• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání náhradní karty, zatím žádnou takovou informaci nemám.

  Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adam zdravotní důvody, pan poslanec Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Andrle Sylor zdravotní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová zdravotní důvody, paní poslankyně Benešová pracovní důvody, pan poslanec Bezecný bez udání důvodu, paní poslankyně Černochová pracovní důvody, pan poslanec Farský pracovní důvody, pan poslanec Radim Fiala pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel pracovní důvody, pan poslanec Holík zdravotní důvody, paní poslankyně Chalánková osobní důvody, pan poslanec Jakubčík do 11 hodin osobní důvody, pan poslanec Janulík osobní důvody, paní poslankyně a místopředsedkyně Jermanová zahraniční cesta, pan poslanec Kádner zahraniční cesta, pan poslanec Mackovík zahraniční cesta, pan poslanec Nekl zdravotní důvody, pan poslanec Novotný Josef pracovní důvody, pan poslanec Pleticha pracovní důvody, pan poslanec Plzák osobní důvody, pan poslanec Podivínský od 10.30 bez udání důvodu, pan poslanec Sedlář pracovní důvody, pan poslanec Seďa zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg pracovní důvody, pan poslanec Syblík do 11 hodin bez udání důvodu, pan poslanec Toufar do 11. hodiny z rodinných důvodů, paní poslankyně Wernerová do 11. hodiny pracovní důvody a pan poslanec Zlatuška z pracovních důvodů.

  Z členů vlády se omlouvají pan premiér z pracovních důvodů, pan vicepremiér Babiš pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek pracovní důvody, pan ministr Dienstbier bez udání důvodu, pan ministr Chovanec pracovní důvody, paní ministryně Jourová zahraniční cesta, pan ministr Jurečka pracovní důvody, paní ministryně Marksová pracovní důvody, pan ministr Prachař pracovní důvody, pan ministr Stropnický pracovní důvody, paní ministryně Válková pracovní důvody a pan ministr Zaorálek je na zahraniční cestě.

  Dnešní jednací den bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, to znamená body 133, 137, 123, 124, 145, 147, 138 a 140, a poté bychom případně pokračovali dalšími body z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

  Pan poslanec Andrle ruší svou omluvu a pan poslanec Snopek stahuje přihlášku, takže slovo nedostane. Prvního jsem viděl pana místopředsedu Gazdíka a potom pana předsedu klubu sociální demokracie. A prosím o klid, pravděpodobně se bude jednat o nějaké změny v programu, tak prosím věnujte pozornost panu místopředsedovi Gazdíkovi.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Já bohužel musím reagovat na některé včerejší výroky pana premiéra.

  Pan premiér ve Sněmovně lže, protože se omlouvá z pracovních důvodů a jeho pracovní důvody včera žádné nebyly. Byl na třech mítincích sociální demokracie. Za pracovní důvody by se dalo označit až večerní otvírání Technologického centra v Ostravě. Lžou i stránky vlády, které říkají, že včera měl na programu pan premiér pokračování 17. schůze Poslanecké sněmovny. Jediné, kde se dočteme pravdu, jsou stránky sociální demokracie. To je jeden problém, ale to je věcí a odpovědností pana premiéra, aby si uvědomil, že jeho práce je práce premiéra a zákon o jednacím řádu Sněmovny mu jasně říká - a je to zákon a jako premiér by ho měl dodržovat první -, že v určenou dobu, kdy zasedá Sněmovna, ve čtvrtek od do má být tady a odpovídat poslancům.

  Za naprosto nehorázné ale považuji výrok pana premiéra, kdy po tom, co včera tady stál ministr životního prostředí a prosil o to, abychom schválili zákon o EIA, vysvětloval, jak je strašně důležité a kolik stovek miliard to může stát Českou republiku, pokud ten zákon nepřijmeme, a my jsme schválili zákon o zbraních, kdy tady stála paní poslankyně, kolegyně ze sociální demokracie, abychom zabránili škodám, aby si nemuseli ti, kteří mají staré zbraně, členové historických spolků, aby si nemuseli dělat bezpečnostní prověrku, tak my jsme ten zákon schválili všemi hlasy 81 přítomných. Pak jsme schvalovali do pozdních hodin, oproti standardní jednací době, schvalovali zákon o EIA, který, jak nás upozornil pan ministr životního prostředí, je velmi důležitý. A v této situaci nám vzkázal pan premiér, že nemáme jenom sedět ve Sněmovně, máme vyjít ven, abychom viděli, co si myslí opravdoví lidé! Tak já vám, přátelé, doporučuji, ukončeme dnešní jednání Sněmovny a pojďme vyjít mezi lidi! Navrhl nám to pan premiér! Děkuji. (Silný potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Než dám slovo panu předsedovi klubu sociální demokracie, chci se zeptat pana místopředsedy, zda to byl řečnický návrh, nebo zda je to žádost - procedurální návrh, o kterém mám nechat hlasovat. Takže v tom případě je to procedurální návrh na ukončení - nebo přerušení? Můžete prosím upřesnit, jak přesně zní ten návrh.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si dovoluji vyhovět panu premiérovi a navrhnout přerušení jednání Sněmovny do příští středy 11 hodin. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takto je to hlasovatelné. Takže já ještě přivolám kolegy z předsálí a zahájím hlasování o návrhu pana místopředsedy Gazdíka, aby 17. schůze Poslanecké sněmovny byla přerušena do příští středy 11 hodin.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 244, přihlášeno je 140, pro 61, proti 61. Tento návrh nebyl přijat.

  Kolega Dolejš s faktickou poznámkou - odmazávám. Teď je přihlášen pan předseda Sklenák, potom pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Roman Sklenák: Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo. Já bych rád, abychom dnes co nejdřív začali jednat o návrzích zákonů. Máme před sebou hodně bodů a nerad bych pokračoval v diskusi zase na téma, kdo lže a kde je který předseda politické strany a jaký má pracovní program. Jsem rád, že Sněmovna odmítla tento návrh už také pro to, že během včerejšího dne poměrně vznikala dohoda napříč Sněmovnou o tom, jak budeme v této schůzi pokračovat. Protože samozřejmě čas, který je podle harmonogramu vymezen pro jednání Sněmovny, se chýlí ke konci, příští týden zasedají výbory, je výborový týden a my máme ještě řadu neprojednaných bodů. Ale vzhledem k tomu, že je předpoklad a je taková vůle, že bychom dnes mohli projednat všechna třetí čtení, která mají splněné lhůty, tak alespoň z mého pohledu těch zásadních bodů, které nesnesou přespříliš odkladu, k projednání mnoho nezůstane, a proto včera vznikla dohoda, kterou bych vám teď rád přednesl formou změn v návrhu pořadu schůze. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, jestli dovolíte, udělal bych si v tom trošku jasno. Dnes bychom pokračovali body, které jsou pevně zařazené, a po nich si přejete zařadit - to jsou tisky, které jste načítal? Přiznám se, že v tom nemám úplně jasno.

 • Poslanec Roman Sklenák: Máme pevně zařazené body. Je pátek, který je vyčleněn pro třetí čtení, čili poté, co bychom projednali pevně zařazené body, bychom pokračovali v projednávání třetích čtení, tak jak jsou v programu postupně, a projednali bychom všechna, která mají splněny lhůty, které můžeme dnes projednat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: A to je všechno? Plus zařadit tisk 118, což je - ano, dobrá. Teď už to chápu. Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Chci potvrdit, že jsme včera večer po nějakých dlouhých jednáních tuto dohodu uzavřeli. Ale když uzavřete dohodu, očekáváte, nejenom že ji budou všichni držet, a my tu dohodu dodržíme a budeme hlasovat pro návrhy, které říkal pan předseda Sklenák, ale že významní představitelé jedné ze stran si z nás nebudou dělat legraci a nebudou se nám smát do očí, že my jsme ve Sněmovně, kdežto on chodí mezi voliče. To je opravdu přístup, který takové dohody torpéduje. My jsme si řekli včera své k tomu, že premiér zvolil mítinky ČSSD místo práce ve Sněmovně. Používá takové, jako že bylo pouze pět interpelací minulý týden na premiéra z našich řad. No protože to zředil svými a na naše se nedostalo. Já sám jsem podával čtyři interpelace minulý týden a došlo na jednu jedinou. To nejsou úplné informace, vytržené z kontextu. Je vidět, jakou má premiér autoritu, když vyzve i vlastní poslance, aby neseděli ve Sněmovně a vyrazili do ulic, a vlastní poslanci hlasují proti tomuto jeho názoru. Ale tu dohodu dodržíme, ale příště k té dohodě platí nějaká verbální zdrženlivost. Smát se těm, kteří jsou ochotni se dohodnout, jak se schůze dokončí, s tím, že on je na těch ulicích, on ví, co se děje, a my jsme tady, teď nevím, jestli v akváriu nebo v rybníku, nebo ne, je přesně to, co ty dohody torpéduje. Ale my jsme to slíbili, my to dodržíme. Přes tyto - já si ta adjektiva odpustím, abych nešel před mandátový a imunitní výbor - přes tyto nevhodné výroky pana premiéra.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, abych tlumočil, kolegové, vládním poslancům, a především předsedům vládních klubů velmi podobné stanovisko. On pan premiér to nedoporučil všem poslancům, takže chápu, že koaliční poslanci hlasovali proti návrhu pana místopředsedy. On to doporučil výlučně opozičním poslancům. On řekl, že by taky někdy bylo dobré, kdyby opoziční poslanci vyšli ze Sněmovny a šli mezi normální lidi. Opoziční poslanci v té době pomáhali panu premiérovi, jeho vládě, schválit a prohlasovat zákony, které on a jeho ministři pokládali za nezbytné.

  Dámy a pánové, když se vám povedlo nadzvednout i Gazdíka, tu holubičku míru, prosím, uvědomte si, jak se cítíme my ostatní. Patří k našim zásadám dohody dodržovat. My dohody dodržíme, takže schůze proběhne tak, jak jsme se včera dohodli, ale myslím, že je vám v tuto chvíli jasné, jak bude vypadat naše vstřícnost k následujícím dohodám při této, myslím si, že nepřeženu výraz, cynické drzosti pana premiéra. (Potlesk vpravo.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní ještě k pořadu schůze paní poslankyně Havlová.

 • Poslankyně Olga Havlová: Pane předsedající, děkuji za slovo. dámy a pánové, navrhuji pevné zařazení bodu 174 jako pevný bod na dnešek na 12.30 hodin, jedná se o návrh zřízení vyšetřovací komise k dálnici D47. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, také si zde znamenám a ptám se, kdo se ještě hlásí k pořadu schůze.

  Pokud se nikdo nehlásí, máme zde nejprve návrh pana poslance Sklenáka, který jsem pochopil tak, že budeme hlasovat o vyřazení všech bodů schůze kromě těch, které pan poslanec Sklenák zmínil, tzn. bylo by to jedno hlasování, které by vyřadilo všechny body schůze kromě třetích čtení, ať to nemusím všechno číst, které mají splněné lhůty, kromě sněmovního tisku 118, což je pojištění vozidel, a kromě bodu 146 a 192. Je to tak, pane poslanče? A kromě prvních čtení, která pan poslanec Sklenák načetl, tzn. 291, 293, 294, 295 a 254, což v principu znamená, že pokud dnes projednáme třetí čtení, tak by nám tato první čtení zbyla asi pravděpodobně na středu, nebo jak je dohoda formulována. Dobrá. Není to úplně jednoduché, ale myslím si, že víme, o čem hlasujeme. To za prvé. A za druhé upozorňuji, že pokud toto schválíme, je návrh paní poslankyně Havlové nehlasovatelný.

  Zeptám se, zda má někdo zájem o ještě bližší vyjasnění, nebo zde je všem všechno jasné. Všechno jasné, výborně.

  Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Sklenáka na vyřazení všech ostatních bodů kromě těch, které byly zmíněny. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 149, pro 109, proti 27, tento návrh byl přijat, tudíž je návrh paní poslankyně Havlové nehlasovatelný, neboť jsme ten bod vyřadili.

  Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze, můžeme tedy přistoupit k projednávání jednotlivých zákonů. Prvním bodem je bod číslo

  Požádal bych paní ministryni práce a sociálních věcí - ale ta je omluvena, takže ji zastoupí pan ministr Mládek. Prosím pana ministra průmyslu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, stejně tak jako pana zpravodaje výboru pro sociální politiku pana poslance Radima Holečka. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

  Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zeptám se, zda si pan ministr nebo pan zpravodaj přejí závěrečná slova. Pokud tomu tak není - je tomu tak. Prosím, pan ministr.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento vládní návrh zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení je předkládán bez pozměňovacích návrhů, proto navrhuji jeho schválení bez další diskuse. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zpravodaj si závěrečné slovo nepřeje. V tom případě, pane zpravodaji, vzhledem k tomu, že nepadly žádné pozměňovací návrhy, můžeme hlasovat rovnou o celém návrhu zákona. Dobrá.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle tisku 149."

  Zeptám se na stanoviska. Pan ministr? (Doporučuje.) Pan zpravodaj? (Doporučuje.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 246, přihlášeno je 150, pro 147, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Končím bod 133.

  Prosím pana ministra zdravotnictví a pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Krákora. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 87/3.

  Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, zda chce závěrečné slovo. Nechce. Pan zpravodaj závěrečné slovo ne. Navrhnete tedy proceduru hlasování.

  Prosím, pane zpravodaji. Jenom upozorňuji, že rozprava byla ukončena. Pokud chcete něco načíst, v tom případě bych asi poprosil pana ministra kultury, kdyby nám něco hezkého řekl.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Prosil bych, jestli by mohl pan ministr rozpravu otevřít.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, přeji vám všem hezké dopoledne a otevírám rozpravu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já konstatuji, že vystoupením pana ministra byla znovu otevřena rozprava a pan poslanec Krákora má slovo.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přiznám, já jsem zapomněl, že v rozpravě musím uvést legislativně technickou úpravu, která musí být uvedena v rozpravě, a to je pozměňovací návrh pana profesora Kostřici, protože my jsme si ve druhém čtení odhlasovali, že všechny pozměňovací návrhy budou ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Pan profesor Kostřica tuto podmínku nesplnil, a aby byl jeho návrh hlasovatelný, musíme prostě odhlasovat to, že legislativně technicky dojde k úpravě, a pak bude jeho návrh hlasovatelný. Tam se jinak na tom návrhu nic nemění, to je jednovětný návrh, akorát že není ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

  Takže prosím vás, pane předsedo, dejte hlasovat o legislativně technické úpravě, pozměňovací návrh C pana poslance Kostřici.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan předseda Kováčik. Prosím, pane zpravodaji, uvolněte místo panu předsedovi.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, hezký dobrý den. Takhle se houpat dá, takhle už je to problém. Podle mého soudu nejde o legislativně technickou. Jde o návrh, který zásadně mění situaci, protože prostě a jednoduše pan kolega si měl všimnout, k čemu se vlastně podávají pozměňovací návrhy. Tím, jak to pan kolega, kterého si velmi vážím, provedl teď, tak vlastně zásadně změnil situaci věcně. Přišel nový pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Proto si myslím, že nejde o legislativně technickou, a pokud by se snad hlasovalo o tom, že je to legislativně technická, tak vznáším námitku. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Chce se k tomu vyjádřit pan zpravodaj?

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Já bych to ještě upřesnil. Já mám samozřejmě rozklad od legislativních odborníků parlamentu, kteří říkají, že to je legislativně technická, tak já těžko to mohu posoudit, ale rád bych to upřesnil. Text, který poslanec Kostřica navrhuje doplnit, nebude odstavcem 4 v § 48, ale odstavcem 5 v § 49. O odstavec 4 v § 48 by se jednalo v původním návrhu zákona. Nicméně v komplexním pozměňovacím návrhu, ke kterému byl návrh podán, se jedná o nový odstavec číslo 5 v § 49.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já mám pocit, že z toho se jinak nedostaneme než postupem, který navrhl pan předseda Kováčik. To znamená, já to vezmu na sebe a prohlásím ten návrh za hlasovatelný. Registruji námitku pana poslance Kováčika proti mému postupu.

  To znamená, já zahájím hlasování o námitce proti mému postupu ve věci hlasovatelnosti tohoto návrhu.

  Kdo souhlasí s námitkou proti mému postupu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  V hlasování pořadové číslo 247 z přítomných 151 pro 34, proti 89. Námitka nebyla přijata, tudíž jsme rozhodli o hlasovatelnosti této legislativně technické úpravy.

  Chcete, pane zpravodaji, ještě jednou říci, o čem to je, nebo už to bylo dostatečně ozřejmeno?

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Jestli to mohu upřesnit, tak konkrétně se jedná o § 48 odst. 4, který zní: Sluchadla může přidělit pouze otolaryngolog s odbornou způsobilostí vlastnící osvědčení opravňující k předpisu a vydání sluchadel, nebo foniatr s odbornou způsobilostí. To je celý ten pozměňovací návrh.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. Necháme tedy hlasovat o této legislativně technické úpravě.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  V hlasování pořadové číslo 248 přihlášeno 151, pro 129, proti 9. Návrh byl přijat, takže jsme legislativně technickou schválili.

  Nyní bychom tedy přikročili o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s postupem.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Pane předsedo, hlasování nebude složité. Bude se hlasovat společně pozměňovací návrh B1 a B2 pana poslance Nykla, potom - protože byla odhlasována legislativně technická úprava - bude bod C, to je pan poslanec Kostřica, potom budou společně hlasovány body D1 a D2 paní poslankyně Markové, které spolu souvisí, potom budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu, který byl brán jako základ ve druhém čtení, a poslední hlasování bude o návrhu zákona jako celku.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je celkem jasná procedura. Zeptám se, zda má někdo námitky proti takovémuto postupu. Přeje si někdo, abychom o tom hlasovali? Asi není třeba. Dobrá. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nám uvedl první pozměňovací návrh.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: První pozměňovací návrh je pana poslance Nykla a hlasuje se společně B1 i B2. Týká se poskytovatelů lékárenské a zdravotní péče a výdeje pomůcek.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o stanovisko, pane zpravodaji? (Stanovisko neutrální.) Pan ministr? (Stanovisko neutrální.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má pořadové číslo 249, přihlášeno je 151, pro 16, proti 112. Návrh nebyl přijat. Dál, prosím.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Dále máme pozměňovací návrh uvedený pod písmenem C pana profesora Kostřici. Ten jsem tady načetl, to je ten jednovětný výdej sluchadel. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o stanovisko. (Zpravodaj i ministr stanovisko neutrální.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 250, přihlášeno je 151, pro 50, proti 22. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Další pozměňovací návrh je D1 a D2. Tyto návrhy spolu souvisí. Jsou to pozměňovací návrhy paní poslankyně Markové a týkají se odborné údržby a opravy zdravotních pomůcek. Stanovisko pozitivní.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Kladné. Pan ministr? (Kladné.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování 251, přihlášeno 151, pro 105, proti 10. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Další hlasování je o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro zdravotnictví.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: A stanovisko? (Zpravodaj i ministr kladné.)

  V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 252, je v něm přihlášeno 151, pro 148, proti nebyl nikdo. I tento návrh byl přijat.

  Mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Je to tak, pane zpravodaji?

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Ano. Všechny pozměňovací návrhy byly hlasovány a nyní bychom měli přejít k návrhu zákona a hlasování jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zdravotnických prostředcích, podle tisku 87, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zeptám se ještě pro formu na stanovisko? (Zpravodaj i ministr kladné.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 253, přihlášeno v něm je 151, pro 147, proti nebyl nikdo. Já konstatuji, že jsme s tímto zákonem vyslovili souhlas a děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Já také děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Mihola s přednostním právem, protože faktickou v této fázi nelze uplatnit.

 • Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážení kolegové. Jenom technická věc, nebo z jiného soudku, bych řekl. Tam někdo (ukazuje vpravo spíše ke dveřím) - a teď už vidím, že to někdo zase sundal - byl nějaký burčák nebo nějaké takové pitivo. Tak jsem se chtěl jenom zeptat, jestli to někdo nepostrádá nebo co to tam bylo. Bylo to uzavřené, pracovalo to. Ale teď to zmizelo, než jsem přišel sem k tomu pultu. (Smích v sále.) Je to zajímavá situace. Nikdo nevěděl, když jsem se ptal v okolí, kde se to vzalo, a teď se to zase ztratilo. Půllitrová flaška jakoby s burčákem nebo s moštem. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to někdo nepostrádá. Omlouvám se za zdržení. (Veselý rozruch v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já tedy v této souvislosti chci upozornit na zákaz konzumace alkoholických nápojů, kam zcela jistě burčák patří. (Poslanec Mihola před lavicemi vpravo už ukazuje onu půllitrovou lahev naplněnou tekutinou podobnou burčáku nebo moštu.) Aha. (Smích v sále.) Tak já prosím pana předsedu Miholu, aby to zlikvidoval. Protože pokud je to skutečně burčák, tak by to také nemuselo dopadnout úplně dobře a museli bychom uklízet sněmovnu. Takže děkuji panu předsedovi Miholovi za ostražitost. (Veselo, potlesk.)

  Prosím pana předsedu klubu KSČM.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Věřme, že výskyt případného alkoholického nápoje případně zrovna u lidovců je jenom náhoda. Ale to jsem nechtěl.

  Kolegyně a kolegové, chci jenom připomenout, že tím, jak jsme postupovali v případě té legislativně technické poznámky nebo návrhu, připomínky, řešení, jsme otevřeli tak trošku Pandořinu skříňku a můžeme si myslet, že vznikl precedens, že odteď je úplně jedno, co je vzato za základ projednávání, protože si můžeme načítat, co chceme k čemu chceme. Nicméně respektuji hlasovací většinu. V zájmu toho, aby plynule byl tento jinak velmi dobře napsaný zákon schválen, tak jsme tady docela dost ohnuli jednací řád. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Také děkuji za upozornění a já určitě nechám v této věci zpracovat nějaké stanovisko legislativy, abychom byli příště moudřejší.

  Nyní tedy otevírám bod

  Pan ministr Němeček může zůstat a prosím pana zpravodaje, pana poslance Volčíka, aby také zaujal místo. Komplexní pozměňovací návrh vám byl rozdán jako tisk 259/2.

  Otevírám v této věci rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Zeptám se pana ministra či pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

  Pane zpravodaji, prosím, vzhledem k tomu, že je pouze jeden pozměňovací návrh, tak to bude celkem jednoduché. Nejprve budeme tedy hlasovat o onom pozměňovacím návrhu a potom o zákonu jako celku. Souhlasíte s tím, pane zpravodaji? (Zpravodaj souhlasí.) Ano, výborně. V tom případě se zeptám na stanoviska. Pana zpravodaje k onomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.) Dvakrát kladné stanovisko.

  Zahájím tedy hlasování. Kdo souhlasí s komplexním pozměňovacím návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 254, přihlášeno 152, pro 138, proti 1. Návrh byl přijat.

  Nyní bychom mohli hlasovat o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 259, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

  Zeptám se na stanoviska. Pan zpravodaj? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 255, přihlášeno je 153, pro 140, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas, a končím projednávání bodu 123.

  Budeme pokračovat bodem

  Pan ministr je stále na svém místě a prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Bohuslav Svoboda. (Nikdo nepřichází.) Já pana poslance Svobodu nevidím a není ani na seznamu omluvených. Tak bych prosil pana předsedu zdravotního výboru, popř. někoho z klubu ODS, to je alternativa, aby zajistil náhradního zpravodaje. Nebo jestli pan předseda výboru se toho ujme sám, bylo by to asi nejjednodušší. (Předseda zdravotního výboru poslanec Vyzula souhlasí.) Děkuji panu předsedovi Vyzulovi za ochotu. Prosím zaujměte místo u stolku zpravodajů.

  Chtěl bych vás informovat, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 260/2.

  Otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Hovorky. Pane poslanče, prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chci jenom krátce vysvětlit ještě souvislosti s mým pozměňovacím návrhem, který máte pod bodem C, a chci reagovat na to, co zde řekl naposledy pan ministr zdravotnictví. Pan ministr řekl, že pokud by tento pozměňovací návrh byl přijat, tak by došlo k naprostému kolapsu našeho zdravotnictví, protože by ministerstva musela zkontrolovat 120 tisíc dodatků.

  Já chci říci k tomu, co poslalo Ministerstvo zdravotnictví, že jenom na VZP je 27 355 dodatků, a to všechno by muselo Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí zkontrolovat, a že tedy z tohoto počtu je 75 % úhradových dodatků individuálních. To znamená, že jsou odchylně od vyhlášky. Já se tedy ptám, pokud je tomu tak, proč se tedy dělá úhradová vyhláška a proč existuje seznam výkonů, když pojišťovny při smlouvách se zdravotnickými zařízeními tímto nejsou vázány. To je naprosto tristní zjištění o tom, jaká je u nás kvalita cenotvorby. V podstatě si zdravotní pojišťovny a nemocnice mohou dělat, co chtějí.

  A další věc. Jaká je kontrola toho, co probíhá mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi. Nevím, jaký stav byl na Ministerstvu zdravotnictví, v současné době se kontrole zdravotních pojišťoven věnují na Ministerstvu zdravotnictví tři lidé. Pouze tři lidé! Nevím, jaký ten stav byl do roku 2007. Na Ministerstvu financí to bylo do roku 2006, než proběhl jakýsi audit nebo optimalizace, šest lidí. Zůstala tam jedna jediná paní, která zemřela a nebyla nikým nahrazena. To znamená, že v podstatě tyto smlouvy, tato ujednání, která jsou mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, vůbec nikdo nekontroluje.

  Já chci říct, že pokud by ta kontrola byla důsledná, tak bychom nemuseli řešit takové kauzy, jako je kauza Homolka, předražená zakázka v IKEMu, propady na Bulovce, propady u Sv. Anny. Pokud se podíváte do těch smluvních ujednání, tak většina těchto smluv, těch nejdůležitějších a nejzásadnějších, je s nemocnicemi, a těch je v republice zhruba dvě stě. A potom možná jsou ještě nějaké další důležité dodatky mezi těmi, kdo provozují zdravotnická zařízení, která byla vyvázána outsourcingem z nemocnic. Ta bych viděl jako důležitá. Takže bych to odhadoval maximálně na tři sta poskytovatelů, u kterých by byla potřeba zkontrolovat i dodatky.

  Pokud se týká těch dalších, to znamená soukromých lékařů, ambulantních specialistů, tak tam se jedná většinou o typové dodatky, které jsou vesměs všechny stejné.

  Takže já prosím, aby se tady používaly racionální argumenty a abyste o tom, co tady někdo řekne v Poslanecké sněmovně, přemýšleli a přečetli si skutečně pozměňovací návrh, o čem je. A skutečně chci říct, že pokud by kontrola byla důsledná, nejenom na zdravotních pojišťovnách ze strany ministerstva - protože ministerstvo je regulátor, a Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí mají své povinnosti ze zákona, jenom jsou špatně definované a do zákona 48 se dostala věta v roce 2007, že úhradová ujednání nemusí být striktně podle vyhlášky. A ten stav je dneska takový, že na VZP tři čtvrtiny dodatků jsou mimo úhradovou vyhlášku. A ty ostatní pojišťovny, pokud vím, úhradovou vyhlášku dodržují ještě méně.

  Chci říct, že jste měli možnost sledovat, že policie našla kufřík pana bývalého ředitele z Homolky. V tom kufříku bylo 20 milionů, 3,5 kg zlata, 185 tisíc eur, 5 tisíc dolarů, mince v hodnotě jednoho milionu korun a vzácné známky. Já vám chci říct, že těch kufříků je daleko víc a daleko těžších, protože pan ředitel Dbalý nebyl tím hlavním, kdo rozhodoval o tom, co se na Homolce dělo. A tak je to i v některých dalších zdravotnických zařízeních.

  Takže přemýšlejme o tom, co máme na stole a proč je proti tomu takový odpor. Není to, prosím vás, z toho důvodu, že by Ministerstvo zdravotnictví bylo zahlceno, ale proto, že by bylo možné odhalit ta ujednání, která jsou velmi nadstandardní a která umožňují to, co se dneska ve zdravotnictví děje.

  Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud chcete, pane ministře - závěrečné slovo stačí. Dobrá, takže v tom případě končím rozpravu. Teď je prostor pro závěrečná slova, takže pan ministr si přeje vystoupit se závěrečným slovem a má samozřejmě možnost.

 • Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem nechtěl k tomuto už vystupovat, ale po vystoupení pana poslance Hovorky musím. Já bych tady chtěl znovu zopakovat to, co tady již zaznělo. Já velmi varuji před tímto poslaneckým návrhem. Nikoliv proto, že by snad byl veden špatnými úmysly. Ty úmysly jsou asi dobré. Ale to provedení je velmi špatné, a to z toho důvodu, že pan poslanec tady hovořil o tom, že by se to mělo dotknout 300 dodatků. Nicméně je to napsáno tak, že se to dotkne úplně všech dodatků, včetně praktických lékařů. Jakékoliv ujednání mimo úhradovou vyhlášku, například to, že praktičtí lékaři dostanou na pacienta o 2 koruny více, bude putovat na Ministerstvo zdravotnictví a na Ministerstvo financí.

  Já už jsem tady v této Poslanecké sněmovně jednou řekl, že je teď ve vnějším připomínkovém řízení náš návrh zákona novely osmačtyřicítky, která povinně zveřejní všechny dodatky. To si myslím, že veřejná kontrola bude první a velmi efektivní způsob, jak toto ohlídat. Dalším návrhem, na kterém pracujeme, a je to po konzultaci s Nejvyšším kontrolním úřadem, je vymezit nějaké základní rámcové mantinely pro to, kam ty dohody mimo vyhlášku mohou jít. Takže ještě jednou bych před tímto varoval. Opravdu 30 tisíc dodatků během jednoho měsíce není schopno Ministerstvo zdravotnictví zodpovědně posoudit.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To bylo závěrečné slovo pana ministra. Zeptám se pana zpravodaje, jestli si přeje závěrečné slovo. Nepřeje. V tom případě bychom přistoupili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby nám oznámil postup a potom přednášel jednotlivé návrhy.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, máme před sebou tři pozměňovací návrhy. A je pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví, B potom pozměňovací návrh paní poslankyně Markové a C pozměňovací návrh pana poslance Hovorky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže v tom případě bychom hlasovali třikrát o pozměňovacích návrzích a potom o návrhu zákona jako celku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh procedury. Ano, paní poslankyně Marková.

 • Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já jenom tolik, že o mém pozměňovacím návrhu jsou potřeba dvě hlasování, to znamená varianta A a varianta B. Nemůže se to hlasovat jako celek, protože to jsou dva rozdílné návrhy. Nevím, já jsem to z toho moc nepochopila.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Marková si přeje dvě hlasování. Kdybyste pane zpravodaji, jak ty návrhy paní poslankyně rozdělíme.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Jako B1 a B2.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Konkrétní obsah vysvětlí pan zpravodaj těsně před hlasováním.

  V této fázi bychom hlasovali nejprve o pozměňovacím návrhu, který byl předložen výborem pro zdravotnictví. Je tomu tak? (Poslanec Vyzula souhlasí.) Prosím vás, pane zpravodaji, o vaše stanovisko. (Souhlasné.) Pan ministr? (Kladné.) Ano.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 256, přihlášeno je 153, pro 114, proti 29. Tento návrh byl přijat. ***

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za pochopení. Návrhy paní poslankyně Markové bychom mohli hlasovat takto: podle pozměňovacího návrhu, který máte před sebou, ho má rozdělený na B1.A a B1.B. B1.A, pokud bude přijat, tak je nehlasovatelný B1.B. B1.A znamená zrušení všech poplatků - jedna část. A druhá část je potom, že devadesátikorunový poplatek, který se bude stále platit za pohotovost, by se započítával do limitu. B1.B potom ruší poplatky. Je tady několik bodů, které se toho týkají, jsou to body 3 až 8. Jestli to takto stačí?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To je pouze částečné objasnění, protože pak se chci zeptat, co uděláme s bodem 9 a 10. Ten patří k B1.A, nebo B1.B?

 • Poslanec Rostislav Vyzula: B1.B. Pardon.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: K béčku, takže v tom případě bychom hlasovali nejprve o bodě B1.A, to znamená, v tisku by to byly body 1 a 2. A v případě, že projdou, je zbytek nehlasovatelný. V případě, že by neprošly, tak budeme hlasovat druhým hlasováním o bodech 3 až 10. Je tomu tak? (Zpravodaj: Ano, přesně tak.) Výborně.

  V tom případě přistoupíme k hlasování o bodu B1.B - neboli body 1 a 2 návrhu paní poslankyně Markové. Pan zpravodaj, stanovisko prosím? (Nesouhlas.) Pan ministr? (Negativní.) Dvakrát negativní.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh paní poslankyně, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 257. Přihlášeno je 152, pro 29, proti 111. Tento návrh nebyl přijat.

  Nyní bychom tedy, pane zpravodaji, přikročili ke druhé části.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: B1.B, to znamená body 3 až 10.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko? (Nesouhlas.) Pan ministr? (Negativní.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má pořadové číslo 258. Přihlášeno je 153, pro 28, proti 112. Tento návrh nebyl přijat. Dále, pane zpravodaji.

 • Poslanec Rostislav Vyzula: Dále bychom hlasovali o bodu C, to je pozměňovací návrh pana poslance Hovorky, který tady před chvílí zdůvodnil.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vaše stanovisko? (Souhlas.) Vaše stanovisko, pane ministře? (Zásadně negativní.)

  V tom případě, jakkoliv se mohu podivovat, tak zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 259. Přihlášeno je 153, pro 55, proti 86. Tento návrh nebyl přijat.

  Tím jsme zřejmě vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Můžeme tedy přistoupit k závěrečnému hlasování.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 260, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

  Zeptám se na stanovisko pana zpravodaje. (Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 260. Přihlášeno je 153, pro 113, proti 31. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

  Děkuji panu zpravodaji a rovněž i panu ministrovi. Předám řízení schůze. (V sále je stále obrovský hluk!)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem č. 145 hned, jak se situace v sále uklidní.

  Tímto bodem je

  I když tady není pan ministr Chovanec, pan ministr zdravotnictví ho zastoupí. U stolku zpravodajů zaujal své místo zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jiří Koubek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 203/2.

  Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

  Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Žádám zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako pan ministr. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedo. Dovolím si upozornit, že tady ještě asi můj předchůdce je stále přihlášen, u tohoto stolku, takže nebude asi moci hlasovat z místa.

  Co se týče samotného postupu, je to poměrně velice jednoduché, neboť máme jeden pozměňovací návrh, tudíž bychom nejprve hlasovali o tomto pozměňovacím návrhu, který na své 13. schůzi přijal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a následně bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že je to poměrně jednoduché. Nemusíme tedy hlasovat proceduru. Přikročíme rovnou k pozměňovacímu návrhu. Stanovisko pana zpravodaje? (Kladné.) Pan ministr? (Souhlas.) Oba vyslovili s pozměňovacím návrhem souhlas.

  Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 261, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 261. Z přítomných 150 pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Protože to byl jediný pozměňovací návrh, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 203, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.) ***

 • Poslanec Leo Luzar: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás upozornil na návrhy z hospodářského výboru, který navrhuje v tomto zákoně rozdělit stávající ochranu účastníka na ochranu spotřebitele a účastníka. Zároveň v dalším článku navrhuje toho účastníka, jeho informovanost, omezit pouze na podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke změně původní smlouvy. Tyto body mají svou logiku a jsou docela dobře zdůvodněny a kolegové z hospodářského výboru v mnohém samozřejmě mají pravdu. Chci pouze upozornit na pozici osob samostatně výdělečně činných, tzv. íčařů, to jsou ti, kteří nemají zaměstnance, popř. minimum zaměstnanců, a jejich vztah vůči operátorům je dle mého názoru v rovině běžného spotřebitele. Já jako osoba samostatně výdělečně činná jsem si i tímto vztahem prošel a myslím si, že naši telekomunikační operátoři ještě nedospěli do stavu, kdy by přistupovali rovně k partnerům s podstatně menší silou vyjednávání, než jsou velké podniky. Proto pro tento návrh nebudu hlasovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Luzarovi. Žádný návrh, který by byl ve třetím čtení hlasovatelný, nepřednesl. Budeme tedy pokračovat. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Ano, pan kolega Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolím si upozornit na svůj pozměňovací návrh pod písmenem B, který se týká toho, aby operátoři nemohli svévolně zrušit předplacené SIM karty, na kterých jsou nějaké zůstatky. To znamená, aby byla zachována čísla a ty zůstatky, které tam jsou. To je důležitý pozměňovací návrh, a pokud vím, tak má i podporu ze strany ČTÚ. Naopak jsem se dozvěděl, že to, co bylo přijato v hospodářském výboru, konkrétně změna § 63 odst. 6, že k tomu měl Český telekomunikační úřad záporné stanovisko, že tato část, tento návrh může být v rozporu s právem Evropské unie. Upozorňoval jsem na to již ve druhém čtení. Možná by bylo dobré, kdyby k tomu řekl ještě pan ministr, jestli si to s ČTÚ nějakým způsobem vyjasnili. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Hovorkovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Ano, pan ministr Jan Mládek se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve třetím čtení projednáváme návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a zákon o poštovních službách. Tento návrh má zejména za cíl uvést zmíněné zákony do souladu s novým kontrolním řádem a dále doplňuje chybějící sankce za porušení některých povinností vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. Ve druhém čtení byl k návrhu, již dříve podaným pozměňovacím návrhům pánů poslanců Birkeho a Pflégra, načten pozměňovací návrh poslance Ludvíka Hovorky, jenž v § 63 doplňuje nový odstavec 12. Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je zákaz podmiňování čerpání nebo omezování čerpání zaplaceného kreditu u předplacených karet. K jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím ve chvíli, kdy se o nich bude hlasovat.

  Závěrem bych vás i s ohledem na možnou hrozbu sankcí ze strany Evropské unie chtěl požádat o schválení předloženého návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost.

  K dotazu pana poslance Hovorky. Ohledně § 63 odst. 6 jsem měl několik porad se svými úředníky a s předsedou ČTÚ. Nepodařilo se nalézt úplně jednoznačné stanovisko a úplně vyhodnotit rizika. Nicméně sděluji, že moje stanovisko v této věci bude neutrální. Jako výsledek všech těch debat. Co se týče návrhu pana poslance Hovorky, je to nepochybně zajímavý námět, že by měla být prodloužena doba, kdy platí ony kredity, ale vzhledem k tomu, že tento návrh přednesl pozdě a nebyl projednán v hospodářském výboru, v této podobě by asi nebyl přínosem, tak moje stanovisko bude negativní. To je všechno, děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní pan zpravodaj. Já nemůžu pana kolegu Hovorku (hlásícího se o slovo) připustit, protože jsem uzavřel rozpravu a šlo o závěrečné slovo pana ministra.

