• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den přerušené 14. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

  Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Andrle Sylor Augustin Karel - zdravotní důvody, pan poslanec Beznoska - rodinné důvody, pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody, pan poslanec Fiala od 15.30 hodin - rodinné důvody, pan poslanec Heger - osobní důvody, pan poslanec Horáček - osobní důvody, pan poslanec Jakubčík - osobní důvody, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Kádner - zahraniční cesty, pan poslanec Korte - osobní důvody, pan poslanec Kořenek - osobní důvody, pan poslanec Kostřica - osobní důvody, pan poslanec Kučera - zdravotní důvody, paní poslankyně Němcová - bez udání důvodu, paní poslankyně Pastuchová - osobní důvody, paní poslankyně Strnadlová - zdravotní důvody, pan poslanec Šincl - zdravotní důvody, pan poslanec Vácha - pracovní důvody, pan poslanec Zahradník - osobní důvody.

  Z členů vlády se omlouvá paní ministryně Jourová - zahraniční cesta, pan ministr Jurečka z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan ministr Němeček z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek do 11 hodin rovněž z pracovních důvodů.

  Pan poslanec Zemánek hlasuje s náhradní kartou číslo 11.

  Budeme se tedy věnovat bodu

  Chtěl bych vás informovat, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 71/12.

  Poprosím vás o klid. Ještě chvíli počkám, až se hladina hluku v sále sníží natolik, abychom si vzájemně rozuměli, a otevřu rozpravu, nicméně jakkoliv na tabuli svítí přihláška pana poslance Klána, tak ho musím informovat, že ještě předtím se přihlásili kolegové Okamura a Fiala. To znamená, pořadí řečníků bude takové, že vystoupí pan kolega Okamura, potom pan poslanec Fiala, potom tedy... Pan předseda Kalousek chce uplatnit přednostní právo? (Ano.) Tak tím pádem bude jako číslo tři a jako číslo čtyři zatím, pokud nebudou jiná přednostní práva, pan poslanec Klán.

  Pan poslanec Birke hlasuje s náhradní kartou číslo 6.

  A nic nám tedy nebrání zahájit rozpravu. Prvním přihlášeným je pan poslanec Okamura a připraví se pan poslanec Fiala. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Těžko se ke služebnímu zákonu -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já jsem už dvakrát žádal o klid, tak to udělám to třetice a velmi nerad bych přerušoval schůzi hned potom, co jsme ji zahájili. To bychom zase mohli trhnout nějaký rekord. Takže prosím, abyste se opravdu ztišili, a pokud si chcete vyměnit názory, po tu dobu, co jste se neviděli, a potřebujete si to říci, tak prosím, mimo tento jednací sál.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, těžko se ke služebnímu zákonu říká něco nového. Jakékoliv naše protesty a návrhy na odpolitizování státní správy jsou v podstatě marné a zbytečné. Koalice ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS má jasnou většinu ve Sněmovně. Jediné, co nám skutečně a v podstatě jediné opozici teď zbývá, je nahlas pojmenovávat to, čeho jsme svědky. Tedy toho, že když jde o kšeft, tak je jedno, zda jde o levici, či pravici, ale ti správní hoši se dokážou vždy domluvit. V tomto případě hoši z ČSSD, ANO, KDU-ČSL, ODS a TOP 09.

  Hnutí Úsvit nadále trvá na tom, že není přijatelné, aby o obsazování míst ve státní správě rozhodovali politici, a to od nejvyšší úrovně politických náměstků až po běžné zaměstnance. Tak je to v tomto služebním zákoně postaveno. Trváme na tom, že na prvním místě musí být garance odbornosti a stability.

  Můj kolega z Úsvitu Radim Fiala podal ještě před vystoupením pana prezidenta minulý týden pozměňovací návrh na zrušení politických náměstků, o kterém budeme dnes hlasovat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se opravdu omlouvám panu poslanci Okamurovi, ale jestli se situace nezlepší, tak já vás začnu vyvolávat jménem a budete navěky zvěčněni ve stenozáznamu jako ti, co narušují průběh schůze.

 • Poslanec Tomio Okamura: Děkuji, pane předsedo.

  Odmítáme tento zákon, který umožňuje na státních úřadech jmenování politických náměstků, politických tajemníků a dalších politických trafikantů a politických podržtašek. Státní správa nesmí šít na míru zakázky firmám spřízněným s politickými stranami, zaměstnávat na úkor odborníků politické exponenty nebo třeba diskriminovat politické oponenty. Zkušení matadoři z politiky a ze světa byznysu velmi dobře vědí, jak se peníze v politice dělají. Státní orgán, třeba Ministerstvo obrany, vymyslí nějakou zakázku, například padáky pro vojáky, protože jeden z lidovců má synovce, co si doma šije padáky na paragliding, a ten synovec založí ihned firmu a ta dostane stamilionovou zakázku bez zaměstnanců a jakékoliv historie. A samozřejmě narychlo sežene v Bystrém u Poličky šičky, které mimochodem v životě padáky nešily, a teď tedy šijí od rána do večera najednou padáky. A penízky se jen sypou. Co na tom, že jsou tyto nové armádní padáky tak nebezpečné, že s nimi vojáci nesmějí skákat, a vojín Roman Prynych se kvůli závadě dokonce zabil? Co na tom, že šéf generálního štábu Pavel Štefka říká - cituji: "Tyto padáky jsou vhodné nanejvýše k povlečení postelí." A samozřejmě stamiliony nemá, onen lidovecký synovec, jmenuje se Jirka Andrlík, ale velká část putuje někam jinam.

  Krást se holt musí umět a k tomuto umění patří i ohýbání zákonů tak, aby zlodějům maximálně vyhovovaly. A v tomto ohledu je jedno, za jakou stranu kdo kope, protože cíl je stejný: vyrvat toho pro sebe ze společné kasy co nejvíc. Proto nejenže nelze za současného politického systému odpolitizovat státní správu, ale nikdo nikdy z politiků této koalice ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS nepřistoupí ani na uzákonění osobní hmotné a trestní odpovědnosti vrcholných politiků, což jsme v dubnu viděli tady ve Sněmovně při hlasování nad návrhem Úsvitu. Nepřistoupí ani na zavedení beztrestnosti pro pachatele, kteří usvědčí své společníky ze závažných trestných činů. Ona by nám totiž mohla politická scéna prořídnout. Jednak by nebylo na drahé předvolební kampaně a samozřejmě by pak někteří straníci či zákulisní lobbisté opět skončili za mřížemi.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad Úsvitu.)***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším přihlášeným je pan předseda klubu hnutí Úsvit pan poslanec Fiala. Připraví se pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Radim Fiala: Vážený pane předsedo, děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane premiére, vážená vládo, dovolte mi, abych aspoň krátce vás seznámil s postojem hnutí Úsvit ke služebnímu zákonu, ale nejen to, a abych se pokusil ho aspoň trochu vyargumentovat, abyste rozuměli našim postojům, abyste chápali, proč jsme se přiklonili k věcem, které už tak dlouho říkáme, k věcem, které podle nás jsou správné.

  Včera jsem jako většina z vás na e-mail obdržel stanovisko Rekonstrukce státu a Transparency International vůči současné podobě služebního zákona, kterou prosazuje vláda, ODS, TOP 09. Dovolte mi z tohoto stanoviska citovat: Z definovaných dílčích požadavků na kvalitní zákon pro českou státní správu je splněna třetina, tedy 34 % parametrů. Celá řada oblastí je normou řešena nedostatečně, špatně, nebo jejich řešení zůstává zcela opomíjeno.

  Z konkrétního výčtu připomínek těchto neziskových organizací, na které se řada vládních politiků v rámci nedávné sněmovní volební kampaně s potěšením odvolávala, mě zarazila tato připomínka - opět cituji: Oproti předchozí verzi jsme svědky zcela alarmujícího znetransparentnění výběrových řízení, které přináší možnost výběrové řízení zrušit kdykoli, když se představenému vítězní uchazeči nebudou zdát vhodní. Velmi rizikové se jeví i možnosti politiků aktivně ovlivňovat chod celého státního aparátu nikoliv nutnou volbou agendy, ale konkrétními zásahy do autonomního fungování byrokracie.

