• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 17. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 17. schůze dne 4. září a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 5. září.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím žádnou takovouto informaci nemám.

  Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Václava Klučku a paní poslankyni Martu Semelovou. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh neregistruji, takže budeme hlasovat o ověřovatelích této schůze.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby ověřovateli této schůze byli poslanec Klučka a poslankyně Semelová, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 1. Přihlášeno je 124, pro 113, proti 1. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 17. schůze určili poslance Klučku a poslankyni Semelovou.

  Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Černoch - pracovní důvody, pan poslanec Farský od 15.45 do 22.00 - pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel - pracovní důvody, paní poslankyně Halíková od 15.30 - pracovní důvody, pan poslanec Heger 15.15 až 18.30 - pracovní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, pan poslanec Sedláček - pracovní důvody, pan poslanec Skalický - osobní důvody, paní poslankyně Strnadlová - zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký - osobní důvody a pan poslanec Zlatuška od 18 hodin - zahraniční cesta.

  Pan poslanec Sedláček ruší omluvu a je přítomen.

  Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek od 16. do 17. hodiny a od 19. hodiny z pracovních důvodů, pan ministr Chovanec od 15.30 z pracovních důvodů, paní ministryně Jourová - zahraniční cesta, pan ministr Jurečka - pracovní důvody, paní ministryně Marksová od 15.30 - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody a paní ministryně Válková od 15 hodin - rovněž pracovní důvody.

  Dále zde mám omluvu pana poslance Berkovce, a to na dnešek od 17 hodin z pracovních důvodů. tolik tedy omluvy.

  Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 17. schůze. Návrh pořadu máte uveden na pozvánce.

  Chtěl bych vám nejprve sdělit, že pan poslanec Adámek vzal zpět jménem všech předkladatelů návrh poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání ústavního zákona o funkčním období Zastupitelstva hlavního města Prahy zvoleného ve volbách v roce 2014, tisk 125 v prvém čtení. Tím pádem si prosím škrtněte bod 65.

  Asi v této fázi poprosím pana poslance Krákoru, který má obdobný návrh, aby vystoupil. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych navrhl stažení návrhu zákona o zdravotním pojištění cizinců. Je to bod číslo 87, sněmovní tisk 243, stažení z programu této schůze. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, správný výraz je vzetí zpět. Tak možná kdybyste přímo na mikrofon řekl, že tento tisk berete zpět.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Opravuji. Vzetí zpět sněmovního tisku číslo 243.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Takže to je pouze informace pro vás, protože ani o tomto se nehlasuje.

  A nyní, ještě než dám prostor k vystoupení k programu, bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

  Grémium Sněmovny navrhuje zařadit do programu 17. schůze Poslanecké sněmovny návrhy zákonů vrácených Senátem, které nebyly projednány na 16. schůzi Sněmovny, což je tisk 70, 82, 153 a 173. Je to tedy autorský zákon, péče o dítě, zákon o odpadech a zákon o provozu na pozemních komunikacích. My jako grémium navrhujeme jejich pevné zařazení na středu 17. září jako první až čtvrtý bod dopoledního jednání Sněmovny, to znamená před již pevně zařazený bod 19.

  Dále navrhujeme vyhovět žádosti předsedy poslaneckého klubu ČSSD poslance Sklenáka, který žádá o pevné zařazení bodu 1 návrhu pořadu, což je tisk 242 ve druhém čtení, na pátek 19. září po pevně zařazených bodech, to znamená jako bod 6, a pevné zařazení bodu 119 návrhu pořadu, což je tisk opět 242, ale ve třetím čtení, na středu 24. září jako první bod dopoledního jednání.

  Jako poslední informaci uvádím, že ve čtvrtek 18. září budeme jednat i po 18. hodině, to znamená po ukončení interpelací, a budeme se věnovat bodům z bloku zprávy, návrhy a další. Mám zde avizováno, že předpokládané ukončení jednacího dne ve čtvrtek by bylo kolem 20. hodiny.

  To je z mé strany všechno. Poprosím, abyste se k pořadu schůze vyjádřili i vy. Mám zde celou řadu přihlášek. První vystoupí pan předseda klubu TOP 09, pan poslanec Kalousek a připraví se paní poslankyně Bohdalová.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, promiňte, že vás minutu zdržím, ale trápí mě jedna věc, se kterou bych se rád vypořádal.

  Za návrh na přerušení mimořádné schůze minulou středu v podvečer jsem označil pana předsedu poslaneckého klubu ČSSD Sklenáka za podrazáka. Neměl jsem správné informace o míře dohody, která byla, či nebyla uzavřena o této mimořádné schůzi, proto jsem dospěl k mylnému úsudku, že to bylo porušení té dohody. Ten výrok byl nemístný a nespravedlivý, což mě mrzí, a pana předsedu Sklenáka prosím, aby přijal moji omluvu. Děkuji. (Potlesk.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Bohdalová. Připraví se pan poslanec Adámek. Pan poslanec Adámek stahuje, takže se připraví paní poslankyně Černochová.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si vystoupit zde s návrhem na vyřazení dvou bodů z pořadu 17. schůze Poslanecké sněmovny, a to bodu číslo 80, sněmovní tisk 220, horní zákon, a potom bod 92, sněmovní tisk 250, je to zákon o Národním parku Šumava. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Slovo má paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Farský.

 • Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěla navrhnout rozšíření pořadu schůze o bod Informace ministra vnitra k situaci v Policii České republiky. Navrhuji tento bod zařadit po pevně zařazených bodech. Vím, že jsme se v rámci koalice i opozice dohodli, že prvním bodem dnešního jednání bude zákon 221 o vojácích z povolání, takže bych poprosila, aby se tento můj návrh na zařazení této informace objevil jako bod číslo 2.

  Co mě k tomu vede? Vede mě k tomu včerejší článek nejenom v Lidových novinách, kde jsme se mohli dočíst, jak se v České republice likviduje politická konkurence. Pan podplukovník Oldřich Hluško pracoval patnáct let u policie, u Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Svou policejní kariéru završil obviněním pražských radních v kauze Opencard, a to ještě tím způsobem, že část textu obvinění opsal ze studentské práce posluchače právnické fakulty pana Richtra. Jistě si vybavujete, jak tato Poslanecká sněmovna rozhodovala o vydání našeho kolegy pana poslance docenta Bohuslava Svobody v souvislosti s kauzou Opencard. Také si jistě vybavujete, jak jsme tady po debatách zřídili stálou vyšetřovací komisi, která se tím měla zabývat. Prostřednictvím pana předsedy bych zároveň apelovala na předsedu této vyšetřovací komise pana Bronislava Schwarze, aby ani tato komise nenechala tuto skutečnost, kterou vám nyní oznamuji, bez povšimnutí.

  Pražští radní v čele s Bohuslavem Svobodou jsou nyní obžalování a pan detektiv Hluško získal za obvinění pražských radních zajímavou odměnu: stal se lídrem hnutí ANO v Českém Krumlově a kandiduje na starostu. Ve volbách voličům slibuje, že se bude snažit zúročit vše, co se za svou profesní kariéru naučil. Připomínám, že ukradl a opsal podklady studenta práv, na jejichž základě byli obviněni všichni radní hl. m. Prahy. Pan podplukovník Hluško je stále zaměstnancem Policie České republiky. Přestože ale splnil, co měl, z osobních důvodů údajně odejde a zkusí štěstí v politice na kandidátce hnutí ANO.

  V tomto bodě bych tedy ráda požádala pana ministra vnitra o informaci, jestli je takové jednání policie běžné, jak bude případně v budoucnu řešit, aby k podobným excesům a selháním nedocházelo. To, že jsem použila tak silný výraz "ukradl", jen potvrzuji tím, že prvoinstanční soud již v této věci rozhodl a dal za pravdu tomu, že skutečně práce byla ukradena, že se jednalo skutečně o plagiát.

  Myslím si, že by tato Poslanecká sněmovna toto neměla nechat bez reakce, proto žádám... (Poslankyně se na chvíli odmlčela, v sále je velký hluk.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím, abyste umožnili paní poslankyni dokončit odůvodnění jejího návrhu v důstojné atmosféře.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Proto vás, pane předsedo, a všechny kolegyně a kolegy ještě jednou zdvořile žádám, abyste zařadili bod s názvem Informace ministra vnitra k situaci v Policii České republiky jako druhý bod dnešního jednání. Děkuji. (Potlesk z pravé strany.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, rozumím tomu návrhu. Jen upozorňuji, že na dnešek není pevně zařazen pouze jeden bod, ale bodů sedm. Samozřejmě je hlasovatelné, pokud na tom budete trvat, aby to byl druhý bod, což by ovšem znamenalo, že body, které jsou pevně zařazeny, odsuneme.

 • Poslankyně Jana Černochová: Ne, pane předsedo. Jsem samozřejmě poslankyně, která si je vědoma toho, že tyto návrhy zoufale dlouhou dobu čekají na to, aby byly dnes projednány, takže navrhuji, aby tato moje informace byla zařazena po všech pevně zařazených bodech. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, tím pádem by to bylo jako bod 8. Děkuji.

  Omlouvám se panu poslanci Farskému, ale ještě s přednostním právem za klub TOP 09 v zastoupení pana předsedy pan místopředseda Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo. Já jenom trošku zírám a chápu, že je to asi předvolební taktika sociální demokracie, ale vyzývám vás, abyste nepodpořili návrh na stažení bodů 80 a 92. Jestli jste si tak jisti, bod 92 je Šumava, bod 80 jsou břidlicové plyny, kde dokonce - já jsem jeden ze spoluautorů toho návrhu - jestli se nemýlím, já prostě považuji za opravdu ne zrovna férové, že někdo tady navrhuje stažení tohoto bodu, když není ani předkladatelem. Takže moc vás prosím, abyste u bodů 80 a 92 stažení nepodpořili. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, jedná se o návrh na vyřazení z programu, nikoliv na stažení, ale na věci to nic nemění. Podrobíme to hlasování.

  Pan poslanec Farský. Připraví se pan poslanec Dolejš Jiří.

 • Poslanec Jan Farský: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl připomenout jeden návrh zákona, který Sněmovnou prochází už podruhé a už hodně dlouho. Byl předložen v prosinci loňského roku, podepsalo se pod něj 78 z nás. Je to sněmovní tisk 42, zákon o registru smluv. Přestože 30. května letošního roku byl projednán a schválen ústavněprávním výborem, tak dodnes nebyl zařazen na schůzi. Myslím si, že je to škoda.

  Důvod nezařazení by mohl být spatřován v tom, že předkladatel byl požádán, aby s vládou projednal připomínky, které zazněly, což samozřejmě není důvod pro jakýkoli odklad v legislativním procesu, ale jako zástupce předkladatelů jsem tomu vyhověl. Ovšem po dvou měsících, takřka po třech měsících práce na legislativě na Ministerstvu vnitra, kde bohužel týmu paní Adriany Krnáčové se postupně podařilo předložit zákon, který by nefungoval vůbec, následně se podařilo předložit zákon, který by fungoval způsobem, že by to bylo nesmírně administrativně zatěžující a stačilo by zveřejňovat kompletně začerněné smlouvy, kde bychom našli akorát to, k jakému datu byla smlouva uzavřena, tak už nemám příliš důvěru ve smysl toho, aby se odkládalo projednání tohoto zákona na plénu.

  Pro vaše uklidnění mohu říci, že s tím, jak zakončil své projednání ústavněprávní výbor, tak schválil jednotlivé připomínky a mimo těchto jednotlivých připomínek ještě zmínil, aby tento návrh zákona byl už pouze legislativně technicky upraven. Tyto úpravy jsou hotové. Vzal jsem tento úkol na sebe, když jsem viděl, jakým způsobem probíhají jednání na Ministerstvu vnitra, na která bohužel už cca od poloviny srpna nejsem za předkladatele zván, ale je vyjednáváno s dalšími subjekty. Tuto možnost neupírám, ale pořád ještě tím, kdo tvoří legislativu České republiky, je Poslanecká sněmovna.

  Z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout, abychom zařadili v pátek 19. září po pevně zařazených bodech i sněmovní tisk číslo 42, s tím, aby byl zařazen i ve svém možném třetím čtení na tuto schůzi k bodům třetího čtení.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, registruji. Pan poslanec Jiří Dolejš a připraví se pan poslanec Vojtěch Filip.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Krásné odpoledne, kolegyně a kolegové. Já bych vás, p. t. auditorium, poprosil o vstřícnost k tomuto návrhu.

  Vzhledem k tomu, že na dnešní schůzi, možná i na schůzi za týden, je zařazeno tolik bodů, tuším kolem 180, považuji za rozumné, abyste zvážili, zda poslanecký návrh - a víte, že poslanecké návrhy bývají popelky v pořadu naší schůze -, který je zatím zařazen v návrhu programu schůze na 85. místě, týká se to sněmovního tisku 235, tedy vydání zákona o majetkových přiznáních, nešel předřadit. Když jsem to vyslovil, tak jste asi pochopili, že to je téma, ke kterému se mnozí z vás pozitivně vyjadřovali ve svých volebních kampaních. Je to téma, které má za sebou dlouhou historii, ale i krátkou historii v naší Poslanecké sněmovně. Návrh byl podán už před čtvrt rokem a určitě by se nestalo nic špatného, kdybychom způsob, jakým tato obecně pozitivně vnímaná myšlenka je zpracována v tomto parlamentním tisku, už mohli nastartovat a začít projednávat. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, já jsem tady s panem ministrem vnitra řešil...

 • Poslanec Jiří Dolejš: Opakuji - středa odpoledne po pevně zařazených bodech. (A číslo tisku?) Číslo tisku je 235.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji moc a omlouvám se. Pan ministr chtěl reagovat? Jestli pan místopředseda Sněmovny dovolí, pan ministr vnitra avizoval, že chce využít svého přednostního práva a vystoupit k návrhu pana poslance Farského, tak abychom debatu udrželi pohromadě, dám mu prostor. Samozřejmě jsem tím nijak nechtěl snížit přednostní právo pana místopředsedy Filipa. Pane ministře, máte slovo, prosím.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Já bych se rád vyjádřil ke dvěma vystoupením kolegů, jedno je paní kolegyně Černochové. Pokud dáme obecnou situaci v Policii České republiky, bude to velmi zajímavá diskuse, a pokud dneska ten bod neprojde - já jsem se omlouval od 15.45, mimo Sněmovnu mám předávat cenu starostům na Pražském hradě, ale to není limit. Já to klidně zruším a o té policii tady budu diskutovat, protože policie byla přivedena do toho stavu především ministry za ODS, takže pojďme si o tom povídat a můžeme dlouho. Já jsem na tu diskusi připraven. Pokud by čirou náhodou tento bod neprošel, tak to beru jako osobní úkol pro sebe, a buď v rámci interpelací, nebo nějakého písemného vyjádření se k této věci vyjádříme. I já jsem tím znepokojen. Jenom si uvědomme, v které to bylo době a kdo tehdy tu policii vedl nebo kdo ty mantinely nastavoval.

  K otázce pana kolegy Farského. Já se musím zastat Ministerstva vnitra, prostřednictvím pana předsedajícího, a musím se zastat paní náměstkyně Krnáčové. My jsme byli technickou pomocí pro tři koaliční poslance. Ministerstvo vnitra odpracovalo na tom velký kus práce a předložilo variantu, která byla koaličně dohodnutá, a na jednání s Rekonstrukcí státu, pane kolego, která byla brána k těmto diskusím i na váš popud i jako partner v rámci neziskového sektoru, tak koalice došla k závěru, že je potřeba ještě udělat např. dopadovou studii a další věci, abychom tento zákon mohli přijmout s čistým svědomím. Nevytvořili jsme legislativní paskvil, to se na mě nezlobte, ale vytvořili jsme návrh, který byl koaliční dohodou, a vedle toho návrh, který byl v rámci Rekonstrukce státu požadován. Byly tam dva rozpory, pouze dva rozpory, které se nepodařilo vypořádat, a já si myslím, že na tom zákoně jsme připraveni dál pracovat a předložit to tak, aby neměl negativní dopady především na firmy ve vlastnictví českého státu, což by nám všem mělo ležet na srdci více než volební kampaň. Díky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Jestli pan místopředseda Sněmovny bude mít ještě trpělivost, tak s přednostním právem pan předseda klubu ODS k té samé věci, ale obávám se, že nikoho jiného než ty, co mají přednostní právo, nemohu v této chvíli pustit k mikrofonu. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poprosit pana ministra, když je pro, aby ten bod byl zařazen, aby oslovil své poslance svého klubu, a pak to projde. Myslím si, že v pohodě můžete absolvovat tu akci na Hradě, ten bod je navržený jako bod po sedmi už pevně zařazených bodech. Myslím, že to nebude kolidovat. Budu rád, když tu debatu povedeme. Ale pokud vy vyzvete své kolegy, ať to podpoří, tak ten bod určitě bude zařazen a nemusíme říkat, že náhodou neprošel. Myslím si, že se to časově dá zvládnout, že ten návrh právě proto, aby nenarušoval plány vládní koalice, které body chce projednat dnes jako prioritní, tak zazněl až po všech pevně zařazených bodech. A protože jich je šest, sedm, jestli si pamatuji číslovku od pana předsedy Hamáčka, tak bezesporu nebudeme hotoví s těmi sedmi body v 15.40. Budeme rádi, pokud se k tomu návrhu přidá většina Sněmovny, protože si myslíme, že ten případ je závažný tím, že se také dotýká našeho rozhodování. To není jako případ z novin. A pokud se ukazuje, že ve fázi obvinění, kdybychom potom rozhodovali o vydání našeho kolegy, byl spáchán podle soudu trestný čin, tak si myslím, že je to závažná informace, a měli bychom debatovat o tom, jak takovým věcem předcházet a jak s tímto člověkem nebo s podobnými viníky soudním rozhodnutím policie bude zacházet. Protože pokud to interpretuji správně a ten člověk odchází dobrovolně, tak bude mít nárok na veškeré výsluhy, jestli tomu dobře rozumím. Pokud to dojde k odvolání, tak nebude pravomocný rozsudek. Myslím si, že to jsou poměrně závažné věci, o kterých bychom měli debatovat, a případně na základě těch debat společně navrhnout nějakou změnu legislativy, protože si nemyslím, že je to zrovna případ, kdy by ten člověk měl pobírat výsluhy, pokud ho soud usvědčil z toho, že nezákonným způsobem opisoval, a ještě k tomu ze studentské práce, a to použil doslova, slovo od slova, myslím že tři nebo čtyři strany, v textu obvinění. My to považujeme za mimořádně závažnou věc a byli bychom rádi, kdybychom s panem ministrem vnitra a s ostatními kolegyněmi a kolegy ve Sněmovně o tom mohli debatovat, o tom, jak by to mohlo vypadat do budoucnosti. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, ale technické poznámky nejsou možné. Pan místopředseda Filip a připraví se pan poslanec Zahradník, který je zatím posledním přihlášeným k pořadu schůze.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já jsem se nehlásil s přednostním právem, tak jsem rád počkal.