  Pan zpravodaj se závěrečným slovem? Nemá zájem. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích. Žádám zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako pan ministr, který některé věci už dopředu oznámil. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jiří Valenta: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, navrhuji Sněmovně následující postup při hlasování. Za prvé, nejprve hlasovat jednotlivě o pozměňovacích návrzích obsažených v revokovaném usnesení hospodářského výboru číslo 59 ze dne 22. května tohoto roku. K revokaci došlo na 10. schůzi hospodářského výboru dne 3. září tohoto roku. Dále budeme hlasovat o načteném pozměňovacím návrhu z druhého čtení, jenž tedy již neprošel rozpravou a schvalovacím procesem v hospodářském výboru. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Ludvíka Hovorky, který jste mohli slyšet, který byl zaevidován v elektronickém systému Sněmovny pod číslem 1370 a v sumáři pozměňovacích návrhů sněmovní tisk 135/4 je zkonkretizován pod písmenem B. Domnívám se, že v obou podbodech tohoto pozměňovacího návrhu, tedy B1 a B2, lze hlasovat jediným hlasováním, neboť tyto podbody se vzájemně podmiňují.

  A za druhé, přistoupíme k hlasování o tom, zda Sněmovna vysloví souhlas s návrhem zákona jako celkem, či nikoliv, a to ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

  Takže nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod šifrou A1. Stanovisko kladné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, pane zpravodaji. Nejdříve se musíme dohodnout, jestli pan kolega Hovorka souhlasí s hlasováním najednou u bodů B. Prosím, pane poslanče, k proceduře.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážení kolegové, souhlasím, aby o mém návrhu bylo hlasováno současně o obou bodech. Ale chtěl bych požádat, aby o tom hlasování hospodářského výboru, konkrétně o A3, bylo hlasováno samostatně, a to právě z toho důvodu, na který jsem upozornil, že tam je nesouhlasné stanovisko ČTÚ. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale to myslím pan zpravodaj říkal, že budeme áčko hlasovat všechno jednotlivé. Čili to souhlasí, to nemění proceduru. Všichni rozumějí proceduře nebo je zájem o schválení procedury? Jednotlivě A a jedním hlasováním pozměňovací návrhy pod bodem B. Nemusíme hlasovat. Děkuji.

  Můžeme tedy hlasovat bod A1. Stanovisko, pane zpravodaji? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.)

  Rozhodneme v hlasování 263, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 263. Z přítomných 151 poslance pro 133, proti 2. Návrh byl přijat. ***

 • Poslanec Jiří Valenta: A2. Stanovisko kladné. (Ministr také kladné.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 264, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 264, přítomno 151, pro 134, proti 2. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Jiří Valenta: A3. Stanovisko kladné. (Ministr stanovisko neutrální.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 265 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 265, z přítomných 151 pro 125, proti 2. Návrh byl přijat.

  Paní kolegyně Němcová se hlásí s faktickou poznámkou? Není tomu tak. Můžeme pokračovat v hlasování.

  Nyní o bodech B1 a B2 jedním hlasováním.

  Stanoviska? (Zpravodaj i ministr stanovisko záporné.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 266 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 266 z přítomných 151 pro 11, proti 92. Návrh nebyl přijat.

  Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, je tomu tak, a můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 135, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 267 a ptám se, kdo je pro zákon jako celek. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 267 z přítomných 152 pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod č. 138.

  Ještě než budeme pokračovat, dovolte mi, abych konstatoval, omluvu pana poslance Pavla Šrámka, který se omlouvá z dnešního jednacího dne předsedovi Poslanecké sněmovny.

  Ptám se - mezi body, jaký návrh chce pan kolega Adam přednést? Omluvu nebo změna hlasování? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Adam: Dobrý den. Omlouvám se, ale jménem klubu hnutí Úsvit žádáme a bereme 20 minut pauzu. Tímto svolávám klub do klubové místnosti. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zastupující předseda klubu hnutí Úsvit požádal přestávku na klub v délce 20 minut. Ještě předtím paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Já chci jenom požádat členy mandátového a imunitního výboru, abychom se sešli teď hned u klavíru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili vyhlašuji přestávku do 10.35 pro poradu klubu hnutí Úsvit a jednání mandátového a imunitního výboru. Děkuji vám.

  (Jednání přerušeno v 10.15 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, čas na přestávku vypršel. Budeme pokračovat v projednání dalšího bodu, který je zařazen na programu. Já zmáčknu gong a přivolám naše kolegyně a kolegy z předsálí, abychom mohli pokračovat v jednání.

  Dalším bodem dnešního programu je

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Už sedí - děkuji. A zpravodaj hospodářského výboru poslanec Josef Hájek. Už tam oba jsou připraveni. Paráda. (Pobavení v sále.) Už sedí - na místě zpravodaje jemu určeném, abych to upřesnil! Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 213/2.

  Otevírám rozpravu a v tento moment neeviduji nikoho přihlášeného do rozpravy. Je tomu tak? Je tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se pana zpravodaje, zda si vezme závěrečné slovo. (Ano, ale musí si donést podklady.) Dobře, počkáme na vás, pane zpravodaji.

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já nebudu chtít zdržovat, ale chtěl bych na této, bych řekl, velmi jednoduché novele tady sdělit svůj pocit, který se týká toho, jak se dá třeba takováto velmi jednoduchá novela politicky zneužít.

  Tato novela vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 98/2013. Jedná se o to, že toto nařízení oznamuje nebo sděluje ČR, aby buď se řídila tímto nařízením Evropského parlamentu, které bylo schváleno 15. ledna 2013, opakuji 15. ledna 2013, a jeho účinnost vstoupila v platnost 2. září letošního roku. To znamená, ČR měla 21 měsíců na implementaci tohoto nařízení. Toto nařízení hovoří o tom, že buď implementujeme plně toto nařízení - v praxi to znamená, že zakážeme občanům z řad široké veřejnosti nákup chemických prostředků, například bazénové chemie. A toho my jsme dosáhli. Jelikož jsme neschválili tuto novelu ještě, tak od 2. září nesmí žádný objekt, subjekt podnikatelský nebo OSVČ prodávat bazénovou chemii. Dopouští se porušení zákona.

  A vrátím se zpátky k tomu. To znamená 15. ledna 2013 vstoupilo toto nařízení v platnost. V té době šest měsíců byl ministrem průmyslu a obchodu pan MUDr. Kuba. Tehdejší vláda měla šest měsíců na to, aby tato dle mého názoru velmi jednoduchá novela prošla Sněmovnou. Tato vláda - vláda pana premiéra Nečase - to neudělala. Do svého programu to nezařadila ani následující vláda pod premiérem - teď mi vypadlo jeho jméno - Rusnokem, děkuji za nápovědu, a černý Petr padl až tady na pana ministra Mládka. A pan ministr prostřednictvím tedy i mě jako zpravodaje požádal tady Sněmovnu, abychom v červnu, na červnové schůzi projednali tuto novelu již v prvním čtení nebo schválili tento zákon v prvním čtení. Poslanecký klub ODS a TOP 09, v tomto případě i s podporu Úsvitu, schválení v prvním čtení negovaly. V té době už muselo, předpokládám, panu Stanjurovi, který je opravdu, si myslím, v téhle oblasti velmi dobře orientovaný, jasně známo, že to nestihneme legislativně schválit do 2. září, tím pádem věděl, že od 2. září se to dotkne jak osob samostatně výdělečně činných, tak podnikatelů. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní se táži pana ministra, jestli si chce vzít závěrečné slovo. Mám zde faktickou poznámku pana předsedy Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího - ano, máte pravdu, pane poslanče Hájku. Budu si dávat pozor na rozlišení, měl jsem samozřejmě na mysli Babiše Andreje.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní se táži pana ministra, zda si chce vzít závěrečné slovo. Máte slovo, pane ministře.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jelikož pan zpravodaj už mnohé řekl, tak zkrátím své vystoupení a sdělím jenom, že k tomuto návrhu jsou pouze dva pozměňovací návrhy - jeden je legislativně technický, druhý je o dni vyhlášení, takže samozřejmě s oběma souhlasím a navrhuji, aby Sněmovna vyslovila s tímto zákonem souhlas ve třetím čtení. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, tak jsem obdržel požadavek na odhlášení, takže já vás nejdřív všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili opětovně do systému. A nyní prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil a seznámil nás s procedurou hlasování.

 • Poslanec Josef Hájek: Takže děkuji za slovo. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, jak tady sdělil pan ministr. Pozměňovací návrhy jsou dva, to znamená oba dva jsou pod písmenem A. První se týká - oprava legislativně technické změny § 12 a ta druhá se týká, jak jsem sděloval, změny termínu účinnosti, kdy místo pevně stanoveného data se navrhuje, aby tento zákon nabyl účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení. Oba dva pozměňovací návrhy doporučuji schválit jako celek a doporučuji, nebo jsem pro tyto pozměňovací návrhy.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, takže postupně. Já se táži, zda je někdo proti takto navrženému postupu hlasování, abychom hlasovali pozměňovací návrhy společně. Námitku nevidím, v tom případě to považuji za schválené. Než budeme hlasovat, tak se táži vás, pane zpravodaji, na vaše stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům. (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 268, přítomných poslanců je 132, pro tento návrh bylo 131 poslanců. Návrh byl přijat.

  O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Já

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin), podle sněmovního tisku 213, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Táži se na stanovisko pana zpravodaje? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 269, přítomných poslanců je 134 a zákon byl jednohlasně přijat 134 hlasy. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Přistoupíme k dalšímu bodu, který budeme projednávat.

  Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místo pan poslanec Roman Sklenák a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jan Chvojka. Děkuji vám, pánové. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 242/4.

  V tento moment otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Benda. Máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já chci jenom v rozpravě k tomuto bodu upozornit na body B a D hlasovací mašinérie, které se týkají použití lustračního zákona i na členy vlády a vedoucí jiných ústředních orgánů, případně členy vlády a náměstky. Je samozřejmě na vašem rozhodnutí, který z těchto návrhů podpoříte a jestli nějaký takový návrh podpoříte. Jenom sděluji za poslanecký klub ODS, že pokud cílem tohoto zákona je, aby se lustrace nevztahovaly na členy vlády, a tento tisk bude prosazen, tak my doprovodný zákon o státní službě nepodpoříme. Sděluji, že pokud neprojde jeden z těchto návrhů, tak držíme původní dohodu o zákonu o státní službě, ale tento zákon, jehož jediným cílem je, aby se lustrace nevztahovaly na členy vlády, nepodpoříme. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Moc bych si přál, dámy a pánové, abych teď promluvil zbytečně, protože jeden z těch dvou pozměňovacích návrhů bude přijat. Ale neboť máme za to, že komunističtí fízlové opravdu do vlády nepatří, v případě, že tento názor odmítnete, nemůžeme hlasovat pro zákon jako celek.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tento moment neregistruji nikoho s přihláškou do rozpravy ani s faktickou poznámkou. Je-li tomu tak, v tom případě rozpravu končím a táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda chcete mít závěrečná slova. Ani jeden z nich závěrečné slovo nechcete. Dobře. V tom případě přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo.***

 • Poslanec Jan Chvojka: Hezké dopoledne, vážené dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pozměňovacích návrhů není naštěstí tolik, jak jsem čekal. Je jich celkem šest a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu nejprve ústavněprávního výboru, potom o pozměňovacím návrhu pana poslance Bendy, o mém pozměňovacím návrhu, o pozměňovacím návrhu pana poslance Plíška, o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Hnykové a o pozměňovacím návrhu pana poslance Krákory. A poté, co se vypořádáme se všemi pozměňovacími návrhy, měli bychom hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji vám. Chci se zeptat, zda máte někdo námitku proti takto navrženému postupu hlasování. Žádnou námitku nevidím, v tom případě budeme postupovat tak, jak jste to, pane zpravodaji, popsal. Poprosím vás, abyste nyní přednášel jednotlivé návrhy a vyjádřil se k nim.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu, tak jak je uveden v usnesení ústavněprávního výboru.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vaše stanovisko? (Kladné.) Pan poslanec Sklenák? (Souhlasné.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 270, přítomných poslanců je 142, pro 107, návrh byl přijat.

  Omlouvám se, mám zde jednu faktickou poznámku. Pan poslanec Dolejš? Ne, dobře, ruším. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jan Chvojka: Dále mám na řadě pozměňovací návrh pana poslance Marka Bendy.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vaše stanovisko? (Neutrální) Pan předseda Sklenák? (Nesouhlasné.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 271, přítomných poslanců 143, pro 59, tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat dál.

 • Poslanec Jan Chvojka: Dále máme na řadě pozměňovací návrh můj. Samozřejmě moje stanovisko je kladné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Sklenák? (Souhlasné.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

  Končím hlasování číslo 272, přítomných poslanců 144, pro 107, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jan Chvojka: Dále máme v pořadí pozměňovací návrh pana poslance Plíška. Mé stanovisko je neutrální.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Sklenák? (Nesouhlasné.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

  Končím hlasování číslo 273, přítomných poslanců 144, pro návrh 48, návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jan Chvojka: Dále máme na řadě pozměňovací návrh paní poslankyně Hnykové. Můj názor je kladný.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Sklenák? (Souhlas.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 274, přítomných poslanců 146, pro návrh bylo 139 poslanců, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec Jan Chvojka: Poslední pozměňovací návrh, kterým bychom se měli zabývat, je pozměňovací návrh pana poslance Krákory. Mé stanovisko je kladné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Sklenák? (Souhlasné.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 275, přítomných poslanců je 146, pro návrh bylo 141 poslanců, návrh byl přijat.

  O všech návrzích bylo hlasováno, nyní tedy můžeme přikročit k hlasování o návrhu jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka a Jiřího Junka na vydání zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, podle sněmovního tisku 242, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Poprosím vás o stanovisko k tomuto usnesení. (Zpravodaj: Moje stanovisko je kladné. Navrhovatel: Také kladné.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 276, přítomných poslanců je 148. Návrh nebyl přijat. (Pro bylo 73, proti 32. Údiv v sále.)

  Poprosím vás o chvilku strpení... (Kontrola hlasování.)

  Vypadá to, že zde máme připomínku k hlasování. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Miloš Babiš: Vážený pane předsedo, já bych chtěl zpochybnit hlasování, neboť jsem hlasoval ano a mám neutrální, zdržel jsem se.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. V tom případě budeme hlasování opakovat. Mám zde s přednostním právem pana poslance Stanjuru.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tomu rozumím, ale na výsledku hlasování by to nic nezměnilo. Nic víc, nic míň.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Gazdík.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci se mýlit, ale myslím, že vám zrovna chybí hlas pana premiéra. Děkuji. (Silný potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že nikdo další se nehlásí - mám zde požadavek na odhlášení. Všechny vás odhlásím a poprosím vás o opětovné přihlášení. Budeme opakovat hlasování, protože bylo zpochybněno. (Připomínky v sále.)

  Byla vznesena námitka proti zápisu k hlasování. Nejdříve dám hlasovat o tom, zda budeme akceptovat tuto námitku.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 277, přítomných poslanců 150, pro 141, námitka byla přijata. V tom případě budeme opakovat hlasování. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, zákon je přijat. Zcela jistě nebude mít problém ani v Senátu ani na Hradě, takže teď jste rozhodli o tom, že bývalí agenti StB mohou být členy vlády.

  Při minulém hlasování o zákonu o státní službě jste rozhodli o tom, že Vysoká škola SNB před rokem 1989 je pro účely služebního zákona srovnatelným vzděláním s Univerzitou Karlovou.

  Prvním místopředsedou vlády je člověk, který není schopen předložit lustrační osvědčení, v přímém rozporu s dosud platným a účinným zákonem.

  Náměstkem policejního prezidenta pro trestní řízení je bývalý důstojník Státní bezpečnosti.

  Mandátový a imunitní výbor této Sněmovny se pokusil zakázat použít legitimní výraz komunistický fízl.

  Mně když moje pětaosmdesátiletá maminka vypráví, že se v těchto týdnech a měsících cítí jako v roce 1947, tak přesně vím, o čem mluví. Kam až do chcete dotáhnout?! (Smích z levé strany sálu, potlesk ze strany pravé.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další s přednostním právem byl pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Včera jsme měli debatu o tom, jestli komunistický fízl patří na půdu Poslanecké sněmovny, nebo ne, a ten, který podle mého názoru je komunistický fízl, se hájil tím, připomeňte si a podívejte se na záznam, že on se cítí uražen, protože za komunistického fízla on sám by se považoval v okamžiku, kdyby sloužil u StB.

  A co jsme před chvílí schválili? Pořád mluvíme jenom o agentech StB. Ale my jsme schválili úplně něco jiného. Ministrem se může stát komunistický fízl, který byl v dikci poslance Ondráčka členem a zaměstnancem StB. I on s tím souhlasí, protože i o nich mluví lustrační zákon, nejenom o agentech, o těch, kteří byli horší než ti agenti! To je třeba říci. Mluví o všech nomenklaturních kádrech KSČ, kteří byli také horší než ti agenti StB!

  A když se podíváte na tu sjetinu, tak je mi opravdu smutno, že pro to, aby nomenklaturní kádři, příslušníci StB a jejich agenti mohli být ministry, hlasoval i bývalý ředitel ÚSTRu. Svedli jsme v jeho zájmu nejednu politickou bitvu proto, aby Ústav pro studium totalitních režimů mohl plnit svoji roli. A stáli jsme po jeho boku! A jeho bývalý ředitel hlasoval teďka, před minutou, pro zrušení lustračního zákona, který se týká, jak říkám, jak estébáků, nomenklaturních kádrů, tak agentů.

  Já toho nelituju, že jsme stáli po boku bývalého ředitele. Nelituju toho, protože (nesrozumitelné), ale kvůli tomu, že ten princip je správný. Takže tu podporu neodvolávám. Jenom říkám, že já osobně jsem velmi zklamán, že on a jeho straničtí kolegové dodali ty rozhodující hlasy. Protože bez vás by to, pánové, dneska neprošlo! (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Přeji, pane předsedající, paní a pánové, hezký dobrý den, páteční dopoledne.

  Rád bych v této souvislosti poznamenal, protože nechci, abychom byli v jednom pytli s těmi ostatními, co to nepodpořili, zejména s pravicí, že výsledek hlasování mě udivil. Udivil mě v tom, že jde přece o výsledek dohod, ke kterým se pracně dopracovávalo v průběhu celého léta, že v průběhu celého léta nám některým, pravda, nezbyl čas na prázdniny a dovolené, protože jsme neustále kolem dokolečka jednali o služebním zákoně, co tam má být, co tam nemá být, proč to tam má být, koho se má týkat, koho se nemá týkat, jak to má vypadat, jak ty dohody budou vypadat a bude tam dohoda vládní koalice s pravicovou opozicí. My jsme jako komunisté z toho byli vynecháni.

  O služebním zákoně se hlasovalo podle té původní dohody. A já jsem překvapen, že se podle původní dohody nehlasovalo o doprovodném zákoně, bez kterého by služební zákon jaksi, uznáte, těžko mohl existovat, nebo alespoň být realizován, anebo alespoň by to tomu služebnímu zákonu při jeho cestě jeho vlastním životem přineslo velké problémy.

  Takže aby bylo jasno, nechceme vzbouzet strašáky minulosti. Ostatně jsou zde spíše na evropském kontinentě patrné známky probouzení se nebezpečí předminulosti a mám pocit, že ti, kteří hovoří o tom, že zdánlivě mrtvý fašismus, hnědé nebezpečí, se docela reálně probouzí, ve většině států Evropy nějaké výhonky má, tak že to je to nebezpečí, o kterém bychom se třeba měli bavit.

  Ale to nemá vůbec žádnou souvislost s tím, že vy jste, přátelé, udělali dohody v létě, které část z vás teď pod nějakou záminkou, podle mého soudu naprosto irelevantní, protože jde doopravdy o věci, které jsou dávnou minulostí, které dnes neohrozí nikoho. Anebo se snad bojíte, že by parlamentní demokracie byla tak křehká, že by stačilo, kdyby nějaký zakuklený nomenklaturní kádr někde jako referent na nějakém ministerstvu mohl celou parlamentní demokracii zbourat? To si tedy málo věříte. Tak celou tu věc znehodnotíte a zbouráte. Nepřipadá mi to úplně fér ani vůči těm, se kterými jste ty dohody učinili, ani vůči občanům České republiky. Co si potom mají myslet o pevnosti dohod, na druhé straně o věrolomnosti a o tom, že vlastně tady nic nemusí platit, žádná pravidla nemusejí být dodržována a že se všechno dá účelově překroutit? Možná to je návaznost na tu včerejší diskusi. Já ji tam tedy moc nevidím, že by nějak logicky měla být. To je snad všechno.

