• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 18. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Chtěl bych vás informovat, že tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 42 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 10. října tohoto roku.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím žádnou takovouto... Paní poslankyně Putnová - karta číslo 6.

  Poprosím vás, abyste se usadili na svá místa, a chtěl bych vás informovat ještě o jedné důležité záležitosti. Jak všichni víte, prezident republiky dne 8. října tohoto roku jmenoval ministryní pro místní rozvoj paní Karlu Šlechtovou. Dovolte mi, abych mezi námi novou členku vlády přivítal (potlesk) a jménem nás všech jí popřál mnoho úspěchů v její náročné práci.

  Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jaroslava Klašku. Pan poslanec Kádner zde není. Pan poslanec Kádner není omluven z této schůze a byl informován o tom, že bude navržen ověřovatelem, tak to pokládám za hlasovatelné. Ale stejně se zeptám, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak.

  Takže budeme hlasovat o tom, že ověřovateli této schůze budou pan poslanec Kádner a pan poslanec Klaška.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 1, přihlášeno je 110, pro 109, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli této schůze určili pana poslance Kádnera a pana poslance Klašku.

  Nyní bych vás seznámil s omluvami. Pan poslanec Janulík se omlouvá z pracovních důvodů a poté pan poslanec Adam pracovní důvody, pan poslanec Andrle Sylor zahraniční cesta, paní poslankyně Balaštíková pracovní důvody, pan poslanec Benda zahraniční cesta, pan poslanec Benešík zahraniční cesta, pan poslanec Beznoska zahraniční cesta, paní poslankyně Bohdalová zdravotní důvody, pan poslanec Brázdil pracovní důvody, pan poslanec Černý zdravotní důvody, pan poslanec Fiedler osobní důvody, paní poslankyně Fischerová zahraniční cesta, pan poslanec Gazdík rodinné důvody, pan poslanec Grebeníček pracovní důvody, paní poslankyně Halíková zahraniční cesta, pan poslanec Hájek rodinné důvody, pan poslanec Heger pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková pracovní důvody, pan poslanec Holík Pavel pracovní důvody, pan poslanec Hovorka pracovní důvody, paní poslankyně Hubáčková osobní důvody, paní poslankyně Chalánková osobní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová od 13 hodin do 15 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Junek zahraniční cesta, pan poslanec Karamazov osobní důvody, pan poslanec Komárek zahraniční cesta, pan poslanec Kořenek do 11.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Koskuba osobní důvody, pan poslanec Kováčik zahraniční cesta, paní poslankyně Kovářová zdravotní důvody, pan poslanec Krákora pracovní důvody, pan poslanec Lobkowicz pracovní důvody, paní poslankyně Lorencová od 14 do 20 hodin večer zdravotní důvody, pan poslanec Mackovík pracovní důvody, paní poslankyně Marková pracovní důvody, paní poslankyně Maxová bez udání důvodu, pan poslanec Nekl zdravotní důvody, pan poslanec Nykl pracovní důvody, paní poslankyně Nytrová pracovní důvody, pan poslanec Opálka zdravotní důvody, paní poslankyně Pastuchová pracovní důvody, pan poslanec Pavera osobní důvody, pan poslanec Plzák osobní důvody, pan poslanec Pražák zahraniční cesta, pan poslanec Sedlář zahraniční cesta, pan poslanec Seďa rovněž zahraniční cesta, pan poslanec Skalický pracovní důvody, pan poslanec Soukup zdravotní důvody, pan poslanec Šarapatka zahraniční cesta, pan poslanec Šincl pracovní důvody, pan poslanec Tejc zahraniční cesta, pan poslanec Tureček pracovní důvody, pan poslanec Váňa bez udání důvodu, pan poslanec Volný zahraniční cesta, pan poslanec Vyzula pracovní důvody, pan poslanec Zahradníček zahraniční cesta a pan poslanec Zlatuška rovněž zahraniční cesta.

  Z členů vlády se omlouvá pan ministr Dienstbier bez udání důvodu, paní ministryně Marksová z pracovních důvodů, pan ministr Němeček z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek rovněž z pracovních důvodů.

  Pak zde mám žádost předsedy klubu TOP 09 pana poslance Kalouska, který mě žádá o poskytnutí přednostního práva panu předsedovi Laudátovi. Mám to chápat jako omluvu, pane předsedo? Aha, rozumím. Rozumím tomu a konstatuji tedy, že právo přednostního práva za klub TOP 09 bude mít pan místopředseda Laudát. Tolik tedy omluvy.

  Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 18. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Já bych vám chtěl připomenout, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu a rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

  Zeptám se, zda chce někdo v této fázi vystoupit. S přednostním právem pan poslanec Laudát, potom pan předseda klubu ODS a potom oba pánové s přednostním právem z hnutí Úsvit - pan místopředseda Fiala a pan poslanec Okamura, a místo nepřítomného předsedy klubu hnutí ANO pan místopředseda Schwarz. Tak pane poslanče, prosím, máte slovo. (Není zapnutý mikrofon.) Já se omlouvám, už to funguje.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, vážení ministři, bohužel nepřítomný pane premiére, dámy a pánové, TOP 09 se na minulé schůzi Sněmovny neúspěšně pokusila zařadit bod "současná situace v rezortu dopravy". Projednání tohoto bodu vetovaly kluby hnutí ANO a KDU-ČSL. Situaci v rezortu dopravy považujeme za natolik kritickou, že jsme společně s klubem ODS iniciovali svolání této mimořádné schůze. (Hluk v sále.)

  Poslankyním a poslancům klubů ANO a KDU-ČSL chci z tohoto místa říci, že to, že strkáte před tristní realitou hlavu do písku, že se snažíte před veřejností ututlat první skutečné výsledky vašeho vládnutí, neznamená, že se krize rezortu časem nestane i pro širokou veřejnost viditelnou. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji, a dříve než pozvu k mikrofonu pana předsedu poslaneckého klubu ODS, dovolte mi organizační záležitost, kterou bych ráda tímto vyřídila. Vedení Sněmovny svolává na žádost ODS deset minut po ukončení schůze schůzku vedení Sněmovny, předsedů poslaneckých klubů nebo jejich zástupců.