  Služební předpisy budou realizovány nařízením vlády, tedy politicky. Členové výběrových komisí jsou ve velké míře nominováni také politicky. A zde se dostáváme k hlavnímu a do očí bijícímu pochybení, na které naše kolegy z ostatních poslaneckých klubů jako poslanci za Úsvit neustále upozorňujeme. Mám tím na mysli politické náměstky. Jak hnutí Úsvit, tak i specializované neziskové organizace, a dokonce i prezident republiky Miloš Zeman říkáme: Vážení poslanci, nedopouštějte se tohoto kategorického pochybení, pojďme se společně vyhnout ústavní žalobě prezidenta, ke které by se Úsvit v tomto případě tzv. politických náměstků musel připojit. Nepřipouštějme, aby pod rouchem dlouho očekávaného služebního zákona vznikly lukrativně placené úřednické pozice, které pod tento zákon spadat nebudou a na které si každý stranický aparát bude moci dosadit svého vysloužilého politického matadora.

  Rozhodli-li jste se současnou nedokonalou verzi služebního zákona podpořit, berete-li na sebe politickou zodpovědnost před svými voliči a hlasujete-li pro, podpořte pak alespoň můj pozměňovací návrh, který politické náměstky ze znění tohoto zákona škrtá. Nepřipusťte, aby na půdě této Poslanecké sněmovny hladce procházely takové paragrafy, nad kterými každý člověk se zdravým rozumem bude muset nechápavě vrtět hlavou.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To byl pan poslanec Fiala. Teď je zde žádost pana předsedy Kalouska. Už je zde, takže má slovo. Připraví se pan předseda ODS Fiala, který uplatnil také přednostní právo a odsunul pana poslance Klána, který to zcela jistě chápe.

  Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dobré ráno. Dovolte mi, abych vás pokud možno stručně seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu TOP 09 a pokusil se vás přesvědčit, zda byste nezvážili alespoň některé pozměňující návrhy, které zazněly ve druhém čtení.

  Za prvé chci potvrdit, že byla dodržena politická dohoda, kterou považujeme za mimořádně důležitou a prospěšnou vzhledem k dalšímu vývoji ve státní správě, která snad přinese stabilitu a pravidla, která tam do této doby nebyla úplně jasná, pokud nějaká byla.

  Za druhé bych se rád vyjádřil k pozměňujícímu návrhu pana Radima Fialy, který navrhuje vypustit tzv. politické náměstky. Jen upozorňuji, že tento termín zákon nezná, ale vžilo se to a říkejme tomu tak. Neexistenci politických náměstků jsme požadovali i my. Byl to dokonce náš písemný požadavek a při jednáních, která jsme vedli s vládní koalicí, nám nakonec po několika jednáních nezbylo v zájmu společné dohody, než akceptovat poměrně pevné stanovisko koalice stran pánů Babiše, Bělobrádka a Sobotky, kteří prostě trvali na zachování politických náměstků. Myslím, že je potřeba naprosto jasně vědět - tady bylo jasné stanovisko stran Babiše, Bělobrádka a Sobotky, kteří si tento zákon neuměli představit bez politických náměstků. A protože každá politická dohoda vyžaduje nějaký kompromis, došlo ke kompromisu a my jsme v tomto bodě ustoupili. Jsme připraveni spolu s vládní koalicí tuto dohodu dodržet, předpokládáme však, že bude vládní koalice ve svém názoru jednotná. Pokud by vládní koalice ve svém názoru nebyla jednotná, pak bychom to chápali jako nedodržení dohody a vrátíme se rádi ke svému původnímu názoru a rádi podpoříme návrh pana poslance Fialy, protože si to myslíme také. Ale respektujeme tady dohodu a slib, který jsme dali stranám pánů Babiše, Bělobrádka a Sobotky.

  Dále si vás dovoluji požádat, abyste se zamysleli nad pozměňujícími návrhy E1 a E2 pana poslance Daniela Korteho. Dvacet pět let po listopadu 1989 - toto výročí oslavíme letos - se rozhodně nedomníváme, že by znamenalo jakýkoliv problém pro státní správu, kdyby přestala být uznávána jako odpovídající vzdělání Vysoká škola SNB jako uznané vysokoškolské vzdělání. Fakulta Vysoké školy SNB má tu nejhorší možnou pověst jako líheň budoucích příslušníků represivního komunistického režimu. Jestliže 25 let po listopadu 1989 uznáme, že to je odpovídající vzdělání pro státní správu demokratického státu, myslím si, že se v mnohém vysmějeme odkazu té listopadové revoluce, jejíž 25. výročí budeme slavit.

  Druhý pozměňující návrh pana poslance Korteho je pragmatičtější a možná pro někoho i lépe pochopitelný. Ale tady znovu prosím, abyste zvážili význam zrušení výsluh příslušníků bezpečnostních sborů po dobu služebního poměru. Uvědomme si prosím, že výsluha pro služebníka bezpečnostních sborů nemá žádný jiný význam než vyrovnání hendikepu při startování druhé kariéry, na kterou už ten příslušník není fyzicky vybaven. Je to celkem logické. Hasič, voják z povolání, příslušník jednotky URNA, který pro výkon svého povolání musí být také fyzicky vybaven, někdy mezi 40. a 50. rokem své povolání, kterému se do té doby věnoval třeba dvacet, pětadvacet let, musí opustit a začíná někde od nuly, zatímco jeho vrstevníci si plynule budovali postavení a kariéru ve svém civilním životě, a on je logicky v hendikepu. Výsluha má ten hendikep vyrovnat. Jestliže ale při tom povolání, které vykonával v bezpečnostních sborech, získal dotyčný takovou kvalifikaci, že zvítězí ve výběrovém řízení a stane se úředníkem státní správy, bude vykonávat kvalifikovanou práci stejnou jako jeho kolegové a jeho příjmy od státu budou v tu chvíli o 25, 30 tisíc, 20 tisíc vyšší než jeho kolegy, který vykonává stejnou práci, je to mimořádně demotivující na příslušném pracovišti a popírá to ten původní význam výsluhy, která má vyrovnávat hendikep. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě předtím, než dám slovo panu předsedovi Fialovi, mám zde jednu faktickou poznámku od pana poslance Tejce, který bude mít své dvě minuty. Prosím.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Dámy a pánové, ve dvou minutách se nestihnu vyjádřit k celému služebnímu zákonu a k té komplexní změně, která byla připravena, ale dovolte mi zareagovat na slova mého předřečníka o tom, že snad tarifními platy a tím, že se zúží prostor pro stanovování odměn, které byly dány na libovůli jednotlivých vedoucích, dojde k nějakému zhoršení státní správy, že lidé budou méně pracovat, protože tady bude panovat jakési rovnostářství. Já si myslím, že naopak tato změna je nutná po tom, co jsme zažili v těch posledních letech, kdy řada lidí měla nadprůměrně vysoké odměny v řádu násobku platu, ale jejich výkon tomu rozhodně neodpovídal. Nechci se pouštět do konkrétní debaty, jak to bylo na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jaké že odměny měli náměstci jako pan Šiška, ale určitě, pokud na tu debatu budeme muset přistoupit, budu muset oprášit čísla. Myslím si, že svázání se do určitých pravidel, kde subjektivní hodnocení, které rozhodně není vždy spravedlivé, je třeba upravit zákonem, což neznamená, že by nemohlo docházet k tomu, že by lidé neměli mít nárok na odměnu. Mají mít, ale nesmí tam být taková libovůle, jako byla v minulosti, a proto tu změnu tímto směrem vítám. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další faktická poznámka pana předsedy Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Nechci to extendovat, jenom velmi stručně. Pan kolega Tejc k tomu zapomněl dodat, že ta úprava přesto existuje. Kdyby neexistovala, tak bych možná jeho slova akceptoval. V tom zákoně už je uveden jasný limit mimořádné složky, která nesmí být překročena. To jsou ta pravidla. Ale to, co nechcete zřejmě akceptovat nepodpořením návrhu paní poslankyně Kovářové, je, že jste v případě nutnosti připraveni přistoupit k ještě většímu rovnostářství, a dokonce ten zákon to ukládá, než jsou ta pravidla 25 % maximální složky. To je ta cesta zpátky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano a žádnou další faktickou nevidím, takže pan poslanec a předseda ODS má slovo. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych jenom krátce odůvodnil pozměňovací návrhy Občanské demokratické strany, abyste měli všechny informace a mohli se rozhodnout případně pro to, že některé z našich návrhů podpoříte.