  Komunisté nehlasovali pro tento zákon, protože za prvé nehlasovali ani pro služební zákon, který nepovažují za kvalitní, a tudíž jsme se zdrželi hlasování i u zákona doprovodného. Nebylo to pro to, pro co nepodpořila ten zákon pravicová část opozice.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále je přihlášen s přednostním právem pan ministr kultury Herman.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, to, co jsme tady před chvilkou slyšeli, chápu jako součást předvolebního boje (Velký hluk a bušení do lavic z pravé strany sálu.), protože jsme 14 dní před volbami. Já tomu velmi dobře rozumím, protože úloha opozičního politika je prostě taková. Na druhou stranu je zde také otázka odpovědnosti, odpovědnosti za to, aby tato země fungovala a abychom nezadrhávali věci, které jsou opravdu podstatné pro její chod právě díky určitému politikaření. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Registruji dvě faktické poznámky, v tento moment už tři. První má pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Blažek a následuje pan poslanec Korte. (Někteří poslanci vpravo postávají před svými lavicemi. Napjatá atmosféra.)

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. (Poslanec Okamura mimo mikrofon cosi říká předsedajícímu.) Jestli se hlásil pan Okamura... A on je nemocný... (Smích v sále.)

  Víte, já jsem si to tady vyslechl. Co jsme si vyslechli? Vyslechli jsme si od komunistů, že je ohrožena demokracie. Od lidovců, že oni jsou vlastně ti jediní, kteří spasí svět - a vůbec to nebylo volební prohlášení, pane ministře, bylo to skutečně takové objektivní zhodnocení situace - já se přitom směju, to mi, doufám, odpustíte. Ale přesto bych chtěl všem připomenout jednu jedinou věc. Co je příčinou toho maléru, ke kterému tady dneska došlo? K tomu, co jsem řekl v úvodu, když jsme ten zákon začali projednávat - ten zákon je blbej! Děkuju vám. (Potlesk poslanců sociální demokracie a některých poslanců zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A já se musím všem kolegyním a kolegům omluvit, protože není otevřena rozprava, tudíž nemůžou být pokládány faktické poznámky. (Nesouhlas v plénu. Poslanec Kalousek mimo mikrofon: Je otevřená rozprava, vystoupil pan ministr Herman.) Pan ministr Herman vystoupil, tudíž se otevřela rozprava. Máte pravdu, pane Kalousku. V tom případě další je přihlášen pan poslanec Okamura s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom v krátkosti řekl stanovisko hnutí Úsvit. My jsme samozřejmě absolutně v šoku, že prošel zákon, který umožňuje agentům StB fungovat ve státní správě. Jsme v šoku, že tato koalice tento zákon vůbec mohla propustit. A jenom třešničkou na dortu, a velmi hořkou, bylo vystoupení pana ministra Hermana. To jsem tedy vůbec nepochopil. To byla změť výmluv, nějakého kličkování a že se něčeho nemusíme bát... Ale já jsem také z věřící rodiny po mamince, říkala mi: Ne slova, ale činy. Ale vy jste hlasovali tak, jak jste hlasovali, a umožnili jste fungování bývalých příslušníků StB ve státní správě na vysokých pozicích. To je prostě fakt a s tím my v Úsvitu nesouhlasíme. My jsme hnutí a nerozlišujeme nalevo napravo. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ale tohle to je přece jenom trošku moc. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek. (Šum v sále, nejasno mezi poslanci nalevo. Připomínky, že není otevřená rozprava.) Já to upřesním, protože jsem dotazován, zda je, nebo není otevřená rozprava. Já konstatuji, že jsem neukončil tento bod. Neřekl jsem, že ukončuji tento bod. Z toho důvodu tím, že vystoupil pan ministr, se rozprava otevřela.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem si před týdnem zhruba vzpomněl na Gustáva Husáka, který se musel obrátit v hrobě, když zde věrný soudruh Andrej Babiš prohlásil, že je pravičák. Musel si sednout v tom hrobě a říkat si: I Andrej. Dnes si dal takhle ruce za hlavu (ukazuje), lehl si spokojeně a mohl si říkat: Ten Andrej Andrejevič, to je lišák! Takhle jsem ty lidovce ani já nedokázal sešněrovat. (Smích a potlesk poslanců z řad ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jako další vystoupí pan poslanec Daniel Korte. (Hluk v sále.)

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan ministr Daniel Herman zde vystoupil. Mluvil velmi ušlechtile v duchu nejlepších tradic KDU-ČSL. A v duchu těchto tradic také on a poslanci tohoto klubu předvedli typický rozpor mezi slovy a činy. (Potlesk z řad ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S další faktickou je přihlášen pan poslanec Kučera.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Já děkuji za slovo. Dámy a pánové, letos máme výročí 25 let od pádu zločineckého komunistického režimu. Já bych si nedokázal představit, že podobná debata a podobné hlasování by proběhlo v Bundestagu 25 let od konce druhé světové války. Můžu říct, že hlasování kolegů z KDU-ČSL je mi opravdu velmi líto. (Potlesk z řad ODS a TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Karel Černý, dále se z dnešního jednání mezi 12.30 a 15 omlouvá pan poslanec Martin Kolovratník a od 10.30 se z dnešního jednání omlouvá pan poslanec Tomáš Podivínský.

  Další faktickou poznámku má nahlášenou pan předseda Fiala.

 • Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, já opravdu musím - musím, i když jsem nechtěl - reagovat na slova pana ministra Hermana. Já jsem s panem ministrem Hermanem seděl v radě - nebo on byl ředitelem, když já jsem byl v radě Ústavu pro studium totalitních režimů. A tam jsem mu docela rozuměl. Musím se přiznat, že dnes jsem mu nerozuměl vůbec. Pan ministr tady hovořil o předvolebním boji. My tu žádný předvolební boj nevedeme. My se tady zastáváme určitých hodnot a principů, které považujeme za důležité, pane ministře. A nerozuměl jsem ani těm tajemným sdělením o jakýchsi záhadných tajemstvích a o nějakých principiálních postojích, které KDU-ČSL zastává ve vládě. Já jsem si těch principiálních postojů nevšiml. Někteří občané si ani nevšimli, že KDU-ČSL v této vládě je. Ale budiž, tomu se tady věnovat nechci.

  Pane ministře, abych to řekl kultivovaně a nedával najevo to rozhořčení, které cítím, tak vám to řeknu dvěma úslovími. Jedno úsloví zní: Hic Rhodus, hic salta! A to druhé, tomu budete rozumět všichni: Po ovoci poznáte je. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další faktickou poznámku má nahlášenou pan poslanec Adam. ***

 • Poslanec Petr Adam: Dámy a pánové, já chci v tuto chvíli omluvit stranu lidovou, protože ona hlasovala pro návrh pana Bendy, to je v naprostém pořádku, a strana lidová udělala to, co bylo jejím zvykem. Hlasovala v souladu s Národní frontou.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další s faktickou je nahlášen pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, rád bych, abychom si uvědomili, pokud tady chceme vysílat nějaké vzkazy - protože teď už jenom vysíláme vzkazy voličům, že? (Poznámka z pléna.) Rozumím tomu tak, v té diskusi, která se tady poslední dny vede, je tady začasté mluveno o tom, že tady byl komunismus. Historici mi potvrdí, tedy myslím skutečné historiky, že nikde na světě žádný komunismus dosud nikdy nebyl - reálně. Takže prosím pěkně, opravte si ve svém slovníku, chcete-li být považováni za historiky nebo alespoň osoby poučené, tenhle ten pravda všeobecně rozšířený omyl, že tomu tak skutečně není.

  A druhý vzkaz. Prosím vás pěkně, pojďme od toho. Pojďme pracovat podle našeho poslaneckého slibu, čili ve prospěch občanů a ve prospěch této země. Nechme těchto planých řečí a planých hádek. (Potlesk z řad KSČM.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, já jenom chci říci, že z některých indicií je mi známo, že rozhodně ti čerti minulosti, kteří už jsou dávno zapomenuti, nejsou čerti minulosti a že se sem vracejí staré pořádky. Možná že nejenom já, ale řada z vás dalších to pocítí brzo na vlastní kůži, až začnou tajně unikat vaše data atd. atd. Já se skutečně hluboce stydím - já jsem přísahal, že budu fungovat ve prospěch této země. A prospěchem této země je svoboda a demokracie. Je mi líto, pan ministr Herman se zřejmě tady osloven snažil zachránit situaci, ale prosím, politika pro jisté kategorie není politikou možného. Víte, kam vedla politika možného, snaha blamážníků udržet mír v Evropě před druhou světovou válkou, jaké byly následky. Kam vedla politika možného po roce 1968, když pan Dubček schválil pendrekový zákon. Kam vedla politika možného, jestli teď se nechá umrtvit východ Ukrajiny, a pak ji Putin ukradne. Jakápak politika možného? Jsou kategorie, přes které normální lidé, pokud mají pod kůží a skutečně žijí svobodu a demokracii - ne pro sebe jako někteří podnikatelé, o nichž tady dneska naprosto nesmyslně padá, že jsou slušní, ale kam až ta politika povede. Takže prosím, KDU-ČSL se povedl největší morální lapsus za posledních deset let. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S další faktickou poznámkou je pan poslanec Petr Adam, ten ji ruší. V tom případě pan poslanec Ivan Pilný. Máte slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Dámy a pánové, tato vystoupení bývají označována za faktické poznámky. Tak já bych se rád vrátil k tomu předmětu, o kterém tady bylo mluveno a hlasováno, to je ke služebnímu zákonu. Ano, přes obstrukce a předčítání nezáživných textů jsme se propracovali k něčemu, co se označuje jako kompromis a nevyhovuje to nikomu. Rád bych se tedy připojil - prostřednictvím pana předsedajícího - k názoru pana poslance Jandáka. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já navážu na mého kolegu Petra Adama i délkou, budu také stručný jako kolega Petr Adam. Po tom, co trošku vyprchalo překvapení z toho, co jsme viděli na tabuli, jak které politické subjekty hlasovaly, tak jsem si říkal, jestli to je, nebo není překvapení, jak hlasovala strana KDU. A s odstupem času musím říct, že to bohužel překvapení nebylo. Protože tahle strana za tu historii známe, kterou jsme sledovali, vždy hlasovala tak, jak to bylo aktuálně výhodné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S další faktickou poznámkou Miroslava Němcová.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Dámy a pánové, tak jsme přijali lex Babiš, a několik poznámek k tomuto zákonu.

  Pan kolega Pilný říká, že se mu to nelíbí, že sdílí stanovisko pana poslance Jandáka. Tak já prostřednictvím předsedajícího vám musím sdělit, pane kolego, že své stanovisko sdělujete v podobě hlasování. Jestli jste hluboce přesvědčen o tom, že ten zákon je blbý, jak řekl kolega Jandák, měl jste šanci hlasovat proti němu, tak jako jsme to učinili my, kteří jsme o tom byli přesvědčeni také. Když už vám nevadí to, že se týká zejména vašeho předsedy, a proto byl takto konstruován. Ale vy jste hlasoval pro něj, takže tady ty liché výmluvy padají na špatnou půdu.

  Pokud jde o pana předsedu Komunistické strany Čech a Moravy, jeho řeč o tom, že komunismus tady nebyl, pak ano, my si dobře pamatujeme, že tady byli komunisté a těm vděčíme za ten hluboký marasmus, který celou naši zemi rozežíral jako rakovina a jehož se stále nejsme schopni zbavit. A teď jste přispěli k tomu, aby ta rakovina na organismu české společnosti bujela dál, protože všichni ti, kteří dosud, a právem, byli v opovržení a byli zalezlí, protože věděli, co způsobili českým svobodomyslným lidem, tak vylezli a dobývají se na nejvyšší posty ve správě naší země.

  K panu ministru Hermanovi mám nejhlubší opovržení. Musím to tady říci s lítostí, protože na něj jsem se chtěla obrátit a obrátila se svou písemnou interpelací, která se týká situace v Ústavu pro studium totalitních režimů. Očekávala jsem, že právě tento člen vlády mi bude nápomocen v tom, abychom i budoucím generacím zachovali badatelskou svobodu, která by jim přinesla informace o tom, co se v naší zemi dělo. Jeho práce a práce jeho strany, mě utvrzuje v tom, že si z názvu této strany škrtám KDU, zůstává mi ona ČSL. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou je pan poslanec Holeček.

 • Poslanec Radim Holeček: Dámy a pánové, kolega Blažek tady dneska říkal o tom, jak se někdo obrací nebo neobrací v hrobě. Určitě se obrací v hrobě moje babička a já mám pro ni jeden vzkaz do záhrobí: Babi, estébáčtí šmejdi zase na chvíli vyhrávaj, ale my se nedáme, a je to důvod, proč jsem tady. (Potlesk v části sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další je pan poslanec Koníček.

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl jen upozornit na dikci § 66 odst. 3 našeho jednacího řádu, který říká: Sněmovna se může usnést bez rozpravy na opětovném otevření rozpravy, a to do zahájení hlasování o závěrečném usnesení. Rozprava je znovu zahájena též tehdy, ujme-li se slova před hlasováním o závěrečném usnesením člen vlády. Já považuji celou tuto předcházející rozpravu za v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se vás, pane poslanče, zda vznášíte námitku proti způsobu vedení schůze, nebo nevznášíte, v tom případě budeme pokračovat tak, jak - vznášíte námitku?

 • Poslanec Vladimír Koníček: Pokud byste udělil dalšímu slovo, tak vznáším námitku. Prozatím jste neřekl, že někdo bude pokračovat v té diskusi. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, byla vznesena námitka. V tom případě o ní nechám hlasovat. (V sále je velký hluk a neklid!)

  Mám zde požadavek na odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím. Požádám vás o přihlášení do systému. Každopádně po zvážení všech okolností a poté, co jste to, pane poslanče, přednesl takto z jednacího řádu, tak dovolte, kolegyně a kolegové, abych se omluvil, protože jednací řád mluví jasně. Z toho důvodu já tento bod ukončuji, protože jednací řád jasně hovoří, že jestliže je po hlasování, nelze otevřít rozpravu. V tento moment mohou vystupovat pouze lidé s přednostním právem.

  S přednostním právem zde mám přihlášené dva poslance, pana předsedu Kalouska a pana ministra Hermana. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, odpusťte, ale za klub TOP 09 se musím důsledně ohradit proti tomu, že by se snad jednalo o předvolební klání, jak řekl pan ministr Herman, nebo že by se snad jednalo o hrabání v minulosti, jak řekl pan poslanec Kováčik, tudíž zbytečně ztracený čas. Nejedná se o nic jiného než o zápas o budoucí charakter demokracie, který tady nabývá nebývalých forem. Odkazuji se na svoji první řeč týkající se celé řady případů, kdy za přímé asistence vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL se dostávají do významných pozic temné postavy minulosti. A protože se do nich dostávají teď, jde samozřejmě i o budoucnost.

  Není tak úplně velký problém pro stranu lidovou, která sice v pozměňovacím návrhu, protože dobře ví, že za ni zaskočí komunisti, zvedne ruku pro, ale potom, když na jejích hlasech záleží, zda bude, či nebude zrušena lustrační povinnost pro členy vlády, nemilosrdně zvedne ruku proti. Tady si troufnu říct starý lidovecký bonmot, že KDU-ČSL v tomto případě opět řekla své zásadní, nekompromisní, jasné, zásadové možná. Nejde zdaleka jenom o lex Babiš. Nejde zdaleka o lex Babiš Andrej, nabádá mě pan poslanec Hájek. Na tom by se totiž stejně nic nezměnilo. Pan ministr Babiš je členem vlády, vládě nevadilo, že je porušen určený a platný zákon a že vzkázala veřejnosti: my zákony dodržovat nemusíme, když se nám nehodí - ale jde přesně o tu budoucnost. Byla otevřena možnost, aby jakýkoliv, i nejvyšší důstojník Státní bezpečnosti, bývalý člen Ústředního výboru KSČM, aby prostě kdokoliv, kdo neměl tímto zákonem přístup ani do státní správy, měl přístup do ministerského křesla.

  Pan poslanec Babiš Andrej byl alespoň zvolen, to znamená, může se přes porušování zákona hypoteticky odvolat na to, že dostal důvěru lidí. Ale v našem ústavním systému ministr nemusí mít poslanecký mandát. To znamená, že ten nejhorší bolševický šmejd může být po odhlasování tohoto zákona kdykoliv jmenován třeba ministrem vnitra. A pokud mi někteří z vás, vážení vládní poslanci, na to řeknou, že se to nemůže stát, tak proč by se to nemohlo stát? Ještě před dvěma lety jsem si nedokázal představit, že bývalý důstojník Státní bezpečnosti může být náměstkem policejního prezidenta. Za vaší vlády to možné je. No tak proč by za rok nemohl být největší bolševický šmejd ministrem vnitra? To jste otevřeli tímto hlasováním.

  Až někdo, kdo pronásledoval pátera Líznu, až někdo, kdo byl předseda krajského výboru KSČ, až někdo, kdo týral lidi a ničil jim životy, se stane ministrem, tak pane ministře Hermane prostřednictvím pana předsedajícího, řeknu, že to bylo díky vám, protože jste zaujali, jak vy sám jste řekl, a nepřestali jste hájit křesťanskodemokratické principy. Já bych vás velmi snažně chtěl poprosit, opravdu vás snažně poprosit, na křesťanskodemokratickou politiku monopol nemáte. Na lidovectví ano. Říkejte prosím zásadně lidovecké principy! To všichni budou vědět, o co jde. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další s přednostním právem je pan ministr Herman.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, zazněla tady celá řada výroků, některé i na moji adresu.

  Ano, já jsem byl tři roky ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Nechtěl jsem to tady rozebírat, ale musím říci pravdivě, že v té těžké bitvě, v tom pobytu na frontě, ve které jsem se pohyboval až do svého sestřelení na jaře loňského roku, jsem bohužel v řadách TOP 09 s jedinou výjimkou pana předsedy Schwarzenberga nenašel oporu. A je mi velmi líto, že tehdejší ministr financí pan poslanec Kalousek si nenašel ani pět minut čas, aby mě tehdy vyslechl na mé opakované žádosti! A bohužel díky právě straně TOP 09 byli do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů zvoleni lidé, kteří nesou přímou odpovědnost za destrukci této instituce a za problémy, ve kterých se topí dodnes! Byly to pouze dvě politické strany, ve kterých jsem tehdy cítil oporu. Byla to moje KDU-ČSL, tedy křesťanská demokracie, a také ODS. Toto je třeba říci. TOP 09 bohužel mezi ně nepatří. Ale musím také spravedlivě říci, že to byli i někteří především senátoři ČSSD, takže tato věc je mnohem složitější, než jak by ji chtěl někdo vidět.

  Já tady nechci mluvit jako nějaký namyšlený člověk. Ale mohu s naprostým klidem každému předložit veškeré kapitoly svého života. A právě proto si myslím, že mám jisté právo - protože jsem také trávil jistý čas s příslušníky Státní bezpečnosti, kteří na mě mířili samopalem a pistolí, a vím, že bylo možné čas také prožít příjemněji než takto -, mám, myslím si, právě na základě této zkušenosti právo se k těmto věcem vyjadřovat. A myslím si, že určitý nadhled a dávání určité šance k obrácení, jak jsem tady o tom hovořil, je důležité. Tyto křečovité výkřiky nejsou nic jiného než pouhý předvolební boj! A znovu to opakuji! Protože strany, které nemají co nabídnout, se musejí chytat těchto virtuálních témat. Znovu říkám, naše křesťanskodemokratická filozofie je tady sto dvacet let! My se k ní hlásíme a dokázali jsme, že jsme schopni se z vlastních chyb poučit. A já jsem přesvědčen o tom, že i do budoucna jsme garancí těchto jistot. Nepotřebujeme se křečovitě vymezovat, vykřikovat, nebo někým opovrhovat! Je třeba si dávat šanci.

