• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Chtěl bych vás informovat, že na žádost klubu sociální demokracie bude Sněmovna pokračovat až v 10.30 hodin, to znamená, že vyhlašuji půlhodinovou přestávku.

  (Jednání přerušeno v 10.00 hodin.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 10.30 a můžeme pokračovat.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty nové. Chtěl bych vás informovat, že hlasuji s kartou č. 1 a paní poslankyně Strnadlová s kartou č. 10.

  Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a členové vlády:

  Z poslanců je to pan poslanec Adamec - rodinné důvody, paní poslankyně Adamová - osobní důvody, pan poslanec Andrle Sylor - do 10.30 pracovní důvody, takže tato omluva asi padá, pan místopředseda Bartošek - pracovní důvody, pan poslanec Beznoska - osobní důvody, pan poslanec Blažek - pracovní důvody, pan poslanec Böhnisch - zahraniční cesta, pan poslanec Brázdil - pracovní důvody, pan poslanec Gabal - bez udání důvodu, pan poslanec Gabrhel - do 11 hodin pracovní důvody, pan místopředseda Gazdík - pracovní důvody, pan poslanec Holeček - osobní důvody, pan poslanec Horáček - osobní důvody, pan poslanec Jandák - zdravotní důvody, pan poslanec Kalousek - osobní důvody, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, pan poslanec Korte - pracovní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, pan poslanec Nekl - zdravotní důvody, paní poslankyně Nováková - mezi 14.30 19.00 pracovní důvody, pan poslanec Ondráček - osobní důvody, pan poslanec Pilný - pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - zdravotní důvody, paní poslankyně Váhalová - osobní důvody, pan poslanec Vácha - pracovní důvody a pan poslanec Zavadil - osobní důvody.

  Z členů vlády se omlouvá pan ministr Jurečka - od 12.30 hodin z pracovních důvodů, paní ministryně Marksová - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody, pan ministr Prachař - pracovní důvody, pan ministr Stropnický - pracovní důvody, paní ministryně Válková - mezi 11. a 15. hodinou rovněž z pracovních důvodů.

  Pan poslanec Horáček je zde, omluva se ruší, paní ministryně Marksová je také zde, bereme na vědomí. Tolik k omluvám.

  Měli bychom pokračovat dalšími body ve schváleném pořadí.

  Mám zde přihlášku pana předsedy klubu sociální demokracie. Prosím.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolím si vystoupit s procedurálním návrhem, abychom v souladu s § 95a jednacího řádu vyčlenili pro 3. čtení návrhů zákonů dobu dnes až do 15 hodin.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Toto je procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat. Upozorním ještě kolegy v předsálí.

  Budeme hlasovat o tom, že pro dnešní den bude pro 3. čtení vyčleněna doba do 15 hodin.

  Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 52, přihlášeno je 159, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Prvním bodem, který budeme projednávat, je bod číslo

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan senátor Zeman a zpravodaj výboru, kterým byl určen pan poslanec Nekl, ale minule ho zastupoval pan poslanec Zemek. Zřejmě se funkce ujme i nyní.

  Chtěl bych vás upozornit, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 153/3.

  Otevírám rozpravu, do které mám tři přihlášky. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Okamura, po něm řádně přihlášení. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím o klid, protože hladina hluku je velmi vysoká a pan poslanec Okamura má právo své argumenty přednášet v důstojné atmosféře.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jak jsem už říkal, tento zákon podporujeme. Určitě je posunem, že novela zákona rozšiřuje podmínky, za kterých je krajský úřad oprávněn zrušit nebo změnit jím vydaný souhlas s provozováním zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu. Sběrnu půjde zrušit v případě, že provozovatel byť jen jednou porušil pravidla povinností. Proto zákon podpoříme.

  Když jsem nad tím přemýšlel, na druhou stranu je předložená novela příležitostí k hlubšímu zamyšlení. Otázka, která mě nad touto novelou napadá, je, co je cílem a účelem této novely. Jde o zrušení sběren, nebo chceme zarazit vykupování kradeného materiálu? Pokud jde o sběrny, nejjednodušším opatřením se mi do budoucna jeví jejich nepřetržité monitorování prostřednictvím kamer napojených přímo na policii. Velká část zlodějů si potom rozmyslí s lupem před kameru, kterou sleduje policie, a samozřejmě data z kamer poslouží i ke zpětnému odhalování pachatelů a hledání kradených věcí. Tento systém mimochodem funguje už při zákonu o směnárnách, kde na základě nového zákona jsou směnárny povinné mít kamerový záznam z jednotlivých směn, který potom lze při kontrole České národní banky vyhodnocovat. Není to nic nového, co by tady nebylo zavedeno.

  Zásadnější je zamyšlení nad motivací zlodějů, abychom se na problém podívali systémově, od podstaty. Lidé, kteří kradou poklopy z kanálů, jsou většinou lidé v dluhové pasti nebo to jsou nezaměstnaní a z velké části také Romové, i když ne jen oni. Pokud lidem bez práce omezujeme sociální dávky a zároveň je necháváme napospas lichvářům a spekulantům s ubytovnami, jestliže tolerujeme herny s automaty, které ničí nejen závislé hráče, ale i jejich rodiny, pak sami napomáháme posilovat jejich motivaci k trestné činnosti. K tomu, aby lidé neměli důvod krást, je třeba dát jim práci.

  Starosta z Vysokého Mýta, kterého mnozí znáte a byl tady poslancem za ČSSD a je mým kamarádem, začal zaměstnávat na nádenickou práci nezaměstnané a takzvané nepřizpůsobivé. Tito lidé si dnes mohou vydělat každý den na jídlo, ale i na pivo a na cigarety. Co se nestalo? Ve městě téměř vymizely drobné krádeže, město má opravené chodníky, zídky a čisté ulice. Jak prosté. Proto říkám: Dejme lidem práci, pak ubude času na zlodějiny i motivace krást. Zakažme parazitování na chorobné nevyléčitelné závislosti na hracích automatech, zakažme tzv. výherní hrací přístroje a jejich internetovou obdobu, což bohužel přes opakovanou snahu Úsvitu, jak vidíme na této schůzi, nemá ve Sněmovně plošnou podporu. Kdybychom to zakázali, ubude další motivace krást. Dnes přitom každý den desetitisíce lidí přicházejí v hracích automatech o miliony korun a chybějící peníze berou svým rodinám a kradou ve svém okolí.

  Proto bych byl rád, abychom se do budoucna společně - nás z Úsvitu je pouze 14, takže sami nemáme sílu - zamysleli ještě nad systémovějším řešením rozkrádání majetků občanů a také veřejného majetku. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Další přihlášenou je paní poslankyně Nytrová, připraví se paní poslankyně Pěnčíková. ***

 • Poslankyně Pavlína Nytrová: Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vyjádřila znepokojení nad tím, jakým způsobem se uvádějí v život řešení velmi závažné otázky, a to nakládání s odpady. Už v rámci druhého čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 172, jsem vyjádřila své přesvědčení, že není vhodné, aby důležité strategické změny byly navrhovány mimo standardní legislativní proces. A to se týká i tohoto sněmovního tisku, který máme pod číslem 153.

  Kdo by měl tyto zásadní změny navrhovat? Jsem stále přesvědčena o tom, že v případě projednávaného materiálu je to Ministerstvo životního prostředí, a to v rámci standardního veřejného připomínkování.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já vám nijak nechci vstupovat do vašeho projevu, ale chci vás pouze upozornit na § 95 odst. 2 jednacího řádu, který říká, že ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových atd. Prosím, abyste k tomuto přihlédla ve svém vystoupení. Děkuji.

 • Poslankyně Pavlína Nytrová: Omlouvám se, nemám žádné výhrady týkající se technického stavu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Pěnčíková.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně. My tady ten senátní návrh projednáváme už řadu týdnů. Určitě vám nemusím připomínat, jak je důležité nenechat tento návrh proplout jenom tak bez povšimnutí. Nakládání s odpady se totiž stalo velice zajímavým, hlavně výnosným byznysem. (V sále je hlučno.)

  Stanovisko klubu KSČM je jasné a vychází z našeho dlouhodobého programu. Stejně jako je ve schválené rámcové směrnici Evropské unie o odpadech, i my se držíme stanovené hierarchie -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Paní kolegyně, já vás opět upozorním stejně jako vaši předřečnici na ustanovení jednacího řádu. Pokud nehodláte navrhnout nějakou opravu nebo se ten váš projev nevejde do § 95, tak se obávám, že je velmi obtížné tady vystupovat s politickým stanoviskem.

 • Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobře, takže nemám žádné technické připomínky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Zahradník. Preventivně se ho zeptám, zda se jeho vystoupení vejde do § 95 jednacího řádu a chystá se navrhnout - (Poslanec Zahradník gestem naznačuje své ano.) Prosím.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych si dovolit informovat vás o provedených úpravách v souhrnu pozměňovacích návrhů, konkrétně pozměňovacím návrhu C, který jsem předkládal, a které už jsou zapracovány do toho textu, který máte.

  Slova v záznamu "a v odstavci 12 se zavádí bod 9" byla nahrazena slovy "za páté". A v bodě pět bylo slovo "prováděcích" nahrazeno slovem "prováděcím".

  Pak ještě bych si dovolil přečíst legislativně technickou změnu: v bodě 6 přechodná ustanovení v druhém odstavci se za slova "obce, která" vkládá slovo "vydá" a slovo "stanovující" se nahrazuje slovem "stanovící".

  Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji vám. Posledním přihlášeným v této fázi je pan poslanec Kučera.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv.

  Dovolte mi připomenout, že v poměrně jednoduché senátní novele zákona o odpadech byla ve druhém čtení načtena formou poslaneckých pozměňovacích návrhů zásadní změna, a to zejména povinnost třídit biologicky rozložitelný -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, i jako dvou předchozích se zeptám...

 • Poslanec Michal Kučera: Ale já se k tomu dostanu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud chcete navrhnout...

 • Poslanec Michal Kučera: Dostanu se k tomu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Prosím.

 • Poslanec Michal Kučera: - a to zejména povinnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad a také zákaz skládkování spalitelných odpadů. Proč se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo jít touto cestou? Proč není tak zásadní změna zákona projednána jako vládní návrh zákona s řádným meziresortním připomínkovým řízením? Výmluvy na Evropskou unii opět nejsou pravdivé.

  Navíc mi do dnešního dne ještě nikdo neodpověděl, proč v zákazu skládkování jdeme opět nad rámec požadavků Evropské unie. Zákaz skládkování spalitelných odpadů totiž v evropských směrnicích není. Pokud by Česká republika chtěla být hodně přísná, a já bych s tím i souhlasil, tak by mohla například zakázat skládkování biologicky rozložitelných odpadů. (Velký hluk v jednacím sále.)

  Slyšel jsem celou řadu poslanců, a to zejména těch koaličních, kteří kritizovali zákony, které jsou přísnější než požadavky evropské směrnice, a zbytečně tak ztěžují život občanům, obcím i firmám. Proč tedy dnes schvalujeme novelu zákona o odpadech, zakazujeme skládkování, když to Evropská unie nevyžaduje? Bohužel ta odpověď se začíná nabízet. Tento návrh už delší dobu v Evropské unii neúspěšně prosazuje lobby spalovacích firem. Vehementně u nás za ně lobbuje také Teplárenské sdružení. Není divu. Pozměňovací návrh totiž znamená, že zákon přikáže městům a krajům, aby teplárenským společnostem musely dát zakázky na likvidaci odpadů.

  Opravdu to chceme, aniž bychom věděli, kolik to bude stát naše občany, naše obce? Opravdu chceme jít nad rámec evropské směrnice a dát zakázku teplárnám? Uvědomujete si, vážené poslankyně a vážení poslanci, že na základě -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, opravdu se omlouvám, ale pokud chcete něco navrhnout, tak řekněte, co budete navrhovat, a když tak to poté odůvodněte. Ale opravdu nevím, kam svým politickým projevem směřujete, a velmi obtížně mohu uplatňovat jednací řád. Takže pokud máte nějaký návrh, tak nám prosím řekněte jaký a já vás ho samozřejmě nechám odůvodnit. Ale toto mi zatím jako v souladu s příslušným paragrafem nepřipadá.

 • Poslanec Michal Kučera: Tak já - teď tedy vy rozporujete můj projev?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se vás ptám, co chcete navrhnout.

 • Poslanec Michal Kučera: Já se k tomu dostanu. Uvědomte si, vážené poslankyně, vážení poslanci, že -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nezlobte se na mne. Já se vás ptám, co chcete navrhnout. Prosím, předneste ten návrh a nechám vás ho odůvodnit.

 • Poslanec Michal Kučera: (Bezradně se obrací tu vlevo, tu vpravo.) Já v tom případě děkuji za slovo a nebudu tedy navrhovat nic, pokud o tom rozhodujete vy. Děkuji za slovo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ale v tom případě já pouze konstatuji, že jste vystoupil v rozporu s jednacím řádem.

  Nyní se hlásí pan poslanec - zeptám se - mám zde přihlášku pana poslance Bendla, pana poslance Stanjury, pana poslance Komárka a pana poslance Kováčika a potom pana poslance Laudáta. Zeptám se, zda jsou všechny řádné, nebo zda některá z nich je faktická.

  Tím pádem fakticky pan poslanec Stanjura a poté pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pane předsedo, chtěl bych vědět, na základě kterého paragrafu, kterého odstavce a které věty žádáte po poslancích, aby vám zdůvodnili a řekli dopředu, co chtějí navrhnout.

  Pokud si přečteme ten paragraf, na který vy se odvoláváte, tak ten zní: Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout - podotýkám navrhnout, ne promluvit nebo diskutovat, navrhnout - pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení.

  Ptám se, kde v tomto paragrafu je napsané, že nemůžeme diskutovat o ničem jiném. Nic jiného nemůžeme navrhnout, to souhlasím. (Potlesk z lavic napravo.) Ale ptám se, kde je tady napsáno, že nemůžeme diskutovat o ničem jiném, a ptám se, kde je tady napsáno, že je pevně daná struktura vystoupení, že jako za a) zazní návrh a za b) zazní zdůvodnění. Nic takového tam není.

  Takže vás prosím, abyste schůzi řídil v souladu s jednacím řádem, a ne tak, jak vám vyhovuje. (Opět potlesk z lavic napravo.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem přesvědčen, že ji řídím v souladu s jednacím řádem a se zaběhlou praxí, která se tady používala i v minulosti. Ale samozřejmě nic nebrání komukoliv uplatnit námitku.

  Pan poslanec Kováčik, prosím.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych naopak chtěl poděkovat panu předsedovi, že řídí třetí čtení tak přísně v souladu se svým přesvědčením, jak má ten jednací řád vykládat. Jen ho chci upozornit za nás všechny, že každý klacek má dva konce a že se může stát, že v nějaké bližší či vzdálenější budoucnosti se podobně uplatní ten jednací řád na kohokoliv jiného.