  Já mám k našemu programu schůze tři návrhy. První návrh vyplývá z příslibu předsedy vlády z naší červnové mimořádné schůze, který by byl zprávou vlády o realizaci zákona č. 428/2012 Sb., tak podle toho příslibu navrhuji zařadit na úterý příští týden jako první bod. Není tam ještě zařazeno nic. Čili 23. 9. po 14. hodině jako první bod odpoledního jednání.

  Potom bych měl jednu žádost a ta se týká zařazeného bodu, tisku 226, je to bod číslo 82, zákon o návrhu na zrušení zákona o zákazu vývozu do elektrárny v Búšehru. Vzhledem k tomu, že Hospodářská komora České republiky naplánovala na tento měsíc, na příští týden, cestu, velkou podnikatelskou misi do Teheránu, považuji za potřebné, aby i Poslanecká sněmovna našim podnikatelům, našim zaměstnavatelům dala šanci na úspěšnou misi, a byl by to jistě od Poslanecké sněmovny vklad pro naše podnikatele, kdyby do Teheránu mohli přijít s tím, že v prvním čtení tento návrh zákona již byl projednán v Poslanecké sněmovně. Tak se tomu stalo již dvakrát, ale nikdy jsme ten zákon nedokončili v žádném volebním období.

  Pokud jde o třetí návrh, zase abych jenom něco nezařazoval nebo nepředřazoval, tak navrhuji vyřazení bodu číslo 96, tisku 123, z pořadu této schůze. Jde o smlouvu České republiky s Kosovem. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Ještě než dám slovo panu poslanci Zahradníkovi, tak informace, že pan ministr Chovanec hlasuje s náhradní kartou číslo 1. A ještě vám přečtu omluvu pana poslance Klašky, z pracovních důvodů se omlouvá dnes od 15.30. Paní poslankyně Fischerová se omlouvá dnes od 15.30 do 18.45 a pan poslanec Běhounek se omlouvá od 15.30 do 18 hodin rovněž z pracovních důvodů.

  Nyní prosím, pan poslanec Zahradník, po něm pan předseda Faltýnek.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se hlásil se svým příspěvkem k pořadu dnešní schůze, k bodu, který je v pořadu označen jako bod 92, tedy senátní návrh zákona o Národním parku Šumava. Ten zákon je vyústěním velmi složité situace, která na Šumavě vznikla vlastně hned po sametové revoluci v roce 1991, kdy byl nařízením vlády Národní park Šumava zřízen. Národní park fungoval, chránil přírodu, nějakým způsobem umožňoval život obcí, život občanů. Postupně se ale ukazovalo, že určité právní nezakotvení statutu národního parku skýtá možnost jakési neustálé změny. S každým novým ministrem životního prostředí se vlastně měnil přístup k Národnímu parku Šumava. Pánové ministři Ambrozek, po něm pan ministr Bursík - zrovna za něj došlo k významné změně, kdy po orkánu Kirill ponecháním velkého objemu dřeva v prvních a druhých zónách došlo ke vzniku kůrovcové kalamity a k tomu, že dneska je 22 tisíc hektarů Šumavy vlastně suchým lesem. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Registruji tento návrh. Pan předseda Faltýnek, po něm pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne dámy a pánové. Já jenom velmi stručně bych reagoval na slova a návrh pana poslance Farského k zákonu o registru smluv. Ta informace nebyla úplně objektivní. Částečně už to vysvětlil pan ministr Chovanec. Na tom návrhu se pracuje. Pracuje na něm koalice spolu s Rekonstrukcí státu. My jsme přizvali zástupce Rekonstrukce státu na jednání i koaliční rady a chceme, aby z toho nevznikl legislativní paskvil. To, co tady bylo navrženo, je velmi narychlo a my bychom byli rádi, abychom tento zákon kvalitně uvedli v život v průběhu letošního roku, to znamená do konce letošního roku. Ale to, co tady navrhl, ty termíny, kolega Farský, si myslím, že není úplně reálné. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím v této fázi levou část sálu o klid. Děkuji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, dovolte stručné stanovisko poslanecké klubu TOP 09 k jednomu návrhu, který zde padl. Paní poslankyně Bohdalová navrhuje vypustit z dnešního jednání schůze body 80 a 92. Jsou to body týkající se návrhu na zákaz průzkumu těžby břidlicových plynů a senátního návrhu zákona o Národním parku Šumava. Tyto dva body při jisté míře zobecnění mají jedno společné téma, a sice těžký konflikt privátních obchodních zájmů se zájmy environmentálními, se zájmy životního prostředí a krajiny. Zamyslíme-li se nad tím, jaký je důvod jejich vypuštění z této schůze, tak prostě jediný. Ten důvod se jmenuje - nechceme přiznat barvu před volbami. Ne že čekáme ještě nějaké argumenty, ne že máme zadány nějaké analýzy. Obě dvě tato témata se diskutují velmi dlouho, že nikdo z nás už nemůže mít více relevantních informací, pouze každý z nás váží jinou prioritou, jiným pohledem a nic jiného nezbývá než parlamentní diskuse a politické rozhodnutí.

  Ti, kteří budou hlasovat pro vyřazení těchto bodů, tu parlamentní diskusi nechtějí před volbami, protože - promiňte mi to - nechcete hrát se svými voliči fér hru. Vy jim před volbami nechcete říct, co si myslíte, abyste na ně tu kulišárnu zahráli když tak až po volbách.

  Já bych chtěl velmi poprosit, abychom tyto body nevypouštěli. Veřejnost má právo znát naše názory, má právo znát naše postoje k těmto návrhům. Za předpokladu, že tyto body budou vypuštěny, prosím o pochopení, že poslanecký klub TOP 09 se zdrží hlasování při programu, protože nechceme asistovat při nemožném a alibistickém postoji. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura, který je podle mých poznámek v této fázi posledním, ale možná se to změní.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já věřím, že pak mi někdo odpoví. K tomu návrhu zákona o registru smluv. Je hezké, že vládní koalice projednává tento zákon, nic proti, ale je to poslanecký návrh. Pan kolega Farský v této chvíli nemůže vystoupit, tak jako bych tlumočil jeho rozčarování z toho, že on jako hlavní předkladatel k těm jednáním přizván není. A pokud si vzpomenete na historii vzniku toho zákona, tak ten zákon byl napsán dřív, než vznikla Rekonstrukce státu. Takže legitimní postup je takový: pokud se vám ten zákon nelíbí, tak hlasujte proti a připravte vlastní. To je přece legitimní postup.

  Já se chci zeptat, protože už lhůty pro projednání ve výborech uplynuly, proč vlastně není navržen na pořad schůze. Kdo o tom rozhodl? Rozhodneme hlasováním, ale není v tom návrhu, v té pozvánce, přestože lhůty uplynuly. To je poměrně nezvyklé. Tak se chci zeptat za prvé, zda to bylo v pokladu pro organizační výbor. Pokud ano, kdo navrhl či kdo hlasoval pro vyřazení tohoto bodu. Takhle se přece k poslaneckým tiskům nedá přistupovat. Pokud jsou splněny lhůty, má být automaticky zařazen. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já vám odpovím, co vím, a když tak dodám kompletní informaci písemně. Ale byl jsem informován, že postup byl takový, že hospodářský výbor požádal o to, aby tento tisk byl vyřazen z pořadu schůze, a v souladu s ustálenou praxí, kdy se takovémuto návrhu výboru vždy vyhovuje, tento návrh nebyl ani předložen do organizačního výboru. Takto se to zde vždy podle mých informací dělalo. Nicméně můžeme se k té věci vrátit na jednání organizačního výboru a zvolit postup jiný. Ale ta žádost o vyřazení ze schůze přišla z hospodářského výboru. Tolik informace, kterou mám teď k dispozici, ale jsem samozřejmě připraven dodat informaci detailnější.

  Pan ministr Chovanec se hlásil?

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já jsem si ještě ověřoval u pana kolegy poslance Vondráčka, který byl de facto politickým lídrem těch tří poslanců, kteří připravovali pozměňovací návrh pro návrh pana kolegy Farského, a tento kolega mi sdělil, že pan Farský byl zván na každou schůzku. Já si pamatuju schůzku, kdy jsme seděli u pana premiéra, pane kolego Farský prostřednictvím pana předsedajícího, kde jsme si domluvili mantinely, které vám jako předkladateli vyhovují a které vyhovují i tomu, aby vaše politické strana mohla tento návrh podpořit. To znamená, já bych byl rád, abychom tu používali pravdu pro tu diskusi. Já musím hájit Ministerstvo vnitra, musím hájit i náměstkyni, která tím byla pověřena. Rekonstrukce státu na finální diskusi v rámci koaliční rady byla pozvána jedním ze subjektů koalice. Tento asi neměl důvod pozvat i vás, ale jinak na všechna jednání jste byl zván. A my na tom zákonu dál precizně pracujeme. Jediná obava, která tam byla, je, že není vypracována dopadová studie. A opravdu nechceme ohrozit některé státní firmy. Za námi jako za ministry chodí někteří zástupci těchto státních firem a obávají se toho, aby je tento zákon neodkryl před konkurencí a abychom si nezlikvidovali vlastní státní podniky. Já si prostě myslím, že to takto má být. Toť vše.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pan poslanec Farský nemůže vystoupit a trvá na svém vyjádření, že nebyl zván.

  Ale kdyby mě pan ministr vnitra chvilku poslouchal, tak já mu vysvětlím, v čem já vidím problém. To chci asi moc, aby ten, který tady vystoupil, poslouchal repliku. No dobře.

  Pokud by to byl vládní návrh zákona, nemám s tím žádný problém. Pokud vláda si myslí, že návrh kolegy Farského a těch, kteří to podepsali - a já nejsem předkladatel, připomínám, takže si tady neohřívám svůj vlastní poslanecký návrh. Nic proti. Tak jsem to říkal jasně. Pokud ten návrh je špatný, pusťme ho na program, zamítněte ho a přijďte s lepším, který bude vyhovovat.

  Já například rozumím obavám ČD Cargo. Ale teď se nebavíme o detailu toho zákona. Bavíme se o tom principu, že chcete ten zákon použít jako nosič a v druhém čtení ho úplně přepsat, a to není správný princip. To je to, proti čemu protestuji a na co upozorňuji. Nic vám nebrání ten bod dneska zařadit, podpořit návrh kolegy Farského a navrhnout zamítnutí v prvém čtení. S tím zdůvodněním, které tady říkáme. Určitě máte z těch pracovních týmů poměrně dostatek důvodů, co je v tom zákonu špatně. Nic proti tomu, to je normální politický postup. A pokud připravíte vlastní a lepší, no proč ne? Tak to bude vládní návrh, projde standardním legislativním procesem, nejenom Legislativní radou vlády nebo jednáním s Rekonstrukcí státu, ale standardním legislativním procesem. Všechna připomínková místa se k tomu mohou vyjádřit. Já věřím, že třeba resort dopravy by upozornil na nebezpeční minimálně u toho ČD Cargo, kde ho opravdu vnímám, protože to je otevřený trh a je to trošku jinak než v osobní dopravě. Tam bych byl skeptický k tomu, že by to České dráhy nějak ohrozilo. Ale u toho Carga to skutečně reálně hrozí. Ale my nemůžeme ty racionální argumenty uplatnit, protože se ten bod nedostane na pořad a hlavní předkladatel díky tomu, že nemá přednostní právo, nemůže zase říct svůj pohled.

  Takže moje jednoduchá prosba: zařaďme ten bod, zkusme se domluvit, kdy ho můžeme projednávat na této schůzi. Máme před sebou dva týdny. Pokud je neopravitelný, tak hlasujme my, kteří si myslíme, že je špatně, hlasujme pro zamítnutí. A to ta práce, kterou dělá Ministerstvo vnitra a jejich experti, určitě nevyjde nazmar a bude to standardní vládní návrh. Já si dokonce myslím, že by to pro ten zákon byla lepší cesta, skutečně. Ale musím hájit ten princip, protože jsem autorem nebo spoluautorem jiných poslaneckých návrhů a taky by se mi nelíbilo, kdyby mi to odsouvali a odsouvali s tím, že vláda a vládní koalice na tom pracuje. To samozřejmě může, ale není to důvod pro odklad pro projednávání. A nevím, jestli zrovna u toho registru smluv... Sněmovna má takový zvyk, posílá to do mnoha výborů, a pak vzniká trochu zmatek a chaos. Já myslím, že je vždycky lepší, a pokud se shodneme na vzniku garančního výboru, bude to jenom dobře, že ten garanční výbor bude ten klíčový k tomu konkrétnímu návrhu zákona, který dá zásadní stanovisko pro Poslaneckou sněmovnu.

  Takže za kolegu Farského vás žádám, abyste ten jeho návrh podpořili, a za sebe říkám: nenutím vás k tomu, abyste ten zákon podpořili, ale myslím si, že to je slušné a kolegiální, abychom vyhověli navrhovateli tohoto zákona. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. V této fázi nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil k programu schůze, tak tedy přistoupíme k hlasování. Ještě přivolám kolegy z předsálí. Pokud je s tím souhlas, tak bychom nejprve hlasovali o návrzích z grémia tak, jak jsem je přednesl. Je zde požadavek na oddělené hlasování, nebo můžeme návrh z grémia schválit en bloc? En bloc, můžeme, výborně.

  Takže jenom stručně. Jedná se o zařazení vrácených tisků ze Senátu na zítra jako první a čtvrtý bod a potom se jedná o tisk 242 ve druhém a třetím čtení v pátek 19. a středa 24. 9.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem grémia Sněmovny, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 2, přihlášeno 180, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Nyní budeme postupně hlasovat o návrzích, které padly od jednotlivých kolegyň a kolegů. Paní poslankyně Bohdalová si přeje vyřadit bod 80 a bod 92. Vidím oddělené hlasování, návrh na oddělené hlasování, takže tak budeme postupovat.

  Takže nejprve hlasování o vyřazení bodu 80, sněmovní tisk 220. (Hlasy z pléna.) Tak to je horní zákon, to není Šumava.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s vyřazením tohoto tisku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 3. Přihlášeno je 181, pro 96, proti 41. Tento návrh byl přijat.

  Nyní budeme hlasovat o bodu 92, což, předpokládám, je Národní park Šumava.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom tento tisk vyřadili, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 4. Přihlášeno je 180, pro 116, proti 22. I tento návrh byl přijat. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych prosil, abychom hlasovali zvlášť o zařazení bodu na schůzi a pak o pevném zařazení toho bodu, když to projde. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá, ano, to se omlouvám, měl jsem se zeptat, ale měl jsem za to, že je to možné spojit. Dobře.

  Takže budeme nejprve hlasovat o tom, že zařazujeme nový bod do návrhu pořadu schůze Sněmovny, a ten bod by se jmenoval Informace ministra vnitra o situaci v Policii České republiky.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 6. Přihlášeno je 181, pro 72, proti 77. Tento návrh nebyl přijat, tudíž druhá část je nehlasovatelná.

  Přednostní právo využije pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Tak jenom upozornění a rozpor slov a činů. Pan ministr vnitra asi před třiceti minutami říkal, že on to sám podpoří, že by o tom rád debatoval, jenomže možná to nestihne. A pak hlasuje proti.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Farský. Přeje si zařadit nový bod sněmovní tisk 42, což je návrh zákona o registru smluv, s tím, že si jej přeje zařadit pevně na pátek 19. 9. ve druhém čtení. A pak, to jste neřekl, ale z logiky by vyplývalo, že třetí čtení by bylo v pátek 26. A zase se ptám: Můžeme hlasovat najednou, nebo chcete nejprve zařadit nový bod a potom pevně zařazovat? Najednou, dobře.

  Takže zahajuji hlasování. Kdo souhlasí se zařazením nového bodu a jeho pevným zařazením na 19. a 26., ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 7. Přihlášeno je 180, pro 52, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

  Pan kolega Dolejš, sněmovní tisk 235, doufám, že jsem si to dobře poznačil, kolegu Dolejše nikde nevidím. (Poslanec na sebe upozorňuje v lavici.) Á, tamhle. Tisk 235 a bylo to na středu - tuto středu, nebo příští středu? Tuto středu 17. 9. odpoledne po pevně zařazených bodech, což by byl bod jeden, dva, tři, čtyři, pět - šest. Tak, výborně. Takže tisk 235 pevně na středu jako šestý bod.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování číslo 8. Přihlášeno je 181, pro 30, proti 94. Tento návrh nebyl přijat.

  Pan místopředseda Filip. První návrh, zařadit na 23. 9., což je úterý, kde zatím nic není, jako první bod nový bod Zpráva vlády o realizaci zákona č. 428/2012 Sb.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování číslo 9. Přihlášeno je 182, pro 33, proti 116. Nebylo přijato.

  Další návrh byl, aby tisk 226, což je návrh zákona na zrušení embarga na dovoz komponentů, jaderná elektrárna Búšehr, byl zařazen jako pevný bod na zítřek 17. 9., první bod odpoledne.

  Zahajuji hlasování, ptám se kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 10. Přihlášeno je 183, pro 30, proti 116. Tento návrh nebyl přijat.

  Poslední návrh je vyřazení bodu č. 96 tisk 123, což je smlouva mezi Českou republikou a Kosovem.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vyřazení bodu 96. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 11. Přihlášeno je 183, pro 36, proti 118. Tento návrh nebyl přijat. Prosím o chvilku...

  Kratičká odmlka, debata s ministrem vnitra Chovancem.

  Poslední návrh, který zde padl, byl návrh pana poslance Zahradníka, ale vzhledem k tomu, že jsme tisk Šumava vyřadili, tak ten návrh hlasovatelný není. Podle mých poznámek je to všechno. Zeptám se, zda to cítíte stejně. Pokud ano, tak v tom případě bychom hlasovali o návrhu pořadu 17. schůze tak, jak byl upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu schůze jako celek, ať prosím stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 12, přihlášeno je 184, pro 130, proti 33. Konstatuji, že jsme schválili pořad schůze.