  Takže tímto jsme učinili organizačním záležitostem za dost a nyní prosím pana poslance Stanjuru k mikrofonu. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pokusím se být o něco kratší než můj kolega František Laudát. Chci jenom připomenout, že jsme tady proto, že jste odmítli to projednat na minulé schůzi, a mohli jsme se tomu věnovat v jiném čase, kdy nás tady bylo více. Mrzí mě, že tady je tak malá účast, a pokusím se popsat některé problémy, které vidíme.

  Možná abych to trošku odlehčil, tak situaci v rezortu dopravy možná přesně dokresluje stávající aktuální zpráva, že na D1 dneska malují dopravní značení, a proto to v poledne uzavřeli na 30 minut. To je aktuální zpráva ze serverů a to podle mě jasně popisuje, jak koncepčně promýšlíme věci.

  Já bych chtěl opřít vaši pozornost - ŘSD si nechám úplně na konec jako firmu, která je v nejhorším stavu - ale chci upřít vaši pozornost i na věci, o kterých se zatím nehovořilo, které jsou pro chod dopravy velmi důležité.

  Za prvé, nešťastný registr vozidel - založeno v minulosti, nicméně řešení, které zvolil pan ministr, ten problém neřeší a odkládá. Pan ministr ví, my se občas tak špičkujeme, že mu říkám, že je mistr odkladu. Možná jenom na úvod vzpomenu, že říkal: do 31. srpna 2014 transformuji ŘSD na státní podnik. Je 15. října. Není. Také říkal: do 30. září jmenuji nového generálního ředitele ŘSD. Není! Předkládá vládě materiály, které se jmenují otevírání železničního trhu, a ve skutečnosti je to uzavření železničního trhu a zabetonování stávající situace.

  CRV - centrální registr vozidel - díky předchozímu ministrovi, je třeba říct, že se nestihl vypsat řádný tendr, a nový ministr dopravy prostě musel použít jednací řízení bez uveřejnění, protože by to jinak časově nezvládl. To je naprosto v pořádku. Nicméně to jednací řízení je na 12 měsíců s opcí na šest měsíců, to znamená na rok a půl, a protože se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, tak když budeme realisté, tak řekneme, že její průběh bude trvat tak 10 měsíců. A teď pominu to, že vítěz musí dostat nějaký čas na implementaci. A hle, jsme v říjnu, sedm měsíců poté, co byla zakázka zadána z ruky jednomu uchazeči - a říkám, nemohlo to být jinak -, a nová zakázka vypsána není! To znamená, co se stane v březnu 2015? Ministerstvo dopravy uplatní opci a prodlouží termín o šest měsíců. Pan ministr přišel s překvapivým řešením po jedné ze svých zahraničních cest a říká: budeme využívat slovenský systém, nebude nás to stát ani korunu. Myslím si, že to není vůbec žádná pravda. Za prvé, dneska Ministerstvo dopravy vlastní ten systém komplet včetně zdrojových kódů softwaru. Pokud mám dobré informace, dodavatel systému na Slovensko není ochoten to samé udělat a navrhuje, že zhruba za 1,5, možná 2 mil. eur svolí a udělí práva pro provozování v ČR. Teď pominu to, že tady jsme před pár dny nebo týdny rozhodovali o odsunutí implementace nového zákona, který bezesporu zasáhne do centrálního registru vozidel. To znamená, odklad - žádný problém. Jsem si jist, že provizorní stav se bude muset z časových důvodů znovu a znovu používat, místo abychom vypsali řádný tendr třeba v dubnu, nebo v květnu, nebo v červnu, abych dal panu ministrovi minimálně pět měsíců na přípravu toho tendru. Je říjen, tendr vypsán není.

  Další věc, co bych chtěl zmínit, je ČD Cargo. Kdo si pamatuje debatu o veřejných zakázkách a zejména o sektorových zadavatelích, ví, že ta debata není vůbec jednoduchá, nicméně zcela překvapivě a já bych řekl, že úplně proti tomu, co pan ministr prosazuje, ČD Cargo si u pana ministra vymohlo výjimku a najednou už sektorový zadavatel není. Co to znamená? Pan ministr umožnil, aby ČD Cargo se nemuselo řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek, a všechno může zadávat z ruky. To je ta nová transparentnost v oblasti ČD Cargo. Pominu porušení mnoha evropských směrnic, postupů apod. Dřív nebo později za to budeme jako ČR popotahováni a možná sankcionováni, ale nechci se odvolávat na Brusel. Chci říct, jak je to možné, že si prosadíme, že sektorový zadavatel nebude postupovat podle zákona o veřejných zakázkách?

  Třetí věc, kterou chci zmínit, je přeprava žlutého fosforu. Pan ministr se tomu směje. Nevím, co je na tom směšného! Mimořádně nebezpečná látka a podle všech předpisů musí být přepravována ve speciálních vozech. Nebudu zabíhat do podrobností předpisů atd. A hleďme, pan ministr v první instanci - ne v druhé jako odvolací orgán, kdy někdy ministr rozhodovat musí - v první instanci on osobně rozhodl a udělil výjimku. Ano, je precedent. Už minulý ministr Žák ji udělil, ale to není žádná omluva. Já jsem ji odmítl udělit, protože ministrovi nepřísluší, aby v prvním stupni rozhodoval. A nechci nikoho zbytečně děsit, ale prostě tato mimořádně nebezpečná látka se přepravuje ve vagonech, které neodpovídají požadavkům a směrnicím. Mimo jiné jezdí i přes Přerov.

  Případ majáčků už asi nebudu komentovat, kdy myslím, že dochází opravdu k záměně rolí.

