• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - a měl bych říci vážení členové vlády, ale zatím zde nevidím ani jednoho z členů vlády. Tím pádem nemůžeme pokračovat a já prosím předsedy koaličních klubů, aby zajistili účast alespoň jednoho ministra. (Hlas: Už tu je.) Ano, vidím pana ministra Brabce, prosím, aby zaujal své místo, a budeme pokračovat.

  Zahajuji 10. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 10. schůze dne 29. května 2014. Pozvánka byla rozeslána tentýž den. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím zde mám informaci, že paní poslankyně Konečná hlasuje s kartou číslo 3 a pan poslanec Adam s kartou číslo 1.

  Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a paní poslankyni Gabrielu Peckovou. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. (Nikdo se nehlásí.)

  Pan poslanec Okleštěk - karta číslo 12.

  Jiný návrh na ověřovatele schůze neregistruji, takže budeme hlasovat o tom, že ověřovateli této schůze budou pan poslanec Dolejš Jiří a paní poslankyně Gabriela Pecková.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 1, přihlášeno je 139, pro 133, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 10. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jiřího Dolejše a poslankyni Gabrielu Peckovou.

  Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci: pan místopředseda Gazdík - zdravotní důvody, paní poslankyně Havlová od 16.30 do 18.30 - pracovní důvody, pan poslanec Holeček - pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková od 18.00 do 21.00 - pracovní důvody, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, pan poslanec Lobkowicz - zahraniční cesta, paní poslankyně Pastuchová od 17.00 do 23.00 - pracovní důvody, pan poslanec Pospíšil do 15.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Pražák do 17.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Šrámek do 16.00 z rodinných důvodů, pan poslanec Váňa - bez udání důvodu. Ještě zde mám omluvu pana poslance Pletichy dnes od 17.00 hodin z pracovních důvodů a pana poslance Mackovíka - dnes od 17.00 hodin také z pracovních důvodů.

  Z členů vlády se omlouvá paní ministryně Marksová - zahraniční cesta, pan ministr Mládek - zahraniční cesta, pan ministr Němeček - z pracovních důvodů, pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta. Tolik tedy omluvy. (Neustálý hluk v sále.)

  Já vás poprosím, abyste se ztišili, protože po úvodních formalitách nyní přistoupíme ke stanovení pořadu schůze. Prosím, sledujte jednotlivé návrhy.

  Chtěl bych vás informovat, že na základě usnesení č. 409 ze dne 28. května tohoto roku vláda bere zpět sněmovní tisk 171, což je zákon o střelných zbraních. V této souvislosti pan ministr vnitra Milan Chovanec požádal o vyřazení bodů 15 a 88 z návrhu pořadu této schůze. Nicméně o tomto hlasovat nemusíme.

  Nyní k návrhům, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme vyhovět žádostem paní veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové, která požádala o pevné zařazení bodu 99, a to na čtvrtek 19. června jako první bod po písemných interpelacích.

  Rovněž navrhujeme vyhovět žádosti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, který požádal o pevné zařazení bodu 108 na pátek 13. června jako 3. bod jednání.

  Grémium dále navrhuje vyřadit z návrhu pořadu schůze, respektive z pořadu schůze, bod 38 a body 10 a 83. Bod 38 je tisk 169 - zákon o loteriích, bod 10 a 83 je druhé a třetí čtení tisku 71, služebního zákona.

  Dále navrhujeme pevně zařadit na středu 11. června dopoledne jako čtvrtý až osmý bod body 2, 49, 50, 51 a 52, což jsou zákony, stručně řečeno, které se týkají Senátu, jejichž předkladatelem je Senát, jeden bod je vrácen a čtyři další jsou zákony v prvém čtení.

  A na úterý 17. června jako čtvrtý až dvanáctý bod jednání po již pevně zařazených bodech body 33, 39, 42, 36, 37, 30, 43, 32 a 41, což jsou všechno zákony v prvém čtení.

  Na čtvrtek 12. června po písemných interpelacích a po již pevně zařazeném bodu 114 navrhujeme projednávat smlouvy, to znamená druhé a prvé čtení smluv.

  To je z mé strany všechno.

  Zeptám se, kdo dále chce vystoupit k pořadu schůze. Nejprve s přednostním právem pan předseda klubu ANO. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, dovolte, abych požádal o pevné zařazení následujících bodů, a to konkrétně tisku 98, o Státním zemědělském intervenčním fondu, nyní bod 4 navrženého pořadu schůze, a tisku 212, zákon o hnojivech, nyní bod 24 navrženého pořadu schůze, a to konkrétně na středu 11. 6. dopoledne po již pevně zařazených bodech, to je na přání ministra zemědělství.

  A potom na pátek 13. 6. tisk 182, o urychlení výstavby infrastruktury, nyní bod 18 navrženého pořadu schůze, jako třetí bod po již pevně zařazených bodech, a tisk č. 172, o odpadech, nyní bod číslo 6 navrženého pořadu schůze, jako čtvrtý bod po již pevně zařazených bodech. První bod je na přání ministra dopravy a druhý na žádost ministra životního prostředí. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já se omlouvám, tyto druhé tisky, na kdy to chcete zařadit, já jsem to nezaznamenal. Bod 18 a bod 6, mám zde napsáno třetí a čtvrtý bod, ale nezachytil....

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Bod 18 jako třetí bod po již pevně zařazených bodech...

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Na kdy ale? Dneska?

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Na pátek 13. 6.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, to jsem neslyšel.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Oba dva na pátek 13. 6. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za upřesnění, omlouvám se, ale hladina hluku je opravdu vysoká.

  Další přednostní právo nemám, přistoupím tedy k písemným přihláškám. První je přihláška pana poslance Klučky.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu číslo 11, což je druhé čtení zákona o kybernetické bezpečnosti, a bodu číslo 45, což je zákon o správních poplatcích - ve zkratce - z prvého čtení na dnešek po pevně zařazených bodech. Děkuji vám. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan poslanec Klučka. Pan poslanec Blažek má slovo.

 • Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych v podstatě mohl mluvit dlouho, ale neudělám to. V zásadě si myslím, že - a teď se obracím na pana premiéra - situace v resortu spravedlnosti a v justici nabývá neuvěřitelných rozměrů. Pan premiér se doposud vyhýbal tomu, aby ve Sněmovně informoval o tom, jak tu situaci vidí on. Když to teď velmi zkrátím, tak pan premiér byl - aspoň podle médií - poslední, který měl možnost hovořit s protagonistkami onoho sporu, který se na ministerstvu vedl v minulých dnech, takže si myslím, že by dnes mohl být zařazen bod, který by se jmenoval Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a v justici. Navrhoval bych to jako bod číslo 2 dnešního jednání.

  Snad dodám jen tolik, a to by pana premiéra zajímati mělo a dbát by o to měl, když nastoupila nová vláda, tak kromě jiného říkala, že zvedne důvěryhodnost v justici. Obětí toho souboje, kterého jsme byli svědkem, je právě ta důvěryhodnost justice. Justice se ukázala v popisech naprosto nesprávných jako nějaké temné tlaky, které strašně tlačí na ministerstvo, aby se tam dělo to či ono. Ve stejném postavení se ocitli advokáti. Myslím si, že by mělo být zájmem této Sněmovny i předsedy vlády nějak tu situaci řešit, protože čtyři měsíce, co to ministerstvo převzalo hnutí ANO, vedly k tomu, že pověst tohoto resortu rapidně klesla. V podstatě popisovat soudce jako nějaké mafiány, a advokáty s nimi, je věc nesprávná a myslím, že by se od toho Sněmovna a pan premiér měli distancovat.

  Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to byl pan poslanec Blažek. Pan poslanec Kolovratník má slovo.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Já za volební komisi mám tradiční prosbu k pevnému zařazení volebních bodů, jsou to body 92, 93 a 94, budou pouze tři na této schůzi, a to na středu 18. 6. pevně ve 12.30 hodin jako poslední body před polední pauzou. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Konečná má slovo.

 • Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout vyřazení bodu 69, sněmovní tisk 123. Jedná se o ratifikaci smlouvy mezi Českou republikou a republikou Kosovo. Tuto smlouvu jsme odložili vzhledem k nevyjasněnosti nejenom postavení naší Poslanecké sněmovny a vlády k celé této záležitosti, protože neustále platí usnesení Poslanecké sněmovny z roku 2008, které nedoporučovalo vůbec uznat stát Kosovo jako takový, natož s ním uzavírat nějaké budoucí smlouvy, ale také ty finanční zcela konkrétní dopady na naše firmy, které by to mohlo mít, a kdo vlastně podniká v Kosovu.

  Protože nebyly dodány tyto materiály do této chvíle, dovoluji si navrhnout vyřazení tohoto bodu tak, že dokud nebudeme mít poskytnuté materiály k dispozici, tak není možné o této smlouvě dále jednat. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, i tento návrh podrobíme hlasování. Nyní mám přihlášku pana poslance Fichtnera, potom pan poslanec Laudát.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Grémium navrhlo vyřadit bod číslo 38, to je novelu zákona o loteriích. My se domníváme, že tento bod by neměl být vyřazen. Navrhuji tedy, aby se hlasovalo o vyřazení tohoto bodu zvlášť. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Já jsem nicméně v tuto chvíli nucen vás informovat, proč grémium přistoupilo k tomuto návrhu, a odkážu vás na dopis ministra financí a prvního místopředsedy vlády České republiky, který mi sděluje, že v této věci, ve věci tisku 169, došlo k začátku tříměsíčního notifikačního období, kdy tato věc byla notifikována Evropské komisi, a pan ministr financí mě žádá, abych po dobu, než toto období uplyne, zastavil veškeré legislativní práce na tomto tisku.

  Důvod byl ten, že jsme cítili jako povinnost vyhovět žádosti Ministerstva financí v této věci a neohrozit Českou republiku případným řízením o infringementu, ale samozřejmě je možné hlasovat o čemkoli. Já jsem pouze pokládal za důležité sdělit, proč grémium po relativně dlouhé diskusi přistoupilo k tomuto návrhu. Děkuji.

  Pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, vážený pane předsedo, já bych poprosil, aby bod číslo 7, sněmovní tisk 173, byl zařazen například na pátek po pevně zařazených bodech, protože bych rád, aby se hospodářský výbor k tomuto tisku vrátil, a hospodářský výbor je svolán na čtvrtek. Takže bych moc poprosil o podporu tohoto návrhu.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Bod 7 na pátek 13. 6. po pevně zařazených bodech. Ano. Děkuji.

  Ptám se, zda se ještě někdo hlásí. Pan poslanec Krákora. Prosím.

 • Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji vyřazení bodu číslo 3, sněmovní tisk 87 ve druhém čtení, zdravotnické prostředky, návrh zákona o zdravotnických prostředcích. Tento návrh zákona byl přerušen na jednání výboru pro zdravotnictví 28. května 2014. Toto přerušení a vyřazení z programu je též na žádost ministra zdravotnictví Česko republiky. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, tak přistoupíme k hlasování. Nejprve bychom hlasovali o návrhu, který jsem přednesl, to znamená o návrhu z grémia Sněmovny, s tím, že pan poslanec Fichtner uplatňuje žádost na oddělené hlasování o bodu 38, takže nejprve bychom jedním hlasováním schválili všechny ostatní návrhy z grémia a poté separátně bychom hlasovali o vyřazení bodu 38. Poté bychom pokračovali jednotlivými návrhy, jak byly předneseny.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem grémia s výjimkou bodu 38. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 2, přihlášeno je 185, pro 181, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

  Nyní bychom hlasovali separátně o tom, že vyřadíme bod 38.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 3, přihlášeno je 185, pro 126, proti 43. Tento návrh byl také přijat.

  Nyní k jednotlivým návrhům, tak jak zazněly od poslanců. Pan předseda Faltýnek, bod 4 a bod 24 pevně zařadit na středu 11. 6. po pevně zařazených bodech.

  Omlouvám se, pan předseda klubu Stanjura s přednostním právem?

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Pane předsedo, já mám prosbu. Těch návrhů je tolik, že bych prosil, abyste vždy přečetl návrh zákona, nejenom číslo bodu, abychom přesně věděli.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Číslo tisku?

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Název bodu, nejenom bod.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. Prosím o strpení.

  V případě pana předsedy Faltýnka se jedná o bod 4, což je vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, a o bod 24, což je vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách atd., zákon o hnojivech. Můžeme hlasovat najednou? Ano. Takže pevně zařadit na středu 11. 6. po pevně zařazených bodech.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má pořadové číslo 4, přihlášeno je 185, pro 151, proti 10. Tento návrh byl přijat. ***

 • Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Pane předsedo, nejedná, ale před několika dny zemřela dlouholetá členka tohoto zákonodárného sboru a členka petičního výboru Ing. Hana Orgoníková. Vzhledem k tomu, že její pohřeb se koná zítra v době konání schůze, takže většina z nás se nebude moci zúčastnit, navrhuji, abychom jí vzdali úctu minutou ticha. Děkuji vám.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano a já prosím, abyste povstali a uctili památku paní exposlankyně Orgoníkové. (Všichni přítomní vstávají.) Děkuji.

  Dámy a pánové, přistoupíme tedy k prvnímu bodu schváleného pořadu schůze, kterým je

  Tímto bodem jsme se zabývali 15. května na 8. schůzi a přerušili jsme jej usnesením 282, a to do doby projednání mandátovým a imunitním výborem. Usnesení tohoto výboru vám bylo rozdáno na lavice a já prosím předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Policie České republiky, Krajského ředitelství Ústeckého kraje, o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně. Paní předsedkyně, prosím, máte slovo.

 • Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové, chtěla bych vás pouze ve stručnosti informovat o průběhu projednávání této žádosti policie na půdě mandátového a imunitního výboru. Po mně vystoupí zpravodajové určení k tomuto bodu a poskytnou vám obšírnější informaci.

  Tedy k tomu průběhu. 23. dubna 2014 obdržel předseda Poslanecké sněmovny žádost Policie České republiky, Krajského ředitelství Ústeckého kraje, o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Zuzany Kailové. Originál žádosti spolu s kopií trestního spisu jsem převzala následujícího dne a téhož dne byli členové výboru informováni o doručení žádosti a možnosti seznámení se s kopií trestního spisu. Projednávání žádosti policie o vydání paní poslankyně bylo výborem zahájeno 29. dubna 2014, jednání ve věci bylo přerušeno z důvodu přípravy zpravodajských zpráv a také proto, protože jsme pozvali na jednání výboru, jak bývá zvykem, paní poslankyni Zuzanu Kailovou. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní předsedkyně. Prosím zpravodaje mandátového a imunitního výboru pana poslance Matěje Fichtnera, aby se ujal slova.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dobré odpoledne všem ještě jednou. Krátce. Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství Ústeckého kraje, územní odbor Ústí nad Labem, oddělení hospodářské kriminality, požádal dopisem číslo jednací, atd., ze dne 23. 4. Poslaneckou sněmovnu o vydání poslankyně bakalářky Zuzany Kailové k trestnímu stíhání pro trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, o zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, přičemž, jak už tady bylo řečeno, k žádosti připojil kopii trestního spisu.

  O co jde. Ve zkratce klade policejní orgán poslankyni Kailové za vinu, že v průběhu roku 2011 v pozici radní statutárního města Ústí nad Labem zadala spolu s obviněným Vítem Mandíkem, primátorem statutárního města Ústí nad Labem, veřejnou zakázku, jejímž předmětem plnění bylo zajištění akce "Vítání občánků", a to způsobem, který dle názoru policejního orgánu odporuje požadavku hospodárnosti, neboť částku 5,2 milionu včetně DPH, to je tedy ta cena té předmětné zakázky, dle policejního orgánu vůbec nebylo nutné vynakládat, neboť se mělo jednat o zakázku zbytečnou, když část plnění týkající se medializace akce "Vítání občánků" statutární město Ústí nad Labem vůbec nepotřebovalo a zbylou část plnění týkající se organizačního zajištění mohlo zajistit svými zaměstnanci a vlastními silami s vynaložením minimálních finančních prostředků. Tím se obvinění a poslankyně Kailová měli dopustit porušení ustanovení § 38 zákona o obcích, které stanoví, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně a v souladu s jejími zájmy a úkoly, a měli tím městu způsobit značnou škodu ve smyslu § 138 odst. 1 trestního zákoníku.

  Pokud jde o to, jak se k tomu mandátový a imunitní výbor postavil, projednal tuto žádost na několika zasedáních, to už bylo řečeno. Členové mandátového a imunitního výboru prostudovali předloženou žádost a spisovou dokumentaci. Následně mandátový a imunitní výbor pozval na jednání poslankyni Zuzanu Kailovou, která výboru sdělila další informace v této věci, pozval zástupce policejního orgánu, u kterého je trestní řízení vedeno. Ten také poskytl nějaké informace.

  Mandátový a imunitní výbor projednávání věci uzavřel dnes, kdy přijal usnesení číslo 66, kterým navrhuje Poslanecké sněmovně, aby rozhodla o návrhu usnesení. Ten návrh usnesení máte všichni na stole.

  Co se týká samotného názoru mandátového a imunitního výboru, tak v této věci na rozdíl od těch předchozích žádostí o vydání, které zde byly, to znamená například žádost policie o vydání Bohuslava Svobody k trestnímu stíhání nebo v případu Bohuslava Schwarze, tak tam mandátový a imunitní výbor došel k nějakému názoru. U tohoto případu žádné takové usnesení nepřijal, to znamená ani nedoporučil Poslanecké sněmovně vydat, ani doporučil nevydat.

  Tolik obecně, pokud jde o zpravodajskou roli mandátového a imunitního výboru. Já v té věci vystoupím ještě jednou se subjektivním hodnocením, nicméně nerad bych ty dvě role míchal, takže tolik ke zprávě zpravodaje. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji, a registruji vaši přihlášku do obecné rozpravy, kterou tímto otevírám a dám slovo první přihlášené, kterou je paní poslankyně Jana Černochová. Připraví se pan poslanec František Laudát.

 • Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne dámy a pánové. Já si myslím, že by možná bylo užitečné, kdyby těm našim přihláškám do podrobné rozpravy předcházelo vystoupení paní poslankyně Kailové, protože bývalo zvykem, že když někdo z kolegů tady stál v této roli, tak předtím Sněmovně přednesl on svůj názor. Já bych to své vystoupení odložila až po vystoupení paní Kailové, bylo-li by to možné. Já vím, že jednací řád je, jaký je, ale bývalo to v minulosti zvykem. Takže jestli se mohu odkázat na nějaké zvykové právo v této Sněmovně, tak bych tak v tuto chvíli činila.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já samozřejmě postupuji podle jednacího řádu a uděluji slovo tak, jak jsou jednotlivé žádosti o vystoupení. Nicméně pokud si paní poslankyně Kailová přeje vystoupit a pokud přihlášení poslanci, paní poslankyně Černochová a pan poslanec Laudát a paní poslankyně Benešová a pan poslanec Fichtner, budou souhlasit, tak bych dal jako první slovo paní poslankyni Kailové. Nevidím zde žádnou námitku proti tomuto postupu, slovo má tedy paní poslankyně Kailová. Prosím.

 • Poslankyně Zuzana Kailová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, přišla jsem do Poslanecké sněmovny pracovat a zúročit své desetileté zkušenosti z komunální politiky. Přišla jsem hájit zájmy zejména rodin s dětmi, seniorů a občanů nejen našeho kraje. Proto mne velmi mrzí, že se dnes musíme zabývat touto kauzou.

  Dovolte mi shrnout dle mého názoru důležitá fakta. Projekt "Vítání občánků" byl nejúspěšnějším projektem pro rodiny s dětmi v novodobé historii města a probíhal již od roku 2008. Byl koncipován jako velká společenská událost, jako poděkování mladým rodinám, které se rozhodly v Ústí nad Labem založit rodinu a vychovávat děti. Každé prvorozené miminko dostalo též pětitisícový šek. Od roku 2008 jsme přivítali na svět 2300 dětí a kulturních akcí se za tu dobu zúčastnilo na deset tisíc rodinných příslušníků.

  V souvislosti s akcí "Vítání občánků" probíhal na magistrátu města Ústí nad Labem standardní schvalovací proces. Finanční rámec akce každoročně schválilo zastupitelstvo ve svém rozpočtu. Následně probíhalo otevřené podlimitní výběrové řízení. Veškeré materiály týkající se schvalování rámcové smlouvy na "Vítání občánků" prošly kontrolou právního oddělení včetně materiálu, který byl schválen v radě města. Tento materiál byl podepsán vedoucím příslušného odboru, který měl akci na starosti, tajemníkem úřadu a již zmiňovaným vedoucím právního oddělení. Vítězný projekt schválilo deset přítomných radních, tedy zástupci nejen sociální demokracie, ale i dalších politických stran. Pro úplnost uvádím i to, že projekt byl realizován již od roku 2008, schvalovala ho každoročně tehdejší rada, smlouvy podepisoval bývalý primátor Kubata za ODS a roční náklady projektu byly vyšší než u rámcové smlouvy, která je nyní předmětem trestního řízení.