  Předkládali jsme dva pozměňovací návrhy, které obsahují více částí. Předpokládám, že zvláště v případě toho mého pozměňovacího návrhu dojde k oddělenému hlasování o jednotlivých součástech. Pozměňovací návrh, který jsem předložil já, obsahuje některá detailnější vylepšení, jako je třeba vypustit povinnou přítomnost odborů u úřednické zkoušky nebo vypustit výjimku pro platné úřednické vzdělávání na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě. Potom obsahuje věci, které jsou z hlediska dlouhodobého dopadu toho zákona za mnohem podstatnější, a to je jednak proporčně snížit výši výplaty neúměrně vysokého odbytného při skončení služebního poměru na dobu neurčitou, což jsou změny § 7 odst. 2 písm. a), b), c), d), kde v podstatě jednoduše řečeno navrhujeme snížit o polovinu ty násobky měsíčního platu, na které má odcházející úředník nárok. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Klán je stále odsouván, tak se domáhá aspoň technické poznámky. Prosím, máte slovo, dvě minuty.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych reagoval vaším prostřednictvím na pana poslance Fialu ohledně všem vysokým školám. Mám to chápat tím způsobem, že i soukromým vysokým školám? Protože pokud to otevřeme i do soukromých škol, tak to bude znamenat velký byznys pro ně. Já si myslím, že Občanská demokratická strana tady pořád prosazuje neoliberální teorii takzvaného washingtonského konsensu, což znamená ještě větší liberalizaci státní správy. Opravdu mi to tak připadá.

  To samé první kola a prostupnost ze soukromé sféry. Tam si myslím, že bohatě stačí, když to bude v těch druhých kolech. Já nevím, proč dávat stále první kola ze soukromé sféry, ale já chápu tedy Občanskou demokratickou stranu, že prostě ona to má v té své teorii. To tam takto opravdu mají, takže to prosazují. Ale v tom případě my tyto pozměňovací návrhy nepodpoříme.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Faktická poznámka pan poslanec Fiala.

 • Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, já nevím, o jaké teorii pan poslanec mluví, ale to vůbec není důležité. Naše návrhy - a to vám mohu garantovat prostřednictvím pana předsedajícího - se neřídí žádnou teorií, ale normálně se řídí zdravým rozumem a také legislativou této země. Abych to vysvětlil úplně jednoduše: Jestliže uzavřeme v prvním kole výběrová řízení jenom pro úředníky, tak si zhoršujeme výkon státní správy. A já opravdu nevidím rozdíl mezi auditorem, který pracuje ve veřejné instituci, auditorem, který pracuje v soukromé firmě, a auditorem, který pracuje na nějakém státním úřadu. Proč těmto lidem nedat šanci, chtějí-li, aby vylepšili naši státní správu?

  A ta druhá poznámka je podstatná. Proč bychom měli rozlišovat, a děláme to někde, mezi absolventy, nebo kvalitou vysokých škol veřejných a soukromých? My máme přece jednu zvláštní věc, kterou nemají všechny vysokoškolské systémy, a to je ta, že vysoká škola na území České republiky nemůže udělovat tituly a vysokoškolské vzdělání není akceptováno a nemůže vlastně působit, pokud nemá akreditaci, kterou jí uděluje Ministerstvo školství na základě doporučení nezávislé akreditační komise. Ve chvíli, kdy takováto akreditace existuje a má ji veřejná i soukromá vysoká škola, tak není jediný důvod, proč by vysoké školy neměly být chápány jako celek. Tady jde přece o něco jiného. Tady jde o to, že Ministerstvo vnitra udělí akreditaci škole, která bude splňovat požadavky Ministerstva vnitra na vzdělávání lidí ve státní sféře, a Ministerstvo vnitra si samo rozhodne, která ta škola je kvalitní, anebo ne. Ale já skutečně odmítám, a to je ideový postoj, rozdělování vysokých škol na veřejné a soukromé. Jsou vysoké školy dobré a špatné a stát má dostatek nástrojů na to, aby kvalitu kontroloval a těm, které špatné jsou, nedovolil působit. (Potlesk z pravé strany.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Žádné další faktické poznámky neregistruji. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan ministr financí. Prosím, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem neměl v plánu vystoupit, dokonce mi dva členové našeho poslaneckého klubu nedoporučili, abych vystoupil. Asi mají obavu, že tady budu něco nemístného povídat. Nicméně vystoupení pana Okamury a pana Kalouska mi nedá, abych vystoupil.

  Já bych si dovolil zopakovat některá fakta. Zákon o státní službě jsme - první návrh byl v roce 2002 a byla to podmínka vstupu do Evropské unie. Já myslím, že hlavně díky našemu hnutí i možná mé pro někoho kontroverzní osobě ten zákon je v té fázi, ve které je, protože si asi vzpomenete, že tento zákon naše média nazývala v listopadu, v prosinci a v lednu díky návrhu pana prezidenta lex Babiš.

  Já musím zásadně odmítnout tvrzení pana Okamury ohledně toho, že by naše hnutí, které je stále hnutím občanů a není klasickou politickou stranou, mělo zájem na tom, abychom drželi nějaké zvyklosti z minulosti. Já jsem od počátku při sestavování koaliční vlády byl proti politickým náměstkům. Bránil jsem se a mohu deklarovat, že Ministerstvo financí je dnes modelovým příkladem odpolitizování státní správy. Já jsem si vzal s dovolením jednu asistentku z mé firmy, která není členkou našeho hnutí, vzal jsem si jednoho absolventa práv, bývalého šéfa Všehrdu, jednoho z nejlepších absolventů za poslední léta, který mi pomáhá. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vystoupení pana ministra financí vyvolalo tři faktické poznámky. První bude pan předseda Stanjura, potom pan předseda Kalousek a potom pan místopředseda vlády Bělobrádek. Všichni tři po dvou minutách. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji vám. Já myslím, že ani dvě minuty nebudu potřebovat. Jsem rád, že se shodujeme s ministrem financí na tom, že veřejná správa má být otevřená. Ty naše návrhy k tomu směřují a myslím, že na to máme podobný, ne-li stejný pohled, a v hlasování to můžeme vyjádřit a pomoci tomu, aby úspěšní lidé byli ochotni a měli vůbec šanci se dostat na vedoucí místa ve státní správě. Chci jenom připomenout, že vedoucích oddělení máme přes 7 100 a ředitelů odborů 1 800, to je 9 tisíc funkcí, a když je neotevřeme už v prvním kole, tak prostě lidé z privátního byznysu, z obcí, krajů nebudou mít motivaci, aby tam šli jako řadoví referenti a roky čekali na to, než se stanou možnými uchazeči o řídicí funkci.

  Já bych chtěl pár slov k těm náměstkům. Ono se tomu říká političtí náměstci. Političtí náměstci je správně. Myslíme si, že ministr si má právo přivést náměstky, ale má si přivést náměstky, kteří zvládnou agendu a kteří budou něco řídit na tom ministerstvu. Ten náměstek, jak je definován, to není politický náměstek. Je to náměstek, který nebude mít co dělat kromě toho, že bude sledovat svého ministra a případně podávat hlášení. Přece dneska jako v minulých vládách existují političtí náměstci a je to dobře. A pak se jenom bavme, jestli ten náměstek, který je politicky nominovaný, tu agendu zvládá, nebo nezvládá. A je naprosto v pořádku, že má na starosti úsek na konkrétním ministerstvu.

  A k tomu, jestli to hnutí nebo určitá strana má politické náměstky, nebo nemá, tak já jsem byl účastníkem politického jednání na Ministerstvu vnitra k služebnímu zákonu, kde každá strana má poslat minimálně jednoho svého politika, a zástupce a za hnutí ANO tam byl náměstek ministra financí pan Wagenknecht. Já to nijak nezpochybňuji, nicméně typicky politický náměstek v tom dobrém slova smyslu, že řídí kus Ministerstva financí. Myslím, že je to dobře a nemá cenu zakrývat pravý stav věci. My kritizujeme to, že tam mají být náměstci, kteří nebudou mít na starosti ale vůbec nic na tom ministerstvu. To je ten problém. (Upozornění na čas.) Jenom poslední věta. V tomhle bodě jsme ustoupili. My tu dohodu nebudeme měnit a nebudeme napadat, jenom jsme chtěli jasně formulovat naše stanovisko k náměstkům, kterým se říká podle mne nešťastně političtí, měli by to být náměstci bez práce.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Další faktická pan předseda Kalousek, potom pan místopředseda Bělobrádek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, ale vážně nelze nereagovat. Pan předseda Babiš tady řekl, že především díky němu budeme schvalovat služební zákon, který tady v lednu na mimořádné schůzi jsme nazývali lex Babiš. Ano, v lednu na mimořádné schůzi Sněmovna ostudně protlačila do druhého čtení text, který nemá s tímto textem, o kterém dnes budeme hlasovat, vůbec nic společného. Dokonce ani název. Prohlasovali jste tady pouze text, kterému jsme říkali lex Babiš, a budeme mu tak říkat vždycky, a prohlasovali jste ho proto, abyste mohli ignorovat právní řád České republiky v oblasti lustračního zákona. K věčné hanbě vlády, která jako první by měla ctít zákony České republiky, ať už s nimi souhlasí, či nikoliv.