  A ten, k jehož odkazu se hlásíme, Ježíš z Nazaretu, řekl: "Kdo jsi bez viny, hoď první kamenem." Takže prosím ty, kteří nejvíce křičí, aby ty kameny zvedli. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO a ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další s přednostním právem je pan poslanec Mihola. Po něm pan předseda Kováčik, po něm pan předseda Okamura. ***

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v návaznosti na hlasování se vyrojilo velké množství kazatelů morálky, ale není to tak jednoduché, jak se věci zdají. Často mě napadalo známé rčení o třísce a trámu v oku. Takže jenom bych chtěl upozornit, že nás také překvapuje, jak principiální stanoviska Úsvitu dostávají zabrat, když se jedná o církevních restitucích. Nebo jak od některých opozičních stran slyšíme sice, že zákon je špatný, nebo obě verze jsou špatné, ale nakonec nějakou podpořit musíme, a také se občané ptají, proč tedy, když je to špatné, musíme podporovat.

  A pana předsedu Kalouska prostřednictvím předsedajícího - velmi nerad, ale když tedy takové útoky tady na KDU-ČSL, tak bych jenom připomněl, že byl to právě on, který v barvách KDU-ČSL se proslavil asi tím nejznámějším veletočem směrem ke komunistům! Takže, sorry, při vší úctě! (Potlesk několika poslanců KDU-ČSL.)

  Co se týká jednání o tomto velmi významném zákonu služebním, na který ten změnový navazuje. Vlastně jedno bez druhého nejde, resp. by neměl ten služební bez změnového význam, tak bych chtěl upozornit, že právě KDU-ČSL byla iniciátorem jednání, která otevřela dveře také opozici, aby k tomu měli co říct, protože jsme považovali za velmi důležité, aby se i opozice vyjádřila. Nakonec byly mnohé připomínky akceptovány, pánové. To přeci dobře víte. Takže i to je nefér. V tomto smyslu se tam dalo tedy říkat o těch principiálních stanoviscích a říct, že přes to nejede vlak a že se nepohneme. Ale jednání pokračovala dál, služební zákon byl odhlasován a my víme, že v návaznosti na to změnový zákon musí být odhlasován. A tím, že opoziční poslanci se přidávali s pozměňujícími návrhy, tak oni neignorovali, oni neřekli nás to nezajímá, protože tohle by hrozilo. Já jsem žádné takové stanovisko nezaznamenal. Prostě přidali se k tomu procesu pozměňujících návrhů a my jsme naše principiální stanovisko jasně tou podporou pozměňujících návrhů jak ODS, tak TOP 09 vyjádřili. Ne že ne. A nějaké řeči - chtěl bych to říct silnějším slovem, ale udržím se - o tom, že jsme mohli předvídat, tak jestli pan předseda Kalousek prostřednictvím předsedajícího jako přepočítává vždycky, co může a nemůže vyjít, tak já doufám také ve zdravý rozum a v postoje poslanců. Takže s tímto na nás prosím vás nechoďte.

  Chtěl bych přislíbit v této věci, která i mě osobně mrzí, to, že budeme iniciovat novelu lustračního zákona. Děkuji za pozornost. (Projev hlasitý, důrazný.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s přednostním právem je pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Okamura, poté pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, možná se mi budete divit, ale já naprosto souhlasím zejména se závěrem řeči pana ministra, protože mluvil-li o virtuálních tématech, kterými se tady nahrazují skutečné problémy, tak mi mluvil z duše. Mluvil-li o tom, že kdo jsi bez viny, hoď první kamenem, tak mi mluvil taky z duše. A prosím pěkně, mě to jenom utvrdilo v tom, že v té diskusi, která tady probíhá, nejde o věc. Nejde o to, aby to co nejlépe fungovalo pro lidi, pro instituce, pro firmy, a teď myslím služební zákon a jeho věrný satelit zákon doprovodný, ale jde o to si tady možná před volbami čechrat peříčka. Ale ono se nám to trošku zvrhlo! Souboj na pravici tady vidíme v přímém přenosu! Nejde o čechrání peříček, ale peří jenom lítá na všechny strany! A jsme tady od toho, abychom museli spolu s občany toto divadlo sledovat? Já si myslím, že tak úplně ne, že nějakou chvilku to lze, ale abychom tady už pomalu hodinu tomu věnovali, to si myslím, že je zbytečně strávený čas. Takže ještě jednou prosím, aby když někdo něco ve smyslu mého včerejšího návrhu, pravda nehlasovatelném, ale přece jenom návrhu na usnesení, jestli vzájemně proti sobě pánové z TOP, od lidovců či z ODS něco máte, a dámy, běžte si to vyřešit ven jako chlap s chlapem a neotravujte s tím tady ve sněmovně. Za prvé.

  Za druhé, děkuji těm, kteří jsou tady s plamenem v očích stavěni do role bojovníků za svatou pravdu tu či onu. Díky tomuto plameni v očích národ prohlídne a tomu vašemu sešupu dá ještě větší strmost.

  Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další pan předseda Okamura.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, tak když se na to tady podívám, tak tady jsme sledovali různé názory pro a proti, ale to zásadní stále platí. Tato vládní koalice prohlasovala možnost působení agentů StB na vysokých postech ve státní správě. My to absolutně odmítáme, hnutí Úsvit, a jsem tedy absolutně šokován.

  Co se týče pana předsedy (klubu) KDU-ČSL Miholy, který říkal, že budou iniciovat novelu lustračního zákona. Pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, nemusíte si dávat zbytečnou práci s novelou! Stačí, když revokujete své hlasování, stačí když teď ho zpochybníte a budete hlasovat jinak! Takže ne slova, ale činy. A přistupte k nim prosím hned a máte to hotovo! A právě u jiného zákona jsme viděli, že výklad vládní koalice o tom, co je zpochybnit bezprostředně po hlasování, je až do hodiny a půl, takže času je ještě relativně dost. Takže čekáme na to, jak teď řeknete, že tedy revokujete hlasování a pojďme hlasovat znova, a můžete se opravit okamžitě před celou veřejností.

  A závěrem ještě k panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím pana předsedajícího. Teď sice slyšíme projevy, co se tady stalo. Ale není prapůvodem tohoto problému to, že se tady koalice ČSSD, ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS domluvila na služebním zákoně, kterým umožnila politické náměstky a politické tajemníky? Jediné hnutí Úsvit hlasovalo proti, a teď tady slyšíme srdceryvné projevy, co z toho vlastně vzniklo. Takže jsem chtěl jenom připomenout, že tu platformu, ten základ, ten podvozek k tomu, abychom vůbec mohli hlasovat o tomto zákoně, nad kterým se tady dneska dohadujeme, jste položili vy, představitelé pěti stran, které jsem tady jmenoval. A výsledkem jsou potom samozřejmě tyto další problémy. To znamená, není tomu tak, že by tady mohli za všechno ti ostatní, najednou se to zúžilo jenom na trojčlennou vládní koalici. Znova bych připomněl, že minimálně ohledně tohoto zákona tady byla koalice pětičlenná.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk poslance Fiedlera.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuju za slovo. Chtěl bych mluvit k poslancům a ministrům za KDU. Zvýšeným hlasem a křikem na nás prokazujete to, že vám ta debata není vůbec příjemná a že taháte za kratší konec.

  Příslib pana předsedy poslaneckého klubu Miholy, že připraví nějakou novelu, je prostě pohádka. Já jsem se tento týden dočetl jeho vyjádření, že v zásadě budou minimalizovat či úplně zruší poslanecké návrhy zákona. A já nevěřím, že tato vláda připraví vládní návrh, který udělá novelu lustračního zákona. To jste si neprosadili do koaliční smlouvy, to nejste schopni zajistit, tak neslibujte něco, co nejste schopni splnit. V žádném případě.

  Pan Okamura jasně říkal, jakou máte možnost, dneska. To není bezprostředně. Návrh na revokaci usnesení můžou podat tady. Můžeme to zrevokovat a můžeme se vrátit k finálnímu hlasování o zákonu. A já chci říct, když jsme písemně poslali v červenci svoje připomínky k služebnímu zákonu, a ten dokument mám schován, mají ho všichni předsedové vládních klubů, tak je tam jednoznačný požadavek - nesmí se měnit lustrační zákon, musí se vztahovat na všechny, i na členy vlády! Při ústních jednáních jsme byli ubezpečeni ministrem vnitra, že se na tom nic nezměnilo. A my jsme jenom pro jistotu - protože jsem vám říkal, legislativci to tak zkoumali, ale myslíme si, že se nic nemění, že to platí dál - tak pro jistotu jsme ten slib ze strany ministra napsali do jednoduchého paragrafu, dokonce ve dvou zněních. A máte pravdu, že jste hlasovali pro pozměňující návrh. To jsem v žádném případě nezpochybnil. Ale když mluvíte o principech, tak jste závěrečným hlasováním ukázali, že to je pro vás technikálie. Tenhle pozměňovák neprošel, nevadí, my jsme si udělali čárku, jsme bojovníci proti lustracím, ale jsme (nesrozumitelné) zákon. Takže se z toho nevymluvíte, nevykřičíte. Realita je taková, že jste mohli zabránit. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Kalousek, po něm pan ministr Herman.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pan předseda Mihola říkal "nevím jestli pan Kalousek umí předvídat". Spoustu věcí ne, ale jak bude tato Sněmovna hlasovat o lustračním zákoně, předvídat umím, dokonce bych to uměl i po jménech. A myslím si, že to skoro každý, kdo tady sedí. To znamená, jak dopadne hlasování o pozměňujícím návrhu, bylo naprosto jasné všem nám i členům poslaneckého klubu KDU-ČSL. A potom muselo být jasné, že jenom s hlasy poslanců KDU-ČSL bude zrušena povinnost lustračního osvědčení pro členy vlády. Prosím, jestli je tu někdo, kdo tohle předvídat neuměl, tak ať se k tomu přihlásí, ale domnívám se, že tak nízké IQ v této Sněmovně opravdu není.

  Tohle jsme dokázali předvídat a na tohle jste také, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo, hráli. Bože můj, já tyhle lidovecké mechanismy znám dvakrát déle než vy. Proto jsem také z té strany utíkal, protože už jsem toho měl plné zuby! (Protestní hlasy ze sálu.) A vy v tom zdárně pokračujete: My jsme teď zásadním způsobem zradili bitvu, díky nám, díky našim hlasům, nebude platit lustrační zákon pro členy vlády. Ale my hned následně předložíme novelu, o které si stejně jako o tom pozměňujícím návrhu i o tom závěrečném hlasování dokážeme všichni spočítat, jak hlasování o této novele dopadne. To znamená, zradili jsme bitvu, opustili jsme pozice a teď budeme předstírat, že ty pozice chceme znovu dobýt. A umyjeme si ruce.

  Rád bych připomněl, drazí bývalí kolegové, že křesťanskodemokratické zásady jsou od Ježíše, ne od Piláta! (Potlesk v pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další s přednostním právem pan ministr Herman.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Já se omlouvám všem, kterým se tato debata zdá zbytečná, nicméně je to tady politické kolbiště a je třeba, abychom tu bitvu dohráli.

  Především je třeba znovu připomenout, že zákon, na němž byla shoda i s TOP 09 a s ODS, byl ten text, o němž se hlasovalo. Když se jednalo, tak žádné zásadní připomínky tohoto typu vzneseny nebyly. A teď se tady hrají jakési zvláštní hry, které ovšem neodpovídají tomu, jak představitelé nebo vyjednavači těchto dvou stran jednali v době, kdy bylo možné do tohoto textu vstupovat. Jak už tady také zaznělo, klub KDU-ČSL navíc podpořil přesně ty pozměňovací návrhy, které jsme chápali jako správně a oprávněné.

  A k tomu, co zde pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 říkal, já to musím uvést na pravou míru. Ano, on má dlouholeté zkušenosti, ale on musel odejít z čela KDU-ČSL proto, že to byl právě on, kdo se chtěl paktovat s komunisty. A protože to je pro KDU-ČSL nepřijatelná pozice, proto on musel tuto stranu opustit. No a samozřejmě odešel jinam, kde to asi tak velký problém není. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další pan předseda Mihola, po něm pan předseda Stanjura a poté pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Jiří Mihola: Dámy a pánové, omlouvám se, ale musím reagovat na kolegy z ODS i TOP 09, prostřednictvím pana předsedajícího.

  Nejdříve bych se chtěl vlastně poklonit jasnozřivosti pana předsedy Stanjury. Já něčím takovým nedisponuji, abych věděl, co kdo prosadí, neprosadí, jestli budou poslanecké návrhy, nebo nebudou. Ano, koaliční schůzka o tom jednala, ale všechno má také své výjimky a nebylo tam dáno pravidlo, že neexistuje jediná výjimka, žádný poslanecký návrh atd. O tom tedy, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího, opravdu nevím. Takže vy víte víc než my a než kdo si cokoli troufá. Říkám, obdivuji to.

  Co se týká - ještě jednou - toho jednání ohledně služebního zákona a změnového v návaznosti. Já nevím, proč tedy kolegové z ODS a TOP 09 nebyli tak principiální na těch jednáních. Něco těsně před třetím čtením najednou špitnou. Jako předtím bylo zásadní, že prostě nesmí být generální ředitelství, nesmí být za druhé, za třetí, za čtvrté, a pánové, nějak jste zapomněli, když se tak obáváte, že jednotlivec nic nezmůže, že skutečně ta iniciativa, na tom si trvám, to otevření dveří pro jednání s opozicí začalo u KDU-ČSL, a konkrétně jsem byl já iniciátorem schůzky u pana premiéra. Pak to média pojala už trochu jinak, to jsem nemohl ovlivnit. Vy jste snad otevřeli ta jednání, dokázali jste to? My jsme ta jednání otevřeli. Nějak jsme tam postrádali ta zásadní principiální stanoviska, o kterých tady teď najednou je plno řečí.

  A co se týká pana předsedy Kalouska, jeho postojů a principů. Jednak už tady bylo zmíněno panem ministrem Hermanem, že on neodešel - on to otáčí, že odešel z KDU-ČSL. On byl vyhnán z KDU-ČSL! A přitom to říkám jako člověk, který ho povzbuzoval, ještě na sjezdu ve Vsetíně jsem se dotázal, jestli by nestálo za to přece jen tu pravicovou politiku, když je o ní tolik přesvědčen a zdá se mu, že strana šla příliš doleva, představovat. Ne. To už mu za to nestálo. Takže tam ty principy nějak ustrnuly. Takže když principy, tak principy a ve všem! Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura, připraví se pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Často to nedělám, pan předseda Mihola sedí přes uličku a většinou mluvíme spolu, aniž bychom používali ten mikrofon. Ale abych nepoužíval neparlamentní slova, když přišel pan předseda Sněmovny, tak nepoužiji neparlamentní slovo, ale použiji politicky korektní - pan předseda Mihola se prostě mýlí.

  V červenci jsem já odeslal e-mail, kde jsme jasně definovali podmínky k služebnímu zákonu a k doprovodnému zákonu. V červenci. Pan předseda Mihola nebyl ani na jednom jednání a autoritativně tady vykládá, jak to probíhalo. Zeptejte se vašich vyjednavačů, zdali jsme tu otázku otevřeli a jaká byla odpověď ministra vnitra. Ano, lustrační zákon bude platit pro všechny, legislativa to prověří, je to tak. A my jsme jenom pro jistotu, už tím, že to prověřovala legislativa, nebyli jsme si jisti, jestli to tak je, nebo není a nebyl si jistý ani ministr na druhé schůzce. A tak jsme to tam napsali.

  Nedělejte překvapeného. Nebo jste měl chodit na ta jednání. A pak bych použil možná silnější výraz než "se mýlíte" nebo že nemáte informace... (Předseda Hamáček: Prosím mým prostřednictvím, pane předsedo.) Já jsem ale nikoho neoslovil. (Předseda Hamáček: Já jsem měl dojem, že to je docela jasně směřováno...) Já myslím, že ta čeština je tak kouzelná v tom... (Předseda Hamáček: Pokud jsem to nepochopil, tak se omlouvám.) Nic nic, máte pravdu. Ta čeština je tak kouzelná, když mluvíte, tak můžete mluvit k jedné i více osobám, když té osobě vykáte, a máte jistý manévrovací prostor. Omlouvám se.

  Prostřednictvím pana předsedy chci říci panu předsedovi poslaneckého klubu KDU-ČSL: Nemáte přesné informace, mýlíte se. Já vím, že se za to teď stydíte. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Mihola.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já se teď omluvím za to, že pravděpodobně minutu a půl budu opravdu všechny zdržovat nějakou historií, která v tuhle chvíli není vůbec důležitá, ale pokud to pan předseda Mihola a pan ministr Herman použili jako argument, a ten argument je zcela lživý, tak mně prostě nezbývá nic jiného, než to uvést na pravou míru.

  Oba dva řekli, že jsem byl vyhnán z KDU-ČSL za paktování s komunisty. Jenom prosím časové údaje. Bluf na Paroubka, jak říkám já, anebo paktování s komunisty, jak říká pan předseda Mihola, proběhl v červnu 2006. Pět měsíců poté, v listopadu 2006, jsem byl touto stranou KDU-ČSL nominován na pozici ministra financí a pozici ministra financí jsem v barvách této strany zastával dva a půl roku. To není vyhánění ze strany, někoho nominovat do vlády na pozici ministra financí. Když jsem po třech letech ztratil jakoukoliv naději, že by se lidovci mohli chovat jako křesťanští demokraté, odešel jsem od nich a založil novou stranu na křesťanskodemokratických základech. Říkám to jenom proto, abyste prosím pochopili věrohodnost argumentů, které tady kolegové z klubu KDU-ČSL říkají. Když někomu říkají my jsme tě za tohle vyhnali ze strany, a doopravdy mě místo vyhnání ze strany nominovali do vlády na pozici ministra financí, tak jak věrohodně můžete vnímat asi jejich ostatní argumenty, které tady říkají o jiných věcech?

  A teď jediné možné řešení, které v této situaci je. Kolegové z KDU-ČSL, já se stejně jako pan kolega Stanjura omluvím, jestli opravdu prokážete, že můžeme věřit vaší vůli ty principy držet. V takovém případě existují jenom dvě možnosti, prostřednictvím pana předsedy pane předsedo Miholo. Buď teď kdokoliv z vás to hanebné usnesení zrevokuje a společně to nepřipustíme, aby přestal platit lustrační zákon na členy vlády, anebo řeknete ne, ten zákon musí teď platit kvůli správě země, a my buď v následujících týdnech prosadíme novelu lustračního zákona, nebo z této vlády odejdeme. To jsou jediná dvě sdělení, která můžeme chápat jako věrohodný principiální postoj. Je to samozřejmě na vás, já vám je nevnucuji. Ale pokud nepoužijete ani jedno, tak nám netvrďte, že se tady chováte principiálně! (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Mihola.

 • Poslanec Jiří Mihola: Já už jenom, děkuji za slovo, krátce a pokusím se klidně zareagovat na pana předsedu Stanjuru vaším prostřednictvím. Já to vidím optimisticky, tady tu svoji snahu, on to vidí pesimisticky. Já to respektuji a jenom bych velmi prosil, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího, neobviňujte mě z alibismu. Zaznělo to v tom vašem výlevu, mě to hluboce uráží. Vy mě asi tak dobře neznáte. Lidé i voliči, co mě znají, tak vědí, že žádný alibista nejsem. Byl bych moc za to rád. Děkuji.

