádáme s návrhem na zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na třicet dní.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 68, do kterého je přihlášeno 144 přítomných, pro 92, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat a ve výborech bude tento návrh projednáván ve zkrácené lhůtě třicet dnů.

  Končím projednávání tohoto bodu a přistupujeme k projednávání bodu číslo

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tentokrát to bude stručnější. Dovolte mi, abych opravdu stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Tento návrh zákona přímo navazuje na návrh zákona, který byl právě schválen v prvním čtení, za což vám děkuji jménem svým i jménem předkladatele. Předmětem této novely jsou nezbytné související změny v jiných zákonech. Rozsah návrhů je opravdu nevelký, neboť obsahuje pouze technické novelizace zákona o ochraně spotřebitele a autorského zákona.

  Závěrem mi jenom dovolte opět požádat o propuštění této novely do druhého čtení k projednání ve výborech a opět avizuji, že v rámci podrobné rozpravy bude navrženo zkrácení lhůty pro projednání návrhu ve výborech nad třicet dní. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Holeček. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Holeček: Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Děkuji panu ministrovi, že uvedl i tento návrh zákona, který souvisí se zákonem o působnosti orgánů Celní správy České republiky. Snad bych jenom dodal, že tento zákon bude měnit především zákon na ochranu spotřebitele a zákon na ochranu autorských práv. Některá ustanovení v těchto zákonech bude taky taxativně rušit. Tento zákon je skutečně krátký, srozumitelný, osmistránkový.

  Jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku doporučuji Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tento vládní návrh zákona propustit do druhého čtení a přikázat jej k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji a táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Předpokládám, že pan zpravodaj načte tu žádost o zkrácení lhůty projednávání. Tak prosím, aby tak učinil

 • Poslanec Jiří Holeček: Rád bych navrhl zkrácení projednávání tohoto návrhu zákona k projednání tohoto návrhu zákona ve výborech, a to na třicet dnů. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji. Ještě jednou se ptám, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. ***

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji opět. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jsa povzbuzen dosavadním úspěchem při předkládání těchto norem, troufám si vás tentokrát oslovit s prosbou o rovněž schválení v prvním čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí.

  Cílem návrhu zákona je provést věcná upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe. Návrh zákona rovněž usiluje o odstranění nejasností vyplývajících z rekodifikace soukromého práva a souvisejících změn v právní úpravě daně z nemovitých věcí. Dále dochází k upřesnění některých pojmů, k jejich sjednocení s jinými právními předpisy a k provedení legislativně technických úprav. Jako příklad navrhovaných změn lze uvést upřesnění hranice mezi předmětem daně z pozemků a předmětem daně ze staveb a jednotek, kdy se jednoznačně vymezuje okamžik, ve kterém se stavba nebo jednotka stává předmětem daně ze staveb a jednotek. V oblasti správy daně z nemovitých věcí se např. navrhuje upravit, že pokuta za opožděné tvrzení daně nevznikne v případě, kdy poplatník pozdě podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na nižší daň, aniž by k tomu byl správcem daně vyzván.

  Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2015.

  Závěrem si vás opět dovoluji požádat o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení a o zkrácení, které bude načteno v podrobné rozpravě, zkrácení lhůty pro projednání této novely na 30 dní. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Holeček.

 • Poslanec Jiří Holeček: Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající, pane ministře, děkuji za uvedení této technické legislativní úpravy naší normy, daně z nemovitých věcí. Tato norma, nebo tento zákon je velice krátký, zpřesňuje pojmy a nejasnosti, které, jak řekl pan ministr, vyplynuly z aplikační praxe. Proto jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku také doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tento vládní návrh zákona propustit do druhého čtení a přikázat jej k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji kromě pana zpravodaje, který bude načítat zkrácení lhůty, žádnou přihlášku. Tak prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo. Navrhuji u tohoto zákona taktéž zkrácení lhůt pro projednání ve výborech na 30 dnů.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím pana poslance Podivínského. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Tomáš Jan Podivínský: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, navrhl bych přikázání do hospodářského výboru. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se tedy ještě jednou, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne.

  Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Dále zde eviduji ještě návrh pana poslance Podivínského na přikázání hospodářskému výboru. Já se táži, zda má ještě někdo jiný návrh. Není tomu tak.

  Nyní tedy budeme hlasovat o přikázání k projednání rozpočtovému výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 71, do kterého je přihlášeno 150 přítomných, pro 127. Konstatuji, že návrh byl přijat a tímto zákonem se bude zabývat rozpočtový výbor.

  Nyní budeme hlasovat o návrhu přikázat tento zákon k projednání hospodářskému výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 72, do kterého je přihlášeno 150 poslanců, pro 30, proti 57. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

  Nyní se vypořádáme hlasováním s návrhem na zkrácení lhůty k projednávání ve výborech na 30 dní.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 73, do kterého je přihlášeno 150 přítomných, pro 81, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Tímto zákonem se tedy bude zabývat rozpočtový výbor a bude ho projednávat ve zkrácené lhůtě 30 dní. Konstatuji, že tento bod je projednán. Děkuji.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu 14. Tím je

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, každý rok je třeba opatřit peněžní prostředky na krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu a zatím je nutné, aby možnost vydat za tímto účelem státní dluhopisy stanovil zákon. Stejně tak je nutné průběžně opatřovat peněžní prostředky na splátky státního dluhu, to znamená především splátky jmenovitých hodnot dříve vydaných státních dluhopisů. I tyto peněžní prostředky se získávají prodejem státních dluhopisů a i vydání těchto dluhopisů vyžaduje vydání zákona. Ten se vydává každý rok nebo jednou za dva roky.

