• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pane ministře, zahajuji dnešní jednací den 10. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Kolovratník má kartu číslo 1.

  Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Bendl - zdravotní důvody, pan poslanec Benešík - zahraniční cesta, pan poslanec Černoch - zahraniční cesta, pan poslanec René Číp do půl čtvrté - pracovní důvody, pan poslanec Gabal do 15. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Holík - zahraniční cesta, pan poslanec Jakubčík - zahraniční cesta, paní poslankyně Konečná - osobní důvody, paní poslankyně Lorencová - zdravotní důvody, paní poslankyně Nováková - zdravotní důvody, pan poslanec Nykl do 16.30 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pleticha - pracovní důvody, pan poslanec Polčák - zahraniční cesta, paní poslankyně Putnová - osobní důvody, pan poslanec Seďa - zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg - zdravotní důvody, pan poslanec Šarapatka - zahraniční cesta, pan poslanec Šrámek - zahraniční cesta, pan poslanec Volný od 15. do 17. hodiny - zdravotní důvody, pan poslanec Vyzula - zahraniční cesta a paní poslankyně Zelienková taktéž zahraniční cesta.

  Z členů vlády se omlouvá pan ministr Chovanec z pracovních důvodů, pan ministr Jurečka do páté hodiny z pracovních důvodů, pan ministr Mládek - zahraniční cesta, pan ministr Němeček - zahraniční cesta, pan ministr Stropnický - pracovní důvody a paní ministryně Válková do 16 hodiny - pracovní důvody.

  Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrhu k pořadu schůze, na kterém se shodlo grémium. Jedná se o pevné zařazení zbývajících bodů z bloku smlouvy - prvé čtení a z bloku zprávy, návrhy a další, a to na čtvrtek 19. června po pevně zařazeném bodu číslo 92, což je zpráva veřejného ochránce práv.

  Pokud není námitek, nechal bych o tomto návrhu hlasovat v této fázi. Není námitek.

  Kdo souhlasí s návrhem grémia na pevné zařazení bodů smluv, zpráv a další?

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 86. Přihlášeno je 137, pro 126, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice a já se zeptám, zda se ještě někdo hlásí s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem ke schválenému pořadu schůze. Paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že jsme již druhý den opět svědky tentokrát čtvrtého dílu star war v podání paní ministryně Válkové, dovoluji si navrhnout zařazení nového bodu, a to bodu Informace ministryně Válkové o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a veřejné zakázce tzv. elektronické náramky. Pane předsedo, dovolila bych si tento bod navrhnout zařadit po bodu 69, tedy jako sedmý bod dnes.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Po bodu 69, to znamená byl by to sedmý bod. Děkuji.

  Pan poslanec Volný s návrhem k pořadu schůze.

 • Poslanec Jan Volný: Vážený pane předsedo, kolegové, chtěl bych požádat, aby tisk 128 k zákonu 416 byl přeřazen jako poslední pevně zařazený bod dnešního dne. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Můžu se zeptat, který to je bod?

 • Poslanec Jan Volný: Je to 180.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To je číslo tisku.

 • Poslanec Jan Volný: Je to tisk 182 a bod?

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, už to vidím. Bod 82 je ale tisk 175.

 • Poslanec Jan Volný: Je to bod 84. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Už tomu rozumím, takže by se jednalo o pevné zařazení bodu, protože tento bod nebyl ještě pevně zařazen. Pevně bychom ho zařadili na konec pevně zařazených bodů dnešního dne, to znamená...

  Pane poslanče, obávám se, že to nebude tak jednoduché, protože vy jste navrhl zařadit třetí čtení, což nemůžeme dneska, pokud bychom o tom nehlasovali.

 • Poslanec Jan Volný: Je to bod 15 tisk 182. Je to druhé čtení. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Tak to není bod 84, ale bod 15. To už dává smysl. Takže bychom dnes nezačínali bodem 15 a tento bod 15 bychom dali jako poslední za pevně zařazené body dnešního dne. Je to tak, pane poslanče? (Souhlas.) Děkuji a omlouvám se za komunikační šumy, ale už je to jasné.

  Prosím, pan poslanec Soukup.

 • Poslanec Zdeněk Soukup: Navrhuji pevně zařadit bod číslo 32, sněmovní tisk 157, na středu odpoledne 18. 6. po bodě 43.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Bod 32 pevně zařadit po bodu 43 na středu 18. 6. Ano, dobrá. Registruji návrh pana poslance Soukupa.

  Zeptám se, kdo se dále hlásí k pořadu schůze. Nikoho dalšího nevidím, přistoupíme tedy k hlasování.

  Nejprve bychom se vypořádali s návrhem paní poslankyně Černochové, která si přeje zařadit nový bod, který by se jmenoval Informace ministryně spravedlnosti o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a veřejné zakázce atd., jak bylo načteno. Paní poslankyně si tento nový bod přeje zařadit jako sedmý bod dnešního jednání, to znamená po bodu 69. Můžeme o tom hlasovat najednou, není proti tomu námitek?

  Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 87. Přihlášeno je 160, pro bylo 76, proti 44. Tento návrh nebyl přijat.

  Pan poslanec Volný navrhuje bod 15, což je v současné době první bod dnešního jednání, přeřadit na konec pevně zařazených bodů, tzn. na dnešní odpolední jednání za bod 37.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 88. Přihlášeno je 162, pro 91, proti 38. Tento návrh byl přijat a nejsou námitky proti hlasování. Ne, není tomu tak. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové. Hezké odpoledne. Dovolte jenom několik slov k hlasování o návrhu programu. Sněmovna těsnou většinou odmítla se zabývat podle našeho názoru už velmi závažnou a alarmující situací na Ministerstvu spravedlnosti. Návrh opozičních poslanců, aby se tím Sněmovna zabývala, byl kromě jiného také návrhem, abychom částečně převzali všichni určitou odpovědnost za to, zda funguje, či nefunguje tak klíčový resort pro Českou republiku. Tím, že jste se tím odmítli zabývat, převzali jste odpovědnost výlučně na sebe přes naši ochotu vést o tom s vámi rozpravu. Já bych jenom pro ujasnění pojmů chtěl říci, že není pravda to, co říká pan předseda vlády, že primární odpovědnost za paní ministryni spravedlnosti nese hnutí ANO. Primární politickou odpovědnost za ministry své vlády nese předseda vlády a v tomto případě i předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka a s ním celá sociální demokracie.

  Hlasování poslanců KDU-ČSL je v tomto případě naprosto transparentní. Oni tím, že odmítli, aby se tím zabývala Sněmovna a v podstatě řekli, to je výlučně naše záležitost vládní koalic. Řekli - my, KDU-ČSL, přebíráme odpovědnost za to, co se děje na Ministerstvu spravedlnosti. Až situace na Ministerstvu spravedlnosti vyeskaluje v obrovský problém a pravděpodobně velký skandál a jako starý politický praktik si neumím představit jiný konec, tak bych chtěl dopředu slyšet, že - tak bych chtěl dopředu říct, že výroky ze strany sociální demokracie i KDU-ČSL, že oni žádnou odpovědnost nenesou, že to je odpovědnost hnutí ANO, budou nepravdivé a pokrytecké. Dnešním hlasováním jste, kolegové ze sociální demokracie a KDU-ČSL, převzali plnou odpovědnost za situaci na Ministerstvu spravedlnosti.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda klubu ODS, pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne, děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že tím hlasováním jsme ten problém nevyřešili ani nezametli. My jsme podobný bod navrhovali minulé úterý jako ODS, tehdy nám chybělo do kvora 15 hlasů. Dneska, pokud si dobře vzpomínám na to hlasování, nám chybělo 5 hlasů k tomu, abychom tento bod zařadili. Takže milé kolegyně, milí kolegové, my to zítra ráno navrhneme znova a věřím, že se poslanci - aspoň někteří vládní poslanci přidají, protože budeme mít možnost o této situaci debatovat. Pokud si myslí poslanci ANO, že to paní ministryně dělá všechno skvěle, budou mít šanci v rozpravě vystoupit a obhajovat její kroky. Pokud si někdo myslí, že dělá chyby, bude mít šanci v rozpravě vystoupit, na chyby upozornit, případně vznášet dotazy. Takhle, tím, že jsme se s tím odmítli zabývat opakovaně již podruhé na této schůzi, jsme nic nevyřešili. A já už dnes avizuji, že náš klub zítra ráno znovu předstoupí a znovu navrhne zařazení tohoto bodu. Věřím, že zítra se k té debatě konečně dostaneme. Pokud ne, tak to budeme zkoušet každý den. Myslím, že je lepší o tom debatovat tady, než se každé ráno dívat na servery, co nového se stalo na Ministerstvu spravedlnosti, kdo s kým tam bojuje, kdo komu dává za pravdu, zda má pravdu ministryně, či náměstkyně, v tomto případě ta ministryně či náměstek. Myslím si, že je dobré tu debatu vést skutečně tady veřejně bez postranních a zákulisních dohod. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda ODS Fiala s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, především dámy a pánové z koaliční stran. Abyste mohli do zítřka přemýšlet nad tím, proč je skutečně důležité, aby se tato Sněmovna zabývala situací na Ministerstvu spravedlnosti, tak bych vám stručně připomenul některé věci, které se paní ministryně týkají, a některé spory, do kterých se za krátkou dobu co je v úřadu, dostala. Připomeňme si z února letošní roku spor se šéfem Vězeňské služby Dohnalem. Připomeňme si z března tohoto roku nevhodné výroky, které se týkaly protektorátu. Připomeňme si spor s paní náměstkyní Marvanovou, který řešil předseda jejich strany. Připomeňme si rozpory a koncepci vrchních státních zastupitelství s Lenkou Bradáčovou. A připomeňme si nakonec i ten nejnovější spor s jejím náměstkem Šternem o tendr na náramky. Není to dost věcí za tak krátkou dobu, abychom byli zneklidněni a aby Poslanecká sněmovna měla právo vyslechnout si paní ministryni, zeptat se jí na tyto věci a nakonec se rozhodnout o tom, jestli se domníváme, že situace na Ministerstvu spravedlnosti je normální nebo že si vyžaduje nějaké řešení? Tak já vás prosím, abyste nad tím do zítřka přemýšleli, a doufám, že se aspoň někteří z vás přidají k nám a budou hlasovat pro tuto diskusi a pro zařazení tohoto bodu. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Chalupa. Já vím k čemu, proto mu dávám slovo, protože tuším, k čemu to bude. Prosím.

 • Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré odpoledne dámy a pánové. Já bych chtěl zpochybnit to hlasování, které bylo o té patnáctce, protože jsem hlasoval proti a podle záznamu na internetu jsem hlasoval pro. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, jedná se tedy o hlasování, ve kterém jsme rozhodovali, že dnešní první bod 15 zařadíme jako bod poslední dnešního programu, respektive poslední za pevně zařazené body. Vzhledem k tomu, že ho zde provázely docela zmatky, a navíc pan poslanec Chalupa uplatňuje své právo na námitku, tak já o tom nechám hlasovat. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Nic proti, pane předsedo, pokud necháte hlasovat, ale v tom případě pak prosím, abyste i v příštích případech, kdy si vzpomene tři, čtyři, pět minut po hlasování, že je výhodné zpochybnit hlasování, tak postupoval. Jednací řád říká bezodkladně, my jsme mezitím zaznamenali minimálně tři vystoupení, kdybychom nediskutovali, tak už jsme v jiném bodě. Takže si myslím, nic proti, ale pak prosím o toleranci, když opozice přijde tři, čtyři, pět minut po hlasování, že zpochybní, aby se stejně tak vyhovělo té námitce a pak nechalo hlasování opakovat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem ještě nezahájil bod a nacházeli jsme se v takovém tom mezidobí mezi body, tak si myslím, že to možné je. Ale já jsem to zaznamenal a víte, že já jsem tolerance sama, takže si to budu pamatovat a příště se pokusím srovnat skóre na druhé straně.

  Je zde žádost o odhlášení. Takže já vás odhlásím, prosím o novou registraci. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo, já bych poprosil o důkladnou kontrolu hlasovacího zařízení. Zrovna jsme byli svědkem, že selhalo asi u 65 poslanců, a to je nebývalé. Nevím, jestli se vůbec můžeme dneska na to elektronické hlasování spolehnout. Předtím bylo pro 138, teď 75, to je 63 chyb při hlasování a to je opravdu neuvěřitelné. Možná bychom měli vyzkoušet dodavatele z toho, co nám to vlastně dodal. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Vaším prostřednictvím pane předsedo, myslím si, že to byla nevhodná poznámka od pana předsedy klubu ODS. Kolegové z ANO nám slíbili, že budou makat a že sem přinesou nový styl. Tak si zvykejme.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: V této fázi doufám, že už máme všichni jasno o tom, jak budeme dnes postupovat. Takže já odvolávám, co jsem slíbil a nebude to tedy bod 6, ale bude to bod 15. Takže zahájíme bod 15. Tím je

  Prosím pana ministra dopravy, aby z pověření vlády tento tisk uvedl. Prosím. - Pardon, paní poslankyně Nováková ruší svou omluvu. Je přítomna.

  Prosím, pane ministře.

 • Ministr dopravy ČR Antonín Prachař: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona upravuje dílčí a rozsahem omezenou úpravu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní vodní a energetické infrastruktury, která se dotýká stanovení výkupní ceny jiných než stavebních pozemků, to znamená zemědělské a lesní půdy, za účelem jejich smluvního získání pro potřeby výstavby dopravní infrastruktury ze strany státu.

  Stávající znění zákona obsahuje v § 3b možnost navýšit znalecky stanovenou cenu takovéhoto pozemku až o 100 %, přičemž účelem je motivace vlastníků pro jejich smluvní prodej oproti úřednímu vyvlastnění, a dále pro rychlý postup při akceptaci nabídky - vyšší cena při rychlém akceptování nabídky. Tato úprava v zákoně o urychlení výstavby dopravní infrastruktury je účinná od února 2013. Praktické zkušenosti při aplikaci § 3b zákona nicméně ukázaly, že z různých důvodů je výše bonusu u zemědělské a lesní půdy ne zcela dostatečná s ohledem na předpokládané motivační účinky. Při majetkové přípravě staveb dochází k problémům při smluvním výkupu pozemků, v některých případech se od účinnosti zákona smluvní výkupy dokonce zastavily. Zejména se to týká strategické komunikace R35 mezi Olomoucí a Hradcem Králové.

  Předkládaný návrh proto obsahuje zvýšení bonusu u zemědělské a lesní půdy tak, aby došlo k výraznému posílení motivace pro dobrovolný prodej potřebných pozemků a nedocházelo tak k průtahům při majetkoprávní přípravě staveb.

  Vedle výše uvedené obsahové změny se v předloženém materiálu navrhuje i formální změna způsobu určení bonusu, a to z procentního navyšování znalecky stanovené ceny na její násobení zákonem stanoveným koeficientem. Tato formální změna se týká i bonusu u stavebních pozemků a staveb, ovšem zde nedochází ke změně výše tohoto bonusu, pouze ke změně jeho vyjádření. U zemědělské a lesní půdy se tedy navrhuje možné navýšení odhadní ceny až o patnáctinásobek, tj. koeficient 16, oproti stávajícímu navýšení o 100 % - koeficient 2.

  Konkrétní využití navýšené hranice bonusu u této půdy bude pro resortní investory - Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství vodních cest - stanoveno interním aktem řízení ze strany Ministerstva dopravy, které vykonává funkci zakladatele vůči všem uvedeným státním organizacím. Obsahem řídicího pokynu bude zejména nastavení jasných pravidel pro stanovení konkrétní výše bonusu u jednotlivých druhů pozemků v jednotlivých případech. Cílem je tedy sjednocení postupu při výkupu a zabránění možného vzniku diskriminace. S vlastníky pozemků stejného druhu se ve stejné situaci bude jednat stejně.

  Základní principy pokynu budou následující: zákonný maximální bonus u zemědělské a lesní půdy bude standardně využit z jedné poloviny, přičemž ani po navýšení nesmí nabízená výkupní cena přesáhnout tři čtvrtiny odhadní ceny stavebního pozemku v dané lokalitě. Výše bonusu bude klesat v čase, tj. maximální výše bonusu se uplatní při rychlé akceptaci nabídky na odkup pozemků, při pozdější akceptaci bude cena klesat. Devadesátidenní zákonná lhůta pro akceptaci nabídky bude rozdělena na tři časové úseky a k nim bude přiřazena konkrétní výše bonusu, přičemž jsou zohledněny i časové možnosti místních samospráv.

  Výjimky z tohoto postupu může v odůvodněných případech stanovit ministr dopravy, zejména z důvodu zjevné nespravedlnosti, to znamená nevyčerpaná část bonusu tak může v mimořádných případech na základě žádosti ředitele investorské organizace, zdůvodněné, korigovat nespravedlivý dopad standardně nabízené výkupní ceny, zejména při dorovnání cen před účinností zákona k 1. 2. 2013.

  Tento návrh podrobně projednal hospodářský výbor, dále podvýbor pro dopravu, a oba doporučily, aby Poslanecká sněmovna přijala vládní návrh v předloženém znění. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím zpravodaje pana poslance Kolovratníka.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, před zprávou zpravodaje ještě před závorku vytknu velkou omluvu vám, kolegyním i kolegům nejen z řad vládní koalice, ale i opozice, za ony zmatky na začátku se zařazováním tohoto bodu. Věřím, že to je chyba, ke které dojde maximálně jednou za volební období. Takže velká omluva. Věřím, že věcnou debatu o tomto návrhu novely zákona č. 416 to negativně neovlivní.

  V pozici zpravodaje teď stručně zrekapituluji cestu této novely Sněmovnou. Dne 7. 5. jsme zamítli vyslovit souhlas v prvém čtení podle § 90. Novela byla přikázána hospodářskému výboru, který svým usnesením číslo 182/2 doporučil schválit tuto novelu ve znění podaného vládního návrhu.

  Snad ještě k té odborné diskusi si zaslouží zmínit, že na podvýbor pro dopravu byli přizváni i zástupci odborné veřejnosti, kteří vznášeli, řekněme, připomínky a dotazy právě ke konstrukci a formulaci interního materiálu Ministerstva dopravy, které bude řešit onu předkladatelem zmiňovanou výjimku, tedy ten až šestnáctinásobek v případě zjevné nespravedlnosti. Ze strany navrhovatelů, pana ministra Prachaře i jeho zástupce, prvního náměstka pana Ferance, byly tyto námitky vydiskutovány a vysvětleny.

  Jak už jsme konstatovali, hospodářský výbor doporučil Sněmovně přijmout tento návrh ve znění podaného vládního návrhu.

  Poslední informace v tuto chvíli ode mne jako zpravodaje. Byly podány tři pozměňovací návrhy. Ten první ze dne 13. 6. je v systému, má číslo 951, podával ho pan poslanec Karel Šidlo. Tento pozměňovací návrh byl diskutován i v hospodářském výboru a byl hlasován se zamítavým stanoviskem.

  Dále registruji ještě další dva pozměňovací návrhy, které byly zařazeny do systému dnes, oba podává pan poslanec Zbyněk Stanjura. Jsou to návrhy číslo 957 a 958. Předpokládám, že s nimi budeme seznámeni.

  Děkuji pro tuto chvíli. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji, otevírám obecnou rozpravu. Mám zde přihlášku s přednostním právem pana předseda Stanjury, připraví se pan poslanec Kučera.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejdříve bych chtěl reagovat na vystoupení jak pana ministra, tak pana zpravodaje. Chci říct to, že to chceme řešit, je dobře. Ten návrh řešení, a už jsem to říkal na hospodářském výboru, je takové excelovské řešení. Udělám si tabulku, chci, co by mi mělo vyjít, a mezitím mi vyjde nějaký řádek, kterým násobím. Obávám se, že to řešení ve skutečnosti žádným řešením není, a pokud schválíme vládní návrh tak, jak byl předložen, tak se k němu za pár měsíců vrátíme.

  Možná jeden dotaz na pana ministra. My říkáme: Ta novela, souhlasím, že nebyla dobře, že ceny snížila příliš velkým způsobem, a tudíž vlastníci, a já se jim vůbec nedivím, nemají ochotu za pár korun prodávat svou půdu. To byl jeden cíl. Druhý cíl byl také změnit a zrychlit vyvlastňování. Chtěl bych se tedy zeptat pana ministra, kolik případů vyvlastňování investorská organizace ŘSD od března loňského roku, kdy je to v účinnosti, zahájila, kolik vyvlastňovacích řízení už bylo ukončeno, s jakým výsledkem, případně pokud nezahájili, proč tak nečiní, když jim tak zákon ukládá.