  Ve stejném duchu argumentace probíhala další část vystoupení pana místopředsedy vlády Babiše. Ano, rotace je velmi dobrý nápad. Je to protikorupční nástroj. Já bych to podpořil, ale budeme hlasovat proti tomu. Ano, političtí náměstci, to já jsem nikdy nechtěl a já je taky vůbec nemám. Samozřejmě že je má, tak jako je má každý ministr, protože zatím nikdo z nich neprošel žádným objektivním výběrem. Všichni byli jmenováni politickým rozhodnutím bez ohledu na to, zda mají nebo nemají odbornost. Ale prostě to rozhodnutí je tam pouze subjektivní a je pouze politické, proto jsou političtí. Já politické náměstky nechci, ale my nebudeme hlasovat pro jejich odstranění. Já je sice nechci, ale my budeme pro to, aby zůstali.

  Nechci rozebírat ostatní část vystoupení, ale nese se ve stejném duchu. Já jsem přesvědčený, že je to takhle, ale my budeme hlasovat jinak, protože jsem pragmatik. Myslím, kolegové, že bychom měli umět rozlišovat mezi pojmem pragmatismus a drzý cynismus.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: První má slovo pan místopředseda vlády Bělobrádek a připraví se pan ministr financí rovněž s faktickou poznámkou. ***

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, chci jen připomenout, že právě některé věci, o kterých mluvil pan ministr Babiš, zajišťuje i Ondřej Závodský, náměstek na Ministerstvu financí, kterého doporučila KDU-ČSL, není naším členem, nicméně myslím, že je odborně vysoce zdatný. I KDU-ČSL je tady pro občany, je stranou občanů, všichni naši členové jsou občané, naši voliči jsou občané, takže i my jsme tady pro občany.

  Chtěl bych říct, že centrální nákupy jsou určitě dobrá věc, a doporučuji Ministerstvu financí, aby se podívalo, jak v některých našich obcích, a dokonce i krajích se postupuje v rámci centrálních nákupů. Funguje to, obzvláště u energií a některých dalších služeb, jako jsou mobilní operátoři.

  Chtěl bych také říct, že v našem pojetí bezpochyby to, čemu se říká političtí náměstci, což samozřejmě tento pojem neexistuje, je potřeba, aby ten ministr měl také někoho, kdo ho je ochoten a schopen zastoupit.

  Já bych jenom doporučil, abychom se drželi dohod. Myslím si, že pokud se na něčem dohodneme, aspoň my na horách jsme zvyklí si plácnout, a pak to platí, a ne neustále měnit svoje dohody. Takže pojďme držet dohody, nevymýšlejme něco, co už bylo dohodnuto, zase rozbít, a pojďme hlasovat, rozhodněme hlasováním.

  Děkuji. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji i za dodržení času. Ještě faktická poznámka pana poslance Okamury, potom faktická pana poslance Klána.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych jenom rád navázal na tuto diskusi. Takže vidím, že je tady celá řada politických stran proti politickým náměstkům, proti tomu, aby byly jmenované pozice bez výběrového řízení. Takže připomínám, že je tady pozměňovací návrh hnutí Úsvit, který ruší tento paragraf, ruší ty takzvané politické náměstky, jak to nazval i prezident Zeman. Takže prosím, podpořte ho. Ti, co říkali, že s tím nesouhlasí nebo že takové náměstky nechtějí, tak už to tady nevysvětlujme, nezdůvodňujme zpětně proč ano nebo ne, podpořte návrh hnutí Úsvit. Je tady jako jediný na stole, který to ruší, a tímto vyjádřete, že svá slova myslíte vážně a že to nejsou slova, ale že jsou to činy. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zatím poslední faktická poznámka pana poslance Klána.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych tady opět zareagoval ještě na ty politické náměstky. Uvědomme si, že v současnosti jsou politickými náměstky všichni, kdo jsou na těch ministerstvech. Tam jsou v současnosti všichni političtí. Tento zákon to má trochu určitým způsobem změnit, takže náměstci pro řízení sekce nebudou političtí. Ale budou tam náměstci člena vlády. My jsme se snažili nějakým způsobem, aby to nebyli oni náměstci bez práce, když už tady nějaký ministr bez práce - a i když samozřejmě práci má - takže náměstek bez práce. Já jsem se tam snažil do toho pozměňovacího návrhu dát, že musí být vždy přítomen na jednání výboru nebo komisí, pokud není vyžadována osobní účast ministra, což si myslím, že je jednoduchá úprava, a bude mít určitou jako i pravomoc. Ale bude muset, pořád. Takže ne že bude si tam jen tak dělat, co chce, bude chodit kam chce, jak chce, jak se mu zlíbí. Že ten ministr ho bude sice úkolovat. Jenomže když to v tom zákoně nebude napsáno, jakou bude mít agendu, tak to povede k různým výkladům. To, dámy a pánové, opět nevěstí nic dobrého.

  A pokud jde ještě o hlasování o těchto politických náměstcích, tak my samozřejmě podpoříme pozměňovací návrh hnutí Úsvit, a to už jenom proto, že na dnešní schůzce - tady bylo řečeno, že tam byli zástupci všech stran -, která se konala dnes ve čtvrt na deset, tak my jsme - klub KSČM, ale ani hnutí Úsvit - pozvánku na toto poslední jednání o pozměňovacích návrzích, které byly podány, nedostali. Že už jenom z tohoto důvodu my tento zákon prostě nepodpoříme, protože pokud se má jednat se všemi stranami zastoupenými v Poslanecké sněmovně, no tak prostě se všemi, a ne, že když se někdo dohodne nějakou kvazidohodou nebo pseudodohodou jenom s částí opozice, tak pak nemůžete čekat nic jiného, než že my budeme hlasovat tak, jak budeme hlasovat.

  To je ve stručnosti naše stanovisko. (Ojedinělý potlesk z levé části jednací síně.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Vyčerpal jste svůj čas, ale vzhledem k tomu, že teď je ten moment, kdy došlo na řádné přihlášky, tak můžete zůstat a přednést svůj původní příspěvek, pane poslanče, bez časového limitu v obecné rozpravě. Prosím.

 • Poslanec Jan Klán: Takže ještě jednou hezký den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM ke služebnímu zákonu, který zde budeme dneska hlasovat ve třetím, tedy závěrečném čtení.

  Já si tady musím povzdychnout, protože tento služební zákon my už tady projednáváme od ledna letošního roku a máme už září. Místo toho byly různé tahanice, kdo chce generální ředitelství a kdo ho nechce, pak se lidově řečeno koalici šláplo na krk, udělala to pravicová opozice svou taktikou, kterou zjistila v jednacím řádu, a prosadila svoji. To je nepopiratelný fakt.

  Nicméně podle nás tato podoba služebního zákona nezajistí odpolitizování státní správy. Jeden ten argument už jsem tady říkal a to jsou političtí náměstci. Pokud v zákoně budou, i když s nimi počítal zákon z roku 2002, samozřejmě tam to bylo rovněž napsáno, protože ta inspirace opravdu ležela v Německu, kde také mají politické náměstky a mají dva. Tak já jsem podal pozměňovací návrh, že k čemu dva, tak stačí jeden. Stačí bohatě jeden, protože když tam budou dva, tak si představím jako tři ministry, takže potom ten ministr, který řídí ministerstvo, tam bude k čemu? To si položme otázku, co on bude potom dělat ten ministr, když tam budou dva jeho zástupci a ještě docela slušně placení. To je tato část.

  Pokud jde o druhou část, tak k odpolitizování státní správy podle tohoto zákona nedojde v tom paragrafu, kde je takzvaná výjimka z předpokladu vzdělávání. Je tam taková určitá výjimka, kde na danou pracovní pozici může být přijat pracovník, který se na dané pracovní pozici dlouhodobě osvědčil, aniž by splňoval vzdělání na tu danou pozici, které tam má být. Tam je napsáno, že se dlouhodobě osvědčil. Co to je, to slovo dlouhodobě osvědčil. Já furt tomu nerozumím. Ono dlouhodobě - jsem se dozvěděl nedávno - že to znamená 5+, takže 5 let plus. Pokud to tak samozřejmě bude, s tím nebude problém. Ale my se kloníme k tomu, aby to tam bylo taxativně uvedeno v tomto zákoně. Pokud to tam nebude, tak slovo dlouhodobě se může vykládat jak chce, to se může vykládat pokaždé jak chce. Je to prostě takzvané gumové slovo, jak my tomu říkáme, gumové slovo, a je to neutrální časový údaj. To je třeba jako za chvilku. To si každý může pod tou chvilkou představovat, co chce.

