• Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Členy vlády tady ještě nevidím... Už vidím pana ministra dopravy.

  Zahajuji další jednací den 10. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Paní poslankyně Kateřina Konečná má náhradní kartu číslo 1.

  Nejprve mi dovolte konstatovat omluvy neúčasti na dnešním jednání Poslanecké sněmovny: paní poslankyně Markéta Adamová od 13 hodin z pracovních důvodů, pan Andrle Sylor Augustin Karel do 10 hodin z pracovních důvodů, pan místopředseda Jan Bartošek z pracovních důvodů na odpolední jednání, pan poslanec Petr Bendl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Běhounek ze zdravotních důvodů do 10.30 hodin, Vlastimil Gabrhel z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan místopředseda Petr Gazdík z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Holík je na zahraniční cestě, pan poslanec Jaroslav Klaška z pracovních důvodů se omlouvá na celý den, pan poslanec Jiří Koubek z pracovních důvodů do 10.30 hodin, paní poslankyně Lorencová ze zdravotních důvodů na celý den, Miloš Petera bez udání důvodu, paní Marie Pěnčíková z pracovních důvodů, Stanislav Polčák z důvodu zahraniční cesty stejně jako pan poslanec Antonín Seďa, pan Karel Schwarzenberg ze zdravotních důvodů na celý den, pan poslanec Milan Šarapatka je na zahraniční cestě stejně jako Pavel Šrámek a Rostislav Vyzula.

  Pan poslanec Kolovratník má náhradní kartu číslo 6.

  Z členů vlády se omlouvají: pan místopředseda vlády Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan místopředseda vlády do 16 hodin z pracovních důvodů, Daniel Herman do 12 hodin z pracovních důvodů, pan Milan Chovanec z pracovních důvodů, paní ministryně Michaela Marksová z pracovních důvodů stejně jako pan ministr Jan Mládek, pan ministr Svatopluk Němeček je na zahraniční cestě, z dopoledního jednání se také omlouvá pan ministr Martin Stropnický z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek je na zahraniční cestě, myslím v Kyjevě.

  To jsou všechny omluvy, které mi byly v tuto chvíli doručeny.

  Dnešní den bychom zahájili pevně zařazenými body 78, poté 110, dále 74, 83, 79, 80, 82 a 48. Jde o sněmovní tisky 81, 201, 172, 176, 82, 175, 156.

  Chtěl bych vás upozornit, že u bodu 74, sněmovní tisk 172, jsme ve třetím čtení, nejsou splněny zákonné lhůty k jeho projednání, nemůžeme se jím tedy zabývat a budeme ho muset zařadit na pátek.

  Pokračovali bychom dále body 71, 72, 73, 76, 77 a 81. Jedná se o návrhy zákonů ve třetím čtení, protože je středeční dopoledne a u nich zákonné lhůty jsou splněny. Poté bychom pokračovali body podle schváleného pořadu schůze. Ve 12.30 hodin podle našeho schváleného pořadu je pevně zařazený bod voleb, a to body 85, 86 a 87. Připomínám, že i odpoledne máme obsazené pevně zařazenými body 93, 95, 94, 95, 44, 43 a 32.

  Ještě z omluv - paní poslankyně Zelienková se omlouvá mezi 10.30 a 11.30 hodin z pracovních důvodů.

  Nyní k pořadu schůze se hlásí nejdříve pan předseda poslaneckého klubu ANO, poté paní poslankyně Jana Černochová. Prosím pana předsedu Faltýnka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo.

  Ještě malou chviličku. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid. Máme mnoho pevně zařazených bodů, a pokud se máme vypořádat s těmi návrhy, které budou předneseny nyní, tak bych prosil o vaši pozornost. Žádám o zklidnění situace. Pane předsedo, ještě chvilku počkejte. Pokud máte jinou debatu, než je pořad schůze, prosím, převeďte ji do kuloáru. Děkuji.

  Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké ráno, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, chtěl bych poprosit o pevné zařazení nového bodu schůze, který by se jmenoval Návrh na zkrácení lhůt projednávaných návrhů zákonů. Bod navrhuji zařadit dnes jako první bod dopoledne již před pevně zařazené body. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Když jsem tady včera ve 14 hodin říkala o tom, že jsme svědky čtvrtého dějství star wars, někteří z vás jste se smáli, někteří jste se tvářili vážně a možná o mých slovech přemýšleli. To, co se stalo včera v odpoledních hodinách, dokazuje to, že z nepochopitelných důvodů se zástupci vládní koalice bojí a Poslanecké sněmovně úmyslně chtějí zamlčovat některé informace, které se dozvídáme ohledně Ministerstva spravedlnosti, ohledně veřejných zakázek na Ministerstvu spravedlnosti, pouze a jenom z médií. Má-li Poslanecká sněmovna plnit svoji kontrolní roli, a pevně věřím, že všichni, kteří zde sedíme, stojíme o to, aby Poslanecká sněmovna plnila kontrolní roli, tak já se chci ty informace dozvídat od paní ministryně tady na půdě Poslanecké sněmovny, a ne z České televize.

  Takže já navrhuji, aby se zařadil bod pod názvem Informace ministryně Válkové o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a veřejné zakázce takzvané elektronické náramky jako bod číslo 2 na dnešní program schůze, a velmi zdvořile vás všechny žádám, abyste se nechovali zbaběle a abyste nám zvedli ruku, i sami sobě zvedli ruku pro to, abychom se mohli informace, na které máme právo, tady dozvědět z úst paní ministryně, a ne zprostředkovaně prostřednictvím médií. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Nyní pan předseda klubu ODS pan poslanec Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den, děkuji za slovo. Jménem dvou poslaneckých klubů, ODS a TOP 09 vznáším námitku proti hlasování o zařazení nového bodu, které přednesl pan předseda Faltýnek.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili nemůžeme o tom návrhu hlasovat vzhledem k vetu dvou poslaneckých klubů. Kdo dále do pořadu schůze? Nikdo. Máme tedy k hlasování vzhledem k vetu jenom návrh, který přednesla paní - ještě pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vážený pane předsedající, dovolte mi v souladu s § 54 odst. 6 vznést jménem 47 poslanců poslaneckého klubu ANO námitku proti návrhu na doplnění schváleného pořadu schůze Sněmovny přednesenému paní Černochovou. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme tedy druhé veto, čili nebudeme měnit pořad schůze. Ještě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Samozřejmě ten návrh respektuji, nicméně je opravdu úsměvné, jak se bojíte té debaty. My jsme minulý týden byli svědky mediálního výstupu vašeho předsedy, který řekl: sešel jsem se, obě dvě dámy z Ministerstva spravedlnosti mi podaly vysvětlení, vyřešili jsme to, všechno je v klidu, všechno funguje. To jsem ještě respektoval, protože obě dvě dámy byly nominovány jedním politickým hnutím či jednou koaliční stranou. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní jsou přihlášeni paní ministryně Helena Válková, potom paní poslankyně Černochová, poté pan předseda Okamura. Paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, podstata věci je někde jinde. My bychom rádi opravdu pracovali - (Výbuch smíchu z lavic napravo.) Děkuji za souhlasný úsměv nebo smích, protože sami vytýkáte, že v Poslanecké sněmovně ještě nejsou předlohy některých zákonů. Na těch zákonech se pracuje. Myslím si, že i to, že je tady nemáte, svědčí o určitém jiném postupu, než který byl typický pro minulost, kdy jste předkládali zákony, o jejichž kvalitě máme možnost se nyní všichni přesvědčit na vlastní kůži a které musíme opravovat, někdy docela pracně, viz související zákony k novému občanskému zákoníku. A mohla bych pokračovat.

  Takže důvod, proč zde byl zavetován váš návrh, spočívá v něčem jiném. Máme tady řádnou dobu a prostor a vyhrazené jednání, kde tady budu stát před vámi a budu muset odpovídat na vaše všetečné i méně všetečné otázky, a to jsou interpelace. Vnímám fakt, že se neustále pokoušíte o to negativně medializovat resort spravedlnosti a jeho řízení jako cílenou kampaň nejenom proti mně, ale i proti hnutí ANO. A nedivte se potom, že volíme legální prostředky, jak takovým kampaním zamezit. Takže to za prvé.

  Za druhé ráda bych slyšela jednoho jediného bývalého ministra, který by akceptoval v pozici náměstka někoho, kdo kvůli nesouhlasu s postupem svého ministra běží na protikorupční policii a oznámí tam, že nestandardní kroky jsou mu natolik podezřelé, že považuje za správné, aby je protikorupční policie prošetřila. A to ani nemluvím o tom, že jde o mého bývalého studenta, který mě zná ze svých studentských let (potlesk a smích napravo), s kterým jsem se průběžně stýkala v rámci různých pracovních příležitostí a o kterém jsem měla vysoké mínění a který dobře musel vědět, že bych nikdy nebyla schopná požadovat něco, co by sebeméně mohlo vypadat podezřele a navozovat dojem, že jde o nestandardní jednání. A ještě i to by - každý ministr sice ne, ale někteří ministři by byli schopni akceptovat, ale už těžko okolnost, když poté co oznámím protikorupční policii - on říkal "to nebylo trestní oznámení, to bylo jenom oznámení", nevím, co tím tedy myslel - poté co učiním to oznámení, vyjdu ven, vezmu telefon a zavolám Lidovým novinám, abych celý příběh vylíčil.

  Takže cui bono? se ptám. Zřejmě ve prospěch těch, kteří mají zájem právě negativně medializovat všechno, co se děje na Ministerstvu spravedlnosti, a samozřejmě potlačovat běžnou každodenní práci, která vidět není, která spočívá ve vyšších kontrolách exekučních úřadů, která spočívá v přípravě zákonů, která samozřejmě obsahuje i takové drobnosti jako nastartování vězeňské reformy, kterou vy tady budete hodnotit, že to ve skutečnosti není ta reforma, jak vy byste si ji třeba představovali. Ale ten, kdo je v čele resortu, nese svoji odpovědnost, musí skládat účty, a má proto i právo volit si své nejbližší spolupracovníky - za prvé. A za druhé, v případě, když tito spolupracovníci jednají postupem, který se příčí nejenom právním běžným zvyklostem, ale i běžným morálním atributům chování standardního občana, tak s takovým náměstkem se rozloučit. O tom mi byla svěřena kompetence a od toho nesu svoji politickou, právní, ale i rozpočtovou odpovědnost, a mám proto právo takový krok učinit.

  Nadto není pravdou, že by sociální demokracie jako koaliční strana vůbec nevěděla o tom, co se děje. Nevím a nejsem příslušná k tomu hodnotit, s kým hovořil náměstek Štern v rámci svých rozhovorů se sociální demokracií, ale například na serveru Česká justice zcela otevřeně přiznal, že o víkendu takové jednání vedl. Takže muselo být zřejmé přinejmenším některým členům sociální demokracie, co se děje a co se připravuje.

  Já ale ctím koaliční dohody a nikdy bych sama neodvolala náměstka, kterého mi nominovala sociální demokracie, jenom kvůli tomu, že kritizuje moje postupy. Jsem ale povinna ho odvolat proto, když se svým konkrétním činem přičiní o negativní skandalizaci resortu, který byl svěřen hnutí ANO v mé osobě, která jsem za ně kandidovala, a nesu tedy politickou i právní odpovědnost. Pak musím činit jako ministr, nikoli jako člen strany nebo někdo, kdo ctí koaliční dohody v těch intencích a v tom výkladu, jak si je tady opozice vykládá. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás na chviličku přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Mám řádně přihlášené jak k faktickým, tak s přednostním právem, přihlášené do diskuse, a pokud chcete vést jiné diskuse, než je téma, které tady bylo předloženo v rámci pořadu schůze, tak prosím přeneste své diskuse do předsálí, ať paní ministryně může dokončit svůj projev. Prosím.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Já tím chci manifestovat jenom svoji připravenost promluvit, říci svůj názor, sdělit svoje stanovisko a vysvětlit svoje rozhodnutí. Ostatně to tady bylo vždy. Odmítám takové interpretace a hodnocení, že pohrdám Poslaneckou sněmovnou, nedostavuji se na výbory, jak jsem slyšela. To není pravda. A pokud zazní u tohoto řečnického stolku, a tuším, že za chvíli zazní, opět kritika, tak předem říkám, jsem vám k dispozici, ale preferuji vymezený čas, který by nám nebral dobu, která je nutná k projednávání zákonů, když vy sami kritizujete, že zákony se projednávají opožděně a že např. Ministerstvo spravedlnosti ještě žádné zákony nepředložilo. Ono to tak není. Do připomínkového řízení samozřejmě už šly některé návrhy, ale Poslanecká sněmovna je skutečně nedostala, a vy dobře víte, lépe nežli já, že např. zákon o státním zastupitelství se vám nepodařilo prosadit, a nejsem si jista, jestli, i kdyby nepadla vláda, byste toho úspěchu docílili v roce 2013. Ale to mně nepřísluší opět hodnotit.

  Závěrem bych chtěla říci, není to nedostatek odvahy, není to nedostatek otevřenosti, není to arogance, není to pohrdání vašimi otázkami, je to přesný opak. Chci je odpovídat, ale na místě a v době k tomu určené a nechci zdržovat naše jednání, které by mělo být pracovní, konstruktivní a vedené v zájmu co nejlepšího schvalování a nejrychlejšího schvalování potřebných zákonů, zbytečným politickým pletichařením a intrikami, které, jak vidím, zejména opozici provází na každém jejím kroku i v Poslanecké sněmovně. Děkuji. (Potlesk z řad hnutí ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Fakticky ke svému návrhu paní kolegyně Černochová. Prosím paní poslankyně.

 • Poslankyně Jana Černochová: Míru mír, amen. Já bych chtěla, prosím pěkně, jenom upozornit na to, že ve chvíli, kdy tady pan předseda klubu ANO navrhoval veto, v té chvíli neměl k dispozici potřebný počet podpisů, tak jak tomu bývá zvykem. Předpokládám, že teď už ty podpisy shání, ale je tedy toto důvod, aby proto ještě jednou vystoupil a to veto navrhl, protože se musí vznášet veto ve chvíli, kdy podpisy, prostřednictvím pana místopředsedy pane předsedo ANO, máte.

  Víte, já si myslím, že to, co tady říkala paní ministryně, je snad ještě horší, než co jsme si doteď mysleli. (Hluk v sále, potlesk několika poslanců.) Mně jenom přijde i pro zástupce ANO, že ani oni nechtějí mít na sobě to, že tady zaznívají názory pouze z jedné strany, že jediný, kdo tady může vystupovat při projednávání tohoto bodu, jsou lidé s přednostním právem nebo já jako navrhovatelka a že jsou ošizeni ostatní kolegové a kolegyně, aby se ptali.

  A pokud bych mohla k tomu, co vím jenom z médií, říct svůj názor já, tak mně přijde, že je v pořádku, že pan náměstek Štern paní ministryni nedovolil, aby se seznamovala s jakoukoli dokumentací. Víte, to je asi stejné, je tady celá řada starostů mezi námi. Kdyby rada městské části, rada obce delegovala do výběrové komise někoho z místostarostů, někoho z úředníků, a pak by starosta jenom proto, že je statutář, chtěl všechny podklady. Umíte si představit, že by to někdo z nás starostů na někoho takto zkusil, jako to zkusila paní ministryně na pana Šterna? Já si to představit nedovedu, a proto vás ještě jednou chci poprosit, stáhněte ty podpisy, stáhněte ten návrh. Pojďme se k tomu bavit, pojďme se dohodnout na úrovni předsedů politických klubů, že této problematice budeme věnovat třeba hodinu a budeme se opravdu snažit dozvědět, v čem ten problém na Ministerstvu spravedlnosti je.

  V jiném případě mi nezbývá, než doporučit paní ministryni, aby vyhlásila transparentní výběrové řízení na psychiatra.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, nyní mám přihlášené s přednostním právem pana předsedu Okamuru, Fialu, Kalouska a Kováčika, pak jsou tady faktické poznámky k průběhu rozpravy, a pokud by se netýkaly programu schůze, tak vás nemohu pustit k ničemu jinému než k programu schůze. V pořadí, jak jsem četl, s přednostním právem. Doufám, že k programu schůze, ale s přednostním právem musím pustit k čemukoli. Pan předseda Tomio Okamura, připraví se pan předseda Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, co se týče hnutí Úsvit, my se normálně k těmto záležitostem, resp. my jsme se nechovali nikdy nijak útočně a nepodíleli jsme se na nějakých politických hrátkách ODS, TOP 09 versus jiné politické strany, ale já bohužel tady už musím vystoupit s několika otázkami nebo připomínkami vůči paní ministryni, protože jsem tady zaznamenal skutečně několik nelogických výroků, s kterými vůbec nemůžu souhlasit a musíme je za hnutí Úsvit okamžitě odmítnout.

  Za prvé, koho si koalice vybere za náměstky, to je skutečně vaše záležitost, paní ministryně a to já nejsem žádný obhájce pana Kalouska, ale ten si dupl hned zkraje v minulém volebním období a řekl, že náměstky si odsouhlasí sám, a jestli mu tam někdo bude podstrkovat nějaké jiné, tak prostě ne a tak to prostě nebude a bude je mít pod kontrolou. Jiní náměstci tam prostě nebudou. Takhle bych to udělal já. Mně prostě nikdo diktovat nebude, kdybych já měl být ministrem. A buď mám takovou pozici a vyjádřím ji jasně, nebo si nechám od začátku diktovat nějaké, s prominutím, lidi, které mi tam někdo nastrká, a pak se dostanu do jejich vleku. Řídím 18 let mezinárodní firmu a tohle by se mi nemohlo stát. Toto je chyba hned v úvodu z mého pohledu.

  Argumentace, a já budu argumentovat skutečně věcně tady. Přeji vám, abyste co nejrychleji vyřešili ten marast v České republice. To, koho si vyberete za náměstky, to přece není možné, aby ministr takto významného resortu, a vůbec jakýkoli ministr, toto bral jako nějaký argument. To si myslím že ne.

  Druhá věc je, že paní ministryně tady hovořila o opozici, ale to se mě bytostně dotklo, protože my jsme také v opozici, hnutí Úsvit, a já myslím, že je tady i jiná opoziční strana, která se nepodílí. My přece proti vám nejdeme nijak nevěcně. My si tady nehrajeme nějakou politickou polívku. Vždycky hnutí Úsvit se snažilo vystupovat vůči vám korektně, i vůči hnutí ANO, a to, co jsme řekli, že sto dnů dáme na to, abyste se zapracovali, to jsem přece splnil. To jsme splnili. Když uplynulo sto dní, tak se snažíme věcně vůči vám vyjadřovat. Ale že nás paní ministryně Válková hodila do jedné skupiny s někým jiným, s kterými nemáme, promiňte, vůbec nic společného, tak to bych tedy byl rád, abychom to tady začali trošku oddělovat. Teď jsem se dostal do skupiny s panem Kalouskem, dostal jsem se do skupiny s panem Nečasem (smích v sále, potlesk z řad ANO), který je nyní prošetřován, a to bych, paní ministryně, doufám, že máte takovou rozlišovací schopnost, že trošku oddělíte jiné politické strany od jiných. To se cítím velice pomluven, a velice hrubě, a to bych vás žádal o vysvětlení. To mi nepřipadá ideální. Znova říkám, že my nadále budeme věcní. I nadále vám přejeme, ať se to dořeší, ale prosím, neházejte nás do jednoho pytle s někým, kdo nejsme. Vždycky jsme se k vám chovali korektně. A budeme i nadále vždycky věcní. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vím, že hovoříte s přednostním právem. Přesto bych vás chtěl vést k věci. Já bych byl rád, abychom tady nerozmělnili tu diskusi, kam nepatří.

 • Poslanec Tomio Okamura: Dobře, děkuji.

  Takže vy jste hovořila o kontrole exekutorů. Takže já se vás ptám, jaké kontroly byly udělány. To byla velice zajímavá poznámka. Kolik jich bylo uděláno? Jaký je výsledek těch kontrol? Protože téma vyřešení exekutorů je téma Úsvitu, my ho tlačíme stejně jako referendum a přímou demokracii.

  Dále, když jste mluvila o té práci, paní ministryně, vy říkáte, že bude čas pracovat, ale my jsme se tady minulý týden úplně... Zhrozil jsem se, když pan ministr Dienstbier nám sdělil, že v legislativním plánu je vyřešení lichvy až na rok 2017. No to si snad děláme tady legraci? Že prý v legislativním plánu vlády je řešení lichvy až na rok 2017, nám tady řekl pan ministr Dienstbier. Takže na to bych se vás chtěl znova zeptat. To jsme tedy byli v šoku, protože vyřešení lichvářských praktik a exekutorů je pro nás prioritou. Takže to bych vás chtěl poprosit.

  Poslední otázka je, minimálně tedy nám to vysvětlit, jestli to jako není priorita, nebo jestli máme čekat tři roky. To ovšem znamená, to už budou nové volby.

  A poslední otázka. Paní Marvanová v České televizi řekla, že ministerstvo je pod vlivem lobbistů z advokátní a exekutorské komory. Ta otázka je (nesrozumitelné). Já bych vás chtěl, paní ministryně... Vy jste se tady mezitím bavila s ostatními, tak nevím, jestli jste zaslechla ty otázky nebo jestli budete vůbec ochotná nám odpovědět, ale mě by zajímalo, jestli byste to mohla upřesnit, kdo má tedy pravdu. Jestli paní exnáměstkyně Marvanová, nebo jak to tam je, že Ministerstvo spravedlnosti je pod vlivem lobbistů z advokátní a exekutorské komory.

  Takže to je všechno, co jsem chtěl říci. Doufám, že to bylo věcné, ale skutečně Úsvit se musí už poprvé k tomuto tématu nějakým způsobem vyjádřit, protože je vidět, že to eskaluje. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Nyní pan předseda ODS Petr Fiala. Pane předsedo, máte slovo. Připraví se pan kolega Kalousek.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní ministryně, vy možná čekáte, že na vás budu nějakým způsobem útočit, jak to ostatně vyplývalo z té vaší úvodní řeči. Já na vás útočit nebudu, ale já se vám pokusím některé věci vysvětlit. Klid na práci, spiknutí, konstruktivní atmosféra - to jsou slova, formulace, věty, které mi něco připomínají. A připomínají mi dobu, do které bych se nechtěl vracet.

  S jednou věcí, kterou jste řekla, ale souhlasím, že je potřeba pracovat, že je potřeba mít prostor pro práci. Ale uvědomte si, vážená paní ministryně, že to, co tato Sněmovna má dělat a co je její práce, je i kontrolní funkce. A dokonce i diskuse je práce, kterou má realizovat Parlament. A tu diskusi jsme tady chtěli otevřít právě proto, že máme pochybnosti, a důvodné pochybnosti, o vaší práci. A vy tomuto dialogu, této diskusi, této práci Parlamentu naprosto zbytečně bráníte. A co je výsledkem toho vašeho bránění? Že tu diskusi stejně vedeme, ale vedou ji jenom ti, kteří mají přednostní právo. Vedeme ji formou vašeho podivného monologu a nějakých našich reakcí, ale nevedeme ji jako Poslanecká sněmovna za účasti všech poslanců, kteří se k tomu chtějí vyjádřit, což by bylo správné a což je naprosto logické z hlediska funkcí, které Parlament má.

  A poslední věc, kterou vám chci, vážená paní ministryně, říct, je to, že k práci ministra, a je to neodmyslitelná součást ministerské kompetence, patří i personální politika, schopnost týmové práce, schopnost řídit úřad. A jestliže prostě během čtyř měsíců se z různých důvodů zbavíte dvou náměstků, kteří se stali náměstky za vašeho působení, tak to skutečně vyvolává otázky o tom, jak jste schopna ten resort řídit, a kdo všechno na Ministerstvu spravedlnosti je skutečně v pořádku.

  A mohu vás ujistit o jedné věci. My vůbec nemáme žádný zájem destabilizovat Ministerstvo spravedlnosti, jak jste tady řekla. Nemáme žádný zájem někomu škodit. Nám jde naopak o to, aby Ministerstvo spravedlnosti co nejlépe pracovalo. Ale právě proto, že máme pochybnosti o tom, zda Ministerstvo spravedlnosti může dobře pracovat pod vaším vedením, tak nechceme nic víc, než abyste nám v diskusi z Parlamentu vysvětlila svoje kroky, vysvětlila nám, co se vlastně na Ministerstvu spravedlnosti děje, jak se na to díváte a jak můžete obhájit to, co jste zatím udělala.

  Já opravdu nechápu, proč se tomu bráníte prostřednictvím svého politického hnutí, protože i obhajoba vlastních kroků před Parlamentem patří k práci ministra. (Potlesk poslanců ODS a některých poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Fialovi. Nyní pan předseda Kalousek. Připraví se pan předseda Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

  Paní ministryně, pro mě jako pro bývalého dlouholetého státního úředníka, kde nám bylo vtloukáno do hlavy, že loajalita je jednou z nezbytných předpokladů kvalifikace, je rovněž absurdní představa, že podřízený státní úředník jde na policii udat svého ministra. (Pobavení v sále.) Ale prosím, časy se mění, s nimi se mění normy i vzory chování. Já si při této příležitosti nemohu nevzpomenout na státního úředníka, myslím, že ho mohu jmenovat, pana Michálka, který si svého nadřízeného nahrál, napráskal. Toho nadřízeného to stálo politickou kariéru. A i když se potom v trestním řízení ukázalo, že se ničeho nedopustil, tak pan Michálek byl oslavován, finančně odměněn protikorupčním fondem za účasti vašeho předsedy hnutí. A do té míry se stal nezpochybnitelnou osobou boje proti korupci, že byl již v prvním kole zvolen do Senátu Parlamentu České republiky, a svými všetečnými otázkami vám brání v práci zase jako náš kolega v horní komoře.

  Takže já myslím, že je to... Tohle říkám pro zamyšlení, abychom si uvědomovali, jaké my sami nastavujeme vzory a normy a zda neměříme pokaždé trochu jiným metrem podle toho, jak se nám to politicky hodí.

  Ale původně jsem se hlásil k jinému tématu. Hlásil jsem se k tomu, že tahle diskuse mi trochu připomíná tu včerejší podvečerní diskusi o parlamentní kontrole nad Finančním analytickým útvarem. A dá se to zobecnit a spojit v jednu větu, a to je absolutní nechuť k parlamentní kontrole nad exekutivou. Poslanecká sněmovna má dva základní úkoly, se kterými nás sem voliči zvolili, roli zákonodárnou a roli kontrolní. Včera jsme se snažili vás přesvědčit, že kontrolní role nad Finančním analytickým útvarem není nic, čeho by se měl bát ministr financí ani Finanční analytický útvar. Ale vy si prostě tu parlamentní kontrolu nepřejete, protože vy si přejete makat a vy, Poslanecká sněmovno, nám do toho nekoukejte a nemluvte.

  Jestliže je celá společnost znepokojena situací na Ministerstvu spravedlnosti, a to je, tak Poslanecká sněmovna má prostě nejenom právo, ale i povinnost zjistit, z jakých důvodů. Proč tomu tak je? My se můžeme dohadovat. Ale dokud to nepodrobíme podrobné parlamentní diskusi a nepoložíme příslušné otázky a nebudou tady moct vystoupit příslušní lidé a říct nám svůj pohled na věc, tak se to nedozvíme a budeme rezignovat na svou ústavní povinnost provádět parlamentní kontrolu. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní ještě s přednostním právem pan předseda Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vláda, kolegové, kolegyně, přeji vám hezké dobré ráno, pozdní, pravda, pracovní, pravda, jak tu zní. Možná, kdybychom ten bod zařadili, tak už ho dávno máme za sebou. Diskuse stejně probíhá, probíhá v rovině, která je, pravda, na úrovni přednostních práv, čili právo drtivé většiny poslanců a poslankyň se k věci vyjádřit je teď momentálně popřeno, ale na druhé straně rozumím, proč bylo veto podáno. On totiž název bodu, podle mého soudu, nebyl úplně šťastně zvolen. To přece není situace pouze na Ministerstvu spravedlnosti a pouze, v uvozovkách, vyvolaná vyhozením dvou náměstků, protože při zúženém pohledu by to dokonce mohlo vypadat jako čin lidstvu prospěšný. Oba lidi znám a já bych se s nimi tedy nespojil ke spolupráci, ale to je věc ministryně a náměstků. Ale je to záležitost, která se týká celé vládní koalice, nebo přinejmenším jejích dvou největších článků, tedy sociální demokracie a hnutí ANO, a já tam vidím určitý koaliční spor.

  Proto si dovolím znovu navrhnout to téma k projednávání, ale nikoli pouze, aby paní ministryně vysvětlila detaily, proč vyhodila náměstky, právem, neprávem, to je kompetence paní ministryně, ale ten bod - poprosím teď o pozornost - bych nazval Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a jejím řešení a dovolím si jej navrhnout zařadit, protože jde o věc horkou, která zajímá nejen novináře, veřejnost, širší politické spektrum, ale mohla by vyústit ve vážnou koaliční krizi, tak si jej dovolím zařadit jako dnes první bod po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Protože se přihlásil před 9.30 hodin, tak návrh samozřejmě eviduji jako hlasovatelný. Nyní pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Myslím, že je dobře, že se dělají stenozáznamy. Člověk má občas pochybnosti, jestli to k něčemu je, ale podle mne je to dobře, že si pak skutečně můžeme přečíst, co kdo řekl.

  Paní ministryně Válková ve svém vystoupení zaútočila na opozici a říkala, že my to chceme destabilizovat, že ji skandalizujeme, chodíme do médií. Tak zkusím připomenout fakt. Za prvé se můžete podívat na stenozáznam našich dnešních vystoupení - nic takového tam nenajdete. Zato jsem se v médiích dočetl: Ministryně Válková je autokrat. Autor výroku ministr financí Andrej Babiš.

  Předminulý týden jsem četl o kritice paní ministryně, kterou v médiích vedla Hana Marvanová, která bezesporu není členkou opoziční strany, i když kdysi byla, to je třeba zase přiznat, že kdysi naší členkou byla. Tento týden kritizuje paní ministryni náměstek nominovaný ČSSD. Ani ten není členem skutečně opozičních pravicových stran. Takže paní ministryně si stěžuje, že na ni někdo útočí, bezdůvodně, bez důkazů obviní opozici z věcí, které dělají její předseda a její bývalí náměstci. Tak si sami můžete udělat obrázek, zda ta ukřivděnost toho, jak ta zlá opozice brání v dobré činnosti paní ministryně, odpovídá realitě, nebo ne. My o tom jen chceme debatovat. A já sám jsem říkal, že nevím, kde je pravda, ale že jsem jen citoval z novin vyjádření exnáměstka Šterna.

  Jestli si paní ministryně myslí, že někdo z nás, který dříve byl ministrem, by nechal náměstka, který udá ministra - no to nenechal. My přece nechceme říkat, že to je běžný vzorec chování, že náměstek nesouhlasí se svým ministrem či ministryní, tak běží na policii. No to tedy není. To nám nevkládejte do úst. O tom přece debatovat nechceme. Kdybychom o tom chtěli debatovat, tak bod by se jmenoval např. důvody odvolání náměstka Šterna. Ale ty jsou nám jasné. Jsou prostě věci, které nemůže náměstek překročit. Pokud to bylo tak vážné a myslí si, že tam nějaké podezření je, tak musí nést následky svého činu, což mj. naprosto logicky je odvolání z funkce.

  Byl bych rád, abychom se vyjadřovali k tomu, co opozice skutečně řekla nebo udělala, klidně kriticky, v tom není žádný problém, my tou kritikou také nešetříme, ale ne že si vymyslím, co udělala opozice, a to pak zkritizuji. Vím, že je to oblíbená metoda, že to vypadá dobře. Vy jste udělali to a to, já s tím zásadně nesouhlasím.

  Takže připomínám: Ty poslední mediální tři týdny vždycky rozpoutal někdo z vládní koalice. Nikdy to nebyl člen opozice. A opozice se jenom ptá, protože tam nesedí, ani na vašich poradách ani na vašich koaličních radách, kde je vlastně pravda. My jsme vám nabídli, paní ministryně Válková, šanci, abyste nám to řekla, jak to vlastně je, jak to vidíte vy. Pokud se někdo bude chtít zastávat exnáměstků, tak bude mít možnost v rozpravě to udělat a vy budete moci reagovat. To je úplně všechno. Takže příště, prosím, nás kritizujte za to, co skutečně řekneme nebo co skutečně uděláme, to je naprosto v pořádku, na takovou kritiku jsme připraveni, jsme případně připraveni potom i obhajovat své kroky, ale nejsem připraven nést odpovědnost za to, že vás kritizuje Hana Marvanová, pan exnáměstek Štern, anebo za to, že váš předseda říká, že jste autokratka. Za to opravdu odpovědnost nést nechci a nemůžu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS. To byl poslední přihlášený do této rozpravy k pořadu schůze. Vidím pana předsedu Faltýnka.

  Dovolte mi, abych ještě přečetl došlé omluvy z dnešního jednání. Pan kolega Podivínský se omlouvá od 9.50 do 11 hodin, pan předseda Hamáček se nezúčastní schůze, potom ještě pan Roman Kubíček se omlouvá z dnešního jednání od 14 do 16.15 hodin.

  K tomu, co říkala paní kolegyně Černochová, jen konstatuji, že mi byl doručen dokument s podpisy více než dvaceti, já jsem je nepřepočítával, tam stačí dvacet, takže to beru.

  Pokud jde o návrh pana předsedy Kováčika, je hlasovatelný, protože proti tomu zatím námitka vznesena nebyla.

  Pan předseda Faltýnek se hlásí. Prosím

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Chtěl bych poprosit jménem našeho klubu o přestávku 30 minut na poradu klubu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji pane předsedo. Do 10.20 hodin tedy vyhlašuji přestávku na poradu klubu hnutí ANO.

  (Jednání přerušeno v 9.50 hodin). ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Přestávka na poradu klubu hnutí ANO skončila.

  Máme před sebou náš program s jednou změnou, kterou můžeme hlasovat, a to je návrh pana předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika, jestli by ho mohl stručně rekapitulovat... Je to informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti. Zařadil by se jako první bod po pevně zařazených bodech. To je jediná změna, která je hlasovatelná v tuto chvíli na základě té debaty, která byla od 9 hodin.