  Teď bych chtěl popsat dva pozměňovací návrhy, které podle našeho názoru řeší ten problém a mohou přispět k tomu, aby lidé byli ochotni dobrovolně prodávat své pozemky. Chci říci, že ho podávám jménem svým a svých kolegů, členů hospodářského výboru Ivana Adamce a Františka Laudáta, je to na tom papíru, nicméně když ho do systému vkládáme, tak ho může logicky vložit pouze jeden poslanec. Pak navrhnu panu zpravodaji, abychom nejdříve hlasovali, až přijdeme k hlasování, o pozměňovacím návrhu pod číslem 958, a poté, když nebude schválen, tak o pozměňovacím návrhu, který má číslo sněmovního dokumentu 957.

  Teď vám popíšu oba dva pozměňovací návrhy. První, o kterém chci, aby se hlasovalo jako o prvním, má číslo 958, se v zásadě vrací do stavu před novelou z roku 2012, která byla účinná od 1. března 2013.

  Myslím si, že to, co uvádějí zpracovatelé v důvodové zprávě a píšu to i v pozměňovacím návrhu, že tam není jenom text změny, pro ty, kteří se s tím chcete seznámit, ale je tam i krátké odůvodnění, abyste věděli, co vlastně navrhujeme a proč to navrhujeme. Myslíme si, že pokud tak jak je to navrženo, že to odblokujeme, že jsme příliš velcí optimisté. Vládní návrh říká, že může majitel dostat až 16násobek. A co myslíte, že udělá majitel, vlastník, když zjistí, že může dostat až 16násobek? No bude se snažit, aby ten 16násobek dostal. Zcela logicky. Není žádný důvod, aby tak neučinil.

  Nicméně jádrem tohoto pozměňovacího návrhu je, že stát nabídne vlastníkům cenu v místě obvyklou s tím, že se stát nebude tvářit, že je to půda zemědělská, ale bude se přihlížet při stanovování ceny k tomu, co je v územním plánu. Stát si tady totiž tak trochu vymýšlí. Na jedné straně stát říká: My plánujeme důležitou komunikaci nebo železnici, máme to v územním plánu, a proto máme právo vyvlastnit ve veřejném zájmu. A veřejný zájem je ten, že tam má vzniknout komunikace nebo železnice nebo jiná infrastruktura, protože se to netýká jen dopravní infrastruktury. Ale současný stav říká při platné legislativě, a to i v případě, že schválíme vládní návrh tak, jak byl předložen, že je to vlastně zemědělská půda a že vlastník dostane cenu za zemědělskou půdu, možná s nějakou bonifikací. Tak ale co je pravda? Je tam veřejný zájem a pohlížíme na to jako na komunikaci, nebo je to zemědělská půda? Ti lidé, ti vlastníci, nejsou hloupí a logicky se domáhají svých práv. Toto je návrh, jak vrátit stav před novelu, která se nepovedla, v tom jsme ve shodě jak s panem ministrem, tak s předkladateli, s vládou.

  Pokud by se vám zdálo, že to není úplně dobře, tak přinášíme druhou variantu, sněmovní tisk číslo 957, kde dáváme pryč subjektivní složku "až do výše", protože my jako zákonodárci máme svou vůli vyložit to v zákoně. A tak jak je navržen vládní návrh, tak vůle zákonodárce je navržena vůlí jednoho nebo více členů exekutivy. A nebo, a to je ještě horší, vůlí anonymního úředníka v investorské organizaci, který bude za stát vyjednávat. Myslíme si, že takhle to vůbec nemyslíme vážně, že to není dobrý systém, protože pravidla nejsou jasná, jednoduchá, průhledná a transparentní. Takže místo možnosti až do výše 16násobku navrhujeme, že vlastníci dostanou cenu ve výši 8násobku. Za prvé to u nejdražších pozemků odmítne až přehnané ceny, za druhé, každý ví, že nemá cenu spekulovat o nějakém dalším jednání, o další výhodnější nabídce, a nikdo není na pochybách o tom, že nabídka je jasná, jednoduchá, transparentní a trvalá. Myslíme si, že pokud se nebudete chtít vrátit k původním pravidlům, k ceně v místě obvyklé, tak to, že stanovíme pevně 8násobek, což ty nejnižší ceny, které jsou oprávněně kritizovány, odstraní bez toho, že by pan ministr se stal odpůrcem v celé České republice. On je optimista, říká, že by to byly desítky případů. Je vidět, ať se na mě nezlobí, že nemá zkušenosti s výkupy, že to jsou stovky případů na jedné stavbě, a ne desítky v celé republice. Obávám se, že on nebo někdo jiný by řešil tisíce případů, pokud tam necháme tu toleranci. Myslíme si, že návrh je prostě transparentnější, přitom vychází vstříc vlastníkům, nenabízí jim tak nízké ceny jako dnes.

  Ptal jsem se na počty vyvlastňování proto, že novela přinesla přece jen i dobré věci. Například nabídkovou dobu zkrátila z 6 měsíců na 3 měsíce, ta novela, která platí od března 2013. Proto se ptám, kolik případů ŘSD využilo, protože 3 měsíce a 6 měsíců je prostě úplně jiná doba, to jsme zkrátili na polovinu. Obávám se, ale možná mi mé obavy vyvrátíte, že prostě ten nástroj nepoužíváme. Pak nejsme schopni vůbec prověřit, zda ta změna byla dobře. U ceny víme, že dobře nebyla, na tom se shodujeme, na tom není spor koalice a opozice, ale u zkrácení a dalších paragrafů, které měly zjednodušit a zprůhlednit proces vyvlastňování, jsme to v zásadě nevyzkoušeli, pokud mám dobrou informaci, že případů bylo opravdu, když ne na prstech dvou rukou, tak na prstech tří rukou, ale možná se mýlím a to číslo není úplně přesné.

  V podrobné rozpravě pak odkážu na oba pozměňovací návrhy. Věřím, že se na to podíváte věcně a racionálně, nebudete to posuzovat pouze jako opoziční návrh, ale skutečně jako věcný návrh, který by mohl problém řešit. Takže máme společný zájem, abychom získávali stavební povolení, abychom měli, co stavět. Pak se můžeme přít, jestli jsou lepší všechna ta déčka, která jmenuje pan ministr - mě hrozně mě mrzelo, že zapomněl na R35, protože to si myslím, že je priorita číslo 1. Ale dokud nebudeme mít stavební povolení, a to bez pozemků mít nebudeme, tak debata, jestli má mít přednost R35, nebo něco jiného je vlastně zbytečná. Takže bych poprosil, ať se na to případně podívá i legislativa Ministerstva dopravy, ať zkusíme věcně debatovat pozměňovací návrhy, ať to nevezmeme politicky prestižně, kdo má vlastně pravdu, protože problém existuje, my to přiznáváme a jsme připraveni problém řešit a tady přicházíme se svým návrhem konkrétního a racionálního řešení. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec Kučera má slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych zde volně navázal na slova svého předřečníka pana poslance Stanjury. Celá řada otázek tady již padla, celou řadu otázek jsem měl již během projednávání v prvním čtení na Poslanecké sněmovně, měl jsem celou řadu otázek již při projednávání hospodářského výboru, který se tím zabýval, tuším, dvakrát. Na celou řadu otázek mi nebylo zodpovězeno, na celou řadu otázek jsem dostal odpověď pouze poloviční, a proto jsem nucen otázky tady opět zopakovat. Doufám, že se mi odpovědí dostane zde. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Karel Šidlo.

  Pan ministr Zaorálek hlasuje s náhradní kartou číslo 10.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, jak už zde řekl pan zpravodaj v úvodním slově, podal jsem pozměňovací návrh na hospodářský výbor, reagoval jsem tak na požadavek vedení města Plzně, které upozornilo na velmi silnou diskriminaci, která vznikla přijetím zákona 416, který se zaobíral urychlením výstavby dopravní a další infrastruktury. Ta diskriminace spočívá v tom, že kraje, města a obce nedostaly šanci vykupovat za stejných podmínek jako stát. Přestože budují dopravní infrastrukturu ve stejném veřejném zájmu, jako ji buduje Ministerstvo dopravy prostřednictvím svých zřízených organizací. Proto se domnívám, že mé přihlášení se k tomuto pozměňovacímu návrhu je namístě, neboť i v prostorách a v extravilánech i intravilánech měst, obcí i krajů je potřebné zajistit mnohem rychlejší způsob získávání potřebných pozemků pro výstavby obchvatů, průtahů a dalších komunikací, které jsou spolufinancovány těmito komunálními institucemi.

  Já jsem si dovolil do sněmovního dokumentu 951, který jste určitě viděli a našli u tohoto sněmovního tisku, uvést konkrétní příklad, který se týká lokality města Plzně, a je to rozdíl nákladů na výkup ceny pozemků jako konkrétní matematický model toho, co se může odehrát při výstavbě druhé etapy městského západního okruhu v úseku Křimická - Chebská ulice - Karlovarská. Já zde nebudu citovat čísla, ale kdo se s tím měl možnost seznámit, tak určitě viděl to, co zde řeknu úplně na závěr svého vystoupení jako odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu.

  Z výpočtu, který je dán na reálných číslech a na případné přijaté novele, která by měla platit pro stát, a potažmo na základě přijatého mého pozměňovacího návrhu i pro město a obce, dostali bychom se v podstatě při výkupu všech ploch, kterých se to týká, na poloviční ceny. A ty poloviční ceny samozřejmě mají zásadní vliv na to, jakým způsobem budou regulovány náklady do výstavby dopravní infrastruktury u těch subjektů, o kterých jsem hovořil, ať už je to kraj, město nebo obec. Proto jsem si dovolil upozornit na tento pozměňovací návrh, který, říkám ano, poctivě, na hospodářském výboru neprošel, ale pouze o několik hlasů, a myslím si, že i zamítavé stanovisko Ministerstva dopravy není na překážku přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, protože jejich vyjádření se netýkalo chyby obsahu, ale spíš toho, jakým způsobem tento návrh zasahuje do kompetencí dalších ministerstev, s kterými souvisí výkupy pozemků. Proto se k tomu vyjádřili negativně.

  Dovolte mi na závěr požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože si myslím, že staví rovnoprávné podmínky pro výstavbu dopravní infrastruktury ve veřejném zájmu pro kraje, města a obce stejně jak pro stát.

  Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, ještě chce vystoupit pan poslanec Stanjura. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já už nebudu mluvit k těm pozměňovacím návrhům, ale obecně bych chtěl požádat vládu, aby se zabývala problémem, který jsme debatovali na hospodářském výboru. Je hrozný zmatek v oceňování majetku, ať už pozemků, nebo staveb - cena v místě obvyklá, cena administrativní, cena tržní, cena spočítaná výnosovou metodou atd. Hrozný problém, nemají v tom šanci se orientovat vlastníci, ale ani samosprávy, protože jakmile zvolíte jednu metodu, někdo vás napadne, že tou druhou metodou to mohlo být pro to město lepší - buď levněji koupit, nebo dráž prodat. Takže si myslím, a to skutečně není na pozměňovací návrh ani na poslanecký návrh zákona, to chce důkladnou legislativní debatu o tom, jak zjednodušit pravidla ohledně oceňování pozemků včetně pozemků určených pro infrastrukturu. Takže bych poprosil, aby to vláda pokud možno co nejrychleji řešila nějakým standardním legislativním procesem, abychom společně našli jednodušší pravidla. Pomůže to všem - jednak těm, kteří vykupují, ale také těm, které veřejná správa požádá, aby svůj majetek, ať už městu, kraji, obci nebo státu, prodali. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych skutečně ještě požádal pana ministra velice naléhavě, protože my cítíme stejně jako on, že je potřeba něco rychle změnit, abyste to zvážili. Já v tom předkladu, který oficiálně projednáváme, vidím obrovské riziko obchvatu Plzně. Tady Sněmovna kdysi přijala speciální zákon, a pokud by se podle něj stavělo, tak existovalo riziko, že by bylo dosaženo přesného opaku, to znamená, že by se ta lhůta enormně natáhla, protože podle některých právních názorů vlastně, pokud by to někdo dal k Ústavnímu soudu, tak ten zákon by neměl šanci přežít, a naopak by se vše zdrželo, takže se klasicky D5 kolem Plzně stavěla podle standardních zákonů. A tady se obávám, že může nastat obdobná situace, dokonce může být vymrháno obrovské úsilí lidí, kteří dojednají smlouvy, občané budou uvedeni - ti majitelé pozemků dotčených - je tady zakládáno nerovné právo výkupu mezi obcemi a vlastně státními institucemi víceméně na obdobný účel a podobně.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Vácha s faktickou poznámkou? (Poslanec Vácha souhlasí.) Tak v tom případě máte dvě minuty, pane poslanče. Prosím.

 • Poslanec František Vácha: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, to není ani tak faktická poznámka, jako spíš upozornění nebo dotaz. My se teď rozhodneme - nebo vy s největší pravděpodobností schválíte to, že jeden jediný člověk rozhodne o tom, jestli metr pozemku bude stát 100 korun, nebo 1 600 korun. Lusknutím prsty rozhodne o tom, jestli bude stát jeden metr 100 korun, nebo 1 600 korun. Bez jakékoli kontroly.

  Já bych se chtěl zeptat pana... (Zprava nápověda: Je možné přímo.) Přímo můžu? Já bych se chtěl pana ministra zeptat, jestli je schopen odolat pokušení rozhodovat sám o takovýchto částkách a jaké budou na ministerstvu mechanismy, které ho budou kontrolovat v tom, aby toto rozhodnutí nebylo možno zneužít různými zájmovými skupinami. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Tolik tedy k obecné rozpravě. Žádného dalšího přihlášeného nemám. Končím obecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou. Mám zde přihlášku pana poslance Šidla a registroval jsem přihlášku pana poslance Stanjury. Pan poslanec Šidlo, potom pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já se přihlašuji k mému pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument 951. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se formálně přihlašuji ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny jako sněmovní dokument číslo 957 a 958.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Kolovratník, pan zpravodaj. Prosím.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, já bych teď rád k další proceduře. Já bych podal návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením této novely na 48 hodin. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Budeme o tom hlasovat. Pokud v podrobné rozpravě nikdo nechce vystoupit, tak podrobnou rozpravu končím a umožním závěrečná slova, zeptám se - asi pan ministr si přeje - ano, přeje si závěrečné slovo. Máte prostor, pane ministře.

 • Ministr dopravy ČR Antonín Prachař: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem si v rychlosti napsal pár poznámek a budu se snažit vám vysvětlit a vyvrátit některé námitky, které tady byly.

  Co se týká šestnáctinásobku a obavy, že každý z občanů bude čekat na šestnáctinásobek a automaticky se nebude věnovat navrženým lhůtám a bonusu, které jsou v kompetenci ředitele investorských organizací. Já bych chtěl připomenout, že pořád tady máme zákon a náš návrh neruší institut vyvlastnění. To znamená, my nemáme za povinnost čekat na nabídku šestnáctinásobku, ale v odůvodněných případech se můžeme dostat hned do procesu vyvlastňování. K tomu, co je odůvodněný případ, se dostanu ve svém vystoupení na jednom příběhu.

  Říká se - zákon 416, jestli se jedná o zemědělskou či jinou půdu. Skutečně zákon 416 se zabývá výkupem zemědělské a lesnické půdy a tato půda je vykupována v tom, jak je zapsaná v katastru. To znamená, tento zákon, který byl přijat v roce 2009, vyřešil jednu podstatnou věc - zabránil spekulacím. Fungovalo to tak, že se vykupovala zemědělská půda a podle územního plánu se následně prodávala jako stavební. Tento zákon tomuto zabránil a my tento princip neměníme, tzn. pořád se bavíme o zemědělské půdě.

  Co se týká počtu vyvlastnění. (Velký hluk v sále.) Omlouvám se, ale nemám tady aktuální přehledy ohledně počtu vyvlastnění, jenom vím, že na silnici R35, o které tady byla zmínka, se řádově jedná o stovky potenciálně vyvlastňovacích řízení. Nicméně z minule tady mám jednu informaci pro vás, abyste si udělali srovnání. Obchvat Kolína, silnice 1/38, tam bylo 72 vyvlastňovacích případů ze 104 katastrálních pozemků a ten proces trval čtyři roky. Takže pokud půjdeme do vyvlastňovacích řízení a budeme respektovat obecně soudní lhůty, tak se bavíme v řádu let. Toto není na urychlení dopravní výstavby, dopravní infrastruktury. Toto je definitivní zastavení. Plus náklady občanů a náklady státu ve správních řízeních.

  Co se týká úpravy zákona, my navrhujeme ze stávajícího dvojnásobku maximálně šestnáctinásobek. My žádné jiné změny neděláme. Omezujeme to třemi čtvrtinami ceny stavebních pozemků v cenách a místech obvyklých.

  Co se týká podmínek oceňování. Zákon 416 neřeší způsoby oceňování. Ani tady nedochází k žádné změně. Toto je otázka jiného právního předpisu.

  A teď si dovolím vám povědět příběh, kde je ten šestnáctinásobek a proč to tak je. Dříve, před účinností tohoto zákona, se prodávala zemědělská a lesnická půda v řádu sto korun, v rozmezí 120 až 250 korun. Vyberme si příklad, že cena této půdy se prodává za 160 korun. Dneska má cenu podle katastru, ceny a místa obvyklé, 15 korun. Pokud použijeme osminásobek v kompetenci ředitele podle přesně stanovených pokynů, dostaneme se na částku 120 korun. Tady vidíme rozdíl 40 korun a to je zjevná nespravedlnosti podle toho, co se prodávalo před účinností. To znamená, na základě písemné žádosti a zdůvodněné ředitelem investorské organizace ministr dopravy může udělit výjimku. Může udělit výjimku a zvýšit tak tu bonifikaci na dvanáctinásobek, a tím dorovná tuto cenu, která byla před účinností zákona. Toto je smyslem. Neznamená to automaticky, že používáme šestnáctinásobek. A pokud by někdo čekal na šestnáctinásobek, tak půjdeme do režimu vyvlastňovacího řízení.

  Co se týká poznámky pana poslance Kučery, jak probíhá legislativní proces. Ministerstvo dopravy navrhlo změnu. Požádalo vládu a Legislativní rada vlády dala doporučení. To znamená, že zákon byl projednán řádně v Legislativní radě vlády a bylo dané souhlasné stanovisko.

  Co se týká připomínky nebo pozměňovacího návrhu pana poslance Šidla. Já bych jenom chtěl říct, že dneska obce a města vykupují pozemky dráž, než je to ustanoveno v zákoně. Na obce a města se toto pravděpodobně nevztahuje. Dokladem toho jsou i výrazné aktivity a pomoc obcí vůči Ředitelství silnic a dálnic, které se aktivně vkládají samy a vykupují tyto pozemky, které následně potom prodávají pro stát. Skutečně se jedná o výkup v zájmu státu, tzn. jedná se o výkup pro silnice, dálnice a silnice první třídy, které jsou financovatelné z operačního programu Doprava ze spolufinancování Evropské unie, což silnice a dopravní stavby v majetku obcí a krajů financovatelné nejsou. To jsou pravidla používání fondů Evropské unie.

  Co se týká námitky, resp. pozměňovacího návrhu pana poslance Stanjury. Já si skutečně nemyslím, že by bylo dobré vracet ceny výkupu pozemků před účinnost tohoto zákona, protože bychom se mohli dostat do situace tak, jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu, nebo tak, jak jsem to pochopil, že znovu se nám rozběhnou záležitosti kolem spekulací a budeme vykupovat pozemky určené pro dopravní infrastrukturu podle územních plánů. Tady se skutečně jedná o zemědělskou půdu a na tom nic neměníme. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Ještě než přistoupíme k hlasování, s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím o klid!

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já bych fakt chtěl, abyste mě poslouchali, protože jsem nechtěl vystupovat, ale pan ministr projevil absolutní neznalost. Tak kdo z vás kdy slyšel o regionálních operačních programech, prosím, řekněte panu ministrovi, že gros těch peněz jde na silnice druhé a třetí třídy. A pan ministr tady řekne: "Kraje nemohou čerpat evropské peníze na silnice." Neuvěřitelná věta. Nechte si to spočítat u své kolegyně z MMR. Ta vám řekne, kolik miliard který region a který operační program vyčerpal v tomto operačním období 2007 až 2013. Neříkejte, že kraje a obce nemohou čerpat na silnice. Není to pravda! Můžete kývat hlavou. Já vám můžu citovat třeba Moravskoslezský kraj. Kus jižního obchvatu Opavy zhruba za 400 mil. korun vybudoval Moravskoslezský kraj a asi 75 % získal z regionálního operačního programu. Takže není pravda, co jste takhle autoritativně řekl, že kraje nemohou čerpat. Čerpají, a velmi úspěšně. Zeptejte se v kterémkoliv z těchto regionů. Je to jedna z nejúspěšnějších součástí sedmi regionálních operačních programů. To za prvé.