  Předložený návrh zákona je netypický v tom, že se podle něj mají vydat dluhopisy nejen ke krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na letošní rok, ale i skutečného schodku za loňský rok. Loni byl připraven zákon o vydání dluhopisů na rozpočtovaný schodek státního rozpočtu na rok 2013, ale než ho Poslanecká sněmovna schválila, byla rozpuštěna a zákon v legislativním procesu nemohl pokračovat. Rozpočtovaný schodek se pak změnil na skutečný a jeho krytí bylo pojato do předloženého návrhu zákona. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já myslím, že náhradní předkladatel, omlouvám se za ten výraz, pan ministr za pana ministra Babiše, důkladně odůvodnil návrh zákona. Myslím si, že už bych nosil dříví do lesa, kdybych měl dále zdůvodňovat ve své zpravodajské zprávě tento návrh, nebo komentovat. Takže já si myslím, že bylo vše řečeno. Samozřejmě jsem pro, aby byl postoupen do druhého čtení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji přednostní právo pana poslance Kalouska a táži se, jestli mohu zahájit obecnou rozpravu, anebo to chcete před obecnou rozpravou, jestli vydržíte, abych formálně otevřela. Takže otevírám obecnou rozpravu a prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, budeme rozhodovat, tak či onak, o 217 miliardách, což není úplně malý peníz. Situace, kdy máme rozhodovat o takovémto objemu a není zde přítomen ministr financí, který je zmocněn k emisi, ani předseda vlády, tak při vší úctě k panu ministrovi životního prostředí se nedomnívám, že je možné dnes o tom hlasovat, už jenom proto, že došlo k precedentu, který z technického důvodu chápu, z politického ho pokládám za nefér. Dlouhodobě se vždy vypořádávaly schodky z jednotlivých let dluhopisovými programy za ta daná léta, popřípadě potřeba reemisní likvidity se řešila dluhopisovými programy reemisní likviditou.

  To, že předkladatel, a já si nepamatuji, že se to někdy stalo, to, že předkladatel smíchal dohromady do jednoho programu politické rozhodnutí o schodku z roku 2013 a politické rozhodnutí o schodku z roku 2014, tím se podle mého názoru chová mimořádně nefér. My se potřebujeme pana ministra zeptat na tyto důvody, a prosím tedy, abychom přerušili toto jednání do středy příštího týdne.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Protože se jedná o procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Já vás všechny odhlásím a prosím, abyste se zaregistrovali znovu svými kartičkami.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro předložený procedurální návrh, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Hlasování skončilo.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 74, do kterého je přihlášeno 125 přítomných, pro 98, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji projednávání tohoto bodu v obecné rozpravě.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu 17, kterým je

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství pan ministr Jurečka. Prosím, ujměte se slova.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Dobré odpoledne. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych přednesl a uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Cílem předložené novely zákona o námořní plavbě je implementace požadavků mezinárodních námořních úmluv do právního řádu České republiky k vytvoření podmínek k jejich ratifikaci a transpozice sekundárních právních aktů Evropské unie v oblasti výcviku a certifikace námořníků, podmínek pro práci na moři a ochrany mořského prostředí. V souvislosti s mezinárodními námořními úmluvami je nutno zabezpečit zejména implementaci změn mezinárodní úmluvy o normách výcviku, certifikace a strážní služby, které byly přijaty v roce 2010 konferencí smluvních stran této úmluvy ve filipínské Manile, a přizpůsobení českého právního řádu k plánované ratifikaci úmluvy mezinárodní organizace práce z roku 2006 o práci na moři, tzv. úmluva o práci na moři. Tyto mezinárodní úmluvy se po ratifikaci stanou součástí našeho právního řádu, a je tedy třeba zajistit soulad zákona o námořní platbě s nimi.

  Úmluva o normách výcviku, certifikace a strážní služby je nejvýznamnější mezinárodní smlouva, která stanovuje minimální požadavky na způsobilost námořníků, jejich výcvik a certifikaci. Jejich hlavním cílem je zajistit zvýšení ochrany života a majetku na moři a ochrany mořského prostředí. Návrh zákona upouští od přísnějších podmínek na certifikaci námořníků nepožadovaných úmluvou do té míry, nakolik se tato právní úprava jeví jako neopodstatněná zátěž pro uchazeče.

  Úmluva o práci na moři byla přijata na 94. zasedání Mezinárodní konference práce dne 23. února 2006 a její ratifikaci gesčně zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je mezinárodním nástrojem, jehož cílem je zabezpečit právo všech námořníků na důstojné zaměstnání.

  Cílem návrhu zákona je také zajistit slučitelnost právního řádu České republiky se sekundárními akty práva Evropské unie, které navazují na zmíněnou právní úpravu mezinárodní. Jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/35/EU, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků, a dále směrnice navazující na úmluvu o práci na moři. Některá ustanovení úmluvy o práci na moři byla na unijní úrovni reflektovaná ve směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k úmluvě o práci na moři z roku 2006, uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství a Evropskou federací pracovníků v dopravě a kterou se mění směrnice 1999/63/ES. Druhou směrnici provádějící úmluvu o práci na moři, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/54/EU o některých povinnostech státu vlajky ohledně souladu s úmluvou o práci na moři a jejího prosazování. Návrh zákona dále odstraňuje ustanovení související se správním trestáním nedovoleného vypouštění znečišťujících látek z lodi zákona o námořní platbě, a to v návaznosti na skutečnost, že provedením transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a zavedení sankcí za protiprávní jednání, je nedovolené jednání trestáno prostřednictvím ustanovení trestního zákoníku a zákona číslo 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Pfléger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Pfléger: Děkuji za slovo. Dobrý den, paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Jak už nám tady řekl pan ministr v představení tohoto zákona, cílem návrhu je provedení implementace požadavků mezinárodních úmluv do právního řádu České republiky a vytvoření podmínek k jejich ratifikaci a transpozice sekundárních právních aktů Evropské unie v oblasti výcviku a certifikace námořníků a podmínek pro práci na moři a ochrany mořského prostředí.