  Teď tady mám dvě žádosti. Jedna od pana předsedy vlády a jedna od pana ministra vnitra. (Premiér avizuje, že bude mít delší vystoupení než ministr Chovanec.) Já předpokládám, že to je ještě k té věci, která tady probíhala, tak asi pan ministr vnitra a potom pan premiér okomentuje jinou situaci.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Já bych jen rád vysvětlil prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Stanjurovi. Říkal jsem, že bych velice rád diskutoval o tom, kam jste policii přivedli, a ne že budu podporovat návrh paní kolegyně Černochové. Dnes do večera dostanou všichni poslanci Parlamentu zprávu policejního prezidenta k této věci, kterou jsem zadal, a domluvil jsem se s předsedou bezpečnostního výboru, aby věc projednal na svém prvním zasedání. A jsem vám k dispozici ve čtvrtek na interpelacích, v jakémkoli rozsahu budete potřebovat. Takže to je na vysvětlenou.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tím pádem má prostor pan předseda vlády s přednostním právem. Prosím.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych splnil slib, který jsem dal na schůzi Poslanecké sněmovny v červnu, byl to konkrétně slib, který jsem dal panu poslanci Bendlovi z ODS, který mne 19. června ústně interpeloval ve věci problematiky českých dětí, které jsou nyní v Norsku.

  Jsem velmi rád, že Poslanecká sněmovna dnes nabrala relativně rychlé tempo svého jednání. Ještě nejsou tři hodiny a už máme schválený program této schůze Poslanecké sněmovny. To bych řekl, že je skoro v dějinách našeho parlamentního systému rekord. Proto nebudu číst celou zprávu. Dovoluji si odkázat na text, který jsem si vám dovolil rozdat na začátku této schůze do lavic tak, aby všichni poslanci a všechny poslankyně měli relevantní informaci o aktivitách vládních orgánů v této věci. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu premiérovi. Jenom upozorňuji, že nejsme v žádném bodě, tudíž mohou vystoupit pouze ti, kteří mají přednostní právo. Vidím, že zde není předseda klubu TOP 09, a tedy přednostního práva využije paní poslankyně Chalánková. Prosím.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Vážený pane předsedo, velmi vám děkuji. Chtěla jsem jenom poděkovat panu premiérovi za zprávu, kterou nám předložil. Chtěla bych k tomu říci, že si samozřejmě dále zjistím informace, které v tuto chvíli nemám, např. z jednání z minulého týdne apod., a pak si zase dovolím předstoupit před vás. Určitě tento případ neopouštím. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak já se budu tvářit, že už pan předseda Stanjura je za dveřmi...

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, ale já nepoběžím za dveře. Já myslím, že poslanec, který je pověřený, že vystoupí se stanoviskem klubu, má taky přednostní právo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se obávám, že toto je možné uplatnit pouze v rámci projednávaného bodu. Ale vzhledem k tomu, že žádný bod nemáme, tak de facto ani není k čemu to stanovisko uplatňovat. Bylo by opravdu jednodušší, kdyby -

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Bylo by jednodušší, kdyby pan premiér navrhl zařazení toho bodu. Mohli jsme to projednávat jako bod a ti, kteří by chtěli, k tomu mohli vystupovat. Takhle je to taková jednosměrka, že pan premiér si řekne, co chce, a ti, kteří se tím dlouhodobě zabývali, nemají šanci. Já se omlouvám v této chvíli z jednání klubu a poprosím, aby...

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Tak já, než to právo přejde, dám slovo panu premiérovi a potom přednostní právo klubu ODS. Prosím, pane premiére.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jak jistě vědí ti z vás, kdo byli přítomni na interpelacích, konkrétně 19. června letošního roku, byl jsem v této věci jako předseda vlády interpelován, tzn. tato diskuse probíhala v rámci interpelací na půdě Poslanecké sněmovny. Já jsem na tyto interpelace odpověděl a nad rámec interpelací jsem slíbil Poslanecké sněmovně, že k této věci předložím zprávu Poslanecké sněmovně, a to na začátku nejbližší řádné schůze Poslanecké sněmovny. Postupuji zcela přesně na základě tohoto svého prohlášení, které jsem učinil na půdě Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že k tomuto tématu by samozřejmě bylo možné diskutovat. A kdokoli z opozice má právo, aby navrhl zařazení tohoto bodu, a v rámci tohoto bodu může proběhnout diskuse. Já pouze nechci zdržovat projednávání dalších důležitých bodů na schůzi Poslanecké sněmovny. Proto jsem ani nečetl celou tu písemnou zprávu, protože to nepokládám za efektivní. Všichni poslanci a poslankyně tuto zprávu dostali a z ní je naprosto zřejmé, že jsme zahájili velmi intenzivní aktivity.

  To, co mě mrzí, je, že když jsem se dotazoval na jednotlivých úřadech, proč tam nejsou žádné informace o tom, co se dělo před nástupem této vlády, tak jsem dostal odpověď, že se nedělo nic. To mě velmi mrzí. To mě velmi mrzí, protože možná ta zpráva mohla být obsáhlejší. K těm událostem došlo před dvěma, před třemi lety, tzn. už jsou to velmi staré věci a možná stát v té věci mohl reagovat mnohem odvážněji, intenzivněji, aktivněji, tak jako se to děje dnes i na nejvyšší diplomatické politické úrovni. Bohužel žádné známky takovéto aktivity jsem z pohledu státní správy nedohledal. Možná by ta zpráva v tomto směru mohla být obsažnější.

  Čili ještě jednou konstatuji, že se celou věcí zabýváme. Jsem připraven informovat Poslaneckou sněmovnu. Samozřejmě rád přijdu na interpelace. Myslím si, že si i na interpelacích můžeme popovídat o tom, jestli směr práce a působení českých úřadů je v pořádku.

  Ještě jednou zdůrazňuji, Ministerstvo zahraničí jedná na nejvyšší diplomatické úrovni. Pan ministr zahraničí Zaorálek se sešel s ministrem zahraničí Norska, a to v pondělí. To je poslední aktivita, která byla učiněna ze strany vlády. Náš zastupitelský úřad v Oslo je v kontaktu s příslušnými úřady. Ze zprávy se dočtete o tom, že náš zastupitelský úřad pravidelně kontaktuje složky norské státní správy a připomíná postoj České republiky k celé věci. Náš zastupitelský úřad je v kontaktu s matkou obou dětí a je připraven jí poskytnout maximální podporu. Matka podala stížnost u evropského soudu, tzn. jakmile bude tato stížnost notifikována, opět Ministerstvo spravedlnosti je připraveno poskytnout maximální podporu českým občanům v této záležitosti. A samozřejmě Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí rovněž byl aktivizován a věnuje této věci prvořadou pozornost. Z pohledu státní správy využíváme v posledních měsících všechny nástroje, které máme k dispozici. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak pokud nejsou další přihlášení, budeme pokračovat v rámci schváleného pořadu schůze, což znamená, že otevírám bod

  Z pověření vlády předložený návrh vlády uvede pan ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si na úvod dovolím jenom malé připomenutí, oč se jedná. Jedná se o rozsáhlou novelu se zásadními dopady na průběh služby vojáků z povolání a na budoucí plnění úkolů ozbrojených sil. Obsah návrhu zákona, respektive nejdůležitější moment novely, je zavedení nových pravidel systému řízení kariér, a tím zvýšení atraktivity vojenského povolání. K tomu má přispět i nový kariérní a platový řád pro vojáky. A dále se také jedná o implementaci práva Evropské unie v oblasti rozvržení doby služby vojáků. Myslím, že podrobně jsem představil novelu v prvním čtení, ale přesto bych rád připomenul některé klíčové principy navrhované úpravy.

  Především je to svázání zastávané funkce s vojenskou hodností a odpovídajícím služebním platem. To je systém, který úspěšně funguje v řadě zemí NATO, jako je Velká Británie, Belgie, Spolková republika, Francie a tak dále. Platový řád odpovídající službě vojáka, ne pracovnímu poměru. Dále jde o odstranění dopadů v platových restrikcích z minulých let včetně snížení tarifních platů vojáků v roce 2010. Většině vojáků, především na výkonných pozicích, se tak plat mírně zvýší, propad lze očekávat pouze u vojáků s velkou mírou podílu příplatků, například za pohotovosti. Zavedení nástroje pro udržení vysoce specializovaných odborníků je jeden ze základních momentů novely. Jde o letce, lékaře a specialisty IT. Dosáhne se toho možností násobku takzvaného stabilizačního příspěvku. Dále jde o potlačení subjektivních vlivů při stanovování výše platu vojáka a zjednodušení struktury platu vojáků, což přispěje ke zvýšení transparentnosti a efektivnosti systému řízení kariér. Dále jde o vytvoření podmínky pro předpokládané zvýšení náboru vojáků k nezbytnému doplnění dnes nenaplněných stavů a dále o zpřísnění některých postupů, jako je doba rozhodná, předpoklad výkonu služby nad rámec běžné pracovní doby nebo zařazení do pohotovostního systému a tak dále. Také jde o současné zachování nebo přiznání jiných prostředků ochrany nebo náhrad, které těžkosti vojenské služby kompenzují. Celkově směřuje novela k zefektivňování využívání mandatorních výdajů. Dovolím si zdůraznit, že při její implementaci budou použity výhradně současné rozpočtové prostředky určené pro mandatorní výdaje Ministerstva obrany.

  Rád bych tímto závěrem poděkoval za způsob projednávání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny. Práce a debata byla velmi podrobná, v mnohém konstruktivní a padla řada podnětných připomínek členů výboru, které jsou z velké části obsaženy v komplexním pozměňovacím návrhu, který si myslím, že zkvalitňuje řadu aspektů předloženého návrhu, a reaguje tak na některé připomínky, které byly formulovány v rámci prvního čtení. Jednomyslné přijetí tohoto komplexního návrhu členy výboru ukazuje, že tato novela, která je především o zlepšení kariérní a platové situace vojáků z povolání v armádě, má širokou podporu mezi zákonodárci napříč politickým spektrem. Úplným závěrem si dovolím říct, že tato novela je armádou a vojáky netrpělivě očekávána.

  Dovolím si požádat o podporu předloženého návrhu. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě pár omluv. Paní poslankyně Maxová dnes od 15.30, pracovní důvody, pan poslanec Tejc dnes od 16 do 18, pracovní důvody, a pan poslanec Kasal dnes od 14.45 do 17.30, rovněž pracovní důvody.

  My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali výboru pro obranu. Usnesení výboru byla doručena jako tisky 49/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru a současně jeho předseda pan poslanec Kádner. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec David Kádner: Děkuji. Vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vystoupil se svou zpravodajskou zprávou. Máme před sebou ve druhém čtení další z vládních návrhů zákonů týkajících se Armády České republiky a obrany jako takové, kterým se významným způsobem upravují podmínky výkonu služby vojáků z povolání, zejména pak jejich platové náležitosti. Z dalších věcí pak novela přináší změny právní úpravy služebního zařazení, hodností, studijních pobytů, dovolení a podobně. Nicméně zásadním momentem je nová právní úprava služebního platu.

  Výbor pro obranu se tímto návrhem zabýval na dvou schůzích, a to na své 10. schůzi v červnu tohoto roku, kde členové výboru pro obranu a zástupci Ministerstva obrany hledali konsensus v podobě společného komplexního pozměňovacího návrhu k tomuto návrhu zákona. Komplexní pozměňovací návrh byl pak následně výborem schválen na 11. schůzi 3. září 2014 jako sněmovní tisk 49/1, a to s doporučením, aby Poslanecká sněmovna návrh tohoto zákona přijala právě ve znění komplexního pozměňovacího návrhu obsaženého v tomto usnesení.

  Jsem přesvědčen, že řada těchto změn zákon věcně posouvá k větší vyváženosti práv a povinností vojáků. Upozornil bych například na změny týkající se výsluhových náležitostí, služebního hodnocení a zachování vojenských hodností po novele zákona.

  Myslím, že vše potřebné již řekl ve svém úvodním vystoupení pan ministr. Jen avizuji, že v podrobné rozpravě navrhnu zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Tento návrh nám v případě jeho přijetí umožní projednat návrh zákona ve třetím čtení již v tomto týdnu. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. První mám faktickou poznámku paní poslankyně Černochové, která chce, předpokládám, reagovat na úvodní slova. Prosím. A potom řádně pan poslanec Seďa.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Občanská demokratická strana se připojí k výzvě o zkrácení lhůty, protože jsme si vědomi toho, že tento návrh zákona již měl být projednáván Poslaneckou sněmovnou od roku 2011, a teprve 3. 12. 2013 se dostal na program v rámci prvního čtení. Jenom pevně věřím, a to bych chtěla velmi pěkně poprosit pana ministra, aby mne ubezpečil, že ostatní zákony - branný zákon a zákon o aktivních zálohách - nebude tato Sněmovna projednávat, pane ministře, deset měsíců, jako tomu je v případě zákona 221. Česká republika je v bezpečnostní situaci a čelí hrozbám, které mohou mít velmi významný vliv na bezpečnost našich občanů. Myslím si, že jak branný zákon, tak zákon o aktivních zálohách jsou přesně normy, které bychom měli mít na pořadu schůze v čase co možná nejkratším, aby legisvakance, která bude, byla, řekněme, maximálně do pololetí příštího roku a aby i schvalovaný projednávaný rozpočet na podzim letošního roku s těmito změnami již počítal. Chci ještě jednou ubezpečit, že nám skutečně legislativní odbor Ministerstva obrany tyto legislativní návrhy předloží a bude to hned na příští schůzi, abychom se tím mohli zabývat v rámci výboru pro obranu, řekněme, na říjnové, nejpozději listopadové, případně mimořádné schůzi. Opravdu je to velmi důležité a já prosím, abyste má slova brali vážně. Děkuji. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Fiala, potom pan poslanec Seďa.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já zde navážu na slova své kolegyně paní poslankyně Černochové. Chci skutečně ocenit a říct, že je dobře, že tato vláda předkládá novelu, která byla připravena naším ministrem, panem ministrem Vondrou - a nemyslím to nijak ironicky. Myslím si, že je to správné. Je to důležitá norma, která umožňuje kariérní postup vojákům z povolání a zejména srovnání platů tak, aby lépe odpovídaly dosaženým vojenským hodnostem, a systém speciálních příplatků a odměn zlepší i možnost plánování výkonu služby, a tedy i připravenost v krizových situacích, což si myslím, že je také mimořádně důležité.

  Chci Sněmovnu ujistit, a nejenom Sněmovnu, ale i občany, že Občanská demokratická strana podpoří každý návrh, který povede k větší profesionalitě, k větší připravenosti a k efektivitě naší armády. Věřím, že všichni začínáme postupně chápat, že dnešní svět není bezpečný, že nebezpečí nezmizí samo, že musíme bránit svoje zájmy, chránit naše občany a že musíme také spolupracovat se spojenci a k tomu samozřejmě potřebujeme profesionální armádu v co nejlepší kondici. Já doufám, že toto nebude jediný krok, že budou následovat i ty, o kterých mluvila paní kolegyně, ale také že naše zahraniční politika bude taková, aby nám profesionalita naší armády byla co platná.

  Také doufám, a chtěl bych to připomenout, a chtěl bych to připomenout na závěr svého podporujícího vystoupení, že je v našem vlastním zájmu, abychom dodrželi závazek vůči spojencům a brzy dosáhli toho, abychom na obranu dávali ta tak dlouho slibovaná 2 % HDP. Já předpokládám a doufám, že vláda v tomto směru k tomu činí potřebné kroky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. S přednostním právem ještě pan předseda vlády.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, mě tedy mrzí, že nedáváme už teď 2 % z HDP na obranu v ČR, protože bychom asi nemuseli vysvětlovat spojencům, proč neplníme závazky, které se týkají naprosto praktických a konkrétních otázek našeho členství v Severoatlantické alianci. Ale připadá mi velmi zvláštní, že předseda ODS pan Fiala tady teď v Poslanecké sněmovně vyzývá vládu, aby zvýšila výdaje na obranu, vyzývá vládu, aby plnila závazky ČR v NATO, a je zvláštní, že to byla právě ODS, která odmítla podepsat dohodu, kterou jsme jí nabídli, o tom, že budeme v příštích letech zvyšovat výdaje na obranu. ODS to odmítla, odmítla to i TOP 09 a ten závazek podepsaly tři koaliční politické strany. Dohodli jsme se, že do roku 2020 chceme zvýšit výdaje na obranu na 1,4 % HDP. Jenom pro informaci, teď dáváme necelé 1,1 % na obranu a je to zvláštní, protože když se člověk zamyslí, tak vlastně v minulých osmi letech tady zejména vládla ODS a zejména tady vládla TOP 09. Nejvíce času z minulých osmi let tady byly vlády ODS a TOP 09, a já se tedy ptám, proč jste v době, kdy jste byli ve vládě, nezvýšili výdaje na obranu, a naopak jste ty výdaje na obranu snížili nejrychlejším tempem v historii, protože když tady vládla ODS, tak se výdaje na obranu snižovaly nejrychleji v historii, byly tam obrovské škrty a v tuhle chvíli situace ministerstva je do té míry neuspokojivá, že nová vláda musela tento problém začít okamžitě řešit a připravuje postupné zvyšování výdajů na obranu v příštích letech, ačkoliv to není vůbec jednoduché, protože výdajových priorit je celá řada.

  Čili já bych rád požádal pana předsedu Fialu a zástupce ODS a TOP 09, aby teď tady proboha si alespoň ušetřili to, že budou pokrytecky vyzývat novou českou vládu, která je tady sedm měsíců, aby začala plnit závazky vůči NATO, aby zvýšila výdaje na obranu, aby je přibližovala ke 2 % HDP, když oni sami dělali přesný opak. Já myslím, že na začátku každé takové pokrytecké výzvy by měla být omluva občanům ČR za to, co tady ODS a TOP 09 vyváděly ve vládě v uplynulých letech. Teprve potom je možné vládu poučovat, teprve poté je možné vládu k něčemu nabádat. A kdybyste své výzvy mysleli alespoň trošku upřímně, tak byste podepsali dohodu, kterou jsme nabídli, a byla by to dohoda velké části politické scény o tom, že je skutečně v příštích letech potřeba navýšit obranné výdaje ČR. Čili porovnáváme realitu - realita byl pokles rozpočtu obrany o zhruba 10 mld. korun - a porovnáváme rétoriku, která je tady dnes a která je v naprostém rozporu s činy, které tady měly ODS a TOP 09 v době, kdy byly ve vládě. Čili prosím chápu, že máte svůj názor, že máte své připomínky, ale bylo by dobré nezapomínat na to, že jste měli osm let tady možnost realizovat svoji politiku, a dopadlo to přesně obráceně. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Teď je tady několik faktických poznámek. Předpokládám, že to jsou všechno faktické poznámky. Je tomu tak? (Ano.) Takže v tom případě pan předseda Fiala, paní poslankyně Černochová, pan předseda Kalousek, pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Petr Fiala: Tak já vidím, že pan premiér pořád dokola opakuje jednu mantru, a to je, že tu vládla osm nebo sedm nebo kolik let Občanská demokratická strana a za všechno může. Ale abychom se vrátili k faktům. Fakta jsou taková, že jsme to byli my, kdo inicioval společné memorandum při výročí NATO, na základě kterého jednání, o kterých vy mluvíte, vůbec začala probíhat. A když jsme se těch jednání účastnili a byli jsme připraveni podepsat dohodu a podílet se na tom aktivně, tak to byl kdo? Byla to sociální demokracie, která nakonec řekla, že nepřipustí, aby ten závazek šel vlastně nad volební období, očekávané funkční období této vlády, a nechtěla se zavázat k navyšování rozpočtu pro další roky. A to samozřejmě bylo politicky nepřijatelné, pro nás nedostatečné, a proto jsme tu dohodu nepodepsali. Ale házet nám na krk, že my jsme nepodepsali dohodu, nepovažuji za seriózní prostě proto, že to není pravda. Vy jste nechtěli dodržet tu původní dohodu! Vy jste udělali to, že jste nechtěli jít nad rámec svého funkčního období! Takže nás, pane premiére, prosím neobviňujte z toho, že jsme nebyli ochotni - my jsme to iniciovali, my jsme chtěli a chtěli jsme dosáhnout politického konsensu, aby tato země jasně věděla, že rozpočet na obranu bude růst až na ta 2 % v příštích letech, aby to byl jasný plán, ke kterému se zavážou všechny politické strany a všechny klíčové politické síly v této zemi. A byla to sociální demokracie, která tomu zabránila!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou - a teď bych potřeboval pomoct - paní poslankyně Černochová. Děkuji.