  A nyní mi dovolte vyslovit pár úvah, které mne v souvislosti s tímto absurdním obviněním napadají. Prosím, je v pořádku to, že jsem se o žádosti policie k mému vydání dozvěděla od paní v obchodě, kde jsem nakupovala se svým dvouletým synem? Je v pořádku to, že další, kdo mne kontaktoval, byli novináři s tím, že Policie České republiky uveřejnila tiskovou zprávu s celým mým jménem a se jmény mých kolegů a umístila ji na svůj web? Prý ve veřejném zájmu, a to ještě předtím, než žádost předala předsedovi Sněmovny. Je i zarážející, že trestní řízení v této kauze, kterou policie šetří od února 2013, přichází nyní, pět měsíců před komunálními volbami, a týká se jen tří nejvyšších představitelů města za sociální demokracii. Mne, primátora a starosty obvodu. Jen tří radních za ČSSD, byť projekt schválilo deset přítomných radních, kde v tehdejší radě města seděli i radní za ODS a za sdružení sportovců. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Jana Černochová, připraví se pan poslanec Laudát.

 • Poslankyně Jana Černochová: Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové. Mé vystoupení, byť bude krátké, bude poněkud osobní.

  Možná na úvod bych měla říci, že jako člověk, který je věřící, jsem křtěná, jsem biřmovaná, tak vítání občánků chápu jako něco, co v minulém režimu bylo jistou alternativou, a chápu i to, že dnes rodiče, kteří chtějí, aby do obce jejich dítě bylo nějakým způsobem přijato, tak volí tuto formu, ale to nic nemění na tom, že i na Praze 2 vítáme, protože si to veřejnost takto přeje.

  Myslím si, že je možná chybou, že návrh na vydání pana poslance a mého kolegy Bohuslava Svobody tady byl před třemi měsíci. Protože atmosféra v této zemi, atmosféra v naší justici, atmosféra ve státním zastupitelství u policie byla poněkud jiná, než je tomu nyní. A věřím, že by stejným způsobem řada z vás posuzovala, jako já posuzuji případ paní kolegyně Kailové, případ pana Bohuslava Svobody a že by tato Sněmovna nedopustila, aby byl pan Bohuslav Svoboda vydán.

  Víte, já jsem v komunální politice stejně jako kolegyně Kailová také dlouhé roky, osm let jsem byla místostarostkou, osmým rokem jsem starostkou městské části Praha 2, a stala se nám ve volebním týdnu před volbami do Evropského parlamentu taková zvláštnost. Já se o ni s vámi podělím.

  V osm hodin ráno 20. května mě volala moje kolegyně, která byla ve volebním období, v minulém volebním období, radní městské části, že jí bylo doručeno obvinění společně s dalšími čtyřmi kolegy. Podotýkám, že obvinění by pravděpodobně bylo doručeno i mně, kdybych já tehdy, v červnu roku 2009, neměla dovolenou, a dneska bych tu stála asi po boku Zuzany Kailové, i když pravděpodobně už nestála, ale to je další pokračování tohoto příběhu. V osm hodin ráno 20. května bylo tedy pěti bývalým radním městské části Praha 2 doručeno obvinění, které se týkalo kauzy výběrového řízení na teplo a teplou vodu v roce 2009. Kdo si nepamatujeme, jaký je rok - je rok 2014. Čas běžel, noviny převzaly tuto báječnou informaci na všech možných serverech i do tištěných vydání, a co se nedělo dál? V pátek, v den, kdy se otevřely volební místnosti 23. května ve 14 hodin, volal advokát, kterého si mí kolegové najali, aby je zastupoval, a řekl, že se dozvěděl, že vyšetřovatel, se kterým měl smluvenou schůzku na další týden, volal jeho koncipientovi s tím, že se obvinění zrušilo, ale že to nemá podložené písemně, protože do datové schránky mu to ještě nepřišlo. Inu, čekali mí kolegové i jejich advokát do pondělí. V pondělí, po volbách, skutečně do datové schránky bylo doručeno, že se ruší obvinění pěti bývalým kolegům, mým kolegům z rady městské části. A když jsem se dívala na datum, k jakému datu státní zástupkyně zrušila toto obvinění, tak prosím pěkně datum bylo 21. května. Takže oni byli obviněni necelých 24 hodin.

  Dámy a pánové, připadá vám tento hon na komunální politiky normální? Chceme se toho jako poslanci zákonodárného sboru účastnit tím, že dnes i někdy příště budeme hlasovat pro lidi, kteří léta letoucí jsou v komunální politice, procházejí volbami, veřejnost může jako jediná ohodnotit to, jestli kradli, nebo nekradli. Jsou to lidé, kteří mají něco za sebou, kteří, ať už to je vítání občánků, nebo zabránění tomu, aby se v zimním měsících nepřestalo topit nebo netekla teplá voda, tak každý z nás se v nějakou chvíli dostává na hranu toho, co ještě unese, a posunulo se to za poslední dva roky někam, kam jsme asi nikdo z nás nechtěli, aby se to posunulo. Já vás v tuto chvíli, přestože jsem z opoziční strany, než je paní kolegyně, já vás proto prosím, abychom dnes v případě, že nebude Zuzana Kailová vydána, tak abychom toto brali jako precedent pro jiné případy, které v této Sněmovně budou. A zcela jistě budou. Blíží se komunální volby, takže nemusím dodávat, co nás všechny někde tady vzadu v hlavě napadá. Je tu celá řada komunálních politiků, ať už minulých, současných, možná i budoucích. Prosím, mějte to, co vám dnes tady já říkám se svou zkušeností, na paměti. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Laudát, připraví se paní poslankyně Marie Benešová.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, už jsem tu slyšel informaci, zprávu mandátového a imunitního výboru, že se nedomluvil, resp. že od něj nejde žádné usnesení. Nevím, zda hlasování skončilo plichtou, nebo nedošlo k hlasování. Ať to bylo tak, či onak, mandátový a imunitní výbor nám jednoznačné doporučení nedal. Já v tom budu podstatně rezolutnější a říkám k vydání paní poslankyně Kailové kategorické ne.

  Za prvé si myslím, že kriminalizace komunálních politiků už zašla příliš daleko. Myslím si, že od toho jsou voliči, aby rozhodli, zda s penězi, s majetkem té které obce nakládají jimi zvolení zastupitelé správně, či nikoliv. Myslím si, že v řadě případů přece jen nastupují jiné mechanismy, než jen prostý ekonomický kalkul. A i o tom bych měl vážné pochybnosti, protože dneska si skutečně můžete koupit znalce a napíše vám cokoliv. Myslím si, že policie tu není od toho, aby si nechávala dělat kromě superzávažných případů ekonomické analýzy a potom kriminalizovala lidi. To je tedy jeden z důvodů.

  Myslím si, a je to záležitost paní ministryně spravedlnosti a pana ministra vnitra, aby se skutečně podívali zgruntu na to, zda v naší zemi nejsou poslední roky předčasně zahajována trestní řízení nebo úkony, které s tím souvisí. Zřejmě to byl jakýsi společenský tlak. Ale kdo ten společenský tlak vytváří? Média, nespokojení lidé, kteří namísto toho, aby šli do volné soutěže jednotlivců či politických stran, tak chtějí mentorovat - nemluvím o těch, co skutečně mají férovou potřebu zlepšovat a tlačit na zlepšování poměrů - a vlastní soutěže se bojí a potom relativizují všechno. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Benešová má slovo. Po ní vystoupí pan poslanec Fichtner, který je také zpravodajem tohoto tisku. Protože mám zde více přihlášek z místa, tak jenom upozorňuji, že poté bude pan poslanec Zavadil a poté pan poslanec Blažek. Prosím.

 • Poslankyně Marie Benešová: Dobré odpoledne, přeji, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Původně jsem nechtěla vystupovat, protože soucítím stále se státním zastupitelstvím, neboť jsem tam téměř celý život pracovala. Ale kladu si otázku, kam státní zastupitelství dneska směřuje. Stejně tak... a musím dát za pravdu i opozičním poslancům.

  Já jsem to usnesení četla a viděla jsem za svůj profesní život hodně usnesení podle § 160, ale toto jsem jednoznačně nazvala "literárním průjmem". Promiňte mi tento expresivní výraz, ale jinak to pojmenovat neumím a věřím, že jestli bude mít nadřízený státní zástupce, který bude přezkoumávat stížnost obviněných, rozum, tak musí to usnesení zrušit. Naši předchozí učitelé nás vždy učili: Jestliže se zahajuje trestní stíhání, musí být minimálně 80% pravděpodobnosti, že trestný čin se stal, spáchala ho určitá osoba a jakým způsobem. Tady z toho usnesení nic takového, žádná konkréta tohoto typu vůbec nevyplývají a čouhá mu účelovost z bot. Takže to se mi rovněž vůbec nelíbí a já to nazývám selektivní justicí a tento výraz už se bohužel začal šířit nejenom tady v Praze, ale slyšela jsem ho už v různých krajích.

  Nepřeju si, aby u nás fungovala selektivní justice. Vždycky jsem zastávala zásadu "padni komu padni" a věřím, že zase se dostaneme do fáze, kdy bude padat tak, jak padat má. Nejsem si jistá - vždycky jsem si říkala, kdo má nějakou vinu, ať se zodpovídá, ať té policii řekne k tomu, co ví, a ať se obhájí. Ale toto už je několikátý případ, kdy skutečně účelovost tady přímo je cítit. Za této situace nebudu hlasovat pro vydání paní poslankyně Kailové, protože si myslím, že se tomu musí udělat přítrž. Děkuji. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní je přihlášen pan poslanec Fichtner, připraví se pan poslanec Zavadil.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nyní vystoupím se svým názorem na tuto věc. Znovu říkám, že odděluji role zpravodaje a řečníka v této diskusi. Takže pokud jde o sdělení obvinění, tak víceméně je obvinění zajímavé v tom smyslu, že míří nikoliv na porušení zákona v průběhu zadávání veřejné zakázky, tedy závazných pravidel pro zadávání zakázek, v jehož důsledku vznikla dané veřejnoprávní korporaci škoda, ale na samotný záměr veřejnou zakázku zadat, tedy určité služby, dodávky nebo stavební práce na trhu poptávat a smlouvu, jejímž předmětem plnění jsou, uzavřít.

  Porušení zákona jako nezbytný znak trestného činu je zde dovozováno z porušování zásady hospodárnosti zakotvené v § 38 zákona o obcích, a nikoli z porušení některého ustanovení zákona o veřejných zakázkách, případně z toho, že by byla prokázána v této věci korupce. Dle názoru policejního orgánu a zřejmě i státního zástupce může tedy představitel obce s patřičnou pravomocí, tedy obvykle starosta nebo radní, spáchat trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku tím, že nejenže nedodrží závazná pravidla zadávacího řízení na veřejnou zakázku, ale pouze tím, že určitou veřejnou zakázku vůbec zadá. Byť samotné zadávací řízení nemusí vykazovat žádné právní vady. Tak je postaveno to obvinění a v případě paní kolegyně Kailové potenciální obvinění.

  Takový přístup v zásadě připouští kriminalizaci nehospodárného rozhodnutí učiněného představitelem veřejné správy. Lhostejno přitom, zda se jedná o starostu obce, ministra nebo vedoucího úředníka, neboť každému z nich je zákonem uložena povinnost nakládat s veřejným majetkem hospodárně. Už samotné nehospodárné rozhodnutí tak může mít pro dotyčnou osobu trestněprávní důsledky, aniž by se muselo jednat o korupci nebo alespoň o porušení procesních předpisů upravujících zadání veřejné zakázky. Orgány činné v trestním řízení přitom v této věci kladou radním statutárního města Ústí nad Labem za vinu pouze to, že zakázku měli zadat nehospodárně.

  Je škoda, protože samozřejmě těch trestných činů v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek je velmi mnoho, samozřejmě logicky se nabízí některé z korupčních trestných činů, nabízí se porušení pravidel hospodářské soutěže, myslím, že to je § 241 alinea druhá odstavec 2 trestního zákoníku. Nicméně v tomto případě je to obvinění hodně obecné. Policejní orgán si, dá se říct, tímto ulehčil práci, protože on nemusí zkoumat vůbec průběh zadávacího řízení, nemusí zkoumat různé ekonomické vazby, finanční toky. Zkoumá pouze to, zdali dané rozhodnutí splňovalo kritérium hospodárnosti, či nikoliv.

  Bohužel tímto přístupem celé trestní řízení se dostává do roviny právní disputace, kterou asi těžko tady vyřešíme. To musí vyřešit pouze soud. Takže bych doporučoval, vzhledem k tomu, že ať se Sněmovna rozhodne pro vydání, nebo nevydání paní poslankyně Kailové k trestnímu stíhání, tak stejně celá ta kauza před soud přijde. Protože tam jsou další obvinění, je tam obviněný primátor Mandík, takže určitě to přijde před soud. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď zde mám jednu faktickou poznámku pana poslance Stupčuka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně pořád nebylo jasno, z čeho se dovozuje ta protiprávnost. A pokud se ona protiprávnost dovozuje pouze z nějakého abstraktního ustanovení v zákoně o obcích, o krajích, že máme při správě obecního majetku postupovat hospodárně a účelně, pak nemůže dojít k porušení tohoto ustanovení, aniž bych se dopustil nějaké protiprávnosti ve vazbě na tuto povinnost.

  Já jenom chci dovést tu argumentaci ad absurdum. Já jsem komunální politik. V sobotu otevíráme veřejné koupaliště na Petynce a rozhodli jsme se jako volené orgány, že se zříkáme vstupného. To znamená, že ti lidé tam přijdou zadarmo a my na rozdíl od budoucna vstupné inkasovat nebudeme. No nepochybně to není účelné a hospodárné. Ale já se ptám - je to protiprávní? No není to protiprávní! Takže ta protiprávnost jaksi neexistuje automaticky, sama o sobě ve vazbě na tato usnesení! (Velmi hlasitý projev.)

  A já bych se prostřednictvím pana předsedajícího obrátil na vás, na členy z politické strany ANO, abyste si tento zásadní kategorický rozdíl uvědomili. Protože pokud by tady došlo k porušení povinnosti např. právní, vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek, tak to je to, co stojí ve vazbě na tu účelnost a hospodárnost vyjádřenou jako povinnost pro komunální politiky nějakým způsobem hospodařit v rámci principu účelnosti a hospodárnosti. Prosím, tady nebyla takováto protiprávnost žádné právní normy dovozena. Podle mého soudu tady dochází k extenzivnímu, excesivnímu výkladu trestněprávních norem, což my právníci víme, že je zakázáno! To se prostě nesmí!

  Takže já bych byl rád, abychom toto skutečně rozlišili. Pro objektivitu chci říct, že já jsem ani nehlasoval pro vydání pana doc. Svobody, kde sice byly jakési náznaky, úvahy o té protiprávnosti v oblasti porušení zákona o veřejných zakázkách, ale myslím si (upozornění na čas), že toto je ta zásadní argumentace, které bychom si měli být v tuto chvíli vědomi. Děkuji. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Ještě dvě faktické poznámky. Pan poslanec Vondráček s faktickou poznámkou a potom pan poslanec Laudát taktéž s faktickou poznámkou. Takže dvě minuty pro pana poslance Vondráčka. Prosím.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, navázal bych méně emotivně, pokusím se zklidnit tu debatu. Prosím uvědomme si jeden základní rozdíl. Neřešíme tu otázku viny či neviny, spáchání trestného činu. Řešíme vydání či nevydání k trestnímu stíhání. Já vím, že to člověka láká, zvlášť je-li právního vzdělání, aby se nad tím zamýšlel. Já vás asi překvapím, já mám velmi podobný názor. Já si myslím, že policie svoji práci tady neudělala dobře, že ten výklad je skutečně extenzivní, ale to není předmětem diskuse.

  Jestliže jsem jeden z adresátů vašeho projevu, prostřednictvím pana předsedajícího, musím říct - prosím uvědomme si, o čem tady jednáme. Už jsem to zdůrazňoval při vydání pana bývalého primátora Svobody. My potřebujeme v této věci jasný precedens, jasné rozhodnutí soudu, že se nejedná o trestný čin. A ten tímto nezískáme. My potřebujeme, aby byl jasný signál od nezávislého soudu, jaký je právní názor nezávislého soudu. My nejsme soud.

  A už jsem to říkal taky opakovaně. Uvědomme si, že tato Poslanecká sněmovna by měla chránit i sama sebe a svoji pověst. Je tam více spoluobviněných. Zatímco ostatní budou stíháni, budou nějakým způsobem účastni těch úkonů v trestním stíhání, tak poslankyně díky své imunitě bude z toho vyňata. Prosím podívejme se na trendy v zahraničí, jak je vnímána imunita. Je celá řada států, které vůbec naše pojetí imunity nemají. Je to do jisté míry historický přežitek.

  To znamená, zklidnil bych tu debatu. Prosím vás, bavme se o vydání či nevydání, zda je ohrožena činnost této Sněmovny jako suveréna, jako zákonodárného sboru. Imunita není privilegium jednotlivce. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Přečtu jednu omluvu, je to omluva paní poslankyně Dobešové od 14.30 z pracovních důvodů. Tak.

  A nyní se musíme vypořádat s přihláškami. Jsou zde faktické poznámky: pan poslanec Laudát, potom pan poslanec Benda, potom pan poslanec Stanjura, pan poslanec Stupčuk, potom pan místopředseda Filip. Všechno faktické poznámky. A potom je zde s přednostním právem pan... (Domluva mimo mikrofon.) Výborně, do rozpravy. Takže teď bychom se vypořádali s faktickými. Pan poslanec Laudát má slovo a dvě minuty. Prosím.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já jenom k tomu, co tady říkal pan poslanec kolega Fichtner, že to nesouvisí s výkonem mandátu. Samozřejmě že souvisí. Nezlobte se na mě, jestli někdo tady začne vláčet člověka za takovouhle věc, tak výkon jeho mandátu bude stát za starou bačkoru. To za prvé.

  Za druhé. Jak nesouviselo zahájení trestního stíhání s výkonem mandátu např. Vlasty Parkanové? Dneska uběhl nějaký čas. Té dámě to zničilo zdraví, zničilo to kariéru. Jak to, že to nesouvisí? Samozřejmě, že to souvisí. A tohle tady už prosím neříkejte.

  A i kdybych to vzal v té lidské rovině. Tak jestliže máte před sebou tuhle záležitost, veřejnost si bude pamatovat to, co se odehrávalo teď, nebo to, co udělá policie nebo státní zástupce teď, nikoliv potom, že někde vyjde noticka za pět let, že se nic nestalo. Souvisí.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Benda s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, mě vyprovokovalo vystoupení pana místopředsedy Vondráčka tím, že tady nesuplujeme soud. To nepochybně nesuplujeme. Ale vy noví z nových hnutí jste si možná neuvědomili, že došlo ke změně Ústavy České republiky. Trestní stíhání není navždy vyloučeno. Trestní stíhání může normálně proběhnout po skončení mandátu. Je to změna, kterou tato Sněmovna v minulém volebním období udělala. A pouze se říká - po dobu, kdy vykonáváte mandát, tak nejste obtěžováni takto nesmyslnými trestními stíháními. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych reagovat na stejného řečníka, na pana kolegu Vondráčka, vaším prostřednictvím, pane předsedo. On tady říkal věty: "My potřebujeme pravomocné rozhodnutí soudu." Já ne, vy možná. Pak jste si protiřečil. Říkal jste, že když nevydáme paní kolegyni, nedojde k soudu. A pak jste řekl, že tam jsou další obvinění a ti chudáci se k soudu dostanou. Tak buď platí, že soud proběhne, nebo neproběhne. My nerozhodujeme o tom, jestli soud proběhne. Sám jste řekl, že ostatní obvinění se možná k soudu dostanou. My jsme dneska slyšeli popis dvou případů: paní poslankyně Kailové a paní poslankyně Černochová popisovala případ z Prahy 2. Kdyby to zrušili za tři týdny, ne do jednoho dne, což je podle mě velmi zvláštní, že do 24 hodin se zruší obvinění, alespoň to mělo svůj účel v předvolebním týdnu, tak jsme tady jednali o vydání paní poslankyně Jany Černochové. Vy byste tady vystupoval s chytrou větou: "Nejsme soud, náš klub se usnesl, že ji prostě vydáme." Samozřejmě že pověst člověka je ohrožena v okamžiku, kdy ji vydáme. Voliči, a já s nimi mluvím, říkají: "Na tom asi něco je, když ho ta Sněmovna vydala. To je nějaké podezřelé. Kdyby to nebylo celé divné, tak je Sněmovna prostě nevydá."

  Já bych se chtěl zeptat ministra vnitra. Slyšel jsem od paní poslankyně Kailové, že předtím, než to bylo doručeno sem a jí, to bylo vyvěšeno na webu Policie České republiky. Chtěl bych, aby to ministr vnitra prošetřil a podal nám zprávu. Stejně tak bych chtěl po ministryni spravedlnosti, aby prošetřila, jak je možné, že v úterý je zahájeno a sděleno obvinění a ve středu je zrušeno. To přece není normální! Ti lidé jsou medializováni, o jejich jménech se všichni dočtou - a někdo to za 24 hodin zruší, možná ten samý, který to obvinění podepsal den předem. To mi nepřijde normální. Chtěl bych požádat členy vlády, aby na to nezapomněli, aby Sněmovnu informovali o výsledcích svých šetření. Pokud tak nebude, tak budeme interpelovat, budeme žádat písemnou odpověď. To přece není normální, co se tady děje. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Stupčukovi, tak bych vás v reakci na vaše vystoupení chtěl informovat, že jak bylo i mediálně sděleno, obrátil jsem se na pana policejního prezidenta a mám k dispozici odpověď, takže ji dám k dispozici poslancům Poslanecké sněmovny, aby všichni viděli, jak policejní prezident odpověděl na můj podnět v této věci.