  Já vás odhlásím. (Velký pohyb v sále.) Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě zagonguji, aby kolegové věděli, že přestávka je u konce. A jakmile se počet přihlášených stabilizuje, tak rozhodneme o rozšíření pořadu schůze v následujícím hlasování. (Stále přicházejí poslanci do sálu.) Ještě výrazný pohyb, tak ještě počkám. (Hlásí se poslanec Faltýnek.) Dobře, tak ještě před hlasováním, které jsem nezahájil, pan předseda klubu Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já jenom jednu větu. Náš poslanecký klub podpoří návrh kolegy Kováčika.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Můžeme rozhodnout v hlasování pořadové číslo 101, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto rozšíření programu. Je někdo proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 101, z přítomných 148 pro 147. Návrh byl přijat. Rozšířili jsme program o informaci předsedy vlády k situaci na Ministerstvu spravedlnosti.

  Ale to není bod, který by byl nyní aktuální. Budeme postupovat podle schváleného pořadu schůze. Dnešním prvním bodem je bod číslo

  Připomínám, protože je středeční dopoledne, jsme ve třetím čtení. Místo u stolku zpravodajů zaujme jak předseda vlády Bohuslav Sobotka, tak zpravodaj výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu poslanec Václav Klučka. Už jsou tedy oba na místě. Ještě konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 81/9. (Hluk v sále.)

  Slovo má předseda vlády Bohuslav Sobotka. Pane premiére, máte slovo.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl projevit velkou radost nad tím, že se podařilo, že tento bod se dostal na řadu. Byl zařazen jako pevně daný na začátek dnešní schůze Poslanecké sněmovny, která byla zahájena v 9 hodin.

  Dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k projednávanému návrhu zákona. Chtěl bych poděkovat za jeho projednání na půdě Poslanecké sněmovny. Pevně věřím, že se dnes podaří dokončit projednávání této normy na půdě sněmovny a Česká republika se bude tak moci zařadit mezi několik málo zemí, které mají moderní úpravu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

  Vládní návrh zákona jsem podrobně představil na prvním čtení, které proběhlo 14. února letošního roku. Návrh byl přikázán k dalšímu projednání výboru pro bezpečnost, výboru pro obranu, ústavněprávnímu výboru a rozpočtovému výboru s tím, že lhůta pro projednání ve výborech byla prodloužena o třicet dnů. Návrh zákona následně prošel 10. června 2014 obecnou i podrobnou rozpravou a podané pozměňující návrhy vám byly rozeslány 11. června. V této souvislosti bych rád poděkoval za konstruktivní přístup při dosavadním projednávání předmětného návrhu.

  K návrhu zákona byly podány pozměňující návrhy výborem pro obranu a dále poslanci Valentou, Birkem a Fichtnerem. Dovolte mi, abych se velmi stručně vyjádřil za předkladatele k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

  Pokud jde o pozměňující návrh obsažený v usnesení výboru pro obranu číslo 22 ze šesté schůze tohoto výboru, k těmto pozměňujícím návrhům nemám jako předkladatel výhrady. Tyto pozměňující návrhy zákon precizují a nepředstavují negativní dopad na věcné řešení předmětné problematiky.

  Pokud jde o pozměňující návrh pana poslance Jiřího Valenty, s tímto pozměňujícím návrhem jako předkladatel nemohu souhlasit, a to z těchto důvodů: Omezení okruhu dodavatelů pouze na subjekty zajišťující veřejnou komunikační síť by znamenalo výrazné zúžení okruhu potenciálních dodavatelů komunikačních služeb pro informační a komunikační systémy kritické informační infrastruktury a významné informační systémy, přičemž pro takové zúžení není dán relevantní důvod. Navrhované zúžení okruhu potenciálních dodavatelů pro kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy by znamenalo neodůvodněné omezení hospodářské soutěže a vytváření právních překážek pro podnikání v této oblasti, což by mohlo ve svém důsledku vést k nežádoucímu zvýšení cen za příslušné služby elektronických komunikací. A za třetí, v současné době není ani pro kritickou infrastrukturu státu formulováno omezení obdobné, jaké se navrhuje předmětným pozměňujícím návrhem pro informační a komunikační systémy kritické informační infrastruktury a významné informační systémy.

  Pokud jde o pozměňující návrh pana poslance Birkeho, k tomuto pozměňujícímu návrhu rovněž nemám jako předkladatel výhrady.

  Pokud jde o pozměňující návrh pana poslance Matěje Fichtnera, s tímto pozměňujícím návrhem jako předkladatel souhlasit nemohu, a to z těchto důvodů: Navrhované omezení činnosti národního CERT je příliš široké a značným způsobem zasahuje do nastaveného systému spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, která je samozřejmě v reálném světě nezbytná pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Osoby soukromého práva jsou již v současné době zvyklé se obracet na soukromoprávní subjekt při řešení kybernetických útoků. Předložené pozměňující návrhy tuto zavedenou praxi, která v reálném světě funguje, zcela vylučují. A změna procesu výběru provozovatele národního CERT a odstranění institutu veřejnoprávní smlouvy by proces výběru provozovatele národního CERT a jeho úkoly a postavení v oblasti kybernetické bezpečnosti učinila netransparentním a nejasným. To jsou ty důvody, proč nebudu moci jako předkladatel souhlasit s pozměňujícím návrhem pana poslance Matěje Fichtnera.

  Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za vaši pozornost. Stanovisko ještě zopakuji v rámci hlasování.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády za jeho úvodní slovo a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Opakuji, že ve třetím čtení se vede rozprava, která může navrhnout jenom legislativně technické úpravy, odstraní gramatické chyby, písemné a tiskové úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

  Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan předseda vlády nemá, ale zpravodajové - pan kolega Klučka za dva výbory nemá zájem, pan kolega Beznoska za výbor rozpočtový není, pan kolega Schwarz za ústavněprávní výbor také nemá zájem.

  Přikročíme k hlasování. Požádám tedy zpravodaje Václava Klučku, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Pana předsedu také požádám o vyjádření k jednotlivým pozměňovacím návrhům, i když je řekl ve svém úvodním slově. Prosím, pane zpravodaji. ***

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem postupu hlasování ve třetím čtení, schvalování tisku 81, vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti.

  Nejprve doporučuji hlasovat o pozměňovacích návrzích v usnesení výboru pro obranu uvedených v tisku 81/9 pod písmenem A. Doporučuji prosím hlasovat o všech těchto pozměňovacích návrzích společně jedním hlasováním, neboť pozměňovací návrhy A1 až A10 tvoří naprosto jasný a logický celek. Bude-li A1 až A10 přijato, stanou se pozměňovací návrhy poslance Matěje Fichtnera uvedené pod písmenem D nehlasovatelné. Dále doporučuji hlasovat jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích B1 a B2 poslance Valenty. Oba pozměňovací návrhy spolu úzce souvisejí. Za třetí hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod písmenem C poslance Birkeho. V případě, že nedojde ke schválení pozměňovacích návrhů pod písmenem A z usnesení výboru pro obranu, pak bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích poslance Fichtnera uvedených v tisku 81/9 pod písmenem D.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo výhradu, připomínku k pořadu hlasování? Máte zájem schválit proceduru? Myslím, že je jednoduchá a pochopitelná, můžeme tedy bez toho, aniž bychom ji zvlášť hlasovali.

  Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem A. Stanovisko? (Zpravodaj i navrhovatel mají kladné stanovisko.)

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 102, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 165 pro 156. Návrh byl přijat.

  Nyní tedy budeme hlasovat o písmenu B. Stanovisko? (Zpravodaj i navrhovatel mají negativní stanovisko.)

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 103. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 166 pro 30, proti 127. Návrh nebyl přijat.

  Nyní návrh pod písmenem C. (Zpravodaj i navrhovatel mají kladné stanovisko.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 104. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 166 pro 134, proti 21. Návrh byl přijat.

  Písmeno D je nehlasovatelné podle toho, jakým způsobem dopadlo hlasování pod písmenem A. Byly tím vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Můžeme tedy hlasovat o zákonu jako celku.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), podle sněmovního tisku 81, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 105. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 105 z přítomných 166 pro 161. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Děkuji panu předsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji. Končím tento bod.

  Budeme pokračovat bodem

  Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Antonín Prachař. Požádám pana kolegu Karla Šidla, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Dovolte mi, abych konstatoval, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 201/1.

  Pane ministře, prosím, ujměte se slova. (V sále je hluk a neklid.)

 • Ministr dopravy ČR Antonín Prachař: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi jménem vlády, abych vám přednesl návrh zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

  Vláda předkládá Parlamentu České republiky k projednání a schválení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o stručnou dílčí novelu zákona o dráhách zaměřenou výlučně na implementaci práva EU. Předložený návrh zákona představuje poslední nápravné opatření reagující na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-555/10. V tomto rozhodnutí Soudní dvůr mimo jiné konstatoval, že rozhodování Drážního úřadu coby regulačního subjektu podle čl. 30 směrnice 2001/14/ES, to jest zejména oblast přidělování kapacity dopravní cesty, její užívání a sjednávání ceny za její užití, může být přezkoumatelné pouze soudem a tomuto přezkumu nesmí předcházet správní přezkum, to jest podle zákona o dráhách odvolání k Ministerstvu dopravy. Předložený návrh novely zákona o dráhách na tento požadavek reaguje a u vybraných řízení vedených Drážním úřadem vylučuje správní přezkum prováděný Ministerstvem dopravy. Rozhodnutí Drážního úřadu v těchto věcech budou tedy napadnutelná pouze soudní žalobou.

  Z hlediska věcného jsou do výše popsaného mechanismu zahrnuta řízení týkající se obsahu prohlášení o dráze, přidělování kapacity dopravní cesty, sporů při uzavírání smluv mezi provozovatelem dráhy a dopravcem o provozování drážní dopravy a dále řízení o dočasném omezení a zastavení drážní dopravy. Dále jsou zahrnuty i vybrané delikty, v naprosté většině vlastníka nebo provozovatele dráhy, které souvisí s porušením povinností při přidělování kapacity a omezování nebo zastavování drážní dopravy. Podle statistik, jak rozhodoval Drážní úřad a Ministerstvo dopravy v uplynulých letech, je zřejmé, že navržený model dopadne na relativně malý počet rozhodnutí Drážního úřadu. Vypuštění správního přezkumu prvoinstančního rozhodnutí Drážního úřadu prostřednictvím odvolání by tedy nemělo mít za následek významný nárůst žalob a možného přetížení soudů.

  Je rovněž třeba říci, že navrhované řešení představuje především pokud možno rychlou reakci na rozsudek Soudního dvora a zohledňuje stávající organizaci státní správy v oblasti drážní dopravy a materiální možnosti jednotlivých úřadů. Jedná se ovšem pouze o řešení dočasné, a to do doby provedení transpozice evropské směrnice 2012/34/EU v příštím roce. Tato transpozice bude provedena rozsáhlou novelou zákona o dráhách, ve které bude mimo jiné koncepčně zcela nově vymezeno postavení, činnost a pravomoci regulačního subjektu v návaznosti na novou úpravu této oblasti ve směrnici 2012/34.

  Návrh byl projednán hospodářským výborem a ten jej doporučil ke schválení. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 201/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru z 8. schůze, která se konala 12. června 2014. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova ministra dopravy Antonína Prachaře, zpravodajské zprávě poslance Karla Šidla a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 201 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, rád bych vás seznámil s návrhem relativně jednoduchého pozměňovacího návrhu, který jsme včera připravili a zařadili do systému. Ten návrh je v systému pod sněmovním tiskem... (nápověda z pléna: 967)) 967, omlouvám se, nepoznačil jsem si to do svých materiálů. Kromě dvou bodů, které jenom technicky zpřesňují hlavičku celé novely, tedy onen výčet všech zákonů a novel, které se dnešní novelou upravují, tak je tam jeden zásadní konkrétní bod, který říká: v článku I se vkládá nový bod 1, který zní: "V § 36a se číslo 2014 nahrazuje číslem 2019." A dosavadní text se označuje jako bod číslo 2.

  Stručné vysvětlení. V souvislosti s projednáváním tohoto vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o dráhách, tak pracujeme s možným prodloužením výjimek z nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství z října 2007. Zkusím to v kostce a velmi jednoduše vysvětlit. Výjimka Evropského parlamentu umožňuje jednotlivým národním státům dát provozovatelům dopravy výjimku v délce pěti let, co se týká vztahů se zákazníky, tedy s občany, pokud dojde k výrazným zpožděním nebo nějakým neočekávaným událostem. Ta výjimka končí letos 3. prosince 2014 a ono nařízení Evropského parlamentu říká, že je možné ji ještě jednou o pět let prodloužit. Tedy nyní říkáme, že by ta výjimka platila do roku 2019. Platí to nejenom pro České dráhy, ale pro všechny dopravce, to znamená i pro soukromé společnosti. Když jsem se informoval u oněch dopravců, tak například lidé z Českých drah mě ubezpečili, že v mezinárodní dopravě již jízdné vracejí, pokud dojde k výrazným zpožděním. Pokud dojde k nenávaznosti posledního spoje, zajistí taxík nebo ubytování. A to samé nad rámec provádějí často i ve vnitrostátní dopravě.

  Problém je ten, že naše železniční síť, především koridory, stále bohužel ještě není dostavěna, není hotova, takže zpoždění často vznikají na straně správce dopravní cesty, tedy SŽDC, a jednotliví dopravci, opakuji, nejsou to jenom České dráhy, ale i ti soukromí, nemají šanci, nemohou nijak ovlivnit to, jestli zpoždění vznikne, nebo nevznikne. Vlastně za to nemůžou, když to zjednoduším. Takže my navrhujeme, máme tu možnost ještě jednou a naposledy tu výjimku prodloužit. Opakuji: z roku 2014 by to bylo do roku 2019. Tento čas, který si dáváme, by nám umožnil i dořešit například i smluvní vztahy mezi správcem železniční dopravní cesty a jednotlivými provozovateli, právě pokud dojde k vynuceným zpožděním z důvodu stavebních prací a podobně, tak aby se třeba na finančních náhradách a kompenzacích podílel ten, kdo to skutečně zavinil, tedy ten, kdo staví nebo způsobuje nějakou výluku. Neměl by v tom snad být žádný problém.

  Takže tolik na úvod a jsem připraven samozřejmě diskutovat. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tento pozměňující návrh je doklad toho, proč je dobře, že neschvalujeme zákony v devadesátce. Myslím si, že jak pan ministr, tak někteří vládní poslanci se zlobili, že jsme zavetovali projednávání v devadesátce, a ukazuje se, jak je to velmi praktické.

  Současně chci říct, že ten návrh podle mého názoru není dobře, protože je to na úkor cestujících. Takže my říkáme, že chceme dát výjimku dopravcům na úkor cestujících. Neumím říkat, že je to nějaká technická výjimka někoho, kdo za něco nemůže. Já si myslím, že ti dopravci potom po SŽDC umějí vymoci, pokud k tomu zpoždění dojde vinou SŽDC.

  Zvažte sami: My, kteří často cestujeme vlakem, bychom přivítali, kdyby ta výjimka prostě nebyla a v okamžiku, kdy dojde k výraznému zpoždění, aby to kterýkoliv dopravce kompenzoval těm cestujícím. Myslím si, že v tom sporu dvou zájmů, zájmu dopravců a zájmu cestujících, bychom měli stát na straně cestujících.

  Takže až bude třetí čtení, budu doporučovat, abychom tento bod neschválili. Nicméně přesně to dokládá, proč je rozumné všechny zákony projednávat pokud možno standardní cestou. Tady jsme se tedy nakonec, myslím, domluvili na pěti dnech, i to je jakoby ve velkém kvapíku a máme dost málo času promyslet takhle závažnou věc. Ona to není úplná technikálie. Je to na pět let a na pět let by cestující ty kompenzace nedostávali v případě, že by ten pozměňující návrh ve třetím čtení prošel. Myslím, že do té doby bude ještě čas si podebatovat o tom, jaké to přináší plusy a výnosy jednotlivým zájmovým skupinám na železnici, ale takhle, jak jste to načetl, pane kolego, bych se spíš klonil na stranu cestujících. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Šidlo. Prosím.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Já bych tady jenom doplnil a navázal na pana poslance Stanjuru. V jedné věci samozřejmě je dobře, že jsme projednávali tento tisk a novelu zákona v běžném čtení, byť ve zkrácených lhůtách, ale na druhé straně bych se chtěl pozměňovacího návrhu, který předložil pan kolega Kolovratník, trošku zastat. Ono to není jenom o zpoždění, prosím, je to o realizaci třetího železničního balíčku do liberalizovaných podmínek v České republice. A mám pocit, že to není jenom o tom, jestli vlaky jsou zpožděné, či nikoliv, ale je to i o povinném vybavení jednotlivých stanic a jednotlivých dopravních prostředků těchto dopravců, jak mají sloužit veřejnosti. Je to zvýšení komfortu pro cestující z hlediska informačních systémů a vůbec komfortu dopravy jako takové. A protože ti dopravci na to nejsou stále ještě připraveni, ani u výrobců neobjednali vozidla pro ty tendry, které vybrali pro své jednotlivé výkony, nemají takto plně vybaveny, a dokonce ani naše tratě nejsou tak vybaveny, abychom toto všechno splnili z hlediska požadavku třetího železničního balíčku.

  Tak já naopak na rozdíl od pana kolegy Stanjury budu podporovat jako zpravodaj i jako poslanec toto prodloužení výjimky, protože si myslím, že i těch dalších pět let bude na hraně, abychom všechny podmínky, které nám stanovila Evropská komise a přijal Evropský parlament, naplnili. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a ještě jednou se táži, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr dopravy ČR Antonín Prachař: Paní předsedající, vážené poslankyně, poslanci, já bych jenom chtěl vyzvednout, že § 90, který jsme navrhovali Poslanecké sněmovně, reagoval na rozhodnutí Soudního dvora. Tady bych jenom chtěl říct, že na druhou stranu se dokazuje i to, že úřad Ministerstva dopravy pracuje lépe a všechny návrhy si čte a případně ještě se snaží zákony vyřešit. Proto jsme navrhli pozměňovací návrh a uplatnili výjimku na pět let. Tuto výjimku neuplatňuje pouze Česká republika, ale i ostatní země. A myslím si, že skutečně máme co dohánět a co dělat pro to, abychom vylepšili komfort. Jak říkal pan zpravodaj, naprosto s ním souhlasím. Tady se nejedná skutečně jenom o zpoždění. V konečné fázi, pokud se nám podaří všechno dobudovat, informační systémy, tak to bude mít pozitivní dopad pro cestující. Pokud bychom teď tuto výjimku zrušili, tak se dostaneme do vážného konfliktu mezi dopravcem, a to nejsou jenom České dráhy, ale i ostatní dopravci, a cestujícími a vyvolalo by to zbytečné střety. Tuto výjimku je možné uplatnit. Evropská směrnice nám ji nezakazuje a já bych byl pro, aby byla.

  Dovolil bych si navrhnout Poslanecké sněmovně, aby odsouhlasila zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, tudíž zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Kolovratníka. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Takže první věta formálně: Hlásím se k pozměňovacímu návrhu, ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 967. A dovolím si ještě jedno drobné vyjádření k obsahu pozměňovacího návrhu. I já jezdím vlakem. Věřte mi, že i mě rozčilují zpoždění, a jsem jedním z těch zákazníků, takže sám jsem přemýšlel hodně dlouho o tomto pozměňovacím návrhu. Ale rozumím mu a myslím si, že v tuto chvíli je fér dát dopravcům šanci a dát šanci i Ministerstvu dopravy a vlastně nám, abychom dočistili onen vztah mezi SŽDC, správcem železniční cesty, a jednotlivými dopravci. Nemáme převedena nádraží a tak dál, a tak dál. Takže tady si dáváme trochu prostoru pro to, abychom vše řádně dotáhli do konce. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy, pana poslance Stanjuru. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak máme sice tři dopravce, jeden je dominantní, který vypravuje naprostou většinu spojů, a chci jenom připomenout, že ročně z veřejných rozpočtů dostává přibližně 12 mld. korun, a v tom rozhodování jestli náhodou bychom nemuseli kompenzovat zpoždění cestujícím, abychom vzali v úvahu i to, že 12 miliard z veřejných rozpočtů je obrovská částka. Dvanáct miliard ročně! A možná ti dopravci, kteří se tomu tak brání, by mohli zkusit kvantifikovat jejich odhad, co by to znamenalo, ale bude to opravdu nepatrná částka toho, jak přispívají veřejné rozpočty na zajištění osobní železniční dopravy.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A nyní se ještě zeptám, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. (Nepřeje si.) Pan zpravodaj? Ano. Prosím.

 • Poslanec Karel Šidlo: Dovolte mi, abych tedy na závěr podrobné rozpravy jako zpravodaj splnil svoji roli v tom, že vás seznámím s průběhem projednávání ve druhém čtení. V obecné rozpravě vystoupili tři poslanci, v podrobné rozpravě dva a bylo navrženo zkrácení lhůty na projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, eviduji tento návrh. Děkuji. (Zpravodaj mimo mikrofon: Mám přečíst návrh usnesení?) Ne, nemusíte číst usnesení, přihlásil jste se k němu.

  Takže nyní přistoupíme k hlasování o návrhu navrhovatele na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 106, do kterého je přihlášeno 166 poslanců, pro 111, proti 18. Konstatuji, že návrh byl přijat, a končím druhé čtení tohoto návrhu.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj výboru pro životní prostředí poslanec Michal Kučera. (Čekání na příchod jmenovaných.) Pan ministr si pospíší. (Ministr popoběhl a stoupl si k řečništi.) Ke stolku zpravodajů, pane ministře. (Pardon!) Děkuji.

  Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

  Otevírám rozpravu, do které nemám zatím nikoho přihlášeného. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím a táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 176."

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 107, do něhož je přihlášeno 168 poslanců, pro 150, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Hana Aulická-Jírovcová. Děkuji. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 82/4.

  Otevírám obecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni pan poslanec Nekl a paní poslankyně Bohdalová. Prosím pana poslance Nekla k mikrofonu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Nekl: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, často z tohoto místa slyším slova "nechtěl jsem vystupovat, ale". Ubezpečují vás, že já vystoupit chci, a proto zde stojím.

  Stále zde běží víceméně teoretická diskuse zastánců a protivníků přijímaného zákona k tzv. dětským skupinám. Dovolím si pominout všechna teoretická pro a proti a dát vám, což je snad nejčistší, příklad z praxe, a to velmi čerstvý. Uvedu svou informaci citací z vystoupení váženého pana kolegy Pavery při druhém čtení tohoto tisku, kdy reagoval na slova paní kolegyně Hnykové a Nohavové. Cituji: "Myslet si, že starosta obce zruší ve své obci školku, je tak naivní, že to může napadnout jenom někoho, kdo vůbec neví, jak školky v obcích a městech fungují. Každý starosta si váží, že ve své obci má školku." A dále: "O žádnou privatizaci školek schválením tohoto zákona o dětských skupinách vůbec nejde."

  A nyní k jádru mého vystoupení. V pondělí 16. června zasedalo Zastupitelstvo statutárního města Přerova. V bodu školských záležitostí byl projednáván materiál, ve kterém bylo schváleno zrušení dočasného užívání prostor Mateřské školky na ulici Karla Kouřilka Základní školou, Svisle, Přerov. V těchto prostorách byly přechodně umístěny třídy prvého stupně pro nedostatek prostor v samotné budově školy. Na můj dotaz, zda bude školka využita k původnímu určení, mi bylo náměstkem primátora pro školství nominovaným TOP 09 sděleno, že bude poskytnuta dětskému a mateřskému centru k provozování dětských skupin. Jako důvod uvedl, že budova dnes nesplňuje normy pro provoz předškolního zařízení. Takže školka ne, ale pro dětskou skupinu vyhovující. Už to dokresluje, o co zde kráčí a jaká kvalitativní úroveň podmínek pro provoz dětských skupin bude stačit.

  Další argument byl ten, který zde slyšíme často. Nepůjde o celodenní, ale zkrácené hlídání dětí v době, kdy rodiče pracují. Mimo jiné to umožňuje i provoz mateřských škol, lidově řečeno, dítě je tam tzv. do oběda. Nechce se mi věřit, že odborní pracovníci školství na magistrátu města nevědí o plánu Ministerstva školství zavést povinný předškolní ročník v mateřských školách a o tvorbě fondu na rekonstrukce budov mateřských škol a rozvoj mateřského školství jako takového.

  Závěr, který jsem si z toho udělal: z hlídání dětí se stane dobrý byznys a to stačí. Proto návrh tohoto zákona nemohu podpořit. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou. - S přednostním právem pan poslanec Fiala. ***

 • Poslanec Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych navázal na svého předřečníka, ale s opačným stanoviskem. Já bych naopak za naši opoziční stranu chtěl návrh tohoto zákona podpořit. Chtěl bych také připomenout, že zřízení dětské skupiny byl návrh, se kterým přišla vláda, na jejíž činnosti jsme se podíleli. Vlastně oceňuji to, že současná vláda předložila tento náš návrh znovu.

  Chtěl bych jenom připomenout, že cílem předložené novely je zlepšit možnost péče o předškolní děti v případech, kdy není z kapacitních nebo jiných důvodů možno využít předškolního zařízení. A je to lepší cesta než ta druhá, kterou, jak slyšíme, také plánuje vláda, a to je investovat do rozvoje a výstavby mateřských školek, protože to není příliš z hlediska budoucnosti rozumné, protože jak všichni víme, z hlediska populačního vývoje se situace s nedostatkem kapacity předškolních zařízení v příštích letech vyřeší a naopak bude potřeba investovat spíše do rozvoje základních škol. Ten problém kapacitní pomáhají řešit právě dětské skupiny, které jsou investičně nenáročné, jsou flexibilní a pomáhají vyrovnat krátkodobé nedostatky míst ve školkách.

  Je tu ale ještě jedna podstatná věc, věc trošku ideová, to nepopírám. Stát přece musí důvěřovat rodičům. Měl by především rodiče nechat rozhodovat o tom, co je pro jejich děti nejlepší, ale měl by jim také poskytovat podmínky pro to, aby mohli zajistit svým dětem tu nejlepší péči. To dětské skupiny také nabízejí a nabízejí také možnost lepší šance návratu do zaměstnání těm rodičům, kteří to chtějí. Právo volby rodičů, jakou vzdělávací a výchovnou cestu si pro své děti vyberou, je také zajištěno zřízením dětské skupiny a ze všech těchto hledisek je dětská skupina vhodným nástrojem.

  Takže abych to shrnul, dětská skupina je vhodná jak z hlediska očekávaného populačního vývoje, tak z ekonomického hlediska, tak z hlediska podpory rodinné politiky a je dobrá i pro děti v předškolním věku. Ze všech těchto důvodů Občanská demokratická strana tento návrh podpoří.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme ve třetím čtení zákona, který bouří nejen touto Sněmovnou, ale bouří i veřejností. Bavíme se o tom, zda ano dětské skupiny, nebo ne dětské skupiny.

  Já bych chtěla říci, že my vlastně řešíme situaci, která vznikla dvěma faktory v devadesátých letech. V devadesátých letech prudce poklesla porodnost. Na dvou číslech: v roce 1992 se v Českých Budějovicích narodilo 1451 dětí, v roce 1996 748, čili přesná polovina. V té době jsem dělala náměstkyni primátora a stáli jsme před řešením dané situace, co s touto situací dělat. Udělali jsme to, že jsme některé mateřské školy uzavírali. Musím přiznat, že dodnes mi to někteří obyvatelé Českých Budějovic vyčítají. Uzavírali jsme je také proto, že nejenže jsme měli dostatečnou kapacitu, ale co jsme udělali, že jsme neprodávali tyto budovy, s tím, že až bude dětí dostatek, tak je budeme otevírat. Jenže pak přišla ruku v ruce nová hygienická vyhláška, která se týkala ve školských zařízeních jak stravovacího zařízení, tak sociálního zařízení, a museli jsme tam budovat místo jedné záchodové mísy na pět dětí jednu záchodovou mísu na tři děti. Bylo přesně vymezeno, kolik musí být dětské ručníky od sebe atd. Bylo těch norem strašně moc a byly velice finančně náročné pro ty, kteří chtěli mateřské školy rekonstruovat nebo nově budovat. Musím ale říci, že v některých inkriminovaných místech, kde byl ten druhý faktor, se ještě v té době pouštěla bytová výstavba bezuzdně kdekoli bez jakékoliv občanské vybavenosti. Tato situace doběhla po roce 2005 obce a začala chybět místa v mateřských školách.

  Mnohé kraje, jako třeba Jihočeský kraj, vytvořily fondy na to, aby mohla vzniknout místa v mateřských školách. V okresních městech kromě Budějovic už se to podařilo, ale přesto máme lokalitu České Budějovice, kde nám ještě místa v mateřských školách chybějí. Co to znamená? Že samozřejmě budeme rádi, město bude rádo, když bude moci na určitou přechodnou dobu, než se situace vyrovná, mít možnost alternativy. A tou alternativou tedy je dětská skupina, o které mluvíme.

  Já bych ale chtěla říci, že zákon, tak jak je navržený, tak mi přijde, že trošku spouští dětské skupiny bezuzdně. Všichni známe koaliční smlouvu, známe programové prohlášení vlády a jako červená niť se tím táhne, že poslední ročník mateřské školy bude prvním povinným ročníkem základní školy. Myslím, že tuto myšlenku nemají pouze poslanci koaličních stran, ale s touto myšlenkou jsme se setkali i u současných opozičních stran, a všichni to chceme, protože chceme, aby všechny děti do základní školy nastupovaly jakoby ze stejného startovacího místa. Proto si myslím, že až přijde tato norma do Sněmovny, určitě projde velkou většinou. Ale k tomu, aby tato norma mohla tady zaznít a abychom ji mohli odsouhlasit, musíme mít dostatečnou kapacitu míst v mateřských školách. A já jsem se dozvěděla, že v pondělí právě schválila vláda program, kdy obce nebo zřizovatelé budou moci mateřské školy budovat s pomocí státu.

  To je ten důvod, proč tak dlouho hovořím o svém prvním pozměňujícím návrhu, který je obsažen ve sněmovním dokumentu 870, a to je omezení doby pobytu dětí v dětských skupinách od jednoho roku - mám to tam ve variantách - do čtyř let, a druhá varianta je od jednoho roku do pěti let. Navrhla jsem to tam proto, že už v současné době mám zjištěno, že i tam, kde nejsou místa v mateřských školách, tak téměř 99,5 % dětí starších čtyř let a starších pěti let je ve školkách umisťováno. Nejsou umisťovány ty malé děti. To je důvod, proč jsem navrhla to omezení, protože bych byla ráda, aby dítě, než půjde do základní školy, opravdu prošlo klasickým předškolním zařízením s rámcově vzdělávacím programem, jako je mateřská škola. To je důvod předložení mého variantního návrhu. Bude na vás, jestli se rozhodnete pro jedna až čtyři nebo jedna až pět let omezení pobytu v dětské skupině.

  Druhá věc. Ze začátku jsem hovořila o tom, že by dětské skupiny, jejich výchovný program a program péče o dítě měla kontrolovat školní inspekce. Je to samozřejmě nesmysl, protože tím pádem by se z dětské skupiny stalo školské zařízení a to je to, co nechceme. Proto tam mám druhý pozměňovací návrh k § 21, že kontrolu může v těchto dětských skupinách provádět příslušný obecní úřad, trojková obec.

  Poslední věc, kterou navrhuji a která je, pokud zákon projde, doprovodným usnesením, a to je, aby ministr školství a ministr zdravotnictví zasedli společně k jednacímu stolu a jednali o snížení hygienických norem pro zřízení mateřské školy. Jeden možná legrační příklad, ale příklad za všechny. Když jste v roce 1995 chtěli zřídit mateřskou školu, stačil vám pozemek takový, že když zůstane zahrada, tak na jedno dítě byly dva metry čtvereční. Ve druhé polovině devadesátých let se tento rozměr změnil na čtyři metry čtvereční. Co to znamená? Že tam, kde uzavřeli mateřské školy a řekli, že je budou provozovat, že je otevřou, že je neprodají, tak oni je otevřít nemohou, protože jim chybějí dva tři čtvereční metry na dostatečnou zahradu, a další a další. Proto navrhuji v tomto doprovodném usnesení, aby se začalo jednat o snížení těch norem. Je to ještě z jedné věci. V mnoha obcích řeší nedostatek mateřských škol těmi modulovými systémy, které mohou na přechodnou dobu, kdy je nedostatek míst v mateřských školách, perfektně sloužit. Nemohou, protože pozemek té mateřské školy, kde by to přistavěli, jsou to většinou sídlištní školy, není tak velký, aby škola mohla být provozována. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Nyní prosím k mikrofonu další řádně přihlášenou do rozpravy, a to paní poslankyni Langšádlovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

  Dříve než začnete, poprosím kolegy, aby ztišili své hlasy, popřípadě šli vyjednávat své záležitosti ven z jednacího sálu. Děkuji.

 • Poslankyně Helena Langšádlová: Krásné dopoledne, dámy a pánové, vážená paní předsedající.

  Chtěla bych poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí, že předkládá návrh zákona o dětské skupině. Ano, je naší povinností vytvářet alternativy péče o dítě. Je naší povinností vytvářet alternativy pro rodiče, kteří chtějí sladit svůj profesní život s životem rodinným. (Hluk v sále neutichá.)

  Bez pochyby je zde velká diskuse o věku dětí, velikosti skupin, pedagogické práci v dětské skupině a všechny tyto diskuse jsou samozřejmě oprávněné. Nicméně jsme tady 25 let svědky toho, jak z iniciativy rodičů vznikají mnohé aktivity, které poskytují již dnes tisícům dětí péči dětem právě v tomto předškolním věku. Jsou to alternativy v podobě mateřských center, rodinných center, lesních školek. Mnohá tato zařízení vznikla bez jakékoliv finanční podpory státu. (V sále se ozývá šššš na ztišení hladiny hluku.) Většina těchto zařízení vznikla na základě potřeb rodičů. A jsou to právě rodiče, kteří mají právo si rozhodnout o tom, v jakém prostředí, v jakém zařízení má být péče pro jejich děti poskytována.

