• Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den naší 10. schůze a všechny vás tady vítám. Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

  Nejdříve mi dovolte sdělit omluvy, které předložili předsedovi Sněmovny tito poslanci: Vojtěch Adam od 12 hodin z pracovních důvodů, Ivan Adamec z pracovních důvodů, Markéta Adamová z pracovních důvodů, František Adámek z pracovních důvodů, Marek Benda z osobních důvodů, pan poslanec Zdeněk Bezecný od 11.15 do 14 hodin z pracovních důvodů, Marek Černoch celý den z pracovních důvodů stejně jako Ivan Gabal, Pavel Havíř z osobních důvodů, Pavel Holík je na zahraniční cestě, z pracovních důvodů se omlouvá Jitka Chalánková, Jaroslava Jermanová, z osobních důvodů se omlouvají Miroslav Kalousek, Simeon Karamazov, ze zdravotních důvodů do 10 hodin Daniel Korte, z pracovních důvodů se dále omlouvají Rom Kostřica, Jana Lorencová, z osobních důvodů Soňa Marková, bez udání důvodu se omlouvá Miroslava Němcová, do 12 hodin z pracovních důvodů Martin Novotný, Herbert Pavera z osobních důvodů, Lukáš Pleticha z rodinných důvodů, Pavel Plzák z důvodu zahraniční cesty stejně jako Karel Pražák, Karel Rais z pracovních důvodů, Antonín Seďa a Pavel Šrámek z důvodu zahraniční cesty, Lubomír Toufar do 11 hodin z rodinných důvodů, Rostislav Vyzula z důvodu zahraniční cesty, Jan Zahradník z osobních důvodů, Jiří Zemánek z pracovních důvodů, Jiří Zlatuška je na zahraniční cestě, od 10.30 se dále omlouvá Stanislav Mackovík.

  Z členů vlády o svou omluvu požádali z jednání Sněmovny pan předseda vlády od 12.30 z pracovních důvodů, pan místopředseda Andrej Babiš je na zahraniční cestě, od 11 hodin pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, pan Milan Chovanec a Věra Jourová z pracovních důvodů stejně jako ministr zemědělství Marian Jurečka, ministr Jan Mládek je na zahraniční cestě, Svatopluk Němeček je zatím na zahraniční cestě, Martin Stropnický z pracovních důvodů a paní ministryně Helena Válková do 11 hodin z pracovních důvodů stejně jako ministr zahraničí do 10 hodin z pracovních důvodů.

  To jsou zatím omluvy, které byly doručeny předsedovi Sněmovny.

  Dnešní jednací den bychom měli zahájit pevně zařazenými body 82, 80 a 79. Jde o zákony ve třetím čtení.

  Pan poslanec Kolovratník má náhradní kartu číslo 8. Také eviduji jeho přihlášku do rozpravy.

  Potom bychom se měli věnovat bodům z bloku třetího čtení, když uplynuly zákonné lhůty pro body 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 84 a 111.

  Ještě než se budeme zabývat pořadem schůze, do pořadu se hlásí pan předseda Sněmovny Jan Hamáček a poté pan kolega Kolovratník. Pane předsedo, než vám dám slovo, pokusím se uklidnit Sněmovnu. (V sále je velký hluk, mnozí poslanci se ještě neusadili v lavicích.)

  Vážené paní kolegyně, páni kolegové, už máme čtyři minuty po zahájení schůze. Byl bych rád, kdybyste v klidu vyslechli předsedu Poslanecké sněmovny s jeho návrhem k pořadu schůze. Pane předsedo, máte slovo.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já nevystupuji k pořadu schůze. Vystupuji k tomu, co se zde stalo včera během ústních interpelací, kdy podle mé paměti i konzultací, které jsem vedl, to bylo snad poprvé, kdy člen Sněmovny, který má právo přednostního vystupování, uplatnil právo na přednostní vystoupení v době, která je zákonem vyhrazena pro ústní interpelace, a toto slovo mu předsedajícím schůze bylo uděleno.

  Já jsem požádal sněmovní legislativu, aby mně zpracovala stanovisko, které vám samozřejmě dám k dispozici. Z toho stanoviska bych pouze vypíchl to důležité, kdy legislativa říká: z těchto principů vychází i náš názor, že v době ústních interpelací nemá být uplatňován s dále uvedenými výjimkami, které se týkají ohrožení státu, popřípadě nějakých krizových otázek, předsedajícími schůze ani oprávněnými osobami postup podle § 67 o přednostním udělování slova.

  Já samozřejmě rozumím tomu, že toto je pouze názor legislativy, že Sněmovna je suverén, ale chtěl jsem požádat jednotlivé předsedy poslaneckých klubů, aby se sešli a pokud možno aby uzavřeli dohodu, že během ústních interpelací nebudou činěny pokusy o uplatnění přednostního práva. Jakkoliv je to paradoxní, protože jsem sice zástupce vládní koalice, ale snažím se být předsedou celé Poslanecké sněmovny a v této fázi hájím bytostné právo opozice na to, aby mohla uplatňovat svoji kontrolní funkci a interpelovat ministry, proti tomu, kdy jeden z představitelů opozice toto právo opozičním poslancům zkrátil.

  Myslím si, že by to bylo velmi nebezpečné, protože pokud takováto dohoda nebude uzavřena a budou zde činěny pokusy na uplatňování přednostního práva v interpelacích, tak já samozřejmě nemohu vyloučit, že takovéto pokusy by byly činěny i z řad vládní koalice, a to by potom znamenalo, že by byl popřen samotný smysl interpelací.

  Takže já velmi prosím všechny předsedy poslaneckých klubů, aby se dohodli na tom, že toto přednostní právo - jakkoliv můžeme vést spor, zda mohlo být uplatněno, nebo nemohlo a zda přednostní právo mělo být uděleno, nebo nemělo - tak prostě že tento princip nebude uplatňován během ústních interpelací. Děkuji. (Potlesk.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi. Nyní - doufám k pořadu schůze - s přednostním právem pan místopředseda Gazdík, pak pan předseda Kováčik, poté pan předseda Faltýnek. Pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Protože jsem to byl já, kdo včera řídil schůzi a dostal se do této řekněme složité situace, kdy § 67 mluví zcela jasně a říká, že přednostní právo musí být kdykoliv během jednání Sněmovny uděleno, bylo to precedentní, chtěl bych vás ujistit, že já se také cítím být místopředsedou Sněmovny vás všech a v žádném případě jsem nechtěl upřednostnit svého stranického kolegu, ba dokonce, byť mně to nemusíte věřit, jsem vůbec nevěděl, že něco takového plánuje.

  Když vezmu stanovisko legislativy, tak my vlastně tady to porušujeme každý čtvrtek dopoledne, protože dopoledne jsou písemné interpelace, a kdybych to stanovisko legislativy bral striktně, tak by nikdo ráno neměl mít možnost při písemných interpelacích vyjadřovat se k pořadu schůze, protože ten čas je vyhrazen pouze pro písemné interpelace, nikoliv pro změny pořadu schůze a je to tady v zákoně takto.

  Proto velmi prosím, abyste nás jako předsedající do těchto situací nedostávali, aby se skutečně předsedové poslaneckých klubů domluvili, aby to nebylo jenom o tom, co je napsáno v jednacím řádu, ale aby to bylo také o jisté politické kultuře. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Gazdíkovi. Nyní pan předseda Kováčik, připraví se pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezké dobré dopoledne. Rád bych vás ujistil, že jsem včera v té situaci nevystoupil zejména proto, že ctím pravidla, byť jsou nepsaná, a nikdy předtím se nestalo něco takového. Ten prostor zejména ústních interpelací byl vždycky prostorem takzvaně svatým a nikomu se zatím nepodařilo do něho vlomit.

  Já bych chtěl požádat všechny ostatní, kdo mají přednostní právo, kdo jsou nadáni tím právem, aby to vzali také jako tuto zodpovědnost, a sejdou-li se předsedové poslaneckých klubů, je to několik málo lidí s tím přednostním právem, přednostní právo mají i ministři, přednostní právo mají místopředsedové Sněmovny, předseda Sněmovny, předseda vlády atd., takže abychom se všichni, kdo toto přednostní právo máme, ať už dohodou, nebo jakkoli jinak zavázali, že je již nikdy používat při ústních interpelacích nebudeme. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Nyní pan předseda klubu ANO Faltýnek, poté pan zastupující předseda klubu TOP 09 František Laudát a poté pan místopředseda vlády Bělobrádek. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké ráno, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych poprosil o pevné zařazení bodu 84, což je tisk 182, třetí čtení, na dnešek jako čtvrtý bod za již pevně zařazené body schůze. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní pan poslanec František Laudát. Eviduji s přihláškou i kolegu Černocha. Kolega Kolovratník bude před ním, dal písemnou přihlášku nejdřív. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, k tomu předchozímu chci jenom říct, že vítáme, pokud vznikne jakákoliv gentlemanská dohoda mezi předsedy poslaneckých klubů. Doufám, že gentlemanská dohoda bude zahrnovat i to, že nebude pro opozici účelově vyblokováván čas zbytečnými interpelacemi koalice. Myslím, že máte dostatek prostoru a možností prosadit své věci, byť samozřejmě to zase může narážet na právo poslance interpelovat. Ale když už tady k nějaké dohodě dojde, měla by být vyvážená na všechny strany.

  K návrhu pořadu. Dávám návrh, aby z dnešního projednávání ze třetích čtení byl vyřazen bod č. 73, sněmovní tisk 135, zákon o elektronických komunikacích. Dostal jsem informace, že nejsou zcela známy všechny dopady, které by mohl vyvolat pozměňovací návrh hospodářského výboru, a chtěl bych si přece jenom zajistit nějakou nezávislou analýzu toho, co to bude v praxi znamenat. Prosím tedy bod č. 73 dnes vyřadit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, i o tom budeme hlasovat. Nyní pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Ještě k včerejšku. Je to samozřejmě otázka, jestli ta speciální část není nadřazená té obecné. Toto je jedna věc. Druhá věc je, jestli je duch nadřazen liteře, protože ono by tímhle výkladem mohlo přijít k tomu, že já si ráno u interpelací vezmu slovo a budu tady mluvit celý den a na opozici se vůbec nedostane, což je podle mého soudu zcela proti smyslu jednacího řádu. Jde mi o to, že tohle by mohl být skutečně nebezpečný precedens, a budu rád, když bude nějaký výklad, a možná by to bylo ještě lepší pro jistotu do budoucna než gentlemanská dohoda.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní požádám pana kolegu Kolovratníka, který je přihlášen k pořadu schůze. Ještě ohlásím, že náhradní kartu č. 12 má paní poslankyně Kateřina Konečná. A pan kolega Marek Černoch se nejen hlásí do rozpravy, ale ruší svou omluvu z dnešního jednání.

  Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, přeji dobré dopoledne. Dámy a pánové, jménem volební komise se na vás obracím a prosím o pevné zařazení dvou volebních bodů. Jsou to druhá kola tajných voleb, bod č. 86, volba do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a bod č. 87, volba do Rady ČTK. Jak říkám, jsou to druhá kola. Prosím o zařazení dnes pevně na 12.30 hodin. Jménem komise garantuji, že vydávání lístků i sčítání, vše komplet zvládneme do půl hodiny. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Když mluvíme o korektním přístupu a nepsaných pravidlech, a já to plně podepisuji, tak zrovna tento návrh korektní není. Vzpomeňme si, co pan předseda volební komise řekl, když bylo první kolo, kdy řekl, že proběhne druhé kolo, řekl, že ve čtvrtek, a dneska je pátek. Není to prostě korektní, je to změna (nesrozumitelné). Já jsem se divil, že to včera navrhl, možná je to i ve stenozáznamu. Říkal jste, pokud nebudeme úspěšní, bude volba zítra ve 12.30 hodin. Včera to nikdo nenavrhl, takže jsem velmi překvapen tímto návrhem.

  Můžete to samozřejmě prohlasovat, samozřejmě to můžete zařadit, jenom říkám, že to není korektní přístup, protože každý klub se připravuje na nějaký bod nějak, a když nevíme, že tento bod bude zařazen, tak jsme připraveni jinak, než kdybychom to věděli. Když už mluvíme o pravidlech. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan předseda Pavel Kováčik. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Omlouvám se, že zdržuji, ale včera tady na mikrofon z tohoto místa pan předseda volební komise sdělil, pamatuji si, že to bylo nějak po ránu, že vzhledem k tomu, že je třeba, aby tomuto zásadnímu aktu byl přítomen dostatečný počet poslanců, což je zaručeno v pátek, bude navrhovat zařazení tohoto bodu na pátek na 12.30. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan předseda Mihola ještě před kolegou Černochem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den. Pane předsedající, dámy a pánové, já potvrzuji také, že si dobře pamatuji, že pan předseda Kolovratník hovořil právě vzhledem k tomu, že včera tady bylo zřejmě avizováno, že bude méně lidí, já sám jsem se také omlouval, a opravdu hovořil o pátku, o této době. Potvrzuji a děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Marek Černoch k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Marek Černoch: Dobrý den, dámy a pánové. Poprosil bych vás o zařazení tisku 144 o majetkovém vyrovnání s církvemi po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

  Tedy jako pátý bod tedy? Ano. Ještě někdo k pořadu schůze? Není tomu tak.

  Pokud jde o návrhy k samotnému pořadu schůze, z rozpravy vzešly tři.

  Nejdříve budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Faltýnka zařadit pevně jako čtvrtý bod na dnešek bod č. 84.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 146, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 146, z přítomných 153 pro 123, proti 3. Návrh byl přijat. Tento bod jsme pevně zařadili.

  Nyní návrh pana poslance Laudáta na vyřazení bodu č. 73, tisk 135 - z dnešního jednacího dne, nebo ze schůze? (Ze schůze.) Ze schůze, dobře.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 147 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 147, z přítomných 154 pro 49, proti 62. Návrh nebyl přijat. Bod č. 73 zůstává předmětem této schůze.

  Nyní pevné zařazení bodu č. 20 jako pátý bod.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 148 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 148, z přítomných 154 pro 97, proti 7. Návrh byl přijat. Pevně jsme zařadili mezi třetí čtení i čtení prvé.

  Budeme se tedy zabývat schváleným pořadem schůze. (Připomínky z pléna.) Pardon, ještě volební body na 12.30, omlouvám se.

  Kdo souhlasí, aby druhá kola volebních bodů byla pevně zařazena dnes na 12.30? Kdo je pro návrh pana předsedy volební komise Kolovratníka? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 149, z přítomných 154 pro 131, proti 9. Návrh byl přijat, volební body budou ve 12.30 dnešního jednacího dne. Děkuji.***

 • Poslankyně Pavlína Nytrová: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, v rámci druhého čtení byl uplatněn pozměňovací návrh poslance Holečka, který spočívá ve zvýšení základní výměry starobního důchodu z 9 % na 10 % průměrné mzdy. Uvádím, že návrh zákona byl projednán výborem pro sociální politiku a rozpočtovým výborem a oba výbory doporučují návrh zákona schválit bez pozměňovacích návrhů.

  Pozměňovací návrh pana poslance Holečka má určité vady. Za prvé, základní výměra důchodu je u všech důchodů jednotná. Neměla by se měnit pouze u jednoho druhu důchodu. Chybí provázání na další ustanovení zákona o důchodovém pojištění a dále nebyla navržena ani změna pravidel stanovení výše důchodů při jejich souběhu. Takto navrhovaná změna je v podstatě proto nerealizovatelná. Proto můj návrh jako zpravodaje zní tady k tomuto pozměňovacímu návrhu neutrální. Nechávám tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Své stanovisko jsem sdělila: neutrální.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Čili je tam jeden pozměňovací návrh, hlasování jednoduché. Paní ministryně a potom pan předseda klubu ODS. Prosím, paní ministryně.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Já chci říci, že stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu z Ministerstva práce je negativní. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Fakt je to možná jenom drobnost, ale podle mě, pokud chceme komentovat, jestli chceme komentovat pozměňovací návrhy, k tomu je rozprava. A ne po rozpravě v okamžiku, kdy je návrh procedury. Nic proti tomu, jenom komentáře k pozměňovacím návrhům, ne ta stanoviska, ale ty komentáře mají zaznít v rozpravě, aby na ně případně mohl někdo reagovat. Takhle nemají šanci na ten komentář zareagovat ti, kteří ten pozměňovací návrh podali. A já musím hájit své poslance, aby měli šanci reagovat na to, pokud něco zazní. Bylo to mimo rozpravu. Nevadí. Nijak to nenamítám. Pro příště bychom byli rádi, kdyby to bylo v rozpravě. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, pane předsedo, jednoduchá informace pro vás a pro všechny kolegy. Pan poslanec zpravodaj Novotný je v dopravní zácpě, proto tady ještě není.

  Druhá zpravodajka byla vyzvána, aby přečetla návrh usnesení, vyjádřila se k němu, protože to je postup podle jednacího řádu ve třetím čtení. Čili její komentář nemohu zkrátit, protože pokud je zpravodajka, má stejné přednostní právo jako všichni ostatní, kteří ho mají. Že to nepoužila ve svém závěrečném slově, kterého se vzdala, protože předpokládala, že tady bude jiný zpravodaj, je druhá věc. Jinak si myslím, že paní ministryně řekla to stanovisko myslím si velmi krátce a zcela srozumitelně. Nepovažuji to za nějaké zneužití jednacího řádu. Tolik tedy informace.

  Všichni jsme rozuměli postupu při hlasování? Je to jednoduché. Stanoviska zpravodajky i paní ministryně jste slyšeli. (V sále panuje hluk.)

  Rozhodneme o pozměňovacím návrhu v hlasování pořadové číslo 150, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ten návrh. Kdo je proti návrhu? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 150, z přítomných 153 poslanců, pro 51, proti 76. Návrh nebyl přijat.

  To byl jediný návrh, proto nemusíme kontrolovat, zda byly všechny pozměňovací návrhy vyčerpány, a přikročíme o hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 175."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 151. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové 151, z přítomných 154 poslanců, pro 126, proti 14. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 82.

  Svou omluvu zrušil ještě pan kolega Ivan Gabal.

  Budeme pokračovat bodem číslo

  Prosím, aby u stolku zpravodajů zůstala paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, a přišel tam zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Miroslav Opálka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 100/2.

  Otevírám rozpravu a také konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy z místa. Ano, pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně kolegové, budeme mít, předpokládám, po nějaké diskusi před sebou dvojí hlasování o dvou pozměňujících návrzích, které jste obdrželi pod tiskem 100/2.

  Jde za prvé o pozměňovací návrh, který jsem předložil ve výboru pro sociální politiku a který vám byl doručen a doporučen tímto výborem ke schválení. Jedná se o prodloužení lhůty platnosti dlouhodobě provozovaného a provizorního stavu v zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání, jinak řečeno o další odložení účinnosti platného zákona č. 266/2006 Sb., a to až k 1. 1. 2017. Zabýval jsem se tím podrobněji v prvním čtení. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Dále v rozpravě s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, před chvílí se tady mluvilo o využívání a nevyužívání přednostních práv v určitých souvislostech. Jsme ve třetím čtení, kde mají být předkládány, já jsem politikem mladým, ale vím, že by měly být předkládány návrhy na legislativní změny nebo gramatické úpravy, a ne obsáhlé zdůvodňování a zneužívání tohoto bodu. Myslím, od této praxe bychom měli ustoupit, a nevím, jestli je přípustné, abych teď přenesl návrh na zamítnutí pozměňovacího návrhu pana poslance Opálky. Je to přípustné?

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To už přípustné podle jednacího řádu není, pane kolego, protože to vyjádříte ve třetím čtení pouze hlasováním.

 • Poslanec Ivan Pilný: Dobře, děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Dál v rozpravě ještě pan zpravodaj a potom pan poslanec Zavadil.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, tak jako v každém čtení, v prvním i ve druhém, je rozprava. V rozpravě má možnost vystoupit každý, s přednostním právem taky zpravodaj. Vzhledem k tomu, že jsme v reakci na pozměňující návrh byli oslovováni jak písemně, tak ústně a že mi někteří říkali, proč jsem nepřiložil k pozměňujícímu návrhu analýzu, dovolil jsem si ji vám přečíst právě teď. Není to žádný prohřešek proti jednacímu řádu ani zvyklostem, které tady máme. Děkuji za pochopení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jaroslav Zavadil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážené dámy a pánové, chtěl bych pár slov říct k tomu, co tady bylo řečeno ohledně pozměňovacího návrhu. A trošku mě zarazilo, že by někdo chtěl tento pozměňovací návrh zamítnout. Dvacet let tady bojujeme o to, aby se ty marže snižovaly z neuvěřitelných 29,5 % až na 9. A nebylo tady možná řečeno, že zahraniční pojišťovny, které provádějí tuto činnost, jejich marže se, ať už to je ve Švýcarsku, v Německu nebo Rakousku, pohybují na 2 %. Tady pořád 4 % je dvakrát tolik. (Trvalý hluk v sále.)

  K dopisu generálního ředitele Zdeňka Lišky, kterého já dobře znám. Možná že tady nepadlo, že česká Kooperativa byla ještě donedávna členem Svazu průmyslu. Já jsem jako předseda výboru pro oblast BOZP měl možnost hovořit na toto téma s mnoha zaměstnavateli a mnoha podnikateli a musím říct, že v tomto výboru jsme se jednoznačně shodovali na tom, že ta marže by měla být podstatně nižší, než je 9 %.

  Prosil bych pana předsedajícího...

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane poslanče. Požádám všechny kolegy, kteří mají jasno v pozměňovacích návrzích a chtějí diskutovat o něčem jiném, aby diskusi přenesli do předsálí, a ostatní vyslechli v klidu projev pana poslance Zavadila, který, myslím si, má v tomto velkou zkušenost. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji. Takže já chápu, že lobby, která přichází ze všech možných stran, je silná, ale na druhou stranu se domnívám, že bychom jí měli odolat. A že tak jak tady bylo řečeno, že pro státní rozpočet by to byl přínos více než 300 milionů, tak to přece není zanedbatelné. To je druhá poznámka.

  A třetí poznámka. Chtěl bych vás opravdu požádat, abyste to zvážili a podpořili tenhle návrh, protože jsem přesvědčen, že jde správnou cestou, že je správné těm pojišťovnám snížit marži na hodnotu, která, pokud si dobře pamatuju, tady dokonce byla ještě navrhována na nižší hodnotu. Bylo to tuším z tohoto pléna, kde někdo vystoupil a říkal, že by to mělo být na 3 %. My jsme si řekli čtyři. Použili jsme pozměňovacího návrhu, který kdysi předložila strana ODS, a jak už tady bylo řečeno, neprošlo to.

  Takže bych moc apeloval na to, abychom za prvé podpořili rozpočet, abychom udělali marži takovou, která je přibližně podobná tomu, co je ve světě, a jak už tady bylo řečeno, není v žádném případě srovnatelná s Českou správou sociálního zabezpečení, která, jak bylo řečeno, má 1,5 % režie. A abychom už konečně začali s úrazovým pojištěním něco dělat i z tohoto pohledu. Pak tedy předpokládám, že v období do 31. 12. 2016 se připraví komplexní návrh úrazového pojištění, protože jak už tady bylo řečeno, je ostudou, že jsme za dvacet let nenašli odvahu s tímto zákonem něco udělat.

  Apeluji na vás, abyste to přijali. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. To jsou někdy paradoxy v té politice, když máte jeden návrh, otočí se role ve Sněmovně a otočí se i hlasování. Nicméně kdyby to byl vládní návrh, s normálním připomínkovým řízením, tak v tom nevidím problém. Velmi často se častujeme výrazy - to někdo něco přilepil k tomu zákonu. Já si myslím, že když se to týká toho zákona, tak to přílepek není. Ten zákon má sto paragrafů, vláda navrhne změnu jednoho a někdo navrhne změnu jiného, tak to podle mého názoru není přílepek. Můžeme debatovat, jestli je to šťastné, jestli návrh je větší, nebo menší a zda by tomu slušelo třeba projednání standardní legislativní cestou, ale přílepek to podle mého názoru není.

  V té argumentaci, která tady zaznívá, podle mě chybí jeden pohled. Všichni mluví o procentech. Tomu já rozumím. Ale bylo by dobré také říci absolutní částku. A mít oba dva ty parametry, ne jenom jeden nebo druhý. Víte, jak to je. Když jsem vloni prodal jedno auto a letos prodám dvě, tak můžu říct, že jsem zvýšil prodej aut o 100 %. Když jsem vloni prodal 100 tisíc aut a letos prodám 120 tisíc aut, tak řeknu, že jsem prodal o 20 % víc aut. Takže když mám informaci, že firma A prodala o 100 % víc aut než v loňském roce a firma B o 20 %, tak to vypadá úplně jinak, než že jeden to zvedl o jeden kus a druhý o 20 tisíc.

  Myslím si, když vezmu objem, porovnávat to s Českou správou sociálního zabezpečení, musím říct ten objem. Stejně tak když třeba použiji naši největší zdravotní pojišťovnu a řeknu procento, musím říct i ten objem, z kterého to procento je. Teď neříkám, že to navržené je úplně špatně nebo něco takového. Myslím, že je korektní v těch debatách nemít jenom relativní hodnotu, ale i absolutní.

  My se dnes k tomu návrhu zdržíme, protože si myslíme, že stojí za hlubší analýzu dopady. Jedna věc je představa, že státní rozpočet něco ušetří. To se může stát, ale neohrozíme tu agendu jako takovou? Kdo za to pak bude moct? Ti, kteří to podali v tom výboru? Nebo my, kteří to schválíme? Já si myslím, že ta finální verze je na nás, kteří budeme hlasovat buď ano, nebo ne. Proto říkám, že se dnes zdržíme, nebudeme proti, ani to nejsme připraveni podpořit, ale myslím, že je to věc, kterou máme debatovat, vzít i ta absolutní čísla i ta relativní a hledat nějaké řešení, které možná ušetří peníze, nebo by bylo fajn, kdyby ušetřilo peníze státnímu rozpočtu, a současně by bylo fajn, kdyby ten systém nadále fungoval. Na rozdíl od svých kolegů úplně zleva já se toho nebojím, že když něco dělá privát, že je to špatně, a když to dělá stát, že je to výborně. Já mám ten názor opačný. Není to generální, není to vždycky tak, ale myslím si, že to většinově to platí. Že když to dělají ty privátní firmy, tak je to efektivnější a účinnější, než když to dělá stát. Já rozumím, a proto taky (nesrozumitelné) že někteří věří něčemu jinému, že když to bude dělat ten laskavý dobrý stát, tak to bude efektivnější, rychlejší a já nevím co všechno, já tomu prostě nevěřím.

  Nechci ovšem ten návrh nějak shazovat, proto říkám, že se zdržíme a jsme připraveni se dál podílet na debatě, jestli není nějaký prostor pro snížení marže. V této chvíli si myslím, že ta debata není úplně dokončená, přesto, že docela chytře a vtipně využili pozměňovací návrh, který byl z řad - poslance za ODS; myslím, že v té době už poslancem nebyl. Ale to je úplně jedno. Já to nijak neskrývám, a dokonce neskrývám to, že jsme tehdy, a to řeknu otevřeně, z politických důvodů hlasovali pro. Vždyť to sami víte, jak se vyjednává v koalici. Vy nám podpoříte A, my vám podpoříme B. Projde A i B. To je přece úplně normální, já se za to nestydím. Myslím, že to je předmětem politického vyjednávání a kompromisu mezi jednotlivými politickými stranami. Takhle to bylo, nebudu to nijak zpochybňovat. Ta usnesení nebo ty návrhy i ty sjetiny hlasování mají všichni k dispozici. Jenom si myslím, že by bylo lepší nechat to na vládě - teď se přikloním k tomu oblíbenému: to bude určitě systémovější a komplexnější a lepší a bez případných legislativních chyb.

  To je všechno, co jsem chtěl říci k tomuto návrhu. K tomu pozměňujícímu návrhu se zdržíme. Pro pozměňující návrh sociálního výboru i pro zákon jako celek budeme hlasovat pro.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Ještě než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu omluvu. Pan předseda Hamáček se omlouvá z dnešního jednání od 9.45 do 10.45 hodin z důvodů pracovních. Je účasten na pietním aktu, který je pro nás důležitý.

  V rozpravě pokračujeme panem poslancem Laudátem a potom pan kolega Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Vážený předsedající, dámy a pánové, já bych vás strašně rád poprosil, aby už tato praxe skončila. Tady sami vidíte: Přijde nějaký návrh, najednou se tady ocitne pozměňovací návrh poměrně zásadního významu. Ekonomické zdůvodnění dá předkladatel ve třetím čtení, některým poslancům se to začne nezdát, takže už proti jednacímu řádu ve třetím čtení navrhnou zamítnutí, ale to už je pozdě.

  Chtěl bych se zeptat: Krucinál, kde tady je někdo z Ministerstva financí? Kde někdo řekne stanovisko Ministerstva financí? Tento resort je odpovědný právě za tuto problematiku. Mě by strašně zajímalo, protože ono to skutečně není tak jednoduché... Možná pan Opálka má pravdu, asi má pravdu, ale já to prostě nevím, protože tady slyším kontranázory.

  Už se tady něco podobného odehrálo. Skoro napříč spektrem tady v minulém období se také měnil zákon o pojišťovnictví s tím, že na pojišťovny bylo přeneseno břemeno úhrady některých zásahů nebo příspěvek hasičům nebo složkám integrovaného záchranného systému. Tak nějak to bylo. Tady se několik odborníků, rádoby, z našich řad dušovalo, že v žádném případě - a upozorňuji napříč politickým spektrem - to nebude mít negativní dopady na výši pojistného. Ti lidé z branže varovali, že to ty pojišťovny promítnou do zvýšených marží nebo zvýšených cen za pojištění. Bohužel, neměli poslanci a lobbisté pravdu. Hasičtí pojišťováci měli pravdu a zdražili.

  Já nevím, jestli by skutečně nestálo za to tento bod přerušit, aby sem doputovala analýza Ministerstva financí. To by pro mě bylo docela rozhodující kritérium, aby jednoznačně řekli: bude to mít negativní dopady, stane se něco negativního, nebo ne. Já bych pořád ještě přes to všechno Ministerstvu financí věřil. Bohužel, tento klíčový pilíř tady není.

  Dávám procedurální návrh, aby se tento materiál vrátil do druhého čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O vrácení do druhého čtení se hlasuje až po ukončení rozpravy ve třetím, tak nemusím dát hlasovat hned.

  Nyní paní ministryně práce a sociálních věcí, poté pan zpravodaj. Prosím, paní ministryně máte slovo.

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, já tady mám v ruce stanovisko Ministerstva financí. Nejedná se o nějakou analýzu, ale já vám ho tady přečtu.

  S tím pozměňovacím návrhem pana poslance Opálky Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí, a to z těchto důvodů.