  Slovo má pan poslanec Stupčuk.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, já se zařadím mezi své předřečníky. Jestli jsem je správně pochopil, tak tady se něco děje, ne že neděje. My o něčem rozhodujeme. A dle mého soudu rozhodujeme o tom, jaká bude příští legitimita výkonu mandátu poslance. To je to, o čem rozhodujeme. Protože jak byla správně zmíněna připomínka, pokud bychom dneska rozhodli o nevydání, neznamená to, že po skončení mandátu může být trestní řízení být uskutečněno. A to je otázka, která se může týkat každého z nás. A legitimita přece spočívá v tom, jakým způsobem můžu nést hrdě nebo nehrdě mandát mezi svými voliči, zastupovat lidi. Takže samozřejmě pokud tady bude proti mně vedeno trestní řízení, tak je to pro mě hendikep jak blázen! Ve společenském klimatu, kde platí presumpce viny oproti ústavně zakotvené presumpci neviny, si myslím, že bychom se zatraceně měli zamyslet nad tím, jestli policejní žádost je natolik dobře zdůvodněna co do skutkových důvodů, co do důkazních prostředků, které mají prokazovat, že skutek se stal a že naplňuje skutkovou podstatu trestního činu! Já jsem toho názoru, jak jsem měl možnost hovořit s mými kolegy v ústavněprávním výboru, že policejní žádost není dostatečná ani kvantitativně, ani kvalitativně. A v tuto chvíli bych si troufal říct, že je dokonce předčasná! Nechť ji doloží a nechť požádají příště, někdy v budoucím čase, pokud nashromáždí dostatečné množství důkazních prostředků, ale v tuto chvíli říkám znovu, že tady na stole nejsou! A věřit a doufat v judikaturu, v nějaký precedens. Přátelé, to je minimálně na pět sedm let, ani na trestněprávním kolegiu Nejvyššího soudu nejsou mnohdy schopni se dohodnout. Samozřejmě že spravedlnost má i svoji relativní hodnotu vyjádřenou v čase, kdy se jí domůžete. Co je mi to platný, když mě dneska budou dehonestovat, a já teprve za pět, sedm, deset let dostanu nějakou omluvu, kdy to někdo někde zveřejní a nemá už to žádné účinky, které by zhojily difamaci, kterou jsem musel podstupovat. Takže prosím mysleme nikoliv populisticky, ale moudře.

  Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Filip. Připraví se pan poslanec Vondráček.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, jen krátce. Prosím pány kolegy a paní kolegyně, když mluví o institutu imunity, aby to nedehonestovali tím, že to je jakási historická výhoda. Buď platí princip dělby moci, nebo neplatí. A jestliže platí princip moci, tak musí platit princip imunity! Takže to sem prosím nepleťte a nesvádějte svou neschopnost se rozhodnout na soud! (Potlesk napříč sálem.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Vondráček dvě minuty.

 • Poslanec Radek Vondráček: Já děkuji. Já se opět, možná marně pokusím o klidnou argumentaci. Nejdřív na pana kolegu Stanjuru. Zřejmě narážíte na české přísloví "na každém šprochu je pravdy trochu". To je mimochodem hodně hnusné přísloví, neměl jsem ho nikdy rád. Samozřejmě je možné, že u nás platí a na každém něco ulpívá, ale to není argumentace do této diskuse. Je v pořádku, aby ostatní spoluobvinění byli pokusnými králíky, u nichž by bylo možné, aby to řízení probíhalo jakýmkoliv způsobem, a kdo je poslanec, tak toho se to netýká, ten je prostě vyňat, je privilegovaný? Já prostě s tímto nesouhlasím.

  Se vší úctou k předřečníkovi panu poslanci Filipovi, já zkrátka filozoficky a doktrinálně vnímám imunitu jinak. Jsou prostě země, kde takový pojem vůbec neznají. Kde prostě doufají, že je nezávislá policie, nezávislý soudní systém a plně ho respektují. A jestliže o něčem rozhodne soudce, tak to platí a platí to i pro poslance a poslanec si klidně může v Anglii jít sednout, i když je poslanec, a třeba sedí schválně, protože je to jeho politický protest proti nějaké nesmyslné dani. A po pěti týdnech vězení se vrátí jako hrdina do sněmovny. (Veselost v levé části sálu.) To není příklad pro nás, to spíše dávám pro pobavení. Ale tady jde zkrátka o princip imunity. Plně ctím princip indemnity, jakýkoliv projev učiněný na této půdě nemůže být postižen, ale mám svůj konkrétní osobní názor na imunitu trestněprávní, co se týče nás poslanců obecně ve společnosti. A myslím, že nám spíš v současné době škodí než prospívá. Nezlobte se, já si nemyslím, že bych byl populista. Je to můj právní názor. Už jsem jednou řekl, že s postupem policie, protože jsem člen mandátového a imunitního výboru, tak i já mám vážné výhrady k tomu, jak byla žádost formulovaná a tak dále. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji i za dodržení času. Podle mých záznamů to byla poslední faktická poznámka. Takže se vrátíme k řádně přihlášeným a slovo má pan poslanec Zavadil, po něm pan poslanec Blažek a potom pan poslanec Komárek. Jenom ještě na vysvětlenou, že na tabuli svítí pouze jedno jméno, ale jsou zde tři přihlášení. Je to proto, že se někteří hlásí z místa. Jenom aby bylo jasno a abychom všichni věděli, kde se nacházíme v rozpravě, vás chci požádat, abyste se hlásili písemně u stolku vlevo, protože pak je jasnější, jak ještě dlouhá rozprava nás čeká, nicméně samozřejmě nechci nijak omezovat i vaše právo hlásit se z místa. Děkuji.

  Pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Jaroslav Zavadil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, když jsme tady před třemi měsíci rozhodovali o vydání nebo nevydání našeho kolegy Bohuslava Svobody, tak jsem zásadně hlasoval pro nevydání. První poznámka.

  Druhá poznámka. Do jakého prostředí vlastně vydáváme poslance, ale nejenom poslance, do jakého prostředí se dostávají i obyčejní lidé? Je to prostředí normální? Existuje tady vymahatelnost práva? Velmi špatná. O justici se hovoří takovým způsobem, že to tady nechci ani publikovat. To samé o policii. Do jakého prostředí tedy chceme vydávat lidi z této Sněmovny, kteří notabene mají zdůvodnění své činnosti, teď nebudu říkat trestné, tak jak to tady bylo nazváno. To se mně moc líbilo - literární průjem. Nad tím bychom se měli zamýšlet, jestli skutečně do takovéhoto prostředí, které v současné době u nás existuje, máme mirnix dirnix lidi vydávat hlavně z Poslanecké sněmovny, kteří mají svůj mandát. A to, co tady bylo řečeno mým předpředřečníkem, prostřednictvím pana předsedajícího, trendy v zahraničí - prosím vás, to sem netahejme! Zatímco v Anglii se po pěti letech vrátí jako hrdina, tak tady jako troska. Ne, po pěti dnech. Pardon. Takže to je zase o tom prostředí.

  Takže když dopustíme, aby se medializovala všechna tahle záležitost, aby ti lidé se dostali do středu zájmu, aby si média na nich jaksi smlsla, atd. atd., tak já si myslím, že pokud není jasné to, co tady bylo řečeno kolegyní Benešovou, jak bylo řečeno, 80 % předpokladů toho, že trestný čin byl spáchán, pokud tohle není jasné, tak si myslím, že bychom neměli vydávat nikoho z této Poslanecké sněmovny na základě takto hloupých a banálních chyb, které možná při vyšetřování Policie ČR udělala. Já budu samozřejmě hlasovat proti vydání. (Potlesk ČSSD.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek má slovo.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Ono bylo mnoho řečeno. Já snad jenom pro doplnění opakuji, že my nerozhodujeme o tom, že policii a státnímu zastupitelství nějaká osoba uteče navždy před trestním stíháním. Hlasujeme pouze o tom, že tato osoba nebude po nějakou dobu vydána k trestnímu stíhání. A víte, on je jeden aspekt, který je důležitý. Kdybych byl přesvědčen, že tam jsou nějaké důkazy, které nebude možno provést třeba za dva za tři roky, až skončí tohle období Sněmovny - pachové stopy, nebo nějaký svědek když tam umírá a prostě už nebude potom schopen dojít k soudu, tak bych možná šel na argument, že je potřeba vydat. Ale je potřeba si ještě uvědomit, že to nemá jenom rozměr právní, ono to má i rozměr politický a za to se nestyďme! Práce poslance ovlivňuje životy tisíců, statisíců lidí a teď se vás zeptám: Může poslanec, který je trestně stíhán za něco, co vůbec nesouvisí, i když to nesouvisí s jednáním v téhle Sněmovně, který je médii honěn při každém výslechu, který absolvuje, při každém papíru, který obdrží, může opravdu řádně vykonávat tuhle funkci? Trestní stíhání zcela jistě - ať pokračuje, nebo ne - nepovede k tomu, že takovýto poslanec či poslankyně bude moci vykonávat mandát. Já vůbec nechci zde mluvit o nějaké vině, to prostě rozhodne jednou nějaký soud, ale myslím si, že je nesprávné vydávat v této věci kohokoliv z nás, protože pak není schopen mandát normálně vykonávat. Není schopen. A kdo si trošku užil, a je tady spousta kolegů, kteří to ještě znají pouze abstraktně, co je to mediální hon, tak vám garantuji, že v takovéhle situaci nejste schopni práci poslance kvalitně vykonávat. Policie a státní zastupitelství ať si počká, vůbec nic ne nestane, a pak ať se rozhoduje v normálním trestním řízení s normální osobou zvanou naše paní kolegyně. Takže určitě pro vydání býti nemohu a myslím si, že důvody jsou naprosto racionální, jsou neosobní a je mi úplně jedno, z jaké politické strany ten člověk v takovéto situaci je. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS a ČSSD.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Nyní má slovo pan poslanec Komárek a po něm je ještě přihlášen pan předseda klubu TOP 09 Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, kolega Vondráček to už začal, ale já tu chci zdůraznit, že tady ve výpovědích většiny mých předřečníků je logický rozpor. Tedy za prvé, mnozí, a řekl bych, že většina z nás šla do této Sněmovny s předsevzetím, že bude podporovat zákon, který omezí poslaneckou imunitu. Od té doby se myslím nic nezměnilo. Určitě se tu nezhoršila práce justice, nezhoršila se práce policie. Tento argument je tedy nesmyslný.

  Za druhé. Samozřejmě jsem na straně všech, kdo jsou šikanováni nebo neprávem stíháni policií, a ač právní laik, kloním se k tomu, že to je situace kolegů, které jsme již vydali, a přesto jsme je vydali. Kloním se k tomu, že to je situace paní kolegyně Kailové, o jejímž vydání teď rozhodujeme. Ale pozor. To vše, co tady bylo řečeno, jak bude moci vykonávat svou práci, že bude vláčena médii, že to budou vyčítat někteří zlí lidé, a musím říci zlí lidé, kteří nerozlišují obvinění a vinu, její rodině - copak v téže situaci nejsou ostatní kolegové z městských a obecních úřadů, zastupitelstev? My tady přece nechceme být lidi dvojí kategorie. Je to úplně stejná bitva, bitva řekněme za to, aby stát fungoval, bitva proti bezpráví, tedy u těch poctivých, a do té bitvy my vysíláme jedny lidi, to znamená starosty a zastupitele, zcela nalehko, dokonce bez kroužkové zbroje, a druhé, poslance, ve zcela pohodlném brnění. To je prostě naprosto nespravedlivé. A proto my chceme, a já myslím, že je to správné, imunitu omezit a zároveň vylepšit práci justice a policie. Já se zcela kloním k tomu, co říkal pan kolega Stanjura, že bychom měli nejenom se seznámit se stanoviskem policejního prezidenta, ale skutečně je už čas se zeptat příslušných ministrů, i když jsou z koalice, jejímž jsem loajálním členem, co dělají proti tomu, co udělali pro to, aby policie a justice fungovaly lépe, protože oba dva se k tomu zavázali.

  Čili rozlišujme logicky dvě věci. Jednak to, že imunitu nechceme, aspoň většina z nás, já se k tomu přiznávám - nechci ji pro sebe, nechci ji pro nikoho dalšího ze zákonodárných sborů, protože mi to připadá nespravedlivé vůči spoluobčanům, aby tato privilegia někdo měl. Připadá mi to prostě nespravedlivé. To je všechno. A společnost má být spravedlivá. Čili nechci imunitu a zároveň chci mít funkční, dobrou, kvalitní a spravedlivou policii a justici. Jenomže to se nedá nijak spojovat. My na jednu stranu prosím máme na pořadu této schůze, jestli se nemýlím, zákon, který tu imunitu omezuje, řekl bych, že rozumným způsobem, byť není dokonalý, pojďme se o něm bavit a přijměme ho nebo přijměme podobný návrh, na druhou stranu se snažme jako tato Sněmovna, a je to také naše povinnost, vykonávat rozumný a účelný tlak na orgány státní správy tak, aby se práce policie a justice zlepšila natolik, aby se jich nemuseli bát nejen poslanci, ale i normální lidi. My přece nechceme, aby normální lidi byli pronásledováni nespravedlivými obviněními a popotahováni, protože popotahování vadí každému. Práce poslance je důležitá, ale práce doktora je také důležitá. To mi promiňte. A trestní stíhání zasahuje do práce doktora.

  Takže prosím vás, rozlišujme, imunitu omezme a na druhou stranu se maximálně snažme o to, aby policie a justice pracovaly tak, jak mají. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se panu poslanci Kalouskovi, ale vystoupení pana kolegy Komárka zde spustilo další lavinu faktických poznámek. Budou vystupovat v pořadí: pan poslanec Svoboda, poslanec Novotný, poslanec Stanjura a poslanec Sklenák - vše faktické poznámky. První tedy pan poslanec Svoboda.

 • Poslanec Bohuslav Svoboda: Hezké dobré poledne vám všem. Pro mě je obtížné tady vystupovat, ale chtěl bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, říct panu Komárkovi, že jsem nejenom poslanec, ale také lékař, takže obě dvě varianty znám. Já jsem ten, který už to má za sebou, a mohu vám říct, že práci poslance vaše rozhodnutí ovlivní zásadním způsobem. Žádný rozhovor se mnou nedělá žádný novinář jinak, než že zahájí: vy jste obviněn, a dokonce vás i vydala Sněmovna. To všichni berou jako zásadní rozhodnutí. Já sám jsem pro své vydání hlasoval, ale zásadně odmítám to, že někdo má jako politický program vydávat. To prostě není možné! Zákon platí a říká, že se máme rozhodnout, ne, že to víme dopředu! (Potlesk poslanců ODS a ČSSD.) ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Novotný má slovo.

 • Poslanec Martin Novotný: Pane předsedo, dámy a pánové, já zkusím zareagovat na jednu větičku z vystoupení kolegy Komárka, která se týkala toho, jestli se v poslední době nějakým způsobem zhoršila práce policie. Já překvapím. Já mám indicie, že ano. Znám celou řadu případů, kdy vůči členům obecních zastupitelstev policie postupuje tak, že ingeruje přímo do základních, nezadatelných práv samosprávy a snaží se vstupovat svou interpretací, naprosto novátorskou, do toho, co samospráva může a co nemůže. Nejflagrantnější příklad jsem zažil zhruba před 14 dny, kdy jsem byl - podotýkám jako svědek a ta kauza se mě vůbec netýká - povolán k výslechu v kauze, jejíž podstatou je, že samospráva města, které jsem kdysi vedl, si nechala zpracovat znalecký posudek.

  Dámy a pánové, ne předražený, ne špatný svým obsahem, ale ten policista a státní zástupce dospěl k názoru, že ta samospráva ten znalecký posudek nepotřebovala. Pokud vás zajímá proč, tak proto, že už existoval policejní, který vyšel jinak. Kvůli tomu chodí členové zastupitelstva a rady města opakovaně na výslechy, protože se naprosto zhroutila elementární interpelace toho, o čem ta samospráva je, a policista si myslí, že může zasahovat do těch úplně nezadatelných práv. Proto je pro mě tak důležité, jak je ta žádost policie napsána. Já si dokonce o této kauze myslím své, ale pakliže není správně zformulována, pakliže ta interpretace je skutečně na vodě a není podložena, tak nemůžu hlasovat pro vydání, i když si o té individuální kauze myslím svoje.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, váš čas. Děkuji. (Potlesk z řad ODS.) Prosím s další faktickou panu předsedu ODS, pana poslance Stanjuru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Můj kolega Martin Novotný mluvil o poznámce či řečnické otázce pana poslance Komárka, zda si myslíme, že se zhoršila práce policie. On položil v téže větě stejnou otázku, zda si myslíme, že se zhoršila práce justice. Tak já vám odpovím ústy vaší náměstkyně, tedy bývalé náměstkyně na Ministerstvu spravedlnosti. To je váš člověk, který dává rozhovory a který říká "temné kruhy v justici intrikovaly proti mě, štvaly proti mě, vytvořily prostředí, že jsem musela z Ministerstva spravedlnosti odejít". Pak musí být odpověď na vaši otázku "ano, zhoršila", když to říká vaše, vámi nominovaná náměstkyně. Neříkáme to my. Takže se zeptejte doma, ve svém hnutí, (nesrozumitelné) ministerstvo, proti kterým údajné temné síly v justici postupují, jestli se situace v justici zlepšila, zůstala stejná, nebo se zhoršila.

  Jsem rád, že máme shodný názor, že ministři mají podat vysvětlení nebo nějakou informaci a co udělají pro to, aby se to zlepšilo. Škoda, že jste to nezastával ve 14.10, kdy jsme hlasovali o návrhu, aby nám informaci o situaci v resortu spravedlnosti a justice podal pan premiér. To je hezké, když to řekneme o půl čtvrté hrdinně ve svém projevu. Ale vy jste to mohl rozhodnout hlasováním, zda se tím bude tato Sněmovna zabývat, zda premiér mluvil jak s paní ministryní, tak s bývalou první náměstkyní, aby nám řekl svůj názor, své informace - tak jste hlasoval proti. Tak já nevím, jestli jste pro jenom naoko, nebo jak to vlastně je. (Potlesk v části sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s další faktickou předsedu klubu ČSSD pana poslance Sklenáka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil také v reakci na vystoupení pana poslance Komárka. On zde říkal mimo jiné "já pro sebe žádnou imunitu nechci". Já pro sebe, pane kolego, také nechci žádnou imunitu, ale já tu imunitu chci tady pro tento zákonodárný sbor, protože to je jeho smyslem. Už to přece zde zaznělo - děti na základní škole se učí o dělbě moci, o dělbě moci zákonodárné, soudní a exekutivní, a principem, aby ta demokracie fungovala, musí být to, že jedna z těch mocí nesmí ingerovat do té druhé. A právě díky té imunitě si my můžeme ochránit tu svoji moc a vždy, když zde rozhodujeme o tom, jestli někoho vydáme, nebo nevydáme, tak to je vždycky ta otázka, na kterou si musíme odpovídat. Ne jestli je ten člověk vinen, ale jestli policie nezasahuje do naší zákonodárné moci. A můžu vám říct, už minule, když jsme zde projednávali případ pana docenta Svobody, tak já jsem měl ten pocit, ano, že ten okamžik už nastal, že to je ten moment, kdy bychom ho neměli vydat. Já jsem tehdy hlasoval pro jeho vydání a dnes vím, že jsem udělal chybu. Já dnes tu chybu opakovat nebudu. (Potlesk v sále s výjimkou střední části.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní mám ještě šest faktických poznámek, takže prosím k mikrofonu pana poslance Komárka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. (Ohlas v sále.)

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Jenom k tomu, že pan poslanec Bohuslav Svoboda poněkud zkreslil mé vyjádření. Já si ho velmi vážím. Já nejsem pro vydávání jako takové. Já jsem pro omezení imunity na projevy - na politické projevy. To je velmi důležitý rozdíl.

  K panu poslanci Stanjurovi. Já si myslím, že není potřeba zprávu o činnosti v justici jako takové, ale o tom, o čem tady mluvíme, to znamená o tom, zda policie a případně někteří státní zástupci nepřekračují své pravomoci. To je všechno.

  A pana poslance Sklenáka bych se chtěl prostřednictvím paní předsedající zeptat, a já to teď skutečně nevím, zda on ví, kolik členů jeho klubu se podepsalo pod to, že bude žádat omezení imunity, a zda to udělal on sám také. Já třeba jsem se pod to podepsal a stále se k tomu hlásím. Myslím si, že to byla velká část členů klubu sociální demokracie, kteří se pod to také podepsali. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím příště, abyste se na své kolegy obracel mým prostřednictvím. (Poslanec Komárek cestou od mikrofonu: Já jsem to udělal.) Teď ne, ale nevadí. Děkuji.