  Chtěla bych vás, vážení kolegové, upozornit, že bude-li přijat tento zákon v podobě, jak je předložen, tak všechny tyto alternativy, které se nevejdou do návrhu zákona, tímto likvidujeme. Jsou to především některá mateřská, rodinná centra a lesní školky, do kterých chodí tisíce dětí. Považuji toto za nepřijatelné. My máme alternativou mateřských center vytvořit novou variantu péče o děti. Samozřejmě že tím základem vždycky budou mateřské školy. Je velmi dobře, pokud zde vzniknou dětská centra tak jako v mnoha zemích Evropy. Ale naléhavě vás prosím, abychom současně nelikvidovali ještě fungující varianty.

  A to, že je tam roční odklad, kde ještě rok budou moci například lesní školky fungovat, považuji za naprosto nedostatečné, protože z jednání, kterých jsem se zúčastnila, nic nenaznačovalo, že by byla šance do roka právě tento problém zajistit, vyřešit. Proto vás velice naléhavě prosím, abyste podpořili pozměňující návrh přijatý na komisi pod body C6 až C9, protože tím zajistíme dobrovolnou registraci a existenci, další existenci mnoha zařízení, která velmi dobře slouží v péči o děti. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Chalánkovou. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jenom krátce.

  Chtěla bych jednak navázat na svoji předřečnici paní kolegyni Langšádlovou. Jsem velice překvapena, že zde skutečně hrozí ohrožení institutu lesních školek. Dále se domnívám, že tak zásadní změna a taková možnost by měla být doprovázena širokou celospolečenskou shodou a nikoliv takovým poměrně ještě velice košatým debatováním a na plénu Sněmovny. Domnívám se, že by bylo dobré, aby některé věci, které jsou nevyjasněné a nevydiskutované i na základě jednání výborů a komisí, kde hrozí skutečně ohrožení těchto lesních školek a některých mateřských center, poskytování služeb péče o dítě, tak bych si dovolila přednést procedurální návrh, až vystoupí mí kolegové v této debatě, na vrácení tohoto tisku do druhého čtení a opravení potřebných záležitostí.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji váš návrh a budeme o něm hlasovat po ukončení rozpravy.

  Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážená paní ministryně, ze stanoviska MPSV jsem vyrozuměla, že do režimu dětských skupin spadnou za současného právního stavu také lesní školky a mateřská centra. Podmínkou většiny poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pro schválení návrhu je jednak schválení pozměňovacího návrhu, kterým se doba pro přizpůsobení nové úpravě prodlouží ze šesti na dvanáct měsíců, a jednak příslib paní ministryně, případně pánů ministrů, že během těchto dvanácti měsíců bude připravena a přijata taková úprava - jde zejména o hygienické předpisy, ale nejen o ně -, která po uplynutí této lhůty umožní existenci lesních školek a mateřských center, byť v jiné formě, ale v zásadě ve stejné podobě. Většina poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové je totiž přesvědčena, že přijetí zákona o dětských skupinách v žádném případě nemá znamenat jejich likvidaci.

  Vážená paní ministryně, můžete přislíbit, že tento požadavek na úpravu příslušných předpisů po přijetí zákona o dětských skupinách bude splněn? Děkuji za odpověď.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím k mikrofonu dalšího řádně přihlášeného, pana poslance Hovorku. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci se krátce vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který předložila paní poslankyně Nováková, který v podstatě chce, aby děti v dětských skupinách musely dodržovat nějaký individuální očkovací plán, respektive je to rozvolnění požadavku, který je klasický ve školkách, kde rodiče dětí musí dokládat, že děti jsou očkované. Tento návrh je zřejmě inspirován různými skupinami, které se snaží zpochybnit význam očkování a snaží se v podstatě inspirovat rodiče, aby své děti neočkovali. To je fenomén této doby, kdy spousta rodičů podléhá informacím, které stahuje z internetu a které šíří různé nátlakové skupiny.

  V podstatě stav, ve kterém se dneska nachází naše populace v České republice, je výsledkem dlouhé doby, kdy u nás bylo očkování na velmi dobré úrovni a byla velmi dobrá proočkovanost populace. Pokud se stane, že bude přibývat stále více dětí, které rodiče odmítnou z nejrůznějších důvodů a předsudků a v podstatě zavádějících informací očkovat, budou odsunovat očkování, těmto lidem se dneska technicky říká u lékařů odmítači očkování, dochází k tomu, že potom poklesne význam kolektivní ochrany v populaci. Pokud to procento očkovaných v podstatě klesne, může dojít k tomu, že nastane problém. Můžou se vrátit závažné nemoci, které byly považovány za vymýcené. Toto riziko samozřejmě roste v souvislosti s tím, jak se tlačí běženci z Afriky, z dalších zemí stále blíž k České republice a dostávají se do České republiky. Velmi varuji před tím, abychom podléhali tady těmto nátlakovým skupinám, které šíří dezinformace, které jsou nepodložené.

  Je řada dětí, které nemohou být očkovány, protože to v podstatě jejich zdravotní stav nedovoluje. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a nyní tady mám faktickou poznámku paní poslankyně Novákové. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, jedním z důležitých poslání zastupitele, zástupce našich občanů, je, aby v rámci demokracie se objevil někdo, kdo vysloví, zformuluje názor menšiny. Já jsem tady již dvakrát říkala, že nejsem proti očkování. Ale zároveň tato skupina rodičů, jejímž hlasem já tady teď jsem, jsou rodiče, kterých si vážím, protože jsou to rodiče, kteří přemýšlejí velice zodpovědně o zdraví svých dětí. A jediné, co se domnívám, že bude cílem mého pozměňovacího návrhu, je to, že se o této věci začne mluvit, začne alespoň diskutovat. Ale jinak znovu opakuji, nejsem odpůrce očkování. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Nohavovou. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, stojíme před rozhodnutím, zda dětskou skupinu ano, nebo ne. Ano. Chceme-li tedy řešit problém nedostatku míst v mateřských školách dětskou skupinou, dobře, řešme jej, ale řešme jej na dobu trvání baby boomu, který během tří let pomine. Aktuální nedostatek míst je lokální a dočasný a již dnes dětské skupiny tam, kde je po nich poptávka, bez problémů fungují a žádný zákon takovou činnost nezakazuje. Proto je samotná tvorba zákona nadbytečná.

  Dobře. Pokud už ho tedy máme mít, navrhuji omezení účinnosti tohoto zákona na dobu jeho aktuální potřebnosti, která kolem roku 2017 pomine. Tento pozměňovací návrh je i v souladu se strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020, kde je uvedena podpora dětské skupiny jen jako dočasná alternativa, a to do doby navýšení kapacit mateřských škol. Prosím tedy Sněmovnu o podporu pozměňovacího návrhu na účinnost tohoto zákona na dobu tří let. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Dříve, než pozvu k mikrofonu paní poslankyni Maxovou, dovolte mi, abych přečetla dvě omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Matěj Fichtner od 14 do 18 hodin z pracovních důvodů a paní ministryně Válková z jednání sněmovny od 12.30 do 16.00 hodin z pracovních důvodů. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Radka Maxová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, vnímám, že toto téma poměrně vážně jiskří naší sněmovnou, a ráda bych se vyjádřila pouze k dobrovolné evidenci, která byla rozesílána vám všem poslancům na maily. Nepovažuji ji za šťastnou, protože zde existovala nějaká domluva, že pokud bude navrhovaná dobrovolná evidence, že se to vztáhne samozřejmě i na daňové úlevy, které budou mít pouze ti poskytovatelé, kteří se zaregistrují. Bohužel se tak nestalo.

  Při tvorbě zákona o dětské skupině byly vyváženy dva zdánlivě protichůdné principy, a to princip svobody rodiče jako nositele rodičovské zodpovědnosti a princip garance kvality určené činnosti státem. Právě předmět činnosti, kterým je pravidelná péče o dítě, včetně dítěte velmi nízkého věku, byl důvodem, proč zákon o dětské skupině ve znění předloženém do Parlamentu ČR zakotvuje obligatorní evidenci poskytovatelů. S aktivním a zodpovědným přístupem rodiče je potom počítáno prostřednictvím ustanovení § 13 o dětské skupině, který umožňuje ponechat řadu otázek týkající se konkrétního zajištění péče o jeho dítě na jeho smluvním ujednání s poskytovatelem.

  Zakotvení principu dobrovolné evidence znamená větší zdůraznění prvního z výše citovaných přístupů. V případě, že dojde k zakotvení principu dobrovolné evidence poskytovatele do zákona o dětské skupině, bude nutné upravit související opatření daňové podpory, která návrh provází ve formě - za prvé - daňové uznatelnosti nákladů na provoz vlastního zařízení péče o dítě předškolního věku zaměstnavatelem nebo jeho příspěvku na provoz zařízení, zajišťované jinými subjekty, včetně poskytovatelů z řad neziskového sektoru, pro děti vlastních zaměstnanců , za druhé - možnosti uplatnit daňové odpisy na pořízení vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, tj. na pořízení hmotného majetku, a za třetí - slevy na dani rodiči v případě, že využije nerodičovskou péči o předškolní děti. Tato opatření by se však měla týkat jen služby explicitně právním řádem upravené, evidované či registrované a to v tomto případě zatím není dotaženo.

  Pokud jde o samostatnou problematiku lesních školek, mateřských školek, jak jsou nazývány, já jsem zastáncem takové péče o děti, která není svázána neúměrně přísnými hygienickými a technickými požadavky na prostory, v nichž je tato činnost poskytována. Je pravdou, že při absenci úpravy v oblasti školských a navazujících technicko-hygienických předpisů by činnost poskytovaná členy asociace byla vtažena do regulace zákona o dětské skupině, který by de facto znemožňoval dosavadní fungování lesních mateřských škol. Nicméně se na základě sdělení zástupců asociace domnívám, že činnost lesních mateřských škol nemá být primárně předmětem úpravy zákona o dětské skupině, neboť ten neupravuje z povahy věci předškolní vzdělávání, ale pouze péči. Asociace vždy deklarovala svůj zájem poskytovat plnohodnotné předškolní vzdělávání a takto probíhalo i pilotní ověřování fungování lesních mateřských škol. Požadavek asociace je nutné vztahovat k předpisům, které upravují hygienické a technické požadavky na mateřské školy celkově, a odkazuje tak na potřebu zásadním způsobem revidovat tyto předpisy z hlediska jejich účelnosti a přiměřenosti nejen ve vztahu k charakteru činnosti, na který se zaměřují členové asociace, ale rovněž ve vztahu k zřizování mateřských škol obecně. O tom mluvila i paní poslankyně Bohdalová.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se moc omlouvám, ale prosím kolegy, aby ztišili své hlasy.

 • Poslankyně Radka Maxová: Právě tyto předpisy mohou být důvodem, který mnoho potenciálních zřizovatelů, včetně územních samospráv, odrazuje od zřizování nových mateřských lesních škol. V této souvislosti byly zaznamenány poslanecké výzvy směrem k Ministerstvu zdravotnictví, k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a rovněž k resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, aby byla společně hledána řešení v oblasti úpravy citovaných norem.

  Ministerstvo práce a sociálních věcí vyjadřuje těmto iniciativám podporu, a proto navrhuje upravit přechodné ustanovení návrhu zákona o dětské skupině tak, aby byla až na jeden rok prodloužena doba, do které musí poskytovatelé služby spadající do působnosti zákona o dětské skupině splnit požadavky, jež na ně zákon klade.

  Toto přechodné období lze využít také k úpravě technicko-hygienických požadavků, která bude vyhovovat i tzv. poskytovatelům lesních mateřských škol. Jak již zde bylo sděleno paní poslankyní Kovářovou, byli bychom rádi, aby Ministerstvo práce a Ministerstvo zdravotnictví včetně poslanců vyvinuli maximální úsilí na to, aby se doba jednoho roku využila a lesní školky, školy byly zachovány. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Nyní mám do rozpravy přihlášeného pana poslance Svobodu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se nejprve zabýval pozměňovacím návrhem kolegyně Novákové týkajícím se očkování dětí.

  Očkování dětí je vážná věc. V současné době máme proočkovanost dětské populace zhruba na úrovni 91,1 %. To je zásadní číslo, protože pokud ta proočkovanost je nad 80 %, znamená to, že infekce se zde vlastně nevyskytuje a i dítě, které nebylo proočkováno z nějakých vážných důvodů pro alergii nebo pro něco, vlastně tu infekci nemůže dostat. Na druhou stranu jako pravicový politik samozřejmě chápu právo rodiče o svém dítěti rozhodovat. Dovolte mi k tomu říct několik čísel. V roce 2011 těch, co odmítli očkování, bylo 110, v roce 2012 asi 123 a v loňském roce jich odpíralo očkování 210. To jsou čísla, která znamenají skutečně velmi minoritní skupinu.

  Na druhou stranu zde máme zákon, který hovoří o očkování jako povinném. V okamžiku, kdy budeme hlasovat o tom rozvolnění, o tom, že řekneme, že je individuální očkování možné, tak jenom upozorňuji, že celou zodpovědnost přenášíme na dětského lékaře. To je obrovský problém, protože on ze zákona musí dítě očkovat a nemá ho očkovat jenom z důvodu zvláštního zřetelehodných - alergie, infekce a tak dále, to, co je vyjmenováno. Dětští lékaři se s tím nějakým způsobem vyrovnávají. Oni vědí, jak je opravdu složitá diskuse s rodiči, ale podle informací, které mám, protože k dětským lékařům mám velmi blízko, vím, že i ty problematické případy, kdy rodiče to odpírají, dovedou nějakým způsobem vyřešit a medicínsky pohlídat. V okamžiku, kdy otevřeme prostor pro to, že vlastně nějaký jiný zákon bez ohledu na to, že máme povinné očkování, ten prostor otevírá, může to znamenat, že počet odpíračů bude narůstat.

  Já tedy znovu opakuji, máme tady na stole dvě věci, které jsou proti sobě. Jedna věc je svoboda rozhodování a na druhé straně věc toho, že když procento proočkovanosti poklesne, zmizí ten pozitivní význam očkování. A já bych se velmi přimlouval za to, abychom rozhodování o tom, co se má nebo nemá s očkováním dělat, nechali na dětských lékařích, kteří s rodinou pracují, znají ji, znají její problémy a budou za to také nést zodpovědnost. Nezapomeňme, že v tomto případě kromě zodpovědnosti rodičů zde máme zodpovědnost příslušného lékaře a nemůžeme do jeho zodpovědnosti zasahovat, že mu dáme další kontradiktorní příkaz.

  A co se týče té druhé věci, která se tu diskutuje, to znamená lesní školky nebo školy, byl bych velmi rád, kdyby to, co funguje, bylo zachováno, i když je mi také jasné, že se jedná o velmi malé číslo těch fungujících školek, ale fungují. A bylo by velmi nesprávné, kdybychom je nějakým opatřením postavili mimo zákon nebo jejich situaci ztížili.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Tudíž rozpravu končím a táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. Prosím, paní ministryně. (Hluk v sále.)

 • Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem se chtěla jen velice stručně chtěla vyjádřit k problematice lesních školek. Já jsem pro to, abyste vy odsouhlasili ten pozměňovací návrh, který prodlužuje přechodné období na 12 měsíců. V tu dobu je čas na to, abych se já jako ministryně práce a sociálních věcí, ministr zdravotnictví a ministr školství, abychom se dohodli na tom, za jakých podmínek tady do budoucna lesní školky a mateřská centra mohou fungovat, protože samozřejmě v žádném případě není naším zájem těmto zařízením znemožnit existenci. Nicméně na druhou stranu je myslím zájmem nás všech, ať už je ta alternativa jakákoli, aby měla alespoň nějaká pravidla.

  Jinak se rozhodně přimlouvám za schválení tohoto zákona. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní ministryně. Táži se paní zpravodajky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pak se táži ještě dalšího zpravodaje, pana poslance Zdeňka Soukupa, zda má zájem. Nemá. A pan poslanec Ploc? (Nevěnuje pozornost.) Máte zájem o závěrečné slovo, pane poslanče? (Nemá.) Není tomu tak.

  Nyní tedy přivolám kolegy z předsálí. V rozpravě padl návrh na opakování druhého čtení tohoto zákona. Dříve, než zahájím hlasování, ještě zkontrolujeme přítomnost poslanců. Všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartičkami. (V sále je velký šum.)

  Děkuji a opakuji, že hlasujeme o návrhu na opakování druhého čtení tohoto zákona.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování pořadové číslo 108, do kterého je přihlášeno 171 poslanců, pro 61, proti 80. - Objevila se mi tady faktická poznámka poslance Kořenka. Omyl. - Děkuji. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

  Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dovolte mi, abych vám přednesla návrh postupu hlasování vládního návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Je to sněmovní tisk číslo 82. Musím říct, že je to dosti náročné, takže budu ráda, když budete věnovat pozornost.

  Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych vás nejprve seznámila s celou procedurou hlasování, kterou bychom schválili, a potom přistoupili k hlasování o vlastních návrzích.

  Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí, proto můžeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 82/4. (Hluk v sále ustal.)

  Jako první by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A, A1, A2, A3 - usnesení výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu týkající se § 3 a doplnění poskytovatelů o spolky.

  Dále by potom nebyly hlasovatelné pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem B1, B2, B3 - jde o pozměňovací návrhy z usnesení výboru sociální politiky, a také písmene C3, C4, C5 - jde o pozměňovací návrhy z usnesení stálé komise pro rodinu. Tyto jsou totožné.

  Další skupinou hlasování by tvořily zbylé pozměňovací návrhy pod písmenem C, nejprve C1, zrušují se slova "hlídání", potom společně o C2, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 - týká se dobrovolného vstupu do systému poskytování péče o dítě v dětské skupině podle předpokládaného zákona, a dále o C13 úprava přechodného ustanovení.

  Zde bych upozornila, že bude-li schválen C1, nelze již hlasovat o J1, protože jsou totožné. Dále bude-li schválen C13, nelze již hlasovat o J2, jsou také totožné. Bude-li schválen C1 nebo C2, C6 až C12, nelze již hlasovat o D a E kromě bodu E3. A bude-li schválen C10 a C11, nelze hlasovat o G3 a G4.

  Věřím, že se všichni orientujete. (Smích v sále.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se omlouvám, ale hlasování je opravdu složité, prosím o vaši pozornost.

 • Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Chtěla bych jen podotknout, že všichni garanti klubů dostali tento návrh postupu hlasování, takže jsou seznámeni.

  Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Jany Hnykové, který je pod písmenem F, a je to do čtvrtého roku věku. Je ale hlasovatelný, pouze dojde-li k hlasování o předchozím, tzn. o E1 plus E2.1 plus E2.2 plus E4, a toto nebude schváleno. Nevadí zde ani schválení C1 ani C2 a C6 až C12.

  Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslankyně Aleny Nohavové, který je pod písmenem G1, a je to do dosažení čtvrtého roku věku. Zde zase upozorňuji, že je hlasovatelný, pouze dojde-li k hlasování o pozměňovacím návrhu pod F a toto nebude schváleno. Zde také nevadí schválení C1 ani C2 a C6 až C12. Tento pozměňovací návrh je věcně stejný jako pozměňovací návrh pod písmenem F, pouze se odlišují slovem "dosažení".

  Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Vlasty Bohdalové , která má pozměňovací návrh pod H1, varianta A, a je to do konce školního roku, v němž dítě dosáhlo čtyř let věku, a je hlasovatelný, pouze dojde-li k hlasování o G1 a toto nebude schváleno. Zde opět nevadí schválení C1 ani C2 a C6 až C12.

  Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu také poslankyně Vlasty Bohdalové a je to H1, varianta B, do konce školního roku, v němž dítě dosáhlo pěti let věku. A zde opět upozorňuji, že je hlasovatelný, pouze dojde-li k hlasování o H1, varianta A, a tento nebude schválen. Zde opět nevadí schválení C1 ani C2 a C6 až C12.

  A dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Zdeňka Soukupa, který je pod písmenem D, a nové znění § 2 do konce školního roku, v němž dítě dosáhlo pěti let věku. A zde opět upozorňuji, je hlasovatelný, pouze nebude-li schváleno C1 nebo C2 a C6 až C12 anebo dojde-li k hlasování o H1, varianta B, a tato nebude schválena.

  Dále bychom se přesunuli do další skupiny hlasování - teď jsme se vyrovnali s věkem dítěte -, abychom se vypořádali se zbytkem přednesených poslaneckých návrhů, a to takto:

  Pozměňovací návrh paní poslankyně Semelové pod bodem E3 a týká se § 8 - stravování.

  Dále pozměňovací návrh paní poslankyně Nohavové pod G2, týká se § 6, doplňuje odstavec 4 - neziskovost poskytované služby.

  G3 a G4 je jedno hlasování a týká se § 22 a § 23 - princip neziskovosti poskytované péče. Jsou ovšem hlasovatelné, pouze nebude-li schváleno C10 a C11.

  Dále bychom hlasovali o G5, týká se § 32 - účinnost.

  Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Bohdalové pod bodem H2, týká se § 21 - kontrola.

  Dále paní poslankyně Novákové pod bodem I a týká se § 11 odstavce 1 písmeno i) - očkování dítěte.

  Dále pozměňovací návrh paní poslankyně Maxové pod bodem J1. - Myslím, že se v tom všichni vyznáte, jste super. - Týká se § 2. Zde se zrušují slova "hlídání" a je hlasovatelný, pouze nebude-li hlasování o C1.

  Dále paní poslankyně Maxové pod bodem J2, týká se § 25. Zde se mění lhůta z 6 na 12 měsíců. Je hlasovatelný, pouze nebude-li hlasováno o C13.

  Už se blížíme k závěru.

  Jako další by bylo hlasování o návrhu doprovodného usnesení, které předložila paní poslankyně Vlasta Bohdalová.

  Poslední by bylo hlasování o zákonu jako celku.

  Tolik k proceduře hlasování a požádala bych Sněmovnu o jejich schválení. Děkuji. (Potlesk.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní zpravodajce. Dříve než přistoupíme k hlasování o schválení procedury, s přednostním právem je přihlášen pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Myslím, že to je standardní k návrhu procedury, že to není s přednostním právem.

  Chtěl bych navrhnout drobné změny, v tom návrhu na postup při jednání. (Smích v sále.)

  Podle mě jsem nic vtipného neřekl, ale dobře.

  V bloku v bodě C, když vyloučíme C3, C4, C5, které se opakují s B1 a B2, B3 a A1 a A2 a A3, jste navrhovala, abychom kromě C1 o ostatních bodech C2, C6 až C12 hlasovali v jednom bloku. Já navrhuji, abychom o každém z nich hlasovali zvlášť, stejně tak jako budeme hlasovat zvlášť o bodě C13. To znamená, z toho bloku vy jste chtěla si těch sedm podbodů jedním hlasováním. Myslím, že je to páté nebo šesté.

  Nejdříve se chci zeptat a pak bych případně měl pozměňovací návrh.

  Poprosil bych, kdyby nerušili paní zpravodajku. Teď přednáším návrhy. Omlouvám se, ale není to úplně jednoduchá procedura a chci minimalizovat riziko, že nebudeme hlasovat úplně přesně tak, jak chceme.

  Pak se chci zeptat. Paní zpravodajka tu přednášela jakoby návrh postupů, jak budeme hlasovat, řeknu to zjednodušeně, o tom rozptylu věku. Tam je návrhů asi sedm nebo osm. Dobře. Autoritativně říkala, že nejdříve musíme hlasovat o 1 až 4, pokud to neprojde, budeme hlasovat o 1 až 4 v jiné dikci, se slovy "dosaženého", a když neprojde 1 až 4 se slovem "dosaženého", budeme hlasovat o 1 až 4, když toho dosáhne v průběhu školního roku, kdy má to dítě narozeniny. Mě by zajímalo, proč jste zvolili tento postup? Mně to přijde naprosto nelogické, že jste vybrali jeden. Já tam logiku nevidím. Teď říkáte: O tom druhém nemůžeme hlasovat, pokud se bude hlasovat o tom prvním. Tam mi skutečně nedošlo, proč jste to takto zvolili. Pokud by to bylo na mně, doporučoval bych, abychom hlasovali nejdříve čtyři nebo pět, v orientačním, to se dá. Když rozhodneme čtyři, tak víme, že vybereme ze tří variant, jak především navrhovatelky navrhovaly, jak posoudit, kdy je konec toho období. Nejrozumnější je školní rok, protože když se někdo dožije 12. května čtyř let, dítě, tak 13. května zůstane doma podle té dikce, když je to přesně do věku čtyř let. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. A nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek... (Poslanec Kováčik připomíná posunkem předsedající své přihlášení.) Pan poslanec Kováčik, pan poslanec Kalousek a k proceduře paní poslankyně Bohdalová.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Taky mám přednostní právo, paní předsedající, a přihlásil jsem se přece jenom dřív.

  Já nepamatuji, že by takto složitá procedura tady byla - nebo alespoň hodně dlouho tady takto složitá procedura nebyla. A alternativní návrhy, které přednesl pan kolega Stanjura a které zajisté přednese i pan kolega Kalousek, jdou natolik do podrobností, že bych rád, abychom se s tím vyrovnali naprosto v pořádku, abychom nedošli k situaci, kdy Sněmovnu opustí špatně odhlasovaný zákon, špatně odhlasované pozměňovací návrhy a kdy by nás mohli třeba i opravovat ze Senátu potom, samozřejmě s chutí jim vlastní. Proto bych poprosil až poté, až padnou všechny návrhy změny procedury, o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání dvaceti minut, aby si všechny ty návrhy, které tady vůči proceduře padnou, mohla zpravodajka, navrhovatelé změn a legislativa vyjasnit. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane předsedo. Učiníme tak. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dopředu se omlouvám, protože předložím návrh, který je poněkud nestandardní a pro většinu z vás asi nebude přijatelný, ale pro klid svědomí ho přece jen přednesu.

  Dlouholetá zkušenost jak státního úředníka, tak poslance mi říká (úplné ticho v sále) - na základě tohoto množství pozměňujících návrhů a takto komplikované procedury, že budeme-li to hlasovat a odhlasujeme-li dnes tento návrh, ať již jakkoli, nemůže to skončit jinak než paskvilem. Prostě to nemůže skončit jinak než paskvilem. Já tedy velmi prosím, protože mám pocit, že z toho souboje osobních názorů i politického boje se nám trochu vytratilo to dítě. To už tady v té diskusi nevidím. Zákon o dětské skupině, ale to dítě už tam nevidím. Já velmi prosím, jestli byste nezvážili - je to opravdu jenom prosba, je nestandardní - kdyby dnes, kdyby teď v tuhle chvíli libovolný ministr otevřel rozpravu, tak umožní v rámci té rozpravy předložit znovu návrh na buď přerušení do příští schůze, třeba mimořádné, nebo na znovunavrácení do druhého čtení... Ne, to už nejde. Takže na přerušení a napříč politickým spektrem by se mohla sejít odborná skupina našich kolegů, kteří se tomu věnují, a pokusit se najít nějaké východisko, na jehož konci by nebyl paskvil. Jestli se dnes do toho hlasování pustíme, paskvil je stoprocentní jistota, která z nás vypadne. Prosím zvažte to.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s přednostním právem pan poslanec Fiala.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já se omlouvám, že jsem paní kolegyni (poslankyni Bohdalovou) předběhl, ale udělal jsem to proto, že chci navázat na pana kolegu Kalouska. A myslím si, že ta procedura je neobvykle složitá, že opravdu dlouho tady taková nebyla. My jsme teď slyšeli několik návrhů, jak ta procedura má vypadat, ale těžko z nás si v takovém množství tu proceduru někdo dokáže představit, aniž bychom ji měli na papíře před sebou, nevidíme to. A opravdu se může stát, že ten zákon nebude takový, jaký bychom si všichni představovali, aby opustil Poslaneckou sněmovnu.

  Já chci podpořit ten návrh, který jsme tady slyšeli, a minimálně ho pevně zařadit na nějaký jiný den nebo možná na nějakou jinou schůzi. Ale myslím si, že by to bylo dobře pro ten zákon a pro občany České republiky. Děkuji. (Potlesk z řad Úsvitu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou.

 • Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, ona ta procedura není až tak složitá, jako složitě byla vysvětlovaná. Ale já bych chtěla vysvětlit jenom ty čtyři roky. V tom jednom návrhu je: po dosažení čtyř let věku dítěte. Co když se stane, že dítěti budou čtyři roky v lednu - to ho na ty čtyři měsíce školního roku budeme přeřazovat někam jinam? A v tom mém návrhu je: po dosažení čtyř let věku v daném školním roce. Čímž říkáme, že dítě, když ve školním roce dosáhne čtyři roky, to může celé absolvovat v té dětské skupině. Takhle jednoduché to je. A proto já jsem dávala návrh s tím dokončením školního roku. To je vše. Děkuji. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní s přednostním právem pan poslanec Kováčik.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, my se dostáváme do situace, ze které bude těžko úniku bez ztráty kytiček. A já bych se proto v této chvíli připojil k prosbě pana kolegy Kalouska, aby kterýkoli z ministrů či ministryň znovu otevřeli rozpravu, aby mohl být načten návrh na přerušení s tím, že je možné garantovat, že to přerušení může být do tohoto pátku, aby se v pátek - v den, kdy řádně třetí čtení lze provádět - konalo třetí čtení poté, co si vyjasní předkladatelé procedury, zákona, všichni, kdo měli ty pochybnosti. Abychom si tady nemuseli vysvětlovat jednotlivé pochybnosti znovu ve věcné diskusi, protože by to stejně k ničemu nevedlo. Rozhodující je otázka té procedury, aby se něco špatně neprovedlo. Pokud, prosím pěkně, bude reagováno na naši společnou prosbu o znovuotevření rozpravy a návrhu na přerušení, je bezpředmětná moje žádost o přestávku na poradu klubu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a mám tady faktické poznámky, které nemohu pustit, protože je po rozpravě. Takže pouze pokud máte připomínky k proceduře. A myslím tím paní poslankyni Maxovou a pana poslance Kolovratníka. Není tomu tak? Není. Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Sklenák.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, ona ta procedura není tak složitá. Ona paní zpravodajka si to trošku užívala a vyvolala dojem, že je to složité. Ale kdo jste ve Sněmovně déle, tak jistě mi dáte za pravdu, že jsme tady měli podstatně složitější tisky. Tam se několik návrhů dubluje a některé jsou tam i třikrát.

  Ale dobře. Pokud tady byla avizována přestávka klubu KSČM, tak vzhledem k tomu, že na 12.30 máme naplánované volby a po obědě máme pevně zařazené body, tak nám stejně asi nezbude nic jiného než hlasovat v pátek. Ale já chci říct, že ti, kteří se zabývají touto materií, tak to diskutují na půdě Sněmovny několik měsíců a velmi dobře vědí, co mají před sebou a o čem budou hlasovat. Takže není to tak, že by se v tom nikdo nevyznal a že by z toho vzešel nějaký paskvil, jak tady zaznělo. Já myslím, že není vůbec žádný problém hlasovat. A ti, kteří se tím zabývali, vědí, o čem to je. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru a potom pan premiér. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Souhlasím s panem předsedou Sklenákem. Myslím si, když nebudeme dál mluvit a využijeme těch 20 minut, tak jsme schopni to za 11 minut do voleb odhlasovat. Já souhlasím s tím, že to není nic dramatického. Moje pozměňovací návrhy také nejsou dramatické. V zásadě byly jenom tři. Z jednoho hlasování se udělá sedm. Myslím, že jsme schopni to odhlasovat.

  Chci říct, že jestli legislativní návrh je paskvil, nebo není, o tom nerozhoduje procedura nebo počet pozměňovacích návrhů, ale obsah toho, jak to vlastně na konci dopadne. Takže já osobně se toho neobávám a myslím, že jsme to schopni zvládnout dneska. Už taky nemluvím, ať se za 20 minut můžeme sejít a před volbami, tak začnou o pět minut později, to zvládneme. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan premiér, tudíž otevírá rozpravu k tomuto bodu.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Dobrý den. Chtěl bych jenom srdečně pozdravit Poslaneckou sněmovnu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kováčik. (V sále je neklid.)

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, paní a pánové, jenom dvě krátké věci. Chtěl bych se ohradit proti tomu, že si tady zpravodajka něco užívala. Myslím si, že je spíše potřeba jí vyjádřit úctu a poděkování, že skoro téměř napoprvé, a potlesk tady koneckonců zazněl, si poradila s tak složitou materií a snažila se velmi upřímně vysvětlit všechny souvislosti, které mohou nastat. Takže informovala Poslaneckou sněmovnu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To za prvé.

  A za druhé. Myslím si, že je dobře, kdybychom teď přerušili projednávání tohoto bodu do tohoto pátku, máme-li tam nějaké pevně zařazené body ve třetím čtení, tak bezprostředně po nich, pokud nemáme, tak jako první bod ve třetím čtení v pátek bychom pokračovali. Tento návrh tady teď předkládám. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Lze to. Může to být jako první bod v pátek. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Pro jistotu sezvu všechny přítomné poslance, kteří jsou v předsálí.

  Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu a přesunutí jeho jednání jako pevně zařazený bod v pátek. Kdo je pro? Proti?

  Hlasováním končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 109, do kterého je přihlášeno 177 poslanců, z čehož 93 bylo pro, proti 31. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Přerušuji tedy jednání tohoto bodu. (Neklid v sále.) Pokud je to faktická, tak vás nemohu pustit k mikrofonu. Je mi líto, protože je uzavřená rozprava.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Chtěl bych jenom, že mi nefungovalo hlasovací zařízení. Nemohl jsem hlasovat.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže to je námitka. Dobrá, budeme tedy hlasovat o námitce o hlasování.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Vynuluji hlasování. Všechny odhlásím a znovu poprosím o vaše přihlášení. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

  Nyní tedy zahajujeme znovu hlasování o námitce k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

  Hlasováním končím a konstatuji, že námitka byla přijata.

  Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na přerušení jednání bodu č. 79.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na přerušení projednávání. Kdo je pro? Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 112, do kterého je přihlášeno 172 poslanců, z čehož pro 79, proti 62. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

  Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já respektuji a snad i trochu závidím, že většina z vás má bystřejší intelekt než my, ale přesto prosím o pochopení vůči nám pomalejším, že si proceduru musíme srovnat, a proto prosím o přestávku na jednání poslaneckého klubu TOP 09 v délce 25 minut.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Přerušuji tedy jednání do 12.30, kdy budeme pokračovat v pevně stanoveném programu.