  Za druhé. Proč města ve valné většině případů vykupují, jak vy říkáte, drážně stát? Protože nastavila jasná transparentní pravidla, nejsou tam výjimky a nechtějí vydělat na vlastnících půdy a chtějí se se svými občany domluvit. Proto je to o něco dražší a taky je to mnohem rychlejší, protože se nesnažíme ušetřit na nepravém místě. A teď se musím pana ministra zeptat, ať mi řekne, co je pravda. Nejdřív nám tady popisoval, jak on bude moudře postupovat s tím koeficientem až šestnáctinásobku. Dovolím si připomenout jeho slova asi před pěti minutami. Říká: "Vezmeme cenu, která byla platná před novelou." Myslím, že jste říkal 160 korun. "Teď vyjde 15 x 8 je 120. Já mohu rozhodnout, že těch 40 korun přidám, nebo ne." V pořádku. A pak řekne: "Odmítám návrh poslance Stanjury, který by jasně říkal, že ten člověk dostane 160 korun." Protože říkám, že se vrátíme k tomu, co bylo. A vy říkáte: "Ano, ale já rozhodnu, jestli to tak bude. A když to vyjde jinak, tak můžu přidat, anebo nemusím." A když my navrhujeme jasná pravidla a říkáme to samé, protože před chvílí jste řekl, že musíme dát cenu stejnou, jako byla, a když navrhnu, aby to bylo legislativně, čistě, bez toho, že někdo může, či nemusí, tak je to špatně. Ale když to udělá pan ministr s tím, že on bude ten dobrák, který tam připadá těch 40 korun, tak je to dobře.

  Tak sami zvažte, co je lepší, co je transparentnější, která z metod má menší korupční prostor a která z metod má větší korupční prostor. Kdyby o tom pan ministr nemluvil, jak on tuto zjevnou nespravedlnost svým rozhodnutím napraví, tak s ním nepolemizuji, že má dostat 160 korun. Jenom říkám, že to má být v zákoně a má to být znalcem, a ne individuálním rozhodnutím ministra nebo ředitele. A sami si poslouchejte ty věty: "Ředitel investorské organizace bude mít kompetenci navrhnout zvýšenou cenu." No to je všechno, jen ne jasná pravidla! Bude mít kompetenci nějaký ředitel investorské organizace. Samozřejmě generální ředitel ŘSD to posune na závody, protože samozřejmě nemůže posuzovat celou republiku, takže několik ředitelů ve druhé nebo třetí řídicí linii ŘSD bude mít kompetenci navrhovat vlastníkům cenu. A když se s tím Pepou bude znát, tak mu nabídne lepší cenu, a když se s ním bude znát a nebude mu sympatický, tak mu může nabídnout horší cenu. Já neříkám, že to udělá, ale ten zákon to umožňuje a pan ministr to takhle zdůvodňuje.

  A my říkáme: dejme jasná pravidla bez možného vstupu ředitelů, ať už generálního, či lokálního, bez toho, aby pan ministr konal dobro. Možná jsem to teď pochopil, jestli je to tak, nechce se mi tomu věřit. My jsme chtěli jasná pravidla a tam žádný dobrák není, maximálně Sněmovna, že schválila zákon, kdežto pan ministr chce, aby on byl ten dobrák, který těch 40 korun k této nespravedlivé ceně svým individuálním rozhodnutím vlastníkovi přidá. To by bylo, aby to vlastník neocenil a pak ho příště nezvolil, když to byl on, kdo mu cenu zvýšil! (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, já vám sice nebudu bránit ve vystoupení, pouze upozorňuji, že znovu otevřete rozpravu, pokud vystoupíte. Prosím. (Neklid v sále.)

 • Ministr dopravy ČR Antonín Prachař: Už se nechci vyjadřovat k výpočtům a podobně. Myslím si, že si za tím stojím, a nejde o to, abych byl zvolen. Skutečně ne. Jenom chci uvést na pravou míru. Já jsem použil operační program Doprava a ten skutečně není na financování silnic druhé a třetí třídy, nicméně regionální operační program použitelný je. To jenom na vysvětlení.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Musím se zeptat, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Novotný.

 • Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, já bych přece jenom chtěl vyzvat zejména zástupce nových politických subjektů v této Sněmovně, aby se zamysleli nad tím, že jedním je základních atributů činnosti Sněmovny by mělo být, že by v naší zemi vytvářela víceméně stejné podmínky a víceméně stejný přístup pro nejrůznější úrovně rozhodování. Já se svou zkušeností ze samosprávy jsem zažil v poslední době ona léta vývoje, kdy jakákoliv tolerance k zohledňování veřejného zájmu, jakékoliv hýbání cenami ve veřejném rozhodování bylo v podstatě nejprve velmi omezeno legislativně či různými metodickými pokyny ministerstev a podobně, a v poslední době je tahle praxe velmi často předmětem nejrůznějších výslechů a podobných věcí.

  Jedno z prvních opatření, které zavádíte, je, že jednomu ze svých vyvolených tuto pravomoc dáváte. Zároveň tyto týdny a měsíce zástupci vašich různých regionálních volebních štábů obesílají radnice podle příslušných zákonů s žádostí o informace o nejrůznějších majetkoprávních operacích, které radnice dělají. Chystáte se do volební kampaně, připravujete se na to, jak budete komunální politiky zkoušet z toho, jestli neměla nějaká cena být o 15 korun vyšší, a zároveň tady vytváříte prostor, který je řádově úplně jiný v zohledňování pro individuální osoby, které jsou zákonem dokonce definovány. Zkuste se nad tím zamyslet. A já vám říkám, že my, až vy nás budete obviňovat na komunální úrovni, vám budeme vracet to, že jakékoliv vaše výroky budou nevěrohodné ve chvíli, kdy teď schválíte toto jako princip.

  Čím se liší strategické rozhodování samosprávy o podstatných věcech rozvoje měst? Proč ta samospráva nemůže zohlednit nic a najednou jsou tady rovní a rovnější a ministr dopravy či zástupci investorských organizací budou mít toto právo? Zkuste se zamyslet sami nad sebou a všechny vaše výroky, kterými budete osočovat ty, kteří rozhodovali v minulých letech, budou po tomto vašem rozhodnutí naprosto nevěrohodné. Buď platí stejná pravidla pro všechny, anebo vy jste si rovnější. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Mám tady faktickou poznámku pana poslance Borky. Není tomu tak. To byl omyl. Pan poslanec Stanjura. ***

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych ještě rozuměl tomu, když některý z ministrů řekne, že taková podrobnost se nedá uvést do zákona, a v tom zákoně je zmocnění vydávat nějakou podzákonnou normu, například nařízení vlády. To si myslím, že mnohdy je to lepší, je to pružnější, zejména když se to týká technických věcí. Ale tady podle mne je to absolutní novum v legislativě. My projednáváme zákon a jako argument je, že vyjde interní metodický pokyn ministra dopravy. Ale ten nemá žádnou váhu! Možná na ŘSD, ale to je tak všechno. Nebo na SŽDC, abych nebyl obviněn, že jsem někoho zapomněl. Takže ne že bych to podpořil, ale aspoň to mohlo být nařízení vlády a ne interní metodický pokyn ministra dopravy. Co to je v legislativě? Já tomu rozumím, že se neodvoláváte v tom textu na interní metodický pokyn. To by ta legislativní pravidla prostě nezvládla. Tak ale potom o tom prosím nehovořte! Protože vy tady dáváte pravidla, jak říkal Martin Novotný, 1 až 16, a chcete je regulovat interním metodickým pokynem a rozhodovací pravomocí jednoho jediného člověka. Ani do nařízení vlády jste to nedali. Ani té vládě nevěříte. Já sám budu cenotvůrce. Já jsem to říkal na hospodářském výboru. Pan ministr dopravy se rozhodl, že bude cenotvůrce na celém území České republiky. Současně jsme kladli mnozí v té debatě otázky, co to udělá, když se třeba použije ten šestnáctinásobek, s cenou obvyklou v tom regionu. Že není pouze ta komunikace. Tam probíhají obchody jiné, ať už mezi privátními vlastníky, nebo mezi veřejnou správou a privátními vlastníky, a velmi často je podkladem k vyjednávání či k prodejní ceně nebo kupní ceně cena v místě obvyklá. Tímhle způsobem, pokud se tam uplatí až ten šestnáctinásobek, razantně změníme podmínky pro jiné obchody a pro jiné majetkové přesuny. A nevím, jestli to zrovna je naším cílem.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalšího do rozpravy nemám. Zeptám se tedy ještě jednou, zda je zájem o další závěrečná slova. Pan zpravodaj, ano.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Já se k závěrečnému slovu přihlásím. Děkuji za ty připomínky, vnímám je. Chci také poděkovat za zmínění silnice R35. Jak víte, já jsem z Pardubického kraje, kterého se ta silnice bytostně dotýká. Děsí mě zprávy o tom, jak dnes silnice opět stála, jak se tam nedávno stala smrtelná nehoda. Tohle je pro mě prostě priorita nejvyšší, kdy musíme něco udělat. A vy všichni dobře víte, že to je nejenom kvůli silnici R35. Přesto za tu zmínku chci panu poslanci Stanjurovi poděkovat.

  Za sebe osobně musím říci, že sám jsem se také ptal a čekal vysvětlení, jak to bude s onou výjimkou, a ze strany ministerstva jsem přesvědčen a věřím, že to prostě bude fungovat, a bude to fungovat tak, abychom prodeje těch pozemků, resp. výkupy pozemků ze strany státu, prostě rozjeli. To je nejvyšší priorita k dnešku. A snad vás ještě chci přesvědčit nebo předběžně informovat o tom, že už teď se diskutuje mnohem větší změna. Je to další fáze přípravných prací, zákon o liniových dopravních stavbách, který by na toto měl nějakým způsobem navázat. Jestli se nepletu, tak je v legislativním plánu vlády někdy na podzim tohoto roku. Omlouvám se, nevím přesně na kdy.

  Každopádně teď k tomuto zákonu registruji pozměňovací návrhy č. 951, 958 a 957 v tomto pořadí, jak bylo navrhovateli požádáno o ně hlasovat ve třetím čtení.

  Pane předsedající, požádal jsem o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Takže budu prosit o hlasování tohoto návrhu. Předpokládám, že v pátek v tomto týdnu se dostaneme ke třetímu čtení. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, vím o tom, a pokud si pan ministr nepřeje závěrečné slovo, tak právě teď je prostor na hlasování o návrhu na zkrácení. Já jsem tady asi před 15 minutami zaznamenal návrh na odhlášení, tak abych nebyl obviněn z toho, že jsem někoho přehlédl, tak vás poprosím o novou registraci.

  Budeme tedy hlasovat o návrhu, který přednesl pan zpravodaj, abychom v tomto tisku zkrátili lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

  Hlasování má číslo 92, přihlášeno je 149, pro 108, proti 21. Tento návrh byl přijat a já končím druhé čtení tohoto návrhu.

  Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a předám řízení schůze.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat projednáváním bodu

  Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Antonín Prachař. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 • Ministr dopravy ČR Antonín Prachař: Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vládní návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zejména řádnou implementaci právních předpisů Evropské unie do českého právního řádu. Vládní návrh dokončuje transpozici evropské směrnice 2011/82/EU o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu a směrnici 2006/126/ES o řidičských průkazech a jejich dvou novel.

  Z věcného hlediska obsahuje předložený návrh zejména poskytování základních informací o dopravním přestupku v úředním jazyce jiného členského státu Evropské unie, není-li přestupce občanem České republiky. Jedná se o dokončení transpozice směrnice 2011/82/EU. Výměna informací o udělených řidičských oprávněních a řidičských průkazech mezi členskými státy Evropské unie souvisí se zahájením provozu elektronického systému výměny těchto informací v rámci Evropské unie. Je to tzv. systém RESPER. Tady bych chtěl podotknout, že několikrát už byla Česká republika kritizována ze strany Spolkové republiky Německo o neposkytování takovýchto informací, resp. nemožnosti poskytování takovýchto informací.

  Dílčí úpravy dále ve vymezení skupin vozidel, pro která se udílí řidičská oprávnění, navazují na jednání s Evropskou komisí a odstraňují některé drobnější technologické nedostatky. Tady je příklad řidičského oprávnění skupiny D1 mikrobusů, kde je potřeba učinit nápravu. Dále jsou to dílčí úpravy vymezení výcvikových a zkušebních vozidel v souvislosti se změnami směrnice 2006/126/ES. Mění technické parametry vozidel a umožňují i širší využití automatizovaných a poloautomatizovaných řadicích systémů.

  Vládní návrh projednal hospodářský výbor, který nakonec doporučil Poslanecké sněmovně vládní předlohu přijmout bez pozměňovacích návrhů. Přijetí vládního návrhu je nezbytné z hlediska plnění povinností, které České republice plynou z jejího členství v Evropské unii. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisk 173/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Pavel Čihák. Prosím, máte slovo. ***

 • Poslanec Pavel Čihák: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, pan ministr zrekapituloval celou situaci poměrně podrobně a já zrekapituluji projednávání vládního návrhu tak, jak probíhal.

  V prvním čtení byl návrh zákona zamítnut a předán na projednání do hospodářského výboru, kde jsme 22. 5. tento návrh projednali a bylo vydáno usnesení pod číslem 54, které doporučilo Poslanecké sněmovně projednat a schválit návrh zákona ve znění pozměňovacího návrhu Františka Laudáta. Na jeho návrh bylo projednávání 2. čtení v Poslanecké sněmovně minulý týden staženo a návrh vrácen do hospodářského výboru, kdy ve čtvrtek 12. 6. došlo opět k projednání této novely. Bylo vydáno další usnesení, pod číslem 63, které revokuje původní usnesení číslo 54 a doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit tisk 173 v původním změní předloženého vládního návrhu.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Huml. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den, dámy a pánové, já mám v systému pozměňovací návrh, je můj osobní, a v podrobné rozpravě ho načtu. Teď bych krátce chtěl zdůvodnit, co v tom pozměňováku je.

  Mám tam tři body, které se budou hlasovat každý zvlášť. První se týká odtahů vozidel městskou policií. Já to přirovnám k tomu, že je to donucovací prostředek - odtažení auta. (Nesouhlas některých poslanců.) Je. Přirovnám to k tomu pouze. A když máme různé druhy donucovacích prostředků, tak máme pouta, hmaty, chvaty a také střelbu zbraní. A nebudu střílet do někoho, kdo jenom udělá nějakou nadávku nebo ukradne pár drobných. A když zaparkujete na špatném místě nebo na placeném parkovišti, tak policie má také dvě možnosti - má možnost buď nasadit botičku na to, aby docílila toho, že ztotožní pachatele a potrestá ho, anebo použít důraznější prostředek, znamená odtáhnout auto.

  Já jsem nemohl být na hospodářském výboru, když se načítal původní pozměňovací návrh, Laudátův, který je označován jako Laudátův, ale není Laudátův, a nakonec byl ten stažen. Já jsem v době pracovní neschopnosti vypracoval návrh, který jsem dal do veřejného prostoru k diskusi. A musím říct, že se ozvalo poměrně hodně lidí a mám několik příběhů. Já jsem ty příběhy napsal do zdůvodnění pozměňovacího návrhu, který má zhruba 12 listů, ale jeden stojí za všechny, ten tam není a ten vám teď odvyprávím.

  Matka dvou dětí, z nichž jedno bylo nemocné, potřebovala ty děti odvézt do školky, tedy to jedno dítě, tak si vzala obě, i to nemocné, do auta. Před školkou nebylo možno zaparkovat jinde než na vyhrazeném parkovišti a to jedno nemocné nechala v autě a s tím druhým, zdravým, běžela do školky na to, aby ho tam předala. Zdržela se pět, maximálně sedm minut. A když se vrátila zpátky, tak to druhé nemocné dítě, co bylo v autě, už bylo na jeřábu i s tím autem. Takže to je také důvod pro to, abychom trošičku rozlišili, kdy je potřeba nasadit těžkou techniku, tedy odtahovat vozidla, a kdy je možnost to vyřešit botičkou, toho pachatele si slovit, když nám tam přijde, a teprve potom mu dát pokutu.

  Dal jsem do pozměňovacího návrhu i tři možnosti, resp. tři časové lhůty, po kterou by tam měla ta bota být, než se to auto odtáhne: tři hodiny, šest hodin anebo tedy tuším dvanáct a budeme o tom hlasovat jakoby zvlášť. Neřeší to vůbec situaci, kdy to auto stojí a překáží. Tam se mým pozměňovacím návrhem vůbec nic nezměnilo. Řešíme jenom to, když je v tzv. zónách placeného stání, houfně ošetřených.

  Druhý bod se týká bodového systému. Přiznávám, že ho trošku kultivuji. Byl jsem vždy příznivcem bodového systému a myslím si, že má velký vliv na nehodovost. To stále platí a trvá. Ale porovnávám dvě věci. Rejstřík trestů, tzv. trestných činů, nebo tedy dneska zločinů a přečinů, eviduje historii pachatelů daleko závažnějších deliktů, než jsou dopravní přestupky, a i tam existuje zahlazení. U nejméně sankcionovaného trestného činu, který se vyjadřuje peněžní pokutou, zahlazení výkonu trestu může být už po roce. Po roce se na pachatele hledí, jako kdyby nebyl trestán, a my máme u dopravních přestupků v evidenci delikty, které jsou staré 20 let, 10 let. Jak dlouho budeme evidovat dopravní přestupky? To jsem si položil otázku. A protože se na mě obracejí lidé, kteří jsou bodovým systémem vyzváni k tomu, aby vrátili řidičský průkaz po dosažení 12 bodů, a zabývám se tím, cítím se být právníkem, tak jsme zjistili, že je lhůta tři roky dneska podle nového správního řádu, podle kterého už není možné udělat přezkum žádného přestupkového řízení a ani obnovu. V podstatě ještě existuje skartační lhůta, že delikt už ani není dohledatelný. Městská policie ho skartovala, ale v evidenci stále ten delikt má řidič, dotyčný pachatel, ale už nemá možnost se bránit, protože v momentě, kdy se to do systému dopravních přestupků zapisuje, tak to ten dotyčný nedostane jako informaci vůbec. To se nikomu neříká.

  Takže v duchu toho, že tady existuje rejstřík dopravních přestupků, jsem zapracoval to písmeno b), kde bychom podle mého soudu k deliktům starším tří let neměli přihlížet v bodovém systému.

  A třetí, poslední věc, je taková drobná. U většiny případů, kdy to chodí k soudu, kdy se přezkoumává správní rozhodnutí soudem, tak se staví lhůty, to znamená, staví se výkon trestu. Jinými slovy, ten člověk jako by ještě měl mít možnost jezdit, dokud soud to nepřezkoumá. To upravuje písmeno c).

  Já bych poprosil o podporu napříč politickým spektrem. Děkuji. Týká se to všech.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou poprosím k mikrofonu pana poslance Schwarze. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý den. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, já to zkusím do dvou minut. Prosím vás, já rozumím, co pan kolega Huml chtěl říct, ale vyzkoušel jsem si službu u jedné složky, u té státní, i u městské a nezvedejme ruku pro něco, co platí možná tady v Praze. Neposuzujme všechny městské policie podle toho, co je v Praze. Každá městská policie funguje jinak. Nepadlo tady, jestli jsou to modré zóny, nebo nejsou. Prosím vás, odtahy. V žádném případě odtah není donucovací prostředek. To, že se někdo odtahem živí, některé městské policie, tak tomu řediteli musel dát někdo nějaké úkoly, aby to sypalo do městské kasy, ale to tak také nemusí být pravda. Odtah může být řešen pouze v rámci blokového řízení, může to být hlídkové vozidlo, jak jsem to provozoval v minulosti já jako ředitel a netrestal jsem tím lidi. Naopak jsme dělali i bezpečnostní odtahy. Mnohdy kolikrát bezpečnostní odtah pomůže člověku v tom, že ztratím klíčky, ukradnou mi kabelku, tak si nechám zadarmo odtáhnout domů vozidlo na hlídané parkoviště a jsem v klidu, nikdo mi ho z ulice nesebere. Prosím vás, není třeba jenom tady podle jednoho města, kde mnozí asi jste byli odtaženi nebo dostali jste obrovskou pokutu za to, že byl proveden odtah, ale není to všude stejné. Ve většině případů, a věřím tomu, to funguje také tak, že odtahem je člověku i pomoženo. Nehledejme jenom trest v tom odtahu. O to bych vás chtěl poprosit.

  A dále. Až bude státní policie dělat všechno to, co má, dopravu, kterou odbřemenila na městské policie, budu jeden z prvních, který si oddychne a zvedne ruku pro to, aby městské policie opravdu dělaly jenom ta v uvozovkách hovínka a nedělaly odtahy, až všechno tohle státní policie bude dělat, až bude sbírat kadavery, mrtvá zvířata a všechno, určitě zvednu ruku, ale pro toto nemohu. To je všechno. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Adámek. Adamec, omlouvám se.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, paní předsedající. Ono to je jedno. V zahraničí mi říkají Adámek, protože si to jinak neumí přeložit, takže já jsem na to zvyklý. Připadám si tu jak v cizině. (Pobavení.)