  Prosím k mikrofonu pana poslance Petrů. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, tato kauza bude mít také obrovské dopady na samosprávu, na starosty a všechny, kdo v samosprávě pracují. Uvědomte si, že dnes mluvíme o tom, že starosta nebo kdokoli, kdo bude provádět výběrové řízení ať prostřednictvím určité firmy, nebo nějaké firmy, kterou si na to najme, tak on nebude postihován za to, že výběrové řízení proběhlo v pořádku, ale za to, že to výběrové řízení dělal přes firmu a mohl to udělat sám. Uvědomujete si ten paradox tohoto, co dnes projednáváme? Takže jistě to bude mít dopady i na členy samosprávy. Děkuji. (Potlesk z řad členů ČSSD.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A prosím k mikrofonu pana poslance Radka Vondráčka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Nechtěl jsem už reagovat, je to návykové, omlouvám se. Já jenom ke kolegovi Blažkovi a následně ke kolegovi Svobodovi. Zazněl tady termín jako mediální hon. Ale kolegové, prostřednictvím paní předsedající, nedomníváte se, že nevydáním bychom na tom něco změnili? Bohužel máme média, jaká máme, a ať už vydáme, či nevydáme, ten mediální hon může nastat. (Smích v sále.) Akorát na začátku bude ta otázka jinak formulovaná, bude znít: Vy jste sice nebyl vydán, ale byl jste obviněn. Takže to nám bohužel nepomůže.

  Já s většinou řečníků souhlasím. Nejsem v tom tak emočně zainteresován, abych to nehodnotil objektivně.***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Prosím k mikrofonu pana poslance Bronislava Schwarze. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý den, kolegové, kolegyně, paní předsedající, děkuji za povzbuzení pana ministra, on mě povzbudil do projevu.

  Já bych se chtěl podívat - je tady paní poslankyně Kailová? Sedí tam někde? Tamhle ji vidím. Víte, já jsem druhý, který mluví z praxe. Nezlobte se, neurážejte se, ale pan docent Svoboda a já, my mluvíme z praxe. Všechno, co tady padlo, vždycky trošku něco platí. Nemám ani dodnes ty věci vyřešené. Jsem podruhé osvobozen ve své kauze, kde jste mě vydali, já jsem ale musel být vydán kvůli množství policistů, kteří na to čekali, protože jsem udělal opravdu věc, která souvisela s policejní prací, před devíti lety. Táhne se to se mnou celou dobu. Čekám na rozhodnutí krajského soudu, jak dopadne. Nestydím se vám to tady říci.

  Myslíte si, že dobře pracuji jako poslanec? Myslíte si dneska, že bych se vyjadřoval k práci soudů, když čekám na to, jak soud rozhodne o mém odvolání? Každý se zamyslete, co tím chci říci.

  Potom dál bych chtěl. Je mi líto té paní, protože asi vím, co prožívá. Neřeším její vinu. Ale víte, co je smutné? A pro všechny mluvím. Je smutné to, že se vždy řeší práce policie, pane ministře, a práce justice, když se to týká vydávání poslanců. A předtím, nezlobte se, ani pes neštěkne. O mně se to ví jedny krajské volby, druhé krajské volby, prošel jsem, kandidoval jsem jako stíhaný šéf policie, nikdo to nikdy neřešil, povídalo se o mně. Tak se vás všech, co tady sedíte, ptám, jak jste útočili na pana ministra, aby nesmyslné stošedesátky - pardon, usnesení o zahájení trestního stíhání se to jmenuje - se už neděly, aby policie neovlivňovala chod poslanců nesmyslnými sdělovačkami možnými, když něco třeba ten poslanec se jim nelíbí, jde proti policii, nechce jim přidat peníze. To všechno může nastat.

  Já jenom chci říci, ta paní je na tom špatně. Já také celou dobu. Vždycky se to se mnou veze, a když je někdo takový hubatý nebo něco, tak to řekne - on byl stíhaný. Vždyť jsem to tady zažil i jako předseda komise. Hned jeden z kolegů prostě to označil, že nemůže -

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, čas!

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Já vím, dvě minuty. Nebudu vás zdržovat. Jenom chci - zamyslete se nad tím. Je to o tom jednotlivém člověku. Nechci mluvit o vydání. Každý na to má svůj názor, ale opravdu se to týká společnosti, fungování. Nedělejme vždycky hon na něco, až když zjistíme, že to je. Všichni víme, že to špatně funguje. Já jsem toho svědkem, pan docent si to také zažil. Ptejte se nás, jaké to je, jak je to dobré. Děkuji. (Potlesk ze středu sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S další faktickou je přihlášen pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Pilný: Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové a kolegyně. V téhle Sněmovně bývá dost často zvykem míchat hrušky s jablky a dneska jsme k tomu přidali ještě švestky. Mluvíme tady o omezení imunity poslanců a je to určitě diskuse, která dává smysl. Mluvíme tady o práci policie a o práci soudů. Je to diskuse, která dává smysl. A tenhle bod se už hodinu a půl jmenuje žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání paní poslankyně Kailové. Je zcela evidentní, že rozhodnutí této Poslanecké sněmovny ovlivní její profesní osobní život. A já chci jenom říci, že budu hlasovat podle svého svědomí a poslaneckého slibu. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Prosím k mikrofonu pana poslance Gabala s jeho faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Paní předsedající, vaším prostřednictvím ke kolegovi Komárkovi. Byl jsem rozhodnutý hlasovat pro vydání. Přesvědčil jste mě, že budu hlasovat proti vydání. (Smích a potlesk v sále.) Důvody jsou dva. Za prvé je to vaše hluboká neznalost dějin parlamentarismu a smyslu, proč je tento sbor opatřen imunitou. Za druhé, protože sedím v komisi vyšetřující Opencard, tak čím více to poslouchám, tím víc vám musím říci, že jsem rád, že tu imunitu máme, a budu trvat na jejím dodržení a v žádném případě nepodpořím její zúžení. Budu prosit kolegy z klubu, aby mě podpořili, protože teprve když se dostanete na tu hranici rizik, tak pochopíte, v čem je smysl imunity pro výkon vašich zákonodárných povinností. To není politický program. Vy argumentujete doktrinálně, bez znalosti dějin. Přečtěte si trošku něco a začněte dělat něco, čím se dostanete na tu hranu, a pak pochopíte, proč.

  Děkuji. (Potlesk z celého sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k řečnickému pultíku pana poslance Stanjuru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za dvě minuty. Já pro pana poslance Schwarze vaším prostřednictvím - já jsem hlasoval i proti jeho vydání, protože neposuzuji ty případy podle politické příslušnosti těch, které policie chce stíhat a žádá o jejich vydání.

  Ale já jsem se přihlásil k mikrofonu, protože jestli fakt něco nemám rád, tak takové ty fráze "situace je taková, jaká je, všichni to známe", "zákon je takový, jaký je, všichni to známe". A pan kolega před chvilkou říkal "média jsou taková, jaká jsou, všichni to známe".

  Na rozdíl od vás váš pan předseda je významný vlastník v mediálním světě. Má šanci to změnit, když vy takhle kriticky říkáte "média jsou taková, jaká jsou, a nedá se nic dělat". Na rozdíl od nás všech ostatních. Tak mluvíte i o těch denících a o těch serverech, které patří vašemu předsedovi, nebo ne? A neříkejte, že situace je taková, jaká je. To má fakt nulovou informační hodnotu. (Potlesk zprava.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Nyní prosím k řečnickému pultíku pana poslance Blažka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Pavel Blažek: Děkuji. Já vaším prostřednictvím k panu kolegovi Vondráčkovi. Ta věta zněla ještě líp - máme média, jaká máme. Ano, máte média, jaká máte. Ano, přesně tak. (Smích a potlesk zleva.)

  To se lépe říci nedá a těžko pokračovat.

  Ale ještě k té debatě, kterou jsme vedli vlastně tak nějak spolu. Já jsem neříkal mediální hon obecně. U nás je problém v tom, když paní poslankyně půjde na výslech, tak nechápu, kdysi to tak nebývalo, tak to ta média vědí a už tam stojí dopředu a volají dopředu "vy máte výslech". To je ten mediální hon. A to nebude, pokud nebude vydána. Ano, budou dva dny něco psát v těch vašich médiích. Jo? Pak zas bude jiné téma, třeba Hana Marvanová si ještě na něco vzpomene, co ještě neřekla, a bude zase nějaké jiné téma. (Smích v sále.) Jo? Ale ten hon by byl právě tím, že bude někde chodit a neustále tam prostě bude vždycky stát ten špalír. Mě vždycky zajímá, kdo to těm médiím řekne. Je to asi policie nebo státní zástupci, jiná možnost totiž není, a tohle já nikomu prostě nepřeji. Takhle jsem ten hon myslel, ne jinak.

  Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Nyní prosím s faktickou pana místopředsedu Sněmovny Filipa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane ministře, paní a pánové, já ještě jednu poznámku k imunitě a indemnitě. Jestli tady někdo chce, abychom svobodně mohli mluvit jenom za tímhle tím pultíkem a chce sebrat svobodu slova deseti a půl milionu Čechů, tak to je tedy opravdu odvážný kus. (Potlesk zleva.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Komárka a jeho dvě minuty. (Výkřiky ze sálu: Už ne!) Prosím o klid. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Já jenom prostřednictvím vaším, paní předsedající, připomenu panu Gabalovi, že on ví, že jsem přece jenom něco přečetl a že ty dějiny znám, tak ať si nehraje, že to neví.

  A za druhé, já skutečně pouze chci upravit rozumně zákon o imunitě tak, aby vyhovoval současným podmínkám, to znamená rozumně omezit - a znovu říkám, nechci, aby byli lidé dvojí kategorie, jedni, kteří mohou být, jak říkáme, policií neprávem stíhání, a druzí ne. Prostě můj smysl pro spravedlnost mi to nedává.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Vondráčka. ***

 • Poslanec Radek Vondráček: Já už jenom rychle. Já jsem tady nový. Jenom bych se tak zeptal do pléna těch, kteří jsou tu třeba už služebně déle, na situaci před dvaceti lety. Bylo to taky takové, co se týče mediálního honu? Nebo je to určitý historický vývoj, o kterém se bavíme? Víte, ryba hnije od hlavy. Prostě tady se děly věci, které vyústily v to, co tu dnes máme. Jinak jediné médium, které mám já, je to, když si dám steak v restauraci, jinak žádné médium nevlastním. Já to tady beru od svých předřečníků jako určitý závazek, že se tím budeme zabývat a že výsledkem tohoto volebního období bude, že moc výkonná nebude zasahovat do moci zákonodárné, protože bude dělat to, co má, a bude dodržovat zákony. To je všechno, děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Fichtnera. Prosím, vaše dvě minuty.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. To nebude směrem k vám, to bude směrem k občanům. Já bych jenom chtěl, aby občané viděli, že zkrátka jak to vypadá, tak zřejmě všechny tradiční strany jsou proti nám v této věci. A já mohu říci, že mně osobně to vůbec nevadí. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím řádně přihlášeného do rozpravy pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, milá sprostá podezřelá a velkou částí veřejnosti v podstatě již odsouzená paní poslankyně Kailová, já jsem v minulém volebním období neúspěšně navrhoval zrušení trestní imunity a něco podobného hodlám navrhnout se svými kolegy i této Sněmovně. (Hlas ze sálu: Nahlas!) I této Sněmovně, předpokládám, že také neúspěšně. A to jsem neudělal a neudělám to proto, že bych pokládal imunitu za historický přežitek nebo privilegium. Já jsem přesvědčen, že to není privilegium. Jsem přesvědčen, že to je pro zákonodárce v podstatě pracovní prostředek pro to, aby mohl svoji práci dělat skutečně nezávisle. Jako jsem kdysi v národním podniku Mitas musel mít azbestovou zástěru u horkých polymerů, tak prostě zákonodárce musí mít jako ochrannou pomůcku onu imunitu za předpokladu, že by s ní ta komora uměla nakládat. Já jsem to tak zdůvodňoval v minulém volebním období a budu to tak zdůvodňovat i teď. My s ní prostě neumíme nakládat. My ji někdy používáme jako politický boj proti svým ideovým soupeřům, nebo dokonce i proti vnitrostranickým nepřátelům, my ji používáme někdy proto, abychom se zalíbili aktuálnímu mediálnímu mainstreamu, my ji někdy používáme také tak, že jí vůbec nerozumíme, protože říkáme: já si nemyslím, že by měla platit, tak svoji ústavní povinnost to zvažovat budu ignorovat.

  Já znovu opakuji, budu navrhovat zrušení imunity, ale dokud ten zákon platí, tak platí moje ústavní povinnost zákonodárce tu povinnost vykonat a zvážit v každém tom okamžiku, zda se jedná o obvinění, které musí dál být procesně zpracováváno bez jakéhokoli odkladu, anebo zda je to tak viditelně účelová hloupá šikana, že to klidně do konce toho mandátu počká, protože tady neexistuje žádný důvod se domnívat, že motiv je něco jiného než účelová šikana. A to je moje povinnost. Já můžu tisíckrát nesouhlasit s tím, že je imunita, já tisíckrát mohu chtít její zrušení, ale dokud existuje, tak prostě mám povinnost to zvážit podle svého poslaneckého slibu, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A protože jsem to zvážil a jsem hluboce přesvědčen, že obvinění paní poslankyně Kailové je pouze hloupá šikana, nebudu rezignovat na svoje ústavní právo ani se nebudu alibisticky schovávat před svou ústavní povinností a budu hlasovat proti jejímu vydání. (Potlesk.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Vzhledem k tomu, že nemám již nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy, nemám zde ani žádnou faktickou poznámku, končím všeobecnou rozpravu a táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do které nemám žádnou přihlášku, tudíž končím podrobnou rozpravu a táži se pana zpravodaje, zda chce využít práva závěrečného slova. Není tomu tak. Poprosím tedy zpravodaje tohoto tisku, aby nás provedl hlasováním o návrhu usnesení. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, paní předsedající. Máme zde tedy návrh mandátového a imunitního výboru, tedy usnesení číslo 66 z 15. schůze dne 10. června 2014. To usnesení máte všichni na stolech, nebo byste tedy měli mít.To znamená všichni víme, o čem budeme hlasovat. Usnesení zní tak, že Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993, Ústava České republiky, a § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovuje souhlas s trestním stíháním poslankyně Bc. Zuzany Kailové, narozené dne 21. 7. 1974, pro skutek spočívající v tom, že - a teď je v tom písemném materiálu uveden popis toho skutku.

  Toto je návrh usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém bychom měli hlasovat. K tomuto usnesení nebyl žádný pozměňovací návrh nebo protinávrh, to znamená, budeme hlasovat o tom původním, tak jak bylo navrženo mandátovým a imunitním výborem.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, děkuji. Zahajuji hlasování o předmětném návrhu usnesení. Ještě dříve, než tak učiníme, prosím, abychom se všichni odhlásili a znovu přihlásili. Děkuji.

  A já nyní zahajuji hlasování. Kdo je pro přednesený návrh usnesení, prosím, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování číslo 13, do kterého je přihlášeno 173 poslanců, pro se vyjádřilo 42, proti 81. Návrh usnesení nebyl schválen.

  Končím projednávání tohoto bodu a přistupujeme k projednávání bodu číslo 17, což je

  Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovoluji si zdvořile jménem poslaneckých klubů TOP 09 a Starostové a ODS vyslovit veto s projednáváním podle § 90.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, dobrá. Prosím nyní, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který se týká členství České republiky v Evropské unii.

  Návrh je předkládán na základě zhoršeného vývoje směrného kurzu české koruny vůči euru, protože tento vývoj výrazně ovlivňuje naplnění požadavku na minimální zdanění cigaret stanoveného směrnicí Rady 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. Podle článku 10 směrnice je Česká republika povinna s účinností od 1. ledna 2014 splnit specifický minimální požadavek na výši spotřební daně 90 eur na tisíc kusů všech cigaret a procentní požadavek na výši 60 % vážené maloobchodní prodejní ceny. Specifický požadavek pro rok 2014 je nutné splnit v přepočtu podle směrného kurzu koruny vůči euru, který byl platný první pracovní den v říjnu 2013. Sazby daně jsou navržené tak, aby bylo možné pro případnou úpravu sazeb na rok 2015 využít článek 18 odst. 2 směrnice a předešlo se tak další úpravě sazeb spotřební daně z tabákových výrobků v krátkém časovém odstupu.

  Chtěl bych zdůraznit také skutečnost, že pokud by zákon nenabyl platnosti do 30. září 2014, musely by být navrženy nové vyšší sazby spotřební daně vycházející ze směrného kurzu platného první pracovní den měsíce října 2014. Tento kurz bude s největší pravděpodobností stále významně poznamenán intervencí České národní banky z listopadu 2013. V tomto případě by muselo dojít k navýšení sazeb spotřební daně u cigaret o dalších 5,5 % oproti předloženému návrhu. Nové vyšší sazby by měly výrazný dopad na tuzemský trh. Proti současným cenám cigaret by se cena krabičky zvýšila o šest a sedm korun, což by znamenalo přibližně o tři koruny více, než je dopad do cen v předloženém návrhu. Skokové navýšení cen cigaret je spojeno s vysokým rizikem přechodu spotřebitelů na černý trh, jehož nárůst byl zjištěn i v současné době.

  V souvislosti se změnou sazeb spotřební daně z tabákových výrobků se u cigaret dále navrhuje zavedení přechodného období pro doprodej cigaret zdaněných starou sazbou spotřební daně v délce tří měsíců ode dne nabytí účinnosti nové sazby daně z tabákových výrobků. Opatření se vztahuje na jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou obsahující jinou než novou sazbu daně. Po uplynutí přechodného období se budou cigarety ve volném daňovém oběhu s tabákovou nálepkou obsahující jinou než novou sazbu spotřební daně považovat za neznačené podle zákona o spotřební dani. Účinnost je navrhována k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Pouze tak mohou být zachovány zákonem stanovené lhůty pro objednání a odběr tabákových nálepek s novou sazbou spotřební daně. Nebude-li návrh zákona schválen v prvním čtení, bude ohrožena kontinuita uvádění tabákových výrobků s novou sazbou spotřební daně do volného daňového oběhu.

  Vláda projednala a schválila tento návrh na svém jednání dne 21. května 2014 a přijala také návrh, aby Poslanecká sněmovna byla s ohledem na charakter změn obsažených v předloženém návrhu požádána o vyslovení souhlasu s návrhem zákona již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

  Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, prosím vás tedy o schválení předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 33/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, již v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Dříve než pozvu k řečnickému pultíku zpravodaje tohoto bodu s přednostním právem... Takže nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Ladislava Šincla, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím si, že velká část informací již byla panem ministrem a předkladatelem řečena. Dovolte mi tedy ještě stručně zopakovat a doplnit, že cílem novely je navýšení sazby spotřební daně z tabákových výrobků tak, aby Česká republika splňovala požadavky již zmiňované směrnice ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. Důvodem návrhu je změna směnného kurzu koruny k euru. Při jejich stanovování výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků v roce 2012 byl použit směnný kurz z tehdy aktuální makroekonomické predikce České republiky, který činil 24,90 koruny za euro, a makroekonomická predikce České republiky zveřejněná v červenci 2013 předpokládala kurz 25,80 koruny za euro. Na tuto změnu nemohlo být v průběhu přípravy a přijetí zákona číslo 407/2012 Sb., který obsahoval úpravu výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, reagováno, neboť tento zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 27. listopadu 2012. Směnný kurz platný pro stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků na rok 2014, který byl vyhlášen v Úředním věstníku k 1. říjnu 2013, činí 25,647 koruny za euro.

  Podle druhého odstavce článku 10 této směrnice je Česká republika povinna s účinností od 1. ledna 2014 splnit specifický minimální požadavek na výši spotřební daně 90 eur na tisíc kusů všech cigaret a procentní požadavek ve výši 60 % vážené maloobchodní prodejní ceny.

  Kromě harmonizace spotřebních daní z tabákových výrobků je cílem směrnice rovněž zajištění vysokého stupně ochrany lidského zdraví v souladu s článkem 168 Smlouvy o fungování Evropské unie. V této souvislosti by měla i navrhovaná úprava představovat pozitivní dopad z hlediska zdraví obyvatel České republiky. Z tohoto důvodu doporučuji propuštění daného návrhu do druhého čtení, poněvadž se domnívám, že bylo vzneseno veto proti návrhu schválit v prvním čtení, jestli se nepletu, paní předsedající.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Devadesátka. Ano.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Tak proto opakuji - doporučuji propuštění daného návrhu do druhého čtení a přikázat k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana předsedu klubu ODS pana poslance Stanjuru.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Nejdříve obecná poznámka. Vláda na této schůzi předkládá 12 vládních návrhů zákona a z toho u pěti navrhuje projednávání ve zrychleném čtení, to znamená bez možností vést rozpravu, případně dávat pozměňovací návrhy, hlasovat o nich, debatovat o nich.

  Myslíme si, že to veto je jenom ku prospěchu tohoto návrhu. Chci upozornit na rizika, která nese tento vládní návrh.