  Z vystupování pana ministra jsem vlastně usoudil v minulých týdnech, že klíčovou osobou, která rozhoduje a zodpovídá za vše v rezortu, je šéf legislativy. Já jsem si doposud myslel, že to je ministr dopravy. A myslím, že jsou jasné informace z Ministerstva dopravy, že ten, na kterého se to pan ministr shodit snaží, upozorňoval na problematické znění navrhované změny. Ale myslím si, že politicky správné je, že když něco prosazuji, tak za tím stojím. A možná neuspěji, možná mi to hospodářský výbor rozcupuje, možná mi to rozcupuje vláda, možná mi to rozcupuje Sněmovna, ale přístup, že když to projde, tak za to můžu já, ale když to neprojde, tak to pokazili úředníci, si myslím, že prostě není správný.

  Jedna z věcí, o kterých jsem mluvil, jak pan ministr je mistr odkladu, je tendr na mýto. Myslím si, že ten, kdo se v tom pohybuje, kdo tomu skutečně rozumí z odborné veřejnosti, ví, že už se to prostě stihnout nedá. Do 31 12. 2016 nejsme schopni dokončit regulérní otevřené regulérní řízení a zavést nový nebo staronový nebo jakýkoliv systém pod novou smlouvou. Mimo jiné slyšeli jsme několikrát: komise pro poradce rozhodne do konce prázdnin, do konce září, příští týden. Opět jsme 15. října, nic ukončeno není. A pan ministr ví, že jsem kritikem vůbec existence této veřejné zakázky, protože ji považuji za zbytečnou. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Eviduji faktickou poznámku, kterou nemohu připustit. Já nevím, jestli pan Laudát se spletl, nebo zda se chce přihlásit s přednostním právem. Poprosím, aby vydržel, protože je před ním celá řada řečníků. Takže já bych nyní prosila k mikrofonu pana poslance Okamuru. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, na úvod je třeba říci, že když jsem se dozvěděl o této mimořádné schůzi, že bude svolána, tak to bylo pro mě hodně překvapivé, ne-li šokující, že ODS a TOP 09 iniciovaly svolání této schůze. Určitě souhlasím s TOP 09 i s panem Kalouskem, že Sněmovna nemůže rezignovat na svou kontrolní úlohu a na odpovědnost, nepřehlížet někde totální zmatek a neschopnost řídit a organizovat rezort, kterým protékají desítky miliard. Ale je opravdu škoda, že pan Kalousek z TOP 09 a celá tato strana nezačala vyšetřovat už tehdy svoji ministryni paní Parkanovou, jejíž neschopnost řídit obranu se stala příslovečnou a jejíž trafika nás stála podle dostupných informací minimálně stamiliony. Pokud jde o dopravu, tak by absolutní vítězství v rozházení veřejných peněz podle dostupných informací získal s největší pravděpodobností ministr za ODS pan Řebíček. Takže když mluvíme o vyšetřování, měli bychom v této souvislosti vyšetřovat také exponenty TOP 09 a ODS za škody, které této republice s jejich přispěním zřejmě vznikly. Takže ODS by si měla vzpomenout právě například na ministra Řebíčka, který se tak jako paní Parkanová stal pro veřejnost synonymem nekompetentnosti a také synonymem pro korupci.

  Je asi poctivé si říci, že se na dopravě rozkrádalo či předražovalo zřejmě vždy. Proto ostatně naše poslankyně Olga Havlová a Úsvit iniciovaly vznik komise na vyšetření dálnice 47, o kterém tady budeme příští týden hlasovat na další schůzi. Je evidentní, že zřejmě vždy, nebo většinou, žádný z ministrů tomu rozkrádání či korupci či předražování nikdy účinně nebránil. Ve třetím tisíciletí, v čase, kdy po celém světě fungují satelitní systémy, abych připomněl i někoho jiného, tak nám pan Šimonovský z KDU-ČSL zařídil drahý a zastaralý mikrovlnný systém mýtných bran a vzhledem k absolutně netransparentní soutěži, kdy tenkrát ze čtyř zájemců byli tři ministerstvem vyřazeni, je nad slunce jasné, že někdo v zákulisí měl s největší pravděpodobností úrodný rok. Takže pokud máme vyšetřovat počínání pana Prachaře, tak proč ne? Veřejná kontrola je vždy potřeba, ale pojďme si říct, že tu máme i další adepty na vyšetřování, přičemž právě někteří zástupci minulých vlád by měli být podle mého názoru jedni z prvních na tapetě.

  A teď už jenom velmi krátce k těm některým bodům, co se týče kritiky Ministerstva dopravy. Tak jsou to například neprůhledné soutěže na veřejné zakázky, které Ředitelství silnic a dálnic přiděluje bez pořádných výběrových řízení s tím, že často oslovuje jen dvě tři vybrané firmy nebo záhadné firmy bez historie a těm pak uděluje zakázky "jen pod 6 milionů korun", ale za posledních pět měsíců o celkovém objemu 2,3 miliardy a to už jsou v součtu nějaké peníze. Tady je dobré si uvědomit, že podle veřejně dostupných informací je nejproblematičtější pražský závod Ředitelství silnic a dálnic. Můj návrh je, aby místo poslanců šetřila tyto s největší pravděpodobností zmanipulované zakázky přímo policie.

  Pochopitelně není možné nevšimnout si ani anarchie, která panuje při opravách a stavbách dálnic. Jen slepý totiž může nevidět, že na opravovaných úsecích dálnic buď vůbec nikdo není, nebo tam čtyři dělníci koukají na jednoho, který přehazuje lopatou štěrk. Minulý pátek jsem na hradecké dálnici hned za Prahou napočítal zhruba deset opuštěných stavebních strojů a jeden, v něm sice nějaký dělník byl, ale ten s hlavou vyvrácenou vzad spal a bylo 11.10 hodin dopoledne.