  Já už to dále nebudu rozebírat a doporučuji, aby Sněmovna propustila tento tisk do dalšího čtení a přikázala ho hospodářskému výboru. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Je tady faktická poznámka pana poslance Korteho. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jenom, abych trošku uvolnil to napětí, které tady bylo. Musím přiznat, že na tento bod jsem se velmi těšil, neboť jsem dosud netušil, že Česká republika je námořní velmoc. Myslím, že zjištění, že jsme zase o kousek větší, velmi potěší. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A s faktickou pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem jenom krátce chtěl potěšit pana poslance Korteho, protože málokdo ví, že Česká republika na základě Versailleské smlouvy vlastní jeden ostrov v Německu v Hamburku. Patří nám jenom na sto let. Námořní doprava nás v minulosti moc nezajímala a už nás ani moc zajímat nebude, nicméně se nás dotýká. To jenom poznámka.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě jednou se tedy ptám, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím.

  Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 75, přihlášeno 139 přítomných, pro 134, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Končím projednávání tohoto bodu.

  Nyní přistupujeme k projednávání bodu

  Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 234/1.

  Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Vojtěch Filip.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní a pánové, dovolte mi, abych vás v tomto volebním období poprvé, ale fakticky již potřetí seznámil s problémem, který nastal po přijetí novely zákona o občanských průkazech po roce 2010, resp. po roce 2011.

  Jde o věc, která se týká těch, kteří byli omezeni na svých právech být způsobilí k právům, a těch, kteří tato práva nemají nebo je nabývají - a teď už na to máme rozsudky soudů - velmi podivným způsobem. Ti, kteří dospějí a jsou stiženi duševní poruchou nebo vrozenou vadou a nemohou se vyjadřovat, jsou soudem v 18 letech prohlášeni za svéprávné a zároveň soud rozhodne v druhém bodu toho usnesení, že je ne zastupuje, ale může zastupovat jejich rodič, který potom svým způsobem je odpovědný za jejich úkony - pokud se o nich vůbec dozví. Takže tito lidé, kteří takto nabyli práv - a mohl bych sloužit konkrétním rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích, kdy matka, paní A. S., svého syna I. S., abych neříkal jména, zastupuje, ovšem když se to dozví. V čem je problém? Problém je v tom, že jsme si vytvořili tím, že se to nepoznamená do občanských průkazů, svým způsobem bílé koně. Protože když někdo takový podepíše smlouvu a ta třetí strana se to nedozví, tak smlouva je platná, protože on má skutečně ten rozsudek, že je způsobilý k právním úkonům. To už dnes je věcí, která je faktická.

  Navíc od té doby samozřejmě proběhly už některé soudní spory. Jeden soudní spor dokonce byl před čtrnácti dny prezentován i ve sdělovacích prostředcích a má mezinárodní prvek, protože takového bílého koně jsme nasadili do jedné obchodní smlouvy s třetí stranou, která je právnickou osobou ve Spolkové republice Německo, takže jistě budeme mít brzy i mezinárodní spor o této záležitosti.

  To je jenom, proč usiluji o to, aby věc, která je podle mého soudu zcela jasná a kterou podporovalo - já jsem to tady dokládal v tom roce 2011 - 80 okresních soudů, které byly osloveny, všechny krajské soudy, podporovala to státní zastupitelství, notářská komora. Trvali jsme na tom, že to není otázka jakési neúcty k těm, kteří jsou omezeni na právních úkonech z důvodu duševní poruchy nebo vrozené vady, ale že to je otázka ochrany těch třetích osob, protože stát nemůže potom zajistit, že nedojde k nějakému excesu, který může mít dalekosáhlé finanční, majetkové, ale i např. zdravotní následky.

  Takže v tomto ohledu jsem přesvědčen, že jsem řekl nad rámec důvodové zprávy to nejpodstatnější, a prosím vás o to, abyste tentokrát zvážili, jakým způsobem se zachováme k tomuto návrhu.

  Jsem přesvědčen, že je tady dán důvod, pro který by měl Parlament, Poslanecká sněmovna zvláště, napravit tu chybu, která se tady stala z dob ministrování ministra vnitra Radka Johna, který prosazoval, řekl bych, docela nesmyslným způsobem proti vůli soudní soustavy, proti vůli justiční soustavy, státních zastupitelství a policie tento návrh, který podle mého soudu poškozuje nejen občany České republiky, poškozuje i zájmy České republiky v zahraničí, což lze dnes doložit těmi soudními spory, které nejsou, žel, ještě pravomocné, ale které brzy do právní moci dospějí, a pak nás k tomu možná přiměje Evropský soud pro lidská práva nebo Evropský soudní dvůr.