  Za prvé. Vláda říká, že se jedná o proporční zvýšení daní, ale samotné její výpočty ji usvědčují z toho, že to není pravda. Nadále se rozevřou daňové nůžky mezi zdaněním dražších cigaret k těm levnějším. Já považuji za velmi problematické v tomto bodě na rozdíl od pana zpravodaje debatovat o dopadu na zdraví. Nicméně jsou to legální produkty a představa toho, že když někdo kouří levnější cigarety, že to je zdravější, než když kouří dražší cigarety, no já nevím. Já bych se do této polemiky nepouštěl. Nicméně očekávané zvýšení výnosů neodpovídá ani zkušenostem ani realitě. Dneska zhruba je to rozděleno tak, že u těch dražších značek, to znamená tam, kde je kombinovaná daň, je to zhruba 30 % trhu, tam, kde je ta daň minimální, je 70 % trhu a při předpokládaném navrženém zvýšení, jak to navrhuje vláda, se předpokládá zase zvýšení objemu cigaret prodaných s minimální hodnotou daně. To je první věc, kterou bychom měli ve výborech debatovat.

  Druhá věc. Myslím, že je dobře, když hledáme nějaké nástroje proti předzásobení. Nicméně to navržené řešení je možná úředně jednoduché, ale dotýká se desítek tisíc drobných prodejců, kteří když neprodají včas cigarety, které nakoupili, za které zaplatili daně, je můžou někam vyhodit. To znamená, budou mít pouhé náklady, nebudou mít žádné výnosy. My všichni jsme dostali dopis od prezidenta Hospodářské komory, já ho tady nebudu citovat, máte ho všichni v mailové adrese, kde upozorňuje na možnou retroaktivitu zvoleného řešení, které prosazuje vláda. Proto navrhuji, aby se tím zákonem kromě rozpočtového výboru, což je standardní, zabýval i výbor ústavněprávní, aby posoudil tu ústavnost a možnou retroaktivitu. Nemyslím si, že debata o struktuře daně, o výši, kolik je minimální daň, kolik je procentuální daň, patří na ústavněprávní výbor, ale debata o možné ústavnosti nebo kolizi s Ústavou a možné retroaktivitě bezesporu na půdu tohoto výboru patří. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k řečnickému pultíku předsedu klubu TOP 09 pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já budu poněkud stručnější, než jsem měl v úmyslu, neboť on v podstatě dvě hlavní námitky řekl pan poslanec Stanjura, kterým jsem se chtěl věnovat.

  Není samozřejmě pochyb o tom, že je nezbytné respektovat závazky a je nezbytné v rámci přechodného období, ve kterém se stále nalézáme, spotřební daň z tabákových výrobků zvýšit. Pokud by to bylo předloženo vládou zcela neutrálním způsobem, tak bychom pravděpodobně byli ochotni souhlasit i s § 90, ale jsou tam dvě čertova kopýtka, která minimálně pro mě jsou velmi bolavá, protože jsem se jim několik let věnoval, a která si zaslouží svou diskusi.

  Tím prvním bodem je otvírání nůžek mezi cigaretami drahými a cigaretami levnými. Pro vás, kteří se nevěnují tak podrobně spotřební dani z tabákových výrobků, jen připomínám, že spotřební daň z cigarety je dvousložková, že je tam pevná položka za kus bez ohledu na cenu a pak je tam procento z ceny. Věnoval jsem tři roky tomu, abych při postupném zvyšování srovnal diskriminaci, která tu zjevně byla a která se snažila maximálně zatížit v rámci možných pravidel nejdražší cigarety a co nejvíce ulevit těm nejlevnějším cigaretám, jako by snad cigarety byla nějaká sociální spotřební položka. Nezamýšleli jsme se, ti, kteří tohle dělali pravděpodobně ze sociálních nebo populistických důvodů, tak se pravděpodobně nezamýšleli, že trh na to logicky reagoval a že spotřeba se přesouvala směrem od drahých k levnějším, celkem logicky, a potom si myslím, že nikoli na ústavněprávní výbor, ale na hospodářský výbor by možná diskuse patřila, protože, nedá se nic dělat, máme na svém území výrobce drahých cigaret, zatímco ty levné se k nám dovážejí. Nevidím důvod, nebo mě docela mrzí, že Ministerstvo financí navrhuje do Poslanecké sněmovny návrh, který zvýhodňuje dovozce před domácími výrobci. Je to škoda a možná bychom si tohoto faktu měli být vědomi, aniž bychom museli.

  Druhou věcí je předzásobení. Návrh, který je teď obsažen, znám. Určitá část daňové zprávy mi ho navrhovala několik let. Vždy jsem ho odmítl z jednoho jediného důvodu: protože při dosavadních postupech předzásobení riziko a zátěž s přechodem nesl stát. Standardní způsob předzásobení byl, že se spočetl průměrný prodej cigaret u distributora a na poslední tři měsíce si můžeš odebrat jen tolik a tolik. To, co teď navrhuje pan ministr, nebo to, co navrhuje vláda, je přesunutí tohoto rizika na prodejce. Můžeš si koupit, kolik chceš, ale v okamžiku, kdy ti to zbude na skladě, tak máš 1. 1. smůlu a prodáváš to za vyšší cenu. Prosím, to možná je zvládnuté v řetězcích, ale musíme také myslet na malé trafiky, kde také může být někdo měsíc nemocen nebo se může stát jakýkoli provozní problém, přijde vis maior, na skladě spousta cigaret, které prostě nikdo neprodá, a zátěž a riziko padá na malého prodejce. To byl důvod, proč jsem tyto návrhy opakovaně, některé, neříkám, že všichni v daňové správě tohle navrhovali, ale samozřejmě pro daňovou správu, v tomto případě pro celní správu, je to nejvýhodnější. Má po starostech, nemá žádná rizika. Ale rizika nese drobný živnostník a nejsem si jist, zda bychom s tímhle měli souhlasit.

  To jsou tedy dvě věci, které si zaslouží diskusi, to jsou dvě věci, proč to nebylo možné projednávat v § 90, a to jsou dva problémy, u kterých prosím, abychom se věnovali v parlamentní diskusi.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane předsedo. Mohu se zeptat jen pro utvrzení: Navrhl jste, aby se to projednávalo v hospodářském výboru taktéž? Nebyl to návrh.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, jen jsem říkal, že tam by to bylo případnější než v ústavněprávním.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře. Vzhledem k tomu, že už nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Nyní přistoupíme k návrhům na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Zaznamenala jsem zde návrh pana poslance Stanjury na projednání v ústavněprávním výboru. O jednotlivých výborech budeme hlasovat zvlášť.

  Nyní zahajuji hlasování o návrhu přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

  Tímto hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 14. Přihlášeno 180 poslanců, pro 135, proti 1. Návrh byl přijat.

  Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru.

  Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zvedněte ruku, stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování č. 15. Přihlášeno 180 poslanců, pro 94, proti 17. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému a ústavněprávnímu výboru.

  Tímto bod končím a přecházíme k projednávání dalšího bodu a to je bod č. 23. Dříve než tak učiníme, s přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Drobnou poznámku. Kolegyně a kolegové, my jsme vysvětlili důvod, proč jsme trvali na projednávání a nemohli jsme souhlasit s § 90. Kdybyste ovšem navrhli zkrácení lhůty, tak o tom bychom byli připraveni jednat, ale to zřejmě už nikoho z vás nezajímalo. Takže v září na toto téma na shledanou. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní přistoupíme k projednávání bodu

  Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. (V sále je rušno.)

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážená paní předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se omlouvám. Prosím kolegyně a kolegové, abyste zachovali klid. Děkuji.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Zákon o auditorech je právní normou regulující profesi statutárního auditora, výkon auditorské činnosti auditory a auditorskými společnostmi, činnost profesní samosprávy a výkon veřejného dohledu nad těmito činnostmi. Obsahuje ucelený soubor práv a povinností auditorů při provádění auditu a zahrnuje též systém, kterým se řádný výkon auditorské činnosti kontroluje. V tomto systému jsou každý auditor a auditorská společnost periodicky podrobováni kontrole a jejich účelem je především ověřit, zda audit provádějí v souladu se zákonnými požadavky. Prvotním cílem předloženého návrhu je zabezpečit kvalitu a účinnost systému kontroly řádného výkonu auditorské činnosti úpravou některých jeho parametrů. Zdrojem pro tyto navržené úpravy je doplňující unijní legislativa vycházející ze směrnice Evropské parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, která rozpracovává, jakým způsobem by kvalita u statutárních auditorů a auditorských společností měla být zajišťována.

  V této oblasti má nezastupitelnou roli i veřejný dohled. Rada pro veřejný dohled nad auditem, která v České republice vznikla v roce 2009, plní tuto dohledovou funkci. Ukázalo se však, že je potřebné posílit její postavení, aby svou zákonnou kompetenci v oblasti dohledu nad výkonem auditorské činnosti mohla účinně realizovat. Návrh zákona, který je vám nyní předkládán, vybavuje Radu pro veřejný dohled nad auditem některými dalšími pravomocemi v oblasti systému kontroly kvality a kodifikuje její působnost řízení o správních deliktech, jejichž skutkové podstaty se vymezují v hlavě X návrhu zákona.

  Mezinárodní spolupráce dohledových orgánů je další oblastí, v níž bylo potřeba provést úpravu. Ta spočívá v umožnění společného výkonu kontroly auditora a přístupu k editorskému spisu a jiné dokumentaci v držení auditora dohledovým orgánům ze třetích států, které Evropská komise na základě jí provedeného hodnocení prohlásí za přiměřené.

  Toto jsou klíčové oblasti úprav. Návrh zákona dále odstraňuje výkladové nejasnosti a některé další nedostatky zákona o auditorech identifikované při jeho aplikaci v praxi a současně promítá do právní úpravy výkonu auditorské činnosti změny vyvolané přijetím některých jiných zákonů, a to zejména v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného.

  V celé Evropské unii je funkce statutárního auditora spojována s veřejným zájmem. Proto jsou auditoři podrobováni velmi přísným požadavkům na odbornost, nezávislost a etické jednání. Kvalitní a objektivní ověření finančních výkazů obchodních společností posiluje důvěru všech uživatelů v integritu těchto vykazovaných informací a přispívá k ekonomické stabilitě. Řádný audit ve veřejné správě při přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je pak pozitivní celospolečensky. Tímto konstatováním bych své úvodní slovo zakončil a požádal vás o propuštění tohoto zákona do druhého čtení.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Klaška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Milá vládo, pane ministře, kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych se k tomuto tisku vyjádřil z pozice zpravodaje. Musím tedy říci, že jde o totožný návrh novely zákona o auditorech, který byl schválen již vládou Petra Nečase, ale z důvodu rozpuštění Sněmovny nebyl návrh schválen. Jedná se o technickou normu, na které panuje všeobecná shoda. Předmětem novelizace jsou dvě oblasti. Za prvé je to především transpozice s právem Evropské unie, to jest provedení doplňující legislativy přijaté Evropskou unií v této oblasti. Současně se také promítají do právní úpravy výkonu auditorské činnosti změny vyvolané přijetím některých zákonů, a to zejména v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Navrhuje se také posílení Rady pro veřejný dohled nad auditem, jak o tom už pan ministr hovořil. Přínosem předloženého návrhu zákona bude zajištění lepšího fungování auditorského trhu. Jedná se tedy o další cizelaci výkonu auditorů.

  Rád bych potom ještě sdělil, že můj návrh je také pro propuštění tohoto návrhu do druhého čtení s přikázáním rozpočtovému výboru. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám nikoho přihlášeného. Končím tedy obecnou rozpravu a táži se, zda případně má navrhovatel či zpravodaj zájem o závěrečné slovo.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Pouze chci zopakovat návrh propustit tento návrh do druhého čtení s přikázáním rozpočtovému výboru. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá tedy. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování.

  Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, zvedněte ruku a zmáčkněte tlačítko. Proti?

  Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 16, do kterého je přihlášeno 177 poslanců. Pro 131, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Tímto bod 23 končím.

  Přistupujeme k projednávání bodu číslo

  Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny vláda předkládá vládní návrh novely zákona o DPH, která se týká členství České republiky v Evropské unii. Jedná se o novelu zákona o DPH předloženou v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2014 a s předpokládanou účinností od 1. ledna 2015 s výjimkou některých bodů, u nichž se navrhuje účinnost od 1. října 2014.

  Důvodem pro předložení návrhu zákona je povinnost implementace změn pro oblast daně z přidané hodnoty schválených v předpisech Evropské unie, a to promítnutí změn při stanovení místa plnění při poskytnutí služby vyplývající ze směrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES. Za další, zavedení zvláštního režimu jednoho správního místa vyplývajícího ze směrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby v souvislosti se změnami pravidel pro určení místa plnění a poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Za další, promítnutí změn územní působnosti vyplývající ze směrnice Rady 2013/61/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a to zejména Mayotte. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. A nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem dvou poslaneckých klubů - ODS a TOP 09 - vyslovil nesouhlas s projednáváním podle § 90.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Budeme tedy pokračovat podle standardního scénáře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Nejdřív jste měla asi dát slovo mně jako zpravodaji a potom panu předsedovi, takže...

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan předseda má přednostní právo, může kdykoli, kdy o to požádá.

 • Poslanec Václav Votava: Dobře. Projednáváme tisk 214, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH. Chtěl bych říci, a pan ministr tady již myslím podrobně uvedl tento návrh zákona, že se jedná o transpozici směrnic Evropské unie do našeho právního řádu. Jedná se o technickou normu se třemi okruhy změn. Dovolil bych si tedy ty změny ve stručnosti vyjmenovat, i když se toho již pan ministr dotkl.

  Jednak je to změna v pravidlech pro stanovení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Veškeré tyto služby se zdaňují ve státě příjemce služby. Za další je to rozšíření zvláštních režimů jednoho správního místa pro tzv. neusazené osoby. Zvláštní režim se rozšiřuje o okruh telekomunikačních a vysílacích služeb v návaznosti na změnu pravidel pro stanovení místa plnění. A do třetice je to nové vymezení území členského státu EU, pokud jde o francouzské vzdálenější regiony. Tyto regiony se považují pro účely DPH za třetí zemi.

  Předložená novela také zavádí některé změny ve struktuře zákona o DPH. Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

  Jak již bylo řečeno, navrhovatel navrhuje, aby bylo projednáno již v prvém čtení. Pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové zde vznesl veto k projednávání, takže budeme projednávat normálním legislativním procesem. Jinak navrhuji, aby bylo přikázáno rozpočtovému výboru. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nevidím žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se, zda pan zpravodaj či navrhovatel mají zájem o závěrečné slovo. Nereagují, tak asi nemají zájem.

  Nyní tedy budeme pokračovat hlasováním o návrhu na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Tedy nyní přistoupíme k hlasování.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 17, do kterého bylo přihlášeno 180 poslanců, pro 125, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, a projednávání tohoto bodu končím.

  Přistupme k projednávání bodu číslo

  Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám představil předkládaný návrh zákona.

  Máte před sebou návrh zákona, kterým se navrhuje novelizace čtyř zákonů na úseku kapitálového trhu. Hlavním cílem předkládaného návrhu je zpřesnění některých ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech v reakci na poznatky z aplikační praxe a na nutnou implementaci evropské legislativy. V návaznosti na uvedené změny vyvstala potřeba upravit též ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Dalším cílem je upravit zákon o finančním arbitrovi, co se týče terminologie používané tímto zákonem a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Předkládaný návrh zákona dále obsahuje nepatrnou novelu zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění za účelem transpozice evropské směrnice, pokud jde o zamezení nadměrného spoléhání se na ratingy při investování do dluhových nástrojů.

  Návrh zákona byl konzultován a vytvářen ve spolupráci s odbornou veřejností ze soukromé i akademické sféry, s Českou národní bankou a Asociací pro kapitálový trh ČR. Je tedy nekonfliktní a podporuje se jím jednoznačný výklad předmětné úpravy a s tím spojená právní jistota adresátů normy. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radim Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jako zpravodaj bych tady jenom opakoval to, co řekl pan ministr financí. Je to naprosto nekonfliktní novela, jejíž obsah jste právě slyšeli. Já doporučuji, abychom ji propustili do dalšího čtení.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, tudíž končím obecnou rozpravu a táži se pana zpravodaje či navrhovatele, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

  Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 18. Přihlášeno 182 poslanců, pro 136, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Tímto projednávání tohoto bodu končím.

  Přicházíme k projednávání bodu

  Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. ***

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny vláda předkládá vládní návrh novely zákona o spotřebních daních, který realizuje jednu z priorit vlády obsaženou v programovém prohlášení vlády, a jeho přijetí je důležité pro podporu aktivně hospodařících zemědělců. V předloženém materiálu se navrhuje zavést opatření, která v rámci zemědělské prvovýroby opětovně umožní vrácení spotřební daně ve výši odpovídající zvýhodnění v roce 2013, tedy 40 % spotřební daně z klasické motorové nafty a 57 % z takzvané směsné nafty.

  Navržená úprava je v souladu s předpisy Evropské unie v oblasti veřejné podpory. Účinnost předložené novely se navrhuje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení s tím, že dotčené subjekty budou moci žádat o vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných od 1. července 2014.

  Navrhovaná opatření budou mít negativní dopad i na veřejné rozpočty přibližně ve výši 1,3 mld. korun ročně.

  Vláda tento materiál projednala a schválila na svém jednání dne 28. května 2014.

  Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dovoluji si vás požádat o projednání předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Seznámil bych vás se zpravodajskou zprávou k tomuto vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

  Vláda předkládá tento návrh zákona, kterým zachovává daňové zvýhodnění pro zemědělce, takzvanou zelenou naftu, to vychází i z koaliční smlouvy sociální demokracie, hnutí ANO a KDU-ČSL. Hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců a zajištění stejných podmínek s ostatními členskými státy Evropské unie. Je třeba říci, že v rámci Evropské unie je toto opatření na podporu zemědělské výroby běžné a daňové systémy řady zemí daňové úlevy pro pohonné hmoty, mluvíme-li o naftě pro zemědělce, také používají. Pokud je mi známo, tak slevu na dani zemědělcům členských států Evropské unie neposkytují pouze Rakousko, Bulharsko, Nizozemí a Slovensko. Historicky se spotřební daň u nás vracela od roku 2000 na základě výměry obhospodařované zemědělské půdy a limitů podle zemědělské kultury. Od roku 2008 byl tento způsob nahrazen poskytováním vratky podle skutečné spotřeby. Je třeba také uvést, že vláda Petra Nečase v roce 2012 v rámci takzvaných úsporných opatření zelenou naftu úplně zrušila. Po velkých protestech Nečasova vláda své rozhodnutí změnila a ukončení odsunula o rok a pro rok 2013 pouze snížila vratku z původních 60 % na 40 % a od 1. 1. 2014 již došlo ke zrušení tohoto daňového zvýhodnění úplně. Proto tady dnes tento návrh také projednáváme.

  Vládní návrh počítá s vratkou ve výši 40 % ze spotřební daně, a to z klasické motorové nafty, respektive 57 % vratky ze spotřební daně z nafty s biopříměsí. Nárok vzniká osobě, která provozuje zemědělskou prvovýrobu. Ke dni podání daňového přiznání nesmí být tento subjekt v likvidaci či úpadku. Zákon také stanoví, co se tedy rozumí tou zemědělskou prvovýrobou. Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji pohonné hmoty a evidencí o skutečné spotřebě pohonných hmot. Na státní rozpočet se předpokládá dopad 1,32 mld. korun, z čehož tedy snížení příjmu ze spotřební daně je 1,28 mld. korun a zvýšení nákladů spojených s administrativou u celní správy pak ve výši 38 mil. korun. Tento propočet vychází ze skutečného čerpání vratek v roce 2013. K návrhu zákona je také připojen návrh vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně. Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona.

  Vzhledem k tomu, že je zájmem koalice, aby účinnost zákona byla v co nejkratším čase, navrhovatel zákona tedy navrhuje projednání a vyslovení souhlasu již v prvém čtení, tedy podle § 90 jednacího řádu. Já jako zpravodaj se s tímto ztotožňuji a doporučuji schválit již v prvém čtení. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte, abych splnil svoji povinnost, a jménem dvou poslaneckých klubů vyslovil nesouhlas s projednáváním zákona podle § 90.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já znovu musím zopakovat, že nebylo navrženo projednávat to ve zrychleném čtení, takže asi došlo k omylu pana zpravodaje. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Ale já to v prezidiálce nemám. Podle zpráv z organizačního mám informaci, že v důvodové zprávě toto nebylo uvedeno, a proto to ani v devadesátce není uvedeno na programu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Asi jsme si to nevymysleli, vážená paní místopředsedkyně. Jak pan ministr tady zdůraznil, že navrhuje podle devadesátky, tak jsem to zdůraznil i já ve své zpravodajské zprávě. (Neklid v sále.)