 • Poslankyně Jana Černochová: Já si dovolím také reagovat na slova pana premiéra a dovolím si připomenout vážené Sněmovně to, že Občanská demokratická strana měla ve svých řadách jednoho jediného ministra obrany a tímto ministrem byl Alexandr Vondra, který na rozdíl od jiných ministrů - sociálních demokratů, a to byli kádři jako pan Tvrdík, předložil Bílou knihu o obraně a celou řadu jiných strategických dokumentů, ze kterých naše země má vycházet. A pokud by tomu tak bylo už od roku 2011, tak bychom tady dnes nediskutovali to, jestli se během letošního roku ještě předloží Sněmovně návrh o aktivních zálohách, branný zákon atd. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane premiére, kdyby tak jako vy vystoupil řadový poslanec výboru pro obranu, tak tomu i rozumím. On prostě sleduje svoji problematiku, svoji rozpočtovou kapitolu a nevnímá celkový kontext situace, nebo nemusí. Když takhle ale vystoupí premiér, tak je to buď úmyslně, nebo z nekvalifikovanosti parciální stanovisko, které vůbec nic nevypovídá o celkovém trendu a prioritách politiky vlády.

  Ano, tady se snižovaly výdaje kromě jiného na obranu, protože se prostě tváří v tvář bezprecedentní dluhové krizi státu snižovaly výdaje. Dnešní politická reprezentace, vaše vláda, výdaje razantně zvyšuje, i když slibovala, že bude šetřit, a říká tomu dokonce, že šetří dál, říká tomu odpovědné investování. Budeme tady probírat státní rozpočet zhruba za měsíc, tak abychom si řekli, že to odpovědné investování bude vypadat zhruba tak, že zatímco v provozních výdajích, kde jste slibovali šetřit, budete navyšovat desítky procent, tak v investicích možná jedno, maximálně dvě procenta. Víc tam toho nenahrabete.

  To znamená, že v rámci toho trendu zvyšování výdajů ta obrana, která by měla být vaší prioritou, tou prioritou není, a to je tady předmětem kritiky a zcela konzistentní zrovna tak, jako když my jsme byli nuceni výdaje snižovat, tak jsme se snažili alespoň tu obranu, vědu a výzkum maximálně šetřit, byť žádná z těchto položek samozřejmě nezůstala bez úhony. Ale my to dělali v rámci snižování, zatímco vy v rámci dramatického zvyšování veřejných výdajů na obranu kašlete. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Další faktickou poznámku má nahlášenou pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl panu premiérovi říct - ono ho to nezajímá, jde pryč -, že možná partnery v NATO by v tuhle chvíli spíš potěšilo a přivítali by a víc by nám věřili, kdyby vláda, zejména její sociálně demokratická část, se vyjadřovala k ukrajinské krizi konzistentně. A ještě by pan premiér měl něco dělat v tuto chvíli, tak zejména zklidnit svoje putinofily ve vlastních řadách.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan předseda Hamáček.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Očekával jsem věcnou debatu na téma novela zákona 221. Jenom ten začátek vystoupení pana předsedy skutečně byl věcný. A je pravdou, co tady řekl. To jsou materiály, které byly připraveny ještě za minulých vlád, a není na tom nic špatného, s tím souhlasím, že naše vláda pokračuje v jejich ratifikaci a uvádění v život.

  Bohužel pak tam byla ta druhá část a ta mi přišla zbytečná. Já nevím, proč se zase vracíme k tomu, co kdo kde zavinil, a je to škoda. Vy jste s tím začali a bohužel teď se tady můžeme vzájemně přesvědčovat, v jakém stavu je armáda. Vy máte své argumenty, my máme své argumenty. Myslím si, že nejlepší je přečíst si rozhovory náčelníka Generálního štábu, který říká, v jakém stavu jej armáda, v jakém stavu pan ministr Stropnický přebíral armádu, kolik vojáků chybí, jaká je naplněnost bojových jednotek. A tím smutným mementem minulé vlády a minulých vlád je to, že jsme přebírali armádu, která měla zásoby munice u některých ráží na tři dny boje.

  Takže bych opravdu poprosil, aby pravá strana sálu nezneužívala situace. Po pravdě řečeno, to jediné, co byste měli udělat, je kleknout na kolena před českou armádou a odprosit ji za to, kam jste ji dostali. (Tleskají poslanci ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další v pořadí je přihlášen pan ministr Zaorálek s faktickou poznámkou.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Přeji vám dobré odpoledne. Chtěl bych tady jen poznamenat, že bych si přál, aby ten další vývoj armády nebyl věcí bojů, aby i tohle byla jedna z těch položek, na kterých může mezi opozicí a koalicí vzniknout určitá dohoda.

  Chtěl jsem tady poznamenat, že co se týče Bílé knihy, když byla vydána, tak jsme to i my i naše odborná komunita sociálně demokratická přivítali jako kvalitní dokument. Takže pokud se něco povedlo, tak to jsme ochotni přiznat a připustit, i když se to stane někomu jinému než nám. Jiná věc je, že kdybychom se na to podívali teď přesně, tak si myslím, že problém by byl, když bychom začali mluvit o realizaci té Bílé knihy. Tam se domnívám, že panu ministru chyběla odvaha tehdy, aby skutečně to, k čemu se vlastně v té knize zavazoval, pak skutečně byl schopen a ochoten naplnit. Takže tady vlastně platí i to, co zaznělo z úst premiéra. V té době - a teď to nebudeme rozebírat z hlediska cyklu, ale já si myslím, že ten hospodářský cyklus nebylo to jediné, co vedlo k tomu, že v průběhu těch dvou volebních období se fakticky armáda stala otloukánkem z hlediska výdajů rozpočtu.

  A já se naprosto podepisuji pod to, že ve chvíli, kdy jste v opozici, tak prostě přijít s tím, že vám nestačí zvýšení 1,1 na 1,4 a že chcete daleko vyšší, a dokonce na více let, mi prostě připadá stejně pokrytecké. My jsme tehdy navrhovali, abychom po pěti letech se vrátili k tomu zvýšení na 1,4 %, abychom posoudili, do jaké míry se to daří smysluplně naplňovat, protože máme velmi špatnou zkušenost s tím, jak se s investicemi v armádě zacházelo v minulých letech, a pak pokračovali dál. Myslím si, že v tom ten náš návrh byl naprosto racionální. Připadá mi, že tehdy ten postoj váš, že jste se k tomu nepřidali, protože vám to bylo málo, byl z hlediska té minulosti skutečně nefér a pokrytecký. Ale já bych si přál, abychom o tom nevedli jenom nějakou válku, ale abychom se dohodli na nějakém rozumném postupu do budoucnosti. My nemáme v úmyslu a ani nás netěší připomínat tuhle minulost, raději bychom našli dohodu do budoucnosti.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále s faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Stropnický.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já se vám přiznám, že mě těší ten poměrně masivní zájem o tuto problematiku. Ať už ty názory jsou kladné, záporné, či někde mezi, tak to vnímám optimisticky jako právě zájem o materii. Takže za to vám děkuji.

  Přesto vás mohu ujistit, že mně je s prominutím úplně jedno, jestli se bude říkat, že to je zákon, který byl prosazen za Stropnického, nebo před Stropnickým, nebo po něm, prostě záleží na tom, aby to co nejvíc fungovalo. A cokoliv, co tam bylo, co jsem podědil a má smysl a hlavu a patu, se snažím použít. Ale někdy to opravdu nějaký měsíc zabere. Ta legislativa, to je neuvěřitelná smršť nebo ansámbl norem, který je zcela bezprecedentní a upravuje prakticky skoro všechno v té armádě. Nemyslím si, že je to taková doba, když si člověk na to pár měsíců vezme.

  Co se týče financí, 1,4 v roce 2020, pokud vím, přesahuje tohle volební období. Ale já se skutečně nechci hrdlit o měsíc, nebo kdo vymyslel deklaraci. Já mám pocit, že to bylo jinak. Je mi to - znova říkám - jedno. Mě těší váš zájem a věřím, že se nám podaří společně situaci v armádě zlepšit.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Gabal.

 • Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den. Děkuji. Chtěl jsem jenom potvrdit, že projednávání tohoto zákona ukázalo poměrně silný konsensus a spolupráci v rámci výboru pro obranu, což si myslím, že je dobrá věc. Navíc ještě můj osobní dojem je, že resort obrany je připravený tuhle zásadní změnu pro profesionální armádu monitorovat a zpětně vyhodnocovat, případě korigovat, což si myslím, že by mohlo být výraznou zárukou některých rizik, která zase ten zákon v sobě má. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Stropnický.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Já se omlouvám, jenom jsem zapomněl v předchozím vystoupení se zmínit stran branného zákona, abych odpověděl vaším prostřednictvím paní kolegyni Černochové - 585 a ještě k tomu patřící balíček dalších novel je v meziresortním připomínkovém řízení. Předpokládám, že bude na programu jednání vlády do čtrnácti dnů, a pak už následuje ten proces, který znáte.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Než budeme pokračovat v rozpravě, tak zde mám jednu omluvenku. Od 17 hodin se z pracovních důvodů omlouvá dne 16. 9. pan poslanec Jiří Holeček.

  V tento moment neregistruji žádnou faktickou poznámku, nikdo se nehlásí. Přistoupíme tedy k obecné rozpravě. Mám zde přihlášeného pana poslance Antonína Seďu.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, novela zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak řekl pan ministr, je jedním z nejdůležitějších branných zákonů, které v tomto funkčním období projednáváme. Musím říci, že tato norma se projednává dlouho, opakovaně ve výboru pro obranu. Přesto si dovolím upozornit, jak jsem to udělal již minule, že jsem přesvědčen, že měly všechny normy z branné legislativy být projednávány pro svoji provázanost společně.

  Cílem novely zákona bylo zavedení kariérního řádu, zvýšení konkurenceschopnosti vojáků na trhu práce, zjednodušení odměňování vojáků z povolání a personální stabilita Armády České republiky.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud si vzpomínáte, tak jsem při svém vystoupení při prvním čtení kritizoval původní snahu Rusnokovy vlády, aby byl návrh projednáván ve zkráceném řízení podle § 90 jednacího řádu, jelikož návrh obsahoval řadu chyb. Tehdy mě právě pravicová opozice kritizovala s tím, že na projednávání přece byl dostatek času. Já bych chtěl poděkovat Ministerstvu obrany a panu ministrovi, protože jsme projednávali tento návrh zákona velmi důkladně a řada pozměňujících návrhů, které přijal výbor pro obranu, je důkazem toho, že jsem měl tehdy pravdu. Dovolte mi velmi krátce sdělit, že většina mých připomínek je zahrnuta v komplexním pozměňujícím návrhu výboru pro obranu, a přestože mám osobně některé systémové výhrady k návrhu zákona, tak podporuji přijetí tohoto komplexního pozměňujícího návrhu. Říkám to proto dnes, že z důvodu své zahraniční cesty, pokud se tento zákon nebude schvalovat v pátek, tak se zřejmě nebudu moci zúčastnit třetího čtení zákona.

  Co se týká diskuse, která tady byla, dovolím si pár poznámek. Já budu potom reagovat asi po 18. hodině dnes, ale chci jasně zdůraznit, že závazek 2 % není, je to doporučení Severoatlantické aliance. Doporučení. Opakovaně. Protože pokud by to byl závazek, tak by měl být vymahatelný a to není.

  Druhá poznámka. Nebudeme se bavit o tom, zda byla první slepice, nebo vejce, ale fakta jasně hovoří, že když končila sociálně demokratická vláda, tak opravdu se vydávala 2 %. Nyní je to 1,08 %, to znamená nějakých 43 miliard. A pokud bychom chtěli raketově, skokově, navýšit rozpočet na 2 %, tak to prosím je přes 80 miliard. Na to prosím tato republika v současné době nemá finance.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Chalupa. Omlouvám se, pane poslanče. Faktická poznámka pana poslance Gabala.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vážený pane předsedající, jen ke kolegovi Seďovi. Protože jsem měl možnost pracovat hodně externě v týmu prezidenta Havla, když jsme se připravovali na vstup do Aliance, tak i když nepsaný, ale vyslovený ústní závazek prezidenta tohoto státu je pro mne závazek. Nemusí to být pro všechny, ale pro mne to závazek mezinárodní platnosti je. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní už máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Dovoluji si vás informovat, že jsem do systému načetl pozměňovací návrh zavedený pod číslem 1338 k tomuto zákonu. Jedná se o pozměňovací návrh a jeho znění je: V části první -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, já se omlouvám, že vám vstupuji do vašeho projevu. Pozměňující návrhy budeme načítat až v podrobné rozpravě. Zatím se nacházíme v obecné rozpravě. Chvilku vydržte, dostanete slovo.

  Neregistruji v tento moment nikoho s faktickou poznámkou ani nikoho řádně přihlášeného do obecné rozpravy. Je-li tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se pana ministra, případně pana zpravodaje, zda si chtějí vzít závěrečné slovo. Pan ministr ne, pan zpravodaj také ne. Děkuji.

  Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Chalupa. Nyní vám dávám slovo.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Ještě jednou dobré odpoledne.

  Zavedl jsem do systému pozměňovací návrh pod číslem 1338 ke sněmovnímu tisku číslo 49. Pozměňovací návrh zní: V části první článek 1 novelizační bod 52, v § 68e se slova "ve výši 5 %" nahrazují slovy "až do výše 15 %".

  Zdůvodnění. Příplatek za zvýšenou odpovědnost je složkou platu, která kompenzuje odpovědnost vedoucího organizačního celku za majetkové a finanční operace, za správu materiálu a majetku státu, a to v řádu i několika miliard korun. V předloženém návrhu je i příplatek za zvýšenou odpovědnost stanoven fixně ve výši 5 % služebního tarifu. Rozdíl ve výši příplatku například mezi velitelem praporu v hodnosti podplukovníka a velitelem brigády v hodnosti plukovníka tak činí pouhých 500 korun, což nekoresponduje s jejich odpovědností. Navrhuje se proto zrušit fixní vazbu na služební tarif ve výši 5 % a stanovit výši příplatku rozpětím až do výše 15 % služebního tarifu, což umožní jeho výši více diferencovat v závislosti na charakteru jednotky, a tedy i odpovědnosti velitele. Vzhledem k tomu, že se fixní vazba nahrazuje rozpětím, umožňuje navržená změna regulovat rozpočtovou náročnost příplatku.

  Děkuji za podporu tomuto pozměňovacímu návrhu. Připojuji se k tomu, abychom podpořili zákon jako celek. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Neregistruji nikoho s přihláškou do podrobné rozpravy. Pan ministr? Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji za slovo. Já se přiznám, že teď možná udělám procedurální chybku, ale pokud je to ten okamžik, kdy se dá zkrátit lhůta mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin, tak bych to rád udělal a pokusil se to zařadit jako pevný bod na páteční program, pokud je tam alespoň trošku místa. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: K vašemu návrhu, pane ministře. To jsou dvě věci - zda chcete daný zákon pevně zařadit, a poté zda chce zkrátit lhůtu pro třetí čtení. Můžete zkrátit lhůtu nejvýše na 48 hodin. To znamená, když o tom dáme hlasovat, tak odděleně, ale poprosil bych vás, abyste upřesnil, o čem se bude hlasovat.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji a omlouvám se za tu nepřesnost. Čili jestli mohu požádat o zkrácení lhůty a případné zařazení by se možná dalo řešit až v zítřejším dni.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Žádný jiný příspěvek do podrobné rozpravy nevidím. Je tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Mám zde žádost o odhlášení všech přítomných, než budeme hlasovat, takže já vás všechny odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení do systému.

  Mám zde jeden návrh, o kterém budeme dávat hlasovat, a to je to, že zkrátíme lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin. Ještě zazvoním a přivolám kolegy z předsálí, aby přišli.

  Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

  Končím hlasování. Je to hlasování číslo 13, přítomných poslanců 144, pro 139, proti 1, takže lhůta pro projednání byla zkrácena na 48 hodin. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

  Otevírám další bod jednání a tím je

  Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, já vás poprosím, ujměte se slova.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl, a tím připomněl tzv. sazbovou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Předmětem této sazbové novely je v souladu s koaliční smlouvou zavedení tzv. druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu ve výši 10 %. V souvislosti se zavedením této druhé snížené sazby daně dojde ke zrušení těch ustanovení navazujících zákonů, která měla sjednotit sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 %. V důsledku toho tak nedojde od 1. ledna 2016 ke sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty. Účinnost sazbové novely zákona o dani z přidané hodnoty se navrhuje od 1. ledna 2015.

  Návrh zákona byl v prvním čtení projednán dne 17. července 2014 na 12. schůzi Poslanecké sněmovny a přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Zároveň byla u tohoto návrhu zkrácena lhůta na jeho projednávání ve výborech o deset dnů. Materiál byl projednán na 12. schůzi rozpočtového výboru dne 3. září 2014, přičemž rozpočtový výbor ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento vládní návrh zákona schválila bez připomínek. Dovoluji si vás tedy požádat o projednání sazbové novely zákona o dani z přidané hodnoty. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane vicepremiére. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 251/1. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pan ministr tady v podstatě již řekl, že rozpočtový výbor projednal tuto novelu zákona, nicméně abych dostál své povinnosti zpravodaje, tak vás přece jen ještě jednou seznámím s usnesením rozpočtového výboru.