  (Jednání přerušeno ve 12.05 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, budeme po pauze pokračovat v jednání. Ve 12.30 máme pevně zařazené body. Jsou to volební body. První z nich je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Já bych poprosil, aby se ujal slova předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník a seznámil nás s tím, co nás v pevně zařazených bodech čeká. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Děkuji za slovo i za to, že se můžeme v pevně stanovený čas dostat a přistoupit k navrženým volebním bodům. A já tedy z režimu dopravy a dopravní infrastruktury nyní přepínám do režimu volební komise a předstupuji před vás coby předseda volební komise. Provedu vás třemi volebními body. Garantuji, že dnes bychom měli být rychlí a svižní. Ty body jsou poměrně jednoduché. Ve dvou případech budeme hlasovat standardním tajným způsobem ve Státních aktech, jak jste navyklí. Pojďme tedy k tomu.

  Začínáme bodem

  Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě - bylo to včera, 17. června - následující návrhy na změny v orgánech Poslanecké sněmovny od poslaneckých klubů a přijala k nim své usnesení číslo 67, které bylo včera ihned po jednání komise rozesláno předsedům poslaneckých klubů.

  Co se týká rezignací, byla navržena rezignace pana poslance Martina Novotného z klubu ODS ve vyšetřovací komisi Sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard.

  Co se týká nominací, tak ty jsou tři na "protivku" proti zmíněné rezignaci. Je to nová nominace poslance Marka Bendy, ODS, do vyšetřovací komise Sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard. Dále registrujeme dvě nové nominace. Za prvé je to do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Poslanecký klub sociální demokracie nominuje Petra Kořenka a do výboru pro evropské záležitosti také sociální demokracie nominuje pana poslance Pavla Ploce. V obou případech je to nominace za bývalého poslance Jiřího Zimolu, který, jak víte, již poslancem není.

  Dále v rychlosti připomenu, že zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustavených orgánech a komisích lze provádět pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny. Volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob hlasování. Jistě všichni dobře víte, že tyto volby nebo volba o změnách v orgánech vždy probíhaly veřejným hlasováním. Navrhuji tedy já jako zástupce volební komise i v tomto případě hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení.

  Pane předsedající, doporučuji, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci poslanců a poté aby provedla volbu nových členů Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhly poslanecké kluby. I zde navrhuji volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení en bloc, pokud v rozpravě nebude dán jiný návrh. Prosím, abyste otevřel rozpravu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu. V tento moment neeviduji žádné přihlášené do rozpravy. Je tomu tak. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme postupovat tak, jak bylo navrženo. To znamená, že budeme v těchto bodech postupovat veřejným hlasováním. Táži se, zda někdo vznáší námitku proti zvolenému postupu. Není tomu tak. Budeme tedy postupovat veřejným hlasováním a dále budeme postupovat podle pokynů předsedy volební komise.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji. Ještě jednou připomenu - o návrhu na veřejné hlasování se nehlasuje, je odsouhlaseno. Pane předsedo, prosím, abyste teď nechal hlasovat o rezignaci poslanců v orgánech Poslanecké sněmovny.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Bylo předneseno, hlasujeme o rezignaci poslanců. Dávám hlasovat.

  Zahajuji hlasování pořadové číslo 113. Kdo je pro rezignaci, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Končím hlasování pořadové číslo 113. Přítomno je 168 poslanců, pro bylo 135, proti nikdo, takže návrh tohoto usnesení byl přijat. Pojďme dále.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní bychom měli jedním hlasováním zvolit poslance do orgánů Poslanecké sněmovny, tedy hlasovat en bloc o zmíněných třech nových nominacích.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se, zda je souhlas s tím, že budeme hlasovat en bloc o všech třech. Není námitka, takže budeme hlasovat en bloc o všech třech poslancích.

  Zahajuji hlasování. Je to hlasování pořadové číslo 114. Kdo je pro poslance navržené do jednotlivých výborů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Končím hlasování pořadové číslo 114. Přítomno je 170 poslanců, pro tento návrh bylo 136 poslanců, proti žádný, to znamená, že návrh byl přijat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já vám, pane předsedající, děkuji. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly poslanecké kluby.

  Nyní prosím o otevření dalšího volebního bodu. Je to bod číslo 86.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo. Otevírám bod

  Opět vás prosím, pane předsedo volební komise, abyste se ujal slova.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Opět budu krátce rekapitulovat. Volební komise i v tomto případě vyhlásila standardní lhůtu. Bylo to do 6. června 2014 do 14 hodin. K dnešnímu dni je v této radě, tedy v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, stále neobsazeno jedno místo. Připomenu, že jsme nebyli úspěšní, že jsme se pokoušeli na 7. i na 8. schůzi volit členy této rady a bohužel na těchto schůzích nebyl vybrán žádný navrhovaný kandidát.

  Volební komise obdržela nové návrhy poslaneckých klubů. Na své 11. schůzi 10. června projednala tyto návrhy a zařadila je do svého usnesení, které přijala. Je to usnesení číslo 64. Já vám to usnesení v rychlosti přečtu, protože bylo pouze zasláno e-mailem předsedům všech poslaneckých klubů, ale nebylo rozdáno na vaše lavice.

  V rychlosti usnesení číslo 64 volební komise ze dne 10. června: Volební komise pověřuje předsedu, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu s návrhy kandidátů na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Je to Jana Kasalová za ANO 2011, Václav Mencl za klub ODS a konečně pan Václav Žák za hnutí Úsvit.

  Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise bude navrhovat volbu tajnou, tedy podle jednacího řádu dvoukolovou. Zvolenému členu započne jeho šestileté funkční období dnem jmenování.

  Nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, jestli se do ní někdo chce přihlásit. Mám zde s faktickou poznámkou pana poslance Vondráška? Je tomu tak? Není.

  Táži se, zda je někdo přihlášen do rozpravy. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Máte slovo. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Ještě jednou zopakuji. Máme navržené tři kandidáty na jedno místo v tzv. velké radě: Jana Kasalová - ANO, Václav Mencl - ODS a Václav Žák - hnutí Úsvit.

  O tom, že budeme hlasovat tajným způsobem, musíme ale také hlasovat, musí se na tom Sněmovna usnést. Takže teď prosím, pane předsedající, abyste nechal Sněmovnu rozhodnout o způsobu hlasování. Volební komise navrhuje volbu tajnou, tedy dvoukolovou.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Beru to jako návrh, o kterém dávám hlasovat. To znamená, volba bude tajná a dvoukolová.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený způsob hlasování, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Je to hlasování číslo 115, v tento moment končí. Přítomno je 171 poslanců, pro návrh jich bylo 134, proti žádný. Návrh byl přijat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za to. A protože Poslanecká sněmovna rozhodla o tajné volbě, která se bude konat posléze ve Státních aktech, prosím, pane předsedající, abyste tento bod přerušil a otevřel další volební bod. Je to číslo 87.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Přerušuji tento bod a otevírám další. Je to

  Poprosím vás, pane předsedo, abyste nás uvedl do daného bodu.

 • Poslanec Martin Kolovratník: I tato volba již probíhala na jarních schůzích Sněmovny a byli jsme úspěšní částečně, protože k dnešnímu dni jsou stále neobsazena dvě místa člena Rady České tiskové kanceláře. Dnes tedy budeme volit dva členy, a to na celé pětileté funkční období. Ještě připomenu, že na 8. schůzi Poslanecké sněmovny byl zvolen pouze Vladimír Cisár a Rada ČTK je tak stále neúplná.

  Nyní ke komisi. Volební komise obdržela ve vyhlášené lhůtě nominace poslaneckých klubů. 10. června přijala své usnesení číslo 65, které vám nyní přečtu. Je to tedy usnesení z 10. června a volební komise pověřuje svého předsedu, aby vás seznámil s těmito návrhy na volbu členů Rady ČTK: Miroslav Augustin - ANO 2011, pan Jakub Heikenwälder - KDU-ČSL, Kristián Chalupa - navržen ODS a pan Václav Legner - navržen hnutím Úsvit.

  Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise i zde navrhuje volbu tajnou, tedy dvoukolovou. Nově zvoleným členům započne jejich pětileté funkční období dnem volby. Jak jsem řekl, zvláštní zákon způsob volby nestanoví. My z komise opět navrhneme volbu tajnou dvoukolovou a budeme o tom hlasovat. Nyní ale prosím, abychom otevřeli rozpravu k navrženým kandidátům.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám rozpravu k tomuto bodu a táži se, zda se chce někdo přihlásit. Nikoho nevidím. Je tomu tak. Vzhledem k tomu, že se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Prosím nyní, abychom hlasovali o tom, že volba členů Rady ČTK bude provedena také tajným dvoukolovým způsobem.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování o tom, že volba bude tajná a dvoukolová. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Jedná se o hlasování číslo 116, které nyní končí. Přítomných poslanců je 173, pro návrh bylo 136, proti žádný. Tento návrh usnesení byl přijat.

  Můžete pokračovat.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní prosím, pane předsedající, abyste přerušil i tento bod a vyhlásil konání tajných voleb, a já hned Sněmovnu seznámím s časovými lhůtami.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Přerušuji tento bod a dávám vám slovo, abyste nás seznámil, co bude dál.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, zvu vás do Státních aktů, kde je již vše připraveno. Na vydávání lístků počítáme 25 minut, takže od 12.45 do 13.10 hodin. Výsledky voleb ohlásím hned po polední pauze. Pouze avizuji, pokud bude případné druhé kolo těchto tajných voleb, budeme se hlásit o to, aby proběhlo zítra opět ve 12.30 před polední pauzou. Děkuji a pojďme hlasovat.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Ještě pro pořádek upozorňuji, že od 13 hodin proběhne zasedání organizačního výboru, takže poprosím členy organizačního výboru, aby případně šli dopředu, abychom se mohli v jednu sejít a začít pracovat. Další pokračování schůze bude ve 14.30 hodin.

  (Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání. Dříve než začneme projednávat připravené body, přečtu zde seznam omluv. Od 17 hodin se omlouvá předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, od 17 hodin paní ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, od 14.30 se z dnešního jednání omlouvá pan poslanec Jiří Junek, od 18 hodin se ze soukromých důvodů omlouvá pan poslanec Josef Kott, mezi 18. a 19. se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Zdeněk Bezecný, do 17 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Zlatuška a od 16 do 17.30 se z osobních důvodů z dnešního jednání omlouvá pan poslanec Šincl.

  Než začneme projednávat pevně zařazené body, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky prvních kol voleb. Jedná se o body 86, Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a bod 87, Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Paní předsedající, děkuji a přeji vám všem, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Přináším zprávy o tom, jak dopadla první kola avizovaných voleb, a předesílám, že Poslanecká sněmovna bohužel ani tentokrát nebyla v prvním kole úspěšná.

  Voleb se v obou případech zúčastnilo 163 poslanců a poslankyň, kvorum tedy bylo 82.

  Co se týká bodu 86, jmenování jednoho člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, vydaných hlasovacích lístků bylo 163, odevzdaných 162, jeden lístek odevzdán nebyl. Pro Janu Kasalovou bylo odevzdáno 73 hlasů, pro Václava Mencla bylo odevzdáno 55 hlasů a pro Václava Žáka 14 hlasů.

  Připomenu, že podle pravidel tajné volby může být zvolen ten, kdo dosáhne v prvním kole nadpoloviční počet hlasů, tedy kvorum 82. V tomto případě to nebyl nikdo. Do druhého kola podle jednacího řádu postupuje Jana Kasalová a Václav Mencl.

  Co se týká bodu 87, volba dvou členů Rady ČTK, počet vydaných i odevzdaných hlasovacích lístků je shodný, 163, tedy i v tomto případě bylo kvorum 82. Miroslav Augustin získal 68 hlasů, Jakub Heikenwälder získal 74 hlasů, Kristián Chalupa 15 hlasů a Václav Legner 13 hlasů. Znamená to, že ani zde nebyl v prvním kole zvolen nikdo, a protože podle jednacího řádu do druhého kola postupuje dvojnásobek kandidátů, než je počet obsazovaných míst, tak logicky v tomto případě do druhého kola postupují všichni čtyři kandidáti. Podle počtu hlasů by to bylo v pořadí Jakub Heikenwälder, Miroslav Augustin, Kristián Chalupa a Václav Legner.

  Tolik k výsledkům. A ještě za volební komisi po předběžné dohodě s některými představiteli politických klubů avizuji onen termín konání druhého kola voleb. Kolegyně a kolegové, dohodli jsme se, že zítra, ve čtvrtek, nemusí být účast až tak velká, aby volba proběhla důstojně, takže pokud budete souhlasit a nebudete mít nic proti, tak za volební komisi navrhnu, aby se druhé kolo konalo tento pátek ve 12.30 jako poslední bod před obědem. Můžeme o tom ještě diskutovat. Napevno bych tento bod načetl v pátek ráno při zahájení schůze. Pro tuto chvíli děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu předsedovi a bereme na vědomí.

  Nyní přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu

  Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2013 předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR na základě usnesení vlády č. 122 ze dne 26. února 2014. Tento materiál poskytuje přehled o průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území ČR realizovaných na základě usnesení vlády č. 906 ze dne 5. prosince 2012.

  Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a jednáních a k zabezpečení operací ENDURING FREEDOM, PEACOCK RELOADED, NEW DAWN, ISAF, AFRICOM, KFOR a EUFOR.

  V části 2 předkládací zprávy jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území ČR, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze č. 1.

  Příloha č. 2 pak podává podrobný přehled o tranzitních průjezdech a přeletech. V příloze č. 3 je uvedeno porovnání počtu přeletů uskutečněných od roku 2008 do roku 2013 za jednotlivá pololetí.

  Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pozornost a žádám o projednání předloženého materiálu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 150/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Karel Černý, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 • Poslanec Karel Černý: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se ujal zpravodajské zprávy ke sněmovnímu tisku 150, Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR v 2. pololetí roku 2013. Tímto sněmovním tiskem se výbor pro obranu zabýval na své 8. schůzi 21. května 2014. O obsahu tohoto tisku zde velmi podrobně hovořil pan ministr. Já bych si jen dovolil doplnit, že Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR ve 2. pololetí roku 2013 je předkládána na základě usnesení vlády č. 906 ze dne 5. prosince 2012, a následně byla vzata na vědomí usnesení vlády č. 122 ze dne 26. února 2014.

  Po odůvodnění ministrem obrany Mgr. Martinem Stropnickým, ředitelem sekce rozvoje plánování schopností armády ČR brigádním generálem Ing. Pavlem Adamem a zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2013, sněmovní tisk 150, vzala na vědomí, za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, tudíž všeobecnou rozpravu končím a táži se, zda pan navrhovatel má zájem o závěrečné slovo. (Ministr Stropnický: Ne, děkuji.) Dobrá. Pan zpravodaj? Prosím. ***

 • Poslanec Karel Černý: Děkuji. Já se pouze hlásím k usnesení, které jsem přečetl v obecné rozpravě.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vás poprosím, abyste tak učinil případně v podrobné rozpravě, kterou teď otevírám. Děkuji.

 • Poslanec Karel Černý: Děkuji. Právě tak činím. Děkuji za slovo.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. (Ministr Stropnický: Ne, děkuji.) A pan zpravodaj? (Poslanec Karel Černý: Ne, děkuji.) Není tomu tak.

  Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení. Přivolám kolegy z předsálí.

  Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí roku 2013.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Konstatuji, že je to hlasování s pořadovým číslem 117, do kterého je přihlášeno 168 poslanců, kdy pro se vyjádřilo 100, proti 26. Konstatuji, že návrh byl přijat. Tímto končím projednávání bodu 93.

  Přistoupíme k projednávání bodu

  Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál obsahuje přehled o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2013 a informuje o účasti velitelů a štábů AČR na těchto cvičeních. V uvedeném období byla vojenská cvičení realizována podle plánu schváleného usnesením vlády číslo 909 ze dne 5. prosince 2012 a prvního doplňku plánu schváleného usnesením vlády číslo 421 ze dne 5. června 2013.

  Jednotky a štáby AČR se v tomto období zúčastnily 34 vojenských cvičení. Z tohoto počtu proběhlo na území České republiky 9 vojenských cvičení, včetně jednoho komerčního využití vojenských výcvikových prostor bez účasti AČR. Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 41 375 000 korun. Ve sledovaném období byla provedena tato hlavní vojenská cvičení: KANDAK 2, SABER JUNCTION, STEADFAST JAZZ 2013, RAMSTEIN ROVER 2013. Přehled ostatních cvičení za období červenec až prosinec 2013 je uveden v příloze předkládaného dokumentu.

  Vláda vzala tento materiál na vědomí svým usnesením 205 ze dne 2. dubna 2014.

  Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, žádám, abyste tuto informaci vzali na vědomí, a děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 191/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru poslanec Karel Černý, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se ujal zpravodajské zprávy ke sněmovnímu tisku 191, tedy k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2013.

  Tímto sněmovním tiskem se výbor pro obranu zabýval na své 8. schůzi dne 21. května 2014. Materiál je předkládán na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky číslo 519 ze dne 22. října 1999. Obsahuje přehled o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2013 a informuje o účasti velitelů a štábů Armády České republiky na těchto cvičeních. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2013, sněmovní tisk 191, je předkládána na základě usnesení vlády číslo 205 ze dne 2. dubna 2014.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Neeviduji žádnou přihlášku, tudíž všeobecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. (Ministr Stropnický: Ne, děkuji.) Pan zpravodaj?

 • Poslanec Karel Černý: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte pouze, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu ze dne 21. května 2014.

  Po odůvodnění ministrem obrany magistrem Martinem Stropnickým, ředitelem sekce rozvoje plánování a schopností Armády České republiky brigádním generálem inženýrem Petrem Adamem, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého, po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červen až červenec 2013 (správně: červenec až prosinec 2013), sněmovní tisk 191, vzala na vědomí; za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a nyní přistoupíme k podrobné rozpravě, do které také neeviduji žádnou přihlášku. Poprosím pana zpravodaje, aby se přihlásil k návrhu v podrobné rozpravě, než ji ukončím.

 • Poslanec Karel Černý: Děkuji. Hlásím se k usnesení, které jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Tímto končím podrobnou rozpravu a táži se, zda pan ministr má zájem o závěrečné slovo. (Ministr Stropnický: Ne, děkuji, paní předsedající.) Pan zpravodaj? (Děkuji, nemám zájem. ) Také ne.

  Takže nyní přistoupíme k hlasování o návrhu v tomto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery České republiky i mimo ně za období červen (správně: červenec) až prosinec 2013."

  Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 118, přihlášeno 170 poslanců, z čehož je pro 135, proti 1. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tímto ukončuji projednávání bodu 94.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu

  Předložený materiál z pověření vlády odůvodní ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. ***

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy a pánové, stávající mandát pro působení České republiky ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice vyprší dnem 30. června tohoto roku. Z tohoto důvodu jsem předložil s ministrem zahraničních věcí vládě návrh na prodloužení mandátu pro naše vojáky v Mali do konce tohoto roku a vláda tento návrh 28. dubna schválila.

  Pro pokračování našeho vojenského působení v Mali hovoří následující skutečnosti: Aktivně přispíváme ke stabilizaci bezpečnostní situace v oblasti Sahelu, a tím přispíváme k udržení bezpečnosti Evropy, tedy i České republiky. Výsledkem prvního mandátu výcvikové mise EU jsou čtyři vycvičené malijské prapory, každý o počtu 700 osob, 120 kvalifikovaných malijských vojenských instruktorů a kolem 50 velitelů rot. Jsou tak vytvořeny reálné předpoklady pro malijskou stranu, aby postupně přebírala výcvik vlastních jednotek. Na těchto výsledcích mají samozřejmě svůj podíl i čeští vojáci.

  Naše působení v Mali přináší výsledky a je velmi kladně hodnoceno nejen v Evropské unii, ale rovněž malijským ministrem obrany a malijskou vládou. Současně je impulsem pro posilování spolupráce nejen s Francií, ale i s dalšími členskými zeměmi EU působícími v této misi. Česká republika prokazuje svým vojenským angažmá v Mali, prvním, mimochodem, v takto viditelné podobě na africkém kontinentu po roce 1989, že je schopna přispět svým dílem k posilování role Evropské unie jako globálního bezpečnostního hráče.

  Návrh na prodloužení našeho vojenského působení v Mali v roce 2014 je předkládán z časových důvodů samostatně. Otázka vojenského působení v Mali po roce 2014 bude řešena v rámci návrhu celkového mandátu pro působení České republiky v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016, který bude vládě předložen v průběhu tohoto roku. Chceme početně udržet přítomnost v této misi v počtu do 50 osob. Aktuálně v misi působí 38 českých vojáků, kteří zajišťují ochranu sil a podílejí se na výcviku malijské armády.

  Objem finančních prostředků související s naším působením v Mali bude do konce roku 2014 činit zhruba 72 milionů 183 tisíc korun. Tyto náklady budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva obrany.

  Naše vojenské působení v Mali činí z České republiky plnohodnotného a respektovaného partnera v oblasti zajišťování bezpečnosti evropského prostoru. Přestože se jedná o misi, která patří k těm náročnějším, bez vojenského zapojení mimo naše hranice není možné zajistit odpovídající bezpečnost naší země.

  Závěrem si dovolím uvést, že návrh na prodloužení působení Armády České republiky ve výcvikové misi EU v Mali v roce 2014 byl projednán 21. května 2014 ve výboru pro obrany Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který doporučil Poslanecké sněmovně jej schválit. Návrh byl již projednán a schválen také Senátem Parlamentu České republiky, a to dne 29. května 2014.

  Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, žádám vás o vyslovení souhlasu s předkládaným materiálem. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 193/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Igor Jakubčík a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 • Poslanec Igor Jakubčík: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vláda svým usnesením ze dne 28. dubna 2014 č. 310 projednala a schválila Návrh na prodloužení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014. Tento materiál vám byl doručen jako sněmovní tisk č. 193.

  Výbor pro obranu se tímto materiálem zabýval na své 8. schůzi, která proběhla 21. května, a usnesení výboru pro obranu zní takto: Po odůvodnění ministrem obrany Mgr. Martinem Stropnickým, ředitelem společného operačního centra Ministerstva obrany generálmajorem Ing. Alešem Opatou, zpravodajské zprávě poslance Igora Jakubčíka a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu:

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s návrhem na prodloužení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014, sněmovní tisk 193, vyslovila souhlas;

  2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

  3. Oceňuje působení a výsledky Armády České republiky ve výcvikové misi EUTM v Malijské republice.

  To je vše. Chtěl bych vás ještě požádat o váš souhlas tímto usnesením, s tímto materiálem. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? (Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj ano.)

 • Poslanec Igor Jakubčík: Já bych si dovolil v podrobné rozpravě se přihlásit k tomuto usnesení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan zpravodaj.

 • Poslanec Igor Jakubčík: Nyní se tedy oficiálně hlásím v podrobné rozpravě k tomuto usnesení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Neregistruji žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, a tudíž podrobnou rozpravu končím. Znovu se táži pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Ano. Prosím, pane ministře.

 • Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Děkuji, paní předsedající. Ještě bych toho možná využil, aniž bych vás chtěl v nejmenším zdržovat, k několika detailům, které nemohou být možná na první pohled z té zprávy patrné.

  Možná někoho překvapí, proč se angažujeme právě v Mali. Chtěl bych zdůraznit, že Mali je krom toho, že jeho území odpovídá zhruba rozloze součtu Španělska a Francie, zemí, která má nemalé nerostné bohatství, které je exploatováno zhruba třemi hlavními militantními skupinami, které lze označit v podstatě za teroristické. V zemi se kromě této výcvikové mise Evropské unie aktivně zapojuje také OSN v rámci mise MINUSMA, která je relativně velmi početná. Jedná se až o 12 tisíc vojáků. Nerostné zdroje jsou pod kontrolou, a je to ropa, je to plyn, ale jsou to i naleziště zlata, jsou pod kontrolou právě těch skupin, o kterých jsem mluvil, které financují svou činnost především obchodem s odpadky, se zbraněmi, drogami a dalšími nechvalně známými komoditami. Vyzbrojeni jsou velmi kvalitně převážně ze skladů libyjské armády, která se po svém rozpadu zcela nekontrolovatelně ve smyslu jejího vyzbrojení dostala do takových a podobných rukou. Ta ložiska mimochodem nejsou tak vzdálená od alžírských hranic, kde jsou zase, jak všichni dobře víme, jiná podstatná ložiska, jejichž ovládnutí už by bylo pro Evropu asi velice vážným problémem. Proto to není žádná jakási teoretická účast, je to skutečně účast, která má svůj smysl a význam. Ještě vedlejším jejím produktem je minimálně to, že pracujeme pod francouzským velením, což je pro nás v tomto smyslu nový partner, a vojáci tam získávají nové zkušenosti a nové dovednosti. A v neposlední řadě je významné i to, že nepatříme k těm zemím, které vnímají nějakou bezpečnostní hrozbu jen na základě své teritoriality nebo na nějakém základě své historické zkušenosti, ale že vnímáme i hrozby, které často hlásají především země jižního aliančního anebo i unijního křídla. A v tomto je naše účast v misích, řekl bych, vyvážená.

  Tolik jenom k doplnění. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečná slova. (Zpravodaj: Ne, děkuji.) ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu primátorovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil se svou zpravodajskou zprávou ke sněmovnímu tisku 164, návrhu Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Předkladatelé návrhu zákona v podstatě duplikují sněmovní tisk 124, který byl projednáván na minulé schůzi a nyní se nachází ve výborech. Oba dva sněmovní tisky totiž řeší jednu a tu samou věc, a to aby se z Prahy stal jeden volební obvod. V současné době totiž existuje podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí možnost vytvořit více volebních obvodů, a to 85 dnů přede dnem konání voleb. V Praze byla tato možnost využita několikrát, protože do Zastupitelstva hlavního města Prahy se volí podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a to i přesto, že Praha je vedena jako vyšší územně samosprávný celek a má stejné funkce jako kraj. Zde tedy dochází k určitému rozporu, kdy je Praha vyšší územně samosprávný celek a zároveň obec, protože je voleno do Zastupitelstva hlavního města Prahy jako do obecních zastupitelstev. Z tohoto důvodu se v letech 1998, 2002 a naposledy v roce 2010 tamní zastupitelstvo rozhodlo rozdělit Prahu na několik volebních obvodů. Zejména poslední rozdělení v roce 2010 bylo veřejností vnímáno velice negativně a jako účelové. Díky vytvoření volebních obvodů totiž došlo k tomu, že byl zásadně ovlivněn volební výsledek stran, které sice překročily pětiprocentní uzavírací klauzuli, ale na mandát nakonec nedosáhly. Z výše uvedeného je patrné, že vytváření volebních obvodů v Praze zásadním způsobem ovlivnilo výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

  Předkladatelé návrhu zákona chtějí tuto praxi změnit, a to tak, aby se z hlavního města Prahy stal jeden volební obvod a byl konec spekulativnímu rozdělování Prahy, které bylo téměř vždy účelové. Pro letošní volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se samo zastupitelstvo rozhodlo, že se z Prahy stane jeden volební obvod. Návrh zákona, který zde projednáváme, chce tuto možnost Zastupitelstvu hlavního města Prahy odebrat a navždy vytvořit jeden volební obvod, aby nebyla možnost účelově vytvářet volební obvody v hlavním městě Praze.

  Navrhovatelé předkládají dvě varianty řešení tohoto problému, kdy je za prvé možná změna zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, nebo za druhé změnou zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Druhou možnost řeší již zmíněný sněmovní tisk 124. Rozdíl mezi tiskem 164, který zde momentálně projednáváme, a tiskem 124 je zejména v tom, že tento tisk neřeší sjednocení voleb do krajských zastupitelstev a Zastupitelstva hlavního města Prahy. Řeší pouze ustavení jednoho volebního obvodu v rámci hlavního města. To znamená, že volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy budou stále probíhat při obecních volbách, a to přesto, že Praha je vnímána jako kraj.

  Vzhledem k tomu, že se tisk 124 nachází ve výborech, navrhuji, aby i tento návrh zákona byl propuštěn k dalšímu projednávání. Ve výboru pro veřejnou správu, kam je tento tisk přikázán z organizačního výboru, poté budeme oba tisky projednávat souběžně, a věřím tomu, že nalezneme jistý kompromis.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem přihlásil pan poslanec Stanjura a poté pan poslanec Koubek, pan poslanec Svoboda a pan poslanec Adámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejprve chci říct, že náš klub podpoří propuštění zákona do druhého čtení. Chtěl bych, aby se ve výborech debatovalo, abychom tu exkluzivitu Prahy z toho vyndali, z toho návrhu zákona. Je docela úsměvné, když říkají - jak předkladatel, tak zpravodaj - že je účelové rozdělení. No pokud někdo rozdělí svůj volební okrsek, je to vždycky účelové. A neděje se to jenom v Praze, děje se to i v jiných městech. Je třeba říct, že to je legální, je to podle zákona. Pokud to chceme změnit, a proč ne, tak doufám, že ve výborech, to znamená ve výboru pro veřejnou správu, vznikne shoda, že se to tedy odstraní ze všech obcí. Protože pokud je to špatně v Praze, tak proč by to mělo být dobře v Olomouci, v Ostravě, v Brně, někde jinde? Pokud se řekne, že ten princip je špatně. Není to nic proti tomu návrhu, myslím, že se to dá udělat poměrně jednoduše, ten paragraf se vyhodí a nebudou tam ta dvě slovíčka nebo s předložkou tři "s výjimkou Prahy".

  Já myslím, že to je všechno, a debatu o tom, jestli Praha je kraj, nebo město, bych nechal k tomu zákonu, který už v těch výborech je, ať to dneska neopakujeme. Na minulé schůzi jsme k tomu dlouze vedli debatu. Já tedy fakt závidím - nezávidím, jenom říkám, jsem překvapen, že pan zpravodaj tak autoritativně řekne, že Praha je vnímána jako kraj. No nevím kde, možná v politických stranách, když se sestavují ty kandidátky, ale v těch učebnicích vlastivědy se prostě říká, že hlavní město České republiky je Praha a ne hlavní kraj. Ale říkám, to už jsme jednou debatovali, k tomu se určitě vrátíme v druhém či třetím čtení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k řečnickému pultíku pana poslance Koubka. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Koubek: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já děkuji - a vážený pane primátore - děkuji panu zpravodaji za poměrně pečlivé zhodnocení těch vlastně tří tisků, které tady máme, které jsme projednávali, pokud se nemýlím, bylo to 30. dubna. Tady ten jeden tisk 124, který byl posunut do výboru, posunut do druhého čtení a byl posunut tedy do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. A chtěl jsem právě vyzvat k tomu, abychom také tento tisk posunuli do druhého čtení, a chtěl bych jenom vyjádřit vůli - na rozdíl od pana zpravodaje -, že nalezneme nikoliv kompromis, ale že na tomto předkladu nalezneme širokou shodu, protože tak jak já se bavím se starosty jednotlivých městských částí, tak jsem nenašel odpor proti tomu, že by Praha do budoucna už měla být jedním volebním celkem. Nic víc v podstatě tento tisk v tuto chvíli neřeší a na tom je nejen všeobecná shoda v rámci volených zástupců hlavního města Prahy, ale věřím, že nalezneme i širokou podporu v rámci této Sněmovny. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Svobodu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, paní předsedající. Zákon o hlavním městě Praze a hlavní město Praha je věc, která byla na Zastupitelstvu hlavního města Prahy velmi rozsáhle diskutována. My jsme do té diskuse šli s tím, že nám ani tak nevadí, jestli je jeden obvod, nebo obvodů 15, ale že nám vadí, že se to mění. Že byl měla zůstat nějaká jedna varianta. Finálně se Zastupitelstvo hlavního města Prahy dohodlo na tom, že by to měl být jeden celek, a takto to také zastupitelstvo rozhodlo. Myslím si, že to je rozhodnutí, které je možné diskutovat, jestli je výhodnější pro lidi mít velkou plachtu, nebo mít plachty čtyři, ale je to prostě to, co jsme chtěli, to znamená, je to jednou provždy jedna varianta, která nemůže být nikdy změněna, a ta změna nemůže být považována za účelovou.

  Mám však jiný problém. Prostě když je rozdělování obvodů vnímáno jako nesprávné, když je obviňováno z toho, že může být manipulováním s volebními výsledky, proč tu možnost rozdělování obvodů odebíráme jenom Praze a necháváme ho všem ostatním? Myslím si, že to je věc, která by měla projít diskuzí této Sněmovny, protože se nám samozřejmě může stát, budeme mít Prahu jako jeden celek a jednotlivé městské části budou rozdělené v komunálních volbách. To mi připadá jako relativně velký problém. Protože potom může dojít k tomu, že rozpor mezi městskými částmi a městem jako takovým bude velmi obtížně řešitelný.

  Neboli mé stanovisko jako zastupitele hlavního města Prahy a poslance je propustit do druhého čtení a otevřít diskusi nad tím, zda se takováto úprava nemá stát úpravou obecnou. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Adámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Adámek: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, já bych se tady rád vyjádřil k návrhu, který zde zazněl. Pár věcných poznámek mi dovolte.

  Já bych byl rád, a velmi napjatě jsem poslouchal pana primátora Hudečka, možná by bylo lepší, kdyby se více věnoval svému vlastnímu návrhu nebo návrhu zastupitelstva než kritice toho, co jsem zde pod tiskem 124 předkládal. Nehledě na to, že tam bylo mnoho nepřesností. Předpokládám, že to byly nepřesnosti, protože pokud se tady strašíme dvouletým obdobím, co budeme dělat, když starostové budou jiní než primátor, to řešil tisk 125, pane primátore, to neřešil tento tisk, tisk o změně o volbách. Jestli jedním tiskem nebo jedním zákonem měníme několik zákonů, je v podstatě úplně jedno a z hlediska toho to problém není.