  Za prvé: S účinností od 1. ledna 2012 došlo ke snížení správní režie z 13,5 % na 9 %. K této změně Ministerstvo financí přistoupilo na základě analýzy nákladů zpracované Českou pojišťovnou a Kooperativa pojišťovnou - to znamená, těmi kdo to dělají -, kterou si vyžádal dne 30. července 2009 tehdejší ministr financí. Jejím výsledkem byl významný rozdíl ve výši správní režie těchto dvou pojišťoven, a to zejména z toho důvodu, že v důsledku rozdělení zaměstnavatelů pro účely zákonného pojištění došlo k tomu, že České pojišťovně připadly zejména větší firmy, kdežto Kooperativě pojišťovně a ještě té jedné i drobní zaměstnavatelé. Nevidíme důvod k další změně ve výši správní režie tak brzy po předchozí změně bez jakékoliv podkladové analýzy.

  Schválení pozměňovacího návrhu by mohlo vést k právním krokům těchto pojišťoven, neboť lze předpokládat, že nebudou ochotny jménem a na účet státu provádět dané zákonné pojištění podnákladově, tedy dotovat ho ze svého zisku z provozování soukromého pojištění. To by mohlo vést k ohrožení výplat pojistného plnění osobám oprávněných z daného zákonného pojištění. V žádném případě by nešlo zahrnout tyto náklady do nákladů vznikajících v jimi provozovaném soukromém pojištění, neboť by to bylo na úkor pojistníků a dalších oprávněných osob v soukromém pojištění, což by bylo v rozporu se zákonem o pojišťovnictví.

  A za třetí: Rovněž nevidíme důvod, proč měnit správní režii v momentě, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje změnu celé koncepce povinného úrazového pojištění.

  Takže tolik stanovisko Ministerstva financí, které tedy vychází ze staré analýzy dotčených pojišťoven. A co se týče asi té podnákladovosti, tak to už tady myslím řekl pan zpravodaj, že Česká správa sociálního pojištění má tu správní režii ve výši asi 1,5 %. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě před panem zpravodajem s faktickou poznámkou pan kolega Váňa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Roman Váňa: Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěl reagovat na kolegu Laudáta. Je faktem, že v podstatě ihned po schválení zákona, kterým se zavedly odvody ve výši 3 % ze zákonného pojištění z provozu motorových vozidel, vystoupil tuším ředitel Asociace pojišťoven, který v jednom motoristickém týdeníku sdělil veřejnosti, zvláště motoristické, že samozřejmě, že když se zvýší o 3 % odvody, tak že budou muset zdražit pojištění, a to nejméně o 5 %! Jinými slovy, pojišťovny to samozřejmě využily jako záminku pro zdražení. Ale vzhledem k tomu, že tento odvod mohou započítat do nákladů, je to daňově uznatelný výdaj, tak reálná nutnost zdražovat tam pochopitelně nebyla.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Tak vidíte, jaký je to paradox. Bylo řečeno, že privátní sektor to dělá lépe a levněji a státní správa hůře a dráž. Ale všechny jasné údaje ukazují na to, že je to naopak. Ten problém je taky v tom, že když snížíte náklady ministerstva a nebude s tím souhlasit ministr, tak ho předseda vlády vymění, nebude s tím souhlasit představitel nějaké instituce, tak ho vymění ministr, a musí se do toho snížení vejít. Když to chcete učinit u privátního subjektu, který za stát vykonává nějakou činnost, tak vám vyhrožuje tím, že se systém zhroutí. To jenom abychom si uvedli, jak to funguje. Prostě veřejné peníze jsou pro privátní sektor velmi zajímavé.

  A nyní k některým údajům, které byly požadovány. Já jsem je neuváděl, co se týká úrazového pojištění, protože byly uvedeny v dopisu pana generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy.

  Takže srovnám dva roky. V roce 2011 prováděli 56 720 škodných řízení a zajišťovali 14 284 rent. Tehdy si stáhli do paušální správní režie 848 548 tis. korun. O rok později spravovali 54 273 škodných událostí a 14 490 rent. Vybrali objem 6 408 094 tisíc a stáhli si do paušální režie 576 729 tis. korun. Je to samozřejmě při srovnávání s Českou správou sociálního zabezpečení, která pracuje s limity výběru 350 mld. a výdajů 380 mld., nepoměrné, ale já jsem se vám snažil ukázat, že nepoměrná je taky ta činnost, kterou musí ta která organizace odvádět. Takže spíš bych se přikláněl ke srovnání k důchodovým pojišťovnám či správcům důchodového pojištění, příp. Všeobecné zdravotní pojišťovně, která samozřejmě taky pracuje s většími objemy, ale i těmi pojišťovnami, jak říkal pan předseda Zavadil, v zahraničí.

  A poslední věc, kterou bych chtěl říci. Přece když tu probíhalo schvalování tohoto návrhu tak drtivou většinou - jak bylo řečeno, možná politický obchod -, tak se k tomu vyjadřovala taky vláda. Také se v té vládě muselo vyjadřovat Ministerstvo financí. Takže neříkejme, že tehdy to bylo odsouhlaseno tak, že k tomu neměl nikdo žádné připomínky nebo to posuzoval jinak, než to posuzujeme dnes.

  Takže vás vyzývám z většiny v novém složení, aby se dokázala tato Poslanecká sněmovna vyrovnat s tím, jak ušetřit taky nejenom ve státní správě, ale v té přenesené správě, kterou stát přenáší na jiné subjekty v privátním sektoru. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. A to je zatím poslední přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ještě než se budeme zabývat závěrečnými slovy - paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak.

  Než budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, přečtu ještě omluvy. Omlouvá se od 13 hodin pan poslanec David Kádner, od 11.30 pan poslanec Jiří Pospíšil a od 13.30 pan poslanec Soukup.

  Nyní tedy požádám zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním se k nim vyjádřil, stejně jako paní ministryně. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. (Zpravodaj se ještě jde odhlásit na své místo.) Omlouvám se. Naše procedura bude vcelku jednoduchá. Navrhuji, abychom nejdřív hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem A, tj. pozměňovací návrh schválený výborem pro sociální politiku, který posouvá ten termín ještě o rok proti původnímu návrhu vlády. Pak bychom hlasovali o mém pozměňovacím návrhu pod bodem B. Když se vyrovnáme s pozměňujícími návrhy, hlasovali bychom o usnesení. Pokud bude schváleno, máme ještě čtyři doprovodná usnesení, které bychom jednotlivě hlasovali, já bych je přečetl. Toť asi vše.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Požaduje někdo schválit proceduru? Je poměrně jednoduchá. Není tomu tak. Můžeme tedy rovnou přistoupit k hlasování.

  Pozměňovací návrh pod písmenem A - stanovisko? (Zpravodaj: Kladné.) Paní ministryně? (Poslanec Stanjura upozorňuje na procedurální návrh.) Omlouvám se, samozřejmě. (Zpravodaj se též omlouvá.)

  Teď se omlouvám, protože jsem měl pana zpravodaje upozornit na to, že nejdřív musíme hlasovat procedurálně po skončení rozpravy o návrhu na vrácení návrhu zákona do druhého čtení.

  Rozhodneme tak v hlasování pořadové číslo 152, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji.

  Hlasování pořadové číslo 152, z přítomných 157 pro 25, proti 113. Návrh nebyl přijat.

  Nyní se tedy vrátíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Hlasujeme pod písm. A, stanovisko kladné, paní ministryně? (Kladné.)

  Zahájil jsem hlasování číslo 153. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 153, z přítomných 157 pro 146, proti 1. Návrh byl přijat. Další pozměňovací návrh?

 • Poslanec Miroslav Opálka: Pod písm. B je ten můj diskutovaný pozměňovací návrh. Stanovisko kladné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Kladné.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 154. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 154, z přítomných 157 pro 123, proti 11. Návrh byl přijat.

  Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu jako celku. Pak bychom se vypořádali s návrhy výborů, které byly doprovodné. ***

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Máme tyto návrhy ve sněmovním tisku 100/2 na poslední, čtvrté straně. Dovolte mi, abych přečetl uvozující část a pak jednotlivě nechal hlasovat po přečtení o jednotlivých doprovodných usneseních:

  "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky v souvislosti s přípravou vládního návrhu novely zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, aby:

  1. zachovala koncepci zákona o úrazovém pojištění jako pojištění v rámci sociálního systému - spolu s důchodovým a nemocenským pojištěním - spravované Českou správou sociálního zabezpečení."

  Dodávám mimo tento text, jde o potvrzení v podstatě té linie zákona 266/2006 Sb. Doporučuji přijmout.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jednotlivě budeme tedy hlasovat? (Ano.) Dobře. Paní ministryně? (Ministryně: Neutrální.) Dobře.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 156, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji.

  V hlasování pořadové číslo 156 z přítomných 157 pro 110, proti 18. Tento návrh byl přijat. Další návrh.

 • Poslanec Miroslav Opálka: "2. připravila a předložila urychleně novelu zákoníku práce, která by hmotněprávní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, dosud obsaženou v přechodných ustanoveních, zařadila do části jedenácté zákoníku práce, která upravuje náhradu škody."

  Jsme v takovém určitém provizoriu, dodávám. Souhlas.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlas. Paní ministryně? (Ministryně: Také neutrální.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 157 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 157 z přítomných 157 pro 127, proti 11. I tento návrh byl přijat. Další.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. "3. zajistila urychleně vydání nové právní úpravy výše a určování náhrad za bolest a ztížení společenského uplatnění u dotčených zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, která bude valorizovat finanční úhradu za jeden bod."

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko?

 • Poslanec Miroslav Opálka: Stanovisko kladné, protože vyplácíme pořád inflačně staré hodnoty.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Paní ministryně? (Ministryně: Neutrální.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 158. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 158 z přítomných 156 pro 120, proti 2. I tento návrh byl přijat. Čtvrtý návrh.

 • Poslanec Miroslav Opálka: "4. zvážila zahrnout do zákona segment dobrovolných hasičů, kterým by bylo z úrazového pojištění hrazeno dorovnání do výše průměrné mzdy v případě nemoci - úrazu při zákroku ve veřejném zájmu, případně předložila jiný způsob řešení."

  To je ten problém, který už jsme tady diskutovali.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko? (Zpravodaj: Kladné.) Paní ministryně? (Ministryně: Neutrální.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 159. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 159 z přítomných 157 pro 129, proti 2. I tento návrh byl přijat.

  Všechna čtyři doprovodná usnesení byla přijata. (Zpravodaj: Děkuji.) Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni a končím bod číslo 80.

  Budeme pokračovat v přerušeném jednání k bodu

  Jsme ve třetím čtení v přerušeném jednání. Místo u stolku zpravodajů zaujaly ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Hana Aulická-Jírovcová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 82/4. Rozprava byla přerušena, znovuotevřená rozprava, kterou otevřel pan premiér Sobotka.

  Budeme pokračovat v rozpravě a ptám se, kdo se do ní hlásí, do této rozpravy. Pokud nikdo, jsem rád, děkuji a rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? Nemá. Paní zpravodajka? Nemá. Pan zpravodaj Soukup? Nemá. Pan poslanec Ploc jako zpravodaj výboru pro vzdělávání také ne.

  Tak v tom případě - hlasování na opakování druhého čtení bylo zamítnuto a nyní musíme hlasovat o proceduře. Prosím paní zpravodajku, aby ji zopakovala - myslím jenom v těch blocích, teď nemyslím jednotlivé části. Aby zopakovala to hlavní, a potom je tam samozřejmě návrh, který řekl pan Stanjura, protože to bude to rozhodování, které budeme muset učinit hlasováním. Paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte, abychom se tedy vrátili k proceduře hlasování o sněmovním tisku 82 a pozměňovacích návrzích. Bylo tady ve středu předneseno -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid! Poslouchejte, protože budeme hlasovat o proceduře. Je tam pozměňovací návrh kolegy Stanjury, abychom věděli, o čem budeme hlasovat.

 • Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Ano, děkuji. Byl tady právě pozměňovací návrh na způsob hlasování o proceduře od pana předsedy Stanjury, kde pan předseda chtěl, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích v bodě C - C2, C6, C7, C8, C9, C10, C11 a C12 - odděleně. Tady bych chtěla jenom upozornit, že bod C2 nám hovoří, že je to dále oprávněný poskytovatel, a v ostatních bodech se tedy mění tato slova a spolu to souvisí. Neměly by se tedy rozdělit, a pokud bychom to rozdělit a pokud by tedy došlo i k hlasování, tak by právě z toho mohl vzniknout velký chaos.

  Dále k tomu návrhu ještě patřila varianta, aby se prvně hlasovalo v bodě dvě, kdy se bude hlasovat o rozpětí věku dítěte, aby byla první varianta H1 - varianta A nebo B, tedy paní Bohdalové od těch pěti let, ale já se omlouvám, myslím si, že tak jak bylo předloženo legislativou a jak už jsem já vám předložila, že by bylo opravdu jednodušší hlasovat tak, jak to bylo předloženo už v mém předchozím návrhu.

  Takže jestli dovolíte... A pak tam byla ještě poznámka k předložení návrhů. Já jsem jenom chtěla vysvětlit panu Stanjurovi, že bohužel záleží, jak předkladatel předloží svůj návrh, to znamená, že pak legislativa ho musí upravit, a opravdu záleží, jestli předkladatel pozměňovacího návrhu dá, že paragraf třeba nově zní, anebo se doplňuje. Tak z toho důvodu je to právě i takhle trošku třeba složitě uděláno, ale bohužel, jinak to prostě nejde.

  Jestli dovolíte, já bych dala hlasovat o protinávrhu pana Stanjury.***

  Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu G5. (Stanovisko zpravodajky souhlasné, ministryně nesouhlasné.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 173 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 173, z přítomných 158 pro 31, proti 117. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 • Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu H2, tedy druhé části návrhu paní poslankyně Bohdalové. (Stanovisko zpravodajky nesouhlasné, ministryně neutrální.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 174 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 174, z přítomných 158 pro 50, proti 89. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 • Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod bodem I. (Stanovisko zpravodajky i ministryně nesouhlasné.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 175 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 175, z přítomných 158 pro 8, proti 128. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 • Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu J1, je to pozměňovací návrh paní poslankyně Radky Maxové. Ale vzhledem k tomu, že jsme schválili bod C1, znamená to, že o tomto návrhu nelze hlasovat.

  O návrhu J2, což je druhá část pozměňovacího návrhu paní poslankyně Maxové také nelze hlasovat, protože byl prohlasován návrh C13. Aspoň vidíte, jak to je trošku složitější.

  Dostáváme se k hlasování o zákonu jako celku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se jednotlivých navrhovatelů, jestli byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, protože procedura byla poměrně složitá, byly tam různé kombinace. Nikdo si nestěžuje. Dobře, tak vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Protože byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 82, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 176 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 176, z přítomných 157 pro 95, proti 29. Návrh byl přijat. (Potlesk poslanců vládní koalice.) Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

  Žádám ještě zpravodajku, aby uvedla návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny.

 • Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Dále ještě máte ve sněmovním tisku 82/4 návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny, přednesený ve druhém čtení paní poslankyní Vlastou Bohdalovou, a to zní:

  "Poslanecká sněmovna vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

  a) posoudit stávající hygienické parametry činnosti mateřských škol a dopad úpravy zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu, na využitelnost infrastruktury obcí v předškolním vzdělávání,

  b) zvážit revizi hygienických parametrů činnosti mateřských škol tak, aby se zvýšila využitelnost stávající infrastruktury obcí pro předškolní vzdělávání."

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme hlasovat o obou bodech tohoto návrhu usnesení, a to v hlasování pořadové číslo 177. Ptám se, kdo je pro toto doprovodné usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 177, z přítomných 159 pro 153, proti nikdo. I doprovodné usnesení bylo schváleno.

  Děkuji paní zpravodajce, děkuji paní ministryni a končím bod 79. Zároveň předám řízení schůze.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné dopoledne. Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

  Prosím, aby zaujali místa u stolku zpravodajů ministr dopravy pan Antonín Prachař a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Martin Kolovratník. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 182/3.

  Otevírám rozpravu. Mám zde s přednostním právem přihlášeného pana poslance Stanjuru. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já už jenom ve stručnosti shrnu pozměňovací návrhy. Pokusím se vás přesvědčit, abyste nepodpořili vládní návrh, který tento problém prostě nevyřeší. Problém existuje, my, jak jsme slíbili, jsme se tím, zabývali, přicházíme se dvěma alternativními návrhy, jak udělat to řešení, aby bylo lepší, než navrhuje pan ministr dopravy. On se tomu brání.

  Chci jenom připomenout, někdy jsou zajímavé výstupy z debat od jednoho bodu k druhému bodu. Když jsme tady probírali bod Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti, tak paní ministryně Válková, když chtěla podpořit svůj postoj a své kroky, říkala: Představte si, to bylo úplně hrozné, o těch cenách věděl jenom jeden člověk a to přece nikdy nemůže dělat jenom jeden člověk. Já jsem se jí hned tu středu zeptal, jak to, že tedy podporuje vládní návrh, kdy tuhle tu obrovskou pravomoc svěřujeme do rukou jednoho člověka.

  Takže ten návrh podle mě je špatný, protože koncentruje rozhodovací pravomoc do rukou jednoho člověka, nebo, a to je ještě horší, do rukou anonymních úředníků ŘSD, kteří budou mít v rukou rozhodování o výši ceny.

  Náš návrh v alternativě buď stanovuje pevně cenu, nebo se vrací do stavu, kdy se vyplácela cena v místě a čase obvyklá. Obě varianty jsou lepší. Požádal jsem pana zpravodaje, abychom nejdřív hlasovali o návratu, a když to neprojde, tak o druhém pozměňovacím návrhu.

  Pan ministr je přesvědčen o své pravdě a mně to nedá, abych nekomentoval včera jeho rozčilený výrok, a jestli je to stejně kvalifikováno jako výrok k mýtu, tak se opět mýlí. Protože včera v televizi jsem vás slyšel, jak jste rozhořčeně říkal, že to byla ODS, která zaváděla mýto. Já jsem už včera poprosil pana premiéra, aby vám sdělil, že on seděl v té vládě, která o mýtu rozhodovala, byla to vláda ČSSD, KDU a Unie svobody, to znamená dvě z tehdejších stran, které o tom rozhodovaly, jsou dnes vašimi koaličními partnery. Můžete se rozčilovat, můžete to chtít hodit na ODS, ale reálně skutečnost byla úplně jiná. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Upozorňuji, že jsme ve třetím čtení této normy. A poprosím pana poslance Laudáta, který je řádně přihlášen do rozpravy.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, předtím, než se rozhodnete hlasovat, znova zopakuju rizika, která jsou s vládním návrhem spojena. Může se podařit pravý opak chtěného, to znamená zrychlení výkupu pozemků pro výstavbu dopravní infrastruktury, to znamená zpomalení či zastavení.

  Za prvé, pokud někdo z žadatelů nebo jakákoliv fyzická či právnická osoba dá podnět ať už kterémukoli správnímu nebo Ústavnímu soudu, existuje vysoké riziko toho, že zákon bude zrušen a při výkupech vypukne chaos. Můžou být i revokovány nebo prohlášeny za neplatné některé uzavřené smlouvy.

  Za druhé je tam riziko, že všichni budou čekat na conejvýšenásobek, protože ten rozptyl zhodnocování nebo násobku je tak zajímavý, že se vyplatí majitelům počkat až na šestnáctinásobek.

  Za třetí zavádí nerovnoprávné postavení a podobně. Jako ODS, i my podpoříme návrh Karla Šidla, který alespoň částečně zavádí rovnost mezi obcemi a fyzickými osobami.

  Za čtvrté se domnívám, že skutečně zákony, kde rozhoduje jeden člověk, nic víc korupčního si prostě neumíme představit. A skutečně jedná se o státní majetek.

  Vidím, jako poměrně rizikové, že i Senát tuto novelu vrátí zpátky a vlastně bude také dosaženo časové prekluze. Proto vás znovu vyzývám, abyste zodpovědně zvážili tu jednodušší cestu, ne možná pro pana ministra a úředníky ŘSD, SŽDC a ŘVC atraktivní, nicméně naším společným cílem je, aby stavby byly připraveny a realizovány. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde jednu faktickou poznámku od pana poslance Fiedlera. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Fiedler: Já vám děkuji. Dobré dopoledne, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

  Já bych zde vnímal to, co říkal pan kolega poslanec Stanjura. Já to také vnímám podobně. Byl jsem jedním z těch, který vystoupil tady v diskusi, když jsme projednávali věci kolem paní ministryně Válkové. A já jsem byl jeden z těch, který také říkal, že nepokládám za rozumné, aby jeden člověk rozhodoval o ceně. Když tady hovořil kolega Stanjura, tak pan ministr nesouhlasně kýval hlavou, že to tak není a že to tak nebude, že to rozhodování nebude v rukou jednoho člověka nebo jednoho úředníka. Já bych tedy chtěl vyzvat pana ministra, aby vysvětlil to své nesouhlasné stanovisko, že to tedy tak nebude, a přesvědčil mě o tom, že to nebude zadávat korupční prostředí do rukou jednoho člověka.

  Prosím o vaše vyjádření, pane ministře. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, hlásíte se s přednostním právem? (Ano.) Dobře.

 • Ministr dopravy ČR Antonín Prachař: (Hovoří od stolku zpravodajů.) Pane poslanče, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl skutečně zopakovat to, co už jsem říkal několikrát a za tím si naprosto jasně stojím. Koeficient devíti- až šestnáctinásobek, o kterém se tady diskutuje, ten je se souhlasem ministra dopravy na základě žádosti ředitele investorské organizace k vyrovnání -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, jestli vás můžu poprosit, abyste přednášel svůj projev, jak je zvykem. Děkuji.

 • Ministr dopravy ČR Antonín Prachař: (Od řečniště.) Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já už jsem to tady několikrát vysvětloval, jak je to s oním devíti- až šestnáctinásobkem v gesci, resp. udělením výjimky ministrem dopravy, ať na tom křesle sedí kdokoliv.

  Tento bod je směřován k tomu, abychom odstranili zjevnou nespravedlnost. Znovu zopakuju příběh. Pozemky před účinností zákona se prodávaly za 200 korun, dneska je cena 20 korun vedena v katastru pro území katastrální a cena obvyklá. Jedná se o zemědělskou půdu. V okamžiku, kdy použijeme metodu osminásobku, dostáváme se na cenu 160. Na základě žádosti ředitele investorské organizace doložené právě tímto výpočtem může kterýkoli ministr udělit výjimku pro to, aby se tyto ceny dorovnaly před účinností zákona a my nevytvářeli další skupinu obyvatel - jedna, která prodávala před účinností zákona, jedna, která prodává za desetikoruny, a druhá, která by prodávala za úplně jinou cenu. Toto je smyslem. Nejedná se o žádné korupční rozhodování. Nerozhoduje jeden člověk.

  Na základě žádosti uděluje výjimku ministr. Nemůžeme se také bavit o tom, že všichni budou očekávat šestnáctinásobek, protože pořád máme zachován institut vyvlastňování a skutečně jenom dorovnáváme ceny, které byly v minulosti. To je snad vše, co k tomu mohu říci. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde s faktickou poznámkou pana poslance Fiedlera.

 • Poslanec Karel Fiedler: Pane ministře, nezlobte se, ale já jsem nedostal odpověď na svoji otázku. Vy jste tady odpovídal o zdůvodňování té ceny. O zdůvodňování násobků té ceny. Ale já jsem se ptal na to, že vy jste nesouhlasně kroutil hlavou, když kolega Stanjura hovořil o tom, že o tom bude rozhodovat jeden jediný člověk.

  Já tu otázku zkusím položit znovu. Bude tedy o tom rozhodovat jeden jediný člověk? Jeden jediný úředník? Nebavíme se o násobcích, nebavíme se o cenách. Protože pokud rozhoduje o cenách jeden jediný člověk a jeden jediný úředník, je to silně korupční prostředí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Řádně přihlášen je pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdo poslouchá tu rozpravu, tak jistě zaznamenal ten výrazný rozdíl mezi tím, že jeden člověk rozhodne - říkám já. Pan ministr s tím zásadně nesouhlasí a říká, že jeden člověk udělí výjimku. No tak klidně můžeme říkat, že udělí výjimku, nebo rozhodne. Já v tom žádný rozdíl neviděl.

  Ale pan ministr v druhém čtení dneska znova popsal příběh, jak se děje křivda tím, že cena byla před účinností zákona. A já když navrhnu pozměňovací návrh, který to vrací před tu změnu, tak je proti. Rozumíme si? To je nelogický postup. Je tu jaksi jen proto, že to navrhl on sám. On chce odstranit nespravedlnost tím, že to bude rozhodovat on sám a bude se to zdůvodňovat, budou to psát úředníci, někdo bude žádat. A jeden z těch dvou mých potenciálních návrhů je, že to vrátíme zpátky legislativně, a žádná nespravedlnost nevznikne, nikdo nebude muset žádat a nikdo nebude muset poskytovat výjimku. Ministrovi dopravy zbude víc času na to, aby řešil jinou agendu, nebude cenotvůrce v celé České republice.

  Tak nevím v čem je rozpor. Kromě toho, že to napadlo nás v opozici a nenapadlo to ministra dopravy. To je ten jediný rozdíl, protože problém popisujeme stejně, nespravedlnost popisujeme stejně. A my říkáme: změňme to legislativně, ať to platí pro všechny, a nemusíme to dál řešit. Pan ministr říká: nechte tu nespravedlnost v zákoně. A když požádají, já to posoudím a případně dám výjimku. To je všechno.

  Takže sami zvažte, co je lepší. Pro nás bude lepší to vyřešit v obecné rovině a nechat panu ministru čas na jiné věci, třeba aby ŘSD mohlo provozovat mýtný systém. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tento moment neeviduji nikoho řádně přihlášeného do diskuse ani s faktickou poznámkou. Pokud tomu je tak, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Chci se zeptat, zda pan navrhovatel, případně pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. (Nemá.) Pan zpravodaj? Také ne, děkuji. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Mám zde s přednostním právem pana poslance Sklenáka.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já si dovoluji požádat o pětiminutovou přestávku na poradu klubu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 10.55 hodin.

  (Jednání přerušeno od 10.50 do 10.55 hodin.)

  Dámy a pánové, jak jsem řekl, jednání bylo přerušeno do 10.55 hodin. Zahájil jsem jednání v tento moment, ale byl jsem požádán ještě o pětiminutovou přestávku ze strany sociální demokracie, tedy jednat začneme v 11.01 hodin. Děkuji.

  (Jednání přerušeno v 10.56 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, je 11.01, to znamená, čas na přestávku, který byl vyměřen, uplynul. Zazvoním gongem a přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby sem přišli, protože budeme pokračovat v projednávání bodu a máme před sebou hlasování.

  Než tak učiním, tak ještě přečtu omluvenky, které mi doputovaly na stůl. Omlouvá se od 12.15 hodin z jednání Poslanecké sněmovny paní poslankyně Nina Nováková. Dále se omlouvá od 11 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Zavadil. A dále od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů paní poslankyně Milada Halíková.

  Požádal bych vás, abyste zaujali místa u hlasovacích zařízení, protože nyní přistoupíme k hlasování o tomto zákonu ve třetím čtení. Také vás poprosím, abyste snížili hladinu hluku v sále, protože je obtížné rozumět.

  Pan ministr Zaorálek hlásí náhradní hlasovací kartu s číslem 14.

  Poprosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, konstatuji, že k tomuto návrhu jsme obdrželi tři pozměňovací návrhy. Všechny byly diskutovány v pořadí, v jakém došly. Byl to sněmovní dokument č. 951, jehož navrhovatelem je pan poslanec Šidlo. Pak to byly dva návrhy č. 957 a 958 pana poslance Zbyňka Stanjury. My jsme teď po debatě a přípravě s oběma navrhovateli připravili a stanovili následující pořadí tak, abychom hlasovali a vyhnuli se případné nehlasovatelnosti těch dalších návrhů.

  Takže pořadí toho hlasování bude následující: Nejdříve sněmovní dokument 958, je to tedy návrh poslance Stanjury, v uvozovkách ono legislativní navrácení před loňský únor. Potom sněmovní dokument 951, tedy návrh poslance Karla Šidla, který se věnuje rozšíření působnosti na kraje a obce. A pak konečně návrh č. 957 z dílny pana poslance Stanjury, který upravuje výši toho koeficientu. A můžeme se do toho pustit.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji vám. Nejdříve budeme hlasovat v pořadí tak, jak jste navrhl. Ptám se ještě na první pozměňovací návrh 958, jaký je postoj zpravodaje a předkládajícího? (Postoj zpravodaje Kolovratníka je negativní. Postoj navrhovatele ministra dopravy je negativní.) Děkuji.

  Takže zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Končím hlasování číslo 178. Přítomných poslanců je 161, pro tento návrh jich bylo 36, proti 87. Tento pozměňovací návrh byl zamítnut.

  Nyní přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 951. Ptám se pana zpravodaje a navrhovatele na jejich postoj. (Zpravodaj také v tomto případě dává negativní stanovisko. Navrhovatel rovněž za Ministerstvo dopravy vyjadřuje negativní stanovisko.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, kdo je proti?

  Končím hlasování číslo 179. Pro tento pozměňovací návrh bylo z přítomných 162 poslanců 58, proti 91. Tento návrh nebyl přijat.

  V tom případě máme před sebou třetí pozměňovací návrh pod číslem 957 a táži se, jaké máte stanovisko. (Také tady je negativní stanovisko zpravodaje. Rovněž předkladatel vyjadřuje negativní stanovisko.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

  Končím hlasování číslo 180. Přítomných 162 poslanců, pro tento návrh 58, proti 84. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

  Tedy o všech návrzích bylo hlasováno a nyní bychom měli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 182, ve znění schválených pozměňovacích návrhů - ale ty nebyly přijaty.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pardon, tak to nesmí být, ve znění pozměňovacích návrhů, pane předsedající. Musí to být "ve znění podaného vládního návrhu zákona".

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem říkal, žádný z pozměňovacích návrhů nebyl přijat, to znamená ve znění vládního návrhu. Mám zde zmáčknutou... ne, takže ruším faktickou poznámku a v tom případě zahajuji hlasování o takto navrženém usnesení. Kdo je pro? - Tak v tom případě se omlouvám, byl jsem požádán o odhlášení, takže v tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlásím a požádám o opětovné přihlášení do systému.

  Nyní zahajuji hlasování o návrhu usnesení tak, jak bylo předneseno. Táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se? (Potlesk z lavic ANO.)

  Bylo to hlasování číslo 182. Ze 155 přítomných poslanců bylo pro návrh 88 a proti bylo 37, takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. ***

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jménem dvou poslaneckých klubů TOP 09 a ODS vznáším veto na projednávání tohoto návrhu podle § 90.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě budeme pokračovat řádným projednáváním. Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Jaroslav Foldyna. (Poslanec Foldyna přenechává slovo poslanci Tejcovi.) V tom případě měním a bude to pan poslanec Jeroným Tejc. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych krátce odůvodnil návrh zákona, kterým se mění zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. (V sále je silný hluk.)

  Zákon, který řeší tzv. církevní restituce, byl schválen v této Poslanecké sněmovně definitivně 8. listopadu 2012. Mimochodem je to stejný den, jen o 392 let později, než ve který se odehrála bitva na Bílé hoře. A snad i symbolicky, tedy nad ránem právě 8. listopadu, byl schválen zákon, který podle našeho názoru byl nejen věcně nesprávný, ale také obsahoval řadu chybných předpokladů.