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Kalousek.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že tady někde zjevně došlo k technické chybě na cestě mezi Úřadem vlády a Poslaneckou sněmovnou, protože podíváme-li se na usnesení vlády, tak víme, že vláda se usnesla a navrhovala to podle § 90, nicméně se prostě někde stala asi administrativní chyba. Není potřeba kolem toho dlouze kroužit, ať tak nebo onak, my jsme zavetovali, takže se to podle devadesátky projednávat nebude.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Bereme na vědomí vaše veto a pokračujeme podle klasického scénáře. Tímto považuji, pane poslanče Kalousku, vaši přihlášku do obecné rozpravy za vyčerpanou? Ne, ještě budete. Tudíž tedy otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, to je trochu odlišné veto devadesátky než v případě spotřební daně z tabáku. Tady nejenom že poslanecký klub TOP 09 se připojil k vetu ke zrychlenému projednávání, ale zásadním způsobem nesouhlasí s tímto návrhem. Vedle toho, že zásadním způsobem nesouhlasí s tímto návrhem, se dovolím obrátit na vládu a zeptat se, zda bude úplně běžné v legislativním procesu, že nám tady přistanou na stole dvě různé dílčí novely zákona o spotřební dani, každá jiná, a v obou dvou případech vláda chce projednávat podle § 90. Já bych přece jenom požádal, pane premiére, o něco více standardní profesionality. Tohle je do značné míry neúcta vůči Poslanecké sněmovně. Já netvrdím, že to odporuje jednacímu řádu, ale v každém případě to nevypovídá o systémové práci Ministerstva financí a nevypovídá to o systémové práci vlády. Tohle se prostě nedělá. To je takový malý chlíveček a zkuste si, pánové, doma udělat trochu pořádek. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní je dalším přihlášeným pan ministr financí Andrej Babiš.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych se nejdřív vyjádřil k tomu tabáku. Zeptal bych se prostřednictvím paní předsedkyně, proč pan ministr Kalousek to neudělal v červnu 2013, nebo pan Fischer. Já jsem se ptal dneska svých kolegů, proč to dáváme tak pozdě, že to mohlo být vlastně účinné od 1. ledna 2014, a odpověď je někde na vládách, které tady byly minulý rok. A pokud dneska jste na to hodili veto, tak já můžu jenom konstatovat, že návrh, který musíme přijmout podle dispozic EU, odhadoval nárůst ceny cigaret tři koruny, a pokud to neprojde, tak díky panu Kalouskovi budou stát cigarety šest korun, jen tak pro informaci našich občanů.

  Ohledně zelené nafty. Mě mrzí, že tady není pan ministr Jurečka, protože Ministerstvo financí má stejný názor paradoxně jako pan Kalousek a my jsme navrhovali, aby to šlo dávkou, aby tu kompenzaci dostali zemědělci jiným způsobem. Je všeobecně známo, že já mám střet zájmů, takže jsem na vládě hlasoval proti, nebo jsem se zdržel, a jednoduše tenhle návrh Ministerstva financí neprošel a vláda rozhodla takovým způsobem, že dneska de facto místo toho, abychom to předkládali v jednom návrhu zákona o spotřební dani, tak to bylo rozděleno a měl by to tady samozřejmě - paradoxně to musím předkládat já, ale přísluší to panu ministru Jurečkovi. Takže v tomhle směru musím dát za pravdu, nicméně respektoval jsem rozhodnutí vlády, a proto je stav takový, jaký je.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Děkuji panu místopředsedovi vlády Andreji Babišovi. Nyní s přednostními právy pan předseda vlády Bohuslav Sobotka a poté pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, my jsme na vládě vedli diskusi o tom, jestli ty dvě normy spojit, jestli do zákona o spotřebních daních, kde se provádí změny, které po nás vyžadují naše závazky, které máme v rámci EU a týkající se tabákových výrobků, máme zařadit změnu, která je od toho zcela věcně odlišná a týká se znovuzavedení zelené nafty. A rozhodli jsme se na jednání vlády, aby se tyto dva návrhy projednávaly samostatně, protože jsme předpokládali, a bohužel jsme se mýlili, že tady v Poslanecké sněmovně je odpovědná opozice, která nebude blokovat projednání návrhu zákona, který už tak má zpoždění. A to, že ten zákon má zpoždění, není vina této vlády, protože vláda ten návrh připravila a předložila v rámci svého mandátu, který máme. Prostě byla to řádná příprava, ten zákon byl řádně prodiskutován, byla připravena příslušná novela a vláda ho poslala na jednání Poslanecké sněmovny. A já si myslím, že věcně je to zcela v pořádku, protože je to úplně jiná záležitost. Na jedné straně zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků, což je v zásadě harmonizační úprava, která byla vyvolána tím, jak se pohnul kurz české koruny, a na druhé straně novela zákona o spotřební dani, která řeší návrat zelené nafty.

  Já jsem se zaujetím poslouchal argumentaci pana předsedy Kalouska o tom, jak tedy on má tu výbornou cestu, kde nebudeme obnovovat zelenou naftu a navýšíme místo toho dotace pro zemědělce. A já bych se ho rád zeptal prostřednictvím předsedajícího: Vážený pane poslanče, a proč jste to tedy tak neudělali, když jste zrušili zelenou naftu? Proč jste tedy nezakotvili do zákona kompenzaci formou dotace a teď dáváte nové vládě knížecí rady v tomto smyslu? Vy jste zelenou naftu zrušili bez náhrady. Tam žádná kompenzace ze strany vaší vlády zemědělcům poskytnuta nebyla. To znamená, jeden rok se snížila vratka a druhý rok se zrušila úplně. To znamená, že od 1. ledna letošního roku se žádná kompenzace zemědělcům nevyplácela. Čili to, co vy tady dnes říkáte, je bohužel, musím to tak nazvat, jedno velké pokrytectví. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi. A ještě než dám slovo panu Miroslavu Kalouskovi, přečtu omluvy, respektive jednu zrušenou omluvu paní poslankyně Ivany Dobešové, která je od 16 hodin přítomna, od 17.30 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Martin Komárek a od 18 hodin pan poslanec Karel Schwarzenberg.

  Nyní má slovo v řádné přihlášce pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Promiňte pane premiére, ale teď jste překroutil to, co jsem říkal. Já přece nenavrhuji a ani jsem nenavrhoval to, čemu říkáte kompenzace, myslím si, že kompenzace není správné slovo, ale navýšení o 1,5 miliardy peněz zemědělcům. To není priorita ať už moje, nebo TOP 09. Já jenom říkám - já jenom respektuji rozpočtové priority vlády. A říkám, pokud to je vaše priorita, tak máte jiný mechanismus, jak o ty peníze posílit konkurenceschopnost českého zemědělství. A to nepochybně máte. Protože, upřímně řečeno, mluvíte-li o stabilním nástroji, pane premiére, víte stejně dobře jako já, že do českého zemědělství jde ročně zhruba 35 miliard korun tím dotačním způsobem. A 35 miliard korun, to jde tím mechanismem, který já říkám, že by pro tento účel byl mnohem vhodnější. A už, zaplaťpánbůh, dnes ani koruna nejde na té příjmové straně bilance. Vy teď neuděláte nic jiného, než že tam opět zapojíte obě dvě ty strany té bilance. Jinými slovy, bude to administrativně náročné na výdajové straně, bude to administrativně náročné na příjmové straně. Přece nebudete nikomu chtít tvrdit, že 1,5 miliardy je v tom 35miliardovém objemu tak zásadní věc, aby to bylo výlučně nestabilní vzhledem k politickým prioritám vlády. Ano, každá vláda bude mít své jiné priority. Bude-li nějaká příští vláda mít pocit, že je potřeba dotace do zemědělského sektoru snížit, tak tam stejně připočte tu 1,5 miliardy. Nechcete přece někdo říct, že jakýkoli ministr financí, jakákoli vláda, jakákoli Poslanecká sněmovna, bude-li počítat podporu českému zemědělství, že k tomu tu zelenou naftu nepřipočte. Samozřejmě připočte. A přizpůsobí tomu i tu výši dotací. To nejsou dvě oddělené věci. To je jeden balík peněz, který dostává české zemědělství. Akorát že vy teď naprosto zbytečně k tomu masivnímu instrumentu, té výdajové strany bilance, kudy tam teče těch 35 miliard, naprosto zbytečně přidáváte ještě tu příjmovou bilanci, zatěžujete státní správu a správce daně na té příjmové straně, místo abyste, když je vám 35 málo, dali 36,5 a nedopouštěli se té nesmyslé distorze v daňové správě, na příjmu.

  Ale především máte v programovém prohlášení, pane premiére, také boj proti daňovým únikům. A ten nejúčinnější boj proti daňovým únikům - ten nejúčinnější boj proti daňovým únikům je rušení systémových rizik. A vy ho tam znovu zavádíte. Prostě nedává nám to sebemenší smysl.

  K tomu tabáku, pane ministře financí, jak má zase veřejnost vědět, že za všechno může Kalousek - já vám pošlu takové hezké tričko, vyrobili mi ho kamarádi, tam už je to přímo napsáno - je to - řekl jste vy, řekl to i zpravodaj, řekl to i premiér a je to také pravda, že to je logická intervence, logická reakce na intervenci České národní banky, která pohnula s kurzem. Intervence byla - bankovní rada rozhodla o intervenci v listopadu. Ministr financí Kalousek už nebyl půl roku ve funkci. Na druhou stranu - vezměte si, od kdy jste ministr vy a jak dlouho to trvalo, než jste tuto velmi jednoduchou novelu předložil.

  Nicméně pane ministře, když už tak za všechno můžu já, kdyby ta novela byla předložena opravdu jenom tak, aby reagovala na intervenci a na naše mezinárodní závazky, kdybyste tam zásadním způsobem nezměnil způsob předzásobení, který přenáší veškerá rizika na živnostníka a odejímá je od státu, kdybyste tam neotevřel nůžky tak, že zvýhodňujete dovozce oproti domácím výrobcům, tak jsme pro tu devadesátku klidně zvedli ruku. Ale tyhle dvě věci nám pro tu devadesátku nedovolily zvednout ruku. A kdyby kdokoli z vás koaličních poslanců tady byl ochoten po vetu devadesátky povstat a navrhnout zkrácení lhůty, tak byla lhůta zkrácena a zákon mohl být schválen třeba příští týden. Protože ty dva problémy, o kterých jsem mluvil, se daly projednat během pěti dnů. Ale za všechno může Kalousek.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Nyní dvě přednostní práva, pan zpravodaj Václav Votava, pak pan místopředseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, jednu poznámku k panu poslanci Kalouskovi. On tady dnes bojuje proti zelené naftě. Jeho argumentem je boj proti daňovým únikům. Ale pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, nebyl jste to vy, kdo podával tu změnu v roce 2008 jako ministr financí na ten způsob vratky? Podle skutečné spotřeby? Tehdy jste, myslím, mluvil jinak. Tehdy jste to odůvodňoval, že jste pro tu zelenou naftu tedy byl. A zřejmě tedy daňové úniky, o kterých dneska mluvíte, pro vás nebyly podstatné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan místopředseda vlády Andrej Babiš, poté pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Není pravda, co říká poslance Kalousek, protože už v průběhu minulého roku bylo jasné, že na těch 90 eur tím kurzem se nedostaneme. Takže se vědělo dávno, že je to potřeba změnit. My jsme samozřejmě konzultovali ten nový návrh a myslíme si, že je to spravedlivý návrh, že to zvyšujeme všem stejně - procentuálně. Ano. A konzultovali jsme to se všemi, i s naším výrobcem, několik schůzek, se všemi různými podnikateli, dovozci atd., takže si myslíme, že ten návrh vlastně dává navýšení stejně všem a že je to spravedlivé. Takže věnovali jsme tomu velkou pozornost a já si myslím, že minulý rok už bylo jasné, že je potřeba udělat tu novelu, a někdo zaspal.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Andreji Babišovi. Nyní pan Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Že někdo zaspal, k tomu bych se přihlásil. Zaspal pan ministr Fischer, který tam byl od června, a myslím si, že jste zaspal vy, protože v okamžiku intervence bylo jasné, že je potřeba předkládat, a ten zákon tady mohl být v lednu nebo v únoru, jako počítat umíme všichni, intervence byla v listopadu.

  Já jsem byl dalek toho, abych vám to vyčítal, pane ministře. Mně jenom přišlo naprosto neuvěřitelné, že vy jste ochoten tu situaci vyčítat mně, který už rok nejsem na tom Ministerstvu financí, za situace, kdy nikdo z vašich poslanců nebyl schopen navrhnout ani zkrácení lhůty, ale vy potom jste schopen tady říci - a pokud to bude jinak, tak za to může Kalousek. To je na tom ta v podstatě neuvěřitelná argumentace.

  Poctivá odpověď panu poslanci Votavovi. Já jsem tenkrát nenavrhoval zavedení zelené nafty, ta existovala. Já navrhoval pouze změnu techniky, která přece jenom malinko minimalizovala riziko daňových úniků. Zrušení zelené nafty jsem navrhnout nemohl, byl jsem v podobné situaci jako dnes koaličně pan ministr Babiš. Já jsem byl členem KDU-ČSL a musel jsem respektovat její politické priority. Nechci říci, že zelená nafta, ale vůbec způsob přerozdělování a její priority mě vedly k tomu, že jsem tu stranu opustil a začal jsem prosazovat rozpočtově odpovědnou politiku. Takže to si musíte vyřídit s Bělobrádkem, ne se mnou. Já jsem tenkrát zrušení zelené nafty navrhnout nemohl.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Nyní vidím pana místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka, že se hlásí do rozpravy. Podotýkám, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy, takže vnímám přihlášky z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, odpověděl panu předsedovi Kalouskovi. Vyřídit si to se mnou pan ministr může těžko, v té době jsem byl bezvýznamným členem KDU-ČSL. A myslím si, že ten váš argument poněkud pokulhává, protože byly případy, kdy jste postupoval ještě jako člen KDU-ČSL jako ministr financí zcela v rozporu s usneseními orgánů, a dokonce i s programem.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Myslím, že diskuse bude zpátky k návrhu zákona, který byl předložen. Znovu opakuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj ano. Prosím, pane zpravodaji.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Chtěl jsem navrhnout zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na 30 dní.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Budeme se zabývat návrhy. Pan ministr financí má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Budeme hlasovat o návrzích, které padly v rozpravě a o přikázání výborům. Nejdříve tedy návrh na zamítnutí návrhu zákona, který padl v rozpravě. Já vás nejdříve odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými evidenčními kartami. Myslím, že je stabilní počet poslanců.

  Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 19, které jsem zahájil. (Do sálu vbíhá větší počet poslanců.) Pardon, omlouvám se, ještě jednou prosím o přihlášení. Ještě vyčkám, protože po gongu začali chodit další lidé, takže se omlouvám. Ještě vydržím... Myslím, že nyní už je dostatek těch, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 19 a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 19, z přítomných 161 poslance pro 29, proti 123. Návrh nebyl přijat.

  Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, budeme tedy rozhodovat o tomto návrhu.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 20 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 20, z přítomných 162 pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

  Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů, a to v hlasování pořadové číslo 21, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 21, z přítomných 162 pro 132, proti 23. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 24.

  Pokračovat budeme bodem číslo

  Z pověření vlády předloží návrh zákona osobně předseda vlády Bohuslav Sobotka. Požádám pana kolegu Klučku, Beznosku a Schwarze, aby byli připraveni ke svým zpravodajským zprávám. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že jsem k této věci poměrně obsáhle vystupoval v rámci prvého čtení, tak bych si dovolil odkázat na své vystoupení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Konstatuji, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost, výboru pro obranu, rozpočtovému výboru a ústavně právnímu výboru. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 81/1, 81/2, 81/3 až 8. Prosím, aby se slova ujal nejdříve zpravodaj výboru pro bezpečnost a zároveň výboru pro obranu, pan poslanec Václav Klučka. Pane zpravodaji, informujte nás o jednání těchto dvou výborů.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych vás seznámit s usnesením výboru pro bezpečnost z 10. schůze, uskutečněné dne 28. května 2014 k vládnímu návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, zákon o kybernetické bezpečnosti, sněmovní tisk číslo 81.

  Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ředitele Národního bezpečnostního úřadu Dušana Navrátila, po zpravodajské zprávě zpravodaje výboru Ing. Václava Klučky a po obecné a podrobné rozpravě

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů, zákon o kybernetické bezpečnosti, sněmovní tisk 81, vyjádřila souhlas;

  2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

  3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní požádám pana zpravodaje, aby ještě přednesl usnesení, které bylo ve výboru pro obranu. Já jsem tolerance sama vůči zpravodajům.

 • Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající, za všechno, i za to, že jste mi dal ještě výbor pro bezpečnost. Já bych prosil o ten výbor pro obranu, já jsem to opravdu nechal na stole. (Předsedající podává zpravodaji listiny.) Tak, velmi se omlouvám za toto krátké zdržení.

  Usnesení výboru pro obranu z 6. schůze uskutečněné dne 9. dubna 2014 k vládnímu návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), sněmovní tisk 81:

  Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ředitele Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušana Navrátila, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Václava Klučky a po obecné a podrobné rozpravě

  I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

  K části první hlavě druhé

  1. v § 17 odst. 2 písm. d) se slova "metodickou podporu a pomoc" nahrazují slovy "metodickou podporu, pomoc a součinnost při výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu".

  2. V § 17 odst. 2 písm. e) se slova "a poskytuje těmto orgánům a osobám součinnost při výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu" zrušují.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Já vím, že jsme tady komunikací mezi sebou a usneseními výboru pro obranu a pro bezpečnost trochu zrušili náladu, ale rád bych, aby ti, kteří nediskutují o tomto tématu, přenesli své diskuse do předsálí. Děkuji, můžete pokračovat.

 • Poslanec Václav Klučka: 3. V § 17 odst. 3 se za slova "CERT může" vkládají slova "vlastním jménem a na vlastní odpovědnost".

  4. V § 17 odst. 3 se za slova "i další" vkládá slovo "hospodářskou".

  5. V § 17 se doplňuje odst. 5, který zní: "(5) Provozovatel národního CERT musí při plnění povinností podle odst. 2 postupovat nestranně."

  6. V § 18 odst. 2 se na konci písm. e) spojka "a" nahrazuje čárkou a na konci písm. f) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí: g) není zahraniční osobou podle jiného právního předpisu a h) nebyla založena nebo zřízena výlučně za účelem dosažení zisku; tím není dotčena možnost provozovatele národního CERT postupovat podle § 17 odst. 3.

  7. V § 18 odst. 3 písm. a) se za slova "a až d" vkládají slova "g a h".

  8. V § 18 odst. 4 větě druhé se slova "nebo obdobných peněžních plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má uchazeč sídlo, místo podnikání či bydliště," zrušují.

  9. V § 18 odst. 5 zní: "(5) Provozovatel národního CERT vykonává činnosti podle § 17 odst. 2 písm. a), b), c), e), g) a h) bezúplatně."

  10. V § 19 odst. 2 písm. h) zní: "h) vymezení podmínek pro výkon činnosti národního CERT podle § 17 odst. 3 a)".

  II. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

  III. Ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. A nyní bych požádal pana zpravodaje Adolfa Beznosku za výbor rozpočtový, aby přednesl zprávu o jednání rozpočtového výboru. Prosím.

 • Poslanec Adolf Beznoska: Hezké odpoledne. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych přece jenom, protože debata byla poměrně obšírná v tom prvním čtení, připomenul jednu věc, která se odehrála mezi prvním a druhým čtením, a to je, že slavnostně bylo otevřeno Národní centrum kybernetické bezpečnosti v Brně v hodnotě asi 80 milionů. Máme tedy konečně orgán, který koordinuje nejenom tu národní část, ale i nadnárodní složku kybersvěta, protože ten kybernetický svět samozřejmě nezná hranice. Takže já si myslím, že z tohoto pohledu je to dobré.

  A jak jsem tady zaznamenal celou řadu změn, které ocitoval zpravodaj výboru pro obranu, tak v rámci rozpočtového výboru byla debata poměrně intenzivní, nicméně žádné změny z hlediska toho zákona jsme nenavrhli. Z našeho pohledu bylo důležité, aby byla zpřesněna nebo aby byla vypracována velmi dobře prováděcí vyhláška, která na tento zákon bude reagovat, aby byly jasně vymezeny kompetence, aby bylo jasně definováno, co vlastně je kybernetický incident, jak tento kybernetický incident, jakými cestami hlásit, a to důležité bylo, aby ty standardy, které Národní centrum kybernetické bezpečnosti bude pro jednotlivé i soukromé společnosti definovat, tak aby ony je mohly realizovat podle svých vlastních uvážení, podle svých vlastních zdrojů, protože jinak by musely platit tu drahou a jednotnou implementaci. To znamená taková ta metoda - my vám vysvětlíme, jak to děláme, a vaše standardy budeme plně respektovat a plně je splníme.

  Takže tohle asi byla debata v rozpočtovém výboru. Uspořádali jsme v rámci rozpočtového výboru, resp. v rámci podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy speciální seminář, kde jsme měli pozvané zástupce NBÚ, byl tam pan ředitel Navrátil, měli jsme tam zástupce České bankovní asociace, zástupce velkých bankovních domů, měli jsme tam zástupce velkých operátorů, zástupce veřejné správy. To znamená, debata byla poměrně obšírná a já si myslím, že někde v zákulisí ještě nad tou vyhláškou pokračuje.

  Tak a nyní mi dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 9. schůze ze dne 21. května 2014 k vládnímu návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Je to sněmovní tisk 81:

  Po úvodním slově ředitele Národního bezpečnostního úřadu pana Navrátila, zpravodajské zprávě poslance Beznosky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů schválila bez připomínek, za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

  Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a nyní bych požádal zpravodaje výboru ústavněprávního pana poslance Bronislava Schwarze, aby nás seznámil se stanoviskem výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. ***

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, na ústavněprávním výboru jsme taktéž kybernetickou bezpečnost projednali a po vystoupení pana ředitele a po projednání doporučujeme Sněmovně za ústavněprávní výbor schválit tak, jak byl vládní návrh předložen. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. To byly všechny zpravodajské zprávy z výborů. Otevírám obecnou rozpravu ve druhém čtení. Hlásí se pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, přeji vám hezký podvečer. Dovolte mi, abych vám načetl svůj pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému a ke kterému se potom v podrobné rozpravě ještě přihlásím.