  Nicméně bych ještě rád, než budu pokračovat, řekl, aby to nevypadalo, že chci za každou cenu kritizovat, jsem také pro, jak říkal pan zpravodaj, abychom tento tisk pustili do druhého čtení, protože souhlasím s panem exprimátorem Svobodou, kolegou poslancem, že je potřeba o tom diskutovat i z pohledu řekněme dalších měst, dalších obcí a tak dále. V té souvislosti bych rád řekl, že to, čeho jste se, pane kolego prostřednictvím paní místopředsedkyně, hrozil, kdyby náhodou bylo v některých městských částech - volební obvody už existují drahně let, Praha 4, historicky se volí v pěti volebních obvodech. Možná by bylo dobré to vědět i jako bývalý primátor. To jenom věcné poznámky.

  Protože zde zazněla z velké míry i kritika tisku 124, musím říct a vymezit se vůči tomu, co navrhuje Zastupitelstvo hlavního města Prahy v tom smyslu, že náš návrh je komplexnější. Pochopitelně primární zájem a smysl tohoto návrhu je Praha jeden volební obvod. V té souvislosti by možná bylo dobré říci, jak zde zaznělo, že je to legální. Nicméně Ústavní soud po roce 2010, když se k této problematice vyjadřoval, také řekl, že to je legální, nicméně evidentně manipulativní. Je dobré věci říkat v celku, jak zde zaznělo.

  Chci říci, že náš návrh to řeší daleko komplexněji včetně jiných volebních lístků. Dalo by se říct, že výrazně zjednodušuje voličům rozhodování, a hlavně jim to zjednodušuje v tom smyslu, když vám to uvedu na příkladu, řekněme v Praze kandiduje standardně v komunálních volbách, v našem případě volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy, de facto v krajských volbách, i když se jmenují jinak, 30, 40 subjektů a všechny jsou napsané na jedné plachtě. Netvrdím, že je to nějaký zásadní problém, ale nicméně si dovolím říct i po zkušenostech, které mám, a reakcích občanů, to výrazně znesnadňuje rozhodování. To byl ten hlavní důvod naší změny.

  Takže na závěr bych rád řekl, že také doporučuji a budu hlasovat pro propuštění do druhého čtení. Jak řekl zpravodaj kolega Klán, bude dobré si věci porovnat a projednat ve výborech. Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele či zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

  Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Táži se vás, zda má někdo jiný názor. Pan zpravodaj. Prosím.

 • Poslanec Jan Klán: Vzhledem k tomu, že tiskem 124 se zabývá také ústavněprávní výbor, tak navrhuji, aby i tímto tiskem se zabýval ústavněprávní výbor.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě jiný návrh? Není, tudíž přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 120. Přihlášeno 171 přítomných, pro 133, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Nyní budeme hlasovat o návrhu, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

  Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 121, do kterého je přihlášeno 171 poslanců, pro 115, proti 18. Konstatuji, že návrh byl přijat.

  Tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru. Tímto projednávání bodu 44 končím.

  Nyní dovolte, abych načetla další omluvu z dnešního jednání. Je to omluva pana poslance Radima Holečka, který se omlouvá po 17.30 z pracovních důvodů. (V sále je velký hluk.)

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu

  Já vás opravdu prosím zachování klidu. Děkuji.

  Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 115/1. Předložený návrh odůvodní primátor hl. m. Prahy. Vyměníte si to. Předložený návrh odůvodní radní Zastupitelstva hl. m. Prahy Lukáš Manhart, kterého tady také vítám. Prosím, aby se ujal slova. (V sále je stále velký hluk a neklid.)

  Člen zastupitelstva hl. m. Prahy Lukáš Manhart: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, hlavní město Prahy využilo svoji legislativní iniciativu a na červnovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2013 odsouhlasilo návrh zákona o regulaci prostituce. Tento zákon se zabývá problematikou dosud zákonem a legislativou neupravenou. V zásadě základním východiskem pro tento návrh byl předpoklad, že problematiku prostituce -

  Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane radní, já se moc omlouvám, že vás přerušuji. Neberte to jako výraz neúcty. Někteří mí kolegové, obzvlášť v levé části sálu, jsou dnes velmi rozpustilí a mluví nahlas a ruší nás při našem projednávání. Prosím kolegy vlevo, aby se zklidnili, a vy prosím, pokračujte. Ještě jednou se omlouvám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. (Hlásí se poslanec Jandák.) Technickou mohu pustit až v obecné rozpravě, pokud nemáte k proceduře. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová.

 • Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dobrý den, dámy a pánové. Mou povinností zpravodaje je vás seznámit především se stanoviskem vlády k tisku 115 návrhu Zastupitelstva HMP na vydání zákona o regulaci prostituce.

  Toto stanovisko je, jak jinak, u nevládního návrhu odmítavé. Vláda zde shrnuje celou řadu výhrad, zejména že případnému návrhu podobného zákona musí předcházet široká politická, společenská a odborná diskuse, že je právně sporný způsob stanovení nabytí účinnosti zákona, který je navrhován k datu, kdy Česká republika přestane být vázána Úmluvou o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1950. Vyjádření poukazuje na řadu věcných a legislativních nedostatků, na to, že úprava zdravotní způsobilosti je nesystematicky roztříštěna do několika ustanovení, a celou řadu dalších drobnějších výhrad.

  Já bych vám chtěla říct, že názor na možnost regulace prostituce dělí společnost podobně jako názor na trest smrti a lze očekávat, že se ani zde, na půdě Poslanecké sněmovny, neshodneme, a to i uvnitř jednotlivých poslaneckých klubů. Většina z vás asi připustí, že veškeré historické snahy o eliminaci prostituce se ukázaly jako neúčinné, ale společnost balancovala mezi tolerancí, tvrdým postihem a zavíráním očí. I v současné době, jak nám zástupce předkladatele zde sdělil, různé státy v Evropě přistupují k regulaci prostituce různě. Od Nizozemska, které má nejen zákon, ale i účinný systém práce orgánů státu s poskytovateli těchto služeb, přes Švédsko, kde je prostituce zakázána a jsou postihováni i její klienti, po Německo a Rakousko, kde spolkový obecní zákon zmocňuje k podrobnější úpravě spolkové země a jejich úprava se může vzájemně lišit.

  U nás se o regulaci prostituce uvažovalo zákonem v roce 2005. Hlavním protiargumentem tehdy, stejně jako bude zřejmě i dnes, byla vázanost České republiky Úmluvou o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce. Návrh na vypovězení smlouvy byl zamítnut a návrh zákona posléze také.

  Chtěla bych říct, že předkládaný návrh hlavního města Prahy, které má s prostitucí zřejmě největší problémy, není dokonalý, a dokonce ani nepředpokládám, že v konečném hlasování bude přijat. Na druhé straně jsem ovšem přesvědčena, že bychom se od stadia zavírání očí a přesouvání problémů souvisejících s prostitucí měli posunout k odpovědi na otázku, co vlastně chceme. Ostatně i vláda ve svém jinak negativním vyjádření volá po tom, že je zapotřebí široká politická, společenská a odborná diskuse.

  Já mám za to, že právě diskuse na parlamentní půdě může něco podobného umožnit. Proto budu navrhovat propuštění do dalšího čtení. Jsem připravená na půdě petičního výboru iniciovat uspořádání velkého semináře na toto téma za účasti odborníků, a teprve poté se můžeme rozhodnout, jak s návrhem zákona naložíme. Ale v tuto chvíli se domnívám, že bychom měli postoupit tento návrh zákona do dalšího projednávání. Děkuji vám. (Potlesk z řad KSČM.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Svobodu, pana poslance Soukupa, paní poslankyni Černochovou, paní poslankyni Maxovou a paní poslankyni Semelovou - s tím, že tady mám faktickou poznámku pana poslance Stupčuka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, než se tady případně rozvine ona filozofická diskuse na téma, zda stát má regulovat prostituci, či neregulovat, já na rozdíl od kolegů se domnívám, že tady existuje zásadní právní překážka v projednávání tohoto návrhu zákona a to je již ona zmiňovaná mezinárodní smlouva, která podle naší platné a účinné ústavy má vyšší právní sílu. To znamená, připadá mi poněkud zvláštní a neuctivé, abychom zde projednávali úpravu de lege ferenda, která je v kontrapozici vůči platné a účinné ústavě. Domnívám se, že takovýto návrh zákona by měl být především z dílny vlády, Ministerstva vnitra.

  Já osobně jsem se na návrhu takovéhoto zákona podílel už v roce 2003 a ze stejných důvodů, z důvodů existence této výše citované úmluvy, právě tento zákon pak nakonec nebyl přijat do dalšího schvalovacího procesu. Já tu snahu vnímám jako legitimní i proto, že ji předkládají v tuto chvíli především zástupci hlavního města Prahy, které je obecně tímto sociálněpatologickým jevem nejvýše postiženo. Nicméně podle mého soudu bychom nejdříve měli vést onu filozofickou diskusi, zda zahájíme tedy deratifikační proces této úmluvy platné, tuším, již od roku 1956, či nikoliv. To by mělo být primární. A teprve na základě zodpovězení zásadní otázky, zda chceme, aby stát reguloval prostituci jako nějakou činnost, či nikoliv, bychom se pak měli vážně bavit o následném kroku, tedy tvorbě příslušné podoby zákona, která případně bude, pokud se pro to rozhodneme, takovýto společenský jev regulovat. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. A nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Svobodu. A ještě se zeptám paní poslankyně Černochové, protože ji vidím dvakrát přihlášenou v rozpravě, jestli chce být dvakrát, drží si místo, nebo jestli je to omyl. (Odpověď mimo mikrofon.) Dobře. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, paní předsedající. Pravda je, že zákon o regulaci prostituce - ten název není úplně správný, protože ona je to reglementace v této podobě - je zákon, který Prahu enormně zajímá. Praha samozřejmě má v prostituci největší problém ze všech českých měst a obcí. Je to takový problém, že to skutečně narušuje v některých částech Prahy jejich normální funkci, že se ty části Prahy vylidňují a mění se skutečně v oblast, která je z tohoto pohledu velmi výjimečná.

  Na druhou stranu ale je potřeba konstatovat, že prostituce je činnost, která je, jak praví autoři, stará jako lidstvo samo. A je také nutno konstatovat, že se nenašel žádný systém, který by ji v nějaké podobě zreguloval, zreglementoval, upravil. V okamžiku, kdy se přistoupí k tvrdým opatřením a zákonům, nastane jev, který známe ze Spojených států z doby, kdy byl zákaz výroby a distribuce alkoholu. Ta situace bude úplně stejná.

  Myslím si, že to, co zaznělo v té krátké poznámce přede mnou, je poznámka zásadní. My bychom měli mít jasno, jak budeme pracovat s tím ústavním zákonem a s rozhodnutím o tom, že jsme se připojili v roce 1956 k úmluvě, která vlastně jakoukoli právní akceptaci prostituce nedovoluje. Myslím si, že by to měl být první krok, chceme-li být s tím zákonem úspěšní. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Soukupa. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, máme na stole jisté řešení problému, se kterým se potýká nejenom Praha, ale i další města přes dvacet let. Věřte mi, vím, o čem mluvím. Bydlím v Chebu. Na známé Evropské třídě sice už nestojí pod každou lampou prostitutka a ve křoví její pasák jako kolem roku 2000, ale i tak se tam po deváté hodině večer ujímá vlády galerka, co má sex za úplatu ve svém portfoliu mimo jiné, abych se vyjádřil v běžných pojmech.

  Svět prostitutek a pasáků dnes zahrnuje obchodování s lidmi, obchodování s drogami, gamblerství, pouliční kriminalitu a další sociopatologické jevy. Je to svět konfrontace a násilí, který obtěžuje a někdy až ohrožuje běžné obyvatele měst a obcí.

  Předkladatel zákona, který máme na stole, se kloní k variantě reglementační, chce prostituci do určité míry legalizovat, regulovat a mít alespoň pod nějakou kontrolou. Je to řešení trochu dobré a podle mého názoru i trochu špatné. Stejně jako některým z vás se mi pocitově nezdá patřičné převzít roli státního pasáka, příčí se mi, že by stát měl převzít třeba garance za zdravotní stav prostitutek. Pár věcí se mi naopak na předkládaném tisku vysloveně líbí. Například posunutí věkové hranice pro poskytovatelky nebo poskytovatele sexuálních služeb nad 18 let. Na ulici někdy se dnes nabízejí děti, kterým bych nehádal ani 16. Hodně se mi líbí snaha zatlačit sex za úplatu do evidovaných kamenných zařízení a hlavně líbí se mi zákaz těžko regulovatelné pouliční prostituce. Tu pokládám za největší zlo.

  Pro řešení prostituce, jevu jako takového, se nabízí také dvě krajní řešení: Dosavadní způsob aboliční, prostě se tvářit, že problém neexistuje. To mi připadá dost alibistické a nikam jsme se za těch dvacet let nedostali. Pak je tady přístup represivní - prostitutky nebo prostituci bezezbytku zakázat. Osobně by se mi to líbilo. Dokážou ale represivní složky demokratického státu takové právo vymáhat? K tomu jsem dost skeptický. Osobně se tedy přece jenom přikláním k regulaci prostituce, ovšem ne podle pravidel z předkládaného návrhu. Jsou příliš šita na míru prostředí Prahy. Doporučuji věc ještě prodiskutovat a zahrnout do návrhu zkušenosti dalších měst a obcí, které se s prostitucí potýkají.

  Návrh, který máme před sebou, není možné pustit teď hned do druhého čtení ještě z jiného důvodu. Už se tady o něm mluvilo. Brání tomu Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Tu jsme ještě jako socialistické Československo podepsali v roce 1950 s dalšími zeměmi komunistického bloku a tehdejšími rozvojovými zeměmi, plus s Francií a Norskem. Jenom tak mimochodem, Spojené státy americké ji podepsaly také. Jsou to tedy vyspělé demokracie, se kterými bychom se dnes rádi srovnávali a které zákony regulují, prostituci mají. Nicméně mezinárodní úmluva má svoji právní platnost a my nemůžeme udělat nic jiného, než ji před případným projednáváním zákona vypovědět. Vypovězení mezinárodní úmluvy a postup, jak dál naložit s projednávaným tiskem, bude téma mých návrhů, které předložím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale podrobná rozprava u prvního čtení není, takže mohou zaznít dva návrhy, které se dají hlasovat po ukončení obecné rozpravy, a to je buď návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, anebo zamítnutí předloženého návrhu. Jiné návrhy nejsou v tuto chvíli možné. (Poslanec Soukup: Doprovodné usnesení není možné?) Není. Jenom tyto dva návrhy jsou hlasovatelné v prvním čtení. (Poslanec Soukup: Dobře tedy, omlouvám se.) Dobrá, děkuji tedy.

  Prosím k mikrofonu další přihlášenou, je jí paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. A poprosím o klid v levé části. Prosím kolegy v levé části sálu, aby zachovali klid! Prosím pány poslance, aby byli potichu. Děkuji. Omlouvám se, paní poslankyně, za kolegy. ***

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. To, že jsem se ocitla na té tabuli dvakrát, někteří mí straničtí kolegové komentovali tak, že nejprve budu vystupovat jako liberální starostka a pak budu vystupovat jako poslankyně konzervativní strany. Nebojte, není tomu tak. Jsem jedna osoba, žádný Jekyll a Hyde, a mé názory jsou platné i dovnitř ODS, nejenom to, jaké názory mám a budu vám sdělovat, a zkušenosti jako starostka s tímto bohužel negativním fenoménem, který i na Praze 2 je k vidění v našich ulicích.

  Doposud neměly návrhy na řešení problematiky prostituce v této Sněmovně štěstí. Dnes je to již třetí pokus projednat takový návrh. V roce 2005 zde byl vládní návrh na regulaci prostituce a vloni v červenci byl předložen poslanecký návrh zákona o toleranci poskytování sexuálních služeb. Ani jeden z nich však nebyl nakonec projednán. Za zásadní bylo vždy řešení otázky vázanosti České republiky úmluvou o potlačování a zrušení obchodu s lidmi, o tom už tady byla řeč. Proto vlastně tehdy v roce 2005 byl návrh zamítnut, především díky odporu tehdejší koaliční KDU-ČSL a opoziční KSČM. Proto byl vládní návrh zákona na regulaci prostituce stažen z jednání. Náš návrh z roku 2013, který vlastně předkládal náš tehdejší kolega Viktor Paggio, se ani projednat nestačil, protože se Sněmovna se rozpustila.

  I dnes vláda ve svém zamítavém stanovisku uvádí platnost úmluvy za zásadní překážku. Proto bych ráda připomněla, že k úmluvě nikdy nepřistoupila řada členských států EU, Německo již bylo zmiňováno, ale vedle Německa je to Rakousko, Nizozemí, Velká Británie, Švédsko, Irsko. Mimo evropský kontinent je to USA a Kanada, ze zemí mimo EU je to Švýcarsko nebo další kontinent, Austrálie. Mnohé z těchto států mají v současné době přijatou legislativu, která umožňuje prostituci regulovat.

  Určitě se dnes nacházíme ve zcela jiné politické, sociální a ekonomické situaci, než jaká byla před více než 60 lety, kdy byla úmluva ratifikována. Schengenský otevřený prostor bez hranic, migrace obyvatelstva, globalizace ekonomiky, životního stylu a kriminality, organizovaného zločinu vede nezbytně k závěru, že úmluva je již zastaralá a nereaguje na požadavky dnešní doby. Vnímání morálního, sociálního i zdravotního problému prostituce se za posledních 60 let změnilo. Jako nerealistické byly v řadě zemí opuštěny snahy o její odstranění. Místo toho je kladen důraz na její regulaci a na potlačování pouze těch nejzávažnějších průvodních jevů, jako je obchodování s lidmi. Změnily se ovšem i objektivní podmínky. Zatímco tradiční kuplířství, provozování veřejných domů apod. představovalo převážně lokální kriminalitu jednotlivců či malinkatých skupin, v dnešní době jde o jednu z nejvýznamnějších sfér činnosti nadnárodního organizovaného zločinu, rovněž spojenou s pohybem osob přes hranice státu.

  U nás není otázka prostituce jako sociálněpatologického jevu, na který se váže celá řada bezpečnostních, sociálních i zdravotních rizik, dosud právním řádem komplexně řešena. Do jisté míry jsou právě regulované jen některé nejzjevnější problémy s ní související, a to především trestním zákoníkem. Obecně závazné vyhlášky, které řada měst přijímá, aby vykázala prostituci ze svých veřejných prostor, neřeší otázku veřejných domů a stávají se tak zcela bezzubými. U nás na Praze 2 když se projedete kolem Karlova náměstí v bezprostřední blízkosti Novoměstské radnice nebo Resslovou ulicí, Myslíkovou ulicí po 22. hodině, bohužel se s tímto fenoménem můžete setkat takříkajíc tváří v tvář.

  Předložený návrh se podle mého názoru rozhodl pro správnou cestu řešení problematiky prostituce. V zásadě totiž existují tři přístupy k jejímu řešení. Prostituce se dá právně ignorovat a postihovat pouze určitá jednání, která ji doprovázejí, jako jsou daňové úniky, drogová kriminalita, násilná trestná činnost, nebo lze prostituci vymezit určitý rámec, ve kterém je dovolená, a postihovat jakékoli vybočení z tohoto rámce. Tomu můžeme říkat regulace. Nebo můžeme prostituci zcela zakázat a v případě výskytu tohoto jednání stíhat. Nemyslím si, že tato třetí varianta by byla proveditelná a že by se na celém světě našla jediná země, ve které by se podařilo úplný zákaz prostituce vymáhat a dodržet.

  Návrh zákona vychází, jak již tady bylo řečeno, z druhého přístupu. Jak dokládají zkušenosti ze zahraničí, o kterých hovoří důvodová zpráva popisující např. rakouský, maďarský nebo nejliberálnější nizozemský model, je nejefektivnějším řešením problematiky prostituce její regulace.

  Jako starostka centrální městské části v našem hlavním městě jsem pro regulaci prostituce. Podporuji tento způsob jejího řešení a pokládám za nemožné se jí zbavit jejím zákazem a zavíráním očí před tímto problémem.

  Pan předkladatel zde hovořil o cílech, které si návrh zákona klade. Souhlasím s nimi, ale bohužel si nejsem jistá, že se jich dá předloženým návrhem dosáhnout. Předně se návrh nezabývá odstoupením od úmluvy o potlačování obchodování s lidmi, jedná se o smlouvu prezidentskou, která musí být před ratifikací schválena oběma komorami Parlamentu, a ten samý procedurální způsob musí být dodržen i v případě odstoupení od této smlouvy. Jediný, kdo může podat návrh na souhlas s odstoupením od prezidentské smlouvy, je vláda. V případě, že je vládní návrh na odstoupení od smlouvami oběma komorami Parlamentu přijat, vláda ČR je povinna zaslat výpověď ve formě písemného sdělení generálnímu tajemníkovi OSN. Tato výpověď by podle čl. 25 úmluvy nabyla účinnosti jeden rok po dni, kdy generální tajemník toto sdělení obdržel. Zároveň s úmluvou je třeba vypovědět její závěrečný protokol.

  Nicméně připouštím, že je částečně možné regulovat prostituci už nyní a dostát i povinnostem úmluvy. Tedy regulovat samotné prostitutky a prostituty a ponechat trestný čin kuplířství. Bohužel toto řešení však z hlediska fungování právního státu není ideální, neboť ponechává kuplíře v tzv. šedé zóně a to si myslím, že si nemůžeme dovolit. Tato zóna, která je trestná, ale na základě trestní politiky státu se obvykle netrestá, je to samozřejmě i téma pro ministra vnitra, který by tady při projednávání tak závažného bodu měl zcela bezpochyby sedět a měl by tuto diskusi poslouchat, protože to není jenom o novém znění zákona, ale je to i o vymáhání toho, co již v současné chvíli platí. Takže já bych chtěla poprosit členy ČSSD, aby učinili nějaký pokus o to, sehnat pana ministra Chovance, pana ministra vnitra, aby seděl v této sněmovně a poslouchal debatu, která by právě jeho díky resortu, který zastává, měla zajímat.

  Nebylo by tedy možné otevřeně legislativně regulovat veřejné domy a jejich provozování, což považuji za zásadní chybu.

  Předloha rovněž vykazuje celou řadu nedokonalých formulací, které znamenají výkladový zmatek i prostor pro zneužití vágní formulace. Jsou zde nesrovnalosti mezi důvodovou zprávou a návrhem.

  Vím, že jsme v prvním čtení, ale i tak v případě, že by návrh prošel, považuji za vhodné na některé problematické části už v tuto chvíli upozornit. Například v § 7 Osoby oprávněné k provozování prostituce. Zde se ve čtvrtém odstavci říká, že "prostituce nesmí být provozována v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu nebo prostřednictvím jiných osob". Provozovatel, který má najatý prostor nebo ho vlastní, si požádá úřad o povolení k provozování prostituce. Získá takové povolení a bude v něm prostituovat sám? Zde se přímo vybízí k tomu, aby byl kamuflován zisk, např. že vznikl prodejem alkoholu, cigaret nebo podnájmem jednotlivých pokojíků. Jak by provozovateli vznikl zisk legálně?

  Druhá moje otázka. Zákon má např. přinést větší rozhodovací pravomoci obcím a dát jim místně příslušnou zodpovědnost za rozhodování o povolení k provozování prostituce srovnatelnou s rozhodováním o povolení pro hazard. Pak nerozumím následujícímu rozporu. § 25 říká, že "provozovat prostituci v prostoru, který osoba oprávněná k provozování prostituce vlastní nebo je oprávněna užívat, lze pouze na základě povolení provozovat prostor (dále jen 'povolení k provozu prostoru'), vydaného úřadem". ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní poslankyni. Nyní má slovo paní poslankyně Radka Maxová. Připraví se ne tedy Jana Černochová, ale paní poslankyně Marta Semelová.

 • Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, že i tento problém se ne v tak valné většině týká i jižních Čech, proto si dovolím vystoupit.

  K tomuto návrhu hlavního města Prahy: Není pochyb o tom, že prostituce je kontroverzním společenským problémem vyvolávajícím často protichůdné reakce. Objevují se jak radikální názory obsahující její kriminalizaci, tak názory opačné, které prosazují její legalizaci. Mám však za to, že se všichni shodneme na tom, že prostituci a provozování prostituce jednoduše nevymýtíme, a je tedy nezbytné ji alespoň dílčím způsobem regulovat a tuto regulaci zakotvit do právního řádu České republiky. O toto se pokusil návrh zákona o regulaci prostituce, který ve Sněmovně předložilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

  Dle mého názoru nicméně předložený návrh nepředstavuje tu správnou regulaci, tu správnou cestu, kterou bychom se měli do budoucna vydat. Přestože se ve většině ztotožňuji s argumenty, které uvedla vláda ve svém nesouhlasném stanovisku, ráda bych zdůraznila alespoň primární nedostatky předkládaného návrhu.

  První a velmi zásadní problém spatřuji především v tom, že návrh zákon, tak jak jej navrhlo Zastupitelstvo hlavního města, nebyl odborně konzultován. (Hluk v sále.) Mnohé výtky zaznívají zejména od neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají již řadu let. Jako příklad lze uvést organizaci Rozkoš bez rizika, jejíž činnost se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a léčbu sexuálně přenosných infekcí a snížení negativních sociálních důsledků spojených s provozováním prostituce a která má proti zákonu nejednu výhradu.

  Dále osobně považuji za nešťastné ustanovení, jímž se zřizuje speciální registr, v němž by měly být evidovány zejména údaje o osobách oprávněných k provozování prostituce. Navrhovaný registr vnímám jako velmi kontraproduktivní především pro jeho obrovský zásah do soukromí osob provozujících prostituci. Domnívám se, že jen málokterá prostitutka se půjde dobrovolně zaevidovat na obecní úřad za účelem vydání oprávnění k provozování prostituce, jelikož tím de facto zanikne její anonymita, ve které žijí dnes a kterou si stráží. Valná většina z nich tak bude zřejmě bude poskytovat služby ilegálně a kýžený výsledek bude zcela opačný. Zároveň je podle mého názoru vznik úplně nového registru zbytečný a rovněž finančně nákladný. Když už se navrhovatel zákona chce vydat touto cestou povinné registrace, není nutné za tímto účelem zřizovat nový registr. Hospodárnější cestou by bylo využití již zavedených stávajících registrů. (Hluk v sále sílí.)

  S kritizovanou ztrátou anonymity dle mého názoru souvisí i další věc, a to povinné lékařské prohlídky. Například § 16 odst. 4 navrhované úpravy stanoví povinnost informovat lékaře jak praktického, tak i specialistu o tom, že uvedená vyšetření a lékařské posudky tyto osoby potřebují proto, aby mohly provozovat prostituci. Jedná se dle mého názoru o naprosto zbytečné a ničemu neprospívající ustanovení, které prostitutky pouze utvrdí v tom, aby se ke své činnosti nepřihlašovaly. Současně může uzákonění pravidelných prohlídek u řady lidí vzbuzovat zdání, že stát odpovídá za to, že osoba provozující prostituci je naprosto zdravá, a nehrozí tudíž žádné riziko přenosu pohlavních chorob. Ovšemže není v našich silách toto garantovat, především také proto, že některá onemocnění lze zjistit až po několika týdnech, ne-li měsících. Důsledkem toho pak může být větší zájem klientů po nechráněném styku, tak jak se tomu stalo např. v Německu, což s sebou přinese následně i větší riziko nakažení pohlavními chorobami a jejich, byť nevědomé, další šíření. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Svobody. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já jen když tak řešíme hluboké a zásadní věci, tak bych chtěl konstatovat, že pokud vytvoříme nějaký podnik, který má pravidla podnikání a platí daně, tak také musí mít reklamační řád. (Smích a potlesk v sále.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má paní poslankyně Marta Semelová, která je v tuto chvíli poslední přihlášenou do obecné rozpravy.

 • Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Předložený návrh má za cíl regulovat prostituci, s čímž by určitě každý souhlasil. Nástroje, o které se obce, ale i orgány činné v trestním řízení mohou opřít, se totiž hledají obtížně. Ovšem předložený návrh je značně problematický a nemyslím si, že k zamýšlenému záměru povede, stejně jako nepovede k zamezení negativních jevů, které ji provázejí: ohrožení zdraví, nezřídka života, kriminalita, negativní pohled na ulice, kde tyto osoby postávají, miliardové finanční částky, které tu protékají. Popravdě však musím říci i to, že mně připadá absurdní zvednout ruku pro příjem státu zrovna z prostituce. Podobně bychom se mohli ovšem bavit pochopitelně i o příjmu z hazardu.

  Vím, že prostituce je obtížně kontrolovatelná, obtížně postižitelná a v řadě místech narostla do značných rozměrů. Podle nevládních organizací je v České republice 12 až 14 tisíc prostituujících se osob. Jsou tu prostitutky tzv. sezónní, příležitostné, stálé, provozují se v pouličních klubech, ty se v hlavním městě Praze drží podle informace městské policie na historickém minimu, v privátních bytech, tam se zase pro změnu policie nedostane, dále existují různé eskortní servisy. Značně rozdílné jsou i důvody a příčiny toho, proč ten či onen provozuje tuto činnost. Některé ženy se tak snaží řešit špatnou finanční situaci, svou vlastní i své rodiny, kdy nemají práci či jejich příjmy nestačí ani na základní životní potřeby. Tady selhává stát, který by měl zajistit občanům práci a podmínky pro důstojný život. Dále je zde skupina těch, které jsou k prostituci nuceny násilím, proti své vůli a bojí se ozvat. Jiní si tento způsob obživy, přivýdělku, či jak to nazvat, volí dobrovolně. Návrh zákona však neovlivňuje pouze tyto skupiny lidí, ale i ostatní občany, kteří nesou důsledky.

  Jak už jsem uvedla, zákon má řadu nedostatků a pochybuji o tom, že by mohl situaci změnit. Ostatně potvrzují to i zkušenosti ze zahraničí, kde sáhli k podobným opatřením, která se však dotkla pouze malého procenta. Například v Holandsku se do legálního systému přesunulo pouze zhruba 15 % prostitutek. Z rozsáhlého průzkumu Axela Drehera z univerzity v Heidelbergu na toto téma vyplývá, že tam, kde je prostituce legální, je obchod s lidmi častější než jinde. Dochází i k častému obcházení zákona nabízením pracovních míst, která jsou ve skutečnosti zástěrkou pro skrytou prostituci, např. místa uklízeček v různých klubech, za čímž je skrytá prostituce. Nepostižitelná je také ta v privátech.

  Nyní k některým konkrétním připomínkám. Pokud jde o věkovou hranici, nemohu souhlasit s věkovou hranicí, odkdy by se mohla vydávat oprávnění k provozování prostituce, která je zde stanovena na 18 let. Tato hranice je podle mého názoru nízká. Mladí lidé, nejedná se pouze o dívky, jsou v tomto věku snadno ovlivnitelní, snadno manipulovatelní, společnost by je měla chránit, podporovat je v přípravě na budoucí povolání, resp. k získávání pracovních návyků. Pokud se v tomto věku dostanou do rukou těch, kdo se zabývají provozováním prostituce, nebo do nevěstince, je to pro ně takříkajíc konečná stanice, z níž se jen velmi obtížně dostávají. (V sále je rušno.)

  Za druhé. Daná vzdálenost k vydání povolení k provozu 150 metrů od škol a školských zařízení, ústavů sociální péče o mládež, dětských hřišť, národní kulturní památky, zdravotnických zařízení, státních orgánů a dalších míst, to je podle mého názoru poněkud směšná vzdálenost. Stejně tak řešení situace spojené s nedodržením smlouvy mezi osobou oprávněnou k provozování prostituce a zákazníkem prostřednictvím vrácení zaplacené odměny nebo její části. Nedovedu si představit, kdo a jak bude hodnotit poskytnutou službu a její kvalitu a vyřizovat reklamaci.

  Pochybnosti mám, i pokud jde o vypovídající hodnotu zdravotních průkazů. Jeden den je průkaz vydán, druhý den -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám, paní kolegyně, ale prosím zejména kolegy vpravo ode mě. Snažil jsem se nejprve nonverbálně komunikovat, ale nikam to nevedlo, takže jsem musel přistoupit k této alternativě. Omlouvám se a prosím o klid.

 • Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Jeden den je průkaz vydán, druhý den může být zdravotní stav poskytovatele služby úplně jiný.

  Závěrem. Regulace prostituce by určitě potřebná byla. Tato činnost tu je a nemá smysl před ní zavírat oči, ale ne předloženou směsicí zákonů a podzákonných norem, které neregulují, ale legalizují prostituci jako běžnou živnost, resp. podnikání podle zvláštního zákona. S předlohou mj. vyjádřil nesouhlas i Český svaz žen, který v tomto smyslu nám jako poslancům zaslal před nějakou dobou svou výzvu k odmítnutí. Tento návrh zákona totiž nahrává těm, kteří využívají druhých osob k doslova sexuálnímu vykořisťování, po schválení, navíc za podpory státu, potažmo obcí, jimž by z prostituce plynuly daně. To považuji za nepřijatelné, stejně jako skutečnost, že předložený návrh je v rozporu s mezinárodní Úmluvou o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Proto přijetí tohoto zákona já osobně nepodpořím a podpořím návrh na jeho zamítnutí. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy, resp. do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Jen se zeptám paní zpravodajky, zda zaznamenala návrh na zamítnutí. Já jsem totiž přebíral řízení schůze a nemám zde poznámku, že by padl návrh na zamítnutí.

 • Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Pane předsedo, dva vystupující se vyjádřili, že podpoří návrh na zamítnutí, který ovšem nepadl, takže v tuto chvíli návrh na zamítnutí podán nebyl.

  Jen upozorňuji, že budu navrhovat po dohodě s předkladateli prodloužení lhůty k projednávání o 30 dnů. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To nebude tak jednoduché, protože jsem ukončil rozpravu. A v rozpravě to také nezaznělo, takže buď by musel někdo z vlády rozpravu otevřít, nebo... Tak dobrá. Takže rozpravu jsem ukončil.

  Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem, dobrá. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Mám zde návrh z organizačního výboru na přikázání k projednání petičnímu výboru. Zeptám se, zda ještě někdo navrhuje nějaký jiný výbor. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, aby tento zákon byl přikázán výboru petičnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 122, přihlášeno je 173, pro 93, proti 35. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání petičnímu výboru. Nyní tedy končím bod 43.