  Chci poprosit, a mně se to líbí takovýmto způsobem, koneckonců naše kolegyně Pěnčíková byla první, která byla takovýmto způsobem - nebo druhá, se kterou bylo takovýmto způsobem zacházeno - chci poprosit, aby od této chvíle se všichni řídící schůze chovali úplně stejně. To znamená, ať přijde, kdo přijde, může mluvit jen tak, jak teď předvedl pan předseda. V podstatě zkrátíme to jednání a koneckonců rozprava jako taková, ať už obsahově, nebo procedurálně, se přece může vést v prvním nebo ve druhém čtení. Čili třetí čtení se tím doopravdy velmi zkrátí. Jenomže ten klacek má fakt dva konce. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. To byly dvě faktické. Dále s faktickou - s přednostním právem? Dobrá, tak pan poslanec Laudát. Prosím. ***

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pokud budeme akceptovat přístup pana předsedy Sněmovny, tak vás upozorňuji, že to bude precedens. V minulosti si tady nikdo nedovolil, aby tímto způsobem bylo zacházeno s vystoupeními poslanců. Chápu, že je třetí čtení. Na druhé straně, kdy vlastně se tedy může poslanec vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které jsou načteny v podrobné rozpravě ve třetím čtení? Kdy? Já vím, že je to příprava na poslední bod dnešního jednání, ale skutečně já zásadně protestuji, aby tímto způsobem bylo ořezáváno právo vystupujících, a žádám, aby bylo znova umožněno všem, kteří tady měli připravené příspěvky k tomu, vystoupit. Odkud se tedy chcete vlastně dozvědět, o co se jedná v pozměňovacích, komu že to pomůže k byznysu a podobně. Takže jestli chcete tímto způsobem umlčovat opozici, nebo možná opozici, tak jako mně je to teda líto, ale nás stejně tím, co se týká služebního zákona, od řečniště nedostanete. Tak nevím, proč to tady děláte a tento klacek... Já si nedokážu představit, když jste tady četli libanonské pohádky, přesto jsme vám to právo dali. A vám se to zdálo ještě málo, tak dokonce mám pocit, že někteří dali podnět k Ústavnímu soudu. A tady, byl tady celé noci, dny, noci, dny a teď nám tady chcete ořezávat právo na vystoupení, nebo všem poslancům? Uvědomte si, že skutečně to, co tady řekl pan předseda Kováčik - ten klacek má dva konce. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dále tu mám - pokud platí, že pan poslanec Bendl chce vystoupit s řádným příspěvkem, tak je zde faktická pana poslance Komárka.

 • Poslanec Martin Komárek: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Jen velmi krátce. Pane Stanjuro, prostřednictvím pana předsedy. Pane Stanjuro, vy víte, že duch toho jednacího řádu vylučuje skutečně dlouhé řeči ve třetím čtení. On neomezuje demokracii. My jsme měli dvě čtení, kde jsme se mohli vyjádřit úplně klidně ke všemu. To třetí čtení je o hlasování. Naše Sněmovna má jedny z nejdemokratičtějších pravidel pro diskusi. Umožňuje prakticky neomezenou diskusi. Takže pane Stanjuro, prostřednictvím pana předsedy, jasně, našel jste možná slůvko, které zákonodárci nenapsali správně, ale duch toho zákona je zcela jednoznačný a vy ho překrucujete. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan poslanec Benda.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající a vaším prostřednictvím i pane kolego Komárku, to prosím není pravda. A nikdy za ta léta, která tento jednací řád platí, takto uplatňován nebyl. To omezení je tam jenom proto, aby bylo jasné, že ve třetím čtení nelze navrhnout žádné další pozměňovací návrhy. Že všechny musí být známy do konce druhého čtení a v tom třetím čtení už jsou možné jenom technické změny, že už nelze podávat další návrhy. Přesto ve třetím čtení se tady vždycky rozprava konávala. Upřímně řečeno, kdybyste řekli vašim Rekonstrukci státu a dalším, že se ve třetím čtení nesmí upozornit na to, že jsou nějaké problémy například, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, že někdo z toho bude mít byznys nebo ne, jestli se opravdu pokoušíte ze třetího čtení udělat jenom hlasovací mašinérii, tak zapomeňte na všechny novely jednacího řádu, které jste sem doposud předložili, kde se tváříte, že chcete prodlužovat lhůtu na 14 dní na projednávání. Ale pak se o tom nebude smět ve Sněmovně mluvit? Vždyť je to úplný nesmysl! Opravdu úplný nesmysl! A protestuji proti tomu, aby pan předsedající říkal, že toto je zavedená praxe. Pokoušíte se zavést něco nového, pokoušíte se zavést (nesrozumitelné) služebnímu zákonu. Já nevím, jestli je rozumné kvůli tomu ohrozit zákon o odpadech, protože nepochybně ta stížnost k Ústavnímu soudu půjde, to vám garantuji, že půjde. A jestli jste četli rozhodnutí, a já jsem je četl velmi pečlivě, poté co jsme něco u Ústavního soudu tady s tehdejší opozicí sociální demokracie prohráli právě na procedury. Ústavní soud České republiky je velmi citlivý na to, aby se odebírala slova, aby se omezovala rozprava. Buďte vy také velmi opatrní, nejde teď o služební zákon, jde o to, že si ohrozíte ty předchozí tisky, ve kterých žádný spor není. A jenom díky tomu, že se pokoušíte uplatnit nějaký nestandardní výklad, tak vám budou posléze Ústavním soudem zrušeny. (Potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stanjura, faktická poznámka.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já se omlouvám, pane předsedo, já jsem vám položil dvě konkrétní otázky. Já vím, že vás nedonutím, abyste mi odpověděl, když nebudete chtít. Ale já bych opravdu rád znal, z čeho vlastně vycházíte a jaký je rozdíl mezi - jestli chápete rozdíl mezi navrhnout nějaký návrh, který je přesně popsán v § 95 odst. 2 - a kde se tam tedy píše o tom, že nesmím o ničem jiném mluvit?

  A k panu poslanci Komárkovi vaším prostřednictvím. On to řekl již můj kolega Marek Benda. V druhém čtení má každý poslanec v podrobné rozpravě právo navrhnout jakýkoliv pozměňovací návrh. A kde k němu budeme debatovat? Kdy budeme odchytávat takzvané přílepky, které se mohou stát? Vám se to nelíbí, vy chcete být velmi rychlí, omezujete debatu a používáte špatné argumenty. Nic v tom zákoně není napsáno, že ve třetím čtení se pouze hlasuje. Kdyby to tak v zákoně bylo, máte naprostou pravdu.

  Chci se zeptat pana předsedy: To když se někdo přihlásí s faktickou připomínkou, teď ve třetím čtení, tak co? Tak budete říkat, že v té faktické připomínce nenavrhuje podle § 95 opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb? Tak z toho pak uděláme festival faktických. Stejně nic neušetříte, jenom tu rozpravu roztříštíme do dvouminutových intervalů. Protože nevěřím tomu, že byste měl odvahu i v těch faktických připomínkách tohle uplatňovat. Nic takového zákon neříká.

  Takže já vás ještě jednou prosím, zkuste na ty dvě otázky, které jsem položil ve svém prvním vystoupení, ve své první faktické připomínce, zkuste mi na ně odpovědět. Odkud berete tento výklad. Děkuji. A odkud berete právo chtít po poslanci, aby nejdříve něco navrhl a pak zdůvodňoval, a ne naopak. To už tam tedy vůbec není.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já za prvé vycházím z jednacího řádu a takto jednací řád chápu já a takto jsem i jeho dikci uplatnil. Za prvé. Za druhé jsem nijak neomezil vystoupení s přednostním právem a to bych si ani nedovolil a ani nijak nebudu omezovat faktické poznámky. To je z mé strany.

  Nyní se hlásí pan poslanec Komárek. Ještě jednou? Ne. Tak pan poslanec Plzák, faktická poznámka.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, já tedy jsem nováček ve Sněmovně. Teď jsem si vlastně uvědomil, jak ta celá procedura je složitá, protože když si tady třicet poslanců bude jeden za druhým brát faktické poznámky na dvě minuty, kdo určí, co už je faktická poznámka? On to tady pan kolega Stanjura už prakticky řekl. Takže my se tady můžeme fakticky upoznámkovat a vlastně se nikam ta Sněmovna nepohne. Dejte mi někdo, vyvraťte mi to někdo, jestli nemám pravdu, anebo mi to potvrďte. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Mám zde ještě jednu faktickou poznámku pana poslance Stanjury. Tak ten má nyní prostor a potom pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Skoro se mi nechce věřit, pane předsedo, že takhle interpretujete zákon, ale budiž. Tak já na mikrofon chci poradit všem svým kolegům, kteří chtějí mluvit ve třetím čtení, aby postupovali podle tohoto návodu, a pak si pan předseda nemůže dovolit v logice jeho věci vám odebrat slovo. První větou řekněte "navrhuji vrátit zákon do druhého čtení", a pak to hodinu odůvodňujte. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já vás jenom upozorním, že jsem nikomu slovo neodebral, já jsem pouze důrazně upozorňoval na... Já jsem důrazně upozorňoval. To je moje pravomoc - důrazně upozorňovat na dodržování jednacího řádu. Já jsem nikomu slovo neodebral, pouze jsem upozorňoval, a to opakovaně, na příslušné ustanovení jednacího řádu.

  Pan poslanec Laudát má slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já vyzývám všechny, kteří se hlásili a kterým bylo odebráno slovo, resp. byli vyhnáni z řečniště, aby se znova přihlásili a začínali tím, tedy že budou navrhovat vrácení do druhého čtení. Jestli tohle to, pane předsedo, chcete, tak prosím. Já skutečně, tohle je precedenční jednání, které tady nemá obdoby, a jestli tímto způsobem se chcete chovat, mně je to líto a my použijeme pak všech prostředků. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já jenom upozorňuji a vyprošuji si poznámky, že jsem někomu odebral slovo. To jsem neučinil. Jakkoliv mohu, tak jsem to neučinil. Prosím, abyste nepoužívali obvinění, která nejsou pravdivá. Já jsem zcela v souladu s jednacím řádem upozorňoval na dodržování jednacího řádu, na příslušný paragraf. To je moje pravomoc. A nikomu jsem slovo neodebral.

  S řádnou přihláškou pan poslanec Bendl, potom pan poslanec Kučera.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám několik technických poznámek právě k pozměňovacím návrhům v tomto zákoně, neboť jako poslanec prostě nemám možnost se k nim vyjádřit jindy než ve třetím čtení. A úmyslně tady říkám, že nebudu navrhovat žádné usnesení. Je na vašem zvážení, zdali mi odeberete slovo. Pak se já mohu bránit pouze tím, že se obrátím na příslušné orgány tak, aby případné věci učinily nějaké konkrétní rozhodnutí.

  Buď mi seberete slovo, anebo vám říkám, že nic navrhovat nebudu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já vám slovo neseberu. Já vás upozorním na § 95 odst. 2 jednacího řádu.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuju za upozornění, pane předsedající. V tom případě bych chtěl říct několik konkrétních věcí. Zcela neagresivně řeknu jenom tolik, že některé pozměňovací návrhy s sebou nesou různá nebezpečí. Například obce, nebo resp. ti, kteří se budou pohybovat v oblasti komunálních odpadů, nebudou vědět, co to je, když se řekne, že původci produkují odpad podobný komunálnímu odpadu. Co to je odpad podobný a odpad nepodobný komunálnímu? Takovéto termíny v pozměňovacích návrzích mám.

  Zároveň už několik mých předřečníků říkalo, že v podstatě nemáme charakterizován biologicky rozložitelný odpad. Co to vlastně je? V těchhle kategoriích, až dojde na lámání chleba a nařídíte obcím takovéto povinnosti, pokud projde tento pozměňovací návrh, takovéto povinnosti nařídíte, bude to znamenat jistý právní chaos, za který ponese odpovědnost každý, kdo tady pro to zvedne ruku. (Hluk v sále.)

  Pominu legrační pozměňovací návrhy, jako že Ministerstvo zemědělství spolupracuje na tvorbě prováděcích právních předpisů. To mám pocit, že je samozřejmost. Možná tím předkladatel chtěl spíš ukázat, že Ministerstvo zemědělství a životního prostředí v tomto ohledu spolu příliš nekomunikují, což bylo vidět v některých pozměňovacích návrzích právě na téma biologicky rozložitelný odpad, protože ten se produkuje právě nejvíc v oblasti zemědělské výroby jako takové.

  Tolik za sebe. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pan poslanec Kučera.

 • Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou děkuji za slovo. Já bych se z principu k podobnému návrhu dostal. Byl jsem téměř u konce svého projevu, ale pro velký úspěch ho zopakuju s tím, že na začátek, jak zní, nebo jak chápe pan předseda jednací řád, tak na začátek řeknu, že navrhuji vrácení tohoto zákona do druhého čtení, pokud projdou pozměňovací návrhy, které byly ve druhém čtení načteny. Samozřejmě s následujícím odůvodněním.

  Já bych chtěl opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv. Dovolte mi připomenout, že v poměrně jednoduché senátní novele zákona o odpadech byla ve druhém čtení načtena formou poslaneckých pozměňovacích návrhů zásadní změna, a to zejména povinnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad a také zákaz skládkování spalitelných odpadů. Proč se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo jít touto cestou? Proč není tak zásadní změna zákona projednána jako vládní návrh zákona s řádným meziresortním připomínkovým řízením? Výmluvy na Evropskou unii nejsou pravdivé.

  Navíc mi do dnešního dne ještě nikdo neodpověděl, proč v zákazu skládkování jdeme opět nad rámec požadavků Evropské unie. Zákaz skládkování spalitelných odpadů totiž v evropských směrnicích není. Pokud by Česká republika chtěla být hodně přísná, a já bych s tím i souhlasil, tak by mohla například zakázat skládkování biologicky rozložitelných odpadů.

  Slyšel jsem celou řadu poslanců, a to zejména i z koaličních řad, kteří kritizovali zákony, které jsou přísnější než požadavky evropské směrnice a zbytečně tak ztěžují život občanům, obcím i firmám. Proč tedy dnes schvalujeme novelu zákona o odpadech, zakazujeme skládkování, když to Evropská unie nevyžaduje? Bohužel ta odpověď se začne nabízet. Tento návrh už delší dobu v Evropské unii neúspěšně prosazuje lobby spalovacích firem. Vehementně u nás za něj lobbuje také teplárenské sdružení. Není divu. Pozměňovací návrh totiž znamená, že zákon přikáže městům a krajům, aby teplárenským společnostem musely dát zakázky na likvidaci odpadů.

  Opravdu to chceme? Aniž bychom věděli, kolik to bude stát naše občany, naše obce? Opravdu chceme jít nad rámec evropské směrnice a dát zakázku teplárnám? Uvědomujete si, vážené poslankyně a vážení poslanci, že na zákaz skládkování využitelných, tedy spalitelných odpadů nebyla dokonce provedena ani analýza ekonomických dopadů tohoto opatření, tzv. RIA? Jsem přesvědčen, že to byl záměr. Je komické, že to asi nevadí ani ministru Babišovi, který údajně hledá každou korunu.

  Jaké náklady ponese tento požadavek od roku 2024? To můžeme jenom odhadovat. Je evidentní, že bude nutné investovat do nákladných technologií a tyto náklady někdo zaplatí. Ví někdo tady v jednacím sále, kolik to vše bude stát?

  Pro tohle zvedne ruku opravdu jenom dobrodruh, lobbista nebo člověk, který bez přemýšlení hlasuje pro koaliční zákony. Nebo možná ten, kdo má zájem na tom, aby Agrofert a pan Babiš začal stavět spalovny, jak už se ostatně proslýchá.

  Dobrá senátní novela byla doslova zaneřáděna pozměňovacími návrhy. Klub TOP 09 a Starostové podporuje senátní novelu. Klub TOP 09 a Starostové pozměňovací návrhy, které jdou proti našim občanům, našim obcím a nad rámec evropské směrnice, nepodpoří. Pevně věřím, že se tak rozhodnou i další poslanecké kluby. Takto zásadní změny musí být součástí komplexní novely zákona o odpadech, kterou má Ministerstvo životního prostředí připravenu na podzim tohoto roku. (Velký hluk v sále.)