  Text zákona je poměrně jednoduchý, tzn. že to není žádný přímus. Ten, kdo se cítí takový, že - to je rozdíl od toho návrhu, který jsme měli dříve - tak se to poznamenává na žádost do občanského průkazu. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu navrhovateli. Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem, pana předsedy klubu TOP 09 a paní místopředsedkyně klubu ODS. Jenom se zeptám, jestli můžu přizvat ještě pana zpravodaje, anebo jestli chcete vystoupit hned. Děkuji. Poprosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Pavel Havíř. Prosím.

 • Poslanec Pavel Havíř: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi přednést svou zpravodajskou zprávu k této novele zákona k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky-Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

  Jak již uvedl předkladatel, tato novela v podstatě reaguje na předchozí novelizaci tohoto zákona, a to zákonem č. 424/2010 Sb., která s účinností od 1. ledna 2012 zásadně změnila rozsah údajů zapisovaných do občanského průkazu. Jestliže pominu stanovisko vlády, které máte k dispozici a kde jedním ze zásadních argumentů pro zamítnutí této novely z pohledu vlády je konstatování, že tyto informace jsou orgánům veřejné moci dostupné v informačních systémech veřejné správy, rád bych se spíše zaměřil na několik praktických poznámek k tomu, jak by tento zákon mohl být aplikován a jaké problémy může jeho praktická aplikace přinésti, které jsem získal na základě diskuse s pracovníky veřejné správy.

  Novela předpokládá a ustanovuje zápis zákazu pobytu a omezení svéprávnosti do občanského průkazu. Nijak ale nevymezuje další předpoklady pro fungování v praxi. Pokud má doklad něco obsahovat, je jen na občanovi, aby o uvedená data či změny v dokladu požádal. To znamená, každá povinnost je v této chvíli uvedena v § 14 zákona, který specifikuje povinnosti občana. Novela ale nestanovuje povinnost požádat o zápis povinných údajů, ať zákaz pobytu, nebo omezení svéprávnosti. Tedy je nutno, aby v § 14 byla jako jedna z povinností stanoveno, že občan má povinnost požádat o nový doklad v případě, že uvedená skutečnost nebo její změna nastane - zákaz pobytu nebo omezení svéprávnosti. V přechodném ustanovení je sice povinnost částečně uložena, ale to jen pro ty občany, kterých by se dané ustanovení týkalo v době nabytí účinnosti novely. Následné povinnosti občanů již nejsou dostatečně specifikovány.

  A nyní několik poznámek ke dvěma údajům, které by se nově měly v občanských průkazech objevit.

  Zákaz pobytu. Novela zákona počítá pouze se zákazem pobytu uloženým soudem, nikoliv orgánem obce v přestupkovém řízení. Zároveň neupřesňuje, v jakém rozsahu jsou z dokladu informace o zákazu pobytu zapsány, které obce se zákaz pobytu týká a jaká je jeho časová platnost. Občanský průkaz je vydáván na dobu platnosti deset let, zákazy pobytu stanovované z velké většiny jsou vydávané na kratší dobu. Je tedy zřejmé, že uvedené ustanovení by pouze vedlo k navýšení výměn dokladů, a tím i navýšení nákladů na výrobu těchto dokladů.

  K omezení svéprávnosti. Novela navrhuje zápis do dokladu, kde kromě uvedení samotné indikace omezení svéprávnosti jsou i další údaje o opatrovníkovi - jméno, příjmení, rodné číslo a dále u subjektu název a sídlo. Pokud bereme v úvahu, že rozsah omezení svéprávnosti není veden v žádném registru a občan s omezenou svéprávností musí vždy u úřadu dokládat rozsudek o omezení s jeho obsahem, bylo by vhodnější, aby opatrovník předkládal stejně jako dosud i doklad o ustanovení opatrovníkem. Tím by bylo nadbytečné zapisovat identifikaci opatrovníka. Nutno vzít v úvahu i to, že v době platnosti dokladu se opatrovník může několikrát změnit, čímž by se musel měnit i doklad samotný.

  To, co je podstatné z mého pohledu v praktické aplikaci tohoto zákona, je ale především fakt faktické podoby, kterou občanský průkaz v této době má. Občanský průkaz je v podstatě v podobě platební karty. Možnost zápisu údajů je v této podobě velmi omezená a myslím si, že i když připustíme, že by mohlo dojít, a asi by muselo dojít, k zapisování dlouhých písemných řetězců, protože jinak bychom se asi do formátu nevešli, tak přesto samotný tento fakt je poměrně podle mého soudu značnou technickou komplikací.

  Přesto se domnívám v souladu s předkladatelem, že zejména informace o omezení svéprávnosti je informací pro jejího nositele zásadně důležitou, a z tohoto důvodu se neztotožňuji se stanoviskem vlády, které je jednoznačně zamítavé. Doporučuji ze svého pohledu postoupit tento zákon v případě, že nedojde ke schválení podle § 90, do druhého čtení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem pan poslanec Kalousek. Připraví se paní poslankyně Černochová a poté pan poslanec Tejc. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, když jsem četl tuto předlohu a poslouchal pana předkladatele, nemohl jsem si nevzpomenout na Vodňanského, Skoumala a Štibicha a jejich obrazový inventář Bedřicha Bobše, zejména na obrazy Královna Alžběta beseduje s traktoristy a na obraz Zátiší s občanským průkazem. Nevím proč. Ale v každém případě si dovoluji vetovat postup podle § 90 jednacího řádu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, registruji vaše veto. Nyní prosím paní poslankyni Černochovou.