  Budeme pokračovat bodem

  Předtím než dám slovo paní zástupkyni navrhovatelů, s přednostním právem pan předseda klubu sociální demokracie. Prosím.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dovolím si vznést procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do skončení projednávání bodu 112.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, registruji to jako procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy.

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do ukončení projednávání bodu 112, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 123, přihlášeno je 173, pro 139, proti 2. Tento návrh byl přijat. Přerušuji projednávání bodu 32.

  Otevírám bod

  Prosím pana premiéra, aby se ujal slova.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, velmi stručně. Pokud jde o situaci na Ministerstvu spravedlnosti v kontextu těch předcházejících diskusí, které se vedly tady na půdě Poslanecké sněmovny v uplynulých měsících, paní ministryně Válková je v čele resortu cca čtyři měsíce. Během tohoto období byly tři situace, kdy byla činnost resortu v nějakém širším rozsahu negativně medializována, resp. z negativního hlediska se o ní diskutovalo tady na půdě Poslanecké sněmovny. Tou první situací byla otázka způsobu odvolání generálního ředitele Vězeňské služby Dohnala. Tato věc byla diskutována i na půdě příslušného výboru Poslanecké sněmovny. Druhým tématem, které bylo spíše tématem mediálním, byl spor mezi paní ministryní a první náměstkyní paní Marvanovou. Situace byla posléze vyřešena tím, že paní Marvanová odešla z pozice první náměstkyně na Ministerstvu spravedlnosti a došlo tedy ke jmenování nového prvního náměstka. Třetím tématem, které, jak tomu rozumím, bylo spouštěcím mechanismem žádosti o zařazení tohoto bodu, byl tedy opět medializovaný konflikt mezi paní ministryní a náměstkem Šternem, který skončil včera tím, že paní ministryně náměstka Šterna odvolala z funkce náměstka na Ministerstvu spravedlnosti.

  Pokud jde o problém sporu mezi paní ministryní Válkovou a náměstkem Šternem, podle mého názoru je to zásadní komunikační konflikt a pravděpodobně také určitý konflikt z hlediska přístupu k přípravě výběrového řízení na elektronické náramky. Na Ministerstvu spravedlnosti přípravou tohoto výběrového řízení byla pověřena Probační a mediační služba, která je zahrnuta do kompetence v rámci úseku, který vedl bývalý náměstek ministryně Válkové Štern. Během přípravy toho výběrového řízení, zejména ve fázi, kdy se hodnotila určitá poptávka nebo jakýsi průzkum trhu, který byl realizován komisí v působnosti Probační a mediační služby, došlo ke sporu o to, jaký rozsah informací má být poskytnut přímo ministryni spravedlnosti. V rámci tohoto sporu se následně náměstek Štern, jak již bylo také medializováno a zveřejněno, obrátil na orgány činné v trestním řízení se svým podnětem. Reakcí paní ministryně pak bylo včera jeho odvolání z funkce.

  Pokud jde ještě o otázku geneze působení náměstka Šterna na Ministerstvu spravedlnosti, já si myslím, že stojí za to konstatovat, že pan Štern stál řadu let v čele Probační a mediační služby, která patří do resortu Ministerstva spravedlnosti. Nikdy nebyl členem sociální demokracie. Na pozici náměstka byl nominován paní ministryní Válkovou s doporučením sociální demokracie, ale nominován byl především jako nestranický odborník, jehož odbornost přísluší sekci, do jejíhož čela byl jmenován, protože sekce, v jejímž čele stál náměstek Štern, samozřejmě zahrnuje také Probační a mediační službu, kterou bývalý náměstek Štern řadu let vedl. Čili nedá se hovořit o nějakém vyslání náměstka Šterna na Ministerstvo spravedlnosti, nedá se hovořit o tom, že by náměstek Štern byl nějak propojen s politickou činností České strany sociálně demokratické. Byl sociální demokracií podpořen v okamžiku, kdy se vedla diskuse o nominacích náměstků na jednotlivé resorty, jako odborník, který může ministryni pomoci v rámci řízení Ministerstva spravedlnosti. Paní ministryně s touto nominací souhlasila, neměla vůči ní v době, kdy se sestavovala vláda, resp. sestavovaly se příslušné týmy ve vedení ministerstev, žádný problém.

  Na základě otázky a diskuse kolem postupu náměstka Šterna kolem přípravy příslušného výběrového řízení jsem včera požádal paní ministryni o schůzku. Sešli jsme se, požádal jsem paní ministryni o vysvětlení celé záležitosti kolem výběrového řízení a podstaty sporu mezi ní a náměstkem Šternem. Paní ministryně mi toto vysvětlení poskytla. Já jsem ho vzal na vědomí. Požádal jsem paní ministryni spravedlnosti, aby zklidnila situaci na Ministerstvu spravedlnosti v zájmu toho, aby resort byl schopen plnit úkoly, které má z programového prohlášení vlády. Jsem přesvědčen, že zklidnění situace v resortu a jeho významná personální stabilizace může vytvořit podmínky pro to, aby Ministerstvo spravedlnosti fungovalo tak, jak vláda a Česká republika potřebují.

  Chci také připomenout, že v tuto chvíli má resort řadu důležitých úkolů. Je to například příprava novely občanského zákoníku, je to úprava pravidel pro výkon soukromých exekucí, jak to požaduje programové prohlášení vlády, je to otázka přípravy novely zákona o státním zastupitelství, je to otázka reformy vězeňství. Samozřejmě resort by měl také hledat potřebné úspory v rámci svého provozu. Je tady celá řada praktických otázek, kterým by se mělo ministerstvo a jeho vedení velmi intenzivně věnovat, a podle mého názoru jakékoliv takto ostré personální spory, nebo dokonce veřejně prezentované spory mezi paní ministryní a jejími podřízenými, tak jak k nim došlo v uplynulých měsících v několika případech, které jsem zde uvedl, nepomáhají dobrému veřejnému obrazu Ministerstva spravedlnosti a nepomáhají také dobré prezentaci práce vlády České republiky.

  To jsou věci, které jsem paní ministryni vytkl při našem včerejším rozhovoru. Požádal jsem ji, aby ve svém postupu se chovala maximálně profesionálně, aby dostála tomu, že ministr musí být také člověk, který má určité řídicí schopnosti, je schopen problémy předvídat. Když je není schopen předvídat, tak by je měl především zvládat a řešit tak, aby nezatěžovaly funkčnost vlády.

  Včera jsem se sešel také s předsedou hnutí ANO, které je koaličním partnerem sociální demokracie. Na základě koaliční smlouvy, kterou máme, je to právě hnutí ANO, které nominuje svého zástupce do čela resortu spravedlnosti. Já jsem se otázal předsedy hnutí ANO, zdali hnutí ANO zvažuje změnu této nominace. Odpověď, kterou jsem dostal, je, že hnutí ANO změnu této nominace nezvažuje. Takže v tuto chvíli respektuji stanovisko koaliční strany, nicméně to, co se odehrálo na Ministerstvu spravedlnosti v těch třech případech, které jsem zmínil, nepokládám za pozitivní signály. Jsem přesvědčen o tom, že paní ministryně by teď měla napnout všechny síly na to, aby se vnímání resortu spravedlnosti výrazným způsobem pozitivně změnilo.

  Tolik tedy velmi stručně k situaci na Ministerstvu spravedlnosti, tak jak ji v tuto chvíli vnímám z pohledu odpovědnosti předsedy vlády. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD). ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane premiére. Mám zde přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 pana kolegy Kalouska s procedurálním návrhem.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, není to sice příliš obvyklé, ale domnívám se, že bychom se tou situací měli zabývat se vší vážností a vyslechnout všechny relevantní informace, a proto si dovoluji Sněmovně navrhnout a požádat o její souhlas, aby umožnila vystoupit v rámci rozpravy bývalému náměstku Šternovi a seznámit nás s motivem, který ho vedl k tak bezprecedentnímu činu ze strany státního úředníka.

  Dávám tedy procedurální návrh, aby Sněmovna souhlasila s vystoupením náměstka Šterna, samozřejmě bývalého náměstka Šterna. Samozřejmě, že by to chvíli trvalo, protože bychom ho museli předvolat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je procedurální návrh, ten nechám hlasovat bez rozpravy. Předpokládám, že pan kolega Kalousek se odvolává na § 52 jednacího řádu, který ve svém odstavci 3 říká, že schůze Sněmovny se mohou zúčastnit i další osoby, projeví-li s tím Sněmovna souhlas, a předsedající mu může udělit slovo. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo. Ano, přesně na tento paragraf a tento odstavec jsem se odvolával.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, takže já bych nechal hlasovat. Ano, odhlásím vás všechny, prosím vás o novou registraci...

  Vzhledem k tomu, že kvorum se již ustálilo, tak bych nechal hlasovat o procedurálním návrhu, který přednesl pan poslanec Kalousek, to znamená, že Poslanecká sněmovna podle § 52 odst. 3 souhlasí s účastí bývalého náměstka ministryně spravedlnosti pana Šterna.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 124, přihlášeno je 145, pro 90, proti 47, tento návrh byl přijat. (Silný potlesk poslanců ODS.)

  Samozřejmě, pokud se pan Štern dostaví do Poslanecké sněmovny, bude moci v rozpravě vystoupit.

  Rozpravu v této fázi otevírám a ptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Pan ministr kultury byl asi tak o půl vteřiny rychlejší než pan předseda klubu ODS, takže slovo má pan ministr kultury, po něm vystoupí pan předseda Stanjura. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, tvrzení bývalého pana náměstka Šterna, že se paní ministryně mohla dopustit podezřelé činnosti v souvislosti s veřejnou zakázkou na elektronické náramky, je mimořádně závažným obviněním, které ohrožuje stabilitu a důvěryhodnost celé naší koaliční vlády. V takové situaci dle mého názoru koalice nemůže pasivně vyčkávat výsledek policejního šetření. Nám, tedy Poslanecké sněmovně, i široké veřejnosti by měly být neprodleně předloženy důkazy, o něž se uvedená obvinění opírají. Pokud se ukáže, že podání takového oznámení mělo být jen zneužitím policie k politickým cílům, měla by se podle mého názoru sociální demokracie od takového postupu distancovat.

  Jako ministr, který má určité zkušenosti ze své agendy, říkám, že pokud se náměstek dopustí takové míry neloajality, že oznámí své spory s ministrem médiím, je to hrubé porušení pracovní kázně a naprostá ztráta důvěry a odpovědí může být okamžité odvolání takového náměstka. (Bouřlivý potlesk ze středu sálu). Tak bych se zachoval já.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším přihlášeným je pan předseda klubu ODS, pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já už jsem dopoledne avizoval, že nechceme hájit nebo kritizovat právo ministryně odvolat svého náměstka. Pan náměstek díky našemu hlasování - nebo exnáměstek - tady vystoupí a bude moct i panu ministru kultury uvést, co ho vedlo k jeho nestandardnímu chování. A už v tom ranním vystoupení jsem říkal, že je to velmi nezvyklé a že musel exnáměstek vědět, že takové chování bude po zásluze odměněno, tudíž určitě to dělal s vědomím toho, že riziko odvolání nebo vysoká pravděpodobnost toho odvolání existuje.

  Ale my bychom nechtěli, ať se zúží debata pouze na to legitimní právo ministryně vybrat, jmenovat či odvolat náměstka. My jsme jenom upozorňovali na to, že tým, který si ministryně sama vybrala, se jí rozpadl, přestože v tom vidí temné reje opozice, tak nevím, jestli si myslíte, že buď vaší bývalou první náměstkyni, nebo vašeho bývalého náměstka úkolovala opozice? To je opravdu směšné.

  Mě zaujala v tom čtyřměsíčním působení paní ministryně ta její snaha ovládnout státní zastupitelství. Jsou to takové nenápadné věty, kterými jsme zásobováni celou dobu. Od toho, že píše nejvyššímu státnímu zástupci, aby věnoval více pozornosti mediálně známým případům. Vůbec tomu nerozumím. Naposled v České televizi v diskuzním pořadu paní ministryně řekla, že by chtěla mít přístup k živým svazkům a k probíhajícímu vyšetřování. Tomu už nerozumím vůbec, a ptám se tedy pana předsedy vlády, jestli je to standardní a jestli je to politika vlády, nebo pouze snaha ministryně Válkové. To mi přijde mnohem závažnější v té debatě - snaha ministra spravedlnosti či ministryně spravedlnosti zasahovat do živých svazků a do probíhajících případů - než to, zda měla, či neměla právo odvolat náměstka. No určitě měla. O tom by ta dnešní debata mohla být, ale být nemusela. Není to ten hlavní problém.

  A postupně budeme ukazovat na další problematické kroky a problematické výroky, které se týkají resortu Ministerstva spravedlnosti. Celou dobu posloucháme, že se připravuje nový zákon o státním zastupitelství. Tak se ptám - jak se v tom návrhu projeví tyto snahy ministryně spravedlnosti? Za prvé, že bude vybírat mediálně zajímavé kauzy a bude zpovídat vrcholné představitele soustavy státního zastupitelství, proč se jim nevěnují? A oni pak musí odpovídat. Myslím, že ten spor byl poměrně ostrý, pokud si na něj vzpomenete, sice veden ve zdvořilém, já bych řekl právnickém duchu, ale velmi ostrý. A byl tam velmi ostrý distanc od nejvyššího státního zástupce a ostatních funkcionářů, že na to paní ministryně prostě nemá nárok. A že to vyšetřování probíhá zcela standardně a není třeba, aby chodili reportovat o nějaké kauze, o které se paní ministryně, že si ji přečetla v novinách, že by chtěla vědět nějaké bližší výsledky. A jak se bude případně návrh novely nebo nového zákona o státním zastupitelství vyrovnávat s tou snahou paní ministryně, kterou deklarovala v přímém přenosu, bez opozice, nikdo ji k tomu nenutil, nikdo jí to nepodsouval, že chce mít možnost zasahovat do živých kauz.

  To si myslím, že jsou velmi důležité otázky, a rád bych slyšel odpověď nejdřív od pana ministerského předsedy, zda je to politika vlády, anebo pouze politika ministryně Válkové. A pak od samotné paní ministryně - jak to vlastně myslí? Jak si to vlastně představuje? Kdo bude vybírat ty zajímavé kauzy? A jak ona bude zasahovat do těch probíhajících kauz? Jakým způsobem?

  Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, já ještě tedy - protože jsme neurčili zpravodaje pro tento bod, tak podle zažitého zvyku by to měl být první vystupující - a tím byl pan ministr kultury. Tak, pokud by se pan ministr kultury mohl v roli poslance ujmout zpravodajování, myslím, že by to bylo ku prospěchu věci. Děkuji, pane ministře.

  Nyní je přihlášen pan poslanec Blažek.***

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, dámy a pánové. Já si myslím, že mezi ministerstvy a Sněmovnou - a teď si půjčím citát Palackého, který se týká úplně něčeho jiného, ale řeknu to: "my bychom se tady měli stýkat a potýkat s ministerstvem". S čím teď vystupuji já, by mělo být spíše o stýkání než o potýkání. Důvod je docela jednoduchý. Já jsem některé kroky paní ministryně od počátku, a to v době, kdy byla v plné i mediální síle, kritizoval. Nemyslím si, že napadal. Teď v situaci, kdy si myslím, že je paní ministryně od svých nejbližších spolupracovníků, které si bohužel sama na ministerstvo přivedla, v situaci, kterou bych označil za tíživou, musím říct, že některé prostředky, které jsou používány v dlouhodobém souboji, klidně řeknu, jsou mi naprosto odporné, tak nechci být tím, kdo dneska přijde a bude říkat: "ta Válková a Válková" a pořád se strefovat.

  Obecně bych rád řekl, že v momentě, kdy paní ministryně začala jmenovat nové vedení ministerstva, tak jsem si vzpomněl, a to je takový pěkný rozhovor, Kádár a Dubček ze srpna 1968, kdy Dubček nevěřil, že vojska přijdou, a Kádár mu řekl krásnou otázku: "Copak vy nevíte, s kým máte tu čest?" A já už jsem si tehdy říkal, když si paní ministryně přiváděla určité osoby na ministerstvo, že asi neví, s kým má tu čest. A v tom vidím určitý prvek možná naivity, možná, a to je horší, to já nemám rád, ať to vypadá navenek dobře, prostě mediální andělé obsadili ministerstvo a bude to prostě vypadat dobře. Problém mediálních andělů spočívá v tom, když začne haprovat obsah. V tu chvilku média ještě chviličku anděly podporují a pak, mediální nebe je malilinkaté na rozdíl od mediálního pekla, o tom bych mohl já hodně hovořit, ale mediální nebe je malé a dochází, a to je pro pana Faltýnka drobná rada do budoucna, jestli ji přijme, k tomu, že dva mediální andělé se v jednom baráku nesnesou. To je prostě vyloučená věc. A jeden nakonec vykouše toho druhého. Máte to úplně stejné, jestli jde o filmové hvězdy, prostě je to velice podobné. Mohl bych mluvit o spoustě hudebních kapel, kde se řeže zpěvák s kytaristou, kdo dostane na koncertě větší prostor a podobně. Přesně k tomu došlo.

  Co musím označit za věc přímo tragickou, jsou slova a některá vyjádření paní Marvanové, která, když byla neschopná na ministerstvu cokoliv udělat, tak použila klasickou starou fintu: temné síly, v této společnosti jsou temné síly. A vždycky musíte jít po těch bohatých a nebo po těch, které asi národ příliš dlouho rád mít nebude, těmi musíte strašit, odkloníte pozornost a k tomu ještě nejlépe najít zastánce těchto temných sil. Což asi nečekaně pro paní ministryni z ničeho nic byla paní ministryně poté, co paní Marvanová v jeden den, jaká to náhoda při našich objektivních novinářích, ve třech denících, pokud se nepletu, udělala najednou rozhovor o tom samém, že prostě útočí temné síly, které ji chtěly vytlačit z ministerstva, a pak je tam nějaká ministryně, která spolupracuje s těmito temnými silami, a kdoví, kdo s nimi ještě spolupracuje. Problém je v tom, že za temné síly byla označena justice, to znamená, i když paní ministryně při nástupu říkala, že obnoví důvěryhodnost justice, tak došlo k velkému pošpinění justice, protože to působí jako nějaké mafie v mafii a jediná starost, kterou mají, že přichází velká Hana a všichni se bojí! Od Nejvyššího soudu až po poslední okresáky se takhle klepou hrůzou před Hanou! Bohužel česká média, a to vynechám úplně, na to samozřejmě naskočila, ale nikdo se neklepal. Všichni se modlili, ať tam ta Hana zůstane, nic se nebude dělat, je to super, ministerstvo se rozloží, kdo může, uteče. To všechno se stalo! Proto teď pan náměstek Pelikán, který nastoupil, má v podstatě situaci ztíženou v tom, že lidé na ministerstvu odmítali pracovat nikoliv často ale kvůli mzdě, ale kvůli zacházení. Můžete se chovat jako Trautenberk, který se tak chová k hajnému. Je to sice velice nepěkné, ale dělá to na svém a za svoje. A teď přijde Trautenberková na ministerstvo a chová se za cizí neboli nás všech úplně stejně jako Trautenberk, do toho ještě občas sojka, co chodí hlásit Krakonošovi, tak nejde za Krakonošem, ona jde na policii. Ministryni se nic neřekne a teď se prostě ministryně, a v tomto bych řekl, i když nemáme vůbec žádné vztahy, musím být na její straně, vaří v kotli, kdy se používají ty nejhnusnější metody, které se v politickém boji používat dají. Bohužel zase část médií tuhle situaci hraje dál a to je varující pro všechny, ať již patří ke komu patří. To je to zajímavé. Najednou to neplatí, protože pražská kavárna a některé další kavárny se rozhodly, že někdo je svatý a někdo je prostě nesvatý a je hodný pohrdání.

  Andělé, pane Faltýnku - vaším prostřednictvím (k předsedajícímu) -, mohu-li vám dát tu radu, už nikdy. V mediálním pekle Benda s Blažkem můžou spolupracovat dvacet let, tam problém není. Peklo je veliké dost, mediální. Tím neříkám, že jsem čert, ale mediální určitě a docela mě to baví, tato role. Ale mediální andělé už nikdy nikam. Mohl bych jmenovat pár příkladů, které si dokážu představit, kdyby se na ministerstvu potkali, jak by to asi dopadlo.

  Myslím si, že by bylo fér, aby paní ministryně v podstatě v tomto bodě také vystoupila. Jmenuje se to Informace předsedy vlády o nějaké situaci. Poprosím dopředu, když to paní ministryně udělá, aby to nebylo v tom stavu, že intrikáni z opozice a podobně. Tu čest v tomhle souboji jste neměla s žádnou opozicí, ale úplně s někým mnohem horším, než je jakákoliv opozice. Opozice vám možná řekne, že to a to děláte špatně, paní ministryně. Tihle vás mlátí zezadu, to je obrovský rozdíl, a z temnot. Ani nevíte, kdo to někdy dělá, ale víte, že to přijde. To je prostě stará záležitost a bylo by fér, abyste vystoupila v téhle věci, abychom vedli klidnou debatu. Já si myslím, že tady nemusíme velmi populisticky křičet - a teď někoho odvoláme!, ať někdo odejde! a tak dále. To umí každý blb tohle říct. To si myslím, že není nutné v této situaci.

  Už toho nechám. Mluvím dlouho. Ale jak mě tady dáte, tak už mám Zaorálkům syndrom. Začnu ruce, ruce (výrazně gestikuluje), pak spustím "Chápete to? No, chápete to?" - už mě odtud nikdo nevyžene. (Potlesk a veselost napříč sálem.) Já této řeči nechám. Myslím si, že paní ministryně by se měla přihlásit, v klidu opravdu informovat o situaci na ministerstvu, jaká je, bez nějakých obviňování kohokoliv v tomto sále. Protože tento sál to nezpůsobil, o tom jsem pevně přesvědčen, co se tam děje, a můžeme pokračovat dál.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní zde mám faktickou poznámku pana poslance Komárka. Po něm faktická poznámka pan poslanec... Pokud to, co mi bylo avizováno paní poslankyní Černochovou, je faktická poznámka, tak má přednost před panem poslancem Gabalem. Takže pan poslanec Komárek. Ten byl první. Prosím. Dvě minuty, prosím.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, asi jednom dvě poznámky.

  První. Jestli si opravdu někdo myslí, že justice v našem státě je v dobrém stavu, tak o ní nic neví a nebyl v životě u žádného soudu. A potom chápu, že ti, kteří ji v tom stavu nechali, se poněkud bojí, když ji někdo začne reformovat. A trošku se možná i stydí.

  Druhá poznámka. Já jsem pana bývalého náměstka osobně viděl jednou, takže to rozhodně není osobní útok, ale vím, že když někdo jde udat svého nadřízeného, aniž by předtím rezignoval - slušný člověk by si možná dokonce prostřelil v osvícenějších dobách hlavu, kdyby měl pochybnosti o svém nadřízeném, ale řekněme menší nárok, aniž by předtím rezignoval - a upozornil ho na to, se chová, řeknu slušně, naprosto nemravně a řeknu na plná ústa - prasácky. Proto ho ani nechci poslouchat tady ve Sněmovně.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další faktická paní poslankyně Černochová, potom pan poslanec Gabal, potom pan poslanec Blažek, všechno faktické.

 • Poslankyně Jana Černochová: Nechcete, pane kolego Komárku, prostřednictvím pana předsedy, ale budete.

  Jenom jsem chtěla položit paní ministryni otázky stejně jako panu premiérovi. Protože pan generál Dohnal je stále v jakémsi právním vakuu. Není jasné, jestli tedy služební zákon se vztahuje - nevztahuje, jak tvrdí paní ministryně a pro jistotu pana plukovníka Ondráška jmenovala jak podle služebního zákona, tak podle zákona o Vězeňské službě, takže máme teď pana plukovníka dvojnásobně jmenovaného na rozdíl od pana generála, který bohužel je v právním vakuu, byť pobírá plat. A já se chci zeptat pana premiéra: Jak je možné a podle jakých právních předpisů pobírá tedy generál Dohnal plat? To je moje první otázka. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan poslanec Gabal, dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, já jsem chtěl poděkovat vaším prostřednictvím panu kolegovi Blažkovi, že zařadil do pražské kavárny Bezpečnostní a informační službu, která již několik let ve svých zprávách upozorňuje na justiční mafii a o kterou se lze opřít. To je první poznámka.

  Druhá poznámka. Protože kolegyně Marvanová tady není, tak mi dovolte jenom vás upozornit, že zastupovala vašeho bývalého spolustraníka a ministra spravedlnosti ve sporu proti státnímu zástupci Rampulovi a v rozsudku jsou konstatována závažná porušení zákona ze strany pana Rampuly.

  Za třetí, patřím mezi ty, kteří v té kavárně zakládali Veřejnost proti korupci, která se myslím poměrně silně zasazovala za ozdravění české justice. Vím, že vy nad tím máváte rukou, já si myslím, že to přece jenom sehrálo pozitivní roli.

  A moje poslední poznámka, a protože pracuji i s některými kolegy z ANO ve vyšetřovací komisi Opencard, velmi rád vás pozvu, přijďte si to někdy poslechnout, abyste si tam o té justici udělal ještě jiný obraz, než je obraz z ministerstva.

  A moje poslední poznámka, protože pana Šterna znám, myslím si, že není důvod nedat mu právo vystoupit a vysvětlit svoje jednání. Já jsem několikrát podržel paní ministryni při hlasování ve výboru pro bezpečnost, aby nebyla šikanována, tak teď bych rád dal hlas i jejímu oponentovi, ať slyšíme jeho názor.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktická poznámka, pan poslanec Blažek.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Stručná reakce na hluché a současně mistry slov. Nikdo tady neřekl, že justice je ve vynikajícím stavu a že tam není potřeba něco dělat. Já jsem pouze říkal, že nevěřím tomu - a nezaznělo jediné jméno -, že vznikaly nějaké organizované tlaky v justici, u exekutorů, u advokátů, aby odešla paní Marvanová. Nedávejte mi do úst ani žádné Rampuly a nevím koho. Já tady nehájím tyhle věci. Neřekl jsem, že justice je ve vynikajícím stavu a není tam co zlepšovat. Ale prosím vás, poslouchejme se. Já jenom nevěřím tomu, že Hana Marvanová stála za to, co všude pod obrovskou mediální odezvou vykládala, že se seskupují nějaké temné síly a chtějí ji vyhnat. To je všechno. Tak mi prosím vás opravdu nevkládejte, já to tady budu říkat třeba tisíckrát, to mě málo znáte, něco, co jsem vůbec neřekl!

  Do komise pro Opencard se klidně přijdu podívat, ale to už souvisí s tím, co jsem neřekl. Takže prosím vás, reagujme na sebe a ne na nějaké věci, které jste četli bohužel asi v novinách.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Další dvě minuty- pan poslanec Adamec.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, budu velmi stručný. Chtěl bych trochu říct panu kolegovi Blažkovi, aby se mi nenavážel do Trautenberka. To je skoro čestný občan města Trutnova, takže jako příklad jsem to nebral jako zrovna to, co by mě pobavilo.

  Nicméně jsem se chtěl zeptat na něco jiného pana premiéra. Protože mi připadá úplně neuvěřitelné, že náměstek jde žalovat na protikorupční policii na vlastní ministryni. A protože ten náměstek je nominant sociální demokracie, tak by mě zajímalo, jestli byl ještě někde jinde předtím, než šel na tu policii. Jestli mluvil s ním nebo s někým ze sociální demokracie.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to byla... pane poslanče, řádně, nebo fakticky? Fakticky. Prosím pan poslanec Chalupa, faktická poznámka.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jenom ve stručnosti k tomu, co se tady říká. Za tu dobu, co jsem poslanec, si všímám jednoho trendu. Státní úředníci, i vysocí státní úředníci, kteří jsou potom následně hájeni ve výborech, když se ty věci projednávají, místo toho, aby si své personální a služební věci řešili s nadřízeným, tak se stává pravidlem, že začnou komunikovat s médii. Vytvářejí si jakýsi obraz mučedníků, a tím v podstatě celý ten problém, který je v podstatě jenom personální a je věcí toho ministra nebo člověka, který za ten úřad nebo subjekt zodpovídá, tak ho dostává do situace, kdy i politicky se ta věc potom dostává do úplně jiné polohy, a my tady potom řešíme věci, které jsou v podstatě věcí toho ministra! Jak je možné říct, že pan ministr nezodpovídá za věci, které se týkají vydávání peněz daňových poplatníků, tedy nás všech? Já si připadám prostě jak v blázinci, promiňte. (Potlesk z lavic ANO.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Blažka.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Jenom stručná reakce. Já teď použiji to, co jsem já neříkal dopoledne, ale jenom to zopakuju, říkal to myslím pan kolega Kalousek. Tuto tradici zahájil jistý pan Michálek. To tak prostě je. Ten dokonce nahrál svého nadřízeného, pak ho neúspěšně, protože žádné trestní stíhání se nekonalo... Média sehrála, co sehrála, a dneska je z něho senátor jenom díky tomu, že udělal právě to, co vy správně kritizujete. A možná některý, paní ministryně, z vašich náměstků si taky zakandiduje. Protože teď má pověst toho protikorupčníka a hlasy si vydělá na vás.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo paní ministryně spravedlnosti. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, chtěla jsem vystoupit a k přímé výzvě svého předchůdce, bývalého ministra spravedlnosti pana doktora Blažka, to učiním ještě raději.

  Nestojím zde proto, abych se vám obhajovala. Stojím zde proto, abych vysvětlila své kroky, které mě vedly jednak k odvolání náměstka pro problematiku trestní politiky, do které spadá i problematika vězeňství a logicky i elektronických náramků jako projektu, který byl svěřen organizační složce, kterou řídí a dohlíží nad její činností Ministerstvo spravedlnosti. Jednak bych zde ráda vysvětlila, jaká je situace v současné době na Ministerstvu spravedlnosti.

  K bodu 1. Náměstka Šterna jsem odvolala, ač jsem ještě v pondělí dopoledne tento záměr nejenže neměla, ale kdyby se mě na to kdokoliv z vás zeptal, tak bych popřela tuto možnost jako absurdní. Ale těch absurdit bylo více. Já jsem v posledních zhruba 14 dnech, možná že to jsou tři neděle, já jsem to rekapitulovala, zabývala projektem elektronických náramků na úrovni porad, které probíhaly a kde jedním z bodů byla i situace, informace o řešení projektu. Až do dnešního dne, nebo do včerejška, kdy jsem zastavila tento projekt, neexistoval zpracovaný projekt elektronických monitorovacích systémů, které by měly řešit problematiku domácího vězení lepším a modernějším způsobem než nyní, tzn. dohledem probačních úředníků. Existoval pouze koncept, koncepce, rámcová koncepce, říkejme tomu přípravný nástin, jak by takový projekt mohl vypadat, který byl v březnu tohoto roku na poradě, kterou jsem vedla, schválen a který byl závazný jedině a pouze pro ty, kteří připravovali skutečný projekt, který měl být předložený do 30. 6. To už byl termín, který se postupně odsouval, protože ty práce nebyly úplně tak rychlé, jak jsme předpokládali, nicméně se jednalo o řády dnů, nikoliv týdnů. Takže nakonec já jsem vždycky souhlasila s tím, že je lepší mít dobře připravený projekt. A to není teď předmětem mé kritiky.***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Heleně Válkové a budeme pokračovat v diskusi. Podle toho, jak se divám na displej, máme dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Martin Novotný s faktickou poznámkou a připraví se pan kolega Zlatuška. Poté s přednostním právem pan předseda Kalousek. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, pane předsedající, já naprosto věcně a nepoliticky vás v uvozovkách obohatím, ty, kteří jste nikdy se nepodíleli na vypisování veřejných zakázek, o jednu takovou, myslím si, že celkem zdravým rozumem pochopitelnou zkušenost.

  Když vypisujete veřejné zakázky v oblasti, na které máte odborníky na svém úřadě nebo které jsou běžně známé, tak zkrátka cenu a strukturu té zakázky nějakým způsobem odhadnete. Ve chvíli, kdy je to oblast, která je běžnému životu vzdálená, tak se občas dělá průzkum trhu. Což je ovšem věc snad nejcitlivější možná vůbec. Ona je to taková věc, která je velmi podobná tomu, jako když některé obálky otevřete, nejdřív si přečtete, co je v nich napsáno, a potom třeba umožníte někomu jinému reagovat cenou. Ty firmy jsou ochotny se účastnit jakéhokoli takového průzkumu trhu, v němž prozrazují svoje údaje - mají-li být relevantní, tak je musí prozradit pravdivě -, jenom skutečně za podmínky docela zásadního utajení obsahu. Jestli tuto věc někdo nepochopil a jestli v připravovaném tendru tohle bylo právně ošetřeno, tak si dovedu představit, že to mohla být docela citlivá věc. Zkrátka nikdo nechce sdělit předem, že firma x nabízí něco za nějakou cenu, protože firma x se potom chce zúčastnit skutečného tendru, a ne jenom toho průzkumu trhu.

  Jestli to bylo toto, tak mně přijde to, že z toho vznikla taková aféra, naprosto směšné, až skoro neuvěřitelné. (Potlesk vpravo.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému i za dodržení času. Další faktická poznámka je pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, dámy a pánové, liším se v pohledu na tu věc s tím, co bylo právě řečeno, a vidím to přesně naopak. V okamžiku, kdy se připravuje takováto zakázka, tak při té přípravě veškeré údaje musejí být transparentně viditelné. Dovedu si představit, že se tají z toho důvodu, aby je několik zasvěcených prodalo zájemcům takovým způsobem, aby finálně nebyla dosažena nejvýhodnější cena. V okamžiku, kdy dělám průzkum trhu u firem, které mi sdělují rozumné údaje, které jsou realisticky zaměřené, tady takováto firma mi nenabídne v reálném výběrovém řízení nižší cenu, protože už mi ji stanovila na začátku. Nemám důvod takovou věc tajit a ani ta firma se nemá důvod tajit v okamžiku, kdy chce skutečně vstupovat do soutěže jako takové.