  Bez diskusí je také nekvalita a drahota našich dálnic. Ten konkrétní příklad s D47 jsem tady zmiňoval. Neskutečný, slušně řečeno, nepořádek panuje samozřejmě ne na dálnicích, ale i v železniční dopravě. Dráhy jsou na straně jedné stále ve ztrátách, ale na straně druhé se investuje do předražených souprav a lokomotiv. Zářným příkladem z minulosti jsou pendolina, což byly stroje jako nevhodné pro naše tratě a samozřejmě už v době nákupu zastaralé, resp. v době, kdy byly nasazeny, tak už byly zastaralé a předražené. Za miliardy jsme také modernizovali, v uvozovkách, železniční tratě tak, že tam nejde jezdit více než 160 km za hodinu. Takže jsme ve třetím tisíciletí v České republice na železnici dosáhli rychlosti, které dosahovaly parní lokomotivy na konci 19. století za císaře Františka Josefa, což je skutečně na jednu stranu úsměvné, na jednu straně samozřejmě absolutně tristní.

  K nápravě by přitom stačilo tak málo. Začít vypisovat výběrová řízení otevřená pro všechny zájemce, a to z celého světa. Když mohou v Rumunsku stavět dálnice Američané, a levněji než české firmy, tak by mohli klidně stavět i u nás. Věřím, že by si české subdodavatele dokázali pohlídat lépe než naše Ředitelství silnic a dálnic či dosavadní ministři. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Radima Fialu a prosím, aby se připravil pan poslanec Schwarz, pan poslanec Sklenák, pan poslanec Laudát a pak pan ministr Prachař. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, nedávno našimi médii proběhla zpráva nebo informace, že pana ministra Antonína Prachaře kritizoval i pan premiér Bohuslav Sobotka. O tom, za jakým účelem svolali tuto schůzi poslanci za ODS a TOP 09, snad ani nemluvě. My se ale nehodláme pouštět do bezhlavého pranýřování pana ministra. Nás zajímají fakta a ne vaše politické hry, vážení kolegové. Proto tímto prosím pana ministra, aby nás všechny zde přítomné s těmito fakty seznámil.

  Vážený pane ministře, mám na vás několik otázek. Jak je možné, že od počátku roku 2014 se v čele Ředitelství silnic a dálnic vystřídali čtyři lidé a i současná pověřená ředitelka paní Soňa Křítková není podle vašich slov tlumočených portálem týden.cz tou správnou osobou pro tento post? Kdo podle vašeho mínění nese osobní odpovědnost před občany za personální nestabilitu nejenom na celorepublikovém ředitelství, ale také krajských ředitelstvích?

  Za druhé. Podle vašich slov, pane ministře, při stavbě silnic a dálnic neustále přetrvávají pochybení v zadávání podlimitních zakázek. Kdy a kdo to vyřeší a kdo nese osobní zodpovědnost za dosavadní stav věci?

  Za třetí. V nejvýznamnějším indexu konkurenceschopnosti vedeném prestižním Světovým ekonomickým fórem v Davosu je naše dálniční a silniční infrastruktura hodnocena až jako 81. na světě. To znamená, že nás v otázce výstavby a údržby těchto pozemních komunikací předběhla nejenom celá řada postkomunistických zemí, jako je například Chorvatsko na 17. pozici, Slovinsko na 37. pozici, Estonsko na 54. příčce, a dokonce Ázerbájdžán na 69. pozici. Před námi je dokonce i nestabilitou a terorismem sužovaný Pákistán na 75. pozici ze 144. Před námi jsou také Laos, Etiopie, Ghana a Guatemala. Tak tristní hodnocení předčilo dokonce i celkový propad České republiky v tomto žebříčku konkurenceschopnosti z někdejší 29. na dnešní 37. místo. Opět se vás tedy ptám: Kdy a kdo vyřeší tento stav věci? Kdo nese osobní odpovědnost za dosavadní stav věcí?

  Za čtvrté. Ministerstvo dopravy plánuje zahájit do roku 2016 dopravní stavby za 233 mld. korun. Plánuje se mj. stavba a dostavba jihočeského úseku dálnice D3, rychlostní silnice R35 u Opatovic nad Labem, nový úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nebo dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi. Jak je možné, že oficiální webové stránky ŘSD při takto ambiciózních plánech postrádají studii o ceně dálnic z let 2011, 2012 a 2013? Studie, kterou tam máte, je z poloviny roku 2011 a nevypovídá o cenách našich dálnic nikterak lichotivě. Necelých 227 mil. korun za jeden kilometr dálnice, to je podle této studie o celou třetinu vyšší cena, než je běžné v zemích, jako je např. Dánsko. Proto se ptám: Kde jsou čísla za poslední roky a jaký je prosím současný trend a co s tím hodláte dělat?

  A za páté. Vážený pane ministře, to vše výše zmíněné není vaší kritikou, nebo pouze vaší. My víme, jakou paseku za sebou na tomto ministerstvu zanechaly předchozí vlády. My víme, jak je těžké cokoliv reálně změnit, když vaše okolí, možná náměstci, možná jiní ministerští úředníci, možná dokonce někteří vládní kolegové, když toto vaše okolí nechce změnit na dosavadním stavu vůbec nic. Nicméně my jako poslanci a my jako veřejnost vám nemůžeme nijak pomoct, pokud nám po necelém roce ve funkci neřeknete, co se tam na ministerstvu vlastně děje a kdo za tento stav nese zodpovědnost a popřípadě kdo vám brání, abyste na tom cokoliv změnil. Děkuji. (Potlesk několika poslanců Úsvitu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Schwarze.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne, paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Mně se ani tak nechce mluvit. Kdybych mohl - neznám to tak dobře -, radši bych dal prostor panu ministrovi, protože jsem slyšel od rána a teď od kolegy Fialy konkrétní věc a myslím si, že pan ministr by měl teď dostat slovo místo mě, aby přesně reagoval. Protože to byl projev takový, který jsem očekával. Myslel jsem si, že je po volbách, takže bude klid, ale klid nevidím, takže jenom řeknu, co mě mrzí.

  Kolega Fiala zmínil, že to není jenom kritika pana ministra. S tím souhlasím, protože když se podívám na takový seznam, který jsem si tady připravil (ukazuje papír se jmény a daty), tak vidíte, že tuhle celou řadu od roku 1993 je Prachař až tady dole, jenom osm měsíců. Takže v tom měl pravdu.