  Rozpočtový výbor po projednání doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 251, schválila, a to bez připomínek. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také tímto učinil. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče, a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli eviduji tři přihlášky s přednostním právem. První je pan poslanec Kalousek, poté pan poslanec Okamura a pan poslanec Fiala a také pan poslanec Fiala z ODS. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, v kontextu veřejné diskuse o veřejných rozpočtech a daňové politice se málokterým návrhem vláda a její politické strany tak otevřeně usvědčují z pokrytectví jako tímto návrhem novely daně z přidané hodnoty a návrhem na zavedení druhé snížené sazby.

  V roce 2012 Nečasova vláda v rámci nezbytné konsolidace veřejných rozpočtů přistoupila vedle dramatických úspor na výdajové straně i k opatření na straně příjmové, kde nejvýraznějším posílením na příjmové straně, tedy zvýšením daní, bylo zvýšení DPH o 1 % ve snížené sazbě i v sazbě základní, aniž by však bylo upuštěno od konečného závěru, který je obsažen v platném právním řádu, jenom ještě nenabyl účinnosti, dospět ke kýžené metě jedné sazby. Tento krok - připouštím, byl krok kontroverzní, neznám vládu, která by ráda zvyšovala daně - byl jedním z hlavních argumentů opozice, tehdejší opozice, v předvolební kampani. Vládní strany zastoupené v Poslanecké sněmovně - což tedy byla především sociální demokracie, dramaticky tento krok kritizovala a slibovala občanům, jak ho napraví ihned poté, co na to bude mít dost sil. Ještě větší verbální munici používalo tehdejší mimoparlamentní hnutí ANO 2011, které tento krok označovalo za mimořádně nešťastný, téměř rovnající se zločinu, a rovněž slibovalo občanům, jak ihned tento krok napraví. Rovněž tak KDU-ČSL. Všechny strany, které v té době nenesly vládní odpovědnost, proti tomuto kroku protestovaly, označovaly ho za naprosto zásadní chybu a slibovaly, že tato chyba poté, co jim bude svěřena důvěra občanů, bude napravena.

  Pokládal jsem za logické, že ihned poté, co vaše strany a hnutí získaly mandát od voličů, jedním z prvních kroků bude ten krok, který jste označovali za chybu, abyste tu chybu odstranili z praktického života každodenní spotřeby. Že tedy okamžitě, když nic jiného, navrhnete snížení obou dvou sazeb o jeden bod, protože to byl krok, který jste podrobovali a dodnes podrobujete svým způsobem maximální kritice. Co se však nestalo? Vy jste nic takového neudělali, vy ponecháváte ty sazby v té kritizované výši a pootevíráte ještě víc k tomu dveře daňovým únikům, protože každá sazba navíc je určitý prostor pro další daňové úniky a větší administrativní složitost, v podstatě ve třech kosmetických položkách. Koaliční bazar, jsme tři strany, tak si každá řekneme jednu položku. Lidovci jsou přesvědčeni, že natalitu Evropy zachrání snížené DPH u dětské výživy, tak tedy dětská výživa. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Blažka. Poté s přednostním právem pan poslanec Okamura.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Dobrý den. Já bych na úvod v zásadě nesouhlasil s panem předřečníkem Miroslavem Kalouskem, při vší úctě, a to je v tom jeho rčení, že jsme byli svědky největšího pokrytectví této koalice nebo vlády. Jsou i větší. Vzpomeňme si například na pondělní rozhodnutí vlády, kdy pouze a jenom proto, aby jedna, byť úctyhodná dáma mohla v Evropě rozhodovat o tom, že žena je totéž co muž, tak ministři za hnutí ANO zavážou obecně závazným právním předpisem, to znamená nařízením vlády, deset milionů lidí k určitému chování. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Jen velmi stručně. Je to dneska nějaký zvláštní den. Jsem dneska samá omluva zleva, zprava. Za mylný úsudek se omluvím rád, za pravdu se nikdy omlouvat nebudu. Ale tady vám musím dát za pravdu, pane poslanče. Ano, jsou i větší pokrytecké kroky této vlády, omlouvám se. Ale připusťme, že je to aspoň jeden z největších pokryteckých kroků.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Josef Hájek.

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, tady se začalo hovořit o pokrytectví. Já bych v tom trošičku pokračoval. Nedávno na 25. kongresu ODS hřímala ve svém programu, jak bude lepší. Viděl jsem ten volební klip, jak vyjížděla z té obce, z té Řitky, jestli to dobře skloňuji. A já bych v té souvislosti na to pokrytectví apeloval tady na kolegy, kteří dluží 6 milionů na sociálním a zdravotním pojištění, aby se k tomu postavili chlapsky, ne pokrytecky, ale čelem.

  Náš pan předseda Babiš svůj výdělek dává na bohulibé účely. Vás je 16 poslanců, tuším 14 senátorů, to je 30 lidí. Pokud budete dávat 50 tisíc ze svého platu, 30 krát 50 tisíc je jedenapůl milionu, za čtyři měsíce máte tento dluh splacen. Potom tady můžete vystupovat k daňovým zákonům a hřímat tady z tohoto místa k nám poslancům. Pokud tady to nesplníte, vaše vystupování beru jako pokrytecké. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní již s přednostním právem pan poslanec Okamura. Po něm pan poslanec Radim Fiala.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, každý, a to napravo i nalevo, víme, že snížení daní v jakékoliv oblasti občanům pomůže a ekonomice jenom prospěje. Proto tento vládní návrh zákona podporujeme a podpořili jsme ho i v prvním čtení. Ale před volbami jsme slyšeli i sliby z několika stran, že tu máme produkty či výrobky, které by si zasloužily nedanit vůbec. Patří k nim léky, knihy nebo výrobky pro ty nejmenší děti, to znamená kojenecká výživa nebo pleny. S výjimkou knih jde o věci, jejichž spotřebu občan, mám na mysli seniory nebo kojence, nemůže nijak regulovat, a tak třeba ušetřit. A pokud to někdo udělá, pak to může mít fatální následky. To si troufám tvrdit nejenom s ohledem na důchodce starobní i invalidní, z nichž skutečně mnozí nemají na léky, které mohou rozhodovat o životě a smrti, ale i o rodinách s dětmi, o matkách samoživitelkách. Každý se může přesvědčit, že potřeby pro děti, oblečení, obuv i dětská výživa, jsou dražší než stejné věci u dospělých. V tomto ohledu si vždy vzpomenu na jednoho značkového výrobce bot, který kdesi v rozhovoru konstatoval, že jediný případ, kdy lidé nehledí na cenu, jsou děti, jelikož těm boty prostě rodiče koupit musí. A u léků je to stejné. Rozdíl mezi výrobní a prodejní cenou je u farmaceutických firem až v tisícovkách procent. Je z tohoto pohledu hrozné, když na nemocných dětech či nemocných starých lidech parazitují obchodníci, ale kšeft je kšeft.

  Ten, kdo by ale neměl na takovém byznysu podle mého názoru parazitovat, je ale stát. Ten má pomáhat, nikoliv okrádat. Nikoliv brát z kapsy těm, kteří si nemohou sami pomoci. A tady mimochodem stát nezapomíná parazitovat ani na lidech závislých na hazardu. I tam je z lidských tragédií, z tragédií celých rodin, dobře živ. Když se podívám do historie, tak římský císař Vespasián sklidil historickou ostudu za to, že zdanil tenkrát veřejné záchodky. Jeho obrana, a tento slogan se ustálil i v budoucnosti, že peníze nesmrdí, je dodnes ukázkou chytré, ale nepravdivé sofistiky. Skutečnost je taková, že tam, kde není morálka, není právo, není spravedlnost a taková společnost končí v úpadku. Peníze samozřejmě mohou smrdět a mohou být i zločinné.

  Měli bychom proto najít shodu tady v Poslanecké sněmovně na základních prioritách státu a také na nastavení jisté morální laťky, co danit, kde stát smí občana sdírat a kde ho má naopak nechat volně vydechnout. Měli bychom se shodnout nikoliv na třetí sazbě daně, ale na nulové sazbě u produktů, jejichž spotřebu by stát neměl trestat, ale maximálně zlevnit. Vím, že mi odpovíte, že jsme v EU, a tak dále. Ale pokusím se dále vysvětlit, že se věci mají jinak. A rozhodně by nebylo na škodu, abychom se vymanili z naší dosavadní servilní politiky vůči Evropské unii, kdy naši politici v podstatě jen skáčou, jak ostatní pískají, a také pak podle toho samozřejmě vypadá naše pozice.

  Pojďme se stát alespoň malými vizionáři a začít přinášet odvážná dlouhodobá řešení a návrhy. Jeden z největších státníků Evropy Josef II. v časech nedostatku způsobeného spekulanty nařídil povinný výkup přebytečného obilí a to pak obyčejným lidem za výkupní cenu prodával zpět. Dokonce umožnil bezhotovostní prodej obilí rolníkům s tím, že stejné množství obilí po sklizni vrátí bez úroku zpět. V čem vlastně spočívá tedy moudrost jeho kroků? V tom, že se nespokojil s tím, že by hladovým rozdával milodary, ale že se snažil zabezpečit, aby obživa lidu bylo co nejlevnější, a nedovolil spekulantům vyhnat ceny vysoko. A už vůbec se na cenách nepodílel nějakou DPH. Samozřejmě se snažil napomoci nezištně každému, kdo byl schopen a ochoten si obživu obstarat. A to nezištně dejme do uvozovek. Tím, že Josef II. nesdíral chudé, bohatly jeho země, a dokonce i jeho bohatí byli bohatší.

  Musím říct, že to je i jeden z důvodů, proč jsem tady ve Sněmovně. Pokud se chci mít v naší zemi dobře já, pak musím umožnit, aby se měli dobře i ostatní, protože jen na nich závisí můj úspěch. I proto my v Úsvitu dlouhodobě říkáme: Pojďme lidem život zlepšovat a zlevňovat. Cesta nevede přes vysoké daně provázené vzápětí vysokými výdaji na sociální dávky. Jediná cesta je zabezpečit lidem, aby se měli dobře, pokud možno bez politiků a úředníků. Současný systém DPH u potravin vede například k tomu, že obchodníci odmítají neprodejné potraviny darovat potřebným, protože by z nich museli zaplatit 15 % DPH, stejně jako za ty, co běžně prodají. Tohle už skutečně postrádá zdravý rozum. Já doufám, že pan ministr Babiš, který se v tomto odvětví pohybuje a zná ho, najde řešení. Začít postupným rušením DPH alespoň u vybraných komodit je dobrý základ.

  Výmluvy na Evropskou unii jsou zbytečně obehraná písnička. Vždyť tady všichni víme, že v Evropské unii jsou země, které si na vybrané produkty umějí nulu vyjednat, a to ať z historických důvodů, nebo na základě jiných zdůvodnění. Vláda si pochvaluje proevropskost a lepší komunikaci se zahraničními partnery. Takže milá vládo, to je tedy skvělé, a teď máš možnost své diplomatické úspěchy zúročit do všem prospěšné reality. A já věřím, že Němcům nebo Francouzům je koneckonců jedno, zda tu daníme léky na srdce či dětské pleny.

  Pokud jde o naši hlavní vládní stranu ČSSD, tak nulové DPH na knihy a noviny sliboval veřejně voličům v loňském roce stínový ministr kultury za ČSSD pan Krejčí a nulovou daní na léky zase mával voličům před volbami před očima současný premiér pan Sobotka, přičemž bývalý sociálně demokratický eurokomisař Vladimír Špidla vloni veřejně řekl, že zavedení nulové sazby na léky by neměl být problém. Takže sliby jsme slyšeli. A kde jsou činy? Nebo je to opět sociálně demokratický populismus nejhrubšího zrna? ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a dalším s přednostním právem je přihlášen pan poslanec Radim Fiala a po něm pan poslanec Petr Fiala. Máte slovo.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já už bych teď jen stručně zopakoval, jaké je stanovisko hnutí Úsvit k návrhu tohoto zákona. My obecně nepodporujeme třetí sazbu daně, ať je jakákoliv, ať je 10 %, nebo kolik chcete, protože to samozřejmě zvyšuje byrokracii, administrativu a každé zvyšování administrativy a byrokracie a různých výjimek znamená nepořádek v daňovém systému. Z tohoto pohledu to pro nás není samozřejmě dobře. Dále se také nedá říct, že jde o prorůstové řešení této věci. Prorůstové řešení podle našeho názoru by bylo například snížení obou sazeb daně o jeden procentní bod, což by mohlo alespoň zvýšit poptávku. Podle nás je to krok populistický, trochu nedomyšlený, ale nicméně sociální. Je to krok směrem k lidem, kdy si dokážu představit seniory, kteří přemýšlejí, jestli z toho finančního balíčku, co mají, se rozhodnou pro to, že si půjdou koupit jídlo, léky, anebo zaplatí nájem. A tuto situaci musíme řešit. To je také důvod, proč hnutí Úsvit tento návrh zákona o DPH a 10procentní DPH na léky, knihy a jiné komodity pro život důležité podpoří.

  Jiná věc, na kterou chci dnes upozornit, je to, jestli si vláda uvědomuje rizika, o kterých jsem zde dnes mluvil. To znamená, jestli si uvědomuje to, že dojde ke zvýšení administrativy, byrokracie, že možná dojde i k většímu nepořádku v daňovém systému. A hlavně, jestli si uvědomuje, že dojde k výpadku příjmů státního rozpočtu. Pokud ano a dokáže to řešit, tak jsem klidný. Znovu opakuji, hnutí Úsvit tento návrh zákona podpoří.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. A nyní s přednostním právem pan poslanec Petr Fiala.

 • Poslanec Petr Fiala: Pane předsedající, dámy a pánové, přestože mi chtěl pan poslanec Hájek upřít morální právo tady diskutovat k DPH kvůli splátkovému kalendáři Občanské demokratické strany, o kterém víte jenom díky tomu, že naše financování je mimořádně otevřené a transparentní a že o něm mluvíme otevřeně na veřejnosti (tlumený smích v sále) a jdeme v tom příkladem jiným politickým stranám a novým hnutím, o jejichž financování toho zase tolik nevíme, tak já přesto ponechávám tady tu poznámku stranou, jak víte, tak jsem na ni ani bezprostředně nereagoval, a pokusím se vrátit se k podstatě věci, a to je daň z přidané hodnoty, a říci několik poznámek k tomu, co zde vláda předložila. A také k pozměňovacím návrhům, které jsem za Občanskou demokratickou stranu zase předložil já.

  Pokud vláda používá k řešení sociální politiky daně a daňový systém, a to je zjevně tento příklad, tak je to postup špatný. Sociální politiku přece nemůžete dělat pomocí daní. Daňový systém není nástroj k sociální politice. K sociální politice máte určeny jiné nástroje, které jsou mnohem účinnější. A pokud chcete opravdu pomoci, a to je zřejmě záměr třetí sazby DPH, pokud chcete opravdu pomoci rodinám s nižšími příjmy, nebylo by třeba náhodou lepší opatření udělat něco na podporu zaměstnanosti? Ale to by nebyly ty recepty, které socialistická vláda tady předkládá nebo realizuje, jako třeba navýšení minimální mzdy, ale naopak by to znamenalo snížit cenu práce, snížit odvody na sociální pojištění, za zaměstnance, aby klesla nadprůměrně vysoká cena práce, a cena práce je u nás nadprůměrně vysoká. Aby se zlepšily podmínky pro vytváření pracovních míst a aby popřípadě vzrostl i prostor pro zvyšování mezd.

  Vláda tady předkládá návrh, který zavádí nový prvek v systému, další, třetí sazbu daně z přidané hodnoty, a to zrovna na nějakým způsobem vybrané věci, jako jsou léky, knihy a dětská výživa. Čeho se tím dosáhne? Dosáhne se tím toho, že náš daňový systém, který už je teď velmi komplikovaný a nepřehledný, tak bude ještě komplikovanější a bude ještě méně přehledný. A navíc občané a podnikatelé, kteří se sotva stačili adaptovat na poslední změny, budou muset čelit změnám dalším. A na tom celém, co tady předkládáte, není nejhorší to, že státní rozpočet přijde ročně o 3,3 mld. korun, ale nejhorší je dopad na podnikatele, na plátce daně, kterým vzniknou nové administrativní náklady, znovu se jim zkomplikuje prostředí, které už tak je dost složité.

  Samozřejmě, že se budou také objevovat problémy s přesnou definicí zboží, na které se má třetí sazba vztahovat. Celkově ani není jasné, proč je speciální sazba právě na toto zboží a ne na jiné. A samozřejmě nová sazba daně z přidané hodnoty, a to už tu bylo řečeno, povede k zvýšenému riziku daňových úniků a samozřejmě také vyšší administrativní náročnosti při výběru daní.

  Dámy a pánové, jak vidíte z mých slov, a já myslím, že jsem to řekl docela přesvědčivě, tohle je špatná cesta. My vám nabízíme lepší cestu. My máme lepší řešení, které chceme vládě navrhnout a které by opravdu usnadnilo život našim občanům a které nebude vytvářet podmínky pro to, aby se celý systém ještě dále komplikoval, byrokratizoval a byly zde možnosti snadnějších daňových úniků. Ty dvě možnosti jsou obsaženy ve dvou pozměňovacích návrzích Občanské demokratické strany, které jsem předložil.

  Ten první pozměňovací návrh pod číslem 1357 navrhuje, aby došlo ke snížení jak základní, tak snížené daně z přidané hodnoty o 1 %, tedy na 14 % a 20 %. A tento pozměňovací návrh, za ním následuje druhý pozměňovací návrh pod číslem 1358, který předkládáme pro případ, že ta první varianta nebude úspěšně schválena a Sněmovna bude mít pocit, že má být třetí sazba DPH v té výši, ve které to vláda navrhuje, a pro ten případ my navrhujeme, by místo zavedení třetí sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % došlo ke zrušení 15procentní sazby a zůstaly jenom dvě sazby ve výši 10 % a ve výši 21 %. Čili když podpoříte náš první návrh, tak snížíme základní sníženou o 1 %, pokud ho nepodpoříte, podpoříte náš druhý návrh, tak budeme mít pouze dvě sazby ve výši 10 a 21 %. To zní myslím docela dobře i pro sociální demokraty. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Poprosím vás potom, pane předsedo, abyste pozměňující návrhy načetl v podrobné rozpravě.

  Mám zde jednu faktickou poznámku, a to pana poslance Sedi. Máte slovo.

 • Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Otevřené a transparentní hospodaření ODS. To jsou slova pana předsedy. Já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl požádat pana předsedu ODS, aby ODS ve městě Uherské Hradiště reagovala na výzvu sociální demokracie, aby zveřejnila své náklady na předvolební kampaň do komunálních voleb, protože tam je netransparentnost a neotevřenost. Děkuji za vaši pomoc. (Potlesk z levé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a nyní s přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak kolegům v Uherském Hradišti to vyřídíme a já věřím, že budete spokojen. Myslím, že není žádný důvod tajit naše malé náklady, na rozdíl od vás, na komunální kampaň v kterémkoli městě, nevyjímaje Uherské Hradiště, které je, mnohokrát jsem tam byl, opravdu město dobře spravované starostou z ODS.