  Já možná jsem chtěl zareagovat na slova kolegy Schwarze ohledně městských policií. Já si myslím, že on to neřekl úplně přesně, protože to, že městské policie fungují s různým přístupem ke svým občanům, turistům, návštěvníkům, to je asi pravda, záleží to na osvícenosti velitelů, nicméně bych řekl, že my z pozice této dolní komory Parlamentu ČR musíme uvažovat trošku jinak. Městská policie všude funguje stejně podle stejného zákona. A to si myslím, že je potřeba takto to říkat. Děkuji. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím.

  Táži se pana ministra či pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

 • Ministr dopravy ČR Antonín Prachař: Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych se jen krátce vyjádřit k pozměňovacímu návrhu pana poslance Humla. Projednávali jsme na hospodářském výboru za mojí účastí pozměňovací návrhy a nakonec Ministerstvo dopravy doporučilo přijetí této normy bez pozměňovacích návrhů. Máme k tomu čtyři důvody. Jedná se o skutečně transpozici evropské směrnice. Jedná se o nápravu řidičských průkazů v kategorii D. Jedná se o výcvik pro získání řidičského oprávnění s použitím automatických a poloautomatických řadicích systémů. A jedná se hlavně o řešení přestupků, které může spáchat český občan na území jiného státu. Myslím si, že tyto důvody jsou víc než řešit odtahy. Samozřejmě Ministerstvo dopravy je připraveno, pokud budou k tomu důvody, otevřít v dalším období novelu zákona, protože to, co pan poslanec navrhuje, je skutečně napříč. Bavíme se od odtahů přes bodový systém až po lhůty rejstříku dopravních přestupků a přezkoumání soudem. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Pavel Čihák: Vážená paní předsedající, jenom v rámci opravy legislativně technické chyby bych načetl odstavec číslo jedna v přesném znění: V části druhé článek tři se v § 62 slova "§ 42 odst. 4" nahrazují slovy "§ 42 odst. 5".

  Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím pana zpravodaje, aby se potom na toto odkázal v podrobné rozpravě.

  Zahajuji tímto podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Huml.

 • Poslanec Stanislav Huml: Já se tímto přihlašuji k tisku 872, tedy k pozměňovacímu návrhu zavedenému v systému pod číslem 872. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím pana zpravodaje, aby načetl svoje návrhy.

 • Poslanec Pavel Čihák: Děkuji. Za prvé navrhuji zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. To je první návrh. Dále požaduji opravu legislativně technické chyby, tak jak jsem ji přečetl. Nebo mám ji přečíst znovu?

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nemusíte, je to načteno.

  Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda pan navrhovatel a pan zpravodaj mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

  Ještě se táži pana zpravodaje - tady proběhl návrh na zkrácení lhůty - jestli tomu tak je? (Pobavená reakce z lavic.) Dobrá.

  Ještě musíme hlasovat o zkrácení lhůty na 48 hodin. Všechny vás odhlásím a znovu přihlásím. Prosím, přihlaste se svými kartičkami.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 93, do kterého je přihlášeno 146 poslanců, z toho pro 134, proti 4. Konstatuji, že návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu

  Poprosím o ztišení hladiny hluku. Děkuji.

  Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rád bych poděkoval za dosavadní vstřícný přístup při zrychleném projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o odpadech především v oblasti nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

  Dovolte mi stručně shrnout obsah návrhu zákona. Vládní návrh zákona má především za cíl zajistit transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Hlavní změny stávající právní úpravy spočívají v rozšíření rozsahu věcné působnosti právní úpravy nakládání s elektrozařízeními, nové úpravy některých definic, zavedení nového institutu pověřeného zástupce výrobce, zjednodušení administrativní podoby seznamu výrobců elektrozařízení a elektronizace zápisů v tomto seznamu, rozšíření povinnosti posledních prodejců odebírat použitá elektrozařízení, navýšení minimální úrovně využití elektroodpadu od 15. srpna 2015, zřízení centrálního registru míst zpětného odběru a dalších parametrů.

  Jenom bych si dovolil připomenout v této souvislosti, že proti České republice je od 31. března letošního roku vedeno řízení o porušení smlouvy ve věci včasného neprovedení směrnice OEEZ, to je právě o těch elektronických zařízeních, ze strany Evropské komise, neboť lhůta pro transpozici této směrnice uplynula dne 14. února 2014.

  Návrh zákona byl projednán 21. května 2014 ve výboru pro životní prostředí a v rámci tohoto projednání výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválení vládního návrhu zákona s několika pozměňovacími návrhy. Jedná se především o stanovení konkrétních požadavků na hustotu míst zpětného odběru pro elektrozařízení pocházející z domácností. Dále se navrhuje doplnění ustanovení o refundacích příspěvků ze strany kolektivních systémů, pokud žadatel prokáže, že elektrozařízení po uvedení na trh v České republice vyvezl nebo dodal do jiného členského státu.

  Dále vládní návrh zákona, který se týká elektrozařízení a elektroodpadu - bylo pozměňovacím návrhem pana kolegy Oklešťka navrženo doplnit o další oblasti. Jedná se o nakládání s komunálním odpadem, tedy zavedení povinného třídění kovů a tzv. biologicky rozložitelného komunálního odpadu - ve zkratce BRKO, budu ho dále používat, abych zkrátil projednávání -, zákaz skládkování určených odpadů, stanovení termínu zákazu skládkování, změna podmínek pro využití odpadu jako technického zabezpečení skládek a změny v poplatcích za ukládání odpadů.

  Chtěl bych jenom říct, že povinnost zavést oddělený sběr papíru, plastů, skla a kovů od roku 2015 je stanovena článkem 11 směrnice 2008/98/ES o odpadech, a ač jsou v současné době takovéto odpady v naprosté většině obcí v České republice odděleně už sbírány, je nezbytné tuto povinnost výslovně stanovit v zákoně. Zavedení odděleného sběru biologické složky komunálních odpadů je pak nezbytné pro splnění cíle pro odklon těchto odpadů od skládkování, který je stanoven směrnicí 1995/31/ES o skládkách odpadů. Do roku 2020 musí Česká republika snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů uložených na skládky na 35 % oproti jejich produkci v roce 1995. Bez zavedení povinného odděleného sběru biologicky rozložitelné složky komunálních odpadů není možné tohoto cíle dosáhnout. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí. Iniciativně tento návrh projednal také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 172/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro životní prostředí poslanec Josef Nekl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Josef Nekl: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážená vládo, dámy a pánové, byl jsem pověřen zpravodajstvím této vládní novely zákona č. 185/2001 Sb., sněmovní tisk 172, v rámci projednávání ve výboru pro životní prostředí. Pan ministr velmi podrobně zdůvodnil důvody projednávání tohoto zákona, zejména otázky zpracování a využití elektroodpadů, a samozřejmě také podrobně zdůvodnil i filozofii pozměňovacího návrhu, zejména pana kolegy Oklešťka.

  Tento návrh zákona projednal 20. května podvýbor výboru životního prostředí pro technickou ochranu přírody, kde se podrobně zabýval oběma pozměňujícími návrhy, které předložil jak pan kolega Zahradník, tak pan kolega Okleštěk. Výbor projednal tento návrh zákona na svém 32. zasedání - 32. usnesením na zasedání 8. schůze dne 21. května, kdy přijal usnesení, které je jako sněmovní tisk 172/1 v materiálech, které jsou určeny k tomuto bodu programu.

  V tomto usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, a doporučuje, abych s tímto usnesením seznámil i vás jako ctihodnou Poslaneckou sněmovnu, takže tímto tak činím. Odkazuji se též na slova pana ministra, který velmi podrobně zdůvodnil nutnost přijetí těchto zákonů i pozměňovacích návrhů, tak abychom se dostali do souladu s nařízením a směrnicemi EU a samozřejmě také abychom vyhověli všem požadavkům moderního způsobu života a ochrany životního prostředí v naší zemi.

  To je zatím vše. V podrobné rozpravě potom ještě načtu ještě sám jeden pozměňovací návrh. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Ladislav Okleštěk. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Takže vážená paní předsedající, vážená vládo, milí kolegové, jako člen výboru pro životní prostředí a člen výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsem samozřejmě byl jako předkladatel také tohoto návrhu povinen si svůj návrh nějakým způsobem zdůvodnit. Když jsem předkládal návrh ve výboru pro životní prostředí, tam jsem došel k závěru, že kolegové situaci chápou a že ji podporují, a proto jsem také iniciativně předložil návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jelikož jako starosta 20 let se odpady zabývám, cítil jsem potřebu, abych s tímto návrhem seznámil také kolegy starosty, kteří v tomto výboru sedí, a myslím si, že tato problematika se veřejné správy a rozvoje regionálního týká, tak jsem tento návrh předložil.

  Výbor pro veřejnou správu návrh projednal a navrhl usnesení. Obhajovat svůj návrh tady doufám, že není až tak moc nutné, nicméně řeknu vám asi tak zhruba princip. Myslím si, že ukládání odpadu do země není to pravé ořechové, co potřebuje náš stát, takže separace je přesně to, o co tady všichni usilujeme, byla nastolena nějakým způsobem, ale nemáme na to vydanou směrnici. Směrnici je možné vydat jedině tehdy, když bude projednán a bude schválen návrh neboli jeho novela, novela zákona.

  Seznámil bych vás s usnesením výboru pro veřejnou správu. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 10. schůzi po odůvodnění Ing. Bereniky Peštové, náměstkyně ministra životního prostředí, po zpravodajské zprávě poslance Ladislava Oklešťka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 172 projednat a schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni: paní poslankyně Havlová, pan poslanec Kučera, paní poslankyně Kovářová, pan poslanec Kudela, pan poslanec Böhnisch, pan poslanec Birke, pan poslanec Zahradník a také místopředseda sněmovny Petr Gazdík, který s přednostním právem zahajuje rozpravu. Prosím.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Předně bych na začátek chtěl říct, že pan ministr si ve své řeči značně odporuje. On hned na začátku říkal, že je to novela o elektroodpadu, na kterou ale bohužel je napasováno, řekl bych, kde co. Kde co jako zásadní rozhodnutí o tom, jak bude vypadat třídění či netřídění odpadu v České republice, jak bude vypadat skládkování či spalování odpadu v budoucnu, a také jsou na to napasovány jisté poplatky, které s tím velmi úzce souvisí. Chtěl bych se vyjádřit k tomuto návrhu zákona ze dvou rovin.

  První rovina - vyjádřím se k tomu jako komunální politik. Já nevím, jestli si, milí kolegové a kolegyně, zejména kolegové na levici, uvědomujete, co by přijetí tohoto návrh sociálně znamenalo. My jsme se tady před několika lety přeli a byly tady rozsáhlé obstrukce kvůli snížení podpory stavebního spoření ze 3 tisíc na 2 tisíce korun.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Olgu Havlovou.

 • Poslankyně Olga Havlová: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, kolegyně, vážená vládo, můj předřečník mi trošku vzal vítr z plachet, ale přesto tady řeknu, co jsem měla připravené, a v podstatě se budeme dublovat v tom, co už řekl on.

  Zabýváme se zde zákonem o odpadech, který byl projednáván ve výboru pro životní prostředí, kde byly schváleny pozměňující návrhy k tomuto zákonu. Jako k většině poslanců, i ke mně se dostaly alarmující informace o projednávání zákona ve výboru a o pozměňovacím návrhu, který byl ve výboru schválen.

  Zákon může mít velmi zásadní dopad na fungování trhu s odpadem, a proto je zcela logické a správné, že by se do jeho projednávání měly zapojit i subjekty na trhu, kterých se zákon přímo dotkne. Zákon byl projednáván na 8. schůzi výboru pro životní prostředí 21. května a kvůli důležitosti zákona požádala Česká asociace odpadového hospodářství oficiálně o vystoupení na výboru v rámci rozpravy. Toto vystoupení však nebylo dovoleno, a to ze zcela nestandardních důvodů. Bod byl totiž projednán zhruba o 25 minut dříve, než bylo stanoveno programem schůze, a to bez jakéhokoliv informování přihlášeného. Já nechci spekulovat, jestli by poté bylo rozhodnuto na tomto výboru jinak, ale pokud je přijímána tak zásadní novela zákona, přijde mi naprosto nestandardní, že se ani neudělí slovo asociaci, která zastupuje společnosti v oboru. Zejména tyto složité odborné návrhy zákona by neměly být přijímány bez diskuse s odbornou veřejností. Při vší úctě k Poslanecké sněmovně, porozumět zcela materii zákona, kterou tu projednáváme, není jednoduché, a oponentní stanovisko České asociace odpadového hospodářství a Sdružení zpracovatelů odpadů bychom si měli minimálně vyslechnout.

  Druhá věc, kterou beru jako ještě závažnější, je pozměňovací návrh, který byl načten na jednání výboru. Ten lze zcela s čistým svědomím označit za přílepek. Původní návrh zákona se totiž pouze omezuje na transpozici směrnice, s tím, že další potřebné změny v právní úpravě nakládání s elektrozařízením a elektroodpady, které jsou komplexní a systémové povahy, budou řešeny až v rámci připravované nové právní úpravy.

  Podle § 63 odst. 1 bodu 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny mohou pozměňovací návrhy pouze vypouštět, rozšiřovat nebo měnit některé části původního návrhu. Výborem přijatý pozměňovací návrh se však v žádném případě netýká problematiky nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, ale zcela zásadním způsobem mění další směřování legislativy odpadového hospodářství České republiky. Například 100 % navýšení poplatků za ukládání odpadů na skládku, zákaz skládkování stanovených druhů odpadů, zásadní změny v přerozdělování výběru poplatků, zásadní změny v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a další. Navrhované změny mají jednoznačně nemalý dopad na celý segment. Pozměňovací návrhy tedy nejenom nesouvisejí s jádrem zákona, ale také podstatně mění pravidla bez toho, aby to bylo prodiskutováno v řádném připomínkovém řízení.

  Dámy a pánové, projednávání tohoto zákona mi přijde zcela netransparentní, zejména od přijímání přílepků se všichni distancujeme. Také je zajímavé, že i sám pan předseda Poslanecké sněmovny i předseda výboru pro životní prostředí dostali od těchto asociací a české asociace dopisy, kde si tito lidé stěžovali na to, že nebyli přijati, nebyli vyslechnuti a do dnešního dne jim nebylo ani odpovězeno.

  Zákon by se měl tedy znovu ve výboru projednat, a proto také, stejně jako můj předřečník, navrhuji podle § 93 odst. 2, aby Sněmovna vrátila návrh zákona výboru pro životní prostředí k novému projednání.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se pár slovy vyjádřil k novele zákona o odpadech a zejména k pozměňovacímu návrhu poslance hnutí ANO, který přišel z výboru pro životní prostředí.

  Na minulé schůzi Sněmovny nám byla předložena malá technická novela zákona o odpadech, takzvaná elektronovela, která měla být schválena ve zrychleném čtení kvůli hrozícím pokutám ze strany Evropské unie. Já se teď nebudu vyjadřovat k tomu, že novela nebyla příliš dobře připravena, že posiluje monopolní chování oprávněné osoby, která zajišťuje zpětný odběr, že existují usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z podzimu loňského roku, která konstatují vážné znepokojení nad stavem soutěžního prostředí, že Ministerstvo životního prostředí zjevně zavádí nadbytečnou regulaci tam, kde již není nutná, a také že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatuje absenci efektivního dozoru orgánů veřejné moci tam, kde dochází k cenotvorbě. To tato elektronovela bohužel neřeší. To jsou velmi závažná zjištění, na která novela nereaguje. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, faktická poznámka by neměla souviset s obsahem a já také takovouto faktickou poznámku uplatním.

  Často se zneužívá pojmu přílepek. Přílepek je tehdy, pokud naroubujeme na změnu zákona zcela jiný zákon, který s problematikou nesouvisí. Neříkejme přílepek něčemu, co vlastně souvisí se zákonem a nejde za hranice jeho působnosti.

  To jen proto, že se to často objevuje. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Dámy a pánové, stanovisko klubu TOP 09 a Starostové zde jasně vyjádřil kolega Gazdík a kolega Kučera. Dovolte mi nicméně, abych se k tomuto návrhu ve znění pozměňovacího návrhu kolegy Oklešťka, který usilovně v koalici prosazuje, vyslovila i já.

  Důvod, proč návrh v této podobě nemá moji podporu, je skutečnost, že bez dostatečného odůvodnění zvyšuje poplatky, které v konečném důsledku dopadnou na občany a mnoho firem. Platí, že zvýšení poplatků v obcích za svoz vede ke zvýšení počtu neplatičů.

  Dalším důvodem je též krajně nestandardní způsob, jakým prošel připomínkovým řízením. Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že se k materiálu měly možnost vyslovit i organizace typu Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí a Asociace krajů. Jak jsem ale zjistila od představitelů Svazu měst a obcí, bylo to připomínkování jen naoko. Pozměňovací návrh totiž svaz obdržel ve čtvrtek 29. května a připomínky k němu měl odevzdat do pondělí 2. června do 10 hodin dopoledne. V nejlepším případě šlo tedy o celé dva pracovní dny. Takový spěch ve mně pochopitelně vyvolává podezření, obzvlášť v situaci, kdy podle stanoviska České asociace odpadového hospodářství hrozí sankce ze strany EU jen v případě nepřijetí části ustanovení obsažených v pozměňovacím návrhu kolegy Oklešťka. V případě těch zbývajících pak je velkou otázkou, komu má jejich urychlené schválení prospět.

  Obávám se, že veřejnost nebude tím, kdo z tohoto nestandardního postupu bude profitovat. Proto podporuji návrh svých kolegů na vrácení k novému projednání ve výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kudelu.

 • Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, paní předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Původní vládní novela zákona o odpadech se věnuje potřebné úpravě zákona v oblasti elektroodpadů. To je v pořádku, díky za ni. Tento návrh novely doplňuje návrh pana poslance Zahradníka. Poslanecké pozměňovací návrhy se však velmi zásadním způsobem věnují povinnostem obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. Ministerstvo životního prostředí a pan ministr upozorňují, že přijetí pozměňovacího návrhu v tomto smyslu podmiňuje přijetí dotací z Evropské unie. V pořádku. Pozměňovací návrh pana Oklešťka se dotýká specifikace nakládání s nebezpečným odpadem na vlastní skládce, avšak podle mne nedostatečně, protože to je místo, kde mohou provozovatelé od původců odpadu poplatky za nebezpečné odpady vybírat, ale státu neodvádět. Přitom pozměňovací návrh pana Václava Zemka však o zákazu použití nebezpečného odpadu na technické zabezpečení skládky vůbec nehovoří. Pozměňovací návrh hovoří o zpoplatnění na skládku ukládaných materiálů, a to i ušlechtilých, např. pro budování cest nebo pro těžbu metanu. Pozměňovací návrhy se věnují také hlavně zvýšení poplatků za ukládání odpadu, všech odpadů ostatních, komunálního odpadu i odpadu nebezpečného. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Böhnische. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, musím přiznat, že dosavadní průběh projednávání té aktuální novely zákona o odpadech ve mně budí nemalé rozpaky. Já se nechci teď věnovat tomu původnímu transpozičnímu návrhu dotýkajícímu se elektroodpadů, předpokládám, že k tomu se ještě v obecné i v podrobné rozpravě kolegové vyjádří. Moje připomínky směřují spíše k neočekávanému pokusu výrazně proměnit dosavadní praxi nakládání s odpady v České republice. Na rozdíl od mnoha kritiků bych si netroufl označit pozměňovací návrh pana kolegy Oklešťka schválený na výboru pro životní prostředí za přílepek. Dokonce bych si dovolil varovat před nadužíváním tohoto pojmu a přihlásit se i ke slovům pana kolegy Opálky. Jsem přesvědčen, že v mantinelech jednoho zákona, lépe řečeno jedné vymezené problematiky, prostě o přílepek nejde. Přesto si dovolím zmínit několik kritických poznámek.

  Ta první možná ani nebude tolik kritická. Já si osobně myslím, s některými výhradami ovšem, že pozměňovací návrh pana kolegy Oklešťka jde, co se týče v budoucnosti nakládání s odpady, správným směrem. Problém vidím v některých formulacích a především ve způsobu podání a prosazení těchto pozměňovacích návrhů. Od představitelů a zástupců hnutí ANO dennodenně slýcháme kritiku takzvaných tradičních stran a volání po novém stylu, větší transparentnosti a zodpovědnosti. Ovšem způsob, jakým se ve hře ocitl inkriminovaných rozsáhlý pozměňovací návrh, který navíc asi jen těžko psal jeden poslanec, připomíná metody z toho nejtemnějšího období fungování resortu životního prostředí za předminulé vlády.