  Potom bych se chtěl zeptat, nebo spíše jak to vnímám. Myslím si, že tady dneska je tato mimořádná schůze tak trošku i kvůli tomu, že když se začalo povídat, že bychom se mohli podívat formou vyšetřovací komise na D47, a začalo se tady povídat, že pravděpodobně by to bylo dobré, tak najednou má někdo zájem dělat vyšetřovací komisi na celé Ministerstvo dopravy. Taky velice zajímavé.

  Pak tady kolega Stanjura zmínil velice zajímavou věc, pro mě úsměvnou, že už vyšetřovací komise, když dneska neschválíme program, tak už ví, že bude chtít iniciovat pracovní skupinu, tak já bych se ho pak prostřednictvím paní místopředsedkyně zeptal - on tu není - proč pracovní skupinu? Ať tedy nechá Prachaře pracovat! Je ministr, ať mu nekritizuje personální změny, ať ho nechá prostě pracovat! Nemusíme mít pracovní skupinu a zase honorovat některé lidi v pracovní skupině. Vždyť Prachař je od toho, aby pracoval. Mrzí mě, že tady nikdo neřekl z těchto lidí, co tu i sedí a jsou tady napsaní, že Prachař jako jediný po pomalu 25 letech začal na svém ministerstvu dělat tzv. jednotné řízení. Snaží se o to. Jak s EIA, tak vůbec s fungováním ministerstva. To je strašně důležité. Pak je zajímavé, jenom takové kousky, zapomněl někdo, že rozjel po té době výkupy. Já se trošku po republice pohybuji, ale vím co je u nás dálnice D8 na Teplicku. A tam si nedokázali poradit dlouhé roky, dlouhou dobu s tím, když se sesune půda, co se bude dělat. A po osmi měsících se tady do něho střílí! Já si myslím, a je to z toho vidět, aspoň já to tak cítím, i moji kolegové, předpokládám, že prostě začal bourat něco, co se dlouhé roky tady budovalo, ale budovalo se k ničemu.

  A já bych závěrem, abych už nezdržoval, chtěl jenom říct: Prosím vás, Prachař to nedělá pro sebe a pro voliče ANO. On to dělá pro nás všechny, proto nechme ho opravdu pracovat. Nezřizujme nějaké pracovní skupiny, to je zbytečný. Protože vůbec nedostal čas, aby něco ukázal. A zapomněli jsme opravdu zmínit a zopakuji: jednotné řízení, které rozjel, výkupy, které rozjel. A mně spíš připadá, nebo je úsměvné, nedokážu to nazvat, že pracuje s úředníky, které tam měl, a když si vezme k sobě pár manažerů, na což má ministr právo, tak jako kdyby píchl do vosího hnízda, že už tam nemají lidi, kteří tam byli 25 let. Tady je mám, opět je ukážu, vypsané, a s nimi nešly dělat ty silnice. Strašně dlouho to trvalo.

  A závěrem perličku. Víte, pan kolega Stanjura, prostřednictvím paní místopředsedkyně, řekl, že se ti lidé bojí, že je někdo zavře. Prosím vás, ne někdo. Já jsem taky patřil mezi ty, kteří jsme stále dostávali oznámení na Ředitelství silnic a dálnic. A když tady řekl pravdu, že se bojí, že je někdo zavře, tak asi to tam není tak košer. Ale to jsou lidi, kteří tam všichni byli. A když je začne měnit, aby se to rozjelo, k obrazu svému toho ministra, tak se všichni diví.

  To je všechno, děkuju.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a jen pro informaci, proč dostal slovo pan poslanec Schwarz. Je to řečník našeho klubu a též i místopředseda a v nepřítomnosti pana předsedy Faltýnka ho zastupuje.

  A nyní dovolte, abych přečetla pár omluv. Dalším přihlášeným v pořadí je pan poslanec Sklenák. Prosím, aby se připravil. Z dnešního jednání se z důvodu zahraniční cesty omlouvá pan poslanec Bendl. Paní ministryně Válková se omlouvá od 13.30 hodin z dnešního jednání. Pan poslanec Gabal se z dnešního jednání omlouvá od 12 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Schwarzenberg mezi 12. a 19. hodinou z osobních důvodů. A pan poslanec Kostřica z pracovních důvodů.

  Nyní prosím pana poslance Sklenáka. ***

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, asi před rokem vydal Nejvyšší kontrolní úřad svůj kontrolní závěr, který se týkal nákladů na výstavbu českých dálnic a rychlostních komunikací v letech 2008 až 2012. A já si z něj dovolím odcitovat: "Síť dálnic a rychlostních silnic měla být podle koncepčních materiálů Ministerstva dopravy z 90. let už dostavěna. Pokud vše půjde tak jako dosud, bude dokončena za 32 let a bude to stát 520 miliard korun, což je o 64 procent víc, než se předpokládalo v roce 1999. Je to mimo jiné způsobeno nedostatky v koncepční a řídicí činnosti Ministerstva dopravy. Od roku 2007 nemá Česká republika žádný závazně schválený střednědobý ani dlouhodobý koncepční materiál, který by vymezil priority a naléhavost dokončení jednotlivých staveb v závislosti na dostupných finančních zdrojích." Tolik tedy citace ze závěru rok staré kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Já vnímám, že to je jen střípek v té složité mozaice problémů v resortu dopravy, ale já ho zmiňuji proto, abychom si uvědomili, kdo že to nese reálnou zodpovědnost za stav v resortu dopravy. Které politické síly to jsou.

  Samozřejmě v resortu dopravy je asi více než kde jinde velká setrvačnost a ta se počítá ne na měsíce, ale na roky. V takových podmínkách nejde změnit kurz ze dne na den a samozřejmě každý ministr dopravy sklízí následky rozhodnutí, které udělali jeho předchůdci dávno a dávno před ním. To tedy není omluva současného ministra, ale to je prostě realita. Proto musím říct, že když jsem poslouchal své kolegy z pravé části spektra, tak já považuju za určitou otrlost takovýmto způsobem chtít pranýřovat současného ministra. Když se podíváme na tu plejádu ministrů v minulých vládách, například zmíním pana Aleše Řebíčka a jeho miliardové zakázky pro firmu Viamont, nebo v minulém volebním období pana ministra dopravy Víta Bártu, to byl ten odborník zřejmě, který zastavil svým rozhodnutím 27 připravených rozestavěných silničních a železničních staveb.