  Pokud jde o to rotování státních zaměstnanců, s tím problém nemáme, ale je tam jaksi potíž s tím, kdyby měli rotovat takzvaní ti státní tajemníci, tedy náměstci pro řízení sekcí. To by byl trošku problém, kdyby rotovali. Já už si neumím představit, kdyby někdo rotoval z obrany na zemědělství, aniž by tomu rozuměl.

  Když se tady ten zákon projednával dvakrát ve druhém čtení, jednou v řádném, podruhé zase když se to vracelo do druhého čtení, tak jsem tady říkal, že institut Generálního ředitelství státní služby funguje i v jiných státech Evropy. Zákon z roku 2002 i ten zákon, který tady byl původně postaven z dílny pana ministra Dienstbiera, potažmo i služební zákon z dílny Jiřího Rusnoka, počítal se zavedením Generálního ředitelství státní služby. Generální ředitelství státní služby, jak už jsem tady mnohokrát říkal, mají ve Velké Británii, mají ho ve Francii, mají ho v Polsku, v Nizozemí, v Belgii a i v jiných státech Evropy a normálně to klasicky funguje. Jenomže my jsme tady opět vytvořili určitý hybrid, který opět bude znamenat ještě větší politizaci státní správy, než tomu bylo do současnosti. Už jenom proto, že tam zakonzervuje některé lidi právě ta výjimka z předpokladu vzdělávání. To tam zakonzervuje současné kamarády, buď současné koalice, nebo té minulé, která na ministerstvech měla dosazeny svoje kámoše. Tak to opravdu je, prostě tak to i vnímá řada lidí. Už historicky, prostě tady když od roku 2002 máme schválený služební zákon, ale není účinný, a když si položíme otázku, proč není účinný, je to právě proto, že by jinak na ústřední orgány státní správy nemohly vládní koalice, vládní špičky dosazovat své kamarády. To se tady dělo od roku 1990. Všichni, kdo tady vládli od roku 1990, ODS, sociální demokracie, to je jedno, všem tento instrument nefunkčnost služebního zákona nevyhovoval (vyhovoval?). Už jenom proto, že mohli dosazovat své kámoše. Vždycky je tam dosadili. ***

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne, pane předsedo, dobré dopoledne, dámy a pánové. Pane předsedo, mohu vás ujistit, že nebudu hovořit tak dlouho jako kolegové, že jsem si vědom toho, že dnes je středa a jsme ve třetím čtení. Chtěl bych jen kolegům tady, ostatní hovořili o ostatních aspektech tady tohoto. Já bych se krátce zmínil o tom, co přináší fungování ministerstev, tak jak fungovala a tak jak fungovat budou. Vytiskl jsem si zprávu, která byla na teletextu České televize a je krátká, dovolím si vám ji tady přečíst. O tom, jak to potom dopadá v praxi: Firmám zakázky za dary politickým stranám? Firmy, které darují peníze politickým stranám, získávají zhruba o 50 % více veřejných zakázek než srovnatelné společnosti, které politickým stranám nepřispívají. Uvádí to výzkum Centra aplikované ekonomie, podle něhož je ze studie zřejmé vysoké riziko střetu zájmů. - A o tom tady celou dobu hovoříme, že? - Zpracovali úplnou databázi darů politickým stranám posledních let a propojili s informacemi o zakázkách, dotacích a jiných rizikových faktorech. Výsledky ukazují na zásadní problém v systému financování a kontroly politických stran, uvedl předseda sdružení Jiří Skuhrovec. Tolik citace této zprávy, která byla zveřejněna na teletextu České televize.

  Nyní k jiné věci. Zaznělo tady dnes několikrát, že řada z vás, kteří jsou tady přítomni v této Poslanecké sněmovně, vlastně nesouhlasí nebo je proti těmto politickým náměstkům a že to je důsledek nějaké politické dohody. A já teď znovu trošku odbočím, protože už jsme nějakou dobu od začátku fungování této Poslanecké sněmovny v novém složení, a ocituji jednu větu z Ústavy České republiky, která hovoří o poslaneckém slibu. Jen výňatek. Článek 23 odst. 3: "Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." A já tedy budu velmi zvědav, jak ti, kteří tady veřejně deklarovali, že s těmi politickými náměstky nesouhlasí, jak budou hlasovat o pozměňovacím návrhu poslaneckého klubu Úsvit, který navrhuje jejich zrušení. Zda tedy budou hlasovat podle svého názoru, podle svého svědomí, anebo budou hlasovat podle politických dohod a politikaření. Sledujme to všichni, i občané. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším, fakticky - aha, pardon, pane poslanče, omlouvám se, pan zpravodaj, který se přihlásil, má přednost. A já jenom jsem byl upozorněn, že se mi tady trošku pomotaly schůze a jejich čísla. Tak aby bylo úplně jasno: po skončení této schůze bude pokračovat schůze, která se bude věnovat tiskům vráceným ze Senátu, a poté schůze, která se bude věnovat otázce sankcí. To znamená 16. a 15. Tak teď je snad doufám všechno jasné a omlouvám se za komplikace.

  Pan poslanec Chvojka, který je zpravodajem, s přednostním právem. Prosím.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl jenom načíst drobné legislativně technické úpravy k svým dvěma pozměňovacím návrhům. To znamená k tomu velkému komplexnímu a potom k tomu druhému, malinkému komplexnímu ke komplexnímu. Pro jistotu, než bych na to zapomněl.

  Takže k tomu prvnímu, velkému komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který je označen ve složce 7112, to znamená ve složce, kde jsou všechny pozměňovací návrhy, mě "leg tech" poprosil o to, abych načetl opravu drobné chyby, a to takové, že v § 60 odst. 5 se slova podle § 90 odst. 2 nahrazují slovy podle § 89 odst. 2. Takže jde tady o záměnu § 89 odst. 2 za § 90 odst. 2. Jde o to, že v přepracovaném komplexním návrhu se v tomto případě nezohlednil posun paragrafu oproti předcházejícímu komplexnímu návrhu. Takže děkuji, to je k tomu B1, mému komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

  A potom drobná chyba v § 60, od legislativně technického odboru, upozorňujeme, že je vhodné ještě v rozpravě ve třetím čtení načíst úpravu, která logicky vyplývá z vašeho předneseného pozměňovacího návrhu, a to v souvislosti s návrhem na zrušení odstavce 2 v § 149. A ta drobná technická úprava je taková, že v § 198 odst. 5 se slova § 149 odst. 3 nahrazují slovy § 149 odst. 2.

  Takže to je do protokolu a samozřejmě procesně a věcně a na papíře zejména to má legislativně technický odbor. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. A nyní má slovo pan poslanec Černoch s řádným vystoupením.

 • Poslanec Marek Černoch: Hezké dopoledne, dámy a pánové, pane předsedající, vážená vládo.

  Služební zákon řeší tato Sněmovna už velmi dlouho. Schválení kvalitního služebního zákona mají ve svém programu všechny politické strany, které jsou zde v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, jaká pozornost je služebnímu zákonu věnována, kolik času se strávilo na projednávání, tak bych očekával, že postupem času se bude tento zákon pilovat, že se bude zlepšovat, aby byl alespoň trochu bratelný. Bohužel, služební zákon potkal jiný osud, a i když původní norma, která byla načtena ve druhém čtení v polovině července, nebyla ideální, byl to alespoň nějaký krok dopředu. Bohužel text, který tu máme dnes, nelze rozhodně hodnotit pozitivně. Návrh, který se tu dnes má schvalovat, není pozitivním řešením. Experti a odborníci, kteří se služebním zákonem zabývají, měli sice k původnímu návrhu určité výhrady, ale rozhodně ho brali jako dobrý základ. Dobrý základ je odpolitizování a stabilita státní správy. To, co tu dnes máme, tak to nepodporuje téměř nikdo v odborných kruzích. Je to takové pozlátko. Vláda si odškrtne, má splněno. Odškrtne sice schválení služebního zákona, ale nikdo si tímto textem nemůže odškrtnou to, že splnil své cíle.