  Uvažoval jsem, dámy a pánové, jak využít pozitivní potenciál tohoto ne právě komfortně podaného pozměňovacího návrhu a udržet celou materii v legislativním procesu. Nespatřuji smysl ve vrácení novely zpět do výboru. Nedělám si iluzi, že by tak došlo ke sblížení stanovisek jednotlivých zájmových skupin, to prostě z principu nemůže nastat. Jen bychom odložili rozhodnutí, které nakonec stejně budeme muset udělat my politici. Za to, že sociální demokracie - tradiční partaj, nestydím se za to - je více evoluční než revoluční strana. Pokusil jsem se z revolučního návrhu pana poslance Oklešťka schváleného výborem pro životní prostředí i výborem pro veřejnou správu udělat spíše návrh evoluční.

  Požádal jsem pana Ivo Kropáčka, odpadového experta hnutí Duha, aby zapracoval maximum všech připomínek k původnímu návrhu, které došly od mnoha dotčených fyzických a právnických osob i veřejnoprávních korporací a jejich zájmových sdružení, a zapracoval co možná nejpřijatelnější kompromis - zpracoval kompromis, omlouvám se. Byl jsem také veden snahou minimalizovat dopad možných změn na rozpočty českých domácností. Tento návrh je nyní evidován v systému pod číslem sněmovního dokumentu 962 a já se během podrobné rozpravy k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím. Svůj postoj k němu i k dalším návrhům pak bezpochyby svobodně vyjádříme hlasováním ve třetím čtení.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Birkeho. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jan Birke: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, je vždycky těžké hovořit šestý nebo sedmý v pořadí, protože ti z vás, kteří jsou před vámi, vyčerpají témata, která si připravíte, napíšete, nebo dokonce srovnáte v hlavě, o to horší pak to vystoupení má vypadat. Nicméně dovolte mi, abych vám řekl svůj pohled starosty města, jehož každodenní chleba - odpadové hospodářství při styku s občany, po kterých my jako samosprávy chceme peníze, oni za to chtějí servis, tak mi dovolte, abych vás seznámil s tímto pohledem, a zároveň abych lehce okomentoval způsob, jakým způsobem se tato novela o odpadech vlastně ocitla a jaký způsobem se projednává.

  Jsme ve druhém čtení vládního návrhu zákona o odpadech, sněmovní tisk číslo 172. Já tady nebudu načítat nějaký další pozměňující návrh jako někteří mí kolegové, a dokonce nebudu dávat ani nějaké doporučení vrácení do výboru. Chci vás ale varovat před pozměňovacím návrhem jako starosty města právě pana kolegy Oklešťka. Prosím prostřednictvím paní předsedající, aby to pan kolega nebral osobně. To není nic osobního, je to jenom vyjádření názoru. Až takhle určitě ne, pane kolego.

  Je to pozměňovací návrh, který z nevinné euronovely o elektrošrotu, který bezesporu je nutné projednat a bezesporu je nutné schválit, dělá revoluci v likvidaci komunálního odpadu. Nic jiného než revoluce totiž úplný zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu není. Já bych se tedy chtěl zeptat především kolegů z hnutí ANO, jestli jim to připadá v pořádku. Připadá vám v pořádku, že v zásadní změně systému likvidace odpadů dojde kvůli podloudnému přílepku, který navrhl a předložil váš kolega, je tedy toto správný způsob, jak zlepšit vládu v naší zemi? Já se hned dostanu k tomu detailu, proč si myslím, že je to v naprostém nepořádku. Před volbami jste kritizovali staré politické strany včetně sociální demokracie za to, že v parlamentu dělají neprůhlednou politiku. Za to, že ohýbají jednací řád a lepí k návrhům zákonů různé přílepky. Slibovali jste, že to budete dělat jinak, průhledně. Těsně po volbách jste dokonce podali návrh, jak změnit jednací řád Sněmovny, aby se to nedělo. Jenže je osm měsíců od voleb - a o čem tu máme rozhodovat? O podloudném přílepku hnutí ANO k novele zákona o odpadech. Taková je realita, dámy a pánové. Tohle všechno se navíc děje s vědomým souhlasem Ministerstva životního prostředí místo toho, a to je velmi důležité, protože v návrhu bodu je vládní návrh novely zákona o odpadech, se souhlasem ministra životního prostředí místo toho, aby proběhlo standardní meziresortní připomínkové řízení, standardní legislativní proces, a zároveň se tu dokonce obchází vláda. S vědomím ministerstva, dámy a pánové, které souhlasí s tím, že zásadní změna pro odpadové hospodářství bude přilepena k něčemu úplně jinému.

  Já tu nechci nikoho moralizovat, věřte mi. Ať si to každý přebere sám. Jedna věc je ale jasná, takhle se průhledná politika prostě nedělá. Nedá se takto řídit ani stát ani firma. A já vám chci říci, kdybych takhle řídil radnici, tak jsem za 48 hodin - mě ty lidi vyženou.

  Dovolte mi, abych vám řekl několik příkladů z praxe. Odpadové hospodářství je prostě velký byznys. Jasná věc. Na jedné straně je příjmová složka, kdy lidem vyměříte roční poplatek za svoz odpadů a oni za to chtějí servis, chtějí mít odvezené popelnice. A máte několik možností, jak to zvolit - vyměříte jim to na osobu, známkový systém, každé město to má prostě jinak. Je potřeba taky říci, že každé město má jiné tarify, protože každé město má samozřejmě úplně jiný systém - někdo má skládku, někdo má spalovnu, někdo nemá vůbec nic a musí skládkovat atd., atd. To znamená, nedá se to absolutně paušalizovat na celou Česku republiku, to znamená řekněme na šest tisíc obcí, nebo více než šest tisíc obcí.

  Co chci říci? Já bych možná přivítal - a vím, že to není součástí - nebo přivítal bych přílepek typu: pomozte starostům vymoct nedoplatky na těch odpadech. To je něco, co by bylo úžasné. To bych vám zatleskal a byl bych šťastný, protože při dvacetitisícovém městu, ať se vám to líbí, nebo ne, a můžete dělat jakékoli klíčové pokyny k tomu, abyste zvýhodnil - to znamená, ten, kdo zaplatí do dvou měsíců, dáte sníženou sazbu, ten, kdo zaplatí do tří měsíců, dáte ještě sníženou sazbu, stejně vám z toho vypadne tisíc, tisíc pět set neplatičů. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsem jako člen výboru pro životní prostředí připravoval stanovisko pro klub Občanské demokratické strany k novele zákona o odpadech, která se, tak jak byla vládou nebo ministerstvem připravena, týkala elektroodpadu, něčeho, co je nezbytné provést, hrozí nám sankce Evropské unie, elektronovela se mi zdála být politicky neutrální. A vzhledem k tomu, že jsem tam našel po dohodě s představiteli obcí určité mezery jak ve stanovení sítě sběren elektroodpadu, tak také v procesu vymáhání nebo získávání zpět těch příspěvků na zpracování elektroodpadu, připravil jsem ty dva již panem zpravodajem zmíněné pozměňovací návrhy.

  Pak jsem ale viděl, že se objevuje novela daleko zásadnější. A tady mi přišlo také s podivem, proč vlastně s takovýmto zásadním návrhem nepřichází ministerstvo disponující obrovským potenciálem odborníků, aspoň v to pevně doufám. Proč je zde ta novela předkládaná kolegou panem poslancem Oklešťkem. Proč vlastně my tady teď o tom jednáme, proč se tak dlouze věnujeme tomuto problému, když vlastně s vycizelovaným návrhem mělo přijít samotné ministerstvo? Nestalo se tak. A teď pan ministr možná vnímá s určitým rozčarováním, že ten návrh, který byl připravený u pana ministra na ministerstvu, který převzal pan poslanec Okleštěk, je najednou měněn několika pozměňovacími návrhy, kdy po pravdě řečeno není ani zřejmé, co je měněno a jak vlastně bude vypadat výsledný produkt, který naše Sněmovna nakonec vyprodukuje. A teď otázka zní, co s tím uděláme, jak si dál budeme počínat.

  Příspěvky, které jsem tady zaslechl, mi dávají tušit, že návrh, který je zde prezentován, v samotné vládní koalici nemá valnou podporu. Mě by to jako představitele opoziční strany mohlo těšit, ale já se tedy po pravdě řečeno přiznám, že mě to tedy vůbec netěší, že si myslím, že tak jak kolegové z hnutí ANO sem do této Sněmovny vstoupili, co říkali v předvolební kampani, jak chtěli zjednodušit fungování Sněmovny, zprůhlednit naše procesy, nebo procesy Sněmovny, tehdy jsme tady ani já ani oni ještě nebyli, a nyní tímto návrhem, vlastně takovým prvním, dá se říct, z jejich tvořivosti vzešlým způsobují obrovský zmatek.

  Já jako v tomhle směru začínající poslanec v prvním období nacházím jenom jedinou cestu, jak z toho ven - nějak od sebe oddělit ty dva návrhy, ty dvě novely, novelu týkající se elektroodpadu a novelu té částky zákona o skládkování, a o každé hlasovat nějak samostatně. Nechť tedy Sněmovna a koalice samotná rozhodne o tom, jaký bude osud té novely pana poslance Oklešťka. Ať se rozhodne v hlasování. Čili tady myslím je jediná cesta, kterou si dokážu představit.

  Nevím, zdali je moje myšlenka správná, nebo ne, ale já tedy svému klubu nedoporučím hlasovat pro předložené návrhy týkající se novely, týkající se skládkování a dalších, těch druhých věcí. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Oklešťka. Prosím máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Vážená paní předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, mě těší, že moje jméno je tady skloňováno ze všech stran. Je vidět, že jsem vás asi něčím zaujal a že se konečně i touto problematikou budeme trošku zabývat.

  Kolega Gazdík tady dal příměr v podstatě k recyklaci rodinného domu. Já nevím, kde na těch číslech byl, určitě budou pravda. Nicméně jestli někdo jde do rekonstrukce rodinného domu tak zásadně, že hodlá celý dům demolovat, tak musí počítat také s tím, že tu budou nějaké náklady. Ty byly i před dvaceti lety. A myslím si, že se výrazně nezměnily v poměru k nárůstu mezd a v poměru uložení těchto odpadů. Ale já se ptám - ježíšmarjá, tyto odpady patří na skládku? Kolega Gazdík to vidí asi tak. Ale pak se tam zmínil už opatrněji o tom problému, že se dají ty staré domy a ty materiály nějakým způsobem recyklovat. Vždyť přece ta suť není na skládku, ale ta se má právě použít technologicky a využít třeba při zpevňování různých cest apod. Ale to si každý přebere sám.

  Pak tady zazněl názor - zvýšení poplatků. Prosím vás, vy říkáte, že zdvojnásobíme cenu pro občany. Ta interpretace vychází podobně jako od novinářů. Je rozdíl mezi uložením na skládku a jejím poplatkem a poplatkem pro občany. Občan je začleněn do systému sběru komunálního odpadu a tady se to promítne 21 korunami.

  Jak kolega Birke se tady zmínil, my nemáme starosty. Nemáme těch starostů moc, ale já ho dělám dvacet let. Vidím, že mě neposlouchal, když jsem mluvil ve svém úvodním slově, protože jsem to řekl. A já za těch dvacet let taky vidím, co se na těch obcích děje. Vidím, jakým způsobem se vyvíjejí separace, jakým způsobem se vyvíjejí ceny v ukládání odpadů apod. Vždycky je to na tom, jaké ceny si dojednáte s tím daným subjektem, který vám odpady likviduje. Samozřejmě nebudu se dotýkat těch kolegů, kteří vyjednávají ceny výrazně vyšší a pak to ten občan chudák zaplatí. To je ale otázka, aby se zamyslely ty radnice samy nad sebou. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kučeru. Potom poprosím, aby se připravil s přednostním právem pan ministr životního prostředí a potom paní poslankyně Nytrová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Padlo tady v projevu mého předřečníka mé jméno, tak se samozřejmě cítím být povinen se k tomu nějakým způsobem vyjádřit. Já jsem řekl, že zákaz skládkování povede k jedinému - k navýšení a povolení pálení odpadu. Vy dokonce totiž používáte i stejnou argumentaci a stejné bonmoty, jako používá bývalý stranický kolega pana ministra Brabce z ODS pan Topolánek, dneska předseda teplárenského sdružení, který mluví o zahrabávání odpadků pod zem jako nějaká zvířata, tuším to jmenoval dneska pan ministr, zmínil zahrabávání odpadků na zahrádce. Takže bonmoty jsou poměrně dost totožné i s teplárenským sdružením.

  Já si skutečně myslím, že pokud projednáváme tak zásadní novelu, tak ji musíme projednávat, a říkám to dneska tady už podruhé, v komplexní novele zákona o odpadech, která přijde na podzim. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Nyní prosím k mikrofonu pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, navážu na pana kolegu Oklešťka. Když jsem přišel na Ministerstvo životního prostředí, tak jsem zjistil, že tam zcela impotentně pracuje celá řada různých pracovních skupin, které se scházejí, dělají jakási usnesení, zase se rozcházejí, pak se znovu scházejí a vždycky se shodnou na tom, že je potřeba konečně už něco udělat, kluci a holky, ale nikdy se to nestalo. Proč se to nestalo? Protože jsme probudili spící draky. A draci jsou velmi silní. Jsou silní finančně, jsou silní lobbisticky. A draci umějí zamanévrovat. My jsme věděli, že tohle nebude jednoduché. Já si myslím, že pan kolega Okleštěk to věděl jasně.

  Chci říct, že tento materiál se nezrodil na půdě Ministerstva životního prostředí. Byli jsme osloveni. Diskutovali jsme to s panem Oklešťkem. Byly tam i jiné návrhy. Já sám jsem byl velmi, velmi zdrženlivý, jestli máme jako Ministerstvo životního prostředí tento návrh potvrdit z toho důvodu, že jsem věděl, že toto bude následovat. A já se vám vůbec nedivím. Ono to opravdu může vyvolávat jakýsi dojem o netransparentnosti a o tom, proč to vlastně vzniklo. Ale věřte nevěřte, to, proč opravdu tady teď momentálně stojím a hájím tento návrh, je fakt, že tento návrh je podle mého názoru, a nejenom podle mého názoru na ministerstvu, krok správným směrem a v našem věcném návrhu komplexní novely, kterou připravuje, bychom tímto směrem šli. A my jsme prostě chtěli jenom o rok dříve vyslat všem, to znamená jak skládkařům, tak spalovačům, tak recyklátorům, tak zeleným, tak prostě všem stranám, které zasedají v pracovních skupinách a pět let se intenzivně hádají o tom, jak to nakonec vlastně dopadne, a nikdy se neshodnou, protože antagonistické pozice jsou tak obrovské, že se nemohou shodnout, prostě jsme jim řekli: "A tak teď tady má někdo s odpuštěním koule, aby řekl tudy, vážení, tady je sever a tudy půjdeme. A bylo nám jasné, co se na nás sesype. A sesypalo. I tak si myslím, že pan kolega Okleštěk a ani já nelitujeme, že jsme to zkusili. Protože vždycky musí být někdo první a ono se na tom něco narodí.

  Chtěl bych říct, paní předsedající, vašim prostřednictvím pro pana poslance Kučeru: My si to opravdu odmakáváme, pane kolego. Znáte mě nějakou dobu. Já se vůbec nebojím postavit před obce, protože já tady mám třeba závěr z minulého týdne, závěr konference Odpady a obce z Hradce Králové, závěry účastníků. Byla to akce, kde byl výrazně zastoupen SMO ČR, to znamená byla tam celá řada měst a obcí. Ano, i oni nepovažují za vhodný legislativní postup, ale říkají: "Souhlasíme s nutností stanovení data, ke kterému bude zakázáno ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Zvyšování poplatků za skládkování a rozšiřování okruhu zpoplatňovaných odpadů považujeme za akceptovatelné jedině tehdy, pokud bude zvýšený výnos z těchto poplatků použit na účelovou finanční podporu. Souhlasíme se zavedením povinnosti odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů pouze tehdy... atd." To znamená, že souhlasí s principy, ale forma se jim nelíbí. A já říkám ano, forma je v tomto kontroverzní. Ale my jsme prostě chtěli jenom dřív vyslat nějaký signál, že se bude něco dít.

  Zlobte se na nás. Vyčítejte mi to. Já z toho taky nemám jakoby dobrý pocit, z toho, že to takhle může vypadat. Já si myslím, že jsem naprosto transparentní člověk, a poznáte to v dalších měsících, jestli mi dáte šanci, poznáte to ve všech projednáváních, protože pracovní skupiny rozšiřujeme o všechny, dáváme je tam a říkáme "pojďte o tom diskutovat". Ale v určitou chvíli musí někdo říct, že jdeme tudy. Protože kdybychom to nechali na pracovních skupinách, tak se za pět let tady budeme bavit znovu o tom, jestli máme zvedat poplatky za skládkování. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pan poslanec Kučera. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Padlo moje jméno, takže se cítím povinen reagovat. Mám na vás, pane ministře, víceméně dvě věci. Pokud byste to chtěl skutečně odmakat a pokud byste měl ty, jak říkáte, koule, tak byste ten prapor tohoto zákona zvedl sám, předstoupil byste před Poslaneckou sněmovnu, v prvním čtení byste načetl novelu zákona, který by obsahoval tyhle body - a já skutečně proti věcem, které jsou uvedeny v pozměňovací novele kolegy Oklešťka, nejsem, skutečně nejsem. Jsem proti způsobu, jakým to projednáváme. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Nytrovou, řádně přihlášenou do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 • Poslankyně Pavlína Nytrová: Děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, poslanecký návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, by neměl být podle mého názoru přijímán bez stanovisek odborné veřejnosti, bez rozsáhlé odborné diskuse, bez diskuse s představiteli měst a obcí. Odborníkům by mělo být dáno slovo na výborech, aby se k odborným tématům mohli vyjádřit. My poslanci nejsme při vší úctě odborníky třeba na odpadové hospodářství. Každý z nás má různé informace, které mimo jiné vyplývají z toho, odkud pocházíme, jak se tam skládkuje, čím se ve svém občanském životě zabýváme, se kterými odborníky na dané téma diskutujeme.

  V programovém prohlášení vlády České republiky v oblasti životního prostředí je uvedeno: Vláda připraví novelu zákona o odpadech s cílem snížit podíl skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň recyklace odpadů, a to včetně odpadů biologických na úrovni vyspělých evropských zemí. Vláda podpoří programy prevence vzniku odpadů a vytvoří systém pobídek a poplatků, které podpoří motivaci občanů k třídění odpadu.

  K přípravě uvedené novely zákona o odpadech bychom měli přistupovat systémově, průhledně, po široké odborné diskusi, standardním legislativním procesem, a ne zkratkovitě v jakémsi zrychleném procesu.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Až v podrobné rozpravě. Dobrá.

  Dříve než přistoupíme k podrobné rozpravě, padlo zde několik návrhů na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednávání. Dříve než dám hlasovat k tomu vyzvu kolegy z předsálí a všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami. Děkuji.

  Zahajuji hlasování o tom, že návrh zákona bude vrácen k novému projednávání výboru pro životní prostředí.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 94, do kterého je přihlášeno 141 poslanců, pro 41, proti 81. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

  Postupujeme tedy v projednávání a já zahajuji podrobnou rozpravu, do kterého mám přihlášeného pana poslance Böhnische. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. A abych nezdržoval, chci jen odkázat na svůj pozměňovací návrh, který je v systému evidován pod číslem 962. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pan zpravodaj? Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Josef Nekl: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já mám před sebou jeden pozměňovací návrh, který bych rád načetl přímo, a to je v bodu 4, usnesení výboru pro životní prostředí č. 32 ze dne 21. května 2014, tisk 172/1. Pozměňovací návrh zní: V nově vkládaném § 37 k odst. 6 písm. a) se slova "a to i v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu § 17 odst. 3" zrušují.

  Odůvodnění: Jedná se o legislativně technickou úpravu usnesení výboru pro životní prostředí. § 17 odst. 3 je měněn předchozími body usnesení a nové znění tohoto odstavce neobsahuje ustanovení o mobilním svozu nebezpečného odpadu. Proto je třeba v bodě 4 odkaz na něj zrušit.

