• Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní kartu číslo 1 má pro dnešek pan předseda Jan Hamáček, náhradní kartu číslo 6 pan poslanec Kaňkovský.

  Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Adam Vojtěch - zdravotní důvody, Adámek František - osobní důvody, Babiš Miloš - zahraniční cesta, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová Zuzka - osobní důvody, Blažek Pavel - zahraniční cesta, Bohdalová Vlasta - osobní důvody, Černý Alexander - osobní důvody, Číp René - osobní důvody, Filip Vojtěch - bez udání důvodu, Fischerová Jana - rodinné důvody, Holeček Jiří - rodinné důvody, Holík Pavel - osobní důvody, Horáček Václav - osobní důvody. (Předsedající se na chvilku odmlčela pro značný hluk v sále.) Poslankyně Chalánková Jitka - osobní důvody, Janulík Miloslav - osobní důvody, Kailová Zuzana - osobní důvody, Kádner David - rodinné důvody, Klaška Jaroslav - rodinné důvody, Komárek Martin - osobní důvody, Kořenek Petr - pracovní důvody, Luzar Leo - osobní důvody, Nekl Josef - zdravotní důvody, Němcová Miroslava - bez udání důvodu, Novotný Josef - pracovní důvody, Pastuchová Jana - osobní důvody, Procházka Roman - zahraniční cesta, Sedláček Jan - pracovní důvody, Strnadlová Miroslava - rodinné důvody, Šenfeld Josef - osobní důvody.

  Dámy a pánové, já chápu, že seznam je dlouhý, ale opravdu vás nemohu více překřičet. Prosím o ztišení. Děkuji.

  Šincl Ladislav - zdravotní důvody, Urban Milan - zdravotní důvody, Vondrášek Josef - zahraniční cesta, Zlatuška Jiří - osobní důvody.

  Členové vlády: Brabec Richard - pracovní důvody. Mám zde omluvu paní ministryně Jourové, ale vidím ji zde, takže ruší omluvu. Pan ministr Němeček Svatopluk - pracovní důvody, pan ministr Zaorálek Lubomír - pracovní důvody. (Hluk v sále je stále velmi intenzivní.)

  S náhradní kartou číslo 16 dnes hlasuje pan poslanec Koubek.

  Z dnešního jednání se ještě omlouvá pan poslanec Kučera. Svou omluvu ruší pan poslanec Šenfeld, je přítomen dnešnímu jednání.

  S náhradní kartou číslo 13 dnes hlasuje pan místopředseda Gazdík.

  Nyní budeme pokračovat přerušeným bodem číslo

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Roman Sklenák a zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Jan Chvojka.

  Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v pátek 1. srpna. Rozprava nebyla neukončena, budeme tedy v rozpravě pokračovat.

  S přednostním právem zde mám přihlášku pana poslance Kalouska, potom pana poslance Okamury. (Poslanec Kalousek signalizuje nefunkčnost mikrofonu.)

  Prosím, pane poslanče, dříve než vám dám slovo, opravdu požádám o klid. Děkuji.

  Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Zdá se, že už jsem ozvučen. Dobré ráno. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

  Vážené dámy, vážení pánové, nebudu zdržovat. Chci pouze kvitovat, že tento materiál, který byl zpracován na Ministerstvu vnitra, obsahuje politickou dohodu, kterou jsme učinili. Poslanecký klub TOP 09 proto dnes podpoří vrácení do druhého čtení.

  Nad rámec této dohody předneseme některé pozměňující návrhy, ovšem jejich přijetí či nepřijetí nebude ovlivňovat naše aktivní hlasování pro učiněnou dohodu. S obhajobou těchto pozměňujících návrhů vás seznámíme při druhém čtení. Dnes pouze toto oznámení. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Okamuru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi vyjádřit se ke služebnímu zákonu. Co se týče služebního zákona, tak musím bohužel konstatovat, že k odpolitizování státní správy nedojde. Vládní koalice ČSSD, ANO, KDU-ČSL našla spolu s TOP 09 a ODS průsečík společných zájmů, a to aby i nadále státní správu řídily politické sekretariáty. Všech pět těchto stran společně odmítlo dlouhodobou garanci profesionální státní správy. Pro Úsvit přímé demokracie bylo v rámci debaty o služebním zákonu zásadní nikoliv pojmenování funkcí, ale skutečné odpolitizování státní správy. Výsledná podoba služebního zákona, na které se dohodly vládní strany spolu s ODS a TOP 09, znamená, že obsazení postů ve státní správě bude řídit ta která vláda, která bude právě u koryta. Političtí trafikanti dostali zelenou a odbornost půjde opět stranou.

  Když se podívám na výsledek dohody ČSSD, ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS, tak náměstka pro státní službu, který je nejvýše postaveným člověkem, jmenuje vláda na dobu šesti let na návrh předsedy vlády, který navrhuje na základě výsledků výběrové komise. A podívejme se - výběrová komise má pět členů, které jmenuje a zároveň odvolává ta samá vláda. Když se podíváme o pozici níže, tak státního tajemníka jmenuje vláda na návrh příslušného ministra na dobu pět let podle výsledků výběrového řízení. (V sále je značný hluk. Řečník se obrací k předsedající.)