  Jak už tady bylo řečeno, tak projednávání návrhu, který je předložen, bylo řešeno formou nějakých dohod, schůzek, kdy některé strany a hnutí byly přizvány spíše formálně, aby se toho zúčastnily, aby bylo učiněno zadost, nicméně na nějaké návrhy nebyl brán velký zřetel. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Radim Fiala.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já už jsem tady argumentoval o postoji hnutí Úsvit. Dovolte mi už jen krátkou legislativně technickou poznámku.

  V rozpravě ve třetím čtení chci doplnit svůj pozměňovací návrh o legislativně technickou úpravu. Návrh je v tisku 71/12 označen písmenem C a směřuje k vypuštění § 173, tj. k odstranění funkce politického náměstka ministra. Na § 173 je úzce navázán § 189 v části přechodných ustanovení a logickým důsledkem v případě zrušení § 173 je i zrušení celého § 189, čímž tímto svůj pozměňovací návrh doplňuji. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Fialovi. Zatím poslední přihlášenou je paní poslankyně Jana Černochová.

 • Poslankyně Jana Černochová: Krásné dopoledne, dámy a pánové. Já bych měla velikou prosbu na pana ministra vnitra Chovance případně na pana premiéra Sobotku, protože se množí spekulace o tom, zdali toto znění služebního zákona má nějaký dopad na zákon lustrační. Víte, že jsme si i na úrovni této Sněmovny prošli poměrně širokou diskusí na toto téma, a já bych tedy ráda znala stanovisko navrhovatele zákona před závěrečným hlasováním, jak to tedy s tím zásahem do lustračního zákona ohledně tohoto znění je, nebo není, případně jestli bude lustrační zákon dotčen až tou doprovodnou legislativou, jestli se vůbec nic nemění a zůstává ta situace tak, jak je. Jenom mě mrzí, že teď odchází pan ministr vnitra... (Ministr vnitra, který chce odejít ze sílu, ode dveří volá, že to jde prověřit.) Jde to prověřit, dobře, děkuji (s úsměvem). Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Dalším přihlášeným je pan místopředseda Bartošek. Prosím.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pěkné dopoledne.

  Důvodů, proč máme přijmout služební zákon, je hodně. Dva ale považuji za naprosto zásadní. První z nich je to, že musíme řídit efektivně a profesionálně státní správu, a druhým z nich je jistota pro úředníky, aby nedocházelo k tzv. nocím dlouhých nožů, jak jsme toho byli v minulosti svědky a jak tento termín bývalý premiér zavedl do politické terminologie.

  To, že nejde o jednoduchou novelu, je zřejmé z toho, co můžeme vidět z posledních dvanácti let, co se kolem tohoto zákona děje. O to cenněji vnímám kompromisní řešení, kterého jsme byli schopni dosáhnout napříč většinou politických stran zastoupených v této Poslanecké sněmovně.

  Chci říct, že hnutí v našich myslích může být různé. Hnutí vychází z toho, že se něco někam pohne. Ale jestliže se udělá dohoda, tak zcela zásadní věcí dohody je to, že se s ní nehýbe na základě momentálního hnutí a zůstává dohoda dohodou, protože to je věc, která funguje mezi džentlmeny. Jestliže bychom měli vycházet z toho, kam se momentálně pohne něčí názor, tak nebude možné tvořit žádné dlouhodobé dohody a není možné vycházet ze žádné stability. Proto všem připomínám dohody, které byly učiněny. Tyto dohody přinesly smír směrem k této novele a zajistí minimálně delší životnost této normy, než jsou tři roky, potažmo jiná vláda, která velmi usilovně tuto normu překope, a tak zcela zásadním způsobem ohrozí a destabilizuje život 65 tisíc lidí v této republice.

  Jsou zde diskutováni náměstci člena vlády. Myslím si, že se jedná o zcela zásadní nepochopení této normy, protože ten paragraf, který zde opakovaně diskutujete, je víceméně pojistka proti politické zhůvěřilosti. Jakýkoli ministr si totiž může v případě, že tam nebude tento paragraf, vytvořit, kolik bude chtít svých náměstků. Je to skutečně o tom, že Ústava zná pouze jediný termín, a to je to, že ministra zastupuje náměstek. Tudíž v okamžiku, když tento paragraf vyndáte, bude to znamenat, že jakýkoli jiný ministr si může např. najmenovat patnáct náměstků a nebude mít žádnou brzdu, která by ho limitovala. Naopak tento paragraf je pojistka proti takovéto politické zlovůli.

  Rotace státních tajemníků, jak byla představena z dílny ODS. (Nesouhlasný šum poslanců ODS.) To není vaše? (Není.) Omlouvám se, ano, je z dílny TOP 09. Omlouvám se, máte pravdu. Je to pozměňovací návrh pana kolegy Plíška. Tato myšlenka u lidovců má zastání. Bohužel to paragrafové znění, tak jak bylo navrženo, nelze podpořit, protože v něm vnímáme mnoho nedostatků, které by v praxi mohly znamenat kolizi ve státní správě. Každopádně návrh jako takový vnímáme pozitivně.

  To, co ovšem vnímám na celém procesu tvorby a domlouvání služebního zákona, je to, že jsme se celou dobu snažili aktivně o změnu politické kultury, kterou reprezentuje Poslanecká sněmovna. Je to moc, nebo je to málo? Na to ať si odpoví každý z vás. Ale důkazem toho procesu, tak jak jsme jím prošli, je to, že to lze. Zde já vidím naprosto zásadní to, že jako poslanci jsme schopni se domluvit. Za to bych chtěl všem zde v Poslanecké sněmovně poděkovat.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Dalším řádně přihlášeným po panu místopředsedovi je pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat na pana místopředsedu. Dohody se určitě mají plnit, s tím souhlasím, ale pokud se to týká 65 tisíc státních úředníků a 10 milionů lidí, kterých se úřady týkají taky, a téměř každý den, tak si myslím, že pokud se dojde k tomu, že dohoda není úplně dobrá, že jsou tam možné nějaké změny. Debata neprobíhala o tom, jestli podpořit, nebo nepodpořit celý zákon, ale probíhá tady debata ohledně politických náměstků. Je tady návrh Úsvitu na to, aby tito političtí náměstci nebyli. Je tady nějaká shoda, která proběhla i médii. Já si myslím, že v tuto chvíli nejde o to, jestli se shazuje celý služební zákon, anebo jestli se dělá jenom nějaká dílčí úprava, protože debat, které tady byly, bylo kolem tohoto velmi mnoho.

  V létě tady kolega Jandák řekl "vy chcete obstruovat" a "my doufáme, že budete obstruovat dlouho, abychom to nemuseli přijmout". A teď vlastně nastává podobná debata ohledně pozměňovacího návrhu, který Úsvit podal ještě před vystoupením prezidenta. Tam nebyla žádná dohoda. Byl to prostě náš návrh, protože tento bod se nám tam nelíbil. Je teď na vás, jestli ho podpoříte, nebo nepodpoříte. Nikdo nemůže nikomu radit nebo říkat, co má dělat. Je to na každém z vás. Myslím si, že se tím ten služební zákon, který nakonec bude přijat, změní jenom k lepšímu. Proto bych vás chtěl požádat o to, abyste náš pozměňovací návrh podpořili. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců Úsvitu.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černochovi. Omlouvám se panu předsedovi Stanjurovi s faktickou poznámkou a panu poslanci Igoru Nyklovi s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Aby to nebyla u mikrofonu úplná selanka, my se hlásíme k dohodě a říkáme, že návrh vytváří předpoklady, aby po změně vlády nedocházelo k masivní výměně úředníků. Protože se to děje i v tomto volebním období, tak mi dovolte pár čísel.

  Od 29. ledna 2014, kdy byla jmenovaná vláda, do 31. 7., to je za šest měsíců a dva dny, bylo pro pracovní pozice, na které by se vztahoval služební zákon, na ministerstvech a Úřadu vlády ukončeno 1 041 pracovních poměrů a bylo přijato 1 163 nových úředníků, což v počtu 65 tisíc je určitě významná množina, protože se zejména - máme podrobnou statistiku z jednotlivých ministerstev - v nové terminologii jedná o představené. Nedá mi, abych nezmínil některé přeborníky. Například vnitro - z vnitra odešlo za šest měsíců 183 zaměstnanců, přišlo 187 - první místo. Druhé místo - finance. Odešlo 109, přišlo 112. Třetí místo - Ministerstvo obrany. Odešlo 119, přišlo 104. Abych byl spravedlivý, největší rozdíl mezi odchodem a příchodem je na Úřadu vlády, kde odešlo 52 a nově přišlo 108 zaměstnanců. Podotýkám, že jen těch, na které se vztahuje služební zákon. A to je přesně důvod, proč jsme hledali a našli s vládní koalicí kompromis, který bohužel obsahuje i náměstky bez práce, ale máme ministra bez práce, tak přežijeme i náměstky bez práce.