 • Poslankyně Jana Černochová: Krásné odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já si dovolím jít ve svém návrhu jménem klubu Občanské demokratické strany ještě dál a dovolím si navrhnout v prvním čtení tento návrh zákona zamítnout.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, budeme o tomto návrhu hlasovat. Nyní prosím pana poslance Tejce.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážené dámy, vážení pánové, souhlasím v zásadě s tím, že zákon není možné schválit v prvním čtení. To, že byl vetován, je asi rozumné, protože se nemohu ztotožnit se vším, co je v zákoně uvedeno, a nemohl bych pro to hlasovat. To je zejména otázka zákazu pobytu a tam si myslím, že vláda ve svém stanovisku jednoznačně prokazuje důvody, proč by toto opatření podle mého názoru a podle názoru vlády nemělo být do zákona nově uvedeno.

  Ve druhém případě, který se týká svéprávnosti a údajů o ní, si naopak myslím, že stanovisko vlády nevypovídá o všech možnostech a skutečnostech, protože se v něm odkazuje na to, že povinnost předkládat občanský průkaz mají občané pouze ve vztahu k orgánům veřejné moci. To je určitě nezpochybnitelné. Je to pravda. Ale každý z nás má právo s někým smlouvu uzavřít a nebo neuzavřít. A každý z nás má právo uzavřít smlouvu pouze s tím, který se prokáže občanským průkazem, ze kterého je jasné, že se jedná o osobu, o kterou se domníváme, že se jedná, se kterou uzavíráme smlouvu, a zároveň o osobu, která má plnou způsobilost k právním úkonům řečeno starou terminologií, tedy svéprávnost. Je svéprávná a může uzavřít platně smlouvu. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Jelikož v obecné rozpravě byl vznesen návrh na zamítnutí předloženého návrhu, já o něm nechám hlasovat.

  Zahajuji hlasování. Aha, omlouvám se, zapomněla jsem na závěrečná slova. Takže prosím pana navrhovatele, zdali má zájem, aby se ujal závěrečného slova.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, já se nedivím těm, kteří tady ty bílé koně chtějí vytvořit, že navrhují zamítnutí. To se opravdu nedivím. A vůbec se nebráním tomu a předpokládal jsem, proto jsem to také ve svém úvodním slově neříkal, že nebude postup podle § 90 odst. 2 schválen. Já se nebráním tomu odůvodnění v jednotlivých výborech a ve výborech, pokud si pro to připravíme dostatečně vhodné podmínky. Jsem ochoten předložit konkrétní návrhy, konkrétní věci, konkrétní spisy, kde se už po roce 2011 staly ty excesy, které si někdo tady přál vyvolat. A to říkám zcela úmyslně, protože jsem přesvědčen o tom, že to byl úmysl tady poškodit určitý okruh osob, poškodit dokonce i jméno České republiky, protože to samozřejmě nemohlo zůstat jenom v hranicích naší země. Předložím tedy i ty současné rozsudky, které se týkají oblasti určování svéprávnosti a zároveň určení opatrovníka, což považuji za nelogický krok, který ovšem soud musí učinit, protože tak zní v současné době zákon. A to tedy nechápu, proč by ten, kdo je prohlášen soudem za svéprávného, měl být zároveň tím soudem omezen tím, že je mu určen opatrovník, a to buď ve stejném, nebo odlišném rozsudku. Takže to je věc, která je důležitá.

  Co mi vadilo, a děkuji panu kolegovi Tejcovi, že to tady řekl, na stanovisku vlády. Že se soustředili na to, že je technicky problematické pořád vyměňovat ten občanský průkaz. Prosím vás, když se někdo vdá, ožení, když se rozvede, tak také vyměňuje občanský průkaz, protože tam bude mít zásadní údaje, že je svobodný, rozvedený atd. Co je to prosím vás za argument? To přece není vůbec žádný argument o tom, že si udržuji své osobní doklady v pořádku. To v tomto ohledu mi připadá to stanovisko, kdo ho psal za vládu, nebo když ho vláda schvalovala, jako trošičku směšné nebo výsměch tomu, co tady předkládáme. Jako by neznali stanoviska například Městského soudu v Praze, kde předseda správního senátu městského soudu jasně ukázal na to, jaké velké problémy to budou. A je to člověk, který to učí nejen na právnické fakultě, rozhoduje v tom prvním stupni správní věci.

  Byl bych rád, aby tato Sněmovna byla rozumnější než Sněmovna, která tady byla do roku 2013 předtím, než byla rozmetána předčasnými volbami a prošlo to do druhého čtení, a budu rád o tom diskutovat se svými kolegy společně s vámi na jednotlivých výborech. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Eviduji přihlášku s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Opravdu nechci zdržovat, ale chci protestovat proti tomu, co tu padlo. Prostě snaha je, aby těch údajů tam bylo opravdu co nejméně nezbytných pro identifikaci. Nikoliv co nejvíce nezbytných pro špiclování daných osob. Například stav rozvedený, ženatý již není povinný, tak jako byl dlouhá léta, již není povinným údajem v občanském průkazu. Když tak to mohu ukázat, já už ho tam nemám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní se tedy budeme zabývat hlasováním předloženého návrhu na zamítnutí v prvém čtení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. (Žádosti z pléna o odhlášení.)

  Dobrá, tak tedy ruším toto hlasování, prohlašuji ho za zmatečné. Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se zaregistrovali znovu svými kartičkami.

  Znovu zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí v prvém čtení, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 77, do kterého je přihlášeno 139 přítomných, pro 32, proti 91. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

  Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zaregistrovala jsem zde návrh na projednání v ústavněprávním výboru. Budeme o jednotlivých návrzích hlasovat odděleně.