  A zároveň si dovoluji poprosit o 15minutovou přestávku na poradu klubu KDU-ČSL.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já této žádosti bezprostředně vyhovím, přerušuji jednání Sněmovny a sejdeme se ve 12.20 hodin.

  (Jednání přerušeno ve 12.05 hodin.)***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 12.20, což je doba, do které bylo přerušeno jednání Poslanecké sněmovny. Já jsem žádnou jinou žádost o prodloužení přestávky neobdržel, tudíž mi nezbývá nic jiného než pokračovat v jednání. Budeme pokračovat bodem

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Petr Kořenek a zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Markéta Wernerová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny tisku 143/3.

  Otvírám rozpravu, do které se zatím nikdo nehlásí. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se paní zpravodajky či pana navrhovatele, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, v tom případě bychom přistoupili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby zaujala místo u řečniště a sdělila nám, jak budeme postupovat. Prosím.

 • Poslankyně Markéta Wernerová: Dobrý den přeji, vážené kolegyně, vážení kolegové, k pozměňovacímu návrhu sněmovního tisku 143 byly podány dva pozměňovací návrhy, a to pozměňovací návrh obsažený v usnesení ústavněprávního výboru pod písmenem A, znamená - A1 znamená rozšíření odpuštění od soudních poplatků, a to je tedy v článku 1, bod 1, písmene u) - za slovo spolek se doplňují slova: odborová organizace, mezinárodní odborová organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace. V části druhé, článku 2, zní článek 2: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a pozbývá účinnosti posledním dnem 18. měsíce následujícího po -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já si nemyslím, že je úplně nutné to dále číst, protože všichni to mají k dispozici písemně. Stačí, když nám pouze sdělíte, v jakém pořadí o nich budeme hlasovat.

 • Poslankyně Markéta Wernerová: Dobře, děkuji, omlouvám se. Navrhuji tedy následující postup. Nejprve, že budeme hlasovat o písmenu B, pozměňovacím návrhu číslo - načteném pod číslem 1365 a následně pod návrhem - pod písmenem A.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Takže nejprve B, potom A a potom hlasování o zákonu jako celku. (Ano.) Procedura je jednoduchá. Zeptám se, zda má někdo připomínky, popřípadě jiné návrhy? Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování.

  Poprosím paní zpravodajku, aby nám sdělila stanovisko k pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod bodem B, o kterém budeme nyní hlasovat. (Kladné.) Kladné. Pan navrhovatel? (Souhlas.) Dobře.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 279, přihlášeno je 149, pro 126, proti 1. Tento návrh byl přijat.

  Další návrh prosím. Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je veden pod bodem A. Je tomu tak? (Ano.) Tak prosím stanovisko. (Obě stanoviska souhlasná.) Dvakrát souhlas.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 280, přihlášeno je 149, pro 131, proti 1. Tento návrh byl také přijat.

  To byly tedy pozměňovací návrhy.

 • Poslankyně Markéta Wernerová: Nyní budeme hlasovat o zákonu o celku.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 143, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zeptám se ještě na stanoviska - paní zpravodajko? (Kladné.) Pan navrhovatel? (Kladné.) Dvakrát kladné.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 281, přihlášeno 149, pro 137, proti 1. Tento návrh byl přijat.

  Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji paní zpravodajce i panu navrhovateli. (Zpravodajka: Děkuji.)

  Ještě než pokročíme, tak bych omluvil pana poslance Snopka, který se omlouvá od jedné hodiny dnes do 16 hodin, a to z pracovních důvodů.

  Budeme pokračovat bodem číslo

  Prosím paní zpravodajku Marii Pěnčíkovou a paní navrhovatelku paní Margitu Balaštíkovou, aby zaujaly místa. Už tak učinily. Chci vám sdělit, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 199/3.

  Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tak ji také končím. Zeptám se paní navrhovatelky a paní zpravodajky, zda si přejí závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě poprosím paní zpravodajku, aby nám navrhla postup při hlasování.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, děkuji za slovo. Byl nám předložen jeden pozměňovací návrh, který máte k dispozici jako tisk 199/3. Navrhuji o něm hlasovat jako o celku a potom hlasovat o zákonu jako o celku. Takže dvě hlasování.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Je zde jiný návrh? Není tomu tak, tím pádem budeme postupovat podle návrhu paní zpravodajky.

  Takže nyní bychom hlasovali o tom jediném pozměňovacím návrhu. Zeptám se paní zpravodajky na její stanovisko. (Kladné.) Kladné. Paní navrhovatelka? Také kladné.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování číslo 282, přihlášeno 149, pro 133, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a můžeme přikročit k hlasování o zákonu jako o celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 199, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

  Stanovisko paní zpravodajky? (Kladné.) Paní navrhovatelka rovněž kladné. Dvakrát kladné.

  Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 283, přihlášeno je 149, pro 137, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s návrhem zákona, a děkuji oběma dámám. ***

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh na zamítnutí návrhu tohoto zákona nebyl podán, pozměňovací návrhy označené pod písmenem A jsou obsažené v usnesení výboru pro životní prostředí č. 33 z 9. schůze, konané dne 19. června, tzn. pod písmenem A jsou celkem 4 pozměňovací návrhy pod bodem A1 až A4. V rámci projednávání v druhém čtení jsem podal jeden pozměňovací návrh, který je označen pod písmenem B, ten se týká upřesnění finančního plnění v § 7 odst. 6.

  Navrhuji, aby pozměňovací návrhy pod bodem A i B byly odhlasovány společně.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Jedno hlasování o obou pozměňovacích návrzích? (Ano.) Dobře. Proti tomu je námitka. Budeme hlasovat odděleně. Nejprve bychom hlasovali o bodu A a potom o bodu B. Dvě hlasování. S tím je souhlas. Prosím, pane zpravodaji? (Souhlasím) Také souhlasíte.

  V tom případě nejdříve návrh pod bodem A. Prosím o vaše stanovisko. (Zpravodaj: Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlasné.) Také souhlasí.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 284, přihlášeno je 149, pro 135, proti 1. Tento návrh byl přijat.

  A nyní tedy návrh pod písmenem B. Prosím stanovisko. Pane zpravodaji? (U mě kladné. Ministr: Souhlasné.) Také kladné.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 285, přihlášeno je 149, pro 137, proti 1. Tento návrh byl přijat.

  Tím jsme se tedy vypořádali s pozměňovacími návrhy. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano.) Zbývá hlasování o zákonu jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 207, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Prosím o stanovisko, pane zpravodaji. (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlasím.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 286, přihlášeno je 149, pro 139, proti nebyl nikdo, tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Končím bod 139.

  Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Adam.

 • Poslanec Petr Adam: Velmi se omlouvám, ale jménem klubu hnutí Úsvit si bereme 15 minut pauzu na jednání klubu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vyhovím návrhu pana poslance Adama a přeruším jednání do 12.50 hodin, ať to nemáme do 49. 12.50.

  (Jednání přerušeno v 12.34 hodin.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, přestávka na poradu klubu hnutí Úsvit uplynula, budeme tedy pokračovat bodem

  Nemůžeme pokračovat, pan předseda klubu ODS mě velmi správně upozorňuje, že zde není nikdo z ministrů vlády. Žádám někoho z ministrů, aby se dostavil do sálu, a současně prosím zástupce koaličních klubů, aby vyvinuli úsilí k zajištění přítomnosti ministra. (Nesrozumitelné výkřiky ze sálu.) Máme tady pár bývalých ministrů, ale to by asi nefungovalo. Už vidím pana ministra životního prostředí. (Poslanci tleskají.) Můžeme tedy pokračovat.

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Gazdík a zpravodaj ústavněprávního výboru, pan poslanec Benda. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 26/7.

  Otevírám rozpravu. Pokud se do ní nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.

  Zeptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel? Nemá zájem. Pan zpravodaj - my zde máme uvedeny tři zpravodaje: pana poslance Bendu jako garančního zpravodaje, pana poslance Pletichu a pana poslance Kubíčka. Tak se jenom prosím dohodněte, kdo vystoupí první. Prostor má pan zpravodaj Benda, který rovnou chce přistoupit k hlasování. Nemá zájem o závěrečné slovo. (Ostatní zpravodajové také ne.)

 • Poslanec Marek Benda: Ne, já jsem nechtěl zdržovat závěrečným slovem. Myslím, že všechno, co bylo třeba si říci, jsme si řekli. Jenom vám chci navrhnout proceduru hlasování. Protože máme komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, tak doporučuji, abychom hlasovali trochu nezvykle, že bychom nejprve hlasovali o jednotlivých dílčích změnách, to znamená o bodech C, D, pak o bodech E1.1 a E1.2 dohromady, protože spolu souvisejí, E1.3 a E1.4 dohromady, protože spolu souvisejí, E2 a E3, potom o bodu F, a teprve na závěr hlasovat o původním textu ústavněprávního výboru, to je ten bod A.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. To je návrh procedury od pana zpravodaje. Zeptám se, zda je s tím takto souhlas, nebo zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže budeme postupovat podle procedury, kterou navrhl pan zpravodaj. Pane zpravodaji, prosím.

 • Poslanec Marek Benda: Ano, pokusím se vás tím tedy provést. Ve sněmovním tisku 26/7 nejprve bychom hlasovali o písmenu C, což je návrh pana poslance Václava Votavy, který řeší technickou otázku, že nadále by organizační výbor neměl být tím, kdo projednává rozpočet Poslanecké sněmovny, ale měl by zůstat v rozpočtovém výboru. Zpravodaj doporučuje.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Doporučuje.) Dvakrát kladné stanovisko.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 287, přihlášeno je 148, pro 122, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Dále, pane zpravodaji, prosím.

 • Poslanec Marek Benda: Druhé hlasování by se týkalo bodu D na straně 4, což je návrh pana poslance Josefa Uhlíka, který se snaží rozšířit doby pro třetí čtení, ve středu místo od 9 do 14 hodin od 9 do 19 hodin. Jde nad rámec původní dohody, která byla uzavřena v ústavněprávním výboru. Trochu se obávám, že naopak může jednání Sněmovny spíše dále komplikovat a zdržovat. Já ten návrh nedoporučuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Nesouhlas.) Dvakrát nesouhlas.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 288, přihlášeno je 149, pro 74, proti 32. Tento návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Marek Benda: Děkuji. Dále bychom hlasovali o návrzích paní poslankyně Radky Maxové - nevím tedy, jestli jsou to její návrhy, nebo paní poslankyně Jaroslavy Jermanové, aby nám bylo jasné, o čem hlasujeme, která tady nebyla v tu chvíli přítomna.

  První hlasování by bylo o bodech E1.1 a E1.2. Oba dva spolu souvisejí. Jedná se o povinnost písemně se přihlašovat do rozpravy. Výrazně nedoporučuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Zásadní nesouhlas.) Výrazný a zásadní nesouhlas.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 289, přihlášeno je 148, pro 9, proti 98. Tento návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Marek Benda: Dále bychom hlasovali o návrzích E1.3 a E1.4, což jsou návrhy, které otáčejí stávající princip dvakrát deset minut, možno odhlasovat Sněmovnou, že to má být automat. Výrazně nedoporučuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Zásadní nesouhlas.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 290, přihlášeno je 149, pro 9, proti 106. Tento návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Marek Benda: Děkuji. Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jermanové EII, což je ona takzvaně legislativní stopa, byla mnohokrát diskutována. Obáváme se, že komplikace, které by to způsobilo, jsou mnohem větší než její užitek. Nedoporučuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Nesouhlas.) Také nesouhlas.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 291, přihlášeno je 148, pro 17, proti 80. Tento návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Marek Benda: Další hlasování by se týkalo bodu E.3 také paní poslankyně Jermanové, případně Maxové, které se týká úpravy možnosti podávat ráno půl hodiny pozměňovací návrhy k programu. Je to fakticita, která tady existuje, žádné problémy nedělá, připadá nám naprosto zbytečné a bylo diskutováno, naprosto zbytečné dávat do jednacího řádu. Nedoporučuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Nesouhlas.) Také nesouhlas.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 292, přihlášeno je 149, pro 8, proti 60. Tento návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Marek Benda: Předposlední hlasování o pozměňovacích návrzích by se týkalo bodu F pana poslance Ludvíka Hovorky, který doporučuje, aby vyšetřovací komise, zjistí-li, že byl spáchán trestný čin, měla povinnost takovou věc oznámit orgánům činným v trestním řízení. Zase bylo v rámci přípravy diskutováno. Pokládáme to za nerozumné z mnoha důvodů, ať už proto, že někdy to může vytvářet zbytečné vyzrazování věcí z komise, tak proto, že mnoho těch věcí už je šetřeno, čili ten automat je zbytečný, ta možnost samozřejmě je i v dnešním jednacím řádu dána. Nedoporučuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Nesouhlas.) Pan poslanec Šincl? Ne, odmazávám.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování 293, přihlášeno je 148, pro 21, proti 81. Tento návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Marek Benda: Poslední hlasování před hlasováním o zákonu jako o celku by bylo hlasování o celém bodu A s tou jednou změnou, kterou jsme přijali, čili hlasování o celém bodu A, což je právě ona dohoda vzešlá z ústavněprávního výboru. Doporučuji. (Navrhovatel: Výrazně doporučuji.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, dvakrát doporučení.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování číslo 294, přihlášeno je 149, pro 140, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 • Poslanec Marek Benda: Nyní, pane předsedající, můžete přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 26, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zeptám se na stanovisko. (Navrhovatel i zpravodaj: Souhlas.) Ano.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 295, přihlášeno je 149, pro 141, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

  Pan zpravodaj si přeje?

 • Poslanec Marek Benda: Já s dovolením poděkuji jenom předsedovi ústavněprávního výboru panu kolegovi Tejcovi a všem ostatním vyjednavačům za poslanecké kluby, že se podařilo přijmout normu, která si myslím, že může opravdu naše jednání zefektivnit. Děkuji. (Potlesk napříč sálem.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan místopředseda Gazdík.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si taktéž vám, milí kolegové, dovoluji velmi poděkovat, protože vyvrcholilo dvouleté úsilí o skutečné zefektivnění jednacího řádu Sněmovny. Domnívám se, že ten zákon je mnohem důležitější, než si my všichni nebo občané uvědomujeme, protože skutečně různé lobbistické tlaky, které vznikaly mezi druhým a třetím čtením, ta nepřehlednost, která tam byla, nyní končí. Já to považuji pro přijímání zákonů v této zemi za velmi zásadní. Chtěl bych vám všem poděkovat, protože to, že jsme přijali tento zákon jednomyslnou shodou všech poslaneckých klubů, považuji za obrovský úspěch. A chtěl bych poděkovat panu předsedovi ústavněprávního výboru Jeronýmu Tejcovi, který k tomu zásadně přispěl. Děkuji vám. (Potlesk napříč sálem.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Ještě s přednostním právem pan předseda klubu KSČM.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, tak jsme si to hezky pochválili, jak jsme si to spolu hezky upravili tady - teď myslím jednací řád, aby bylo úplně jasno. Ale uplynulé dny a týdny nám docela silně dávaly vědět, že ať máme sebegeniálnější jednací řád, je nám naprosto k ničemu, když pravidla, která z něho vyplývají, řekněme, nebudeme respektovat, nebo budeme respektovat jen ta, která se nám momentálně hodí. A protože jsme tak všichni jednomyslně si tady přijali změnu těch pravidel a mluvíme o tom, že se zefektivní jednání Poslanecké sněmovny, tak já bych chtěl ohřát tu svoji polívčičku, kterou tady v té souvislosti neustále připomínám. Máme skutečně příležitost k tomu, abych nemusel neustále opakovat - ostatně soudím, že pravidla musí být dodržována. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi a končím tedy bod 141.

  Pokročíme k bodu

  Tento návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Karel Šidlo. Pane poslanče, prosím máte slovo.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych velice ve stručnosti představil ve druhém čtení návrh zákona, který jsme Poslanecké sněmovně připravili k předložení.

  Nejdříve mi dovolte, abych vám poděkoval za vstřícnost zařadit tento bod ještě na dnešní jednání. Vím, že je pátek a chýlí se konec, a jsem velice rád, že tento návrh zákona, na který čeká poměrně značná část občanské veřejnosti zejména z důvodu toho, že je neoprávněně inkasována za něco, na čem nemá žádný podíl, a případně je neoprávněně od nich vymáhán příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů a nemá proti tomu řádnou zákonnou obranu, tak si myslím, že je dobré ještě vyhovět a pokračovat v projednávání tohoto zákona.

  My jako předkladatelé jsme původně navrhli novelu zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla v podobě, která pouze upravovala současné znění tohoto zákona, tzn. zkracovala dobu, po kterou má být uplatněno vymáhání příspěvku od těch vlastníků a provozovatelů vozidel, kteří nemají zaplacené zákonné pojištění, a je to zjišťováno administrativní metodou porovnáním evidence pojištěných vozidel, tedy zákonného pojištění, a evidence vozidel jako takové na dopravních úřadech v České republice. Snažili jsme se jít pouze mírnou úpravou. Je pravda, že po prvním čtení proběhlo poměrně dlouhé období projednávání a diskuse nad obsahem našeho návrhu zákona a přidala se k tomu samozřejmě i gestorská ministerstva. Nejvíce se na tom podílelo Ministerstvo financí, kterému bych chtěl tímto velice poděkovat, protože ta diskuse s ním byla zcela věcná a praktická. Hledali jsme cestu, jak napravit skutečnost, která byla v roce 2009 vložena do zákona č. 168/1999 Sb. Je faktem, že se umožnilo touto zákonnou cestou nestátnímu subjektu vybírat příspěvek do garančního fondu, který má sloužit k úhradě škody na vozidlech, přestože tato škoda je úspěšně pro Českou kancelář pojistitelů vymáhána prostřednictvím soudu od těch, kteří se provinili vůči zákonu. Tu diskusi jsme zakončili po zhruba čtyřech měsících tím, že paní kolegyně Zelienková uchopila úpravu našeho původního návrhu, který byl k tomu zákonu 168, a vznikl tzv. komplexní pozměňovací návrh.

  Zde bych chtěl poděkovat členům jak hospodářského, tak rozpočtového výboru, kteří projednávali tento komplexní pozměňovací návrh, který zcela mění filozofii původně našeho záměru, ale my jako předkladatelé jsme se s ním po té široké odborné diskusi ztotožnili. Nejlepší formou, jak zabránit možným ne zcela kvalitním úkonům, které dělá Česká kancelář pojistitelů, je vyjmout celý § 24c z dikce tohoto zákona. Vnímáme to tak, že zisk, který tato kancelář produkovala z těch příspěvků, které byly odváděny zjištěnými nepojištěnými vozidly nebo těmi, kteří nepojistili svá vozidla, je v podstatě nepotřebný pro tvorbu garančního fondu, protože to, co je z garančního fondu vyčerpáno na základě úhrady škod za nepojištěná vozidla, je plně a dá se říci skoro ve 100 % - i když to číslo je mnohem nižší, je asi 91 % - vráceno do tohoto garančního fondu právě vymáháním přes soudní řízení. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu navrhovateli. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému a hospodářskému. Usnesení těchto výborů vám byla doručena jako tisky 118/2 až 4. Prosím nejprve paní zpravodajku rozpočtového výboru, paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou, aby se ujala slova.

 • Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovoluji si ve druhém čtení velmi krátce uvést tento projednávaný tisk, který se týká pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Můj předřečník kolega Šidlo tady poměrně detailně vysvětlil situaci a historii sněmovního tisku. Já bych tady za rozpočtový výbor přednesla usnesení ze dne 4. září. Po úvodním slově zástupců předkladatelů poslanců Snopka a Šidla, zpravodajské zprávě poslankyně Zelienkové a po rozpravě rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 118, schválila ve znění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím zpravodajku výboru hospodářského paní poslankyni Květu Matušovskou, aby se také ujala slova a seznámila nás se závěry tohoto výboru. Prosím. (Neustálý hluk v sále.)

 • Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přednést zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 118, kterou hospodářský výbor projednal na své 10. schůzi jako usnesení č. 70 dne 3. září 2014. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova zástupce předkladatelů poslance Karla Šidla -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid, vydržme už těch pár minut.

 • Poslankyně Květa Matušovská: - a zpravodajské zprávě poslankyně Květy Matušovské, a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 118 ve znění schváleného komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Stanjury. Připraví se pan poslanec Votava. Pan poslanec Uhlík žádá faktickou poznámku, nebo to je přihláška do rozpravy? Přihláška do rozpravy, ano. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chtěl bych skutečně, abyste mi ještě pár minut věnovali. Protože zaznělo tady, jak je to všechno odborně zargumentováno, jaká je shoda. Já bych chtěl výrazně varovat před přijetím toho zákona a pokusím se uvést argumenty, které by vás mohly vést k novému zamyšlení, a jak posléze navrhuji, k novému projednání ve výborech.

  Myslím, že to není poprvé v našem krátkém období tohoto volebního období, kdy ve druhém čtení dostáváme k posouzení zákon, který je úplně jiný než v prvním čtení. V tom prvním čtení z toho zůstal jenom název. Myslím, že i předkladatelé mi to potvrdí, i když oni s tím souhlasí. Já nechci žádným způsobem říkat, že to je proti předkladatelům. Takže byl to návrh skupiny poslanců z KSČM. Tohoto návrhu se tak obětavě a mateřsky ujala paní poslankyně Zelienková a předložila komplexní pozměňující návrh, který skutečně byl schválen jak v rozpočtovém, tak v hospodářském výboru. Já už jsem to tady jednou citoval, a je to zase ten efekt Černomyrdin: Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.

  Já bych chtěl požádat Parlamentní institut, aby zpracoval stanovisko k rozsudku Ústavního soudu, který má spisovou značku Pl. ÚS 8/2014. To číslo je důležité jen pro hlasování, a když to projde, pro to, abychom věděli, co ten Parlamentní institut - nebo o co ho žádám jménem Poslanecké sněmovny. Je to rozhodnutí Ústavního soudu, kterým paní poslankyně argumentovala, podporovala své argumenty a oprávněnost tohoto komplexního pozměňujícího návrhu.

  Já mám po prostudování toho nálezu úplně opačný názor na interpretaci. Nemá cenu, aby se dva poslanci, oba členové rozpočtového výboru, přeli, kdo z nich má lepší interpretaci rozhodnutí Ústavního soudu, a pokud dáte čas a požádáme Parlamentní institut, tak je to určitě lepší, než se když dva poslanci budou přít, kdo má pravdu, když toto interpretuje. Myslím si, že když pak porovnáte i zvukový záznam z jednání výboru, který bezesporu existuje, s konkrétním zněním toho rozhodnutí, tak uvidíte, že podle mě paní poslankyně, a já jsem přesvědčen, že nevědomě, opravdu nevědomě, uvedla poslance v omyl.

  Chtěl bych říct, že ani vteřinu nechci hájit přehmaty a excesy, kterých se dopouští Česká kancelář pojistitelů. Chci říct, že ten základní problém, tzv. polopřevody, jsme tady společně vyřešili asi před 18 měsíci a zákon bude účinný od 1. 1. 2015. To znamená, jakákoliv novela staré věci nevyřeší, protože nemůže být retroaktivní, a ten základní problém, to, že auto zůstalo viset v polopřevodu, je od 1. ledna 2015 vyřešen.

  Nicméně si myslím, že pokud bychom přijali zákon ve znění komplexního pozměňujícího návrhu, tak podporujeme černé pasažéry na úkor těch, kteří poctivě zákonné pojištění povinné platí. Myslím si, že to je nechtěný důsledek. Nevěřím tomu, že by to někdo chtěl, ale obávám se, že to je nechtěný důsledek. A pak, když se to stane, a stane se to, že bude navýšeno zákonné pojištění, tak veřejnost bude říkat: No, zase ti poslanci přijali hloupý zákon. A já chci říct už teď preventivně, ještě dávno před třetím čtením, že pokud se tak stane, tak budu říkat: Ne všichni poslanci, ne poslanci z ODS a ne poslanec Stanjura, který před tím své kolegy varoval.

  Podle mě ten komplexní pozměňující návrh přináší asymetrii a nerovnost. Přenáší povinnost na obce a města, aby vymáhaly závazky vlastně ze soukromoprávního závazku, i když je to zákonem povinné pojištění. Ale města a obce mají podle tohoto návrhu vymáhat nedoplatky. A chci se zeptat, jestli to není začátek nějakého trendu, že příště můžeme takhle úplně stejně chtít, aby města a obce vymáhaly nedoplatky za zdravotní pojištění, sociální pojištění apod. Je to návrh na další zatížení administrativními povinnostmi pro naše města a obce, aniž bychom zvýšili podíl na sdílených daních, aniž bychom jim dali další peníze pro to, aby tu administrativu a agendu mohly vykonávat. A já říkám, já nevím, jestli je to ve prospěch státu. Tady je to evidentně ve prospěch soukromých firem, které tu agendu mají. Takže mi to nepřijde logické.

  Já bych chtěl zdvořile paní poslankyni požádat o to, jestli by nám na mikrofon řekla, zda ona či nějaká její osoba blízká nemá střet zájmů daný prospěchem plynoucím ze sjednávání a prodeje pojistných produktů, pojištění osob a majetku, včetně pojištění motorových vozidel, jakož i ze zprostředkování takových pojištění. Říkám, že zdvořile, není to nijak útočné.

  A teď pojďme přímo k podstatě toho návrhu, to znamená zrušení § 24c. Připomenu legislativně technickou výhradu, že na tento paragraf se odkazuje mnoho jiných zákonů. Mnoho jiných zákonů. V tomto komplexním pozměňovacím návrhu se na ty ostatní zákony úplně zapomnělo. To znamená, vnáší se chaos, právní nejistota. Já říkám - podotýkám, předpokládám, že v dobré vůli, že ten úmysl je dobrý. Ale fakt - to řešení, dopadlo by to špatně.

  Má vzniknout garanční fond, který se dneska plní tím, že se vymáhají peníze po těch, kteří neplatí. Dneska (nesrozumitelné) tak, že de facto budou plnit ti, kteří platí zákonné pojištění. Z čeho to bude? Z toho, že se to zákonné pojištění zvýší. To znamená ti, kteří poctivě platí, budou znovu potrestáni za ty, kteří neplatí. Já vím, že někteří to interpretují jinak, my jsme přesvědčeni o tomto právním názoru o tom nebezpečí, které tento komplexní pozměňující návrh přináší. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, vy jste navrhl tři usnesení, z nichž jedno chápu jako procedurální. To znamená, že přerušení je usnesení, o kterém bychom měli hlasovat hned. O ostatních dvou v případě, že neprojde, až v dobu, která je pro to určena. Takže prosím, abyste se dostavili ke svým hlasovacím zařízením. To byl procedurální návrh ze strany pana předsedy klubu ODS. Ještě vás všechny odhlásím. Prosím o novou registraci.

  Usnesení, o kterém budeme hlasovat - pane předsedo Stanjuro, prosím, kontrolujte mě. Hlasujeme o tom, že Sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu do doby zpracování stanoviska Parlamentním institutem k nálezu Ústavního soudu číslo, které jste uváděl.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: K rozsudku Ústavního soudu, spisová značka: Pl. ÚS 8/2014. Jenom pro přesnost, kdyby to prošlo, ať se ví přesně pro Parlamentní institut, které rozhodnutí Ústavního soudu máme na mysli. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Rozumím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 296. Přihlášeno je 120. Pro 38, proti 55. Tento návrh nebyl přijat. S ostatními návrhy se vypořádáme později.

  A nyní se tedy hlásil pan poslanec Votava. Moment, ještě pan poslanec Jandák. Nežádá, takže odmazávám. Pan poslanec Votava a potom pan poslanec Uhlík. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, tento poslanecký návrh zákona byl myslím živě diskutován v rozpočtovém výboru. To, co říká pan kolega Stanjura, s řadou věcí mohu souhlasit, i když jsem se teď zdržel k vašemu návrhu, protože pokud bychom se měli dál zamýšlet, co s tím, tak by to měl být asi vládní návrh a neměli bychom už nic tvořit. Myslím, že nic lepšího už nevymyslíme v rozpočtovém výboru nebo ve výboru hospodářském.

  Nicméně jsem chtěl říci jednu poznámku. Samozřejmě asi nejcitlivější místo je § 24, nevím, jestli je to a, nebo c, to je příspěvek, který tedy musí hradit ten, kdo neplatí zákonné pojištění. Pokud tedy přijde kancelář pojistitelů na to, že člověk neplatí za určitou dobu, předepíše mu příspěvek. A já jsem na rozpočtovém výboru říkal a vznášel otázku, zdali je příspěvek mravný, nebo nemravný, jeho výše. Já nezpochybňuji, že by ten, kdo neplatí, měl doplatit a nějakou sankci k tomu zaplatit. To nezpochybňuji, to by asi tak mělo být. Samozřejmě pokud něco způsobí, neplatí, je tady vymáhání, bylo řečeno, že se to daří skoro 95 %, to už je celkem jedno.

  Příspěvek je nemravný a já vám uvedu na příkladu, v čem je třeba nemravný. Dám příklad. Přívěsný vozík za auto - většina z vás ho možná má. Platí se ročně pojištění 200 korun. Pokud nebudete platit celý rok, přijde na to kancelář pojistitelů, předepíše vám k úhradě příspěvek a vypočte vám ho tak, že vezme denní sazbu 30 korun, násobí to 365, každý si spočítá, je to bezmála 11 tisíc korun. Jedenáct tisíc korun proti 200 korunám, které by měl zaplatit a které ročně neplatil! Těch 30 korun, jenom pro zajímavost, tu denní sazbu má i nejsilnější motocykl. Ptám se, co je rizikovější? Přívěsný vozík za autem, nebo motocykl? Všichni vidíme, jak to na našich silnicích chodí. Určitě motocykl.

  Takže určitě je třeba s tím něco udělat. Myslím si, že cestou je možná teď příspěvek zrušit, protože garanční fond je naplněn a naplňuje se. Naplňují ho i pojišťovny. Ale nějaká sankce tomu, kdo neplatí, bez ohledu na to, jestli něco nezpůsobí, nebo nezpůsobí, když se zjistí, že neplatí, tak by být měla. Ale měla by být přiměřená. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Moment, moment, pane kolego. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já s panem poslancem Votavou v zásadě souhlasím. Já jsem navrhl tři možná řešení. Jsou alternativní. Pokud návrh zamítneme, což doporučujete vy, tak je to dobře. A pokud přijde vládní návrh, tak je to taky dobře. Jenom říkám, že udělat možná z přísného nebo nelogického systém, kde nejsou žádné sankce, je horší, protože tento návrh to celé ruší a zůstává jedna velká nula. Neplatiči nedávají vůbec nic, ani to, co de facto dlužili, a všechno platí ti, kteří plní své povinnosti a zákonné pojistky uzavírají.

  Ale pokud se přikloníte k zamítnutí, tak to byla jedna z variant, o které jsem mluvil, já s tím nemám žádný problém. Já jsem jenom chtěl, aby zpracovatelé a předkladatelé jak původního, tak komplexního návrhu měli možná šanci se k tomu ještě jednou vrátit. Přerušení jsme odmítli. Ještě to můžeme vrátit zpátky do výboru, to je de facto to samé, nebo to pustíme do třetího čtení. Pokud to neprojde, což v tomhle znění budu doporučovat, abychom to zamítli, tak pokud to zamítneme, tak je to dobře. A pokud přijde vláda se svým návrhem, který upraví či upřesní sankce i podle nebezpečnosti, aby to bylo přiměřené, aby to nebylo tolik tisíc procent nahoru proti původnímu dluhu, tak to určitě podpoříme.

  My jenom nechceme podporovat černé pasažéry, kterých je výrazná menšina, na úkor těch poctivých. A znovu říkám, ty polopřevody, které dělaly velký problém, kdy si člověk myslel, že už nemá za motorové vozidlo platit, ale ten, který to koupil, to nepřihlásil, to od 1. ledna už prostě nebude vyřešeno jiným zákonem. A stávající stejně nezměníme díky retroaktivitě. Takže polopřevody jsou od 1. ledna vyřešeny. Pokud přijdete s lepším návrhem sankcí, my to budeme klidně podporovat, není v tom žádný problém. Jenom nechceme, aby sankce byly nula. Obáváme se toho, že se to prostě rozšíří. Je nějaká skupina lidí, která když zjistí, že vlastně nebude mít sankci, přestane platit. Neříkám, že mnoho, naprostá většina to plní a plnit bude. Tak jenom navrhuju nemotivovat lidi k tomu, aby se ti černí pasažéři měli lépe než ti druzí. To je všechno. To je hlavní výhrada k návrhu zákona, kterou my máme. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Teď je tady několik faktických. Pan poslanec Volný potom pan zpravodaj s faktickou a potom pan poslanec Votava. Omlouvám se, pan předkladatel, omlouvám se paní zpravodajce.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych tady jenom upřesnit. Prosím vás, teď ano, dlužník, je to nemravné neplatit pojištění, platí ty sankce tři. Jednak správní poplatek, potom poplatek, sankci od kanceláře pojistitelů a ještě je povinen a kancelář pojistitelů vymáhá po něm škodu.

  Tenhle, jak říká pan předseda rozpočtového výboru, nemravný systém se tady prolobboval v roce 2009. Když mluvím s lobbisty kanceláře pojistitelů, tak oni říkají: Ano, my víme, že je to špatně a že těch sankcí je moc a že to nemá logiku. Ale finský model má tvrdý poplatek, ale nevymáhá škodu. Tak to takhle pojďme udělat. Ale proč s tím nepřišli sami, když oni vědí, že to bylo přepálené, že to bylo nemravné? I když vůbec se nechci zastávat těch, kteří neplatí pojištění. Je to špatně. Ale oni argumentují tím, že ty správní poplatky, které dělá správní komise u samospráv, že to nefunguje, že se nevybírají. Tak mně tady něco nefunguje, tak tady necháme něco takhle nemravného.

  Pojďme toto nechat projít a potom přemýšlejme, jestli opravdu ten finský model je o tolik lepší než to, co tady postavíme. Pokud to teď vrátíme a zastavíme, tak tady zase další dva tři roky bude prolobbován tento naprosto nelogický systém. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Volnému. S přednostním právem pan zpravodaj. Faktická poznámka pana kolegy Fichtnera, potom paní poslankyně Zelienková.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo jako předkladatel. Já bych zareagoval, protože si myslím, že pan kolega Stanjura v rámci své argumentace spojil několik faktů dohromady. My, kteří jsme absolvovali poměrně širokou diskusi na hospodářském výboru, a byla ta diskuse i na rozpočtovém výboru dokonce za přítomnosti zástupců Ministerstva financí, tak již víme, a já bych si dovolil to tady zmínit pro vás, kteří jste se té diskuse nezúčastnili, že ta situace je trošičku jiná. Ono nejde o ty polopřevody jako takové. Ano, jsou jedním ze zdrojů, kdy vznikají neplatiči zcela nevědomě. To je pravda. Ale vznikají neplatiči i z jiných důvodů. Vy si necháte vozidlo doma, neodhlásíte ho z evidence a máte povinnost zaplatiti zákonné pojištění pouze v případě, že vozidlo používáte na pozemních komunikacích při provozu. Jinak tu povinnost nemáte. Když s ním nevyjedete, tak zkrátka platit nemusíte. A problém je v tom, že takto se dostala do pasti celá řada lidí, kdy auta byla předmětem dědictví, důvodem toho, že člověk ztratí fyzickou schopnost řídit atd., a kancelář pojistitelů tohoto způsobu využívala, protože právě bere ten rozdíl mezi porovnáním dvou evidencí. To je evidence registru vozidel a evidence toho, co jsem říkal já, zaplacených zákonných pojištění. Takže tady vznikal první problém.

  A ještě abych uvedl na správnou míru to, kdy se platí. Prosím, vy když nezaplatíte zákonné pojištění a nechytí vás při provozu Policie České republiky, tak vy nejdete do správního řízení. Vy neplatíte ani tu sankci pokutu. Vy můžete pouze čekat na to, zda vás přichytí Česká kancelář pojistitelů a vybere příspěvek do garančního fondu. Který ale není dneska zdrojem toho, aby to sloužilo k úhradám! Dneska je to zdroj zisku! Protože ten garanční fond dneska už obnáší přes 1,4 mld. korun. A v podstatě to, co tady bylo řečeno o té vymahatelnosti, je vymahatelnost škody na pachateli té škody, to znamená na viníkovi dopravní nehody, který nebyl pojištěn, a je vymáhána soudně. A tam je návrat do toho garančního fondu 91 % z těch škodních událostí, které byly hrazeny z garančního fondu. Takže garanční fond netrpí nedostatkem peněz, ten spíš neobyčejně kyne z toho, že jsou placeny tyto příspěvky mimo v podstatě potřebu úhrady vzniklých škod.

  Takže to jsem chtěl jenom uvést na pravou míru, abyste si toto uvědomili, že vlastně tady se podporuje zákonem státu České republiky zcela legitimní byznys soukromé firmy a není používán k účelu, proč je to vybíráno! Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Matěje Fichtnera. Potom paní zpravodajka. Omlouvám se, že jsem to obrátil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se připojil k tomu, co tady říkal pan kolega, a pouze bych dopřesnil slova nebo tu poznámku, kterou říkal pan kolega Volný. On říkal, že sankce jsou tři. Tak nejsou tři, ale je jich pět. Protože vedle poplatků, o kterých tady kolega hovořil, tak ještě je tam přestupek podle zákona o pojištění odpovědnosti. A ještě je tam také regresní úhrada. Takže dohromady pět sankcí, nikoliv pouze tři.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Faktická poznámka - paní zpravodajko, ještě vydržte - faktická poznámka pana poslance Votavy, potom faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jenom jestli pan kolega Stanjura mě pochopil dobře, vaším prostřednictvím. Já jsem říkal, a za tím si stojím, že ten příspěvek je nemravný a že jsem pro jeho zrušení v současné době. Ale samozřejmě že jsem pro to, aby ten, kdo neplatí, svým způsobem postižen byl. Takže já teď budu hlasovat pro ten zákon tak, aby byl ten příspěvek odstraněn, ale je třeba provést celkovou revizi zákona, tak abychom opravdu tu nespravedlnost, která tam je, a já si myslím, že je, aby odstraněna byla.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury. A poté faktická poznámka pana kolegy Uhlíka.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Fakt naposled. Je to poměrně jednoduché. Jste buď na straně těch slušných, nebo černých pasažérů. Nic víc. Můžete si vybrat. Je to opravdu tak. Nemůžete být na straně obou skupin! Nemůžete! Můžete být jenom na jedné! Navrhujete to přenést na města a obce. Zeptejte se svých starostů a zastupitelů, jestli po tom touží! Co z toho budou mít a jak to budou vlastně vykonávat? V okamžiku. Říkal jsem, že § 24c je v mnoha jiných zákonech. Že je to legislativní zmetek. Na tom si trvám. Ale klidně si to schvalte!