  Znovu se hlásím k tomu, že tento zákon podpoříme jako celek bez ohledu na to, jak dopadnou jednotlivá hlasování o desítkách pozměňovacích návrhů. (Předsedající upozorňuje na čas.) My věříme tomu, že to vytváří dobré předpoklady k tomu, abychom měli kvalitní a nestrannou státní službu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Igor Nykl, po něm s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Igor Nykl: Děkuji za slovo. Pěkné dopoledne.

  Takový hit letošní sezóny, služební zákon, se chýlí ke konci a samozřejmě se musí nějaký přijmout. Co mě strašně mrzí, je to, jak si čtu komentáře, kde jsme to se služebním zákonem dopracovali. Já bych tady jeden takový přečetl, který se mi strašně líbí: "Celý služební zákon je vyvřelinou všeho nejhoršího v české politice, doslova futrál vší její přízemnosti, upachtěnosti, bojácnosti, amatérismu, legislativního stachanovství a nedostatku pokory k tvorbě zákonů. Patří do čítanek, jak doslova nedělat politiku." Když vidím některé skutečnosti, které to provázely, například že ministr, který v podstatě za to byl půl roku zodpovědný a pak se už vůbec neúčastní, není tady ani přítomen, nemá k tomu žádné poznámky, mě to strašně mrzí. Doufám, že až se zákon přijme, bude čas na to ve velmi krátké době dělat nějaké změny, které ho trošku vylepší, protože zdá se, a musím to přiznat, že problémů s sebou přinesl hodně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Nyklovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za pozornost. Pan doktor Nykl teď hovořil o ministrovi, který je součástí jeho pevné vládní koalice a jeho vlastní politické vůle. Spolu chyceni, spolu oběšeni, pane poslanče. Toto pravidlo platí.

  Já jsem chtěl vystoupit v jiné věci. Chtěl jsem říct, že jsme všichni velmi rádi, že se podaří schválit služební zákon, a že si myslím, že je to dobrý zákon, který umožní budoucnost - samozřejmě bude mnohokrát novelizován, ale bude to evoluce, nebude to revoluce.

  Prosím vás, nebijte se, kolegové, v prsa, že tento zákon konečně zabrání zločinné praxi noci dlouhých nožů. Čísla, která tady citoval pan předseda Stanjura, jsou slova pravdivá. A dovolte mi, abych vám i jako jeden z přebývajících služebních doyenů řekl, že žádná vláda, ani Klausova, ani Zemanova, ani Paroubkova, se nikdy nedopustila tak strašlivé personální genocidy, jaké jste se dopustili vy, a snížili jste výrazně odbornou úroveň ústředních orgánů státní správy. Celá řada odborníků, která byla schopna dávat dobrou práci sedmi osmi vládám, sedmi osmi ministrům, a každý z ministrů byl rád, že je na svém úřadě má, byla nemilosrdně vyhozena jenom proto, že odmítali sloužit zájmům Agrofertu.

  Na shledanou. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S další faktickou poznámkou pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře. Po něm pan ministr obrany s faktickou poznámkou.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Děkuji za prostor. Teď mě paní kolegyně Černochová trochu vyděsila, kam se přesunula - do vládních lavic.

  Já jí dlužím odpověď na lustrační zákon. Udělal jsem v té věci rychlé prověření. Oproti stávající legislativě, tedy oproti zákonu z roku 2002, se tam mění lustrační zákon, a to ve vztahu ke dvěma státním organizacím, a to je NBÚ a NKÚ. Obě dvě tyto organizace o tom vědí. Projednávali jsme to a bude to zhojeno v rámci změnového zákona, kde bude dávat tento pozměňovací návrh pan kolega Chvojka. Jsem s ním na tom dohodnut. To znamená oproti stávající legislativě tam není v rámci lustrací žádná jiná změna. Chci jenom připomenout jednu věc. Ministrům podle této nové úpravy zůstává jejich pravomoc rozhodovat v takzvaných rozkladových řízeních. To jsou jediné změny, které tam jsou. V rámci lustrace NBÚ, NKÚ řešíme. Vyřešíme to v rámci změnového zákona. Jinak stejné jako v zákoně z roku 2002. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a děkuji i paní poslankyni Černochové, jak jsem tady zaslechl. S další faktickou poznámkou pan ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám úvodem své krátké poznámky mohu slíbit, že nebudu vyrábět žádný novinový titulek. Dovolím si pár možná trochu provokativních bodů.

  Dovolím si říct, že aspoň pro mě politický náměstek v podstatě není nějaké zásadní a nosné téma. Každý, kdo byl aspoň několik týdnů třeba ředitelem oddělení na ministerstvu, si myslím, že mi dá za pravdu. Nikdy jsem netušil, že se budu třeba svým způsobem zastávat moskvičů, jak jsme říkali těm absolventům školy MGIMO. Ale myslím si, že vzhledem k letopočtu a vzhledem k tomu, že se skutečně jedná o elitní školu srovnatelnou s ENA, a vzhledem k tomu, že je lze vázat nejrůznějším stupněm bezpečnostní prověrky, tak si nemyslím, že by znamenali nějaké zásadní ohrožení pro naši státní správu.

  Co se týče personálních obměn, já jsem na třetím místě. Děkuji za to spočítání. Škoda, že to nešlo ztrojnásobit, protože vy velice dobře víte, že není možné nastavit jakýsi stav nula, že ne minulá vláda, ne předminulá vláda, ale všechny vlády tam delegovaly nejrůznější lidi do nejrůznějších funkcí velice často zcela nesouvisejících s jejich skutečnou agendou. Čili jste tam paritně zastoupeni na ministerstvech. A pokud si někdo s sebou vzal nejbližší spolupracovníky a ty nejflagrantnější případy se snažil odstranit, tak si myslím, že to je zcela legitimní.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. (Nikdo.) Ten okamžik si prosím užijme.

  Takže končím rozpravu ke služebnímu zákonu a pokud se nikdo nepřihlásil, ptám se na závěrečná slova navrhovatele, případně zpravodaje pana poslance Chvojky, či paní poslankyně Kovářové, jestli mají zájem. Pokud ne, přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

  Prosím pana zpravodaje Chvojku, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vždycky vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem rád, že po té několikaměsíční anabázi jsme se konečně dostali k tomu, abychom tento podle mě potřebný a důležitý zákon schválili, snad. A procedura je takováto. Asi nebude úplně standardní jako je u těch jednodušších zákonů. Je tady celkem hodně pozměňovacích návrhů.

  Takže nejdříve bychom měli hlasovat o těch legislativně technických úpravách, které byly načteny, a potom jsou tady pozměňovací návrhy A, B1, B2, C, D, E, F atd., atd. U každého určitě bude oznámeno, kdo ho podává, a jak pan ministr, tak já řekneme stanovisko, které k těm pozměňovacím návrhům máme.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli má někdo nějaké výhrady či návrhy k této proceduře.

 • Poslanec Jan Chvojka: Co bych chtěl ještě podotknout u těch pozměňovacích návrhů písmeno D, E. D je pan poslanec Klán, E je pan poslanec Korte. A potom tady máme M, body 2 až 13, a N, to je pan poslanec Petr Fiala a pan Marek Benda. Pozměňovacích návrhů je víc a byl jsem požádán o to, abychom hlasovali po bodech. Tam si myslím, že není žádný problém, proč bychom tak nemohli učinit.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže tyto části budeme hlasovat po bodech. Ptám se znovu, jestli má k této proceduře někdo nějaké výhrady. Pokud nemá, dám o té proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj Chvojka, hlasovat. Pardon, pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL má návrh. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Nezaznělo tady H, takže bychom prosili také po bodech.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak prosím pana zpravodaje, jestli se k tomu takto přikloní. Pan zpravodaj souhlasí, takže upřesňuji proceduru, i H bychom hlasovali po bodech. Má k tomu někdo nějaké výhrady?

  Jestliže ne, zahajuji hlasování o návrhu procedury, tak jak byla přednesena panem zpravodajem Chvojkou. Zahajuji hlasování. Kdo je pro ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 4, přítomno 171 poslankyň a poslanců, pro 163, proti žádný.

  Budeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a já prosím pana zpravodaje, aby je přednášel. Poprosím pana ministra i pana zpravodaje, aby k nim vždy zaujali stanovisko, a poté dám o nich hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jan Chvojka: Tak tím prvním balíčkem by měly být legislativně technické úpravy zkonzultované s legislativním odborem Sněmovny. Myslím si, že každý z těch, kdo je načítal, ví, o co jde. Jsou to v zásadě technikálie a myslím si, že by se měly hlasovat v jednom balíčku.

  Takže nyní bychom měli hlasovat o těch legislativně technických připomínkách a drobných úpravách.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím o stanovisko pana ministra. Prosím, aby si pan ministr zapnul mikrofon. (Ministr souhlasí.) Prosím pana zpravodaje o stanovisko. (Zpravodaj souhlasí.)

  Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 5, přihlášeno 171 poslankyň a poslanců, pro 168, proti žádný. Tento pozměňovací návrh jsme přijali. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Mám tady pozměňovací návrh pod písmenem A, což je pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, nicméně ten by neměl být hlasovatelný, protože je zcela obsahově totožný s tím mým komplexním pozměňovacím návrhem, který byl navíc odsouhlasen jako základ pro další pozměňovací návrhy. Takže A není hlasovatelné, pokud to říkám správně, ale takhle mi to bylo sděleno legislativním odborem.

  Tím dalším pozměňovacím návrhem by měl být tedy ten velký komplexní pozměňovací návrh můj, kde je zakotvena politická dohoda koalice s částí opozice. B1.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1 pana poslance Chvojky. Prosím o stanovisko pana ministra. (Ministr souhlasí.) Pan poslanec Chvojka?

 • Poslanec Jan Chvojka: Tak je to v zásadě můj pozměňovací návrh, tak bych byl trošku hloupý, kdybych byl proti, takže samozřejmě souhlas.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, pan poslanec Chvojka nepřekvapil. Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana Chvojky, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 6, přihlášeno 171 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 11. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Další návrh je také můj, je to pozměňovací návrh B2, který je takovým ještě malým, spíše technickým doplňujícím pozměňovacím návrhem k tomu velkému pozměňovacímu návrhu, který jsme právě odsouhlasili.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak je to úplně takový maličký návrh pana poslance Chvojky. Prosím o stanovisko pana ministra. (Ministr souhlasí.) Pan poslanec Chvojka? (Samozřejmě kladné.)

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 7, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro 168, proti žádný. I tento pozměňovací návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Pak zde máme pozměňovací návrh pod písmenem C a jde o pozměňovací návrh pana poslance Radima Fialy. Týká se těch politických náměstků, pokud to říkám správně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Fialy. Prosím o stanovisko pana ministra. (Ministr nesouhlasí.) Prosím o stanovisko pana zpravodaje. (Zpravodaj nesouhlasí.)

  Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Fialy. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 8, přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 110, zdrželo se 19. Návrh nebyl přijat. ***

  Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Birkeho pod písm. O. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 51, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 159, proti 2. Návrh byl přijat.

  Poslední pozměňovací návrhe, pane zpravodaji, prosím.

 • Poslanec Jan Chvojka: Poslední pozměňovací návrh pod písm. P jako poslanec Jiří Petrů, takže to se snadno pamatuje. Poslanec Jiří Petrů, pozměňovací návrh P. (Ministr souhlasí, zpravodaj také souhlasí.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písm. P pana poslance Petrů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 52. Přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 159, proti žádný.

  Pardon. Mám tady námitku k hlasování. Slovo má pan poslanec Tomio Okamura.

 • Poslanec Tomio Okamura: Pardon. Já velice krátce. U bodu D5 jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano. Ale hlasování nezpochybňuji. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Pro stenozáznam prosím, aby bylo uvedeno.

  Tím jsme se vypořádali o všech pozměňovacích návrzích. Mám tady žádost o závěrečné slovo před hlasováním předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, platí naše slovo, že vzhledem k tomu, že byla dodržena bazální dohoda, podpoříme tento návrh zákona aktivně. Nicméně dovolte, abych zdůraznil jeden moment z hlasování o pozměňovacích návrzích. Sněmovna poměrně drtivou většinou odmítla pozměňovací návrh E1 pana poslance Korteho, a tím tak vyjádřila přesvědčení, že Vysoká škola SNB před rokem 1989 je plnohodnotnou vysokou školou a její absolvent má plnohodnotné vysokoškolské vzdělání pro účely tohoto zákona úplně stejně jako Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Palackého univerzita popřípadě VUT Brno. Nás tento postoj nepřekvapil u klubů KSČM a hnutí ANO vzhledem k anamnéze jejich předsedů, ale samozřejmě z určitého úhlu pohledu je nutno obdivovat postoj historických stran ČSSD a KDU-ČSL, které neváhaly buď přiznat barvu, anebo pochopit pragmaticky horký tep doby. Přestože náš názor zůstal v menšině a nám nezbývá, než to vzít na vědomí, dovolte, abychom si ponechali názor, že toto komunistické represivní učiliště nebylo plnohodnotnou vysokou školou, že jeho absolventi nemají plnohodnotné vysokoškolské vzdělání, že husákovským režimem vycepovaný komunistický fízl nepatří do státní správy 25 let po listopadu 1989 a že se při první příležitosti tento váš rudý názor pokusíme změnit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dále se s přednostním právem přihlásil pan předseda strany Úsvit přímé demokracie Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, tady zaznělo, že Sněmovna byla proti, tak já bych tady rád zdůraznil, že hnutí Úsvit podpořilo pozměňovací návrh pana Korteho, jelikož i hnutí Úsvit souhlasí s tím, že za vysokoškolské vzdělání adekvátní pro službu ve státní správě nelze považovat vzdělání získané studiem na fakultě Státní bezpečnosti či na fakultě ochrany státních hranic. To znamená, ta část Sněmovny to odmítla mimo hnutí Úsvit. Hnutí Úsvit je proti tomu, aby ve státní správě pracovali absolventi těchto vysokých škol. To jsem chtěl zdůraznit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Okamurovi. K mikrofonu se line s přednostním právem pan předseda KSČM pan poslanec Filip. Prosím, pane předsedo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, já bych chtěl vaším prostřednictvím panu kolegu Kalouskovi sdělit, že nemám školu Sboru národní bezpečnosti, že jsem vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, nyní Masarykovu univerzitu v Brně, takže nevím, o jaké anamnéze hovoří, a já také nezpochybňuji jeho vysokou školu. Jenom bych chtěl říct, že nerozlišuji lidi podle toho, jakou vystudovali školu, jestli střední, vysokou, takovou nebo makovou, ale podle jejich morálních kvalit a jejich odbornosti. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že se hluboce mýlí, když rozlišuje lidi podle toho, na jakou školu chodili, neposuzuje je podle jejich činů. Protože nikoliv podle slov, ale pouze činů poznáte lidi.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dále s přednostním právem před hlasováním pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Kdybych měl závěrečnou větu pana předsedy Filipa vzít doslova, tak vlastně žádné vysokoškolské vzdělání nepotřebujeme pro účely tohoto zákona, protože pouze podle činů bychom uznali, zda je, nebo není ten člověk kvalifikován.

  Upřímná otázka vyžaduje upřímnou odpověď. Pokud jde o anamnézu, hovořil jsem o společné anamnéze plynoucí z neschopnosti vás obou, páni předsedové, předložit negativní lustrační osvědčení. A to nic nemění na tom, že ten údiv nad postojem historických politických stran, jejichž bývalí členové byli zhusta perzekvováni, týráni a mučeni absolventy Vysoké školy SNB, tento přístup a jeho otrlý cynismus musíme z určitého úhlu obdivovat, i když s ním nemůžeme souhlasit. Ponechte nám proto náš názor, že tito lidé nepatří do státní správy 25 let po listopadu 1989.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jestliže se již nikdo další s přednostním právem nehlásí, přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

  "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), podle sněmovního tisku 71, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Prosím o stanovisko pana ministra. (Pan ministr souhlasí.) Stanovisko pana zpravodaje? (Souhlasí.)

  Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, které jsem přednesl. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 53, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 12. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

  S přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, dobrý den. Chtěl jsem jenom zmínit na konto té diskuse, která probíhala těsně před hlasováním, že život přináší řadu paradoxů, takže onu kritizovanou věc pan kolega Kalousek díky politické dohodě - pravda - svým hlasováním podpořil, zatímco poslanecký klub KSČM nepodpořil. Děkuji.