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Jenom prosím, jak jste návrh načetl, jsem přesvědčen, že není hlasovatelný. Není možné podmínit hlasování o vrácení do druhého čtení tím, zda budou, nebo nebudou přijaty pozměňovací návrhy. Možné je navrhnout vrácení do druhého čtení bez podmínek a bude to hlasování, které se provede po ukončení rozpravy předtím, než budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuju. Tak já to tedy znova zopakuju. Navrhuji vrácení zákona do druhého čtení.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Takto je to v pořádku. Pan zpravodaj.

 • Poslanec Václav Zemek: Já pouze fakticky jako řádně přihlášený zpravodaj. Já bych se chtěl dotázat prostřednictvím předsedajícího, kde se v textu uvádí termín "spalitelné odpady". V pozměňovacích návrzích se hovoří o recyklovatelných a využitelných, nikoliv o spalitelných. To, že se tyto odpady budou zpracovávat spalováním, je pouze konstrukce. Díky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Je to k proceduře, ale chtěl bych ten návrh přednést ještě v rozpravě, ať se o tom můžeme případně pobavit ještě v rozpravě, ne až u procedury.

  Jistě jste si všimli, že usnesení výboru pro životní prostředí obsahuje takřka identické body s pozměňovacím návrhem, který přednesl pan poslanec Zahradník. My jsme tuto variantu zvolili proto, aby se o těch bodech hlasovalo určitě zvlášť, aby to nebylo v balíčku těch ostatních, protože návrhy, které jsou označeny pod písmenem C, nevím, jestli jste to všichni četli velmi podrobně, tak bod C1 odpovídá bodu A1.1, bod C2 odpovídá bodu A1.3, bod C3 odpovídá bodu A1.4, bod C4 odpovídá bodu A1.8, bod C5 odpovídá bodu A1.9 a bod C6 odpovídá bodu A2 v usnesení přijatém výborem pro životní prostředí. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dále do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a zeptám se na případná závěrečná slova, zda pan senátor, popřípadě... Pan senátor si přeje závěrečné slovo. Prosím.

 • Senátor Jaroslav Zeman: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám jménem Senátu v rámci třetího čtení zrekapituloval, že tato senátní novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, zavádí možnost pro příslušný krajský úřad zrušit nebo změnit již vydaný souhlas k provozování sběrny v případě, že v tomto zařízení bude porušen zákaz výkupu odpadů stanovený prováděcím právním předpisem od fyzických osob.

  K tomuto senátnímu návrhu bylo v rámci druhého čtení připojeno několik pozměňovacích návrhů. Dovolím si upozornit, že pozměňovací návrh je ve stejném smyslu, jaký byl záměr Senátu, a chce především snížit krádeže kovů, a tím i související neustále vzrůstající kriminalitu. Je to pozměňovací návrh pod písmenem C pana poslance Zahradníka. Totožné znění tohoto pozměňovacího návrhu je obsaženo i v rámci rozsáhlejšího pozměňovacího návrhu pod písmenem A výboru pro životní prostředí, a to jen jako jeho část. Tento pozměňovací návrh dává možnost aktivnímu zapojení obcí do povolovacího procesu k provozování sběren. Podstatou pozměňovacího návrhu je, aby obce mohly obecně závaznou vyhláškou regulovat na svém území rozmístění a množství sběren a také jejich provozní dobu. Zároveň ale tento pozměňovací návrh zachovává i možnost krajského úřadu zrušit již vydaný souhlas k provozování sběrny ve smyslu předložené senátní novely. Nicméně akceptováním části pozměňovacího návrhu výboru pro životní prostředí nebo totožného návrhu pana poslance Zahradníka by v některých případech mohlo odpadnout složité prokazování, zda při výkupu došlo k porušení zákona, či nikoli, protože by obec mohla využít k regulaci sběren na základě vlastních zkušeností a znalostí místního prostředí zmocnění vydat obecně závaznou vyhlášku.

  V každém případě neúčinnost dosavadních zákazů a omezení, které s ohledem na poměrně vysokou výkupní cenu železa a barevných kovů nedokázaly zabránit kriminalitě, která spočívá zejména v krádeži kovových předmětů, vyvolává potřebu změny současné právní úpravy. To je z mé strany všechno.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se pana zpravodaje, zda si přeje závěrečné slovo. Je tomu tak, prosím.

 • Poslanec Václav Zemek: Děkuji, pane předsedající. Já bych navázal na pana kolegu předkladatele, pouze bych shrnul podané pozměňovací návrhy. Jak už bylo řečeno, ten původní návrh se týká úpravy vykupování kovů ve sběrnách. První část pozměňovacích návrhů byla shrnuta pod komplexní pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí, kde jedna část se týká právě úpravy tohoto návrhu ze Senátu a druhá část, která pak byla doplněna, se týká úpravy skládkování odpadů. A byl podán návrh pana kolegy Zahradníka, který se také týká úpravy toho senátního původního, to znamená týká se právě těch výkupen, a další návrh pana kolegy Kudely se týká již zmíněné spolupráce Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, a můj pozměňovací návrh, který se týká úpravy nebo zmírnění podmínek nebo omezení skládkování biologicky rozložitelných odpadů pro obce.

  Nevím, jestli už můžu načíst proceduru.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Můžeme rovnou přejít k proceduře. Prosím tedy o návrh procedury.

 • Poslanec Václav Zemek: Plynule navážu. Během rozpravy tedy ještě byl podán návrh pana kolegy Kučery na vrácení do druhého čtení. Tady si nejsem jistý, a možná poradí legislativa, jestli je možné to navázat právě na přijetí některého z pozměňovacích návrhů. Pokud to tak není, tak bych asi navrhl o tomto hlasovat jako první.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: O tom nepochybně budeme hlasovat jako první a poté bychom přistoupili k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

 • Poslanec Václav Zemek: Pak je tady návrh pana předsedy Stanjury na to, aby jako první byly hlasovány legislativně technické poznámky a návrhy pana poslance Zahradníka a další věc byla navržena, aby se hlasovalo přednostně před pozměňujícím návrhem výboru pro životní prostředí o pozměňovacím návrhu pana kolegy Zahradníka. Nicméně já tady mám odlišný návrh procedury, a to aby jako první byl hlasován návrh pana kolegy Kučery na hlasování o vrácení do druhého čtení, potom by se hlasovaly od pana kolegy Zahradníka ty legislativně technické poznámky, potom by se hlasoval pan kolega Kudela, jeho návrh, pak můj pozměňovací návrh. Pak by se hlasovaly jako celek body výboru pro životní prostředí, které se týkají toho senátního, to znamená úprava té verze Senátu, která se týká výkupen, následně, pokud by to prošlo, tak by se hlasoval pan kolega Zahradník, jeho návrhy. V případě, že by ten výborový neprošel, byl by nehlasovatelný i návrh pana kolegy Zahradníka. Jako další by se hlasovala část těch návrhů výboru pro životní prostředí, které se týkají skládkování, a nakonec by se hlasoval zákon jako celek. To je můj návrh procedury a liší se tedy od pana kolegy Stanjury, který tam navrhoval předřadit pana kolegu Zahradníka, ten jeho návrh.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Pan kolega Zahradník se hlásil k proceduře, ale ruší přihlášku. Prosím tedy pana předsedu Stanjuru, předpokládám s alternativním návrhem procedury.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Určitě. Já myslím, že návrh, jak dělit usnesení výboru pro životní prostředí, není úplně přehledný a logický. Nemám žádný problém s tím, aby po těch legislativně technických úpravách kolegy pana poslance Zahradníka se hlasoval pozměňovací návrh B pana poslance Kudely, potom klidně pozměňovací návrh pod písmenem D pana poslance Zemka, pana zpravodaje. Pak by se hlasoval v tom mém protinávrhu návrh pana poslance Zahradníka pod písmenem C ve znění legislativně technických úprav, aby to bylo dobře, a pak by se hlasovaly ostatní body výboru pro životní prostředí uvedené pod písmenem A. Doufám, že pan zpravodaj s tím takhle může souhlasit, protože mi to přijde jenom mírně logičtější. On mě teď úplně neposlouchá.

  Takže nejprve samozřejmě je vrácení, když to neprojde, legislativně technické úpravy, potom písmeno B - pan poslanec Kudela, pak písmeno D - pan zpravodaj. Pak tedy navrhuji písmeno C pana poslance Zahradníka ve znění, doufám, že přijatých, legislativně technických úprav, aby to bylo dobře, a pak by se hlasovalo o zbývajících bodech pod písmenem A. Přijde mi to logičtější postup, než navrhl pan zpravodaj a věřím, že to může podpořit.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se pana zpravodaje, zda akceptuje tento návrh. Pane zpravodaji, budu vás muset požádat o stanovisko k návrhu pana poslance Stanjury, to znamená, zda akceptujete ten postup, který on navrhl, nebo zda trváte na tom svém původním.

 • Poslanec Václav Zemek: Já bych si přesto dovolil ten svůj návrh, ještě bych ho jednou zopakoval. Teď jsem byl upozorněn legislativou, že kdyby se hlasoval první pan kolega Zahradník, tak by tam potom padl ten návrh výboru pro životní prostředí, a tím pádem i ten můj pozměňovací návrh pod písmenem D.

  Já bych tedy ještě zopakoval svůj návrh. To znamená jako první pana kolegu Kučeru, jako druhý by se hlasoval pan kolega Zahradník, legislativně technické poznámky. Pak by se hlasovalo písmeno B - pan Kudela, jako třetí písmeno D - já. Pak by se hlasoval jako celek výbor pro životní prostředí, to znamená A1.1, A1.3, A1.4, A1.8 a A.2. Potom by se hlasoval, tedy pokud by to prošlo, pan kolega Zahradník C1, C2, C3, C4, C6, následně by se hlasoval výbor pro životní prostředí pod písmeny A1.2, A1.5, A1.6, A1.7. Dále by se hlasovalo odděleně A1.9 - také výbor pro životní prostředí. Tím pádem by se stal návrh, pokud by to prošlo, pana kolegy Zahradníka pod písmenem C5 nehlasovatelný. Následně by se hlasovalo A3, to je účinnost toho zákona. A jako poslední by se hlasovalo o zákonu jako celku. To je návrh mé procedury

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já samozřejmě nechám vystoupit pana předsedu Stanjuru, protože má přednostní právo, ale jenom upozorňuji, že z tohoto se asi nedostaneme jinak než hlasováním. Pokud se nedohodnete, tak já vezmu za základ návrh pana zpravodaje a k tomu bych nechal hlasovat o protinávrhu pana poslance Stanjury.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Opakuje se ta dnešní ranní debata. Pan poslanec Zahradník přednesl... Kdyby mě pan zpravodaj mohl poslouchat.

  Pan poslanec Zahradník přednesl svůj pozměňovací návrh, šest vzájemně provázaných bodů. Vám legislativec šeptá do ucha, že jeden z těch šesti se má hlasovat zvlášť. My pro to nevidíme žádný důvod, proč by se C5 měl hlasovat jinak v balíku, než C1, C2, C3, C4 a C6. Vůbec tomu nerozumím, žádný argument tady nezazněl. A dělíte návrh konkrétního poslance, který ho podal v balíku. A my nevíme proč. Je to velmi nezvyklé, takhle vytáhnout jeden bod a prosazovat na sílu zvlášť. Vůbec tomu nerozumím. Můžeme se přít, jestli A1.1 nebo C1. Já jsem jenom říkal, že jsou stejné, a pan poslanec Zahradník ještě provedl legislativně technickou úpravu, tak jde o to, aby to bylo dobře. Nevím, jestli tu legislativně technickou úpravu nepotřebuje i bod A1.1, A1.3, A1.4, A1.8 nebo A2. To nevím, to jsem nestačil zkontrolovat. Ale nechápu, proč z návrhu našeho poslance vytahujete jeden bod na hlasování zvlášť. Vůbec tomu nerozumím. Zkuste nám to tedy vysvětlit, proč to vůbec děláte. Když to někdo navrhne v kuse, logicky provázané, proč ten jeden bod tam nejde? My nevíme. Možná pro to existuje závažný důvod, ale nevíme jaký.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana zpravodaje, zda si přeje ještě vystoupit a odpovědět na argumenty pana poslance Stanjury. Prosím.

 • Poslanec Václav Zemek: Pan kolega Stanjura patrně myslí ten návrh C5, který souvisí s tím bodem A1.9, který je také vyčleněn zvlášť. Takže tam i ta návaznost, proto je to vyndané jako zvlášť k hlasování. Samozřejmě pokud projde ten návrh A1.9, tak potom C5 už je nehlasovatelný. Nevím, co tam je za zádrhel. A pak samozřejmě ty technické se hlasují jako první.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě jednou pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Možná máte pocit, že zdržuji, ale já mám pocit, že to nejsem já. Já jsem se ptal, proč se hlasuje zvlášť návrh mého poslance, a vy mi odpovíte: Protože ve výboru pro životní prostředí se to taky hlasuje zvlášť. Posuďte sám, na co jsem se ptal, a co jste mi odpověděl. Já jsem se neptal, proč se A1.9 má hlasovat zvlášť. Já jsem se ptal, proč z našeho návrhu C1 až C6 vytahujete bod C5, a váš argument je, vaše odpověď zní: Protože to samé děláme s bodem A1.9 v usnesení výboru pro životní prostředí. Ale já jsem chtěl vědět obsahově nebo věcně, proč je to zvlášť. To já vím, že ty body jsou totožné, a že když projde jeden, druhý není hlasovatelný. To my nic proti tomu nenamítáme. Ve svém prvním vystoupení jsem řekl, který bod odpovídá kterému. Jenom jsem chtěl, ať postupujeme logicky. A teď nevím, proč jste z šesti bodů jeden vytáhli. Vy jste to udělali ve výboru pro životní prostředí, prosím, ten já nehájím, to ať si hájí někdo jiný.

  Takže bych poprosil pokud možno odpovědět na to, proč ten bod C5 se nemůže hlasovat s body C1 až C6. A neříkejte mi prosím, protože v jiném bodě se hlasuje také tak.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj si přeje vystoupit?

 • Poslanec Václav Zemek: Ten bod, který je tam vytažený zvlášť, ten je pro životní prostředí, a který je podobný jako ten bod pana kolegy Zahradníka, se týká té původní senátní verze, kterou doporučuji já, aby byla schválena. To znamená, že je nelogické, aby to bylo hlasováno s těmi body, ke kterým je negativní stanovisko. Jinak by se mohlo stát... Nevím, jestli vám stačí toto vysvětlení, tak nevím, co jako k tomu víc ještě dodat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak já samozřejmě dám slovo s přednostním právem, prosím. Ale znovu upozorňuji, že z tohoto se dostaneme pouze hlasováním.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tomu já rozumím. Ale chci pro všechny, do všech příštích třetích čtení, abyste věděli, jak se dělá procedura. Zpravodaj si vybere, co chce podpořit z návrhu opozice, jeden bodík, on ho chce podpořit, jak sám řekl. A protože u jiných chce hlasovat jinak, tak on navrhne, aby se (nesrozumitelné). Ale takhle se pracovat nedá. To si musíte podat svoje návrhy, ty si kouskujte, jak chcete, a nekouskujte náš návrh. Když nám ho rozkouskujete, máte na to samozřejmě právo, máte většinu. Jenom upozorňuji, že to je úplně nesystémové. Pan zpravodaj řekl: Protože ten C5 chci podpořit a ty ostatní podpořit nechci. Pochopil jsem to dobře, proto se to hlasuje zvlášť. Ale takhle jste to říkal. Jinak všechny body pana poslance Zahradníka se týkají původního senátního návrhu. Není tam nic, co se týče skládkování, tepláren apod. Všechny se týkají provozoven sběren a týkají se toho, aby obce měly větší pravomoc ve svém rozhodování na svém vlastním území, protože ony obce moc dobře vědí, jaké problémy a kde tyto provozy, které se nejsou schopny přizpůsobit normálnímu životu ve městě, způsobují.