  Jedním z těch chybných předpokladů bylo, že bude možné ve lhůtě šesti měsíců rozhodnout o vydání např. nemovitostí, ať už se to týká zemědělské, nebo lesní půdy -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče. Já vás na chvilku přeruším a požádám vás, kolegyně a kolegové, jestli máte něco neodkladného k řešení, jděte do předsálí, ať dobře slyšíme předkladatele. Děkuji. Prosím pokračujte.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Cílem zákona, který navrhujeme, je prodloužení lhůt, ve kterých má dojít k uzavření dohody o vydání nemovitosti a také podle toho návrhu zákona k prodloužení lhůt, které jsou určeny pro kontrolu těchto dohod. Jednoduše řečeno, snažíme se o to, aby stát a státní orgány, které dohody uzavírají, ale především které je kontrolují, měly dostatek času na to, aby takovou kontrolu provedly, aby podle zákona o majetkovém vyrovnání nebyly vydány nemovitosti, především nemovitosti ve velké hodnotě, které by vydány být neměly. Protože zvrátit ono vydání po uzavření dohody a poté, co proběhne ona kontrola, již nebude fakticky možné.

  Chtěl bych upozornit na to, že ta lhůta se musí prodloužit zejména proto, že jedna instituce podle tohoto zákona vydává, resp. rozhoduje a zároveň sama sebe kontroluje - to je v případě Státního pozemkového úřadu. Bylo to rozhodnutí tehdejší vlády, tehdejší většiny ve Sněmovně, která sloučila tyto úřady. Myslím si, že to nebylo rozhodnutí správné. Na tom už bohužel nic nezměníme. Ale právě proto je třeba, abychom dali alespoň dostatečný čas pro onu kontrolu.

  Zatímco církve a náboženské společnosti měly dvanáct měsíců od účinnosti zákona na to, aby shromáždily potřebná data a požádaly, tak stát má v zásadě jen šest měsíců na to, aby rozhodl. Myslím si, že tento nepoměr zejména s nepoměrem pro kontrolu se ukazuje v praxi už teď jako velmi rizikový faktor. A myslím, že pan ministr zemědělství zodpovědný za tuto agendu rozhodně nepopře, že stát má velký problém v těchto lhůtách rozhodovat, zejména proto, že řada těchto žádostí byla podána až na samém konci této lhůty, a je tedy nutné ji prodloužit, aby nedošlo nejen k porušení lhůt, ale především k tomu, že ve stresu, ve zmatku a ve snaze urychlit tento proces, aby nedocházelo k žalobám, bude např. vydáno něco, co vydáno být nemá, ale také nebude dostatečný čas na kontrolu, jak jsem již řekl.

  Zákon tedy je z hlediska legislativního pohledu velmi úsporný. Navrhuje v zásadě ve dvou případech nahradit slovo šest měsíců slovem dvanáct měsíců. To je ten princip zákona. Myslím si ale, že co do významu je ten zákon velmi důležitý přes svou úspornost.

  Poprosil bych vás, abychom hlasovali dnes o tom, že jej propustíme do druhého čtení. Rozhodně bych chtěl požádat kolegy, kteří vznesli veto, tedy kluby ODS a TOP 09, aby jej, pokud je to možné, vzali zpět právě proto, že ony lhůty běží. A pokud uplynou, nebude možné už je znovu obnovit a prodloužit.

  V případě té první lhůty pro rozhodnutí o vydání, resp. uzavření dohody, velmi pravděpodobně, i kdyby ten zákon byl schválen teď v prvním čtení, lhůta v řadě případů uplyne. V případě ale té lhůty pro kontrolu, pokud bychom ji dnes projednali, příp. ji projednáme i ve druhém a ve třetím čtení, by mělo k prodloužení této lhůty dojít, bude-li samozřejmě návrh zákona schválen.

  Myslím si, že nikdo nemůže namítat nic proti tomu, že se snažíme zajistit větší kontrolu, větší čas pro tuto kontrolu. A přiznám se, že jsem příliš nepochopil, proč tento návrh zákona, který skutečně není třeba projednávat ve výborech - prostě buď chceme prodloužit, nebo nechceme prodloužit -, je vetován. A upozorňuji také na to, že v případě, že vetován definitivně bude a budeme ho projednávat ve druhém a ve třetím čtení, je možné podávat k návrhu zákona jako takovému pozměňovací návrhy. Na to upozorňuji zejména ty, kteří poté budou vystupovat s tím, že zákon např. bude obohacen o jiné změny, které teď nejsou navrženy. Takže je to trošku výzva k tomu, abychom skutečně dnes pokud možno bez veta projednali tento zákon podle § 90 odst. 2. Proto bych chtěl kolegy, byť samozřejmě na veto právo mají, požádat, aby jej vzali zpět, abychom skutečně mohli jednat dnes o tomto zákonu poprvé a naposledy a poslat jej co nejdříve do Senátu.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji panu navrhovateli a požádám ho, aby zaujal místo navrhovatele zde vepředu. A také poprosím pana zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Radka Vondráčka, aby se ujal slova. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, ze strany předkladatelů jsme si tady vyslechli vyčerpávajícím způsobem podané odůvodnění tohoto návrhu včetně krátkého historického exkurzu a připomenutí bitvy na Bílé hoře.

  Já tedy když se vrátím k samotné normě a budu ji brát po věcné stránce, domnívám se, že prodloužení lhůt o šest měsíců není v rozporu s ústavností. Nejedná se rozhodně o narušení principu legitimního očekávání a v tomto smyslu se domnívám, že je návrh v pořádku.

  Na druhou stranu bych po faktické stránce rád upozornil na čl. 2 této normy, který jasně uvádí, že lhůty, které již uplynuly, se řídí zněním zákona tak, jak je platný a účinný dnes. A jestliže valná většina žádostí už byla podána třeba v září, tak ty první lhůty už skutečně uplynuly. A jestliže bude probíhat klasický legislativní proces, tak nám uplynou i ty ostatní a pak je otázka vůbec užitečnosti této normy. A už tady zazněly i obavy z toho, že při klasickém projednávání ve druhém a třetím čtení asi lze očekávat různé produkty poslanecké tvořivosti a různé pozměňovací návrhy, které nesouvisí věcně se záměrem, který je podle mě zcela legitimní a jednoduchý, dát prostor úřadům, které to nestihly - a teď je jedno, ať spekulujeme, z jakých důvodů to nestihly, ale prostě nestihly a nestíhají - dát větší prostor pozemkovému úřadu a Lesům ČR.

  Takže z hlediska zpravodajského návrh je v pořádku, v souladu s Ústavou, nicméně upozorňuji na to, že drtivá většina těch lhůt, než projednáme, už stejně uplyne, a potom smysl této normy je diskutabilní. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Poprosím vás, abyste zaujal místo zpravodaje.

  V tento moment otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášeného pana poslance Bezecného s faktickou poznámkou. Není tomu tak. Dobře. V tom případě zde mám do řádné rozpravy tři přihlášené. Prvním z nich je pan poslanec Petr Kudela. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové poslanci. Už to budou skoro dva roky, co Poslanecká sněmovna schválila zákon o částečném napravení křivd. Všimněte si, že neříkám církevní restituce, jak je zvykem, ale částečné napravení křivd.

  Od sametové revoluce uplynulo dvacet dva let, než byla Poslanecká sněmovna schopna, či spíše ochotna schválit tento - a všichni dobře víme nedokonalý - zákon. Přitom každý vidí tu nedokonalost někde jinde.

  Ústavní soud rozhodl o nezbytnosti přijetí zákona, podle kterého by měl stát povinnost vrátit církvím neprávem zadržovaný majetek. Jsem si jistý, že kdyby tak nerozhodl, neměli bychom takový zákon ještě dosud. Je velkou ostudou této země, že trpěla potlačováním práva církví na vlastnictví majetku dlouhých šedesát dva let. Čtyřicet let zadržoval církevní majetek komunisty ovládaný stát a dvacet dva let až jízlivá neochota Sněmovny tento majetek vrátit. I když se k tomu sama zavázala. Musím připomenout, že zabrání řádových budov zvládli komunisté se svými lidovými milicemi za dvě noci. Jedna noc mužské řády a jedna noc ženské řády. V noci proto, že sami věděli, že konají nepravost, a měli strach toto činit ve dne.

  Je ostuda, že potom co na základě rozhodnutí Ústavního soudu Sněmovna zákon o částečném napravení křivd konečně přijala, dnes se otálí s jeho naplňováním a naopak se neustále zpochybňuje. Tento zákon není otázka majetku, ale práva a slušnosti. Zasahování do zákona, na jehož základě jsou uzavřeny smlouvy, je špatná cesta. Snaha o jeho měnění budí dojem čísi snahy smlouvy neplnit vůbec, nebo oddálit jejich plnění a hledat cesty, jak je nesplnit legálně. Takové počínání rozhodně neukazuje na fungování právního řádu v této zemi a nastoluje nedůvěru v právní jistoty.

  V právním státě máme protiprávní stav, který je potřeba napravit. Máme uzavřené smlouvy, které mají právní stav nastolit, a to je potřeba respektovat. Navíc uzavřené smlouvy na základě zákona platí a jejich platnost nezmění žádná novelizace. Jak by se každému z nás asi líbilo, kdybychom namísto platu dostali zprávu, že se nestihlo výplaty spočítat a že se rozhodlo, že výplatu dostaneme o měsíc či dva později? Ale církve a náboženské společnosti v takovém stavu jsou. Zákonem garantovaný příspěvek na jejich provoz je v souladu se zákonem postupně snižován a na základě toho samého zákona oprávněně očekávaný výnos z navráceného majetku nepřichází.

  Proto jediné, co podle mého soudu můžeme udělat, abychom se vyhnuli další ostudě a zachovali se slušně, není zákon novelizovat, ale vyzvat vládu, aby se k církvím za prodlení s vydáváním zadržovaného majetku omluvila, aby při té příležitosti přislíbila nápravu do reálného data, a také, pokud tak ještě neučinila, aby co nejdříve zjednala nápravu. Omluva je způsob, jak přiznat svou chybu a vyjádřit lítost ze selhání. Omluva patří k jednání slušných lidí. A já chci věřit tomu, že zde jsme a chceme být slušní lidé. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Než budeme pokračovat v rozpravě, mám zde dvě omluvenky. Dnešní den se omlouvá pan poslanec David Kasal, a to od 12.45 hodin z pracovních důvodů, a do 13 hodin se z pracovních důvodů omlouvá paní ministryně Válková.

  Dále do rozpravy je přihlášen pan poslanec Laudát. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, mám několik poznámek. Nedomnívám se, že dnes bude tento bod dlouhý. Samozřejmě vám přeji, abyste mohli odjet na léto aspoň na několik dnů.

  Za prvé ke svému předřečníkovi panu Kudelovi. Váš ministr - prostřednictvím pana předsedajícího - má v gesci problematiku vydávání pozemků, pod vaším ministrem úřad, jak tady padlo, přijal desítky a desítky nových zaměstnanců, aby se to údajně zvládlo. Vaše strana je součástí koalice, která při realizaci zákona a platné smlouvy hází klacky pod nohy při vydávání majetku.

  Odmítám jakékoliv stahování veta, které jsme společně s občanskými demokraty dali. Nikdo tady a církvi nikdo nepomohl, když měla naprosto taxativně rychle stanovený termín, do kterého musí předložit dokumenty a vznést nároky, které majetky chce vydat. Nikdo jí nedal ani den navíc. Ptám se, proč teď stát s násobným obrovským aparátem, i když věděl dvacet let, že bude tato akce provedena, nebo se dalo s vysokou pravděpodobností předpokládat, že k realizaci vydávání části majetku dojde, proč se nepřipravili. V komisi, která byla založena, myslím, že někdy v roce 2007 nebo 2008, které předsedal pan poslanec a místopředseda zdejší Sněmovny Kasal, bylo jasně řečeno, když tam chodili tehdejší ministr zemědělství, zástupci Pozemkového fondu, zástupci Lesů České republiky, že moc dobře vědí, které majetky jsou zaplombovány, na které má a na které nemá církev nárok. Tak se divím, proč najednou se všechno změnilo.

  Odmítám, aby si někdo řešil vnitrostranické problémy. Oni tam něco načtou. Je srandovní, když koalice má velkou převahu v této Sněmovně a bude mít jasnou podporu všech hlasů opozice, že snad tady budou procházet nějaké pozměňovací návrhy. Nezlobte se, ale to jsou jakési výhrůžky, kterým já snad ani nechci rozumět.

  Za další. Domnívám se, že zatím vládní koalice se chová k církvi poté, co si zažila jak za období druhé světové války, tak zejména za období socialismu v 50. a 60. letech, že se k ní chová z tohoto pohledu nemravně. Měkčí slovo já prostě použít nemohu. A je na ní a má morální právo když tak ona posečkat, ale jestliže tady my chceme neschopnost nějakého úřadu flikovat tím, že řekneme: máte smůlu, počkejte si ještě rok, dva roky, tři roky, ještě něco najdeme, proč vám něco nemusíme vydat... ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Mám v tento moment zaregistrovány tři faktické poznámky. První má pan poslanec Tejc, další poslanec Jakubčík a... Dáváte přednost panu poslanci Jandákovi? (Ano.) Takže pan poslanec Jandák. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Já jenom pár slov ke svému předřečníkovi. Děkuji moc. Milý Františku, my máme rádi církve, my proti církvím nic nemáme. My se jenom bráníme té nemravnosti, té nekřesťanskosti, které se dopustily vaše vlády, když této zchudlé zemi vzaly peníze a daly peníze je permanentně bohatým církvím. O tohle nám jde. Ale církve máme rádi. Pouze my a někteří představitelé církví a některé církve se stydí za to, co jste udělali. Bylo to nemravné a nekřesťanské.

  Děkuji vám. (Potlesk poslanců ČSSD a některých poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Další faktickou poznámku má pan poslanec Jakubčík. Máte slovo.

 • Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího informovat mého předřečníka pana poslance Laudáta, aby si nastudoval alespoň základní historické skutečnosti. Katolická církev za druhé světové války netrpěla. Byla jedním z největších spojenců nacistického Německa. Katolická církev schvalovala... (Projevy nesouhlasu zejména v pravé části sálu, velmi emotivní reakce ministra kultury, bouchání do lavic.) Katolická církev schvalovala odsuny a vraždy Židů! (Opět velmi emotivní nesouhlasné reakce v pravé části sálu.) Katolická církev pomáhala nacistickým zločincům při jejich odchodu do Jižní Ameriky! (Bouchání do stolů, velmi emotivně ministr kultury, výkřiky hanba!) To jsou historická fakta! Děkuji. (Projevy nesouhlasu vpravo, potlesk některých poslanců, volání hanba! Poslanci se hlásí o slovo.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Než budeme pokračovat v diskusi, mám zde velké množství faktických poznámek, přednostních práv. Další v pořadí je pan poslanec Tejc s faktickou poznámkou. Táži se, zda platí. (Ano.) A poprosím vás, abyste se přihlásili s přednostním právem a s faktickými poznámkami. Já si vás napíšu a budeme pokračovat v diskusi. Já vás poprosím, pane Tejci, o chvilku, než zmáčknu stopky. Můžete pokračovat.

 • Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Já bych možná vrátil pozornost k tomu zákonu. Víte, já si myslím, že ten zákon je nedokonalý a byl nedokonalý a vědělo se o tom už v době, kdy byl schvalován. My jsme tehdy upozorňovali na to, že nebude dostatek času na kontrolu všeho vydávaného majetku, a upozorňovali jsme, že v té době rozhodnutí o sloučení Státního pozemkového úřadu prostě není správným krokem. To byl důvod, proč teď je potřeba tu lhůtu prodloužit. A já jsem přesvědčen, že nikdo ze Sněmovny nemůže mít přece strach z toho, že bude více času na kontrolu ze strany orgánů státu. Pro nás je důležité, aby stát mohl kontrolovat, a kdo říká, že není třeba kontrolovat, tak jen napomáhá spekulacím o tom, že lhůta byla stanovena záměrně krátce, aby se pod touto krátkou lhůtou stihl vydat i majetek, který by se jinak nevydal. To za prvé.

  Za druhé. Myslím, že bohužel neplatí to, o čem hovořil kolega Laudát, že ty prostředky půjdou na vzdělávací a sociální služby. Já bych tomu byl rád, určitě část z nich tak půjde, ale zákon neřeší, jakou formou, jaká část, a proto samozřejmě je důležité, abychom měli alespoň jistotu, že to, co je vydáváno, je vydáváno v souladu se zákonem. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Protože jsem zde měl velkou smršť přednostních práv a faktických poznámek, tak jenom zrekapituluji, abych někoho nevynechal. S přednostním právem je zde přihlášen pan ministr Herman. (Zvedá se k vystoupení.) Ještě než vám dám slovo, pane ministře, počkejte, protože je zde řada faktických poznámek. A pan poslanec Mihola. Hlásí se ještě někdo s přednostním právem, abych ho nevynechal? Není tomu tak, dobře. S faktickými poznámkami zde mám přihlášeného pana poslance Hovorku, paní poslankyni Novákovou, pana poslance Lobkowicze a pana poslance Laudáta. Hlásí se ještě někdo s faktickou poznámkou? Dobře, děkuji, ještě pan poslanec Klaška.

  Půjdeme tedy tak, jak nám stanoví jednací řád, a to jsou faktické poznámky. První v pořadí s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Hovorka. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, je neštěstí, když vítězí ideologie nad zdravým názorem a když to propukne v takové míře, jak jsme tady byli svědky. Já bych doporučoval, aby kolega korigoval svoje nešťastné vyjádření, které tady zaznělo s plnou nenávistí.

  A chtěl bych se také ohradit proti tomu, že zchudlé republice jsme odebrali, nebo tato Sněmovna odebrala peníze, aby je dala zbohatlé církvi. Já si myslím, že všichni dobře vědí, že majetek, který byl církvím odebrán po roce 1948, v podstatě byla tady celá dlouhá řada let, kdy se jednalo o nějakém způsobu nápravy, o nějakém způsobu vyrovnání. K tomu došlo teprve přednedávnem a já myslím, že to bylo rozumné řešení, které se přijalo. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Další faktická poznámka je přihlášena od paní poslankyně Niny Novákové. Máte slovo.

 • Poslankyně Nina Nováková: Dámy a pánové, protože jsem katolík, podařilo se velmi rychle se zklidnit a nemít pocit nesmírného pobouření z toho, co jsem tady slyšela.

  Protože jsem učitel, myslím, že je třeba víc apelovat na všechny pedagogy, aby děti, které teď chodí do školy a mají rodiče a prarodiče s takovým smýšlením, které jsme tady slyšeli, mohly být informovány opravdu trošku jinak.

  A protože jsem demokrat, tak bych chtěla říci - to, co se neoprávněně vzalo, se má neprodleně vrátit bez dotazů na to, co s tím má ten, komu se to oprávněně vrací, dělat, bez možnosti kontrolovat ho, co s tím bude dělat. To je první věc.

  A jako demokrat, byť katolík, bych chtěla říci: Většina našeho národa, já to sama respektuji, není nábožensky založená, většina našeho národa se blíží spíše ke skepticismu či ateismu. Proto nikdo z nás nemá právo brzdit proces, který toto umožňuje, aby se konečně oddělilo to, co je církevní, od toho, co je státní. A kdokoli tento proces brzdí, je pro mě naprosto nepochopitelné, jaké znovu vyvolává afekty. Já jsem se tedy afektu zbavila, je to nechutné, co jsme tady slyšeli, ale berme si, prosím, z toho poučení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku mám poznamenanou u pana poslance Lobkowicze. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechtěl jsem vůbec mluvit o restitučním zákoně. Že k restitucím dojde, je jasné. Ale co mě teď opravdu dostalo z mé lavice, je to, co zde řekl pan kolega Jakubčík. Je vidět, že není moc informován.

  Je známo, že například koncentrační tábor Dachau vznikl proto, aby tam byli zavření katoličtí kněží. Dachau byl plný katolických kněží a byli tam i kněží od nás, počínaje pozdějším ministrem Plojharem, ten byl též v Dachau. Bylo mnoho kněží, kteří se za války postavili proti nacismu a kteří se starali o Židy. Například pozdější pařížský kardinál byl Žid a byl zachráněn v katolických kruzích. Čili nedá se říci, že církev byla proti. Možná se našli jednotlivci, je to možné, ale u nás to bylo velice málo. A věřím, že mi dáte zapravdu, protože stačí si jenom otevřít staré knížky nebo staré seznamy a tam se najde, kdo všechno za války zahynul.

  Čili prosím vás, doufám, že takovou řeč, kterou jsem zde slyšel, zde už nikdy neuslyším.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Laudát. Další je potom pan poslanec Klaška a pan poslanec Blažek a pan poslanec Andrle.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Tak jste, pánové ze sociální demokracie, tedy překonali veškerá má negativní očekávání tím, co se stalo. Je to váš člen. Myslím si, že by se měl omluvit. Pro mě je takováhle sociální demokracie skutečně, tahle podoba, absolutně nepřijatelná. Mně je to líto, panu Jakubčíkovi... Víte, v řadě případů Němci ještě dělali za druhé světové války takové věci, že nabídli například místnímu farářovi, že má možnost odejít a nebude na něm vykonána poprava jako na zbytku vesničanů. Něco podobného se, myslím, tuším, odehrálo i v Lidicích. Jak takovouhle sprosťárnu tady vůbec můžete říct! To je prostě naprosto něco neuvěřitelného.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jak jsem řekl dříve, pan poslanec Klaška s faktickou poznámkou. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych se chtěl připojit k tomu, co zde říkal kolega Hovorka. Také bych chtěl požádat o korekci některých naprosto neuvážených výroků ať už o bohatých církvích, nebo o schvalování zavírání nebo nějaké kolaborace.

  Chtěl bych upozornit alespoň na dva příběhy, jistého Maxmiliána Kolbeho a potom, můžete si přečíst knihu nebo se podívat na film Šarlatový a černý, který prokazatelně popisuje historické skutečnosti, které se odehrály, v hlavní roli monsignora O´Flahertyho tehdy ztvárnil Gregory Peck. Prosím vás o to.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Blažek.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Pokud je mi známo, tak předseda ČSSD se hlásí ke katolicismu. To znamená, vážený pane poslanče (k předsedajícímu:) vaším prostřednictvím, podle vašich slov máte v čele strany a i této vlády je člověk, který se v podstatě hlásí ke kolaborantství s nacismem a ke kolaborantství s dalšími režimy, protože je stoupencem katolické církve, která podle vás zde spáchala to, co spáchala. Vy máte dvě možnosti - buďto se zastřelit, pokud jste součástí takovéto darebné skupiny, nebo můžete dát hlasovat o nedůvěře vládě! Ale prostě takovéto výroky nejsou možné.

  A dovolte mi jeden osobní výrok: Pokud je mi známo, tak za předchozího režimu jste byl vojákem z povolání. Já mám docela rád pohraničí. Tam najdete tolik rozstřílených kostelů na základě cvičení různých vojsk Varšavské smlouvy, tam najdete tolik měst, která neexistují, kde se rozstřílely tanky při natáčení sovětských filmů, to bych vám mohl i zdokumentovat, že opravdu vystupovat k tomuto tématu tímto způsobem považuji skutečně od vás za skutečně velmi nepřístojné. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní je přihlášen pan poslanec Andrle s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, když jsem sem dneska šel do Sněmovny, tak jsem si v duchu říkal k tomuto zákonu nebo k tomuto bodu jednání, že bych mohl pochválit sociální demokracii za to, že zdržovala projednávání tohoto bodu tak dlouho, až prostě vyšumí. Ovšem co jsem dneska slyšel, tak tomu tak není. A plnou silou zodpovědnosti a svým osobním naturelem se hlásím k tomu, co tady řekl pan Laudát. Církve mají v naší společnosti nejenom úlohu duchovní, ale také se starají o hospice, sociální ústavy, školy a další věci a k tomu potřebují prostředky, které - zapomněl jsem samozřejmě na kulturní památky, kostely atd. - takže ty prostředky potřebují.

  Takže věřím, že se dneska situace tady zklidní a že se rozejdeme v dobrém.

  Ještě odbočím. Včera jsem navštívil svoji dceru, Filip a Daniel jsou v pořádku, už jsou doma, tak abyste věděli, abych to trošku odlehčil. (Potlesk zprava.)

  Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Foldyna, následuje pan poslanec Komárek. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Přál bych si, kdybychom se vrátili k tomu, co jsme ve Sněmovně začali projednávat, a to je novela, která se snaží prodloužit lhůtu pro vydání majetku, protože bychom se dostali touto diskusí na začátek všeho toho problému, a to byla diskuse o způsobu a důvodech a platnosti a neplatnosti majetkových... Čili já bych se vrátil od té emotivní diskuse, jestli římskokatolická církev byla, či nebyla kolaborující. Ta věc je v této chvíli zavádějící. Já bych to nechtěl paušalizovat, protože byla samozřejmě řada kněží, kteří skončili v německých žalářích, skončili na popravišti. Ale také existovaly věci, jako byl Jasenovac a jiná setkání, kde se zase římskokatolická církev významně podílela na tom, co v té minulosti a ve druhé světové válce bylo.

  Já bych si přál, abychom se vrátili k novele, která se tady projednává, a nikoliv k historickým exkurzům. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou je pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Jakubčík a pan poslanec Grebeníček. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já nebudu zdržovat. Chci jenom jako katolík prohlásit, že všem, kdo tu pronesli ohavnosti a pitomosti na adresu mé církve, ze srdce odpouštím a přeji jim pokoj v duši. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále pan poslanec Jakubčík.

 • Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl pouze upřesnit jednu věc. Nemám nic proti současným církvím. V době totality církve trpěly. Vím to a myslím si, že to byla věc velmi špatná. Já jsem pouze a jedině reagoval na jednu krátkou poznámku týkající se pouze a jedině druhé světové války.

  Mně skutečně vadí to, co se dělo po roce 1948. Ano, byl jsem vojákem z povolání. Ano, vím, že docházelo k devastaci kostelů, i při natáčení filmu. Bavili jsme se, mimochodem, o tom, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče. Vadí mi to, co se dělo po tom roce 1948. Ale současně mi vadí i to, co se dělo za druhé světové války. To znamená, ta moje poznámka směřovala pouze a jedině k období druhé světové války. Nemám nic proti církevním restitucím, kromě určitých drobností. Ale druhá světová válka, to je černá skvrna. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále faktická poznámka pana poslance Grebeníčka. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Státní pozemkový úřad, jak asi víte, vede od 16. června, mám dojem, že je to od pondělí tohoto týdne, jeho dosavadní náměstkyně pro úsek řízení odborných činností Svatava Maradová. Konkurz prý proběhl bez politických tlaků. Maradová bude mít ovšem nelehký úkol. Významnou část agendy Státního pozemkového úřadu tvoří totiž církevní restituce, které dokonce i ve stávající koalici, a jsme toho teď svědkem, vyvolávají jisté spory. Není se ovšem čemu divit. Vždyť církve, jak velmi dobře víte, mají dostat nemovitosti za 75 miliard a finanční náhrady ve výši 59 miliard korun.

  Státní instituce, které mají na starosti vydávání majetku církvím, prý zachvátila epidemie nerozhodnosti. Úředníci se údajně cítí být pod politickým i veřejným tlakem a nechtějí udělat chybu, která by se jim mohla vymstít, zvláště u složitějších případů rozhodnutí odkládají, aby později nemohli být nařčeni, že vydali majetek neoprávněně. Osobně jim docela rozumím.

  A jako jeden z desítek příkladů uvedu skutečnost, že církev požádala také o kroměřížský zámek. Je to památka UNESCO a bylo tam v posledních letech vloženo 300 milionů korun z evropských fondů.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, omlouvám se, ale vzhledem k tomu, že jste se přihlásil s faktickou poznámkou, tak váš čas už vypršel. Jestli chcete pokračovat, přihlaste se případně do rozpravy řádné nebo s další faktickou poznámkou. Děkuji vám.

  Nyní vzhledem k tomu, že neeviduji žádné faktické poznámky, přistoupíme k rozpravě s přednostním právem. Prvním z přihlášených je Daniel Herman, ministr kultury.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, myslím, že se stalo přesně to, co se stát nemělo. Téma tohoto bodu je téma natolik závažné, že by se nemělo stát, jako už tolikrát se tomu stalo v minulosti, předmětem politikaření a různých půtek. Faktické věci, které tady zazněly, odpověděly na mnoho toho, co jsem chtěl říci, a nepokládám za důležité to opakovat.

  Pan poslanec tady vyslovil, snad v dobré víře, jakousi omluvu, mohu-li to tak chápat, pro mě ne úplně vysvětlující, a nabízím, jakkoliv to nemyslím vůbec pejorativně, klidně, že si můžeme o těch historických faktech popovídat, protože to, co zde zaznělo, je opravdu velice vzdálené historické realitě. A já o tom vím mnoho, protože jsem tyto věci nejenom studoval, ale v obou komunitách, které tady byly osloveny, jsem dostatečně zakořeněn, takže o tom vím opravdu hodně.

  Ale vraťme se k té faktické věci. Stále ještě existuje cesta, aby přesně takováto atmosféra nebyla na výborech a aby se církve a náboženské společnosti nestaly opravdu jakýmsi fackovacím panákem politikaření, protože si to nezaslouží. Jejich poslání je natolik důležité, že si myslím, že by mělo mít podporu naší zdejší reprezentace v Poslanecké sněmovně, a ne abychom toto téma zatěžovali dalšími a dalšími nevhodnými výroky a jitřili určité rány, které snad mají tendenci se uzdravovat. Myslím si, že tento prostor zde stále ještě je. Buďme věcní, odpovědní a nejitřeme to, co bychom spíš měli naopak uzdravovat. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nejprve tu mám už čtyři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Gabal, po něm pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Stanjura a po něm pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, mám čistě technickou poznámku. Protože nejsem věřící, tak mi dovolte, abych celý problém adresoval z jiného aspektu.

  Patřím k lidem, kteří prožili podstatnou část svého života v podmínkách třídního rozeštvávání české společnosti, ideologického mávání tím, kdo je pracující, kdo je nepracující, kdo je chudý, kdo je bohatý a štvaním jedněch proti druhým. Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když se s tímto režimem končilo, a poměrně už dlouhou dobu se snažíme vést politický dialog k tomu, abychom posilovali soudržnost a základní hodnoty uvnitř české společnosti tak, abychom si rozuměli. Můžeme mít velmi různé názory, ale neměli bychom se znovu rozeštvávat, rozdělovat a pěstovat nenávist jedněch vůči druhým. Mám pocit, že to, co jsem viděl nebo slyšel, je pokus obnovit to rozeštvávání.

  A pak ještě jedna poznámka. Neopakujme chyby, které už jsme historicky udělali. Už jsme za ně zaplatili velmi mnoho. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. ***

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Já jenom bych rád poděkoval panu ministrovi za moudrý vstup, i když předtím mě uchvátil tou silou, jak mlátil do pultu. Dobře, je to chlap.