  Nyní budeme hlasovat o návrhu k projednání výboru pro veřejnou správu.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 78, do kterého je přihlášeno 140 přítomných, pro 137, proti jeden. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 79, do kterého je přihlášeno 140 přítomných, pro 136, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru. Končím projednávání tohoto bodu.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo

  ***

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nastane v životě poslance chvíle, kdy přijde na řadu i jeho poslanecký návrh. Setkáváme se nad protikuřáckým zákonem. Než přejdu k samotnému zákonu, rád bych se krátce vyjádřil. Nemám přílišnou ambici, že bychom dnešního dne projednali tento zákon v režimu § 90 odst. 2, jednak z časových důvodů, jednak - pro vysvětlení: K tomu samotnému návrhu, proč postupovat podle § 90, mě vedla myšlenka, že celospolečenská diskuse na toto téma je natolik letitá, natolik košatá, každý z nás se s ní potká, předpokládám, že každý z nás se někdy do restaurace šel najíst nebo posedět s přáteli, takže se s problematikou kouření setkal a určitě o ní diskutoval. S touto ambicí jsem tedy předstoupil, že tento můj velice jednoduchý návrh o šesti slovech, že se zakazuje kouření ve společných prostorách zařízení společného stravování, je v podstatě již vydiskutován. Byl to samozřejmě návrh poslance, který byl v té době v Poslanecké sněmovně krátce. Nebyl jsem si ještě vědom důležitosti a prospěšnosti této diskuse, takže případně i s pokorou přijmu standardní legislativní proces. (V sále je hluk.)

  Samozřejmě druhým motivem, proč jsem navrhl § 90, je dlouhodobě avizovaný vládní návrh, který by tuto problematiku také zpracovával. Nicméně vládní návrh doposud na světě není, není ani předložen Poslanecké sněmovně... (Řečník se odmlčel. Mnozí poslanci se baví mezi sebou a nevěnují projevu žádnou pozornost.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím kolegy, aby se ztišili.

 • Poslanec Radek Vondráček: ... a navíc se věnuje tematice, která je výrazně širší a která obsahuje mnoho kontroverzních témat. A já bych byl nerad, aby tato tematika zapadla a aby se z tohoto důvodu v této oblasti opět nic nestalo, protože všichni víte, že to není první návrh na zákaz kouření v restauraci, který v této Sněmovně projednáváme.

  Musím říct, že podle výzkumu si 78 procent občanů přeje nekuřácké restaurace. V této zemi skutečně 18 tisíc lidí ročně umírá v důsledku nemocí způsobených kouřením. Já jsem přitom v původním návrhu vycházel i ze své osobní zkušenosti, kdy kromě těchto zásadních dat a zásadního boje proti kouření mi šlo také opravdu i o to, abych se jako nekuřák a návštěvník restaurací nemusel po každé návštěvě kompletně převlékat do jiného oblečení. Měl jsem i sobecké důvody.

  Tato úprava platí v mnoha zemích Evropské unie. Když se podíváte na přehled a studie, zjistíte, že jsme jedinou zemí v rámci Evropy, která žádným adekvátním způsobem nemá tuto problematiku řešenu, ať už úplnou restrikcí, nebo třeba i částečnou restrikcí. Já se závistí hledím k zahraničním příkladům, kdy skutečně zavedli takřka přes noc zákaz kouření. Občané tuto změnu respektovali, nedošlo k žádným občanským nepokojům. V dlouhodobém hledisku dokonce došlo ke zvýšení tržeb restauratérů. To znamená, nepotvrdily se ani ty katastrofické scénáře, že některé restaurace, zvlášť třeba na malých obcích, budou muset zavírat. Nestalo se tak. Naopak narostla tržba o čtyři až šest procent.

  Z tohoto důvodu si myslím, že tento zákon by měl být jasným impulzem naší zemi, že to skutečně s tím bojem proti kouření v naší zemi myslíme vážně, že jsme si vědomi toho, že kouření v restauracích je významným faktorem toho, že kouří hlavně mladí lidé, kteří začínají. A máme o tom doklady, že v restauracích začínají kouřit. Tam je jejich první zkušenost s cigaretou. I kdyby to mělo být marginální malé procento, stojí za to do této úpravy jít a nepodlehnout tlakům různých uskupení, ať už tabákových, nebo restauračních lobby.

  Nebudu se pouštět do hluboké zdravotnické diskuse. Na té normě se mnou spolupracuje můj kolega pan doktor Igor Nykl, který už je přihlášen do obecné rozpravy, takže bych mu potom v této části přenechal slovo. Jak už jsem v úvodu řekl, § 90 je ambiciózní. Předpokládám reakci opozičních kolegů na tento návrh. Jsme samozřejmě připraveni i na otevřenou diskusi v rámci výborů, kdyby byl tento návrh zavetován. (Silně vzrůstá hluk v sále.) Jenom poprosím ty, kteří už se s touto problematikou setkali, o podporu tohoto návrhu, o to, aby hlasovali v prvém čtení, aby nedošlo třeba k zamítnutí této normy z nějakých malicherných důvodů a abychom se této problematice nadále v Poslanecké sněmovně věnovali. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji. Eviduji tady přednostní přihlášku pana předsedy klubu ČSSD Sklenáka. Chtěla jsem se zeptat, jestli nepustíme zpravodaje, abychom to úvodní - (Předseda Sklenák žádá o vystoupení ihned.) Chcete hovořit, tak prosím.