  Jediný důvod z toho, co zde bylo řečeno, u náměstka Šterna, proč by chtěl tajit tyto údaje, bych dokázal pochopit. Neříkám, že to takto muselo být, mohlo to být zcela iracionální jednání, ale pokud to bylo racionální jednání, tak si dovedu představit, že v okamžiku, kdy měl v úmyslu někomu ty údaje dát pod rukou takovým způsobem, aby se domluvil s uchazeči a ovlivnil konkurs, výběrové řízení, tak že měl zájem na tom ty údaje tajit. V okamžiku, kdy to z něj bylo dostáno ven, tak udělal preventivní krok a zatvářil se, že jde na protikorupční policii.

  Srovnávat pana Šterna s panem Michálkem, jak tady udělal před chvílí pan poslanec Blažek, to se mi zdá velice přitažené za vlasy. (Potlesk několika poslanců.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Zlatuškovi. Ještě před kolegou předsedou klubu TOP 09 s faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura, který využil faktické poznámky. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, že bych to neměl říkat kolegům poslancům, ale přijde mi úsměvné od pana poslance Zlatušky, že předtím, než pan Štern vystoupí, už polemizuje s tím, co prý asi řekne. To je taková úžasná metoda. Ještě pan Štern nevystoupil a vy už víte, co by říct měl, co by říct neměl, čemu byste věřil, čemu byste nevěřil.

  Ale my nedebatujeme o jedné zakázce. Já vím, že paní ministryně se snaží odvést pozornost, a už nám chybělo jenom to, kdo co měl oblečené na interní poradě, abychom to věděli. Ten bod se jmenuje situace na ministerstvu spravedlnosti, a ne o tom, kdo jak udělal poptávkové řízení v jednom. Já vím, že vám to vyhovuje, abychom se tady 28 minut poslouchali, kdo komu volal, že paní ministryně obětavě i o víkendu přemýšlela, jak to bude řešit. Pak že si tykali ve vedení ministerstva. Proč ne, ale to je fakt věc, která nás nezajímá. Ty zůstaň venku, my už budeme bez tebe, a ty prosím tě, co to vlastně říkáš. (Smích v sále.) To já nevím, jestli je toto. Vy jste tak hrozně tleskali. Já nechci být v přímém přenosu ani v rekonstrukci účastníkem interní porady vedení Ministerstva spravedlnosti. O tom ten bod není. Vím, že se snažíte odvést pozornost, ale já vás ubezpečuji, že my se nenecháme zmást a nebudeme se ptát dodatečně, kdo tam ještě byl, jestli byla docházka na interních poradách, co kdo řekl, jak vypadal, kdo měl dobrou náladu a kdo ne. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Stanjurovi. Pan poslanec Zlatuška ještě s faktickou poznámkou. Poté ještě eviduji další faktické poznámky. Pan kolega Chalupa s řádnou přihláškou - rozumím tomu? S faktickou také. Pan poslanec Zlatuška.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Poprosil bych, pane předsedající, kdybyste řekl panu Stanjurovi, že zde nehodlám zůstat a poslouchat pana Šterna. Mně stačí srovnání, které mám z médií, z toho, co udělal pan Michálek a co udělal pan Štern, a reagoval jsem ve své poznámce pouze na to, co říkal pan poslanec Blažek. Jinak zastávám trvale názor, že veřejné zakázky se mají připravovat v domech, které jsou ze skla a je do nich vidět na každou drobnost v té přípravě. To, co nemá být vidět, jsou firmy, které připravují své nabídky. Ale tam, kde veřejná instituce chystá poptávku v zájmu toho, aby získala nejvhodnější cenu a chovala se nejúsporněji z hlediska státního rozpočtu a z hlediska toho, kolik veřejná sféra získá užitku za vynaložené peníze, tam to má být zcela průhledné a žádné tady takovéhle utajování nemá místo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté pan poslanec Schwarz s faktickou poznámkou, potom paní ministryně Válková, a pak tedy přednostní právo pana (připomínka v sále) - ale ten je přihlášen, paní kolegyně, prosím, abyste na mě nekřičela. Mám pana Šterna poznamenaného s tím, že je v řádně přihlášených. Mám teď faktické poznámky a přednostní práva. Prosím, pane poslanec Chalupa.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Já se na rozdíl od kolegy domnívám, že tady debatujeme a debatujeme o tom, jak tento stát nakládá s penězi daňových poplatníků. To, co tady řekl můj kolega Zlatuška o tom, že veřejné zakázky mají být v barácích ze skla, to platí. Je to transparentní. A moc by mě zajímalo, kdo dal do té přípravy, do toho průzkumu to, že ty věci z toho průzkumu trhu budou utajené. Vůbec nechápu, z jakého důvodu to bylo provedeno.

  Tady včera padlo, někdo tady říkal, proč jsme byli zvoleni. My jsme byli zvoleni, my, co tady sedíme před vámi, jsme byli zvoleni právě proto, abychom hájili práva daňových poplatníků, a toto je jedna z věcí, proč tady sedíme. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Schwarz s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý podvečer - už je podvečer. Já bych se chtěl prostřednictvím pana místopředsedy zeptat předsedy poslaneckého klubu pana Stanjury, že tedy řešíme Ministerstvo spravedlnosti, tak já tomu opravdu nerozumím, stihnu to do dvou minut, proč tedy jste hlasoval pro, že chcete slyšet projev pana náměstka, když vás to vlastně nezajímá. Vy jste tady řekl, že to nechcete řešit, že řešíte celé ministerstvo, ale přitom jste hlasoval pro to. Povídám, tak abyste mi to, nemusíte na mikrofon, mi to v kuloárech vysvětlil. Já tomu nerozumím. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní tedy faktická poznámka: paní ministryně Válková, poté ještě jednou pan kolega Stanjura, pan kolega Adamec, pak se dostaneme k přednostním a řádným přihláškám. Prosím, paní ministryně, máte slovo k faktické poznámce.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, teď velmi stručně. Já tomu také nerozumím. Já jsem předpokládala, že jde o korektní jednání a že jste zařadili tento bod právě kvůli tomu, co se stalo v posledních dnech na Ministerstvu spravedlnosti, proč tady stojíme, proč dostává i hlas pan náměstek Štern, takže nechápu, proč vás tak nudilo podrobné líčení událostí a naopak proč tady tomu dáváte záporné znaménko s tím, že odvádím něčí pozornost.

  Asi jsem opravdu politicky naivní, ale ráda takovou zůstanu po celou dobu svého mandátu, protože předpokládám, že když se něco odhlasuje, tak je to o tom, co se hlasuje, a ne o tom, co někdo někde si vymýšlí a potom prezentuje pod úplně jiným názvem. Ale v minulosti se to stalo už několikrát, že se pod bodem, který se nazýval jinak, diskutovalo o něčem úplně jiném. S tím já zásadně nemůžu souhlasit. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Ještě než začne mluvit, pan kolega Faltýnek s faktickou - nebo s řádnou přihláškou s přednostním právem? S řádnou s přednostním právem. Dobře. Pan předseda Stanjura. Máte slovo, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Opak je pravdou. Je to zkušená, obvyklá, vyzkoušená politická finta - odvádět pozornost. Kdyby byl někdo politický nováček, tak to prostě nepoužívá a nedělá. Druhá finta je, když mě někdo kritizuje, tak řeknu: Já jsem nováček, tak co vlastně po mně chcete? Já se teprve učím. Takže jako neblázněte, já to přece myslím dobře.

  Pan poslanec Chalupa se tak sugestivně ptal: "Mě by zajímalo, kdo za to může." No my teda ne. My teda Ministerstvo spravedlnosti neřídíme. (Hlasitý potlesk poslance Laudáta.) Tady máte svou ministryni. Tak se jí zkuste zeptat, kdo za to může. A můžete to udělat třeba na svém poslaneckém klubu. Včera jste jí vyjádřili podporu a dneska se ptáte, kdo za to může. No může za to ministryně spravedlnosti, protože jak sama správně řekla, zodpovídá za všechno v tom resortu. (Poslanec Chalupa cosi vykřikuje ze své lavice.)

  Pan kolega, pan kolega -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, nepokřikujte po sobě.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já na nikoho nekřičím. Tady křičí nějaký poslanec, tady ztrácí nervy. Já jsem se poctivě snažil odpovědět na jeho otázku, kdo za to může. Tak se omlouvám. Tak se příště neptejte a já vám nebudu odpovídat.

  Pan poslanec Schwarz říkal, že tomu nerozumí. To mě teda mrzí. Paní ministryně tomu taky nerozumí. Ale ten bod se nejmenuje diskuse o způsobu provedení průzkumu trhu u připravované veřejné zakázky elektronické náramky. To byste měla naprostou pravdu. Není to také diskuse o tom, co se děje na interních poradách vedení. Jmenuje se to Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti. Ministerský předseda začal informací o odvolání generálního ředitele Vězeňské služby. Ne já. Váš premiér. Poté mluvil váš premiér o odchodu první náměstkyně. Poté mluvil váš premiér o odvolání dalšího z vašich náměstků.

  Přečetl jsem si včera v novinách vyjádření vašeho premiéra - nikoho z opozice. Poslední šance, paní ministryně. Naposled. A když ne, my sice nevíme, co ne, to už pan předseda vlády neřekl, abych byl spravedlivý, nevím, jak dlouho máte tu žlutou kartu. Včera jste říkala, že to není žlutá karta. Já nevím, co to je.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, vypršel vám čas k faktické poznámce.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji panu předsedajícímu. Je to tím, že na mě halekali, a tím mi odebrali cenné vteřiny. Děkuji. (Potlesk opozičních poslanců, smích poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem byl také tolerance sama. Tak nyní s faktickou poznámkou pan kolega Adamec tak, jak byl přihlášen. Věřím, že se dostane i na přednostní práva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já opět stručně a politicky, když tady mluvíme o těch veřejných zakázkách, o tom průhledném křišťálovém domě. Je tam jeden vážný problém. Všechny veřejné instituce musí vydávat dokument, který je veřejný, a je to rozpočet, ať už státní, nebo prostě té firmy, která používá veřejné peníze města nebo obce. A tam ty částky, z kterých se vychází, bohužel jsou. Já bych si přál, aby tam nebyly, ale ony tam jsou a vycházejí z nějakých cen vypočítaných dejme tomu z nějakého návrhu architekta, projektanta. Takže ono to tak úplně není.

  A rozhodně nesdílím ten názor, že firma, která vám v průzkumu řekne nějakou cenu, že za tu cenu to bude soutěžit, to tak po mých zkušenostech rozhodně není.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zlatuška znovu s faktickou poznámkou. Potom ještě jedna faktická poznámka kolegy Kořenka. Prosím, pane poslanče, máte slovo v další faktické poznámce.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, dvě věci k panu kolegovi Stanjurovi. Za prvé to, že tady paní ministryně vystoupila a líčila, toto bylo na přímou výzvu kolegy Stanjury, pana poslance Blažka, takže to jeho líčení bylo velice nedokonalé.

  A pak vzhledem k tomu, jak se kdo učí, jak se chová jako poslanec. Jsem jaksi profesí a posláním vzdělavač, takže bych podotkl, že já jsem vyjádření paní ministryně o tom, že je nováčkem, nerozuměl tak, že by v tom uměla chodit, v té skutečné politice, která má být dělána pro občany, hůř než matadoři typu kolegy Stanjury. Rozuměl jsem tomu vyjádření, že byť je nováčkem a dělá to bez triků politických šíbrů, tak se chová lépe než ti, kteří už tady sedí delší dobu. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Kořenek, poté faktická pana kolegy Hájka. Pan poslanec Kořenek s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Petr Kořenek: Dobrý den, dámy a pánové. Já nebudu dělat ani rozhodce ani soudce, jenom si čistě věcně dovolím, aby to tady zaznělo, odcitovat zákon 137 o veřejných zakázkách, kde v § 71, kde se mluví o komisi pro otevírání obálek, pokud to tedy tak bylo, v odst. 2, že členové komise jsou povinni zachovávat o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi, § 75 pro členy hodnoticí komise v odst. 6 platí obdobně. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Hájek, poté ještě faktická poznámka paní ministryně Válkové. Prosím, pane kolego, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já paní ministryni monitoruji již několik měsíců (smích poslanců ČSSD a potlesk poslanců TOP 09) a má můj obrovský obdiv. Má můj obrovský obdiv! Opravdu, co tato křehká žena dokáže. Opravdu, já jsem pracoval s řadou chlapů. Víte, jaké bylo moje původní povolání. Je to opravdu osoba, která moji úctu, a nejenom moji úctu, má opravdu moji podporu, podporu nás všech, protože jde proti všem v uvozovkách, protože tady se ukazuje to, co to je vlastně politika. Když jsem měl nějaké jednání v našem regionu, tak vždycky paní kolegyně Halíková mi říká: pane Hájku, neříkejte, že nejste politik, vy už jste politik. Ano, přiznávám, jsem už politik, ale stále se srdcem občana. To znamená, já jsem tady prioritně jako občan. Pořád! Pořád, to znamená politik, ale se srdcem občana. (Mluví důrazně a velmi hlasitě.) A občané určitě podporují to, co naše paní ministryně dělá. To znamená, i když jde proti všem, bojuje za správnou věc a já bych ji chtěl v tom jejím boji podpořit. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní paní ministryně Válková k faktické poznámce a potom už pan předseda klubu TOP 09, pokud nevznikne další faktická poznámka, poté pan kolega Faltýnek také s přednostním právem. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ale vidím, že už to většinu lidí nudí. Já jsem jenom chtěla upozornit, že se jedná o průzkum trhu, nikoliv o otevírání obálek v rámci už vlastního výběrového řízení na veřejnou zakázku.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec a předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Připraví se pan kolega Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl pana poslance Hájka ujistit, že ač jsem politik drahná léta, nikdy jsem se nevzdal svých občanských práv a cítím se být také občanem tohoto státu. Ale to není ten důvod, proč jsem chtěl vystoupit.

  Chtěl jsem především paní ministryni poděkovat, jakkoli mně její obsáhlý projev nepřesvědčil a neodpověděl mi na pochybnosti, kvůli kterým je bod zařazen, tak se mu zcela jistě věnovala s velkou podrobností a energií a já za to děkuji.

  Chtěl bych ale upozornit na to, na co upozornili již někteří mí předřečníci. Ten bod se jmenuje Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti. Nevím, jak naši kolegové, ale já se skutečně necítím být způsobilý k tomu, abych teď pískal, jestli tendr byl hodně průhledný nebo málo průhledný nebo jak průhledný, koneckonců, tomu se bude věnovat ÚOHS, popř. padlo i podání na orgány činné v trestním řízení. Budou se tím zabývat i orgány činné v trestním řízení. Ale to, co nás znepokojuje a proč jsme skutečně chtěli bod zařadit, je otázka, jak odborně a s jakou personální kompetencí je ministerstvo řízeno, pokud tam následuje skandál za skandálem.

  Já, paní ministryně, počkám, až si to vyříkáte s panem předsedou Faltýnkem. Já se snažím vás víceméně oslovit, takže vás nebudu rušit ve vašem soukromém rozhovoru.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě mohu požádat, aby jednotliví kolegové zasedli na svá místa, případně diskuse, které se netýkají tématu, přenesli do předsálí, a jakmile bude klid, můžete, pane předsedo, pokračovat.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ještě jednou tedy. Je to vážná pochybnost, s jakou odborností a zejména s jakou personální kompetencí je ministerstvo, velmi důležité ministerstvo, řízeno, pokud tam dochází, v podstatě neustále, k jednotlivým skandálům ve vztahu mezi vámi a vašimi nejbližšími spolupracovníky. Říkám to s přihlédnutím k faktu, že za výběr svých spolupracovníků samozřejmě nese plnou politickou odpovědnost ministr sám. Ano, pan generální ředitel byl ve služebním poměru a řekněme, že jste ho, paní ministryně, zdědila. Ale nově příchozí náměstky jste si vybrala sama, vy jste se rozhodla o jejich jmenování, také jste je jmenovala, a vy jste si sestavila tým, se kterým jste přesvědčovala nás, Poslaneckou sněmovnu, když jste žádala o důvěru, že tento tým bude schopen kompetentně Ministerstvo spravedlnosti řídit. Prosím pěkně, neobstojí námitka, že ten či onen náměstek je nominant té či oné koaliční strany. K tomu může být přihlédnuto, ale to nezbavuje ministra odpovědnosti za to, že si toho člověka vybral a že se o něm rozhodl.

  Dovolím si předložit příklad z vlastní praxe. V roce 2010 jakýsi knecht, tuším, že se jmenoval Wagenknecht, přesvědčil Víta Bártu, aby ho nominoval na Ministerstvo financí jako mého náměstka nominovaného za Věci veřejné. Já jsem po prostudování vlastností tohoto člověka odmítl s tím, že si nenechám rozvrátit ministerstvo, nikdo na světě mě nedonutil, abych ho jmenoval, byť to byl oficiální nominant Věcí veřejných. Že čtyři roky poté přesvědčil pana ministra Babiše a do funkce ho jmenoval pan ministr Babiš, to je prostě odpovědnost pana ministra Babiše a jeho plné právo, ale nikdo mu to nemohl nařídit, zrovna tak jako nikdo nemohl nařídit mně, abych ho jmenoval, a zrovna tak jako nikdo, paní ministryně, nemohl nařídit vám, abyste jmenovala Hanu Marvanovou, pana magistra Šterna či kohokoli jiného. Jestliže dnes říkáte, že jste si vybrala lidi, se kterými nejste schopna spolupráce, no tak je to prostě naprosto zásadní selhání řídícího pracovníka v personální kompetenci, která je klíčová.

  Víte, náměstek ministryně spravedlnosti, který jde podat na Policii České republiky udání na svou ministryně spravedlnosti, to je, přiznávám, silná káva i na mě, velmi starého a otrlého pamětníka. Napadají mě pouze tři možnosti: buď jste se skutečně dopustila něčeho tak zásadního, že ten krok byl nezbytný, nebo je náměstek nepříčetný, nebo je to nějaké strašlivé nedorozumění. S výjimkou případu vzniku varianty, že náměstek je nepříčetný, zbylé dvě varianty jsou vaše plná odpovědnost, paní ministryně. Vznikne-li takovéhle nedorozumění, nehledě na to, že není vyloučeno, že jste se tedy opravdu něčeho dopustila, pak je to prostě selhání řídícího pracovníka. Opakované selhání řídícího pracovníka v personální oblasti. A my se nutně chceme ptát, jak k tomu mohlo dojít. Na základě čeho jste rozhodovala, když jste si vybírala lidi, se kterými jste chtěla sestavit funkční tým, abyste se s nimi následně rozcházela za takto dramatických okolností? A kdo bude příště? A co se stane příště? Jak bude ministerstvo vypadat, vypadá-li takhle čtyři měsíce, co neustále sledujeme jeden průšvih za druhým na Ministerstvu spravedlnosti? To je to, co nás znepokojuje. Ne jestli začala porada o čtvrt hodiny později, nebo ne.

  Já bych chtěl poděkovat, tak jako jsem poděkoval vám za vaše vystoupení, i panu magistru Šternovi, že přišel, protože nás to opravdu znepokojuje a velmi bychom si přáli, aby nám sdělil svůj pohled insidera na věc, a myslím, že nám to velmi pomůže v onom obraze, jak ministerstvo bylo řízeno. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09. Samozřejmě musí pan kolega Štern počkat, protože mám ještě jiné přihlášky. Mám tři faktické přihlášky, v tuto chvíli pana poslance Blažka, pana poslance Štětiny a pana poslance Zlatušky, pak přednostní právo pana kolegy Faltýnka, pak je přihlášen pan Štern. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu poslanci Hájkovi. Shodnout se na tom, co je politika, není tak úplně jednoduché. Můžeme se tady mlátit na srdce, na rozum a já nevím kde. Ale já jsem ve svém projevu přece řekl jednoznačně, co v politice být nemá, nemá být její součástí, a bohužel i dlouhodobě je, a to je zneužívání trestního práva v politických soubojích. To znamená, dám trestní oznámení, dám to novinářům a ten člověk je okamžitě, jak by řekli na Ostravsku, podezřelý, to je tam velmi časté slovo. To druhé, co velmi nemám rád, jsou mediální kampaně. Když se prostě použijí média cíleně pro to, aby se něco či někdo očernil.

  Pokud jste to nepochopil, vaším prostřednictvím, pane předsedající, tak jsem se mimochodem zastal vaší ministryně, se kterou se budu hádat o spoustě věcí. Jestli někdy odejde, ať odejde jinak než těmito hnusnými metodami! To je vše. (Potlesk některých poslanců.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. A protože se blíží 18. hodina, ještě před kolegou Štětinou přečtu omluvy, abych dostál svým povinnostem. Od 18 hodin se omlouvá paní Věra Kovářová, dále pan poslanec Běhounek z důvodu jednání Senátu a pan poslanec Podivínský od 18.30.

  Nyní tedy pan kolega Štětina k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Štětina: Dobrý večer. Děkuji, vážený pane místopředsedo, za slovo. Vážené dámy a pánové, já jsem dlouho zvažoval, jestli mám vystoupit, nebo nemám vystoupit, ale padlo zde mnoho slov, některá mohu považovat za urážku. Bylo zde řečeno něco o nějakém panu knechtovi Wagenknechtovi a podobné věci. Já jsem si samozřejmě některé takovéto urážky zažil na vlastní kůži v minulé Sněmovně, protože jsme byli nazýváni slizem, chucpem a já nevím čím ještě vším ostatním. Ale to není to podstatné.

  Zaujaly mě dvě věci. Za prvé, kdo za to může, a druhá věc - odbornost.

  Začnu o odbornosti. Jestli tedy člověk, který je akademicky erudován a má titul profesora a navíc si ještě dovolil otevřít kauzu v Plzni, kde jsme vyráběli skutečné odborníky za pár měsíců, tak jestli tento člověk není odborníkem, tak kdo by to už měl být? Asi to nebylo schválené některými, kdo se právě na tom, v jakém stavu jsme, podíleli. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě mám dvě faktické poznámky, a to pana kolegy Zlatušky a potom pana poslance Jandáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, před chvílí tady mluvil kolega Kalousek, kdybyste mu zkusil vysvětlit - on nemá moc velkou zkušenost s nějakým skutečným působením. Odvolával se tady na to, že má nějaká občanská práva, ale co ho pamatuji, tak byl v politice. Rozumný management nedělal, takže pravděpodobně neví, že v okamžiku, kdy přijímá nějakého člověka, má samozřejmě jenom velice omezené možnosti prozkoumat si jeho profil. Ale není to jako přijímání třeba do zločinecké bandy, kde v okamžiku, kdy se spolu ti zločinci ocitnou, tak už potom drží spolu a nepustí se. Manažer v okamžiku, kdy vezme podřízeného a zjistí, že ten podřízený měl jakýsi strop svých schopností a poté dělá buď věci, které se neslučují s tou prací, nebo běhá do médií a nevím co dalšího, tak naopak odpovědný manažer z toho vyvodí důsledky a takovéhoto člověka vyhodí. To, že přijme někoho na základě omezené zkušenosti z přijímacího řízení, to ještě nedává tomu člověku definitivu a beztrestnost. Totéž je třeba s přijímáním ke studiu, kde si také řada studentů, kteří udělají přijímací zkoušky, myslí, že už mají rovnou nárok na diplom. Není tomu tak. Ten vstup je vždycky jenom část.

  Ale jak jsem řekl, pane předsedající, kolega Kalousek s tou normální manažerskou prací příliš mnoho zkušeností nemá, takže snad tady tohle objasnění mu může pomoci.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil váš čas, pane poslanče.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Rozhodně si myslím, že se paní ministryně zachovala přesně tak, jak jako manažerka měla.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, dodržujte jednací řád. Děkuji. Tak nyní ještě dvě faktické poznámky, než dám slovo panu kolegovi Faltýnkovi. Pan kolega Jandák a poté pan kolega Kučera. Tak, věřím tomu, že...

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Já budu velmi stručný, děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, nebojte se, kopat do vás nebudu.

  Víte, já bych to, co chci říct, směřoval ke člověku, kterého mám rád. Jmenuje se Mirek Kalousek, on odešel. A já ho mám rád. Já svým způsobem se na něj dívám s obdivem.

  Ale co jsem zažil, když jsem se stal ministrem? My tu neustále mluvíme o personální politice, o té brilanci, jak vybírat odborníky. Bylo to odpoledne, stal jsem se ministrem. A co člověk udělá? Tak se prochází po té pracovně, tam je velká, protože česká kultura je velká, a najednou jsem objevil dveře. Ty dveře jsem otevřel, on už byl podvečer, večer, a lekl jsem se. Tam ležel chlap. Fousatej chlap. Já říkám: "Prokrista, člověče, co tu děláte?" On říkal: "Promiňte, já jsem váš náměstek." (Smích z celého sálu). Já jsem říkal: "Vy jste můj náměstek? Vstaňte, když se mnou mluvíte!" Tak on vstal, protože byl v pyžamu, a já říkám: "Za koho tady jste?" On říkal: "Já jsem nominant KDU-ČSL od pana Kalouska." Co z toho vyplývá...? (Smích a potlesk z celého sálu.) Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak děkuji za dodržení času. Budeme pokračovat. Faktická poznámka - pan kolega Kučera. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 • Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo, mně se bude velice obtížně vystupovat po tom hereckém skeči, který jsme tady viděli.

  Nicméně já bych měl reakci na svého předřečníka pana Zlatušku prostřednictvím pana předsedajícího. Víte, pane kolego, já v tom top managementu pracuji asi dvacet let, na rozdíl od vás ve skutečných výrobních firmách a ve firmách v privátním vlastnictví. A mohu vám říct, že pokud bych já jako manažer firmy, pokud aby mně odešli za čtyři měsíce tři lidé z mého top managementu, top manažeři, tak vám mohu říct, že to by bylo asi moje poslední rozhodnutí v této firmě. A že představenstvo této firmy by mě na hodinu - na hodinu - odvolalo. Protože za výběr, za výběr top manažerů, jsem zodpovědný já jako generální ředitel. Nikdo jiný. Pouze já jako generální ředitel.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktické poznámky - pan kolega Hájek, pan kolega Pospíšil a paní ministryně. Dobře. Tak. (Mimo mikrofon se ozývá předseda klubu hnutí ANO, že byl taky přihlášen.) Já jsem vás přihlásil s přednostním právem.

 • Poslanec Josef Hájek: Já se, pane předsedající, omlouvám, ale bohužel jsem musel zareagovat. Nevím, v jak velké firmě pracoval pan kolega poslanec Kučera, já jsem pracoval u OKD ve firmě, nebo na šachtě, která měla pět tisíc lidí. A pan ředitel - bylo nás v managementu sedm a v průběhu roku odvolal tři. Odvolal tři, přestože si je vybral. Vybral si je, měli jeho plnou důvěru, ale buď se neplnilo, neplnil úkoly, nebo se netěžilo, takže z politických důvodů ho v uvozovkách, protože potřeboval uklidnit situaci, ale to mluvím o té šachtě, tak prostě ty tři náměstky odvolal. A ten ředitel tam zůstal dalších pět let, a dokonce byl povýšen. Dokonce byl povýšen a stal se provozním ředitelem dneska. Tímto ho tady samozřejmě zdravím, pane řediteli. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak nyní tedy faktická poznámka paní ministryně Válkové, potom pan kolega Faltýnek s řádnou přihláškou s přednostním právem. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci na tomto místě jenom znovu podotknout, že svoje kroky, které jsem udělala, bych zopakovala stejně, jako tomu bylo v minulosti, protože si myslím, že náměstci, kteří se neosvědčí, musí být vyměněni. A sama jsem vybudovala z nuly firmu, kterou znají zejména právníci - Nakladatelství C. H. Beck. Od roku 1993 jsem ho vlastně vedla i posléze ve funkci generální ředitelky, kdy mělo potom 53 zaměstnanců. V momentě, když některý z mých blízkých spolupracovníků selhal, tak byl docela razantně vyměněn. Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by se někdo bránil. Ani u soudu ani jinak. Ta firma byla velmi úspěšná, nikdy jsme neměli problém finančního rázu v takovém rozsahu, že bychom ho museli řešit propouštěním běžných zaměstnanců. Čili si myslím, že jako manažerka jsem dala práci 53 lidem a přispěla jsem svým způsobem i ke kultivaci právní kultury právě prostřednictvím produktů, které jsme vydávali. Nemyslím si, že jsem tedy nezkušená. Vím, že jsem možná udělala chybu v podcenění některých osobních vlastností u své první náměstkyně. Pokud jde o odbornost, tak tam si myslím, že v oblasti exekucí a insolvencí, kvůli kterým jsem si ji vybrala, ji má, tu věcnou kompetenci. Pokud jde o náměstka Šterna, nominován byl sociální demokracií. Já jsem s tím samozřejmě souhlasila, neměla jsem důvodu. V minulosti jsem ho poznala jako kompetentního a i čestného člověka. O to více mě mrzelo toto morální selhání.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan kolega Faltýnek a potom je přihlášen pan Štern. Pane předsedo, máte slovo.***

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, dámy a pánové. Je dobře, že po mně bude vystupovat pan náměstek Štern. Protože já se omlouvám, ale z mého pohledu diskuse, ať už je zprava, zleva, ze středu, zezadu vůči němu není úplně korektní. Já pana náměstka neznám. Několikrát jsem se vyjádřil v médiích na základě stanoviska paní profesorky Válkové, která nás informovala na klubu o tomto postupu a několikrát to zopakovala do médií. A tam je to normálnímu člověku naprosto jasné.

  Já jsem dneska položil ráno v rádiu otázku panu ministru Dienstbierovi, jestli by spolupracoval se svým náměstkem, který na něho učiní trestní oznámení a vzápětí o tom informuje novináře, nebo pan premiér nebo kterýkoliv jiný ministr nebo ředitel firmy. Já bych ho vyrazil v první minutě po tom, co mi to jako řediteli firmy udělal. A já jsem za dvacet let firem řídil poměrně hodně, za třicet let. A nestalo se mi to ani jednou! Ale tato diskuse je vůči panu náměstkovi nekorektní. Nepokračujme v ní, prosím. A argumenty, které byly uvedeny třeba ze strany pana ministra Dienstbiera, že mlčenlivost, porušení a tak dále... Je potřeba, přátelé, si ty dokumenty přečíst řádně. Moc o to prosím. Než se někde vyjadřujeme, čtěme si to. Paní profesorka Válková tady přečetla, co bylo v tomto poptávkovém řízení napsáno, podepsáno a tak dále. Nebylo to žádné výběrové řízení, byla to příprava na toto výběrové řízení.

  Ale hlavní sdělení z mé strany spočívá v tom, a proto jsme dali podporu naší ministryni, někteří z vás si vzpomenete historicky zpátky, že tady bylo několik různých kauz. Jenom tak namátkově si vzpomínám: padáky, migy, iveca, OKD, pandury, tatry, binga, casy, promopra. A debata, když se tyto kauzy řešily, byla zajímavá v tom, že někteří ministři říkali: "No, my o tom nic nevíme. To naši podřízení." A toto chceme změnit! To je všechno! Je to jednoduché jako facka. A když se podíváme na vývoj náramků, tak v roce 2011 pan ministr Pospíšil, který před chvilkou odešel, uvažoval o částce 2 mld. korun na deset let. Buďme objektivní. Ať to není zavádějící argument. A dneska se hovoří o částce poloviční. Tak prosím buďme k sobě vzájemně korektní a používejme ověřené údaje. To je všechno. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Dostáváme se zpátky k rozpravě, která je připravena. Před řádně přihlášenou poslankyní Bebarovou a poslancem Kortem pan Štern. Prosím, pane exnáměstku, máte slovo. (Poslanci ANO odcházejí ze sálu.) Můžete mluvit, pane magistře.

  Pan Pavel Štern: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozvání na toto zasedání, abych tady mohl vysvětlit svůj postoj nebo důvody pro své konání a pro své rozhodnutí. Omlouvám se, možná budu malinko chronologický, protože věci je potřeba chronologicky popsat.

  Co se týká projektu elektronického monitoringu, tak tento projekt, jak tady už bylo řečeno, byl schválen na poradě vedení paní ministryně 10. března letošního roku. Byl schválen záměr, koncepce, která spočívala v tom, že jednak realizátorem budoucí veřejné zakázky bude Probační a mediační služba. Vzhledem k tomu, že Probační a mediační služba má být i uživatelem zařízení, a i s ohledem na to, že Probační a mediační služba má s tímto systémem největší zkušenosti včetně realizovaného experimentu v roce 2012, byl schválen přesný časový harmonogram celého projektu včetně samozřejmě tady diskutovaného průzkumu trhu. V rámci této porady bylo schváleno i to, že bude zřízena pracovní skupina v rámci Probační a mediační služby. Pracovní skupina bude doplněna o pracovníky Ministerstva spravedlnosti. Náměstek pro vězeňství a trestní politiku jako gesční náměstek bude nad celým projektem vykonávat dohled, bude samozřejmě komunikovat a koordinovat případné další činnosti pracovní skupiny. Na poradě vedení v každém zápise byla informace o projektu, jak probíhá časový harmonogram. Stručně řečeno, byla nastavena jasná pravidla, jakým způsobem bude probíhat příprava projektu, příprava podmínek pro zadávací řízení, všechny následné další kroky. Podle harmonogramu se postupovalo naprosto přesně. Byla sestavena pracovní skupina. Byla doplněna o tři zástupce Ministerstva spravedlnosti, poradce paní ministryně, auditora Ing. Viktoru, aby tam byl někdo hodně blízký paní ministryni právě z důvodu transparentnosti. Byl tam zástupce IT odboru a byla tam delegována posléze i vedoucí oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu spravedlnosti.

  Co se týká průzkumu trhu. Jak nepochybně všichni dobře víte, pokud se připravuje veřejná zakázka, je potřeba stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota musí být stanovena nějakým kvalifikovaným způsobem, jako je například průzkum trhu. V případě elektronického monitorovacího systému není možné průzkum trhu například udělat po internetu, protože žádná ze společností, které tyto produkty dodávají či vyrábějí, žádné takové informace na internetu nezveřejňuje. Je to předmětem obchodního tajemství.