  Ale já jsem chtěl říct jinou věc, pane ministře a ostatní. Jestli jste si všimli, my jsme nediskutovali o meritu toho zákona. My jsme chtěli trochu pomoci státní správě. Ale kdo to tady otevřel? A to platí i pro vás, pane Gabale. (Předsedající: Mým prostřednictvím prosím.) Tu diskusi, tak to byl pan kolega Laudát, kterého mám rád. Ale on to vzal z toho ideologického gruntu a začal se vracet. Takže prosím vás, to jsme my nezačali. (Potlesk členů ČSSD.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane kolego, já příště prosím, abyste měl pana kolegu Laudáta rád mým prostřednictvím. Děkuji. (Smích a potlesk v celém sále. Poslanec Jandák již v uličce před lavicemi ČSSD vykřikuje: To už by nešlo.)

  S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Opravdu jenom pár stručných poznámek. Tak ráno mě oslovili kolegové ze sociální demokracie, jestli bychom dneska neudělali blok třetích čtení, že je to rozumné, že bychom mohli. Já jsem říkal ano, rozumné, nebudeme to blokovat. Načež poslanci tohoto kolegy, významného člena sociální demokracie, blok třetích čtení rozdělí tímto bodem. Pak se hrozně diví. To za prvé.

  Za druhé, souhlasím s panem ministrem kultury, že ta věc je závažná. Ale kolik členů vlády si to myslí? (Rozhlíží se a počítá, kolik ministrů je v sále.) Tři. Teď jsou tu tři. Před chvilkou jeden. Kde je premiér? Vicepremiér? Proč se do tak závažných debat nezapojí oni? Kde je předseda vlády, aby řekl, co si myslí o výroku nebo výrocích svého poslance, které tady zazněly. Tak je to závažné, nebo to není závažné? Já ty výroky nechci hodnotit.

  Slyším v kuloárech, jak je dohoda: pusťte to do druhého čtení, my zase garantujeme, že nebudou přijaty žádné pozměňující návrhy. To je takový alibismus. Tak jako proč to vlastně projednáváme? Vládní koalice to chce, nebo nechce? To je přece základní otázka. (Poslanec Jandák: Protože jste to zvorali.) To, že se schová za poslanecký návrh vládních poslanců, resp. poslanců jedné vládní strany, to z toho nedělá nic jiného, než že je to pořád koaliční návrh. Nic jiného to není.

  Takže pokud se někomu nezdá ta debata a reakce na podle mě nepřístojná slova, tak si řekněme, kdo ta nepřístojná slova pronesl. Byl to opoziční poslanec, nebo vládní poslanec? Poměrně jednoduché.

  A jestli pan ministr kultury, já bych řekl, že oprávněně vyjadřoval tím "buch, buch, buch", a já s ním souhlasím, tak mi nezbývá, než mu říct prostřednictvím, i když bych nemusel, ale když pan místopředseda Gazdík po tom tak touží, aby byl tím prostředníkem, tak prostřednictvím pana místopředsedy Gazdíka, no tak ať si udělá pořádek v koalici a mezi koaličními poslanci. (Poslanec Jandák: Já jsem to měl udělat.) Protože jakmile my tady vystoupíme, tak my děláme obstrukce. Co děláte vy dneska? (Poslanec Jandák: My s tím nezačali.)

  Vy jste pro to hlasovali. Mně to nevadí, že na mě tak pokřikujete. Vy jste ten bod zařadili doprostřed (upozornění na čas). Nenene, tak pan Jandák na mě bezprostředně haleká, a když mu slušně odpovím, aniž bych se urážel, že na mě takhle haleká mimo mikrofon, tak mě školí, že mám říkat prostřednictvím.

  Pane kolego, tak vy příště taky prostřednictvím pana místopředsedy Gazdíka, a já vám to takhle slušně zase vrátím. Je vidět, že každý dobrý skutek je po zásluze potrestán. (Poslanec Jandák: Jste osamocen, pane poslanče.) Když jsem byl vstřícný vůči vašim výkřikům vůči mně, když mluvím na mikrofon.

  To je všechno. Pan ministr kultury už mě neposlouchá, tak zase až tak závažná ta problematika není.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Grebeníček, po něm paní poslankyně Semelová, po nich pan poslanec Foldyna. (Hlučná reakce v sále.) Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Grebeníček: Pod tlakem okolností, kdy mnozí byli zvědaví, co se to tam děje v Kroměříži, připomenu, že katolická církev požádala i o zámek v Kroměříži. No ale ona je to památka UNESCO a bylo tam v posledních letech vloženo 300 milionů korun z evropských fondů. Pokud zámek vydáme, tedy stát vydá zámek, tak budeme muset tyto peníze vložené do veřejného majetku vracet. Všichni to víte, jak to v praxi chodí. Kdo bude vracet tuto dotaci? Stát, či církev?

  Takových příkladů bych tady mohl přednést desítky. Například z oblasti, kde probíhá těžba uhlí.

  Čili to je důvod, proč si myslím, že bychom měli těm, kteří za to nesou zodpovědnost, a mnozí jste tady signalizovali z vaší práce v zastupitelských sborech, že jste často kriminalizováni, tak se nedivte těm, kteří za to nesou zodpovědnost, že chtějí dostat solidní čas k tomu, aby konali naprosto zodpovědně. Z mé strany všechno.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuju panu poslanci Grebeníčkovi i jako předseda české komise UNESCO za starost o památku UNESCO.

  S další faktickou poznámkou paní poslankyně Semelová. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Marta Semelová: Ano, já to zvládnu v těch dvou minutách. Nedá mi to, abych nereagovala na pana kolegu Gabala, který tady mluvil o tom hrozném režimu, kde byli lidé ideologicky rozeštváváni na ty, kteří pracují, nepracují, chudí, bohatí. Já bych chtěla jenom připomenout, že tento strašný režim vystřídal jiný režim - kapitalistický, kde ti lidé na vlastní kůži poznali to, že někdo pracuje, jinému je to znemožněno, jedni jsou chudí, druzí jsou bohatí. A nemyslím si, že by v této době žili v nějaké velké svornosti a nakonec i nadšení z toho, že jim seberete majetek, který ve skutečnosti patří těmto lidem, a ne církvi.

  Děkuji. (Potlesk členů KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Semelové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Schwarzenberg, po něm pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu předsedovi klubu ODS, který nám tady říkal, jak se domlouváme na tomto zákonu.

  Pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, víte, kdybyste ten zákon schvalovali v normálním procesu a nikoli tím, že jste tady do noci jednali, abyste ho stojedničkou protlačili, přivezli si poslance, který už měl v kapse nástup do basy za korupci, tak se tady možná netrápíme s takovými důležitými detaily, jako je prodloužení lhůty vydávání toho majetku. Takže trošku zpytujte svědomí vy a nemoralizujte tady ostatní. (Potlesk zleva.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Foldynovi. Poprosím pana poslance Schwarzenberga. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, zdá se, že v této Sněmovně není jasný pojem řádného hospodáře. Spravuji-li jakýkoli majetek a jsem tím pověřen, tak je moje povinnost tento majetek - budovy, polnosti, cokoli - udržet v nejlepším stavu. Nejsem oprávněn jako veřejný správce je drancovat, zanedbávat, rozpadávat. Tudíž představa, že když aspoň jednou se vyvlastněný majetek dokonce opravil, ne že se nechal dále rozpadnout, že to opravňuje k pozastavení nějaké restituce, je velmi podivná. Je povinnost státu, aby udržoval majetek, ať je v budoucnosti jeho, církve, nebo kohokoli jiného, neboť to je povinnost řádného hospodáře. Na to bych chtěl jenom upozornit.

  Děkuji mnohokrát. (Veliký potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzenbergovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. ***

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Já nemám problém, byť vím, že se porušuje jednací řád, když mě pan kolega Jandák oslovuje napřímo. My se známe 25 let a máme k sobě blízko. Takže v podstatě nemám s tím problém.

  Já jsem tady nechtěl vyvolat žádnou roztržku. Myslím si, že jsem postupoval korektně. Mně je smutno z toho, že prostě sociální demokracie nepřekročí svůj stín a nezačne se dívat na svět jinýma očima. Já bych si to přál. Já skutečně jsem rád, že existujete, a nejsem rád, když máte velké problémy, které by mohly vést k vašemu rozpadu nebo rozkladu, protože vy byste měli být stabilizujícím prvkem společnosti a je to zcela přirozené. V tomhle mám jiné názory než potom, když se sem dostanou nevypočitatelná hnutí.

  Byl bych opravdu rád, abyste se podívali, proto jsem to jenom takto zmínil. Myslím, že tohle je nešťastné. Já jsem tady jenom řekl: "Dohadoval se někdo? Dohadoval se premiér s církvemi, že posečkají?" Vždyť v řadě státních úkonů jsou skluzy, nejsou naplňovány zákony. Sami víte, že vzhledem k tomu, že jsou tady komunisté ve většině stran, tak předkladatelé museli počítat s tím, že to bude znovu třaskavina. Já si nejsem tak úplně jistý, jestli to není náhodou nějaký rozstřel uvnitř vaší strany. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Po něm pan poslanec Opálka. Pak přejdeme k přednostním právům. Pan poslanec Mihola a pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Opravdu faktická připomínka. Ani stokrát opakovaná lež se nestává pravdou. Podívejte se na sjetiny hlasování o církevních restitucích. Pan poslanec Foldyna se prostě mýlí. Za prvé poslanec, o kterém mluvil, byl vyloučen z našeho klubu. A za druhé jeho hlas nebyl potřeba. Nebyl potřeba. I kdyby na hlasování nebyl, hlasování dopadlo stejně. Tak neříkejte pořád dokola, že díky poslanci, který pak skončil ve věznici, byl zákon schválen. To prostě není pravda! Stačí se podívat na sjetinu. Ano, pokud mě paměť neklame, hlasoval pro, ale hlas nebyl rozhodující. I kdyby na jednání vůbec nebyl, neovlivnil by kvorum. Byl to zákon vrácený Senátem Parlamentu České republiky. Pro přehlasování Senátu potřebujete 101 vždycky, ne většinu z přítomných. Jeho hlas nebyl stý první a nebyl v té množině 101 hlasů.

  Takže takto faktická připomínka. Prosím, když příště budete hledat jiné kritické pohledy na tento zákon, klidně, ale tohle prostě není pravda. Jeho hlasování v tom okamžiku vůbec nebylo důležité pro přijetí či nepřijetí tohoto zákona.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Opálka. Po něm s přednostním právem zatím přihlášený pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Nebojte se, nebudu ideologický, i když v neděli jsem byl na zámku ve Velkých Losinách u pomníku, kde byly upalovány čarodějnice. (Veselost v levé části sálu.)

  Chtěl ale jsem reagovat na tu kauzu kroměřížského zámku. Víte, tady šlo o to ukázat, že stát bude platit víc, než je ve smlouvě, protože někdo bude muset Evropské unii vrátit peníze, které vložila do opravy tohoto zámku, a nebudou dodržena všechna pravidla, jak jsou stanovena. To jenom prostřednictvím pana řídícího k panu předsedovi Schwarzenbergovi, že se mluvilo o dvou různých věcech. Já nepochybuji o tom, že by měly být majetky spravovány jako řádným hospodářem, ale tady došlo k nějakému jinému plnění a dopadne to na stát docela tvrdě.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Teď s přednostním právem pan poslanec Mihola, po něm pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, i s přednostním právem jsem si docela počkal. Takové byly reakce, a ani se tomu nedivím, na výroky pana kolegy z ČSSD Jakubčíka. Já na ně musím reagovat.

  Jednak jsem očekával dle domluvy s předsedy klubů ohledně tohoto bodu, že diskuse bude krátká a věcná, poněvadž jsem upozorňoval, že také tento bod je tak trošku zbytečně mezi body, kde jsme ve třetím čtení. Nicméně debata je nakonec možná nejdelší vůbec ze všech. Já k ní musím přidat svůj díl v tom smyslu, že jako učitel historie a jako ten, který patnáct let připravoval budoucí učitele dějepisu, naprosto nemohu zůstat beze slova k výrokům, které považuji nejen za neuvážené, ale neopodstatněné, lživé, vytržené z kontextu, nesmyslné. Já si je nechám vyjet ze stenozáznamu a schválně budu kontaktovat kolegy, kteří se odborně zabývají touto dobou, a pak panu kolegovi přinesu odpovědi, jak by u nich uspěl případně na zkoušce. Chápu, že není historik, ale když není historik a nezabývá se tím nějak odborně, tak by si měl dávat pozor na to, co říká, zejména když to vlastně říká celé veřejnosti skrze televizi a rozhlasová vysílání. Skutečně varuji před takovými neuváženými a neopodstatněnými výroky. Mohl bych tady teď dlouze doporučovat, co by si měl pan kolega nastudovat.

  Samozřejmě každý spolek, každá strana, každá církev má své černé ovce. To se shodneme, jak to jde napříč dějinami. A tomu nezabráníte. I mezi apoštoly byl jeden zrádce. Ale dělat z toho závěry, byť to pan kolega potom zúžil na období druhé světové války... Nabízí se například pan docent Šebek v Akademii věd, odborník na tuto dobu a problematiku, kdybych měl zmínit aspoň jedno jméno, a jeho díla. Ale je spousta historiků, která se už tímto obdobím zabývá, našich i zahraničních. Pohledy jsou nové, nestranné. Nevím, jestli pan kolega vůbec tuší, že existují nějaké encykliky, jako například Mit brennender Sorge, kde se papež vyjadřoval k nacismu, papež se také vyjadřoval pomocí encykliky ke komunismu a dalším záležitostem. Když bude o to pan kolega stát, rád ho tyto věci doučím a doporučím mu další kolegy, kteří by se mu věnovali tak, aby takové výroky příště neopakoval.

  Pro tuto chvíli mě trošku na závěr mrzí, že nikdo z jeho spolustraníků ze sociální demokracie nevystoupil v nějakém omluvném tónu, ať už pan premiér, nebo pan předseda Sklenák, prostřednictvím pana předsedajícího, abych dostál pravidlům. To bych tak trošku očekával. Možná, že na to ještě dojde.

  Chtěl bych tedy na závěr vyzvat pana kolegu Jakubčíka, aby našel odvahu k omluvě. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KDU-ČSL.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Miholovi. S faktickou poznámkou nejprve pan ministr kultury, po něm s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dvakrát tady byl z klubu KSČM osloven kroměřížský zámek. Mě těší zájem poslanců KSČM o naše památky. Škoda, že ten zájem neprojevovali v době své vlády. Jenom statisticky řečeno, komunisté vyházeli do povětří více synagog než nacisté. A mohu říci, že restituce kroměřížského zámku probíhá plně v souladu se zákonem č. 428 a samozřejmě tam nejsou absolutně žádné pochybnosti. Pokud by se objevily, tak je bude řešit nezávislý soud. Jenom k tomu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pardon, pan poslanec Opálka s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo.

  Vážený pane ministře, vás můžu oslovovat přímo. Tady přece nikdo nic nezpochybňoval. Tady jenom uváděl příklad, že budeme muset za rekonstrukci, která byla hrazena z peněz Evropské unie, navíc asi peníze vracet. To je úplně o něčem jiném, než jste vy teď hovořil.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Opálkovi. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD. - Pardon, pan ministr chce ještě fakticky odpovědět. Prosím, pane ministře. Snad se pan předseda nebude zlobit.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Děkuji. Já znovu opakuji, že žádné peníze se vracet nebudou, že vše probíhá přesně podle zákona č. 428. A také nechci být ideologický, ale nedávno jsem byl v Jáchymově, kde komunisté v uranových dolech vraždili lidi ještě před pár desítkami let! Tak bych tady nepřipomínal nějaký temný středověk. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KDU-ČSL.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dále s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD. Teď už opravdu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, pan kolega Stanjura má pravdu, že jsme vsunuli ne úplně standardně mezi blok třetích čtení návrh tohoto zákona. My jsme tedy předpokládali, protože se jedná o poměrně jednoduchou novelu, která jen prodlužuje lhůty státním institucím na vydávání církevního majetku, že se rozhodne velmi rychle, jestli některé poslanecké kluby vznesou veto, či nevznesou. Pakliže vznesou, tak návrh zákona pošleme do výborů a budeme pokračovat v bloku třetích čtení. Bohužel tedy diskuse se rozvíjí tam, kam jsme tedy původně nepředpokládali.

  Z tohoto důvodu si vás dovoluji v souladu s § 95a jednacího řádu požádat o schválení projednávání třetích čtení i po 14. hodině. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí.

  Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Sklenáka, abychom dnes o třetích čteních hlasovali i po 14. hodině.

  Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. (Ze sálu hlasy, že nefunguje hlasovací zařízení.) Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD, abychom dnes ve třetích čteních pokračovali i po 14. hodině. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 184. Přihlášeno 136 poslankyň a poslanců, pro 79, proti 11. Návrh byl přijat.

  Budeme tedy pokračovat řádně v diskusi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Jenom připomínám, že ve 12.30 hodin máme volby.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Určitě, děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, myslím, že vás příliš dlouho nezdržím.

  Na jednu stranu jsem rád, že Občanská demokratická strana a TOP 09 svým vetem umožnily tuto diskusi o tomto zákoně, a dokonce v podstatě umožnily otevřít tento zákon pro potenciální načítání pozměňovacích návrhů, protože ta hloubka diskuse, která tady proběhla, ukazuje závažnost tohoto tématu a také ukazuje příkré rozpory, které jsou ve společnosti ve vztahu k církevním restitucím, kdy naprostá většina občanů s nimi nesouhlasí, ale určitá část politické reprezentace si je prosadila, protože skupiny a určité elity, které hájí, nutně církevní restituce potřebovaly, chtěly je a vydávaly je za něco mravního a společensky nutného a nezbytného, ale přitom realita a život ukazují něco jiného. A dokonce si myslím, že i ta norma, která dnes je právě tady v Poslanecké sněmovně, která vzešla z řad České strany sociálně demokratické do velké míry a je takovým alibistickým krokem vůči slibům, že sociální demokracie se chtěla vymezit vůči této reformě, ale v podstatě to nedokázala, tak udělá alespoň něco a pomůže přetížené veřejné správě tím, že se prodlouží lhůty k posuzování církevních nároků.

  Chci právě v této souvislosti říci a upozornit, že je potřeba veřejnosti sdělit, že tento návrh zákona nijak nejde na podstatu církevních restitucí, nijak nemění církevní restituce a také rovněž ukazuje hloubku problémů, kdy církve žádají majetek, kde je velice problematické dokázat nějaký vztah vlastnický nebo vztah užívání nebo vztah, který by prostě odůvodnil oprávněnost jejich návrhů. (V sále je velmi hlučno.)

  V této souvislosti přístup klubu Komunistické strany Čech a Moravy je k navrženému zákonu takový, že my jsme ve své podstatě byli připraveni vyjádřit mu podporu a propustit ho do dalšího čtení, nebo umožnit jeho schválení zde -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče. Dovoluji si požádat o klid. Budeme pokračovat, až se sněmovna ztiší. Děkuji vám, kolegové. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. My jsme tedy byli přesvědčeni, že by měl tento zákon mít určitou mez podpory, že by mohl projít Poslaneckou sněmovnou a že by mohl právě sloužit i jako nosič toho tématu církevních restitucí a umožnit hlubší zamyšlení v Poslanecké sněmovně nad tím, co vlastně spáchala v minulém volebním období, a vést k tomu, že by nejenom lhůty a prodloužení těchto lhůt vůči státu a povinným orgánům mohly také vést k zamyšlení, zda konečně neotevřít otázku skutečné odluky církve od státu. Otázku snížení alespoň finančních náhrad, které mají být církvím po dobu 30 let vypláceny. A zda by také nemohl být přehodnocen nějakým způsobem přístup státu ve vztahu k otázkám výrazných kulturních hodnot českého státu, které si církve a náboženské organizace a především církev římskokatolická nárokují. A zazněla tady otázka kroměřížského zámku a myslím si, že to je otázka výrazně jasná.

  Je nám také srozumitelné, že Ministerstvo kultury a KDU-ČSL nebude s tímto návrhem zákona souhlasit. Nicméně bych v této souvislosti apeloval na to, aby ti, kteří cítí, že není něco v pořádku s církevními restitucemi, že jde něco nad národní zájmy českého státu, aby podpořili rovněž tuto předlohu, umožnili prodloužení lhůt pro povinné orgány a vytvořili nezbytné prostředí pro to, aby státní a jiné povinné orgány nikoliv překotně vydávaly a měly dostatek času skutečně prověřit oprávněnost vydávaného církevního majetku. Protože zcela prokazatelně a historicky církev zdaleka takový majetek ani k roku 1945, jaký je jí těmito restitucemi přisuzován, nikdy nevlastnila. (Potlesk z lavic KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Grospičovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Fiedler. Pardon, s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěl po dohodě navrhnout přerušení tohoto bodu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Pardon. (Reaguje na hlasy z pléna.) Dokdy, pane předsedo?

 • Poslanec Jiří Mihola: Do příští schůze.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 • Poslanec Jiří Mihola: Do příští řádně, protože budeme mít ještě tu mimořádnou.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Takže zopakuji návrh. Pan poslanec Mihola navrhuje přerušení tohoto bodu do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. O tom zahájím hlasování.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 185. Přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 63, proti 60. Tento návrh byl zamítnut.

  Další řádně přihlášený je pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré poledne, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Absolvovali jsme tady barvitou debatu a já se na rozdíl od mých předřečníků v souvislosti s novelou tohoto zákona budu věnovat trošku faktům. Já jsem se asi na rozdíl od mých kolegů trošku zabýval fakty a skutečnostmi, takže jsem si ověřil u bývalé první náměstkyně Státního pozemkového úřadu, a to už bylo tedy opravdu dříve, a mám tedy, pane zpravodaji, trošku rozdílné informace, než vy jste uváděl, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího, kde informace, které já jsem dostal od Státního pozemkového úřadu, jsou takové, že absolutní většina podaných vznesených nároků ze strany církví byla učiněna v závěru roku, v posledních dnech roku. Samozřejmě začínaly již od září, ale počet žádostí velmi prudce kulminoval před koncem roku, před koncem období pro podávání těchto žádostí. To je tedy, pane zpravodaji, opravdu rozdílná informace, kterou mám já, a vyžádal jsem si ji ze Státního pozemkového úřadu. (Trvalý hluk v sále.)***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, pane poslanče, moc mě to mrzí, ale musím vás bohužel přerušit, protože na 12.30 hodin máme pevně zařazený bod volby. Takže já přerušuji tento bod v obecné rozpravě. Svou řeč budete moci domluvit, když tento bod přijde znovu na řadu.

  Přerušuji bod číslo 20. Budeme pokračovat dalším bodem, který máme pevně zařazený, a to jsou volby. Děkuji za pochopení.

 • Poslanec Karel Fiedler: Takže dle pokynů předsedajícího budeme pokračovat.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za pochopení, pane poslanče.

  Nyní zahajuji bod

  Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník, zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji a rád se do toho rychle pustím. Přesto si dovolím trochu odlehčit situaci. Když jsem potkal náhodou tady tu skupinu studentů na balkoně, když přicházela, tak jsem s nadsázkou říkal, že se jdou podívat na divadlo. Mám pocit, že jsem se příliš nespletl. Tak jsem rád, že teď se posuneme k volebním bodům, které, slibuji, budou v rychlém sledu.

  Přicházíme tedy k druhému kolu tajných voleb, které proběhly ve středu a které nebyly úspěšné. Připomenu, že v tomto kole - bylo to první kolo tajné volby jednoho člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - nebyl nikdo zvolen. Jsme tedy v bodě 86. Pro nominovanou Janu Kasalovou bylo odevzdáno 73 hlasů, pro Václava Mencla 55 a pro pana Václava Žáka 14 hlasů.

  Nyní tedy proběhne druhé kolo již třetí tajné volby, do kterého postoupila Jana Kasalová a pan Václav Mencl. Hlasování bude standardně ve Státních aktech.

  Nyní prosím, pane předsedající, abyste přerušil a otevřel bod číslo 87.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a přerušuji bod číslo 86.

  Budeme pokračovat bodem

  Prosím pana předsedu volební komise, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: U tohoto bodu to bylo stejné. Hlasovali jsme ve středu v prvním kole. Volíme dva členy Rady ČTK a ve středu v prvním kole nebyl zvolen nikdo. Pro nominovaného Miroslava Augustina bylo odevzdáno 68 hlasů, pro Jakuba Heikenwäldera 74, Kristiána Chalupu 15 a Václava Legnera 13 hlasů.

  Nyní proběhne druhé kolo tajné volby, do kterého postoupili všichni čtyři nominovaní. Vysvětlím. Volíme dva členy a dle jednacího řádu postupuje do druhého kola dvojnásobek chybějících členů.

  Ještě bych rád připomenul. Přátelé, opět jsme měli řadu neplatných lístků, tak asi opakování matka moudrosti. Je nutno zvolené kandidáty označit kroužkem a zbylé označit křížkem, tedy ne ta jména, ale čísla před jmény. Ve všech plentách máte vzory hlasovacích lístků, tak vás moc prosím, abyste je označili s plným svědomím.

  Nyní prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání i tohoto bodu, a já vyhlásím termín voleb.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji tedy projednávání bodu číslo 87 a poprosím pana předsedu volební komise, aby vyhlásil termíny voleb. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Tak na lístky po zkušenosti z prvního kola stačí 11 minut, takže je budeme vydávat do 12.45 hodin a výsledky voleb ohlásím hned po 13. hodině, jak budou známy.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise.

  Já nyní přerušuji tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Upozorňuji ctěné kolegyně poslankyně a kolegy poslance, že ve 13 hodin je 11. mimořádná schůze a 10. schůzi přerušuji na dobu deset minut po skončení 11. mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji a přeji vám šťastnou volbu.

  (Schůze přerušena ve 12.35 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání 10. schůze Poslanecké sněmovny. Ještě před otevřením přerušeného bodu č. 20 konstatuji omluvu od 14 hodin pana poslance Marka Černocha.

  Prosím nyní, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa za navrhovatele pan poslanec Jeroným Tejc a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vondráček.

  Chápu sice, že se hlásí s přednostním právem předseda klubu ODS, ale protože jsme přerušili bod v době, kdy byl přihlášen a mluvil pan poslanec Fiedler, dovolte mi, abych pana poslance Fiedlera nechal dokončit jeho projev. Bylo by od nás velmi nepěkné, kdybychom to udělali jiným způsobem. Pan předseda klubu ODS jistě bude respektovat tento postup.

  Prosím, pane poslanče. Byl bych rád, abychom racionálně mohli dokončit. Já jsem se z důvodu racionality odhlásil ze své přihlášky do rozpravy. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne. Děkuji panu předsedajícímu za racionalitu. Já se jí také budu pokoušet držet, protože to, co jsme tady viděli a zažili dopoledne, mělo od racionality někdy hodně daleko. A protože začínáme v podstatě znova a tok myšlenek byl přerušen, dovolím si jen v rychlosti zopakovat to, co jsem říkal, a mezitím jsem si stihl v krátké polední pauze připravit i některé další faktické údaje.

  Vyzývám všechny poslance zde přítomné, byť v notně prořídlém sále, abychom uvažovali racionálně, na základě faktů, a nikoli na základě emocí.

  Ze zprávy bývalé první náměstkyně ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu, která byla napsána 4. března t. r., jsem si vyžádal informace o tom, jak je to s podávanými výzvami, tak abych věděl, jak zhruba bude také nabíhat potřeba jejich řešení, čili rozhodnutí. To, co tady uváděl pan zpravodaj, to jsem říkal před obědem - nechci používat silná slova - byly to, řekněme, nepravdivé informace, ale od zpravodaje to opravdu překvapuje.

  V devátém měsíci, tj. v září, bylo podáno, pokud jsem si to stihl rychle dobře spočítat, 6,68 %, v desátém měsíci 12,77 % výzev, v jedenáctém měsíci 80,67 %, v dvanáctém měsíci 29,89 %, a protože termín byl posunut až do druhého ledna - neznám tedy důvody, ale berme to prostě jako skutečnost a jako fakt - tak ještě v lednu bylo podáno 4,45 % výzev. Když to jednoduše shrnu, tak za poslední dva měsíce a ten první den v lednu, který nebyl dnem svátečním, čili za dva měsíce a jeden den bylo podáno 53 % těchto výzev. Jenom ještě pro vaši informaci - výzvy byly podávány již od ledna roku 2013 a v tom lednu jich bylo podáno dohromady 13, což činilo 0,25 %.

  Čili z těchto údajů je naprosto patrné, že docházelo k prudkému a strmému nárůstu podávání výzev. A bývalá první náměstkyně v dopise mi také odpověděla: Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že v posledních měsících roku 2013 došlo k mimořádnému nárůstu podávaných výzev, lze hovořit o exponenciálním nárůstu. A z tohoto titulu se také bude kumulovat počet výzev nebo rozhodnutí teď v tomto období, do konce června, resp. tedy do 2. července.

  Dovoluji si tvrdit, že to, co zde uváděl zpravodaj, jsou opravdu nepravdivé informace.

  Jak jsem uváděl již dopoledne, z 5. června t. r. roku mám k dispozici zprávu ředitele odboru řízení restitucí, kdy k tomuto datu bylo vyřízeno 339 dohod z celkového počtu 5 737. Mezitím jsem si to propočítal přesně, není to 5 %, je to 5,91 %, s tím, že mi bylo sděleno, že není předpoklad, že by se do konce měsíce června tento stav a tyto počty nějak výrazně změnily.

  Dále bych vás chtěl informovat, pokud to někdo nevíte, o skutečnosti, že ke konci roku 2013 došlo na Státním pozemkovém úřadu, bylo to myslím od měsíce září, k propouštění řady zaměstnanců. To byl opravdu nelogický krok v souvislosti s tím, že v tu dobu již bylo známo, že tento úřad bude muset v první polovině následujícího roku řešit značné množství výzev k navrácení církevního majetku. A o tom, že stav, který tam je, je opravdu asi velmi komplikovaný, svědčí i to, jak to asi víte ze sdělovacích prostředků, v minulém měsíci přijímal tento úřad tuším 130 nových zaměstnanců. A položte si, kolegyně a kolegové, sami otázku, jak tito noví zaměstnanci budou schopni rychle se vnořit do problémů a odpovědně, reálně, věcně a bez chyb rozhodnout o tom, o čem rozhodovat mají.

  Nebudu zde uvádět v tuto chvíli, protože nás tlačí čas a nechci tady jitřit emoce, nějaké další věci, které jsem chtěl sdělit, ale říkám: vyzývám všechny přítomné, abychom se drželi těchto racionálních faktů, které tady uvádím, na rozdíl od všech předem diskutujících. A myslím si, že údaje, které jsem zde sdělil, naprosto jasně dokládají věcnost podané novely zákona, o které právě jednáme, a proto vás vyzývám, abyste ji v rámci racionality propustili do dalšího čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ještě než vystoupí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, konstatuji omluvu pana poslance Antonína od 14 hodin. Pokud se někdo doptává, jak to bude s vyhlášením výsledků voleb, tak po ukončení tohoto bodu vyzvu pana předsedu volební komise.