  To je jedna věc. A druhá věc, na základě navrhovatele tohoto zákona žádám o zkrácení lhůty k projednání na 48 hodin.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím další přihlášenou do podrobné rozpravy, paní poslankyni Havlovou. Prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážení kolegové, kolegyně, vážená vládo, mrzí mě, že návrh zákona nebyl vrácen k novému projednání, ale respektuji vůli Sněmovny. Chtěla by se zde tedy přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu vedenému pod číslem sněmovního dokumentu 948. Tento pozměňovací návrh byl připraven ve spolupráci s účastníky trhu s odpady a má vést k odstranění monopolizačních ustanovení, která v současném zákonu jsou. Podrobné zdůvodnění je přiloženo v odůvodnění pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni a nyní prosím dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy, pana poslance Kudelu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Kudela: Dámy a pánové, já mám pozměňující návrh k pozměňujícímu návrhu pana poslance Böhnische. V nově navrhovaném § 45 odst. 3. zní: Kompenzační a základní složka poplatku se neplatí za ukládání odpadů a materiálů jako technologického materiálu na technické zabezpečení skládky v souladu se schváleným projektem a provozním řádem skládky. Maximální celkové množství odpadů a materiálů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky může dosahovat maximálně výše 20 % celkové hmotnosti odpadů a materiálů uložených na skládku v daném kalendářním roce.

  Za tento bod se vkládá čtvrtý bod: Materiál mající alespoň jednu nebezpečnou vlastnost dle přílohy č. 2 tohoto zákona může být na skládku ukládán pouze jako odpad.

  Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak, prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Bude stručné. Děkuju vám za to, že jste mě vyslechli. Děkuju za všechny pozměňovací návrhy. Děkuju i za tu kritiku, která tady zazněla, protože si ji určitě vezmu k srdci. Děkuji za to, jestli dáte šanci tomuto návrhu, aby se dostal do třetího čtení. A jenom připomínám návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuju vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, registruji to. Nyní se táži pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. ***

 • Poslanec Josef Nekl: Já také děkuji. Jako zpravodaj bych chtěl poděkovat všem, kteří vystoupili jak v podrobné, tak v obecné rozpravě, s tím, že upozorňuji, že budeme ve třetím čtení projednávat několik pozměňovacích návrhů, a to pozměňovací návrh, který je v tisku, v usnesení výboru životního prostředí, ke kterému jsem já ještě podal pozměňovací návrh, a potom pozměňovací návrhy pod číslem 948, 960 a 962 a načtený pozměňovací návrh pana kolegy, který ho dával jako poslední. Jinak děkuji ještě jednou za bouřlivou a pracovní diskusi.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 95, do kterého bylo přihlášeno 158 přítomných, z toho pro 108, proti 30. Konstatuji, že návrh byl přijat. Končím tímto druhé čtení tohoto návrhu.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo

  Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové. Tady se nacházíme ve druhém čtení tohoto návrhu, kterým by Parlament měl vyslovit souhlas s protokolem, který by se měl stát součástí základních smluv EU a kterému tady říkáme pracovně protokol o obavách irského lidu, a souvisí to s Lisabonskou smlouvou a s obavami, které v Irsku vznikly v souvislosti s tím, do jaké míry budou ochráněny některé tradiční hodnoty, ochrana rodiny, v Irsku i řekněme úloha obranných sil, armády v budoucnosti. A v souvislosti s tím se předsedové vlád a hlavy států v roce 2009 19. června dohodli, že by protokol, který bude garantovat tyto hodnoty a principy Irsku, byl součástí, která by byla takto ratifikována a stala se součástí základních smluv EU. Pokud vím, tento text byl projednán ve výborech a předpokládám, že dnes bychom se měli pokusit ho schválit. Je to otázka ústavní většiny, kterou bychom měli ve Sněmovně dosáhnout, a já bych byl rád, kdyby se nám to podařilo, protože v ratifikaci mezi členskými státy EU je ČR jedna z posledních, také díky mimořádným volbám apod. se to odložilo. Takže já doufám, že se to dnes povede. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 165/1 a 165/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Roma Kostřicu, aby odůvodnil usnesení výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, paní předsedající. Zahraniční výbor se touto záležitostí zabýval na své schůzi 21. května 2014 a jednomyslně schválil tento návrh. Dovoluji si přečíst usnesení: Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy, který byl podepsán v Bruselu dne 13. června 2012." Děkuji vám.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím kolegy, aby se ztišili. Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro evropské záležitosti paní poslankyně Dana Váhalová.

 • Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vládo, dámy a pánové, na 12. schůzi dne 22. května 2014 se zaobíral tímto tiskem také výbor pro evropské záležitosti. Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministerstva zahraničních věcí Mgr. Karla Borůvky, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Ondřeje Benešíka -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se moc omlouvám, že vás přerušuji, ale prosím kolegy v levé části, aby se ztišili!

 • Poslankyně Dana Váhalová: - a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy, který byl podepsán dne 13. června 2012." Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni a nyní otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zdali má zájem o závěrečná slova.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Jenom jsem chtěl poprosit, kdyby se dal čas a prostor poslancům, aby se mohli dostavit na hlasování, protože, opakuji, jedná se o 120 poslanců, ústavní většinu, aby tu bylo dost poslanců na hlasování, protože jinak když jsem poslouchal usnesení výborů, tak je jednoznačné, že ten návrh podporu má.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Určitě bych tak učinila, ale děkuji. Táži se zpravodajů, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, tudíž pozvu všechny poslance z předsálí k hlasování. Ještě jednou vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami.

  Nyní přikročíme k hlasování o navržených usnesení. Dá se říct, že usnesení obou výborů jsou shodná. Pokud nebudete mít námitek, navrhuji hlasovat o návrhu usnesení zahraničního výboru, který je formulován v souladu s dikcí Ústavy čl. 49 přesněji a zní:

  Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení. Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy, který byl podepsán v Bruselu dne 13. června 2012."

  Zahajuji hlasování s táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 96, do kterého je přihlášeno 150 poslanců, z čehož je pro 150, a konstatuji, že návrh byl přijat a byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Vážené paní a pánové, budeme pokračovat, a to bude bod číslo

  Požádal bych pana ministra zahraničních věcí, aby za vládu ČR návrh uvedl. ***

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Řeknu vám zhruba obsah tohoto tisku 195, kde se předkládá opět Sněmovně k souhlasu ratifikace Úmluvy OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku. Jedná se v podstatě o pojistku proti situaci, která se stala v České republice v souvislosti s tím, když - pokud si vzpomenete, tuším, to bylo ve Vídni - byl zabavován majetek českého státu. To se týkalo obrazů, které tam byly zapůjčeny. Tato úmluva by měla zabránit tomu, aby se do budoucna podobná situace opakovala a aby takto mezi státy docházelo k zabavování jejich majetku v důsledku toho, že některé společnosti vedou s těmi státy arbitráže nebo soudní spory. Myslím si, že pro Českou republiku, která si toto konkrétně prožila v některých kauzách, by bylo velice vhodné, abychom se připojili, aby nám nehrozila jako českému státu exekuce kulturního, vědeckého majetku nebo majetku státu, který někde zapůjčíme do zahraničí. Ratifikace úmluvy bude znamenat, že Česká republika se bude příště v situaci, že takovému zapůjčenému majetku bude přiznána imunita, a nebude možné opakovat podobnou situaci, jakou jsme měli kolem některých zapůjčených obrazů České republiky v Rakousku, nebo bych mohl jmenovat i některé další kauzy. Toto je v podstatě obsah tohoto opatření. Domnívám se ještě jednou podle zkušeností, které máme, že bychom se vyhnuli nepříjemným situacím, ve kterých jsme se minule ocitli. Konkrétně to byl zrovna případ, který jsme si opakovaně prožili sami.

  Doporučuji Sněmovně, aby projednala tuto úmluvu ve výborech Sněmovny. Předpokládám, že její schválení by tady mohlo být věcí poměrně širokého souhlasu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi. Požádám pana zpravodaje Pavla Plzáka.

  Ještě předtím - dobře - pane předsedo, máte slovo. Prosím.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já sice vím, že nic není porušeno. Máme tady jediného chudáka ministra. Myslím si, že ta minimalistická účast zrovna v úterý odpoledne, kdy jsme vyšli vstříc - původně měly být opoziční návrhy zákonů, vyšli jsme vstříc vládě, která nutně potřebuje projednat šest bodů, a máme tady jednoho jediného ministra. Má samozřejmě nejlepší výsledky, má 150 hlasů ze 152 nebo kolika, to přiznávám. Ale opravdu to není na přítomného ministra zahraničí, ale na všechny ostatní, že ta docházka by se fakt mohla zlepšit. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě mohu požádat předsedy koaličních klubů, aby se se svými kolegy ministry dohodli a přivedli je do sálu.

  Nyní ale dám slovo panu zpravodaji Pavlu Plzákovi, aby přednesl zpravodajskou zprávu v prvním čtení. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený člene vlády a vážené kolegyně, kolegové, já jsem vyšel zase vstříc kolegovi Šrámkovi, takže na poslední chvíli zpravodajuji tento sněmovní tisk.

  Jedná se o Úmluvu OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku. Tato úmluva legislativně upravuje fakt, že státy jako suveréni a jejich majetek jsou imunní vůči jurisdikci jiných států. V podstatě se uplatňuje zásada rovnosti států. Tato úmluva je omezena na úpravu imunit států a jejich majetků vůči soudní pravomoci orgánů cizích států, ale zároveň stanoví taxativní výčet případů, kdy se státy s ohledem na předmět sporu v zásadě nemohou imunity dovolávat.

  Tato úmluva byla přijata Valným shromážděním OSN již v roce 2004, ale doposud ji podepsalo jenom 28 států. Česká republika podpisem vlády tak učinila v roce 2006, ale s ratifikací bylo rozhodnuto vyčkat do doby, než bude schválena nějaká vnitrostátní právní úmluva, což se stalo. Tento předpis v podstatě platí a jedná se o zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014.

  Pokud naše republika ratifikuje tuto úmluvu, stane se čtrnáctým smluvním státem. Je to důležité i proto, aby tato úmluva vstoupila v platnost, protože k tomu je třeba, aby smluvních států bylo třicet. Stali bychom se tedy teprve patnáctým. To je jeden důvod, proč je třeba tuto úmluvu přijmout. Druhým důvodem je to, co zde již sdělil pan ministr zahraničí, to znamená, že tato úmluva by měla ochránit státní majetek. Jsou to ty případy, kdy zapůjčujeme umělecké předměty do zahraničí, viz spor s Lichtenštejnskem o obraz Vápenka nebo jak se jmenoval, a podobné případy.

  Proto bych doporučil tuto smlouvu projednat - myslím, že bylo přikázáno zahraničnímu výboru. Děkuji za slovo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy písemnou. Nevidím ani přihlášku z místa, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pravděpodobně není. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, jak řekl zpravodaj. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  Budeme tedy hlasovat o tom, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 98. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 98. Z přítomných 156 pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

  Ještě než budeme pokračovat, předložím vám nějaké omluvy, které dorazily. Omluva z jednání dnešního odpoledne od 16.30 do konce jednacího dne - pan poslanec Matěj Fichtner. Pan ministr Daniel Herman se omlouvá od 16.50 do 19 hodin a pan poslanec Gabal se omlouvá do 16 hodin.

  Nyní budeme pokračovat bodem

  Předložený návrh uvede ministr zahraničních věcí pan Lubomír Zaorálek. Žádám ho, aby se ujal slova.

  Ještě než začnete mluvit, pane ministře, požádám pana kolegu Böhnische, aby se připravil na svoji zpravodajskou zprávu.

  Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane místopředsedo. Předkládám vám tady návrh, kterým se opět předkládá k vyslovení souhlasu Protokol č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Máte ho jako tisk 211.

  Vážení kolegové, dovolte, abych tedy objasnil, co je předmětem této úmluvy. Protokol č. 15 je jedním z opatření, které bylo přijato Výborem ministrů Rady Evropy s cílem ulehčit značnému přetížení Evropského soudu pro lidská práva v důsledku toho, že je tam velké množství nevyřízených případů. A zároveň tím, že se reaguje na tento poměrně špatný stav u Evropského soudu, který je zavalen, a to je to, co ohrožuje jeho funkčnost. Tímto opatřením by se zároveň měla posílit zásada subsidiarity při provádění a při kontrole dodržování úmluvy o zlepšení judikatury soudu. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničních věcí a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Robin Böhnisch. Máte slovo, pane zpravodaji.

 • Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Skutečně, co se tohoto aktu týče, je to jeden z těch případů, kdy samotné znění je výrazně kratší než velmi šroubovaná a složitá předkládací zpráva, nicméně i ve vystoupení pana ministra zaznělo to podstatné, že jde o domluvenou úpravu, o určité kroky k tomu, aby se zprůchodnil Evropský soud pro lidská práva. Je to do určité míry záležitost technická, řeší se také - o tom pan ministr nemluvil - například maximální věk, kdy se člověk může stát soudcem Evropského soudu pro lidská práva, protože nyní docházelo k tomu, že v době dosažení 70 let byli soudci odvoláváni, přestože nedokončili své funkční období. Nyní se to mění tak, že budou muset být kandidáti na soudce tohoto soudu mladší 65 let a potom budou moci dosloužit své funkční období zcela nerušeně.

  Děkuji za pozornost a doporučuji postoupit tento návrh do zahraničního výboru.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru v hlasování pořadové číslo 99, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 99, z přítomných 160 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod.

  Dále budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem

  Stanovisko vlády bylo doručeno Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 146/1. Požádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan Václav Votava, který je zpravodajem, a zástupce navrhovatelů pan Petr Fiala se ujme slova. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já bych rád obrátil vaši pozornost k dobrému návrhu Občanské demokratické strany, kterým chceme posílit nezávislost takzvané finanční rozvědky, tedy Finančního analytického útvaru na Ministerstvu financí. Formálně jde, jak vidíte na tabuli, o změnu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

  Větší nezávislost Finančního analytického útvaru, který legalizuje nebo monitoruje dění a peněžní toky v české ekonomice a politice, chceme dosáhnout tak, že mu vytvoříme lepší podmínky, a ty lepší podmínky mu vytvoříme konkrétně dvěma cestami. Za prvé navrhujeme, aby ředitele Finančního analytického útvaru jmenovala a odvolávala vláda jako kolektivní orgán na návrh Ministerstva financí. Dosud, jak asi víte, tohoto ředitele jmenuje sám ministr financí. Náš návrh jinak zachovává stávající uspořádání, kdy Finanční analytický útvar je odborem Ministerstva financí.

  FAÚ, jak asi také dobře víte, prověřuje podezřelé finanční transakce a disponuje poměrně rozsáhlými pravomocemi a hlavně také disponuje velmi cennými informacemi. Útvar je také součástí mezinárodní sítě finančních zpravodajských jednotek, které mají bránit praní špinavých peněz nebo rozkrývat financování terorismu. Dále hraje také významnou roli, pokud jde o odhalování daňových úniků. Přístup k těmto informacím má samozřejmě ministr financí, pod jehož kontrolu útvar spadá. Pro to, aby nemohlo docházet k jednoznačnému zneužívání nebo jednostrannému využívání těchto informací, by za jmenování a odvolávání ředitele tohoto odboru měla odpovídat celá vláda.

  Tím druhým konkrétním krokem, kterým chceme napomoci lepší činnosti Finančního analytického útvaru, je to, aby Poslanecká sněmovna zřídila samostatný kontrolní orgán pro dohled nad činností Finančního analytického útvaru, podobně jako je tomu při kontrole zpravodajských služeb, například Bezpečnostní informační služby nebo Vojenského zpravodajství. Tento kontrolní orgán by se podle našeho návrhu skládal ze sedmi členů. Členem kontrolního orgánu by mohl být pouze poslanec Poslanecké sněmovny, a jak asi tušíte, na to není potřeba měnit znění žádného z dalších zákonů.

  Dovolte mi ještě připomenout, že obdobný návrh předkládala Občanská demokratická strana již v minulém období jako vládní návrh, ale vzhledem k pádu vlády a k rozpuštění Sněmovny už nebylo možné jej projednat. Tedy není to v žádném případě účelová změna, není to poprvé, kdy se tímto zabýváme, jde nám o systémovou změnu, nikoliv o jednorázové opatření. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zástupci navrhovatelů Petru Fialovi a žádám pana zpravodaje Václava Votavu, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Ano, ujmu se své role zpravodaje.

  Myslím, že pan poslanec Fiala tady podrobně zdůvodnil, co je vedlo k tomu, že sepsali tento poslanecký návrh, který řeší postavení a kontrolu Finančního analytického útvaru, který patří do organizační struktury Ministerstva financí. Odkazují samozřejmě na to, že se vyskytují jisté připomínky právě k možnému politickému zneužití, k jeho úkolování, k nakládání s výsledky jeho šetření vzhledem k tomu, jak jsem již řekl, že patří přímo do organizační struktury Ministerstva financí. Toliko čerpám i z důvodové zprávy. Navrhuje se zde dohled orgánem zákonodárné moci, tj. Poslanecké sněmovny, postavení tohoto orgánu, této komise, poukazuje se tedy na kontrolu třeba zpravodajských služeb, Bezpečnostní informační služby, Vojenského zpravodajství.

  Chtěl bych konstatovat, že svého času, myslím, že to bylo ve čtvrtém volebním období, nějaký podobný orgán, a byl to podvýbor, ustaven byl a byl to právě podvýbor rozpočtového výboru. Jmenoval se podvýbor rozpočtového výboru pro státní aktiva a pasiva a činnost Finančního analytického útvaru, který měl následující agendu - jednak financování státního dluhu, finanční nástroje, struktura řízení průběžného financování, splatnost, predikce rizik, cena obsluhy státního dluhu, pak měl v agendě pohledávky státu, správu pohledávek státu v tuzemsku i zahraničí, nedoplatky na daních, jejich strukturu podle typu daně a regionů, odvody příspěvků a za třetí měl právě ve své agendě činnost Finančního analytického útvaru, který je tedy pod Ministerstvem financí.

  Jen pro pořádek bych možná zopakoval ze stanoviska vlády některé důvody, které vládu vedly k tomu, že vyjádřila s tímto návrhem zákona nesouhlas. Jednak vláda konstatovala, že navrhovaný zásah do zákona č. 253/2008 Sb. je nesystémový. Navrhované řešení, podle něhož by zákon upravoval vnitřní poměry Ministerstva financí, vláda považuje za nevhodné. Finanční analytický útvar je ze zákona součástí Ministerstva financí a navrhovaný zákon vůbec neřeší jeho větší nezávislost, či snad dokonce samostatnost. Dále vláda upozorňovala, že v současné době Poslaneckou sněmovnou projednávaná novela služebního zákona - tento návrh vůbec toto nereflektuje. Ředitel FAÚ je ředitelem jednoho z odborů Ministerstva financí, jeho jmenování a odvolávání bude tedy řešeno v systému služebního zákona. Vláda také poukazuje na to, že kontrola činnosti Finančního analytického útvaru je nesystémová a nekonkrétní, neboť návrh vůbec nevymezuje, jaké činnosti FAÚ mají být kontrolovány. Rozsah činnosti Finančního analytického útvaru je natolik široký, že by bylo třeba jasněji vymezit účel a způsob kontrolní činnosti. Vláda má také za to, že navrhované oprávnění předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády zprošťovat osoby povinnosti mlčenlivosti je rovněž nesystémové. Vláda v souladu se svým programovým prohlášením se hodlá danou problematikou zabývat, a proto do plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 zařadila návrh novely, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu. Zákon bude předložen Poslanecké sněmovně v prvním pololetí 2015.

  Toliko jsem tedy citoval z poměrně obsáhlého stanoviska vlády České republiky k tomuto návrhu. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Ano, pan poslanec Ivan Gabal se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Já se tu spíš dopustím úvahy, a nerad bych, aby to bylo vnímáno jako kompletní nesouhlas nebo kritika návrhu, protože patřím k těm, kdo do koaliční smlouvy doporučovali paragraf, který tam je, o potřebě reformovat FAÚ, protože z hlediska toho, kdo bude jmenovat ředitele a kontrolovat výsledky, a protože jednak skutečně v minulém období v souvislosti s kauzou PROMOPRO došlo k využití Finančního analytického útvaru k politickému boji, Finanční analytický útvar má přístup k obrovskému množství informací o finančních transferech a zprostředkovává služby policii, pokud jde o bankovní účty apod. Je tudíž také celý vývoj situace závislý na tom, zda se bude, nebo nebude realizovat registr bankovních účtů. Takže v tomto ohledu bych s panem navrhovatelem souhlasil, že tam je potřeba transfer pravomocí a přenesení kontroly buď pod premiéra, nebo přímo pod vládu a propojit tu věc v souvislosti s dalšími antikorupčními opatřeními, jako je registr účtů. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer. Děkuji panu poslanci Gabalovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Takže děkuji, pane řídící. Kolegyně, kolegové, se zájmem jsem si přečetl návrh poslanců z ODS a z vyjádření předkladatele mě docela pobavilo, že ODS chtěla kontrolovat svého koaličního partnera Miroslava Kalouska již za doby, kdy spolu vládli.