  Děkuji. A už k tomu vystupovat nebudu. Myslím si, že moje procedura je lepší. Prosím kolegyně a kolegy, aby mě podpořili. Pokud ne, budeme hlasovat podle procedury pana zpravodaje, která sice není tak logická, ale řádného vysvětlení jsme se bohužel nedočkali. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě pan zpravodaj.

 • Poslanec Václav Zemek: Já musím odmítnout to, že tady dělám nějakou manipulaci s hlasováním, co se mi líbí a co se mi nelíbí. Ta procedura byla domluvena nebo projednána s legislativou tak, jak je to logické. A jestli se to prostě nezdá, tak je to názor, můžeme tady o tom hlasovat. Prosím.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Jsme v situaci, kterou opravdu můžeme rozhodnout pouze hlasováním. Já jenom upozorňuji na § 72. Ten říká: Po ukončení rozpravy oznámí zpravodaj, v jakém pořadí se bude hlasovat. To zpravodaj učinil a pan poslanec Stanjura podává protinávrh. To znamená... Já tady ještě přivolám kolegy z předsálí.

  Budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Stanjury k proceduře navržené panem zpravodajem.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s postupem, který navrhl pan poslanec Stanjura, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 53, přihlášeno je 174, pro 44, proti 85. Návrh nebyl přijat.

  Jakkoli z logiky věci by asi vyplývalo, že tedy budeme postupovat podle návrhu pana zpravodaje, já přesto nechám hlasovat i o jeho návrhu, že tedy Sněmovna bude postupovat podle návrhu zpravodaje tohoto tisku.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s postupem, který navrhl pan zpravodaj, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 54, přihlášeno je 174, pro 129, proti 16. Tento návrh byl přijat.

  Tak, a já tedy prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova a provedl nás hlasováním.

 • Poslanec Václav Zemek: Takže podle schválené procedury bychom nejprve hlasovali o návrhu pana kolegy Kučery na vrácení návrhu změny zákona do druhého čtení.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Ještě vás tedy poprosím o stanoviska, jak pan senátor, tak pan zpravodaj, k tomuto návrhu. Pan senátor: (Zamítnout. - Pobavení v sále.) Pan zpravodaj? (Negativní.) Takže obě negativní stanoviska.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na vrácení do druhého čtení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 55, přihlášeno je 174, pro 35, proti 95. Tento návrh nebyl přijat. Dále?

 • Poslanec Václav Zemek: Tak, teď by se hlasovaly ty legislativně technické poznámky pana kolegy Zahradníka.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Stanovisko pana senátora, předpokládám... (Podpořit.) Kladné. Pan zpravodaj... (Neutrální.) neutrální.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 56. Přihlášeno je 174, pro 58, proti 62. Tento návrh nebyl přijat. Další návrh prosím.

 • Poslanec Václav Zemek: Dále by se hlasoval návrh pana kolegy Kudely. To se týká vlastně té spolupráce, kde se navrhuje spolupráce Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství na těch materiálech, co se týkají odpadů.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Stanovisko pana senátora? (Neutrální.) Neutrální. Pan zpravodaj? (Neutrální až mírně kladné.) Dobrá.

  Zahajuji hlasování, ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 57. Přihlášeno je 174, pro 124, proti 12. Tento návrh byl přijat. Další návrh prosím. ***

 • Poslanec Václav Zemek: Tak, je to písmeno D. Je to můj pozměňovací návrh, který se týká - je to pozměňující návrh k pozměňujícímu návrhu výboru pro životní prostředí. Týká se to úpravy skládkování, kdy se zmírňují podmínky pro obce ohledně biologicky rozložitelného odpadu, kdy v obcích, kde je nějaký systém již zaběhlý, např. kompostování nebo nějaký systém na kompostování, tak se jim ubírá povinnost zajistit právě sběrné nádoby pro biologicky rozložitelný odpad.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Je zde požadavek na zopakování, který je to návrh.

 • Poslanec Václav Zemek: Písmeno D.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Písmeno D. Ano. Tak stanovisko prosím, pane senátore. (Neutrální.) Pan zpravodaj? (Kladné.) Koneckonců je to jeho návrh.

  Takže zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 58. Přihlášeno je 173, pro 54, proti 27. Tento návrh nebyl přijat. Dále prosím.

 • Poslanec Václav Zemek: Nyní by se hlasovala část pozměňujícího návrhu výboru pro životní prostředí pod písmeny A1.1, A1.3, A1.4, A1.8 a A2. Tato část se týká právě té původní senátní novely ohledně úpravy výkupu kovů - nebo těch sběren.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Jestli chce pan poslanec Stanjura vystoupit, tak samozřejmě může, ale ... (Poslanec Stanjura přistoupil k řečnickému pultu a vysvětluje si se zpravodajem označení pozměňovacích návrhů.)

 • Poslanec Václav Zemek: Týká se to vlastně - abych tedy ještě doplnil návrh pana kolegy - týká se to vlastně zvýšení pravomoci ohledně těch veřejných vyhlášek, které upravují vlastně upravit tu možnost, zrušit třeba i výkupnu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. A chcete o těchto bodech hlasovat jedním hlasováním najednou?

 • Poslanec Václav Zemek: Já navrhuji hlasovat o nich dohromady.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana senátora prosím. (Podpořit.) Pana zpravodaje? (Negativní.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 59. Přihlášeno je 174, pro 20, proti 117. Tento návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Václav Zemek: Tím pádem se stávají nehlasovatelnými pozměňující návrhy pana kolegy Zahradníka pod písmeny C1, C2, C3, C4 a C6. Jinak ještě doplním, že zůstává tedy v platnosti ta původní senátní verze, která pouze rozšiřuje pravomoci krajského úřadu. Tímto hlasováním jsme tomu moc neprospěli.

  Jako další navrhuji hlasovat pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí pod písmeny A1.2, A1.5, A1.6 a A1.7. Týká se to vlastně toho skládkování. Shrnu v rychlosti: Je tam zákaz skládkování biologicky využitelných odpadů a recyklovatelných odpadů, je tam vlastně základ skládkování po roce 2024, je tam omezení materiálu na technologické zabezpečení skládky na 20 % a dále zákaz ukládání nebezpečných odpadů právě do tohoto technologického zabezpečení skládky.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím stanovisko pana senátora. (Neutrální.) Pana zpravodaje? (Kladné.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 60. Přihlášeno je 172, pro 108, proti 29. Návrh byl přijat. Dále prosím.

 • Poslanec Václav Zemek: Dále navrhuji hlasovat úpravu výboru pro životní prostředí pod písmenem A1.9. To se týká opět toho původního senátního návrhu - ohledně těch výkupen.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím stanovisko pana senátora. (Neutrální.) Pan zpravodaj? (Kladné.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 61. Přihlášeno je 173, pro 134, proti 15. Tento návrh byl přijat.Dále prosím.

 • Poslanec Václav Zemek: Tím pádem se stává nehlasovatelným návrh C5 pana kolegy Zahradníka, který je totožný s tímto návrhem.

  Jako další bychom hlasovali návrh A3, což je účinnost tohoto zákona.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko prosím, pane senátore. (Neutrální.) Pan zpravodaj? (Kladné.)

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 62. Přihlášeno je 173, pro 140, proti 9. Tento návrh byl přijat.

 • Poslanec Václav Zemek: Jako poslední bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže pokud bylo hlasováno o všech pozměňujících návrzích a nejsou námitky, tak bych přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 153, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zeptám se na stanovisko pana senátora. (Neutrální.) pan zpravodaj? (Kladné.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem zákona, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 63. Přihlášeno je 173, pro 115, proti 21. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání bodu 20.

  Předám řízení schůze. Prosím pana předsedu schůze ODS a my se mezitím tady vystřídáme.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vysvětlím, proč jsme hlasovali proti tomu původnímu návrhu, přestože jsme chtěli tento návrh podpořit. To díky tomu, a je to možná i příprava na služební zákon, že jste, kolegyně, kolegové, nedali reálnou pravomoc těm, kteří ty problémy řeší. Takže místo toho, aby to měli šanci řešit starostové a zastupitelstva, tak to budou řešit úředníci krajského úřadu. Ale ti občané - a mnozí z vás, kteří na těch radnicích seděli nebo sedí, to moc dobře víte - si chodí za tím starostou stěžovat a neběží na odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu, který povolení vydává. To jenom zdůvodnění, proč jsme hlasovali proti tomuto návrhu. Věřím, že se ta debata zopakuje i v Senátu. I tam je hodně zastánců těch, kteří si myslí, že samospráva si s tím poradí lépe než úředníci krajského úřadu. Tady bohužel ve Sněmovně výrazně převládl, většinově - to podotýkám - jiný, opačný názor. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Ještě pan poslanec František Laudát v zastoupení předsedy klubu TOP 09. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, doufám, že jste si vědomi dopadu, který to bude znamenat. (Výkřiky v jednací síni: Nahlas, není slyšet.)

  Doufám, že jste si vědomi toho, co bylo schváleno. My jsme byli připraveni podpořit senátní návrh, nikoliv ve znění pozměňovacích návrhů. Co mně ale rozum nebere, proč tady jste hlasovali, řada z vás, proti legislativně technickým připomínkám. To jsou věci, kdy se doplňují chybějící čárky, nemění se význam, proto se jmenují legislativně technické. To znamená, že jenom odesíláte a děláte Sněmovně ostudu, že jsou tady lidé, kteří třeba občas přehlédnutím udělají i hrubou chybu a podobně. To skutečně už není o politice a je to docela precedenční, že tady někdo se zásadně postaví. To jste tedy fakt ukázali svaly. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františkovi Laudátovi. Ještě předseda hnutí Úsvit Radim Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já bych jenom řekl, proč hnutí Úsvit také v tomto případě hlasovalo pro.

  Pro nás byly velmi důležité pozměňující návrhy pod bodem A, na které jsme čekali, jak dopadnou. Tyto pozměňující návrhy bohužel neprošly připomínkovým řízením a nejsou u nich ani vyhodnoceny dopady.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Skončilo údobí mezi jednotlivými body a budeme pokračovat v našem programu jednání, a to bodem číslo

  Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava.

  Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku a z místa také nikoho nevidím. Protože rozprava neproběhla, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Ano, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, jenom bych shrnul. Ve druhém ani v prvním čtení nebyl podán návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Ve druhém čtení nebyl podán žádný pozměňovací návrh, nebyl podán ani na rozpočtovém výboru, takže můžeme hlasovat o zákonu tak, jak byl předložen Poslanecké sněmovně.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Situace je velmi jednoduchá.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 214."

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 64, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 64, z přítomných 174 poslanců pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 21.

  Předpokládám, že pan ministr a dokonce i pan zpravodaj tam zůstanou, protože dalším bodem je

  Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 215/2.

  Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan předseda, poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, takzvaná zelená nafta má jediný cíl, učinit naše zemědělce konkurenceschopné, a takový cíl je jistě chvályhodný. Ovšem, co je důvodem vracení spotřební daně z nafty? Bezesporu vysoká spotřební daň a ta snižuje konkurenceschopnost nejen zemědělců, ale všech firem a živnostníků v celé České republice.

  Když tedy chápeme nutnost snížit spotřební daň pro zemědělce, jak to, že nechceme vidět likvidační účinky vysoké daně v jiných oblastech? Když budeme hlasovat o výjimce pro zemědělce, prosím každého z vás, představte si čistě hypoteticky, že bychom o nějakých 30 % až 50 % snížili spotřební daň z pohonných hmot plošně. Co by se stalo? Ano, podle statistik lze spočítat teoretický pokles výběru daně. Praxe by ovšem byla dramaticky jiná. Razantní snížení cen pohonných hmot by znamenalo také razantní růst jejich prodeje. Tak jako dnes naši šoféři... (Jeden z poslanců stojí za zády řečníka a baví se s některým z ministrů.)

  Prosím vás jenom jestli byste mi nemluvil za zády, já se nemohu soustředit. Já se omlouvám.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, ještě chviličku vás přeruším. Požádám Sněmovnu o klid, abyste mohl v pořádku přednést svůj příspěvek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Takže v případě, že bychom snížili plošně daň z pohonných hmot, tak by to v praxi znamenalo, že by došlo ke snížení cen pohonných hmot, a to velmi razantním způsobem, což by naopak znamenalo výrazný růst jejich prodeje. Tak jako dnes naši šoféři tankují v zahraničí, tak by naopak cizinci hromadně tankovali u nás. Snížení ceny dopravy by se odrazilo na cenách prakticky všeho zboží v České republice. Pokles cen znamená růst hodnoty reálných mezd a důchodů. Stát by tak i bez zvýšení důchodů a mezd zvýšil reálně jejich kupní sílu, a tím životní úroveň svých občanů.

  Takzvaný multiplikační efekt je v tomto nesmírný. Z tohoto důvodu v hnutí Úsvit podporujeme pozměňovací návrh kolegy Urbana z ČSSD, přičemž my - samozřejmě i já osobně snížení spotřební daně z motorové nafty navrhuji již delší dobu a hovořil jsem o tom i v předvolební kampani. Jak mnozí vědí a v naší vládě někteří možná alespoň tuší, cílem našeho snažení v Úsvitu není plošně škrtat či přepisovat číslice v rozpočtu, ale rozhýbat ekonomiku naší země. A tady se malinko začínáme rozcházet. A v tomto ohledu je třeba dopřát takzvaně zelenou naftu všem občanům České republiky. Věřte, že země na tom neprodělá, a proto bych vás také prosil o podporu toho pozměňovacího návrhu.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi. Dále do rozpravy pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. TOP 09 bude hlasovat proti. My se domníváme, že zemědělcům se dají poslat ty peníze zcela jiným způsobem, tak aby nebyl znepřehledňován daňový systém. V čem vidíme obrovský problém, je, že to je parketa pro daňové úniky. Je to přesně v rozporu s tím, co říkal pan ministr financí. Takže my jsme zaplatili politickou daň za to, že jsme prosadili zrušení zelené nafty, vy ji zase zavádíte. Je to vaše právo, ale jenom chci říci, proč my budeme hlasovat proti. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Radim Fiala v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Velmi krátce k zelené naftě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, náš postoj vůči zelené naftě zní - nebuďme papežštější než papež. Dokud mají ostatní zemědělci ve většině zemí Evropské unie privilegia a výsady jako dnes, máme na výběr. Buď budeme ty naše také trochu podporovat, nebo neobstojíme v konkurenci a o vlastní zemědělskou produkci prostě přijdeme

  Já myslím, že dnes je víc než jasné, že naše zemědělství se propadá. Propadá se neustále. Teď nediskutujeme o tom, jestli chceme být soběstační v některých komoditách, ale neustále se jeho podíl v hospodářství snižuje. Jde také o údržbu naší české krajiny. Jde o potravinovou bezpečnost republiky a hlavně jde o více než 100 tis. pracovních míst, která se většinou nacházejí v lokalitách, kde už ani alternativní možnost zaměstnání neexistuje. Jedná se hlavně o český venkov.