  Rád bych informoval, že v loňském roce, v lednu 2013, když se připravovala předešlá veřejná zakázka na elektronický monitoring, která byla ze známých důvodů kvůli amnestii posléze zrušena pro riziko předraženosti, tak v lednu se uskutečnil seminář, který organizovala Probační a mediační služba společně s Ministerstvem spravedlnosti, kam byli pozváni zástupci potenciálních dodavatelů. Bylo tam přibližně patnáct nebo šestnáct zástupců různých firem. Když tam padl dotaz, jestli by mohli dotyční zástupci dát aspoň informaci o ceně nabízeného zboží nebo služby, nikdo nic neřekl. Samozřejmě z pochopitelných důvodů, že nechtěli před konkurencí cokoliv prozrazovat. Proto průzkum trhu musel být proveden formou otevřeného průzkumu trhu, kdy Probační a mediační služba v podstatě sepsala předmět zakázky, to znamená seznámila potenciální dodavatele s tím, co bude předmětem zadávacího řízení a co se bude konkrétně soutěžit. Připomínám, že v rámci schváleného konceptu bylo schváleno, že se bude jednat o pronájem, že se bude jednat o počet 400 až 800 monitorovacích zařízení. To vzniklo na základě vyhodnocení celé situace po předešlém tendru, na základě kvalifikovaného odhadu, který provedla Probační a mediační služba, co se týká ukladatelnosti trestu domácího vězení nebo opatření domácího vězení v rámci podmíněného propuštění. Současně byla, to se uskutečnilo na podzim loňského roku, provedena anketa mezi všemi trestními soudci, jak budou využívat trest domácího vězení, pokud bude zaveden elektronický monitoring. Na základě těchto kvalifikovaných údajů byla stanovena ta potřeba, což je klíčová věc u veřejné zakázky. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Mgr. Šternovi. Před řádnými přihláškami ještě faktické poznámky - pan kolega Faltýnek, paní ministryně Válková, pan poslanec Pospíšil. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Dámy a kolegové, já budu velmi stručný, jenom krátká reakce na vystoupení pana náměstka, bývalého.

  On tady řekl, že nechtěl poskytovat informace ven! Ven! Čili paní ministryně je někdo venku, ta není součástí toho ministerstva! Ta nemá tu zodpovědnost Ta nemá tu zodpovědnost podle pana náměstka. Dobře.

  Další věc. Když to tak vlastně poslouchám, tak jsem teprve teď pochopil, že se dělá ten průzkum a - už to tady několikrát zaznělo od kolegů předřečníků - že ten průzkum je na prd! Reálnou cenu přece udělá výběrové řízení! Výběrové řízení s jedním kritériem a tím je minimální cena. A to je všechno. A pan náměstek organizoval v minulosti již několik výběrových řízení. A žádné nedopadlo! Takže možná je dobře, když to výběrové řízení bylo zrušeno a zorganizuje ho ministerstvo a někdo, kdo je k tomu kompetentní! Vždyť už byla dvě a on u toho seděl! A jak to dopadlo. To by nám mohli říct bývalí ministři, jak to dopadlo a proč to dopadlo, třeba kolega Blažek, který tady několikrát vystupoval. Děkuji. (Potlesk z řad hnutí ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní paní ministryně Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 • Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, budu se snažit být velmi stručná, taky je to faktická připomínka, ovšem ke zde nepřítomnému panu náměstkovi Šternovi. Škoda.

  Tak za prvé jsem úplně šokována a v tomto směru si zasloužím zřejmě kritiku, že se teprve tady dozvídám, že to byl jeden jediný pracovník Probační a mediační služby, zkušený právník a specialista, který se seznámil s konkrétními nabídkami. Předpokládala jsem, že to byla aspoň pracovní skupina! A teď je mi teprve jasný ten výraz "agregovaná cena" a to, co mně řekl právě jeden z členů té pracovní skupiny i zde citovaný pan Viktora, že to byly jen obecné údaje, které dostali, bez těch specifikací. Čili tady jsme zjistili - to je transparence, to je to, kam směřujeme, to je to, co chceme docílit: aby jeden jediný člověk rozhodoval o výši ceny, která bude určovat veřejnou zakázku? Tak takhle si to tedy nepředstavuji a svoji odpovědnost vnímám úplně jinak!

  A to, co zde bylo řečeno předřečníkem panem poslancem Faltýnkem, můžu třikrát podtrhnout. Já rozhodně nebudu ta, která dopustí, aby elektronické náramky znovu skončily tak jako v těch předešlých letech, tzn. fiaskem. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou pan kolega Pospíšil. Vidím další přihlášky. Pan kolega Fiedler je přihlášen po panu kolegovi Pospíšilovi, ten se hlásil už na začátku vystoupení. Já přihlášky vnímám.

 • Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně, pane předsedající. Já jsem nechtěl ani vystoupit, protože všechny zúčastněné této tragédie velmi dobře znám a mám na to svůj osobní názor. Ale protože mě pan předseda klubu Faltýnek zde vyzval, tak mi dovolte dvě stručné poznámky.

  Nejprve jedna věc. Byl jsem pět let ministrem spravedlnosti a jak pana bývalého náměstka Šterna, tak bývalou náměstkyni Marvanovou, tak bývalého generálního ředitele Dohnala velmi dobře znám. Všichni pode mnou pracovali, všichni pracovali úspěšně, nikdy jsem s nimi neměl žádný problém. To samozřejmě může být otázka subjektivního pohledu a mého naturelu, ale když už se jedná o tolik podřízených, tak zkrátka chyba asi bude někde jinde než u nich.

  A nyní mi dovolte reakci na pana předsedu Faltýnka prostřednictvím vás, pane předsedající. On zde řekl něco v duchu, že já jsem snad chtěl náramky za dvě miliardy korun. Já jsem právě z toho důvodu, že tehdejší cenové relace mně připadaly velmi vysoké, odstoupil od možnosti, že budou zaváděny elektronické náramky, a volil jsem jinou variantu. Prosím tedy pana předsedu Faltýnka, ať se podívá na mé rozhovory z tehdejší doby, kdy jsem i mediálně kritizován, proč odstupuji od úvahy zavést elektronické náramky a proč řeším a hledám jinou variantu. Takže já jsem žádné dvě miliardy touto formou utratit nechtěl. A platí teze, kterou tu řekla paní ministryně. Ta technika se tak rychle vyvíjí, zdokonaluje a hlavně zlevňuje, že tehdejší cenové relace nelze vůbec brát na dnešní dobu. Tam jsou opravdu, řekněme, i o několikanásobek jiné ceny, než byly před několika lety, kdy se o tom vedla obecná akademická debata. Děkuji. (Potlesk zpráva a částečně středu.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pospíšilovi. Nyní faktická poznámka pana kolegy Fiedlera, poté pana kolegy Hájka. A ptám se pánů předsedů klubů - řádně. Kolega Mihola také. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobrý večer, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pan náměstek Štern už tady není, takže to budou z mé strany spíše takové otázky do pléna. Já se tedy budu snažit, abych dodržel ten obsah, že to je faktická poznámka.

  Mně tedy zaujalo v jeho vystoupení to, kde nejdříve říkal, že oslovovali firmy, které jim nechtěly dopředu sdělit žádnou cenovou nabídku, že to prostě nelze, a pak jsem se v tom projevu doslechl, teď nevím, jestli to říkám, paní ministryně správně, evropská probační a mediační služba, která poskytla informaci o průměrných cenách v Evropě. Takže proč se tak složitě pídili po té ceně, když tu cenu v podstatě měli sdělenu, měli průměrnou cenu, tak v čem byla ta tajnost? Nebo co se tedy zjišťovalo tak složitě? To já jsem tedy v tom projevu opravdu nepochopil!

  A potom mě tady hodně zarazilo to - protože jsem pracoval v privátní firmě, kde se velmi tvrdě a důsledně tendrovalo, až nám to opravdu bylo nepříjemné, jak jsme k tomu byli nuceni, a ušetřily se tak obrovské finanční částky, to musím současně přiznat - a mě velmi zarazilo v projevu náměstka Šterna, a už to tady zmiňovala paní ministryně, že informaci o cenách, cenových nabídkách, měl, jestli jsem to správně pochopil, dokonce jen jeden jediný člověk. To je pro mě opravdu hodně zarážející zjištění. A vůbec nechápu to, v takové firmě, kterou někdo manažeruje, bych předpokládal, že manažer, šéf firmy, bude chtít vědět všechny cenové nabídky a bude chtít mít možnost o tom rozhodnout, tak mě překvapuje, že o těchto informacích šéfka úřadu neměla být informována. To je pro mě také poměrně překvapivá a závažná informace.

  Čas se chýlí, takže jen poslední otázku -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Už se nachýlil, pane poslanče!

 • Poslanec Karel Fiedler: Proč bylo stanoveno pravidlo o utajení ceny? Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan kolega Hájek, připraví se pan kolega Mackovík. Oba s faktickou poznámkou. Pak poslední faktická poznámka kolegy Blažka, pak přednostní práva, pak snad normální diskuse. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, pan Kalousek tady hovořil, že má 20leté zkušenosti v politice. Já mám asi 35leté zkušenosti z výroby a můžu vám říci z mé osobní - ne z osobní zkušenosti, ale z domněnky, jak by se to řešilo ve výrobě. To znamená, kdyby ředitel zjistil, že je takovýto nějaký problém, tak by požádal, aby byly zveřejněny hovory mého služebního mobilu, kdybych případně já byl ten náměstek, který dle pana ředitele pochybil. To znamená, měl jsem služební telefon, určitě by měl právo a určitě by to pan ředitel udělal, aby mi zkontroloval hovory. Já se táži a poprosil bych pana náměstka Šterna, jestli by byl tak laskav a mohl nahlédnout do výpisu jeho telefonních hovorů za období, kdy se stal náměstkem, aby ukázal, že skutečně je ten Jan Hus, který bojuje za správnou věc, anebo je ve víru nějakých temných sil. Já to nedokážu posoudit, ale myslím si, že je to korektní. Nechci tady zřizovat zase nějakou parlamentní komisi, která by určitě přístup k těmto hovorům měla, ale je to férové. Jestli ten člověk má čisté svědomí, tak já si myslím, že by to ukázal. Pokud po mně někdo bude chtít výpis hovorů, samozřejmě jsem také recipročně připraven vyhovět a hovory dát k dispozici. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Po výzvě pana kolegy Faltýnka se pokusím velmi stručně - stárnu, čili po mně už nějaká čísla a data, to prosím vás po mně nechtějte, papíry jsou jistě na ministerstvu, všechno, jak tady bylo to výběrové řízení. My jsme strávili hodně času tím, aby se ty náramky uskutečnily, i tím, že jsme soudce přesvědčovali, aby ukládali ty tresty. Bez ukládání trestů náramky nejsou potřeba.

  Pravda ale je, že když se vyvíjelo celé to řízení, tak docházelo k velkým sporům mezi tehdejším ředitelem probační služby panem Šternem a dvěma náměstky, což probíhalo tím způsobem, že když náměstci připravili nějaký koncept, tak pan Štern to v podstatě vždy blokoval a psával mi různé dopisy, že by to tak nemělo býti. Já jsem nebyl schopen ani ochoten rozsuzovat, kdo má pravdu, tak jsem prostě na poradách říkal: Přineste papír s podpisy vás všech tří, to znamená Štern, tehdy Daňhel a Volák, nebo to výběrové řízení prostě nebude. Do toho přišla amnestie a z těchto dvou důvodů jsem výběrové řízení zrušil. Kvůli žádným číslům apod. to nebylo, to bych vám tady lhal, a já si fakt ta čísla nepamatuji.

  Pokud jde o rozhodování ministra bez náměstků, tady vám rád řeknu, jak jsem udělal rozhodnutí o jmenování doktorky Bradáčové na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Nechtěl jsem, aby to kdokoliv věděl, takže jsem nechal na tehdejším odboru, který to připravoval, připravit dvě rozhodnutí: jedno vyhovující, jedno nevyhovující. Věděl jsem už nějakou dobu, jak to udělám, ale na ministerstvu to nevěděl nikdo, včetně příslušného náměstka. Prostě jsou určité věci, které ministr musí dělat sám a dělá je bez náměstků. Z důvodů různých, které nechci vysvětlovat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní ještě poslední faktická poznámka, pan kolega Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Ještě jednou pěkný večer. Já se vracím k tomu, co jsem říkal asi před třičtvrtěhodinou. Ta kauza má dvě roviny - jedna je velmi triviální, tu by vyřešil papír, pokud někdo někdy podepsal a uzavřel jakýkoliv smluvní závazek s těmi firmami, že údaje nebudou poskytovány třetím osobám, to je totální banalita. A pokud podepsán byl, tak být poskytnuty prostě nemohly, protože právo platí pro všechny, ať je to ministr, nebo náměstek, nebo kdokoliv. Úplně něco jiného je potom to řízení ministerstva. Ve chvíli, kdy paní ministryně měla pochybnosti, dovedu si představit, že má velmi jednoduché prostředky k tomu tendr zrušit a rozjet ho od nuly.

  To, že do toho vnášíme z nejrůznějších hledisek politickou rovinu, je jedna věc, ale tohle je jednoduché, triviální, v uvozovkách, jako slovo boží a my všichni, co se ve výběrových řízeních pohybujeme, prostě známe situaci, že kdybych já kdysi jako primátor měl výběrové řízení třeba na tramvaje, nebyl členem výběrové komise, přišly nějaké nabídky a já si je vyžádal, tak bych na ně prostě neměl právo. Bohužel to tak je. Zároveň na druhé straně ale platí, že si nedovedu představit, že by bylo racionální to chování okamžitě běžet na nějakou protikorupční policii, protože to už je zase extrém číslo dvě. Všechno ostatní kolem je jenom divadlo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní přednostní práva. Nejdříve pan předseda Stanjura, potom pan předseda Mihola, pak pan ministr Dienstbier. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem se nepřihlásil s faktickou, abych měl trošku víc času a zareagoval na mnoho z toho, co tady bylo řečeno asi v poslední hodině.

  Paní ministryně Válková kritizuje, možná oprávněně, že o cenách měl vědět jeden člověk a rozhodovat jeden člověk, tak je to špatně. No, já to docela podepisuji. Ale příchod pana ministra dopravy mě inspiroval. Včera jste tady hájili princip, že o cenách vykupovaných pozemků bude rozhodovat jedna jediná osoba, a to ministr dopravy. Ale ten je váš, tak ten může, to je v pořádku, ale když je to někdo jiný, tak je to špatně a je to podezřelé. Já nevím, mělo by to platit vždycky: buď tak, nebo tak. My navrhujeme, aby to jedna osoba nedělala. Není to nic osobního. Ministr dopravy se určitě dřív nebo později vymění, ale ta pravomoc tam zůstane. A zítra nebo pozítří budete mít možnost tento svůj názor potvrdit i hlasováním, protože jedna věc jsou proklamace a druhá věc jsou potom reálné činy a výsledky hlasování. Budeme o tom hlasovat v pátek v bloku třetích čtení a já vás už teď žádám o podporu našich pozměňovacích návrhů, které odebírají pravomoc jednomu jedinému člověku rozhodovat o cenách vykupovaných pozemků na území celé ČR.

  Pan předseda Faltýnek tady poměrně ohnivě a hlasitě hájil princip, že se šéf nemá vymlouvat na své podřízené, že má o všem vědět. Zase je to věta, se kterou se dá těžko polemizovat. Nicméně z otevřených zdrojů, nemáme s tím nic společného, vím, že firma, kde jste byl předseda představenstva, jsou tam nějací obvinění pracovníci středního managementu, a vy jste říkal: já o tom nic nevím, mě se na nic neptejte, to ti podřízení. Tak co platí? Za a), nebo b)? Zase, v jednom případě nám to vyhovuje, platí tvrzení a), ve druhém případě, kdy nám to nevyhovuje, platí tvrzení b). Já spíš souhlasím s tím, že šéf má plnou odpovědnost a vybírá si své pracovníky.

  Přirovnání pana poslance Jandáka bylo vtipné, ale nebylo přesné. On si toho náměstka, který spal ve vedlejší místnosti, možná v pyžamu, jestli si dobře pamatuji jeho slova, nevybral, takzvaně ho zdědil, že na to ministerstvo přišel a ten náměstek tam byl. A nestačil nám pan bývalý ministr Jandák říct, jestli ho tedy po zásluze vyhodil, anebo je to jenom taková vtipná historka a ten člověk tam pak pospával jako náměstek v pyžamu i nadále. To už jsme se bohužel nedozvěděli. Ale on si ho nevybral. Takže to je zase jiný případ. Tady paní ministryně nikoho ze svých náměstků nezdědila, všechny si dobrovolně vybrala. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS. A nyní předseda klubu KDU-ČSL pan Jiří Mihola. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za ten prostor. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jménem dvou poslaneckých klubů, KDU-ČSL a ČSSD, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala dnes po 19. hodině. (Náhlý hluk v sále.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, i když u tohoto bodu to není jistě nutné, protože nejde o zákon, ale vnímám procedurální návrh pana předsedy Miholy, že to je o zákonech, jednat po 19. hodině. Rozumím tomu správně? (Předseda Mihola - odpověď mimo mikrofon z pravé části sálu.) Uvádíte mě docela do složité situace jako řídícího. Takže ano, rozhodneme bez rozpravy.

  Odhlásím vás. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými registračními kartami. (V sále sílí hluk.)

  Vnímám návrh pana předsedy Miholy, když tak abych nebyl nařčen, že snad tady mám jiné zájmy než předsedajícího, že návrh je procedurální, týká se zákonů, které budeme projednávat meritorně i po 19. hodině.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 125 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuju.

  V hlasování pořadové číslo 125 z přítomných 140, pro 59, proti 48. Návrh nebyl přijat. ***

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Původně jsem ani nechtěl vystupovat, ale k vystoupení mě vyprovokovalo vystoupení pana Faltýnka a některých dalších, kteří tu jako v podtextu se snaží naznačovat, že pan exnáměstek Štern někde jednal netransparentně, jako kdyby se v minulosti podílel na nějakých podivných jiných zakázkách, resp. výběrových řízeních na náramky, a na to bych rád reagoval.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane ministře, přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Rád bych, protože mám poslední tři přihlášené, tzn. s přednostním právem pana ministra Dienstbiera, potom řádně přihlášenou jako první diskutující paní poslankyni Bebarovou-Rujbrovou a potom druhého přihlášeného pana Korteho, a kdyby se nám to podařilo, jsme schopni dokončit tento bod aspoň v obecné rozpravě. Pane ministře, pokračujte.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Chtěl bych zdůraznit, že jsem byl i pracovně v kontaktu s panem náměstkem Šternem v době, kdy byl ředitelem Probační a mediační služby. Tehdy jako stínový ministr spravedlnosti jsem se samozřejmě zajímal o to, co se děje v resortu. Chtěl bych tu zdůraznit, že to byl Pavel Štern, který v minulosti oponoval naprosto nesmyslným záměrům na veřejnou zakázku na elektronické náramky. Myslím si, že měl docela i klíčovou roli v tom, že se předražené zakázky v minulosti neuskutečnily. To znamená obviňovat pana Šterna z toho, že on chtěl někde netransparentně, podivně zadat nějakou zakázku, že snad chtěl dokonce někomu poskytnout data, a proto je utajoval, aby měl nějakou exkluzivní výhodu, nebo obecně z netransparentnosti, já vůči němu považuji za zcela nekorektní náznaky.

  Pokud tu pan Faltýnek říkal, že vlastně průzkum trhu byl zbytečný, proč se měl dělat, vždyť přece cena by se zjistila ve veřejné zakázce - no konečná cena by se jistě zjistila, ale jestliže zákon ukládá zadavateli, aby stanovil předběžnou cenu, a stanoví nějaké metody, jak to lze udělat, tak pak logicky, a dokonce i v souladu s tím, jak to schválila ministryně spravedlnosti, tedy Probační a mediační služba postupovala, dělala průzkum trhu a dělala ho tím způsobem, jak tu byl popsán.

  Chtěl bych zdůraznit to, že nastavení, které bylo provedeno, bylo jasně se záměrem, aby se nejvíce potenciálních uchazečů veřejné zakázky účastnilo průzkumu trhu, protože bez garance důvěrnosti by nikdo žádnou nabídku nedal. Protože samozřejmě si představte situaci, že by taková nabídka nebo nabídky ostatních uchazečů se dostaly k jednomu z nich. A následně byla vypsána veřejná zakázka? No pak je naprosto jasné, že jeden konkrétní uchazeč by byl naprosto zásadním způsobem v takové veřejné zakázce zvýhodněn. Proto ta důvěrnost, proto si firmy i předem ověřovaly, jak tu pan náměstek řekl, zda doopravdy důvěrnost bude zachována, a jestliže v souladu s postupem schváleným ministryní pan náměstek Štern a další členové pracovní skupiny písemně přijali závazek mlčenlivosti, tak pak po něm nebo po komkoli jiném chtít, aby tento závazek porušil a informace poskytl, bylo z mého hlediska naprosto nekorektní. Tady si myslím, že je podstata problému. Nebudu teď hodnotit, do jaké míry bylo už nadmíru to, že pan náměstek šel na policii, nicméně to, že měl pochybnosti, zda postup je korektní a jaká může být motivace k tomu získat konkrétní nabídky konkrétních uchazečů, kdyby se, jak tu bylo správně řečeno, cena zjistila až v samotné veřejné zakázce, tak to ať už si každý domýšlí sám podle svého.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová, připraví se pan kolega Korte. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vím, že jste čekala dlouho, ale nemohl jsem nic jiného dělat. Prosím.

 • Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Kolegyně a kolegové, je mi z naší rozpravy smutno. Nejenom proto, že jsem se přesvědčila, že stále ještě jsme zde někteří rovní a jiní rovnější, na své vystoupení čekám dvě hodiny, ale především kvůli obsahu této rozpravy. Bod se jmenuje Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti. Místo toho řešíme, jak mají být vedena výběrová řízení, jak má být vedena personální politika na jednotlivých ministerstvech, a očekávám, že se možná v podrobné rozpravě dočkáme návrhu, aby se Sněmovna stala komisí, která o výběrových řízeních na jednotlivých ministerstvech bude rozhodovat.

  Budu se bodu držet, budu se ho držet v té oblasti, které se zde dlouhodobě věnuji, ať už v současné době jako předsedkyně podvýboru pro vězeňství, ale vězeňství jsem se věnovala i v minulosti, v době, kdy do zatčení pana exkolegy Ratha nikdo z vás o tuto problematiku příliš nestál. Pamatuji, jak bylo finančně podceňováno ze strany exministra Kalouska, pamatuji bývalé trendy na výběr elektronických náramků, ale v tuto chvíli o tom hovořit opravdu nechci. Chci hovořit o politice současného Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k vězeňství.

  Položím pouze několik otevřených otázek. Myslíte si, že je dobře, že vedení Ministerstva spravedlnosti navodilo situaci, kdy po lze říci neočekávaném odvolání generála Dohnala z vedení Vězeňské služby přes doporučení výboru pro bezpečnost paní ministryně rychle vypsala jiné výběrové řízení a jmenovala nového ředitele Vězeňské služby tak, že můžeme očekávat podobnou situaci, kterou jsme v minulosti řešili na Ministerstvu vnitra, když jsme měli dva policejní ředitele? Myslíte si, že je dobře, když paní ministryně nedbá na doporučení, ba ani usnesení výboru pro bezpečnost, který se této problematice rovněž dlouhodobě věnuje? Myslíte si, že je dobře, když zákon o výkonu trestu, který zpracovala předcházející vláda, byl paní ministryní stažen a jiné legislativní návrhy nám do současné doby předloženy nebyly? Myslíte si, že je dobře, že čas, který nám poskytla jinak sporná amnestie prezidenta Klause, byl promrhán a v současné době se věznice opět zaplňují tak, že na realizaci výchovných opatření nebude ani prostor ani peníze? Myslíte si, že je dobře, když místo projednávání zákonů, kterých máme na programu celou řadu, v současné době tak detailně řešíme postupy paní ministryně a její personální politiku? Odpovězte si sami. (Potlesk části poslanců.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní Zuzce Bebarové-Rujbrové a budeme pokračovat teď faktickými poznámkami. Mám dvě před panem kolegou Kortem. Ale ještě požádám pana kolegu Zlatušku o strpení. Od 19 hodin se omlouvá pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a poslanec Martin Novotný.

  Nyní faktická poznámka pana kolegy Zlatušky, poté faktická poznámka pana kolegy Zavadila, pak přihláška pana Korteho. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, ještě bych chtěl reagovat na to, co zde říkal pan kolega Dienstbier, o tom, abychom si představili, co by se stalo, kdyby se nabídky dostaly k jednomu z uchazečů. To je skoro jako vykládání, řekl bych, malé násobilky dětem v první třídě v okamžiku, kdy toto kolega Dienstbier nechápe. Nabídky musejí být samozřejmě transparentně viditelné pro všechny. V okamžiku, kdy všichni znají tyto podklady, na základě kterých se soutěž připravovala, nemůže vzniknout situace, o kterou nás žádal, abychom si představili. Nemůže principiálně dojít k tomu, aby byl někdo z uchazečů nespravedlivě zvýhodněn. Ta může vzniknout pouze tehdy, v okamžiku, kdy se nabídky utají a vznikne možnost, že selektivně je někdo z nich dostane pod rukou. Opakuji, příprava musí probíhat v domě ze skla. Ten musí být zcela průhledný pro všechny a ve všech detailech. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan kolega Zavadil. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý večer, vážené dámy a vážení pánové. Prosím nalevo, aby byl klid. Já se omlouvám, pane předsedající.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já také. Já vás požádám ještě o strpení a požádám všechny kolegy a kolegyně, aby se zklidnili a diskuse, které se netýkají projednávaného tématu, přenesli do předsálí, a to i diskuse mezi poslanci a ministry.

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: To jsme se tedy dozvěděli, pane řídící, dneska. Informace o situaci na Ministerstvu spravedlnosti. Přiznám se, že - nevím vlastně, co tady všechno za ty informace proběhlo, a já v žádném případě nechci dělat arbitra ani jednomu ani druhému. Na jedné straně jsem se tady dozvěděl, kolik máme schopných manažerů, jak řídili své instituce, jak řídili své firmy. Já jsem si z toho udělal jediný poznatek. Kdyby v instituci, v uvozovkách, nebo v instituci, kterou jsem minule řídil, byl takovýto stav, a to používám velmi slušného příměru, tak bych dal ruce na bradavky, utíkal bych k Neumětelům, méně rychleji než Šemík, to přiznám, protože už takovou rychlost nemám, a požádal bych starostu, aby mě tedy v těch Neumětelích nechal.

  To je jenom poznámka k tomu, co se tady všechno dneska odehrálo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Daniel Korte. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Zestárl jsem o mnoho hodin, než jsem se dočkal.

  Myslím, že mohu velmi dobře navázat na to, co říkala paní kolegyně Rujbrová, která tady velmi podrobně popsala situaci. Bod se jmenuje Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti. Musím říct, že velice lituji, že tady pan předseda vlády není, neboť se obávám, že o té situaci informován není.

  Dozvěděli jsme se od něj v jeho úvodní informaci, že byl odvolán generální ředitel Vězeňské služby generál Dohnal. Nedozvěděli jsme se, jakým způsobem byl odvolán, tj. že právně vadným, a nebudu to vysvětlovat, v čem právní vadnost spočívá, protože to je, myslím, už všeobecně známo i z médií. Ale já bych se rád od pana premiéra dozvěděl to, co jsem se nedozvěděl od paní ministryně, ač jsme otázky kladli.

  V jakém postavení je odvolaný generální ředitel pan Dohnal? Kdyby byl odvolán podle zákona, tj. podle služebního zákona, tak jak byl ustaven, musel by být převelen do zálohy. On je v jakémsi vakuu, takže situace je nyní taková, že platíme - platíte, daňoví poplatníci platí, dva generální ředitele Vězeňské služby. Z čehož jeden je takový, jako že není nikde. V jaké pozici, pane premiére, je nyní brigádní generál Petr Dohnal? Myslím si, že daňoví poplatníci by měli vědět, že plat generálního ředitele Vězeňské služby není malý.

  Jakým způsobem, pane premiére, chcete tuto situaci řešit? Neboť je evidentní, že paní ministryně spravedlnosti, která tuto situaci zavinila, není schopna tuto situaci řešit.

  Ale víte, mně nejde, osobně mně nejde vůbec o pana Dohnala, stejně jako mi nejde vůbec o to, že se paní ministryně nesnesla se svým náměstkem. Jde mi o to, že se obávám, že pan premiér vůbec neví, že Ministerstvo spravedlnosti prostě nefunguje. Já vám to prosím doložím.

  Omlouvám se, kdybyste tam mohli být trošku zticha. Nebo budu muset mluvit víc nahlas, a já mám hlas docela silný.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, nemusíte mluvit nahlas, já požádám Sněmovnu ještě o klid, abyste mohl dokončit svůj projev. Žádám znovu všechny kolegy a kolegyně, aby případné debaty, které se netýkají tématu, měli v předsálí, a pokud se chtějí přihlásit do rozpravy, je ještě otevřena.

 • Poslanec Daniel Korte: Děkuji pěkně, pane místopředsedo. Mohu snížit poněkud intenzitu svého hlasu.

  Začnu trošku zdánlivě zdálky a zdánlivě nesmyslně, ale dostaneme se k tomu. Jak patrně víte, jsem předseda komise pro kontrolu odposlechů atd., atd., komise zvané Velké ucho. Ve své kontrolní činnosti jsem zjistil, resp. pojal podezření, že § 88 trestního řádu, který v odst. 8 říká, že byl-li na osobu nařízen odposlech a věc byla pravomocně ukončena, je povinen ten orgán, který řízení ukončil, tzn. policie, státní zástupce, soudce, osobě neprodleně, resp. v lhůtách, o kterých tento odstavec hovoří, to této osobě sdělit, aby si mohla stěžovat. I pojal jsem podezření, že tato povinnost není plněna. Toto podezření jsem pojal na základě toho, že toto ustanovení je v účinnosti zhruba čtyři roky a za ty čtyři roky si stěžovalo u Nejvyššího soudu pouze asi patnáct osob, tzn. tři až čtyři ročně, což je směšně málo. A pojal jsem podezření, že buď tato povinnost není vůbec plněna, anebo je obcházena na základě paragrafu téhož, 88 odst. 9, kde se praví, kdy nemusí být té osobě sděleno, že byla odposlouchávána, a to když je to trestný čin ve skupině, organizovaný zločin atd., atd., což má svoji logiku. A poslední věta je naprosto geniální - nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu, zdraví, života a svobod osob. Což je, upřímně řečeno, úplně všechno.

  I komise na toto téma pozvala zástupce ministerstev, kterých se to týká, tj. Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, a položila jednoduchou otázku: Vedete evidenci o těchto případech? Odpověď byla ušiska sklopená, oči zabodnuté do stolu - nevedeme. Tedy ministerstvo, příslušné ministerstvo, nekontroluje, zdali je plněna, respektována zákonná povinnost.

  Na základě tohoto poznání a na základě dohody prosím - zdůrazňuji dohody - se zástupci ministerstev, z Ministerstva vnitra tam byl policejní prezident in spe, tehdy ještě nikoli policejní prezident, pan Tuhý, z Ministerstva spravedlnosti tam kromě jiných, já si nepamatuji jména, ale toto jméno se nedá si nezapamatovat, ředitelka jakéhosi odboru jménem Ransdorfová...

  Tak tam už toho nechte!

  Na základě dohody s vyslanými zástupci ministerstva jsme přijali usnesení v tomto smyslu: Ministerstva dodají do konce června, což byl termín, který oni sami navrhli, odpovědi na tyto otázky: Kolika osob se to týkalo, kolika z toho bylo sděleno, kolika nebylo sděleno a proč. Po čase jsem dostal od paní ministryně jako předseda komise dopis, který má jisté nedostatky na štábní kultuře, např. tam není datum, z něhož cituji: "V současné době Ministerstvo spravedlnosti údaje o počtu osob, kterým byla sdělena informace o odposlechu nebo kterým tato informace sdělena nebyla, včetně uvedení důvodu nezaslání takové informace, nemá k dispozici. Na tuto skutečnost zástupci Ministerstva spravedlnosti upozornili komisi i na jednání dne 8. dubna 2014, což uvádíte i ve vaší žádosti." ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kortemu. To byla poslední přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ještě než dám závěrečná slova, pokud se hlásí pan zpravodaj, a otevřu podrobnou rozpravu, což musím k tomuto bodu, tak budu konstatovat jednu omluvu. Po 19. hodině se omlouvá pan poslanec Pleticha.

  Nyní tedy se závěrečným slovem pan ministr Herman coby zpravodaj tohoto bodu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Ministr kultury ČR Daniel Herman: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, informace předsedy vlády zazněla. Pan premiér se za ministryni své vlády postavil. Tím dal jasnou odpověď na všechny otázky. To pokládám za zcela jednoznačné vyústění tohoto bodu, který jsme tak dlouho a zevrubně projednávali. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám za závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. První přihlášený v podrobné rozpravě je pan poslanec Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo v podrobné rozpravě.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte, dámy a pánové, abych v podrobné rozpravě přečetl návrh usnesení k naší obsáhlé diskusi: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a žádá předsedu vlády, aby způsobu řízení tohoto ministerstva věnoval zvýšenou pozornost."

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Protože to je pro pana zpravodaje poměrně jednoduché, protože padl jeden jediný návrh na usnesení, tak můžeme o návrhu na usnesení hlasovat. Má někdo žádost opakovat návrh na usnesení? Myslím si, že nikdo nemá. Je tady ale žádost o odhlášení, tak jsem vás odhlásil. Prosím o vaši registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

  Jakmile se ustálí počet přihlášených..., tak rozhodneme o návrhu usnesení v hlasování pořadové číslo 126, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

  V hlasování pořadové číslo 126 z přítomných 124 pro 47, proti 23. Návrh nebyl schválen. Tím končím tento bod.

  Ještě se hlásí pan předseda Kalousek mimo body.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: S pokorou, byť s překvapením, přijímám rozhodnutí Poslanecké sněmovny nad tímto návrhem usnesení, protože musím říct, že pan zpravodaj mluvil jako kniha. On nám řekl, co tady naprosto jasně sdělil pan premiér, co bylo jasným vyústěním tohoto bodu. A vy jste to odmítli vzít na vědomí. Dobře, tak to nebereme na vědomí, tím pádem jasné není nic. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)