  Já vás poprosím o klid.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní kolegyně, pánové kolegové, prosím, abyste ztišili své hlasy, popřípadě si důležité věci sdělili mimo tento sál, abychom se tady nemuseli překřikovat.

 • Poslanec Tomio Okamura: Takže když se podívám o pozici níže, to znamená pod náměstka pro státní službu na Ministerstvu vnitra, tak státního tajemníka, který bude na každém ministerstvu, jmenuje vláda na návrh příslušného ministra na dobu pět let podle výsledků výběrového řízení. A kdo že má vliv na výběrové řízení? Rozhodující slovo ve výběrové komisi má ministr.

  Pojďme se tedy podívat ještě o pozici níže. Jakým způsobem probíhá výběr státních zaměstnanců? Tříčlenná komise je vybírá. A podívejme se, že dva členy z této tříčlenné komise, to znamená většinu, vybírá státní tajemník, který byl ovšem vybrán politicky, a na návrh příslušného ředitele odboru pouze vybere tři nejvhodnější uchazeče. To znamená, dokonce i závěr výběrového řízení v rámci výběrové komise není závazný. Oni nevybírají nejlepšího. Oni si vyberou tři a až z těch tří vybírá služební orgán v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným toho jednoho jediného. To je teda vrchol skutečně!

  Když se tedy podíváme dál, tak aby i náměstek pro zvláštní službu náhodou nezvlčil, aby náhodou nebyl nezávislý, tak může být odvolán, když poruší služební kázeň nebo se dopustí zaviněného chování, jímž narušil důstojnost své funkce. Ovšem chybí mi zpřesnění, o co vlastně přesně jde. No tak tuším, že je to takto vágně záměrně, aby když tak šlo nepohodlného člověka pro jistotu ještě dovyměnit. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám, nezbývá mi nic jiného, než chvilku vyčkat, až se ostatní zklidní.

 • Poslanec Tomio Okamura: Já už si skoro říkám, že mě přerušujete zrovna v nejlepších okamžicích.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ne, není to úmysl, je to pro váš komfort, abyste nemusel překřikovat.

 • Poslanec Tomio Okamura: Zrovna teď mi ten hluk nepřipadal takový. No dobře. Ale děkuji.

  Vládní koalice odmítla pozměňovací návrh Úsvitu, aby šéfa státní služby jmenoval na návrh vlády prezident, abychom zajistili nezávislost této pozice tak, jak ostatně bylo navrhováno v původním návrhu zákona a jak navrhovala i Rusnokova vláda, a jak je dokonce i ve služebním zákoně z roku 2002, který by v případě, že bychom nepřijali tento, vstoupil od 1. 1. 2015 v platnost. Ve finálně dohodnutém návrhu těchto pěti stran nejde tedy o odpolitizování státní správy, ale pouze o jiný systém jejího řízení zájmovými skupinami stojícími za jednotlivými politickými uskupeními.

  Zaslechl jsem argument, že v Německu pozice generálního ředitele státní služby neexistuje. Ani my v Úsvitu jsme na tomto modelu za každou cenu netrvali. Takže jen doplním, že na německých ministerstvech pracují státní tajemníci, kteří jsou jmenováni doživotně a jsou díky tomu imunní vůči politickým tlakům, které do státní správy prostě podle hnutí Úsvit nepatří. A právě imunita vůči politickým tlakům na obsazování pozic v případě přijetí této verze služebního zákona v České republice nenastane.

  Vrácení do druhého čtení nyní podpoříme, jelikož si myslíme, že je zákon třeba jako takový dopracovat, a pokusíme se vložit ještě také některé naše pozměňovací návrhy. Ostatně vrácení do druhého čtení jsme ve Sněmovně během projednávání sami navrhli. Počkáme na finální znění zákona, přičemž sděluji, že pakliže nedojde ke změně, tak hnutí Úsvit nemůže v závěrečném hlasování podpořit stávající podobu dohody vládní koalice ČSSD, ANO, KDU, ODS a TOP 09, protože tato dohoda neobsahuje ani jeden z možných mechanismů garance dlouhodobé profesionality naší státní správy. Hnutí Úsvit není součástí této pseudoopoziční smlouvy, která má zajišťovat politickou kontrolu ve státní správě.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci, a dříve než pozvu k řečnickému pultíku pana poslance Petra Fialu, dovolte mi, abych přečetla omluvu pana ministra Dienstbiera, který se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů.

  Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, kompromis nemá být cílem politiky, ale pokud je výsledkem složitých politických jednání dobrý kompromis, tak je to v pořádku. My jsme tady takového výsledku dosáhli. Já bych chtěl ocenit postup všech zúčastněných politických stran a vládní koalice, korektní postup při projednávání našich návrhů.