  Pane předsedo, máte slovo. Zatím jste poslední přihlášený do rozpravy.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Mám procedurální návrh, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do 1. října 2014. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je procedurální návrh, který rozhodneme bez rozpravy.

  Zahájím hlasování pořadové číslo 186 a požádám vás o to, abyste rozhodli o tomto návrhu pana kolegy Stanjury. Kdo je pro přerušení do 1. října 2014? (Hlášeny závady na hlasovacím zařízení.) Dobře. Prohlašuji hlasování číslo 186 za zmatečné, necháme ho doběhnout. Všechny vás odhlašuji a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Jakmile se ustálí počet přihlášených poslanců, rozhodneme v hlasování číslo 187, které jsem zahájil, o přerušení do 1. října 2014. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 187, z přítomných 113 pro 39, proti 67. Návrh nebyl přijat.

  To byl poslední přihlášený do rozpravy, nikoho nevidím, rozpravu končím. ***

 • Poslanec Jeroným Tejc: Velice děkuji. Nebudu určitě obnovovat emotivní rozpravu. V tuto chvíli bych chtěl požádat o to, abychom hlasovali pro zákon, tedy pro to, aby postoupil dále. Děkuji všem, kteří hlasovali proti přerušení do 1. října, protože pokud by se tak stalo, zákon by nebyl projednán. Znamenalo by to velmi pravděpodobně uplynutí těch lhůt, které chceme prodloužit. Kdo chce větší kontrolu majetku ze strany státu, kdo chce, aby stát měl větší čas na kontrolu, bude hlasovat pro zákon, ale je to samozřejmě na ctěné Sněmovně, jak rozhodne. My se jako předkladatelé snažíme o to, aby kontrola a transparentnost byly maximální. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj má zájem? Nemá zájem.

  Můžeme tedy rozhodnout o návrhu na zamítnutí, které předložil pan kolega František Laudát, a to v hlasování pořadové číslo 188, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 119 pro 31 poslanec, proti 69. Návrh nebyl přijat.

  Budeme se zabývat návrhem zákona k projednání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 189. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 120 pro 88, proti 8. Návrh byl přijat.

  To jsou všechny návrhy k hlasování, které jsme měli. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 20.

  Budeme pokračovat tak, jak jsme se dohodli a rozhodli hlasováním, i po 14. hodině zákony ve třetím čtením. Je jich před námi devět a myslím si, že jsme schopni je projednat.

  Prvním z těch devíti bude bod číslo 71 - ale předtím samozřejmě, jak jsem ohlásil, dám slovo kolegovi Kolovratníkovi, předsedovi volební komise, aby přednesl výsledky tajného hlasování. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, moc děkuji a zdržím ctěnou Sněmovnu velmi krátce. Avizuji a konstatuji, že jsme v obou volbách byli úspěšní a podařilo se zvolit.

  Co se týká volby, bylo vydáno 146 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán. Kvorum tedy bylo 74. Pro Janu Kasalovou hlasovalo 75 poslanců a poslankyň, pro Václava Mencla 50 hlasů. Ve druhém kole tedy byla zvolena Jana Kasalová a stává se členkou Rady pro rozhlasovou a televizní vysílání.

  Stejně tak u Rady České tiskové kanceláře - zde jsme volili dva členy. I v tomto případě bylo odevzdáno i vydáno 146 hlasovacích lístků. Pro Miroslava Augustina hlasovalo 75 z nás, pro Jakuba Heikenwäldera 81, Christian Chalupa získal 13 hlasů a Václav Legner 8. Ve druhém kole tedy byli zvoleni Miroslav Augustin a Jakub Heikenwälder. I v tomto případě díky tedy úspěchu Poslanecké sněmovny je Rada České tiskové kanceláře v tuto chvíli kompletní a oba zmiňovaní pánové se ujímají svých funkcí. To je vše. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise, můžeme tedy pokračovat podle pořadu schůze.

  Požádal bych pana poslance Polčáka jako zástupce navrhovatelů, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a stejně tak žádám pana kolegu Chvojku a budeme se zabývat bodem

  Návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Otevírám rozpravu a ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Hlásí se zástupce navrhovatelů pan kolega Polčák. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Já se hlásím o slovo především proto, abych do jisté míry vyvrátil pochybnosti, které se projevily při schvalování tohoto návrhu zákon zejména v ústavněprávním výboru, který tedy bohužel nepřijal usnesení o podpoře tohoto návrhu, nepřijal tedy ani opačný návrh na zamítnutí tohoto tisku, zatímco třeba kontrolní výbor přijal návrh doporučující.

  Chci říci, že tento zákon je podle mého názoru skutečně velmi důležitý. Řeší jednu zásadní okolnost, kterou každý možná z nás řeší ve svém životě, a to je otázka náhrady škody. Když vás někdo poškodí, je na vás samozřejmě, jestli budete škodu vymáhat po škůdci. Pokud zaměstnavatele poškodí jeho zaměstnanec, tak je na něm, zdali bude vymáhat po svém zaměstnanci tuto škodu, ale samozřejmě právní úprava mu to zmocnění dává. Bohužel v případě orgánů veřejné moci právní úprava, tak jak je pojímána dnes, a dokonce nejen jak je pojímána, ale i jak je aplikována, má zásadní nedostatek v tom, že se škoda, kterou způsobí při výkonu veřejné moci úředník nebo i výkonný politik, který je v rozhodující funkci, tak tato škoda se nevymáhá.

  Myslím, že jste byli snad i vy konfrontováni s čísly. Já si dovolím alespoň některá říct. Za celou dobu fungování české justice se škoda, kterou způsobili soudci, a ta jde skutečně minimálně v průtazích do řádu stamilionů, vymáhala pouze po necelých deseti lidech, po deseti soudcích za dvacet let. Řekněte si sami, jestli je to dostatečný počet těch, které stát volá k odpovědnosti, když uhradí škodu k tíži daňových poplatníků. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu - nevím, jak je to teď, ale v době ještě minulé - se vymáhaly škody po úřednících pouze ve čtyřech procentech. Devadesát šest procent se vůbec nevymáhalo.

  A já chci říci, že ten zákon neřeší to, že chceme úředníka nebo kohokoliv, kdo rozhoduje, dávat do nějaké pozice, ve které by se měl cítit naprosto nekomfortně, to v žádném případě. Chceme pouze to, aby stát měl povinnost škodu vymáhat, ale v mantinelech, jak je stanoví zákon. To znamená, nemůže samozřejmě úředník, pokud škodu nezpůsobí úmyslně, tam je úprava jiná, ale pokud ji způsobí svým zaviněným jednáním, bude odpovídat stejně jako kterýkoliv jiný zaměstnanec do výše 4,5násobku svého platu. Tím je to omezeno.

  Chci tímto opravdu vyvrátit ty trochu nesmyslné tanečky, které se trochu s tímto zákonem pojí, že úředníci se budou bát rozhodovat. To je první argument, který velmi často zaznívá. Pokud se budou bát rozhodovat, tak se dopouštějí nesprávného úředního postupu, jsou nečinní, mají průtahy, a tím více budou platit. Takže nečinnost by se rozhodně úředníkům v tomto směru nevyplatila.

  Za druhé. Omezenost výše náhrady. Ta je limitována zákonem. Pokud úředník způsobí škodu svým zaviněním, ale ne úmyslným jednáním, je to do výše 4,5násobku jeho měsíčního platu. Je to stejně jako u zaměstnanců. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů. Byl jsem tolerance sama. Pan kolega Polčák hovořil pravděpodobně naposledy v tomto sněmu. Takhle tolerantní k němu v Evropském parlamentu jistě nebudou. Nyní ještě zpravodaj.

 • Poslanec Jan Chvojka: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Chtěl bych navázat na pana zástupce předkladatelů tohoto tisku. Když jsem byl v opozici a pan kolega Polčák v koalici, a dnes, když jsem v koalici a kolega Polčák v opozici, tak tento tisk, tento nápad jsem podporoval a podporuji. Myslím si, že je zcela správné chtít po úředníkovi, po soudci, po státním zastupiteli, pokud spáchá škodu, aby ji byl povinen nahradit. Samozřejmě to, co říkal, že se úředníci budou bát rozhodnout, je nesmysl. Protože úředník prostě rozhodnout musí, ve správním řádu máme lhůty, samozřejmě i v jiných zákonech ze správního práva, a tam je prostě povinnost nějaké rozhodnutí vydat. Takže to není o tom, že se úředník bude bát rozhodnout. On prostě rozhodnout musí. Pokud rozhodne samozřejmě špatně, nezákonně, nebo nerozhodne, protože prošvihne nějaké lhůty, tak to je jeho chyba, za kterou by měl, v uvozovkách, zaplatit.

  Takže já tento tisk podporuji. Naprosto správně řekl pan kolega Polčák, že bohužel v minulém funkčním období tento tisk neprošel ve třetím čtení o pár hlasů. Věřím tomu, že dnes projde, a myslím si, že by to bylo dobře ku stavu veřejné správy v této zemi. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Opakuji, že nepadl návrh na zamítnutí, nejsou ani žádné pozměňovací návrhy, do rozpravy nemám nikoho přihlášeného, rozpravu končím. Myslím, že už není zájem o závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o celém textu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 23."

  Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro návrh zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 129 pro 51, proti 57. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

  Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji. Končím tento bod.

  Ještě vystoupení pana kolegy Polčáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Polčák: Já již jenom velmi krátce. Přestože hlasování dopadlo takto, tak již asi nebudu mít možnost se zde takto veřejně vyjádřit. Chtěl bych vám všem popřát hodně úspěchů do vašeho osobního rodinného života odleva až po mé oblíbené vpravo. Byť tento zákon tedy neprošel, tak mi nezbývá nic jiného, než se pokusit ho prosadit na evropské úrovni, abyste ho potom museli přijmout. Děkuji. (Veselost napříč sálem.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Polčákovi. Před zahájením dalšího bodu mi dovolte, abych konstatoval další omluvy. Paní ministryně Válková do 15 hodin, poslankyně Zuzka-Bebarová Rujbrová od 14 hodin do konce pracovního dne a pan kolega Vozdecký od 13 do 14 hodin ze zdravotních důvodů. Od 14 hodin pak paní poslankyně Věra Kovářová.

  Dalším bodem našeho jednání je

  Za ministra zemědělství zaujme místo u stolku zpravodajů pan ministr Daniel Herman a zpravodajka zemědělského výboru paní poslankyně Margita Balaštíková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 98/4.

  Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr Herman se projeví jako zemědělec, to je u nás na jihu běžné. Prosím, pane ministře.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, mám za úkol vás seznámit se závěrečným slovem kolegy ministra zemědělství Mariana Jurečky.

  Dovolte mi, abych předem poděkoval za vstřícné projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 98, a požádal vás o podporu v závěrečném hlasování ve třetím čtení zejména s ohledem na jeho význam při přizpůsobování se předpisům Evropské unie. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli paní zpravodajka chce závěrečné slovo. Nechce. Můžeme tedy pokračovat. Požádám paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Pan ministr se vyjádřil, ale stejně ho budu ke každému bodu žádat o vyjádření. Paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych si tedy jako zpravodaj dovolila doporučit zákon včetně všech pozměňovacích návrhů přijmout a navrhuji hlasovat o tomto způsobu procedury hlasování: Za prvé, hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem B, bod 1 až 6 společně, to jsou legislativně technické úpravy. Za druhé, hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A, bod 1 až 46 společně, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem B, pokud by byly schváleny. A za třetí, hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem C, bod 1 až 4 společně. Za čtvrté, hlasovat o návrhu zákona o celku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to je velmi jednoduchá procedura. Má někdo požadavek na to, abychom ji odhlasovali? Všichni jsme jí rozuměli, myslím, že nemusíme hlasovat, můžeme rovnou přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Takže nejdřív odhlásit, ano, odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

  První pozměňovací návrh jsou legislativně technické úpravy uvedené pod písmenem B. Stanovisko? (Zpravodajka i ministr souhlas.) Můžeme hlasovat.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 191. Ptám se, kdo je pro legislativně technické úpravy pod písmenem B. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 191. Ze 126 přítomných 124 pro, proti jeden. Bylo přijato.

  Nyní pod písmenem A1 až 46. Stanovisko? (Zpravodajka i ministr kladné.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 192. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 192. Z přítomných 127 pro 125, proti 2. I tento návrh byl přijat.

  Pod písmenem C. Stanovisko - paní zpravodajka a pan ministr? (Oba kladné.).

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 193. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 193. Z přítomných 127 pro 119, proti jeden. I tyto návrhy byly přijaty.

  Byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy? Ano, souhlas. Můžeme tedy pokračovat. O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 98, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 194 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 194. Z přítomných 130 pro 129, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 72.

  Pokračovat budeme bodem číslo

  Pan ministr dopravy za pana ministra Mládka a zpravodaj hospodářského výboru Jiří Valenta zaujmou místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 135/2.

  Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec František Laudát, což jsem očekával podle jeho ranního vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem tady ráno navrhoval vzhledem k nějakým věcem, které jsme si tady začali vyjasňovat z mého pohledu trošku pozdě, přerušení toho bodu. To neprošlo. Nicméně pochybnosti zůstaly a domnívám se a nějak jsme se tady dohadovali, že řešením by bylo vrátit k projednání do druhého čtení. Tudíž dávám procedurální návrh, aby se tento návrh zákona vrátil do druhého čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dále pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se vyskytla velmi kontroverzní definice pojmu spotřebitel v pozměňovacím návrhu, tak přesto, že je to poněkud pozdě, tak jako předseda hospodářského výboru podporuji návrh pana poslance Laudáta.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Kdo dál v rozpravě? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli má pan ministr Prachař zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj také nemá.

  Musíme rozhodnout o procedurálním návrhu, který padl v rozpravě ve třetím čtení, který odpovídá zákonu o jednacím řádu. A to rozhodneme... (Poslanec Jandák se dožaduje vystoupení na mikrofon.) Dobře, uznávám.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Došlo k maléru! Teď jsem se dozvěděl, kolegové, že při hlasování číslo 192 mám napsáno v záznamu, že jsem hlasoval proti! Já jsem hlasoval pro! Toto jsem chtěl říct a to je dost důležitý! (Ohlas v sále.) Mám mnoho kamarádů v zemědělství, dopadlo by to se mnou špatně! Děkuju vám!

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě. Tak to byla přípustná faktická poznámka o elektronickém zápisu o hlasování pro stenozáznam. Tak jsem snad neporušil jednací řád, že jsem dal v tuto chvíli slovo panu Vítězslavu Jandákovi.

  Nicméně musím nechat rozhodnout o vrácení návrhu do druhého čtení, a to hlasováním číslo 195, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro vrácení zákona do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 195. Z přítomných 129 pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tisk číslo 135 jsme vrátili do druhého čtení.

  Děkuji panu ministru Prachařovi, děkuji zpravodaji a končím bod 73.

  Paní poslankyně Balaštíková se omlouvá od 14 hodin z pracovních důvodů. Budeme pokračovat bodem číslo 74 a já předám řízení schůze.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Budeme se zabývat bodem

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Josef Nekl. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 172/3.

  Otvírám rozpravu, prosím, kdo se hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové, kolegyně, sněmovní tisk číslo 172 byl důvodovou zprávou a ministrem Brabcem jako zástupcem navrhovatele prezentován jako vládní návrh zákona, který se omezuje pouze na transpozici směrnice o elektrických a elektronických zařízeních. S ohledem na propadlou transpoziční lhůtu, která skončila dne 14. 2. 2014, byla snaha projednat tento sněmovní tisk co nejrychleji a byla zkrácena lhůta pro projednání ve výborech na třicet dnů.

  Pozměňovací návrh pana poslance Oklešťka přijatý výborem pro životní prostředí je obsahově rozsáhlý a netýká se problematiky elektrických a elektronických zařízení, ale obsahuje zcela zásadní změny dalšího směřování odpadové legislativy v České republice, jako např. zákaz skládkování k určitému datu a zvyšování poplatků za ukládání odpadu na skládky nebo zavádění povinného třídění bioodpadu v obcích. Pozměňovací návrh se tedy nedá považovat za zcela legitimní pozměňovací návrh, protože se obsahově nevztahuje k sněmovnímu tisku číslo 172. Ústavní soud se vyjadřoval k otázce legitimity pozměňovacích návrhů několikrát a i na základě nálezu Ústavního soudu se nedá takový pozměňovací návrh považovat za nelegitimní.

  Pozměňovací návrh usiluje o prosazení radikálních změn odpadové legislativy nestandardním legislativním postupem tím, že obchází řádný legislativní postup. Tedy nemohlo proběhnout řádné připomínkové řízení a nemohla se k tak zásadním změnám ani vyjádřit vláda. Tento postup je legislativně netransparentní a je v rozporu s vašimi předvolebními sliby. Tím, že je snaha prosadit změny pouhou formou pozměňovacího návrhu, není řádná důvodová zpráva a o smyslu některých navrhovaných změn se lze pouze dohadovat, nejsou ani řádně vyjádřeny ekonomické dopady např. na obce. Pozměňovací návrh pana poslance Oklešťka nemá podporu odborné veřejnosti a v médiích ho odsoudil i pan senátor Kubera.

  Podle plánu legislativních prací vlády má být v září předložen věcný záměr nového zákona o odpadech. Proč se to tedy řeší nyní, narychlo a bez řádného projednávání?

  Z těchto uvedených důvodů vás vyzývám, abyste podpořili pozměňovací návrh, který jsem předložila a který se týká pouze sněmovního tisku 172. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Dále se s přednostním právem přihlásil pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím... (Ministr neslyší, neboť u stolku zpravodajů hovoří spolu s poslancem Neklem a s poslankyní Havlovou.) Haló, pane ministře, prosím, přihlásil jste se s přednostním právem. Prosím máte slovo. Děkuji.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Já se omlouvám, pane předsedající, se mi tam nějak rozsypaly vyplašenky z toho...

  Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám jenom chtěl říct v návaznosti na to, co říkala paní kolegyně Havlová, že jsme vzali v úvahu celou debatu, která se vedla v rámci druhého čtení, celou řadu dalších debat s odborníky a i po dohodě s kolegou Oklešťky... s kolegy Oklešťky (smích v sále)... Brabenec (s úsměvem)...

  S kolegou Oklešťkem a i dalšími kolegy jsme se rozhodli, že nepodpoříme pozměňovací návrhy. Ony tam zůstávají, ale nepodpoříme je. A budeme v odborné debatě o těch klíčových věcech, u kterých ale jinak nepochybuji o tom, že jsou správně, a budeme je prosazovat dál, ale že v té odborné debatě budeme pokračovat. To znamená, dnes za poslanecký klub ANO mohu říci, že nepodpoříme pozměňovací návrh ani pana kolegy Oklešťka ani pana kolegy Böhnische, které směřovaly k těm klíčovým změnám. Děkuji. (Potlesk zejména od poslanců hnutí ANO.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já bych si dovolil volně navázat na naše dopolední jednání a říct, že Duch svatý tady zjevně zavanul. Děkuji, pane ministře.

  Další s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych tady ocenil pragmatický přístup ministra životního prostředí i za klub TOP 09. A chtěl bych říct, že souhlasím s tím, že tato diskuse musí probíhat komplexně a má být komplexně taky řešena v zákonu o odpadech, který ministerstvo chce předložit, tuším, na podzim letošního roku jako věcný záměr. A tam bude prostor skutečně tuto debatu vést a řešit v širších souvislostech. Takže oceňuji pragmatický přístup ministra životního prostředí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já nebudu děkovat panu ministrovi, protože se přiznám, že v tomhle případě, jak se zachoval... Já jsem v něm viděl jednu z největších nadějí této vlády a jsem zklamán. Já si hluboce spíš vážím toho, co udělal klub sociálních demokratů v Senátu. Byla to jedna z mála tiskovek, kterou jsem náhodou viděl. A ty argumenty, které padaly, a ta rétorika, to bylo pro mě příjemné překvapení. A myslím si, že důvod, proč ti pánové s těmi návrhy zacouvávají, je trošku jiný. Nicméně rád bych i z té tiskovky senátorů i tady od některých lidí, kteří nějakým způsobem participují na práci Svazu měst a obcí, tak ti jednoznačně říkali, že odtamtud odcházely negativní názory. Zmínili to i senátoři ČSSD při té tiskové konferenci. Pan ministr tady říkal, že stanovisko Svazu měst a obcí je kladné. To znamená, nějaké užší vedení tam podepsalo skutečně kladné stanovisko. To prostě říkám a v tomto bodě jsem z vás zklamán. Jinak předtím jste mě nadchnul, že jste byl v obraze u těch svých předkladů, na rozdíl od jiných ministrů. A myslím si, že bohužel je to zcela zbytečná šmouha na vaší kariéře. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dále neeviduji žádnou faktickou poznámku, takže dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Robin Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Navzdory tomu, že po dohodě zřejmě nakonec projdou jenom pozměňovací návrhy, které se bezprostředně týkají původní novely, tedy elektrošrotu, tak pro ten velmi teoretický případ, že by nakonec prošel třeba můj pozměňovací návrh, si dovolím načíst jednu legislativně technickou poznámku. Týká se bodu B13 a ten se týká účinnosti novely a pozměňovacích návrhů, které jsem předložil.

  Pozměňovací návrh B9 do novely začleňuje nový bod. Tato skutečnost však není zohledněna v účinnosti, když nedošlo k přečíslování bodů. Proto si tímto dovoluji Poslaneckou sněmovnu požádat, aby vyslovila souhlas s tím, že v mém pozměňovacím návrhu B13 se slova "48 až 51" nahradí slovy "49 až 51". Tak to ostatně odpovídá i dosavadním novelizačním bodům 36 až 38 obsaženým v ustanovení o účinnosti projednávané novely. Tolik moje legislativně technická poznámka. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Beru to jako návrh legislativně technické úpravy, který budeme hlasovat před závěrečným hlasováním. S další řádnou přihláškou paní poslankyně Konečná. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, pane ministře, dovolte mi říct pár slov k této projednávané materii.

  Já jsem dlouholetá členka Poslanecké sněmovny a musím říct, že mě pan ministr nezklamal. Mě překvapil svou odvahou. Protože byl vůbec první, který tohle vážné téma, které se do této chvíle řešilo pouze v různých pracovních skupinách, a všichni, kdo jste dostávali reakce od spalovačů či skládkařů, víte, že je to téma od Šumavy k Tatrám - tak měl odvahu to předložit a vůbec o tom tu diskusi tady začít. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Konečné. S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jenom velice krátce. Já jsem paní poslankyni Konečné neporozuměl v tom, že nám tady říkala, že nakládání s odpady bychom chtěli schovat do zákona o odpadech. Já si osobně myslím, že zákon o odpadech je právě ten zákon, který má řešit komplexně nakládání s odpady. Naopak, my jsme to teď chtěli schovat do malé technické novely, která se týkala nakládání s elektroodpadem. Tady jsme chtěli schovat skládkování a navýšení peněz, které budou dávat naši občané za odpad a za skládkování jako takové. To jsme chtěli schovat do malé technické elektronovely. Věřím, že nakládání s odpady patří do zákona o odpadech. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Konečná.

 • Poslankyně Kateřina Konečná: Dovolte mi, vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím vzkázat kolegu Kučerovi, že to je stejný zákon o odpadech, jaký jednou budeme přijímat, takže dáváme něco do zákona o odpadech, což je přirozené, ale že jsem spíš chtěla varovat před tím, a možná až si ten zákon odpadech přečtete, tak pochopíte, že zákon o odpadech je nejenom o spalovnách či skládkování - je o nebezpečném odpadu, je o autovracích, je o druhotných surovinách, je o 20 minách, které v něm dneska leží. A věřte mi, že ti z vás, kteří tady budou, když ho budete schvalovat, tak budou mít co dělat, aby všechny tyhle miny vychytali. A navíc si nejsem úplně jistá, jak je to s tím časem. Já prostě jenom říkám, neztrácejme čas a buďme zodpovědní. To je to, o co mi jde!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Konečné. Neeviduji žádnou další přihlášku do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele, případně pánů zpravodajů Nekla nebo Oklešťka. Není zájem.

  Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim on i pan ministr vyjádřil.

 • Poslanec Josef Nekl: Ano, děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, členové vlády, kolegyně a kolegové, dostáváme se k bodu hlavnímu při projednávání tohoto návrhu s tím, že jste jistě slyšeli, jakým způsobem je určitá dohoda, takže já bych vás rád provedl hlasováním s tím, že bych doporučil tuhle proceduru.

  V prvé řadě budeme hlasovat, protože je to potřeba, byla teď tady předložena legislativně technická úprava k pozměňovacímu návrhu B13 poslance pana Böhnishe. Potom bychom hlasovali jako celek o bodech A1, A2, A11, A12, A13, to je účinnost těchto pozměňovacích návrhů v části týkající se nového článku III - novela ekoauditové novely zákona o odpadech. B1, B2, B11, B12 a B13 v části týkající se nového článku III jsou nehlasovatelné z důvodu totožného znění s odstavci A1, A2, A11, A12, A13.

  Pak bychom společně hlasovali o bodu A3 - komunální odpad, zákaz skládkování určených odpadů a stanovení odpadů využitelných na technické zabezpečení skládky a A13 - účinnost v části týkající A3. Pokud bude přijato, pak jsou pozměňovací návrhy B3 a B13 v části týkající se B3 nehlasovatelné. Pokud A3 nepřijato, je nehlasovatelný pozměňovací návrh C, což je pozměňovací návrh k A4.

  Jako celek budeme hlasovat o A4 až A8. To je to jádro, to, o čem hlasujeme, to znamená elektroodpady. B4 a B8 jsou nehlasovatelné z důvodu totožného znění s A4 a A8.

  Společně budeme hlasovat o A9, A10 a A13. A13 je účinnost v části týkající se A9 a A10. Pokud bude přijato, pak pozměňovací návrh B9, B10 a B13 v části týkající se těchto pozměňovacích návrhů jsou nehlasovatelné. Pokud nepřijato A13 a A3 účinnost v části týkající se A3, pak se hlasuje o B3 a B13 - účinnost týkající se části B3. To je to, co načítal teď pan kolega Böhnisch. Pokud budeme hlasovat o A9, a tom budeme hlasovat, tak je E nehlasovatelné, neboť je totožného znění jako část A9. Pokud bude nepřijato A9, A10, A13 - A13 je opět účinnost v části týkající se A9, A10, pak se hlasuje o B9, B10 a B13 v části týkající se B9 a B10.

  Pak by se společně mělo hlasovat o D1 až D5. To jsou návrhy paní poslankyně Havlové. A nehlasuje se již o účinnosti A13, B13 týkající se nabytí účinnosti zákona jako celku a dosavadních bodů 32, 36 a 38, které jsou již obsaženy v návrhu novely zákona. A na závěr bychom hlasovali o znění zákona jako celku, přijatých pozměňovacích návrzích, nebo v původním znění. Ono to vypadá složitě, ale moc složité to nebude.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Kéž byste měl pravdu. Vypadá to opravdu složitě. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh procedury. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo. V návaznosti na vyjádření pana ministra doporučuji jako první hlasování - hlasovat o pozměňovacích návrzích jako celku. (Domluva se zpravodajem.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Josef Nekl: Já bych nedoporučil jako celku, protože tam bychom v tom případě odstranili pozměňovací návrhy, které se týkají elektroodpadů, a tam je potřeba některé ty věci mít. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak moment. Pan poslanec Vozka si ujasní, co vlastně doporučuje. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Vlastimil Vozka: Já jsem bral vyjádření pana ministra, že doporučuje nehlasovat o pozměňovacích návrzích, takže já stahuji svůj návrh.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, pan poslanec Vozka stahuje svůj návrh. Máme tady pouze jeden návrh procedury, jak ji navrhl zpravodaj, pan poslanec Nekl. Nemá nikdo námitku k této proceduře? Dám tedy hlasovat o té proceduře tak, jak ji navrhl pan poslanec Nekl. Nejprve vás však na žádost všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

  Zahajuji hlasování o proceduře tak, jak ji navrhl pan poslanec Nekl. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 196, přihlášeno 121 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný.

  Schválili jsme tedy proceduru hlasování a já poprosím pana zpravodaje, aby nás tou procedurou provedl. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane místopředsedo. Takže v prvé řadě musíme odhlasovat legislativně technickou úpravu k pozměňovacímu návrhu B13, kterou před malou chvílí přednesl pan poslanec Böhnisch. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě, tak jak ji přednesl pan poslanec Böhnisch. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 197, přihlášeno 122 poslankyň a poslanců, pro 122, proti žádný. Děkuji, tento návrh byl přijat.

 • Poslanec Josef Nekl: Dále budeme hlasovat jako celek o účinnosti pozměňovacích návrhů A1, A2, A11 a A13, které se týkají nového článku III. Je to novela ekoauditové novely zákona o odpadech. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 198, přihlášeno 123 poslankyň a poslanců, pro 110, proti 7. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Josef Nekl: Dále budeme hlasovat společně o návrhu A3 komunální odpad, zákaz skládkování určených odpadů a stanovení odpadů využitelných na technické zabezpečení skládky, a k tomu A13 účinnost v části týkající se A3. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 199, přihlášeno 123 poslankyň a poslanců, pro žádný, proti 121. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Josef Nekl: Odhlasovali jsme nepřijetí A3, tím pádem je nehlasovatelný pozměňovací návrh C k tomu návrhu.

  Nyní budeme hlasovat jako celek o odstavcích A4 až A8. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 200, přihlášeno 126 poslankyň a poslanců, pro 97, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Josef Nekl: Nyní budeme hlasovat společně o A9, A10 a A13 účinnost, která se týká části A9 a A10. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 201, přihlášeno 127 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 119. Návrh nebyl přijat.

  Prosím pana zpravodaje o další postup.

 • Poslanec Josef Nekl: Protože nebyl přijat pozměňovací návrh A3 a A13 účinnost v části týkající se A3, pak se hlasuje o B3 a B13 účinnost v části týkající se B3. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 202, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 8, proti 117. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Josef Nekl: Protože jsme hlasovali i o návrhu A9, který nebyl přijat, je pozměňovací návrh E nehlasovatelný, neboť je totožný jako znění A9.

  Pokud tedy nebyl přijat A9, A10 a A13 účinnost v části týkající se A9 a A10, pak musíme hlasovat o B9, B10 a B13 účinnost v části týkající B9 a B10. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 203, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 117. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Josef Nekl: Tím pádem nemůžeme sólo hlasovat ani o účinnosti v pozměňovacích návrzích A13 a B13, protože v dosavadních bodech 32, 36 a 38 jsou již tyto účinnosti obsaženy v návrhu novely zákona, takže bych požádal pana předsedajícího...

  Pardon, ještě jsme zapomněli, já se omlouvám, hlasovat ve společném hlasování o D1 až D5, to jsou pozměňovací návrhy paní poslankyně Havlové. Omlouvám se. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, ptám se, zda se pan poslanec Berkovec hlásí? Nehlásí. Omlouvám se. Takže stanoviska jsme slyšeli.

  Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 204, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 9, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Josef Nekl: Takže jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy, a proto bych chtěl požádat pana místopředsedu, abyste nechal hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 172, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 205, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 112, proti 8. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

  Než se budeme věnovat bodu 75, tak z dnešního odpoledního jednání se od 15 hodin omlouvá paní poslankyně Pavlína Nytrová z pracovních důvodů.

  Budeme se zabývat bodem

  Místa u stolku zpravodajů zaujali ministr dopravy Antonín Prachař a zpravodaj hospodářského výboru Pavel Čihák. Pozměňovací návrhy vám byly uvedeny ve sněmovním tisku 173/3.

  Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku paní poslankyně Jany Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla vyjádřit svůj názor na pozměňovací návrh pana poslance Humla, který, byť veden nějakým úmyslem, aby mohli kolegyně a kolegové parkovat na místech určených pro rezidenty, předložil pozměňovací návrh, který ovšem bude mít naprosto fatální dopad na systém zón placeného stání.

  Já sama jsem růžovou kartičku nikdy nepoužila na jiné parkování než před Sněmovnou. Jednou jsem stála na parkovišti Ministerstva dopravy. Tam jsem si k tomu dala poslanecký průkaz a nahlásila jsem na vrátnici, že jdu na jednání na Ministerstvo dopravy. A myslím si, že pokud by tak činili všichni kolegové vůči správním úřadům, veřejnoprávním úřadům, tak by se nic nedělo a nedocházelo by k tomu, že si někdo stěžuje na práci městské policie. (Velký hluk v sále.)

  Já se musím strážníků městské policie zastat, protože sama jako starostka čelím častokrát různým názorům občanů-rezidentů, kteří si stěžují na to, že je malá vymahatelnost odtahů na modrých zónách a že městská policie z modrých zón neodtahuje. A já si prostě neumím představit, že když projde návrh pana poslance Humla, že ve chvíli, kdy už to bude změněno tímto návrhem, tak se tam dá botička...

  Já si počkám, já mám času dost.

  Tak se tam dá botička a auto s botičkou tam bude stát třeba několik dní. Rezidenti, kdyby se auto neodtáhlo, na tom místě nebudou moci zastavit, bude tím zabíráno místo právě rezidentům, kteří mají mít přednost na parkování v modrých zónách. A strážníci městské policie nebudou dělat nic jiného namísto ochrany veřejného pořádku, ale budou běhat od auta k autu, sundavat a nandavat botičky.

  Kolegyně a kolegové, tohle přece nikdo z nás nechce. Nemluvě tom, že to zvýší náklady na rozpočet městské policie, tedy rozpočet hlavního města Prahy v našem případě, protože se bude muset pořizovat nové vybavení, bude se muset zvyšovat počet strážníků, protože na sundavání a nandavání botiček - to mi jistě někteří kolegové, bývalí zaměstnanci městské policie potvrdí - musí podle předpisů být dva, kdežto na kontroly a zavolání odtahového vozidla stačí strážník jeden.

  Nevím, jak vy, ale já si přeji, aby městská policie v našich ulicích měla úplně jiné preference, aby těmito preferencemi byl veřejný pořádek, narkomani v našich ulicích, památky zdevastované od sprejerů, od vandalů, parky, mobiliáře v našich parcích - to je priorita práce městské policie, ne to, aby řešila, jestli někdo z poslanců nebo neposlanců špatně zaparkoval, a řešila to tímto podle mne naprosto nesystémovým řešením, botičkou.

  Já a celý klub ODS v tom případě návrh pana poslance Humla nepodpoříme a považuji ho skutečně za téměř pomstu městským strážníkům a komunálním politikům, protože pokud by k něčemu takovému došlo, tak můžeme zóny placeného stání v celém našem hlavním městě nikoli rozšiřovat, ale zcela zrušit.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Uvedl bych zde jenom na pravou míru takovou tu mediální zkratku, které pravděpodobně podlehla i paní poslankyně Černochová. Parkovací kartička neopravňuje ani dnes k parkování v modrých zónách, to znamená, dnes poslanec nemůže parkovat v modré zóně. Pokud tam parkuje, bude pokutován jako každý jiný člověk.

  To, co řeší návrh poslance Humla, tak samozřejmě řeší také odtahy a můžeme se bavit o tom, jestli jsou oprávněné, nebo ne. Ale znovu chci tady upozornit, a chci, aby to bylo jasně a zřetelně vysloveno: My už dnes bez jakéhokoliv pozměňovacího návrhu nemůžeme parkovat v modrých zónách. Pokud tam zaparkujeme, jsme za to pokutováni jako každý jiný smrtelník.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji panu kolegovi za doplnění. Předpokládala jsem, že z toho, co jsem tady říkala, to každému došlo, ale chápu, že je půl třetí, že už jsme všichni unaveni, tak se budeme opakovat.

  Ano, já jsem nikdy nezaparkovala auto tak, že bych neměla... Bydlím na Praze 2, mám rezidenční kartu na svém autě a nedovolila bych si nikdy zaparkovat s tímto autem kdekoli jinde a dát si tam poslaneckou kartičku. To prostě považuji za fatální selhání nás všech, pokud se k něčemu takovému odhodlají a ještě někoho zplackovávají, že jsou poslanci. Já si na těchto místech, protože to je Praha 1, dovolím parkovat s růžovou kartou na vyhrazených místech pro poslance, případně u jiných správních úřadů. Ale z modrých zón se odtahuje již nyní a je to tak v pořádku a chci, aby to bylo zachováno. A z míst oranžových a zelených, kde je režim trošku jiný, tam odtahy v tuto chvíli nejsou možné, což považuji za chybu. A to bychom tady měli napravovat, a ne umožňovat poslancům parkovat na místech pro rezidenty.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. S další řádnou přihláškou pan poslanec Jiří Koubek.

 • Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, mám tři věci k pozměňovacímu návrhu pana kolegy poslance Humla, a to v podstatě ve stejném duchu, jakým on nám tento pozměňovací návrh představil.

  První se týká odtahů. Nebudu se k tomu vyjadřovat více kromě jedné drobné technické věci. Vy v pozměňovacím návrhu uvádíte, že do § 27 doplňujete v bodu 5 větu, ve které odkazujete na § 27 odst. 1 písm. c). Já jsem se do zákona podíval a tam musí být nějaká chyba, tam je nějaká bota, písm. c) v odst. 1 § 27 není. Stálo by asi za to legislativně technicky nyní ve třetím čtení tuto chybu napravit. To jenom technicky, protože si myslím, že to pak není asi hlasovatelné, je tam nějaká chyba a stojí za to ji napravit.

  Druhá věc je bodový systém, o kterém jste tady mluvil. A tady bych si dovolil vaši citaci ze středy, kdy jste řekl: Druhý bod mého pozměňovacího návrhu se týká bodového systému, přiznávám, že ho trošku kultivuji. To jste tady řekl vy. Já jsem se s tím seznámil podrobněji a nemyslím si, že by to byla kultivace bodového systému. Tady si dovolím s vámi prostřednictvím pana předsedajícího nesouhlasit. Domnívám se, že přednášíte změnu, aniž by bylo zřejmé, jaké faktické dopady této změny by byly.

  Vy chcete omezit dobu, po kterou budou tyto spáchané přestupky evidovány v registru řidičů, a to na tři roky. Z vašeho pozměňovacího návrhu mi není jasné, proč zrovna na tři roky nebo proč to nemůže být třeba na pět let. Chybí mi analýza, kolika přestupků se to týká, jak velkého okruhu osob, proč přestupky nejsou vyřizovány. Myslím si, že toto by mělo být v souladu v nějaké komplexnější analýze, než že tady prostě vystřelíme, že za tři roky se to všechno smaže, aniž bychom věděli, proč.

  Za nejvíce sporný a pro mě nepřijatelný považuji pozměňovací bod B3, ten si dovolím tady v podstatě ocitovat: Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona záznam o odečtení bodů, které byly zaznamenány na základě pravomocného rozhodnutí o přestupku, pokud ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí uplynula doba tří let nebo delší. To platí i v případě, dosáhl-li řidič celkového počtu 12 bodů. Vede-li se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v této věci řízení o námitkách, příslušný úřad obce s rozšířenou působností řízení o námitkách zastaví.

  Jestli si dovolím laicky tento odstavec přeložit: Pokud budu vybodován, protože jsem získal 12 bodů, a troufl bych se v tuto chvíli označit, že jsem možná pirát silnic, laicky řečeno, tak když budu tři roky dělat kličkovanou, jako že to někteří naši spoluobčané umějí, tak za tři roky já budu o tyto body připraven. Pokud se mýlím, prosil bych to vysvětlit. Já si toto vaše ustanovení pozměňovacího návrhu B3 takto vykládám a prostřednictvím pana předsedajícího prosím, abyste to vysvětlil, neboť já osobně toto vnímám jako určitou amnestii pro piráty silnic. Budu rád, bude-li to vysvětleno. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koubkovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Huml. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den. Jsem rád, že jste tady přednesli tyto námitky, a docela rád na ně odpovím.

  Začnu nejdřív tím, že bych chtěl hlasovat o každém bodu zvlášť. To je zpráva pro zpravodaje.

  Chci úplně odmítnout tvrzení paní kolegyně Černochové, že to dělám jako nějakou pomstu. Já vám za chvilku přímo vysvětlím, že opravdu vůbec nejde o imunitu, vůbec nejde o poslance, ale naopak rozhodujeme tady teď o pravomoci městské policie. Já vám to na těch příkladech, jak ti lidé v Praze milují vaše modré zóny, velmi snadno teď doložím. Já jsem se tomu věnoval poměrně podrobně. Před měsícem jsem to vyvěsil na internet a mám řadu reakcí lidí. Takže pojďme si poslechnout některé z nich.

  Minule jsem vám tady říkal ten příklad, jak dítě viselo na jeřábu, protože maminka si potřebovala s tím druhým odskočit do mateřské školky. Dnes mám jiný příběh. Modré zóny se vydávají za službu místním rezidentům, aby mohli zaparkovat, potvrdila to tady kolegyně. Ale mně píše jedna paní: Ale já je považuji za trest pro místní. Měli jsme babičku a dědu, oba devadesátileté na invalidních vozících v druhém patře bez výtahu. Od chvíle, kdy na Vinohradech vznikly modré zóny, nebylo skoro možné sehnat žádnou službu, která by za nimi přijela: instalatér, pedikérka, odběr krve, opravář karmy, pračky nebo televize. Do modré zóny nikdo nechtěl přijet, anebo jim za krátkou návštěvu naúčtoval 120 korun za parkovací kartu na dvě hodiny. Celá široká rodina se u nich střídala, ale stačilo, abychom přivezli balíky vod, a než jsme je vynosili, byla za stěračem pokuta. Jednou jsem potřebovala dědu odvést k lékaři. A teď dobře poslouchejte: Auto bylo označené invalidní značkou a vzkazem, že potřebujeme naložit vozíčkáře. Než se podařilo dědu svézt schodolezem dolů, auto už bylo odtažené. Neznám právní obraty, ale modré zóny považuji za zločin, kdy si město zprivatizovalo veřejný prostor. Sama bydlím v místě bez modrých zón, nemám tu problém zaparkovat. Ale až tu modré zóny budou, budu hodně naštvaná, protože to už za mnou nikdy nikdo nepřijede. To mi napsala Janina Veselá. Budu konkrétní, jmenovitý.

  Já ten zákon považuji v současné chvíli za nemravný. Tady nejde o to, že někdo nemůže dostat pokutu, že zneužívá nějakou kartičku. Tady jde o to, že pražská městská policie, a já tady potvrzuju Bronislavu Schwarzovi, že se nejedná o nic jiného než o pražskou policii. Tento problém je opravdu do určité míry regionální. A dokonce bych v tento moment i řekl, že se ani nejedná o gesci Ministerstva dopravy, ale spíš Ministerstva vnitra, protože se tady teď dohadujeme nad pravomocemi městských policií. (V sále je hluk.) Protože botičku je možné invalidovi, nebo není možné invalidovi nasadit, když takhle špatně zaparkuje, ale můžeme mu odtáhnout auto, což je daleko závažnější delikt. Můžeme mu odtáhnout auto v tomto případě, pokud špatně zaparkuje v modré zóně. To ten zákon teď říká. Já jsem se to fakt pokusil jenom napravit. Nic víc, nic míň.

  Mám tady výtah z blogu Tomáše Flašky, který mě včera ve vašem duchu zkritizoval, že to nemá logiku, a přesto tam píše věty, které jsou velmi zajímavé. Pokud je ulice prázdná a rezidentům místo nechybí, pak je jakýkoliv postih neoprávněně parkujícího ryzí šikanou. Vidím to každý den v neděli na Starém městě v Praze. Pár ulic s oranžovou zónou, tedy kde může za poplatek zaparkovat každý, je beznadějně plný. Za rohem je ulice s modrou zónou, kde stojí tak jedno auto každých dvacet metrů. A to nepřeháním. Ostatní mají strach tam své auto byť jen na pár minut nechat, tak radši několikrát objedou blok, zamořují vzduch a zoufale hledají volné místečko v oranžové zóně. Podle vysvětlení oficiálních míst toho, proč modré zóny vznikají, je to jen a jen proto, aby měli rezidenti svá místa. A pokud je nějaké neoprávněně obsazeno, musí být okamžitě uvolněno, jak se to děje dnes. Nebylo by jednodušší - ptá se ten blogger na tom blogu, to nejsem já - modré zóny prostě zrušit?

  (Poslankyně Černochová hovoří mimo mikrofon z pravé strany sálu.) Já s vámi souhlasím, paní kolegyně. Bylo.

  Místo nich by stačili smíšené, tedy rezidenti zadarmo a ostatní za poplatek. Tím by byl účel modrých zón též splněn. Ta místa by nebyla přespolními přeplněna a přespolní by sice za poplatek, ale přece jen podstatně snáz zaparkovali. A město by nemuselo řešit obludné záležitosti se složitými zónami modrými, oranžovými, zelenými a do budoucna ještě dalšími neidentifikovanými. To je konec citátu.

  Pojďme si zavzpomínat. V minulém období se usnadnilo vymáhání pokut. Byl jsem iniciátorem řešení takzvané osoby blízké, přesto jsem pro výsledný zákon nehlasoval. To se nedalo. Právníci Ministerstva dopravy z jednoduchého holandského modelu vytvořili model český, který nepovažuji za spravedlivý. Přesto na něj dnes upozorňuji. Postih za chybné parkování, a můj předřečník to tady řekl, že se to týká samozřejmě i nás, je dnes efektivní a velmi účinný. Úřady mají nástroj na to, aby kázeň a to parkování vymohli. Dnes když dáte parkovačku, pokutě neutečete.

  Vraťme právo do únosné míry a stanovme policii a zejména pražskému magistrátu pevná pravidla. Odtahy vozidel z pražských ulic je velký byznys, paní kolegyně. Velký byznys! Jestli tady lobbujete za tento byznys, tak se nedivím. Participují na něm někteří strážníci, to jsem si také ověřil, protože tam jde o určité procento ze zisků. Město na něm participuje. A samozřejmě majitelé odtahových služeb. Výnos je obrovský. Řešen je cenovou vyhláškou, kterou jste udělali vy, kde cena za kilometr jízdy vozidla město... (Poslankyně Černochová vykřikuje: Znáte pravomoc městské části?)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, paní poslankyně, aby...

 • Poslanec Stanislav Huml: Mluvím o magistrátu. Mluvím o magistrátu teď! Za kilometr jízdy vozidla se cena vyšplhala do astronomických výšin. Přesto zisk neskončil v budování nějakých garážových domů, aby se parkování ve městě zlepšilo.

  K tomu bodovému systému. Vyřešme jednoduchou otázku, pane kolego, jak dlouho se bude po spáchání dopravního přestupku na každého občana pohlížet jako na hříšníka. U trestných činů, já tady odkazuji na paragraf tuším 105 trestního zákoníku, kde soud hravě rozhodne, že po roce v rejstříku trestů záznam nejmírnějšího trestného činu zahladí, a na pachatele se v tom případě hledí, jako kdyby trestán nebyl. Dopravní přestupek je víc jak trestný čin?

  Vy jste se tady ptal, proč navrhuji lhůtu tří let. No protože to je doba, kdy jiný právní předpis, tentokrát správní řád, neumožňuje ani přezkum, a dokonce ani obnovu řízení. Proto jsem tam dal tu lhůtu tři roky. Já jsem si ji nevycucal z prstu. Po třech letech je ten záznam skartován a na úřad přijde jen kus papíru, kde se opisuje něco z nějakého blokového bločku. A ten záznam už po třech letech není přezkoumatelný, není povolena obnova řízení a nahráváme jenom lobbistům advokátů, kteří se pak soudí. A soudy pochopitelně vyhrávají. To nemá smysl po třech letech to ještě pořád udržovat v platnosti v přestupkovém řízení. Tam se akorát budou lidi soudit a tahají se z lidí tvrdé peníze. Opravdu je to pravda. (V sále je šum.)

  To ustanovení, kde jste hovořil o tom, že po dvanácti bodech bude vyautován, to je mezitímní. To není amnestie. To je jenom pro ten konkrétní případ k tomu datu účinnosti zákona, protože už budou případy, že lidé mají dvanáct bodů nasbíráno a v den účinnosti dosáhnou dvanácti bodů. Jinak pokud se bude pracovat pružně a v dalších letech, to už se toho případu netýká.

  Ten soudní přezkum, o kterém jste mluvil, to je ta třetí oblast, písmeno c). Každé rozhodnutí je přezkoumatelné soudem už dnes. Já jsem tam vůbec nic nezměnil. Jediné, co chci, je, aby se pozastavila lhůta. A řeknu vám proč. I to vybodování je totiž přezkoumatelné soudem a je zcela běžné, že do rozhodnutí soudu se čeká v ostatních případech na rozhodnutí soudu. Je to zcela běžné, pokud se jedná o zákaz činnosti. Absolutně normální.***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Humlovi. Teď dvě faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Víte, jeden by po vyslechnutí pana Humla jeho slovům snad i věřil, ale to bych nesměla být v politice tolik dlouho let, abych nevěděla, že zástupci ČSSD léta letoucí sedí v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, které právě tyto zóny, modré zóny, oranžové, zelené, schvalují. A Praha 2 byla první městská část, která posílala návrh na zavedení smíšených zón, ne těch, které tam teď máme.

  A k tomu srdceryvnému příběhu paní Janiny Veselé, tak tímto jí vzkazuji, že paní Janina Veselá si může rozkliknout www.praha2.cz, kde najde takzvané sociální karty, které jsme přesně pro tyto případy zavedli pro rodinné příslušníky tak, aby někdo, kdo má imobilní babičku, dědečka, vozí jim obědy, mohl na tuto sociální kartu na modrých zónách beztrestně zaparkovat.

  Takže pan poslanec Huml, prostřednictvím pana místopředsedy, si jenom bohužel nezjistil relevantní informace. Plete si Zastupitelstvo hlavního města Prahy a Zastupitelstvo městské části Praha 2, jaké má pravomoci. Doporučovala bych mu, aby si přečetl zákon o hlavním městě Praze a hlavně si o tom popovídal se svými kolegy, kteří takto zóny v Praze navrhli přes odpor celé řady starostů.

  K impertinentní glose o nějakém byznysu. Já bych ji mohla vrátit stejnou otázkou. Co má pan Huml s firmami, které vyrábějí botičky? Já jako žena mám boty velmi ráda, mám jich plnou skříň, ale u pana Humla bych chtěla slyšet, jestli je on nějakým způsobem zainteresován na byznysu těchto firem. Protože pokud chce, aby se místo odtahů dávaly botičky, tak Praha, nejenom Praha 2, Praha 1, Praha 3, Praha 6, bude vypadat naprosto příšerně.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou pan poslanec Schwarz, po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pan kolega Huml už se na mě směje, čeká, co mu řeknu.

  Víte, já nebudu řešit Prahu ani pozměňovací návrhy. Jenom takový příklad ze života. Dovedete si představit, že v jakémkoliv městě, třeba padesátitisícovém, se starosta se svými radními a zastupiteli zblázní, udělá tam také modré zóny, lidi nebudou mít kde stát, pak sem přijde z města takový poslanec a pokusí se udělat změnu? Takže na základě toho, že ve městě to nedělají dobře, budeme pokaždé měnit zákony? To přece nejde. To není možné aspoň u mě. Já rozumím, co kolega Huml, prostřednictvím pana předsedajícího, chtěl říct. Stando, tomu rozumím. Chtěl pomoct, ale myslím si, že ta pomoc by ve finále nebyla, jak očekává.

  Teď vám řeknu jinou, nebudu říkat pohádku, ale dovedete si představit, že na druhé straně je někdo opravdu zónu nucen si platit, protože kousek odtamtud bydlí, oni mu ji tam namalovali, tak si ji prostě platí, dává peníze městu. Město pak peníze využívá všude možně, kde chce ze svého rozpočtu, a on přijede ke svému domu a tam mu stojí úplně cizí auto. Tak si zavolá městskou policii, jestli by mu uvolnili jeho rezidenční stání, a oni mu řeknou: "Počkejte, já tam dám na pár hodin botičku a uvidíme, co bude dál." Kam se ten člověk postaví? Pak třeba přijede za dvě hodiny odtahovka a odtáhne ho.

  Prosím vás, jenom selský rozum, chci vás poprosit, kolegové. Je mi líto, Stando, možná jsi čekal něco jiného, já hovořím z praxe. Jenom selský rozum. Nemůžeme prostě na každý trošku nepořádek městské části, teď se jedná o Prahu, za chvilku může jít o jiná města, pokaždé měnit zákony. Děkuji vám.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Další s řádnou přihláškou pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl promluvit jako někdo, kdo problematiku parkovacích zón v Praze skutečně zná. Jednak jsem pražský rezident, žiji tady celý život a bydlím na Praze 2, kde modré zóny jsou zavedené, a znám všecky výhody a nevýhody a rozumím tomu, co říká kolega Huml. Ale toto není řešení této věci. My jsme o těch věcech mnoho diskutovali, celou řadu variant řešení známe nebo víme. A určitě není řešením modré zóny obsadit botičkami na autech. Řešení musí být daleko principiálnější - změna systému, vytvoření střídavých zón, střídavého stání, dokonce je to i otázka toho, jak spočítáme, jak jsou jednotlivé zóny zatížené, jak se to bude chovat v okamžiku, kdy se zavedou další modré zóny, které už jsou v tuto chvíli připraveny.

  Tento zákon vychází z nějakého nápadu a úvahy a je to to nejhorší, co bychom mohli přijmout. Nejhorší je přijmout něco, co v sobě nemá žádné odborné podklady a možná vychází z velmi emotivně napsaných dopisů nebo informací o tom, jak se houpe novorozeně v autě nakládaném k odtahu. Odtahy mají fotografie všeho vnitřku auta, zvnějšku, jak stojí, byl bych velmi překvapen, kdyby existovala fotografie, že dítě je vevnitř. Ale prosím, já s tím nepolemizuji, ale znám za celý život, jak expresivně se některé věci dají říkat a že skutečnost je možná o něco méně drastická, že třeba autu hrozilo odtažení. Vím, že to tak je.

  Parkování v Praze musí být nějakým způsobem řešeno. Praha na tom pracuje. Má naprosto jasnou koncepci vývoje. Koncepce vychází z mnoha a mnoha studií, které se dělaly na úrovni jednotlivých městských částí, na úrovni celé Prahy, a nedovedu si představit, že by takovýmto způsobem do života nějakého města zasáhla Poslanecká sněmovna rozhodnutím, které by bylo jistě možná dobře míněné, voluntaristické, ale vůbec neznající problematiku Prahy. Jako bývalý primátor této Prahy i jako zastupitel hlavního města Prahy protestuji ne proti vašemu návrhu, ale proti tomu, že návrh není v žádné podobě dopracován, zargumentován a podle mého názoru přináší takovou řadu problémů, že bychom se tím tady začali znovu zabývat za půl roku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Další s řádnou přihláškou - pan poslanec Laudát. ***

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já se musím pana kolegy Humla zastat. Má pravdu. Dokonce ta pravda je ještě drsnější, než si kdo myslí. Dokonce se rozhádávají někteří politici, nebo v minulosti se rozhádávali o to, čí odtahovka vyhraje. Přijde vám normální, že za asistence městské policie, která je placena z městské kasy, někdo realizuje svůj byznys? Dokonce, a byli to poslanci ODS, já jsem byl jeden z nich, když začali, tenkrát se už nikdo, po tom roce 2006, kdy už jsem nebyl pražským zastupitelem, nerozpakoval, do života města, centrálních částí, zasáhnout tak, že všechno zamodřil. Dokonce to došlo tak daleko, že se dostávali do významného deklasu místní podnikatelé i majitelé domů. Když chtěl někdo opravit nebo konzumovat jakoukoliv službu, servis, instalatéry, tak neměli kde zastavit. Pak se vymýšlela složitá schémata, kdo vlastně vůbec na takhle koncipovaných zónách vydělá.

  Já jsem byl jeden z těch, kdo podepsal, byť z vlastní strany tehdy ještě, návrh novely zákona, že i podnikání je veřejným zájmem. Je mi líto, že dnes ODS sklouzla tam, kam sklouzla, ale je to její věc a já se k nim nebudu vyjadřovat.

  Komu přijde normální, že přijde za pořád ještě bagatelní přestupek, že tam stojí někde v zóně auto a najednou tam nemá majetek za 500 tisíc, 700 tisíc, 900 tisíc, možná tři miliony možná někdo a že najednou ho tam nemá a teď zjišťuje, kde ho má. A často mohl být i donucen za dramatických okolností tam to auto nechat, když nepřekáží provozu. Já osobně jsem byl vždycky spíš příznivcem toho zakázat sahat na majetek cizí osoby, pokud nepřekáží, neohrožuje, nezabírá místa vyhrazená postiženým, nezabírá místa pro nástupy hasičských sborů v případě požáru a tak jak jsou definována u jednotlivých nemovitostí, tak že se na něj nemá sahat.

  Samozřejmě ono se to překlápělo a vlastně se ten problém vyvrbil v souvislosti s odtahy - neodtahy vozidel zejména ministrů, poslanců. Přece to nikdo nezneužívá, je to naprosto bagatelní. Je mi líto, že nedošlo k dohodě nebo k tomu statu quo, které zřejmě v Praze fungovalo až do příchodu současného ředitele městské policie, nevím o koho jde, neznám ho. Myslím si, že policie má jiné úkoly a jiné povinnosti a jiné problémy než sondovat, kde stojí zrovna poslanec a nemá odtahované vozidlo. Vzniklo to v reakci na jakýsi pokus.

  Já se vás zeptám otázkou a odpovězte si sami, co byste říkali, kdybyste si přečetli: Ministr dopravy Spolkové republiky Německo nebo ministr hospodářství přijel pozdě, nebo během jednání mu berlínská policie odtáhla auto. Já si připadám, že ten problém je víc nafukován.

  Samozřejmě, já jsem dostal spoustu nadávek, výhrůžek. Ale když to tak vezmete, např. na Praze 1, kde je zhruba, mám pocit, vydáno asi o třetinu víc městských karet parkovacích, než je počet v placeném stání, tak nevím. Myslím si, že je to i nešťastné. Ono se to netýká ani tolik Pražáků jako spíš mimopražských, kteří na to dojíždějí, neznají pražský systém a z tohohle pohledu to město je pro ně skutečně nepřátelské.

  Jenom vám můžu říct, že jsem už tehdy varoval ódéesáky, aby takhle koncipované modré zóny v centru nedělali. Ony ty fatální dopady se projeví až často za desítky let. Nicméně - a poslední věta: V jedné části Mnichova kdysi zavedli takto nepřátelsky koncipované rezidenční stání, zrušili to asi za měsíc po vzpouře podnikatelů. Něco podobného je a bylo v Paříži, nebo co se týká té tvrdé restrikce, a dnes investují obrovské peníze, aby takový ten běžný život, malí podnikatelé, malé společenské kluby apod. se vrátili do centra města. Už jsou to víceméně nevratné, fatální škody.

  Vždycky jsem chtěl, aby byl jednotný systém pro celou Prahu. Nikdy se to nepovedlo. Já bych se pana kolegy Humla zastal. Nechci tady dlouho zdržovat, ale ta situace opravdu je ostudná.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Po ní s řádnou přihláškou pan poslanec Huml.

 • Poslankyně Jana Černochová: Volební kampaň právě začala. Myslím si, že na tomto krásném vystoupení mého bývalého kolegy člena ODS, nyní TOP 09 Františka Laudáta bylo vidět, s kým nyní TOP 09 na pražské radnici vládne - s ČSSD. Myslím si, že ta doba, kdy se mohl ten systém, po tom, co ho nastavila ODS, změnit a hlavní město má primátora pana Hudečka z téže strany, jako je pan Laudát, tak myslím, že už to trvá skoro dva roky, kdy toto vedení radnice společně s podporou ČSSD vládne našemu hlavnímu městu. Já se tedy ptám, proč v tuto chvíli návrh, který jde z koalice ČSSD - TOP 09, nejsou smíšené zóny, ale je naopak rozšíření zón v hlavním městě Praze o další městské části podle starého systému - (Chvíli hovoří poslankyně současně s předsedajícím.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní poslankyně, ale my jsme ve třetím čtení návrhu zákona, my se nebavíme o pražské politice. Děkuji.

 • Poslankyně Jana Černochová: Pane předsedo, nemáte mi právo skákat do řeči! Řiďte schůzi tak, jak vám říká jednací řád!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, ale to právo mám, nezlobte se. Prosím, pokračujte.

 • Poslankyně Jana Černochová: Nemáte! Já se vyjadřuji k věci. Vyjadřuji se k bodu novela zákona o silničním provozu. Vy jste mi ubral 15 vteřin z toho mého času, tak prosím, aby se to už neopakovalo! Řídíte schůzi a řiďte ji tak, jak máte, podle jednacího řádu, a ne tak, jak máte politické preference!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji vám za vaši radu a prosím, abyste se držela tématu projednávání. Děkuji.

 • Poslankyně Jana Černochová: Ano, já se tématu držím, takže zpátky k tomu.

  Prosím tedy, aby kolegové na pražské radnici, kteří nás třeba poslouchají, si vzali k srdci slova jejich kolegů, která tady zaznívala, a aby skutečně nedopustili to, že se v Praze budou rozšiřovat zóny o další městské části podle starého způsobu. Prosím, vynasnažte se všichni o ty smíšené zóny, tak jako jsme je chtěli na Praze 2 od začátku, a já budu nespokojenější komunální političkou na Praze 2, protože ty věci skutečně fungují a byly i ověřeny ze zahraničí, že to je způsob, který je jediný možný funkční, že se střídají vlastně dvě skupiny návštěvníků a obyvatel v příslušné městské části. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. S další faktickou poznámkou - pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, jenom krátce. Nemám samozřejmě nic proti tomu, aby se vedla pražská komunální volební kampaň, jen poprosím, aby se tak nečinilo v pátek odpoledne (Smích, potlesk.). A hlavně, jsme přece jenom ve třetím čtení. Já se tady v krátké době již podruhé musím zastat pana předsedajícího Gazdíka, jsme přece jen ve třetím čtení, kde, pravda, rozprava je možná, ale pojďme ji vést k věci a hlasovat, jinak vyzvu všechny mimopražské, aby obsadili svými vozidly všechny modré zóny, a dokud nepřestane tato kampaň, tak tam zůstali. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za zastání se od svého ctěného kolegy. Slibuji mu za to flašku. Děkuji.