  Dovolte ale, abych se vrátil k tisku. V rámci přípravy na dnešní vystoupení jsem si našel, tak jak máte možnost všichni, kolegyně a kolegové, stenografický záznam rozpravy z roku 2012, kdy naše vláda bohužel musela přistoupit k tomu, že navrhovala na tři roky zvýšení obou sazeb o 1 %. Z 20 a 14 na 21 a 15. My jsme to navrhli, my jsme to prosadili. Myslíme si, že v té době to bylo opatření, které bylo vynucené a které jsme udělat museli. Zkuste si najít vystoupení některých poslanců. Namátkou Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, pana poslance Rykaly, pana poslance Šincla. Z těch vět, a je jich tam hodně, jsme si zapamatoval a vám připomenu jednu jedinou: Nikdo, kdo má sociální cítění, nemůže hlasovat pro 21 a 15. Jsou to necelé dva roky, ještě teď, kdo chce, si to může zkontrolovat a najít, tak dnes máte možnost, tedy ne dnes, ale až bude třetí čtení, můžete tento svůj návrh potvrdit i hlasováním. Tehdy jste byli proti, legitimní názor, za to jsme vás kritizovali - dneska jste pro. Co se změnilo? No vyměnili jsme si lavice, koaliční a opoziční. Myslím, že člověk by měl zastávat podobné názory v opozici i v koalici, i když někdy, a pan poslanec Urban to zažil na vlastní kůži, když si názor ponechá, tak je potom za to bit a peskován a označován a skandalizován apod. To jen na úvod mého vystoupení. Podívejte se do vystoupení, nechci číst ta sáhodlouhá vystoupení, protože zejména jak pan poslanec Sobotka, tak pan poslanec Zaorálek v minulém volebním období byli proslulí délkou svých projevů.

  Chtěl bych připomenout věc, o které se málo mluví, a to je ten fakt zavedení třetí sazby, který přinese velké náklady statisícům podnikatelských subjektů. Když změníte sazbu, tak oni v softwaru mají kolonku sazba základní, sazba snížená a pak tam mají bez DPH. V okamžiku, kdy zavedeme třetí sazbu, tak si každý, kdo používá ekonomický software, bude muset koupit nějaký upgrade. Někde to bude stát tisíce, někde to bude stát desetitisíce, u nejrozsáhlejších systémů to budou statisíce. V důvodové zprávě a ve zdůvodnění dopadů je jedna jediná větička, taková nenápadná - bude to mít dopady na podnikatelský sektor, kterému se zvýší náklady. Ale že by někdo zkusil odhadnout, kolik to bude, to tedy ne.

  Proto navrhujeme, když už chcete zavést např. tu desetiprocentní sníženou sazbu, aby to byla jedna snížená sazba. To je druhý pozměňovací návrh, o kterém mluvil náš pan předseda Petr Fiala. To je ta základní výhrada. Samozřejmě výše sazby je politika. V tom se politické strany liší a v tom svádějí politický zápas o to, jaká sazba je správná a co si myslí jejich voliči a co pro jejich voliče je výhodné. Pan předseda Fiala jasně ukázal, že pro voliče, aspoň o kterých mluví sociální demokraté, že to jsou jejich voliči, toto výhodné není.

  Zkusím položit otázku a poprosím o odpověď. Jsou tam definované výpadky státního rozpočtu, resp. veřejných rozpočtů jako celku u těch tří položek, jestli to mohu nazvat tři položky, které jsou navrženy v třetí sazbě. Dětská výživa celkem 80 milionů. To znamená teoreticky to, co by měli ti, kteří nakupují, ušetřit. U léků jsou to 3 miliardy a u knih je to 200 milionů. A protože všichni říkáme, že to je zájem voličů a daňových poplatníků, tak by mne zajímala položka 3 miliardy. Kolik ušetří nemocnice a zdravotnická zařízení, které většinou nejsou plátci DPH a pro které to bezesporu úspora bude. Současně ovšem vláda zvyšuje platbu za státní pojištěnce, ruší poplatky, takže úsporu vlastně vykrývá, a ničím jiným, jinými kroky, i na této schůzi máme zrušení poplatků, které sama vláda odhaduje na výpadek 4,5 až 5 miliard korun ročně. A hleďme, tento týden byla informace, že se sice zruší poplatek, ale budou platit v lékárně 30 korun, ale že bude návrh vlády, aby za každý recept dostávala lékárna 12 korun od zdravotních pojišťoven. Takže platit se to bude. Vytváří to dojem, že to nebudou platit občané. Ale budou to platit, protože platí daně, platí sociální a zdravotní pojištění a z těchto peněz se to bude kompenzovat. Pamatuji si rozhovor ministra zdravotnictví v nedávných dnech, který říkal "ano, to je pravda, to sice uspoříme" - to máte i na těch billboardech, i když to ještě není schváleno, ale už to máte na billboardech - a současně říkal "ale v této chvíli hledáme cesty, jak to kompenzovat". To už na billboardech nemáte.

  Takže můj dotaz zní: Odhad, pokud je, od předkladatelů či vlády, kolik ušetří z 3 miliard skutečně daňový poplatník, který si kupuje nějaký lék a platí buď doplatek, nebo plnou cenu léků, a kolik z 3 miliard ušetří nemocnice a zdravotnická zařízení. Jsem přesvědčen, že druhá skupina, nemocnice a sociální zařízení, ušetří mnohem více, ale ušetřené peníze jim budou chybět např. ve zrušení poplatků za pobyt v nemocnici. Nejsou to opoziční údaje, ale zeptejte se provozovatelů LDN, co způsobilo vaše rozhodnutí neplatit poplatek za pobyt v nemocnici. Pacienti, místo aby byli v domácí péči, protože rodiny byly motivovány, aby neplatily, zůstávají v nemocnicích, LDN jsou přeplněné a noví pacienti potom čekají. Takže toto byl chybný krok, který jste provedli. Takže úspora nemocnicím, která je v tomto opatření, se na druhé straně ztratila např. tímto opatřením naší vlády. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Vážené kolegyně, kolegové, poprosím vás, abyste se ztišili, abychom rozuměli tomu, co se přednáší od pultíku. Děkuji.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže já bych to jenom shrnul. Za tři roky 100, možná 105, možná 110 miliard na zvýšení sazby o jeden procentní bod. Proti tomu je návrh, který to má zvýšit za ty tři roky znovu, za příští rok, 3,3 miliardy.

  Chtěl bych vyzvat ty, kteří to tak ostře kritizovali, aby si podrželi svůj názor a aby hlasovali pro ten náš první pozměňující návrh 20 a 14 procent, protože ten prostor evidentně existuje. Už tady mluvil jeden z předřečníků o tom, že ministři v létě za to, že navštívili Letenskou, dostali 16 miliard. A je to dobře. Roste ekonomika. A pokud si řekneme - a ta čísla budu zaokrouhlovat -, že se pro příští rok předpokládá růst HDP přibližně o 3 procenta, což je přibližně zaokrouhleně 120 miliard, z toho zhruba třetina skončí ve státním rozpočtu na zvýšení daní, tak je to dalších 40 miliard. Myslíme si, že to opatření má smysl. My jsme nenavrhovali náš politický program, to, co si myslíme dobře, tzn. jednu sazbu ve výši 15 procent, protože jsme si vědomi politické reality, ale navrhli jsme kompromisní návrh, který, věřím, že by mohl získat ve Sněmovně podporu. Pokud ovšem zase k tomu přistoupíte tak politicky prestižně, že žádný pozměňující návrh nesmí projít, pokud popřete ta slova z roku 2012, dobře, může to být, tak pak nám zejména sociální demokraté vzkážou jedno jediné - měli jste pravdu, my jsme se mýlili. Anebo budou hlasovat s námi a řekneme ano, shodli jsme se na tom, že 20 a 14, protože ten výpadek z druhého pilíře je opravdu minimální, nemá tak fatální dopady na státní rozpočet, jak mnozí prognózovali, tak je prostor snížit daně všem. A nezapomeňte prosím na ty statisíce podnikatelských subjektů, které skutečně budou muset investovat do změny softwaru. To není jenom změna parametrů, kterou má každý účetní hotovou za minutu nebo za dvě. A pokud trváte na těch 10 procentech, tak pořád říkáme, že 10 procent a dvě sazby je lepší než mít tři sazby, a pak můžete podpořit náš druhý pozměňující návrh.

  A ještě jedna věc. V okamžiku, kdy schválíte zavedení třetí sazby, tak vám garantuji, že u každé novely DPH, u každé novely DPH přijde návrh na přeřazení některých položek z první snížené sazby do druhé snížené sazby. Mimochodem, už tam svítí červeně jeden vládní poslanec, který to navrhuje už v tomto okamžiku. Budeme všichni podléhat lobbistickým tlakům a budeme říkat "tato položka by měla být taky v těch deseti, proč je nespravedlivě v patnácti?" a bude plno dobrých argumentů jednotlivých plátců, kteří budou v té první snížené, v té 15%, kteří nás budou přesvědčovat, abychom to snížili do 10. Takže vám garantuji, že u každé, i technické, novely, kdy budeme muset třeba implementovat některá opatření z Bruselu, budeme debatovat o tom, které položky převést z druhé do třetí sazby, a budeme vystaveni lobbistickým tlakům a smršti dobrých důvodů. Jsem sám zvědavý, jak bude odůvodněn ten návrh na rozšíření komodit v té druhé nové snížené sazbě. A podotýkám, nenavrhuje to opoziční poslanec, ale vládní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s přednostním právem se přihlásil pan zpravodaj Václav Votava.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat v několika poznámkách na to, co tady probíhalo. Nejdříve na pana kolegu Kalouska, kterého tady teď nevidím. To, co tady říkal, to bylo čisté pokrytectví a kus demagogie. Já už jsem to slyšel samozřejmě i na rozpočtovém výboru. A ani se nedivím, že používá tuhle rétoriku, volby se blíží, takže samozřejmě je třeba také něco k tomu říci, nějak zaujmout. Pochopil jsem, že mu leží na srdci blaho občanů. No jo, ale leželo mu také blaho občanů na srdci, když zvyšoval právě sníženou sazbu DPH postupně z 5 procent až na dnešních 15 procent? Přitom v této sazbě jsou nejcitlivější položky, potraviny a další životně důležité věci, které lidé potřebují. Takže nevím, jak mu leželo na srdci blaho našich občanů. Co teprve kdyby platila ta jednotná sazba 17,5 procenta? To by se ta snížená samozřejmě dále zvýšila a dále by to tedy zvýšilo životní náklady lidí s nízkými příjmy, ale všech v podstatě. Takže to si myslím, že je značné pokrytectví.

  On tady hovořil o nějakých dárečcích ve výši 16 miliard korun. No, já nevím, zdali dárečkem je zvýšení prostředků na sociální služby, zdali dárečkem pro hasiče je dorovnání jejich platů, i pro policisty dorovnání jejich platů, i to je v těch v uvozovkách dárečcích, které tady pan kolega Kalousek velice rád zdůraznil a řekl. Všichni víme, že nelze skokově snížit tu sníženou sazbu. Všichni víme, že tohle to je únosný první krok, který lze udělat. A myslím si, že velice významný krok - snížení cen léků. Já věřím, že se promítne snížená sazba do cen léků, protože cena léků je samozřejmě regulována SÚKLem. A navíc i v kombinaci se zrušením poplatků ve zdravotnictví si myslím, že to je významná pomoc našim seniorům, kteří samozřejmě čerpají nejvíce té péče, ale nejenom našim seniorům, ale všem občanům.

  Zastavil bych se možná u toho, co tady bylo řečeno z úst ODS. Já už tady nebudu hodnotit jejich transparentnost nebo netransparentnost, koneckonců předvedli, jaké mají transparentní účetnictví a jak se chovají i vůči státu. To každý snad pochopil. Chtějí se zlepšit po kongresu, tak uvidíme, zdali to tak bude.

  Hovořili tady o tom, jak třetí sazba zvýší nároky na administrativu, ale zvýší samozřejmě i náklady podnikatelů. Já bych jim chtěl jenom připomenout superhrubou mzdu. Totální nesmysl, který zavedla ODS. A to, přátelé, když museli podnikatelé změnit software, to jste ulehčili těm podnikatelům! Navíc jste vnesli takový zmatek do mzdové oblasti. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Původně jsem nechtěl vystupovat, nicméně pan předseda rozpočtového výboru mě k tomu přece jenom vyprovokoval. Jednak nevím, jestli vůbec ví, o čem mluví. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Já si nemyslím, že Kalousek tady předváděl nějakou demagogii nebo nějaké licoměrnosti. Byla krize. Možná jsme to podle vás měli nechat běžet, což vy byste zjevně udělali, a pak sahat po takových opatřeních, jako ne nepřidávat penzistům peníze, ale brát jim je, což se v některých zemích stalo znovu a znovu. Jenom čekám, až ekonomika zase zachladne, nakročeno z některých důvodů k tomu je, že konečně přestanete plkat a lidem tlouct do hlavy, že hospodářskou politiku výrazně určuje ekonomický růst, stát, a nikoliv prostředí, ve kterém se nalézáme. S tím jste tady operovali pořád dokola. Musím uznat, že větší část národa vám uvěřila a zvolila vás. Nicméně to, co tady pan předseda říká, tak s tím hrubě nemůžu souhlasit. Nevím, jestli občanům chcete za chvíli nadirigovat pět sazeb. Pokud byste se zeptal nějakého ekonoma, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo, tak by vám řekl, že kdekoliv se tímto způsobem hýbalo sazbami v tomto rozsahu a takto selektivně, že je to znepřehlednění daňového systému. Řekl by vám, že většinou ke zlevnění nedojde, pokud se nejedná o regulované ceny. Doufám, že aspoň u položky léky doputuje nějaká sleva ke spotřebitelům, to znamená k pacientům, což je chvályhodné. V ostatních případech si tak vůbec nejsem jistý. Pokud začnete být - (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám za respektování času. Poprosím pana poslance Stanjuru.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Na rozdíl od Františka Laudáta jsem vystoupit chtěl. Pozorně jsem poslouchal vystoupení předsedy rozpočtového výboru. Neuvedl jste ani jediný argument proti našemu pozměňovacímu návrhu 20 a 14 a to rozhodně není skokové snížení. Já rozumím argumentu skokového snížení, opravdu. Nic takového nenavrhujeme. Navrhujeme o jeden procentní bod a uvedl jsem jasná čísla, jak se plní rozpočet na rok 2013 a osm měsíců 2014. To jsou fakta, na kterých se určitě shodujeme. Každý měsíc to plnění publikuje Ministerstvo financí, každý člen rozpočtového výboru to kromě toho ještě dostává elektronicky, takže každý máme stejná čísla.

  Ale když jste mluvil o superhrubé mzdě, tak to jsou paradoxy. Pane předsedo rozpočtového výboru prostřednictvím předsedajícího, podle dnes platné legislativy k jakému datu má být zrušena superhrubá mzda? K 1. lednu 2015. Co vy navrhujete? Odklad. Chci říci, že superhrubá mzda minimálně přinesla jednu věc, aby každý zaměstnanec viděl, kolik stojí zaměstnavatele jeho pracovní místo - těch 34 %, dřív 35, prostě nebylo vidět. A můžete říkat, že je to nesmysl, že se zdaňuje něco, co jsem nedostal, ale klíčové je, kolik vám zůstane. A vy v příštím bodě, který budeme projednávat za pár minut, navrhujete odložit či zrušit to, že zaměstnancům mělo od 1. ledna 2015 zůstat zhruba o 20 mld. víc. To navrhujete! Nic jiného. Takže si myslím, že to zajímá každého zaměstnance, jaký je rozdíl mezi hrubou mzdou a kolik má čistou mzdu, protože to mezi tím ovlivňujeme my svým politickým rozhodnutím - kolik se platí na sociální a zdravotní pojištění, kolik se platí daň z příjmu. Vy těch 20 mld. pro veřejné rozpočty, myslím, že pro státní rozpočet je to 15, abychom se nechytali za slovo, mluvím o veřejných rozpočtech, navrhujete zrušit - tuto slevu. A to je debata, kde říkáme, že daně se zvyšují, vy říkáte, že mají být stejné, a máme pravdu obě dvě skupiny, protože záleží, ve kterém čase. (Předsedající upozorňuje na čas.)

  Děkuji, já se přihlásím ještě jednou.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, děkuji vám. Nyní pan poslanec Okamura s faktickou poznámkou a potom pan poslanec Votava s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, já jsem reagovat nechtěl, ale když jsem slyšel pana předsedu Votavu a jeho závěrečná slova, že danit něco, co není příjmem, je nesmysl, tak vám vůbec nerozumím. Vždyť hnutí Úsvit tady v zimě mělo návrh zákona, aby se DPH platila až po zaplacení faktury. A dokonce bychom k tomu rádi přidali, a navrhneme ten zákon na podzim znovu a znovu se o tom chceme bavit, aby si ten, kdo má fakturu zaplatit, aby si ji mohl dát do nákladů, až když ji zaplatí, aby nebyl žádný daňový výpadek. Takže nám tady říkáte, že je nesmysl danit něco, co nikdo neobdržel, a přitom sami jste hlasovali proti tomu, když jsme navrhovali, aby se DPH platila až ze zaplacených faktur! To znamená, že podporujete podvodníky, kteří dluží a ještě si DPH nárokují, a vlastně potápíte slušné podnikatele, kteří se dostávají do druhotné platební neschopnosti, a vzniká z toho nezaměstnanost!

  Pane předsedo, vím, že to byla opoziční argumentace, nebo hádka s ODS, ale když tedy argumentujeme, tak prosím nekažme vodu a nepijme víno. A až to tady v Poslanecké sněmovně na podzim bude, tak doufám, že tedy umožníte občanům České republiky a milióonu živnostníků a podnikatelů, aby platili DPH až skutečně z toho, co dostanou za svoji práci zaplaceno. My to navrhneme. Vaše slova si budu pamatovat, takže vám je, pane předsedo, zase připomenu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pouze mým prostřednictvím. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Votava.

 • Poslanec Václav Votava: To, co říkal pan kolega Okamura, vaším prostřednictvím, je tak trošku "já o voze a vy o koze". Dostali jsme se daleko.