 • Poslanec Roman Sklenák: Nechci předbíhat pana zpravodaje, ale myslím si, že je dobré, abych vystoupil hned na počátku projednávání bodu, a navážu na pana předkladatele, který řekl, že je připraven o té normě jednat ve výborech. Já si také myslím, že by bylo dobré se o tom bavit podrobněji, ne v jednom čtení. Z tohoto důvodu si jménem dvou poslaneckých klubů, sociální demokracie a KSČM, dovoluji dát veto proti projednávání podle § 90 odst. 2.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Budeme pokračovat standardním způsobem. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a to výboru pro zdravotnictví pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené dámy, pánové, poslankyně, poslanci, já myslím, že o boji proti kouření a kouření už bylo řečeno tolik. Já mám zpravodajskou zprávu asi na tři stránky. Myslím, že to nemá význam tady číst. Všichni víme, že kouření je vážný sociální problém v Evropě i u nás, v celém světě, že výrazně poškozuje zdraví, způsobuje závažná onemocnění, nebudu je tady vyjmenovávat, poškozuje eventuálně plod atd., zapříčiňuje větší úrazovost a nehodovost. Jak již bylo řečeno, umírá u nás ročně asi 18 tisíc lidí na důsledky onemocnění, které mají souvislost s kouřením. (Hluk v sále.) Víme, že se kouření posouvá i do nižších věkových skupin u dětí atd. V poslední době převažuje kouření u žen. To všechno je z výzkumů. Je to známo. Já to opakovat nechci. Myslím si, že normální je nekouřit. A toto bychom si měli uvědomit. (Potlesk poslanců ČSSD, ANO, KDU-ČSL a hnutí Úsvit.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji. Dále prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Štěpána Stupčuka, aby se ujal slova. A dříve, než dojde k mikrofonu, poprosím, máme již jenom pár minut, prosím, ztišme se, protože není slyšet a musíme se tady překřikovat. Prosím o klid, zejména v levé části sálu.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, věcná podstata návrhu je zřejmá. Přijetím tohoto zákona bychom napříště již neumožnili smíšené provozy tak, aby se v některých vymezených částech mohlo kouřit a v jiných nemohlo. To znamená, jedná se o návrh, který by stanovil absolutní zákaz kouření v restauračních zařízeních.

  Já pouze legislativně technicky k tomuto návrhu. Domnívám se, že návrh postrádá některé náležitosti, které by bylo vhodné do něj doplnit, a to zejména upřesnění definičních termínů, které se objevují v zákoně, jako co to je vnitřní prostor kouření či zařízení společného stravování. Dosavadní aplikační praxe právě poukazuje na to, že toto je často otázka určitých interpretačních diskrepancí. Z textu samotného návrhu zákona není také zřejmé, zda se vztahuje pouze na tabákové výrobky, nebo taktéž zahrnuje i používání elektronických cigaret. A rovněž, co je důležité a co by návrh zákona určitě měl obsahovat, je přechodné ustanovení, ve kterém by mělo být určeno, do jaké doby musí provozovatelé splnit povinnost označení prostor grafickou značkou "kouření zakázáno". Děkuji. (V sále přetrvával hluk. Po odchodu řečníka od pultu se hluk náhle snížil.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Děkuji i za snížení hladiny hluku. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři přihlášky - pana poslance Nykla, pana poslance Štětinu a pana poslance Bendu. Prosím tedy prvního v pořadí, pana poslance Nykla, aby se ujal slova. ***

 • Poslanec Igor Nykl: Pěkné odpoledne. Jak už řekl pan magistr Vondráček, já bych měl zdůvodnit lékařsky to, proč jsme vlastně se pokusili udělat novelu zákona, a to proto, že jsem kardiolog a věnuji se spoustu let nemocem, které s kouřením souvisejí.

  Ten první fakt, který je třeba říci, je ten, že když se podíváme na hodnocení Evropské komise a Evropské unie, tak Česko je v regulaci tabáku nejumírněnější zemí celé Evropské unie.

  Za druhé, a co je podstatné, když agentura Bloomberg dělala v loňském roce takzvaný žebříček nejvíce neřestných zemí světa, kde se hodnotí kombinace spotřeby tabáku, alkoholu, drog a výnosu z hazardu, tak jsme bohužel suverénně vyhráli. Jsme na tom mnohem hůře než třeba Slovensko.

  V roce 1998 prohlásila WHO, že tabák je vlastně jedna z největších zdravotnických katastrof, které kdy lidstvo postihly. Když se podíváme na ta data, tak vlivem tabáku každých šest vteřin umírá jeden člověk. Protože tabák je hlavním rizikovým faktorem čtyř hlavních neinfekčních onemocnění, a to nádorů, kardiovaskulárních nemocí, respiračních nemocí, a dokonce cukrovky. A víme, že cukrovka je epidemie 21. století.

  Je smutné, že po tolika letech, kdy tady bylo několik pokusů, především od pana doktora Šťastného, se nepovedlo posunout Česko v tom žebříčku. A já jako kardiolog bych vám chtěl říci pár dat, proč jsme pro ten přísný zákaz kouření ve stravovacích zařízeních a podobně.