  Je samozřejmé, že by bylo nejlepší, kdyby náš daňový systém obsahoval co nejméně výjimek a byrokratických kliček, ale pokud dnes nebudeme mít vratku na spotřební daň z nafty zemědělcům, tedy takzvanou zelenou naftu, může se ještě jednou stát, že zítra již nebudeme mít tolik zemědělců. Jednou neúroda, podruhé propad světových cen, několikrát za dekádu čelí naši zemědělci spolu se svými kolegy z ostatních zemí hrozbě zániku, a náš stát nesmí dopustit, aby to byli právě ti naši občané pracující v zemědělství, kteří půjdou tentokrát z kola evropské konkurence ven.

  Já si pamatuji, když nastupoval do funkce pan ministr Jurečka a média se nás ptala, zda bude hnutí Úsvit podporovat zelenou naftu, a my jsme stejně jako dnes řekli, že v rámci konkurence nejbližších evropských zemí, které jsou sousedy České republiky, nemůžeme zemědělcům udělat to, abychom jim připravili takovou konkurenční past, do které by se prostě zrušením zelené nafty dostali. Takže hnutí Úsvit bude pro české zemědělství, bude pro české zemědělce a bude pro zelenou naftu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se přihlásil pan poslanec Petr Bendl, poté pan poslanec Milan Urban. S přednostním právem? Požádám oba kolegy o strpení, s přednostním právem pan předseda Pavel Kováčik. Omlouvám se, pane poslanče, evidoval jsem všechny tři přihlášky. ***

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tu ruku měl nahoře už hodně dlouho, ale váš zrak spočíval někde jinde, což vám nevyčítám, nemůžete vidět úplně všechno.

  Já bych si dovolil velmi krátce sdělit stanovisko poslaneckého klubu KSČM k problematice zelené nafty. A byť to bude velmi krátce, tak začnu historií. Nebude to zeširoka.

  Náš přístup k dotacím. Víte, ona ta zelená nafta je svým způsobem dotací. Jestliže někomu odpustím část daně, tak ho vlastně dotuji. Dovedeme si představit svět bez dotací. Dovedeme si představit Evropu bez dotací. Dovedeme si představit Českou republiku bez dotací. Mluvím o zemědělství, aby bylo jasno. Ale musel by to být celý svět, aby Česká republika byla bez dotací. Musela by to být minimálně celá Evropa, aby Česká republika mohla existovat bez dotací. A v té situaci vzhledem k tomu, jak docela podrobně znám stav českého zemědělství, tak by český, moravský a slezský zemědělec byl králem přinejmenším na evropském trhu a nemuseli bychom řešit různé problémy. Nicméně pokud jsou naši spolusoutěžící zemědělci v ostatních zemích Evropské unie mohutně dotováni, ať už z evropských, či z národních rozpočtů, pokud mají různé úlevy tu na sociálním a zdravotním pojištění jako třeba v Polsku, tu na naftě, tu na tom, tu na onom, bude poslanecký klub KSČM podporovat všechny zásahy, které povedou k pomoci českým, moravským a slezským drobným, středním i velkým zemědělců. Protože můžeme se utěšovat, že máme jednotný trh Evropské unie. Ano, máme. Ale v různých zemích máme různé výchozí podmínky. Naším cílem je, aby ty výchozí podmínky pro všechny zemědělce v celé Evropské unii byly alespoň přibližně stejné nebo podobné, aby i český, moravský a slezský zemědělec, lesák, rybníkář se nemusel cítit poněkud diskriminován. A navzdory tomu, že jejich produkce - o potravinářích mluvím též - je kvalitativně ne že pouze srovnatelná s evropskou špičkou, ale je na evropské špičce, tak aby neměli pocit, že navzdory tomu, že vyrábějí kvalitně, že vyrábějí zdravotně nezávadně, že vyrábějí chutně, že umějí dobře zabalit, že umějí všecko na vysoké evropské úrovni, tak nerovné podmínky na tom tzv. jednotném trhu je odsuzují do role outsiderů.

  Chci říci, že poslanecký klub KSČM vrácení zelené nafty zemědělcům považuje za spravedlivé, a proto je také podpoří. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Bendl v rozpravě, poté pan poslanec Milan Urban. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Dovolte i mně pár poznámek k tzv. zelené naftě. Já chci znovu zdůraznit to, co tady proběhlo při debatě ve druhém čtení, že nikdy nezměříme, jestli se nafta nalije do traktoru, nebo do osobního auta. To je první poznámka, o které je potřeba, abyste věděli.

  Druhá poznámka, o které byste měli vědět všichni, protože je napříč politickým spektrem: Jednotlivé politické subjekty měly ve svých prioritách podporu např. živočišné výroby apod. A tady jde o částku zhruba 1,4 mld. korun, kterou nalijeme do systému a kterou - a je potřeba, abyste to také věděli - pomůžete především velkým, protože u těch malých to významné částky rozhodně nejsou. A budete-li mluvit s malými zemědělci, ti budou říkat to, co jste koneckonců říkali často i před volbami: Chceme podpořit malé a střední a chceme podpořit živočišnou výrobu zejména. Tady podporujete především to, aby se nalilo do traktorů maximum nafty a obdělávaly se tím tisícihektarové lány, než abyste cílili finanční podporu třeba z těch 1,4 mld. korun do přímé podpory živočišné výroby. Protože tam - pro pana kolegu předřečníka nebo předpředřečníka - tam jsou pracovní příležitosti. Ne na těch lánech tisíce hektarů řepky. Tam těch pracovních příležitostí moc není. Jsou v živočišné výrobě, protože prostě dobytek musíte ráno i večer nakrmit, musíte se o něj postarat, tzn. musíte tím zaměstnat lidi. Jestliže 1,4 mld. nalijete do tohoto systému, pak prostě neděláte maximum pro pracovní příležitosti. Když říkám neděláte maximum, pak tím říkám ano, samozřejmě, že se to trošku potkává.

  A pak poslední poznámka. Dělají to ostatní, budeme to dělat taky. Je to tak, že zelená nafta byla významnou podporou v okamžiku, kdy jsme neměli šanci ve finančním období 2007 až 2013 podporovat živočišnou výrobu, protože těmi, kterými byla v minulosti nastavována zemědělská politika a priority zemědělské politiky na tohle finanční období Evropské unie, nebyla nastavena jako jedna z priorit podpora živočišné výroby, a tak se hledaly plošné systémy, jak pomoci zemědělcům. Tahle věc se mění. Velmi se změnila za poslední dva roky. Je možné cíleně podporovat živočišnou výrobu, ale my radši dáme na zelenou naftu, u které, zdůrazňuji, není jasno, kolik jí nalijete do traktorů a kolik jí nalijete kamkoli jinam.

  Zároveň chci říct, že jsou tady i jiné priority, které zemědělství má. A je to problematika sucha, která téměř není řešena. Je to problematika podpory živočišné výroby a samozřejmě kvality potravin a všeho, co s tím souvisí. Myslím, že je možné těch 1,4 mld. využít směrem k podpoře živočišné výroby a řešení sucha daleko lépe než dát plošně tzv. zelenou naftu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Pana kolegu Urbana požádám ještě o strpení. S přednostním právem se přihlásil pan poslanec Pavel Kováčik jako předseda poslaneckého klubu. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, na konto předřečníka musím říci, že jsem rád, že představitel ODS začíná myslet trošku komplexně. Škoda, že ta léta, co tady pravice vládla, se směrem k zemědělcům tak úplně nechovali, ani směrem k podpoře živočišné výroby. A to nemluvím o slovní podpoře, která tady občas zaznívala, ale o faktické podpoře.

  Jen chci připomenout, že zemědělství jako takové funguje jako jeden nedílný systém. Rostlinná i živočišná výroba. To znamená, jestli podpoříme zelenou naftou ty, co jezdí po poli, nejen tedy s kombajnem a s traktorem na sklizeň či na agrotechnické práce, ale také se třeba podívat, jestli to obilí už je zralé nebo jaké potřebuje postřiky atd. atd., že tím, že se podpoří rostlinná výroba, tak samozřejmě se podporuje i živočišná výroba. Co se týká nákladů na vstupy do živočišné výroby prostřednictvím rostlinné výroby, já si nemyslím, že krmné produkty, které jsou používány v živočišné výrobě, nevznikají na poli. Většinou ano. Většinou ta vojtěška, kukuřice, cokoli jiného, které se používá na krmení v živočišné výrobě, vzniká právě na poli za spotřeby nafty, i té zelené nafty. I tam ta podpora takováto je.

  Co se týká podpory živočišné výroby. Já bych poprosil, aby konečně z huby do rukou ráčila přejít ta iniciativa. A mně nemůže nikdo vyčítat, že jsem si toho nevšímal jako zootechnik od počátku, co jsem v Poslanecké sněmovně. Ale nějaké hmatatelné kroky k podpoře živočišné výroby, ať už napřímo, nebo prostřednictvím pěstování bílkovinných plodin atd., se začínají projevovat - začínají projevovat (s důrazem) - až teď v poslední době. A nemyslím si, že by to bylo proto, že někdo potřebuje podpořit lány řepky. To také je velmi zjednodušený pohled.

  Léta také upozorňujeme na to, že jsme střechou Evropy a že veškerá voda, která u nás naprší, od nás také odteče. Že nemáme žádnou vodu, která by přitékala do České republiky, do této krajiny, odněkud odjinud než z nebe. Že tedy jsme povinni vůči sobě i vůči zbytku Evropy chránit tu vodu, která přijde, zadržovat ji v krajině, vypracovat takové programy, které by umožnily drobné či střední stavby, které by byly samozřejmě v souvislosti s protipovodňovými opatřeními, ale také stavbami, které pomohou zdržet vodu v krajině a v obdobích, která zrovna třeba teď prožíváme, v obdobích velkého sucha, pomáhaly přece jen s nějakým tím vyrovnáním vodní bilance. Že se také stalo, že po převratu došlo k hrubému zanedbání do té doby docela fungující soustavy závlah. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci. Ještě pana kolegu Urbana požádám, protože s faktickou poznámkou chce vystoupit pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Petr Bendl: Já jsem chtěl poděkovat prostřednictvím předsedajícího panu předsedovi Kováčikovi za to, že přiznal, že ty parametry už se zlepšují. Ono to zemědělství nefunguje z roku na rok, tam se musí plánovat delší dobu, a když se udělá něco pozitivního, chvilku trvá, než se všechno projeví. V oblasti některých typů potravin, resp. některých druhů živočišné výroby, abych byl přesný, se ukazuje, že se ty parametry zlepšují. A zároveň platí, že je-li prioritou živočišná výroba v České republice, měli bychom se jí věnovat především. Prostě nemůžeme popřít, že nalijeme-li v systému peníze do zelené nafty, pak je lijeme i do té řepky, i do těch technických plodin. A pokud víme, že pro nás je prioritou živočišná výroba a je vyšší než řepka a podobně, pak ty peníze pojďme společně řešit tak, abychom je směřovali na konkrétní jednoznačný cíl.

  Jinak co se týká programu sucha, moc jsem si nevšiml, že by zatím to bylo prioritou téhle vlády, přestože jsme se na to společně na zemědělském výboru ptali. Takže ano, jde to napříč resorty, není to jenom věc Ministerstva zemědělství, ale také věc Ministerstva životního prostředí, protože nás netrápí jenom závlahy, ty by problém nevyřešily. Nás trápí i udržení vody v krajině. Obnova rybníků, jejich čištění, bagrování a podobně. A to jsem zatím taky nikde nezachytil. 1,4 mld. rozdělujeme, a přitom tuhle prioritu jsem nikde neviděl.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní už řádně přihlášený pan poslanec Milan Urban, který se samozřejmě vyjádří ke svému pozměňovacímu návrhu i k tomu, jaký má vztah na původní text a jak to je s komplexním pozměňovacím návrhem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo, jste jasnovidec. No určitě, já nebudu mluvit o zelené naftě, ale o svém návrhu na snížení spotřební daně na naftu a na benzin.

  V roce 2009 Ministerstvo financí udělalo prokazatelně chybu, když se na základě zvýšení spotřební daně na naftu a na benzin dívalo jako na nějakou statickou hodnotu. A dělá to dodnes. Úředníci Ministerstva financí to vnímají neustále stejně.

  Co se stalo v roce 2009? Možná v dobré víře se zvýšila spotřební daň v České republice tak, že konečná cena nafty a benzinu, a zvláště tedy u nafty, byla vyšší než v okolních zemích okolo České republiky. Z toho statického pohledu samozřejmě vyplynuly úplně jiné dynamické výsledky. Prokazatelně, prokazatelně Česká republika přicházela ročně o nějaké čtyři miliardy korun na příjmech státního rozpočtu z prodeje nafty a benzinu. To není výpočet Milana Urbana, ale to je výpočet Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Nikdo nikdy z Ministerstva financí žádnou analýzu neudělal, jen takovou, že vždy vynásobil prodané litry v České republice nějakou hodnotou a z toho vycházel, o kolik bychom přišli, když snížíme případně spotřební daň.

  Ale ta situace je jiná. Kdybychom se dostali do nějaké konkurenční výhody nebo alespoň srovnatelné ceny nafty v rámci Evropské unie nebo sousedních zemí, tak se samozřejmě zvýší prodej v České republice, který dramaticky poklesl, protože zvláště zahraniční přepravci počítají v podstatě každou korunu nebo euro a jsou on-line řízeni k tomu, kde mají tankovat. S těmi velkými nádržemi to není žádný problém. Takže díky tomu tankovali všichni a tankují více jinde než v České republice, a tedy my zatěžujeme občany vysokou cenou nafty, vysokou cenou benzinu a ještě přicházíme o peníze do státního rozpočtu. To mi opravdu nedává smysl. Proto jsem navrhl opět změnu snížení spotřební daně na naftu a na benzin tak, abychom nezatěžovali firmy a občany, a tak, aby se případně zvýšil prodej nafty zvláště u přepravců v České republice. K tomu prokazatelně se můžou počítat další tržby, protože je prokázáno, že na prodaných sto litrů nafty je deset korun doprovodných tržeb. To jsou ty bagety a já nevím co, které se prodávají na čerpacích stanicích. Na sto litrů prodaného benzinu je to pět korun doprovodných tržeb. Když si to vynásobíte těmi statisíci prodaných vytočených litrů nafty a benzinu, tak zjistíte, že to není malicherná částka, a za tím je třeba vidět také nějakou pracovní sílu.

  Z tohoto pohledu samozřejmě Ministerstvo financí dnes má výhrady k tomu návrhu, protože úředníci připravují stále stejný pohled. Vezmou si prodané litry a vynásobí to sníženým číslem spotřební daně a řeknou: No nemůžeme si to dovolit, protože stát přijde o miliardy korun na příjmech státního rozpočtu. Já jsem ochoten připustit, že od té analýzy, která je přece jenom trochu zastaralá, Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické mohlo dojít k nějakému posunu. Ale ta analýza tehdy říkala, že výnos by se zvýšil minimálně o čtyři až sedm miliard korun ročně. Jsem ochoten připustit, že to nemusí být tak vysoký výnos, příjem do státního rozpočtu navíc. Dokonce jsem ochoten připustit, že to nebude žádný příjem. Ale pokud by to bylo s nulou, tak je to pořád výhodné pro občany České republiky a pro firmy v České republice. A žádná taková skutečná analýza Ministerstva financí bohužel neexistuje.