  Já jenom říkám, že až budou za vámi chodit lidé, kteří si budou stěžovat, že narostlo zákonné pojištění, případně ti, které nabourá řidič bez pojištění, tak my budeme jenom říkat: My jsme před tím varovali a tohle jsou ti, kteří to neslyšeli a kteří podporují neplatiče a černé pasažéry systému. To je všechno. Nic víc, nic míň. A nemusíme to schovávat za to, jestli je to pět postihů nebo toto. Kdyby si plnili svoje povinnosti, tak počet postihů je nula! To je úplně jednoduché.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Další faktická poznámka pana poslance Uhlíka, poté pan poslanec Tejc, poté ještě jednou pan kolega Fichtner. Hlásí se Karel Šidlo a potom také Milan Urban. Paní zpravodajka se hlásila řádně, takže po faktických poznámkách. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Uhlík: To mi běží čas?

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, ne, já jsem ještě nevynuloval pana kolegu. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych jenom chtěl tady varovat, protože si myslím, že jsme to projednali nestandardně. Na jaře, stanovisko vlády k tomuto pozměňovacímu návrhu negativní. Teď jsme si to projednávali v září, komplexní pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Těsně před výborem rozpočtovým a hospodářským se tento komplexní pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu změnil v několika paragrafech paní Zelienkové. Těsně před jednáním hospodářského výboru. A byl schválen i v hospodářském výboru. My jsme svoje rozhodnutí odročili, druhý den jsme se k tomu vyjadřovali v rozpočtovém kladně, většinově. Myslím si, že to není dobře, takto projednávat takové důležité věci. Proto souhlasím s kolegou Stanjurou, že bychom to měli vrátit výborům a dát si jasné vyjádření ministerstev, kterých se to týká. Takže opravdu varuji před schválením.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Jeronýma Tejce. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Pan předseda Stanjura tady hovořil o návštěvách v kancelářích, o tom, jak lidé nás budou pronásledovat jako poslance a budou nám spílat za zvýšení ceny povinného ručení. - Tak pan předseda říká, že to neříkal, omlouvám se, jestli jsem ho špatně interpretoval. Nicméně hovořil o tom, že to vnímání bude takové, že ti, kteří se staví za změnu zákona, tak jsou pro ty, kteří neplatí a nedodržují pravidla, pak jsou ti, kteří hájí stávající podobu, a to jsou ti, kteří pravidla dodržují. Myslím, že to takto černobíle rozhodně nelze vnímat. A dám jeden příklad jedné návštěvy v mé kanceláři, která patřila k jedněm z mnoha. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka pana poslance Matěje Fichtnera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo. Já se připojuji také k tomu, že to není černobílé. K panu předsedovi Stanjurovi - jednoduchá věc. Pokud někomu stojí auto na zahradě a rezne mu tam, tak po něm spravedlivě nemůžeme požadovat, aby měl sjednané povinné ručení. To je přece nesmysl.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura - faktická poznámka. Poté pan poslanec Karel Šidlo. Elektronická přihláška má přednost. Já jsem vás viděl, ale nemohu obcházet jednací řád. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Když pan kolega Tejc chybně interpretuje moje slova, tak to musím uvést na pravou míru.

  Já jsem za prvé řekl, že ani vteřinu nepodporuji stávající excesy a prohřešky. Navrhl jsem vrácení do druhého čtení, aby se ten systém změnil. Tak mi neříkejte, že jsme pro to, když kritizuji podle mě slabiny tohoto návrhu, že chci zachovat stávající systém. Nic takového jsem neřekl. To si fakt vyhrazuji, protože si myslím, že vím o těch slabinách a že existuje řešení.

  K tomu co říkal pan poslanec Fichtner. Máte pravdu. Jediný problém - víte, kolik máme vozidel v České republice? A kdo bude kontrolovat, že stojí v zahradě? Rozumíme si, v čem je problém?

  Myslím si, že můžeme zkusit najít systém, který to vyřeší. Podle mě je to odhlášení z registru vozidel. Protože když nejezdím... já bych opravdu bych nechtěl vést tu debatu tady, já bych ještě o tom pohovořil ve výborech. Jestli o tom budeme ještě 30 nebo 40 dnů jednat, tak se nic nestane, pokud najdeme lepší řešení.

  Takže se jen ohrazuji proti tomu, že chci zachovat stávající systém a že nějak toleruji, nebo že ty případy, o kterých vím, bych nějak podporoval. To jsem ale jasně řekl ve svém úvodním vystoupení, že ani vteřinu. Ani vteřinu nechci hájit ty přehmaty a ty excesy. Na tom fakt trvám, nejsem podporovatel zachovávání statu quo. Jenom bych chtěl říci, že máme ještě čas, abychom v dobrém úmyslu, o kterém jsem mluvil, a jsem přesvědčen, že jsme všichni vedeni dobrým úmyslem, nenapáchali další škody. To je všechno.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Karel Šidlo s faktickou poznámkou, poté pan kolega Milan Urban, poté pan předseda Votava ještě jednou s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Karel Šidlo: Vzhledem k průběhu diskuse se pokusím být velice stručný.

  Zareaguji ještě na kolegu Stanjuru, jak zde hovořil o nárůstu výše pojistného. V žádném případě podle toho, jak jsme diskutovali se zástupci Ministerstva financí, případný nárůst výše zákonného pojištění nebude kopírovat zrušení příspěvku České kanceláři pojistitelů. Ten nárůst bude spíš závislý na inflaci a na tom, jak se mění daňová pravidla v České republice. To znamená, že tato obava je lichá, že by ti skuteční neplatiči byli ochráněni a že platiči budou platit víc.

  A druhá věc - ta diskuse na to téma jak to propagovat. Já si myslím, že je to velice jednoduché. Máme jeden problém u registru vozidel. Řadový občan, který se dozví dopisem kanceláře pojistitelů, když už po něm vymáhá konečnou dlužnou částku za neuhrazení příspěvku, nemá možnost přes registr vozidel, tak jako řádná právnická osoba, si zajistit dostatečné doklady k tomu, aby mohl argumentovat tím, že on není viníkem. A to je problém i těch vozidel, která reznou na zahradách, to je problém i těch vozidel z dědictví apod., o kterých jsme hovořili. Nejen těch, která jsou v polopřevodech.

  A k polopřevodům ještě jedna maličkost. Ten problém je skutečně zažehnán tím, že od 1. 1. polopřevody neexistují. Tam bude převod přímý, to znamená jeden majitel končí a druhý musí prokázat vše, co je třeba k tomu, aby přihlásil řádně vozidlo ve stejném časovém okamžiku. Takže tato situace padne.

  To znamená, že v současné době, pokud budeme hovořit o 150 tis. až 200 tis. případů, které v tom ještě byly, v těch nevyřešených polopřevodech, tak já myslím, že právě ta podmínka toho, že tam bude umožněno prokazovat způsob, jak to vozidlo je používáno, či bylo používáno v konkrétním okamžiku, může zabránit tomu, aby to bylo neoprávněně vymáháno. Protože databáze České kanceláře pojistitelů je samozřejmě nabízena i správním úřadům.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času. A nyní pan poslanec Milan Urban s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji. Když chcete dokončit polopřevod, tak musíte mít technickou, musíte mít evidenční kontrolu, musíme mít zaplacenou pojistku a možná ještě další náležitosti. V momentě, jak to uděláte, tak vám Česká kancelář pojistitelů začne účtovat všechno to období, které bylo předtím, možná ještě před rokem 2010, kdy vznikla, tedy od toho data vzniku. To je jeden z důvodů těch nemravností, které tam dneska jsou. Já si myslím, že je to jinak, že ten návrh, který tady předkládá paní poslankyně Zelienková, je hodný podpory, protože když už to tak zjednodušil pan předseda Stanjura, že někteří jsou pro ty, kteří nedodržují pravidla, a někteří pro ty, kteří je dodržují, tak já myslím, že se to dá zjednodušit jinak. To, co navrhuje paní Zelienková, je pro lidi, to, co říká někdo jiný, je pro pojišťovny. Je to tak jednoduché.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Urbanovi. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava, potom paní poslankyně Zelienková jako zpravodajka. Prosím, pane poslanče,

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Nechci zdržovat. Jenom dvě poznámky. Jednak stanovisko Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu paní kolegy Zelienkové v té části rušení tohoto § 24c bylo neutrální. Nebylo nesouhlasné. To je jedna věc.

  Druhá věc. Samozřejmě nikdo nechce podporovat to, aby tady byl nárůst těch, kdo neplatí pojištění, to vůbec ne. Kdo tímhle argumentuje, tak v žádném případě samozřejmě nemá pravdu. Ano, jedním z argumentů kanceláře bylo, že když se zavedl ten příspěvek, tak klesl počet nepojištěných motorových vozidel. O tom můžeme ale směle diskutovat, jestli to tak je, nebo není. Protože, a já se s tím setkávám, řada lidí ani neví, že ten příspěvek existuje, a jsou překvapeni, když pak dostanou samozřejmě dopis od kanceláře a zírají na tu částku, kterou mají doplatit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Zelienková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Předem je třeba říci, že příspěvek dle § 24c, tedy tzv. příspěvek nepojištěných, byl do původního zákona č. 168/1999 Sb. vložen naprosto uměle a nekoncepčně, a to při druhém čtení návrhu zákona, nikterak neodůvodněným poslaneckým pozměňovacím návrhem poslance Pavla Hrnčíře.

  Pokud tady slyším argumentaci a rétoriku pana poslance Stanjury, tak pochybuji o tom, že jeho argumentace je objektivní. Já sama jsem při přípravě tohoto pozměňovacího návrhu čelila extrémnímu tlaku Asociace pojišťoven. Dokonce, řekla bych, až na osobní úrovni. Veškeré ty argumenty, které tady pan poslanec Stanjura přednesl, byly přesně ty argumenty, kromě vylité vaničky i s dítětem, které jsem si několikrát musela vyslechnout od různých lobbistických skupin.

  Chápu, že pan poslanec Stanjura je tady již delší dobu, takže možná podlehl tomuto lobbistickému tlaku, nicméně já jsem tady necelý rok, takže já tomuto tlaku čelit budu a budu tady bojovat za občany a za to, aby nemuseli... (Z pléna: Jste sprostá!) Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, nepokřikujte! Pokud jste přihlášeni, dostanete slovo.

 • Poslankyně Kristýna Zelienková: - platit zbytečné pokuty do systému, který nefunguje a je nefunkční. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktické poznámky - pan poslanec Bronislav Schwarz, poté pan poslanec Uhlík, Stanjura a Šarapatka. V tomto pořadí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Hezký den, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já bych jenom matematiku. Nebudu řešit věci. Jenom bych s vámi prošel matematiku. Z praxe: Kancelář pojistitelů je zvyklá na nějaký přínos peněz. Tomu rozumím. Když zlevníme výši pokut, je to nemravné, souhlasím s tím, tak mám strach, že vícero lidí přestane platit pojištění, to znamená, že kanceláři pojistitelů začnou chybět peníze v tom balíku, a ti lidé, ti slušní, jak se tady ozývá, kteří nabourají, nevezmou si to na tom, kdo do nich naboural, budou to vymáhat od kanceláře pojistitelů, tak ta ty peníze nebude mít. Ona je zvyklá na nějaký zisk, tak kde ho vezme? Tak mám strach, je to jenom matematika, aby opravdu se něco nezměnilo v pojištění. Tomu rozumím.

  Na druhou stranu já zastávám jednu věc. Je problém, nebo postrádám, aby kancelář pojistitelů okamžitě, jakmile zjistí, že nemám pojištění, zákonem měla uloženo, že nás musí vyrozumět, aby ti slušní, kteří opravdu zapomněli, si to mohli zaplatit bez sankcí - neprodleně, rychle. Tomu bych rozuměl. Jenom snížení toho nemravného se bojím, protože to je to, po čem voláme i v dopravních přestupcích, kdekoliv. Čím máme nižší pokuty, lidé si toho neváží, a proto zákony poruší. Jediné, co dnes platí, jak jsem tak zjistil, je to smutné, mrzí mě to, je právě, že lidé dodržují zákony kvůli vysokým sankcím. Je to smutné, ale musel jsem vám to říct. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Josef Uhlík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Uhlík: Já jenom krátce. Znovu tedy připomínám, že opravdu bychom se tím měli znovu zabývat ve výborech, a bylo také řečeno hned při prvním čtení, že by tady měl být souhlas tří ministerstev. Já jsem tady slyšel o tom, že Ministerstvo financí dalo neutrální stanovisko, což já mám jiné informace. Vím, že oficiálně dali neutrální - už bych informoval, že spíš byli přinuceni dát neutrální, ale to je moje spekulace. Ale žádal bych, aby ostatní ministerstva - myslím, že tam bylo dopravy a další, jestli se to prohlasuje a půjdeme do třetího čtení, tak bych žádal, aby tato ministerstva opravdu dala jasné kladné stanovisko k tomu, jestli můžu tedy takto požádat.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura k faktické poznámce.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se chci opravdu silně ohradit proti sprostému osobnímu útoku paní zpravodajky. Já jsem měl věcné argumenty - možná chybné. Se mnou nikdo z pojišťoven nemluvil, se mnou nemluvila žádná lobbistická firma. Mohla jste si už všimnout za tu dobu, co tu jsme spolu, že nejsem ten, který načítá cizí pozměňovací návrhy a který tady čte cizí důvodové zprávy.

  Pan poslanec Schwarz řekl jinými slovy to samé co já. Tak pojďte na mikrofon a řekněte o něm to samé, že podlehl lobbistickým tlakům, že na rozdíl od vás není tak silný a odvážný, aby tomu čelil. Neřekl nic jiného než já, jenom volil jiná slova. Pan poslanec Uhlík z vládní strany řekl v podstatě to samé co já, možná jinými slovy. Tak řekněte i o nich, že podlehli lobbistům.

  Se mnou, to je zajímavé, žádní lobbisté nejednali. S vámi ano. Vy sama jste ten pozměňovací návrh připravovala, nebo vám někdo pomáhal, když už chceme být tedy osobní? Nevyjádřila jste se k mé zdvořilé žádosti, jestli vy nebo jestli osoba vám blízká není ve střetu zájmů -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, oslovujte kolegy mým prostřednictvím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se - prostřednictvím pana místopředsedy Filipa. Vy sama jste argumentovala nálezem Ústavního soudu. To jste sama hledala, nebo vám s tím někdo pomohl? Byli to lobbisté, nebo nebyli? Já jsem s tím nezačal! Já ani odpovědi na ty otázky v zásadě nechci. Jenom si vyprošuji, abyste mě takhle sprostě urážela. Nezneužívejte toho, že jste dáma. Já se k podobné argumentaci neuchýlím. A znovu autoritativně prohlašuji: nikdo mě kvůli tomu nekontaktoval - ani pojišťovny, ani lobbisté. Byl jsem ale na Ministerstvu dopravy, o tom problému něco vím. Nemáte kladné stanovisko Ministerstva dopravy dodneška. Možná váš stranický kolega, který ten rezort nezvládá, vám ho dá, tak jak dal výjimku pro vlaky a nebezpečné náklady, jak jsme četli dneska, to je všechno možné, ale neobviňujte jiné, když jste v důkazní nebo v argumentační nouzi! To je velmi jednoduché! Máte mi vyvrátit, v čem nemám pravdu, a já uznám třeba sílu vašich argumentů.

  Já jsem navrhoval vrátit, ať se o tom ještě jednou můžeme pobavit.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, vypršel vám čas k faktické poznámce.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak mě prosím neurážejte, protože tohle mě opravdu uráží! Nejsem cvičená opice - (Vypnut mikrofon po skončení časového limitu.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil vám čas, pane předsedo, k faktické poznámce! Děkuji.

  Nyní pan poslanec Milan Šarapatka k faktické poznámce. A ještě předtím, než mu dám slovo, ještě budu konstatovat z důvodu opatrnosti, protože nevím, jestli byla přečtena, omluvu pana kolegy Štětiny a paní kolegyně Hnykové. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl navázat na repliku pana poslance Urbana, kterou tady pronesl, a někoho, kdo tady říkal, že má s kanceláří nějakou zkušenost. Já mám osobní zkušenost. Dostal jsem od té kanceláře fakturu na 12 tisíc a ukázalo se, že je to kvůli mému veteránovi, který stojí v garáži a vyjíždím s ním jednou nebo dvakrát za rok. Takže to bylo zcela neoprávněné.

  A pokud jsou tady argumenty, že fond musí mít dostatek prostředků, tak samozřejmě on od těch, kteří způsobí škodu a nejsou pojištěni, ji vymáhá a ta vymahatelnost je prakticky stoprocentní, tak nevidím nejmenšího důvodu, aby poplatek v podle mě nemravné výši dostával ještě jednou. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Uhlíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Uhlík: Díky, naposledy. To, co jsem chtěl říct, tady bylo teď před chvilkou potvrzeno, právě to vyjádření ministerstev. Takže tady mně to zpravodaj potvrdil - doprava negativní stanovisko, takže fakt se k tomu vraťme.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Volný také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl vaším prostřednictvím poprosit pana kolegu Uhlíka, ať váží slova, jestli tady řekl, že k neutrálnímu stanovisku byl někdo z Ministerstva financí donucen. Je to velice silné vyjádření. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám nyní žádnou... Tak ještě pan kolega Uhlík k faktické poznámce, ač říkal, že naposledy, tak přece jen ještě jednou. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Uhlík: Nechal jsem se unést, omlouvám se. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy máme vyčerpány faktické poznámky. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, nevidím... Á, vidím ještě pana kolegu Jaroslava Zavadila, který chce zklidnit na závěr rozpravy rozbouřenou hladinu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Já chápu, že řadu z vás už to unavuje, mě také, nicméně jenom jednu jedinou poznámku. Já si vážím toho, že tahle žena, poslankyně, kolegyně udělala to, co udělala, a je mi líto, že jste se jí nikdo nezastal. To je mi líto! A jinak si myslím, že i to, co pan kolega Stanjura řekl, já mám s pojišťovnami tedy smutné zkušenosti, a tím neříkám nic, prostřednictvím pana předsedajícího, že byste s nimi měl něco společného vy, to chraň bůh, ale já jsem vždycky naježený na pojišťovny. A jsem moc rád, že tady tenhle návrh padl, a já ho budu podporovat. Tečka. (Potlesk poslanců ČSSD a ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud není žádná jiná přihláška do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Ano, zástupce navrhovatelů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Karel Šidlo: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl poděkovat za rozpravu, která tady zazněla. Zaznělo tady mnoho argumentů - některé byly pozitivní, některé byly negativní k tomu návrhu a k jeho úpravě formou komplexního pozměňovacího návrhu. Já jako předkladatel samozřejmě jsem vnitřně přesvědčen, že po jednání, která s ministerstvy byla - já si myslím tady v tom případě je nejdůležitějším ministerstvem Ministerstvo financí, které nedalo negativní stanovisko k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu -, lze vycházet z toho, že ty argumenty, které jsme prodiskutovali a probrali, odpovídaly i tomu, že tento návrh není zcela scestný a že by měl postoupit do třetího čtení. Je tady návrh na to, abychom to vrátili do druhého čtení, je tady návrh další, abychom tomu ještě věnovali čas. Já si myslím, že tento čas, pokud bude umožněn a většinově se rozhodnete, není nic na překážku, na druhé straně si myslím, že když bude vtaženo více vás do té diskuse nad obsahem tohoto tématu, možná bude také jasněji při závěrečném hlasování ve třetím čtení. Nic proti tomu jako předkladatel nemám, i když bych upřednostnil tu variantu, že pokud nejsou pozměňovací návrhy, měli bychom postoupit do třetího čtení a rozhodnout hlasováním o tom, jaký ten návrh, včetně komplexního pozměňovacího návrhu, je. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů, který splnil částečně i povinnost zpravodajky, ale dávám slovo zpravodajce k jejímu závěrečnému slovu.

 • Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla jenom všem poděkovat za spolupráci při tvorbě tohoto pozměňovacího návrhu hlavně Ministerstvu financí, se kterým jsme tento pozměňovací návrh připravovali. Myslím si, že bychom měli dát hlasovat.