  Chtěl jsem jenom zareagovat, když jsme narazili na superhrubou mzdu, omlouvám se, že jsem to vyvolal, že to bylo trošku jinak, pane kolego Stanjuro prostřednictvím předsedajícího. Pamatuji si, jak tady běhal váš kolega Tlustý, tehdy ještě váš kolega, stínový ministr nebo co to bylo, s takovým kolečkem a říkal, že bude jednotná daň ve výši 15 %. Pak jste si to přepočítali a zjistili jste, že by to byla zásadní díra do rozpočtu, tak jste k tomu přihráli sociální a zdravotní pojištění. Takhle asi vznikla superhrubá mzda - ta pitomost. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejsem takový pamětník jako pan předseda rozpočtového výboru. Já jsem tady v roce 2007 nebyl, takže nemůžu reagovat na to, jak probíhala debata a co kdo navrhoval. To se omlouvám, to skutečně nejsem schopen. Nicméně od toho roku sociální demokraté říkají, že jsme úplně špatně nechali 80 mld. našim podnikatelům a našim občanům. Nechali, ne vzali. Nechali. A teď říkají, že to bylo špatně. Já nevím. Měli jsme jim ty peníze vzít? To by bylo dobře? To říkáte celou dobu, že jsme měli nechat vyšší daně.

  A vy jste se vyhnul odpovědi na otázku, odkdy podle dnes platné legislativy má být zrušena superhrubá mzda. A co vy dneska hájíte? Vy prostě říkáte přesný opak toho, co bude v příštím bodě projednáváno a co předpokládám, že bude mít podporu vládních poslanců, jak to mělo na rozpočtovém výboru. Pokud říkáte, že superhrubá mzda je úplně špatná věc - nechci používat pejorativní výrazy, které používáte vy -, tak máte šanci ji od 1. ledna 2015 zrušit. Ale to vy nechcete. To vy nechcete! Tak co nám vlastně vyčítáte? Obojí. Že jsme to zavedli a že jsme to nezrušili, že jsme to zvedli nebo snížili. Je to úplně jedno. V zásadě mají pravdu pouze sociální demokraté. Když jsou v opozici, tak 15 a 21 je špatně! A když jsou ve vládě, tak 15 a 21 je dobře, protože tehdy to obíralo lidi a dneska by to rozvrátilo rozpočet. Ale jsou to pořád stejné sazby, pořád stejné daně! A my tvrdíme, že to bylo na tři roky a že si myslíme, že je situace, abychom to zrušili po dvou letech. Ale vy jste úplně otočili názor, kolegové zleva. Přátelé vám neříkám, to si říkáte uvnitř sociální demokracie. Já používám slovo kolegové, protože to opravdu nechávám na vaši vnitrostranickou a velmi živou debatu, kterou často pozorujeme.

  To by mě skutečně zajímalo od pana předsedy Votavy, pokud bude chtít odpovědět. Samozřejmě ho můžu jenom takhle slušně požádat. Odkdy má být superhrubá mzda zrušena? A co vlastně navrhuje? A 15 a 21 bylo dobře, nebo špatně? V roce 2012 to bylo špatně. V roce 2014 říkáte, že to je dobře. (Předsedající upozorňuje na čas.)

  Děkuji vám, pane místopředsedo. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní neregistruji žádnou faktickou poznámku, neregistruji ani nikoho s přednostním právem. V tom případě přistoupíme k těm, kteří jsou přihlášeni řádně do rozpravy, a prvním z nich je pan poslanec Jiří Dolejš. Máte slovo.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Já vám za ně děkuji, pane předsedající. Příjemné odpoledne všem. Nebudu příliš dlouhý, nebojte, ale přesto dovolte, abych jednak vystoupil se stanoviskem klubu k druhému čtení, protože když jsem poslouchal ty nakohoutěné duelanty, tak jsem měl přesto pocit, že jak vpravo, tak vlevo tady jsou samí přátelé lidu, kteří to myslí dobře a jenom se nemohou shodnout, jak ten blahobyt pro občana dosáhnout. A ono by to chtělo za prvé uvažovat v souvislostech a za druhé někdy vzít tužku do ruky, aby nejenom občan, ale i vy tady, až budete hlasovat o variantách, které jsou tady předestírány, abyste věděli, o čem hlasujete. Protože ono je fakt, že je příjemné, že tuším asi po deseti letech přistupujeme k tomu, co my jsme tvrdili dlouhodobě, to znamená, že nepřímé daně, když se přeexponovávají, tak to pro občana nepřináší nic dobrého. Po deseti letech konečně budeme snižovat nepřímou daň, konkrétně DPH. A celá ta debata je o tom jak.

  Je třeba říci, že teď schvalujeme zákon, jehož účinnost bude od roku 2015, tudíž na základě tohoto platného a účinného zákona by měl být postaven návrh státního rozpočtu, a tudíž když tady schválíme nějakou zásadní věc, tak rychlá spojka tady do Karmelitské, aby pan ministr Babiš předělal státní rozpočet. To je myslím jasná věc. Takže jde o to, jestli v rozpočtu je volný prostor na různé drobné úpravy a mají-li vůbec drobné úpravy smysl, anebo když do té konstrukce zasáhneme podstatnějším způsobem, tak jak to zbilancovat, aby to buď bylo fiskálně neutrální, anebo si rovnou přiznejme, že ti, kteří navrhují zásadnější zásah do příjmové stránky státního rozpočtu, tak zároveň by měli říct a sdělit občanům, že pokud to nezbilancují, tak naostřili sekyru na výdajovou stranu, a že chtějí tedy škrtat a škrtat a škrtat! A to nemluvím o tom, že část výnosu DPH měla být připravena na reformu penzijního systému a že ta reforma penzijního systému se jaksi nekoná. Co způsobíme důchodové komisi a jaký návrh přijde na vypořádání se s druhým pilířem a jak bude konstruováno to připojištění, resp. třetí pilíř, to je věc otevřená, ale nepochybně tyto peníze nebudou použity na kompenzace dopadů těch změn, které byly přijaty v roce 2012. Takže to je základní rámec našich úvah.

  A teď tedy jaksi in medias res, k meritu, s čím přicházíme my. Tady bylo řečeno, že pokud jde o příjmová opatření, tak snížení daní vlastně je buď aktem rozpočtové obezřetnosti, to znamená, snížíme daně, ale ne tolik, aby to poškodilo rozpočet. Čili že to bude fiskálně neutrální, ale že by to mělo mít dopad racionalizovat ekonomické prostředí. A řekněme si rovnou, že když mírně upravíme sazbu, tak se to samozřejmě promítne do inkasa, ale nepromítne se to do cenové hladiny, což zajímá zejména toho člověka na ulici, protože když zvyšujeme nepřímé daně, tak se většinou zvyšují ceny, ale když snížíme nepřímé daně, a zejména nepatrně, tak ty ceny většinou zůstanou zaparkované tam, kde jsou, protože konkurenční tlak není až tak velký, aby kvůli tomu někdo snižoval ceny. Takže to je nepochybně velice významný faktor všech těchto úvah.

  Nevím, jestli mohu vzít za slovo pana emeritního ministra a kolegu Kalouska, když tady avizoval, že když nezůstane platná a účinná dosavadní úprava, tedy že nezůstane jedna sazba 17,5 %, tak že by byl pro to, aby do snížené sazby se zaparkovalo vše, co umožňuje evropská směrnice. Nevím, jestli to bude načteno v podrobné rozpravě, ale řekněme si, že je to zásadní rozšíření. Já bych se vcelku k tomu i stavěl pozitivně, uvažoval bych o tom, protože to trošičku konvenuje k tomu, co navrhujeme my, byť ne až tak směle, aby 10% někdejší před rokem 2012 snížená sazba byla takto široce pojata, ale rovnou si řekněme, o kolik by to bylo peněz. Je vymyšleno, co s tím? Neslyšel jsem to tady.

  Druzí nebo další, kteří přišli s jistou inovací, jsou kolegové dříve vládní v ODS, kteří říkají, to tříleté období zvýšení o jeden procentní bod zkrátíme o rok dřív, protože koneckonců časy už jsou lepší a tolik až peněz do rozpočtu touto cestou nepotřebujeme. Je tam ta moje výhrada, že to neovlivní cenovou hladinu, o tom přemýšlejte, ale jaksi myslím si, že tento krok není až tak zásadní, abychom se o něj takto hádali. Daleko větší problém je počet sazeb. Mě by se líbila druhá varianta, o které hovořil, tuším, kolega Fiala, a to Fiala druhý, tedy myslím Petra, který hovořil o tom, že bychom se mohli vrátit ne před rok 2012, ale ještě více dozadu, to znamená, kde sazby byly na 10 a 20 %. Nevím, jak je to myšleno vážně, ale to samozřejmě opět znamená větší výpadek ve výnosu daňového inkasa.

  Když jsme se dívali na vládní návrh, tak musím říci, že rozhodně nechceme přinést lidem tu špatnou zprávu, že aspoň v těch vybraných komoditách, na kterých se vládní koalice shodla, a že to bylo těžké dohadování, tak že v těchto vybraných komoditách se ze sociálního důvodu, to je jasné, sníží DPH. Ale zvažme, kolegové, klidně i přátelé, mně je to jedno, já nejsem až tak akurátní, jestli ty tři sazby skutečně není "zu moc". Já bych z toho nedělal fatální záležitost. Z 28 evropských zemí skutečně se najdou i takové, kromě myslím Dánska, tam je jedna sazba, to by se líbilo asi kolegovi Kalouskovi, ale najdou se i země, kde tři sazby jsou. Tuším Francie, Lucembursko, snad i Irsko. Najdou se. Je to spíše výjimka, je to administrativní moloch, je to problém, ale dokážu to skousnout. Proto také vnímáme spíše pozitivně to, co koalice přinesla, ale je to drobečková politika. A my navrhujeme v podstatě zrušit návrh na třetí sazbu a to, co ve snížené sazbě doteď je sakum pikum, tedy nerozšiřovat to oproti kolegovi Kalouskovi, tak dát do té 10% sazby, která tady byla do roku 2012. Návrh vcelku jednoduchý, ale protože jsem těm, kteří takto uvažovali o zásadnějším řezu, vytýkal, že by měli buď říct, že chtějí osekat výdaje, nebo to jinak zbilancovat v rozpočtu, tak dodávám, že my máme v tomto ohledu připraveno řešení, a to při tom dalším řešení, tedy daně z příjmů fyzických osob, kdy podobně jako byla diskutována před volbami nepřiměřenost nepřímých daní a DPH, tak podobně byla diskutována otázka daňové progrese. Tam chápu, že v koalici je to složité, protože tam se nedohodli, ale přesto si myslím, že skutečná daňová progrese, a nikoliv přemrštěná, nejenom hra na progresi s pomocí druhé sazby, tak že by si ji tato ekonomika zasloužila, že by ji unesla, a takto tou vnitřní logikou spojené jsou tady ty dva návrhy - tedy bohužel uvidíte mě ještě jednou, až budeme projednávat daň z příjmu fyzických osob.

  Toť myslím vše k našemu návrhu. Já myslím, že jsem to vysvětlil dostatečně jasně, abyste se nad tím mohli třeba i zamyslet do třetího čtení, a jak jsem řekl, je to podáno, čili mě uvidíte ještě jednou, abych stručně a už jenom lakonicky se přihlásil k tomu, co je dáno už v počítačovém sněmovním systému. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.) ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer. Děkuji panu poslanci Dolejšovi. Dále tu mám faktickou poznámku pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nebudu potřebovat dvě minuty. Jenom se chci zjistit, že jsem slyšel dobře, jestli pan poslanec Dolejš říkal na mikrofon, že vláda plní deset let programový cíl Komunistické strany Čech a Moravy. Tímhle on začal, a pokud je to pravda, tak je to spíš pro zamyšlení na vládní poslance. Pokud jsem to špatně pochopil, tak se omlouvám, není v tom zlá vůle. Ale já jsem tu větu slyšel a úplně se mi nechtělo věřit, tak jsem se radši přišel zeptat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan poslanec Dolejš s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Jiří Dolejš: Slušně byl položen dotaz, je slušné odpovědět. Neříkám, že vláda se odvolávala na náš názor, který je opravdu deset let a více starý, že by se nepřímé daně neměly příliš zvyšovat. Ale fakticky tomu tak je, takže tento souběh uvažování je nepochybně hoden pozornosti. A nemyslím si, že nás musíte líčit v roli jakéhosi Járy Cimrmana, který inspiruje kdekoho.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Dolejšovi. S řádnou přihláškou do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, základním smyslem přeřazení léků do snížené sazby DPH bylo snížit náklady zdravotního pojištění a samozřejmě také náklady lidem na doplatky na léky. Současně se do té desetiprocentní sazby zařazuje i počáteční a pokračovací dětská výživa pro děti do tří let věku.

  My jsme ještě konzultovali na zdravotním výboru s panem předsedou s profesorem Vyzulou, že by bylo velmi vhodné, aby v té desetiprocentní sazbě byla i speciální výživa pro skupinu lidí s alergií na fenylalanin a na celiakii, na lepek. A je to z toho důvodu, že v podstatě pro tyto lidi, kteří mají vrozenou alergii na tyto látky, neexistuje žádný lék, který by jim pomohl a který by jim vlastně umožnil kvalitní přežívání.

  Z toho pohledu jsme jednali s paní náměstkyní Hornochovou na Ministerstvu financí a byla určitá vstřícnost v tom, že by bylo možné uvažovat o tom, že základní suroviny pro výrobu těchto potravin, například bezlepková mouka, v případě té druhé skupiny se o tom uvažuje, nebo se o tom jedná, by bylo možné zařadit do této desetiprocentní sazby daně, což by byla obrovská úleva pro tuto nepříliš velkou skupinu lidí, kteří skutečně nemají jinou možnost, jak dosáhnout kvalitního života, než mít přístup k těmto potravinám, a často za to platí velmi vysoké částky peněz. Bylo nám přislíbeno, že by bylo možné připravit tento návrh do následující novely daně z přidané hodnoty, kterou budeme projednávat ještě na této schůzi.

  Zatím jsem vás chtěl o tomto informovat a přimlouvám se za to, aby se u těchto skupin dětí postupovalo podobně jako v případě té počáteční a pokračovací výživy pro děti do tří let věku. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. S další řádnou přihláškou do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem v roce 1986 byl součástí jakési delegace v tehdejším gorbačovovském Rusku. Tehdy tam byla prohibice. Téměř úplná prohibice. (Veselá reakce v plénu.) Teď nenarážím na náš suchý zákon v parlamentě, prosím vás, nebojte se. Ale tam jednou za čas přišla do obchodu zásilka ne vodky, vodka nebyla vůbec, ale takzvané nastojky, což byl suchý líh, ne, byl to mokrý líh, ve kterém byly rozpuštěny nějaké houby nebo něco podobného. Bylo to krajně nechutné, ale ti Rusové tehdy nic jiného neměli. A já jsem si tedy, přiznám se, stoupl do fronty. Táhla se okolo tří, čtyř, pěti bloků. No a když jsme po šesti hodinách přišli na řadu, viděli jsme, že tam byla ještě fronta jiná. Ta stála z druhé strany. To přicházeli ti důležitější a lepší, ti činovníci, a brali si tu nastojku po celých bednách, zatímco chudák běžný Rus nebo běžný návštěvník Moskvy si mohl vzít jenom jednu flašku toho hnusného pití.

  Proč to říkám? Ví to někdo? Jistě to víte. Narážím na tzv. přednostní právo. Debata k tomuto bodu začala více než před hodinou a první řádně přihlášený řečník se dostal ke slovu po více než hodině, co si pánové - myslím, že tam nebyla žádná dáma - nadaní takzvaným přednostním právem, což je podle mého velice nedemokratická záležitost, tady vyměňovali předvolební vzkazy. Chápu, že opozice tuto tribunu, toto přednostní právo - už vidím, že se hlásí další z nositelů přednostního práva - ale já, protože jsem proti tomu, můžu udělat to, čeho zneužívá taky opozice - a já to taky umím, pane Stanjuro nebo pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího -, mluvit třeba hodinu nebo dvě. Já nemusím k tomu mít čtení nějakého zákona nebo nějaké zábavné knížky, já to dokážu dokonce sám. A když chci upozornit na něco, co považuji za nespravedlivé, tak na to prostě upozorním.

  A já upozorňuji na to, že tzv. přednostní právo je hrubým způsobem zneužíváno. Osobně si myslím, že zákonodárce, když ho měl na mysli, měl na mysli rozumnou věc. Chtěl, aby členové vlády, předsedové stran, předsedové klubů se mohli vyjádřit za vládu, za svůj resort, případně za svůj klub. Dnes ale nositelé přednostního práva jsou takovými lidovými baviči. Oni si uspořádají forbínu. Víme všichni, že Voskovec a Werich pořádali forbíny, které byly velmi zábavné, leč tato forbína většinou zábavná není, a dokonce ani novináři ji občas neposlouchají. Do té forbíny řadový poslanec vstoupit nemůže.

  Prosím vás, to není kritika opozičních řečníků. Přednedávnem, pokud si ještě pamatujeme, vystoupil zcela mimo pořad, mimo smysl této schůze pan premiér s přednostním právem ohledně dětí, které jsou uneseny-neuneseny v Norsku. Já neříkám, že to není důležité. Ale bylo to zcela mimo pořad. Bylo to zcela mimo logiku této schůze a díky tomu, že někdo má přednostní právo a někdo nemá, a ten kdo má přednostní právo, může vystupovat mimo logiku a mimo čas a prostor, tak se k tomu bohužel nemohli vyjádřit ani ti poslanci, které to zajímalo. Muselo být použito triku, kdy pan předsedající umožnil vystoupit místopředsedkyni klubu, ačkoliv byl předseda klubu přítomen. Předsedové klubů odcházeli, přicházeli, aby mohli umožnit toto znásilnění jednacího řádu. Ano, znásilnění jednacího řádu, pokud ho znáte. Já se obávám, že ho neznáte, protože má být stanoveno pořadí místopředsedů, ve kterém mají vystupovat, a nemá to být tak, že se vyvolává ten nebo onen místopředseda. Pokud mi nevěříte, najděte si to, je to poměrně jednoduché.

  Nuže já samozřejmě vím, že toto by se mělo změnit. Teď to změnit nemůžu. Já se můžu hlásit do rozpravy jako řadový poslanec, tedy poslanec druhé kategorie, můžu využívat institutu faktických poznámek, což taky můžu dělat donekonečna, ale je to trapné. My nemáme prostě v tom jednání žádná spravedlivá pravidla.