  Já celý návrh, přestože nám bylo vysvětlováno, jak není účelový, vnímám poměrně jako účelový. Právě k tomu, aby Finanční analytický útvar byl kontrolován, nebo respektive ředitel dosazovaný ministrem financí kontrolován byl. Po prostudování toho návrhu se domnívám, že Finanční analytický útvar i podle současné právní úpravy pracuje celkem kvalitně, což je vidět i na množství nebo počtu trestních oznámení, která - nebo poznatků o protiprávním jednání, které z tohoto útvaru v průběhu posledních let vzešly.

  Obecně by se dalo možná s navrhovanou novelou souhlasit, ale jak bylo konstatováno, máme zde zákon o služebním poměru, který projednáváme, a my bychom tímto postupovali, že Finanční analytický útvar, jeden z odborů Ministerstva financí, vlastně vyčleňujeme někam jinam a děláme z něj možná nějakou další tajnou službu, popřípadě něco jiného. Co se týká kontrol, nemyslím si, že Finanční analytický útvar je potřeba kontrolovat stejně jako Bezpečnostní informační službu či Generální inspekci bezpečnostních sborů nebo Vojenské obranné zpravodajství.

  Takže já navrhuji, aby návrh byl odmítnut z projednávání.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi, ptám se, jestli to mám brát jako návrh na zamítnutí. Ano, přesně tak. Děkuji.

  Dalším řádně přihlášeným s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já velmi prosím, abychom se při projednávání tohoto bodu, pokud chceme, aby orgány tohoto typu pracovaly standardně, profesionálně, bez emocí, tak velmi prosím, abychom se i my dokázali oprostit od emocí.

  Já jsem velmi vděčný kolegům z ODS, že v zásadě neudělali nic jiného, než zvýraznili časovou prioritu zákona, který kdysi předložil do vlády ministr financí Kalousek, vláda ho předložila do Poslanecké sněmovny, a protože Poslanecká sněmovna se rozpustila, zákon nebyl projednáván, kolegové z ODS, kteří měli pocit, že ten návrh je dobrý, tak ho oživili tímto poslaneckým návrhem. Původně to prosím pěkně byl vládní návrh. A abych dokreslil tu historii celou, tak ten vládní návrh byl především na úpěnlivou žádost Finančního analytického útvaru. Útvaru, který je někdy v novinách, v Poslanecké sněmovně a v rozhovorech mezi politiky obestírán celou řadou temných historek a záhad, jako kdybychom mluvili o kouzelníku Merlinovi. Doopravdy, doopravdy je to 28 analytiků. Dvacet osm dobře vyškolených analytiků sedících u špičkové techniky, kteří kromě toho, že mají právo vyžádat si některé důvěrné informace, což je tak asi 3 %, tak především využívají veřejné zdroje u nás i ve světě. Znovu opakuji - 28 analytiků. Šlachtův útvar má asi 350 analytiků, abychom si uvědomili ty rozdíly. A těch 28 analytiků Ministerstva financí, kteří pracují ne podle zákona o policii, ne podle zákona o BIS, ne podle zákona o zpravodajských službách, pracují podle jednoho jediného zákona, to je zákon, kterému se pracovně říká zákon proti praní špinavých peněz, a je to implementace nařízení Rady, je to zákon Evropské unie, tudíž je tam poměrně široká mezinárodní spolupráce. Jsou skutečně mimořádným odborem Ministerstva financí.

  Jeden z mých předřečníků říkal, že by byl nerad, aby tady jeden odbor Ministerstva financí byl něco zvláštního, ale ono to upřímně řečeno, nejde jinak, když ten jeden odbor Ministerstva financí je součástí zákona proti praní špinavých peněz, což je implementace norem Evropské unie. V menší části zemí Evropské unie jsou tyto útvary buď samostatné, nebo jsou součástí státní prokuratury tam, kde je státní prokuratura. Ve větší části Evropské unie jsou tyto útvary součástí Ministerstva financí a vždy se jedná o velmi malé kompetentní výkonné složky bez pravomocí ve smyslu orgánů činných v trestním řízení, ale s poměrně významnými kompetencemi a pravomocemi z hlediska zpravodajského charakteru a ty informace potom předávají finanční službě, celní službě a orgánům činným v trestním řízení tam, kde je to nezbytné. Tak je to ve všech zemích Evropské unie.

  A protože tady od určité chvíle - znova ještě jednou možná by bylo potřeba připomenout, že takhle to existuje od roku 1996. V roce 1996 na základě našich mezinárodních závazků byl tento zákon schválen a tento útvar zřízen. Pak následovalo období opoziční smlouvy, pak následovalo období sociální demokracie, tedy následovalo období, kdy tato velmi slušně placená a utajená místa byla politickými trafikami, seděli tam lidé, kteří nic neuměli, nic nedělali, a protože nic neuměli a nic nedělali, tak také nikomu nevadili. Od roku 1996 do roku 2007 - troufnu si říct, jedenáct let! - veřejnost ani česká politická scéna netušila, že existuje nějaký Finanční analytický útvar, protože on sice existoval ze zákona, platili jsme tam 28 analytiků, ale to byli většinou vysloužilci z řad sociální demokracie, kteří neuměli vůbec nic, nebyli vůbec nebezpeční, takže prostě nikomu nepřekáželi, takže nikdo netušil, že tento útvar vůbec existuje. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Pardon, nejprve s faktickou poznámkou se přihlásil z místa pan poslanec Zlatuška, po něm s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS a po něm pan zpravodaj.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, jak jsem tady poslouchal pana bývalého ministra Kalouska, tak bych chtěl připomenout, že v okamžiku, kdy zmínil, že to chtěl podřizovat třeba rozhodování vlády, tak aby si vzpomněl, že vládě, ve které seděl, nedělalo potíže při nejrůznějších jmenováních překračovat zákon. Vzpomeňme třeba na to, jak byla protizákonně jmenována Rada pro výzkum, vývoj a inovace. A nejspíš protizákonně právě proto, že se tam jednalo o ty miliardy.

  A taky bych chtěl připomenout, že ta paní, co to tam všechno řídila, jestli se nepletu, už je obžalovaná, že? A zrovna tyhle ty mechanismy že tam nefungovaly. Kdyby se to dneska podřídilo vládě, tak to pravděpodobně bude vypadat lépe, tyhle defekty tam nebudou.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček. (Zpravodaj poslanec Votava připomíná předsedajícímu, že se taky hlásí.) Pane zpravodaji, klidně dejte faktickou, budete mít přednost. Dodržuji pořadí stanovené jednacím řádem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom stručnou reakci na pana poslance Zlatušku. Opravdu jenom hlupák, který podceňuje naši inteligenci, použije termín "ta paní, co tam všechno řídila", protože má strach a je politický zbabělec říct, jak to tady bylo doopravdy, a jak si myslí, že to bylo. On udělá takovou tu okliku, abychom si domysleli v rámci jeho inteligence a zbabělosti, jak velký je to sprosťák. To za prvé.

  Za druhé. Opravdu jenom říkám, že tento návrh nedělá nic jiného, než že podřizuje tento kompetentní analytický útvar politické kontrole. Vy jste ta politická kontrola. Vy to nechcete kontrolovat? Já jsem tenkrát vyhověl přání těch zpravodajců, kteří mi říkali: Prosím tě, jestli nám nevěří, tak ať si nad námi zřídí kontrolní komisi. My budeme rádi, když nás budou kontrolovat. Nic jiného není smyslem tohoto návrhu - důvěra demokratické instituce Poslanecké sněmovny v jinou demokratickou instituci zřízenou ze zákona o praní špinavých peněz, že máme právo je kontrolovat. Oni si to přejí. Vy si to nepřejete? Vy je nechcete kontrolovat? Vy fakt chcete, aby je kontroloval jenom Babiš?

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček, pak, jestli chce faktickou poznámku, pan zpravodaj. (Chce.) Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Přesně to, co bylo řečeno: 28 analytiků, kteří pracovali, bezzubě pracovali, pod vedením bývalého ministra financí začali pracovat, stali se analytiky se zuby a začali nám ukazovat, že taky umějí pracovat. A následně je potřeba jim dát politickou svěrací kazajku, aby náhodou nemohli něco dělat. Tak to asi tak je. Protože já třeba je kontrolovat nechci, aspoň touto formou. Pro mě je důležitý výsledek jejich práce. A myslím si, že jsou i jiné formy, jak je můžeme kontrolovat, než zřizovat další komisi pro kontrolu Finančního analytického útvaru. Rozhodněme si sami hlasováním.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. S faktickou poznámkou pan zpravodaj, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, ano, budou mi stačit zřejmě dvě minuty. Chtěl bych zareagovat na pana kolegu Kalouska.

  Jakkoli si dokážu představit určitou kontrolu parlamentního orgánu - a koneckonců jsem k tomu takto přistupoval i v roce 2004, když tady byl podvýbor při rozpočtovém výboru. Tehdy jsem v tom rozpočtovém výboru také byl a také jsem zvedl ruku pro to, aby tento podvýbor byl ustaven, a bylo to za vlády sociální demokracie, jestli se nemýlím a určitě se nemýlím. Přišlo další volební období - a ejhle. A to byl pan kolega Kalousek potom ministrem financí. A už tento podvýbor se nikdy neustavil. A byla tady reprezentace, jaká tu byla, reprezentace sestavená z ODS atd. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Pak další tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Kalousek. Po něm pan poslanec Štětina, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nejprve k panu poslanci Ondráčkovi, poté k panu poslanci Votavovi.

  Pane poslanče Ondráčku, možná že tenkrát jste byl ještě docela mladý, nicméně jedna z největších vymožeností listopadu 1989, kterou jsme vnímali my našeho věku, byla skutečnost, že represivní složky, tedy zpravodajské a policejní, se opět po desítkách let dostaly pod politickou kontrolu. Jestli vy dnes říkáte, že si tu politickou kontrolu nepřejete, tak svým způsobem odmítáte ten listopad 1989. Protože to, že tyto složky budou pod politickou kontrolou, je jednou ze základních podmínek naší svobody, byť se hloupí gynekologové hloupě smějí. To za prvé.

  Za druhé. To, co říkal pan poslanec Votava, a to, že bude šéfa Finančního analytického útvaru jmenovat vláda, a to, že na to bude zřízena komise, bylo v koaliční smlouvě z roku 2010 na můj návrh. Návrh jsem předložil roku 2012 a jsem prostě přesvědčen, že to je správně, protože politická kontrola nad tímto útvarem má být. A znovu opakuji, že útvar tady existoval od roku 1996. Jedenáct let za něj byla odpovědná sociální demokracie a jedenáct let ho nikdo nepotřeboval kontrolovat, protože tento útvar objektivně nic nedělal a dělali tam jenom nekompetentní, hloupí a líní vysloužilci ze sociální demokracie, se kterými sociální demokracie už neuměla udělat nic jiného, než že je Slávek Sobotka šoupl do Finančního analytického útvaru. Proto tento útvar nebyl vůbec nebezpečný a nebylo ho potřeba kontrolovat. Teprve v okamžiku, kdy tam v roce 2007 nastoupili profesionálové, začal pracovat tak, jak zákon z roku 1996, tedy před jedenácti lety, předpokládal. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Štětina. Po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Štětina: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, nevím, jestli bych tu neměl uronit slzu, že se tu objevuje geniální nápad, jak reformovat Finanční analytický útvar. Já se ptám, jaký byl důvod k tomu, že už nebyla tato reforma udělána v předminulém volebním období, protože nepočítám přechodné období k něčemu standardnímu. Já jsem dalek toho, abych zde urážel někoho zprava nebo zleva, kdo za to může nebo jestli jsou analytici na Finančním analytickém útvaru schopní nebo neschopní. To mi skutečně nepřísluší. Ale ptám se, jak je možné, že jsme se tím nezabývali v roce 2010, když jsem ještě byl koaličním partnerem. Pak už jsem jím nebyl. A že najednou máme veliký problém, a zejména když jsme se mediálně dozvěděli, že bývalý ředitel tohoto útvaru zřejmě asi nebyl to pravé ořechové.

  Já se domnívám, že když vláda slíbila, že připraví novelizaci tohoto zákona, nechť to udělá. Já rozhodně tento návrh podporovat nebudu. Ne že není potřeba. Je potřeba, ale samozřejmě je potřeba tak, aby to bylo slušné a objektivní, což v předminulém období nebylo.

  Děkuji vám, že jste mě vyslechli.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Po něm pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Kalousek, po něm paní poslankyně Černochová a po ní pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Je to trochu zmatená debata, když prý opoziční poslanec tady hájí vládu. Ale proč ne. Nejhorší jsou ti, co se pod něco podepíší, nepřečtou si to a po čtyřech letech se diví.

  Milý pane kolego Štětino prostřednictvím pana místopředsedy, přečtěte si koaliční smlouvu, kterou jste podepsal a pro kterou jste hlasoval jako tehdejší koaliční poslanec. Tam to prostě je. Máte zpoždění čtyři roky, podepsal jste, nečetl jste to. Bohužel.

  K debatě. Nevím, proč debatujeme o kvalitách FAÚ, proč debatujeme o našem kolegovi Miroslavu Kalouskovi. Je to náš návrh a řeší pouhé dvě věci - aby ředitele jmenoval ministr po projednání ve vládě nebo aby ho jmenovala vláda na návrh ministra a abychom zřídili parlamentní orgán. To, že mlátička ze 17. listopadu, soudruh VB nebo jak se jmenoval, necítí potřebu kontrolovat represivní složky, to mě nepřekvapuje. Vás možná ano. Ale ten, kdo tehdy bil mladé studentky, logicky musí být přesvědčen, že je to hrozné, že ho někdo kontroluje a že mu to někdo vyčítá, když tak udatně bránil socialistické zřízení. To mě fakt nepřekvapuje.

  A debaty, jestli to bylo dříve, nebo později. Dobře, je to později. Kdyby nebyla rozpuštěna Sněmovna, bylo to schváleno v minulém volebním období, a řekl bych, se souhlasem tehdejší opozice. My jsme neudělali nic složitého. Vláda to ve svém programu neměla. Neměla to ve svém plánu legislativních prací, který jste tak dlouho projednávali a pak jste ho vystavili. A až když jsme podali návrh zákona, jste přišli s tím - ale už jsem to říkal třikrát na této schůzi, já tomu rozumím -, že vláda přijde s vlastním, lepším, komplexnějším, systémovějším. Dneska máme opoziční okénko. Je tady asi tak devět návrhů zákonů. Když si přečtete všechna odmítavá stanoviska vlády, tak je tam vždycky "přijdeme s vlastním, lepším, systémovým". Proč ne? (Předsedající upozorňuje na čas.) Ale v drobnostech byste mohli s námi spolupracovat, debatovat třeba mezi prvním a druhým čtením.

  Já se pak přihlásím znovu, pane místopředsedo.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, jste neustále přihlášen znovu. Eviduji vaše přednostní právo. Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Kalousek, po něm paní poslankyně Černochová a další dva. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zdeněk Ondráček: Typický příklad naší parlamentní demokracie, kam jsme se dohrabali po 25 letech. Tam, kde docházejí opozičním pravicovým poslancům argumenty, jdou osobní útoky a antikomunismus. Výborně, nemáte vlastní program, tak klidně útočte. Jestli o mně potřebujete nějaké informace, tak si zjistěte, jestli jsem toho 17. listopadu opravdu zakročoval.

  Vraťme se zpátky k zákonu. Co řekl pan kolega Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, byl-li útvar bezzubý, není potřeba, abychom ho kontrolovali. No možná bychom mohli zrušit taky komisi pro kontrolu GIBS a možná celou GIBS, protože, prostřednictvím pana předsedajícího, vašimi finančními opatřeními jste zdecimoval celou policii a možná i bezpečnostní sbory. Takže proč je kontrolovat, když už jsou dneska skoro bezzubé. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Prosím pana poslance Kalouska. Po něm paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, nechci zdržovat. Přihlásil jsem se proto, abych v úctě k věkovému rozdílu, který nás dělí, odpověděl panu doktoru poslanci Štětinovi, který říkal, jak je možné, že jsme si toho nevšimli dřív, jak je možné, že to řešíme až teď.

  Pane doktore, prostřednictvím pana předsedajícího, byl jste velmi blízký spolupracovník Vítka Bárty a člen Věcí veřejných a člen klubu Věcí veřejných. Všimli jsme si toho už v roce 2010 a v roce 2010 jsme společným úsilím pánů Johna, Bárty, Kalouska, Schwarzenberga, Nečase, Tluchoře, Stanjury dali do koaliční smlouvy, že Finanční analytický útvar bude kontrolován komisí, kterou zřídí tato Poslanecká sněmovna, a že jeho šéfa bude jmenovat vláda. Je to v roce 2010 a vy jste byl součástí dohody. Těžko se teď divit, jak je to možné. Já jsem na základě této koaliční dohody, která byla takto sepsána, zákon předložil a naši analytici si to přáli. Takže to nebylo nic jiného než společná politická vůle na základě toho, čeho jsme si všimli už v roce 2010. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Gabal, pan poslanec Urban, pan poslanec Fichtner, pan poslanec Stanjura a pan poslanec Štětina. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 • Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych ještě možná kolegům z bývalých Věcí veřejných připomněla to, že v roce 2011, když byl předsedou výboru pro bezpečnost, a myslím, že v té době byl i ministrem vnitra pan Radek John, tak na výboru pro bezpečnost jsme měli přizvaného jak pana tehdejšího ministra financí Kalouska, tak pana ředitele Cícera, kteří nám na výboru pro bezpečnost v roce 2011 předkládali nějaký návrh, kterým se budeme zabývat. Já jsem pak byla jako zpravodajka pověřena tím, že mám předložit něco bezpečnostnímu výboru dalšího, což jsem učinila. A pak se to vlastně dostávalo do toho legislativního procesu na konci roku 2012 a v roce 2013 prostě padla vláda. Takže není pravda, že by se v minulém volebním období vládní koalice touto problematikou nezabývala. A bohužel vláda padla i z důvodů rozpadu Věcí veřejných, které se hádaly mezi sebou takovým způsobem, že ta naše původní vládní koalice byla velmi oslabena. Takže bych jenom byla velmi ráda, abychom tady nepoužívali věty, které nejsou pravdivé, že se tomuto problému, této tematice, někdo z vládní koalice nevěnoval. Věnoval a můžete si všichni dohledat záznam z tehdejšího výboru pro bezpečnost, kde jsme o tom vedli, tipuji, dvouhodinovou diskusi, na jejímž závěru byl nějaký výsledek, který se postupně dostával do legislativního procesu.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Prosím pana poslance Gabala s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Urban, Fichtner, Stanjura, Štětina, Filip a Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Gabal: Já doplním jenom pár faktických informací pro pana předsedu Stanjuru. Je to v té koaliční smlouvě současné koalice, já jsem to tam sám tlačil, takže není to neznámý problém.

  Za druhé, na margo poměrně tvrdých kritických slov pana předsedy Kalouska bych chtěl říct, že FAÚ měl poměrně velký význam po teroristických útocích z 11. září, kdy začal hlídat toky finančních peněz pro případné teroristy. A nemyslím si, že tam nebyly žádné výsledky. Byl zapojen do mezinárodní sítě, která tuto věc dělala. A bylo tam myslím i několik význačných zadržení špinavých peněz při tunelování z privatizace. Problém, který nastal, souvisel se zrušením finanční policie, kdy FAÚ ztratil partnera, který by exekutivně realizoval její nálezy. A mimochodem, pan Cícer, kterého jmenoval pan exministr Kalousek poslední den, než nastupovala úřednická vláda, první, premiéra Fischera, byl původem z finanční policie.

  A ještě řeknu jedno poznámku k tomu úsilí minulé koalice. Většina lidí si bude pamatovat, že prvně a naposledy viděla ředitele FAÚ, muže jménem Cícer, kdy vystupoval po boku ministra financí při rozkrývání tzv. kauzy ProMoPro. A řekl bych, že minulá koalice měla dost vážných důvodů k tomu, aby se snažila zablokovat využití FAÚ v politickém boji. To byl taky myslím ten jeden z rozhodujících důvodů. A to, že ministr minulé koaliční vlády padl po zveřejnění tzv. nálezů FAÚ, je prokazatelný fakt. (Upozornění na uplynutí času.)