  To byl tedy důvod podání mého pozměňovacího návrhu a já si myslím, že mu nechybí selský rozum a že je ve prospěch občanů a firem v České republice. Jak se rozhodnete, dámy a pánové, to se samozřejmě uvidí.

  A teď poznámka legislativní. Legislativa mi uložila, abych tady řekl na mikrofon, že můj pozměňovací návrh není alternativou vládního návrhu, ale že doplňuje vládní návrh. Tak tak činím, abych naplnil všechny legislativní povinnosti. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to jsem od vás chtěl slyšet a pan zpravodaj určitě taky. Nyní dvě přednostní práva. Pan ministr Mládek, poté pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Zároveň požádám o snížení hladiny hluku, aby se mohl pan ministr Mládek jasně vyjádřit a bylo mu dobře rozumět.

 • Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl krátce vyjádřit k návrhu kolegy Urbana. Tam je návrh nepochybně zajímavý, je tam důležitá myšlenka, kdo platí daň, jestli ji platí daňové subjekty v České republice, anebo ty zahraniční. A pokud by ji platily ty zahraniční, tak je to samozřejmě výhodné pro české domácí subjekty, ať už jsou to firmy, anebo občané. Myslím, že bychom se měli k této věci vrátit a ve spolupráci i Ministerstvo financí připravit další analýzy případných nákladů této věci. V tuto chvíli se bohužel musím zdržet hlasování. To jsem k tomu jenom chtěl dodat. Děkuji.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan ministr financí, poté pan poslanec František Laudát. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejdřív bych se vyjádřil k tomu zákonu. Bohužel, s pozměňovacím návrhem pana poslance Urbana Ministerstvo financí bohužel zásadně nesouhlasí, protože hlavní důvod je neslučitelnost tohoto pozměňovacího návrhu s právem Evropské unie a výrazně negativní rozpočtový dopad. Dovolím si vás požádat, kolegyně, kolegové, abyste hlasovali proti.

  Nicméně bych se rád vyjádřil k návrhu, který zde přednesl pan poslanec Urban. Je pravda, že poslední navýšení spotřební daně na pohonné hmoty, které realizoval pan ministr Kalousek, a to bylo od 1. ledna 2010, přišlo ve velice nevhodnou dobu. Došlo k velice negativnímu rozdílu v ceně pohonných hmot mezi Českou republikou a okolními státy a byl poškozen domácí trh. To je pravda.

  V poslední době se tento rozdíl snižuje. Za Ministerstvo financí mohu říci, že se nebráníme dohodě. Pan poslanec Urban vychází ze staré analýzy, která je stará asi rok. Poslední navýšení daně bylo o korunu, a návrh pana poslance Urbana o 2,50 u nafty a 1,5 koruny u benzinu je samozřejmě velice progresivní. Určitě se tomu chceme věnovat, nás to zajímá, chci na to dohlížet. Udělejme ale reálnou analýzu, mluvme s přepravci, možná postavíme studenty na hranice a můžou se ptát řidičů, kde tankovali a proč. Něco vymyslíme a budeme to řešit, přijdeme s nějakým návrhem a bavme se o tom. Udělat to tady jen od stolu na základě nějakých čísel by nebylo zodpovědné, protože by ten návrh měl dramatický dopad do rozpočtu.

  Jsme pro, určitě, můžeme se domluvit, jakým způsobem to chceme řešit, v pondělí je tripartita. Ministerstvo financí je určitě připraveno na debatu, ale na základě seriózních čísel z výzkumu. Máme výhodu, že máme Čepro, což je státní firma. Je to největší distributor pohonných hmot, má přehled o trhu, jak je to u nás a jak je to za hranicemi. To, co tady říkám, je po konzultaci s firmou Čepro. Znovu opakuji - chceme se o tom bavit a neodmítáme to, jak zde bylo řečeno. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Nyní s faktickou poznámkou Milan Urban, potom s přednostním právem pan předseda klubu ANO Faltýnek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Milan Urban: V prvé řadě bych chtěl poděkovat panu ministru financí, že to bere jako vážné téma. Říkám, že ta analýza je trochu zastaralá, ale podle mého názoru princip pořád platí, že dynamika ve snížení výběru a ve vylepšení v České republice je. Chtěl bych ale odmítnout to první stanovisko - že je to v rozporu s pravidly Evropské unie. Máme povinnost držet určitou povinnou spotřební daň vypočítanou přes euro. To se vždy dělá k 1. říjnu každého roku. V současné době platí povinná spotřební daň na základě stanovení ceny a kurzu k 1. říjnu 2013. V současné době tedy, pokud by byl zákon přijat, není v rozporu s evropskou směrnicí. To jsem si celkem dost jasně jist.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Velmi krátce jsem využil času v diskusi, zejména když vystupoval pan poslanec Urban, a podíval jsem se na dva zdroje na internetu, jaké jsou ceny nafty kolem nás. Tak jenom pro informaci. Aktuální čísla jsou taková, že dnes jsme na úrovni 1,33 eura, Rakousko 1,39, Slovensko 1,36, Slovinsko 1,38, Německo 1,37, Itálie 1,69, Francie 1,39. Nevím, kdo by v tuto chvíli k nám jezdil tankovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo jiný nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem závěrečné slovo. Pan ministr nemá zájem. Pan zpravodaj ano. Pane zpravodaji, máte závěrečné slovo. Prosím.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Chtěl bych se vyjádřit k pozměňovacímu návrhu svého ctěného kolegy Urbana. Jakkoli chápu důvody, pro které podává tento pozměňovací návrh, a je třeba říci, že to nebyl jen výstřel ze včerejška, o tento pozměňovací návrh pan poslanec Urban usiloval už dříve - takže jakkoli chápu tyto důvody, nemůžu bohužel jako zpravodaj aktivně podpořit přijetí tohoto pozměňovacího návrhu právě z důvodu toho, že se můžeme dostávat do kolize s evropskou směrnicí. Mé stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu je, že se zdržím. Se zákonem jako takovým samozřejmě problém nemám. Hovořil jsem o něm a podporoval ho i v předcházejících čteních. Tam samozřejmě souhlas.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vidím sice pana poslance Urbana, že se hlásí k faktické poznámce, ale toto bylo závěrečné slovo zpravodaje a rozprava byla ukončena.

  Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím pana zpravodaje, aby zopakoval pozměňovací návrhy, vyjádřil se k nim před hlasováním a provedl nás hlasováním o této věci. Hlasovat začneme, až se ustálí počet přihlášených poslanců.

  Pane zpravodaji, prosím.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona podán nebyl, byl podán pouze jediný pozměňovací návrh, a to ve druhém čtení od pana poslance Milana Urbana. Měli bychom tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Své stanovisko jsem sdělil ve svém předchozím vstupu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji Pan ministr ho také řekl. Raději ho ale vyzvu, aby řekl své stanovisko k pozměňovacímu návrhu pana poslance Urbana ještě nyní před hlasováním. (Nesouhlas.) Nesouhlas. Dobře.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 65 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 65. Z přítomných 164 pro 86, proti 52. Návrh byl přijat.

  Jiný návrh nebyl přednesen. Budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřební dani, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 215 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 66 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

  Hlasování pořadové číslo 66. Z přítomných 167 pro 126, proti 27. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu místopředsedovi vlády ministru Andreji Babišovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 22. ***

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Dovoluji si požádat o hodinovou přestávku na jednání klubu sociální demokracie.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O jak dlouhou? (Hodinu.) Hodinu, dobře. Vyhlašuji přestávku do 13.20 hodin.

  (Jednání přerušeno ve 12.21 hodin.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, budeme pokračovat.

  Mám zde přihlášku pana poslance Šincla.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Já děkuji, pane předsedající. Je mi to moc líto, stává se mi to jednou za volební období, ale chtěl bych zpochybnit hlasování číslo 65 a současně 66. Na sjetině hlasování týkající se hlasování č. 65, to je návrh poslance Urbana, mám na sjetině ano a vím o tom, že jsem chtěl hlasovat ne. A současně na hlasovací listině č. 66, to je o závěrečném hlasování, mám na sjetině zdržel se a chtěl jsem hlasovat ano. Proto zpochybňuji hlasování.

  Současně bych chtěl poznamenat, že jsem chtěl tuto námitku uplatnit ihned po hlasování, ale předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák svolal přestávku pro klub sociální demokracie, a proto jsem nemohl tuto námitku uplatnit ihned. Proto se vám všem opravdu omlouvám. Děkuji za pochopení.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, to je námitka proti záznamu o hlasování, o kterém rozhodneme hlasováním bezprostředně, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, pane předsedo, schůze byla přerušena do 13.20, nikdo se zatím nehlásil. Já jsem se přihlásil s přednostním právem, vy jste mě viděl a nedal jste mi úmyslně slovo s tím, že je přihlášen pan poslanec Šincl. Jednací řád takový postup neumožňuje. Navíc chcete nechat hlasovat bez toho, abychom se k té bezprecedentní snaze změnit zákon dávno potom, co byl přijat, abyste bez rozpravy k tomu přistoupili.

  Já v tuto chvíli žádám o přestávku na jednání klubu ODS v délce 50 minut.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já vám tu přestávku neudělím, protože za prvé vaše námitka proti tomu, že by byl upřednostněn kolega Šincl, vychází z toho, že námitka proti záznamu o hlasování je chápána jako faktická poznámka. A vždy platilo, že faktické poznámky mají přednost. Ad za prvé. A za druhé já jsem vás ani správně neměl nechat vystoupit, protože o procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy.

  To znamená, já nechám hlasovat o námitce, kterou zde vznesl pan poslanec Šincl proti záznamu o hlasování 65 a 66.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přijmout tuto námitku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 67, přihlášeno je 168, pro 95, proti 29. Tento návrh byl přijat.

  My jsme tedy vyhověli námitce pana kolegy Šincla a budeme tedy hlasovat znovu o pozměňovacím návrhu, který přednesl pan poslanec Urban.

  Pan kolega Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mně se nepodařilo nějak zprovoznit hlasovací zařízení. Zpochybňuji hlasování.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Zpochybňujete hlasování o námitce? Dobrá, tak o tom dám znova hlasovat.

  Zahajuji hlasování, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Laudáta, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 68, přihlášeno je 171, pro 137, pardon 136, proti 9, tato námitka byla přijata.

  Budeme tedy opakovat hlasování o námitce pana poslance Šincla.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Šincla, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 69, přihlášeno je 171, pro 98, proti 34, tento návrh byl přijat.

  Budeme tedy opakovat hlasování č. 65, což znamená hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance...

  Prosím pan předseda klubu ODS.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Myslím, že hlasování by měl řídit zpravodaj a ne předseda Poslanecké sněmovny, když už jste udělali tento bezprecedentní krok.

  Já chci jenom říct, co jste udělali. Vy jste si vzali pauzu na to, abyste sehnali další poslance. Po té pauze evidentně počet přítomných vzrostl, tváříte se, že jeden hlas, i kdyby to byla pravda, kdyby to chtěl na stenozáznam pan poslanec Šincl, tak má pravdu, nebylo žádné hlasování o hlas. Takže vy jste prohráli hlasování, mohli jste ihned vznést námitku, nikdo z vás to neudělal.

  Pak bylo další hlasování, před ním četl místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip dlouhé usnesení o tom, že hlasujeme o zákonu jako celku. Nikdo nezpochybnil. Přijali jsme ten zákon výraznou většinou - říkám, já jsem hlasoval proti -, takže i proti vůli části opozice. Nikdo nezpochybnil hlasování. Pak jste si vzali hodinu pauzu, nevím, proto, abyste přesvědčili těch vašich 17 členů poslaneckého klubu ČSSD, aby změnili názor nebo abyste přivezli další poslance. Po hodině a něco se tváříte, že jedním hlasováním se dá jako shodit přijatý zákon. Dá, když je to bezprostředně. Nic takového se nestalo.

  Říkám rovnou, že tohle opravdu napadnu u Ústavního soudu. Ne kvůli tomuto zákonu, ta většina byla jasná pro ty, kteří pro ten zákon hlasovali, ale do budoucnosti. Příště přijdete druhý den se zpochybněním, protože váš předseda poslaneckého klubu si vezme dvě hodiny pauzu v 17 hodin a už se nestačí do 19 sejít. A některý poslanec tady řekne, mně se to stává jednou za volební období, takže zpochybňuji hlasování, já jsem chtěl hned včera, ale včera náš předseda si vzal dvě hodiny pauzu, a tím pádem skončil jednací den, mezitím přijedou lidi, kteří chyběli na hlasování a o tom zákon se bude hlasovat jindy, v jiném kvoru a jinak. Místo abyste použili legitimní nástroje, které má vládní koalice, každá parlamentní strana, pokud se nepovede nějaké hlasování, a vy ty legitimní nástroje máte, pod žádným časovým tlakem nejste, takže tady automaticky nebezpečně vyrábíte nový precedent. Já říkám rovnou, byli jsme nějak dohodnuti, byli jsme dohodnuti na tom, že budeme blokovat jeden zákon Takový, takový ale pokus měnit výsledky hlasování Sněmovny s více než hodinovým zpožděním, skoro hodinu a půl, je prostě nepřijatelné!

  V této chvíli opravdu žádám o přestávku na jednání našeho klubu. My se musíme poradit, jak budeme postupovat u dalších bodů dál, když vy si tady z toho děláte trhací kalendář, nechcete respektovat výsledky hlasování. My za to nemůžeme, že jste zapomněli zpochybnit hlasování v okamžiku, kdy to jednací řád a zákon připouští, to znamená bezprostředně. A to, že si hrajete tu hru, že můj předseda ještě vlastního klubu mi to neumožnil, to je opravdu legrační. To jako fakt je poměrně komické, ale Večerníček se vysílá o něco později než ve 13.28, když chceme veřejnosti vykládat nějaké pohádky. Tak to vyřešte v Senátu a máte to vyřešeno za 30 dnů. A neohýbejte zákon, neohýbejte jednací řád, protože to mi opravdu nepřipustíme.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak, dal jsem slovo vám (potlesk z pravé části sálu), dám i dalším s přednostním právem. Pan předseda klubu nebo zastupující předseda klubu Laudát, potom pan místopředseda Filip, registruji žádost o tu pauzu, ale my jsme schválili námitku proti postupu hlasování, takže já tu pauzu udělím poté, co se vypořádáme s tímto bodem. Pan předseda, nebo zastupující předseda Laudát. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Skutečně nevršte precedenty. Něco jste zkusil ráno, něco zkoušíte teď. Opravdu vyrábíte nebezpečnou situaci do budoucna. Protože kde je ten časový úsek? Zpochybnění hlasování má být bezprostředně. Jestliže toto připustíte bez toho, že se změní čárka v tom zákonu, tak opravdu to zpochybňujete. Někdo dá stížnost k Ústavnímu soudu, prostě opravdu vyrábíte precedenty nebezpečné, protože opravdu se sebere někdo v pátek a zpochybní svoje hlasování. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane kolego - než dám slovo místopředsedovi Filipovi - já tady žádné precedenty nezavádím. Já postupuji striktně podle jednacího řádu a podle schválených usnesení. Chtěl bych vás upozornit, že nemohu dát přestávku klubu ODS, protože stále platí usnesení Poslanecké sněmovny ze 13. schůze 8. června z roku 1999, které říká: "Vyhoví-li Poslanecká sněmovna námitce proti hlasování," což jsme učinili, "musí se hlasování opakovat. Při rušení jednání v okamžiku před opakováním hlasování vyhlášení přestávky na žádost klubu není možné." To znamená, toto je platné usnesení Poslanecké sněmovny a já se ho striktně držím. Proto nemohu vyhlásit v okamžiku, kdy byla přijata námitka proti hlasování, přestávku pro poradu klubu ODS. To prostě nelze. A kdybych ji vyhlásil, poruším usnesení této Sněmovny.