  Ale dobře, to je tedy minulost. Tématem této chvíle je otázka zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny v rezortu dopravy v oblasti veřejných zakázek. A já nechci být nějak neobjektivně loajální k panu ministru. Já jsem při sestavování vlády oceňoval přístup hnutí ANO, které deklarovalo, že na tento post posadí krizového manažera, který začne postupně všechny dlouhodobé problémy resortu řešit. Bohužel musím konstatovat, že pan ministr Prachař v tomto ohledu moje očekávání naplnil jen do určité míry. Bohužel například v personálních otázkách bych řekl, že přímo navázal na tápání svých předchůdců. Stále před ním stojí další výzvy - vyhlášení tendru na nového provozovatele mýtného systému nebo převod majetku Českých drah na Správu železniční a dopravní cesty. Byla zde o tom řeč. Bude třeba maximálně urychlit čerpání evropských peněz ze současných operačních programů. Pokud vím, je zajištěno čerpání pouze ze dvou třetin celkové částky. Vidím rezervy v přípravě zákona o liniových stavbách. Je to klíčový zákon, který zjednoduší povolování dopravních staveb a urychlí budování dopravní infrastruktury, tedy tím nejen že dá práci lidem, ale přiláká další investory, přispěje ke tvorbě pracovních míst a tak dále. Bohužel zatím tedy máme pouze obecný věcný záměr. Ale přes to všechno jsem optimista a předpokládám, že Ministerstvo dopravy bude schopno začít do konce roku všechny tyto věci řešit, a myslím si, že my zde bychom se měli přece jen věnovat spíše legislativní činnosti.

  Protože poslanci sociální demokracie zde nechtějí tvořit nějakou lacinou stafáž v antikampani před druhým kolem senátních voleb, nepodpoříme program této schůze. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, nezlobte se na mě, ale co je na tom, že to je otrlost? Já vám tady znova zopakuji, vy se zaštiťujete - teď mluvím k sociální demokracii, odboráři, jenom když se vám to hodí - já jsem schválně sáhl po těchto dokumentech, ne nějaká podloudně vytahovaná čísla, kolik se proinvestovalo, neproinvestovalo, taky jsem to panu ministrovi tady nevytknul, nevím, jak to chodí, kdy se vyúčtovávají stavby v tom roce a podobně. Nicméně prosím vás, jestli vám někdo napíše a podepíše se pod to pan Skoupil, šéf odborů: Za celou dobu existence naší organizace nedošlo k takovéto doslova personální genocidě. Dochází k úsměvným situacím, kdy sami zaměstnanci pátrají, v jakém úseku vlastně pracují.

  Já jsem právě chtěl, aby například předseda klubu sociálních demokratů nenaplnil definici Murphyho zákonů, jak tedy jasně říká: Optimista je člověk, který nemá dostatek informací. Nám nejde o nic jiného, my jsme nechtěli vyvolat schůzi, já jsem chtěl zařadit bod projednání a upozornit na to, že situace je alarmující. Jestli vám přijde normální... Vám asi možná jo. Tak si zkuste po té D1 jet. Nevím, jestli řidiči a uživatelé dají za pravdu mně, nebo vám.

  Jakou virtuální realitu vlastně chcete v téhle zemi vytvářet? Děláte si z lidí srandu? Nebo já tomu nerozumím.

  K panu Okamurovi - éra Řebíčka, TOP 09. TOP 09 v té době neexistovala. Pamětníci vědí, jak ať koalice, či opozice, řádil jsem spíš v koalici v hospodářském výboru, nadával jsem, v jakém stavu jsou dálnice, silnice, jak je tragicky špatná cenová politika. Ale kdo z vás reálně teď tady může jít a omlátit tyto nedostatky panu Prachařovi o hlavu? On vás pošle taky kamsi. A už se tak i stalo, co vím. Takže prosím, každý má jenom takové nástroje a možnosti, jaké má. A to ostatní už je na vás.

  Já si myslím, že vedle legislativní činnosti máme i kontrolní funkci. Jestliže tady zjevně hrozí zhroucení klíčové státní organizace, chaos v klíčových strategických projektech... A my tady máme mlčet? Vždyť přece voliči říkají poslancům: Vy jste ti darebáci, vy jste ti mafiáni, vy jste ti bílí koně těch mafiánů. Prosím vás, my jsme zodpovědní. Kdo si co vezme z pana Prachaře?

  Já předpokládám, že pan premiér tady vystoupí a řekne, jak bude tu situaci řešit.

  Já jsem si nevymyslel termín mezi prvním a druhým kolem senátních voleb. Já si myslím, že tragický nárůst tragických nehod na našich silnicích za posledních devět měsíců prostě není volební téma. Já s tímhle nechci hrát. Já nechci hrát s krví kvůli vašim mandátům v Senátu. Nechci! A tohle mě tady prosím nevykládejte.

  Pan Schwarz - pracovní skupina. Ono se totiž ukazuje, že kdyby to byly jenom ty smluvní závazky, u kterých možná v minulosti někdo podepsal dodatek na Opencard na překlenovací období, a už tam byla policie. Já nevím, jestli se bude o to teď zajímat, protože tam zjevně někdo poslal stát - nebo zjevně, to musí říct právníci a kriminalisté - do nevýhodné podoby. Tak jestli začnou šetřit, tak já nevím, pak nemusí být poslanecká vyšetřovací komise. Když někdo řekne prostě "my nebudeme uplatňovat oprávněné nároky, a pak si to rozdáme u soudu dalších patnáct dvacet let nebo deset let", já nevím. Prostě pokud stát někdo dostává do jednostranně nevýhodné pozice, no tak prostě já nevím, jak jinak to řešit. Buď budou konat jiné orgány, nebo my jako politici jsme za to zodpovědní morálně, začneme se o to zajímat. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. A nyní je řádně přihlášen pan ministr Prachař.