  S další řádnou přihláškou pan poslanec Huml, prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Stanislav Huml: Já jsem to mohl vzít jako faktickou, protože nechci být dlouhý. Chci jen reagovat na kolegu Svobodu. Tato Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že se z modrých zón, tedy ze zón, mohou odtahovat auta. Tato Poslanecká sněmovna. Je to špatné rozhodnutí. Některým vozidlům se botičky nasadit nesmějí, to mluvím o invalidech, a odtáhnout mohou. Přitom odtah je daleko zásadnější zásah do života toho člověka. A pro kolegy - nejsem vůbec obuvník, ani náhodou - vy nemusíte ty botičky nasazovat, můžete to úplně pohodlně vyřešit parkovačkou za sklem a opakovaně pořád tomu člověku dávat pokuty, ono to vede ke stejnému výsledku, věřte mi.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Humlovi. V tuto chvíli neeviduji žádného dalšího přihlášeného do rozpravy. Pakliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

  Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednesl jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji. ***

 • Poslanec Pavel Čihák: Dobrý den, děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, kolegové, v rámci druhého čtení sněmovního tisku 173 byly předloženy dva pozměňovací návrhy. Jeden, ten první, byl pozměňovací návrh pana poslance Humla. A poté můj, legislativně technická úprava samotného zákona.

  Mám připravenu proceduru, kde navrhuji hlasování po bodech, a přitom jsem chtěl ještě navrhnout spojit do jednoho hlasování vždy ty body, které spolu souvisí. Avšak návrh pana Humla hlasovat o každém bodu zvlášť, tak to necháme potom prohlasovat. Nyní bych vás seznámil s procedurou, jak budeme hlasovat. Takže soustřeďte se, bude to malinko složitější.

  Za prvé budeme hlasovat o bodu A1. Tento bod A1 má však tři varianty a tam budeme muset využít § 72 odst. 2 zákona o jednacím řádu, kde bude orientační hlasování o variantách. Poté nastane to, že která varianta bude mít nejvíce kladných hlasů, ta se bude hlasovat jako varianta první, a postupně dojdeme až k té třetí, která bude mít nejmíň kladných hlasů. Pak bude následovat hlasování A2. Poté jsem měl v plánu hlasovat B1, B2 a B3 dohromady, společně, ale protože možná to budeme hlasovat potom jednotlivě, budeme pokračovat v těch bodech. A nakonec dojde k hlasování C1. Budeme mít za sebou první pozměňovací návrh a dostaneme se k druhému pozměňovacímu návrhu a to je moje legislativně technická úprava. Na závěr budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Ptám se, má-li někdo nějaký jiný návrh nebo výhradu k této proceduře. Pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem teď po diskusi s panem ministrem jen bych rád dal návrh: pojďme hlasovat o všech pozměňovacích najednou, jestli je to možné. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je protinávrh k návrhu pana zpravodaje. Takže pardon, pan poslanec Urban ještě. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Pokud by neprošel ten protinávrh, to znamená, že se bude hlasovat o těch návrzích nějak najednou, což bych podporoval, pokud to neprojde, tak bych poprosil pana zpravodaje, i když vím, že to asi nebude mít úplně jednoduché, kdybychom to hlasovali po těch dílčích částech, aby nám vždy zkusil říct, o čem se máme rozhodovat. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Neberu to jako protinávrh, beru to pouze jako upřesnění procedury a prosbu na pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Pavel Čihák: Takže teď po poradě - nejde hlasovat vše najednou, protože tam máme to variantní řešení a my musíme varianty prohlasovat. Takže tím pádem poprosím pana poslance Schwarze, jestli trvá na svém protinávrhu.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Tak jsem asi špatně provedl konzultaci s panem ministrem, tak svůj návrh beru zpět.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Máme tedy návrh procedury pouze jeden tak, jak nám jej předložil pan zpravodaj. Já o tomto návrhu dám hlasovat.

  Zahajuji hlasování o návrhu procedury tak, jak jej představil pan zpravodaj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 206. Přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný. Návrh procedury byl přijat a já poprosím pana zpravodaje, aby nás touto procedurou provedl.

 • Poslanec Pavel Čihák: Takže první hlasování budeme hlasovat o variantě číslo 1. Kdo je pro variantu číslo 1?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím o upřesnění, co to znamená varianta číslo 1. - Pan poslanec Huml faktická poznámka.

 • Poslanec Pavel Čihák: Varianta 1 je zabránění odjezdu vozidla do tří hodin, když nebylo požádáno do tří hodin o jeho sejmutí. To je varianta 1. Varianta 2 do šesti hodin a varianta 3 do 24 hodin.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Máme tři varianty. Pan poslanec Huml trvá na své faktické poznámce? Netrvá.

  Takže víme, o čem budeme hlasovat. Budeme orientačně hlasovat o třech hodinách, šesti hodinách nebo 24 hodinách. Takže dávám nejprve orientačně hlasovat, kdo je pro tři hodiny.

  Pardon, nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Všichni jsme přihlášeni a já poprosím, budeme orientačně hlasovat a poprosím pana zpravodaje a pana ministra o stanoviska k jednotlivým variantám.

  Takže orientační hlasování k variantě tři hodiny. Pan zpravodaj i ministr mají stanovisko záporné.

  Zahajuji hlasování, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 207. Přihlášeno 115 poslankyň a poslanců, pro 16, proti 53. Zdrželo se 46. Takže pro 16.

  Druhá varianta je varianta šest hodin. Poprosím o stanovisko pana zpravodaje a pana ministra. (Oba stanovisko záporné.)

  Zahajuji orientační hlasování o variantě šest hodin. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 208. Přihlášeno 117 poslankyň a poslanců, pro 25, proti 53, zdrželo se 39.

  Třetí orientační hlasování je hlasování o variantě 24 hodin. Poprosím o stanovisko pana zpravodaje i pana ministra. (Oba stanovisko záporné.)

  Zahajuji hlasování o této variantě. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 208. Přihlášeno je 117 poslankyň a poslanců, pro 58, proti 41, zdrželo se 18.

  Takže jestli to dobře zrekapituluji, pro variantu tři hodiny bylo 16 poslanců, pro variantu šest hodin 25 poslanců, pro variantu 24 hodin 58 poslanců. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Pavel Čihák: Takže nyní přistoupíme k tomu, že varianta, která má nejvíce hlasů, se bude hlasovat jako první, to znamená, že budeme hlasovat A1 a A2 s vítěznou variantou, to znamená s variantou číslo 3.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím o stanovisko pana zpravodaje, pana ministra. (Oba záporné stanovisko.)

  Zahajuji hlasování o této variantě. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 210. Přihlášeno 118 poslankyň a poslanců, pro 63, proti 42, návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Pavel Čihák: V tomto případě budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích B1, B2 a B3. (Stanoviska záporná.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrzích B1, B2, B3. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 211. Přihlášeno 117 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 46. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.***

 • Poslanec Pavel Čihák: Nyní budeme hlasovat o C1 - odkladný účinek řízení o námitkách při soudní ochraně. To vysvětloval pan poslanec Huml. Takže hlasujeme pro C1.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C1, jestli to dobře chápu. (Zpravodaj souhlasí.) Pan poslanec Novotný se hlásí k faktické poznámce? Nehlásí.

  Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C1. Poprosím pana zpravodaje o stanovisko. (Záporné.) Pan ministr? (Záporné.)

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 212, přihlášeno 118 poslankyň a poslanců, pro 47, proti 49. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji, dále.

 • Poslanec Pavel Čihák: Nyní budeme hlasovat o legislativně technické úpravě, což je pozměňovací návrh číslo 2.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím. (Zpravodaj: Kladné.) Pan ministr? (Kladné.)

  Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě. Kdo je pro, zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 213, přihlášeno 118 poslankyň a poslanců, pro 101, proti 4. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Pavel Čihák: A na závěr budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, ale legislativa mi tady signalizuje, že prosí o tříminutovou pauzu. Vznikl při hlasování a při proceduře, kterou přednesl pan zpravodaj, drobný problém. Takže prosím o pauzu v délce tří minut. Budeme pokračovat v 15.25 hodin. Děkuji vám.

  (Jednání přerušeno od 15.22 do 15.25 hodin.)

  Milé kolegyně, milí kolegové, je 15.25 hodin. Prosím, abyste se vrátili na svá místa, a poprosím pana zpravodaje o informování, jestli opravdu byly všechny pozměňující návrhy hlasovány v pořádku.

 • Poslanec Pavel Čihák: Děkuji za slovo. (Stále hluk a nepřehledno v sále.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, páni kolegové, ale pořád je to tu jak v židovské škole. Prosím, abyste se usadili na svá místa. Děkuji vám. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Čihák: Po poradě s legislativním odborem proběhlo vše podle pravidel a hlasování je v pořádku.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Jsem rád, že jsme upřesnili. Jsme tedy připraveni hlasovat o návrhu jako celku. Bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 173, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 214, přihlášeno 117 poslankyň a poslanců, pro 89, proti 10. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu zpravodaji za spolupráci i panu ministrovi.

  Dalším bodem našeho jednání je

  U stolku zpravodajů zaujal místo pan ministr dopravy Antonín Prachař a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Josef Pfléger. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 177/2.

  Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Neeviduji žádnou přihlášku do rozpravy. Pakliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje nebo pana ministra. Není zájem.

  Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby přišel k řečnickému pultíku a oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim. Prosím, pane zpravodaji. (V sále je silný hluk.)

 • Poslanec Stanislav Pfléger: Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, páni kolegové. Posloucháme návrh procedury. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Stanislav Pfléger: Takže ještě jednou dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych vás velmi rád potěšil při pátku odpoledne s návrhem velmi jednoduchého hlasování na rozdíl od zákona o dětských skupinách a silničním provozu. K tomuto zákonu byly předloženy pozměňovací návrhy, které mají jenom legislativně technické úpravy, které nemají zásadní vliv na obsah zákona. Čili navrhuji hlasovat všechny pozměňovací návrhy společně a potom celý zákon jako celek. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Je to poměrně jednoduchý návrh procedury, takže předpokládám, že o něm nemusíme dávat hlasovat. Má někdo námitku proti tomuto postupu? Nemá námitku, děkuji. Budeme tedy hlasovat nejprve o pozměňovacích návrzích a pak o zákonu jako celku.

  Prosím pana zpravodaje o stanovisko k pozměňovacím návrhům. (Souhlas.) Prosím stanovisko pana ministra. (Souhlasné.)

  Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích k zákonu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 215, přihlášeno 116 poslankyň a poslanců, pro 105, proti žádný.

  Konstatuji tedy, že bylo o všech pozměňovacích návrzích hlasováno, a přikročíme tedy k návrhu zákona jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 177, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zahajuji hlasování o tomto zákonu a o tomto usnesení. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 216, přihlášeno 116 poslankyň a poslanců, pro 111, proti žádný.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu a je to

  Prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Fiedler a zpravodaj rozpočtového výboru a petičního výboru pan poslanec František Laudát. Obdrželi jste sněmovní tisk 41/5, který obsahuje návrh na zamítnutí a návrhy doprovodných usnesení.

  Otevírám tedy rozpravu. V tento moment registruji tři řádné přihlášky. První byl přihlášen pan poslanec Tomio Okamura. (Dává přednost předkladateli.) Ano, děkuji, takže s přednostním právem. Prosím.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne ještě jednou, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já tedy v zastoupení kolegy Kádnera u našeho návrhu o spotřebitelského úvěru. Už jsme tady tento bod projednávali v prvním čtení, ve druhém čtení, ve výborech, bylo přerušeno projednávání. Znáte asi, jaká byla usnesení k tomuto přijata. Já víceméně pořád navrhuji, abychom se tímto zákonem zabývali.

  Námi navrhované zastropování roční procentní sazby nákladů je omezením lichvy, která by mohla být poprvé jasně definována. Lichva a s ní spojené exekuce vyřazují značnou část obyvatel ČR z ekonomického života. To má přímý dopad na hospodářskou stagnaci naší země, což je ostatně čím dál více znát. Dnes není výjimkou, že si lidé půjčují za tisíc i deset tisíc roční procentní sazby nákladů. A pak se nemůžeme divit, že okamžitě končí v exekuci. Ony totiž tyhle půjčky s lichvářským úrokem a exekuce mají spolu velmi úzkou souvislost. Lichva je byznysem na lidské neštěstí a přiznám se, že když slyším některé zdejší protiargumenty, tak přemýšlím o těchto argumentech a morálním podnikatelském rozumu zastánců současné situace.

  Já jsem už zde přednášel několikrát, když jsme to projednávali na výborech i ve druhém čtení, že v okolních zemích ČR je tato záležitost regulována. Země jako Rakousko, Francie, Německo a ostatní mají tuto věc v zákoně regulovánu. A já si proto myslím, že by bylo vhodné, aby byla regulována i z tohoto důvodu.

  A mám k tomu ještě jeden jiný a pro mě poměrně podstatný důvod. Uvidíme, jak se k tomu postaví poslanci dotčených stran a zde přítomní. Přečtu vám jednu větu: "Smluvní strany se zavazují prosadit limit celkové výše úroků." Přečtu to ještě jednou: "Smluvní strany se zavazují prosadit limit celkové výše úroků." Já se vás ptám tady v plénu, jestli víte, odkud tato věta pochází. Nebudu vás dlouho napínat. Je to věta z bodu 9.5, strana 36 koaliční smlouvy mezi sociální demokracií, hnutím ANO a KDU-ČSL. Takže vy jste se, kolegové, ve vaší koaliční smlouvě zavázali k tomu, že budete regulovat maximální výši úroků, a nyní chcete tento zákon zamítnout? Já se domnívám, že to je trochu podvod na voličích, na těch, co vás volili. Stejně tak jako to udělala sociální demokracie s restitucemi. Takže teď je na vás, jak se postavíte k vaší koaliční smlouvě, jestli se k ní postavíte čelem, anebo máme brát vaši koaliční smlouvu jako cár papíru, kde se dá napsat cokoliv a pak se to nedodrží.

  Já nebudu takto útočný vůči vám a využiji nabídky, kterou tady učinila paní poslankyně Kristýna Zelienková, že navrhla, abychom společně pracovali na tomto zákonu. A já tedy budu navrhovat vzhledem k tomu, že vy to máte ve vaší koaliční smlouvě a nakonec přece jen byla vstřícnost alespoň od části poslanců minimálně hnutí ANO, a já doufám, že se přidají i poslanci sociální demokracie, abychom tento návrh zákona vrátili do druhého čtení, popracovali na něm a znovu tedy přistoupili k jeho projednání v Poslanecké sněmovně. Tato varianta, kterou navrhuji, totiž nebude znamenat další prodlevu v projednávání tohoto zákona, nebude znamenat další pokračování častokrát utrpení občanů postižených lichvou. A já vás vyzývám k tomu, abyste za prvé přijali tento můj návrh a za druhé poslance dotčených klubů, abyste respektovali vaši koaliční smlouvu a vaše sliby voličům. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než udělím další přednostní právo panu poslanci Laudátovi, tak jsem obdržel omluvenku, kterou přečtu. Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Nekl.

  Nyní vás poprosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Ne s přednostním právem, ale jako zpravodaj.

  Prosím vás, dotyčný návrh prošel prvním čtením, byl přikázán rozpočtovému a petičnímu výboru. Rozpočtový výbor na svém zasedání 21. května přijal usnesení - nemá smysl tady říkat číslo, ve kterém za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně zamítnout tento návrh, a přijal zároveň dva body doprovodného usnesení, které - nechci zdržovat - nebudu číst. Budu ho číst před hlasováním.

  Petiční výbor projednal taktéž 27. května tento návrh. Nedospěl k názoru, zda bude doporučovat zamítnutí, či nikoliv. Prostě nebylo přijato usnesení. A bylo přijato doprovodné usnesení napříč politickým spektrem, podobně jako v rozpočťáku, s tím, že první bod je víceméně totožný, to znamená konstatování, že lichva je vážným problémem. A přibylo tam proti rozpočtovému výboru, že žádáme ministryni práce a sociálních věcí o předložení analýzy lichvářských praktik s důrazem na lokality s vysokým podílem občanů ze sociálně vyloučených skupin***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní jsou řádně přihlášeni, první je pan poslanec Okamura a poté pan poslanec Votava. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já vím, že je nás tady už trošičku málo, ale všichni se shodujeme - možná, že je to naopak příležitost, že tady jsou ti vytrvalí, které zajímá problematika občanů České republiky, přestože je pátek odpoledne - a já bych chtěl opravdu vás poprosit, protože ta problematika těch přemrštěných úroků a lichvy, všichni jsme se tady shodli, když to procházelo těmi třemi čteními, že všichni cítíme, že ten problém je, že existuje.

  V této Sněmovně jsme už - teď mě nechytejte za slovo - osm měsíců, skoro rok. A skoro rok jsme zase ztratili tím, že tady hovoříme o problému. Já vidím analogii s těmi exekutory, které jsme tady také řešili v případě toho návrhu na tu teritorialitu a v okamžiku, že to zamítneme teď ve třetím čtení, tak už víme předem, že občané budou přibližně minimálně rok, a to ještě to vidím pozitivně, trpět, budou oběťmi lichvářských praktik, znovu budou končit na různých dávkách, znovu budeme muset - společnost to velice zatěžuje tyto problémy a znovu si tady budeme říkat, jak jsou lichváři špatní a jak občané trpí.

  Můj návrh je skutečně, pojďme - mě tedy velice inspiroval a nadchl mě přístup vás všech v případě teritoriality exekutorů a vůbec problematiky exekutorů jako takových, kdy jste našli odvahu, a já vám za to opravdu děkuji všem, že jsme to vrátili k dopracování, vašimi hlasy. Jak víte, tak pracovní skupina se sešla ve velmi silném složení tento týden, je tam lhůta do konce srpna, kdy už se má skutečně analýza k exekutorům být, a společně bychom my všichni vytvořili návrh, který by na podzim šel dopracovaný do Poslanecké sněmovny jako konsensus všech politických stran, a nezapadne to a ten problém exekutorů jde jasně dopředu a evidentně to vypadá, že to bude rychlejší, než kdyby návrh byl zamítnut a zase to šlo všechno od začátku. Takže mně se to jako líbilo, že jsme tady skutečně zatáhli za jeden provaz a ten palčivý problém v případě exekutorů jsme takto společně začali řešit.

  A teď zpátky ke spotřebitelskému úvěru. Já jsem si vytáhl jenom pár stanovisek, velice krátkých, nebudu tady protahovat, která hovoří o problematice lichvy. 22. 3. 2013 Českomoravská konfederace odborových svazů vlastně říká, že bude nutno přijmout potřebná opatření, která jednoznačně definují lichvu a zabrání finančním spekulantům parazitovat na svízelné finanční situaci zaměstnanců tím, že jim nabízí nepřiměřeně úročené půjčky, které vedou k nezvládnutelnému zadlužení domácností a často končí osobním bankrotem či exekucemi. Takže odboráři - tím se obracím především na levicové spektrum - odboráři vlastně říkají, že je to obrovský problém. Českomoravská konfederace odborových svazů, jednal jsem o tom tady s panem předsedou Středulou tento týden, má přes půl milionu členů, a oni chtějí, aby se to řešilo, a už vyzývají nás politiky k tomu, minimálně od 22. 3. 2013, já myslím, že déle, takže to se obracím směrem k vám nalevo.

  Dále tady čtu koaliční smlouvu mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL, kterou jste zveřejnili 13. 1. 2014, takže se obracím zase i na hnutí ANO, kdy píšete, že nesmlouvavý boj proti všem formám korupce, závažné hospodářské kriminality, lichvě a neférovým exekucím a insolvencím je vaší prioritou.

  Dále čtu - 14. 2. 2014 z programového prohlášení vlády, které následovalo po koaliční smlouvě, kde se v kapitole 2 v prioritách vlády píše, že vláda bude prosazovat nesmlouvavý boj proti všem formám korupce závažné hospodářské kriminality, lichvě, zneužívání exekucí a neférovým insolvencím. A navíc je tam ještě věta, že budete podporovat podporu zvýšení finanční gramotnosti občanů České republiky.

  To znamená, v podstatě všechno nám to zapadá velice dobře. Úplně perfektně nám to zapadá.

  To znamená, navíc bych chtěl jenom připomenout jednou větou to, co jsem tady říkal ve druhém čtení, že ve 13 zemích Evropské unie jsou úroky zastropované. Ve 13. Ano, už jsme si to probrali, nebo víme to všichni, určitě to ví i tady pan předseda Votava a další, že metody jsou různé, ale asi bychom mohli najít nějakou variantu.

  Proto jsem vás chtěl poprosit všechny, já vím, že jste naladěni k tomu to třeba zamítnout, ale možná bychom to mohli přehodnotit. Slyšel jsem tady prostřednictvím pana předsedajícího paní poslankyni Zelenkovou, která říkala, že je na tom také ochotna pracovat za hnutí ANO. Hovořili jsme o tom. To znamená, nebylo by možné, protože přece víte, že když to jednou spadne pod stůl, tak zase se o tom tady budeme bavit dlouho, nebylo by možné, aby to byl návrh nás všech společný, vrátit to buď k přepracování, nebo do druhého čtení, jedna nebo druhá varianta, nás je v Úsvitu jenom čtrnáct, ale my navrhujeme variantu vrátit to do druhého čtení a pracovat na tom, nebo možná i ta druhá k tomu dopracování, a nenechat to prostě spadnout pod stůl.

  Já se s tím setkávám opravdu i v těch vyloučených lokalitách, které také navštěvuji, i mezi těmi nejchudšími občany. Je to opravdu katastrofa, jakým způsobem si ti lidé - ten problém je prostě velice, řekl bych, dramatický a celospolečenský.

  A závěrem samozřejmě bych chtěl říci ještě jednu věc. V případě, že by ten návrh byl teď zamítnut, tak bych se rozhodně chtěl zeptat - a mluvil jsem o tom i s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů panem Středulou a ten mi přímo, jsme se na tom shodli, abych se tím pádem zeptal, co by tedy vláda udělala - a není to nic, že bych chtěl někoho tady teď popichovat, ptám se opravdu věcně, co se týče finanční gramotnosti, podpory finanční gramotnosti. Protože jestli to tady teď zamítneme, tak pojďme říci také to B, jestli tedy alokujeme nějaké prostředky na podporu finanční gramotnosti. A není to jenom o méně gramotných nebo o těch méně vzdělaných, protože já sám s tím mám problémy, a to třeba jenom z důvodu, že mám hodně práce a ty dvě stránky drobných písmenek na druhé straně, na těch smlouvách, nejsem ani schopen přečíst, jak je to drobné písmo. Já bych na to potřeboval lupu a to nenosím brýle. To znamená, že člověk si naběhne, ani neví jak. Já sám bych uvítal zastropování úroků, protože je to skutečně náročné.

  Proto jsem vás chtěl poprosit, už se nebudu opakovat, jestli bychom to nezamítali, protože na základě i těch exekutorů mám zkušenosti, že když se to nezamítne a udělá se pracovní skupina, všichni se na tom sejdeme, všichni dohromady podáme návrh společný, tak to bude rychlejší a lidem ulevíme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde faktickou poznámku. Budete druhý, pane poslanče (k poslanci Kováčikovi), před vámi je pan poslanec Opálka. Dobře, tak on se vzdává ve váš prospěch. Máte dvě minuty, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já osobně tedy nebudu podporovat návrh na zamítnutí, ale o tom to teď není. Já bych chtěl poprosit, abychom se zamysleli nad situací, kdy tady ve Sněmovně - pravda, v pátek odpoledne - probíhá projednávání návrhů zákonů ve třetím čtení, čili hlasuje se o tom, jak budou zákony vypadat předtím, než je pošleme do Senátu, a nevidím tady žádného člena vlády, a to ani pověřeného ani nepověřeného, jak bývalo dříve zvykem se vymlouvat jeden na druhého, že pověření má ten či onen.

  Upřímně říkám, že nevím, jak si s tou situací poradit. Chce se mi navrhnout přerušení projednávání tohoto bodu nebo přerušení schůze, dokud se nedostaví nějaký zástupce vlády, nejlépe pověřený zástupce vlády. Takže si v této chvíli beru přestávku na pět minut. Děkuji. Tedy žádám o přestávku na pět minut.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, já vaší žádosti vyhovím. Přerušuji jednání na pět minut, s tím, že se samozřejmě pokusíme zajistit nápravu. Jednání bude pokračovat v 15.55 hodin.

  (Jednání bylo přerušeno v 15.50 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, zazvoním a přivolám z předsálí zbývající poslankyně a poslance, protože přestávka, kterou jsme si vzali, již uplynula. Máme zde již přítomné i členy vlády.

  Jako dalšího přihlášeného s faktickou poznámkou zde mám pana poslance Opálku. Vás ostatní poprosím, abyste se, kolegové a kolegyně, ztišili, zároveň prosím, aby pan navrhovatel a zpravodaj zaujali místo u stolku zpravodajů, abychom mohli pokračovat v projednávání daného bodu. Děkuji vám.

  A nyní poprosím pana poslance o jeho faktickou poznámku.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. V rámci faktické poznámky se chci zmínit o tom, že pan předseda Okamura tady hřímal o malém počtu členů. Musím konstatovat, ať se pak podívá na hlasovací listinu, kolik z těch, kteří návrh zákona předkládají, tu bude dnes hlasovat, protože v našem klubu toto procento je daleko vyšší než v jejich.

  A druhá poznámka je praktická. Víte, finanční gramotnost je samozřejmě důležitá a zavádí se i na školách, a dokonce jsme za ni utratili nemálo finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Ale mentálně nemalá část společnosti, odhaduje se na 20 až 30 %, i po nějakých školeních na to prostě nemá. Pokud zákonem nestanovíme nějaké hranice, tak někteří lidé i v budoucnu, i kdyby prošli nějakým školením, za které utratíme nemálo peněz, a některé firmy možná budou rády, že budou moci školit, si stejně nepomohou. Já se také přikláním k tomu, aby stát ochránil i tyto lidi, kteří, žel, mentálně na to opravdu nemají. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. A nyní již eviduji řádně přihlášeného pana poslance Václava Votavu. Máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já budu hlasovat pro zamítnutí, tak jako jsem hlasoval na rozpočtovém výboru, a předpokládám, že tak bude hlasovat i sociální demokracie, tak jako členové rozpočtového výboru za sociální demokracii hlasovali i na rozpočtovém výboru.

  My jsme nehlasovali pro zamítnutí, resp. jsme nenavrhovali zamítnutí v prvním čtení, a uvítali jsme, a musím říci, že chci dokonce i poděkovat Úsvitu, že přišel s touto iniciativou, byť já s ní ve finále nesouhlasím. Ale otevřeli jste téma, které určitě je třeba řešit, to nikdo nepopírá. I tímto vám tedy za toto otevření poděkovat mohu. Proběhl tady seminář, už jsem o něm několikrát mluvil, velice podnětný seminář. Myslím, že ten otevřel oči také mnohým, i v pohledu, jak tuto problematiku řešit.

  Na rozpočtovém výboru, byť jsme tedy navrhli, aby plénum zamítlo tuto materii, jsme přijali určité doprovodné usnesení. Toto usnesení já určitě podpořím, věřím, že ho také podpoří většina členů klubu sociální demokracie.

  Chci říci, že tím, že budeme pro zamítnutí, v žádném případě nevzdáváme boj s lichvou, to vůbec ne. Naopak si myslím, že je třeba s těmito praktikami bojovat. Ale - a teď se obracím na přátele z Úsvitu. Přátelé, ale opravdu tím způsobem, který vy jste navrhli přes RPSN, tak jak jste je nastavili, to opravdu neřeší. A přesvědčil jsem se - a opět zde zmíním seminář - při různých výpočtech, že při některých částkách pro určitá období splatnosti půjčky dokonce vycházejí RPSN daleko více přes 100 %, někdy i 1000 %. A není to lichvářská půjčka. V tom případě by se vůbec nedaly aplikovat některé typy půjček. A neříkám to jenom já, nebo nepřesvědčil jsem se jenom já, přesvědčili se o tom i poslanci, kteří tam byli. Museli jste se přesvědčit i vy, že tomu tak je.

  Znovu tedy opakuji: Chceme bojovat s lichvou, chceme bojovat s nebankovními poskytovateli, těmi, kteří opravdu provádějí takové ty predátorské nájezdy na lidi, zneužívají jejich postavení, zneužívají jejich situace, a chceme bojovat s lichvou. Ale v tomto případě opravdu, tak jak vy to máte nastaveno, s tím já souhlasit nemohu a ani sociální demokracie. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále eviduje dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Okamura a po něm je pan poslanec Klaška. Máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já děkuji za věcný tón mého předřečníka. Ale skutečně chci jenom velice věcně na to reagovat.

  Za prvé nerozumím, proč výbor přijímá usnesení, kde vyzývá vládu, aby řešila lichvu, když jsem tady před chvilku citoval koaliční smlouvu z 13. 1. 2014, kde je naopak napsáno, že to je přímo priorita vlády. Za druhé jsem citoval prohlášení vlády ze 14. 2. 2014, kde je také napsáno, že nesmlouvavý boj proti lichvě a různým neférovým praktikám je v programu vlády. Takže jakoby trošku jsem nepochopil jenom tu logiku věci, proč se tedy vyzývá k něčemu, k čemuž už vláda před pěti měsíci sama sebe vyzývá, a v podstatě my jako opozice víceméně tedy spíš čekáme na to, kdy vláda to prohlášení, které tady máme ze 13. 1., to znamená tedy před půl rokem, se bude naplňovat. Tedy snad to nebude fungovat tak, a říkám to klidným tónem, že po půl roce se tady budeme znovu vyzývat, že koaliční poslanci tady začnou vyzývat vlastně koaliční vládu k tomu, aby plnila něco, co před půl rokem se jakoby zavázala.

  Proto já jsem vás chtěl znova poprosit o to, protože zamítnutí tohoto návrhu znamená vlastně na dlouhou dobu konec řešení přemrštěných úroků a lichvářských praktik. Protože já už to tady znám, ten problém s lichvou se tady netáhne jen toto volební období. Tady řešíme problém, který je tady dlouhá léta. Tuším, že je to jeden z mnoha problémů, kvůli kterému šlo do politiky určitě i hnutí ANO - vypořádat se s těmito praktikami. A znova říkám, nebo i ostatní, určitě jsou tady, kteří to chtějí řešit. Proto já znova říkám, ještě k tomu semináři, prosím vás -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, váš čas. Vzal jste si faktickou poznámku. Omlouvám se.

 • Poslanec Tomio Okamura: Tak já se přihlásím ještě jednou. Tady se hlásím.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Dále pan poslanec Klaška. Také s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já už jsem se k tomuto tématu zde vyjadřoval dvakrát - jak v prvním, tak ve druhém čtení. Poděkoval jsem a znovu chci poděkovat Úsvitu, stejně jak to řekl pan předseda rozpočtového výboru, že zvedli toto téma.