  Pan místopředseda Filip. Prosím.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já nikdy nehlasuji pro námitku o záznamu o výsledku hlasování. Mám pro to velmi dobrý důvod. V roce 1999, a potom vzniklo toto usnesení, které citoval pan předseda Sněmovny, jsem obhajoval jednání před Ústavním soudem. Jednání Poslanecké sněmovny, které proběhlo po těch námitkách.

  Precedent o tom, do kdy se smí hlasovat o námitce, tady zavedla politická strana ODS! (Hovoří velmi důrazně.) Občanská demokratická strana si 14 dní poté, kdy byl prohlasován obchodní zákoník, jeho změna, vynutila opakování hlasování. A my jsme se stali předmětem těžkého konfliktu s Ústavním soudem. To se několikrát opakovalo. A potom jsme narazili na Ústavní soud ve velmi složité situaci, a proto jsem byl tak striktní a řekl bych až nechutně komisní vůči kolegovi panu Schwarzovi, protože já samozřejmě vím, že bezprostředně může být poté, kdy si přečtu elektronický záznam o výsledku hlasování. A to, že když si někdo vymyslí, že špatně hlasoval nebo že se o tom domnívá, to není žádný důvod.

  Pamatuji si, že jedno hlasování jsme tady opakovali právě proto, že někdo nalil limonádu do hlasovacího zařízení, nebudu jmenovat bývalého kolegu.

  Takže v tomto ohledu nejde o nový precedent.

  Opakuji, já nikdy nebudu hlasovat pro námitku proti výsledku hlasování, i kdyby měla být v můj prospěch. To je odpovědnost každého, jak hlasuje. Opakování hlasování je obyčejně v každém jednacím řádu zcela nepřípustné. Přípustné se stalo právě proto, že tolikrát se opravovalo toto zařízení, až jsme přistoupili k tomu, že to vůbec budeme akceptovat.

  Prosím vás všechny, pány kolegy, paní kolegyně, aby zvažovali, jak tento institut používat. Já nejsem přesvědčen o tom, že to, co se teď odehrává, svědčí o jiné úrovni Poslanecké sněmovny, než měla v minulosti. Mám vážnou obavu, že tato koalice pokračuje v praktikách koalicí předešlých, jen nemá paní Nagyovou. (Potlesk poslanců KSČM a potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: S dalším přednostním právem pan předseda Okamura. Prosím.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já musím říci, my jsme nebyli ani v minulé Poslanecké sněmovně. Ty manýry jsem zaznamenával spíše z médií. Ale za hnutí Úsvit jsem absolutně v šoku, co tady vládní koalice předvedla. Promiňte, ale jestli se tady bude opakovat toto hlasování, tak hnutí ANO kompletně zradilo to, s čím šlo do Poslanecké sněmovny. O ostatních nemluvím, ty už tady byly opakovaně, to už je na jejich svědomí.

  Vážení přátelé, zpochybnění hlasování přece logicky můžeme vzít, a to víte i vy všichni, když je to potom hlasování. Dobře, opravdu jsem se spletl, tedy pardon, opravdu mi nefungovalo zařízení. Dobře, nějak jsem to třeba přehlédl. Neznám ty důvody. Mně se to ještě nestalo. Mně se to nestalo. Já jsem tyto důvody nikdy neměl. Ale po hodině, dvou hodinách se rozpomenout, že chci něco zpochybnit, promiňte, ale to mi zavání podvodem, to mi zavání lží, habaďůrou, rozhodně ne demokratickými principy. A je to prostě chyba, která se zřejmě na vaší straně stala tím, že jste se nedomluvili.

  Ale to je totální nabourání demokratických principů této republiky. Je mi z toho úplně špatně, jestli k revokaci tohoto hlasování dojde. Ať to je ale o jakémkoli jiném zákonu, to není o tomto konkrétním. To přece nemůže vaše svědomí vůbec dopustit!

  My, hnutí Úsvit, navrhujeme, abychom to propustili, nechali to projít do Senátu, tak jak to má, ten se k tomu vyjádří. A ať neohýbáme jednací řád, neohýbáme tady zákony a pravidla v České republice, tak prosím, bylo by dobré, ať se to vrátí. V Senátu má ČSSD většinu. Dobře, může se to vrátit zpátky do Poslanecké sněmovny. Potom si tedy počkejte, až tady budete z vládní koalice všichni, až budete mít tu většinu, nebo se v rámci ČSSD prosím domluvte. Ale takovéto neskutečné ohýbání jednacího řádu a zákona...

  Já opravdu souhlasím i s tím, že je to k diskusi ohledně ústavnosti tohoto kroku. Prosím, to opravdu nedělejme. My jsme zásadně proti. To opravdu nestačím zírat, co se tady děje. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Vzhledem k tomu, že je tady ještě celá řada přednostních práv, zeptám se, zda jsem někoho nepřeskočil zde vpravo. (Nikdo se nehlásí.) Pokud ne, tak se hlásil pan ministr financí a potom pan ministr zahraničních věcí.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Nerozumím, o čem tady mluvil pan Okamura. Jako co s tím má společného hnutí ANO? (Výbuch smíchu v sále.)

  Nevím, co je na tom směšného.

  Pan poslanec Urban tady předložil absolutně nezodpovědný návrh, že připravíte o 14 miliard státní rozpočet, které nasypete firmám, které distribuují pohonné hmoty. Ne občanům. Vůbec nerozumíte tomu, o čem hlasujete. Doporučoval bych, abyste se trošku informovali.

  Pan Faltýnek tady mluvil o tom, že pohonné hmoty v České republice a ceny v okolních státech jsou nejlevnější. Takže těch 14 miliard, a já jsem jasně řekl v diskusi, že jsem ochoten o tom debatovat, místo aby to dostali lidi, abychom stavěli dálnice, tak dostanou distribuční firmy. A když tomu nerozumíte, tak přijďte na školení. (Potlesk poslanců ANO.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr zahraničních věcí. Prosím.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Přeji vám také dobré odpoledne. Vážení kolegové, já bych si jenom neodpustil říct názor na tu debatu, která tady byla vyvolána opozicí, protože jsem v této Sněmovně řadu let vlastně musel rozhodovat o podaných námitkách, rozhodovat o tom, co znamená to slůvko bezprostředně v jednacím řádu. A mohu tedy říci, že to bylo vždy v našich představách mlhavě zhruba nějakých pět minut, přičemž přestávka se nepočítá dle mého.

  Já bych rád panu místopředsedovi Filipovi jenom korigoval to, co tady řekl, když mluvil o tom, že tady někdo zavedl nešvar námitek, ke kterému se pak vyjadřoval Ústavní soud. Protože také pamatuji tyto situace, tak bych mu rád připomněl, že on mluvil o situaci, která nastala v roce 2000. Chtěl bych mu ale připomenout, že tehdy se nejednalo o námitku, ale jednalo se o revokaci, o revokaci, která byla podána až 14 dní po tom, co to hlasování proběhlo. A to bylo to, vůči čemu se Ústavní soud vymezil, to bylo neústavní. Zatímco námitka, tam skutečně posuzuji pouze to, jestli to můžeme pokládat za bezprostřední. Pan poslanec Šincl tady jasně řekl, a řekl to i mně, že nestihl tu námitku podat, a tak jak já chápu velikost toho času po hlasování, tak v jednacím řádu se nic nemluví o bodu a podobně. Tam se mluví o tom, že to musí být podáno bezprostředně, a my jsme vždy posuzovali, jestli je to v ranku těch zhruba pěti minut. A to se v podstatě odehrálo. Pan poslanec Šincl má právo námitku podat, on to nestihl učinit, než byla Sněmovna přerušena, on to podal nyní.

  Já vám mohu říci, že po všech těch zkušenostech, které mám se Sněmovnou, bych se pod neústavní postup nepodepsal a nepodpořil bych ho. Já chápu opozici, chápu její snahu říkat tady argumenty proti, ale říkám vám za sebe s naprosto čistým svědomím, že postup, který je tady navržen, dle mého pevného přesvědčení není neústavní a je konformní s jednacím řádem.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan místopředseda Laudát, potom pan předseda Stanjura.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, musím poděkovat panu ministru financí, protože on tady ten skutečný důvod řekl. Urbanův pozměňovák prohlásil za nesmysl, tudíž vy jste si z pohledu poslanců ANO, resp. sociálních demokratů nebo koalice, zpackali hlasování a teď chcete hlasovat znova. Ale to jednací řád neumožňuje. Já děkuji panu ministrovi, že to tady řekl naprosto jasně. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo, vy jste řekl, že nám neuděláte přestávku, protože se má hlasovat o námitce pana poslance Šincla. (Předseda PSP: O té už jsme hlasovali.) Ale řekl jste, že nám neuděláte přestávku. Nicméně tím popíráte samotnou námitku. Pan poslanec Šincl říká: Já jsem měl námitku a vy jste vyhlásili přestávku. Tak někdo si přestávku vzít může, čirou náhodou vládní klub, a někdo si přestávku vzít nemůže, čirou náhodou opoziční klub. Podotýkám, že dneska jste všichni očekávali obstrukce opozice, tak 90 minut měl největší vládní klub přestávku. Proč ne? Já jsem to nijak nenapadal. Já to napadám v okamžiku, kdy nám to umožněno není.

  Výklad pana ministra zahraničí je možná úsměvný. Nemá cenu, abychom my si říkali, jak dopadne Ústavní soud, a tady se přesvědčovali, kdo má pravdu, to bude fakt rozhodovat někdo jiný. My protestujeme z precedentních důvodů, protože to se může kdykoli opakovat. Vždycky se najde jeden takový nešťastník, který bude říkat s tím nevinným obličejem: stává se mi to jednou za volební období. A já nevím, jestli to bylo pět minut. Pět minut je ústavní a šest minut neústavní? Proč se mu nevěnuje předseda klubu? Proč neumožní svému poslanci vznést námitku? Navíc mezitím už bylo další hlasování. O to je to trapnější, to vyslovení. Kdyby to bylo to poslední a pak se nějak rychle ukončil bod, tak to ještě chápu, ale bylo to předposlední hlasování, pak bylo dostatek času. Nikdo z nás neviděl pana poslance Šincla tady mávat rukou a říkat pozor, pozor, já jsem hlasoval špatně, ten Urbanův návrh jsem nechtěl podpořit a omylem jsem ho podpořil. Nic takového nebylo.

  A já řeknu panu ministru financí, jak se dostali poslanci hnutí ANO do té přestřelky. Stačilo, kdybyste nehlasovali o té nevěrohodné námitce pana poslance Šincla. Pak máte naprostou pravdu a vás se to netýká, je to problém jiného vládního klubu. V okamžiku, kdy vy svým hlasováním umožníte legalizaci tohoto postupu, tak jste v tom až po uši. Vůbec nevedeme a nechci vést debatu, jestli je návrh pana poslance Urbana dobře, nebo špatně, to jsme měli vést ve druhém a ve třetím čtení, naprosto v pořádku. My vedeme debatu o tom, že zákon nějak prošel a někdo se to zpětně pokouší změnit. Nevedeme ji o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, tomu já rozumím. Tak až to přijde ze Senátu, tak se o tom můžeme pobavit, jestli je to dobře, nebo špatně a jestli je dobré podpořit sněmovní verzi, nebo senátní verzi, to je normální politická debata, a budeme poslouchat argumenty ministra financí, v čem si myslí, že je to špatně, a budeme poslouchat argumenty vládního poslance, v čem si myslí, že je to dobře, a pak se nějak rozhodneme. Ale nevedeme debatu o meritu věci, o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, jestli to způsobí 14miliardový výpadek, nebo přísun plus, jak tvrdí pan poslanec Urban - a říkám, ne opoziční, ale vládní. Vedeme debatu o tom, že to nějak dopadlo, někdo si na poslední chvíli, pozdě, vzpomenul a chce to zpochybnit. Ano, ihned po hlasování pan poslanec Šincl měl naprosté právo a já bych byl první, kdo by podpořil jeho námitku. Tohle je ovšem vymyšlený příběh. Můžeme se tvářit, že tomu věříme - my tomu nevěříme.

  Pokud o tom zákonu necháte hlasovat znovu, pane předsedo, tak my se toho hlasování nezúčastníme a budeme to napadat v Brně právě kvůli té proceduře, ne kvůli tomu, jestli je to dobře, nebo špatně. Procedury se mají držet, a když to někdo prošvihne, že nedává pozor, a vzpomene si pozdě, tak má prostě smůlu, i když má většinu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr financí.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, já určitě procedury neznám a ani se je asi nenaučím. Já jsem si naivně myslel, že když všechny politické strany mají takovou dojemnou starost o naše občany, že v některých věcech bychom mohli možná hlasovat spolu. Já nechápu, proč ODS a hlavně TOP 09, která nás tlačí to fiskálního paktu, co strukturálního deficitu - a já souhlasím s tím, že bychom se neměli zadlužovat - tak byste logicky měli hlasovat s námi, měli byste hlasovat proti tomu, že vy vezmete 14 mld., které patří vlastně do státního rozpočtu, a dáte je pár soukromým firmám, protože distribuce pohonných hmot v České republice je dneska koncentrovaná, takže vy to dáte pár firmám. Já to nechápu. Kašlu na ty procedury, já tomu nerozumím, ale nechápu, proč vlastně vy hlasujete proti, když je to proti tomu, co hlásáte, abychom se nezadlužovali. A těch 14 mld. nám bude v rozpočtu chybět.

  My jsme vstřícní. Já říkám ano, fiskální pakt, strukturální deficit, ano, 1 % bych chtěl v roce 2017. Tak to je proti tomu, co vy hlasujete. To nedostanou lidi, není pravda, že těch 14 mld. dostanou lidi. Podle mě by bylo normální, kdyby všichni hlasovali proti tomu. Všichni. Není to pro lidi, je to pro firmy a je to proti lidem, protože je to proti rozpočtu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Laudát má slovo s přednostním právem.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Teď už asi nějakou trochu větší úvahu. Promiňte, přece ale původní zákon o zelené naftě, když to řeknu zkráceně, přece je o rozdávání peněz, resp. vlastně o navyšování daňového hazardu ve smyslu daňových úniků. Takže já tomu nerozumím. My máme samozřejmě právo podpořit Urbanův návrh, což jsme také udělali. Zcela objektivně, tehdy sociální demokracie jako jeden muž a jedna žena tady opakovaně tyto návrhy vznášela. My jsme přinášeli analýzy, proč si myslíme, že to tak není, byly také trochu jiné podmínky, ekonomická rada vlády, NERV, také měla takové stanovisko, že stát na tom nevydělá. Nicméně my uznáváme legitimní nárok sociální demokracie, nebo jak se ukazuje, dneska už části, když přijde, teď ona zodpovídá směrem k občanům za státní kasu, za rozpočet země. Jestliže vy jste nabyli dojmu a trváte na tom, nebo část klubu, že to tak je i nadále správně, tak proč bychom to nepodpořili? Ale my jsme nehlasovali, dokonce jsme hlasovali proti zákonu jako celku. Tak já v tom nevidím problém. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: S přednostním právem - nebo ještě chcete pokračovat, pane kolego?