  Služby elektronických komunikací jsou nezbytným prvkem pro fungování systému kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů. Zmíněné služby mohou však také být zdrojem četných bezpečnostních rizik. Technické výpady služeb elektronických komunikací mohou také způsobit nefunkčnost systému. Nedostatečné zabezpečení sítí elektronických komunikací a také přenosu informací jejich prostřednictvím se mohou stát příčinou později úspěšných kybernetických ataků. Vzhledem k významným bezpečnostním rizikům, která s sebou služby elektronických komunikací přinášejí, je nezbytné stanovit specifické požadavky na dodavatele služeb elektronických komunikací pro systémy kritické informační infrastruktury, komunikační systémy kritické informační infrastruktury a významné informační systémy. Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) by měly primárně poptávat služby od dodavatelů, kteří poskytují služby elektronických komunikací prostřednictvím veřejně dostupných sítí elektronických komunikací, které zároveň provozují, zřizují a nad nimiž vykonávají dohled. Poskytovatel, který je zároveň zřizovatelem a provozovatelem sítě, má nad provozem možnost výraznější kontroly, a je tedy z logiky věci schopen efektivněji zajistit splnění požadavků tohoto zákona než poskytovatel, který služby pouze přeprodává. Přímým poptáváním služeb od dodavatelů, kteří poskytují služby na vlastních sítích, dojde k minimalizaci rizik, která by jinak vyplývala z komplikovaných smluvních vztahů mezi poskytovatelem služby elektronických komunikací a subjektem zajišťujícím sítě. Pokud je poskytovatelem služby osoba rozdílná od subjektu zajišťujícího síť, má odběratel služby smluvní vztah pouze s poskytovatelem služby a má tak omezený počet nástrojů, jak přímo působit na subjekt zajišťující veřejně dostupnou síť elektronických komunikací, přestože zabezpečení této sítě je pro jeho služby klíčové. Odběratel služby tak nedisponuje reálnou kontrolou nad tím, zda poskytovatel služby přenesl veškeré požadavky na dostupnost, bezpečnost a funkčnost sítě na subjekt, který zajišťuje veřejně dostupnou síť elektronických komunikací, a může tak vyvstat oprávněná pochybnost nad tím, zda byly tyto požadavky skutečně splněny. V praxi nemusí být pouze výjimkou, že poskytovatel služby se zaváže v rozsahu, ve kterém není schopen plnit smluvní rizika, je dále přenést na subjekt, který veřejně dostupnou síť elektronických komunikací zajišťuje. Oprávněné zájmy odběratele služby tak nemusí být v tomto případě dostatečně garantovány. Řetězením smluvních vztahů, ke kterému dochází v situacích, kdy se štěpí zajišťování sítě a poskytování služeb, dochází také ke vzniku dalších nákladů, které se promítají do poskytovaných služeb.

  Vzhledem k výše uvedeným argumentům navrhuji, aby orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) měly povinnost zvolit jako dodavatele služeb elektronických komunikací pro relevantní informační systémy pouze subjekt, který zároveň zajišťuje veřejnou komunikacní síť, která má zásadní vliv na bezpečnost příslušného systému. Co se týče rozsahu požadavků na zajišťování veřejné komunikační sítě, je zřejmé, že dodavatel nemůže být vždy provozovatelem všech veřejně dostupných sítí elektronických komunikací, prostřednictvím kterých jsou služby zajišťovány. V tomto případě lze zmínit například internet, který je globálním fenoménem. Pokud je však určitá část veřejně dostupné sítě elektronických komunikací pro zajištění bezpečnosti systému zásadní, například přímé připojení kritické infrastruktury, jsou orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) povinny takový požadavek uplatnit. V případě, že orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) poruší stanovenou povinnost při výběru dodavatele, bude se jednat o správní delikt, který bude potrestán sankcí uloženou úřadem.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Valentovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Zpravodajové také ne. Takže otevírám rozpravu podrobnou a žádám pana poslance Valentu, aby v rozpravě podrobné přečetl, nebo se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu. Vidím pana poslance Birkeho. Pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych navázal na své vystoupení z obecné rozpravy a přihlásil se ke svému pozměňovacímu návrhu, to znamená k projednávání vládního návrhu zákona, který je v elektronickém systému uložen jako sněmovní tisk číslo 739. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych načetl písemný pozměňovací návrh k tisku 81 a přihlásil se ke sněmovnímu dokumentu, k pozměňovacímu návrhu číslo 570. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Birkemu. Nyní pan poslanec Fichtner také v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji, pane předsedající. Já vás také nebudu dlouho zdržovat. Já jsem některé aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti kritizoval už v prvním čtení. Ta kritika se přetavila do pozměňovacího návrhu, který byl vložen do systému jako sněmovní dokument číslo 917, ke kterému se nyní hlásím. Pouze upozorňuji, že tento sněmovní dokument 917 obsahuje také připomínky, které vzešly z projednávání tohoto zákona na půdě výboru pro obranu. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To potom budou muset zpravodajové vyřešit v pořadí hlasování. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. I podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane předsedo vlády, máte zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Páni zpravodajové nemají zájem. Mohu tedy konstatovat, že končím projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona. Nepadl žádný návrh na vrácení a ani lhůty pro třetí čtení se nemění. Končím také bod číslo 9.

  Ještě mi byla doručena omluva od pana ministra obrany Martina Stropnického od 18 hodin.

  My budeme pokračovat dalším bodem našeho jednání a tím je

  Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím pana poslance Jiřího Koubka, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, jestli tomu tak je. Ano, je tomu tak. Nyní tedy žádám pana ministra vnitra, aby se ujal slova.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o správních poplatcích a zákon o silničním provozu.

  Uvedený návrh zákona zařazuje do sazebníku správních poplatků správní poplatek za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod a zároveň ruší vyhlášku číslo 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod. Správní poplatek nově zavedený do položky 3 písm. g) sazebníku zůstal ve výši, kterou stanovila tato rušená vyhláška, tedy ve výši 100 korun. Začlenění této platby do zákona o správních poplatcích nyní dává úřadům procesní postup pro řešení stížností žadatelů na vyměřování a vyřizování správních poplatků a posiluje tak procesní práva žadatelů. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Koubek. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Koubek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, vážený pane ministře. Děkuji panu ministrovi Chovancovi za, řekl bych, tu nejčistší esenci, co lze z návrhu zákona přednést. Je to tedy návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1994 Sb., o správních poplatcích, kdy je zaveden nový poplatek a zároveň rušena příslušná vyhláška, která tento poplatek upravovala, a zároveň druhá záležitost, která bude tímto zákonem měněna, je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

  Ke slovům pana ministra bych si jen dovolil doplnit informaci, kterou máte uvedenu v důvodové zprávě, že co se týče prvního bodu, tak se vlastně vychází z podnětu ochránce veřejných práv, který upozornil vládu na to, že ve státní správě nebo veřejné správě existují i poplatky, které vlastně nejsou uvedeny ve správním řádu, ačkoliv tuto povahu mají. Vláda, tehdy ještě Nečasova vláda, zadala Ministerstvu vnitra, aby vypracovalo analýzu těchto poplatků ve veřejné správě, a na základě této analýzy je tedy představen a je přednášen tento návrh zákona. Doporučuji propustit do dalšího čtení. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Ptám se tedy, kdo se hlásí z místa do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Pravděpodobně není zájem o závěrečná slova, když nebyla rozprava, ani od zpravodaje ani od pana ministra. Budeme se zabývat návrhem na přikázání, protože když nebyla rozprava, nepadl ani návrh na zamítnutí ani navrácení.

  Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

  O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 22..., ale mám obavu, že vás budu muset odhlásit. Ale myslím si, že stav odpovídá.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 22 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti?

  V hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 172 pro 133, proti 1. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu 60 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 41

  Podle schváleného pořadu schůze se vracíme do předložených druhých čtení. Budeme se zabývat bodem

  Z pověření vlády měl předložit návrh zákona ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ale ten je řádně omluven. Místo něho přednese návrh pan ministr vnitra Milan Chovanec. Ještě, pane ministře, požádám zpravodaje hospodářského výboru Jiřího Valentu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr vnitra ČR Milan Chovanec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám vám k projednání ve druhém čtení návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a zákon o poštovních službách, který má za cíl zejména uvést zmiňované zákony do souladu s novým kontrolním řádem a doplnit chybějící sankce za neplnění povinností stanovených v evropském nařízení o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Evropské unii.

  Jak jistě víte, hospodářský výbor předkládaný návrh zákona projednal na své schůzi 22. května a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, který předkládali páni poslanci Urban a Birke.

  Považuji za nutné vás upozornit, že v případě přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Urbana týkajícího se informování o změnách smluv a možnosti odstoupit od smlouvy bychom se dostali do rozporu s evropskou směrnicí o univerzální službě, která stanoví povinnost informovat účastníka o jakékoli změně smlouvy a o možnosti ukončit smlouvu v případě všech změn, nikoli jen v některých náležitostech.

  Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Birkeho, vložení nového novelizačního bodu č. 3, souhlasíme s tím, aby omezení výše vypořádání závazků při předčasném ukončení smlouvy bylo vztaženo pouze na spotřebitele.

  K dalším návrhům pana poslance, tedy nahrazení slova "účastník" slovem "spotřebitel", musím uvést, že sice rozumíme stanovisku pana poslance ve vztahu ke korporátním zákazníkům, je ale třeba si také uvědomit, že pojem spotřebitel nezahrnuje fyzické osoby podnikající, tedy ani malé živnostníky, a chtěl bych tedy zdůraznit, že úprava zákona o elektronických komunikacích směřovala především k ochraně fyzických osob, které jsou vždy slabší oproti pozici podnikatelů. Je pro nás přitom nepodstatné, zda je to fyzická osoba nepodnikající či fyzická osoba podnikající.

  Děkuji vám za vaši pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 135/1. Žádám tedy, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jiří Valenta. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám přednesl usnesení hospodářského výboru ze 7. schůze ze dne 22. května letošního roku.

  K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 135/1. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Pavla Šolce, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Valenty a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk 135 projednat a schválit, a to ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

  Děkuji za pozornost. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou, také nemám žádnou písemnou přihlášku, nikoho nevidím. Také podrobnou rozpravu končím. O závěrečná slova myslím není zájem, když neproběhla žádná rozprava. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 4.

  Nyní máme před sebou bod číslo

  Jsme ve druhém čtení a požádám, aby se ujal slova z pověření vlády ministr dopravy Antonín Prachař. Ještě než dojde ke stolku k odůvodnění svého názoru, požádám pana poslance Stanislava Pflégra, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 • Ministr dopravy ČR Antonín Prachař: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládaná novela zákona o vnitrozemské plavbě přináší změny v části upravující problematiku provozování přístavů. Nově se stanoví podmínky pro vydání povolení k provozování pozemní části přístavů a pro zrušení tohoto povolení. Nově se upravuje seznam veřejných přístavů. Za užívání veřejného přístavu bude možné sjednat cenu podle cenových předpisů. Zcela nově se pak do zákona zakotvuje oblast provozování dalších důležitých míst na vodní cestě, jimiž jsou přístaviště, překladiště, vývaziště a kotviště.

  Z důvodu potřeby reagovat ve vnitrostátním právu na aktualizované znění rezoluce Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů číslo 24 o pravidlech plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách v Evropě z roku 1986 a na potřeby praxe v oblasti vnitrozemské plavby přináší předkládaný návrh zákona novou právní úpravu pravidel plavebního provozu. Tato oblast je v současné době obsažena ve vyhlášce č. 344/1991 Sb. a podle navrhované právní úpravy budou pravidla plavebního provozu nadále obsažena ve dvou právních předpisech. V zákoně o vnitrozemské plavbě budou stanovena primární práva a povinnosti účastníků plavebního provozu, bude vymezena pravomoc plavebního úřadu k vydání individuálních správních aktů a opatření obecné povahy a stanoveny sankce za nedodržení zákonných povinností. Prováděcí právní předpis upravuje podrobnosti týkající se způsobu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby v mezích zákonem stanovených, povinnosti účastníků plavebního provozu, druhy plavebních značení na vodní cestě a jeho význam.

  S ohledem na rozvoj využívání plavidel ke sportovním účelům, požadavky praxe, ohlasy veřejnosti a potřebu zajistit bezpečnost osob, které chtějí tyto činnosti provozovat, i ostatních účastníků plavebního provozu přináší návrh zákona koncepční změnu. Do vyhrazených vodních ploch nebude dále odkázáno používání určitých druhů plavidel, v případě současné právní úpravy se jedná o vodní skútry, nýbrž užívání plavidel určitým specifickým způsobem, to jest ke sportovním účelům. Na těchto plochách nebude nutno dodržovat všechny povinnosti vůdce a člena posádky plavidla. Zákon zároveň stanoví, která konkrétní ustanovení se na provozování plavidel na vymezených vodních plochách neuplatní.

  Cílem této právní úpravy je umožnit implementaci práva Evropské unie, to jest opatření v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/68/ES ze dne 24. září 2008, o pozemní přepravě nebezpečných věcí, a provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010, o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách. Dále změně nařízení Evropského společenství č. 2006/2004. Evropská komise přitom zahájila pro neimplementaci uvedeného nařízení řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie vůči České republice.

  Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky svým usnesením 177/1 ze dne 22. května doporučil návrh zákona projednat a schválit ve znění pozměňovacích návrhů a legislativně technických připomínek, se kterými Ministerstvo dopravy souhlasí. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Antonínu Prachařovi a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 177/1. Žádám tedy zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Stanislava Pflégra, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Pane zpravodaji, máte slovo.

 • Poslanec Stanislav Pfléger: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Přednesu vám usnesení hospodářského výboru ze 7. schůze konané 22. května 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který vám byl doručen jako sněmovní tisk 177. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova ministra dopravy Antonína Prachaře, zpravodajské zprávy poslance Stanislava Pflégra a po obecné a podrobné rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 177 ve znění schválených pozměňovacích návrhů a legislativně technických připomínek. Za další pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, což jsem teď právě učinil. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Otevírám podrobnou rozprav a také konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem ještě vystoupit v podrobné rozpravě. Také tomu tak není, končím tedy podrobnou rozpravu. Pokud není žádný zájem o závěrečná slova, končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

  Pokračovat budeme bodem číslo

  Návrh uvede za navrhovatele poslanec David Kádner, a než se ujme slova, požádám, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo zpravodaj výboru petičního a rozpočtového pan poslanec František Laudát. Pane poslanče, prosím, ujměte se slova.

 • Poslanec David Kádner: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, já určitě nebudu opakovat svůj proslov z prvého čtení. Jen chci říct, že jsem minimálně potěšen tím, že tato předloha vyvolala velkou diskusi, a to nejenom ve výborech, ale i na semináři. A věřím, že pokud by se Sněmovna rozhodla tento tisk neposunout do třetího čtení, tak věřím tomu, že ani jedna z těch stran, o kterých se mluvilo, tak všichni napříč jsme se domluvili, že je potřeba něco podobného, možná lepší s konzumací s tím, že by si to měla vzít vláda pod své vínko. A já věřím, že pokud tento zákon nepustíte dál do třetího čtení, tak se zaváže vláda, že něco předloží do nějakého nejbližšího času. Já děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů. Nyní žádám zpravodaje rozpočtového a petičního výboru Františka Laudáta s tím, že konstatuji, že předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali rozpočtovému a petičnímu výboru, sněmovní tisky byly doručeny jako sněmovní tisky 41/2 a 41/4. Petiční výbor předložil rovněž záznam z jednání, který vám byl doručen jako sněmovní tisk 41/3. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své zpravodajské zprávy.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením. Předtím bych jenom řekl, že ve druhém čtení neumíme zamítnout, takže do třetího to půjde.

  Takže pokud se týká rozpočtového výboru - rozpočtový výbor návrh zákona tak, jak byl předložen předkladateli poslanci panem Radimem Fialou a dalšími, zamítl. A za druhé, protože si uvědomuje, že se jedná o závažný společenský a ekonomický problém, tak doporučuje Sněmovně, aby při třetím třetí přijala doprovodná usnesení. Já bych vás s nimi seznámil.

  "Za prvé. Rozpočtový výbor vyslovuje názor, že predátorské a lichvářské praktiky na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů jsou velmi závažným negativním společensko-ekonomickým jevem, který ohrožuje řadu občanů.

  Za druhé. Rozpočtový výbor žádá vládu, aby zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákonné úpravy, která by podstatně zpřísnila podmínky pro vstup do podnikání v oblasti poskytování úvěrů (nejen spotřebitelských) nebankovními poskytovateli a zavedla nad jejich činností účinný dohled."

  A poslední je, že s tímto vás mám seznámit. Takže z rozpočtového výboru bylo odhlasováno k vlastní předloze zamítnutí.

  Pokud se týká petičního výboru - petiční výbor k vlastnímu zákonu nepřijal usnesení, protože neprošel ani návrh na zamítnutí ani návrh na podporu. Zachoval se podobně jako rozpočtový, takže doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující doprovodné usnesení.

  "Poslanecká sněmovna

  za prvé žádá vládu, aby zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákonné úpravy, která by podstatně zpřísnila podmínky pro vstup do podnikání v oblasti poskytování úvěrů (nejen spotřebitelských) nebankovními poskytovateli a zavedla nad jejich činností účinný dohled. Termín: 31. 12. 2014." Takže tady se domnívám, že se to zcela kryje s první částí usnesení rozpočtového výboru.

  "A za druhé, žádá ministryni práce a sociálních věcí o předložení analýzy lichvářských praktik s důrazem na lokality s vysokým podílem občanů ze sociálně vyloučených skupin." A s tímto vás mám samozřejmě zase seznámit.

  Tudíž, pane místopředsedo, asi potom bychom hlasovali o doprovodných usneseních tak, jak byla načtena. Předpokládám, že první bod návrhu rozpočtového výboru a petičního je totožný, takže by potom byly k hlasování dva návrhy - jednak ten totožný a za další ten se žádostí o předložení analýzy. Tam je termín... Ne, není, omlouvám se. Ale ta analýza by asi měla předcházet právě případné zákonné úpravě.

  Pokud se týká vlastního návrhu, já bych zopakoval pro třetí čtení svůj návrh. Budu ve třetím čtení navrhovat zamítnutí této novely. Ale v žádném případě nebudu hlasovat a doporučovat neschválení těch doprovodných usnesení. To předpokládám, že bude asi většinový konsensus zde ve Sněmovně, ale je to jenom moje spekulace. Tolik asi vše ke zpravodajské zprávě.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Jako první je přihlášený pan poslanec Tomio Okamura, poté pan poslanec Václav Votava. Ještě se zeptám pana poslance Radima Fialy, jestli chce využít své přednostní právo. Dobře. Tak bude pořadí pan poslanec Okamura, pan poslanec Fiala, pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 • Poslanec Tomio Okamura: Dámy a pánové, vážený pane předsedající, vláda vyjádřila nesouhlas s návrhem zákona o spotřebitelském úvěru. Jak jinak. Schválit konkurenční straně návrh zákona jen proto, že je potřebný a pomohl by lidem, to přece nejde. Na prvním místě je politika a politikaření. Prospěch občanů není podstatný.

  Vláda tvrdí, že regulace roční procentní sazby nákladů, tzv. RPSN, není třeba, neboť již existuje ustálená judikatura českých soudů o tom, co s přihlédnutím k riziku jednotlivých dlužníků je a není v souladu s dobrými mravy. Tak tohle už opravdu není ani jako dobrý vtip.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás ještě chvilku přeruším a znovu požádám sněmovnu klid! Je tu nebývalá hladina hluku. Prosím všechny, kteří nediskutují nebo nechtějí diskutovat nad tématem spotřebitelských úvěrů, aby přesunuli své diskuse do předsálí. Na levé i na pravé straně sněmovny. Děkuji. Pokračujte prosím.

 • Poslanec Tomio Okamura: Děkuji, pane předsedo. Skutečnost je totiž absolutně opačná. Soudy samy řeší úvěry jen v momentě, kdy naplňují znaky trestného činu lichvy, a tu lze zatím díky velmi chytráckému znění zákona prokázat jen velmi těžko. Rozhodujícím faktorem totiž není jen výše úroků, ale musí se také prokázat, zda byl úvěr sjednán v tísni či nějakém obdobném oslabení dlužníka. V tomto ohledu hnutí Úsvit připravuje a předloží novou definici trestného činu lichvy, kdy by už dlužník neměl povinnost prokazovat tíseň, ale lichva by se odvíjela jen od nákladů na půjčku, jak je to po tisíciletí obvyklé v zemích světa.