  Takže návrh na tu kontrolu má smysl a je potřeba na něm pracovat a já bych doporučoval, aby před zpracováním vládního zákona vznikla komise, kde budou i opoziční strany, a je potřeba se o tom bavit na půdě parlamentních výborů. To byl velmi uvítal a podpořil. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Milan Urban: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já myslím, že ta parlamentní kontrola a jmenování ředitele vládou tu mělo být už dávno. To, že tady dnes tak trochu prozřeli kolegové, kteří jsou teď v opozici, tak já bych je za to nekritizoval. Dobrá, ale právě proto, že to tak trochu nechtěli v dobách minulých, tak vznikly pochybnosti o tom, jestli ten útvar není zneužíván, jestli je dostatečně profesionální, jestli je dostatečně kontrolován. Pochybnosti nezmizí tím, že bývalé vládní strany jsou teď v opozici a vládní strany jsou jiné. Já myslím, že pořád platí, že kontrola by tady měla být, protože jedině tak se může zamezit pochybnostem, že ten útvar nadále není dostatečně profesionální, že není zneužíván a že je pod demokratickou parlamentní kontrolou. Tedy z mého pohledu měl být dávno, a že nebyl, o tom se můžeme bavit. Dobrá, bylo to špatně, ale může být a já si myslím, že ten návrh je hodný podpory. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Urbanovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fichtner, po něm pan poslanec Stanjura, pan poslanec Štětina, pan poslanec Filip a pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji, pane předsedající. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Mě trošku mrzí, že ta debata je hodně zploštělá. Ono se hovoří v tom zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a probírá se kontrola FAÚ a způsob jmenování ředitele FAÚ. Nicméně zapomínáme trošku na to, že bezpečnostní architektura v České republice je složitější. Není to pouze FAÚ a ten problém není pouze u FAÚ. Totiž dobře víte, nebo doufám, že to víte, že máme tady zákon o zpravodajských službách, máme zákon o Vojenském zpravodajství, máme zákon o Bezpečnostní informační službě, ovšem už třeba není zákon o Úřadu pro zahraniční styky a informace. Takže debata o reformě nebo změně bezpečnostní architektury v České republice je určitě dobrá a legitimní, ale měla by být poněkud komplexnější. Mělo by být pamatováno i na ty oblasti, které dosud pokryty nejsou.

  Trošku to na mě působí dojmem, že opozice pouze vytrhává věci, které se jí hodí, a s těmi potom operuje. Já se ptám opozice, proč tedy nepřišla například s návrhem zákona o Úřadu pro zahraniční styky a informace, případně proč nepřišla s návrhem samostatného zákona o Finančním analytickém útvaru. To přece jsou věci, o kterých stojí za to přemýšlet a stojí za to dále rozpracovávat a případně je předložit. Takže ten návrh se mi zdá skutečně nesystémový a pouze poplatný situaci na Ministerstvu financí, tak aby zkrátka byla omezena působnost pana předsedy Babiše.

  Takže tolik za mne. Pokud to ještě nebylo, tak já nyní dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: To ve faktické poznámce nejde, nicméně takový návrh už tu stejně padl od pana poslance Ondráčka. Pokud budete chtít, můžete s k němu v obecné rozpravě připojit.

  S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Po něm pan poslanec Štětina, pan poslanec Filip a pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Vždycky toho padne tolik... Tak tomu se říká paranoia. My jsme to dali do koaliční smlouvy v roce 2010, v bezpečnostním výboru jsme to projednávali v roce 2011. Na vládě 2012. Ve Sněmovně to padlo pod stůl v roce 2013 - a celé jsme to dělali proto, abychom omezili ministra financí Babiše! Zajímavé vidění světa, klobouk dolů! To jste věděl vy, že to je v roce 2010 už proti Babišovi. My jsme to netušili, děkujeme za ten výklad. Už vím, proč jsme to tam před těmi třemi nebo čtyřmi lety dali. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkujeme, že jsou tady všichni vlastně rádi.

  S další faktickou poznámkou pan poslanec Štětina, po něm pan poslanec Filip, po něm pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Jiří Štětina: Ještě jednou děkuji, pane místopředsedo, já jenom kvůli pořádku. Jsem rád, že pan exministr Kalousek si váží mého stáří, to jsem skutečně rád, ale mohu říct, že si ještě všechno pamatuji, že nejsem ještě na tom tak špatně, že bych si nepamatoval věci. Já samozřejmě byl koaličním poslancem a samozřejmě koaliční smlouva byla pro mě písmem svatým, ale já se domnívám, že podstatné je, jestli jsme tento zákon vůbec byli schopni, nebo ochotni a pak schopni, dát do legislativního procesu. Nedali.

  A nyní už jenom skutečně jednu věc. Byl bych hrozně rád, abychom tady už nezmiňovali Věci veřejné. Ty už tady nejsou. To bychom se pak mohli dostat na puč č. 1, puč č. 2 a to bych nerad. Já si myslím, že to nikoho nezajímá a že tady spíš jde o to, aby Finanční analytický útvar fungoval tak, jak má, a ne tak, jak fungoval.

  Jenom skutečná fakta: 135 mld. daňových nedoplatků, 28 mld. daňových nedoplatků. A to bylo všechno v době, kdy byly u moci vlády, kdy já jsem byl v té době koaliční partner, a nestydím se za to. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Štětinovi. S další faktickou poznámkou pan místopředseda Sněmovny Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Páni ministři, paní a pánové, já budu mít dvě poznámky. První se týká předloženého návrhu zákona. Víte, v odůvodnění jak od pana kolegy Fialy, tak ve zprávě zpravodaje chybí jedna věc, která tady byla vyjádřena jinými slovy - typické obcházení zákona č. 2/1969 Sb., o organizaci ministerstev. Je to tak, protože my v podstatě v jiném zákoně se snažíme změnit kompetence, které jsou na ministerstvu, chceme je přenést na jiný orgán, tady na vládu apod., a v tomto ohledu je skutečně ten systém narušen. A já nemám nic proti tomu, aby se oddělil Finanční analytický útvar a nebyl jenom na Ministerstvu financí, ale musí se to udělat tak, jak se to udělat má, nikoliv tímto způsobem.

  A nyní k tomu, co tady řekli kolegové v jiných faktických poznámkách. Pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu předsedovi klubu TOP 09 a předsedovi klubu ODS. Myslím si, že byste měli dodržovat Ústavu této země, Listinu základních práv a svobod, protože všichni lidé jsou si tady rovni, všichni poslanci i se svými názory. Takže to, že někoho budete tady komandovat, co dělal tehdy a tehdy, to si prosím vás klidně říkejte. Jenom to svědčí o tom, že si rovnosti lidí nevážíte! (Potlesk poslanců KSČM.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: S poslední faktickou poznámkou - zatím - pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, pak řádně přihlášený pan poslanec Stanjura s přednostním právem, jestli na tom ještě trvá, a pan poslanec Fichtner. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jenom fakticky. Když tady někdo něco řekne, tak by si za tím měl stát. Když skočíte na blog iDNES a zadáte heslo jméno a příjmení pana Ondráčka, tak to tam najdete. Je tam v uniformě a s pozadím Václaváku. To by tam musel někdo zfalšovat, ale jinak to tam je a je to fakt. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Pan předseda poslaneckého klubu je gentleman, pouští kolegu z koalice. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. Já jsem panu předsedovi slíbil, že budu velice rychlý, že na to budu mít pět sekund, takže během těch pěti sekund se pouze přihlásím k návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já jej eviduji. Děkuji vám. A teď s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan poslanec Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já rozumím těm rétorickým výzvám, ať napíšeme nový zákon o něčem. Protože už jsme ve vládě byli, tak víme, že napsat nový zákon o tajné službě není v silách opozičních poslanců bez aparátu. To je prostě fakt, na tom není nic špatného. Až budete jednou v opozici, tak mi dáte za pravdu, že to tak je, protože takový zákon potřebuje řádný legislativní proces s celým tím zdlouhavým připomínkovým řízením. Sice je to zdlouhavé, ale k něčemu to dobré prostě je.

  My jsme použili zákon, který prošel řádným legislativním procesem, sněmovní tisk myslím 683, nevím přesně, z minulého volebního období. Kdo chce, tak si v eKLEPu může najít i průběh připomínkového řízení, jakou připomínku vzneslo které ministerstvo, jak byla pořádána apod. Jinak bychom to nepsali, protože nejhorší je, když má nějaký zákonodárce svaté nadšení, vymyslí dvě věty, nedomyslí vazby, a pak se všichni divíme, co vlastně tou Sněmovnou prošlo a jaké to má dopady úplně někde jinde, než jsme čekali. Takže tolik odpověď. To jsou plané výzvy a vy moc dobře víte, že jsou plané. Pokud chce někdo napsat nový zákon třeba o tajné službě, tak to musí být vládní návrh s řádným připomínkovým řízením. To se nedá napsat z opozice s tím, že vláda má 30 dnů. Vláda by nám napsala, že to je nesystémové, že tam jsou legislativně technické chyby apod. V tomto případě je to opravdu úsměvné, protože už tady bylo řečeno, oprášili jsme návrh zákona, který prošel řádným legislativním procesem.

  Usvědčil jsem vás z toho, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, že to nebylo děláno na vašeho předsedu. Já vím, že jste taková pretoriánská garda, a když najednou náhodou někdo chce kritizovat ministra financí, tak stojíte kolem něj, a je to správně. Nijak vás za to nekritizuji. Ale někdy to přeháníte a musíte vzít i ten okamžik, kdy vznikl ten návrh. To fakt nemohlo být jako kritika Andreje Babiše v roce 2010, 2011, 2012, 2013. Právě proto ten argument, že je to jednoúčelové nebo je to psáno proti stávajícímu ministru financí, tak prostě není! V té logice věci - vy říkáte, že je to proti ministru financí, a pak říkáte, že ministr financí to ovládá, jak chce, a teď je to proti němu. Ale já předpokládám, že jeho vyjádření, že se o to nějak nezajímá, že to nějak funguje samo, že je pravdivé, že to nijak neovlivňuje a že výsledky z FAÚ si nepřebírá a nijak je nepoužívá v nějakém souboji, ať už ekonomickém, či politickém. Tak není koho bránit a není proč koho bránit.

  Jediné, čemu rozumím, a tomu skutečně rozumím, že z politicky prestižních důvodů potřebujete ukázat, kdo má tady většinu, a hlasovat pro zamítnutí, abyste přišli s nějakým vlastním návrhem. Tomu já rozumím. Myslím si, že v některých případech to má i smysl. V tomto případě mi ten smysl uniká, pokud nechcete měnit kompetence apod., a to my nechceme. Jenom ty dvě jednoduché věci.

  A já nejsem poslanec, který se hlásí do bezpečnostních výborů a do všech komisí, které kontrolují stávající tajné služby, takže pokud to zřídíme, tak se určitě nebudu zajímat o místo v takové komisi. Ale byl bych rád, kdyby Poslanecká sněmovna měla přehled o tom, jak FAÚ pracuje, aby přispěla k tomu, aby nedocházelo potenciálně ke zneužití, protože informace, které mají - jestli je někdo velký bratr, tak je to FAÚ a je jedno, kdo je ve vládě. Mají informace o nás o všech. Podle zákona jsme - jak se to říká? Politicky angažované osoby? Něco takového. Politicky exponované, děkuji své kolegyni. Když přijdete do banky a budete chtít vložit vyšší obnos, tak bance vyskočí, že jste politicky exponovaná osoba, a budou se vás ptát, kde jste ty peníze vzali a proč jich je tolik. A platí to pro všechny. Platí to pro vládní i pro opoziční poslance. Tak co je na tom, že sedm našich kolegů se bude tomu věnovat a budou mít za nás jako za sbor nějaké informace o tom, jak to funguje? A co je špatného na tom, že šéfa jmenuje vláda? Já tomu moc nerozumím. Myslím si, že pokud tam jsou legislativně technické připomínky, tak je zajímavé, že ta samá Legislativní rada vlády, ta samá, protože ty změny prošly až teď, když ten návrh byl hotový, na to nepřišla loni a letos ano. ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Gabal: Protože tady nechci v této věci podporovat konfrontační atmosféru, která se tady rýsuje, tak vaším prostřednictvím kolegovi Fialovi a panu předsedovi Stanjurovi:

  Za prvé, můj návrh změny kontroly FAÚ v koaliční smlouvě nebyl vázán na to, co si myslím nebo nemyslím o panu Babišovi. Je mi jedno, jaký je tam ministr financí, ale souhlasím s tím, že ten big brother potřebuje prostě větší kontrolu. A teď ta řeč jde o tom, jestli bude exekutivní, anebo parlamentní. To je jedna věc.

  Druhá věc vaším prostřednictvím pro pana předsedu. Když vy jste psali ten návrh, tak na stole neležel ani návrh na zřízení registru bankovních účtů, což je úloha, kterou plní FAÚ. To znamená, to se mění. (Reakce z lavice.) Ne, neležel. Teď se nově navrhuje. Nebo takhle - teď se navrhuje a záleží na tom, jestli projde, nebo neprojde a bude vypadat, nebo nebude vypadat.

  A za druhé vaším prostřednictvím, pane předsedající, pro pana exministra Kalouska. Já nevím, co teďka ta KOBRA zřízená umí. Jestli je to obdoba finanční policie, nebo není. Myslím si, že tyhle otázky bychom měli prodiskutovat klidně na platformě výboru pro rozpočet nebo pro bezpečnost, abychom přesně věděli ty kompetence, a pak si řekli, jak kontrolovat. Že kontrolovat je třeba, souhlasím.

  A poslední poznámka. Já jsem to říkal, je otázka, jestli chceme z FAÚ opravdu udělat zpravodajskou službu, nebo ne, protože to zpravodajská služba není. (Hlasy z lavic.) Není. Ale můžeme z toho zpravodajskou službu opravdu udělat. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, abychom na sebe nepokřikovali, jestli je, nebo není. Prosím, kdo chce pokřikovat, ať se přihlásí k řádné přihlášce. Jeden takový už se hlásí - pan poslanec Kalousek. Prosím.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Několik zdvořilých odpovědí panu poslanci Gabalovi. Skutečně rozehřálo mé srdce, že se mě koaliční poslanec ptá, co bude dělat ta KOBRA, protože já to taky nevím. To je jenom marketingová mlha nad něčím, kde není žádná změna pravomocí, žádná změna legislativy. Vůbec nic se nezmění kromě toho, že občas ministr vnitra a ministr financí budou pokřikovat do médií, že mají KOBRU a že KOBRA pracuje. Je to asi tak stejné, jako když ministr financí třikrát týdně říká do médií, že šetří, přestože zvyšuje strukturální deficit. Takže tady bych tu odpověď chtěl já od vás, pane poslanče Gabale, protože vy za tu politiku marketingovou, která dělá ve skutečnosti něco úplně jiného, na rozdíl ode mne nesete odpovědnost. Takže nevím, co dělá KOBRA. Nemyslím si, že něco doopravdy udělá kromě novinových článků a televizních reportáží. To za prvé.

  Za druhé. FAÚ na rozdíl od KOBRY je skutečně vymezen ze zákona. Já vás moc prosím, abyste si našli, vy, kterým nedělá čtení potíže, abyste si našli v zákoně o praní špinavých peněz pasáž, která se týká Finančního analytického útvaru. A možná je to obtížně pochopitelné, ale to je skutečně odbor jednoho ministerstva, který je vymezen zákonem. Jeho kompetence jsou vymezené zákonem a jeho pravomoci jsou vymezené zákonem. A je to tak proto, že to je implementace společné směrnice Evropské unie. Neexistuje žádný jiný odbor na žádném jiném ministerstvu, který by nebyl vymezen zákonem a jeho kompetence a pravomoci nebyly vymezené zákonem. Je to Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Je to tak. Vy se můžete rozhodnout, že bude vytržen z toho Ministerstva financí, bude samostatný, bude pod státním zastupitelstvím. Takové modely jsou v jiných zemích Evropské unie. Ale nemůžete, chcete-li být zemí Evropské unie, říct, že tomu tak není a že tento odbor nemá kompetence stanovené zákonem.

  Na rozdíl od KOBRY - pane poslanče Gabale, já chápu, že se bavíte se Stanjurou, ale -

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si dovoluji poprosit, když už na sebe nepokřikují poslanci, tak i diskuse ať vedou, prosím, venku. Je to určitě bohulibá diskuse, věcná, ale poprosím o klid. Děkuji.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Takže na rozdíl od KOBRY, pane poslanče Gabale prostřednictvím pana předsedajícího, KOBRA nemá žádné kompetence vymezené zákonem. KOBRA má jenom ty titulky v novinách. Ale Finanční analytický útvar má kompetence vymezené zákonem. A to nejsou malé kompetence a nejsou to malé pravomoci. (Hovoří důrazně.) A je jenom na vás, kolegyně a kolegové, zda si přejete tyto kompetence a pravomoci podřídit své vlastní politické kontrole napříč politickým spektrem. Chcete, nebo nechcete. Jestli nechcete, oni neumřou, oni budou pracovat dál. Jenom ti, kteří vás volili, se budou ptát, na co vás mají. Jestli vás mají na to, abyste se vzdávali svých zákonných a kontrolních pravomocí. To je logická otázka. Nechce se mi pracovat. Proč bych měl něco kontrolovat, když mám tu kontrolní pravomoc ústavně uloženou? Proč bych to měl dělat? Chci vypadat hezky tím, že nebudu kontrolovat bývalého estébáka. V tuto chvíli z těch osmadvaceti analytiků není žádný bývalý estébák, mohu garantovat. Ale za půl roku už to může být jinak.

  Je to na vás, jestli tu kontrolu chcete, nebo nechcete mít. Já jsem dokonce ochoten - a teď se omlouvám svým kolegům z klubu TOP 09 - já jsem dokonce ochoten říct, protože to byl můj návrh, který jsem sem předložil. To je, prosím pěkně, vládní návrh. Tento vládní návrh byl předložen v roce 2012 a ve všech odborných orgánech Sněmovny, té bývalé, sociální demokraté, komunisté, Věci veřejné, kde seděl pan poslanec Štětina, jásali nadšením, že ten návrh tady existuje a že je dobře, že ten FAÚ konečně bude pod parlamentní kontrolou. Já si to pamatuji. Já vám zopakuji, kteří z vás pro to hlasovali a kteří se k tomu hlásili. Vy z vás, kteří to dneska nechcete.

  Dámy a pánové, to byl vládní návrh. Vládní návrh, který předložil ministr financí Kalousek do vlády v roce 2012, a vláda ho začátkem roku 2013 předložila do Poslanecké sněmovny. Návrh prošel prvním čtením bez jediné výhrady, protože jste všichni měli pocit, že je to tak správně, no a pak se rozpustila Poslanecká sněmovna a někdo holt ten návrh musel znovu předložit. Udělali to kolegové z ODS. Úplně stejně to tak mohli udělat kolegové z ČSSD, protože podporovali tenkrát ten vládní návrh úplně stejně, jako ho podporovala vláda. (Hovoří vzrušeným hlasem.)

  Mně přijde tahle diskuse úplně absurdní. Tenkrát jsme to všichni chtěli a teď to najednou nechceme?! Protože je tam podepsaná Černochová, Stanjura? Promiňte, je mi z vás smutno.

  Chcete realizovat svá ústavní práva a povinnosti, kontrolovat tento útvar, o kterém někdo říká, že není zpravodajský. Ale promiňte, ono je to v tom zákoně napsané, že to je zpravodajská služba! V tom zákoně, který jste nikdo z vás nečetl!

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Promiňte, pane poslanče. Poprosím o klid v jednacím sále. Mezi ústavní povinnosti, o kterých pan poslanec mluví, je i -

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Mně mrzí, že mě neposlouchá zrovna pan poslanec Sklenák, předseda klubu. (Odporuje.) Neposloucháte, bavíte se s blondýnkami. Já vás chápu, ale na druhou stranu vy jste ten návrh, když to byl vládní návrh a vy jste byl opoziční poslanec, podporoval, protože jste v něm viděl parlamentní kontrolu nad exekutivou. Teď ho najednou nechcete! ***

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické poslanec Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já tady trpělivě čekám se svým procedurálním návrhem, až skončí tento bod, abych ho nerušil, ale když už tedy pan předseda Kalousek zmínil moje jméno, tak jsem se přihlásil, také abych vás nepřekvapil na poslední chvíli.

  Dovoluji si jménem dvou poslaneckých klubů, sociální demokracie a ANO 2011, navrhnout, abychom dnes jednali a procedurálně i meritorně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině.

 • Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já o tomto návrhu dám hlasovat. Přivolám kolegy z předsálí.

  Zahajuji hlasování o návrhu pana předsedy Sklenáka. Kdo je pro, abychom hlasovali a jednali i po 19. hodině, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

  Je to hlasování pořadové číslo 100, přihlášeno 167 poslankyň a poslanců, pro 115, proti 9. Návrh byl přijat. Děkuji.

  Ptám se, kdo další se hlásí do diskuse. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 pan poslanec Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Bývá zvykem takové návrhy předkládat po předběžné dohodě. Ta nebyla, nás to zaskočilo. Musíme si to promyslet. Prosím o dvě hodiny přestávky na poradu poslaneckého klubu TOP 09. (Reakce v sále.)