  Občanská demokratická strana odpočátku požadovala jednání, preferovali jsme u takto významného zákona dohodu napříč politickým spektrem. K takové dohodě jsme nyní velmi blízko a my to oceňujeme. My samozřejmě chceme ten zákon ještě více vylepšit, proto předložíme některé pozměňující návrhy, které se budou týkat hlavně otevřenosti výběrových řízení, ale dopředu deklaruji rozhodnutí Občanské demokratické strany dodržet politickou dohodu a podpořit přijetí tohoto zákona. Proto také dnes podpoříme vrácení do druhého čtení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji hezký dobrý, ještě pořád srpnový den.

  Rád bych sdělil této Sněmovně, že Komunistická strana Čech a Moravy, její poslanecký klub, není součástí dohody, o které je tady řeč, a nemyslíme si, že politická dohoda a dosažený kompromis z této politické dohody vzešlý bývá vždy nejlepším řešením, nebo bývá vždy jediným řešením daného problému. Ten návrh, který vzešel z politické dohody, má podle našeho soudu ještě velkou řadu nedostatků. My jsme připraveni vzhledem k tomu, že naše připomínky ve valné většině nebyly při těch jednáních akceptovány, jsme připraveni podat je, uplatnit je ve formě pozměňovacích návrhů v okamžiku, kdy bude znovu otevřeno opakované druhé čtení, s tím, že pokud jde o dnešní hlasování o vrácení do druhého čtení, tak jen připomínám, že například ve vystoupení Jana Klána v prvním čtení, respektive v druhém čtení a v dalším projednávání tohoto návrhu, opakovaně poslanecký klub KSČM požadoval vrácení do druhého čtení, aby se ta vstupní materie dokázala velmi účelně, velmi efektivně napravit, abychom měli dostatek prostoru na to, abychom připravili pozměňovací návrhy, mohli také jednat jak o celkové koncepci tohoto zákona, tak jednotlivých konkrétních podrobností, které bezesporu tato složitá a nadčasová norma potřebuje. Nestalo se tak, koneckonců aspoň dnes tedy formálně podpoříme vrácení do druhého čtení. Sděluji, že vzhledem k tomu, že nejsme součástí vládní koalice a pravice, cítíme se velmi svobodní jak v podávání pozměňovacích návrhů, tak v hlasování pro jednotlivé pozměňovací návrhy, a koneckonců i v hlasování pro konečnou verzi zákona tak, jak vzejde potom po hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

  Víme, že služební zákon je potřebnou normou, nicméně si nemyslíme, že by v této chvíli šlo skutečně o služební zákon. Možná by se s troškou nadsázky dal nazvat zákonem pozičním. To tak maximálně. A pokud se v rámci pozměňovacích návrhů podaří alespoň některé ty věci, které nám tam zatím vadí, obrousit, tak můžeme potom uvažovat o tom, že svůj názor změníme. Zatím to tak nevypadá.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k řečnickému pultíku - pane premiére, vydržte - pana poslance Bartoška.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Velmi krátce. Klub KDU-ČSL podporuje návrat do druhého čtení. Chtěl bych zde ocenit přístup opozice i koalice v tom, že jsme udělali džentlmenskou dohodu a tu jsme dodrželi. Myslím si, že je mnohem lepší to, že se domluvíme, než to, abychom se zde hádali. A největší přednost a bonus, které já vidím, že vznikne norma, která se nebude v dalším volebním období zásadně měnit. Takže doufejme, že u takto zásadních norem, které se budou dotýkat života v České republice, budeme schopni stejným způsobem i do budoucna vzájemně vyjednávat. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k řečnickému pultíku pana premiéra. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní místopředsedkyně, teď budu mluvit spíše za sociální demokracii než za vládu jako celek.

  Chtěl bych také ocenit vůli většiny politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně k dohodě o podobě zákona o státní službě. Sociální demokracie měla samozřejmě svoji ideální představu o tom, jak by ten zákon o státní službě měl vypadat. Nežijeme ale v ideálním světě a je potřeba, aby zákony tohoto typu procházely v Poslanecké sněmovně s větší podporou, než je jen podpora stran vládní koalice. Důvodů pro to je celá řada. Myslím si, že v situaci, kdy ve Sněmovně došlo k věci, která je vcelku nevídaná, nebývalá, v zásadě se dohodly oheň a voda, dohodla se vláda s výraznou částí opozice, je šance na to, abychom zprůchodnili jednání Poslanecké sněmovny. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu premiérovi. Posledním přihlášeným do rozpravy zatím je pan poslanec Faltýnek.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Já budu ve svém stanovisku za náš poslanecký klub velmi stručný. Bude to pouze jedna věta.

  My považujeme za úspěch, že po dvanácti letech debat o služebním zákonu se nám podařilo tři čtvrtě roku po volbách dojít jak v koalici, tak s částí opozice ke shodě a že jsme prosadili to, že služební zákon začne platit od začátku příštího roku.

  Takže tolik naše stanovisko. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)