  Další věcí je, že se v praxi k soudu dostává jen mizivý zlomek problematických půjček. Drtivá část lidí, kteří podlehli podvodníkům, se nesoudí, protože na to prostě nemají peníze a většinou ani schopnosti ani možnosti. I proto je přece strašně důležité, abychom již preventivně nastavili jasná pravidla, aby lidé nebyli okrádáni, a nikoliv čekat, až se někdo postižený začne soudit. To má přece stejně hloupou logiku, jako kdyby výrobci potravin chtěli zrušit hygienické normy s tím, že pokud někoho přiotráví, tak se přece postižený může jít soudit.

  Náš zákon o spotřebitelském úvěru vychází z praxe civilizovaných zemí, které mají nějakým způsobem maximální úrok u spotřebitelského úvěru určený, a to buď přímo zákonem, nebo v soudní praxi. Tady bych rád všechny upozornil, že spotřebitelský úvěr, resp. jeho výše je nějakým způsobem regulovaná ve 13 zemích Evropské unie. To znamená, 13 zemí z 27 má regulaci spotřebitelského úvěru a Česká republika mezi nimi samozřejmě není. Proto to tady navrhujeme. To znamená, že to, co tady navrhuje hnutí Úsvit, není nějaký výmysl či nesmysl, ale je to model v zemích jako Belgie, Estonsko, Francie, Irsko, Itálie, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko či Španělsko. To jsou země, kde je regulován, resp. zastropován spotřebitelský úvěr.

  Například v Německu je strop daný rozhodnutím nejvyššího soudu, který za přiměřený považuje dvojnásobek průměrné úrokové sazby uplatňované na trhu. V sousedním Polsku - schválně říkám nejprve sousední země - nesmí maximální úroková sazba překročit čtyřnásobek lombardní sazby Polské národní banky. S lombardní sazbou pracuje právě náš návrh. Ve Francii odpovídá maximální úroková sazba tržní sazbě počítané centrální bankou každé čtvrtletí a vynásobené koeficientem 1,33. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi. Než budeme pokračovat, ještě jedna omluva z jednání. Omlouvá se pan poslanec Matěj Fichtner od 18 hodin do konce dnešního pracovního dne.

  Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Zelienková. Pak s přednostním právem pan poslanec Radim Fiala. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobré odpoledne. Ráda bych se vyjádřila k tomu, co tady teď zaznělo. Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěla požádat kolegy z Úsvitu: Příště, když budete připravovat takovýto návrh, pro nás je to taky samozřejmě velmi důležité a rádi bychom to diskutovali, abychom se nepřekvapovali a potom neřešili tyto situace. My jsme se s kolegyněmi Berdychovou a Pastuchovou opravdu snažily najít řešení, jak vytvořit nějaký pozměňovací návrh, který by vyhovoval tak, aby byl pro občany, pro legislativu nějakým způsobem schůdný. Nakonec jsem velmi ráda, že pan Laudát tady předložil tato ustanovení, která bych, pokud by tak nezaznělo, předkládala také. Podle mého názoru je to vstřícný krok, kdy chceme ukázat, že nechceme váš návrh nějakým způsobem smést ze stolu, ale chceme na něm dál pracovat. Vím, že Ministerstvo spravedlnosti na lichvě pracuje, je to pro ně priorita a udělají maximum pro to, aby se problém lichvy řešil. Vnímáme to jako společenské téma. Takže pojďme na tom společně pracovat dál a komunikovat s Ministerstvem spravedlnosti, abychom našli společnou cestu k našemu danému cíli. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Radim Fiala. Připraví se pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, především chci poděkovat paní kolegyni - prostřednictvím pana předsedajícího - paní kolegyni Zelienkové za to, že ten náš návrh vyburcoval Poslaneckou sněmovnu k tomu, aby se s lichvou něco dělo. Protože to začíná být opravdu velký problém. A jak my říkáme, nejenom problém sociální, kde ti lidé končí opravdu v uvozovkách pod mostem, ale i problém ekonomický, kdy spousta lidí je vyloučena z ekonomického života a z toho, aby platili daně a podíleli se na příjmech státního rozpočtu, což chápeme jako velký problém. Je-li to tak a Ministerstvo financí se bude chtít touto věcí zabývat, my rádi pro něj budeme hlasovat, a bude-li to znamenat omezení lichvy tak jako v některých dalších státech, ve většině států Evropy, tak potom ten náš návrh splnil svoje poslání, pokud ochrání, nebo i vy, když připravíte zákon, který ochrání občany České republiky před lichvou.

  Tak to byl krátký úvod. Přesto mi ale dovolte, abych se k lichvě ještě vrátil jako k problému a ocitoval a znovu zopakoval některé věci, o kterých jsem zde hovořil už v prvním čtení. Námi navrhované zastropování RPSN je omezením lichvy, která bude poprvé zákonem jasně definována. Lichva a s ní spojené exekuce vyřazují významnou část obyvatel České republiky z ekonomického života. To má přímý dopad na hospodářskou stagnaci naší země, což je ostatně čím dál tím více znát. Dnes není výjimkou, že si lidé půjčují za 1 000- i za 10 000procentní RPSN. A to se pak nemůžeme divit, že okamžitě končí v exekuci.

  Je logické, že je-li nyní inflace nízká, musí být i úroky z půjček nižší. Naopak je-li vysoká, musí i úroky stoupnout. Proto jsme nestanovili jeden pevně daný strop maximálně přípustného RPSN, ale napsali jsme, že se má tento strop odvíjet od lombardní sazby stanovené Českou národní bankou, která se ve své řadě odvíjí od ceny peněz v ekonomice. Pokud tedy bude lombardní sazba velmi nízká, jako je tomu dnes, nesmí RPSN půjčky přesáhnout 20 až 25 % v závislosti na výši půjčky. Naopak bude-li lombardní sazba vysoká, hranice maximální dovolené RPSN stoupne, nikdy však nepřesáhne 80 až 100 %. Přitom říkáme, že se jedná o velice tolerantní opatření, které ponechává prostor pro podnikání a pouze zakazuje to, co je již naprosto za hranou lichvy.

  Pevně doufáme, že naši kolegové z ostatních poslaneckých klubů nezůstanou pouze u předvolebních slibů a námi navrhovanou úpravu v nadcházejícím druhém čtení podpoří. Každý další den, kdy v naší republice existuje legální lichva, totiž znamená další a další byznys s lidským neštěstím. A já znovu řeknu prostřednictvím pana předsedajícího vládní koalici a potažmo paní kolegyni Zelienkové, které si nesmírně vážím, znovu zopakuji tu větu: Každý další den, kdy v naší republice existuje legální lichva, totiž znamená další a další byznys s lidským neštěstím.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. Slova se ujme pan poslanec Václav Votava, zatím poslední přihlášený do rozpravy, poté pan zpravodaj a pan zástupce navrhovatelů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, nejdříve předešlu, že sociální demokracie tento poslanecký návrh zákona nepodpoří. My jsme ho propustili, nebo jsme nehlasovali pro zamítnutí v prvním čtení, protože jsme chtěli důkladně tu záležitost prodiskutovat, a na toto téma byl i seminář, který byl uskutečněn společně s ústavněprávním výborem. Myslím si, že to byl velice užitečný seminář. Kvituji s povděkem, že měl poměrně slušnou účast nejenom ze strany institucí, organizací, které se touto problematikou zajímají, ale i ze strany poslanců.

  Samozřejmě že zaznívaly argumenty na naši adresu, že jsme v minulosti také podávali poslanecký návrh, kde bylo řešeno RPSN. Nebylo řešeno tedy zákonem, ale mělo být řešeno vládním nařízením, nebo jeho výše, jeho hraniční výše. Musím říci, že pro mě právě ten seminář byl velice důležitý. A tak jak vystupovalo Ministerstvo spravedlnosti, jak vystupovali poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, a nejenom spotřebitelských úvěrů, ale i třeba zástupci Člověka v tísni, prostě organizací, které se touto problematikou zabývají, tak jsem pochopil, a nejenom já, věřím, že i většina účastníků, že přes RPSN asi cesta není. Není, a z řady důvodů. Byl prezentován i určitý výpočet, takový modelový příklad, kdy se dosadila výše úvěru, menší částka na menší období, a vychází prostě RPSN ve výši sta procent. V tomto případě by vůbec nebylo možné, a pokud by se schválil tento návrh, tak by to bylo dokonce protizákonné a právě lichvářské, poskytovat takovýto úvěr. A přitom ten úvěr je normální, není na něm nic neobvyklého a špatného. (Trvalý hluk v sále.)

  Rozpočtový výbor to samozřejmě projednával, protože měl přikázánu tuto materii, hovořil o tom i pan zpravodaj, zamítl tento návrh. Přijali jsme doprovodné usnesení a já jsem pro ně hlasoval, pro to doprovodné usnesení, myslím, že je správné, jednak takovouto záležitost by měla řešit vláda vládním návrhem, neměl by to být poslanecký návrh, a konstatovali jsme samozřejmě, že se jedná o velice nebezpečný jev celospolečenský, který má dalekosáhlé dopady do sociální oblasti, do ekonomiky atd., takže je třeba opravdu se tím zabývat, je třeba to opravdu řešit.

  Shodli jsme se ale také na tom většinově, a to už jsem řekl, že přes RPSN tato cesta nevede, ale je třeba něco udělat právě s těmi nebankovními poskytovateli. Těch nebankovních poskytovatelů je dneska zhruba něco kolem 50 tisíc, přesné číslo na jednotky nevím. Přes 50 tisíc -

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás ještě přeruším. Znovu požádám Sněmovnu o klid. Prosím, věnujte pozornost tomuto návrhu, anebo diskutujte o jiných věcech v předsálí. A myslím tím všechny, kteří zvýšili hladinu hluku v tomto jednacím sále. Pokračujte, prosím.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji, pane místopředsedo.

  Jak jsem řekl, těchto poskytovatelů je něco okolo 50 tisíc a k tomu, aby mohli poskytovat legálně - teď nemluvím o té šedé zóně, o poskytování, které se děje naprosto bezprizorně, tak jim stačí živnostenský list. A to si myslím, že je naprosto, velice špatně. Je třeba, a na tom také byla shoda, aby tito nebankovní poskytovatelé byli pod kontrolou, pod důkladnou kontrolou, aby byli licencováni. To znamená, aby podnikali na základě nějaké licence. A aby prostě nad nimi byl důkladný dohled. To si myslím, že by měl řešit právě i ten vládní návrh zákona.

  Padla tady řeč o bankách. Ano, samozřejmě banky se také vyjadřovaly, bankovní asociace. Je to pochopitelné, protože i ony poskytují spotřebitelské úvěry. Ale tam já si myslím, že v drtivé většině případů k těmto lichvářským praktikám nedochází.

  Chci tedy znovu zopakovat - sociální demokracie tento návrh zákona nepodpoří. Není to z toho důvodu, že nechceme bojovat s lichvou. Naopak, chceme bojovat s lichvou, je třeba s ní bojovat, ale ne tímto způsobem. Pochopil jsem to, jak říkám, i po tom semináři, který mi vnesl do této problematiky ještě více jasno. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi. Byl k vám velmi shovívavý, protože ta pozornost nebyla taková.

  Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, potom pan zpravodaj a pan zástupce navrhovatelů. Pan poslanec Fiedler, prosím, s faktickou poznámkou. (Poznámka pana poslance Fiedlera.) Přihlásil jste se - aha, pardon, tak v tom případě má zpravodaj přednost, protože máte řádnou přihlášku - ne, tak dobře. Takže až závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče, máte řádnou přihlášku.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl na úvod prostřednictvím pana předsedajícího také jako můj kolega Radim Fiala poděkovat paní poslankyni Zelienkové. Opravdu rádi přijímáme tuto nabídku. Nevíme zatím, jak dopadne hlasování ve třetím čtení, ale pokud by tento náš návrh zákona byl zamítnut, tak opravdu vítáme tuto nabídku a vyzývám k tomu, abychom společně pracovali na úpravě naší původní verze. Což se samozřejmě týká i poslanců z ostatních poslaneckých klubů. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Nevidím nikoho, kdo by byl přihlášen v tento moment do obecné rozpravy. Než vám dám slovo, pane poslanče (Laudáte), tak ještě přečtu jednu omluvu. Tímto se omlouvá z pracovních důvodů pan ministr Daniel Herman z dnešní schůze od 17.15 hodin.

  Děkuji. Máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo. Já jsem se tady hlásil k normálnímu příspěvku, nikoliv jako zpravodaj, protože to bych zneužíval statutu zpravodaje, který má říkat má dáti - dal.

  Dámy a pánové, já bych tady zareagoval na několik věcí, které tady zazněly. Jednak pan předseda Okamura tady řekl větu "řešíme standardní úvěr". Právě že nikoliv. Neřešíme standardní úvěr. Standardní úvěr není v pásmu lichvy. Lichva je přesně ten svět úplně jiný, nikoliv to, co vy tady chcete předkládat. Úvěr bude stát tolik a tolik. Problém je, že vy se skutečně domníváte, že svět je černobílý. Je hrozné riziko, když do této oblasti ingeruje člověk, který nezná přesně penzum, prostě celé portfolio bankovních služeb.

  Teď bych zmínil jedno - tímto pokusem uděláte zásadní zářez, a to jsou běžné spotřebitelské úvěry, které jsou poskytovány například v prodejnách. To není jenom svět bank, to už je dneska svět obchodu. Bohužel, Češi si zvykli na to, že si dopředu, na úvěr si zrychlí, předřadí spotřebu před výdělkem. Je to jejich rozhodnutí a nic s tím nenaděláme. Je to poměrně v tuto chvíli, v citlivé době slabého růstu, jistý ekonomický stimul, to, co by moc neměl dělat stát, byť to asi dělat podle vládního prohlášení jako prvních kroků bude, tak neměl. Lidé to dělají, mají víc čím ručit než stát, možná. Takže prostě to není takhle černobílé, což vy si myslíte, že ano.

  Více kšeftů bankám. Víte, já se nedomnívám, že když se sáhne do tvrdší regulace nebankovních poskytovatelů, že tím se trh přelije k bankéřům. Oni podle mého názoru nedávají výhodné podmínky. Mají podstatně tvrdší podmínky na příjmy žadatelů, na majetek apod. Prostě nekryté rizikové úvěry, s tím má celá Evropa, Spojené státy, velké zkušenosti. Myslím, že jsme ve fázi vzpamatovávání se z té hodně studené sprchy, která proběhla, tudíž já se nedomnívám, že se tento byznys automaticky přesune právě do bank, které mají také nějaké svoje charty chování, mají nějaké zásady a hlavně podstatně tvrdší podmínky na poskytování úvěrů.

  Pan kolega Fiala tady říkal, aby se konečně s lichvou začalo dělat. No, já se domnívám, že se začalo dělat. Nevím, jestli náhodou nezaznamenal, že zhruba před rokem a půl tady byla právě schválena poměrně zásadní novela, právě proto, že v oblastech s vysokým podílem sociálně vyloučených skupin vlastně situace začala být třaskavá. Tam ty formy zneužívání byly nejenom poskytování úvěrů, bylo to volání na falešné linky a placení bez protislužby atd. atd. To jsme se tady domluvili napříč politickým spektrem. Mám pocit, že tady nebyl snad nikdo, kdo by hlasoval v tu chvíli proti nebo se zdržel, takže to prošlo. Organizace, které v těch lokalitách pracují, jednoznačně zatím dávají aviza pozitivních odezev na to. Také skutečně od té doby rozsah té třaskaviny nebyl až tak akutní jako před tím rokem a půl. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče. Poprosím vaše kolegy a kolegyně, abyste snížili hladinu hlasitosti v sále, abychom se navzájem slyšeli. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec František Laudát: A úplně poslední připomenutí, byť už to tady zaznělo. Nemyslete si, že lidi donutíte k zodpovědnosti, většinu společnosti k zodpovědnosti. Prostě zákonem s blbostí boj nevyhrajete. A tohle se tady dělo historicky v době, kdy ta společnost byla podstatně usedlejší. Lidi krachují i v takových zemích, kde je podstatně vyšší finanční gramotnost. Já si myslím, že to, co udělalo Ministerstvo financí v éře Miroslava Kalouska, že nechalo zpracovat analýzu stavu a ukázalo se, že tristního stavu finanční gramotnosti, dneska se začalo na školách. Samozřejmě teď jsme v období, kdy teprve za řadu let bude vypadávat první generace, která pokud budou rodiče trvat na tom, že jejich děti se mají skutečně něco naučit, tak budou aspoň trochu více finančně gramotné než skupiny, které žily v jiném režimu. Takže to chápu, nicméně zákonem souboj s blbostí asi nevyhrajete. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Než budeme pokračovat v diskusi, mám zde další dvě omluvenky. Z pracovních důvodů se dnes do 18.15 omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška a dále se od 18.40 z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Koskuba.

  Další s faktickou poznámkou - jste v pořadí, zapíšu si vás - je pan poslanec Klaška.

 • Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegové, kolegyně, já bych chtěl také podpořit stanovisko pana zpravodaje, to, že by měl být připraven komplexnější vládní návrh, protože tato jistě dobře míněná snaha, tak jak už jsme se o tom bavili svého času, tuším někdy v únoru, bohužel neřeší ten problém, který se chce řešit. A ten se dá řešit skutečně s tím, co tady navrhoval pan zpravodaj poslanec Laudát, i s tou nějakou analýzou i s nějakým jiným komplexním návrhem. I my jsme se touto záležitostí zabývali, absolvovali jsme také nejen seminář, ale i řadu různých jiných jednání. A chtěl bych říci, že ten primární problém neleží v rozsahu RPSN, protože ten už je skutečně soudy, soudními judikáty upraven a je přísnější, než to navrhují navrhovatelé. Myslím si, že problém je i v oblasti smluv, protože některé ty smlouvy o spotřebitelském úvěru se podobají takovému minovému poli a jen se čeká na to, která mina pod tím dlužníkem vybuchne.

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dále je zde přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Kádner. Máte slovo.

 • Poslanec David Kádner: Děkuji. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat za diskusi, která proběhla i teď ve druhém čtení. Chci jenom podotknout, že tento návrh, který tady byl předložen, tak už byl ve Sněmovně předložen podruhé, a já jsem moc rád, že na druhý pokus se podařilo rozpoutat tu diskusi, ten problém, který je tam vlastně popsaný, aby se tím někdo zabýval. Já budu moc rád, a nejenom já, ale celý klub Úsvitu, když ve třetím čtení vystoupí někdo z vlády a vezme si to jako garant toho, že vláda předloží do Poslanecké sněmovny lepší a řekněme rozšířenější novelu tohoto problému, aby to uspokojilo opravdu nás všechny napříč politickým spektrem. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. A další s faktickou poznámkou je pan poslanec Kalousek. Máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Já vaším prostřednictvím prosím pana poslance Laudáta, aby byl kolegiální, aby veřejně nepřipomínal, že jako ministr financí jsem zadal studii finanční gramotnosti. Mohl by si toho všimnout libovolný policista, vyhodnotit, že to bylo nehospodárné a zbytečné rozhodnutí, a ve smyslu obvinění paní poslankyně Kailové máte mě tady příští měsíc na programu.

  Františku, nedělejte mi to, prosím pěkně.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím v tento moment přihlášeného do obecné rozpravy. Jest tomu tak? Dobře, končím podrobnou rozpravu. Chci se zeptat na závěrečná slova, takže pan Laudát? Pan poslanec Kádner nechce, tak pane poslanče. ***

 • Poslanec František Laudát: Já jenom znovu připomenu, že tedy dávám návrh ve třetím čtení na zamítnutí tohoto návrhu. A potom že bychom hlasovali o doprovodných usneseních s tím, že já se nějakým způsobem dohodnu. Zásadně by se potom hlasovalo o těch dvou, jednak z rozpočtového výboru a jednak ta druhá část, která by šla k ministryni práce a sociálních věcí, k té žádosti, co se týká té analýzy. Tam asi by to mělo předcházet té následné zákonné úpravě. Na vás potom bude případná modifikace termínů. Já osobně nejsem tak, aby se spěšně úkolovalo, protože nevím, buď Ministerstvo práce a sociálních věcí disponuje už nějakými daty. Já bych chtěl, aby tady zazněla data na základě toho, protože může opravdu střílet na kočku na střeše a trefit práškovací letadlo za střechou, což už se stalo. Takže z toho důvodu toto. Tak jenom aby bylo jasno, že ve třetím čtení bychom hlasovali o těchto usneseních plus návrh na zamítnutí nebo podpoření návrhu předloženého poslanci Kádnerem a dalšími. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jestli jsem to dobře pochopil, tak na začátku třetího čtení, aby byl jako první bod, resp. prvně hlasováno o zamítnutí tohoto bodu. Následně o doprovodném usnesení, které jste načetl. Dobře. Děkuji.

  Nikoho do podrobné rozpravy nevidím s přihlášením, takže končím podrobnou rozpravu. Děkuji jak navrhovateli tak předkladateli za jejich slova. Já jsem v tento moment ještě neskončil tento bod, takže se chci zeptat, zda chcete vystoupit. Nechcete. Dobře. To znamená, končím druhé čtení tohoto návrhu.

  S přednostním právem pan poslanec Fiala.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, protože my máme dosti podrobnou přípravu k dalšímu zákonu a ten zákon evidentně nestihneme, jenom bychom ho rozdělali asi za sedm minut, tak bych chtěl požádat pro poslanecký klub hnutí Úsvit přímé demokracie o přestávku v délce osmi minut.