  Protože o vlivu toho, že si ten kuřák ničí zdraví, ta data jsou zcela jasná od roku 1950. Ale data o vlivu pasivního kouření jsou známá až od 80. let minulého století. To je takzvané kouření z druhé ruky, které je ale velmi závažné, i když není to úplně tak jak to primární kouření. Ale co je velký problém, až od roku 2009 je známo o takzvaném kouření z třetí ruky, a to je to, s čím se setkáváte vy všude v restauraci a podobně. Když tam se bude kouřit, tak ty toxické látky ulpívají na nábytku, na kobercích, na závěsech, vznikají velmi kancerogenní nitrosaminy. Ty jsou ještě mnohem horší než látky z toho takzvaného second hand smoke. Takže my se bavíme vlastně o věci, o které víme pár let, ale je mnohem horší než to, co jsme si mysleli.

  Samozřejmě bude tady určitě mnoho lidí, kteří řeknou, že když takhle omezíme kouření, dojde ekonomicky k určitému propadu. Já bych uvedl data z Ameriky, kdy se jednoznačně ukázalo, a tam jsou velmi kvalitní ty studie... Prostě když za určité období zhodnotili, kolik se prodá vlastně krabiček cigaret a kolik to přinese ekonomice, tak když se vezmou pak data za to, kolik stojí následná léčba, tak ten rozdíl je zhruba trojnásobný. V letech 2000 až 2004 70 miliard dolarů a tam je to 180 miliard. Takže jsou to nesrovnatelná data ve prospěch toho, že zisk máme z toho, když nebudeme kouřit.

  Co je zajímavé, že některé země, kde bychom řekli, že to vůbec nedokážou, to dokázaly. Vezměme si takové Turecko. Turecko, kde se řekne, člověk hulí jak Turek, ti dokázali dokonce odstranit i vodní dýmky z restauračních zařízení. Vodní dýmky jsou jeden z největších klamů, o kterých si lidé myslí, že to není nic zajímavého, že to je v podstatě naprosto neškodné. Ne, opak je pravdou. Vodní dýmka je více škodlivá než klasické kouření.

  Bylo by smutné, kdybychom skutečně v naší zemi nedokázali nastolit trend, který je samozřejmě ve vyspělých zemích, jak v Americe, tak v některých zemích Evropy, který je zcela jasný proti tomu kouření, a kde se, jak už řekl magistr Vondráček, ukázalo, že nedošlo k poškození ekonomiky i těch daných restauračních zařízení, což je velmi častý argument pro to, abychom na to nesahali.

  Další argument, a to je u té mládeže. Mnoho lidí, mnoho mládeže řekne, kdyby se nekouřilo v barech, v restauracích, na diskotékách, nikdy v životě bychom nekouřili, protože kouříme pouze tam. A to je ten náš návyk, který vzniká. Čili zase zde vidíme velmi prospěšnou věc.

  Každopádně víme, že boj s kouřením je velmi těžký, protože víme, že tabák je nejenom kancerogen, ale bohužel, a to je to podstatné, je prohlášen za návykovou látku opiátového typu. Čili představte si, návyková látka opiátového typu je skoro nejtěžší návyková látka, takže věřím, že bojovat s tak těžkou návykovou látkou je velmi těžké. Ale přesto si myslím, že je v silách nás a té nové Poslanecké sněmovny, jak jsme v takovém tom orientačním průzkumu viděli, že ta situace je mnohem lepší než dříve, a věříme, že jak pod tíhou tady těch argumentů právních, ekonomických i mých zdravotních kardiologických vás přesvědčíme o tom, že bychom měli tuto velmi lehkou novelu schválit. Už proto, že ta novela, která se připravuje na vládě, je právě příliš komplikovaná. Ona spojuje alkohol, kouření, drogy a to je velmi těžké dát dohromady. Těch připomínek je strašně moc, protože problematika například drog je úplně o něčem jiném. Ale toto, toto velmi jednoduché v podstatě slovíčko, které jsme tady zařadili, by mělo být chápáno každým. Myslíme si a věříme tomu, že budeme úspěšní. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Štětinu. Ještě nám chybějí čtyři minuty do 14 hodin.

  Já se omlouvám. Teď všechno beru zpět. Moje chyba. Mám tady ještě dvě faktické poznámky, takže musí počkat i pan předseda klubu KDU. Mám tady pana poslance Pilného s faktickou. Prosím.

 • Poslanec Ivan Pilný: Já nebudu dlouho zdržovat. Jenom pro potřeby stenozáznamu, který je veřejně přístupný, konstatuji, že hospodářský výbor se dosud tímto zákonem nezabýval. To znamená, stanovisko zpravodaje hospodářského výboru je pouze stanoviskem zpravodaje hospodářského výboru, nikoli stanoviskem hospodářského výboru.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Koskubu. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že postoupil dost čas, tak věřím, že tento bod neprojednáme. Já jsem chtěl navázat na kolegu Nykla. Samozřejmě jako lékař musím se spoustou vývodů souhlasit, ale nedá mi to, abych zde nepřipomněl, že hlavním dealerem této drogy je stát. Stát je ten, kdo umožňuje, aby se lidé k této droze dostali. Stát si z toho nebere malé částky. Naopak, tady jste plácali, jak je to všecko fajn, ale všichni zvedli ruku pro to, aby ti kuřáci platili čím dál více.

  A já se omlouvám, já jsem jeden z narkomanů, který tuto drogu bere. Přitom nikdy jsem zde nezaznamenal sebemenší vůli, aby byť koruna z té spotřební daně šla do rezortu, který opravdu řeší následky kouření. To znamená, tady ten dealer se chová ještě pomalu tvrději nežli dealer drog obyčejných.

  Další moje poznámka. Zasahujeme zde už, ať chceme, nebo ne, do svobody občana i svobody podnikání. To si, dámy a pánové, musíme přiznat. ***