  Já bych to rád změnil. Ale v této chvíli vyzývám všechny vlastníky přednostního práva, aby se chovali jako džentlmeni. Já, když mám nějakou výhodu - pokud si pamatujete, byly aféry s majáčky, že ministři, bylo to v 90. letech, houkali, svítili, jezdili jako blázni, (nesouhlasný hluk v sále), samozřejmě veřejnost to kritizovala a dnes už ministra s majáčkem skoro nepotkáte, protože si uvědomili, že to jde i bez nich. Debata ve Sněmovně jde i bez přednostního práva. Samozřejmě pokud potřebujeme prodat něco naprosto důležitého, zásadního, vyjádřit stanovisko klubu, vyjádřit se k ohrožení demokracie a podobně, využívejme ho, nebo využívejte ho, já ho nemám. Kdybych ho měl, tak bych ho nevyužíval, protože nemám rád žádné nezasloužené výhody. Nemám je prostě rád a toto je nezasloužená výhoda. Tady nebyli zvoleni poslanci řadoví a poslanci s přednostním právem. (Nesouhlasný projev pléna je intenzivnější.) Jasně funkcionáři klubů a stran v odůvodněných případech mohou toto právo použít. Vy je používáte v naprosto neodůvodněných případech.

  Nechtěl jsem zdržovat, ale - ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče. Poprosím ctěné kolegy o klid a o vyslechnutí pana poslance Komárka. Děkuji.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji. A také děkuji, že mě nenapomínáte, že nemluvím k věci, pane předsedající, i když byste měl, protože nemluvím k věci, ale protože žádný předsedající to neříká u žádného poslance, chápu, že to neříkáte také. Ale to je v jednacím řádu také. Ale já už končím.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Kdo jsem já, pane poslanče, abych rozhodoval, jestli je to k věci, nebo to není k věci. Pro ostatní kolegy jenom upozorňujeme, že se bavíme o zákonu o dani z přidané hodnoty. Děkuji.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Vždyť já jsem vám také poděkoval. Samozřejmě to rozhodujete vy. Ale já na to můžu poukázat, protože můžu poukázat prakticky na všechno. Takže ta debata by mohla být nekonečná. Ale já už chci skončit.

  Já si skutečně myslím, že přednostní právo je něco, co ničí českou demokracii, kazí život Sněmovně, a tím pádem i život lidem, kteří nás zvolili a pro které máme pracovat, a proto budu teď nepříliš vynalézavě končit každé své sněmovní vystoupení slovy: ostatně soudím, že přednostní právo má být zrušeno. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Komárkovi k příspěvku ke druhému čtení zákona o dani z přidané hodnoty.

  S přednostním právem, tentokrát ale s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, přeji vám hezké pozdní odpoledne. A nedá mi než reagovat na výzvy předřečníka o dodržování spravedlivých pravidel nebo jejich tvorbu, a tak v souladu s jeho řečí také prohlašuji: ostatně soudím, že pravidla jsou od toho, aby byla dodržována. A zmíním několik málo pravidel, například jednací řád. Například pravidlo, které tím, že schválíme harmonogram jednání na půl roku, nám říká, ve kterém týdnu která činnost či aktivita Poslanecké sněmovny se má odehrávat, například i ten harmonogram, který nám v jednotlivém týdnu dává a stanovuje, na co máme pondělek, na co máme úterý, na co středu, čtvrtek, pátek a tak podobně. I tato pravidla volám, aby i ctěný pan kolega Komárek - prostřednictvím pana předsedajícího - coby předseda například volebního výboru dodržoval a nesvolával volební výbor zásadně na úterý, kdy mají zasedat poslanecké kluby. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Opět upozorňuji, že stále řešíme zákon o dani z přidané hodnoty. Ptám se, jestli někdo další - s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan poslanec Komárek tady zapomněl poznámky, tak mu je vracím. Všichni do fronty, nikdo nepředbíhat. Já se omlouvám. Já nejsem majitel přednostního práva, majitelem je politická strana a politický klub. A opozice má těch přednostních práv mnohem méně než vládní koalice naprosto logicky. Jestli jsem to rychle dobře spočítal, tak 17 ministrů, 3 členové vedení Sněmovny, potom někteří předsedové stran jsou ve vládě, tak 3 předsedové klubů, je to 23. Máte 4 opoziční strany, takže 8, i když já bych řekl, že máte dvě opoziční strany a dvě polovládní, ale dobře, 23 : 8. Za prvé.

  Za druhé chci říci, že v minulém volebním období jsme to byli my jako vládní koalice, kteří jsme vyhověli žádosti kolegů ze sociální demokracie a udělili jsme přednostní právo předsedům stran. Představte si, pane poslanče Komárku prostřednictvím pana místopředsedy, že ještě před třemi lety předseda strany neměl přednostní právo, měli je pouze předsedové klubů. Kolegové ze sociální demokracie to navrhli a my jsme to podpořili, protože ty argumenty byly poměrně logické.

  A to přednostní právo také chrání opozici, aby mohla něco říci. Když chcete být tak spravedliví, tak se podívejte, kdy jsme my podali poslanecké návrhy zákonů a kdy je bude Sněmovna projednávat. Pět, šest, sedm, osm měsíců tam leží, vždy má přednost většina, já to respektuji, ale my pak bychom nebyli schopni vůbec říci nic z toho, co chceme.

  Pan poslanec Dolejš z KSČM, abych byl přesný, abych se nedopustil stejné chyby jako v minulém volebním období, to myslel asi jako karikaturu nebo vtípek, že tady všichni stojíme a bojujeme o blaho občanů. Já si myslím, že to není vtípek, že to je prostě veřejná služba politiky a lišíme se v názorech, jak to zajistit. Možná to je příliš patetické, možná bychom volili někteří z nás jiná slova, abychom zajistili dobré podmínky pro klidný, dobrý, kvalitní život, ale to je přece úkol politiky a nás politiků a samozřejmě se přeme o to, a že máme jiné cesty a jiné nástroje, jak toho dosáhnout.

  Pan poslanec Komárek ve jménu demokracie navrhuje omezit práva menšiny. Nic jiného to není. A já jsem nechtěl zdržovat. Já na rozdíl, protože mám díky svému klubu to přednostní právo, nejsem majitel, tak já se nemusím držet věci. Ale jsou věci typu, že ve volebním výboru, jemuž předsedá můj kolega, zjistíme, že dojde k porušení zákona, my hlasujeme o tom, zda tuto otázku máme předložit Sněmovně, protože to může řešit pouze Sněmovna, a k mému překvapení se nenašla většina v klubu včetně pana předsedy volebního výboru, který byl proti tomu, abychom evidentní porušení zákona, a já rozumím, že to je nešťastné, a volil jsem k tomu přiměřená slova, nechci tu debatu opakovat na plénu. Ale proč to tady není navrženo? Proč ten bod není zařazen? Proč se tváříme, že ten problém neexistuje? No protože pokud ho nezařadíme na program, tak v zásadě neexistuje. Ten, který to má pravomoc rozhodnout a napravit nezákonný stav, Poslanecká sněmovna, o tom neví! Ví o tom patnáct členů, no, nás tam nebylo patnáct, no dobře, ale ví o tom patnáct členů volebního výboru, protože všichni máme podkladové materiály, i ti, kteří se museli omluvit, a pan předseda se omluvil a svolal to jednání v mimořádném termínu s tím, že to je mimořádně důležitá věc a je samozřejmé, že mělo přijít stanovisko výboru k té věci, když už to bylo v mimořádném termínu.

  No ale zase - slova a skutek jsou dvě různé věci. Proč jste vy, pane předsedo, nenavrhl - prostřednictvím pana místopředsedy - Sněmovně zařazení toho bodu? Proč o tom musí mluvit opoziční poslanec v bodu, který s tím nesouvisí? Koho mám interpelovat? Protože to není věc, kterou má v rukou vláda. To je výsostná pravomoc Sněmovny. Takže opoziční poslanec ani nemůže navrhovat vládě v rámci interpelací ať písemných, nebo ústních, aby napravila toto. Tak začněme každý u sebe, než budeme říkat, jestli někdo je, nebo není lidový vypravěč. Já se za něho nepovažuji a doufám, že vy mě nepovažujete za lidového vypravěče. Pokud ano, no dobře, tak to je mi líto, takový cíl jsem prostě neměl. Ale vy nenavrhujete nic jiného než omezit práva opozice.

  Kdyby to mělo být spravedlivé, tak budeme střídat v tom programu - vládní, opoziční, vládní, opoziční. Máme na této schůzi 95 návrhů zákonů, 66 v prvém čtení a 29 ve druhém a třetím. A schválně si příští pátek, až bude končit schůze, pokud nenabouráte ta pravidla a nedáte schůzi do výborového týdne, což já samozřejmě nevím, dneska jsme se na tom nebyli schopni shodnout na poradě předsedů klubů s vedením Sněmovny, tak si udělejme statistiku, kolik procent z vládních návrhů zákonů bude projednáno na této schůzi a kolik procent opozičních poslaneckých návrhů bude projednáno. Byl bych rád, kdybych se mýlil, ale jsem si fakt jist, že to procento vládních návrhů bude mnohem vyšší než procento opozičních návrhů.

  Tak kdy máme šanci promluvit? Až nám za tři roky připustíte, abychom v roce 2017 projednávali návrh poslanců například ODS, který podali v lednu 2014? Po třech letech? Nebo po třech a půl letech?

  Vůbec tomu nerozumím. Jestli jste netrpělivý, tak vyzvěte kolegu Faltýnka a staňte se předsedou klubu a vy budete majitelem. Já si myslím, že je nositelem, že to patří tomu klubu, a ne té konkrétní osobě. Takže nejsem majitelem přednostního práva, ale naše politická strana je ze zákona vybavena dvěma hlasy s přednostním právem. Vy jich máte do kupy jako vládní koalice dvacet tři.

  A pokud se vás to dotýká, tak můžete vystupovat v poslaneckém klubu, mohl jste navrhnout jako předseda volebního výboru bod, mohl jste ho uvést, mohl jste tu mít hodně prostoru, abychom řešili reálný problém, který - oba dva víme, že ten reálný problém existuje. Ale já jako řadový člen volebního výboru ten bod nebudu navrhovat. Od toho máme nějaké vedení toho výboru. Vy jste to svolal v mimořádné věci, v mimořádném termínu, a výsledek je nula. Nula! Zametli jsme to pod koberec. Musím podotknout, že pro zařazení bodu hlasovali i vládní poslanci, nebylo to hlasování tak, že vládní poslanci jako jeden muž a jedna žena hlasovali proti a opoziční naopak, tak to nebylo, bylo to prostě promícháno, ale bohužel bylo nás tam jenom - jenom pro dokreslení - bylo nás tam osm z patnácti, my jsme byli zastoupeni sto procenty, protože máme jediné místo v tom výboru, to jste nám přidělili, a já jsem tam byl, a čtyři byli pro a čtyři byli proti. Stačili pouhopouzí čtyři poslanci, aby zabránili projednávání závažné věci kolize se zákonem, kterou jsme nezpůsobili, protože my jsme i v té debatě řekli, že existovala jiná řešení, která měl v rukou konkrétní člen konkrétní mediální rady, ale bohužel k tomu nedošlo. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi Stanjurovi s přednostním právem a teď tu mám tři faktické poznámky a jedno přednostní právo. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Faltýnek, po něm s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, v rámci zachování objektivity musím nyní dát za pravdu předřečníkovi panu kolegovi Stanjurovi. Máme jako opoziční strana bohaté zkušenosti s tím, co on tady říká, že opoziční návrhy zákonů tady řadu měsíců stojí ve frontě neprojednány, nezařazeny, případně vyřazeny. Z některých, v podstatě ze všech minulých období této Poslanecké sněmovny se některé naše návrhy zákonů jako opoziční poslanecké návrhy projednávaly, byť předložené v prvním půlroce funkčního období, až v půlroce posledním, a některé se ani dokonce nestihly doprojednat. Takže jsme tady byli svědky projednávání např. čísla tisku 56, kde v okolí toho jednacího dne byla čísla tisků 987, 1052, a tak podobně. Jakoby náhodou to byly tisky opoziční, najmě tedy komunistické, jakoby náhodou v té době to byly pravicové vlády ODS, TOP 09. Takže má pan kolega Stanjura pravdu. Ano, toto zacházení s opozicí je zde zřejmě obvyklou normou. Já bych poprosil, abychom se soustředili na to, že tady jsou nějaká pravidla, abychom se podle těch pravidel nadále chovali a řídili, abychom si je nevykládali účelově.

  A ještě v jednom má pan předseda Stanjura pravdu. Prostě přednostní právo není něčí výsada nebo něčí vlastnictví. Přednostní právo je šance, která je dávána především opozičním poslaneckým klubům, aby alespoň někdy mohly vyjádřit svůj názor.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Martin Komárek: Za prvé to, co říkali předřečníci o tom, jak je to s klubem, to není pravda, prohlašuji to s plnou odpovědností, prostě to není pravda. Neříkám, že lžou, vyřídím si to s nimi sám.

  Ale co je podstatné. Pan Stanjura se mýlí anebo si protiřečí, když říká, že zrušením přednostního práva by byla poškozena opozice. Neboť vy jste sám řekl, že těch přednostních práv má koalice víc. Čili kdybychom je zrušili, byla by poškozena koalice. A tady už zaznělo, myslím, že omylem, že někteří poslanci jedné koaliční strany hlasovali, o čem nevěděli. A pane Stanjuro, já se vás ptám prostřednictvím pana předsedajícího: Oni vaši poslanci neumějí mluvit? Oni se neumějí přihlásit do rozpravy, že za ně musíte mluvit jenom vy a pan Fiala, nebo zejména vy? Oni to opravdu neumějí? Vy nemáte společné stanovisko, které by mohli přednést taky oni? I kdybyste chtěli obstruovat a bylo zrušeno přednostní právo a vystoupili všichni členové opozice, neschovávali se v lavicích a mluvili normálně, tak byste obstruovat mohli. Tady není žádné omezení menšiny. Podívejte se, jak chodí Bundestag. Tam byste mohl mluvit o omezení menšiny. Víte, jak chodí Bundestag? Jestli víte, tak to prosím vás řekněte tady na mikrofon, jestli budete chtít. Děkuji.

  Ostatně soudím, že přednostní právo má být zrušeno.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak teď nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Jandák... Pardon, pan poslanec Faltýnek měl přednost, omlouvám se panu poslanci Jandákovi. Po něm pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Benda, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Já se omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Stanjurovi, kterého si vážím - teď ho tedy nevidím, jo, je tady. Víte, ono je to podle mého názoru - není to žádný útok na demokracii. Ale já jsem změřil časově vystoupení pana kolegy Stanjury. Mluvil 12,5 minuty. Podle mého soudu opakoval šestkrát dokola - a já vím a prosím, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, nereagujte na to mé vystoupení, moc vás o to prosím, je to jenom faktická poznámka - podle mého soudu se to dalo prostě říct za dvě minuty. To je všechno, děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Teď už dříve zmíněný pana ctěný kolega Jandák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Tady jste, kolegové, viděli v praxi, co je to přednostní právo - pohladil mě.

  Ne, já jsem chtěl říct jenom jednu věc. Prosím vás, zklidněte se a podívejte se, co je za bod, o dani z přidané hodnoty. A potom, kolegové, za 35 minut začíná nejdůležitější schůze tohoto minimálně desetiletí, tak abychom to neprošvihli. Děkuji vám mockrát.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Už za 24, pane kolego. Děkuji panu poslanci Jandákovi.

  Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, že to je oblíbená metoda, nejdřív se omluvit, pak urazit protivníka a pak ho slušně požádat, aby nereagoval. Možná jsem to mohl říct za dvě minuty. Ač se bude pan poslanec Komárek divit, jdu opět hájit své poslance. A prosím vás, pane poslanče, neurážejte je, prostřednictvím pana místopředsedy. Dneska už vystoupila řada našich poslanců, dalších bodů bude řada. Klidně si najděte procentuálně, kolik poslanců z našich řad vystupuje k bodům jako zpravodajové a s odbornými návrhy a s pozměňovacími návrhy a kolik z vašich řad. A klidně se trefujte do mě a říkejte, že jsem mluvil blbě, že jsem lidový bavič, že jsem moc dlouhý a neměl jsem mluvit dvanáct minut, ale dvě. Ale neurážejte mé kolegyně a kolegy. Minimálně dneska vystoupil pan kolega Zahradník se vstřícným projevem k návrhu ze strany sociální demokracie, vystoupila má kolegyně Jana Černochová, dnes oceněná jako nejlepší starostka na Pražském hradě v rámci statutárních měst, vystupují další.

  A právě proto, když říkáte, že nebudou přednostní práva, tak bude všechno podle většiny. A já to respektuji. Program bude podle většiny, body za sebou. Dneska jsme viděli, jak ministr vnitra řekne: já jsem pro ten bod, pak pro to nehlasuje. Nebudeme o tom bodě mluvit. A protože Jana Černochová to navrhla a už nemohla reagovat na vystoupení v souladu se zákonem, tak pak musí nastoupit předseda klubu. Nebo nemusí, ale může! A já chci bojovat za své poslance a poslankyně. Vám se to může nelíbit, ale prosím vás, jenom neurážejte. Oni se za nikoho neschovávají, nemlčí, vystupují často a kvalifikovaně. Klidně se trefujte do mě, já to unesu!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda, po něm, pokud už nebudou faktické poznámky, s přednostním právem předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jenom zareaguji taky na pana kolegu Komárka, který tedy, nevím proč zrovna dneska, tu debatu zavedl sem v dani z příjmů, jestli je to nějaká vládní obstrukční strategie nebo co je tím cílem. Ale proč existuje ve Sněmovně přednostní právo předsedů klubů a od minulého volebního období i předsedů politických stran? Protože vláda, a to z Ústavy, stejně jako prezident republiky, a to z Ústavy - a dobře víte, že když přichází prezident republiky, tak kvůli němu přerušujeme schůzi úplně a na něj nereaguje nikdo - tak vláda má toto přednostní právo. Aby toto přednostní právo vlády, které je ústavním právem, bylo vyváženo, proto bylo do jednacího řádu dáno právo opozice, předsedů poslaneckých klubů a předsedů politických stran. Aby přednostní právo vlády bylo vyváženo. To znamená, prosím pana kolegu Komárka, než bude tady chodit s těmi výzvami - přednostní právo má být zrušeno -, aby první přišel s novelou Ústavy. Pak se o tom můžeme bavit. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní, pokud není žádná další faktická poznámka, s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, já se velmi omlouvám, ale probíhající diskuse vnesla zmatek do myslí poslankyň a poslanců TOP 09. My si v tuto chvíli nejsme úplně jisti, co je předmětem jednání, neboť diskuse a bod, na který jsme byli připraveni -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane předsedo, já si dovolím požádat ctěné kolegyně poslankyně a ctěné kolegy poslance o klid. Děkuji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: - jsou dvě různé disciplíny, a proto si potřebujeme tyto myšlenky srovnat v hlavě. Proto si vás dovoluji požádat o 20 minut přestávku na náš klub. Děkuji.