• Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji 11. schůzi Poslanecké sněmovny. Schůze byla předsedou Poslanecké sněmovny svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 51 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby ve čtvrtek 19. června.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili, kdo má náhradní kartu nebo žádá o její vydání.

  Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a paní poslankyni Gabrielu Peckovou ověřovateli této schůze. Má někdo jiný návrh? Nemá. Dávám tedy hlasovat.

  Zahajuji hlasování o ověřovatelích 11. schůze Poslanecké sněmovny a jejich určení, pana poslance Dolejše a paní poslankyni Peckovou. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 1, přihlášeno 96 poslankyň a poslanců, pro 85, proti žádný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 11. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Dolejše a paní poslankyni Gabrielu Peckovou.

  Sděluji, že k zahájení schůze požádali o omluvu titíž poslanci, kteří požádali o omluvu na 10. schůzi. Nebudu je prosím opakovat. Kromě nich se ještě omlouvá pan předseda Poslanecké sněmovny Hamáček z pracovních důvodů z dnešního odpoledního jednání a pan poslanec Vondráček z pracovních důvodů z dnešního odpoledního jednání.

  Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 11. schůze, jehož návrh je uveden v pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu Sněmovny lze rozhodnout pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze tedy navrhovat změny nebo doplnění pořadu schůze, rovněž nelze rozšiřovat schválený pořad.

  Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu 11. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen.

  Zahajuji hlasování o pořadu 11. schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 2, přihlášeno 113 poslankyň a poslanců, pro 98, proti 3, návrh byl přijat.

  Pan poslanec Jandák se hlásí s faktickou poznámkou? (Nehlásí.) Nikoliv, v pořádku.

  Přistoupíme tedy k jedinému bodu pořadu, kterým je

  Prosím, aby tento návrh uvedl pověřený zástupce klubu ANO, pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Volný: Dobrý den, pane předsedající, vážení kolegové. Žádám tímto o zkrácení novely zákona o spotřební dani, o zkrácení lhůty na projednávání u novely o spotřební dani, tisk 208, a vládního návrhu zákona o dani z přidané hodnoty, tisk 214. Oba návrhy byly projednány na 10. schůzi dne 10. 6. a v souladu s § 91 odst. 2 navrhuji zkrácení lhůty na projednávání ve výborech o 30 dnů, tedy do 10. 7. Uvedené navrhuji z důvodů zamýšlené platnosti zákonů s účinností od 1. 1. 2015 a nutností projednat tyto návrhy na následující schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu ODS, pana poslance Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Myslím, že pravým důvodem je, že jsme to zapomněli, když jsme to projednávali minulý týden. To je třeba říci. Někdo zapomněl, pravděpodobně zpravodaj nebo určený člen koaličního klubu, to zapomněl navrhnout, protože to je věc, kterou nemůže opozice blokovat. Proto svoláváme mimořádnou schůzi. Je to mimořádně kvůli technické věci, kterou někdo zapomněl, je to docela úsměvné. Já chci říci ale něco jiného. Myslím, že máme říkat pravé důvody, na tom nic není. Každý zapomíná.

  Budeme to projednávat, pokud mě paměť neklame, příští týden ve čtvrtek, já věřím v zasedání rozpočtového výboru. Já tenhle bod využiji k tomu, abych požádal o podporu pozměňovacích návrhů, protože si myslíme, že vládní návrh výši spotřební daně tabáku řešit musí, na tom je shoda, nejsou harmonizované daně a těch 90 eur na tisíc kusů je prostě předepsaná výše. Nicméně ten návrh podle mého názoru se dá vylepšit. My jsme mnozí poslanci, myslím že tři, podali pozměňující návrhy v rámci lhůty rozpočtového výboru, kde se snažíme buď tu daň zvýšit všem stejně v absolutní částce, a ne všem stejně v relativní, jak navrhuje vláda, a současně jsem navrhl pozměňující návrh a byl bych rád, kdybychom ho opravdu vážně diskutovali a nehledali v tom jenom opoziční snahu něco najust, natruc změnit. Navrhl jsem, aby jako u jiných komodit, které jsou zatíženy spotřební daní, spotřební daň byla stejná pro každou cigaretu či pro každý balíček cigaret, tam se to většinou počítá. Takže navrhl jsem rovnou daň tak, aby i pro toho, kdo se chce zabývat otázkou spotřební daně na tabák, tak zjistí, ten současný systém je mimořádně komplikovaný. Ta komplikovanost je způsobena i tím, že to je harmonizovaná daň v rámci Evropské unie, ale i v rámci těch komplikovaných pravidel jsme schopni najít řešení, které je poměrně jednoduché.

  Návrh, který jsem přednesl, zavádí jednotnou daň na všechny typy cigaret, jednotnou ve smyslu ne procent, ale ve smyslu absolutní částky, tak jak je to třeba u daně z minerálních olejů, benzinu a nafty. Současně ta výše je navržena tak, abychom to nemuseli řešit za pár měsíců znova, protože rozhodné datum pro určení kurzu české koruny k euru je 1. října. Tento vládní návrh reaguje na stav před intervencí České národní banky. Všichni víme, že po intervenci České národní banky se kurz změnil, tzn. pokud bychom našli řešení, které někteří poslanci navrhují, tak do toho vneseme i nějakou stabilitu a nějakou předvídatelnost i pro podnikatelské subjekty, nemuseli bychom to řešit každý rok nebo co půl roku, protože tam pracujeme s kurzem až 28 korun za jedno euro. Takže tam vytváříme určitou rezervu k tomu, ať se k tomu opakovaně nevracíme.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo dál se hlásí do všeobecné rozpravy? Pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, zapomínat je lidské, určitě se to může stát. Věřím, že tento návrh podpoří i pravá strana této Sněmovny. Myslím si, že jsme si mohli ušetřit tuto mimořádnou schůzi, kdyby bylo trochu vstřícnosti. Byl tady už návrh na zařazení bodu na řádnou schůzi, kterou bohužel ODS a TOP 09 vetovaly. To jsme si jistě mohli ušetřit.

  Jinak věřím, že podpoříte nyní tento návrh na zkrácení. I z toho důvodu, co už pan předseda klubu ODS říkal o tom, že spotřební daň tabáku je určitě důležitý zákon, důležitá novela a je třeba ji opravdu projednat, abychom se vyhnuli problémům, které by mohly nastat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu. Přistoupíme tady k rozpravě podrobné, ve které se hlásí o slovo pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Jan Volný: Kolegové, myslím, že to, co jsem chtěl říci, řekl za mě pan předseda Votava, že jsme si opravdu toto mohli odpustit, pokud bychom tady nedělali nějaké tanečky, protože všichni víme, že to potřeba je, a my jsme dvakrát žádali o zařazení tohoto bodu. Ale jsem rád, že ta vstřícnost i z té pravé strany přichází včas, že to všechno stihneme. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ještě prosím - nechci mu napovídat -, aby se odkázal na návrh usnesení, které přednesl ve všeobecné rozpravě.

 • Poslanec Jan Volný: Tímto se odkazuji na návrh usnesení, které jsem předložil.