 • Ministr dopravy ČR Antonín Prachař: Vážený pane předsedající, vážená kolegyně, vážení kolegové z vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já chápu starost pravicové opozice a některých dalších politických stran o stav Ministerstva dopravy, infrastruktury silnic, dálnic. Co ovšem moc nechápu, je fakt, že jde o stejné strany a stejné osoby, které za 25 let v této zemi s infrastrukturou neudělaly vůbec nic. Já bych si jenom pro ty, kteří měli tu čest v loňských předčasných volbách zasednout poprvé do poslaneckých lavic, a pro ty, kteří byli opětovně zvoleni, dovolil krátký exkurz a oživení paměti.

  Ministerstvo dopravy jsem po osmi letech pravicových vlád zdědil v totálním rozkladu, zdecimované personálně a koncepčně. Výstavba infrastruktury byla zastavena, byly zastavené a zablokované projekty, plánování staveb, výkupy pozemků. Namísto rozvoje dopravní infrastruktury opanovaly rezort skupiny lidí, kterým šlo o vlastní penězovody. Impotenci posledních osmi let vedení rezortu korunuje např. absurdní chlubení nedávné pravicové vlády v čele s ministrem financí Kalouskem, že v rozpočtu za rok 2013 ušetřil neuvěřitelných 11 mld. na investicích do infrastruktury. Já naopak tvrdím, že bylo tragickou chybou těchto 11 mld. efektivně neinvestovat. Možná jsem si mohl na ten úřad sednout, nedělat nic a také tzv. šetřit. Rozhodně bych měl dnes větší klid, vystačil bych si s politickými proklamacemi, frázemi, se kterými tady přežívali za peníze daňových poplatníků mí předchůdci, tzv. pravicoví politici.

  Pro oživení paměti si úvodem připomeňme smutnou historii, ze které plyne fakt, že tady dnes před vámi stojím. Kdyby totiž nebylo nekonečné řady korupčních kauz, promrhaných miliard a naprostého šlendriánu minulých vlád, co se týče výstavby dopravní infrastruktury, tak bych asi osobně do politiky nikdy nešel, nestal bych se ministrem a zřejmě by ani nevzniklo hnutí ANO. Absolutně souhlasím s předsedou našeho hnutí a ministrem financí, že se zde nejvíc začalo krást v době Topolánkovy vlády. Jméno Aleš Řebíček je synonymem pro zneužití funkce ministra dopravy k soukromým zájmům. Spolumajitel firmy Viamont pan Řebíček, člen ODS, před nástupem do funkce, kde byl od 4. září 2006 do 23. ledna 2009, prodal svůj podíl ve společnosti Viamont za 700 mil. V majetkovém přiznání v roce 2009 uvedl majetek 342 mil., čímž porušil zákon o střetu zájmů. Podle médií a dostupných zdrojů získala jeho firma od roku 2007 do roku 2009, kdy působil ve funkci ministra dopravy, zakázky za 10,4 mld. Vzpomeňme jenom jeden z krásných příkladů - most v Kolíně za 1,3 mld., který skončil v Bruselu, a následovaly korekce uplatněné Evropské komisí vůči čerpání rozpočtu v České republice.

  Kdo si vzpomene na dodávku nefunkčního manažerského systému IMIS za 1 mld? Další zakázky dostávaly firmy, které sponzorovaly ODS. Kde byl v té době pan Stanjura? Fungoval? Proč nekřičel? Protože stejně jako pan Řebíček na Ministerstvu dopravy fungoval pan Stanjura jako primátor města Opavy, které platilo zakázky určité firmě Eskon. Aby pan Stanjura nebyl ve střetu zájmů, přepsal tuto firmu na manželku. Kde tehdy byl pan Kalousek? Nebyl ministrem financí od 9. ledna 2007 do 8. května 2009? Proč nekřičel, že ministr dopravy obírá stát o desítky, možná stovky milionů? Protože šlo o kamaráda pana premiéra Topolánka. Někteří pánové tady mají krátkou paměť a velmi silnou hroší kůži. Ale z exkurzu zpět k rezortu dopravy.

  Řebíčka stačila ještě Transparency International zažalovat kvůli sporné zakázce za 400 mil. na externí právní služby. Které právní kanceláře v kauze figurovaly a na které politické strany jsou napojené, si může každý zjistit z otevřených zdrojů. Také si pamatujeme případ Michala Haly a dalších řídících pracovníků, kteří kradli v milionech. O odpovědnosti tehdejších ministrů dopravy ale nikdo nemluví. Dodnes na Ministerstvu dopravy řešíme Řebíčkovo dědictví v podobě dodatků se společností Kapsch, které tajně uzavřel s pomocí svého výběrčího supernáměstka Hodače za doby ministra dopravy za ODS. Také se tehdy Řebíčkovi s touto firmou podařilo bez otevřené soutěže dojednat zakázku na vybudování informačních tabulí za 4 mld. Nikdo s tím až do nástupu této vlády nic nedělal. Sedm let se nic nedělo a podobné kšefty pravicové vlády všemožně kryly.

  Řebíček, který sám uznal, že krade až moc a okatě, s kapsou naditou veřejnými penězi odešel nakoupit Slavii. Začalo rychlé a nesystematické střídání ministrů. Pan Bendl, další člen ODS, který rozumí všemu, od dopravy k zemědělství až po prodej středočeských nemocnic, vydržel v resortu čtyři měsíce. Poté nastoupil Gustav Slamečka, opět nominant ODS, kterému ministr dopravy Aleš Řebíček jako řediteli Státního fondu dopravní infrastruktury posílal desetitisícové až statisícové odměny ročně. Tento blízký přítel Marka Dalíka, toskánského jachtaře Mirka Topolánka, vydržel v čele resortu 14 měsíců. Za tuto dobu zdražil mýto, aby se kamiony začaly vyhýbat dálnicím, Českým dráhám prodloužil monopol na 15 let, což je dnes vyčítáno mně. Bývalý ministr Slamečka připravil systém memorand o zajištění financování služeb ve veřejném zájmu v dálkové a regionální železniční dopravě. Za celé období vlády Petra Nečase, tedy ministrů Bárty, Šmerdy, Dobeše a Stanjury, ovšem nebyla tato memoranda dodržována, nebo byla dodržována jen zčásti. Nebyly přiznávány inflační doložky. Tato skutečnost přispěla k destabilizaci finanční situace Českých drah a ke zhoršení jejího zadlužení. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Laudáta. (Nelze!) Pardon. Takže já ji odmažu s tím, že se hlásí pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já nebudu ten, který by říkal, že není zvyklý mluvit, a mluví 50 minut, takže jenom v krátkosti.