 • Poslanec František Laudát: Já už jsem se chtěl jenom rozloučit, ale tady už je takový hluk, že... Takže už nic, děkuji, odcházím.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: S přednostním právem pan předseda klubu Úsvit.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, protože jsme se dotkli ekonomické stránky státního rozpočtu v návaznosti na spotřební daň pohonných hmot, dovolte mi, abych řekl pár věcí, které hnutí Úsvit mělo ve svém programu, a proč hnutí Úsvit vlastně dnes hlasovalo pro snížení spotřební daně z nafty a z benzinu.

  Česká republika má jednu z nejhustších sítí čerpacích stanic v Evropě. Pohonné hmoty, jak víte, jsou nákladovou položkou téměř všech surovin. Všechny věci, všechny výrobky se vozí na náklaďácích a různě. Takže pohonné hmoty jsou významnou nákladovou položkou v podnikání všech korporátních skupin, všech firem. My si myslíme, že pokud částečně zlevníme pohonné hmoty, to znamená snížíme jejich spotřební daň z benzinu a z nafty, dojde k prorůstovému opatření. My si vůbec nejsme jisti, že dojde k výpadku ze státního rozpočtu. Časem by se to určitě narovnalo, a Česká republika se stane daleko konkurenceschopnější. Přestože dneska zde bylo řečeno, že máme nejlevnější naftu, nejlevnější benzin, tak mi řekněte, proč na náklaďácích vozí přídavné nádrže a tankují ve Španělsku? Proč tankují v jiných zemích Evropy, a ne v České republice? Naopak, přitáhněme ty tiráky a přitáhněme ty kamiony, aby tankovaly v České republice, aby zvyšovaly odběr pohonných hmot v České republice. Já si myslím, že je to možné. Takže já to spíš chápu jako prorůstový krok nejenom v otázce státního rozpočtu, ale v podnikání, konkurenceschopnosti, ve všem. Mělo by to do budoucna přinést snížení cen do všech odvětví průmyslu. To je důvod, který nás vedl k tomu, abychom hlasovali pro snížení spotřební daně z nafty a benzinu. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ODS.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dneska máme takový kreativní den v řízení schůzí. Mě by docela zajímalo, pane předsedo, v jaké fázi jednání se podle vašeho názoru nacházíme. Na tabuli svítí novela spotřebních daní, sněmovní tisk 208, já tomu říkám: to je tabáček. To není zelená nafta, to je sněmovní tisk 215. Vy tvrdíte... ne Hamáček, tabáček jsem říkal, pozor, ať si rozumíme. Vy tvrdíte, nebo vy jste prohlasovali námitku a zpochybnili jste hlasování číslo 66, 65, tudíž jsme se jakoby dostali zpátky do bodu 22, sněmovní tisk 215, spotřební daň, v které vystoupilo několik ministrů. A vy tvrdíte, že není rozprava. To by mě zajímalo, jak to, že není rozprava, když vystoupilo několik ministrů, například ministr zahraničí, který nemá se sněmovním tiskem 215 nic společného, a nemohl říkat to stanovisko jako ministr, jsem proti, jsem pro, jsem neutrální. Takže vy jste regulérně povolil otevření rozpravy, vrátili jsme se do třetího čtení, a vy teď tvrdíte že ne, a kolegovi Bendovi, který se hlásil, nechcete udělit slovo. Já proti tomu vznáším námitku. A vysvětlete mi, v jakém bodě se vlastně nacházíme. V jaké fázi toho bodu se nacházíme? My tedy v opozici jsme zcela zmateni. Já vím, že to chcete, jako že máme být potichu, ať si to rychle odhlasujete, všechno, co si vzpomenete, ale tak to fakt nejde.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem přesvědčen, že velmi dobře víte, kde se nacházíme. Nacházíme se před hlasováním o pozměňovacím návrhu pana poslance Urbana, protože tato Sněmovna přijala námitku, kterou uplatnil pan kolega Šincl, proti které vznesl námitku pan poslanec Laudát. To znamená: My jsme nyní přijali námitku pana poslance Šincla proti výsledku dvou hlasování a o takovéto námitce se hlasuje bez rozpravy. Ale i o tom opakování hlasování se hlasuje bez rozpravy. Já pouze jsem dovolil vystoupit těm, kteří mají přednostní právo, včetně ministrů.

  Pan předseda Fiala, prosím.

 • Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové. Já jsem také ve Sněmovně nový a nemám zkušenosti s tím, jak to tady bylo v minulosti, ale na rozdíl od pana ministra financí na procesy nekašlu, považuji je za důležité. Řád je to, co nás chrání před námi samými, takže ho musíme dodržovat. A v logice toho, co tady říká pan předseda Poslanecké sněmovny: Pokud jsme přijali námitku, tak jsme přece znovu ve třetím čtení, kde máme hlasovat. A samozřejmě že by se neotevřela rozprava, kdyby nevystoupili ministři, jejichž vystoupením se rozprava otvírá. Takže máme normální rozpravu, žádná jiná možnost není přípustná. (Potlesk zprava.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan místopředseda Laudát, potom pan předseda klubu Stanjura.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane předsedo. Tak já už jsem z toho teď úplně perplex. Takže jestli jsem pochopil dobře, tak vlastně už předsedající schůze dvakrát ignoroval Šincla, takže už se nebudeme vracet o jedno hlasování zpátky, ale o dvě hlasování. To znamená, že se budeme vracet až k hlasování o pozměňovacím návrhu kolegy Urbana? (Předsedající Hamáček: Ano.) To znamená, že dvakrát se tady něco nestalo, ale vy jste předtím tvrdil, že nestačil uplatnit námitku před přestávkou. To opravdu už ne, to už je řekl bych skoro, ne skoro, ale to už je hodně za hranou, a jednací řád zná také pořádková opatření, ale nevidím tady nikde, když prostě spíš jaksi příjemcem toho opatření by měl být předsedající Sněmovny. Tady se to pořád týká spíš poslanců za nepřístojné chování. Může tady docházet i k vykázání ze Sněmovny a podobně. To skutečně teď už to manipulujete na druhou. Leckdo tady leccos v minulosti předvedl. Takže bychom se vraceli kaskádovitě k předchozím hlasováním. Tak to já tady můžu vystoupit a říct, že mně ráno nebylo umožněno zpochybnit hlasování u prvního bodu - odpady. Protože tady to také vypadalo všelijak, no tak já to mohu také zpochybnit a vy mně také umožníte, že se začne zase hlasovat? Anebo co minulý týden? Tohle skutečně už ne. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já postupuji přesně podle jednacího řádu. Pan kolega Šincl uplatnil námitku proti dvěma hlasováním. Já jsem o tom takto nechal hlasovat a Sněmovna rozhodla. Já si vyprošuji poznámky o tom, že něco manipuluji. Pokud máte námitku proti tomu, jak řídím schůzi, nechejte mě odvolat. Ale vyprošuji si tady nařčení z nějaké manipulace. Já postupuji striktně podle jednacího řádu. (Potlesk z levé části jednací síně.)

  Pan předseda Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Můžete na nás křičet, můžete si odhlasovat - sám dobře víte, že vás z toho empiru hlasováním nesundáme, máte vládní většinu, tak to nebudeme ani navrhovat. Přesto se pokoušíte o tu manipulaci, protože nechcete otevřít rozpravu. Už to, že jste prohlásil ve 13.30, že je bezprostředně po hlasování. To je první manipulace. Nic takového jednací řád neříká. Tak můžete stokrát tvrdit, že postupujete striktně, striktně a striktně podle jednacího řádu, ale jestli 70 minut je bezprostředně, no tak dobře, to pak je blázinec.

  Za druhé. Já jsem se naschvál ptal, ve kterém jsme bodě. Vy jste mi řekl, že jsme před tím bodem, že jsme v okamžiku, kdy bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Urbana. To znamená, že jsme vlastně o žádném návrhu ještě nehlasovali. Hlasování ještě nezačalo, protože žádný jiný pozměňovací návrh než pana poslance Urbana nezazněl. Takže jsme před hlasováním - a představte si kterýkoliv jiný bod, jsme před hlasováním, v tom okamžiku vystoupí ministr a logicky otevírá rozpravu. A vy striktně, striktně, striktně tvrdíte, že rozprava není. Nemáte pravdu. Sám sebe usvědčujete z toho - buď z omylu, nebo z manipulace. Vyberte si, co vám je bližší. Vy tvrdíte, že žádné hlasování ještě neproběhlo - tím, že jsme přijali námitky proti výsledkům hlasování. A to je pravda. Zatím nemáme výsledek žádného hlasování k sněmovnímu tisku 215. Pan kolega kroutí hlavou, tak mi řekněte, jaký máme výsledek hlasování k sněmovnímu tisku 215. Žádný. A protože vystoupí ministři, logicky otevírají rozpravu a to je všechno, co vám namítáme v této chvíli. To bezprostředně budeme řešit v Brně, to nebudeme řešit dneska. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně.) Vy jste se rozhodl, že bezprostředně je 75 minut, dobře. To si můžeme jenom říkat svoje názory, ale nikdo nás dneska nerozsoudí. To fakt necháme na to Brno. Ale to, že má být otevřená rozprava, to je podle mě evidentní, když žádné hlasování ještě podle vašeho výkladu neproběhlo k sněmovnímu tisku 215 a opakovaně vystoupili ministři.

  Takže prosím umožněte vystoupit v rozpravě ostatním poslancům, kteří o to mají zájem. Jinak to opravdu budeme považovat za manipulaci a ohýbání jednacího řádu. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já prostě tu rozpravu otevřít nemohu, protože znovu opakuji: o námitce se rozhoduje bez rozpravy. Nicméně jsem umožnil vystoupit těm, kteří mají přednostní právo. To jste vy a celá řada dalších, kteří vystupovali, včetně ministrů. Ale dle mého názoru platí stále ustanovení jednacího řádu, že o námitce se rozhodne bez rozpravy. To znamená, ať vystoupil, kdo vystoupil, vystoupili pouze ti, kteří vystoupit mohou s přednostním právem. Toto je můj názor a toto je můj názor na řízení schůze. Tak nás asi bude muset rozsoudit někdo jiný, ale můj názor je takovýto.

  Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Petr Fiala: Pane předsedo, my jsme o námitce rozhodli bez rozpravy a bezprostředně. A teď jsme za námitkou, jsme před hlasováním, které neproběhlo. (Hlas z jednací síně: Proběhlo.) Ale neproběhlo! Tak pokud proběhlo, tak platí výsledek. (Potlesk z pravé části jednací síně.) To je přece úplně jednoduché: zdravý rozum, matematická gramotnost, logika. Buďto hlasování proběhlo, a pak platí, anebo neproběhlo, protože bylo z nějakého důvodu nelegitimní, tak neplatí. Pokud neplatí, budeme hlasovat znovu, jsme před hlasováním ve třetím čtení, a protože vystoupili ministři, tak ne vy, pane předsedající, ale otevřela se rozprava. Jsme v rozpravě a žádný jiný výklad není možný. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo, vy jste několikrát říkal, že nemůžete otevřít rozpravu, protože o námitce se hlasuje bez rozpravy. Ale v tom nejsme ve sporu, když jsem chtěl vystoupit, tak jste mi to slovo nedal, a já jsem to akceptoval. Ale teď nebudeme hlasovat o námitce přece, teď nás žádné hlasování o námitce nečeká. Tak nepoužívejte k obhajobě svého postupu argument námitky. O námitkách jsme už hlasovali, s tím jsme se vypořádali.

  Takže pan ministr Zaorálek otevřel rozpravu ve třetím čtení, nic jiného neudělal tím, že zavzpomínal na staré dobré časy. Já teď nevím, já nejsem schopen reagovat na to, co se stalo v roce 2000. Prostě musím věřit nebo nevěřit nebo ponechat si mírnou skepsi, případně si nastudovat, co se stalo před 14 lety, jestli někdo něco revokoval, nebo nerevokoval. Asi máte pravdu, a kdo chce, tak si to prostě najde na stránkách Sněmovny, co se tehdy dělo. Ale tohle to je prostě neuvěřitelný postup. Argumentací, že o námitce se hlasuje bez rozpravy, bráníte rozpravě, kterou otevřel ministr po hlasování o námitce. Tak to sám zvažte, kdo má pravdu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Vzhledem k tomu, že evidentně toto bude... tak já ani kdybych chtěl dát slovo panu poslanci Bendovi, tak nemohu, protože tady jsou ještě stále přednostní práva, ale v zájmu toho, abych nebyl obviňován z manipulace a aby zde nebyl stín podezření, že se to opravdu snažím dostat někam, kam to nemá býti dostáno, tak poté, co budou vyčerpána přednostní práva, tak dám slovo panu poslanci Bendovi s tím, že vezmu za prokázané, že ministři otevřeli rozpravu. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

  Pan předseda Fiala.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji vám za slovo. Já jsem se přihlásil do rozpravy sice s přednostním právem. Chci říct jenom jednu věc. Dosti podstatnou, a to tu, že ten pozměňovací návrh pana poslance Urbana byl podán 13. března. Třináctého března. Vládní koalice měla možnost se radit o tomto pozměňovacím návrhu od 13. března a domluvit se, jak na něj bude reagovat. Nezvládla to a prostě dopadlo to dneska tak, jak to dopadlo. A dneska během hodiny to chceme změnit a vyřešit jinak - ohnutím jednacího řádu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě zde bylo jedno přednostní právo. Pokud ne, tak pan poslanec Benda, potom pan poslanec Urban.

 • Poslanec Marek Benda: Já jsem se fakt hlásil jen k faktické poznámce, že bych chtěl, abychom se vrátili právě do toho bodu, aby na tabuli svítil ten správný bod. Teď se nejedná o spotřebních daních, ale nepochybně vzhledem k přijetí námitky jsme v zákoně o dani z přidané hodnoty, v předchozím bodu. Takže bych poprosil tabulátory, ať to opraví.

  Jinak bych chtěl říci, že postup, který zvolila sociální demokracie, když zmasírovala své poslance, aby šli hlasovat jinak, byl prostě chybný. Měli jste navrhnout revokaci hlasování, to jednací řád zná, bylo by to bez problémů. Akorát prostě podávat námitku potom, co byl odhlasován celý zákon, proti jednomu dílčímu hlasování, je fakt věc, která se tady nikdy nestala, a zavádíte tady velmi zvláštní precedent. A teď nemluvím vůbec o té hodině a půl. Mně jde o to, že ten zákon byl ukončen, jeho legislativní proces v této Sněmovně byl ukončen, odhlasován, všichni, kdo pro něj hlasovali - a my jsme to nebyli, pane ministře financí, takže jsme pro snižování daní, protože jsme nehlasovali pro celý zákon, protože pokládáme i zelenou naftu za velikánskou chybu, která dělá zbytečnou díru do státního rozpočtu. Ale pokud byl zákon ukončen, tak pak podávat námitku do dílčího hlasování je prostě věc, která se tady nikdy nestala a kterou asi bude muset rozhodnout někdo mimo tento dům.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo. Potom pan poslanec Urban.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane předsedo, tady už se stalo takových lapsů a myslím si, že to nikomu nepřidá na důstojnosti. Jestli jsem dobře pochopil, je otevřena obecná rozprava k bodu číslo 23 a v tom případě já žádám o přestávku v délce 60, 55, 50 minut na jednání klubu TOP 09.