  Bohužel ten návrh problém lichvy neřeší. Této záležitosti jsem se věnoval, zúčastnil jsem se toho semináře. Všichni zhruba víme, kde ten problém je. Bohužel vámi nastavené parametry rozdělení spotřebitelského úvěru do 15 tisíc, nad 15 tisíc, omezení RPSN atd. ten problém neřeší, nehledě na to, že soudní praxe a soudní judikáty už jakýmsi způsobem se k zastropování, který k RPSN vyjádřily, když řekly, že úvěry s RPSN nad 44,1 % jsou nepřiměřeným obohacením atd.

  Takže já bych také chtěl vyzvat k nějakému konsensu v tom, aby skutečně vládní návrh s celým legislativním kolečkem učinil kvalitní návrh, aby měl šanci na to, abychom dokázali tento segment přísněji regulovat, aby došlo k větší regulaci věřitelů, poskytovatelů, k jejich registraci, k jejich nějaké odborné erudici a podobně. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. S faktickou je dále přihlášen pan poslanec Okamura.

 • Poslanec Tomio Okamura: Děkuji. Já se omlouvám, že jsem si tam nepočítal dvě minuty, to jsem tedy nechtěl chodit na mikrofon dvakrát. Abych neztrácel čas, velice krátce.

  Nám se jednalo o to, my jsme vyšli z jednoho z modelů té lombardní sazby v jedné z těch třinácti zemí západní Evropy, tuším, že to byla Belgie. V druhém čtení náš návrh nebylo dogma. Stačilo naroubovat jakýkoliv jiný návrh a myslel jsem, že se na tom v druhém čtení shodneme. My na něm nelpíme. Pojďme tam dát jakýkoliv funkční návrh, do toho vložit. Jeden z těch ze třinácti zemí EU, kde to funguje.

  K tomu semináři. Mě tedy překvapilo, a tady pan poslanec to zmínil, že bankovní unie, tato lobbistická organizace, vidí řešení v registraci či nějakých licencích těch subjektů, co půjčují peníze. No tak to jsme se dostali jinam. Oni to zneužili k omezení konkurence, místo abychom řešili zastropování úroků. Tak to mě tedy velice nemile překvapilo. A dokonce potom za mnou někteří účastníci semináře chodili a říkali mi to jako důvod. A já jsem říkal, no tak to tedy se to opravdu dostalo jiným směrem a to si snad bankovní asociace tady z nás dělá legraci.

  A poslední věc k těm soudům. Vážený pane kolego, to je přece ten problém, že oběti lichvářských úroků nemají ani gramotnost ani peníze na to si zaplatit advokáty a soudit se. Proto přeci v těchto zemí a v mnoha civilizovaných zemí se to zastropovává zákonem už předem, protože často těmi oběťmi jsou ti nejchudší a ti nemajetní a je potřeba je bránit předem. Protože ne každý se narodil inteligentní, solventní, bohatý a chytrý. A ta společnost, republika, se skládá ze zemí jak bohatých, tak chudších, a stát je tady od toho, aby lidi chránil, aby je nenechal prostě vyhodit na dlažbu a aby se o ně v těch krizových situacích postaral, protože ne všichni jsou bohatí.

  Takže to jsem chtěl jenom říci. A znova vás prosím, vraťme to buď k dopracování, nebo do druhého čtení. A pojďme, ať to urychlíme, myslím řešení toho problému, pro ty občany, ať už nejsou oběťmi, na tom pracovat společně dál, protože zamítnutí bude zase na dlouho.

  A já jsem to viděl u té pracovní komise, u těch exekutorů. Náměstek Pelikán řekl, že nemá lidi na to udělat analýzu ani problém exekutorů a chtěl na to čas až do října nebo do listopadu. (Upozornění na čas.) Náš poslanec Marek Černoch řekl, že to má být do srpna. Bylo to do srpna. Takže to ministerstvo nemá ani lidi na to dělat tu analýzu, prosím vás. My jsme to slyšeli a slyšeli to teď i na té schůzce. Takže děkuju.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Takže prosím další faktickou poznámku pana poslance Klašky. Máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ten problém to fakt neřeší. Já jsem to tady nechtěl zmiňovat. Oni prostě to RPSN obejdou, když to zastropujete. V těch smlouvách je problém. Tam je potřeba se na to podívat. Prostě ti věřitelé to obejdou. Děkuju.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku zde mám od pana poslance Holíka. Máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Dobré, krásné páteční odpoledne. Přátelé, sedíme tady všichni ve Sněmovně. Hádejte, na koho bývá nejvíc vtipů. No je to na nás. A víte proč? My našim voličům dáváme příčinu. Já bych vás chtěl vyzvat, udělejme jednou opak. Zkusme se tady nehádat, nedávat příčinu, ať si z nás dělají prču. (Šum v sále.) A zkusme spolupracovat. Hlasovat sami za ty lidi, kteří nás zvolili. Podali jsme nějaký návrh. (V sále je neklid.)

  Haló, můžete tam být vlevo trochu ticho?***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, oslovujte jiné poslance mým prostřednictvím, buďte tak laskav.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Omlouvám se, prostřednictvím pana předsedajícího. (Někteří poslanci v levé části sálu tiší kolegy.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pokračujte.

 • Poslanec Jaroslav Holík: Udělejme teď jednu věc. Podali jsme návrh. On nebyl zcela dokonalý. Ale zaznělo tady při druhém čtení, že jsme schopni se spojit a tento návrh dopracovat. Tak do toho pojďme.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji zde řádně přihlášeného pana poslance Fiedlera. Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za ztišení, že se navzájem posloucháme. Děkuji vám.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne ještě jednou. Já bych chtěl zareagovat na to, co tady zaznělo, a především na to, že vnímáme vstřícnost od ostatních poslanců, od ostatních poslaneckých klubů, že tento problém vnímají a že mají zájem jej řešit. Já si přesto pořád myslím, že to, co tady říkal pan kolega poslanec Votava, ano, já s tím souhlasím a my to budeme podporovat, doprovodné usnesení o tom, aby se tím začala zabývat vláda, aby se začal řešit bankovní registr. S tím samozřejmě souhlasím. Tento problém v podstatě vyplynul ze semináře. Jenže ono to, co říkal náš předseda Tomio Okamura, omezení konkurence, to znamená omezení počtu subjektů, které na trhu budou figurovat, velmi často omezuje konkurenci a v praxi všichni víte, že to vede ke zvyšování cen, respektive povede ke zdražování tohoto produktu. Ta příležitost pro poskytovatele já se obávám, že bude neodolatelná.

  To, co tady říkal, myslím, že to byl kolega poslanec Klaška, že to neřeší. My vycházíme z toho, že RPSN neřeší tento problém. Vnímáme věci, které zazněly v diskusi na semináři, a proto sami říkáme - pojďme ten návrh zákona dopracovat. Sazby, které jsou stanoveny, pokud jsou pouze dvě, nechme se inspirovat belgickým modelem, kde jich je tuším osm nebo deset, což neříkám, že jich tam musí být osm nebo deset. Zvolme tedy další omezení tak, aby to lépe odráželo situaci na bankovním trhu, aby to neomezovalo krátkodobě a mikroúvěry, jak zaznělo ve výtkách. Já si myslím, že problém je velmi snadno řešitelný.

  Znovu si vám dovolím připomenout, že když to máte v koaliční smlouvě, tak bychom se měli vážně zamyslet. A já říkám, neztrácejme čas. Lidé trpí, trpí už dlouhou dobu. Pojďme jim pomoci. Je to v souvislosti s exekucemi, vysoké úroky, lichvářská půjčka je první krok k exekucím, je to prostě cesta do dluhové pasti. A tady máme možnost dát všichni hlavy dohromady. Já vás k tomu vyzývám. Sedněme, dopracujme koeficienty omezení, aby vyhovovaly tomu, co zaznělo, výtky, připomínky. Já si myslím, že to je jednoduché. A současně budu podporovat to, aby vláda začala řešit ve spolupráci s Ministerstvem financí nebo Českou národní bankou registr poskytovatelů úvěrů tak, abychom přispěli k tomu, že tento problém bude uveden do pořádku.

  Vyzývám vás, prosím vás, abychom tedy vrátili tento návrh do druhého čtení a společně na něm popracovali. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. V tento moment neeviduji ani přihlášení do řádné rozpravy nebo s faktickou poznámkou. Je-li tomu tak a pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele nebo zpravodaje, zda si vezmou závěrečné slovo. Pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom než vás potom provedu procedurou hlasování. To byl spor, se kterým už jsem měl problém hned při prvním čtení. Tohle zrovna není návrh zákona, který bychom tady měli lepit my a vyrábět samodomo. Tam to zasahuje do několika citlivých oblastí a od toho máme vládu, od toho máme rozsáhlé ministerské aparáty. Přece poslanci nejsou od toho, aby vyráběli zákony nebo zásadní novely. To je něco špatně. Pokus projednat to nějak ve výborech byl učiněn. Pozměňovací návrhy nakonec žádné načteny nebyly. Je to od května, bez řádných analýz, a tak dál a tak dál. Nikomu přece nic nebrání v tom, aby se domluvil s příslušnými resortními ministry, šel za těmi, kteří budou zpracovávat problematiku, a spolupracoval s nimi.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se pana navrhovatele, zda si vezme závěrečné slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Já jen velmi stručně. Nebudu se znovu opakovat. Prosím, zvažte to, zda chcete respektovat a dodržovat vaši koaliční smlouvu a zda společně, opravdu vyzývám společně, uděláme něco pro lidi, kteří trpí finanční pastí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní poprosím zpravodaje rozpočtového výboru, aby nás provedl hlasováním.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji. Nejdříve bychom hlasovali o návrhu na vrácení do druhého čtení. V případě, a tam můžeme hlasovat i potom, budou hlasovány samostatné návrhy Poslanecké sněmovny, jednak rozpočtový výbor - prosím, poslouchejte, nemůžu tomu říct, omlouvám se panu Koníčkovi, že doprovodné usnesení, pokud by byl zákon zamítnut, tak to není doprovodné, je to samostatné usnesení Sněmovny k problematice:

  "Poslanecká sněmovna vyslovuje názor, že predátorské a lichevní praktiky na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů jsou velmi závažným negativním společensko-ekonomickým jevem, který ohrožuje řadu občanů.

  Za druhé: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákonné úpravy, která by podstatně zpřísnila podmínky pro vstup do podnikání v oblasti poskytování úvěrů (nejen spotřebitelských) nebankovními poskytovateli a zavedla nad jejich činností účinný dohled."

  Pokud se týká petičního výboru, tak ten v podstatě první bod má totožný a je v něm obsaženo vše, snad s výjimkou termínu, ale tam bych neúkoloval vládu kdy. Je to na vašem zvážení, nicméně první bod, nebudu ho číst, je víceméně totožný.

  K tomu navíc je, a to by bylo když tak samostatné, třetí bod, hlasování o usnesení Sněmovny ve věci, tedy: "3. Poslanecká sněmovna žádá ministryni práce a sociálních věcí o předložení analýzy lichvářských praktik s důrazem na lokality s vysokým podílem občanů ze sociálně vyloučených skupin." To by byl druhý bod k hlasování, kde bych tedy doporučoval, aby se hlasoval rozpočtový výbor en bloc, směrem k MPSV samostatně jako třetí hlasování a čtvrté hlasování by byl návrh na zamítnutí předloženého zákona.

  Takže tolik zatím k proceduře.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já vás ještě na chvíli přeruším, protože se hlásí s přednostním právem pan poslanec Kováčik, takže mu dám slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já se moc omlouvám, ale pokud bude návrh vrácen do druhého čtení nebo dopracování nebo jakkoliv, není k čemu přijímat jakékoliv usnesení. Pokud bude návrh zamítnut, není k čemu přijímat jakékoliv doprovodné usnesení, v prvním i druhém případě, a chceme-li přijmout jakékoliv jiné usnesení než doprovodné, musíme si k tomu schválit, že tady zařadíme příslušný bod do programu schůze Poslanecké sněmovny. Jinak o těchto návrzích hlasovat nemůžeme, čili jsou tyto návrhy jinak nehlasovatelné. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Znamená to, že nedáváte protinávrh na průběh hlasování? Dobře. Máte slovo, pane zpravodaji.

 • Poslanec František Laudát: Já se domnívám, že minimálně bod třetí, žádost na ministryni práce a sociálních věcí, je hlasovatelná, i kdyby to bylo vráceno do druhého čtení. Já jsem se opravil a řekl jsem, že to nebudou doprovodná usnesení, ale samostatná. Já se domnívám, že Sněmovna může přijmout jakékoliv samostatné usnesení. Prosím legislativu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jak mám informace, tak doprovodné usnesení, o každém z nich se musí nechávat hlasovat samostatně. S přednostním právem ještě pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Ještě jednou. Pokud chceme přijmout samostatné, nikoliv doprovodné usnesení, musíme se jako Poslanecká sněmovna prvně rozhodnout hlasováním. Někdo musí dát návrh na zařazení nového bodu s názvem onoho usnesení, a teprve potom se takové usnesení, bude-li tento bod zařazen, dá projednat a případně schválit. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak jak my máme vysvětlení od legislativy, tak už se to v minulosti dělo, to znamená, v případě, že se přijme hlavní usnesení, může k tomu Sněmovna bez toho, že by schválila nový bod, přijmout doprovodná usnesení. (Nesouhlas z lavic KSČM.) Tak ještě jednou s přednostním právem.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Samozřejmě máte právu a legislativa taky, pane místopředsedo. V případě, že je přijato usnesení Poslanecké sněmovny nebo přijat zákon, tak lze přijmout doprovodné usnesení. Ale je to doprovodné usnesení vždycky k něčemu přijatému. Nikoliv k něčemu, co nebylo přijato. V tom případě je to pouze usnesení a v tom případě ale musí být zařazen nový bod a takové usnesení projednávat v rámci tohoto bodu. Čili doprovodné usnesení lze, pokud přijmeme návrh zákona, usnesení k tomu návrhu zákona. Pokud zamítneme nebo vrátíme, není k čemu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, v tento moment se budu držet výkladu legislativy a ta tvrdí, že to lze. I v případě zamítnutí lze přijmout doprovodné usnesení. To znamená, my musíme přijmout nejdříve samostatné usnesení a k tomu musíme přijmout doprovodné usnesení.

  V tento moment vzhledem k tomu, že už je uzavřena rozprava, mohou vystupovat pouze lidé s přednostním právem. A já bych poprosil pana zpravodaje, aby nás v tento moment provedl hlasováním.

 • Poslanec František Laudát: Takže prosím, první by byl návrh na vrácení do druhého čtení. Stanovisko negativní.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Chci se zeptat pana navrhovatele, jaké má stanovisko. (Poslanec Fiedler: Souhlasné stanovisko.)

  Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

  Končím hlasování číslo 217. Přítomno je 116 poslanců, pro tento návrh bylo 17, proti 55. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec František Laudát: Další by bylo usnesení Sněmovny: "Poslanecká sněmovna za prvé vyslovuje názor, že predátorské a lichevní praktiky na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů jsou velmi závažným negativním společensko-ekonomickým jevem, který ohrožuje řadu bank. Za druhé, žádá vládu, aby zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákonné úpravy, která by podstatně zpřísnila podmínky pro vstup do podnikání v oblasti poskytování úvěrů nejen spotřebitelských nebankovními poskytovali a zavedla nad jejich činností účinný dohled." Moje stanovisko je kladné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan navrhovatel. (Kladné.) Děkuji. Mám zde žádost o odhlášení, to znamená odhlásím vás a požádám o opětovné přihlášení do systému. Takže přihlaste se, kolegyně a kolegové, ať můžeme hlasovat.

 • Poslanec František Laudát: Ještě, prosím, omlouvám se, ještě přečtu jednou pro jistotu ten první bod. Byl jsem upozorněn, že jsem se přeřekl. "Za prvé, Poslanecká sněmovna vyslovuje názor, že predátorské a lichevní praktiky na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů jsou velmi závažným negativním společensko ekonomickým jevem, který ohrožuje řadu občanů." Moc se omlouvám za to přeřeknutí.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Takže byl přednesen návrh na usnesení a já o něm dávám hlasovat a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Případně kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 218, které v tento moment končím.

  Přítomno je 112 poslanců, pro tento návrh jich bylo 103, proti jeden. Tento návrh usnesení byl přijat. Můžeme pokračovat.

 • Poslanec František Laudát: Další by bylo usnesení: "Poslanecká sněmovna za třetí žádá ministryni práce a sociálních věcí o předložení analýzy lichvářských praktik s důrazem na lokality s vysokým podílem občanů ze sociálně vyloučených skupin." Stanovisko kladné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde jednu žádost s přednostním právem ještě předtím, než dáme hlasovat? Dobře.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, já souhlasím s usnesením, ale navrhuji doplnit tam termín. A termín do tří měsíců.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Poprosím vás, jestli byste zopakoval svůj požadavek.

 • Poslanec Tomio Okamura: Chtěl jsem navrhnout, protože vzhledem k tomu, že když se tento týden sešla pracovní skupina k exekutorům, tak náměstek Pelikán řekl na žádost o vypracování analýzy problémy exekutorů, že to stihnou nejdříve do listopadu, protože nejsou na Ministerstvu spravedlnosti lidi. Cituji. A na žádost našeho poslance Marka Černocha, který komisi předsedá, pracovní skupině, a po odsouhlasení, bylo tedy odsouhlaseno, že to bude do srpna. Takže já říkám, že jestli vyzýváme v tomto případě ministryni práce a sociálních věcí, ale v tom předešlém usnesení Ministerstvo spravedlnosti, že mají předložit analýzu, a už teď slyšíme, že nemají lidi a že to bude trvat několik měsíců, tak já se ptám jak dlouho.

  Já bych to rád vyřešil, ten problém, vážení. Já bych chtěl tu analýzu mít brzo, abychom lidem pomohli. Proto apeluji, nebo... Já teď neznám proceduru, omlouvám se. Mně se jedná o ty lidi, takže snad se mi nikdo nebude smát, že neznám teď proceduru, protože bych chtěl, abychom skoncovali s lichvářskými praktikami. Proto bych chtěl, aby byly termíny v tom usnesení dokdy, abychom se dočkali a těm lidem konečně pomohli. Protože na základě mých informací nejsou prý lidi, proto bych rád toto zatermínoval, abychom měli jasné datum, dokdy ty analýzy budou a kdy bude ten vládní návrh, prosím. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde dvě přednostní práva. Tak první je pan poslanec Kováčik, potom paní ministryně Válková a pak pan místopředseda Gazdík. Máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsme ve třetím čtení, dost už dnes v pátek odpoledne v 16.26 hodin znásilňujeme zákon, tedy jednací řád. Pokud by se mělo hlasovat i o tom návrhu, se kterým věcně souhlasím, pana kolegy Okamury, tak by to bylo další porušení jednacího řádu. Leda že by někdo z přítomných ministrů vstal a znovu otevřel rozpravu. A potom takový návrh lze učinit, jedině. Já bych poprosil, fakt dodržujme proceduru, držme se zákona, platí pro nás zejména jednací řád, aby v tom nebyl, jak se to řekne slušně česky, nadále potom chaos. Děkuji.

  V opačném případě budu nucen pro zklidnění vzít, zbývá mi ještě hodina a 55 minut přestávky. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Takže v tento moment poprosím, protože mám přihlášené dva s přednostním právem, je to paní ministryně a pan místopředseda Sněmovny Gazdík, kdo z nich vystoupí s přednostním právem. Takže s přednostním právem vystupuje pan místopředseda Sněmovny Gazdík.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěl upozornit na dva fakty. První fakt je, že my nemůžeme vyzývat konkrétní ministryni, ale vládu. Prosím, aby bylo to usnesení v tomto směru změněno tak, abychom neznásilňovali jednací řád Sněmovny.

  A druhá věc. Mě strašně dojímá starost pana poslance Okamury o ty nejchudší, o to, aby to bylo co nejdřív. Já s ním v tomto plně souhlasím, ale myslím si, že úplně nejlepší cestou, pane poslanče Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, bude, když příště předložíte zákon, který nebudeme muset desetkrát opakovat. My už jsme tady při prvním čtení a vy jste slibovali, že ho opravíte. Teď jsme ve třetím čtení a znovu ten zákon není doupravený a není na to, aby byl schválen. Způsobil by značné potíže. Takže prosím, abyste předkládali zákony, které tato Sněmovna nebude muset desetkrát opakovat, a pak se tak nejvíc zastanete těch nejchudších. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S přednostním právem pan poslanec Okamura.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, já se tu nebudu samozřejmě nějak zlobit, ale jenom bych chtěl říci, jak jsem říkal, a říkal jsem to tady už v druhém čtení, že ve 13 zemích EU je zastropováno a v každé jinak. Já ten materiál mám, vy ho máte z Parlamentního institutu také. To znamená, to, že se tady věčně neshodneme na tom modelu, tak to jsem po prvním čtení čekal. Ale čekal jsem, že po několika měsících tak neskutečně palčivý problém, který pálí minimálně statisíce občanů České republiky, že v těch výborech a po semináři nějaký konsensus najdeme. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde...

 • Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych vás chtěl upozornit na znění § 95 odst. 3, který říká: Na závěr třetího čtení Sněmovna nejdříve hlasuje o návrzích na zamítnutí návrhu zákona vznesených ve druhém čtení, poté o pozměňovacích, popř. jiných návrzích k návrhu zákona. Poté se Sněmovna usnese, zda s návrhem zákona vyslovuje souhlas.

  My už jsme porušili tento odstavec tím, že jste nechal hlasovat o usnesení před hlasováním o návrhu zákona.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: No, já to upřesním tím, že se jedná o to, že byl návrh na způsob hlasování. Ten nebyl nikým rozporován. To znamená, nebyla vznesena námitka proti způsobu hlasování. Tudíž jsem považoval tento způsob a provedení hlasování za schválené. Kdyby tato námitka samozřejmě byla vznesena, dal bych o ní hlasovat. Z toho důvodu budeme pokračovat tak, jak je schválený navržený způsob hlasování. Pouze se vás táži, pane zpravodaji, zda návrh usnesení upravíte tak, jak bylo řečeno, že ukládáme vládě.

 • Poslanec František Laudát: Ano. Rozpravu nikdo neotevřel, takže pouze formálně. Třetí bod usnesení bude znít: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení analýzy lichvářských praktik s důrazem na lokality s vysokým podílem občanů ze sociálně vyloučených skupin."

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Můžeme přistoupit k hlasování. (Zpravodaj: Stanovisko kladné.) Pan předkladatel? (Kladné.) Děkuji.

  V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti? Je to hlasování 219, které končím.

  Přítomno je 112 poslanců, pro jich bylo 87, proti 13. Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Posledním hlasováním by byl návrh na zamítnutí zákona, který jsem předložil ve druhém čtení já. Stanovisko kladné.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Pan předkladatel? (Neutrální.) Tedy záporné.

  Dávám hlasovat o zamítnutí dané normy. Kdo je pro zamítnutí, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování 220, přítomných je 112 poslanců, pro jich bylo 65, proti 34. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas a zákon byl zamítnut.

  Děkuji jak panu navrhovateli, tak panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. S přednostním právem pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, já bych se vás rád optal, na základě čeho... Odvozuji tedy platnost usnesení, která jsme tady před chvilkou přijali. Byl-li návrh zákona zamítnut, nebylo k čemu ta usnesení vůbec přijímat, nebyl příslušný bod zařazen, na základě kterého bychom věc projednávali a přijali následně ona usnesení... Čili podle mého hlubokého vědomí a přesvědčení jsme tady ztratili jenom zbytečně čas tím, že jsme o těch usneseních tady vůbec hovořili. Jednací řád byl porušen už v tom, jak načetl pan kolega Koníček. Mimochodem, byl porušen i tím, že jste mu dal slovo. A jenom proto, že je pátek odpoledne, poměrně pozdní hodina, mi brání v tom vznést námitku proti vašemu postupu. Chci vás poprosit jménem všech ostatních kolegů a kolegyň alespoň z klubu KSČM, abyste skutečně příště jednacímu řádu při řízení věnoval větší pozornost. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM a několika poslanců napříč sálem.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za upozornění. Takže se táži pouze, zda námitka nebyla vznesena. Ne. Pan poslanec Laudát taky nevznáší námitku. Dobře.

  Budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu. Je to

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně spravedlnosti Helena Válková (už je u řečnického pultu) a zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Marie Benešová. Poprosím paní ministryni, aby se ujala slova.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Děkuji, pane předsedající, a omlouvám se, že jsem byla tak rychlá.

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, jde o třetí čtení. Předlohu zákona znáte. Jde o poměrně jednoduchou novelu. Má být nově stanovena délka funkčního období předsedů kolegií Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, a to na dobu pěti let. Návrh vychází z toho, že většina ostatních funkcionářů soudů, tedy předsedové a místopředsedové soudů, již délku funkčního období stanovenou mají. Předseda a místopředseda Nejvyššího soudu a předseda a místopředseda Nejvyššího správního soudu jsou jmenováni na dobu deseti let, předsedové a místopředsedové vrchních, krajských a okresních soudů na dobu sedmi let, takže ta navrhovaná úprava zavádí korespondujícím způsobem délku funkčních období předsedů kolegií Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu na dobu pěti let. Uplynutí funkčního období bude důvodem zániku funkce předsedy kolegia příslušného soudu.

  Proč taková úprava? Už minule jsme zdůrazňovali, že by měla přispět k personální obnově těchto funkcí, k tomu, aby do uvedených funkcí byly vybírány optimální osoby, které splňují jak odborná, tak morální kritéria. Doporučuji tedy, aby Poslanecká sněmovna s předloženým návrhem ve třetím čtení vyslovila souhlas, a jenom podotýkám, že určitě zpravodajka ústavněprávního výboru zde k tomu řekne více.

  Byl uplatněn pozměňovací návrh, kterým se navrhuje zvýšit náležitosti soudců Ústavního soudu, tedy plat a náhrady výdajů, a navázat je na platovou základnu platnou pro soudce. A za druhé, upravit funkční období předsedy Nejvyššího soudu, tedy ukončit ho dnem, kterým končí funkční období předsedy Nejvyššího správního soudu, tedy za deset let ode dne účinnosti zákona číslo 314/2008 Sb. Za resort, který garantuje, v jehož gesci je tento návrh zákona, vyslovuji s tímto pozměňovacím návrhem svůj plný souhlas a budu jej podporovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní zpravodajka. ***

 • Poslankyně Marie Benešová: Dobré odpoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Paní ministryně tady v podstatě řekla vše podstatné. Jedná se o jednoduchou novelu, která je bezproblémová a navazuje na funkční období, která jsou předepsána, pokud jde o příslušníky vedení obecných soudů.

  Jsou tam dva pozměňovací návrhy jako jeden celek. Je to obsaženo v usnesení ústavněprávního výboru č. 31 ze 7. schůze konané 9. dubna 2014. Jedná se o tisk 117/1. I tyto návrhy prošly bez problémů ústavněprávním výborem a byl s nimi vysloven souhlas. Já se připojuji rovněž tedy k tomu a pléduji pro to, aby tento vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, byl schválen a aby byly schváleny i oba pozměňovací návrhy jako celek. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pouze připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 117/2.

  Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si vezmete závěrečné slovo. Paní navrhovatelko nebo paní zpravodajko, vezmete si závěrečné slovo? Není tomu tak. Děkuji.

  Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila.

 • Poslankyně Marie Benešová: Nejprve by bylo potřeba asi hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy v usnesení ústavněprávního výboru č. 31, a je to pod bodem 1, 2, 3, 4 a 5, jak mi bylo připomenuto. A potom o návrhu vládního zákona jako celku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Budeme hlasovat po jednotlivých bodech samostatně, nebo doporučujete hlasovat en bloc?

 • Poslankyně Marie Benešová: Já bych doporučovala hlasovat jako celek.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vznáší někdo námitku proti tomuto postupu hlasování? Není tomu tak. Táži se tedy na názor paní zpravodajky, jaké má stanovisko. Souhlasné. Paní ministryně - také souhlasné. Dobře.

  Přistoupíme k hlasování. (Spuštěno hlasování.) Omlouvám se v tom případě. Byl vznesen požadavek na odhlášení, takže z toho důvodu prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlásím a opět poprosím vás, abyste se opětovně přihlásili do systému. Děkuji.

  Nyní tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené pozměňovací návrhy, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 222, které v tento moment končím. Přítomno je 100 poslanců, pro jich je 88, proti nikdo, to znamená, pozměňovací návrhy byly přijaty.

  Nyní tedy bychom měli přikročit k hlasování o návrhu jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 117 a ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro předložený návrh jako celek, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Končím hlasování číslo 223. Přítomno je 101 poslanců, pro bylo 97, proti žádný. Takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji vám.

  Přistoupíme k poslednímu návrhu ve třetím čtení. Takže otevírám projednávání bodu číslo

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy pan Antonín Prachař a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Karel Šidlo. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 201/2.

  Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Neeviduji nikoho přihlášeného, takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si vezmou závěrečné slovo. Ne, ani jeden z nich. Děkuji. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych vás velice jednoduše seznámil s procedurou. Byl přednesen pouze jeden pozměňovací návrh ve druhém čtení tohoto zákona. Byl to pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který se týkal prodloužení přechodného období naplnění tzv. třetího železničního balíčku, oddálení tedy platnosti opatření, která se týkají komfortu pro cestující na železnici. Takže to bude jedno hlasování, které má v sobě skryto tři body, a budeme hlasovat najednou. A potom o zákonu jako o celku.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Táži se, zda někdo vznáší námitku proti takto navrženému způsobu hlasování. Není tomu tak. V tom případě postoupíme k hlasování.

  Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Kolovratníka. Táži se pana zpravodaje na jeho stanovisko. (Kladné.) Pan ministr? (Ministr: Ano, kladné, je to z dílny Ministerstva dopravy.) Děkuji.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Končím hlasování číslo 224. Konstatuji, že přítomných poslanců a poslankyň je 105, pro tento návrh bylo 81, proti 5. Tento návrh byl přijat.

  Vzhledem k tomu, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Vzhledem k tomu, že je ukončena diskuse, vyskočila mi zde faktická poznámka pana Koskuby. Ne? Takže vás odmažu a budeme pokračovat.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 201 a ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Končím hlasování číslo 225, přítomných poslanců je 105, pro přijetí bylo 87, proti žádný. Takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Tímto projednávání tohoto bodu končím a nyní je potřeba dát hlasovat - děkuji panu předkladateli i panu zpravodaji - o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných...

  Žádá mě pan poslanec Pospíšil. Dám mu slovo. Jednací řád to umožňuje. ***

 • Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, budu velmi stručný. Učiním jednoduchý úkon před vámi, tak jak to Ústava umožňuje. Podle článku 24 Ústavy se tímto vzdávám mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  Chtěl jsem vám tady takto osobně poděkovat za spolupráci, popřát vám mnoho dobrého pro vaši práci a mnoho plodných pracovních dní, třeba jako byl ten dnešní. Mějte se krásně a hezké léto. Děkuji. (Potlesk.)