  Já myslím, že pana ministra, aspoň v mých očích, omlouvá to, že si to nepsal sám, že to celé četl. A mně to vadí, že není schopen z očí do očí odpovídat na konkrétní dotazy a konkrétní podněty. Já nebudu hájit období, kdy jsem tam nepůsobil, a ani nechci hájit období, to musí hodnotit jiní, a nebudu na rozdíl od pana ministra říkat, že já jsem ten jediný dobrý a ti ostatní byli nekompetentní a on teď přichází jako spasitel a všechno to udělá. Já myslím, že to hodnotí odborná veřejnost, a kdo chce, tak s nimi může mluvit a může se zeptat, jak oni hodnotí fungování v jednotlivých letech nebo měsících.

  Ale jenom pro upřesnění, ten, který vám to chystal, tak tam udělal věcné chyby. Tak za prvé, ministr se nevolí, ministr je jmenován prezidentem republiky. (Z pléna: Losuje se.) Losuje - zatím tak daleko ještě nejsme. Možná se v některých stranách losují adepti. A nebylo to 6. prosince, ale bylo to 12. prosince odpoledne. 13. prosince, pravda, jsem nebyl na Ministerstvu dopravy. Já bych poprosil, aby poslanci ANO na mě neťukali čas. Nevím, o čem mluví, o jakém čase. Jestli už spěcháte, můžete jít, prostřednictvím pana místopředsedy, jinak se prosím přihlaste. Nemusíte na mě ťukat na hodinky. Žádný čas neběží. Jestli vám vadí, že je 13.48, tak to je váš problém a nemusíte tady sedět. Jste tady dobrovolně.

  Takže to bylo 12. prosince, kdy jsem byl jmenován, a je pravda, jak tady dramaticky řekl ministr, že jsem 13. nepřišel na Ministerstvo dopravy. No proč ne? Protože byly interpelace! Byl jsem den ministr a bylo na mě šest interpelací. A představte si, já jsem se neschoval, ale byl jsem v Poslanecké sněmovně a snažil jsem se odpovídat, nebo aspoň přislíbit odpověď na věci, o kterých jsem samozřejmě nemohl být informován, a 14. prosince byla schůze, kde byly zákony a kde jsem tady jako poslanec prostě zůstal. Takže ani v pátek jsem nebyl na Ministerstvu dopravy. A od pondělku jsem tam už chodil. Ale to je detail.***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, za váš příspěvek. A nyní pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom na několik málo věcí pan Prachař odpověděl, na drtivou většinu otázek neodpověděl. Tudíž zvažte znova, zda mají být nějakým způsobem vyšetřeny. Fakt je, že rozsah toho průšvihu v rezortu dopravy je takový, že kdo ví, jestli je to jenom vůbec na vyšetřovací komisi. Já jsem také před těmi 14 dny nevyzýval pana ministra, aby odstoupil, nicméně když nic jiného - a pan ministr tady vzal z jedné vody právě ERÚ, ministra Řebíčka. On si tam přivedl těch údajně 12 lidí, možná jich bylo o něco míň, nebo více, já skutečně nemám přístup k nějakým personálním databázím - ale pak by bylo docela zajímavé, oni už tam zase nejsou. Proč? Řada z těch lidí byli právě z té éry pana Řebíčka. Oni tam pracovali nebo pracovali na Ministerstvu dopravy. Jedna věc.

  Druhá věc. Když pan ministr říká, jak to bylo všechno katastrofa, tak já se ptám, proč vládě v březnu dal balíček nějakých zakázek v rámci -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče. Poprosím kolegyně a kolegy, aby snížili hladinu hluku v sále, abychom se dobře slyšeli. Děkuji vám, že to budete respektovat.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. ... v režimu JŘBÚ, a když víte, on do toho zatáhl celou vládu dneska a je to veřejně dostupný zdroj. V JŘBÚ si prostě můžete vybrat, komu to dáte. Tak proč to dostala firma, od níž personálně vedou kroky k jistému, dneska asi nejvíce skloňovanému člověku, kterému média dávají nálepku kmotr? Já jsem dalek toho, abych řekl kmotr, protože zatím ho ještě soud neodsoudil. Takže to jsou věci. Děje se pravý opak toho, než pan ministr tady říkal.

  A když pominu úplně všechno, dobře, svět se nezblázní, že nebudeme stavět dálnice, resp. republika, ekonomika je na tom hůř, ta bude frflat, ale pro boha živého, proč tam držíte ministra, za jehož vlády z mého pohledu dramaticky narostly nejvážnější dopravní nehody? To s vámi už ani nepohne ta krev na silnicích? Já jsem vám tady řekl jasná čísla, jasné vyčíslení ekonomických škod, což trošku je narcismus ve světle těch lidských tragédií. Proč proboha někdo ruinuje bezpečnostní opatření, která byla sjednána? Ptám se, proč pan ministr neodpoví, jaký je investiční chaos na D1. Já myslím, že pan Babiš, ministr financí, na to má jednoho velkého odborníka, který v tomhle - a on ho všude vyzdvihuje, pana Wagenknechta, tak ať ho pošle, ať udělá audit na ty úseky. Co napíše pan Wagenknecht na to, že vlastně po dálnici se jezdí, po rekonstruovaných silnicích, a teprve teď se vyrábějí, nebo kompletují, já nevím, v žádném případě nejsou schváleny, změnové listy? ***